26.03.2016 Views

Revija Svitanje - Zima 2007

Letnik III, številka 4

Letnik III, številka 4

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K <br />

S V I T A N J E<br />

<strong>Revija</strong> za negovanje kulture zavedanja<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 LJUBLJANA-POLJE<br />

Tel: 059 040 328, faks: (01) 549 01 55<br />

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:<br />

Marina Nuvak<br />

STROKOVNI SODELAVCI:<br />

Fanči Perdih, Eva Zupan,,<br />

Aci Urbajs, Terezija Nikolčič,<br />

Brane Žilavec, Ivana Marolt,<br />

Luka Krušič in Ana Krušič-Kaplja<br />

SLIKOVNI MATERIAL:<br />

Žiga Vuk, Aci Urbajs, Ivana Marolt<br />

PRELOM IN OBLIKOVANJE:<br />

Žiga Vuk, zzigc.net<br />

NASLOVNICA:<br />

Joca Jamšek<br />

JEZIKOVNI PREGLED:<br />

Betka Jamnik<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Skrb za naravo 4<br />

Upravljanje dinamike humusa v teku leta 4<br />

Biološko dinamično vinogradništvo 2. del 8<br />

Zdravo in okusno 10<br />

Skrb za naravo 13<br />

Zdravilne rastine 13<br />

Angelika 13<br />

Črna meta 13<br />

Bolezenski simptomi 14<br />

Širjenje obzorij 15<br />

Vprašanja o škodljivosti cepljenja 15<br />

Prehrana povzročitelj bolezni ali terapija 21<br />

TISK:<br />

Studio International d.o.o.<br />

Ljubeljska ulica 240<br />

1000 Ljubljana<br />

Dogajanje 24<br />

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

direktorica Marina Nuvak<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel.: 059 040 328<br />

LETNA NAROČNINA: 12,52 EUR<br />

NAKLADA: 1200 izvodov<br />

PRILOGA:<br />

Waldorfske novice<br />

časopis Waldorfske šole Ljubljana<br />

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali<br />

posameznih delov je dovoljen le s pisnim<br />

dovoljenjem uredništva.<br />

ISSN 1854-1739<br />

Revijo SVITANJE lahko naročite:<br />

• na elektronskem naslovu<br />

revija.svitanje@gmail.com<br />

• ali z naročilnico, ki je objavljena v reviji.<br />

Letna naročnina je 12,52 EUR.<br />

POZOR<br />

Si želite da se revija SVITANJE<br />

obdrži na slovenskem tržišču?<br />

Menite, da bi lahko pri tem pomagali?<br />

Iščemo namreč nove sodelavce, ki bodo pomagali:<br />

- pridobivati sredstva iz javnih razpisov,<br />

- pridobivati oglaševalce in donatorje,<br />

- promovirati revijo v širšem slovenskem okolju.<br />

Javite se nam!


U <br />

U <br />

3<br />

Marina Nuvak<br />

glavna in odgovorna urednica<br />

Dragi prijatelji!<br />

Dobrodošli v naši zimski<br />

izdaji Svitanja. Ko pišem<br />

ta uvodnik, lahko skozi svoje okno opazujem<br />

pokrajino, ki jo je pobelil sneg. Tako nežno in tiho<br />

je prišel med nas in narahlo sedel na naše njive,<br />

travnike in hiše. Prekril je sivino in vse okoli nas je<br />

tako lepo belo. Pridružilo se mu je tudi sonce, ki<br />

se lesketa v drobnih snežinkah, in zdi se, da postaja<br />

naše tiho pričakovanje tako še bolj slovesno.<br />

Kako lepo je sedeti v toplem domu, polnem prijetnih<br />

predbožičnih vonjav, ter v krogu svojih domačih<br />

skozi okno opazovati, kako se drobne snežinke prav<br />

narahlo spuščajo na zemljo. Ali pa si navsezgodaj<br />

zjutraj nadeti svoja topla oblačila, se v tihem jutru<br />

podati na sprehod na bližnji hrib in uživati v pogledu<br />

na pobeljeno pokrajino, ki se spreminja v bleščečo<br />

ploskev, ko jo počasi osvetljujejo sončni žarki!<br />

A ta slika je v zadnjih desetletjih vse bolj redka.<br />

Spomnim se, da smo v mojem otroštvu takšno<br />

prijetno jutro dostikrat doživeli. In kolikokrat<br />

smo na Sveti večer k polnočnicam gazili po sveže<br />

zapadlem snegu! In kako smo pri tem otroci uživali!<br />

Takih prizorov je vse manj, zato smo lahko danes<br />

res srečni, da nas je obiskala zima, sicer en teden<br />

pred božičem, pa tudi dosti bolj skromno kot nekoč.<br />

Pa vendar, mati narava nam je letos spet naklonila<br />

veselje. In nekateri med nami lahko ob tem prizoru<br />

v spominu podoživimo tudi tiste davne zime iz<br />

našega otroštva.<br />

Takrat smo živeli brezskrbno otroštvo in se nismo<br />

prav nič zavedali, da v naši bližini živijo ljudje, ki jim<br />

taka zima prinese bolj težave, kot veselje. Že takrat so<br />

živeli med nami in tudi danes jih je precej, ki nimajo<br />

toplega doma, iz katerega bi se lahko navduševali<br />

nad to belo lepoto. Pa tudi takih je precej, ki tak dom<br />

sicer imajo, vendar so v njem čisto sami, nikogar<br />

ni, ki bi v tem evforičnem času, ki prihaja, ko bomo<br />

drug drugega obdarovali s skromnimi, pa tudi manj<br />

skromnimi darili, namenil nekaj malega tudi njim,<br />

pa čeprav le prijazno besedo.<br />

Nekdo bo rekel: "Kaj pa lahko kot posameznik<br />

naredim za to?"<br />

Res je, vsem osamljenim in zapuščenim en<br />

posameznik ne more pomagati. Pa vendar, vsakdo od<br />

nas se lahko v tem prazničnem času nekoliko obrne<br />

okoli sebe in pomisli na svojo osamljeno sosedo in<br />

ji nameni prijazno voščilo, ji morda od preobilice<br />

dobrot, ki bodo v tem času na naših mizah, in ki jih<br />

ne bomo mogli pojesti, odnese košček peciva, ki smo<br />

ga pripravili sami. Ali pa ji izreče prijazno voščilo.<br />

Sami pri sebi radi najdemo izgovor, da bomo morda<br />

s tem osebo prizadeli. Če si to res želimo narediti,<br />

gotovo najedemo tudi pravi način, da pri tem osebe<br />

ne prizadanemo. Kajti osamljena oseba je že tako<br />

prizadeta, lahko ji torej samo polepšamo dan.<br />

Mnogo je načinov, kako sočloveku polepšati dan.<br />

Vsakdo od nas lahko najde svojega. In v tem je čar tega<br />

dejanja. Zanj se mora človek najprej odločiti, potem<br />

pa o tem tudi razmisliti. In prav božični čas je čas, ko<br />

si lahko vzamemo trenutek za to 'aktivnost', ki si jo<br />

dandanes v preobilici zunanjih vtisov in aktivnosti,<br />

ki smo si jih zadali, že redko moremo privoščiti.<br />

V tem prazničnem času vam želim čim več miru in<br />

priložnosti za razmišljanje! Da stopite v novo leto<br />

morda za kanček bolj povezani med sabo, bogatejši<br />

za novo prijateljstvo ali znanstvo!<br />

Srečno!<br />

■ Patrick Vincent Berry


4<br />

S <br />

S <br />

Upravljanje dinamike<br />

humusa v teku leta<br />

Manfred Klett<br />

Ta horizont preide večinoma kar iznenada v kamenje<br />

– C horizont. Tako stopa v povezavo z glavo kmetijske<br />

individualnosti. Tu prevladuje predvsem vpliv zvezd<br />

stalnic. V rodovitnih tleh so ti trije členi, sicer v<br />

zametku, vzpostavili nekakšno samostojno sredino<br />

med tem, kar je zgoraj, in tem, kar je spodaj. Vsi trije<br />

členi določajo dinamiko presnove v tleh v teku leta. V<br />

horizontu humusa je ta dinamika najizrazitejša tam, kjer<br />

se dejavnost presnove trebuha kmetijstva premakne v<br />

snovne procese tal. To dinamiko lahko usmerjamo na<br />

tri načine:<br />

1. skozi obdelovanje zemlje,<br />

2. s kolobarjenjem,<br />

3. z gnojenjem.<br />

V nadaljevanju želim prikazati, kako je mogoče<br />

usmerjati dinamiko humusa z obdelovanjem zemlje.<br />

Še pred obdelavo teme bi rad omenil dve vprašanji.<br />

Prvo je, kako se kažejo tla kot dinamično-ritmični<br />

sistem v zasnovi tistega, kar je Rudolf Steiner<br />

imenoval individualnost kmetijstva. Drugo pa,<br />

kakšno funkcijo ima ogljik v humusu.<br />

Zdaj pa k prvemu vprašanju, k tlom. Pri pojmovanju<br />

kmetijske dejavnosti kot "neke vrste individualnosti"<br />

usmeri Rudolf Steiner pogled na navpično os zemljasonce<br />

na rastišču, kjer je tisto "nad zemljo" kot trebuh,<br />

torej presnovni pol individualnosti kmetijstva, in kjer<br />

je tisto "pod zemljo" kot glava, torej čutni pol. Med<br />

obema se razčlenjujejo tla, ki jih označi za prepono te<br />

individualnosti. Govoril je o na glavi stoječem človeku.<br />

To členitev moramo upoštevati, če želimo razumeti<br />

tla v biološko-dinamičnem načinu kot primerljiva<br />

človeški preponi. V našem zmernem pasu so tla še<br />

enkrat podoba individualnosti kmetijstva kot celote.<br />

Zgoraj najdemo humusno povrhnjico, ki že s svojo<br />

črno barvo in temnostjo kaže sorodnost z ogljikom.<br />

Pedološko se to imenuje A horizont. Torej se od zgoraj,<br />

od trebuha kmetijstva, iz prepone, tvori humus v globino<br />

in potem stoji s tem zgoraj v vzajemnem dinamičnem<br />

učinkovanju. V A horizontu imamo v bistvu opravka<br />

z delovanjem lune in zemlje. A horizont se počasi<br />

pretvarja v B horizont, ki je v biodinamiki nosilec<br />

gline, povezane z drobnim peskom in apnencem. Tu<br />

je v ospredju delovanje Sonca, ki je povezano z glino.<br />

Najprej se bom vrnil na drugo začetno vprašanje:<br />

Kakšno funkcijo opravlja ogljik v humusu? Ogljik se<br />

nahaja v samem jedru humusa, v trajnem humusu.<br />

Stoji v podobnem odnosu do svojih štirih bratov<br />

(kisika, dušika, vodika in žvepla) kot v beljakovinah.<br />

Humus je torej soroden beljakovinam, le kompozicija<br />

teh elementov je malce drugačna. Kako pride ogljik<br />

do črnega humusa? Izhodišče je mrtvi končni produkt<br />

vsakega organskega izgorevanja oz. izdihovanja tal,<br />

živali in človeka. To je CO2. V CO2 je ogljik zaprt vase,<br />

vezan na zemljo in brez moči, da bi lahko pokazal svoje<br />

edinstvene lastnosti. Je nedejaven, mrtev in v pravem<br />

pomenu na koncu svojih moči. Iz tega stanja se lahko<br />

osvobodi le s pomočjo rastlin, ki so bile osvetljene<br />

s sončno svetlobo. Rastline vdihnejo CO2 v reže, ki<br />

jih imajo na spodnji strani listov. Tu se v osvetljenem<br />

klorofilu zgodi čudež vstajenja ogljika in kisika:<br />

preporod.<br />

Z močjo živega oz. z življenjsko (etrsko) močjo bosta<br />

kisik in ogljik ločena ali bolje rečeno odtrgana drug<br />

od drugega ter dvignjena v stanje višje potencialnosti.<br />

Kisik, ki ga rastline izdihnejo, je povezan z življenjem.<br />

Vzdržuje življenje v tleh, kot tudi v živalih in v človeku.<br />

Ogljik pa je vsemogočni oblikovalec. Sedaj se lahko<br />

skozi oblikovanje rastlin pokaže "svetovni duh". Oblika<br />

rastlin je ustvarjalen svetovni duh, ki se pokaže s<br />

pomočjo ogljika. Rastlina se čutni zaznavi prikaže kot<br />

slika. Ta slika je slika duhovno ustvarjajočega načela, ki<br />

ga fitopatologi imenujejo bitje oz. tipus. Temu se seveda<br />

pridružijo seveda še zunanji pogoji součinkovanja<br />

zemlje, vode, zraka in toplote, ki spremenijo ta razodeti<br />

pojav. Ogljik je odgovoren za to, da se duh sploh pojavi<br />

v tej zemeljski obliki. V tej obliki se strdi, premine in se<br />

v njo ujame.


