26.03.2016 Views

Revija Svitanje - Jesen 2007

Letnik III, številka 3

Letnik III, številka 3

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K <br />

S V I T A N J E<br />

<strong>Revija</strong> za negovanje kulture zavedanja<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 LJUBLJANA-POLJE<br />

Tel: 059 040 328, faks: (01) 549 01 55<br />

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:<br />

Marina Nuvak<br />

STROKOVNI SODELAVCI:<br />

Fanči Perdih, Mateja Leskovar,<br />

Aci Urbajs, Terezija Nikolčič,<br />

Sorta Greta, Ivana Marolt,<br />

Luka Krušič in Ana Krušič-Kaplja<br />

SLIKOVNI MATERIAL:<br />

Žiga Vuk, Aci Urbajs, Ivana Marolt<br />

PRELOM IN OBLIKOVANJE:<br />

Žiga Vuk, zzigc.net<br />

NASLOVNICA:<br />

Joca Jamšek<br />

JEZIKOVNI PREGLED:<br />

Betka Jamnik<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Skrb za naravo 4<br />

Procesi v tleh 4<br />

Obdelava in gnojenje 4<br />

Biološko dinamično vinogradništvo 1. del 6<br />

Naš biološko dinamični vrt 9<br />

Zdravju neškodljivo in okolju prijazno 11<br />

Skrb za zdravje 16<br />

Zdravilne rastine 16<br />

Zdravo in ekološko ogrevanje 18<br />

Širjenje obzorij 19<br />

Cepljenje je škodljivo, ne pa koristno 19<br />

TISK:<br />

Studio International d.o.o.<br />

Ljubeljska ulica 240<br />

1000 Ljubljana<br />

Dogajanje 24<br />

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

direktorica Marina Nuvak<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel.: 059 040 328<br />

LETNA NAROČNINA: 12,52 EUR<br />

NAKLADA: 1200 izvodov<br />

PRILOGA:<br />

Waldorfske novice<br />

časopis Waldorfske šole Ljubljana<br />

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali<br />

posameznih delov je dovoljen le s pisnim<br />

dovoljenjem uredništva.<br />

ISSN 1854-1739<br />

Revijo SVITANJE lahko naročite:<br />

• na elektronskem naslovu<br />

revija.svitanje@gmail.com<br />

• ali z naročilnico, ki je objavljena v reviji.<br />

Letna naročnina je 12,52 EUR.<br />

POZOR<br />

Si želite da se revija SVITANJE<br />

obdrži na slovenskem tržišču?<br />

Menite, da bi lahko pri tem pomagali?<br />

Iščemo namreč nove sodelavce, ki bodo pomagali:<br />

- pridobivati sredstva iz javnih razpisov,<br />

- pridobivati oglaševalce in donatorje,<br />

- promovirati revijo v širšem slovenskem okolju.<br />

Javite se nam!


U <br />

U <br />

3<br />

Marina Nuvak<br />

glavna in odgovorna urednica<br />

Dragi prijatelji!<br />

<strong>Jesen</strong> je tukaj, nizke<br />

temperature in dež v<br />

zadnjih dneh pa nas opozarjata, da bo spet potrebno<br />

pobrskati po omarah in si poiskati topla oblačila.<br />

A roko na srce, v septembru in oktobru smo se<br />

naužili kar nekaj toplote. Užitek se je bilo podati<br />

na daljši sprehod, saj je sonce prav prijetno grelo.<br />

Tudi na vrtovih smo lahko še marsikaj postorili.<br />

Pa vendar,<br />

neizbežno spet<br />

prihaja hladno<br />

obdobje, ki pa ima<br />

svoj čar. Človeka<br />

spodbudi, da se<br />

obrne vase ter<br />

poišče svetlobo in<br />

toploto v samem sebi.<br />

To je čas avtorefleksije<br />

- razmisleka o tem,<br />

koliko so bila naša<br />

dejanja v preteklem<br />

letu pravilna, pravična,<br />

koliko nam je, tako kot<br />

Sv Mihaelu, uspelo<br />

ukrotiti zmaja, ki v<br />

nas in okoli nas ves čas<br />

deluje.<br />

Tokratna izdaja revije ima<br />

žal kar precejšnjo zamudo,<br />

pa vendar upamo, da nam bo<br />

uspelo prinesti v vaše domove<br />

nekoliko svetlobe tudi s temami<br />

iz tokratne številke.<br />

Za vas smo tokrat spet pripravili nekaj<br />

zanimivih člankov iz prakse.<br />

- Med nami je ponovno vinogradnik Aci<br />

Urbajs, ki nam z zanosom pripoveduje o svojih<br />

izkušnjah z biodinamiko v vinogradništvu.<br />

- Gospa Sorta Greta iz društva Ajda Goriška<br />

nam predstavi njihov biološko-dinamični vrt,<br />

ki so ga začeli obdelovati na Srednji tehnični in<br />

poklicni kmetijski šoli v Šempetru pri Gorici,<br />

kjer so jim dali na razpolago del zemlje.<br />

- Gospa Ivana nam pove, kako uspešno po<br />

biološko-dinamični metodi obdeluje sicer<br />

precej revno zemljo na Rakitni, kar nazorno<br />

dokumentira tudi s posnetki s svojega vrta.<br />

- Gospa Fanči Perdih nam poroča o delu<br />

strokovne skupine Manfreda Klea februarja<br />

letos v Dornachu.<br />

■ Jure Vešligaj<br />

- Naši bralci<br />

imajo tokrat prvič<br />

priložnost naročiti<br />

ekološka semena,<br />

pridelana v Sloveniji<br />

– dobro si oglejte<br />

ponudbo AMARANT,<br />

ekološka semenska<br />

pridelava, saj so semena<br />

naročena z naročilnico iz<br />

naše revije 8% cenejša!!!<br />

- Gospa Nikolčič<br />

nam predstavi dve rastlini<br />

– artičoko in ajdo.<br />

- Tisti, ki vas zanima,<br />

kakšni so stranski učinki<br />

cepljenja, ali je cepljenje res<br />

tako neškodljivo, pa preberite<br />

članek dr.vet. Luke Krušiča in<br />

dr.med. Ane Krušič Kaplja. Morda<br />

boste v članku našli kakšen odgovor<br />

na vaša vprašanja.<br />

- z nami pa je ponovno tudi Mateja Leskovar,<br />

ki odgovarja na vaša vprašanja. Tokrat govori<br />

o zdravem in ekološkem ogrevanju.<br />

Želim vam prijetne jesenske dni in obilo prijetnega<br />

branja!


S <br />

S <br />

4<br />

Procesi v tleh<br />

Obdelava in gnojenje<br />

povzetek debate strokovne skupine<br />

Manfreda Kletta<br />

Dornach, februar <strong>2007</strong><br />

Kompostiranje je proces, ne produkt!<br />

Tudi kalcij mora skozi proces kompostiranja, zato<br />

ga dodajamo kompostu in ne direktno na zemljo.<br />

Organska oblika kalcija so jajčne lupine.<br />

Kompozicije snovi, ki so ustvarjene, ko gredo skozi<br />

živalsko telo (presnova), so obogatene z živalskimi<br />

energijami in imajo dodatno kvaliteto.<br />

Kmetova noga gnoji kmetijo!<br />

G. Kle je ponazoril princip delovanja živih<br />

organizmov v tleh in prehranjevanja rastlin s<br />

sledečo sliko in opisom:<br />

Na začetku nam je g. Klett podal nekaj misli g.<br />

Rudolfa Steinerja in jih skozi temo dopolnil z<br />

razlago, nato pa smo debatirali o teoretičnih in<br />

praktičnih vidikih podane snovi.<br />

Razlago g. Klea in debato, ki je sledila, sem strnila<br />

v zaključke:<br />

Mineralna gnojila, ki se raztapljajo direktno v vodi<br />

in se ne vežejo na tla, se v rastlinah nalagajo kot<br />

mrtva snov, ker nimajo v sebi nič življenjskega.<br />

Zaradi tega imajo konvencionalni pridelki le do<br />

50% življenjskih energij, posledica česar so bolezni<br />

v naravi.<br />

Če je v rastlini preveč mineralov, je rastlina utrujena<br />

(težka) in zaradi preobilice soli potrebuje več vode.<br />

Vsako organsko gnojilo gre skozi proces humusa,<br />

šele nato gnoji tla. Živo gnoji živo, zato morajo<br />

snovi ostati v živem skozi procese v tleh.<br />

Na sliki je vršiček korenine rastline, kjer potekajo<br />

procesi izmenjave snovi med rastlino in okoljem<br />

(rodovitno prstjo).<br />

Rastlina izloča v tla točno določene raztopine snovi<br />

– kisline, ki v tleh spodbudijo procese sproščanja<br />

mineralov v topno obliko. Te minerale, raztopljene<br />

v vodi, korenina vsrka in jih pošlje v liste, kjer s<br />

pomočjo fotosinteze nastajajo sladkorji. Vsaka<br />

rastlina sprošča v tla drugačne spojine, ki v tleh<br />

sprostijo tiste elemente, ki jih v trenutku izmenjave<br />

potrebuje.<br />

Vedeti je treba, da sproščanje mineralov ne poteka<br />

samo na nivoju kemičnih procesov, temveč snovi,<br />

ki pridejo iz rastline v tla, spodbudijo delovanje<br />

točno določenih mikroorganizmov, ki začnejo<br />

razgrajevati organsko snov (humus), ki je vezana v<br />

grudicah skupaj z anorganskimi minerali.<br />

Zaradi specifičnih potreb rastlin v okviru iste vrste<br />

se pri mono kulturah v tleh dogajajo zelo podobni<br />

procesi, pri mešanih kulturah pa različni.


