26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Jesen 2007

Letnik III, številka 3 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik III, številka 3
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

jesen <strong>2007</strong>, zaporedna št. 55<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

TR: 04302-0001018775<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

Sodelavci:<br />

Branka Strmole Ukmar, David Brierley,<br />

Staša Mavko, Magda Kravanja,<br />

Staša Petrovič, Jana Dagarin,<br />

Lucija Florjanc Lukan, Nada Antauer,<br />

dijakinji Katarina Rešek in Petra Rakić,<br />

učenka Leja Placer<br />

Fotografije:<br />

Alja Venturini, Igor Velepič<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah, Betka Jamnik<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Katalena za Waldorfsko šolo Ljubljana 3<br />

Gostujoče pero 4<br />

Kako pomembna je otroška igra 4<br />

Vzgoja 5<br />

Dvanajsto leto življenja 8. del 5<br />

Iz šolskih klopi 7<br />

Dogodki 9<br />

1. razred 9<br />

Deveti razred 9<br />

Poseben večer 10<br />

Utrinki 12<br />

Zaključna ekskurzija po Irski 12<br />

Spoznavni tabor, 9. r 14<br />

Zgodovina arhitekture Zahoda v živo 15<br />

Na obhodu po zdravstvenih ustanovah 18<br />

OE Maribor 19<br />

Waldorfsko izobraževanje 19<br />

Lokomotiva<br />

Brez premoga in kurjave,<br />

ni lokomotive prave.<br />

Se pod mostom zakadi,<br />

ni to ona? Se ti zdi?<br />

Njen užitek je le para,<br />

saj nič drugega ne mara!<br />

Glasno piha in grmi,<br />

ko v tunel se zavali.<br />

Njena dirka nima meje,<br />

se avtomobilom smeje.<br />

Ko postajo že ugleda,<br />

rata, jojme, prava zmeda.<br />

Ko priprelje na postajo,<br />

vsi že prašne čevlje imajo.<br />

Pa na tirnicah grmi,<br />

že na poti zdaj leti,<br />

za seboj iskre prši!<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong><br />

Leja Placer, 5. r


U V O D N I K<br />

Branka Strmole Ukmar<br />

Katalena za<br />

Waldorfsko šolo<br />

Ljubljana<br />

Lansko pomlad je več staršev in prijateljev naše<br />

šole spraševalo, kdaj se ponovno dobimo v<br />

Križankah na koncertu <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana.<br />

Teh vprašanj smo bili veseli, saj to pomeni, da so se naši<br />

spomladanski koncerti "prijeli" in da so postali prijetno<br />

skupno druženje.<br />

Vendar pa smo letos odločili za spremembo, ki je bila<br />

povezana s petnajstletnico šole. 1. septembra 1992 je<br />

namreč 56 učencev prvič prestopilo vrata <strong>Waldorfske</strong><br />

šole Ljubljana. In čeprav je bil takrat turoben deževen<br />

dan, je to dogodek, ki se ga vsekakor splača obeležiti.<br />

Zato smo koncert v Križankah prestavili na jesen,<br />

natančneje na torek, 25. 9. Ob 20. uri smo se tako v<br />

preddverju Križank srečavali mnogi znani obrazi, polni<br />

pričakovanja in veselja nad ponovnim snidenjem.<br />

Letos je osrednjo vlogo na odru prevzela skupina<br />

Katalena, ena izmed vodilnih skupin slovenske<br />

popularne glasbe, ki je odkrila arhivski folklorni<br />

material in ga pomladila z art rock, funk, jazz in blues<br />

primesmi ter z njihovo osebno noto mladostnega<br />

pogleda. Skupina je občinstvo navdušila z zavidanja<br />

vrednimi angažmaji, dinamičnimi ritmi, širokimi<br />

instrumentalnimi in glasovnimi sposobnostmi ter<br />

seveda s celovito scensko podobo. S takim nastopom je<br />

Kataleni uspelo razbiti predsodke, ki jih ima marsikateri<br />

učenec ali dijak do ljudske glasbe. Po koncertu so<br />

namreč mnogi waldorfski "mladci", ki so se na koncert<br />

odpravili bolj zaradi podpore šoli kot iz navdušenja nad<br />

to zvrstjo glasbe, priznali, da je "b’lo ful dobr".<br />

Kot gosta sta tokratni večer s plesno točko popestrila<br />

Goran Bogdanovski, Dejan Srhoj iz skupine Fičo balet,<br />

ki vsak teden pridno vadi na naši šoli. Seveda pa so na<br />

odru svojo točko imeli tudi učenci naše šole. Letos so<br />

bili to učenci tretjega razreda in obeh četrtih razredov,<br />

ki so zapeli prekmursko narodno Dobro večer, mamica.<br />

Na nastop jih je pripravil Marko Brdnik, ki ni samo<br />

učitelj v naši glasbeni šoli, temveč tudi redni pridruženi<br />

član Katalene.<br />

Ker pa je bila petnajstletnica šole, se je tokratni<br />

koncert pričel nekoliko bolj slavnostno. Kot se ob takih<br />

prilikah spodobi, z govorom direktorja šole, Iztoka<br />

Kordiša, in župana mesta Ljubljana, gospoda Zorana<br />

Jankovića. Oba govorca sta bila večkrat prekinjena z<br />

bučnim odobravajočim aplavzom. Prvi še posebno, ko<br />

je pozdravil genaracijo iz leta 1992, župan pa, ko se<br />

je izkazal z dobrim poznavanjem zgodovine naše šole.<br />

Seveda pa smo bili najbolj veseli njegovih zagotovil,<br />

da bo mesto Ljubljana - tako kot do sedaj - še naprej<br />

podpiralo delovanje naše šole in aktivno pomagalo pri<br />

dokončni ureditvi prostorskih razmer.<br />

Na koncu bi se radi zahvalili vsem donatorjem, ki so s<br />

svojimi sredstvi dodatno podprli šolo, in seveda vsem,<br />

ki ste prišli v Križanke predvsem zaradi <strong>Waldorfske</strong> šole<br />

Ljubljana. Po koncertu je šola za dobrih 13.000 eurov<br />

bliže telovadnici. Ker pa se je naš koncert odvijal nekaj<br />

dni po katastrofalnih poplavah, smo en del zbranih<br />

sredstev nakazali za žrtve poplav. V ta namen so se<br />

tudi člani Katalene odpovedali prihodkom od avtorskih<br />

pravic.<br />

Za nami je torej še en velik dogodek, pred nami pa<br />

je že nov – božični semenj. Tako nam ne bo potrebno<br />

dolgo čakati, da bomo zapet lahko pozdravili mnoge<br />

znane prijateljske obraze.<br />

Zahvaljujemo se naslednjim<br />

donatorjem:<br />

Rudnik d.o.o.<br />

Tesnila GK<br />

Abanka Vipa<br />

Antiq hotel d.o.o.<br />

Adacta d.o.o.<br />

Družina Florjanc Lukan<br />

Normacom d.o.o.<br />

Tlak d.o.o.<br />

Otolog d.o.o.<br />

Mercator d.d.<br />

Lek d.o.o.<br />

In drugim.<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 3


G O S T U J O Č E P E R O<br />

David Brierley<br />

Pedagoške razprave<br />

Kako pomembna je<br />

otroška igra<br />

Ali se otroci niso več zmožni igrati? Radi bi se<br />

samo še zabavali. Kako pogosto slišimo takšne<br />

pripombe! Podobna vprašanja si postavljajo<br />

starši, učitelji, psihologi in sociologi po vsej Evropi in Severni<br />

Ameriki. Mnogi verjamejo, da časa, ko smo se lahko še igrali,<br />

ni več. Zato bo prav, da se vprašamo: kakšna je narava igre,<br />

in tudi, ali ima otroška igra sploh kakšen pomen za poznejše<br />

življenje?<br />

V nekaterih deželah, npr. na Švedskem, otroke ob koncu<br />

tedna spodbujajo k igri. V ozadju teh projektov je zavest, da igra<br />

razvija domišljijo, ustvarjalnost in empatijo.<br />

Igra in delo<br />

V modernem času se je družbena identifikacija "homo ludensa"<br />

("igrajoči se človek") radikalno spremenila. Angleški filozof<br />

Bertrand Russel (1872-1970) je nekoč dejal, da je industrijska<br />

revolucija samostojne, svobodne ljudi, ki imajo življenje radi in<br />

imajo močno voljo, spremenila v disciplinirane ljudi, v odvisne<br />

in podložne delavce. Izumi in iznajdbe v 19. stoletju (npr. izumi<br />

Jamesa Watta in Jamesa Hargreavesa) so v temelju spremenili<br />

značaj dela. Po eni strani je to prineslo mnoge prednosti in<br />

koristi, z vidika igre kot strnjene, enotne potrebe pa je bilo<br />

pogubno.<br />

Spremembe so najbolj vplivale na otroško igro. Veliko otrok<br />

in mladostnikov je bilo zaposlenih v tovarnah in rudnikih.<br />

Igriv odnos do življenja se najbolje uveljavi pred puberteto, v<br />

življenjskem obdobju, ko se lahko oblikujejo dobre navade,<br />

ki vplivajo na poznejše življenje. Med 7. in 14. letom starosti<br />

postopoma rastejo sile spominjanja in zmožnost predstavljanja.<br />

Zato je to razvojno obdobje, ki je v celotni vzgoji in izobraževanju<br />

tako pomembno, v obdobju industrijske revolucije utrpelo hudo<br />

škodo. V Angliji je celo duhovščina podpirala idejo, naj otroci ne<br />

bi sanjarili- otrok brez pravega dela zlahka postane podložnik<br />

demonskih vplivov. Takšno gledanje se je hitro razširilo po vsem<br />

zahodnem svetu: igrati se, je pomenilo toliko kot zapravljati čas.<br />

Odraslim je prosti čas brez dela pomenil vir zla, in to stališče<br />

nekateri krogi podpirajo še danes, po 175 letih. To stališče je<br />

omogočilo, da je bila industrijska revolucija uspešna – od<br />

človeka se je pričakovalo, da dela, kolikor je le mogoče – tudi če<br />

je to otrok, ki še raste.<br />

A vrnimo se k Jamesu Wattu. Kot otrok je bil slaboten in bolehen<br />

in, tudi zaradi svoje precej ženske rahločutnosti, je potreboval<br />

ogromno pozornosti in nege. Izogibal se je surovim igram z<br />

vrstniki, zato so ga sošolci napadali. Tako je veliko svojega časa<br />

preživel v bolniški postelji ali za šolsko klopjo. Učitelji in sošolci<br />

so ga trpinčili. Toda njegova mati ga je razumela. Svojega sina<br />

je podpirala, čeprav so nekateri bližnji sorodniki menili, da bi<br />

bilo treba fanta dobro 'pretresti'.<br />

Oče, ki je služil denar kot tesar, je svojega sina branil pred tistimi,<br />

ki so mislili, da je lenuh. "Pa saj moj otrok vendar je zaposlen!" je<br />

vzklikal. Malemu Jamesu je naredil takšne igrače, da jih je lahko<br />

privil skupaj ali potegnil narazen. "V tej starosti ni boljšega kot<br />

igra s prsti, bolje kot zaposlovanje z delom." je trdil.<br />

James Watt je bil igriv otrok, ki je te svoje ustvarjalne sile pozneje<br />

uporabil za to, da je spremenil svet! Ko je zapustil hišo svojega<br />

otroštva in se šel učit za urarja, za poklic, v katerem so bili lahko<br />

njegovi občutljivi prsti zelo pripravni, je s seboj vzel le nahrbtnik<br />

z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami, usnjeni predpasnik<br />