5<br />

<br />

<br />

Dokler rastlina raste, oblikuje ogljik ideje vesolja s<br />

pomočjo svojih bratov kisika, dušika in žvepla, ki se v<br />

sončni svetlobi prelivajo v sokovih navzgor in navzdol.<br />

Te ideje so tiste, ki združijo snovi iz ogljika v ogljikove<br />

hidrate (sladkor, škrob, celuloza) in v beljakovine,<br />

encime ter maščobe. Živo bitje teh idej daje ogljiku<br />

sile, skozi katere lahko ta v fizičnem svetu postane<br />

veliki skladatelj, ki razporeja snovi. Tako kot v glasbi<br />

intervali povezujejo posamezne tone v slišno skladbo,<br />

tako delujejo vesoljne ideje skozi ogljik. Njihove sile v<br />

intervalih ustrezno povežejo harmonijo sfer s snovjo<br />

za to določeno zgradbo. Vesolje piše v ogljik glasbo in<br />

ta se preobraža ter s pomočjo kisika, dušika, vodika in<br />

žvepla v snovi ustvarja zaporedje zvokov.<br />

Ko se rastlina popolnoma razvije do cveta in odmre,<br />

se ta snovna kompozicija v korenini, steblu, listu in<br />

cvetu sprva ohrani. Pade na tla in se vrne kot oblika<br />

obstoječega, splošno rastlinskega nazaj na zemljo, le<br />

seme, ki je prešlo semenski kaos, nosi v sebi sile obnove.<br />

Ko pade rastlinska oblika nazaj iz trebuha kmetijske<br />

individualnosti k zemlji, se začne proces razgradnje<br />

humusa. Po tem obstoječem samorazkroju, ki se vidi v<br />

odmiranju listov, ki se razbarvajo, se v vlažno toplem<br />

okolju tal začne hitra poselitev z mikrobi, zlasti z<br />

bakterijami, ki jim sledijo žarkaste plesni, plesni in druge<br />

živali v tleh, ki razgradijo in razdrobijo kompozicijo<br />

rastline, ki je nastala na sončni svetlobi. V tej fazi<br />

lahko z vso pravico govorimo o rastlinskih ostankih<br />

kot o hranilnem humusu. Ta postopek razkroja se<br />

dogaja heterotrofno. Živa bitja v tleh, vse to neskončno<br />

število bakterij živi v temi tal od snovi, ki se je zgradila<br />

nad zemljo pod direktnim vplivom sonca, torej tudi<br />

autotrofno. Lahko postavimo abstraktno formulo in<br />

rečemo, da te živali črpajo energijo za svoje življenje iz<br />

rastlinske snovi.<br />

Toda ta formula skrije neskončno kompleksnost<br />

dogajanja, ki je konec koncev začetek tvorbe humusa.<br />

Postopek razgradnje sprošča snovi, npr. nitrate, ki so<br />

končni produkt mineralizacije, ali pa npr. CO2, ki ga<br />

tla izdihujejo. Sprošča pa tudi kompozicijske sile, ki<br />

imajo posebne lastnosti, ki ustrezajo rastlinam, ki so<br />

ta rodovitni humus podarile. Kaj se zgodi z njimi?<br />

Lahko uhajajo kot toplota ali pa še pospešijo razkroj s<br />

povečanjem števila bakterij. Te sile, delovanje vesoljnih<br />

idej, se lahko vidi še v neki drugi pomembni vlogi.<br />

So namreč tiste, ki iz organskega še enkrat oblikujejo<br />

ogljik. Tokrat v delovanju brez svetlobe. V temi zemlje<br />

ponovno prebudijo velikega oblikovalca, ki s svojimi<br />

brati oblikuje novo zgradbo. Nastajajo huminske<br />

kisline in skozi njih polimerizacija huminske snovi,<br />

kar je osnovna sestavina trajnega humusa. V trajnem<br />

humusu je vseh pet bratov spet skupaj, toda na<br />

drugačen način. Zbrani so v univerzalni zgradbi,<br />

v katero je vtisnjena celotna ideja in potencial sil<br />

izvorne rastline. Ta potencial sil se je v času rasti<br />

rastline vgradil v ogljikovo ogrodje rastline kot izraz<br />

delujočega sončnega leta. V tem oziru lahko rečemo,<br />

da humus ni enak humusu. Je sicer nekaj splošnega,<br />

ampak se določa po svojem izvoru. Prav tako kot<br />

lahko govorimo o ajdovem in regratovem medu ali o<br />

medu navadne ogrščice, lahko označimo tudi humus<br />

kot ajdov, regratov ali pa kot humus ogrščice.<br />

Ogljik v trajnem humusu ohranja sliko splošno<br />

rastlinskega iz prejšnjega leta in jo prenaša v naslednje<br />

leto. Zaradi te lastnosti ogljika, ki ohranja duha v<br />

humusu, se lahko trajni humus označi kot spomin<br />

zemlje, kot tisto vsesplošno, prarastlinsko. To je tisto, s<br />

čimer je vsaka rastlina v sorodu.


6<br />

s k r b z a<br />

Iz tega humusa potem, s spominom na preteklost, zraste<br />

v svojo obliko. Črni trajni humus je spremenjen v zemljo,<br />

zrel, stalen in je kot seme, seme splošnorastlinskega.<br />

Verjetno so ga zato, ker ga oplodi posamezno vesoljno<br />

seme, alkimisti nekoč poimenovali univerzalno seme.<br />

Od tu izvira v nemško govorečem območju tudi izraz<br />

"Muerboden", "materina tla", ki označuje humus. Ta<br />

humus kot celota je univerzalno seme. Ogljik, ki se<br />

nahaja v humusu, prinaša na zemljo duhovnost, ki jo<br />

povzroči luna, in to duhovnost iz preteklosti prenaša<br />

v prihodnost.<br />

Iz zgoraj povedanega lahko obravnavamo dinamiko<br />

humusa v teku leta. Na eni strani je podvržena strogemu<br />

ritmu, ker je tako tesno povezana z nastajanjem in<br />

minevanjem rastlinskega sveta. Na drugi strani pa<br />

je povezana s trajanjem, ki izvira iz tesne povezave z<br />

minerali gline oz. s koloidi gline.<br />

Poglejmo si najprej zimski proces. Humus je ves v<br />

svojem semenskem stanju, zunanje življenje v tleh je<br />

zamrlo, mikrobi so prešli v trajno obliko, žuželke v<br />

tleh so izvalile svoja jajčece in deževniki so se zavlekli<br />

v najbolj globoke, nezmrznjene dele zemlje. Vladajo<br />

čisto fizični procesi, ki vse podredijo ločevanju. Zemlja<br />

in voda sta ločeni od zraka in toplote. Pore, ki so bile<br />

prej polne segretega zraka, so sedaj napolnjene z vodo.<br />

Zemljo prežemajo sile, ki kristalizirajo, strjujejo in<br />

stiskajo v stanja kristalne čistosti. Zunanja slika tega je<br />

kristaliziran sneg, v povrhnjici se dogaja čisto fizično<br />

dogajanje, ko pokanje zaradi ledu ustvari zrahljano<br />

odtajano zemljo. To fizično stanje traja dokler prvi<br />

spomladanski žarki ne ogrejejo tal.<br />

Vlaga v tleh iz odtajanih plasti zemlje izhlapi, zrak in<br />

toplota se vpijeta v pore, življenje mikrobov se zbudi in<br />

iz jajčec se izležejo ličinke. Preden se obrneš naokrog,<br />

mrgoli hroščev, kolobarnikov idr. Prva semena plevelov<br />

kalijo in bakterije gradijo svoje kolonije v grudah in tako<br />

z oživljanjem uravnovešajo še nestabilna tla. Če bi to<br />

idealno stanje nastopilo vsako leto, bi bilo pol letine že<br />

dobljene. Vendar ponavadi iz zrahljane odtajane zemlje<br />

ob prvem nalivu nastane blato. To prehodno stanje, ki<br />

traja (v naših geografskih širinah) od februarja pa vsaj<br />

do marca in prodira v globino, pripravlja tla za setev.<br />

Tla takrat z eksplozijo neskončne količine mikrobov<br />

živijo v pričakovanju takšnega nasada, ki je bil do sedaj<br />

vodilen. Ta trenutek je pri setvi ovsa prisoten približno<br />

sredi marca, potem ko smo prostor za setev pobranali<br />

z rahljalnikom. Takšno površinsko obdelovanje le nekaj<br />

centimetrov prepreči preveliko izsušitev tal, naredi pa<br />

velike pore, da v tla prodreta zrak in toplota, kar v tleh<br />

ponovno prebudi življenje. Potem sledi setev, to je tisti<br />

trenutek, ko je v prejšnjih časih kmet tu in tam snel<br />

klobuk z glave, pokleknil k robu polja in izrekel molitev,<br />

preden je v dostojanstvenem zagonu posejal. To je ravno<br />

trenutek, ko se posamezno seme združi s humusnimi<br />

tlemi, z materjo zemljo, z univerzalnim semenom.<br />

Danes se to dela s stroji na kolikor mogoče učinkovit<br />

način, vsaj kar se zunanjega poteka tiče. Individualno<br />

seme sedaj vsrka vlago, se napne in kmalu se pojavi<br />

kalček, spredaj pa koreničica, ki se spusti navpično v<br />

globino zemlje. Sledi ji klični list, ki raste navzgor proti<br />

svetlobi, zraku in toploti.<br />

Pri tem procesu kaljenja, vse tja do oblikovanja prvih<br />

zelenih listov in prvih koreninskih laskov na korenini,<br />

se kaleča rastlina ovsa prehranjuje iz endosperma,<br />

tj. hranilnega tkiva semena. Ta vir se pri oblikovanju<br />

kalčka iztroši. Kaj pa potem? Katero hranilno tkivo<br />

mora sedaj pomagati, da ta rastlina ovsa zraste, se<br />

razraste in vzcveti? To je hranilno tkivo univerzalnega<br />

semena – humusa. Univerzalno seme mora sedaj tudi<br />

samo vzkliti. Ta proces kaljenja je razgradnja humusa<br />

vse tja do mineralizacije. Začne se že s prvimi toplimi<br />

dnevi, sedaj pa naš rastoči oves prevzame pobudo nad<br />

kalitvijo humusa. To je zelo subtilno dogajanje, ki se<br />

dogaja na skritem, v temi tal. Poznamo vse te primere,<br />

ko rastlina izloči, ne le nek del presnovljenih snovi,<br />

ampak kar celoten svoj metabolizem skozi koreninske<br />

laske v zemljo. Svojo življenjsko organizacijo na tak<br />

način razširi v zemljo, da koreninski laski zrastejo<br />

skupaj z mineralnimi deli v tleh, se združijo s koloidi<br />

gline, tako da se stroge meje med korenino in zemljo<br />

sploh ne da več postaviti. S svojo razširitvijo v tla se<br />

zaradi mikrobov zgradi rizosfera, katere posledica je<br />

ekzogena simbioza z bakterijami in glivami.


