26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Pomlad 2007

Letnik III, številka 1 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik III, številka 1
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zaključni projekti<br />

8. razreda<br />

uvodnik <strong>Pomlad</strong><br />

Izzivi staršev, otrok in<br />

učiteljev v modernem svetu<br />

Waldorfska šola Maribor<br />

Drugi o nas<br />

Otroško kraljestvo<br />

9 7 7 0 1 8 5 4 1 7 3 9 9<br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

pomlad <strong>2007</strong>


K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

pomlad <strong>2007</strong>, zaporedna št. 53<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

ŽR: 50100-603-43421<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Igor Velepič, Marina Nuvak, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

Sodelavci:<br />

Lucija Florjanc Lukan, Darja Brecelj,<br />

Silvija Renko, Nadja Lazar,<br />

Jill Taplin, Katarina Novak,<br />

Leja Placer<br />

Lektoriranje:<br />

Tatjana Kamenšek, Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

<strong>Pomlad</strong> 3<br />

Naš gost 3<br />

Izzivi v modernem svetu 3<br />

Vzgoja 5<br />

Dvanajsto leto življenja 6. del 5<br />

Otroško kraljestvo 9<br />

Kotiček za mlade 11<br />

V Berlin! 11<br />

Majhna binkoštna pravljica 12<br />

Utrinki 13<br />

Za mišjo dlako 13<br />

Zaključni projekti 8. razreda 14<br />

Waldorfska šola Maribor 18<br />

Drugi o nas 18<br />

Izdelovanje otroške harfe oz. lire 19<br />

Iniciativa 20<br />

ISSN 1854-0430<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


U V O D N I K<br />

<strong>Pomlad</strong><br />

Iztok Kordiš<br />

<strong>Pomlad</strong> je v naravi čas prebujanja, čas brstenja in<br />

cvetenja, čas novega začetka. Takrat nas vleče<br />

ven na sonce, v parke, gozdove, travnike. Še tako<br />

zagrizen zapečkar težko zdrži v zaprtem prostoru in če ne<br />

drugega se pridruži množici, ki poseda v kavarnicah ob<br />

pločnikih in uživa prve tople sončne žarke.<br />

To je čas, ko nas življenje obrne navzven in je vsem,<br />

tako otrokom kot odraslim, težko sedeti v klopeh in<br />

poslušati še tako zanimivo snov. Posebno letos, ko nam<br />

je že april postregel s pravimi poletnimi temperaturami<br />

in so bili dnevi že tako topli, da si bil kar začuden, ker<br />

morje še ne sledi temu in je voda še vedno bolj primerna<br />

za hitro osvežitev, kot pa za dolgotrajno namakanje.<br />

V šoli je seveda vse obrnjeno na glavo. Ravno takrat,<br />

ko bi bilo tako lepo vse pustiti in malo lenariti na<br />

soncu, je največ dela. <strong>Pomlad</strong> v šoli je kot jesen v naravi<br />

- čas žetve, čas preverjanj, mature, zaključnih izpitov.<br />

Medtem, ko narava pozimi počiva, je prav zima čas<br />

največje notranje aktivnosti. Zato morda niti ni tako<br />

čudno, da je na videz vse obrnjeno na glavo.<br />

Kakorkoli, tako otroci, kot odrasli in malo manj odrasli<br />

smo na istem in v teh dneh potrebujemo veliko volje,<br />

notranje moči in zbranosti, da bomo lahko šolsko leto<br />

zaključili čim bolj uspešno. Kaj je uspeh pa je seveda<br />

že drugo vprašanje.<br />

Silvija Renko<br />

Izzivi staršev,<br />

otrok in učiteljev<br />

v modernem svetu<br />

Predavanje Godija Kellerja na WšL<br />

Še enkrat v tem šolskem letu smo bili počaščeni<br />

z obiskom dolgoletnega waldorfskega učitelja,<br />

gospoda Godija Kellerja.. Več let je poučeval<br />

na waldorfskih šolah biologijo in kemijo. Sodeluje pri<br />

izobraževanju učiteljev in posveča se delu s starši.<br />

Besedilo, ki sledi, je nastalo iz mojih zapiskov in<br />

vsebuje samo besede gospoda Kellerja.Upam, da bo<br />

vsaj malo pričaralo njegov edinstveni način predavanj,<br />

ki temeljijo na lastnih izkušnjah:<br />

V Ameriki so naredili raziskavo o tem, koliko časa<br />

nosijo današnji otroci plenice. Odkrili so, da nosijo<br />

otroci danes plenice leto in pol dlje kot pred desetimi<br />

leti. To pa zato, ker so moderne plenice tako dobre.<br />

Otroci nimajo občutka mokrote, nič jih ne žuli in tako<br />

nimajo motiva, da bi se jih odvadili. Žal pa imajo zaradi<br />

tega več vnetij sečil.<br />

To je majhna slika moderne pedagogike.<br />

Vzgoja bi morala biti naravnana tako, da bi vzgajala<br />

voljo.<br />

Današnji osemnajstletniki so pametni, občutljivi,<br />

niso dogmatični. Imajo pa problem. Ne morejo vstati<br />

s kavča. Ko morajo nekaj storiti, nastopi problem.<br />

Šola sama jim tukaj ne more pomagati, čeprav se da<br />

to storiti na zelo enostaven način. Zelo pomemben je<br />

namreč ritem. Ob sedmih zjutraj – zajtrk. Morajo se<br />

zanesti, da je in da bo!<br />

Starši morajo poskušati ustvariti ritem, dobre<br />

navade. Navade so kultivirane, dobre stvari. Če otrok<br />

reče starejšemu idiot, naredi to zato, da vidi, kaj se bo<br />

zgodilo. Če ima dobre navade, tega seveda ne bo rekel.<br />

Otrok ne sprašujte ves čas, kaj bodo in česa ne. Boš<br />

zelen ali rdeč pulover? Boš špagete ali pico? Ali še bolj<br />

neumna vprašanja: ali hočeš jesti? Če je čas za obrok,<br />

ga pač pokličemo jesti! Vsako teh vprašanj povzroči<br />

pri otroku, da je živčen! Zapomnite si: Vedno, ko se vi<br />

odločite namesto otroka, jačate njegovo voljo! Če ima<br />

otrok mater in očeta, ki ga ves čas sprašujeta, si ta<br />

otrok misli: "Saj ta človek nič ne ve! Grozno!". Nekateri<br />

postavljajo otrokom tudi vprašanje, ali naj se ločijo.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 3