in Sveto pismo. Vse življenje je bil bolehen in prav nenavadno je,<br />

da je preživel vse svoje prijatelje, ženo in otroke. Kljub trdni veri,<br />

ki jo je obdržal do smrti, ni nikoli mogel razumeti kritičnih glasov<br />

cerkve, ki je igro ožigosala kot nekaj ničvrednega.<br />

Koristnost igre<br />

V svoji knjigi "O morali" (1887) opisuje Nietzsche občutek<br />

slabe vesti, ki se pojavi, ko je v veljavi domneva, da je tisto, kar<br />

počnemo, nekoristno. Mnogo današnjih negativnih pogledov na<br />

igro izvira iz racionalnih ekonomskih teženj in kvantitativnih<br />

vrednot v družbi. V predindustrijski družbi je bilo drugače. "Igra"<br />

je bila v vseh starostnih skupinah uvod v poznejše delo kot izvir<br />

prerojene življenjske sile in učinkovitosti - zaporedje, za katerega<br />

je veljalo prepričanje, da omogoča ustvarjalno mišljenje. Naloga<br />

današnje vzgoje in izobraževanja je, da taki obliki slabe vesti, o<br />

kakršni govori Nietzsche, oporeka.<br />

Fenomenologija igre<br />

Igra je na splošno, bolj kot nekaj fizičnega ali psihološkega,<br />

refleksno dejanje. Moderna predstava o njej je do skrajnosti<br />

zmanjšana in omalovaževana.<br />

Ideje o pomenu igre bi lahko razdelili na tri točke:<br />

1. Igranje je način odvajanja presežka energije. Takšno<br />

stališče je prvi podpiral in spodbujal angleški filozof<br />

Herbert Spencer (1820-1903). Verjel je, da igra nima<br />

dosti smisla.<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong>


V ZG O J A<br />

2. Igra je povezana z begom (eskapizmom). Njena<br />

vrednost v tem, da "se vsemu izogneš"; to je vrednota<br />

v našem današnjem stresnem življenju.<br />

3. Igra je lahko povezana z ekonomijo. Globalni trg za<br />

komercializacijo igre nenehno narašča. To pomeni,<br />

da je v nasprotju s prejšnjim stališčem, ko je bila igra<br />

"rekreativna" (t.j. ustvariti znova) in "terapevtska".<br />

Zdaj je postala industrija s profesionalno in<br />

tekmovalno vsebino, kar lahko razločno vidimo v<br />

športu.<br />

V zgodnjem 20. stoletju so postale pomembne teorije o<br />

pomenu igre v dolgoročni perspektivi. To je vodilo k novim<br />

alternativnim metodam v izobraževanju, npr. Steinerjevo<br />

waldorfsko izobraževanje, kjer je pomemben razvoj domišljije in<br />

Montessorijeva pedagogika, kjer je "igra otrokovo delo".<br />

Te ideje so bile do neke mere v nasprotju s takratnimi<br />

stremljenji. Igra je pomenila osvoboditev od negativnih in<br />

škodljivih teženj, ki bi lahko bile v življenju zaviralne. Tu je<br />

bilo mogoče izraziti nezaželena čustva in izkustva. To je bil tudi<br />

način učenja, kako se kosati in kako voditi.<br />

Različni pogledi na igro<br />

Sigmund Freud se je osredotočil na misel, da je vloga igre,<br />

da izbriše negativne ali kvarne pojave v osebnosti – neke<br />

vrste odrešilna vrednost za socialne konflikte. Poleg tega je<br />

bila zanj igra način obvladovanja vodenja in tekmovalne<br />

sposobnosti. Tudi sanje so bile mišljene kot neke vrste igra.<br />

Mnogi učitelji verjamejo, da groba igra in aktivnost pri učencih<br />

razbremenjujeta razočaranja. V mnogih šolah verjamejo, da<br />

lahko prosta ali vodena igra vodi k izražanju čustev, ki so sicer<br />

zadrževana.<br />

Toda ali je taka igra pristna in verodostojna?<br />

Vsi se strinjamo, da je igra način socializacije, kjer sta vključena<br />

splošni impulz volje in splošni cilj. Tako mnenje pogosto zasenči<br />

dejstvo, kako pomembna je sposobnost samostojnega igranja.<br />

Mlada razvijajoča se osebnost je dovzetna do sprememb v okolju.<br />

V tem se nahaja element korekcije – v aktivnem odnosu do<br />

drugih in do sveta. Na ta način razvija svoje lastne nagibe volje<br />

in jih združuje z drugimi ter se oskrbuje s splošnimi interesi in<br />

s čutom odgovornosti.<br />

John Locke je bil prvi, ki je propagiral prvine točno oblikovane<br />

igre v šolah. Jean Paul je tej misli nasprotoval. "Kar strese me,"<br />

je vzkliknil, "ko vidim odraslega, ki deluje na nežno uživanje<br />

otroštva."<br />

Lahko bi rekli, da ni prav oblikovati etično plat osebnosti, ki se<br />

kaže skozi svet igre, kjer umirjena, preudarna narava usklajuje<br />

bolj aktivno, močno dejavnost v čutnem svetu. Obe skupaj nas<br />

oskrbujeta z voljo. Zato je danes pomembna naloga odraslih,<br />

da branimo svobodni prostor, kjer lahko igra postane nekaj<br />

živega, in da varujemo igro pred uničujočimi vplivi družbe, ki je<br />

osnovana na rezultatih in je usmerjena v tekmovalnost.<br />

Nadaljevanje v naslednji številki.<br />

prevod: Staša Mavko<br />

Hermann Koepke<br />

Dvanajsto leto<br />

življenja, vstop v<br />

puberteto 8. del<br />

Zemeljska zrelost<br />

Ne prepustimo se vtisu enostranskega trenutka.<br />

Vprašajmo se po smislu. Lahko se zgodi kaj<br />

slabega ali tragičnega. To, kar se dogaja. Sedaj<br />

vstopajo mladi fantje in dekleta v starost, ko se med seboj<br />

ruvajo in ko želijo zbežati. Kam? K samemu sebi, da bi postali<br />

tisto, kar v njih drema. Toda šele potem, ko bo vse resnično,<br />

vse individualizirano, bo presvetljeno prežeto s toploto in<br />

razžarjeno. To je Rudolf Steiner imenoval zemeljska zrelost.<br />

Ta beseda bolj kaže na to, kar nastaja, kot na spolno zrelost.<br />

Slikar Emil Nolde je doživel nekaj te zemeljske zrelosti, ko je<br />

bil star štirinajst let. Opisal je, kako je šel sam čez polje; gnale<br />

so ga misli in neki nedoločeni občutki. V visokem koruznem<br />

polju, kjer ga ni mogel nihče videti, je z zaprtimi očmi in z<br />

razširjenimi rokami legel na hrbtet. Ko je tako ležal, je mislil<br />

na odrešenika, kako so ga rešili s križa. Nato se je v nekem<br />

nedoločljivem notranjem vzklikanju obrnil in objel celo<br />

okroglo, čudovito zemljo. Želel jo je objeti kot ljubico.<br />

Starševski večer se je počasi zaključeval. V manjših<br />

skupinah so se še pogovarjali o tem in onem. Izrazili so<br />

željo po ponovnem starševskem večeru in Susanne je<br />

obljubila predavanje o ozadju obdobja pubertete.<br />

Domov je šla z mešanimi občutki. Tam jo je napeto<br />

pričakovala prijateljica: "Kako ti je šlo?"<br />

Susanne je sedla in kljub pozni uri popila skodelico<br />

čaja. "Mislim, da bi bil starševski večer boljši, če bi<br />

ga imela pred pol leta. Po vsem, kar se je medtem v<br />

razredu zgodilo, se zdi, ko bi se ves čas opravičevala in<br />

pojasnjevala."<br />

"Toda ali bi pred pol leta že zmogla tak starševski<br />

večer?" je raziskovala prijateljica.<br />

"To ne, manjkala mi je izkušnja, ki sem jo v tem času<br />

pridobila. Pa tudi Henriette mi je veliko pomagala."<br />

Še dolgo sta se pogovarjali. "Ampak, ali veš, da ti<br />

najpomembnejšega še sploh nisem povedala."<br />

"In to je?"<br />

"Ta zvečer sem spoznala, da je najpomembnejše, da<br />

so otroci sproščeni. Doslej sem vedno mislila, da mora<br />

biti pouk tak ali tak, otroci prav tako. Vendar to ni<br />

življenjsko.<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 5


Treba je računati z danimi dejstvi ali pa ne in biti<br />

preprosto odprt, odprt do vsega, kar prihaja, kar se nam<br />

bliža."<br />

Pogovor z Gottfriedovimi starši<br />

Gottfried je ostal v postelji tako dolgo, kot se je le dalo.<br />

Ko je spet slišal mamo, ki ga je klicala, je končno našel<br />

svoja oblačila in si oblekel mehurjaste hlače. Zajtrkoval ni<br />

veliko in je komaj kaj žvečil. Kruh mu je bolj dišal, če je bil<br />

sladek, zato je na vsako rezino dal toliko marmelade, da<br />

je z robov kar kapljalo. Če je imel zjutraj premalo časa, je<br />

mama preostale kose kruha naložila drugega na drugega,<br />

da je potem vsaj po poti kaj pojedel.<br />

Pred odhodom se je Gottfried mudil še v kopalnici. Na<br />

roki si je namazal briljantino in si šel z rokama skozi lase.<br />

Z zadovoljstvom se je pogledal v ogledalo. Kako močna je<br />

briljantina! Z glavnikom je lase postavil pokonci, s sprejem<br />

vse skupaj učvrstil in si veselo ogledal mojstrovino. Nato je<br />

pogledal še po stanovanju za kasetami, zvezki in šolskimi<br />

stvarmi ter se odpravil na pot v šolo.<br />

V njegovo sobo je vstopila mama. "Vedno isto," je zmajala<br />

z glavo. Skozi zatohel zrak je stopila do okna, ga na široko<br />

odprla in prezračila posteljo.<br />

Na naslednji postaji so vstopili sošolci. Eden je imel prav<br />

tako frizuro kot Gottfried. Bil je njegov vzornik. Stala sta<br />

drug ob drugem in oba sta izgledala kot dva ježka, ki sta<br />

se pripravila na tekmo z zajcema.<br />

"Dobro jutro, Gottfried," je rekla Susanne in pridržala<br />

njegovo roko. Nič mu ni bilo bolj zoprno zaradi pozdrava,<br />

saj je učiteljica počakala, da je srečala pogled. Šele nato je<br />

spustila roko. Zdaj naj bi pokazal naloge, ki jih že včeraj<br />

ni naredil. Dolgo je iskal in končno je pokazal zvezek, ki je<br />

imel oslovska ušesa. Vedel je, kaj ga čaka. Kar je naredil, je<br />

bilo površno in bistveno je še vedno manjkalo. Prikimal je,<br />

toda s kimanjem je želel doseči le naklonjenost učiteljice.<br />

Zato je ponovil pritrjevanje in obljubil, da bo "do jutri" vse<br />

nadoknadil. Susanne si je manjkajoče naloge zapisala<br />

v zvezek in ga vprašala, ali je vse razumel. Še enkratno<br />

zagotovilo in končno je smel sesti.<br />

Gottfried je pel, recitiral, igral flavto in se počutil kot<br />

doma. Kukal je v zgornji kotiček na stropu in ves čas mislil<br />

na motor, ki ga želi zgraditi. "Gottfried!" Bil je poklican,<br />

učiteljica ga je nekaj vprašala. Medtem ko je ponavljala<br />

vprašanje, mu je nekdo prišepnil: "Kavboji." "Kavboji," je<br />

ponovil. Posledica je bil smeh v razredu. Smejal se je tudi<br />