n a r a v o<br />

7<br />

Še posebej plesen je tista, ki s širjenjem svojih hif naprej<br />

v tla dela prostor za razširjeno koreninsko rast in<br />

dejavnost.<br />

Skozi dejavnost korenin nadzoruje rastlina ovsa<br />

bakterijsko življenje, vzklitje humusa oz. razgradnjo<br />

humusa do mineralizacije, kar dela v svojo korist, vse<br />

dokler ne zraste. To dogajanje je življenjski proces,<br />

ki se začenja pri razkroju humusa, vodi pa ga višja<br />

narava rastline. Spomladi iz splošno rastlinskega<br />

poteče eterizacija tal, sprostitev življenja. Hkrati v tem<br />

razkroju humusa nastanejo mrtve soli, ki jih vsrkajo<br />

rastline kot odgovor na življenjski oz. celo čutni proces,<br />

ki ga izvajajo. Koreninski laski so hkrati življenjski in<br />

čutni organ. Spodbujajo proces presnove v okolje,<br />

katere rezultat so v vodi raztopljene soli, ki jih s čutno<br />

dejavnostjo sprejmejo vase. Mimogrede naj omenimo,<br />

da bi lahko rekli za gnojilo, da ima, poleg tega da oživlja<br />

zemljo, tudi čutno zmožnost krepitve korenin.<br />

Od zgoraj navzdol se kot mejna plast presnovnemu<br />

polu v dnevno nočnem ritmu vdihavanja in izdihavanja<br />

tvorijo vlažnost, zrak in toplota. Godna zemlja je<br />

sestavljena iz živih sestavljenih grud, v glavnem pa<br />

iz iztrebkov živali, ki so v tleh. Ta del tal se imenuje<br />

koprogeni sloj. V senci rastlin se godna zemlja poglablja<br />

in ohranja. Pri žitih pa v toku dolgega procesa zorenja<br />

in venenja slame godna zemlja izgine. Na koncu tega<br />

procesa žito v fazi zorenja vsrka kremenčevo kislino<br />

v njeni koloidni obliki. Ta velja v zemeljski evoluciji<br />

za nekakšnega predhodnika ogljika. Koloidna<br />

kremenčeva kislina se dviguje navzgor v steblo, liste,<br />

klas, pleva in reso. Gre skozi vse ogljikovo ogrodje<br />

in se nalaga čisto na obrobju, kjer daje lesk slami in ji<br />

omogoča, da je prožna v vetru in drugem vremenu.<br />

Pri tem se godna zemlja osiromaši, ker v resnici podeli<br />

svojo notranjo prožnost in voljnost. Iz tega vidika se<br />

moramo zavedati pomembnosti vračanja slame in z njo<br />

kremenčeve kisline s hlevskim gnojem nazaj zemlji.<br />

Spomladi nastopi kaljenje univerzalnega semena, tj.<br />

razkroj humusa. Ob tem se sprošča plin CO2, ki se<br />

kopiči v zraku pri tleh. Ponavadi se zadržuje pri tleh,<br />

ker je težji od zraka. Lahko pa se v vodi v tleh raztopi v<br />

ogljikovo kislino, zaradi katere pride do vedno večjega<br />

mineralnega preperevanja. Spomladi je treba poskrbeti<br />

za to, da CO2 lahko uhaja, saj deluje na svet mikrobov<br />

in na korenine kot strup, če je presežena določena<br />

koncentracija. Na drugi strani pa sta flora in favna tal<br />

odvisni od kisika. Tla dihajo, tako kot žival ali človek.<br />

Spomladi je bistvena naloga obdelovanja tal podpirati<br />

dihanje tal in s tem razgradnjo humusa. Česalo, motika<br />

in lahka brana so priprave, s katerimi, poleg morebitnega<br />

zatiranja plevela, rahljamo skorjo zemlje, da ohranjamo<br />

tla odprta. Veter, ki piha po njivah, izžame iz tal CO2, ki<br />

je tam ostal. Vsaka spomladanska ploha zapira pore tal.<br />

Zemljo moramo hitro prečesati ali obdelati z motiko,<br />

dokler to nasad še dopušča. Pri žitih je to do prvih<br />

poganjkov, pri okopavinah in poljščinah pa do časa, ko<br />

se jih ogrinja.<br />

Spomladansko obdelovanje zemlje naj bi izkoreninilo<br />

kaljenje plevela. Hkrati naj bi aktiviralo razpad<br />

humusa in z njim dihanje tal. Prosti CO2 ostane v veliki<br />

meri v zračni plasti ob tleh in ga v času rasti rastline<br />

spet vdihajo. Spomladansko obdelovanje tal, kot je<br />

drobljenje tal, ohranjanje vode in rahljanje skorje, želim<br />

poimenovati "obdelovanje povrhnjice".<br />

Obdelovanje povrhnjice, ki ga izvršujemo spomladi<br />

oz. pri okopavinah in poljščinah do zgodnjega poletja,<br />

pospešuje tvorbo godnih tal, ki se potem v senci rastja<br />

stabilizirajo.<br />

Obsežna izsušitev površine tal poleti v juliju in avgustu<br />

je eden izmed povodov za takojšnjo preobrnitev oz.<br />

obdelavo strnišča po žetvi. Pred žetvijo se lahko te<br />

obdelave za izboljšanja tal izvedejo 10-14 dni prej. Zrelo<br />

žito se požanje, zloži v kope in med kopami se strnišče<br />

obdela z krožno brano, kar pomeni, da se ga povsem<br />

preobrne. Tukaj, na višku poletja, se izkaže umetnost<br />

poljedelstva, kajti nikoli se ne da dovolj zgodaj vpeljati<br />

tistih talnih procesov, na katere se navezuje dinamika<br />

humusa. V dobro delujočih tleh seže koprogeni sloj,<br />

ki se je izgradil v zgodnji pomladi, do 8 cm v globino.<br />

Zato sedaj nastopajoče obdelave tal ne smejo segati<br />

globlje od 8 cm, že zaradi tega, da se zmanjša izguba<br />

vlage. <br />

prevedla Eva Zupan


s k r b z a<br />

Biološko dinamično<br />

vinogradništvo 2. del<br />

Aci Urbajs<br />

Škropiva<br />

Da razumemo škropiva in pripravke po biološko<br />

dinamični metodi, je zelo pripravna naslednja<br />

slika.<br />

Predstavlja misli R.Steinerja, ki je razdelil naravo<br />

na štiri kraljestva. Vsako kraljestvo ima svojo<br />

značilnost, karakter. Vsako od njih se naslanja na<br />

drugega. Le vsi med seboj povezani smo Narava.<br />

Človek na vrhu piramide s svojo modrostjo išče<br />

sožitje med njimi, skrbi za prepletenost, za rast,<br />

tako duhovno kot tudi materialno - z urejenimi<br />

kmetijami, ki nam poleg zadovoljstva dajejo tudi<br />

hrano.<br />

Pozimi vinograd in vinogradnik spita, nabirata<br />

moči za ponovno rojstvo, ki se simbolično začne<br />

pomladi, okoli velike noči. V zemlji vseeno<br />

potekajo določeni procesi. Zemlja se v zimskem<br />

v času, imenovanem tudi čas kristalizacije,<br />

obnavlja in nabira energijo. V tem času, če tla niso<br />

pregloboko zmrznjena, škropimo s pripravkom<br />

po Mariji Thun. Pomladi, ko mraz in led preženejo<br />

topli vetrovi, pa s pripravkom "gnojem iz roga"<br />

spodbudimo začetek izdiha zemlje.<br />

Tudi vinogradnik oz. kmet ima v tem času, času<br />

dolgih večerov, možnost, da se zamisli nad svojimi<br />

dejanji, opravili in snuje načrte za prihodnost. Torej<br />

je sedaj pravi čas, da se kaj več pogovorimo o zaščiti<br />

vinske trte. Veliko ljudi, ki me obiskujejo, želijo<br />

hiter odgovor na vprašanje, s čim se škropi v biodinamičnem<br />

gospodarjenju. Skušam razložiti, da<br />

ne gre samo za ukrep, temveč za iskanje vzrokov,<br />

razmišljanje o njih in iskanje poti za razumevanju<br />

vsega živega, torej gre za način življenja. Vsak<br />

človek ima svojo pot. Nekdo je na začetku, drugi<br />

pa je prišel z ugotovitvami in znanjem že daleč. V<br />

biodinamiki ne obstaja shema, kako škropiti, temveč<br />

je metoda odvisna od vsakega posameznika.<br />

Za mineralno kraljestvo je značilno le fizično telo.<br />

Mineralni pripravki za škropljenje so različne<br />

kamnine in minerali, povečini le zmleti. Sem<br />

spadajo različne kamene moke, bazaltni peski,<br />

gline bentoniti ter tudi žveplo in baker kot naravna<br />

elementa. Gline in pesek sta bogata s silicijem.<br />

Silicij pa je osnovi element izgrajevanja in trdnosti<br />

rastlin. S temi pripravki spodbudimo, da so rastline<br />

odpornejše, jih spodbudimo, da izgradijo debelejše,<br />

močnejše celice, da kalilni potencial gliv ne prodre<br />

v zelene dele rastlin. Škropiva, ki ne zadenejo trte<br />

in padejo na tla, so spodbujevalci življenja, so torej<br />

naravno gnojilo.<br />

V tej fazi se ne borimo neposredno proti glivičnim<br />

boleznim, saj imajo tudi glive pomembno nalogo v<br />

naravi: razgradnjo zelenih delov rastlin v humus.<br />

Torej pretvorbe rastlinskega v mineralno kraljestvo.<br />

Le v zemlji morajo ostati, kjer je njihovo kraljestvo.<br />

Če glive napadejo zelene dele, torej nismo bili<br />

uspešni, nam ostaneta na razpolago baker in<br />

žveplo. Baker in žveplo razkužujeta (neposredno<br />

ubijata glive) in ostanki, ki padejo na zemljo, imajo<br />

prav takšen naboj. Torej siromašijo življenje v njej.<br />

Zato obstajajo pravila, koliko bakra in žvepla lahko<br />

letno vnesemo v zemljo: po biološko-dinamičnih<br />

standardih 3 kg Cu na ha v enem letu, pri žveplu pa<br />

koncentracija ne sme biti večja kot 0,2 %. Prav tako<br />

sta baker in žveplo mikro elementa, pomembna za<br />

rast in razvoj rastlin. Če pa uporabimo še biološko<br />

dinamični pripravek (po Mariji Thun), izničimo<br />

naboj bakra in žvepla, harmoniziramo življenje v<br />

zemlji. Humus v zemlji je kot zaščitni plašč pred<br />

boleznimi.<br />

8


n a r a v o<br />

9<br />

V drugem, višjem kraljestvu so rastline. Imajo<br />

že svoje eterično telo. V njih se nahajajo energije<br />

kaljenja, rasti in zorenja. Poslanstvo rastlin je<br />

prehranjevanje živali in človeka. Ljudje smo v<br />

milijonih let svojega sobivanja na planetu Zemlja<br />

izbrali skupino zdravilnih rastlin. Te ne zdravijo<br />

samo človeka ali živali, temveč si z njimi pomagamo<br />

tudi pri boleznih rastlin. So v istem kraljestvu.<br />

Droge, kot so rman, kamilica, kopriva, regrat,<br />

hrastovo lubje in baldrijan so osnova biološkodinamičnega<br />

gospodarjenja. Tudi vse zeli, ki imajo<br />

antiseptični učinek, so dobrodošle. Materina dušica,<br />

žajbelj, lubje vrbe, preslica … so dobrodošle zeli iz<br />

ljudske lekarne. Pomembno je, da so zeli nabrane<br />

v vinogradu in njeni bližini ob pravi konstalaciji.<br />

Saj gre tudi za prenos energij, ki se v tem prostoru<br />

nahajajo.<br />

V to kraljestvo spadajo tudi rastline iz morja – alge.<br />

Poznamo več vrst: rdeče, zelene, rjave... S sabo<br />

nosijo informacijo iz kraja, iz katerega prihajajo - o<br />

temi, mrazu in vlagi.<br />

Ko z njimi poškropimo trto, ji damo impulz, naj<br />

se obrani teh vplivov. Rastlina izgrajujejo celično<br />

zgradbo, kot da bo vesoljni potop, mraz in vlaga<br />

torej. Rezultati so spodbudni, tako da zmanjšujejo<br />

uporabo bakra.<br />

Pred uporabo pa tudi poskusim. Če je dober za<br />

mene, bo tudi za trto.<br />

Tretje kraljestvo - živalstvo je razvitejše od<br />

rastlinskega sveta. Živali imajo svojo astralnost,<br />

torej živali izražajo veselje, pripadnost, karakter. Iz<br />

živalskega kraljestva so za zaščito pred boleznijo<br />

uporablja kravje mleko, propolis, različne bakterije,<br />

ki se hranijo z glivami. Razvoj vsako leto prinaša<br />

nova spoznanja.<br />

Četrto kraljestvo - ljudje razpolagajo s svojim egom,<br />

jazom, s svojo zavestjo, prepričanjem v dobro. Smo<br />

krona carstev in zato imamo odgovornost, da<br />

ostala kraljestva razvijamo ljubeče. Biodinamični<br />

pripravki, čaji, kamnine, alge… so vez med vsemi<br />

štirimi kraljestvi. Povezava z mineralnim je prst,<br />

zemlja, v kateri pripravki, ki so iz rož, kravjaka<br />

in kamene strele, zorijo. Živalske ovojnice in rogovi<br />

prepletajo živali in ljudi, ki te pripravke izdelujemo.<br />

Ta prepletenost zagotavlja nov red, ki se prenaša<br />

v kompost ali škropivo, ki ga pripravljamo.<br />

Homeopatski pristop in dinamiziranje škropiv v<br />

lesenem sodu z vrbovo metlo(20 minut) pa odpira<br />

pot energijam, ki se preko naših misli, zavesti in<br />

podzavesti zlivajo v prostor.<br />

Uporabljamo tudi rastlinska mila iz kokosa, izvlečke<br />

iz pečk indijskega drevesa neem ter grenivk,<br />

komarčka in še bi lahko našteval. Precej je odvisno<br />

od vsakega posameznika, koliko<br />

pozna ljudske modrosti.<br />

Čaj iz drog je najbolj pogosta oblika prenosa<br />

zdravilnih učinkov. Čaj razredčim z vodo, mu<br />

dodam še kakšno prvino iz mineralnega ali<br />

živalskega sveta.<br />

Beseda kompost izhaja iz besede komponiranje,<br />

skladanje. Torej od nas je odvisno, kako bomo<br />

združevali kamnine, čaje, izvlečke alg, propolis ,<br />

da bo iz našega dela nastala skladba in bo v jeseni<br />

prinesla veselje v vinograd. Veselje in ljubezen<br />

sta najvišji energiji, ki dajeta zadnji pečat našemu<br />

delu, poslanstvu, in ko kupec reče "da čutijo v vinu<br />

energijo sonca", je ves trud poplačan.<br />

In veselje in sreča se spet preneseta v vinograd.


10<br />

s k r b z a<br />

Zdravo in okusno<br />

gospa Ivana<br />

Rakitna, <strong>2007</strong><br />

Ivan Babnik iz Bizovika se je pred nekaj leti začel<br />

ukvarjati z biodinamiko. Sedaj ima zavidanja<br />

vreden sadovnjak, v katerem ne uporablja<br />

umetnih in okolju škodljivih snovi. Drevesa so<br />

polna zdravih in zelo okusnih sadežev.<br />

Spomladi 2006 je vzel 10-15 let stara zavržena<br />

drevesa, ki so bila teden dni izkopana iz zemlje.<br />

Posadil jih je in zalival z naravnimi pripravki; z<br />

gnojem 500 iz roga, z gnojem po Marii Thun ter<br />

raznimi čaji (rman, preslica, kopriva, cvetje regrata,<br />

kamilica idr.). Drevesa so kljub suši naredila nove<br />

brste.


n a r a v o<br />

11<br />

Naslednje leto, junija <strong>2007</strong>, sem zopet obiskala<br />

sadovnjak.<br />

Rezultati so res neverjetni. Gospod Babnik je<br />

dokazal vsem, da je mogoče tudi po naravni poti<br />

delati čudeže. Ljudje bi morali biti bolj seznanjeni s<br />

tem načinom pridelovanja, saj bi bili pridelki boljši,<br />

bolj zdravi in bolj okusni, hkrati pa nam bi bilo<br />

okolje hvaležnejše.