5<br />

<br />

<br />

Glede na vpliv teh procesov na ostale rastline lahko<br />

govorimo o dobrih in slabih sosedih oz. dobrih<br />

predhodnih posevkih, saj določene rastline izločajo<br />

snovi, ki spodbujajo procese v tleh, ki rastline druge<br />

vrste spodbujajo ali pa jih zavirajo.<br />

Pri mono kulturah se pojavlja prezasičenost<br />

tal z izločki ene vrste rastline, ki povzroči, da<br />

se v naslednjem letu ta vrsta ne more razvijati<br />

normalno (pojav bolezni in škodljivcev), zato je<br />

zelo pomembno kolobarjenje.<br />

Ravno tako nastopajo pleveli kot čistilci oziroma<br />

zdravilci tal. Tako lahko na podlagi plevelov, ki se<br />

masovno pojavljajo, ugotavljamo, kaj našim tlom<br />

manjka oziroma kaj je narobe s tlemi.<br />

Za normalno funkcioniranje rastline je pomembno,<br />

da raste v rodovitnih tleh z dobro strukturo –<br />

grudičasta struktura tal.<br />

Sestava grudice:<br />

Grudica je sestavljena iz skeleta – to so večji<br />

mineralni delci oz. kamenčki, ki jih obdaja zmes<br />

finih mineralnih delcev oz. glineni delci, organskih<br />

delcev oz. humusa, kjer se naselijo kolonije<br />

mikroorganizmov, ter zračnih in vodnih mehurčkov,<br />

ki skrbijo za vlažnost in zračnost v grudici. Vse<br />

skupaj obdaja vodni film, ki drži grudico skupaj.<br />

Zaradi sestave grudice so tla zračna, zadržujejo<br />

vlago in so bogata s humusom in mikroorganizmi.<br />

Mikroorganizmi v tleh imajo dve nalogi:<br />

1.) Vežejo organsko snov tako, da organske<br />

snovi, ki jih zadelamo v tla, razgradijo v<br />

humusno snov in jo vežejo v grudicah. Ti<br />

procesi potekajo predvsem takrat, ko ne<br />

obdelujemo tal oz. pri zemeljskem vdihu (od<br />

avgusta do decembra).<br />

2.) Razgradijo humusne snovi v prosto topne<br />

minerale (v grudici) - procese spodbujamo<br />

z obdelavo tal oz. rahljanjem. Ti procesi<br />

potekajo bolj intenzivno v času zemeljskega<br />

izdiha.<br />

Zaradi sistema delovanja mikroorganizmov je<br />

pomembno, kdaj tla gnojimo in kdaj ter kako jih<br />

obdelujemo.<br />

Kaj se dogaja v tleh skozi leto?<br />

Pozimi zemlja počiva<br />

Voda izpodriva zrak, procesi tvorbe kristalov =><br />

preoblikovanje snovi v tleh.<br />

Spomladi zemlja izdihuje<br />

Tla se ogrejejo in aktivirajo se mikroorganizmi, ki<br />

razgrajujejo humus in sproščajo hranila za prehrano<br />

in razvoj rastlin, tako da ustvarjajo koloide. Tla<br />

takrat večkrat obdelamo, saj s tem spodbujamo<br />

aktivnost mikroorganizmov in s tem sproščanja<br />

mineralov, ki so nujno potrebni glede na intenzivni<br />

razvoj nadzemnih delov rastline => z rahljanjem<br />

spodbujamo rast. Organsko snov dodajamo samo v<br />

primeru, ko imamo izredno pusta (slabo rodovitna)<br />

tla. Uporabljamo le dobro predelan kompost (če se<br />

da, uporabimo kompost rastlinskega izvora), saj ta<br />

najmanj moti razvoj rastlin. Pri gnojenju s svežim<br />

gnojem živalskega izvora pride do masovnega<br />

pojava bolezni in škodljivcev.


6<br />

s k r b z a<br />

Poleti se izdih zaključuje<br />

Procesi v tleh zamrejo in zemlja preide v fazo<br />

mirovanja. Takrat se zaustavi intenzivna rast rastlin,<br />

razgradnja humusne snovi se upočasni. Zaradi<br />

toplote je močno izhlapevanje vode iz tal, zato je<br />

primeren čas za zastirko (predvsem na plitvih in<br />

peščenih tleh oz. sušnih območjih).<br />

<strong>Jesen</strong>i - zemeljski vdih<br />

Ko preide Sonce pred ozvezdje Leva, postanejo<br />

mikroorganizmi, ki razgrajujejo organsko substanco<br />

v humus, aktivnejši.<br />

Če imamo tla zelo zapleveljena oz. so težka s slabo<br />

strukturo, je sedaj čas, da jih večkrat obdelamo<br />

2x-3x v obdobju cca 1 meseca. S tem izboljšamo<br />

strukturo tal ter spodbudimo seme plevelov, da<br />

kali. Z naslednjo obdelavo mlade rastlinice uničimo<br />

in tako razplevelimo gredice, da bo v naslednji<br />

sezoni lažja obdelava.<br />

Če pa imamo namen posejati v jesenskem času še<br />

en posevek, pa lahko že v času, ko je Sonce pred<br />

ozvezdjem Leva, tla pognojimo in obdelamo, tako<br />

bo dobvolj časa, da do konca jeseni zraste še ena<br />

kultura s krajšo vegetacijsko dobo (repa, redkev,<br />

solata, radič, ..).<br />

Najprimernejši čas za gnojenje je, ko je Sonce pred<br />

ozvezdjem Device, obdelava tal pa še v času, ko je<br />

Sonce pred ozvezdjem Tehtnice – do 17.11. Po tem<br />

obdobju naj bi tla do konca leta počivala, saj se<br />

začne intenzivna tvorba kristalov v tleh.<br />

Moj vtis<br />

Precej dejstev sem poznala, vendar taka<br />

konstruktivna debata pripomore k poglobljenemu<br />

znanju in razumevanju samega principa delovanja<br />

procesov v tleh, kar je izhodišče za boljše odločitve,<br />

glede na kompleksnost situacije na naši kmetiji.<br />

Vsaka kmetija ima drugačne pogoje (klima, zemlja,<br />

spekter rastlin,…), ki se poleg tega še iz leta v leto<br />

spreminjajo.<br />

Smatram, da bi takšne debate lahko izvajali tudi po<br />

društvih Ajda, saj bi tako lahko slušatelji aktivno<br />

sodelovali in s tem poglabljali svoja znanja v smislu<br />

razumevanja procesov.<br />

pripravila Fanči Perdih, dipl. ing. agr<br />

Biološko dinamično<br />

vinogradništvo 1. del<br />

Aci Urbajs<br />

Beseda vinogradništvo v svojem izvoru sporoča:<br />

vino graditi. Torej z delom v naravi vinogradnik<br />

gradi vino. Še starejši izraz za vinogradništvo je<br />

"vinoreja", torej vino rediti, kot to počnemo na<br />

kmetiji s telički, prašički in podobnimi živalmi.<br />

Vino se je postavilo v vlogo ljubljenčka na kmetiji.<br />

Pri nas je veljal rek, "da si lahko stadlal (kritiziral)<br />

kmetu prav vse, le vina mu nisi smel, da ne pride<br />

do špetira (kreganja).<br />

Torej vino graditi ima v našem ljudskem izročilu<br />

zelo pomembno vlogo.<br />

Zakaj taka gorečnost? Vinska trta je ena najstarejših<br />

kulturnih rastlin na našem zelenem planetu. Liste<br />

vinske trte so arheologi našli v kamninah Krede,<br />

torej pred 100 do 135 milijoni let. Trta se je rodila,<br />

ko je bila naša mati Zemlja še mlada, takrat so bile<br />

energije nastajanja vesolja zelo močne.<br />

Človek se na tej evolucijski poti pojavi veliko<br />

kasneje. Zgodovinski viri o najstarejši ljubezni<br />

človeka do trte in grozdja pa kažejo na obdobje<br />

starejše kamene dobe, ko so našli v votlini jamskega<br />

človeka pečke grozdja na Siciliji.<br />

Skrivnost gojitve in nege vinske trte in vina, ki se<br />

rodi iz grozdja, je skrivnostno skrita pod tančico<br />

preteklosti. Iz antičnih zgodb pa zagotovo vemo,<br />

da je boginja Demetra med ljudi zanesla znanje<br />

umnega kmetovanja. Oblikovala se je kulturna<br />

krajina, zrasle so vasi, mesta,… nastale države.<br />

Na eni strani svetloba, na drugi strani tema, nas<br />

učijo antične pripovedke. Ena temnejših plati<br />

odkritja Amerike je bila za evropsko trto v 19<br />

st. skoraj usodna. Trgovci vina in veleposestniki<br />

so hoteli povečati svoj zaslužek. Iz Amerike so<br />

pripeljali vinsko trto, ki "baje" rodi veliko več kot<br />

trta, ki je rastla v Evropi. Poznana je pod imenom<br />

"samorodnica". Ameriška trta je s seboj prinesla<br />

bolezni, na katere evropska trta ni bila odporna.<br />

Trtna uš, peronospora in oidij so bolezni, ki so<br />

skoraj v celoti uničile evropske vinograde.