on in se delal, da mu je spet nekaj smešnega uspelo. Pod<br />

masko razrednega klovna je skrival svojo negotovost. V<br />

odmoru je ob njem stala sošolka, ki jo je imel posebno rad.<br />

"Praprebivalci Amerike niso kavboji," se je smejala. Šele<br />

zdaj je sploh slišal vprašanje.<br />

Ura angleščine se je pričela z narekom, kar je bilo za<br />

Gottfrieda brezupno početje. Toda sošolec mu je potisnil<br />

zvezek bližje. Sprva je napeto gledal učitelja, potem pa je<br />

poškilil v sosedov zvezek. Naslednjo uro je bila matematika.<br />

Ulomke je obvladal. toda ko so na vrsto prišle enačbe, se<br />

je spet oprijel soseda.<br />

Po kosilu je bila telovadba. Po dvojni uri je bil čisto<br />

moker, tako se je naprezal. Zmagala je njegova ekipa. Imel<br />

je veliko idej, kako bi naslednjič lahko igrali še boljše.<br />

Ves zaripel je prepričeval soigralce in tako ga je zaneslo,<br />

da ni nihče prišel do besede. Kmalu ga več nihče ni več<br />

poslušal.<br />

"Danes nimam nobene naloge, saj smo imeli popoldan<br />

pouk," je odgovoril, ko je prišel domov. Potem se je<br />

spomnil, kaj je zjutraj obljubil, toda ko je sedel za mizo,<br />

je videl, da je zvezke zamenjal s sošolcem. Pričel je listati.<br />

Manjkala je kaseta. Kje je spet? Vzel je svoj walkman.<br />

Zaslišal je, da je prišel domov oče. Večerja bo.<br />

Po večerji je rekel mami, da mora po nekaj in tako<br />

hitro izginil za vrati, da mami ni ostalo časa za dodatna<br />

vprašanja. Vedel je, kje se zvečer zadržuje sošolka, ki mu<br />

je naskrivaj všeč. Tokrat jo je videl. Tudi ona njega. Celo<br />

gledala ga je. Šel je naprej in iz žepa izbrskal enkrat že<br />

prižgano cigareto ter si jo prižgal. Medtem ko je nekajkrat<br />

potegnil, se je spomnil na kavboje. Le kaj si ona misli o<br />

njem?<br />

Na poti nazaj mu je uspelo, da se je zmuznil v svojo<br />

sobo, ne da bi ga kdo slišal. Želel je ubežati vprašanju, po<br />

kaj je šel. Sedel je za svojo mizo. Na mizi je ležal zvezek z<br />

nalogo. Bežno je preletel zapis učiteljice. Ne da bi pomislil,<br />

je napisal nekaj vrstic, naredil odmor in spet pisal. "Je to<br />

sploh prav?" je podvomil. Koga bi lahko vprašal? Zdaj je<br />

bilo že prepozno. Mogoče bo na poti v šolo srečal sošolca,<br />

ki bo gotovo vedel. Nekaj časa si je grizel nohte, potem<br />

pa je šel v posteljo. Oblačila so visela na stolu, hlače so<br />

padle na tla.<br />

■ Keltski križ, Jure Vešligaj, 8. r<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong>


I Z Š O L S K I H K L O P I<br />

Jana Dagarin<br />

Botanika v 5. razredu<br />

Kraljestvo rastlin se<br />

nam daruje<br />

Narava je čudež. Jemlje in daje, izumira in preživi,<br />

spreminja se in preseneča, je veličastna. Ena izmed<br />

skrivnosti narave je že od nekdaj rast rastlin.<br />

Kraljestvo rastlin - to je bilo novo področje odkrivanja sveta v<br />

petem razredu osemletke. Neverjetno, rastline se "pogovarjajo"<br />

s Soncem in Zemljo, z zrakom in vodo. Izvijejo se iz naročja<br />

Zemlje, a se ne ločijo od nje, želijo se povezati s Soncem - v<br />

izbranem času, na njen poseben način: v vodi ali na kopnem,<br />

v senci ali v pripeki, v skalovju ali na plodnih tleh, plazeč se ali<br />

pokončno, oprijemaje ali čvrsto ukoreninjeno, hitro ali počasi<br />

… Bodimo radovedni in strmeli bomo v čudež rastlinskega<br />

sveta. Pritrjene so na svoj prostor, nič se ne premikajo,<br />

stegujejo se k vodi, svetlobi in toploti, črpajo mineralne snovi,<br />

dihajo in s fotosintezo ustvarjajo hrano za nas.<br />

Je to res? Rastlina zna preoblikovati zrak in vodo z nekaj<br />

mineralnimi snovmi iz Zemlje v sladkor in les. Pri tem opravilu<br />

oddaja kisik, pa tega sploh ne opazimo. Večina živih bitij<br />

potrebuje za svoj obstoj kisik. Rastline vse povrnejo naravi v<br />

obilju. Izboljšujejo naše ozračje in nam omogočajo življenje.<br />

Brez rastlin bi bili lačni, žejni, goli, bosi, brez strehe nad glavo<br />

in brez kisika.<br />

Ste že primerjali cvet z metuljem? Jajčece s popkom?<br />

Preoblikovanje v popku s preoblikovanjem v bubi? Cvet<br />

z metuljem? Poizkusite venčne liste cveta primerjati z<br />

metuljevimi krili. Zanimivo, vam pravim.<br />

Glive, lišaji, mahovi, praprotnice in cvetnice rastejo v<br />

ustreznih okoliščinah, da je to pravo veselje. Ampak, kaj<br />

so pravzaprav prave okoliščine? Kaj se zgodi z rastlino med<br />

procesom rasti? Svet rastlin nas očara.<br />

Vsak otrok je prejel dva fižola in spremljal njuno rast. Kako<br />

jih bo presenetilo fižolovo seme, da bo pričelo rasti? Semena<br />

so čarala otroke z življenjsko močjo; pognale so koreničice,<br />

prva stebelca, vsaki rastoči rastlini dva klična lista, ki sta<br />

se stanjšala in odpadla, zeleni listi pa so se razbohotili in<br />

korenina je postala razvejana in čvrsta.<br />

Koliko pa je rastlin? Ogromno. Vsak otrok je posegel v<br />

zakladnico botanike in izbral eno. Razložil je, zakaj je postala<br />

določena rastlina njegova izbranka. Ga je presenetila njena<br />

rast, življenjsko okolje, zdravilnost, uporabnost v današnjem<br />

času? Opazoval jo je. Odkrival njene posebnosti in to prelil<br />

v pesem. Da pa sestaviš zgodbo o rastlini, je treba najprej<br />

ugotoviti, kaj rastlina pripoveduje. Opazoval je izbranko in<br />

bral, kje živi, kako se hrani, razmnožuje, raste. Je zdravilna<br />

ali mogoče celo strupena? Je visoka in bodeča ali nizka in<br />

krepka? Razred je dihal vedno z novimi zgodbami in se v<br />

pričakovanju veselil pesmi in slik. Čudili smo se pestrosti in<br />

nepredvidljivostim.<br />

Vzljubili so rastline, naši petošolci. Spet so se spomnili<br />

na vrt, ki je živel z nami v tretjem razredu in odkrili, da<br />

na njem še vedno živijo "naše rastline". Veselo odkritje!<br />

Tole "butasto" stanje na mestu ima pa ZARES življenjski<br />

čar in globok pomen.<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 7


Vas prisrčno vabi na<br />

Božični semenj<br />

v soboto, 1.12.<strong>2007</strong><br />

z naslednjim programom:<br />

10.00 otvoritev s koncertom<br />

šolskega orkestra<br />

10.30-11.15 ogled razstavljenih<br />

in prodajnih izdelkov<br />

11.15-18.00 prodaja ročno izdelanih igrač,<br />

novoletnih okraskov, pletenin,<br />

izdelkov iz filca, gline in lesa;<br />

prodaja naravne kozmetike,<br />

biodinamičnih pridelkov in mnogih<br />

drugih lepih reči<br />

12.00-20.00 gostilna "Pri Božičku"<br />

Za otroke:<br />

lutkovne igrice, palčkova deželica, vilinska hišica,<br />

labirint, sabljanje, srečolov…<br />

Za odrasle:<br />

- predstavitev dela <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana,<br />

- predavanja,<br />

- delavnice: evritmijska delavnica, izdelovanje<br />

angelov iz volnene preje, izdelovanje zvezdic<br />

iz povoščenega papirja, slikanje na majice,<br />

oblikovanje gline, izdelovanje sveč …<br />

Kulturni program:<br />

nastopi Glasbene šole WŠL<br />

Božični koncert Pevskega zbora<br />

staršev in učiteljev WŠL<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong><br />

Prireditev bo potekala v prostorih<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, Streliška 12, Ljubljana


D O G O D K I<br />

1. razred<br />

Magda Kravanja<br />

Vsak vstop v šolo je prelomnica, tako za učence<br />

kot za vse tiste starše, ki so pospremili svojega<br />

prvorojenca v hram učenosti. Letošnji začetek<br />

šole je bil prelomen tudi zame.<br />

Uresničila se mi je tiha želja poučevati nekoliko drugače,<br />

celostno in v ritmu otrokovega duhovnega razvoja. Vsa leta,<br />

ko sem pridobivala izkušnje s poučevanjem na državni šoli<br />

ter kar celo desetletje v celoletni šoli v naravi sem čutila,<br />

da otroci potrebujejo še nekaj več in globljega. Vzgajati in<br />

poučevati za življenje, celih devet let, ene in iste otroke je<br />

velika odgovornost , hkrati pa tudi veselje. S svojim življenjem<br />

in delom bodo v ta svet vnašali tudi učiteljev duh.<br />

Letos je prvošolcev triindvajset. Prevladujejo punce, saj<br />

jih je trinajst. Čeprav so nekateri ta dan komaj dočakali, je<br />

marsikomu bilo težko zapustiti starše pred vrati razreda.<br />

Res so nežni, nekateri še sanjavi, večina od njih pa je že<br />

izgubila prve mlečne zobe. Kljub temu znaku dozorevanja<br />

ne smemo pozabiti, da je pomembno, da ohranijo otroštvo.<br />

Zato poučevanje poteka skozi igro, gibanje, prepevanje ter<br />

umetnost.<br />

Zbrali smo se pred vrat šole na Streliški ulici. Ob zvokih<br />

flavte smo vstopili v slavnostno okrašeno dvorano. Prvič smo<br />

se morali ločiti od staršev, saj so nas osmošolci ozaljšali s<br />

simboličnim trakom ter sončnico.<br />

In oder je bil naš- bliskavice so se bleščale, ponosni so bili<br />

starši in učitelji. Široka pot je pred teboj so nam še zapeli,<br />

preden smo odšli v naše prostore na Poljanski ulici. Ponosno<br />

smo korakali s sončnico v roki.<br />

Odprta je nova pot, nove možnosti in izkušnje. Napolnimo jo<br />

z veseljem do znanja in življenja.<br />

Staša Petrovič<br />

Deveti razred<br />

alias 1. letnik,<br />

alias neunklässler,<br />

alias ninth grade ...<br />

17 deklet in 10 fantov je 3. septembra <strong>2007</strong> pogumno,<br />

a rahlo zadržano zasedlo klopi devetega razreda<br />

<strong>Waldorfske</strong> gimnazije Ljubljana.<br />

Po kratkem, dokaj tihem spoznavalnem obdobju<br />

je razred postal prekipevajoče živahna, vedoželjna,<br />

(ne)primerno glasna, idejno bogata, ustvarjalna in<br />

nadvse prijetna razredna skupnost, za katero upamo,<br />

da ne bo šla tako hitro v pozabo. Za to se trudijo prav<br />

vsi, skupaj z učiteljicami in učitelji.<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 9