NA Š G O S T<br />

Po krajšem odmoru je gospod Keller nadaljeval:<br />

Povedal vam bom pravljico, ki jo vsi poznate. Kraljeva<br />

najmlajša hči (vedno je v pravljicah najmlajša, ne<br />

najstarejša) živi v raju in ima zlato žogo. (Zlata žoga je<br />

simbol čistosti.) Ta zlata žoga ji pade v vodnjak. Deklica<br />

veliko prejoče. Krastača pove, da bo deklici žogo vrnila,<br />

če bo lahko jedla iz istega krožnika in spala v njeni<br />

postelji. Zgodbo naprej poznamo … Deklica ne more<br />

verjeti, da je življenje lahko tako grozno. Krastačo vrže<br />

v steno. Ta pravljica govori o tem, kako presežemo<br />

krizo v življenju.<br />

Nekoč mi je neka študentka na seminarju za<br />

waldorfske učitelje na Norveškem po tej zgodbi<br />

povedala: "V življenju je ravno obratno kot v tej pravljici.<br />

Poljubila sem veliko moških, ki so se potem spremenili<br />

v krastače."<br />

Otroku moramo govoriti v prispodobah. Kadar jim<br />

govorimo tako, jim kar lička zažarijo. Če otrok ne dobi<br />

takšne duhovne hrane, notranje umre.<br />

Otrok do petega leta se uči skozi ves organizem. Pri<br />

sedmih lahko začne misliti.<br />

V četrtem razredu ni več pravljic in mitologije. Je čisti<br />

realizem. Uči se zoologijo. Otrok izbere žival in napiše<br />

knjigo ali plakat o tej živali. Otrok je zelo povezan z<br />

svetom.<br />

V osmem razredu učimo o fenomenu elektrike. Dvesto<br />

let nazaj o tem ni nihče ničesar vedel. In kako je bilo leta<br />

1789? To je čas, ko je začela volja izginjati. V Bologni<br />

je živel "nor" doktor. Zamislil si je, da bo delal poskuse<br />

z živalmi. Dotaknil se je nog mrtve žabe in jih povezal s<br />

kovino. In kaj se je zgodilo? Obe nogi sta poskakovali.<br />

Luigi Galvani je odkril nekaj, kar lahko predstavlja<br />

začetek elektrike. O tej "živalski elektriki",<br />

kakor jo je imenoval, je Galvani napisal<br />

knjigo, ki je polna neumnosti. No,<br />

njegovo ime je še danes zelo cenjeno.<br />

Galvanija bi popolnoma pozabili,<br />

če ne bi bilo drugega Italijana,<br />

Alessandra Volte, ki je<br />

razumel, kaj<br />

je Galvani<br />

počel.<br />

Volta je naredil suhi členek: ohišje iz cinka, v sredo je<br />

dal grafitno paličico in vmes slano vodo, nekaj, kar ta<br />

dva dela veže. Če ta dva dela združiš, se pojavi elektrika.<br />

Otroka v tem delu predavanja še ne obremenjujemo s<br />

tem, da je ta slana voda nekaj, čemur rečemo elektrolit.<br />

To je baterija. Pred 210 leti so jo izumili. Dejstvo je, da<br />

notri ni nobene elektrike. Nekateri otroci to sprejmejo.<br />

Nekateri pa ne morejo. To so sanjači.<br />

In kdo je sanjač? To ni nekdo, ki sanjari. Je oseba,<br />

ki je nekoliko sama v sebi in si ne dovoli pokukati<br />

iz sebe. Nekoliko pozna je v razvoju. To je dobro. V<br />

pedagogiki je ena največjih napak prehiter razvoj. Hitro<br />

se razvijajo živali. Kajti če je razvoj počasen, potem gre<br />

globlje. Problem nastopi, ko otroci prezgodaj prenehajo<br />

sanjariti.<br />

No, ta sanjač v razredu je pripomnil: "Če ni notri nobene<br />

elektrike, kako je možno, da se baterija izprazni?". Ves<br />

razred ga je gledal z občudovanjem. In potem smo<br />

vzeli baterijo in jo razstavili na kose. Videli smo vse,<br />

kar je notri. Našteli. In na koncu smo razstavili še eno<br />

baterijo, ki je bila prazna. In so primerjali. Opazili so,<br />

da je bil cink v praznih baterijah popolnoma uničen.<br />

Sanjač je rekel: "Oooo, zdaj vem, kaj je elektrika!"<br />

"In kaj je, reci Kristel! Jaz ne vem," sem mu rekel.<br />

Sanjač: "Elektrika so smrtni krči tega materiala, tega<br />

cinka."<br />

In rekel sem mu: "Da!!! Nikoli nisem tako razmišljal."<br />

To je primer zelo slikovitega, intuitivnega,<br />

intelektualnega, kreativnega mišljenja. Dvajset let bomo<br />

čakali, da to pride v učbenike. In<br />

kaj je potem odkril Röntgen?<br />

Smrtni krči so postali vidni. To<br />

nas približa temu, kar je rekel<br />

Kristel. Rudolf Steiner o elektriki<br />

pravi, da je podnaravni naravni<br />

pojav. Opraviti ima z notranjimi<br />

silami.<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


V ZG O J A<br />

Elektrika je usmerjeno gibanje elektronov. To je dober<br />

stavek za zbujene. Slab za sanjače. V waldorfski šoli<br />

gledamo fenomen. Kaj lahko otroci sami odkrijejo? Dva<br />

najbolj osovražena predmeta sta fizika in kemija, tudi<br />

v javnih šolah.<br />

Kaj je pri stvareh bistveno? Nemška beseda<br />

"wesentlich" pomeni bistveno, nekaj, kar ima življenje.<br />

Nemško "das wesen" pomeni bitje. Bistvo v waldorfski<br />

šoli: Bitje v človeku povežemo z bitjem sveta. Duha v<br />

otroku povežemo z duhom sveta.<br />

Danes se ne počutimo povezani s svetom. Nekateri<br />

mladostniki razmišljajo tako: "Vse je že iznajdeno.<br />

Ničesar več ni, kar bi jaz lahko k temu svetu<br />

prispeval."<br />

V sedmem razredu sem poučeval obrestni račun.<br />

Obiskali smo banko. Naslednji dan je neka deklica<br />

dvignila roko in vprašala, če bi lahko nekaj predstavila<br />

razredu. Povedala je, da si želi kupiti hišo. Bila je v<br />

banki. Pokazali so ji pogoje in ona je doma naredila<br />

račun. Čez dvajset let bo odplačala hišo in plačala bo<br />

trikrat več. Razred je bil osupel. Vsi so ploskali. Jaz<br />

tudi. Vendar ni odšla nazaj v svojo klop. Vedel sem,<br />

da najbolj pomembno šele pride. Vprašala je, če lahko<br />

pove še nekaj. Rekel sem: "Ja. Izvoli."<br />

Nadaljevala je: "Če bi imela prijateljico, ki bi imela<br />

bogatega očeta in bi mu rekla: "Oče, kupi mi hišo",<br />

bi oče vzel denarnico, naštel denar in deklica bi hišo<br />

kupila. Je to res?"<br />

Lahko sem rekel samo: "Da, tako je."<br />

In potem je postavila naslednje vprašanje: "Ali je ta<br />

svet res tako gnil, da morajo revni plačati trikrat več?"<br />

Takrat sem si zaželel, da bi postal del stene.<br />

Deklica si ni mogla predstavljati, da je svet tako črn.<br />

To je bilo vprašanje eksistence. Lahko sem ji odgovoril<br />

samo, da je res tako. Zdaj je njena zmožnost, da to<br />

predela, odvisna od njenega notranjega bogastva, od<br />

tega, ali je poslušala dovolj pravljic, ali se je dovolj<br />

gibala, ali ima v svojem notranjem svetu dovolj hrane<br />

za težke resnice, ki prihajajo. Kot mi je povedal prijatelj:<br />

"Otroci naj bi bili odebeljeni v duši!"<br />

Poslušalka na predavanju je vprašala: "Kaj naj počnejo<br />

starši sanjačev?"<br />

Bodite srečni in ne mislite, da je pri tem kaj narobe,<br />

kajti otrok to čuti, je v energiji.<br />

Rudolf Steiner je rekel: "SPREJMITE OTROKA!".<br />

Naredite prostor za sprejemanje, potem je mogoče vse.<br />

In končal se je lep večer s tem prijaznim, duhovitim<br />

gospodom z živahnimi, velikimi, rjavimi očmi.<br />

Hermann Koepke<br />

Dvanajsto leto<br />

življenja, vstop v<br />

puberteto 6.del<br />

Zaupanje in samozaupanje<br />

Pomislila je na svoj prejšnji razred. Takrat je v petem<br />

razredu začela z epoho botanike. Kako zavzeto so ji učenci<br />

sledili, kako so slikali nežno, vedro bitje device breze,<br />

nanašali rumene, modre in zelene lise na papir; kako so<br />

slikali mlado vrbo z dolgimi, v vodo segajočimi vejami;<br />

slikali so rdeče in rjave in zelene junake, hrast, sledili<br />

so temni molčečnosti melanholičnih iglastih gozdov …<br />

Vse to so sprejemali kot samoumevno, voljni in brez<br />

ugovorov so oblikovali zapise in slike. V svoji notranjosti<br />

so bili bogati kot rastline, ki rastejo proti sončni svetlobi.<br />

In sedaj se kaže nasprotna slika njenega razreda. Vsi so<br />

samovoljni, nebogljeni in težko vodljivi. Nekaj se je vrinilo<br />

vanje, kar vrtinčasto dviga njihova čustva in včasih bolj,<br />

včasih manj jasno postaja želja ali opozicija.<br />

"Kljub temu," je pomislila, "si ne smem želeti, da bi<br />

otroke zadrževala v razvoju. Odvijati se mora naprej,<br />

vključiti je potrebno nove sile, tudi če se sprva pojavijo<br />

kot strasti in poželenja."<br />

Upam, da bodo moji učenci nekega dne našli pogum,<br />

da si zazrejo v oči, da ločijo resnično od neresničnega<br />

in pridobili moč, ki je močna in nesebična, kot je rdeča<br />

barva krvi, kot je rdeča barva vrtnice! V tistem trenutku<br />

je Susanne prepoznala svoje napake, dvome, skrbi in<br />

potrebe kot kamne na svoji poti življenja. Se moram tudi<br />

sama naučiti pogledati si v oči? Toda nekaj mogočnega<br />

se je upiralo samokritiki, dokler ni opazila, da svojih<br />

pomanjkljivosti ne sme skrivati, pač pa jih mora sprejeti.<br />

Rekla si je: "Učila se bom ravnati z njimi in jih hkrati<br />

sprejemati takšne, kot so. Tako bom vzdržala in bom<br />

lahko razumela svoje učence.<br />

"Delo na samem sebi je predpostavka za naš poklic,"<br />

je previdno rekla Henriette. "Če iz mladih ljudi nekaj<br />

nastaja, je vedno prisotna tudi milost. In ostaja nam<br />

upanje, da lahko računamo nanjo."<br />

Susanne ji je pokimala. Henriette je poiskala list<br />

papirja. "Poglejte te vrstice, dragocen dar, ki mi ga je<br />

nekoč ob zaključku osemletke podarila učenka. Mlad<br />

človek mora najprej skozi valove enostranskosti, dokler<br />

ne dobi organov zaznavanja, s pomočjo katerih vidi skozi<br />

lupino. Šele takrat se lahko izleže mlada individualnost<br />

in si reče: tu sem jaz! To boste tudi sami doživeli z učenci.<br />

Preberite!"<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 5


Zahvala življenju<br />

Hvala življenju,<br />

da mi je dalo smeh<br />

in jok,<br />

tako vem, kaj je sreča<br />

in kaj je dvom.<br />

Hvala življenju,<br />

da mi je dalo ljubezen<br />

in tudi sovraštvo,<br />

tako vem, kaj je veselje<br />

in kaj bol.<br />

Hvala življenju,<br />

da mi je dalo ogenj in led,<br />

svetlobo in sence,<br />

budnost in spanje.<br />

Dalo mi je veliko veselje,<br />

s katerim opazujem ptička,<br />

in žalost,<br />

ko umre.<br />

Hvala življenju,<br />

da me je dalo.<br />

Ljubi starši!<br />

"Z današnjim starševskim večerom mi ni lahko<br />

začeti, saj so se zgodile nekatere stvari, ki nas vse zelo<br />

obremenjujejo. Najbolj smo se ukvarjali s serijo tatvin<br />

v veleblagovnici. Čeprav nam to leži na srcih, pa bi<br />

poskusila začeti bi z nečim drugim.<br />

Več kot dve leti sta minili, kmalu bodo že tri, ko je<br />

razred prestopil rubikon. To je bil pomemben dogodek,<br />

ki je občasno pripeljal do kriz. To so bile prve težave,<br />

ki sem jih z razredom doživela. Takrat smo rekli, da<br />

usihajo zadnje sile posnemanja, s pomočjo katerih so<br />

otroci želeli sodelovati pri vsem, kar se je okoli njih<br />

dogajalo, in te sile otroka ne bodo več nosile skozi<br />

življenje. V devetem letu je začutil sebe ločenega od sveta<br />

in od okolice. Otroci se s svojo okolico niso mogli več<br />

povezovati s pomočjo sil posnemanja. Prebudilo pa se je<br />

nekaj novega, kar lahko gradi most z zunanjim svetom.<br />

To je zmožnost doživljanja, ki se izraža v čutenju. In ta<br />

most silnega sodoživljanja z vsem, kar jih je obdajalo, je<br />

stopal v razred, ko smo doživljali zgodbe stvarjenja."<br />

Vse živo je božansko<br />

"Sledila je izguba otroškega sveta in iskali smo vse poti,<br />

ki so jih ustvarili ljudje sveta, nato smo pomislili na vse<br />

poti, ki so božje stvarjenje. Sledili smo stvarjenju vsega,<br />

kar je na zemlji in videli smo, da je bil človek ustvarjen<br />

nazadnje in da mu je bil vdihnjen dih. Otroci so spoznali,<br />

kaj nosijo v srcu in da so obdani z božanskim. Doživeli<br />

so, da je božje razodetje v šumu vetra, šepetu vode,<br />

globini neba in toplini sonca. Vsaka mušica in vsak cvet<br />

sta tako stvarnikovo delo.<br />

Naslednje leto sem pri nauku o človeku in živalih<br />

doživela, kako otroške duše še vedno živijo skupaj s<br />

tistim, kar jih obdaja. Majhna spodbuda je zadostovala<br />

in že so se vživeli npr. v žival in to opisali tako, kot bi bili<br />

sami v njej. Vprašala sem jih, kakšna žival bi nastala, če<br />

bi se osvobodili vida in sluha in vseh naših čutov, da bi<br />

naš čutni organizem odletel. In opisali so, kako ptica s<br />

svojimi krili čuti zrak in tipa ravnotežje, se počuti lahko<br />

in lebdi in ima pregled nad vsem, lahko sliši, kaj je pod<br />

njo. Ali pa so ugotovili, da zaradi prebave, zbiranja moči<br />

in vztrajnosti in miru nastane velika, težka krava in<br />

kako nas plameneče navdušenje in pogum spominjata<br />

na leve. Zlahka so otroci občutili težo krave, lahkoto<br />

ptice, toploto in pogum leva.<br />

V petem razredu so se še zlahka vživeli v okolje. Pogled<br />

na brezo in kaj kmalu je plesala vesela deklica v svoji<br />

poletni obleki; v temni jelki so doživeli tuhtača, ki šepeta<br />

skrivnosti. Prej omenjeni želijo svetlobo, drugi pa stojijo<br />

tesno drug ob drugem in si mečejo senco. Vse so zelo<br />

nazorno doživljali.<br />

Celo leto jih je vodila predanost do živali in rastlin –<br />

tudi do sošolcev, staršev, učiteljev.<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