12<br />

s k r b z a<br />

OGLASNO SPOROČILO<br />

PONUDBA SEMEN IZ SLOVENSKE EKOLOŠKE PRIDELAVE<br />

Semena so pakirana v malem in delno tudi v velikem standardnem<br />

pakiranju.<br />

Cena 1,20€ za malo standardno pakiranje - dišavnice in zelenjadnice,<br />

količina semena v paketu za cca. 1 gredico.<br />

Cena 2,40€ za veliko standardno pakiranje – zelenjadnice, ki jih<br />

potrebujemo več (korenček, pesa, solata, fižol, grah …).<br />

Spekter zelenjadnic smo dopolnili s semeni iz avstrijske ekološke<br />

semenarske hiše ReinSaat.<br />

Seme dobavitelja Amarant lahko naročate tudi po e-pošti<br />

narocilo@amarant.si, ali preko internetne strani www.amarant.si,<br />

kjer so objavljene tudi vse novosti, obvestila, informacije, kje je možno<br />

kupiti seme dobavitelja Amarant in aktualna ponudba.<br />

Naročite lahko tudi 'mapo dobavitelja', v kateri je razpredelnica,<br />

kdaj posamezne vrste vrtnin sejemo, presajamo in pobiramo.<br />

Cena mape je 5 €<br />

Naročilo:<br />

- z naročilnico iz revije <strong>Svitanje</strong> 1<br />

- z naročilnicami, razdeljenimi preko društev Ajda ali na<br />

prireditvah<br />

- z naročilom preko internetne strani www.amarant.si<br />

- po e-pošti na naslov narocilo@amarant.si<br />

Dobava naročenih semen je možna:<br />

1.) po pošti: plačilo po povzetju (poštnina se prišteje k vrednosti blaga)<br />

2.) na prireditvah objavljenih na www.amarant.si<br />

Reklamacije za blago, poslano po pošti, sprejemamo v roku 8 dni od prejema blaga.<br />

Za dodatne informacije si lahko ogledate našo internetno stran www.amarant.si.<br />

Vprašanja in povpraševanja lahko pošljete na e-mail: info@amarant.si.<br />

1<br />

Vse naročilnice iz revije <strong>Svitanje</strong>, oddane do 20.2.08, bodo sodelovale v žrebanju.<br />

<strong>Revija</strong> <strong>Svitanje</strong> podarja 5x letno naročnino na revijo <strong>Svitanje</strong>.<br />

Izbrani naročniki z brezplačno enoletno naročnino bodo objavljeni v naslednji številki.


SZ <br />

Zdravilne rastine<br />

Angelika<br />

Angelica arhangelica<br />

Terezija Nikolčič<br />

Listi so veliki do 60 cm (pritlična rozeta), so peresasto<br />

deljeni, sivozeleni. Cvetno steblo zraste do dveh metrov<br />

visoko. Je votlo in vzdolž žlebičasto in nosi na koncu<br />

stebla le malo velikih kobulov. Angelika je gojena v<br />

vrtovih. Uporabljamo celo rastlino. Korenine spomladi<br />

ali jeseni. Ob koncu rasti dveletne rastline list in plod.<br />

Deluje aromatično, odganja črevesne vetrove, poživlja<br />

in krepi živce. Pri prehladih nam pomaga za izkašljanje<br />

in znojenje. Deluje proti krčem pri vnetju želodca in<br />

dvanajsternika. Uporabljamo jo tudi pri začetnem čiru na<br />

želodcu in dvanajsterniku, za čiščenje krvi, pri ščitnici.<br />

Zunanje pa jo uporabljamo pri revmi, putiki, kot mazilo<br />

ali kopel za kožne bolezni.<br />

Priprava: 1 žlička korenin na skodelico vrele vode.<br />

Nalahno naj vre 15 minut. Liste samo poparimo.<br />

V pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut.<br />

Angeliko pa uporabljamo tudi v kulinariki. Iz kandiranih<br />

listnih stebelc pripravljamo džeme, kompote, marmelade<br />

in likerje.<br />

Na osrednji živilski tržnici je mogoče dobiti ekološko<br />

pridelano angeliko pod zaščitno znamko BIODAR.<br />

Črna meta<br />

Marrubium vulgare<br />

Je gojena, redkeje podivjana v naravi. Je trajnica. Njeni<br />

sivi listi so napihnjeni, nazobčani. Aromatična rastlina<br />

ima zelo lep duh in je grenkega okusa. Nabiramo celo<br />

rastlino brez korenin, pred cvetenjem. Deluje okrepčilno<br />

na želodec, prehlad. Pomaga pri izkašljevanju, bronhitisu<br />

in oslovskem kašlju, pri živčnem utripanju srca, žene na<br />

vodo, pospešuje znojenje in celi rane. Ugodno deluje na<br />

ožilje in žolč.<br />

Priprava: vzamemo 1 žličko na skodelico vrele vode. V<br />

pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut.<br />

Grenak čaj pijemo po požirkih.<br />

Uporabljamo pa jo tudi v kulinariki – za aperitive.<br />

Na osrednji živilski tržnici je mogoče dobiti ekološko<br />

pridelano črno meto pod zaščitno znamko BIODAR.<br />

NAROČILNICA<br />

Naročam seme - posamezne vrečke (navedite številke in označite veliko ali malo standardno pakiranje)<br />

................................................................................................................................<br />

Dodatno naročam mapo dobavitelja: DA NE<br />

Dobava:<br />

1 2 .................................................... (obkrožite; pri 2 dopišite prireditev)<br />

Ime in priimek:<br />

Ulica, kraj:<br />

Pošta:<br />

Tel:


z d r a v j e<br />

Bolezenski simptomi<br />

1. Glavobol<br />

MELISA: za čaj iz melise vzamemo 2 mali žlički na<br />

skodelico vroče vode. V pokriti posodi naj stoji poparek<br />

10 do 15 minut.<br />

2. Vnetje ustne votline<br />

NAVADNI REPNIK: 1 žlička na četrt litra vrele vode. V<br />

pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut – pijemo<br />

ali grgramo.<br />

ŽAJBELJ: 1 žlička na četrt litra vrele vode. Pustimo vreti<br />

3 minute. V pokriti posodi naj nato poparek stoji 10 do 15<br />

minut – pijemo ali grgramo.<br />

3. Prehlad<br />

MATERINA DUŠICA: 1 žlička na četrt litra vrele vode.<br />

V pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut.<br />

IZOP: 1 žlička na skodelico vrele vode. V pokriti posodi<br />

naj stoji poparek 10 do 15 minut.<br />

DOBRA MISEL: 1 žlička na skodelico vrele vode. V<br />

pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut.<br />

RANJAK: 1 žlička na 3 dcl vrele vode v kombinaciji z<br />

drugimi čaji. V pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15<br />

minut.<br />

MALINA: 1 do 2 žlički na 3 dcl vrele vode. V pokriti<br />

posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut. Po želji pijemo<br />

topli ali hladni čaj.<br />

OZKOLISTI TRPOTEC: 1 žlička na skodelico vrele vode.<br />

V pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut.<br />

4. Ušesa<br />

NATRESK: odtrgamo list, tako da ne poškodujemo<br />

rastline. List operemo, odluščimo povrhnjico in<br />

namažemo prizadeto mesto z listom. Uporabimo lahko<br />

tudi stisnjen sok listov.<br />

5. Sum na rano na želodcu<br />

RMAN: 1 žlička na 3 dcl vrele vode. V pokriti posodi naj<br />

stoji poparek 10 do 15 minut. Pijemo vedno grenak čaj po<br />

požirkih.<br />

KORDANEDIKTA: 1 žlička na skodelico vrele vode. V<br />

pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut.<br />

IZOP: 1 žlička na skodelico vrele vode. V pokriti posodi<br />

naj stoji poparek 10 do 15 minut.<br />

MATERINA DUŠICA: 1 žlička na četrt litra vrele vode.<br />

V pokriti posodi naj stoji poparek 10 minut.<br />

6. Vnetje želodčne sluznice in črevesja<br />

MOČVIRSKI OSLAD: 1 žlička na 3 dcl vrele vode. V<br />

pokriti posodi naj stoji poparek 10 do 15 minut. <br />

NAROČILO SEMENA skladno z dogovorom<br />

AMARANT – SVITANJE<br />

Rezervacija blaga bo glede na datum prejetega naročila na naslov dobavitelja Amarant.<br />