D O G O D K I<br />

Katarina Rešek s pomočjo Petre Rakić<br />

Poseben večer<br />

25. septembra (tega leta) je v Križankah vladala<br />

neka posebna energija. Mešanica dobre glasbe in<br />

dobre volje. V dober namen, seveda.<br />

Že tretje leto zapored je naša šola – tokrat ob<br />

petnajstletnici – organizirala koncert. Tokrat nas je s<br />

svojimi čarobnimi etnozvoki očarala skupina Katalena,<br />

ki pa je letos praznovala svoj šesti rojstni dan.<br />

Koncert se je začel ob pol devetih zvečer, v polnih<br />

Križankah. Najprej sta nas nagovorila ravnatelj<br />

waldorfske šole, g. Kordiš, in ljubljanski župan, g.<br />

Janković. Lepo je vedeti, da nas župan podpira.<br />

Nato je prišla na oder zvezda večera, skupina Katalena.<br />

Tokrat je zasedba štela sedem članov. Očarali so nas<br />

s svojimi energičnimi priredbami slovenskih ljudskih<br />

pesmi. Nastop je bil enkraten.<br />

Seveda, ko govorimo o Kataleni, ne moremo mimo<br />

vokalistke Vesne Zornik. Kot vedno sta bila tako njen<br />

nastop kot tudi njen izgled, "outfit" nekaj posebnega<br />

in unikatnega. Lahko rečemo, da je Vesna res prava<br />

profesionalka. V svoj nastop vključi tako vizualne<br />

elemente za oko, navajeno vsakdanjosti, kot tudi<br />

močne vokalne sposobnosti, zraven pa doda še posebno<br />

energijo, ki jo, kot pravi sama, črpa iz glasbe.<br />

To pa ni vse. Ta večer ni bil poseben le zaradi nastopa<br />

Katalene, temveč tudi zato, ker smo lahko videli več<br />

izvajalcev glasbe in plesa. Predstavil se nam je tudi<br />

zborček najmlajših pod taktirko Marka Brdnika. Zapeli<br />

so nam eno Kataleninih pesmi in bili pri tem zelo ljubki<br />

in prisrčni. Vsekakor so bili prijetna popestritev večera.<br />

Tako mladi, pa imajo za seboj že nastop v Križankah!<br />

Pohvalno. :)<br />

Poleg zborčka sta se nam predstavila tudi plesalca<br />

sodobnega plesa: Goran Bogdanovski in Dejan Srhoj.<br />

Člani Katalene so skrbeli za glasbeno podlago, plesalca<br />

pa sta se prepustila glasbi in odplesala enkratno<br />

koreografijo. Ne vem, kako je bilo vam, a jaz sem si v<br />

tistem trenutku zaželela plesati tako kot onadva.<br />

Nato je Vesna zopet prijela svoj puhasto perjast<br />

mikrofon in rajali smo naprej. Priznati moramo, da se<br />

je občinstvo zelo razživelo. "Plesišče" pod odrom je bilo<br />

polno ljudi, ki so se prepuščali živahnim zvokom. Res<br />

je bilo lepo videti ljudi vseh starosti, ki so se tako kot<br />

Katalena prepustili glasbi in zares UŽIVALI. Pozabili<br />

na vse skrbi, se ne zanimali za to, kaj si drugi mislijo<br />

o njih, temveč se samo prepustili trenutku in bili oni<br />

sami.<br />

To je bil zares lep občutek. Enkrat za spremembo sem<br />

na licih ljudi videla same nasmeške. In to nam je vsem<br />

veliko pomenilo. Hvala, Katalena in ostali nastopajoči<br />

ter vsi, ki ste zaslužni za uresničitev večera, ki ga bomo<br />

še dolgo pomnil ...<br />

Intervju z Vesno Zornik<br />

Pričakali sva jo po koncertu. Pred nama je že opravila<br />

par intervjujev, nato pa se je posvetila še nama. Ne<br />

vem, kako bi jo opisala. Vesna je posebna ženska in<br />

moram reči, da jo potihem (pa včasih tudi naglas :))<br />

občudujem. Ima neko posebno energijo, o kateri že ves<br />

čas govorim.<br />

Je zelo zanimiva in prijazna sogovornica. Ob vprašanju<br />

o glasbi se ji zasvetijo oči in začne strastno govoriti.<br />

Simpatično odgovarja in se nemalokrat nasmehne ob<br />

kakšni izrečeni izjavi. Pa poglejmo ...<br />

Živjo.<br />

Živjo.<br />

Najprej vse čestitke in pohvale za koncert.<br />

Hvala lepa.<br />

Kakšni pa so Vaši vtisi?<br />

Ja, jaz sem pravzaprav zelo presenečena. Nisem<br />

pričakovala polnih Križank in pravzaprav sem tudi<br />

presenečena nad odzivi mladih ljudi, da jim je to v toliko<br />

veselje in da jih to tako popelje.<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong>


Kako pa je sploh prišlo do sodelovanja z našo<br />

šolo?<br />

Pravzaprav ste nas vi povabili, ker naš Marko uči na<br />

vaši šoli. Upam, da je še kakšen razlog zraven, ampak<br />

mislim, da tako ...<br />

Morda poznate waldorfsko pedagogiko?<br />

Pravzaprav preslabo.<br />

No, pa, če se vrnemo h glasbi ... Kdaj ste v sebi<br />

začutili, da je to - to?<br />

Pravzaprav moram reči, da imam eno fotografijo, na<br />

kateri sem stara okoli tri, štiri leta. Ravno tista doba,<br />

ko otrok menja zobe. In stojim s kitaro in se derem pred<br />

omaro na ves glas. Tako, da ... ko sem bila majhna,<br />

sem tako kot vsak otrok verjetno sanjarila o tem, ampak<br />

nikoli si nisem mislila, da bom res v tem pristala, glede<br />

na to, da sem študirala kiparstvo. Ampak vedno sem<br />

imela glasbo tako nekje zraven, bila mi je precej tako kot<br />

en hobi in kot nekaj, kar sem vedno imela rada.<br />

Pa recimo najstniška leta. Kakšno glasbo ste<br />

poslušali takrat? Mogoče že etno?<br />

Pravzaprav vse "sorte". Hodila sem na srednjo<br />

oblikovno šolo in ne vem, takrat je bilo tako dosti tega<br />

starega rocka, pa te, jugonostalgije. Ja, tudi kakšne<br />

ciganske, pa kakšne etno zadeve, Afrika ... vse živo.<br />

Vaš nastop je nekaj, kar ne vidiš vsak dan. Zelo<br />

unikaten in energičen. Od kje ta ideja, ta energija?<br />

Iz "muzike".<br />

Iz glasbe? Se pravi, da se prepustite glasbi in<br />

nekako "padete noter"?<br />

Ravno pred kratkim sem bila na premieri "La Callas".<br />

In Maria Callas je rekla, da samo "muziki" prisluhneš in<br />

se vse zgodi samo ... greš z njo in vse se zgodi samo.<br />

Se pravi potem tudi trema mine, ko se pač vživiš<br />

v glasbo?<br />

Pravzaprav trema, moram reči, vedno do neke mere je.<br />

To, da je tukaj toliko in toliko ljudi, ki pridejo poslušat,<br />

je kar velika odgovornost in lahko si še tako dober,<br />

pa ... Glasba je stvar momenta in zdi se, da je vsak<br />

koncert poglavje zase. Je nov začetek in je nova zgodba.<br />

In ja, trema pred nastopom je, ampak bolj v obliki<br />

odgovornosti.<br />

Imate mogoče kakšen poseben ritual pred<br />

nastopom?<br />

Kaj pa vem ... Nič takega, da bi prav posebej rekla, nič<br />

čaranja ali kaj takega.<br />

Nekateri imajo ...<br />

Ja no, ampak veste, ta čas, ko se oblačim in ličim, je<br />

tako kot ena moja meditacija, da se umirim, da dam vse<br />

skrbi, ki jih življenje prinaša, stran, ker na odru jim ne<br />

dam mesta.<br />

Glede na to, da smo mi srednješolci ... nam<br />

zaupate, kaj Vas najbolj spomni na srednjo šolo?<br />

Pravzaprav Križanke. Hodila sem sem, v Križanke v<br />

šolo in velikokrat smo poslušali, kako so se tu pripravljali<br />

koncerti, poslušali smo "sound-checke" ali pa smo se<br />

zmuznili na skrivaj noter. Ni bi smeli, a mi smo se. In, ko<br />

sem imela tukaj prvi koncert, je prišel cel učiteljski zbor<br />

na balkonček in ploskal na tonski vaji.<br />

Najlepša hvala za intervju. Želimo Vam še veliko<br />

uspehov!<br />

Hvala tudi vam in hvala za povabilo.<br />

foto: Etian Nedič in Oton Korošec<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 11