Bil je harmoničen čas, lahko bi rekli, da je v občutjih<br />

otrokove duše lahko živelo vse in ta občutek je bil prežet<br />

s tem, da je vse živo božjega izvora."<br />

Kako starši vidijo svoje otroke<br />

"Z vstopom v dvanajsto leto smo se poslovili od teh<br />

časov. Za nami so in k nam piha oster veter. Otroci<br />

so se na zunaj jasno spremenili. Zakaj so postali tako<br />

drugačni?" Čeprav je Susanne zastavila le retorično<br />

vprašanje, se je oglasilo več staršev.<br />

"Pred časom ste z razredom recitirali Od kod izvira<br />

zlo:<br />

Saj to je svet Boga,<br />

si rekel je,<br />

in Bog le dobro v sebi ima.<br />

Odkod iz sveta dobrega<br />

na svet ta zloba le kaplja?<br />

Naši otroci so živeli v božjih stvaritvah in to je bilo<br />

dobro. A zdaj je drugače, ne živijo več v samoumevnem<br />

redu. Pred kratkim je moja hči rekla: "Mama, ljudje so<br />

nekako zlobni."<br />

Bila sem povsem presenečena in sem jo vprašala, kako<br />

to misli. Nekaj časa je bila tiho, potem pa je rekla: "Ti ne<br />

veš, kako je v našem razredu!"<br />

Vprašala sem, če misli na kraje, pa je le prikimala.<br />

Mislim, da se s tem veliko ukvarja."<br />

"Najin sin o tem sploh noče govoriti. Če pogovor nanese<br />

na to, se takoj potegne vase. To ves čas odriva," je menila<br />

njegova mama.<br />

"Pozornost zbuja to, kako naša razredna skupnost<br />

zaradi tatvin trpi. Oblikovale so se skupinice, prave<br />

klike, ki se med seboj bojujejo in tekmujejo. Kam to<br />

pelje?" se je spraševal oče.<br />

Neka mama je rekla: "Spomnila sem se na to, kako<br />

je moja hči nenadoma postala groba, kar prej ni bila.<br />

Zadnjič je vzela v roko neko knjigo, na srečo ni bila<br />

predebela in z njo udarila mlajšo sestro po glavi. Ko sem<br />

posegla, je rekla, da jo bo naslednjič še močneje."<br />

"Pri najinem sinu pa doživljava ravno nasprotno od<br />

tisega, kar vi opisujete. Kadar je kje kakšen prepir in le<br />

vprašam, zakaj gre, kaj se je zgodilo, užaljen steče proč.<br />

Nobene sledi nasprotovanja. Včasih je tako užaljen in<br />

občutljiv, da se skrije v svojo polžjo hišico in nekaj dni<br />

ne govori z mano. Ne vem več, kaj naj storim!"<br />

"Pa tudi ubogajo ne več. Če kaj hočem od njega, me<br />

najprej vpraša: zakaj?"<br />

"Ja, avtoriteta je izginila. To sva opazila tudi pri<br />

najinem sinu. Doma pravi: Veš, kako nas kliče: otroci,<br />

ljubi otroci. Mar mislil, da smo še dojenčki ali pa se že<br />

pripravlja na nove prvošolčke?"<br />

"Prebudil se je velik čut za pravičnost," je rekla<br />

neka mama. "Moja hči se strašno razburi, če otroke,<br />

oprostite, učence med odmorom pošljete ven. Vedno<br />

moramo ven, učitelji pa sedijo v zbornici in pijejo kavo!<br />

To mi sploh ni več všeč!"<br />

"Spomnila sem se, kako je postala v nekaterih odnosih<br />

plaha ali pa jo je sram," se je oglasila mama. "Najine<br />

hčere se ne smemo več dotakniti. Ko sem ji kupovala<br />

pulover, je hotela imeti dve številki večjega, da se ne bi<br />

videle prsi. Otroci niso postali le ostri, ampak tudi …<br />

Občutki so se jim povsem spremenili."<br />

"In vsako besedo preverijo. Pred kratkim sem rekla<br />

hčerki, ko je že tako dolgo sedela za mizo in delala nalogo,<br />

ker se je le hecala s sestro, naj kar naprej ne besediči.<br />

Pa mi je rekla: Kako, saj ne klepetam kar naprej. In<br />

potem je očeta prosila za pomoč pri računih!"<br />

"O računanju se ne morem potožiti, ampak njegov<br />

nered! To bi morali videti! Ničesar ne najde. Kje je ključ<br />

od hiše? Pa mu leži pred nosom, on pa: "Ah ja," ga<br />

vzame in gre. Trenutno oči nima na glavi."<br />

"Mene pa poleg tatvin zanima, kakšne seksualne<br />

zadeve se v razredu dogajajo. Ne vem kaj je, ampak<br />

moja hči pravi, da jo je sram, da hodi v tak pokvarjen<br />

razred!"<br />

Stvar okusa<br />

"Mislim, da ne smemo narediti napake, da vse, kar<br />

naši otroci rečejo, jemljemo preveč resno. To so le<br />

tipični primeri, kako se lahko najstniki po eni strani<br />

razburjajo, nasprotujejo in med seboj tekmujejo, po<br />

drugi strani pa odrivajo, užaljeno tečejo stran in so<br />

lahko kljub temu zelo nesramni. To je prehodna faza.<br />

Tudi seksualnih problemov ne smemo gledati s stališča<br />

odraslih. Otroci s previdnostjo stopajo v novo deželo in<br />

ne vedo zagotovo, kako naj ravnajo z novimi vtisi, kaj<br />

šele, da bi o njih lahko govorili. Kmalu bodo spolno zreli.<br />

Moje izkušnje so take, da je najbolje, če z njimi povsem<br />

odkrito govorimo. "Kaj je kurba," me je zadnjič vprašal<br />

sin. Govorila sva o tem, tudi o tem, zakaj opravlja tako<br />

delo in bil je tih in zamišljen. Predvsem pa ne smemo<br />

ničesar skrivati ali izključevati kakšnih tem, kot je<br />

za nas v tistem trenutku lahko udobneje. Mislim, da<br />

moramo spregovoriti z njimi, kadar opazimo, da kaj ni<br />

v redu. V tem smislu so v pomoč tudi konkretni nasveti<br />

prek telefona.<br />

Vzgojila sva že dva otroka in si tako pridobila nekaj<br />

izkušenj. Pri obeh je bilo tako, da sta v teh letih<br />

določene jedi prenehala jesti. Že spet narastek, same<br />

žitarice! Priznati moram, da se je to nanašalo name,<br />

da je letela kritika na moje kuhanje in to sem čutila<br />

kot nehvaležnost. Sedaj, ko to doživljam tretjič, sem<br />

že prišla do zaključka, da gre v tej starosti za stvar<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 7