n a r a v o<br />

7<br />

V vinogradih so začeli uporabljati bakrove in<br />

žveplene pripravke. Agrarna kemija, ki se je prav<br />

takrat rojevala, pa je z dodatnimi škropivi reševala<br />

posledice človeškega pohlepa. Soji glivičnih bolezni<br />

so postajali iz leta v leto odpornejši (pozitivna<br />

selekcija) in vsako leto se rojevajo novi kemijski<br />

pripravki. Agro industrija je pač usmerjena na<br />

reševanje posledic, saj več kot je bolezni, več<br />

kemijskih pripravkov prodajo in več zaslužijo. Zelo<br />

logična ekonomska računica. Seveda se sprašujem,<br />

ali prinašajo ti posegi svetle ali temne energije na<br />

naš planet, mati Naravo.<br />

■ Žiga Vuk<br />

Da so posijale svetle energije, se imamo zahvaliti<br />

gibanju v začetku 20.st. Skupina kmetov, ki ni bila<br />

zadovoljna s kemijskimi pripravki v kmetijstvu,<br />

je prosila R. Steinerja za nasvet. Na poljedelskem<br />

tečaju je podal filozofska izhodišča. Največja<br />

naloga kmeta je skrb za plodna tla. Z b.d. pripravki<br />

oživljamo tla, spodbudimo rastline, da naredijo<br />

globoke korenine, da se povežejo s silami zemlje.<br />

Z kremenom iz roga pa dodajamo svetlobno in<br />

toplotno energijo.<br />

Ko sem na začetku svoje prakse z rahlimi zadržki<br />

prebiral b.d. priporočila, mi je bila v olajšanje misel<br />

R.Steinerja., da naj vsak sam poizkusi, kako delujejo<br />

pripravki na kmetiji in se na podlagi rezultatov<br />

vsak sam prepriča, če sploh in kako delujejo.<br />

Rezultati so bili nepopisno lepi. Po dveh letih<br />

biodinamične prakse je vinograd izgubil predele<br />

šibke rasti na eni in bujne rasti na drugi strani. Kot<br />

da se je zlil s svojo temno zeleno barvo z gozdom,<br />

ki ga obdaja. Zemlja v vinogradu kar kipi. Z roko<br />

lahko prodreš vanjo za dlan globoko.<br />

Ko sem se postavil leta 1987 v vlogo kmetovalca, sem<br />

naletel na prvo pravilo biodinamike. Na kmetijo je<br />

treba gledati kot na organ. Torej spojiti je potrebno<br />

zemljo – prst, minerale - s svetom rastlin: vinsko<br />

trto, jablano, žitom, … ter živalmi. Človek je kot vez<br />

med temi tremi svetovi. Modrost tisočerih generacij<br />

naj nam bo spodbuda, da delamo s kmetijo trajno ,<br />

celostno in ljubeče. Tako sem na južni strmini določil<br />

meje vinograda. Ime "Gorca" že sama pove, da ima<br />

trta rada hrib in sonce, toda tudi vinogradnikovo<br />

senco in njegov znoj. Malo manj sončne lege sem<br />

zasadil z jablanami, izbral sem lego za vrt, polje.<br />

Le pašniki so ostali nepopaseni. Zato mi še ostaja<br />

izziv, da z živalmi zaokrožim energije na kmetiji.<br />

Za sedaj to rešujejo sosedove krave, ki nam dajejo<br />

poleg mleka še gnoj, ki ga skrbno negujemo, da s<br />

kompostom spodbujamo življenje v tleh.<br />

Kako poiskati pravo parcelo za kulturno rastlino<br />

trto? Pozimi opazujem parcele in na kateri<br />

najprej skopni sneg, ta je najbolj topla, sončna.<br />

Opazujem najnižje zimske temperature in kako je s<br />

spomladanskim mrazom. Isto parcelo spremljamo<br />

tudi v poletnih mesecih. Bosonogi jutranji sprehodi<br />

po parceli dajo odgovore na zahtevna vprašanja.<br />

Kjer ni rose, je odlično mesto za sorte, ki so<br />

občutljive na vlago (kerner, chardonnay), le-te so<br />

tudi precej bujne rastoče sorte. Kjer nas zazebe v<br />

noge in se rosa svetlika v vsej svoji lepoti, je prostor<br />

za rizlinge…Ob deževnih dneh se na tem področju<br />

zadržujejo meglice, ki hitijo z vzgonskim vetrom<br />

višje in višje. Torej so tu močni vodni etri. Te lege so<br />

odlične za gojitev salat in drugih povrtnin, ki rabijo<br />

dovolj vlage. Vse to so naši predniki upoštevali, če<br />

so hoteli gojiti zdravo trto.<br />

Toda trta je rastlina sonca, zato nas pri snovanju<br />

novega vinograda poleg lege in sort zanima,<br />

kakšno obliko naj ima trta. Kako gosta in velika naj<br />

bo krošnja? Koliko vsakoletnih mladik naj poganja<br />

iz starega lesa (šparona), da bo dovolj svetlobe in<br />

sonca? Normativ za moj vinograd je 15 mladik na<br />

trto, saj ima 1,5m2 prostora. Moje izkušnje so, da<br />

s 7 do 8 mladikami naredim ravno pravo krošnjo.<br />

Torej polovico manj, kot je to vinogradniška praksa.


8<br />

s k r b z a<br />

Noatov vrt pri Aciju<br />

vinograd v intenzivni rasti konec maja<br />

Torej tudi polovico manj grozdja? To niti ne drži,<br />

saj z b.d. pripravki spodbujamo trto, da rodi večje,<br />

bolj zdrave in sladke grozde. Da pa se to zgodi,<br />

je potrebno veliko dela; zelenega dela, kot mu<br />

pravimo. V maju in juniju, ko je rast najbolj hitra,<br />

mladike usmerjam proti soncu, tako da jih z rafijo<br />

pritrdim na žičnato ogrado, ki kot hrbtenica drži<br />

krošnjo pokonci. Vsaka mladika ima svoj prostor.<br />

Ne sme prihajati do križanja in zbijanja mladik,<br />

saj sta zračnost in sončnost ključnega pomena za<br />

sonaravno vinogradništvo.<br />

Organizaciji krošnje sledi obiranje zalistnikov, ki<br />

delajo senco mladim grozdom. Ko končam z delom<br />

na eni strani vinograda, pričnem znova na drugem.<br />

Maj in junij sta najbolj zahtevna meseca. Julija se<br />

rast umiri. Predolge poganke skrajšam malo nad<br />

zadnjo žico. Vinograd dobi obliko postrižene žive<br />

meje. Ob grozdju odstranjujem staro, porjavelo<br />

listje, da se grozdi bahačasto nastavljajo soncu in<br />

vetru.<br />

■ Drago Medvet<br />

Kemijska analiza zemlje v moji praksi ni pomembna.<br />

Pomembno pa je določiti tip prsti, ali je lapornata,<br />

peščena, ilovnata. Ilavnato strukturo izboljšujem s<br />

kameno moko, bogato s kremenom: da povečam<br />

zračnost. Peščeni dodajam glineno peščeno moko<br />

(mineralni bentonit), da ji zboljšam strukturo in<br />

s tem vpojnost. Vsaki prsti pa godi kompost, ki<br />

ga pripravljam iz kravjega gnoja. Ponavadi ga<br />

dvakrat cepim z b.d. pripravki in obleži dve leti.<br />

Tudi drugače dvigujemo plast humusa v tleh, tako<br />

da vse odpadle dele trte zmuljčim. V maju kosimo<br />

visoko staro travo, ko drugi kmetje začnejo kositi<br />

seno. Pripravek po Mariji Thun, ki ga škropim po<br />

vsaki takšni obdelavi, pa skrbi, da kompostiranje<br />

poteka intenzivno in ne prihaja do gnitja.<br />

Vse to je porok za dober temelj biološko dinamičnega<br />

vinogradništva. Toda nekako smo na polovici<br />

našega pričevanja.<br />

Na koncu naj dodam misel:<br />

Vinograd ni monokultura, kjer domuje le vinska trta.<br />

Vinograd je travnik, s katerega se hranimo: spomladi<br />

nabiramo regrad, jagode in koprive, materina dušica,<br />

rman tavžentroža, dobra misel se razcvetijo v poletju.<br />

<strong>Jesen</strong>i na njem zrastejo gobe: dežnikarce, dedeci,<br />

šampijoni ... Na njem domujejo in se gostijo zajci, srne,<br />

ježi ter ptiči: siničke, kosi, žolne, brglezi in v zemlji so<br />

krti, deževniki, slepiči in gadi in še na stotine kilogramov<br />

drobnoživk ... Torej je več kot vino-grad-iti.<br />

Poleg skrbi, da ima trta sonce, je ključnega pomena<br />

za uspeh, da rase v zemlji, ki v sebi nosi življenje<br />

in rodovitnost. Imel sem danost, da smo sadili<br />

vinograd na kraju, kjer je že bil pred desetletji, a<br />

je bil prej podoben džungli kot vinogradu. Trta,<br />

robidovje in druge plezalke so se vzpenjale po<br />

topolih in brezah. Robidovje in dračje sem skurili,<br />

z drvmi pa sem se grel še celo zimo. Z oralnim<br />

plugom smo v jeseni preorali parcelo in spomladi<br />

je bila zemlja pripravljena za sajenje.<br />

Zlata jesen<br />

ko se duh kraja (Genius loci) zlije z zlato jesenjo narave (Demetro)


n a r a v o<br />

9<br />

Naš biološko<br />

dinamični vrt<br />

Sorta Greta<br />

Z biološko dinamičnim vrtom želimo dokazati,<br />

da lahko dosežemo iste ali boljše rezultate v<br />

vzgoji vrtnin brez uporabe pesticidov (insekticidi,<br />

herbicidi, fungicidi).<br />

Srednja šola z zemljišči, ki jo obdajajo, je locirana<br />

na zelo zanimivem mikroklimatskem območju. Na<br />

južni strani Markovega hriba, ki ščiti Šempeter pred<br />

mrzlimi zimskimi vetrovi, so šolska zemljišča toliko<br />

dvignjena nad dolino, da se ob mirnih, brezvetrnih<br />

jutrih izognejo pozebam. Poleti pa so zemljišča ves<br />

dan izpostavljena neizprosnemu soncu.<br />

Maja 2006 smo prvič stopili na naš vrt.<br />

Zemljišče, ki ga obdelujemo, se nahaja na južnem<br />

robu polja. Terasa ima neugodno teksturo in<br />

strukturo tal, ki so srednje težka, ilovnata.. Analiza<br />

je pokazala, da je pH vrednost tal previsoka. Gre<br />

torej za bazična tla, ki jim primajkuje organskih<br />

snovi, makroelementov (K, P) in mikroelemetov (K,<br />

S, B in Mo). Kalcija je preveč, le-ta lahko zmanjša<br />

dostopnost drugih elementov v tleh (P, K, Mg, B,...)<br />

rastlinam.<br />

Skratka: zemljišče ni ravno primerno za vrt, kar pa<br />

nam predstavlja še večji izziv.<br />

V prvem letu 2006 nismo mogli ustvariti čudežev.<br />

Še komposta nam ni uspelo pripraviti, tako kot smo<br />

si želeli. Če ne drugega, smo se ob tem vsaj nekaj<br />

naučili. Lansko pomlad smo v zemljo podorali<br />

pibližno10 m³ in pripravili tri lepe kompostnike (2 x<br />

1 x 1 m). Gnoj so nam pripeljali z ekološke kmetije.<br />

V biološko dinamičnem društvu Ajda Goriška<br />

smo se s Srednjo tehnično in poklicno kmetijsko<br />

šolo v Šempetru pri Gorici dogovorili, da nam<br />

odstopi v obdelovanje del zemljišča (ca 200 m²)<br />

pred samo šolo. Vrt služi kot učni objekt za naše<br />

člane in je hkrati poskusni vrt. V dobi klimatskih<br />

sprememb želimo ugotoviti, kako ublažiti<br />

posledice pojavnih vremenskih ekstremov, ki ne<br />

prizanašajo niti vrtninam. Kljub temu, da imamo<br />

na Goriškem v primerjavi z ostalo Slovenijo več<br />

letnih padavin, nam to ne pomaga. Snega, ki bi<br />

pozimi zaščitil našo prst, ni. Pogost zimski pojav<br />

pa je burja, ki nam odnaša zemljo. Čez leto si<br />

sledijo vedno daljša sušna obdobja z minimalnimi<br />

padavinami in nekoristnimi nevihtami z nalivi.<br />

Kot se za biološko dinamično metodo spodobi, smo v<br />

pripravljene kupe dodali vse kompostne preparate,<br />

jih pokrili s plastjo zemlje in nanje zasadili buče,<br />

ki so služile kot zaščita pred pripeko. Namakanje,<br />

ki je seglo tudi na naš vrt in s tem močilo naš<br />

kompost, smo ustavili. Žal so se nam tako posušile<br />

tudi buče, ki so ščitile kompost pred soncem. Letos<br />

so nad kompostnike namestili pergolo, ob katero<br />

so zasadili trte samorodnice, ki bodo v nekaj letih<br />

naredile lepo senco. Do takrat si bomo pomagali s<br />

senčno mrežo, ki smo jo privezali na kostrukcijo iz<br />

akacijevih kolov. Gnoj se zelo lepo predeluje in, kot<br />

kaže, bomo imeli krasen kompost.<br />

V letu 2006 smo uspešno zasadili le jagode. Vse<br />

ostale posevke smo jeseni podorali z našim<br />

neuspelim kompostom. Vrt smo za zimo pustili v<br />

grobi brazdi. Mesečno smo ga špricali s preparatom<br />

po M.T. in v času svetih noči še z gnojem iz roga.