UT R I N K I<br />

Lucija Florjanc Lukan<br />

Zaključna ekskurzija<br />

8. razreda po Irski<br />

WšL, generacija 2006/07<br />

Teh nekaj misli namenjam vsem, ki radi pogledate<br />

"čez planke", še posebej pa staršem, ki ste nam<br />

omogočili to doživetje, in seveda vam dragi bivši<br />

"osmarčki", da malo pogledate nazaj in z nasmehom na<br />

obrazu rečete: "Lepo smo se imeli".<br />

Konec šolskega leta, od 11. do 18. junija, smo se v<br />

spremstvu ge. Moharič in g. Velepiča podali na poučno<br />

zaključno ekskurzijo po Irski. Delovni tim je bil uglašen<br />

že od potovanja po Londonu, katerega smo obiskali leto<br />

poprej. Ga. Moharič je vselej razmišljala o naših praznih<br />

želodčkih, g. Velepič pa je z dirigentsko palico vodil<br />

karavano od Trevisa do Shanona, preko Mountshannona<br />

do čudovitih Moherskih klifov, naprej do Lahincha in<br />

Limericka, vse do Dublina in nazaj do Trevisa.<br />

Po prijetnem občutku potovanja z letalom nas je ponoči<br />

v kraju Mountshannon čakalo še eno presenečenje.<br />

Utrujeni od dolge poti smo si uspeli šele naslednje jutro<br />

dodobra ogledati naše prenočišče. Spali smo v namreč<br />

mongolskih šotorih, ki jim pravimo jurta, ob jezeru<br />

Lough Derg.<br />

Naslednji dan smo naredili daljši sprehod do vasi in ob<br />

obali do Woodparka, kjer nas je ves čas spremljalo bujno<br />

rastje in zanimive hiše. Name sta močan vtis naredila<br />

labirint, ki je bil narejen po labirintu katedrale Chartres<br />

v Franciji ter maze - blodnjak, katerega posebnost je, da<br />

si, preden vstopiš vanj, zastaviš vprašanje, na koncu poti<br />

pa imaš odgovor nanj.<br />

Popoldne smo imeli prijetno srečanje z domačini, kjer<br />

smo se z vrstniki igrali zabavne igre in nogomet ter<br />

se ob tem zelo nasmejali. Starši gostiteljev pa so nam<br />

pripravili čudovito večerjo, kjer smo za skupno mizo tudi<br />

poklepetali.<br />

Sreda je bila zame vrhunec našega potovanja, saj sem<br />

se ogleda klifov močno veselila že kar nekaj časa. Sprva<br />

sta nas na našem ogledu spremljala dež in megla, kmalu<br />

zatem pa smo imeli moč opazovati meglo, ki se je naglo<br />

dvigala vse do čiste jasnine. Na koncu smo imeli pred<br />

sabo čudovit pogled na strmo pobočje na morski obali.<br />

Popoldan je sledilo eno izmed najbolj razburljivih<br />

doživetij za vse učence. Odšli smo na plažo, v zaliv, ki je<br />

del Atlantskega oceana, in tam z inštruktorji deskanja<br />

lovili valove. Primerno obuti in oblečeni, z rumenimi<br />

deskami v rokah, so učenci iz minute v minuto postajali<br />

spretnejši v "vožnji z valovi".<br />

V četrtek pa smo se kar z javnim avtobusom odpeljali<br />

na šest ur dolgo vožnjo do Dublina. Nekaj časa smo<br />

se čudili voznikovi spretni vožnji po levi strani, takoj<br />

nato pa smo imeli priložnost opazovati irsko pokrajino,<br />

polno zelenja, živopisanega cvetja in krav. V dneh, ki so<br />

sledili, smo si dodobra ogledali Dublin. Večkrat smo se<br />

sprehodili mimo "kopja" - The Spire na O'Connell Streetu<br />

in po najgostejši ulici Grafton Street.<br />

Naslednji dan smo zopet obiskali nekaj znamenitosti<br />

Dublina. Pričeli smo z glavno pošto, kjer je nastajala<br />

novejša zgodovina Irske. Pred Trinity Collegom pa<br />

smo v roke vzeli skicirke in se ga trudili kar najbolje<br />

narisati, spotoma pa smo lahko opazovali slovesno<br />

podelitev diplom. Tam smo si ogledali znameniti The<br />

Book of Kells in knjižnico z zanimivim nizom kipov<br />

velmož svetovne humanistične zgodovine. Opoldne pa<br />

smo imeli čast obiskati Veleposlaništvo RS v Dublinu,<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong>


kjer sta nas z veseljem sprejela slovenski veleposlanik,<br />

g. Franc Mikša in njegova soproga, ga. Amalija. S pijačo<br />

in sladicami so nam postregli v čudoviti sprejemnici<br />

veleposlaništva, gospod veleposlanik pa nam je navdušeno<br />

pripovedoval o lepotah in posebnostih Irske ter njenih<br />

ljudeh, o poklicu diplomata ter o šolstvu. Po svojih<br />

obveznostih na veleposlaništvu si je vzel čas za nas in bil<br />

popoldan naš vodič po Dublinu. Ogledali smo si narodno<br />

galerijo, bivališče in kip Oscarja Wilda, irski parlament,<br />

domovanje lorda Wellingtona, narodni muzej ter narodno<br />

knjižnico, kjer smo si bili ogledali tudi izvrstno razstavo o<br />

Williemu Yeatsu. Zagotovo si bomo zapomnili tudi kosilo v<br />

svečani dvorani kolidža.<br />

V soboto smo se na povabilo slovenskega veleposlanika<br />

odpravili do hiše Jamesa Joyca, kjer so igralci in znani<br />

prebivalci Dublina, med njimi tudi slovenski veleposlanik,<br />

brali odlomke iz njegove knjige Ulikses. Slovenski<br />

veleposlanik, g. Franc Mikša, je ponosno bral v slovenskem<br />

jeziku, nas javno pozdravil, mi pa smo se temu primerno<br />

odzvali.<br />

Nato smo kar nekaj ur preživeli na festivalu pouličnega<br />

gledališča v parku Merrion Square. Najbolj nas je navdušil<br />

in vzbudil mnogo vprašanj požiralec meča. Kasneje smo<br />

si ogledali še naravoslovni muzej in stolnico Sv. Patricka,<br />

kjer je pokopan Jonathan Swift, ki je napisal Guliverjeva<br />

potovanja. Dan smo zaključili z ogledom mogočnega, a<br />

ljubko pisanega dublinskega gradu, ki je neprekinjeno<br />

služil svojemu namenu celih sedemsto let. Seveda pa je<br />

potrebno omeniti, da smo vsak večer v majhni učilnici ali<br />

kar na hodniku irskega "hostla" v skicirke pridno pisali<br />

dnevnik in narisali še keltski križ, keltsko formo in keltsko<br />

liro.<br />

Zadnji dan, v nedeljo, pa smo šli tudi v protestantsko<br />

katedralo, kjer smo prisluhnili dublinskemu deškemu<br />

zboru in si ogledali začetek prazničnega protestantskega<br />

obreda. Nato smo šli z metrojem iz mesta na sever in se<br />

kopali na vrhu polotoka Howth.<br />

■ Obiskali smo slovenskega veleposlanika<br />

Sprehodili smo se po tamkajšnji tržnici. Po vrnitvi v<br />

mesto smo šli na popoldanski koncert zelo zanimivega in<br />

spretnega tolkalista v dvorani Narodne galerije. Nekateri<br />

naši učenci so ob njem tudi nastopali na odru. Za las smo v<br />

galeriji ujeli še ogled enega od najlepših slikarskih platen na<br />

svetu – Vermeerjeva "Gospodična, ki piše pismo". Popoldne<br />

smo začinili z ogledom atraktivnih pouličnih predstav na<br />

festivalu. Zvečer smo se z vlakom odpeljali proti jugu in v<br />

večerni zarji, na lepo urejeni obali, ob krasnem morju in ob<br />

torti praznovali rojstni dan, pa hkrati tudi zelo lepo sklenili<br />

naše skupne, po očarljivi Irski pohajkujoče dni. Utrujeni<br />

smo se nato naložili v taksije in si na dublinskem letališču,<br />

vsaj nekateri, privoščili malo spanca.<br />

Mogoče bomo pa deseto ali dvajseto obletnico valete kdaj<br />

družno praznovali v Dublinu ali Montshanonu …<br />

Dragi kolegi, bivši "osmarčki" in starši, hvala, da smo<br />

smeli biti (in lepote Irske zaužiti ...)<br />

■ Dublin: festival pouličnega gledališča<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 13