okusa, ne samo pri hrani. Mi razumemo svoj okus. To,<br />

kar je všeč nam, ni nujno všeč tudi ostalim, četudi je v<br />

obeh primerih nekaj dobrega. Zdaj bo vse (ali pa večina)<br />

gledano z vidika maram ne maram. Stvar okusa se tiče<br />

tudi glasbe, plesa, oblačil itn.<br />

V teh dneh se je vrnil sin s čudovito frizuro. Najprej mi<br />

je vzelo sapo, on pa je rekel: "Saj ne razumeš, saj sploh ne<br />

veš, kaj je, in sploh nimaš okusa!" Obleči hočejo najbolj<br />

čudne stvari. Zdaj sem pa izgubila nit. Ja, hotela sem<br />

reči, da ne moremo razumeti, kaj otroci dajejo od sebe,<br />

če jih presojamo s stališča odraslih. So v neki fazi, ko jih<br />

zapusti dober občutek in v trenutku več ne vejo, kaj je<br />

dobro, kaj je zdravo, kako se oblačiti ali izražati … Imajo<br />

osebni vtis in nič več. Izpadli so iz vsega, kar so doživljali<br />

kot devetletniki in so v tisti krizi čutili kot tesnobo. Zdaj<br />

v sebi nosijo sveženj občutkov in silovitih čustev, ki pa<br />

vsi hočejo na plano in ob nas tudi smejo. Sprevidela<br />

sem, da mora tako biti in to, odkar tega ne vežem nase<br />

osebno, torej ne presojam s stališča odraslega, tudi<br />

dobro prenašam. Zdaj me več ne prizadene."<br />

imela. Neverjetno, kako je bila obremenjena. Prišlo je<br />

tako daleč, da se ji je poznalo na zdravju. Odkar je na<br />

tej šoli, cveti."<br />

"Ne verjamem, da je prejšnji gospod mislil ocenjevanje<br />

in ponavljanje razreda," ga je zagovarjal drugi oče, "sicer<br />

ne bi imel otroka na tej šoli. Toda najbrž doživlja enako<br />

kot jaz. Vesel bi bil, če bi bili otroci vodeni bolj trdno,<br />

posebej pri francoščini, pa tudi drugje. Bolj se morajo<br />

potruditi. Konec koncev moramo misliti na to, da bodo<br />

enkrat morali vstopiti v drugačno šolo ali na fakulteto in<br />

tam jih lahko čaka prebujenje."<br />

Slišali smo šepetanje očeta: "Bo kar tako, kot pravite,<br />

posebej z osvajanjem nove dežele. Toda sprašujem se,<br />

kam to pelje, če bomo popustili vajeti? Neotesanosti za<br />

mizo ne dopuščam in tudi predrznosti zavračam. Mislim,<br />

da se nas vseh zelo tiče to, kar se je s tatvino zgodilo. Na<br />

tej točki se v dogajanje ne moremo vživeti."<br />

Pritisk in zdravje<br />

Kar predobro je Susanne razumela očeta, saj je<br />

popolnoma sama nekoč enako presojala, še preden se<br />

je ukvarjala z ozadjem pubertete. Spokojnost matere,<br />

razdalja, ki jo ima do svojega sina, a mu je hkrati dosti<br />

bližje in mu lahko reče več kot prej omenjeni oče, to si<br />

je počasi tudi sama pridobila. Zato je za pouk porabila<br />

toliko sil in prišla skoraj na rob izčrpanosti. Na vsak<br />

način je hotela narediti vse prav in zato niso smeli<br />

učenci narediti niti koraka s poti, sicer je to čutila kot<br />

lasten neuspeh. Zdaj ji je postalo jasno, da se ogromne<br />

količine lahko le še množijo, če izstopi, in to ne bo<br />

prav nič pomagalo, če si bo prikrivala. Še preden pa je<br />

Susanne lahko odgovorila, se je že oglasil drug oče.<br />

"Rad bi z drugega stališča spregovoril še o vodenju<br />

pouka. Pri najini hčeri vidim, da je naravnana tako da<br />

se, če česa ne zna, tega ne potrudi premagati." Saj se mi<br />

ne bo nič zgodilo." Mislim, da manjka potreben pritisk,<br />

želja po uspehu, strogo merilo. Delo dviguje moralo!"<br />

Neka mama, ki je nemirno poslušala, se je vmešala.<br />

"Tatvin ne želim olepševati ali opravičevati. Kot ste že<br />

rekli, potrebujejo jasno vodenje in jasne meje, toda tudi<br />

vam so bile določene. Kar pa se pritiska in uspehov<br />

tiče, se pa z vami ne strinjam. S pritiskom in prisilo po<br />

uspehu in ocenjevanju ter ponavljanju razreda se noben<br />

otrok ne poboljša, ampak je samo še huje. Najina hči<br />

je na tej šoli eno leto. Prej je prav to, kar vi omenjate,<br />

Dvojna naloga<br />

"Ne smemo pa pozabiti, da je pred otroki prav v tem<br />

času dvojna naloga. Mislim na telesni razvoj in na šolo<br />

z vsemi njenimi zahtevami. Ne vem, kdo od nas daje<br />

najvišje rezultate, če se mu ne godi dobro, če ga boli zob<br />

ali glava ali pa je kakorkoli telesno oviran. In puberteta<br />

je nekaj takega in opaziti moramo, kako deluje na telo in<br />

kaj povzroča. V petem ali šestem razredu večina deklet že<br />

dobi menstruacijo. Celo telo se preoblikuje, in to vpliva<br />

tudi na duševne sile. Mislim, da ne smemo forsirati<br />

učenja, to bo mogoče kasneje. Najin najstarejši otrok<br />

je bil ravno v teh letih šibek učenec, takrat nas je zelo<br />

skrbelo. Zdaj pa študira in je dobrega zdravja, morda<br />

tudi zato, ker ga takrat nismo tako obremenjevali."<br />

"Otrokom mora pouk postati v veselje," je rekla mama,<br />

ki se do sedaj še ni oglasila. "Potem se rešijo vseh težav,<br />

tudi pubertete!"<br />

Številni starši so v tem trenutku pogledali Susanne.<br />

"Zahvaljujem se vam za stališča, o katerih ste govorili.<br />

Deloma se razlikujejo. Po eni strani spodbujati pritisk,<br />

uspehe in stroga merila, po drugi strani pa naj bo pouk<br />

v veselje. Mislim, da bomo morali skupaj najti pravo<br />

smer."<br />

(se nadaljuje)<br />

prevod: Nadja Lazar<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


V ZG O J A<br />

Jill Taplin<br />

Otroško kraljestvo<br />

V<br />

otroški svet smo se podali z lutkovno predstavo<br />

o škratih, ki skrbijo za semena pod zemljo in ki<br />

spomladi prebudijo cvetlično kraljico. Pri tem bi<br />

vas rada spomnila, da je za otroke do sedmega leta vse živo<br />

in vse del celote.<br />

Otroci niso manjši odrasli, ki morajo samo še zrasti.<br />

Ne le, da stvari doživljajo drugače kot mi, tudi svoje telo<br />

še oblikujejo. Pred sedmim letom notranji organi niso<br />

popolni. To ‘delo’ vzame otroku veliko energije in okolje<br />

ima velik vpliv nanj.<br />

Vsi si želimo, da bi otrokov razvoj potekal dobro, saj<br />

je od njega odvisno zdravje odraslega pri štiridesetih ali<br />

petdesetih letih. Želeli bi, da bi naš otrok zrasel v osebo<br />

z jasnimi mislimi, tenkočutnim čutenjem in zmožnostjo,<br />

da svoje delo vedno dokonča. Te tri zmožnosti morajo<br />

biti usklajene, tako da ga, podobno kot teče ljubljansko<br />

Tromostovje, vse vodijo v isto smer skozi življenje.<br />

In kako mu lahko pomagamo pri tem pomembnem<br />

‘delu’ v prvih sedmih letih?<br />

Najprej, otrok ima pomembno nalogo, da oblikuje<br />

svoje notranje organe in da ponovno oblikuje telo, ki<br />

ga je dobil od staršev. Vsaka celica v našem telesu se<br />

vsakih sedem let obnovi, vendar otrok v prvih sedmih<br />

letih nadomešča nekaj, kar mu je bilo dano, z nečim,<br />

kar je njegovo lastno.<br />

Z vsemi močmi moramo skrbeti za otrokovo fizično<br />

telo. Tako kot toploto, hrano in primeren počitek,<br />

potrebuje tudi čas, prostor in svobodo, da svoje telo<br />

varno uporablja. Sil oblikovanja ne smemo vznemirjati<br />

z vzpodbujanjem intelekta ali spomina, saj le-to pri<br />

njem črpa prav tiste sile, ki jih potrebuje za izgradnjo<br />

fizičnega telesa. Ob tem se kopičijo težave z zdravjem,<br />

ki pa izbruhnejo šele v kasnejših letih.<br />

Namesto tega lahko otroku nudimo primerno skrb<br />

za telo, mu privzgojimo dobre fizične navade, kot so<br />

na primer obuvanje copat, primerna obleka, hrana<br />

in počitek. To naredimo najenostavneje tako, da<br />

vzdržujemo ponavljajoč se ritem, tako da postanejo<br />

nekaj normalnega in samoumevnega. Družinsko<br />

življenje je tako za vse dosti enostavnejše.<br />

Od obdobja dojenčka do šestletnika otrok v svoji<br />

gibljivosti in spretnosti izjemno napreduje. Dopustiti<br />

mu moramo, da z veseljem uporablja svoje telo in ga<br />

pristno vzpodbujati, da postaja aktiven in spreten.<br />

Drugo področje, na katerem morajo naši otroci v<br />

prvih šestih letih zelo veliko narediti, je komunikacija.<br />

Iz dojenčka, ki čeblja, zraste v šestletnika, ki se izraža<br />

jasno. Tukaj je zelo pomembna naša toplina in naš<br />

interes. Ne le, da ga v obdobju, ko bi moral biti najbolj<br />

aktiven, gledanje televizije in dostop do računalnika<br />

vzpodbujata k pasivnosti, osiromašen je tudi za pristno<br />

človeško toplino in tovarištvo.<br />

Svoje naveze s svetom začne malček najprej graditi<br />

znotraj družine. Iz tega varnega okolja gre nato lahko v<br />

družbeno okolje, morda v vrtec. Tu najde ljudi, ki mu<br />

prav tako nudijo ljubezen in toplino, a tudi ljubeče in<br />

domišljene meje. Meje so otroku potrebne, da odkrije,<br />

do kod on sam resnično sega, da ni kar ‘vsepovsod<br />

okoli’.<br />

Svoje poti v širni svet nato oblikuje v stiku s sosedi<br />

in v trgovini. Pri tem se moramo zavedati, da je naš<br />

otrok nekaj podobnega kot glinasta krogla. Vse, kar se<br />

okoli njega dogaja, naredi nanj vtis. Naša naloga je, da<br />

njegovo okolje, katerega pomemben del smo mi sami,<br />

prilagodimu njemu, kajti vedeti moramo, da bo vse<br />

skupaj ne le vsrkal vase, ampak tudi oponašal. Vse gre<br />

skozenj.<br />

In sedaj pridemo do tretje pomembne naloge. Ob<br />

tem, ko se učijo s svetom ravnati in se v njem gibati,<br />

komunicirati in sklepati zveze, najdejo naši malčki v<br />

njem smisel. Ob tem, ko srkajo vase in imitirajo svoje<br />

okolje, oblikujejo sliko sveta, ki bo osnova za vse<br />

njihovo življenje. Vase bodo vgradili to, kar bodo videli<br />

pri nas: kako ravnamo z drugimi ljudmi, z živalskim<br />

svetom in z vsem kraljestvom narave.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 9


Nato jim povem, kako je veliki nadangel Mihael razložil,<br />

da so poti, ki jih moramo prepotovati na zemlji, včasih<br />

težavne in posejane s kamni, zaradi česar je potrebno<br />

nositi čevlje. Svojim otrokom tudi povem, da so mali<br />

angeli na vhodu v nebesa tako uživali v skupni igri,<br />

da so si želeli biti skupaj tudi na zemlji. Prijazni angeli<br />

so jim razložili, da jih je preveč, da bi vsi bili skupaj v<br />

eni družini, a da se bodo nekega dne vsi spet dobili na<br />

zemlji in se skupaj igrali. In potem je vsak teh malih<br />

angelov začel ob svojem času potovati preko mostu<br />

mavrične svetlobe, dokler niso vsi postali majhni otroci<br />

na zemlji, v domovih, ki so čakali nanje.<br />

To je zgodba, ki jo imajo malčki radi, a za nas je to<br />

tudi slika otrokovega potovanja na zemljo. To je slika,<br />

ki pomaga staršem, skrbnikom in učiteljim, ker nam<br />

jasno pokaže odnos novorojenčka do njegovega okolja.<br />

V nebesnem območju, kjer ga je obkrožala resnica,<br />

lepota in dobrota, ni potreboval nobenega varovanja,<br />

kajti tam ni bilo ničesar, kar bi ga lahko prizadelo.<br />

Bil je popolnoma varen, lahko je bil popolnoma odprt<br />

do vsega, vse je lahko sprejel vase. Potem, še vedno<br />

povsem odprt, se je rodil in sprejel fizično telo in vse<br />

okoliščine na zemlji. Vsi pridemo na zemljo s široko<br />

razprtimi rokami in z dvignjenimi dlanmi, pripravljeni<br />

sprejemati.<br />

■ Anja Zaletel, 4. r<br />

Na začetku šolskega leta povem svojim malčkom v<br />

vrtcu zgodbo. Nekoč smo vsi mi, vsi naši otroci in vsi<br />

ljudje živeli na zvezdah na nebu. Živeli smo v mestu<br />

resnice, lepote in dobrote. Videli smo urejeno kroženje<br />

kozmičnih teles. Bili smo v rokah angelov, arhangelov<br />

na nebu in pomagali so nam, da smo v prijaznem<br />

okolju zbrali skupaj posebne darove. Srečevali smo<br />

se in se igrali na mehkem zvezdnem nebu, kjer nismo<br />

potrebovali nobenih čevljev, saj ni bilo ničesar ostrega,<br />

kar bi nas ranilo. Potem pa smo, verjetno z nekaj<br />

našimi najboljšimi prijatelji, prišli do nebesnega vhoda<br />

in pogledali dol na zemljo. Z nebeškimi očmi smo jo<br />

lahko videli v vsej njeni lepoti – gore in oceane, gozdove,<br />

polja in osamljene kotičke. Videli smo lahko, da so na<br />

zemlji ljudje, videli smo jih pri delu, kako so vplivali na<br />

spremembe v svojem okolju, v mestih in vaseh, povsod.<br />

In videli smo lahko matere in očete, ki so čakali. In<br />

nato nas je prevzelo veliko hrepenenje po tem, da bi<br />

odšli tja in s seboj odnesli vse darove, ki smo jih dobili<br />

v nebesih. Želeli smo zapustiti to mesto sreče, ker smo<br />

vedeli, da moramo opraviti delo, ki ga lahko opravimo<br />

le na zemlji. Pogledali smo navzdol in razmišljali, v<br />

kateri dom bi odšli.<br />

Zaradi te geste je najpomembnejše sporočilo, ki ga<br />

mora otrok v prvih sedmih letih od nas dobiti, da je<br />

svet dober. Če živi v tem obdobju v takem razpoloženju,<br />

bo zmožen vse, kar mu pride nasproti, sprejeti s<br />

pozitivnostjo, ki lahko s svojo lučjo posveti v vsak temen<br />

kotiček. Kot odrasli se lahko zavedamo mnogo tega na<br />

svetu, kar je neumno, hudobno in narobe, a naši otroci<br />

morajo vedeti, da je kljub vsemu na tem svetu vredno<br />

živeti. Ko dajemo našim malčkom tri pomembne stvari<br />

– topel in razumen ritem, zdravo recitiranje in spoštljiv<br />

odnos do vsega, kar nas obdaja, jim kažemo, da je raj<br />

na zemlji resnično mogoče najti.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