10<br />

s k r b z a<br />

Zgodaj spomladi <strong>2007</strong> smo ponovno raztrosili<br />

gnoj in kislo šoto (pH tal moramo namreč znižati),<br />

postavili nove kompostnike in vrt razdelili na<br />

štiri poljine (korenina, cvet, list, plod), ki se bodo<br />

razvrstile v našem štiriletnem kolobarju. Vrt<br />

obdelujemo ob dnevih, ki ustrezajo posamezni<br />

rastlini. Vse plodovke: paradižnik, jajčevec, fižol<br />

(stročji in za zrnje), bučke in buče so nam lepo<br />

uspele, bolhači so nam delali probleme na rastlinah<br />

za list (zelje, ohrovt, bleda), Solkanski radič, ki smo<br />

ga sejali konec junija, pa je zelo lep.<br />

Na poljini za cvet smo posejali facelijo in posadili<br />

brokoli, ki smo ju nato nadomestili z ajdo. Na poljini<br />

za korenino sreče s krompirjem letos nismo imeli,<br />

lepo sta uspeli rdeča pesa in zelena, tudi pridelek<br />

česna in čebule je bil lep.<br />

Če upoštevamo klimatske razmere ter strukturo<br />

in teksturo tal na našem vrtu, smo lahko zelo<br />

zadovoljni z rezultati letošnjega dela.<br />

Ajda Goriška


n a r a v o<br />

11<br />

Zdravju neškodljivo<br />

in okolju prijazno<br />

gospa Ivana<br />

Rakitna, <strong>2007</strong><br />

Najbolj sem bila ponosna na svoje paradižnike.<br />

Pristavila sem jim palico, na katero sem pritrdila<br />

preluknjane vreče, ki pa morajo biti 10-15 cm nad<br />

tlemi.<br />

Pred tremi leti sem se preselila na Rakitno, kraj,<br />

ki je dobrih 30 km oddaljen od Ljubljane, na<br />

nadmorski višini okoli 800 m. Sem članica društva<br />

Ajda. Odločila sem se, da si pred hišo uredim vrt.<br />

Ker pa zaradi različnih gradbenih del okoli hiše<br />

nisem imela primernega prostora, sem svojo željo<br />

lahko uresničila šele na začetku junija 2006.<br />

Preden sem sploh kaj posadila in posejala, pa je bilo<br />

potrebno veliko dela, saj je zemlja kar 10 let stala pri<br />

miru. Poleg tega je vmes veliko gline in ilovice, tako<br />

da je bilo vse sprijeto. Sedaj je stanje boljše, vendar<br />

je kljub temu polno sprijetih delcev, ki so vidni na<br />

spodnjih slikah.<br />

Zemljo sem izboljšala s kremenom iz roga, gnojem<br />

500 iz roga, z gnojem po Marii Thun, s kompostom<br />

in številnimi drugimi naravnimi preparati brez<br />

dodatkov umetnih in okolju škodljivih snovi, ki<br />

sem jih pripravila sama.<br />

Pokrit paradižnik, 11. julij 2006<br />

Rakitna, 10. julij 2006<br />

Nezrel paradižnik, 11. julij 2006


12<br />

s k r b z a<br />

Paradižnike sem poškropila s čajem iz rmana,<br />

kateremu sem dodala malo gašenega apna. Na ta<br />

način sem jih ohranila zdrave.<br />

Kmalu zatem so se pojavili prvi plodovi. Rastline<br />

so postale polne sadežev, ki so postopoma rdečili.<br />

Vmes sem morala zamenjati palice, saj so stare<br />

postale premajhne, kar pa nisem pričakovala.<br />

Rmanov čaj z apnom omogoča porezani rastlini<br />

hitro celjenje in preprečuje počrnitev in druge<br />

nevšečnosti, ki bi lahko nastale zaradi ran. Uporabi<br />

se lahko tudi kamilični čaj.<br />

Iz radovednosti sem enega izmed paradižnikov<br />

shranila. Ohranil se je vse do marca <strong>2007</strong>.<br />

Odlično so uspevale tudi paprike in feferoni.<br />

Nekaj paradižnikov sem tudi stehtala ...<br />

Porezan paradižnik, poletje <strong>2007</strong><br />

Tehtanje paradižnika, okoli 800g<br />

Paradižnik, 2. september 2006<br />

Ostri feferoni, 11. avgust 2006


n a r a v o<br />

13<br />

Rmanov čaj sem uporabila tudi za pravkar posejan<br />

solatnik. Že po štirih dneh so iz zemlje pokukale<br />

majhne rastlinice.<br />

Rmanov čaj z apnom pa sem uporabila še za<br />

preprečevanje uši na drevju pri sosedu, pri čemer<br />

sem bila zelo uspešna. Enak učinek sem dosegla s<br />

sirotko.<br />

Škropljenje z rmanovim čajem, 5. avgust 2006<br />

Ušivo drevje<br />

Solatnik, 11. avgust 2006<br />

Učinek rmana in apna<br />

Predstavila sem vam le nekaj učinkov ekološkega pridelovanja. Želela sem vam prikazati, da so rastline lahko<br />

velike, bujne, zdrave in polne plodov tudi brez uporabe okolju škodljivih snovi.


14<br />

s k r b z a<br />

OGLASNO SPOROČILO<br />

PONUDBA SEMEN IZ SLOVENSKE EKOLOŠKE PRIDELAVE<br />

V letošnjem letu smo na slovenskih ekoloških kmetijah pridelali prva<br />

slovenska ekološka semena, za katera je pri Fitosanitarni upravi RS<br />

uradno registriran dobavitelj Amarant:<br />

Posebna ponudba dobavitelja Amarant in revije <strong>Svitanje</strong><br />

v sodelovanju z društvi Ajda<br />

KOMPLET ZA VRTIČKARJE<br />

Ponudba velja za naročene komplete z naročilnico na koncu članka<br />

v času november – december <strong>2007</strong> oz. do prodaje zaloge.<br />

Kompleti bodo pakirani v "mapi dobavitelja" - na notranji strani<br />

mape dobavitelja je razpredelnica za vse zelenjadnice: "termini setve<br />

– presajanja- pobiranja" ter navodilo za uporabo razpredelnice. Na<br />

hrbtni strani so podatki o kooperantih – pridelovalcih in kje je možno<br />

kupiti seme dobavitelja Amarant.<br />

Glede na to, da so določena slovenska semena še v fazi analize,<br />

je v vsakem paketu predviden "1x izbor dobavitelja", ki bo določen<br />

naknadno (glej tabelo standardne ponudbe).<br />

Semena so pakirana v malem in delno tudi v velikem standardnem<br />

pakiranju.<br />

Cena 1,20€ za malo standardno pakiranje- dišavnice in zelenjadnice;<br />

količina semena v paketu za cca 1 gredico.<br />

Cena 2,40€ za veliko standardno pakiranje – zelenjadnice, ki jih<br />

potrebujemo več (korenček, pesa, solata, fižol, grah,…).<br />

Spekter zelenjadnic bomo dopolnili s semeni iz avstrijske ekološke<br />

semenarske hiše ReinSaat.<br />

Seme dobavitelja Amarant lahko naročate tudi preko<br />

internetne strani www.amarant.si ali po e-pošti narocilo@amarant.si.<br />

Če potrebujete več kot eno veliko standardno pakiranje posamezne<br />

sorte oziroma želite seme, ki ga ni v naši standardni ponudbi, lahko<br />

pošljete povpraševanje in pripravili vam bomo ponudbo. Po prejemu<br />

naročila bomo pripravili dobavo glede na vaše potrebe.<br />

Če želite semena iz ponudbe ReinSaat, ki jih mi standardno ne<br />

ponujamo, jih tudi lahko naročite pri nas. Na internetni strani www.<br />

amarant.si je povezava na stran Reinsaat. Za originalno pakiranje<br />

semena ReinSaat je cena iz njihovega cenika + 20%, ker so cene<br />

v ceniku ReinSaat brez davka in transporta. Glede na naročeno<br />

količino je možen popust – dogovor ob naročilu.<br />

Vsebina malega kompleta v mapi:<br />

11 paketov semena za ceno 10,<br />

ki se ga najpogosteje uporablja na domačem vrtu.<br />

Cena malega paketa: 17€<br />

za naročila s prijavnico iz revije <strong>Svitanje</strong> – 8% = 15,64€<br />

Paket A:<br />

Solata mehkolistna Majska kraljica<br />

Petršilj Listnik<br />

Paradižnik Saint Pier<br />

Korenjček Rodelika<br />

Redkvica Sora<br />

Rukula Coltovata<br />

Endivija Eskariol zelena<br />

Špinača Matador<br />

Komarček<br />

Bazilika<br />

1x izbor dob.<br />

Paket B:<br />

Solata krhkolistna Pariška<br />

Solata mehkolistna Majska kraljica<br />

Paradižnik Jani pritlikav<br />

Korenjček Nantes<br />

Grah nizek Rheinlangerin<br />

Rdeča pesa Rote kugel<br />

Blitva pet barv<br />

Nizek fižol okrogel strok Marona<br />

Komarček<br />

Kamilica<br />

1x izbor dob.<br />

Vsebina velikega kompleta v mapi:<br />

18 paketov semena za ceno 17,<br />

ki se ga najpogosteje uporablja na domačem vrtu.<br />

Cena velikega paketa: 25€<br />

za naročila s prijavnico iz revije <strong>Svitanje</strong> – 10% = 22,50€<br />

Paket C:<br />

Solata mehkolistna Majska kraljica<br />

Solata krhkolistna Pariška<br />

Petršilj Listnik<br />

Zelena Listna<br />

Paradižnik Jani Pritlikav<br />

Radič Grumolo Verde<br />

Korenjček Rodelika<br />

Grah nizek Rheinlangerin<br />

Kumare solatne Marketmore<br />

Rukula Coltovata<br />

Rdeča pesa Rote kugel<br />

Špinača Matador<br />

Sladka koruza Gold swet Corn<br />

Komarček<br />

Kamilica<br />

Bazilika<br />

Izop<br />

1x izbor dob.<br />

Paket D:<br />

Solata krhkolistna Pariška<br />

Solata mehkolistna Majska kraljica<br />

Petršilj Listnik<br />

Paradižnik Saint Pier<br />

Korenjček Nantes<br />

Grah nizek Rheinlangerin<br />

Kumare solatne Marketmore<br />

Redkvica Sora<br />

Rdeča pesa Rote kugel<br />

Endivja Eskarjol zelena<br />

Špinača Matador<br />

Blitva pet barv<br />

Nizek fižol okrogel strok Marona<br />

Amarant<br />

Komarček<br />

Bazilika<br />

Kitajski ožep<br />

1x izbor dob.