UT R I N K I<br />

Staša Petrovič<br />

Spoznavni tabor<br />

9. razred, 8. do 10. oktober<br />

Čeprav smo se do odhoda na spoznavni tabor,<br />

katerega smo morali zaradi slabega vremena s<br />

septembra prestaviti na oktober, že kar dobro<br />

spoznali, nas je tridnevni pohod po kraškem robu vendarle še<br />

bolj povezal, prav tako pa smo se lahko spoznavali in opazovali<br />

v popolnoma drugačnih okoliščinah kot v šoli.<br />

V ponedeljek smo se takoj po glavni uri in malici vkrcali v<br />

avtobus, ki nas je odložil v vasici Černetiče pri Črnem Kalu.<br />

Po tričetrturni hoji smo prispeli do plezalne stene, katero<br />

smo morali najprej preplezati, če smo hoteli naprej. To je<br />

bila resnično za mnoge prava pravcata pustolovščina, pri<br />

kateri se je večina odlično odrezala. Pri tem gre posebna<br />

zahvala g. Kordišu, ki nas je več kot požrtvovalno in seveda<br />

tudi uspešno varoval, ter g. Brajniku, ki nas je zanesljivo<br />

privezoval na vrvi.<br />

Pozno popoldan smo nato nadaljevali pot po kraškem<br />

robu do Hrastovelj, majhni ljubki vasici, znani in poznani<br />

po majhni cerkvici iz 15. stol.s slavnimi poslikavami oz.<br />

freskami Janeza iz Kastva. Zajela nas je že tudi noč in kar<br />

precej utrujeni in lačni smo prispeli do našega prenočišča<br />

(kulturnega doma), kjer nas je že čakala slastna večerja,<br />

ki nam jo je pripravil g. Miran Todori. G. Todori nas je s<br />

kombijem spremljal na nadaljnji poti in več kot ljubeznivo<br />

skrbel za naše prehrambene potrebe. Tudi njemu iskrena<br />

hvala.<br />

V torek smo imeli malo manj naporen dan. Iz Hrastovelj,<br />

kjer smo si najprej ogledali že prej omenjeno cerkvico in<br />

ob petju g. Brajnika občudovali znamenito fresko mrtvaški<br />

ples, smo se odpravili proti Kubedu. Po začetnem vzponu<br />

nas je pot vodila več ali manj po ravnem po prečudovitih<br />

travnikih in borovih gozdovih ter skozi idilične, pisane<br />

istrske vasice. Pozno popoldan smo prispeli na cilj (tudi<br />

tokrat smo prenočevali v kulturnem domu) in ostanek<br />

dneva preživeli ob igranju košarke, nogometa, biljarda,<br />

■ Priprava hrane<br />

praznovanja rojstnega dne (Nastja), zdravljenja žuljev,<br />

klepetu, pripravi ležišč…<br />

V sredo smo na pot odrinili bolj zgodaj, saj nas je čakal<br />

kar zajeten kup kilometrov (predvsem pa vzponov in<br />

spustov), ki smo jih morali prehoditi, če smo hoteli priti do<br />

našega cilja v Ankaranu. Na poti, ki nas je spet vodila skozi<br />

prečudovito pokrajino (smer Tinjan, Škofije, Hrovatini), je<br />

bilo tokrat vendarle slišati tudi kakšen vzdih pa seveda<br />

vprašanje, kako dolgo še.<br />

Zato je bilo veselje toliko večje, ko smo zagledali<br />

ankaransko obalo in kmalu popadali po (sicer ne preveč<br />

lepi) obali, najbolj pogumni pa so seveda zakorakali tudi<br />

v morje.<br />

Točno ob štirih (kot je bilo dogovorjeno) smo se ponovno<br />

vkrcali na avtobus in se veseli, da je za nami 48 prehojenih<br />

km, odpeljali proti domu.<br />

■ Utrujeni bataljon<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong>


UT R I N K I<br />

Igor Velepič<br />

12. razred<br />

Zgodovina<br />

arhitekture Zahoda<br />

v živo<br />

Arhitekturna umetnostno-zgodovinska<br />

ekskurzija: 5500 km v devetnajstih dneh<br />

Na naši šoli imamo precej ekskurzij, a tudi po<br />

kilometrih in trajanju je krona le teh arhitekturno<br />

popotovanje po Švici, Franciji, Španiji in Italiji<br />

pod budnim vodstvom ge. Maje Maletin v okviru epohe<br />

umetnostne zgodovine – arhitekture.<br />

Letos smo pot zastavili že zarana v torek, 28. avgusta.<br />

Žal se dve dijakinji in en dijak ekskurzije niso mogli<br />

udeležiti, srečali pa smo se z novo sošolko Jennifer.<br />

Popolnili smo prtljažnik velikega avtobusa naše firme<br />

Frelihbus in pot nas je vodila preko Avstrije, Bavarske<br />

in Švice (ob Bodenskem jezeru) . Pozno popoldne smo<br />

se pripeljali v mestece Dornach ob Baslu. Tam smo<br />

že od daleč zazrli nenavadno, a kar mogočno zgradbo<br />

Goetheanum, ki jo je načrtoval in zgradil Rudolf Steiner.<br />

To je bilo tudi prvo srečanje z organsko arhitekturo.<br />

Po zgradbi in veliki dvorani nas je popeljala prijazna<br />

ga. Dorothee. Pozorni smo bili na poslikave, mogočna<br />

okna, nenavadne gradbene oblike, razsežnost zgradbe<br />

… V Dornachu nas je na varnem oz. v dobri družbi<br />

pričakal Gašper, ki je prišel tja z obiskov v Belgiji.<br />

Prespali smo na waldorfski šoli Birseck. Naslednje jutro<br />

smo se peljali do znamenite kapele Notre Dame du Haut<br />

v Ronchampu, ki je eden od najsijajnejših projektov<br />

arhitekta Le Courbusierja. Sicer je rosil dež, a smo bili<br />

vseeno vzhičeni nad njegovo drznostjo. V kapeli smo<br />

tudi zapeli. Lepo je bilo gledati vse mnogotere detajle,<br />

pa tudi izvrstno maketo pri vhodu. Potem smo se peljali<br />

naprej v Pariz. Tam smo se nastanili na waldorfski šoli<br />

Ecole Parceval ob Seni v predelu Chatou v zahodnem<br />

Parizu. Naredili smo si spalnice in postavili kuhinjo.<br />

Skozi šolo nas je popeljala ga. Babeth.<br />

Naslednje jutro smo se odpravili v Versailles. Zjutraj<br />

smo bili še spočiti, pa se nam je vseeno zdel kompleks<br />

ogromen. Ogledali smo si vrtove in kraljeve sobane,<br />

vključno z znamenito "dvorano z zrcali". Da smo življenje<br />

na dvorcu še lažje razumeli, smo si na avtobusu ogledali<br />

tudi film o Mariji Antonieti. Ko smo se vrnili v Pariz,<br />

smo si v naslednjih dneh ogledali glavne znamenitosti:<br />

moderni slavolok in mesto La Defence, Palais Royal,<br />

cerkev Saint Eustache, Les Halles, kulturni center<br />

Georges Pompidou, Montmartre, baziliko Sacre Coeur,<br />

Arc de Triomphe, Place des Vosges, pokopališče Pere<br />

Lachaise (fantje na grobu Jima Morrisona), muzej<br />

d'Orsay, Hotel des Invalides z Napoleonovo grobnico,<br />

Cathedrale de Notre Dame de Paris, Sainte Chapelle,<br />

Conciergerie (je bila že zaprta, pa smo le kukali vanjo),<br />

Opera Bastille (šli smo, žal, le mimo), muzej Louvre z<br />

Nike in Mona Lizo in z Li Pei-evo konstrukcijo piramid,<br />

Pont Neuf, peljali smo se z ladjico po Seni gor in dol,<br />

seveda pa smo se ponoči vzpeli tudi na razsvetljeni<br />

Eiffelov stolp, od koder smo bili deležni najlepšega<br />

razgleda.<br />

Zadnji dan, v nedeljo smo vse pridno pospravili za<br />

seboj na šoli in bili deležni pohvale gostiteljev, kako<br />

smo se pri tem potrudili. Pot smo nadaljevali proti jugu<br />

in kmalu prispeli do veličastne katedrale Chartres. To<br />

mogočno gotsko arhitekturo smo si ogledali okrog in<br />

okrog in šli tudi noter, kjer pa smo si lahko ogledali<br />

sila lep in svečan mašni obred. Nato smo se ustavili<br />

pri enem od gradov na Loari (četudi je postavljen na<br />

njenem pritoku) – Chenonceau. Tam nas je navdušila<br />

lega, parki, dvorana, kuhinja, zgodba o lastnicah in pa<br />

prekrasni floristični aranžmaji v vsakem prostoru.<br />

■ Emilora Hladky, 12. r<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 15


■ Tinka Pelhan<br />

■ Pont Neuf - Gašper Habjanič, 12. r<br />

Zvečer smo prispeli v Poitiers, kjer se nam je pridružila<br />

še Anja, mi pa smo šli raje kot na svetlobno predstavo<br />

pri katedrali na eno fajn skupno večerjo v youth hostelu.<br />

Nisem še omenil, da smo imeli s seboj tudi tri kitare, na<br />

njih je velemojstriral Anej, bilo pa je veselje poslušati<br />

tudi duet s Petrom in druge poizkuse. Naslednje jutro<br />

smo se sprehodili po centru mesta in si ogledali krasno<br />

romansko katedralo tudi od znotraj, sodišče, mestno<br />

jedro in baptisterij. Potem pa je bila pred nami dolga<br />

pot vse do Španije, vmes smo si pa pogledali enega<br />

Asterixa in film Kraljica Margot. Nastanili smo se v<br />

kampu Gorlitz ob Bilbau in takoj preizkusili morje.<br />

Naslednji jutro smo odšli v Bilbao in si tam seveda<br />

najprej ogledali znameniti muzej Guggenheim, ki ga<br />

je konstruiral arhitekt Frank Gehry. Zgradba je res<br />

naredila močan vtis, pa tudi razstave in inštalacije<br />

v (ter ob) njej (četudi smo se z dijaki kar prevečkrat<br />

srečali v muzejskih kavarnah). Mesto je kljub trpki<br />

usodi sedaj polno zadihalo, začutili pa smo tam tudi<br />

pregovorni baskovski ponos. Šli smo čez Beli most<br />

(Zubi Zuri) v stari del mesta – Casco viejo. Ogledali smo<br />

si tudi Puppy- ja pred muzejem in se pozno popoldne<br />

vrnili v kamp. Temu je sledil dan počitka, ki gaje<br />

večina izkoristila za poležavanje na plaži in zaganjanje<br />

v atlantske valove.<br />

V sredo zvečer smo se zapeljali v notranjost Baskije, v<br />

Puenta la Reino. Tja smo prišli precej pozno in prespali<br />

v zavetišču za romarje, ki več dni ali tednov hodijo po<br />

caminu v Santigo de Compostela kot v starih časih.<br />

Tudi mi smo naslednji dan prehodili približno dvanajst<br />

kilometrov v krasnem vremenu in lepem vzdušju od<br />

Lorce skozi Estello do samostana Irache. Potem smo<br />

si ogledati zelo zanimivo cerkev v kraju Eunate (jasno,<br />

da smo jo tudi narisali, kot že poprej in pozneje večino<br />

arhitekturno pomembnih objektov), popoldne pa zašli<br />

še v Pamplono, kjer smo prehodili pot, po kateri množica<br />

na praznik sv. Fermina teče pred biki do arene. Zvečer<br />

smo prespali v kampu ob mestecu Olite. Močnega<br />

vetra ne bomo pozabili, zjutraj pa smo se sprehodili do<br />

mesta in si ogledali to nekdanjo prestolnico Navarre.<br />

Nadaljevali smo z vožnjo proti Zaragozi, kjer smo si<br />

ogledali najsevernejši primerek arabske (mavrske)<br />

arhitekture v tem delu Evrope – palačo Aljaferijo. Sedaj<br />

je tod tudi sedež aragonskega parlamenta. V palači<br />

smo lahko videli tako tipične arabeskne prostore kot<br />

mogočne zlate sobe oz. dvorane. Nato smo se že peljali<br />

v Barcelono, kjer smo se za dve noči nastanili na vrtu<br />

pianistke Clare, ki nam je s svojimi glasbenimi kolegi<br />

pripravila tudi večer katalonske glasbe. Na vrtu je bil<br />

tudi velik, razsvetljen bazen, ki je bil večini dijakov<br />

v veliko veselje. Sicer pa smo si dobro ogledali tudi<br />

Barcelono. Iz avtobusa in peš. Seveda je bil poudarek<br />

na spoznavanju Gaudijeve arhitekture. Najprej smo si<br />

podrobno ogledali vilo La Pedrero – tipično secesijsko<br />

stanovanje, stopnišče, podstreha z razstavami,<br />

terase na strehi s futurističnimi zračniki in z lepim<br />

razgledom… Od zunaj smo videli še precej vil, prehodili<br />

Placo Catalunyo, La Ramblo, staro mestno jedro, si<br />

ogledali res zanimiv Mestni muzej, dvorano Palau de<br />