Če želite sodelovati v žrebanju, prinesite to naročilnico na prireditev<br />

oz. jo pošljite po pošti na spodnji naslov:<br />

ekološka semenska pridelava<br />

Fanči Perdih s.p.<br />

Golišče 3<br />

1281 Kresnice


15<br />

ŠO <br />

Vprašanja o<br />

škodljivosti cepljenja<br />

dr. Luka Krušič, dr. vet. med.<br />

Ana Krušič-Kaplja, dr. med.<br />

Zakaj ni znanstvenih raziskav,<br />

da je cepljenje koristno?<br />

Od takrat pa do danes ni bil ne pri človeku ne pri<br />

živali ugotovljen oz. izoliran katerikoli virus. V vseh<br />

raziskavah, objavljenih v tem obdobju do danes, so<br />

bili opravljeni številni poskusi na živalih, katerim so<br />

aplicirali velike toksične količine tekočin v možgane<br />

(primer raziskav pri steklini), v trebušno votlino,<br />

pljuča ali v embrie piščancev. V teh tekočinah –<br />

inokulatih ni bilo prisotnih bakterij, vendar so po<br />

aplikaciji v telo pri poskusnih živalih povzročale<br />

reakcije s simptomi povzročene infekcije, ki naj bi<br />

jih povzročili virusi.<br />

Številni poskusi na ljudeh že v času druge svetovne<br />

vojne (poskusi v koncentracijskih taboriščih)<br />

so vodili do spoznanja, da ne gre pri vseh teh<br />

inokulacijah za nobeno obliko infekcijske bolezni.<br />

Celo ZDA so opravile veliko poskusov, med<br />

katerimi je poznan t.i. projekt "White Coat Project",<br />

opravljen na 1200 prostovoljcih neke verske sekte<br />

v Nevadi v letu 1972. Temu poskusu so sledili tudi<br />

številni drugi infekcijski poskusi, kjer so ugotovili,<br />

da bolezni niso infekcijsko nalezljive. Do danes so<br />

strukture kot virusi, ki opravljajo pozitivno vlogo,<br />

dokazani le v bakterijah, kjer jih imenujemo "fagi",<br />

v zeleni sladkovodni algi ter dveh vrstah nitastih<br />

morskih alg.<br />

Po odkritju elektronskega mikroskopa leta 1930<br />

nemškega fizika Ruska je bilo mogoče ugotoviti<br />

strukture, ki imajo velikosti virusa. Od tedaj je<br />

bilo na tisoče znanstvenikov, ki so do danes trdili,<br />

da so odkrili veliko število virusov in bolezni,<br />

povzročene s temi virusi.<br />

Pri teh vrstah virusov gre za strukture, ki nimajo<br />

lastne presnove, vendar uporabljajo celico z<br />

namenom, da omogočajo drugim celicam energijo<br />

in osnovni gradbeni material beljakovine. Pri<br />

zelenih algah so bili dokazani virusi, ki algam<br />

nudijo energijo, materialno snov beljakovine ter<br />

informacijo; prav tako so bili v morskih alga izolirani<br />

virusi, ki imajo enako vlogo kot pri sladkovodnih<br />

algah, v času, ko se spremeni temperatura okolja<br />

(morja). Tako se virusi, izolirani v algah, smatrajo<br />

kot simbionti, ki algam omogočajo njihov obstoj<br />

v ekstremnih pogojih (Müller in sodelavci, 1990;<br />

Lanka in sodelavci, 1993; Klein in sodelavci, 1995).<br />

Laboratorijski poskusi z bakterijskimi celicami in<br />

virusi – fagi, ki jih površno smatramo za negativne,<br />

so rezultat ekstremnih laboratorijskih pogojev, ki<br />

jih v naravi ni mogoče najti.<br />

DNK virusov fagov ima polkrožno obliko, tako kot<br />

bakterijska, med tem ko ima DNK celic z normalnim<br />

celičnim jedrom vedno podolgovato, nitasto obliko.<br />

Modeli patoloških virusov iz leksikonov, učbenikov<br />

in interneta pa so žal človekove iznajdbe. Elektronsko


š i r j e n j e<br />

mikroskopske slike virusov so v resnici delci specialno<br />

obdelanih celic v laboratoriju, ali pa so delčki, ki se<br />

prenašajo iz celice v celico. Vsakdo lahko sam spozna,<br />

kako je bila ponarejena publikacija o identifikaciji<br />

virusa stekline avtorjev Sokolova in sodelavcev. (Brix,<br />

2006) V tej publikaciji lahko naštejemo sledeče kritične<br />

točke, ki govorijo za neresničnost rezultatov:<br />

tej analizi pokazati tipične pasove ločenih<br />

beljakovin, kot je prikazano pri ugotovitvi in<br />

opisu do sedaj malo izoliranih virusov v algah.<br />

Rezultati v tej publikaciji pa kažejo številne<br />

nejasne beljakovinske pasove, ki ne odgovarjajo<br />

majhnemu številu beljakovinskih delov virusa.<br />

Gre za neresnične dokaze virusa, za katerega se<br />

trdi, da gre za virus stekline.<br />

V tej publikaciji tudi ni dokaza za patogenost virusa.<br />

V tem primeru bi po vnosu t.i. "virusa stekline"<br />

zbolela tudi vsaka druga žival za simptomi stekline.<br />

Tovrstnega poskusa ni bilo opravljenega. V opisanem<br />

primeru bi se lahko trdilo, da vsaka žival po vnosu t.i.<br />

"virusa stekline" zboli za simptomi stekline, toda to se<br />

v tej raziskavi ni pokazalo. Iz publikacije je razvidno,<br />

da se tudi v primeru tovrstne bolezni pri živalih ne<br />

da pokazati, da omenjeni "virusi" po vnosu v žival<br />

povzročijo bolezensko sliko stekline.<br />

1. Ali obstajajo dokazi za obstoj virusov,<br />

ki povzročajo bolezni?<br />

Izolacija virusa predstavlja ločitev virusa iz telesnih<br />

tekočin ali celičnih kultur in čiščenje vseh celičnih delov<br />

in primesi.<br />

a) virus ene vrste je vedno enake velikosti, med<br />

tem ko gre v tem delu za delce različnih velikosti<br />

(na fotografiji pod elektronskim mikroskopom).<br />

Virusi niso živa bitja in jih celice proizvajajo<br />

same v vedno enaki obliki;<br />

b) razpadajoči delci v navidezno izoliranem virusu<br />

stekline jasno kažejo, da je določen del celice<br />

že razpadel. Za viruse je značilno, da imajo<br />

stabilno ovojnico in so prisotni le v preprosto<br />

zgrajenih organizmih (alge, bakterije), iz katerih<br />

lahko izstopajo v nasprotju z drugimi celičnimi<br />

sestavnimi deli. Takojšen razpad je dokaz, da<br />

gre za različne delce celice in ne za morebitne<br />

viruse;<br />

c) tako kot virusi, ki so bili izolirani, morajo<br />

zgledati virusi v celici. V publikaciji Sokolova in<br />

sodelavcev bi morala biti slika z virusi v celici<br />

ali v katerih koli delih telesa in njegovih tekočin,<br />

da bi primerjali izoliran virus z virusi v drugih<br />

delih telesa. V tej publikaciji ni nobene druge<br />

slike;<br />

d) karakterizacija beljakovin s pomočjo gelelektroforeze<br />

je omenjena v zadnjem odstavku<br />

publikacije brez slik in biokemičnega<br />

ovrednotenja rezultatov. Virus, ki je sestavljen<br />

iz majhnega števila beljakovin, bi moral v<br />

1.) Virusi vedno kažejo enako velikost glede na<br />

vrsto, za razliko od žive celice. Na osnovi njihove<br />

gostote ali sedimentacijskih lastnosti se lahko<br />

ločijo od drugih delov in tako izolirajo.<br />

2.) Za identifikacijo oz. ugotovitev pa se izoliran<br />

virus lahko slika pod elektronskim mikroskopom,<br />

kjer virus izgleda natančno tako, kot naj bi bil v<br />

celicah, telesnih tekočinah ali celičnih kulturah.<br />

Pogosto se vidijo taki delci v različnih telesnih<br />

tkivih, kot je posteljica, rakastem tkivu ali celičnih<br />

kulturah. Ti delci zgledajo podobno kot virusi, a<br />

niso virusi.<br />

3.) Nadalje se beljakovinski deli virusa, ki tvorijo ovoj<br />

in obdajajo genetsko substanco v električnem polju,<br />

glede na velikost ločijo in fotografirajo. Enako<br />

velja za genetsko snov virusov (DNK in RNK),<br />

kjer se ločijo beljakovinski deli in nato slikajo. V<br />

primeru, da so vsi trije koraki ugotavljanja virusa<br />

dokumentirani in se preiskovani virus razlikuje<br />

po sestavi svojih beljakovin in njegove genetske<br />

substance od drugih virusov, lahko govorimo o<br />

novem virusu.<br />

Pri vseh fotografijah "virusov", ki jih najdemo pri<br />

različnih avtorjih, brez predhodno opravljenih korakov<br />

identifikacije in porekla izolacije, ne moremo govoriti o<br />

virusu<br />

16


č a s a<br />

Te publikacije o virusih, o katerih se trdi v medicini,<br />

ne obstajajo in jih tudi ne citirajo. Lahko se prepričamo<br />

tako, da zahtevamo tovrstne publikacije: fotografijo<br />

izoliranega virusa, ki je tudi za laika in nevirologa<br />

najhitrejša kontrola za ugotovitev izoliranega virusa.<br />

Ali se sploh lahko trdi, da virus obstaja, da je bil<br />

raziskan in razpoložljiv za nadaljnje poskuse, kot<br />

je izdelava cepiv. V celotni znanstveni literaturi ne<br />

obstaja ena sama znanstvena publikacija, ki bi izpolnila<br />

prvi Kochov postulat za obstoj virusa - to pomeni, da<br />

ne obstaja dokaz za obstoj virusa, ki je pri človeku ali<br />

živali z določenimi bolezenskimi simptomi povzročitelj<br />

te bolezenske slike. Kljub temu se ta trditev v javnosti<br />

uporablja pri pristojnih zdravstvenih ustanovah ali celo<br />

virologih (Lanka, 2005).<br />

2. Kakšne so reakcije in poškodbe po cepljenju?<br />

O poškodbah in reakcijah cepljenja pri ljudeh je na voljo<br />

veliko število znanstvenih člankov, kjer so statistike<br />

pokazale porast bolezni centralnega živčnega sistema,<br />

omejene intelektualne sposobnosti, do sprememb<br />

obnašanja in značaja cepljenih ljudi. Nasprotno pa je<br />

na razpolago le malo raziskav na to temo pri živalih.<br />

Pri ljudeh so reakcije po cepljenjih, razen primerov<br />

nenadne smrti otrok, zaradi razvoja možganov do<br />

tretjega oz. petega leta starosti, težko ugotovljive.<br />

Možgani se v tej fazi razvoja niso sposobni odzvati z<br />

znaki vnetja možganskih open in možganskega tkiva,<br />

kot je to pri odraslemu človeku. Tako pri živalih kot<br />

pri ljudeh pride do kompleksne reakcije po cepljenju,<br />

ki jo sprožijo beljakovine oslabljenih bakterij in drugih<br />

beljakovinskih delcev, izoliranih iz različnih celičnih<br />

kultur poskusnih živali med procesom številnih<br />

pasaž. Te beljakovine sprožijo intenzivno reakcijo<br />

imunskega sistema mladega organizma, ki šele gradi<br />

svoj lastni imunski sistem in je v tej fazi vnosa cepiva<br />

nepripravljen soočiti se s tovrstnimi povzročitelji<br />

bolezenskih simptomov. Poznano je, da imajo cepiva<br />

poleg številnih beljakovinskih molekul še stabilizatorje,<br />

konzervanse in adiovanse, kot so aluminijev hidroksid,<br />

formaldehid, timerosal (natrijev dvo-merkurijevetilbenzoat),<br />

ki vsebuje živo srebro, različne antibiotike<br />

in kemoterapevtike.<br />

Aluminijev hidroksid deluje na ovojnice živčnih<br />

celic kot močno topilo, ki poškoduje mielinsko<br />

ovojnico živcev, zaradi česar pride do krčev, občutka<br />

ohromelosti, paraliz itd.<br />

Dolgotrajnih študij po večkratnih aplikacijah cepiv in<br />

kumulativnim učinkom aluminijevega hidroksida do<br />

danes ni bilo opravljenih. O učinkih aluminijevega<br />

hidroksida pa je znano iz raziskav o dušikovem oksidu,<br />

za katere je bila leta 1998 v medicini podeljena Nobelova<br />

nagrada, in iz raziskav osnovne medceličnine, ki obdaja<br />

vse celice. Iz raziskav medceličnine je znano, da gre pri<br />

delovanju aluminijevega hidroksida ali drugih metalov<br />

za poškodbe medceličnega matriksa, ki je odgovoren<br />

za številne regulacijske procese presnove. Posledice<br />

poškodovane medceličnine so blokade različnih<br />

vrst z ozirom na stopnjo zakisanosti medceličnega<br />

matriksa. V tej kristalini medceličnini povzročajo v<br />

cepivu vsebovani težki metali, aluminij in živo srebro<br />

motnje med celičnimi tokovi, ki potekajo brez upora<br />

(na osnovi superprevodnosti). Posledice so povišana<br />

telesna temperatura, krči, ohromitve in raztapljanje<br />

mielinskih ovojnic živčnih celic.<br />

O toksičnih učinkih aluminijevega hidroksida, ki je eden<br />

največjih metalnih ionov, s katerim se sooči človeško ali<br />

živalsko telo, je objavljeno preko 20.000 publikacij. V<br />

teh delih so omenjeni sledeči mehanizmi delovanja:<br />

a) avtoimune reakcije s spremembami lokalnega tkiva<br />

b) povišana telesna temperatura<br />

c) krči, pareze in paralize


š i r j e n j e<br />

Iz raziskav o dušikovem oksidu pa sta poznana dva<br />

osnovna dolgotrajno delujoča mehanizma omenjenih<br />

metalov, aluminija in živega srebra v telesu. Telo reagira<br />

na te težke metale s povečanim izločanjem dušikovega<br />

oksida (ta proces je poznan pri nastajanju gnoja pri<br />

gnojenju). Dušikov oksid v fizioloških koncentracijah<br />

regulira krvni pritisk, izločanje ter učenje oz. izravnavo<br />

med kratkotrajnim in dolgotrajnim spominom. Če telo<br />

ni sposobno izločiti tujih snovi, kot so aluminij in drugi<br />

metali, reagira s trajnim izločanjem dušikovega oksida.<br />

Ko telo ni sposobno s pomočjo jeter in povišanega<br />

antioksidacijskega mehanizma nevtralizirati dušikov<br />

oksid, pride do padca krvnega tlaka, kar je vzrok<br />

preteče sepse, ki se pojavi pri upočasnjenem krvnem<br />

pretoku. Hitro delovanje dušikovega oksida je pogosto<br />

vzrok za anafilaktični šok, ki nastopi pri nenadni<br />

smrti otrok (SID sindrom) po cepljenju. Dva glavna<br />

mehanizma trajnega toksičnega delovanja dušikovega<br />

oksida sta sledeča:<br />

1.) stalno izločanje dušikovega oksida vpliva na<br />

spanje in učne funkcije, ki vodijo v hiperaktivnost,<br />

ohromelost, shizofrenijo ali celo v smrt;<br />

2.) stalno izločanje dušika uničuje endogene telesne<br />

bakterije in mitohondrije - celične organele, ki<br />

proizvajajo energijo, kar povzroča poškodbo<br />

živčnih celic, ki imajo največjo potrebo po energiji<br />

(živčne celice vsebujejo 3000 mitohondrijev)<br />

in jetrnih celic (vsebujejo 2000 mitohondrijev).<br />

Poškodba jetrnih celic vodi do izpada delovanja<br />

strjevanja krvi, ki se manifestira v obliki t.i.<br />

hemoragične ali krvavitvene mrzlice, opisane<br />

kot posledica infekcije izmišljenih virusov ebola,<br />

lasa itd.<br />

Dolgotrajno delovanje dodanih toksičnih snovi v cepivih<br />

se kaže tudi v sistematičnem porastu iznakaženih<br />

novorojenčkov. Vzrok za iznakaženost novorojenčkov<br />

so nukleinske kisline iz poškodovanih mitohondrijev<br />

in bakterij, ki so po poškodbi izgubile sposobnost<br />

samopopravila. Žal so ti negativni učinki toksičnih<br />

snovi, dodanih v cepiva, večini zdravstvenega osebja<br />

nepoznani, ker spadajo v okvir obrobnih medicinskih<br />

znanosti, kot je biokemija.<br />

3. Katere bolezenske simptome<br />

je opaziti po cepljenju?<br />

Kljub poplavi znanstvenih člankov o rastočih simptomih<br />

motenega razvoja centralnega živčnega sistema, za<br />

katerim po uvedbi obveznih cepljenj oboleva velik<br />

delež prebivalstva ZDA in Evrope, še vedno raste<br />

pojav številnih obolenj, kot so avtizem, epilepsije,<br />

mentalna zaostalost, hiperaktivnost, disleksija…<br />

poznanih pod pojmom razvojna zaostalost, ki se kaže<br />

v visokem procentu nepismenosti prebivalstva Evrope<br />

in ZDA (Coulter,1990). Znani avtor H. Coulter iz ZDA,<br />

ki je napisal knjigo "Cepljenje – socialno posilstvo<br />

in kriminalnost je zdravniški napad na ameriške<br />

možgane", je podal sintezo negativnih učinkov cepljenja<br />

na osnovi 900 citiranih znanstvenih člankov iz različnih<br />

medicinskih revij, ki opisujejo širok spekter omenjenih<br />

posledic cepljenj.<br />

Motnje v razvoju možganov, ki se kažejo s simptomi<br />

disleksije ali "minimalnih poškodb možganov", so na<br />

prvem mestu, nato sledi avtizem ali samoodtujenost<br />

otrok, hiperaktivnost otrok, ki so jo preimenovali v "<br />

sindrom minimalnih poškodb možganov", motnje v<br />

identifikaciji osebnosti, funkcionalna enureza idr. Iz<br />

novejših virov, objavljenih leta 2006, je porast bolezni<br />

od leta 1987 do leta 2002 v nekaterih delih ZDA preko<br />

600% (Muer in sod., 2006). Druge motnje v mentalnem<br />

razvoju in obnašanju, kot je sindrom pomanjkanja<br />

pozornosti ali sindrom hiperaktivnosti, so se vzpele na<br />

stopnjo, da je vsak 6. otrok v ZDA prizadet.