n a r a v o<br />

Lastna izbira<br />

Lahko naročite tudi "komplete za vrtičkarje" v mapi, sestavljene iz<br />

standardne ponudbe semen po vaši želji (10 oz 17 malih paketov ali<br />

kombinacija malih in velikih paketov v isti vrednosti) .<br />

Primer izračuna:<br />

mali komplet v mapi:<br />

10x1,2 = 12 € + 5€ "mapa dobavitelja"= 17€ - 8% popust = 15,64€;<br />

veliki komplet v mapi:<br />

17x1,2 = 20,4€ + 4,6€ "mapa dobavitelja" = 25€ -10% popust 22,5€.<br />

Pri naročilu semena po vaši izbiri nad 50€ je "mapa dobavitelja" gratis.<br />

Z naročilom kompleta A, B, C ali D se popust obračuna na vse<br />

naročeno blago (tudi za dodatno naročene posamezne pakete<br />

semena).<br />

Za dobavo semena v "mapi dobavitelja" po pošti (glej posebna<br />

ponudba "komplet za vrtičkarje") se poštnina dodatno ne<br />

obračuna.<br />

Dobava naročenih semen je možna:<br />

1.) po pošti / plačilo po povzetju ali plačilo po predračunu<br />

2.) na prireditvah oz. srečanjih v društvih Ajda v letu <strong>2007</strong>:<br />

* Ajda Domžale – srečanje 13.11.<strong>2007</strong> ob 18. uri<br />

* Ajda Sostro – Zadružni dom Zadvor, 21.11.<strong>2007</strong> ob 18. uri<br />

* Božični semenj na Waldorfski šoli v Ljubljani,<br />

ki bo 1.12.<strong>2007</strong> od 10-16 ure<br />

* Božični semenj na Waldorfski šoli v Mariboru,<br />

ki bo 8.12.<strong>2007</strong> od 10-16 ure<br />

* Ajda Goriška – Srednja kmetijska šola Šempeter, 12.12. ob 17.<br />

3.) pri društvih, ki vas bodo naknadno direktno obvestila o<br />

terminu srečanja<br />

Reklamacije za blago, poslano po pošti, sprejemamo v roku 8 dni od prejema blaga.<br />

Za dodatne informacije si lahko ogledate našo internetno stran www.amarant.si.<br />

Vprašanja in povpraševanja lahko pošljete na e-mail: info@amarant.si.<br />

NAROČILNICA<br />

Naročam seme - posamezne vrečke (navedite številke in označite veliko ali malo standardno pakiranje)<br />

IZ POSEBNE PONUDBE naročam:<br />

KOMPLET ZA VRTIČKARJE: A B C D LASTNA IZBIRA<br />

(ob lastni izbiri prosimo priložite spisek semen in velikost pakiranja - veliko, malo)<br />

Dodatno naročam še:<br />

izvod revije SVITANJE <strong>Jesen</strong>/Zima <strong>2007</strong> – po promocijski ceni 2,50€<br />

Dobava:<br />

1 2 3 4 5 6 ............................... (obkroži; pri 6 dopiši ime društva Ajda)<br />

Ime in priimek:<br />

Ulica, kraj:<br />

Pošta:<br />

Tel:


Zdravilne rastine<br />

Artičoka<br />

Cynare scolymus<br />

Terezija Nikolčič<br />

Domovina artičoke je Sredozemlje. Gojili so jo že Egipčani,<br />

v Evropo pa so jo prinesli Arabci. Največ je pridelajo v<br />

Italiji, kjer je zelo cenjena zelenjava in je specialiteta kot<br />

prikuha cvetne glavice.<br />

Raste le gojena v vrtovih in je lahko okras vsakemu vrtu.<br />

Artičoka zraste do meter in pol visoko. Njeno svetlo<br />

steblo je le malo razvejeno, vzdolž žlebičasto, listi so<br />

veliki, peresasto deljeni, zgoraj zeleni, spodaj sivi in<br />

porasli z majhnimi dlakami ter rahlo lepljivi. Na koncu<br />

razvejenega stebla so cvetne glavice, ki so vijoličaste<br />

barve.<br />

Cvetne glavice nabiramo od junija do septembra, liste ob<br />

lepem in sončnem vremenu od maja do avgusta.<br />

Artičoka pospešuje tvorbo žolča in vpliva na porast in<br />

izločanje, ščiti jetra, uspešno pomaga pri sklerozi ledvic<br />

in vnetju ledvičnih čašič, žene na vodo. Preprečuje<br />

arteriosklerozo, zmanjšuje holesterol, topi maščobe<br />

in zavira poapnenje žil ter tako rahlo zavira oziroma<br />

preprečuje srčni krč. Ugodno deluje na bolnike, ki imajo<br />

sladkor, ker ga nekoliko znižuje ob drugih zdravilih, in<br />

pospešuje prebavo.<br />

Pripravimo jo tako, da damo 1 žličko na 1 skodelico vrele<br />

vode, stoji naj 10 – 15 minut. Čaj ima smaragdno zeleno<br />

barvo<br />

Naredimo lahko tinkturo, in sicer tako, jo namakamo v<br />

olivnem olju, vinu ali kisu.<br />

Artičoka vsebuje cynarin, grenčino, zato je iz nje narejen<br />

liker cynar.<br />

S <br />

S <br />

Ajda<br />

Tagosprum esculentum<br />

Ajdo so gojili na Kitajskem v 10. stoletju, v Rusiji v 13.<br />

stoletju in v Evropi v 15. stoletju. Sem so jo prinesli<br />

Tatari. Je zelo staro žito. Včasih so jo sejali skoraj po celi<br />

Sloveniji, predvsem na Gorenjski, Dolenjski in v okolici<br />

Iga. Še ne daleč nazaj ni manjkala v nobeni kmečki hiši<br />

ali pri bajtarjih. Iz moke so pripravljali okusne žgance,<br />

zabeljene z ocvirki, zraven pa so ponudili kislo zelje ali<br />

vroče mleko. Tak zajtrk je dal izdatno moč, da so lahko<br />

delali težaško delo v gozdu in na polju.<br />

Kdo ne pozna ta čudovita polja z rožnatimi cvetovi, po<br />

katerih se rade pasejo čebele, in tisto pesem: Po Koroškem<br />

po Kranjskem že ajda zori?<br />

Ajda vsebuje zdravilne učinkovine flavoni in rutin.<br />

Marsikomu ni znano, da se iz zelene cvetoče rastline<br />

pripravlja okusen čaj, ki ugodno deluje na srce in ožilje,<br />

krepi lasnice in ščiti pred nastankom edemov in oteklin.<br />

Uporabo svetujejo vsem diabetikom in vsem, ki imajo<br />

težave s krčnimi žilami, kot so težke noge z bolečinami<br />

in krči. Noseče žene ga lahko pijejo, ker rahlo pomirja in<br />

ugodno deluje na želodec.<br />

Nabiramo cvetočo ajdo v polnem cvetju, ker takrat<br />

vsebuje največ učinkovin. Nabiramo jo ob lepem sončnem<br />

vremenu in sušimo v senci na prepihu.<br />

Pripravimo jo tako, da naredimo poparek iz ¼ l vode in<br />

1–2 žličk ajde. Pustimo, da pokrit stoji 10–15 minut.<br />

Ajda je izrazito medonosna rastlina.<br />

V kulinariki uporabljamo moko za pecivo lectovo srce,<br />

za žgance, kašo, klobase. Pleve ajde pa uporabljamo za<br />

vzglavnik.<br />

NAROČILO SEMENA po POSEBNI PONUDBI skladno z dogovorom<br />

AMARANT – SVITANJE – DRUŠTVA AJDA<br />

Rezervacija blaga bo glede na datum prejetega naročila na naslov dobavitelja Amarant.<br />

Da boste upravičeni do zgoraj navedenih popustov, pošljite to naročilnico po pošti na spodnji naslov:<br />