la Musica Catalana, spomenik Krištofu Kolumbu …<br />

Zadnji dan smo se preselili v youth hostel , ki je deloval<br />

v mogočni vili nad mestom z notranjo dekoracijo v<br />

značilno arabskem slogu. Obiskali smo še Parc Guel<br />

(kjer smo bili deležni tudi koncertov) in šli pogledat<br />

predstavo z glasbo in vodometi nad Placo d'Espanya.<br />

Iz Barce smo naslednje jutro šli v Figueras, kjer smo<br />

si z zanimanjem ogledali Dalijev nadrealistični muzej.<br />

Potem smo zapustili Španijo in imeli zopet eno izvrstno<br />

kosilo ob morju na poti v Carcassonne.<br />

16 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong>


■ Sara Novak, 12. r<br />

To odlično ohranjeno mogočno srednjeveško mesto<br />

smo najprej od spodaj narisali z mostu, potem pa se<br />

nastanili v youth hostelu sredi starega mesta. Obhodili<br />

smo obzidje, kar pomeni skoraj dva kilometra hoje in<br />

si ogledali stolpe in mesto ponoči, ko je še predvsem<br />

čaroben. Naslednji dan smo se ustavili v cistercijanskem<br />

samostanu Fontfroide, kjer so nas prijazno sprejeli, na<br />

koncu pa so skupino pohvalili kot zgledno, spoštljivo in<br />

pozorno, tako da smo še bolj uživali v rožnem vrtu, kjer<br />

se je ogled končal.<br />

Nadaljnja pot nas je vodila ob morju, zato smo se<br />

seveda ustavili in radostno poskakali v morje ali<br />

pa nabirali školjke, medtem ko je g. Todori zopet<br />

pripravljal kosilo. V Arles smo prispeli malce pozno<br />

(znamenito rimsko areno so že zaprli), a smo vseeno<br />

uživali v lepotah Van Goghovega mesta. Na večer smo<br />

se odpeljali skozi Camargue do mesteca Saintes Maries<br />

de la Mer, kjer smo se za dve noči nastanili v kampu,<br />

saj je bil naslednji dan prost. Nekateri so zgolj počivali,<br />

drugi pa tudi raziskovali, popoldne pa nas je šla večina<br />

na nekrvavo korido v lokalni areni. Po dnevu počitka<br />

smo se odpeljali do rimskega akvedukta Pont du Gard.<br />

Kakšni izvrstni gradbeniki so bili ti Rimljani! Nato smo<br />

šli pa še v Orange pogledat rimsko gledališče.<br />

Zvečer smo prišli v Avignon in se nastanili v kampu s<br />

krasnim pogledom na mesto. Ogledali smo si znameniti<br />

Avignonski most in Papeško palačo ter se sprehodili<br />

po mestu. Naslednje jutro smo zastavili zgodaj in se<br />

zapeljali do rdeče zemlje, kjer so včasih pridobivali<br />

barvo tridesetih odtenkov. Bilo je zelo slikovito,<br />

spomin pa je še dolgo ostal tudi na čevljih in pri kom<br />

tudi na oblačilih. Kasneje smo se ustavili še v tovarni<br />

parfumov Fragonard, kjer so nam razložili, kako se<br />

izdeluje parfume, in nam predstavili letošnjo kolekcijo.<br />

Kmalu zatem smo se za kratek čas ustavili še v Monte<br />

Carlu. Pravih nakupov tam nismo opravljali. Največje<br />

pozornosti je bil deležen vozni park oz. množica zvenečih<br />

znamk avtomobilov na cesti in na parkiriščih. Joli<br />

nismo srečali. Potem smo se peljali še do mesta Finale<br />

Ligure, kjer smo prespali v pravljičnem gradiču, zjutraj<br />

pa smo se na obali v morju nekateri z užitkom skopali.<br />

Naša zadnja arhitekturna postaja je bila Vicenza z<br />

znamenito arhitekturo mojstra Andrea Palladie. Videli<br />

smo njegovo krasno gledališče in baziliko in nekaj<br />

njegovih vil. Od Vicenze nismo imeli več daleč do doma,<br />

kamor smo prišli ravno lepo ob napovedanem času v<br />

naročja dragih nam domačih.<br />

Bilo je jako fajn. Vse! Na čelu s pozornostjo in<br />

vedenjem dijakov in dijakinj. Nalezljivega navdušenja,<br />

vztrajnosti, razlagalske vneme in širokega znanja (tudi<br />

jezikov) gospe Maletin se ne da prehvalit! Gospod Todori<br />

je bil s svojimi kuharskimi talenti in skrbjo za red, pa<br />

tudi z prijazno "razumevajočnostjo" pravi blagoslov za<br />

našo dolgo skupno pot (in mentor za kuharske veščine<br />

dijakom in dijakinjam …). G. šofer Stane je pogosto<br />

pokazal še več zanimanja za znamenitosti kot kakšen<br />

dijak, je bil pa potrpežljiv, prijazen in zgovoren in nam<br />

je olajšal marsikatero od mogočih popotnih tegob. Z<br />

gdč. Pelhan sva neredko prav ganjena zrla v pridnost<br />

in dobro voljo naših dvanajstošolcev, v pravo mero<br />

razigranosti, pa tudi zrelega interesa za svet …<br />

Hvala očiji, mame in druga žlahta za potrpljenje pred<br />

odhodom, za prenašanje finančnega bremena ter za<br />

podporo nasploh – predvsem pa za zaupanje, ki je<br />

omogočilo, da smo skupaj lahko izvedli dolgo in bogato<br />

pot, ki ji težko najdemo para na katerikoli drugi šoli!<br />

■ Tinka Pelhan<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 17


UT R I N K I<br />

11. razred<br />

na obhodu po<br />

zdravstvenih<br />

ustanovah<br />

Igor Velepič<br />

Tretji letnik obravnava v prvem delu epohe biologije<br />

embriologijo. Letos, ko je naša učiteljica biologije<br />

ga. Ksenija Klopčič na porodniški (povila je skrajno<br />

simpatičnega Aljaža, za kar ji navdušeni čestitamo!), je poučeval<br />

v razredu izkušeni waldorfski učitelj g. Hoier z Danske.<br />

Vso snov so izvrstno obdelali v dveh tednih, po njegovem<br />

odhodu pa je ostalo še nekaj dni epohe biologije: en dan<br />

smo z go. Ingrid Thiesen risali portret sošolke, dvakrat<br />

imeli osnove genetike, enkrat poslušali filozofa, prof.<br />

Jožeta Ručigaja (zelo zavzeto in resno smo obravnavali<br />

etične dileme genske tehnologije) in si ogledali Univerzitetni<br />

klinični center (UKC) in Medicinsko fakulteto (MF).<br />

Ta, slednja, izkušnja je bila dovolj zanimiva, da jo z<br />

veseljem podelimo z bralci Waldorfskih novic. Torej, ob<br />

osmih smo se dobili pred UKC. Ozrli smo se v okna, kjer<br />

so zdravili celo tovariša Tita in vstopili v veliko sprejemno<br />

avlo. Kot smo kmalu videli, celo na UKC in na MF ni zgledno<br />

poskrbljeno za dostop z vozički, saj so morali razredni silaki<br />

kar nekajkrat prenesti Nino po stopnicah … Po dogovoru<br />

z g. Mirom Šlibarjem, bolnišničnim duhovnikom (pripravil<br />

nam je lep pozdravni sveženj razglednic in izvodov glasil<br />

bolnišnične župnije) smo si naprej ogledali kapelo (arhitekt<br />

Jože Marinko), freske v njej in prisluhnili tudi manjšim, a<br />

zelo lepo zvenečim orglam z enim igralnikom (manualom)<br />

in štirimi registri. Tja nas je prišla pozdravit ga. Rada<br />

Franko, mag. farmacije, ki nam je razložila, kaj vse delajo<br />

v bolnišnični lekarni, kako pripravljajo zdravila, na kakšne<br />

načine jih pacientom dozirajo, s kakšnimi kliničnimi<br />

primeri se vse srečujejo … Oddelka si v dopoldanskem času<br />

ni moč ogledati, ker so vsi polno zasedeni s pripravljanjem<br />

zdravil, priložnost za to pa bo, če bomo naslednjič prišli<br />

popoldne. Zahvalili smo se ge. Franko za zanimivo razlago,<br />

potem nam je pa g. Gregor Korošec, dipl. ing. radiologije,<br />

bolj podrobno razložil, v kakšni ustanovi smo in kam je<br />

umeščena, povedal pa nam je še marsikaj iz svojih bogatih<br />

delovnih izkušenj… Nato nas je peljal v kardiorespiratorni<br />

laboratorij, kjer nas je sprejela gospa mag. Maja Novak in<br />

nas navdušila z demonstracijo ultrazvoka srca. Za vlogo<br />

pacienta se je žrtvoval Teo in na ekranu smo grafično zelo<br />

nazorno spremljali delovanje njegovega srca, prekatov,<br />

plahutajočih zaklopk, smeri pretakanja krvi … Nekaj<br />

sošolcev in sošolk je s stetoskopom preverilo delovanje<br />

njegovih pljuč.<br />

Ga. Novak nam je ultrazvočno diagnostiko pojasnila z jasno,<br />

poljudno razlago. Bili smo navdušeni nad laboratorijem,<br />

a g. Korošec nas je že popeljal naprej, do kletnega vhoda<br />

v transportne tunele, ki povezujejo večino zdravstvenih<br />

ustanov okrog UKC. Tako smo dolgem podhodu prispeli<br />

do MF in z dvigalom prišli v pritličje, kjer nas je sprejel<br />

sam predstojnik katedre za anatomijo, prof. dr. Dean<br />

Ravnik. Pokazal nam je najprej veliko predavalnico MF<br />

(240 sedežev), kjer so imeli študenti drugega letnika ravno<br />

odmor, in povedal marsikaj zanimivega o resnem delu<br />

študentov tudi izven študijskih obveznosti.<br />

Nato nas je odpeljal v klet, v enega od prostorov za vaje<br />

iz anatomije, s secirnimi mizami in z zbirko anatomskih<br />

preparatov v formaldehidu (po domače "kompoti"). Prof.<br />

Ravnik nas je navdušil s pripovedmi o oporokah, ko<br />

ljudje svoje telo po smrti "zapustijo znanosti", o izkušnjah<br />

s študenti, o delovanju inštituta, o podobnih ustanovah<br />

(sodna medicina, policija, forenzika), o prepovedanih<br />

seciranjih (Michelangelo, Da Vinci, arabski svet…). Po<br />

njem imajo v Sloveniji bodoči kirurgi izvrstne možnosti<br />

za pripravljanje na poznejši kirurški poseg v živo, kar ne<br />

velja za vse dežele. Zahvalili smo se tudi g. Ravniku in<br />

zapustili MF ter se odpravili nazaj v šolo. Spotoma smo si<br />

še ogledali, kje je porodnišnica, ortopedska klinika, trakti<br />

stare onkologije, nova onkološka klinika, travmatološka<br />

klinika, nevrologija, otorinolaringologija, stomatološka<br />

klinika …<br />

Potem smo šli še na Vrazov trg, kjer smo spet zgolj od zunaj<br />

videli prostore kateder za biofiziko, biokemijo, biologijo<br />

celice, informatiko, pa prostore legendarnega "Pajzla", kjer<br />

se podnevi intenzivno študira, zvečer pa sproščeno zabava.<br />

Videli smo tudi, kje je dekanat MF in knjižnica, zadnja od<br />

ustanov, ki smo jih obšli, pa je bila ortopedska klinika.<br />

Človek se z zdravstvenimi ustanovami nepredvidoma<br />

nič kaj rad ne sreča, takole pa smo le videli vsaj drobec<br />

zanimivosti tega sveta. Hvaležni smo vsem, ki so si vzeli čas<br />

za nas, skoraj zagotovo nas pot še kaj zanese tja. Morda pa<br />

se bo kdo, čez leto ali dve, zopet srečal s prof. Ravnikom<br />

(kot je sam spodbudno pripomnil) kot študent ...<br />

18 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong>


O E M A R I B O R<br />

Nada Antauer, vodja izobraževanja<br />

Waldorfsko<br />

izobraževanje<br />

V<br />

Mariboru ima izobraževanje za waldorfske<br />

učitelje že kar dolgo tradicijo. Prvi začetki segajo<br />

10 let nazaj, jeseni 2006 pa smo vpisali že četrto<br />

generacijo študentov. Štiri je prav posebno število. Seveda<br />

so tudi druga, le njihove kvalitete so drugačne.<br />

1 je celovitost, vseobsežnost; 1 je zemlja in eno je<br />

sonce. 2 nosi v sebi polarnost sveta in stvari, 3 je<br />

tisto novo, kar ustvarita polarnosti, kadar se uspeta<br />

združiti, 4 pa nam daje prostor in prostranstva. Skriva<br />

se v mnogih stvareh: 4 strani neba, 4 strani in štirje<br />

vogali hiše, miz in stolov, človek ima 4 ude, kvadrat 4<br />