K O T I Č E K Z A M L A D E<br />

V Berlin!<br />

Katarina Novak, 5. r<br />

Vsak človek rad potuje. Tako tudi jaz. Verjemi ali<br />

ne, videla sem že kar precej sveta. Bila sem že v<br />

Madridu, v Franciji, Italiji, Hrvaški, Avstriji in<br />

živela sem štiri leta na Dunaju. Nazadnje pa sem šla (sama!)<br />

z letalom v Berlin.<br />

Moja mama je šla za en mesec na službeno pot v<br />

Berlin. Deset dni zatem, ko je odpotovala, sem odletela<br />

še jaz. Tako sem bila 7. 12. 2006 na letališču Brnik,<br />

da bi odpotovala v Berlin. Ob 12:15 sem imela let.<br />

Okoli 13. ure sem pristala v Muenchnu. Iskat me je<br />

prišel šofer. Ko me je peljal do stewardese, sem videla<br />

letalo, ki je imelo konico pobarvano kot nogometna<br />

žoga. Stevardesa me je odpeljala v pisarno, kjer naj bi<br />

počakala na vkrcanje za Berlin. Čez nekaj časa sem<br />

izvedela, da ima letalo eno uro zamudo. Tako sem bila<br />

v Munchnu dve uri in pol. Na koncu sem le prišla v<br />

Berlin.<br />

Bila sem srečna, da spet vidim svojo mamo in<br />

sestradana, zato sva takoj kupili sendvič ter se odpravili<br />

na avtobus.<br />

Ko sem zagledala stanovanje, mi je bilo<br />

takoj všeč. Najprej sem se zvalila na kavč<br />

in začela brati stripe. Šele čez nekaj časa<br />

sem si opomogla od leta. Prižgala sem TV<br />

in spet poslušala nemščino. Nato sva z<br />

mamo poklicali učiteljico waldorfske šole<br />

v Berlinu. Povedala je, da naslednji dan<br />

ne morem priti v šolo, lahko pa pridem v<br />

ponedeljek. Krasno, lahko sem šla malo<br />

pozneje spat!<br />

Zbudila sem se tri minute čez osmo. Šla sem v dnevno<br />

sobo ter pogledala skozi okno. Komaj sem verjela, da<br />

sem v Berlinu. Pojedla sem zajtrk in se oblekla. Z mamo<br />

sva potem šli v njeno službo. V knjigarni sva mimogrede<br />

kupili še knjigo zame. Nekaj časa sem brala, nato pa je<br />

prišel mamin sodelavec in skupaj smo odšli na kosilo.<br />

Ko sva prišli nazaj, sem začela spet brati.<br />

Tako sem preživela petek. Čez vikend sem se z mamo<br />

potepala po mestu. Šli sva tudi v Egipčanski muzej.<br />

V ponedeljek sem bila v šoli. Zelo prijazno so me<br />

sprejeli. Učiteljica, ga. Schulz, je rekla, da se lahko<br />

usedem zraven Katharine, v prvo vrsto.<br />

V razredu je bilo 32 učencev. V Nemčiji imajo toliko<br />

waldorfskih šol, da imajo lahko svojo olimpijado.<br />

V šoli sem izvedela, da se pouk konča ob 14:20.<br />

Moja mama me ni mogla priti iskat. Javila se je neka<br />

deklica, po imenu Lotta, in me povabila, da bi popoldne<br />

preživela pri njej. Pričel se je pouk! Ugasnili smo luči in<br />

vsak je prižgal svečo. Najprej smo peli, nato pa nam je<br />

ga. Schulz prebrala zgodbo.<br />

Med glavno uro smo se učili prostoročno geometrijo.<br />

Zadnji dve uri smo imeli telovadbo. Imajo veliko<br />

opremljeno telovadnico. Prvi dan je minil prav v redu,<br />

čeprav sem bila izčrpana. Imeli smo angleščino in<br />

ruščino. Pri ruščini sem čisto malo razumela, a ker ne<br />

znam te pisave, nisem mogla delati nič.<br />

V torek je bilo med drugim tudi lesorestvo. Šli smo v<br />

prostor, kjer je zelo veliko lesa in orodja. Po pouku<br />

sem šla na kosilo, nato pa v varstvo. Varstvo imajo v<br />

majhni leseni hiški. Med tednom smo imeli še glasbo,<br />

evritmijo in religijo.<br />

Z Lotto sva postali zelo dobri prijateljici.<br />

Razlagala mi je vse, kar sem morala<br />

vedeti o šoli. Nekateri fantje so bili malo<br />

navihani, a večinoma prijazni. V<br />

razredu se mi je zdelo najbolj čudno<br />

to, da so bili cel dan v čevljih!<br />

Z orkestrom so začeli šele decembra.<br />

J a z sem imela flavto s sabo, a sem žal<br />

lahko le vadila. Ko sem odhajala, mi je bilo težko pri<br />

srcu, a vedela sem, da me moji prijatelji v Ljubljani že<br />

težko čakajo. Na koncu je bilo vse spet po starem in kot<br />

bi po nemško rekli: "Ende gut, alles gut!"<br />

V soboto sem torej šla spet na letalo in poletela na<br />

Dunaj, kjer so vsaj razumeli vse avstrijske besede. V<br />

Ljubljani sta me na Brniku pričakala ...<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 11


K O T I Č E K Z A M L A D E<br />

Majhna binkoštna pravljica<br />

Bil je nekoč lep vrt in v njem je o veliki noči začelo vse kliti, poganjati in brsteti. Prišle<br />

so na dan prve spomladanske cvetlice, zvončki, vijolice in trobentice in kmalu nato dišeče<br />

hijacinte in zlatorumene narcise. Grmi in drevesa so počasi začeli zeleneti in cveteti in<br />

vrtnar, ki je šel vsak dan skozi vrt, da je tu zalil cvetlico, tam pa odrezal, kar se je preveč<br />

razraslo, je zadovoljno kimal z glavo. Le v nekem kotu se je zdelo, kot da sploh nič ne<br />

raste. Tam je bil le trnov grmič in na njem ni bilo nobene sledi o kakem zelenju, nobenega<br />

lističa ni bilo videti in niti enega cveta. Vrtnar je zmajeval z glavo in se zelo čudil, vendar ni<br />

prenehal negovati tega grmiča. Obrezal ga je, razrahljal je prst, da bi laže rasle korenine,<br />

in ga redno zalival. Medtem so ptice začele v grmovju in na drevesih graditi gnezda, sem in<br />

tja so letali vrabci, ščinkavci, sinice in čižki. V gnezdih so izlegle jajca, iz teh so se izvalili<br />

mladiči in ti so se kmalu začeli učiti leteti. Vse naokrog je bilo slišati žgolenje! Le v tistem<br />

trnju je bilo vse golo in prazno, noben ptič ni hotel graditi gnezda na njegovih bodečih<br />

vejah, saj bi se mladiči lahko na njih zbodli. Zelo zapuščen in ubog je bil ta trnov grmič.<br />

Pa vendar se je neki mali ptič le upal naseliti v njem. Nosil je vanj bilko za bilko, spletal gnezdo in ko je bilo to končano, je v njem<br />

kmalu ležalo pet ljubkih majhnih jajc. Ptičja mati je skrbela, da so bila na toplem in jih grela, oče pa ji je prinašal hrano in nedolgo<br />

zatem se je iz gnezda zaslišalo "pi, pi" in "čvi, čvi". In že so se iz jajc izvalili eden za drugim ptički mladički. Čisto majhni so bili in<br />

na prsih je imel vsak od njih nežnordeč madež. Ali ni bilo to od trnja? So se zbodli na njem? Ampak tudi oče in mati sta bila tako<br />

lepo rdečkasta na prsih in na vratu. Zakaj ne? Saj to so bile taščice, rdečevratnice. Oba ptičja starša sta skupaj s ptičjimi otroki<br />

čivkala in na ves glas od veselja prepevala.<br />

Nekega jutra je bil tu binkoštni praznik in čez noč se je na temnih vejah tega trnovega grmiča odprlo stotine svetlečih se, kot sneg<br />

belih cvetov. Kakšen sijaj! Tedaj so mlade taščice prvič razprostrle svoje peruti in pohitele iz gnezda v topli spomladanski sončni<br />

sij.<br />

Letele so razpetih kril, visoko je njih cilj, v sonce si želijo, po luči hrepenijo.<br />

■ Jana, 4. r<br />

Hrošček<br />

Hrošček mali doberdan,<br />

kaj si prišel že na plan?<br />

Z metljico okrog pometaš,<br />

s parketov prah ometaš.<br />

Že ves dam okrog pomivaš,<br />

nikdar, nikdar ne počivaš.<br />

Sonček vsak okrog obrneš,<br />

včasih tudi ker’ga zvrneš.<br />

V lončkih zdravo meto kuhaš,<br />

skoz’ svoj dimnik paro puhaš.<br />

Še v spalnici pospraviš,<br />

svojo postljico popraviš.<br />

Pa zavese si opereš,<br />

potlej končno druge zbereš.<br />

Hrošček mali gre zdaj spat,<br />

sredi zvezdnatih zaplat.<br />

Leja Placer, 4. r. osemletke (10 let)<br />

Nos<br />

Z nosom dihaš, pihaš, kihaš,<br />

z nosom vonje prepoznavaš.<br />

Rima se zelo na nos,<br />

pa beseda se ti bos.<br />

Je pregovoe: ne praskaj se tam,<br />

kjer te ne srbi!<br />

Kar pomeni: ne vtikaj nosa,<br />

v tuje stvari!<br />

Leja Placer, 4.r. osemletke (10 let)<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