ekološka semenska pridelava<br />

Fanči Perdih s.p.<br />

Golišče 3<br />

1281 Kresnice


17<br />

<br />

OGLASNO SPOROČILO<br />

Užitek nosečnosti<br />

Starševstvo popolnoma spremeni življenje! Večina staršev<br />

meni, da je to obdobje največjih sprememb, ki se zgodijo v<br />

našem življenju.<br />

Starševstvo prinaša veliko odgovornost za drugo človeško<br />

bitje, njegovo pravilno vzgojo.<br />

V tem času starševstva je pa prav gotovo na prvem mestu<br />

odgovornost, združena v ljubezni in skrbi. In kakšen bo postal<br />

vaš otrok? Kaj si želite zanj ali zanjo? In kaj zase?<br />

Skrb za mamico in otroka<br />

Čisti, blagi preparati kozmetike Dr.Hauschka nudijo varne<br />

sestavine za otroke in dojenčke.<br />

Mlade mamice z vsemi svojimi pričakovanju do novega člana<br />

v družini pa prav tako potrebujejo tudi skrb zase. Kozmetika<br />

Dr.Hauschka mamicam nudi razkošne in hkrati terapevtske<br />

preparate za njihovo dobro počutje in skrb za telo.<br />

Izkušnja mlade mamice<br />

V času nosečnosti sem uporabljala Olje cvetov črnega<br />

trna za preprečevanje strij in za boljšo elastičnost moje<br />

kože. In delovalo je! Kombinacije črnega trna, breze in<br />

šentjanževke namreč vezivno tkivo naredijo močnejše in mu<br />

vračajo elastičnost. Olje preprečuje nastajanje strij pri izgubi<br />

ali povečanju telesne teže. Potem sem med nosečnostjo<br />

uporabljala še Rožmarinov tonik za roke in noge, saj so bile<br />

moje roke in noge pogosto utrujene in otečene, še posebej<br />

okoli gležnjev.<br />

V času po porodu pa sem za kožo na obrazu uporabljala<br />

Rožno dnevno kremo v kombinaciji s Pomlajevalno masko,<br />

saj je bila koža v tistem obdobju izredno občutljiva, suha in<br />

ponekod tudi mastna.<br />

Za mojega dojenčka uporabljam Sivkino kopel, po kopanju pa<br />

ga razvajam z Rožnim oljem.<br />

Za prhanje občasno uporabljam Osvežilni gel za prhanje,<br />

saj deluje izredno nežno in ne izsuši nežne dojenčkove kože.<br />

Kadar ima težave s spanjem, mu z nekaj kapljicami Sivkinega<br />

olje zmasiram podplate. Rožna dnevna krema je odlična<br />

za otroke, saj se na njihovi občutljivi koži občasno naredijo<br />

posamezni izpuščaji, koža pa lahko postane tudi presuha.<br />

Kremo uporabljam tudi preventivno in je z menoj povsod<br />

kamorkoli grem- za vsak primer.<br />

Za njegovo nežno otroško ritko pa vedno uporabljam<br />

Svileni puder za telo, ki poskrbi, da koža ostane suha in ne<br />

razdražena.<br />

S seboj v porodnišnico ne pozabite vzeti Potovalnega<br />

kompleta za nego telesa - zaradi velikosti vam vzame malo<br />

prostora, za boljše počutje pa vam bo še kako prav prišel.<br />

Ne pozabite na nego vašega obraza in lasišča.<br />

Pooblaščeni zastopnik za Slovenijo:<br />

NUTEX d.o.o.<br />

PE Slamnikarska 14, 1230 Domžale<br />

e-mail: info@nutex.si www.nutex.si<br />

tel: 01/72 194 71<br />

Opravičilo!<br />

Podjetju Dr. Hauschka se opravičujemo za neljubo<br />

napako, ki se je pripetila v prejšnji številki, ko smo<br />

spremenili naslov njihovega oglasnega sporočila,<br />

ki bi moral biti napisan kot sledi:<br />

KOZMETIKA DR. HAUSCHKA – PIONIR NARAVNE KOZMETIKE<br />

Za uredništvo revije: Marina Nuvak


s k r b z a<br />

Zdravo in ekološko<br />

ogrevanje<br />

Mateja A. Leskovar, gradbeni biolog<br />

Električna energija<br />

Pri tem pa tudi ni odveč opozoriti na pretirano<br />

porabo električnega toka, saj jo prenekateri dom<br />

uporablja tudi za gretje. Je sicer prosta emisij,<br />

vendar elektrarne, kjer nastaja, niso vedno okolju<br />

prijazno zasnovane – kurjenje z emisijami bogatih<br />

kuriv (termoelektrarne) ali nepotrebno poplavljanje<br />

rečnih bregov oziroma dolin (hidroelektrarne).<br />

Naravovarstvenikom velja prisluhniti tudi, ko<br />

opozarjajo na izbiro smiselnih lokacij za vetrne<br />

elektrarne. Počasi pa tudi v Sloveniji rastejo prve<br />

sončne elektrarne.<br />

Kmalu bo tako daleč. Iskanje toplega zavetja ob<br />

grelnem telesu v hladnih dneh. Kljub občutku<br />

ugodja, ki nas razvaja, pa je prav, da se povprašamo<br />

tudi o tem, od kod vsa ta toplota prihaja.<br />

Vir toplote oziroma kurivo<br />

Iz ekoloških oziroma v naravi obnovljivih virov<br />

kot so bio-masa, sonce, geotermalna toplota ali iz<br />

slepe ulice porabe zemeljskih dobrin, kot so kurilno<br />

olje, plin ali premog. V sklop bio-mase poleg lesnih<br />

peletov ali sekancev štejemo tudi drva. Izgorevanje<br />

sicer pomeni določeno onesnaževanje, za katerega<br />

pa drevesa kot rastline poskrbijo s svojim naravnim<br />

načinom prehranjevanja. Zato bio-maso imenujemo<br />

obnovljivi vir, ki ga je v Sloveniji na pretek. Energijo<br />

sonca najlažje in najceneje izkoristimo s pravilno<br />

pozicijo našega prebivališča. Akumulirati jo je<br />

potrebno v materialih, ki toploto akumulirajo, to<br />

so ometi, tlakovci in podobno. S soncem obsijana<br />

stena iz ilovnatih zidakov je pravi naravni radiator,<br />

ki pa se seveda lahko napolni le, ko je zunaj<br />

prijeten sončen dan. In se sčasoma zopet izprazni.<br />

S pomočjo toplotne črpalke pa se lahko ogrevamo<br />

tudi s toploto našega planeta. Gre za ogrevanje<br />

brez oddajanja emisij. Nekaj pomislekov vzbuja<br />

uporaba tekočine proti zmrzovanju v registrih za<br />

zajem toplote, v glavnem pa jim lahko "očitamo" le<br />

odvisnost od električnega toka.<br />

Pri električni energiji je najbolj zaskrbljujoč učinek<br />

elektromagnetnih sevanj na človeško zdravje. V<br />

tujini so tem negativnim vplivom podali skupno<br />

ime "elektrosmog". Dovolj dolga izpostavljenost<br />

prekomernim sevanjem dokazano povzroča<br />

spremembe v celični strukturi, kar lahko posledično<br />

privede do rakavih obolenj. Zatorej bodite z<br />

elektriko zdravo previdni ter s podpiranjem<br />

ekoloških načinov pridobivanja električne energije<br />

okolju prijazni.<br />

Način oddajanja toplote v prostorih<br />

Toploto lahko v prostore dovajamo na različne<br />

načine. Najbolj naravno seveda je prijazno zimsko<br />

sonce, ki segreje akumulativne površine našega<br />

doma (stene, tla). Podoben učinek ugodja ponuja<br />

tudi tehnologija stenskega ogrevanja. Še posebej, če<br />

je potopljena v izjemno regulacijski ilovnati omet.<br />

Le-ta s svojo elastičnostjo dobro prenaša raztezke,<br />

ki nastajajo zaradi temperaturnih razlik in se<br />

lahko kombinira z vsemi znanimi tehnologijami<br />

stenskega ogrevanja. Ker pa je namen ilovnatega<br />

ometa tudi regulacija vlage v prostoru, to pomeni,<br />

da relativna vlaga v prostoru nikoli ne pade pod<br />

idealno vrednost, ki znaša okrog 55%. Pravi balzam<br />

za našo sluznico torej. Če ste seveda med tistimi<br />

srečneži, ki lahko svoj dom občasno segrejejo tudi<br />

s kaminom ali pečjo, pa dodobra poznate prijeten<br />

občutek sevanja in akumulacije, ki ga ponuja ta<br />

skozi stoletja preizkušena tehnologija.<br />

Dobra izoliranost objekta<br />

Vse našteto pa lahko postane popolnoma brez<br />

pravega smisla, če naše prebivališče ni odeto v<br />

zadostno količino toploten izolacije, ki ščiti vsa<br />

naša prizadevanja k ekološkemu ogrevanju. Plesen,<br />

ki nastaja na stenah zaradi kondenza kot posledici<br />

slabo ali neizoliranih objektov, pa je le še faktor več<br />

za nastanek alergičnih obolenj.<br />

18


19<br />

ŠO <br />

Cepljenje je škodljivo,<br />

ne pa koristno<br />

dr. Luka Krušič, dr. vet. med.<br />

Ana Krušič-Kaplja, dr. med.<br />

V številnih razpravah o koristnosti cepljenja pri<br />

človeku je vedno več argumentov in dokazov<br />

o negativnih učinkih in trajnih posledicah<br />

cepljenja. Tematika cepljenja pa je bila predmet<br />

kontraverznosti v medicini že pred 100 leti, saj je<br />

bilo veliko število zdravnikov že v tistem času proti<br />

konceptu cepljenja. Upravičeno se vprašamo, kako<br />

je lahko cepljenje koristno za naše domače živali, če<br />

je za človeka škodljivo.<br />

Rutinska letna cepljenja, ki se izvajajo na letni osnovi,<br />

po izjavi Schulza (1998), profesorja in predstojnika<br />

oddelka za patobiološke znanosti veterinarske<br />

fakultete Univerze, Madison, Wisconsin, ZDA,<br />

ne nudijo nobenih prednosti, temveč povečujejo<br />

možnost negativnih stranskih učinkov. Prav tako<br />

so na 1. Internacionalni konferenci o vakcinacijah<br />

in diagnostiki že leta 1997 poročali, da se je pojavilo<br />

55% obolenj v obdobju prvih treh mesecev po<br />

cepljenjih. V ZDA se je na osnovi vse pogostejših<br />

reakcij in pojava številnih obolenj, kot so diareje,<br />

alergije, artritisi, epilepsije, konjunktivitisi, različni<br />

kožni problemi, izguba telesne teže, motnje v<br />

obnašanju živali, rakasta obolenja, spremenil<br />

protokol cepljenja za male živali.<br />

Živimo v času, ko se dogajajo številne spremembe<br />

na vseh področjih človekovega življenja, zlasti<br />

na področju komunikacij in informacij. Z<br />

razširjanjem pretoka informacij preko globalne<br />

mreže interneta je človeku omogočen dostop iz<br />

svojega delovnega ali bivalnega prostora do vseh<br />

vrst virov informacij po svetu.Tako je možno<br />

preko interneta priti tudi do številnih informacij<br />

o cepljenju in njegovih posledicah.<br />

Zelo pomembno področje, ki zanima mnogo<br />

lastnikov živali, predstavlja področje cepljenja in<br />

preprečevanja različnih infekcijskih bolezni, proti<br />

katerim je lastnik celo po zakonu prisiljen vsako leto<br />

cepiti svojega ljubljenca. Poleg znanih klasičnih del<br />

o cepljenju (Buchwald,1994; Coulter,1995;Coulter<br />

und Fischer,1991, Delarue, 1995, 1996) in njegovih<br />

posledicah je na spletnih straneh mogoče najti<br />

številne vire informacij o cepljenju in njegovih<br />

posledicah (www.impfreport.de, www.impritik.<br />

de, www.klein-klein-verlag.de).<br />

Cepljenje in imunski sistem<br />

Osnovna ideja cepljenja (prvotno:cepljenje proti<br />

kravjim kozam) kot preventivno cepljenje z živimi<br />

ali mrtvimi povzročitelji že od časa Pasteur-jevega<br />

razširjenega pojma iz 1881 pomeni privajanje oz.<br />

krepitev imunskega sistema.Telo naj bi se bilo po<br />

cepljenju sposobno aktivno soočiti z boleznijo v<br />

oslabljeni obliki in stimulirati imunski sistem s<br />

produkcijo specifičnih protiteles. Protitelesa imajo<br />

neke vrste spomina, ki ga lahko posredujejo svojim<br />

celicam potomkam, da lahko v primeru ogroženosti<br />

hitro in učinkovito reagirajo. V tem smislu bi bil<br />

koncept preventivnega cepljenja upravičen.<br />

Načeloma ločimo dve vrsti cepljenja, ki ga<br />

imenujemo aktivna in pasivna imunizacija. Pri<br />

aktivni imunizaciji je imunski sistem stimuliran,<br />

da samostojno proizvede protitelesa v primeru<br />

infekcije. Imunski odgovor cepljenega ali<br />

imuniziranega organizma se kaže v aktivni reakciji<br />

ustvarjanja spomina v obrambnih celicah (pri<br />

človeku so to koze, polio,TBC, dierija, tetanus).<br />

Pri pasivni imunizaciji pa gre za neposredni vnos<br />

specifičnih protiteles ( imunoglobulinov) - pogosto<br />

med samo boleznijo. V tem stanju organizem ne<br />

reagira aktivno, temveč nasprotno - reakcija se<br />

prenese na antigene po vnosu protiteles.