o b z o r i j<br />

19<br />

Znanstveniki in zdravniki so pri uvajanju programov<br />

cepljenj popolnoma spregledali razliko med<br />

novorojenimi otroki in odraslimi osebami, ki imajo<br />

popolno razvit obrambni sistem. Odrasel človek je<br />

zato veliko bolj odporen in manj občutljiv na stres<br />

vakcinacije kot dva meseca star otrok. Po uvedbi<br />

sistematskih cepljenj med 2. in po 2. svetovni vojni je bil<br />

samo v ZDA cepljen vsak otrok proti sedmim boleznim<br />

(oslovski kašelj, ošpice, poliomielitis, dierija, mumps,<br />

nemške ošpice in tetanus). Cepljenja so veljala kot<br />

največji dosežki moderne medicine, saj so kampanje<br />

za cepljenje prebivalstvu obljubljale izkoreninitev vseh<br />

bolezni. Prednosti cepljenj otrok so se zdela na videz<br />

tako prepričljiva, da ni nihče pomislil na negativne<br />

učinka cepljenj. V strokovni literaturi in v javnosti<br />

žal ni bilo objavljenih nobenih negativnih posledic<br />

cepljenja, ki so iz leta v leto naraščala. Znani so podatki<br />

o tipičnih stranskih učinkih trojnega cepljenja DPT<br />

(dierija-pertussis-tetanus), s katero je cepljen vsak<br />

otrok v starosti dveh mesecev in zaradi katere je umrlo<br />

do leta 1990 1000 otrok letno, 12000 pa je bilo trajno<br />

poškodovanih (Coulter, 1990).<br />

Danes v ZDA boleha več kot polovica prebivalstva<br />

za alergijami v obliki alergičnega rinitisa, bronhialne<br />

astme, alergijami na hrano in različne hranilne snovi<br />

idr… Drug širok alergični fenomen pa so avtoimunske<br />

bolezni, pri katerih telo postane občutljivo samo nase.<br />

Alergije predstavljajo važno komponento reakcije po<br />

cepljenju, ki je v medicini poznano kot pojav po vnetju<br />

možganov ali encefalitisu, zlasti po cepljenjih.<br />

Po ugotovitvah nemškega avtorja Graetz-a (1997),<br />

ki opisuje v svoji knjigi "Ali so cepljenja koristna?"<br />

biološke povezave in naravne zakonitosti z ozirom na<br />

cepljenje, gre za širok spekter poškodb kot posledica<br />

cepljenj, med katere spadajo:<br />

1. skupina: vnetja dihal (bronhitisi), srednjega ušesa,<br />

nosnih sinusov, sečil; 2. skupina: neurodermitis,<br />

alergična astma (na različne snovi: dlake itn.), seneni<br />

nahod; 3. skupina: posledica možganskih poškodb:<br />

hiperaktivnost, agresivnost, legastenija, slabo učenje; 4.<br />

skupina: trombocitopenija, in nagnjenost h krvavitvam;<br />

5. skupina: revmatoidna obolenja, artritisi in artroza; 6.<br />

skupina: avtoimuna hemolitična anemija, 7. skupina:<br />

razvojne motnje, mentalna zaostalost, pritlikavost,<br />

motnje v motoriki gibanja, 8. skupina: spastični krči,<br />

epileptični napadi, psihomotorične razvojne motnje,<br />

duševne in motorične težave; 9. skupina diabetes<br />

mellitus (tipI); 10. skupina: motnje spanja in močenje v<br />

posteljo (enureza).<br />

Vse raziskave o vplivu cepljenja na obolenja, kot<br />

so encefalitis, avtizem in t.i. minimalna poškodba<br />

možganov so tema strokovne literature od tridesetih<br />

let prejšnjega stoletja do danes. Če pogledamo, da<br />

toksične snovi (aluminijev hidroksid, formaldehid,<br />

thimerosal-kompleks z živim srebrom, kemoterapevtiki<br />

itd.), ki jih vsebujejo cepiva, delujejo preko omenjenih<br />

mehanizmov na poškodbo mielinske ovojnice živcev,<br />

zlasti v fazi razvoja in rasti centralnega živčnega<br />

sistema, lahko pripisujemo vsa omenjena obolenja<br />

kot posledico kombiniranih učinkov sestavin danes<br />

uporabljenih cepiv.<br />

4. Catherine O'Driscoll, študija o<br />

negativnih posledicah cepljenja psov<br />

V študiji O'Driscoll-ove (1997), ki je bila opravljena<br />

na 2700 psih s pomočjo ovrednotenja 607 formularjev,<br />

ki so jih po cepljenjih izpolnili lastniki psov, so<br />

rezultati podkrepili povezavo cepljenja in pojava vrste<br />

specifičnih obolenj. Rezultati so pokazali, da se je 55%<br />

obolenj pojavilo v prvih treh mesecih po cepljenju.<br />

Obolenja so si sledila v sledečem redu:<br />

Avtoimunska obolenja (54,8%)<br />

Zmanjšana koncentracijska sposobnost psov (68,4%)<br />

Poškodbe jeter (47%)<br />

Paraliza trebuha (64,7%)<br />

Ohromelosti (52%)<br />

Poškodbe ledvic (40,5%)<br />

Obolenja srca (26,8%)<br />

Vnetja možganskih open (75%)<br />

Krči v obliki epileptičnih napadov (63%)<br />

Rakasta obolenja (31%)


20<br />

š i r j e n j e<br />

Kot je znano iz humane medicine, sprožijo toksične<br />

komponente, vsebovane v cepivu, dolgotrajne reakcije<br />

na imunski sistem in posledične poškodbe živčnega<br />

sistema in drugih organov (Muer in sodelavci, 2006;<br />

Bradstreet, 2004; Deth, 2004; Blaxill in sod.,2004; Geier<br />

in Geier, 2003 a,b,c, 2004a,b; Pichichiero in sod.,2002;<br />

Colmann in sod.,2003; James in sod., 2005, Vojdani in<br />

sod., 2003; Hornig, 2004; Hviid in sod., 2004). Spoznanja<br />

samo o toksičnosti komponent, vsebovanih v cepivih,<br />

govorijo, da cepivo povzroča ne samo kratkotrajne,<br />

temveč tudi dolgotrajne reakcije organizma. Rezultati<br />

opravljene raziskave pa niso potrdili vzročnosti<br />

cepljenja in obolenj, kot so astma, levkemija, obolenja<br />

slinavke in ščitnice, čeprav so rezultati raziskav pri<br />

človeku potrdili to vzročnost. Obolenja ščitnice so<br />

sicer pri psih pogosta, vendar so le redko klinično<br />

ugotovljena, medtem ko ima levkemija pri psih različno<br />

dolge inkubacijske faze glede na splošno zdravstveno<br />

stanje živali.<br />

Psi, ki so oboleli za obolenji, proti katerim so bili<br />

cepljeni, so bili sledeči:<br />

Hepatitis (63,3%)<br />

Parainfluenca (50%)<br />

Parvoviroza (68,2%)<br />

Pasja kuga (55,6%)<br />

Leptospiroza (100%)<br />

Rezultati študije so bili statistično obdelani po vseh<br />

matematičnih pravilih, kar pomeni 99% natančno. Cilj<br />

študije je bilo ugotoviti čas, v katerem so se po cepljenju<br />

pojavili opisani bolezenski simptomi, kar je omogočilo<br />

zaključiti, katere bolezni so bile neposredna posledica<br />

cepljenja, saj so se pojavile v prvih treh mesecih po<br />

cepljenju. Teorija, ki je bila osnova za izvedbo opisane<br />

študije, je bila sledeča: če cepljenja nimajo negativnih<br />

posledic, potem morajo biti bolezni po cepljenju v<br />

sledečih 12 mesecih enakomerno porazdeljene. V<br />

resnici pa rezultati študije kažejo na opazno kopičenje<br />

pojava bolezni v prvih treh mesecih po cepljenju.<br />

Tudi nekatere bolezni, ki so se pojavile 9 mesecev po<br />

cepljenju, so bile ovrednotene: to so artritisi, obolenja<br />

srca, avtoimunska bolezen. Pri teh boleznih je prišlo do<br />

kasnejše manifestacije počasi nastajajočih sprememb<br />

na prizadetih organskih sistemih. V kolikor cepljenja<br />

ne bi bila povezana s pojavom opisanih bolezenskih<br />

slik oz. diagnoz, bi se ta obolenja pojavila enakomerno<br />

porazdeljena v obdobju 12 mesecev po cepljenju.<br />

Rezultati raziskave O'Driscoll-ove (1997) so pokazali,<br />

da se je po multipli vakcinaciji psov pojavilo statistično<br />

zaznavno višje število bolezni kot pri cepljenju psov<br />

z enokomponentno vakcino. Tako se je pokazalo, da<br />

je mešanica cepiv v obliki "cocktaila" škodljivejša kot<br />

enostavno cepivo, ki je vsebovalo ali živega oz. mrtvega<br />

povzročitelja.<br />

Prav tako so rezultati pokazali, da so vsako leto cepljene<br />

živali izpostavljene višjemu riziku obolenj kot pa samo<br />

enkrat cepljene živali.<br />

Na osnovi rezultatov te študije in številnih objavljenih<br />

del o toksičnosti cepiv lahko zaključimo, da je cepljenje<br />

bolj škodljivo kot koristno.<br />

Konkretni razlogi proti cepljenju<br />

Sedanji program cepljenja ljudi in živali predstavlja<br />

enega glavnih dejavnikov imunoloških in nevroloških<br />

motenj, ki se manifestirajo v številnih bolezenskih<br />

slikah in jih zaradi številnih posrednih in neposrednih<br />

dokazov ne moremo ignorirati. Vseh posledic, ki jih je<br />

mogoče ugotoviti na genetski osnovi potomcev, pa v<br />

tem času človek še ni sposoben predvideti. Prihodnje<br />

generacije bodo lahko gledale na našo družbo kot<br />

neodgovorno, saj je sprožila nepopravljive procese in<br />

kršila temeljne naravne zakone.


o b z o r i j<br />

21<br />

Literatura<br />

BLAXILL MF, REDWOOD L, BERNARD S. (2004): Thimerosal and autism? A plausible<br />

hypothesis that should not be dismissed. Med Hypotheses 62: 788-794.<br />

BRADSTREET J.(2004): A case-control study of mercury burden in children with<br />

autistic Disorders and measles virus genomic RNA in cerebrospinal fluid in children<br />

with regressive autism. Immunization safety review: Vaccines and autism.Institute of<br />

Medicine, Febr. 9 (2004).<br />

URL: hp://www.iom.edu/subpage.asp?id=18065 [citirano 2005, September 20].<br />

BRIX, S. (2006): Gibt es ein Tollwut-Virus? Die Tollwut-Publikation. Leben mit<br />

Zukun Nr.4, str 13-17<br />

BURTON D. (2004): Truth revealed: New scientific discoveries regarding mercury in<br />

medicine an autism. Opening statement before the U.S. House of Representatives.<br />

Subcommiee on human rights and wellness, Sept. 8 (2004).<br />

URL: hp://reform.house.gov/WHR/Hearings/EventSingle.aspx?EventID=18156<br />

[citirano 2005, September 20].<br />

COLMANN E, HALSEY NA, GOLMAN LR, WESTPHAL G, HALLIER E. (2003):<br />

Mercury in infants given vaccines containing thiomersal. Lancet 361: 698-699.<br />

COULTER, H.L. (1990): Vaccination, Social Violence, and Criminality. The Medical<br />

Assault on the American Brain. North Atlantic Books, Berkley CA, ISBN: 1-55643-<br />