enake stranice in kote. Kvadrat je simbol za zemljo oz.<br />

zemeljsko, hiša nam daje zavetje in intimo,mize in stoli<br />

nam zahodnjakom omogočajo srečanja in dogovarjanja<br />

"za mizo", človek je povezovalec med nebom in zemljo,<br />

nebo pa nas dvigne v višave in nas veže s prostranstvi<br />

kozmosa. Morda so to kvalitete te četrte generacije, ki<br />

jih ali imajo ali naj bi jih razvili.<br />

Vsaka generacija študentov je na svoj način tesno<br />

povezana z razvojem waldorfske pedagogike -vrtca in<br />

šole - v Mariboru. Prva generacija je orala ledino, pulila<br />

plevel in z veliko ljubezni skrbela za to, da bi semena<br />

vzklila. In so, rodil se je naš vrtec. Druga je razdelila<br />

svet med nebo in zemljo ter uspela roditi tretjo, ki je<br />

iskala ravnovesja med polarnostmi ter skozi iskanje<br />

poti med svetlobo in temo ustvarila barve – našo<br />

mavrično waldorfsko šolo.<br />

Četrta generacija študentov že skoraj eno šolsko leto<br />

"guli waldorfske klopi". Za en poln razred jih je. Jim bo<br />

uspelo (skupaj z vsemi nami) waldorfsko pedagogiko<br />

prizemljiti, ji dati zavetje doma, omogočiti srečanja ter<br />

nas povezati s prostranstvom kozmosa?<br />

V tej generaciji se bodo ob bodočih učiteljih in<br />

učiteljicah prvič "rodile" nove vzgojiteljice waldorfskega<br />

vrtca, mi pa se že spogledujemo s srednjo šolo in<br />

razmišljamo, kako bi učiteljem naše srednje waldorfske<br />

šole dali čim več tega znanja, ki ga bodo potrebovali pri<br />

svojem delu.<br />

Držite nam pesti in bodite dejavni z nami.<br />

Vtisi študentov o izobraževanju<br />

Barbara S. Resinovič,<br />

študentka waldorfskega izobraževanja<br />

Z waldorfsko pedagogiko sem se začela spogledovati pred<br />

dobrim desetletjem, ko sva z možem začela razmišljati, v<br />

kakšen oz. kateri vrtec bova vpisala najinega otroka. Čas takrat<br />

waldorfski pedagogiki v Mariboru ni bil naklonjen, waldorfski<br />

vrtec je zaprl svoja vrata, jih potem kmalu spet odprl in tako<br />

je najin, takrat že drugi otrok, dobil svoj drugi dom. Skozi<br />

predano, odgovorno in ljubeče delo vzgojiteljic in vzgojitelja<br />

sem odrivala tančice waldorfske pedagogike in v meni je začelo<br />

kaliti seme, ki sem ga zasejala že dolgo nazaj. Pokukalo je na<br />

plan, se hranilo s skrbjo, predanostjo, ljubeznijo; tako se je<br />

drobna misel preoblikovala v trdno odločitev, da se tudi sama<br />

odločim za izobraževanje.<br />

Oktobra 2006 se je tako zame odprla še ena nova pot.<br />

Hoja po njej mi že ves čas odkriva veliko ovinkov, vzponov,<br />

spustov, slepih ulic in križišč, ne dovoli mi, da bi veliko gledala<br />

naokrog, pač pa od mene zahteva, da si iskreno odgovarjam na<br />

vprašanja, da velikokrat »pogledam« vase in ugotovim, kaj bi v<br />

vsakdanjih malenkostih lahko naredila boljše.<br />

Spoznala sem nove ljudi, med nami so se začele tkati vezi in<br />

niti, spletati so se začela drobna prijateljstva ter naklonjenosti.<br />

Ali niso tudi to stvari, ki naše življenje delajo zanimivejše, bolj<br />

pestro in nam dajejo razumevanje do odraslih in do otrok?<br />

Ne želim reči, da se dvom nikoli ni priplazil iz skritega predala,<br />

povedati pa želim, da sem preprosto vesela, ker sem lahko<br />

drobec v ogromnem mozaiku.<br />

WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong> 19


O E M A R I B O R<br />

Mateja Jobstl,<br />

študentka waldorfskega izobraževanja<br />

Redki so ljudje, ki znajo opazovati in ki opazijo podrobnosti, ki<br />

običajno potonejo v toku vsakdanjika ali uidejo iz navade. Biti v<br />

trenutku in ga začutiti. Dojeti smisel, pomen, logiko. Čutiti svet<br />

okoli sebe in to razviti v izkušnjo, znanje. Obogatiti svoj pogled<br />

na svet z niansami, ki pronicajo iz sveta za fizičnim.<br />

Naša letna naloga na izobraževanju za waldorfske pedagoge<br />

nas nagovarja k tovrstnim potezam. Zato jo ne jemljem kot<br />

formalno obveznost, ampak kot nagovor svojim skritim močem<br />

in zmožnostim.<br />

Prvi korak je bil prisluhniti nagovoru drevesa, ki je zato<br />

postalo naše; v množici dreves v gozdu, med postrojenimi<br />

topoli v drevoredu, vilinski brezi ali ponosni lipi na vrtu. Nato<br />

smo se lotili risanja. Z neveščo roko smo vodili svinčnike po<br />

papirju in po nekaj neuspelih (in zradiranih) poskusih izrisali<br />

silhueto drevesa, lista, vejico, brst in iz njega nov list, popek in<br />

iz njega cvet. Ob tolažečih besedah, da »sploh ni pomembno,<br />

kako izgleda«, je postajalo risanje vedno lažje, vedno mehkejše.<br />

Prisluhnili smo zgodbam odpadlega listja v jesenskem slovesu,<br />

razbrazdani drevesni skorji in golemu skeletu v zimskem<br />

počitku, opazovali pomladni zagon, v zgodnjem poletju pa se<br />

čudimo morju krepkega listja in krošnjam, ki se kitijo z zelenim<br />

razkošjem.<br />

Pisni del naloge nastaja ob ubesedovanju naših opažanj.<br />

Na končni predstavitvi bomo poskusili izrisati notranjo gesto<br />

drevesa ter ga oživeti na risbah, v besedah ali kako drugače.<br />

Ob tem me prešine, kako oseben odnos lahko vzpostavimo z<br />

opazovanimi stvarmi. Vidimo onkraj fizične podobe, prostormed-nami.<br />

In smo že pri ljudeh, naših medsebojnih odnosih, ki<br />

kar kipijo od drobnih namigov, skritih pomenov ter zgodb izza<br />

besed. To dojeti in upoštevati tako v pedagoškem delu, kot v<br />

krogu družine in prijateljev, je neprecenljivega pomena.<br />

Alenka Vindiš,<br />

študentka waldorfskega izobraževanja<br />

Minilo je prvo leto našega izobraževanja. Če strnem svoje<br />

vtise, lahko samo rečem, da mi je to leto odkrilo, koliko vsega<br />

še ne znam.<br />

Presenetilo me je, kako široka osebnost mora biti Waldorfski<br />

učitelj/vzgojitelj. Potrebuješ cel spekter sposobnosti in biti<br />

moraš resnično izgrajena osebnost. Kljub temu, da se že leta<br />

ukvarjam z delom na sebi, so se mi preko tega izobraževanja<br />

odkrili novi vidiki dela na sebi. Naša naloga je biti zgled in<br />

imeti hkrati globok uvid v otroka. Seveda to nam novopečenim<br />

študentom predstavlja resnično velik izziv. Pri tem delu si ne<br />

moreš privoščiti, da bi zaspal in delal rutinsko leto za letom.<br />

Preko hospitacij v vrtcu in šoli sem uvidela, da ti nikoli ni<br />

dolgčas, če se odločiš za ta poklic.<br />

Začeli smo lani jeseni. Nenehno so se nam priključevali<br />

novi študentje (oz. večinoma študentke – imamo samo dva<br />

študenta in ogrooooomno študentk). Sedaj nas je že toliko, da<br />

se na predavanjih komaj stlačimo v en razred. Pomeni, da je<br />

zanimanja za waldorfsko pedagogiko ogromno.<br />

V prvem letniku smo mnogo peli, igrali na flavtice in lire z<br />

učiteljico Beate iz Gradca. Muzicirali smo pred drugimi, seveda<br />

na začetku še precej sramežljivo. Verjetno bomo na koncu<br />

izobraževanja postali že malo bolj obdelana skulptura. Tisti<br />

bolj talentirani so spesnili prekrasne pesmi, večina smo se<br />

pa pač trudili vsak po svoje. V tolažbo mi je, da vsak pač ni<br />

Mozart. Ampak vaja dela mojstra, seveda če mojster dela vajo.<br />

In mi se nismo vdali. Veselo smo se gibali z Vido pri evritmiji.<br />

Na začetku preproste gibe, ki jim je Vida postopno dodajala vse<br />

bolj zapletene. Predvsem pa je , ko smo se uskladili, vse skupaj<br />

izgledalo že kot prava predstava. Na hospitaciji v 6. razredu v<br />

Gradcu sem pa spoznala, da je pred nami še dolga pot.<br />

Proti nam so bili ti najstniki pravi mojstri. Kar sapo mi je<br />

zaprlo, ko sem jih opazovala. Tudi slike, ki so visele na steni<br />

njihovega razreda, so bile fantastične. Čeprav se je Štefan, ki<br />

nas je vodil v slikanju, zelo trudil z nami, se nam večini vidi,<br />

da nas v našem osnovnošolskem in kasnejšem formalnem<br />

izobraževanju niso ravno spodbujali k umetniškemu izražanju.<br />

Smo pač generacija, ki so jo bolj trpali z informacijami, kot<br />

spodbujali našo kreativnost. Hvala bogu, da imajo naši otroci<br />

boljše možnosti. Ko sem opazovala waldorfske učitelje/<br />

vzgojitelje pri njihovem delu, se je lepo videlo, da z dušo in<br />

telesom živijo za svoje delo. Le taka oseba lahko otrokom nudi<br />

resnično kvaliteto. Ga navduši in spodbudi za neko aktivnost.<br />

Na javna izobraževanja se študentje mnogokrat vpišejo »kar<br />

nekam«, ker je pač nekaj treba študirati, v bistvu pa sploh ne<br />

vedo, česa si resnično želijo. Pri našem študiju pa je drugače.<br />

Vsi smo se vpisali, ker nas to izobraževanje zanima. Tudi,<br />

če ne bomo nikoli delali kot waldorfski učitelji/vzgojitelji, smo<br />

že in še bomo dobili ogromno. Sama sem trenutno v stanju<br />

pričakovanja prvega otroka. Preko predavanj in hospitacij sem<br />

si pridobila mnogo znanja, ki mi bo prišlo prav pri vzgoji znotraj<br />

moje družine. Seveda ne bom popolna mati, pomagalo pa bo.<br />

Definitivno se bomo v moji bodoči družini več igrali z naravnimi<br />

igračami ter jih sami izdelovali, s tem pa spodbujali domišljijo.<br />

Peli bomo in igrali na instrumente, se umetniško izražali skozi<br />

likovno umetnost, pustili otrokom svobodno igro istočasno pa<br />

jih z zgledom navajali tudi na delo. Sama pa se bom trudila<br />

upoštevati individualno dušo otroka, ki prihaja in vseh, ki še<br />

pridejo (rojenih meni in drugim).<br />

Z nami je delilo izkušnje še mnogo predavateljev na vikend<br />

seminarjih, seveda pa je za nas najpomembnejša oseba naša<br />

Nada, ki je odgovorna za Waldorfsko izobraževanje v Mariboru.<br />

Daje nam odgovore na vsa naša vprašanja, dvome, kontrolira<br />

naše naloge in nam deli pluse, nas skritizira, če se polenimo (ko<br />

nismo pospravili razreda za seboj in je morala to opraviti ona<br />

namesto nas). Mi pa se seveda vsi trudimo po svojih najboljših<br />

močeh, da bi bili dobri študentje in da bi ponesli v svet slavo<br />

waldorfske pedagogike. Pred nami je še dolga pot, vendar<br />

stopamo po sledovih izkušenih.<br />

1. letnik WALDORFSKEGA IZOBRAŽEVANJA v<br />

Mariboru so učitelji in vzgojitelji preživeli skupaj.<br />

Zaključili smo ga s POLETNIM SEMINARJEM na<br />

Gaju nad Bresternico pri Mariboru. Ukvarjali smo se<br />

z Goethejevo teorijo barv in zraven slikali, poskušali<br />

razumeti, kaj je Steiner mislil s tem, da lahko vsak pride<br />

do spoznanj višjih svetov, in se evritmijsko gibali.<br />

V 2. letniku poteka izobraževanje v dveh smereh: za<br />

učitelje in za vzgojitelje. Pridruži se nam lahko vsak, ki<br />

je kadarkoli in kjerkoli že zaključil 1.letnik waldorfskega<br />

izobraževanja.<br />

20 WALDORFSKE NOVICE, JESEN <strong>2007</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!