š i r j e n j e<br />

Globulini ali protitelesa se po nekaj mesecih izločijo<br />

iz telesa in zaščita pasivne imunizacije po tem času<br />

preneha. Nevarnost pasivne imunizacije je pri<br />

ponavljajočem cepljenju zaradi vsebnosti živalskega<br />

seruma, ki ga je ustvarila aktivno imunizirana žival,<br />

alergična reakcija.<br />

Aktivna imunizacija služi primarno za preprečevanje<br />

virulentnih in življenjsko nevarnih infekcijskih<br />

obolenj, medtem ko naj bi pasivna imunizacija<br />

služila pri že obstoječi infekciji. Naravna imunizacija<br />

dojenčka ali mladiča preko placente ali mleka je<br />

primerljiva s pasivno imunizacijo.<br />

V današnjem času, na začetku 21. stoletja,<br />

prevladujeta mišljenje in praksa, da je cepljenje<br />

koristno oz. večkratno ali ponavljajoča cepljenja še<br />

boljše. Program obveznih ali priporočenih cepljenj<br />

se je uveljavil zlasti pri konjih, psih in mačkah.<br />

Pri konjih se cepi proti tetanusu, influenci, herpes<br />

infekciji (Rhinopneumonitis) in steklini; pri psih<br />

proti steklini, pasji kugi, hepatitisu, parvovirozi,<br />

leptospirozi; pri mačkah pa se cepi proti steklini,<br />

rinotraheitisu, panlevkopeniji, levkemiji in<br />

chlamidiji.<br />

Nova spoznanja o povzročiteljih bolezni<br />

Novejša spoznanja pa govorijo proti tej miselni<br />

zgradbi, ki temelji predvsem na teoretičnih<br />

razmišljanjih in je postala v zadnjem času<br />

precej šibka. Cepljenje, ki se zdi na prvi pogled<br />

popolnoma upravičeno, je postalo neutemeljeno<br />

iz vidika homeopatije in tudi splošne medicine. Z<br />

opazovanjem poteka posameznih bolezni je bila<br />

odkrita dvofazna narava vsake bolezni in izkazala<br />

se je kot pravi naravni zakon, po katerem vsaka<br />

bolezen poteka od najlažjega obolenja do najtežjih<br />

rakastih obolenj. Bolezen se začne s tako imenovano<br />

stresno fazo, kjer prevladuje delovanje simpatičnega<br />

živčnega sistema in se kaže po hladnih okončinah,<br />

izgubi apetita, nespečnosti... Druga faza, za katero<br />

je značilna otopelost, telesna temperatura, pa<br />

predstavlja delovanje parasimpatičnega živčnega<br />

sistema (vagotonija), ki je značilna za samo stanje<br />

bolezni. V tej fazi se praviloma pojavijo v povečanem<br />

številu "povzročitelji", ki ne predstavljajo pravih<br />

povzročiteljev bolezni, temveč so le njihovi<br />

indikatorji ali znanilci bolezni.<br />

V homeopatiji se je že v času S.Hahnemanna - pred<br />

obdobjem bakteriologije - govorilo o nematerialnem<br />

ali duhovno duševnem povzročitelju bolezni.


o b z o r i j<br />

Danes se o tem govori v vsej celostni medicini<br />

Tudi Hahnemannovi učenci, med njimi znameniti<br />

dermatolog in specialist za spolne bolezni v ZDA,<br />

dr. Allen, so učili, da bakterije niso povzročitelji<br />

bolezni, temveč so le njena posledica.<br />

Bakterije so torej vedno prisotne v drugi fazi bolezni,<br />

in sicer po predhodni simpatikotoni stres fazi<br />

bolezni. Prisotnost mikroorganizmov je povezana<br />

ne samo s prebavnimi procesi v prebavilih, temveč<br />

opravljajo še druge naloge čiščenja v organizmu.<br />

Njihovo delovanje je odvisno od njihove<br />

pripadnosti zarodnim plastem tako, da posamezne<br />

vrste bakterij delujejo na posameznih organih oz.<br />

organskih sistemih glede na njihovo poreklo iz<br />

zarodnih plasti.<br />

Mikroorganizmi torej pomagajo organizmu pri<br />

številnih fizioloških funkcijah in so zato pomembni<br />

pri vzpostavitvi in vzdrževanju njegovega zdravja.<br />

Njihovo prisotnost in aktivnost v celotnem<br />

organizmu je najenostavnejše dokazati v mleku<br />

in tkivih, kot je meso zaklanih živali, ki se ob<br />

temperaturi okolja začnejo intenzivno množiti in<br />

opravljati različne procese razgrajevanja organskih<br />

snovi, kot so beljakovine in ogljikovi hidrati.<br />

Tudi pri še živem in vitalno oslabljenem organizmu<br />

se začnejo množiti različne vrste bakterij in<br />

glivic, ki postanejo nevarne ali patogene in lahko<br />

vodijo celo v smrt tako oslabljenega organizma.<br />

Prisotnost povečanega števila "spremenjenih" ali<br />

"patogenih" mikrobov je značilna za drugo fazo<br />

bolezni ali vagotono fazo ozdravljenja, kjer je važno<br />

notranje okolje organizma. Lahko rečemo, da se<br />

patogeni mikrobi pojavijo vedno pri določenemu<br />

notranjemu okolju ali "terenu" in določenem stanju<br />

avtonomnega živčnega sistema. V stanju popolnega<br />

zdravja, kjer prevladuje harmonično ravnotežje<br />

simpatičnega in vagotonega (parasimpatičnega),<br />

imenovano "eutonija", se patogene klice ne morejo<br />

razmnoževati. Šele pri spremembi notranjega<br />

okolja ali terena, ki jo sproži porušeno ravnotežje<br />

regulacijskega ali auvtonomnega živčnega<br />

sistema, so mogoči pogoji za rast in razmnoževanje<br />

patogenih mikrobov in drugih klic.<br />

Že v začetku prejšnjega stoletja je bilo znano, da so se<br />

mikrobi sposobni prilagoditi na vsako vrsto gojišča,<br />

danes pa je s spremembo gojišča v laboratoriju<br />

možno spremeniti eno vrsto pneumococcus bakterije<br />

v vrsto streptococcus ali staphilococcus. Za pojav<br />

in razmnoževanje določene vrste mikrobov je torej<br />

odločilno okolje oz. gojišče, imenovano tudi teren,<br />

kar vodi do velikega dvoma o vzročni ali etiološki<br />

diagnozi infekcijskih bolezni nasploh.<br />

Neodvisno od zgoraj omenjenih dejstev pojava<br />

patogenih mikrobov in klic je Enderleinu (1981)<br />

že leta 1916 uspelo na osnovi spoznanj in odkritij<br />

Pasteurjevega sodobnika Antoina Bêchampa<br />

dokazati, da so vse vrste bakterij podvržene<br />

potencialnemu razvojnemu ciklusu (bakterijska<br />

ciklogenija). V razvojnem ciklusu se pod točno<br />

določenimi pogoji iz najmanjših zametkov živih<br />

molekul razvijejo ultramikroskopske oblike virusov,<br />

mikrokov, kokov, spiril, plazmodijev in paličastih<br />

bakterij vse do stopnje glivic (Pleomorfizem<br />

mikrobov). Nasprotno pozna šolska bakteriologija<br />

dogmatično opredeljene nespremenljive posamezne<br />

stadije bakterij kot "povzročitelje bolezni", ki jih deli<br />

v nespremenljive vrste in podvrste. To spoznanje o<br />

naravi mikrobov in klic gotovi ni mogoče razložiti<br />

z dvofazno reakcijo organizma in ontogenetsko<br />

pogojenim sistemom bakterij, ki se spreminjajo<br />

glede na njihovo okolje.


š i r j e n j e<br />

Imunski sistem je po tem spoznanju popolnoma<br />

drugačen, kot si ga predstavljamo po splošnem<br />

znanju protiteles.<br />

Vnos takšnih mikrobov "povzročiteljev" bolezni v<br />

zdrav organizem, ki zaradi "treninga" imunskega<br />

sistema, ni preklopil v stanje vagotonije ali<br />

prevladovanje parsimpatičnega živčnega<br />

sistema, mora nujno imeti posledico za celoten<br />

sitem organizacije telesa. Telo se namreč v tem<br />

času umetne infekcije ali invazije mikrobov ni<br />

pripravljeno soočiti s povzročitelji bolezni! Zato<br />

cepljenje ne more biti trening imunskega sistema,<br />

temveč je vzrok za popolnoma nenormalno reakcijo<br />

zmedenega imunskega sistema!<br />

Že Pasteurju je bilo sčasoma vedno jasneje, ko je<br />

v kasnejših letih svojega življenja priznal resnico<br />

o rezultatih Bêchampovega raziskovalnega dela,<br />

da po cepljenju organizem zboli, zaradi česar se<br />

začnejo množiti bakterije in virusi. Znano je, da je<br />

Pasteur na koncu svojega življenja priznal: "Mikrobi<br />

niso pomebni, odločilen je teren".<br />

Pasteur, ki ga imenujemo očeta moderne<br />

mikrobiologije, je bil na jesen svojega življenja<br />

prepričan, da so bakterije samo pokazatelji<br />

bolezni, ne pa povzročitelji. Zaradi različnih<br />

mnenj in pogledov na povzročitelje bolezni je bila<br />

v ZDA na Univerzi Princeton pred leti izdana<br />

knjiga Pasteurjevih privatnih zapiskov, v kateri je<br />

Dr.Geison po dvajsetletnem študiju Pasteurjevega<br />

dela ugotovil povsem drugačno resnico, ki kaže na<br />

znanstveno prevaro Pasteurjevega dela (Widmer,<br />

<strong>2007</strong>; Schneider, <strong>2007</strong>). Tudi oče celične patologije,<br />