UT R I N K I<br />

Igra 10. razreda<br />

Za mišjo dlako<br />

Darja Brecelj<br />

Letos, tako kot vsako leto, so dijaki desetega razreda<br />

pripravili razredno igro, vendar ni bilo vse tako<br />

kot ponavadi. Na režiserskem stolu je tokrat sedela<br />

posebna oseba, ki je v tujini, v waldorfskih šolah dolga leta<br />

delala samo z dijaki. Gospa Sarah Kane se je odzvala našemu<br />

vabilu in skupaj z dijaki izbrala igro Za mišjo dlako, avtorja<br />

Thorntona Wilderja. Najbolje, da kar dijake vprašamo, kako jim<br />

je šlo delo od rok. Odgovori so anonimni, odgovarjajo različni<br />

dijaki, takoj po zadnji uprizoritvi (februarja letos).<br />

Ali je pouk gledališke igre zate in za razred koristen?<br />

Kja je bilo in kaj ni bilo dobro, pomembno?<br />

• Po mojem mnenju je bil, saj smo si pridobili lepo<br />

izkušnjo. Delali smo skupinsko, zato smo se morali<br />

med seboj podpirati. Delo je bilo težko, saj se je v<br />

zakulisju kazala naša nestrpnost, utrujenost in pa<br />

tudi razposajenost.<br />

• Bilo je koristno, saj smo se nekateri veliko bolje<br />

spoprijateljili z angleščino. Videli smo, da igranje ni<br />

tako lahko.<br />

Ali ste opazili razliko med začetkom priprav, vaj in<br />

zadnjo uprizoritvijo?<br />

• Razlike so bile očitne, v začetku nismo vedeli v kaj<br />

se spuščamo, zato smo bili neresni. Šele proti koncu<br />

smo pokazali, kaj zmoremo. Na začetku smo vsi igro<br />

vzeli za zabavo in trajalo je, da smo dojeli, dabo treba<br />

vložiti kar nekaj dela. Vsi in ne samo izjeme!<br />

Kako si doživlljal/a svojo vlogo v igri? Se je odnos do<br />

nje tekom vaj in predstav spreminjal?<br />

• Vloge na začetku igre nisem želela sprejeti, vendar<br />

pa sem jo dobre tri tedne pred uprizoritvijo zaradi<br />

komplikacij in dolgega prepričevanja le sprejela.<br />

Potrebovala sem dober teden, da sem se z vlogo<br />

sprijaznila. Zadnji teden sem v svoji vlogi uživala in<br />

sem bila zadovoljna s svojo uprizoritvijo. Vse ostale<br />

stranske vloge so se mi zdele še kar v redu.<br />

• Moja vloga je imela tri igralke. Spremljala sem ostali<br />

dve in iskala povezave, saj igramo vendar isto vlogo.<br />

Po mnenju mojih staršev se je videlo, da je šlo za isto<br />

osebo. Na koncu sem se zelo vživela v njo in se tudi<br />

doma zalotim, ko kaj komentiram z besedami iz igre.<br />

Kako si doživljal/a razred kot skupino? Ste dobro<br />

delali kot ti,? (Si se dobro vključil v skupino? Kaj bi ti<br />

spremenil, da bi bilo bolje?<br />

• Mislim, da smo se dobro povezali med seboj,<br />

vendar kot tim nismo dobro delali, saj je v zakulisju<br />

prevladovalo govorjenje namesto tišine. Zaradi tega<br />

smo se morali med vajami večkrat ustavljati. Bolj<br />

težko bi kaj spremenila, saj se karakterjev drugih<br />

ljudi ne da spreminjati.<br />

• Mislim, da smo se bolje ujeli kot pred enim letom.<br />

Sedaj sem malo bolj sprejeta, ampak še vedno se<br />

počutim odrinjeno. Mislim, da nas je izučilo, da bolj<br />

ko delamo, bolje nam gre, in da z dobrim delom daleč<br />

prideš.<br />

• Razred je z naše strani kvaril trud tistih, ki so v to igro<br />

res vložili nekaj dela. Neresnost večine je pripomogla<br />

k temu, da je bilo v nastajanju igre veliko kriznih<br />

trenutkov.<br />

Kakšni so bili tvoji občutki po prvi predstavi in kakšni<br />

po drugi, tretji, v čem so bile razlike?<br />

• Po prvi predstavi sem čutila veliko olajšanje, saj sme<br />

bila pred predstavo zelo nervozna. Po drugi predstavi<br />

nisem bila preveč zadovoljna, saj vloge nisem odigrala<br />

tako dobro, kakor bi lahko. Po tretji predstavi pa sem<br />

bila zelo zadovoljna, saj se mi je zdelo, da sem tokrat<br />

odigrala najbolje.<br />

Kako so predstavo komentirali tvoji povabljeni<br />

prijatelji, znanci, domači?<br />

• Všeč je bila staršem, le rekli so, da smo prehitro<br />

govorili in zato niso vsega razumeli.<br />

• Bili so zelo navdušeni, predvsem nad našo<br />

izgovorjavo.<br />

V dvanajstem razredu boste imeli poleg samstojnih<br />

projektov tudi en skupinski projekt, pri katerem se<br />

lahko odločite tudi za gledališko igro. Bi se odločil?<br />

Zakaj ja, zakaj ne?<br />

• Z veseljem bi se odločila za igro, saj imam z igro same<br />

lepe izkušnje. Igranje mi je tudi v veliko veselje in<br />

upam, da bom še kdaj lahko nastopala.<br />

• Bi, ker me igranje veseli.<br />

• Da, za igro, ker smo uspeli že v angleščini, kaj bi bilo<br />

šele v slovenščini.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 13


UT R I N K I<br />

Lucija Florjanc Lukan, razredničarka<br />

Zaključni projekti<br />

8. razreda<br />

"Dragi starši, učitelji, prijatelji, sorodniki in drugi,<br />

ki ste se zbrali, da bi prisluhnili predstavitvi naših<br />

zaključnih projektov! Zaključni projekt je na Waldorfski<br />

šoli Ljubljana že tradicija, ki je druge osnovne šole ne<br />

poznajo." Takšne so bile uvodne besede Mance in Otona,<br />

ki sta se na večer predstavitve zaključnih projektov 8.<br />

razreda uspešno prelevila tudi v voditeljski par.<br />

Vsak učenec si v zadnjem razredu izbere temo za<br />

zaključni projekt, ki je samostojno raziskovalno delo<br />

osmošolca, del njegove "diplome", njegovega zaključka<br />

šolanja. Tema zaključnega projekta mora biti takšna,<br />

da učenca navdušuje, širi njegovo znanje, omogoča<br />

raziskovanje, ga pritegne, razvija njegovo zanimanje<br />

(interes) in njegove spretnosti ter sposobnosti.<br />

Pa poglejmo malo nazaj, v pomlad 7. razreda. Meseca<br />

aprila smo se v našem razredu začeli pogovarjati<br />

o namenu in smislu zaključnih projektov, ki so nas<br />

čakali v naslednjem šolskem letu. Učenci so začeli<br />

počasi razmišljati o temi zaključnega projekta, ki so<br />

ji nato med poletnimi počitnicami z veseljem posvetili<br />

več časa. Posvetovali so se s starši, razredničarko,<br />

do konca šolskega leta pa se odločili in določili temo<br />

svojega zaključnega projekta.<br />

Najprej so morali o izbrani temi poiskati literaturo in<br />

druge vire informacij. Priporočljivo je bilo, da se vpišejo<br />

v knjižnice in si poiščejo pomoč, da se bodo naučili<br />

iskati knjige (tudi preko računalnika). Odšli so na<br />

oglede, potovanja, iskali in zbirali so material, ki so ga<br />

potrebovali pri raziskovanju izbrane teme.<br />

Sledilo je prebiranje literature. Ob branju in z drugimi<br />

oblikami raziskovanja se jim je širilo obzorje in ideje o<br />

"kaj, kako, koliko" so prihajale kar same. Ko so prišli<br />

do tega spoznanja, so si sestavili načrt dela. Po mesecih<br />

so si določili, kaj bodo naredili.<br />

Sproti so si zapisovali avtorje knjig in publikacij, ki so<br />

jim pomagale pri raziskovanju izbranega področja, da<br />

so lahko na koncu sestavili seznam literature. Ko so že<br />

veliko vedeli, so odkrili tudi, kako bi to področje pisno<br />

predstavili.<br />

Postavili so si okviren vsebinski načrt predstavitve<br />

v pisni obliki. Predstavili so ga razredničarki in začeli<br />

delati izpiske, zapiske, prepise, ilustracije, risati skice<br />

in slikati slike. Ko je stvar dozorela, so projekt začeli<br />

zapisovati v čistopis.<br />

■ Jure, 8. r<br />

Pri tem so imeli proste roke tako glede ustvarjalnosti<br />

pri vsebini kot obliki. Pisno delo so pripravili v<br />

rokopisu, pred oddajo pa so ga speli ali vezali. Besedila<br />

so ponazarjali s skicami, risbami in slikami. Pisni<br />

del projekta je moral vsebovati od 40 do 60 strani,<br />

napisanih na roko.<br />

Ob tem so morali razmišljati tudi o ustni predstavitvi<br />

zaključnega projekta, kjer so morali predstaviti svoje<br />

delo in spoznanja ter pokazati kaj zanimivega. Ustna<br />

predstavitev naj bi bila oris procesa od začetka do<br />

zaključka projekta.<br />

Raziskovanje samo je bilo lastno delo učencev, seveda<br />

pa je bilo priporočljivo, da jim je kdo stal ob strani.<br />

Na tem mestu bi se želela vsem staršem zahvaliti za<br />

podporo in usmerjanje otrok ter seveda za njihov delež<br />

na dan zaključne prireditve.<br />

Ob pripravljanju zaključnega projekta so učenci od<br />

začetka vedeli, da je zaključni projekt umetniško delo.<br />

Je proces, ki potrebuje čas, da zori. Če se jim kdaj zazdi,<br />

da so v brezizhodnem položaju, naj jih to ne skrbi. To<br />

je del procesa, priložnost, da se preizkusijo, kako najti<br />

izhod, ko ga ni videti nikjer.<br />

Učenci so brali, razmišljali, raziskovali, pisali ...<br />

Počitnice so minile kot bi trenil in že smo bili v 8.<br />

razredu. Zaključni projekti so počasi začeli dobivati<br />

pravo podobo, učenci so ustvarjali in uživali ob pripravi<br />

pisnih izdelkov, nekateri so bili boj s časom, ki je<br />

neusmiljeno tekel. In tako je bil mesec december pred<br />

učenci 8. razreda. Postavili smo datum predstavitve<br />

zaključnih projektov, to je bil zadnji šolski dan pred<br />

novoletnimi počitnicami. Takrat pa se je začel odvijati<br />

drugi del zgodbe. Zaključni projekt, ki so ga učenci<br />

pripravljali vse te mesece, je bilo potrebno na kratek in<br />

zanimiv način predstaviti na predstavitvi, ki je potekala<br />

na naši šoli.<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


Ogledat so si jo prišli tako učitelji kot nekateri učenci<br />

naše šole, starši, sorodniki in znanci, ki smo jih<br />

povabili.<br />

Zaključni projekti so posegali na najrazličnejša<br />

področja naravoslovja, športa, tehnike, zgodovine,<br />

kulture, umetnosti ... V približno desetih minutah je<br />

moral vsak učenec na kratko povzeti bistvene elemente<br />

svojega zaključnega projekta in pritegniti prisotne<br />

na svoj način. Nekateri učenci so si pri predstavitvi<br />

pomagali z računalnikom, drugi kako drugače. Vsem<br />

pa je bilo skupno dejstvo, da so v pripravo zaključnih<br />

projektov vložili veliko truda in časa, v kar so se lahko<br />

prisotni sami prepričali tudi po ogledu pisnih izdelkov,<br />

ki so bili v dvorani na ogled v času predstavitve.<br />

Večer predstavitev zaključnih projektov je minil<br />

v prijetnem vzdušju, dvorana je bila napolnjena s<br />

posebno energijo, ki so jo oddajali ponosni osmošolci,<br />

saj so z odličnimi predstavitvami in s samozavestnimi<br />

nastopi prepričali še tako zahtevne poslušalce.<br />

In kaj o svojih zaključnih<br />

projektih menijo učenci sami?<br />

Jakob: "Pravijo, da ni nič večno. Mislijo, da ima vsaka stvar<br />

svoj konec. Jaz pa vem, da se čas pisanja mojega projekta<br />

izteka. Izteka se in mi krepča zmagoslaven izraz na obrazu.<br />

Izraz, ki ne more ostati ravnodušen ob misli na delo pretekle<br />

jeseni." (Jadranje)<br />