084-1<br />

DETH RC. (2004): Truth revealed: New scientific discoveries regarding mercury<br />

in medicine and autism. Congressional Testimony before the U.S. House of<br />

Representatives. Subcommiee on human rights and wellness, Sept. 8. (2004).<br />

URL: hp://reform.house.gov/WHR/Hearings/EventSingle.aspx?EventID=18156<br />

(citirano 2005, September 20].<br />

GEIER DA, GEIER MR. (2003): An assessment of the impact of thimerosal on childhood<br />

neurodevelopmental disorders. Pediatr Rehabil 6: 97-102.<br />

GEIER DA, GEIER MR. (2004): Autism and thimerosal- containing vaccines: Analysis<br />

of the vaccine adverse events reporting system (VAERS). Immunization safety review:<br />

Vaccines and autism. Institute of Medicine, Febr. 9, (2004).<br />

URL: hp://www.iom.edu/subpage.asp?id=18065 [citirano 2005, September 20].<br />

GEIER DA, GEIER MR. (2004): A comparative evaluation of the effects of MMR<br />

immunization and mercury doses from thimerosal-containing childhood vaccines on<br />

the population prevalence of autism. Med Sci Monit 10: PI33-39.<br />

GEIER MR, GEIER DA. (2004): Mercury in vaccines and potential conflicts of interest.<br />

Lancet 364: 1217.<br />

GEIER MR, GEIER DA. (2003): Neurodevelopmental disorders aer<br />

thimerosalcontaining vaccines: a brief communication. Exp Biol Med 228: 660-664.<br />

GEIER MR, GEIER DA. (2003): Thiomersal in childhood vaccines, neurodevelopment<br />

disorders, and heart disease in the United States. J Am Phys Surg 8: 6-11.<br />

GRAETZ,J.F.(1997): Sind Impfungen sinnvoll? Ein Ratgeber aus der homöopathischen<br />

raxis. 4.Aufl. F.Hirthammer Verlag GmbH, München<br />

HORNIG M. (2004): Truth revealed: New scientific discoveries regarding mercury<br />

in medicine an autism. Congressional Testimony before the U.S. House of<br />

Representatives. Subcommiee on human rights and wellness, Sept. 8, (2004).<br />

URL:http://reform.house.gov/WHR/Hearings/EventSingle.aspx?EventID=18156<br />

[citirano 2005, September 20].<br />

HVIID A, STELLFELD M,WOHLFAHRT J, MELBYE M. (2003): Association between<br />

thimerosal-containing vaccine and autism. JAMA 290: 1763-1766.<br />

JAMES SJ, SLIKKER W 3rd, MELNYK S, NEW E, POGRIBNA M, JERNIGAN S.<br />

(2005):<br />

Thimerosal neurotoxicity is associated with glutathione depletion: protection with<br />

glutathione precursors.Neurotoxicology 26: 1-8.<br />

KLEIN M., LANKA S.T.J., KNIPPERS R., MÜLLER D.G. (1995): Coat Protein of the<br />

Ectocarpus siliculosus Virus. Virology 206, 520-526<br />

LANKA S.T.J., KLEIN M., RAMSPERGER U., MÜLLER D.G. and KNIPPERS R. (1993):<br />

Genome Structure of a Virus Infecting the Marine Brown Alga Ectocarpus siliculosus.<br />

Virology 193, 802-811<br />

LANKA, S. (2005): Macht impfen Sinn? Viren: Woher kommen sie? Was machen<br />

sie? Welche gibt es überhaupt? Infohe Nr.1, 2. Auflage, Klein Klein Verlag, ISBN<br />

3-937343-03-6, str 21-24<br />

MÜLLER D.G., KAWAI, H., STACHE B., and LANKA S. (1990): A Virus Infection in<br />

the Marine Brown Alga Ectocarpus siliculosus (Phaeophyceae). Botanica Acta 103,<br />

72-82<br />

MUTTER J., NAUMANN J., SCHNEIDER R., WALACH H. and HALEY B. (2006):<br />

Quecksilber und Autismus: Zunehmende Bewiese?. Umwelt.medizin.gesellscha, 19,<br />

1, 2006, 77-84<br />

O'DRISCOLL,C.(2004): Canine health Census vaccine Survey. Abbeywood Publ.<br />

(Vaccines) Ltd., London<br />

PICHICHERO, M.E., CERNICHIARI, E., LOPREIATO, J., TREANOR, J. (2002):<br />

Mercury concentrations and metabolism in infants receiving vaccines containing<br />

thiomersal: a descriptive study. Lancet 360: 1737-1741.<br />

VOJDANI, A., PANGBORN, J.B.,VOJDANI, E., COOPER, E.L. (2003): Infections, toxic<br />

chemicals and dietary peptides binding to lymphocyte receptors and tissue enzymes<br />

are major instigators of autoimmunity in autism. Int J Immunopathol Pharmacol 16:<br />

189-199.<br />

Prehrana kot<br />

povzročitelj bolezni<br />

ali kot terapija<br />

Brane Žilavec<br />

Pred nekaj leti sem začel vsebinsko oblikovati začetni tečaj<br />

o holističnem pristopu k prehrani, osnovan na znanstvenih<br />

raziskavah Rudolfa Steinerja in drugih. Z njim sem želel<br />

podati osnovno razumevanje mnogih temeljnih vidikov<br />

prehrane, med katerimi je tudi vloga prehrane za zdravje<br />

in bolezen. V tem članku predstavljam nekaj rezultatov<br />

svojega prizadevanja, da bi razumel skrivnost zdravja in<br />

bolezni pri človeku.<br />

Od 'občutka nemoči'<br />

do 'prevzema odgovornosti'<br />

za lastno zdravje<br />

Začel bom z lastno zgodbo notranje preobrazbe od<br />

obdobja, ko o zdravju ali bolezni pri človeku nisem<br />

vedel prav ničesar, niti se nisem kaj prida zavedal<br />

pomena prehrane, pa do povsem nasprotne<br />

situacije. Vzgojen v materialističnem duhu sem<br />

bolezen jemal kot nekaj zelo skrivnostnega: nekdo<br />

hitreje zboli, drugi teže, nekoga tretjega pa zadane<br />

težka bolezen, ki ogroža njegovo življenje. Zdelo se<br />

mi je, da je to predvsem vprašanje sreče ali nesreče.<br />

Samo upal sem lahko, da se kaj takega meni ne<br />

bo zgodilo. Takšno razumevanje seveda v meni ni<br />

vzbujalo nekega resnega občutka odgovornosti.<br />

Čeravno sem se zavedal tako imenovanih rizičnih<br />

dejavnikov, kot je pitje, kajenje, premalo gibanja,<br />

uživanje premastne hrane itd., ki lahko pripomorejo,<br />

da zbolim, so le-ti ostajali bolj ali manj v ozadju moje<br />

zavesti. Dokler ni prišel tenutek, ko sem moral k<br />

zdravniku: takrat sem se soočil s strahovi, ki so<br />

prihajali iz pomislekov - češ, morda sem tokrat 'jaz<br />

na vrsti'. Nisem imel občutka, da bi lahko kakorkoli<br />

vplival na to, da bodisi zbolim bodisi ozdravim.<br />

Moč zdravljenja je bila v rokah zdravnikov in<br />

znanstvenikov. Mislil sem si: "Sam res ne morem<br />

glede tega narediti ničesar! Lahko samo čakam in<br />

upam, da se bodo stvari dobro končale."<br />

Na prehodu iz takega odnosa pa do mojega<br />

današnjega odnosa sem doživel tri pomembne<br />

prelomnice. Prva je bilo moje srečanje s knjigo o<br />

postenju s sveže stisnjenimi sadnimi sokovi in<br />

čistimi zelenjavnimi juhami.