Virchow, je proti koncu svojega življenja spremenil<br />

svoje prepričanje o vzrokih bolezni. "Bolezen se<br />

začenja v celici in je odvisna od življenjske sile".<br />

Žal je to spoznanje teh dveh velikih osebnosti<br />

moderne medicine do danes ostalo v šolski medicini<br />

nesprejeto in nedotaknjeno.<br />

Spoznanja o pravih vzrokih bolezni je danes mogoče<br />

potrditi s popolnoma splošnimi in banalnimi<br />

opazovanji pri splošnih infekcijskih bolezni:<br />

• Ko je bolezni konec, tudi "povzročitelji"<br />

izginejo (tudi brez dajanja zdravil).<br />

• "Povzročitelji" so povsod navzoči ali<br />

ubikvitarni, nihče ne živi v popolnoma<br />

sterilnemu okolju, kljub temu ne zbolijo vsi!<br />

• "Povzročitelji" so ubikvitarni, vendar nismo<br />

ves čas bolni!<br />

• Epidemije same iz nejasnih vzrokov po<br />

določenem času prenehajo, kar ne odgovarja<br />

tendenci, da se povzročitelji stalno množijo!<br />

To velja tudi za velike epidemije v zgodovini<br />

človeštva, kot je bila kuga, saj bi sicer izumrlo<br />

že vse človeštvo!<br />

• Tudi v družini ne zbolijo vsi otroci hkrati,<br />

čeprav jih mati ne loči ali izolira!<br />

• Neučinkovita antibiotska terapija proti<br />

bolniškim infekcijam, kot so banalne infekcije<br />

z vedno odpornejšimi sevi stafilokokokov in<br />

streptokokov, za katerimi pogosto zbolijo<br />

starejši kronično bolni pacienti (hitro<br />

spreminjanje in prilagajanje teh vrst mikrobov<br />

na nove antibiotike) kaže na hitro prilagajanje<br />

in spreminjanje mikroorganizmov!


o b z o r i j<br />

23<br />

• Tudi vse pogostejše infekcije z borelio<br />

pri človeku in živalih, ki se je glede na<br />

uporabljene kemoterapevtike spremenila<br />

v obliko brez celične ovojnice in postala<br />

še manj občutljiva na kemoterapevtike, so<br />

dokaz za hitro evolucijo in prilagajanje te<br />

vrste bakterije.<br />

Reakcije in poškodbe po cepljenju pri človeku<br />

O negativnih učinkih cepljenj je napisanega že<br />

zelo veliko, vendar smo lahko samo objektivni in<br />

trezni opazovalci, da vedno ponovno ugotovimo<br />

negativne posledice cepljenj ne glede na vrste cepiv,<br />

bodisi pri otrocih, cepljenih starejših ali pri živalih<br />

(Cooper,1969; Horstmann, 1970;Leermann,1971;<br />

Spruance, 1971,Schwartz,1971; Thompson, 1971;<br />

Wallace, 1972, Weibel, 1972; Peltola, 1986; Wharton,<br />

1988; Gray, 1989; Ehrengut, 1989; Agocs, 1992;<br />

Howson, 1991,1992, Forsay, 1992; Kalden und<br />

Gerth, 1992; Brown, 1993; Matson, 1993, Miller,<br />

1993; Zastrow, 1993; Morris, 1994; Suer, 1994;<br />

Barnes, 1997; Gilsdorf,1994). Splošno je znano, da so<br />

cepljene osebe ali živali bolj dovzetne za infekcijske<br />

bolezni kot necepljene. Reakcije po cepljenju so<br />

lahko zelo različne, od "brez reakcije" pa do težkih<br />

oblik vnetja možgan s posledično demenco, to je<br />

izgubo intelektualnih sposobnosti ali spremembe<br />

osebnosti.<br />

Relativno blage reakcije se kažejo v telesni<br />

temperaturi, bolečinah in v obliki lokalnih vnetnih<br />

reakcij. Prav tako se pojavljajo vse pogosteje<br />

začasne ali pa trajne komplikacije, ki se kažejo<br />

v spremembah obnašanja, kot je "hiperkinetičen<br />

sindrom ali hiperaktivnost" pri otrocih. Otroci<br />

postanejo nemirni, hiperaktivni ali celo agresivni<br />

ali pa kažejo znamenja zastoja v duševnem razvoju,<br />

težko se učijo, govorijo in berejo (legastenija). Druge<br />

vrste simptomov so zaspanost, nezanimanje, pareze,<br />

poškodbe vida, glasu ali okvare dihalnega aparata,<br />

motnje v osebnosti (do nasilnosti in kriminalitete),<br />

zastoj v rasti telesa, revmatična obolenja, nepopolne<br />

reakcije pri infekcijah s pomanjkljivo reakcijo<br />

telesne temperature, pretirano jokanje in kričanje<br />

brez vzroka, krči, podobni epileptičnim napadom,<br />

mišična oslabelost, avtizem, avtoimune bolezni,<br />

ataksije, diabetes, močenje v postelji in številni<br />

drugi simptomi (Grätz, 1994).<br />

Simptomi se lahko pojavijo neposredno po<br />

cepljenju, po nekaj dnevih, tednih ali celo mesecih<br />

oziroma letih. Sem spadajo tudi smrtni primeri,<br />

kot je "nenadna smrt otrok", za katero se zdi, da je<br />

vzrok neznan, kljub temu da mnogi znanstveniki<br />

pripisujejo "nenadno smrt otrok" posledici cepljenja<br />

proti oslovskem kašlju – pertussis (Scheibner,<br />

2000).<br />

Reakcije po cepljenju dojenčkov in otrok, ki imajo<br />

za posledice poškodbe možganov in duševno<br />

zaostalost, je težko spoznati, ker je v tej starosti<br />

omejena manifestacija bolezenskih simptomov.<br />

Možgani otroka se do tretjega leta starosti zaradi<br />

svoje nerazvitosti ne morejo odzvati na poškodbe<br />

cepljenja s tipično reakcijo vnetja možgan, temveč<br />

lahko simptome vnetja možgan po cepljenju<br />

dokažemo šele po tretjem letu starosti. V naši<br />

deželi pa so otroci cepljeni že pred obdobjem treh<br />

let, ko po cepljenju reagirajo skoraj brez simptomov<br />

(postvakcinalna encefalopatija).To stanje obolenja<br />

možgan po vakcinaciji se kaže v njeni večji obliki<br />

šele kasneje v obliki hiperaktivnosti otrok, avtizma,<br />

vseh vrstah težav pri učenju, motnjah govora,<br />

zakasnjenem razvoju, inteligenci, debelosti,<br />

hujšanju, agresivnosti... Omenjeni simptomi so<br />

posledica prekinjenega procesa mielinizacije<br />

ali tvorbe mielinske ovojnice živčnih celic, ki<br />

ga opisujejo kot "postencefalitični sindrom"<br />

ali skupen izraz po bolj ali manj izraženem<br />

obolenju možgan za telesne in duhovno duševne<br />

poškodbe (Coulter,1995). Po vsakem cepljenju pa<br />

je zaskrbljujoče to, da se številne težave ne kažejo<br />

takoj po samem cepljenju, temveč kasneje v obliki<br />

različnih simptomov kroničnih obolenj, ki jih v<br />

medicini ne povezujejo s cepljenji.


24<br />

D <br />

D <br />

Društvo Ajda Gorenjska<br />

Sobota, 20. oktober od 14.00 do 17.00<br />

Praktično izobraževanje: priprava zemlje za zimo-praha.<br />

Setev ozimnih žit, zimske solate.<br />

Žetev ajde in spravilo pridelkov. Priprava kompostnega<br />

kupa. Razdelitev kompostnih preparatov - prinesite<br />

embalažo. Obujte in oblecite se primerno za delo!<br />

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne<br />

Ponedeljek, 22. oktober ob 17.00<br />

Ica kuharica za dušo in telo: delavnica uporaba Demeter<br />

hrane v makrobiotiki.<br />

Uporaba sojinih izdelkov in pšeničnega mesa.<br />

Osnovna šola Antona Janše v Radovljici<br />

Rezervacije in prijave na tel 05-901-88-49 in 04-530-56-50.<br />

Prispevek 10€.<br />

Sobota, 3. november od 14.00 do 17.00<br />

Praktično izobraževanje: zimska zaščita sadnega drevja in<br />

sajenje sadnega drevja<br />

Izdelava premaza za sadno drevje - prinesite embalažo.<br />

Prikaz saditve dreves.<br />

Obujte in oblecite se primerno za delo!<br />

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne<br />

Društvo Ajda Sostro<br />

Sreda, 21. november ob 18. uri<br />

predavanje prof. dr. Andreja Fištravca<br />

Tema: Pogoji nadčutne zaznave<br />

Sreda, 12. december ob 17. uri<br />

predavanje Sanje Lončar<br />

Tema : Biodinamika - čudeži v praksi<br />

Povabilo na likovne delavnice<br />

Vabimo vas na likovne delavnice. Vodila jih bo ga. Mira Kliček,<br />

diplomirana umetnostna terapevtka, ki se je izobraževala v<br />

Zagrebu, v Nemčiji, Angliji ter sodeluje na raznih znanstvenih<br />

simpozijih in kongresih. Vrsto let vodi umetniške delavnice v<br />

Sloveniji.<br />

Srečujemo se enkrat mesečno od oktobra do maja,<br />

na soboto od 10.30 do 16.30. ure.<br />

Vsa dodatna pojasnila dobite na tel. številki<br />

01 529 4105 pri ge. Štefki Kozamernik.<br />

V našo sredo vabimo umetnost, ki postaja nujnost za naše življenje.<br />

S pomočjo ge. Mire Kliček vstopamo v proces prebujanja naših<br />

čutil, naše duše, naših notranjih zmožnosti: naše ustvarjalnosti.<br />

Cilj ni izdelek, pač pa pot odkrivanja samega sebe, sproščanja<br />

notranjih moči, celovitosti telesa, duše in duha. Prepoznavamo<br />

našo umeščenost v globine in širine vesolja in dojemamo zdravilnost<br />

umetniškega izražanja. Duša je potešena z lepoto narave, čudežev, ki<br />

spijo v nas samih; telo se v gibih oblikovanja odziva impulzom naše<br />

bogate notranjosti: duh se umirja ob ustvarjalnosti v skupini.<br />

Tako doživljamo resnično radost življenja, ustvarjanja in pravo<br />

harmonijo.<br />

Predvideni datumi naših srečanj so:<br />

20.10.<strong>2007</strong>, 17.11.<strong>2007</strong>, 15.12.<strong>2007</strong>,<br />

19.01. 2008, 16.02.2008 in 15.03.2008.<br />

Srečanja so na OŠ Bičevje, enota Bonifacija,<br />

ulica Malči Beličeve 20 (v stavbi vrtca v bližini Špara na Viču,<br />

za bloki, vzporedno s Tbilisijsko ulico).<br />

Za skupino pripravili Antonija in Štefka.<br />

Društvo Ajda Domžale<br />

Sobota, 10. november ob 9. uri<br />

na sedežu društva Podrečje 10, Domžale<br />

Izdelava premaza za sadno drevje. Vabimo vse,<br />

ki bi radi spoznali zaščito sadnega drevja na naravni način.<br />

Torek, 13. november ob 18. uri<br />

v učilnici gasilskega doma Savska c. 2, Domžale<br />

ga. Sanja Lončar bo predavala o tem, "Kako z biodinamiko<br />

izboljšati imunost." Predavanje bo zanimivo, vabimo vse, ki<br />

želijo ohraniti svoje zdravje.<br />

■ Izdelek z naših srečanj, Antonija H. Križaj

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!