Oton: "Projektno delo z naslovom "Fotografija" sem si izbral,<br />

ker sem želel več izvedeti predvsem o tem, kako ujeti trenutek<br />

in posneti dobro fotografijo. Prav tako mi je bilo pogodu, da je<br />

ta tema nekoliko bolj ustvarjalno naravnana." (Fotografija)<br />

Gorazd: "Za zaključni projekt sem si izbral letenje, ker me<br />

že od nekdaj zanima, predvsem letalstvo. Tako sem v projektu<br />

videl priložnost, da to bolje raziščem. Pri delu sem užival. Pri<br />

nastajanju projekta sem izvedel mnogo novega. Projekt pa me<br />

je tako navdušil, da sem začel razmišljati o poklicu pilota."<br />

(Letenje od začetkov do danes)<br />

Anastasija: "Vesela sem, da mi je projekt uspel. Vsem znani<br />

rek, da ljubezen ne pozna meja, pa sem upoštevala tako, da<br />

sem pesem Nika Grafenauerja Ljubezen prevedla v svoj materni<br />

jezik - makedonščino, jo zapisala v cirilici, nato pa<br />

pesem še ilustrirala."<br />

(Niko Grafenauer)<br />

Simon: "O Josipu Brozu Titu sem izvedel zelo veliko<br />

in ugotovil, da je še vedno zanimiv za ljudi in predvsem<br />

za razumevanje zgodovine v dvajsetem stoletju, ne samo<br />

balkanskih držav, temveč tudi širnega sveta." (Tito)<br />

Maruša: "S padalstvom se ukvarja moj stric. Vendar samo z<br />

jadralnim padalstvom Med pisanjem projekta sem razmišljala<br />

o šolanju za padalca. Mogoče se bo to kdaj uresničilo. S<br />

padalom sem šla v tandemu skočit z višine 3600 m. Ko so me<br />

starši spraševali, kako je bilo in kakšni občutki so bili, sem jim<br />

še dva dni govorila o tem. Tega skoka ne bom nikoli pozabila<br />

in upam, da mi bo to še kdaj omogočeno." (Padalstvo)<br />

Ana T.: "Pri zgodovini smo obravnavali Afriko in njihova<br />

verstva, to pa me je zelo navdušilo. Potem sem si po naključju<br />

ogledala še dva filma in začelo me je zanimati. Naredila sem še<br />

dva intervjuja, enega o budizmu z lamo in drugega o mišljenju<br />

mormonov o krščanstvu. Presenetilo me je tudi to, kako se da<br />

vero, dejstva, dogodke in smisel ver izraziti v obliki zgodbe."<br />

(Verstva sveta)<br />

Draga: "Med pisanjem projekta sem ugotovila, da je bil moj<br />

rojstni kraj, Koper, včasih pod Beneško republiko. Ko sem<br />

bila mlajša, sem se z družino sprehajala ob obali, od koder<br />

smo v jasnem vremenu videli celo obalo Benetk. S pomočjo<br />

sošolkinega očeta sva z Marušo izdelali beneški maski, ki<br />

sva ju uporabili pri plesu, ki je bil značilen za čas, ko so bile<br />

Benetke v polnem razcvetu." (Benetke)<br />

Eva: "Vstopimo v gledališče! Kaj je v njem tako nenavadnega?<br />

Delo tega projekta je bilo čudovito, saj sem ga delala z<br />

veseljem! Prišla sem na oder. Ko sem pogledala publiko, je<br />

trema izpuhtela. Smejali so se. To je krasen občutek. Ko sem<br />

stopila z odra, sem bila presrečna." (Gledališče)<br />

Manca P.: "Ko sem se odločila, da bom za zaključno nalogo<br />

obdelala Pompeje, sem o tem nenavadnem kraju s tako<br />

burno preteklostjo vedela le to, da ga je skupaj s prebivalci<br />

prizadel strašen konec. Svoje prve predstave o tem dogodku<br />

sem začela dopolnjevati najprej z iskanjem podatkov v raznih<br />

zgodovinskih knjigah, enciklopedijah in na internetu. Potem<br />

sem med poletnimi počitnicami za en dan obiskala Pompeje<br />

in si na lastne oči ogledala ostanke tega nekdaj cvetočega in v<br />

vseh pogledih izredno urejenega mesta." (Pompeji)<br />

David: "Težko govorim o občutkih drugih, vendar mislim,<br />

da je imel vsak vsaj malo treme, četudi to zdaj zanika. Sam<br />

sem je imel kar dosti. Oddahnil sem si šele, ko sem izpeljal<br />

svojo predstavitev do konca." (Laser)<br />

Ana P.: "Moram priznati, da me je Che Guevara<br />

prepričal, da je bil res nekaj posebnega v svojem<br />

času. Človek, kakršnih ni veliko. Razmišljala<br />

sem, kaj bi se zgodilo, če bi to svojo ogromno,<br />

skoraj neomejeno energijo uporabil na<br />

kakšnem drugem področju.<br />

■ Draga, 8. r<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 15


Moramo priznati, da ima vsako obdobje svoje revolucionarje,<br />

da ti ognji gorijo in nikoli popolnoma ne ugasnejo, samo barva<br />

plamena se spremeni." (Che Guevara)<br />

Nika: "Ko sem projekt napisala, sem uvidela, da brez<br />

izkopavanj in preučevanj zgodovine ne bi vedeli, kako so včasih<br />

živeli. Prišel pa je tudi dan predstavitve projektov. Zjutraj smo<br />

še enkrat zvadili in ugotovili, da smo zelo dobri. Predstavitev<br />

smo speljali do konca brez zapletov, ob tem pa smo uspeli tudi<br />

publiko ohraniti ves čas budno." (Arheologija)<br />

Jan: "Slišal sem, da hoja v gore nekatere pomirja, jih<br />

sprošča ter jim da sveže energije. Odločil sem se, da moram to<br />

izkusiti. Zato sem si za svoj zaključni projekt izbral gorništvo.<br />

Ko smo šli za nekaj dni v gore, sem moral vstajati zgodaj<br />

zjutraj in vložiti kar nekaj truda. Ko pa sem osvojil vrh, je bil<br />

ves trud poplačan. Ugotovil sem, da ima pogled z vrha gore<br />

drugačno vrednost kot na sliki ali računalniku." (Alpinizem,<br />

gorništvo)<br />

Kristjan: "Že od zgodnjega otroštva se zelo zanimam za<br />

avtomobile. Tako sem si tudi za temo zaključnega projekta<br />

izbral znamko z avtomobilskega področja. Znamko Volvo sem<br />

si izbral predvsem zaradi varnosti, ki jo predstavlja, ter zaradi<br />

oblike avtomobila, ki je bila vedno nekaj posebnega." (Volvo)<br />

Kristina: "S projektno nalogo sem imela zelo veliko dela.<br />

Brala sem dve knjigi in veliko pisala. Zdaj bom vedno poznala<br />

ljudske pesmi. Veliko mi je pomagala mamica, pri predstavitvi<br />

pa tudi sošolke. Projektno nalogo sem dobro predstavila in<br />

tudi zapela sem dobro." (Slovenska ljudska pesem)<br />

Jure: "... Potlej pa pride seveda še predstavitev. Najbrž<br />

najtežji del ... Napetost v 8. razredu je bila kar velika in<br />

vsak si je po koncu predstavitve globoko oddahnil ter držal<br />

pesti za druge. Jaz sem imel predstavitev prvi." (Gorsko<br />

kolesarstvo)<br />

Manca K.: "To je bilo zame prvič, da sem morala samostojno<br />

nastopiti pred publiko. Ko sem prišla na vrsto, me je oblila<br />

groza, ki pa je počasi k sreči popustila in se od časa do časa<br />

spet pojavila. Končno pa je nastopil konec, ki ni pomenil<br />

samo navadnega konca, ampak za vsakogar tudi uspeh. Bilo<br />

je prijetno ob taki misli. Ko se danes spominjam teh občutkov,<br />

se mi zdi prekrasno, da sem vse izpeljala in si izbrala temo, ki<br />

me veseli in sem se ob njej naučila veliko koristnega. Delo je<br />

bilo prijetno, čeprav tudi zelo naporno." (Psihologija konja)<br />

■ Manca Pavlič, 8. r<br />

Nastja: "Vsakdo si je izbral temo, ki ga zanima. Nato se<br />

je moral vanjo poglobiti. Z vsem neskončnim branjem in<br />

razmišljanjem o njej ter ustvarjanjem lastnega mnenja je<br />

vsak postal pravi strokovnjak na svojem področju. In to ne<br />

le strokovnjak, kakršen postaneš, ko se učiš za kontrolno<br />

nalogo, ampak strokovnjak, ki zna svoje znanje utemeljevati,<br />

razpravljati o njem in ki pozna globino teme, ne le podatke,<br />

ki temeljijo zgolj na posledicah. Druga pomembna izkušnja<br />

je bilo govorno nastopanje pred tako številno publiko. Zelo<br />

pomemben pa je bil tudi občutek zmage v boju s samim seboj.<br />

Ugotovili smo, da se je izplačalo žrtvovati toliko truda, dela,<br />

časa, predvsem pa volje za to, da smo stvar dobro opravili. Prav<br />

s pogledom na svoj obsežen, premišljeno narejen in kvaliteten<br />

končni izdelek, s tem, da si lahko upravičeno ponosen nase<br />

in vesel, da se je vse tako lepo izteklo, je ves trud poplačan.<br />

16 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


■ Oton, 8. r<br />

"Za nas je bila to kar mala preizkušnja, od samega začetka<br />

pa vse do končne izvedbe. Najprej ideja, zbiranje materiala,<br />

iskanje literature, razumeti in izluščiti bistvo, ohranjati elan<br />

za delo, spodbujanje otrok, predstavitev. Sodelovanje otroka s<br />

starši in razredničarko in rezultat je tu. Prav tako veselje, ki je<br />

na neki način skupno. Vsi so veseli, ko je to uspešno narejeno.<br />

Občutek je podoben kot pri gradnji hiše. Ko je projekt končan,<br />

smo vsi veseli in se vsi skupaj veselimo." (Marija Perić)<br />

"Starši in ostali gostje smo bili nad predstavitvami naših otrok<br />

(ali še lahko tako rečem?) navdušeni. Gladko, samozavestno<br />

in vendar vsak po svoje, na svoj lasten način, so predstavili<br />

tematiko, ki je zanje zanimiva, ki vstopa v njihovo življenje, ki<br />

bo verjetno ostala še nekaj časa izziv, morda za vedno, mogoče<br />

se bo prelevila v drugo, podobno ali pa čisto tretjo; ali pa se<br />

bodo tej pridruževale nove in nove ter bogatile življenje tistega,<br />

ki se jim bo dal in posvetil ... Bili so tako, kot so napovedali<br />

v eni od uvodnih pesmi – vsak je svet zase ... Vsi odlično<br />

pripravljeni, budni, radovedni in polni zaupanja vase. Za vse<br />

pa velja tale lepi stavek: Noben izziv ni prevelik za tistega, ki<br />

ima voljo in srce, da ga uresniči." (Romana Cerc Korošec)<br />

Da so bili projekti osmošolcev veliko delo, je moč<br />

razbrati že iz besed otrok in staršev. Da so veliko delo<br />

tudi odlično in odgovorno opravili, pa sem jim priznala<br />

že po končanih predstavitvah. V zaključne projekte<br />

so vložili veliko truda in časa, predvsem pa volje in<br />

energije, zato sem na njih resnično ponosna.<br />

■ Manca Kukman, 8. r<br />

To nam daje motivacijo, upanje in voljo, saj vemo, da se ne<br />

trudimo zaman." (Razvoj slikarske umetnosti)<br />

Za konec pa še nekaj misli staršev o<br />

projektih osmošolcev<br />

"Vsi predstavljeni projekti so bili izjemni. Zanimive so bile<br />

tako njihove vsebine kakor tudi predstavitve. Otroci so se<br />

izjemno potrudili in z veliko mero samozavesti prikazali<br />

vsak svoj projekt. Posebno doživetje je bilo pogledati v pisne<br />

izdelke, še lepše pa je bilo slišati od marsikaterega otroka,<br />

kaj jim dejansko pomeni predstavljeni projekt – enim vodilo v<br />

poklicno življenje, drugim pomemben hobi ali pa nepozabno<br />

doživetje ... S svojim delom so resnično zaživeli in se z njim<br />

identificirali.<br />

Pomembneje od vsebine in oblike projektov pa se mi zdi to,<br />

da so se otroci morali poglobiti v neko temo, jo osvetliti z vseh<br />

strani, o njej spisati smiselno gradivo z glavo in repom ter<br />

kot zadnje, to predstaviti publiki. To je izkušnja, ki je v tako<br />

zgodnjih letih zelo zahtevna ter za celo življenje nepozabna in<br />

koristna." (Renata Fras Peterlin)<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 17