š i r j e n j e<br />

Napisal jo je zdravnik, kar se mi je zdelo dovolj dobro<br />

priporočilo, da ji zaupam. Tako sem se teden dni<br />

postil ob sokovih. Rezultat te izkušnje je bil, da sem se<br />

začel resneje zanimati za vprašanja o prehranjevanju.<br />

Kasneje, ko sem se srečal z organskim poljedeljstvom,<br />

se je moje zanimanje še poglobilo. Nenadoma sem<br />

se začel zavedati, da so v hrani prisotne umetne<br />

substance in da je uživanje takih substanc nenaravno<br />

in nezdravo. Druga prelomnica je bila, ko sem se<br />

seznanil z alternativnimi načini zdravljenja. Ob<br />

tem sem spoznal, da je vir vsakega pravega procesa<br />

zdravljenja v nas samih. Sam sem v resnici odgovoren<br />

za proces zdravljenja v sebi in zdravnik je v tem<br />

procesu le pomočnik, profesionalni svetovalec, bi<br />

lahko rekli. Njegova vloga je pomembna in odgovorna,<br />

vendar moram v procesu zdravljenja in njegovega<br />

izida tudi sam aktivno in odgovorno sodelovati. Tretjo<br />

prelomnico je pomenila knjiga Naravno zdravljenje z<br />

makrobiotiko, avtorja Michio Kushi. V njej sem odkril<br />

sliko dveh osnovnih polarnih sil univerzuma Yin in<br />

Yang, ki na človeka delujeta ena od spodaj in druga<br />

od zgoraj. Sledil je opis bolezni Yin, ki so posledica<br />

prevladovanja sil Yina v človeku, in bolezni Yang, kjer<br />

prevladujejo sile Yanga. Dodana je bila tabela, kjer je<br />

bila predstavljena hrana, ki je Yin in tista, ki je Yang –<br />

sestavljena glede na to, koliko prevladuje ena ali druga<br />

teh sil. Zaključek se je zdel jasen: na pojav ali izginotje<br />

neke bolezni lahko vplivamo sami z izbiro hrane, ki jo<br />

bomo jedli. To sem izkusil kot neke vrste 'razodetje',<br />

ki mi je dalo moč, da vadim svoje novo pridobljeno<br />

zavedanje o lastni odgovornosti za lastno zdravje.<br />

Odtlej sem se trudil kar se da najbolje prehranjevati,<br />

da tako preprečim bolezni in vzdržujem zdravo<br />

ravnotežje.<br />

Moje lastne izkušnje so mi nedvoumno potrdile<br />

povezavo med prehrano in zdravjem, še vedno pa<br />

nisem imel nekih jasnih konceptov, ki bi mi omogočili<br />

razumevanje, zakaj in kako to deluje. Te si pridobivam,<br />

odkar sem se preselil v Anglijo, kjer se širše poglabljam<br />

v študij antropozofske literature. Ne bom trdil, da sedaj<br />

razumem vse v zvezi s prehrano in zdravjem, a razumem<br />

dovolj, da lahko dam prehrani njeno pravo mesto<br />

znotraj obsežne slike človeka kot bitja mikrokozmosa v<br />

povezavi s svetom kot makrokozmosom.<br />

Rudolf Steiner o prehrani v zdravju in bolezni<br />

Steinerjeva predavanja opisujejo različne in<br />

mnogovrstne vidike vprašanja, kako lahko prehrana<br />

vpliva na človekovo zdravje ali bolezen. Steiner na<br />

primer razlaga, da ".. so nekoč, posebno med arabskimi<br />

zdravniki, na prebavo gledali kot na delni bolezenski<br />

proces; na prebavo so gledali na način, ki ni povsem<br />

napačen: vladalo je mišljenje, da je človek s tem, ko je<br />

jedel, vnesel vase nekaj tujega in zaradi tega zbolel.<br />

Najprej mora - preko svojega notranjega organizma,<br />

preko notranjih organskih funkcij - premagati bolezen.<br />

Torej živi človek vseskozi v stanju 'bolezni', nato v<br />

stanju 'prebolevanja bolezni', 'zdravljenja'. Hrani se v<br />

bolezen in se ponovno prebavi v zdravje. To videnje, ki<br />

je dejansko nekaj časa veljalo med arabskimi zdravniki,<br />

je na sploh ... precej logično, saj med tistim, kar danes<br />

imenujemo 'hranjenje v zdravje' in 'hranjenje v bolezen',<br />

ni nobene meje. Samo pomislite, kako zlahka pride pri<br />

hranjenju do notranje razrvanosti. Tisto, kar je možno<br />

hitro preboleti, se spremeni v nekaj, česar ni mogoče<br />

preboleti. In tako človek zboli. V resnici pa meje med<br />

tema dvema stanjema sploh ni mogoče potegniti."<br />

Kasnejši razvoj dogodkov je potrdil pravilnost te moje<br />

čvrste notranje odločitve. Z leti sem res opazil mnoge<br />

pozitivne rezultate izboljšanja svoje prehrane in<br />

spoznal, da za zdravje posameznika ni pomembna le<br />

prehrana. Kljub temu ni bilo mogoče spregledati očitnih<br />

dobrodejnih učinkov nove diete na moje splošno boljše<br />

počutje. Pred to spremembo v zavedanju sem redno<br />

obiskoval splošnega zdravnika; po tem mi nikoli več ni<br />

bilo potrebno iti na kliniko. Do sedaj sem k sreči skoraj<br />

vse svoje zdravstvene težave zmogel rešiti sam, z nekaj<br />

malega pomoči komplementarne in antropozofske<br />

medicine. Dvakrat mi je splošni zdravnik odkril skrite<br />

simptome, ki bi lahko, če bi s svojo staro prehrano<br />

nadaljeval, vodili v resno bolezen. Na srečo se to<br />

ni zgodilo. Večji del mojih zdravstvenih težav je bil<br />

posledica slabega prehranjevanja, saj so bile to težave<br />

prebavnega trakta. S spremembo prehrane so vsi<br />

simptomi izginili. Pokazalo se je, da se je bilo vredno<br />

potruditi in paziti na kvaliteto hrane.<br />

V drugem predavanju se bežno dotakne vidika količine:<br />

"Ne moremo se izogniti dejstvu, da s hrano in pijačo<br />

svoje zdravje neprestano prizadevamo. Prekomerno<br />

hranjenje in pitje nas samo resneje prizadene, ves čas<br />

pa prizadevamo svoje zdravje le do določene stopnje.<br />

Vendar naš ritmični sistem to bolezen ves čas zdravi.<br />

Človekovo življenje na zemlji je neprestan proces<br />

zbolevanja in ozdravljanja. Ta proces pa prinese tudi<br />

resnično bolezen."<br />

Spet v drugem predavanju da večji poudarek pomenu<br />

količine: "Če nekdo zaužije nek strup, potem mora<br />

kot protistrup zaužiti tekoče proteine. Toda prav tiste<br />

stvari, ki so zdrave, lahko postanejo strupene, če telo<br />

z njimi ne ravna pravilno; če jih uživamo prekomerno.<br />

Proteini lahko torej izločijo iz človekovega telesa strup,<br />

lahko pa postanejo tudi sami strup, če v telesu gnijejo,<br />

ker smo jih zaužili preveč. Tako blizu sta si hranjenje<br />

in zastrupitev. Gotovo ste že slišali, da lahko preobilna<br />

hrana postane strupena.<br />

22


o b z o r i j<br />

23<br />

Veliko število bolezni je res povezanih s prehrano,<br />

pomeni, da je premalo poudarjeno dejstvo, da lahko,<br />

če želimo hrano prebaviti, pojemo le primerno količino<br />

živil." Na začetku članka je prikazano, kako lahko slabe<br />

prehranjevalne navade povzročijo resnično fizično<br />

obolenje. Če nekdo dan za dnem neprestano ponavlja<br />

isti vzorec 'preveč napačne, nekvalitetne hrane', bo prej<br />

ali slej zbolel, odvisno od konstitucije in moči. To je bilo<br />

dokazano z nekoliko nenavadnim poskusom, ki smo ga<br />

pred kratkim lahko videli v dokumentarnem filmu, kjer<br />

se je nek moški odločil, da se bo cel mesec prehranjeval<br />

izključno v McDonaldsu. Že po treh tednih diete so<br />

mu zdravniki svetovali, da zaradi resnih zdravstvenih<br />

težav jeter, visokega holesterola in pritiska s poskusom<br />

takoj preneha. To je bil seveda ekstremni primer. Toda<br />

človek se mora zavedati, da je tendenca k obolevanju,<br />

ki je naravno povezana s hranjenjem, vedno prisotna.<br />

Nekdo, ki se tega zaveda, bo morda rešitev iskal v<br />

tem, da se hrani povsem odpove. To bi bil prenagljen<br />

zaključek, saj s hrano sprejmemo vase substance in<br />

sprožimo različne procese, ki lahko mnoge procese<br />

zdravljenja v telesu tudi stimulirajo. Kajti "...človek<br />

je v svojem vsakodnevnem življenju konstantno<br />

nekoliko onesposobljen in se mora nato ozdraviti.<br />

Ko smo lačni ali žejni, smo namreč vsi nekoliko bolni<br />

in se pozdravimo tako, da jemo in pijemo. Lakota<br />

je začetek bolezni in če dovolimo, da se nadlajuje,<br />

lahko zaradi tega umremo... Vidimo torej, da celo v<br />

našem vsakdanjem življenju nosimo s seboj nekakšen<br />

začetek bolezni. Vsako uživanje hrane je v resnici<br />

zdravljenje... naše telo je notranje vedno zelo aktivno.<br />

Ko jemo, sprejmemo vase hranilo. Zunanje substance<br />

sprejmemo preko ust in črevesnih poti v določen del<br />

telesa. In vedeti moramo, da se naš organizem tem<br />

prehranskim substancam takoj upre; ker jih v njihovi<br />

prvotni obliki ne prenaša, jih uniči... Če ne jemo ničesar,<br />

je, kot bi imeli prazno vrečo, v kateri pa se kljub temu,<br />

da se izogibamo otipljivim substancam, nekaj dogaja.<br />

To aktivnost duhovna znanost prepozna kot astralno<br />

telo. Nikoli ni leno in če lahko ostane aktivno tako, da<br />

uničuje in raztaplja hranilne substance, je napolnjeno z<br />

ugodjem; ima občutek notranjega blagostanja. Če pa v<br />

telo ne vnašamo hranilnih substanc, naše astralno telo<br />

ni zadovoljeno, kar se izraža kot lakota. Lakota ni nekaj,<br />

kar bi počivalo v nas; to je duševno-duhovna dejavnost,<br />

ki je ni mogoče umiriti."<br />

Steiner opisuje tudi, kako se lahko hrana spremeni<br />

v zdravilo: "Ko se nekaj, kar je drugače zgolj proces<br />

prehranjevanja, v človekovem organizmu preplete<br />

s skrivnostjo dihanja, postane zdravilna sila. Res<br />

moramo previdno opazovati preobrazbo, skozi katero<br />

gredo zunanje substance v prehranskem procesu ...<br />

prehranske sile v človeku ... so prenešene naprej v<br />

dihalni sistem. In ko tam delujejo dalje, postanejo ne le<br />

sredstvo potešitve lakote in žeje in ne le sile poživitve,<br />

ampak se spremenijo v sile notranje korekcije bolezni.<br />

Preobražene hranilne sile postanejo sile zdravljenja.<br />

Vsakdo, ki pravilno razume prehrano, razume prvo<br />

stopnjo zdravljenja... Sile zdravljenja znotraj nas so<br />

preobražene hranilne sile."<br />

Dokaz za to lahko znova najdemo v ljudem<br />

manj poznanem nadaljevanju prej omenjenega<br />

dokumentarnega filma. Človek, ki se je poskusa lotil,<br />

je po osmih tednih razstrupljevalne diete, ki mu jo je<br />

predpisal njegov prijatelj in strokovnjak za prehrano<br />

Alex Jamieson, ponovno ozdravel. V svojem predavanju<br />

z naslovom Različni tipi bolezni Steiner nedvoumno<br />

priznava, da je dieto mogoče uporabiti kot zdravilo, da je<br />

dietno zdravljenje najboljše zdravilo za akutne bolezni.<br />

Uradna medicina opisuje akutno bolezen kot bolezen, ki<br />

se pojavi nenadoma in pogosto zahteva nujno zdravljenje.<br />

Z vidika duhovne znanosti akutne bolezni .... " izvirajo<br />

iz nepravilnosti v astralnem telesu ter se pojavijo v<br />

obliki določenih nesposobnosti živčnega sistema v eni<br />

ali drugi smeri... verjeti, da je, če nekoga, ki ga boli<br />

želodec ali ima težave s srcem ali neko jasno opazno<br />

nepravilnost kjerkoli, potrebno direktno zdravljenje<br />

simptoma, je čisti nesmisel. Poglavitno tukaj bi lahko<br />

bilo, da se je simptom pojavil zato, ker živčni sistem ni<br />

zmožen delovati ... Toda prav tako ne moremo reči, da je<br />

pri boležini želodca najprej potrebno obravnavati živce.<br />

S tem ne dosežemo ničesar. Rezultat dosežemo le, če se<br />

zavedamo, da je živec izražanje astralnega telesa in tukaj<br />

iščemo vzroke za nepravilnosti."<br />

Tukaj pa naletimo na globlje vzroke bolezni, kajti<br />

"astralno telo je v primerjavi s fizičnim telesom<br />

nepopolna podlaga človeški naravi; v njem so čustva,<br />

strasti, želje itd. Preko čustev astralnega telesa uživamo<br />

mnogo stvari, ki na čudoviti organizem fizičnega<br />

telesa škodljivo vplivajo, kljub dejstvu, da kot blažilec<br />

med obema stoji etersko telo (telo življenjskih sil). Z<br />

drugimi besedami, astralno telo je tisti del človeka, ki<br />

najbolj jasno kaže svojo nebožanskost. Etersko telo je<br />

bolj božansko, saj človek nima toliko vpliva nanj, fizično<br />

telo pa je najbolj božansko od vseh; je božje svetišče,<br />

saj človek nanj ne more prav nič vplivati. Medtem ko<br />

človek v svojem astralnem telesu išče vse vrste užitkov<br />

in ima lahko vse mogoče želje, ki škodljivo vplivajo na<br />

fizično telo, je celo dandanes fizično telo še vedno tako<br />

čudovit inštrument, da se lahko desetletja upira srčnim<br />

strupom in drugim škodljivim vplivom astralnega<br />

telesa. Tako moramo priznati, da je zaradi vseh stvari,<br />

ki se v astralnem telesu dogajajo, le-to postalo najslabši<br />

del človeka.


24<br />

D <br />

Če pogledamo globlje v človekovo naravo, bomo videli,<br />

da ležijo najgloblji vzroki za bolezen v astralnem telesu<br />

in njegovih slabih učinkih na etersko telo in preko<br />

eterskega naprej na fizično telo.<br />

Steiner označi dietno zdravljenje kot "iskanje pravega<br />

ravnovesja med tem, v čemer človek uživa, in tistim, kar<br />

je zanj dobro. Pomembnen je njegov način življenja, ne<br />

z ozirom na zunanjo stvarnost, ampak na to, kar mora<br />

človek prebaviti in predelati. In v tem smislu ne more<br />

biti nikomur nič jasno, če gleda skozi oči materialistične<br />

znanosti. Spoznati moramo, da je vse okoli nas, v<br />

svetu makrokozmosa, povazano z našim zapletenim<br />

notranjim mikrokozmičnim svetom in vsaka hrana, ki<br />

tam obstaja, ima neko povezavo s tistim, kar je znotraj<br />

našega organizma.<br />

Naloga vsakega posameznika je najti dieto, ki bo koristna<br />

za vsa njegova telesa – za njegov Jaz, astralno, etersko<br />

in fizično telo – in ne le v užitek njegovemu astralnemu<br />

telesu. To zahteva neke vrste prevzgojo osebnih simpatij<br />

in antipatij astralnega telesa do posameznih hranil. Do<br />

te mere je tisto, v čemer oseba uživa, tudi dobro za njen<br />

vsesplošen razvoj" ... drugače bo na tak ali drugačen<br />

način spoznal, da vase sprejema nekaj, kar zanj ni dobro.<br />

Pravo osnovo za svoje odločitve bomo našli v duhovni<br />

znanosti. Ko predpisujemo dietno zdravljenje, je dosti<br />

preveč površno, če se ravnamo le po zaključkih, vzetih<br />

iz statistike ali kemije. Potrebujemo čisto drugačne<br />

osnove, kajti ko obravnavamo zdravega ali bolnega<br />

človeka, mora biti aktivno tudi duhovno znanje."<br />

V enem samem članku ni mogoče razložiti vseh<br />

aspektov hranjenja kot terapije, saj je človeško bitje,<br />

gledano z vidika holistične, antropozofske perspektive,<br />

izredno kompleksno bitje. Nismo si pogledali, kako<br />

nam lahko pravilna prehrana pomaga tudi pri drugih<br />

boleznih, ne le akutnih, kako lahko dietno zdravljenje<br />

izboljša zmožnosti za učenje in celo zmanjša nesocialno<br />

obnašanje ter duševne težave. Kljub temu pa nam lahko<br />

Steinerjeve razlage, ki so v tem članku predstavljene,<br />

zadostujejo, da spoznamo velik pomen prehrane za<br />

zdrav razvoj vsakega bitja; bitja telesa, duše in duha.<br />

Brane Žilavec je Slovenec, ki živi in dela v Sheffieldu.<br />

prevedla Marina Nuvak<br />

Društvo Ajda Goriška<br />

Sreda, 9. januar<br />

Osnove biodinamike in uporaba setvenega koledarja<br />

Sreda, 16. januar<br />

Kolobar v vrtu plodovke in cvetnice<br />

Sreda, 6. februar<br />

Osnove biodinamike in rez sadnega drevja<br />

Sreda, 13. februar<br />

Kolobar v vrtu korenovke in listnate rastline<br />

Druga polovica meseca februarja (na dan za plod)<br />

Prikaz obrezovanja sadnega drevja na kmetiji GRUDEN<br />

Četrtek, 6. marec<br />

Redni letni občni zbor<br />

Četrtek, 13. marec<br />

Osnove biodinamike, kompostni preparati<br />

Društvo Ajda Domžale<br />

Četrtek, 10. januar ob 18. uri<br />

v Domžalskem domu velika dvorana (stara knjižnica)<br />

Okrogla miza, ki jo bo vodila g. Fanči Perdih z naslovom:<br />

Povezava rastlin z zemljo in kako to vse skupaj deluje<br />

Četrtek, 14. februar ob 18. uri<br />

v Domžalskem domu velika dvorana (stara knjižnica)<br />

Redni letni občni zbor<br />

Četrtek, 14. februar ob 19. uri<br />

v Domžalskem domu velika dvorana (stara knjižnica)<br />

Delavnica: Ročno izdelana naravna mila po hladnem postopku<br />

(vse o milu, praktičen prikaz izdelave mila)<br />

Delavnico bo vodil g. Florian Regovec

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!