WA L D O R F S K A Š O L A M A R I B O R<br />

Drugi o nas<br />

Našo šolo že vrsto let zapored, kot mentorji<br />

ali docenti na izobraževanju, obiskuje veliko<br />

dolgoletnih waldorfskih učiteljev iz tujine.<br />

Že vrsto let nas spremljajo na naši poti, nas vzpodbujajo<br />

in skrbijo, da ta pot ni posuta s kamenjem, pa tudi ne z<br />

rožicami.<br />

Kako nas doživljajo, so povedali:<br />

Ingrid in Jan Thiesen,<br />

zakonski par iz Danske, waldorfska učitelja,<br />

predavatelja na izobraževanjih za waldorfske učitelje<br />

na Danskem in v Sloveniji, člana mentorske skupine za<br />

Waldorfsko šolo Maribor.<br />

"Srečanje z Waldorfsko šolo Maribor.<br />

Poznega januarskega večera letos sva prispela iz Danske v<br />

Maribor in bila takoj povabljena na ogled šole. Šola je bila<br />

prazna, toda polna prijetnega vzdušja.<br />

Majhna, ampak idealna za trenutno število učencev. Atrijska<br />

oblika zgradbe nudi zaščito, potrebno v prvih 3 do 5 letih.<br />

V naslednjem tednu sva imela možnost obiskati vse razrede,<br />

se pogovarjati z učitelji, srečati večino staršev in celo poučevati<br />

(slikanje in petje).<br />

Otroci (1., 2. in 3. razred) so si seveda različni - prav tako<br />

učitelji – toda videti je, da zelo dobro sodelujejo. Dobre in<br />

dinamične glavne ure, veseli in disciplinirani učenci in<br />

najpomembnejše: otroci imajo radi svoje učitelje in učitelji<br />

imajo radi njih. In zavoljo tesnega odnosa ter zaupanja so<br />

učenci odprti in pripravljeni na učenje.<br />

Tako sva lahko opazila, da so skoraj vsi otroci sposobni za<br />

učenje in napredovanje, kar je najboljša možna podlaga za<br />

prihodnost šole.<br />

Četudi je šola majhna – in morda ranljiva – se najde veliko<br />

moči in kvaliteta. Zgradba dneva se nama zdi zelo harmonična<br />

in dobro razporejena. Kot člana mentorske skupine se veseliva<br />

ponovnega obiska <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor v mesecu maju."<br />

Ulrich Hofmann<br />

iz sosednjega Gradca, ki je že vrsto let naš stalni<br />

gost.<br />

"Sem učitelj na waldorfski šoli v Gradcu, kjer med drugim<br />

poučujem tudi zgodovino in umetnostno zgodovino na srednji<br />

stopnji. Pred tem sem bil razredni učitelj dveh razredov od 1. do<br />

2. razreda. Že leta prihajam v Maribor, kjer na izobraževanju<br />

predavam metodiko pouka.<br />

Ob tem doživljam sledeče: v Gradcu sedem v avto in se<br />

odpeljem. Po slabi uri pridem do meje. Ustavim se, pokažem<br />

potni list, preživim preiskujoč pogled carinika in potem mi,<br />

hvala bogu, z malomarno gesto nakaže, da smem peljati<br />

naprej. Z olajšanjem pritisnem na plin in odbrzim naprej.<br />

Torej, vedno me čaka na poti tak prehod skozi šivankino uho.<br />

V bistvu nič posebnega, toda človek začuti, da je v drugi, celo<br />

tuji deželi: druga govorica, do pred kratkim drugačen denar,<br />

druga vlada (to je najmanj opazno). Toda: isto nebo, ista<br />

pokrajina, isto vreme.<br />

Potem stopim v šolo in zopet se počutim doma: iste barve<br />

sten, mizice letnih časov, pisane svilene rute, veseli obrazi<br />

otrok na pustnih fotografijah in simpatični obrazi študentk<br />

in študentov. In ob tem čutim: čudovito! Duh ne pozna meja!<br />

Živimo pod istim nebom!<br />

Da, zelo rad se peljem k naši mali šolski sestri v Maribor!"<br />

Stefan Kagermeier<br />

iz Gradca, ki že nekaj let aktivno sodeluje na<br />

izobraževanju in spremlja rojevanje naše šole.<br />

"Kako občutim vašo šolo?<br />

Izobraževanje za učitelje sodi neposredno k vaši šoli, saj<br />

oblikuje bodoče učiteljice in učitelje in o njih lahko povem<br />

same pozitivne stvari. Vsaka šola nima te možnosti, da bi imela<br />

toliko izobraženih waldorfskih učiteljev, ki bi bili pripravljeni<br />

poučevati. Zato je to za šolsko skupnost velika pridobitev.<br />

Opaziti pa je, da vam je vsem skupen idealizem, kreativnost<br />

in odločnost za to, da s skupnimi močmi omogočite otrokom<br />

zdravo vzgojo in razvoj."<br />

Brigitte Goldmann,<br />

■ Pred pustovanjem<br />

ki prihaja z Dunaja in je v marcu obiskala naš vrtec<br />

ter predavala na izobraževanju za waldorfske učitelje<br />

in vzgojitelje.<br />

"Waldorfski vrtec v Mariboru je čudovito mesto za otroke,<br />

ki so tam združeni v treh skupinah. Na mojem obisku 23.<br />

marca sem imela priložnost prisostvovati življenju vrtca in<br />

videti, kako se igrajo, pečejo kruh, praznujejo rojstni dan in<br />

kako na vrtu uživajo pomlad. Vzdušje je bilo zelo harmonično<br />

in videti je bilo, da gre otrokom dobro. Popoldan smo se s<br />

kolegicami vrtca pogovarjale o pedagoških in organizacijskih<br />

vprašanjih. Kot mentorica vrtca sem jim predstavila svoje<br />

videnje in poskušala pomagati s svojimi izkušnjami. Rešitve<br />

pa mora vedno najti vsak kolegij sam.<br />

18 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>


WA L D O R F S K A Š O L A M A R I B O R<br />

Andrej Rakovič, ravnatelj <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor<br />

Delavnica<br />

Izdelovanje otroške<br />

harfe oz. lire<br />

■ Naši vrtički<br />

Na šoli sem imela srečo prisostvovati in občudovati učenke<br />

in učence prvega in drugega razreda, ki so svojim staršem<br />

predstavljali utrinke iz pouka. Pravo veselje jih je bilo opazovati,<br />

kako so malce vznemirjani, toda s ponosom prikazali to, kar<br />

so se naučili. Učiteljicama lahko samo čestitam za njuno<br />

dobro delo.<br />

V petek, ko se pouk zaključi, prihajajo v šolo študentje<br />

in študentke. Skozi ves vikend so bili zanimiva in živahna<br />

publika. Obravnavali smo temo o delu v waldorfskem vrtcu, in<br />

sicer kako lahko v praksi izvajamo vzgojni princip posnemanja<br />

in vzora, zdrav ritem in kako lahko omogočimo otroku čim<br />

več čutnih vtisov, zakaj se majhni otroci najlažje učijo skozi<br />

prosto igro in ne takrat, kadar so pod učnim pritiskom. Skupaj<br />

smo premlevali ta in podobna vprašanja in bila sem vesela<br />

aktivnega sodelovanja in odprtega pogovora s študenti. In že<br />

se veselim naslednjega leta, ko bom z njimi obravnavala drug<br />

teme, ki so pomembne za bodoče vzgojiteljice."<br />

■ Izdelovanje lire<br />

Harfa (lira) je eden najstarejših inštrumentov z<br />

najbogatejšo zgodovino razvoja in sega v četrto<br />

tisočletje pred našim štetjem. Poznali so jo vsi<br />

kulturni narodi antike.<br />

Ta "sanjski inštrument" (Platon) je skozi vso zgodovino<br />

užival poseben ugled. Njena izrazna moč je v načinu dotika<br />

s strunami tako napredovala, da ob njej začuti človek fizično<br />

in duševno popolnost, zato je močan vir osebnostnega<br />

oblikovanja mladega človeka.<br />

Zvok harfe oz. lire je mehak in še posebno primeren za<br />

mlajše otroke, saj se nežno dotakne otroškega srca. Otroci<br />

se tudi s pomočjo igranja na otroško harfo oz. liro oblikujejo<br />

v vsestranske osebnosti, razvijajo svoj odnos do glasbe<br />

in umetnosti, razvijajo potrebe po glasbenem izražanju,<br />

uporabljajo glasbo kot sredstvo komunikacije, razvijajo<br />

vztrajnost, disciplino, koncentracijo, spomin, posluh,<br />

motoriko, psihofizično kondicijo in pozitiven odnos do dela.<br />

V skladu z navedenim je kolektiv <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor<br />

sprejel odločitev za izdelavo otroških harf oz. lir za potrebe<br />

naše. V ta namen smo se uspeli dogovoriti z g. Robertom<br />

Benedekom iz Dunaja, ki je strokovnjak za izdelavo otroških<br />

harf oz lir.<br />

Delavnica za izdelavo otroških lir je potekala od petka,<br />

13.04.<strong>2007</strong> do nedelje 15.04.<strong>2007</strong>. Rezultat tega prijetnega,<br />

čeprav napornega druženja, so čudovite otroške lire, ki so jih<br />

izdelali udeleženci delavnice. V imenu kolektiva <strong>Waldorfske</strong><br />

šole Maribor se udeležencem iz srca zahvaljujemo za trud in<br />

trajen pečat k razvoju naše šole, h kateremu so doprinesli z<br />

udeležbo na delavnici.<br />

Zahvaljujemo se tudi g. Robertu Benedeku iz Dunaja in<br />

njegovi soprogi Doris, ki je navkljub poškodbi prišel in vodil<br />

delavnico ter nam ob koncu podaril čudovito otroško liro, delo<br />

njegovih rok.<br />

Vsem udeležencem delavnice še enkrat iskrena HVALA za<br />

njihov trud!<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong> 19


I N I C I AT I V A<br />

VABLJENI NA<br />

Dneve waldorfske pedagogike<br />

v Pomurju<br />

od 7. do 25. maja <strong>2007</strong><br />

v Pokrajinski in študijski knjižnici<br />

Murska Sobota<br />

bo na ogled<br />

razstava izdelkov učencev<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

V soboški knjižnici in na grajskem dvorišču<br />

bodo potekala predavanja in delavnice:<br />

Trnuljčica,<br />

inicijativa za Waldorfski vrtec in šolo na Obali,<br />

išče<br />

vzgojiteljico z Waldorfsko specializacijo<br />

za delo v <strong>Waldorfske</strong>m vrtcu v Portorožu.<br />

Vase cenjene vloge pričakujemo na naslovu:<br />

Waldorfska inicijativa Trnuljčica<br />

Dragonja 30, 6310 Izola<br />

Dodatne informacije:<br />

05 6420-750 ali 051 429-159, Nataša<br />

KONSTITUCIJA IN RAZVOJ OTROKA<br />

torek, 15. maj, 17:30, predava Katica Radonić,<br />

zdravstveni in socialni pedagog in likovni terapevt (HR)<br />

ANTROPOZOFSKI POGLEDI NA BOLEZNI<br />

IN CEPLJENJE OTROK<br />

četrtek, 17. maj, 17:30, predava Reinhard Schwarz,<br />

dr. med., pediater (AT, prevod zagotovljen)<br />

OD ROJSTVA DO POLNOLETNOSTI<br />

trije različni vzgojni principi<br />

ponedeljek, 21. maj, 17:30<br />

predava Roman Plohl, socialni terapevt<br />

Lutkovna predstava TRNULJČICA<br />

(po pravljici bratov Grimm)<br />

sreda, 23. maj, 16:30<br />

nastopa Maja Rauch, waldorfska vzgojiteljica<br />

KAKO POMAGATI NAŠEMU NOTRANJEMU<br />

ZDRAVNIKU, delavnica za odrasle<br />

sreda, 23. maj, 16:30<br />

vodi Roman Plohl, socialni terapevt<br />

INTELEKTUALNA IN SOCIALNA OZADJA<br />

WALDORFSKE PEDAGOGIKE<br />

četrtek, 24. maj, 17:30<br />

predava dr. Andrej Fištravec,<br />

oddelek za sociologijo FF UM<br />

dodatne informacije<br />

kresnica.pomurje@email.si<br />

www.kar.si/kresnica<br />

■ Ira, 4. r<br />

20 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2007</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!