26.03.2016 Views

Revija Svitanje - Pomlad 2009

Letnik V, številka 1

Letnik V, številka 1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kazalo<br />

S V I T A N J E<br />

<strong>Revija</strong> za negovanje kulture zavedanja<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 LJUBLJANA-POLJE<br />

Tel, fax: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:<br />

Marina Nuvak<br />

STROKOVNI SODELAVCI:<br />

Fanči Perdih, Matjaž Turinek<br />

Aci Urbajs, Eva Zupan,<br />

Breda Medvešček, Anka Černec,<br />

Franc Vehar<br />

SLIKOVNI MATERIAL:<br />

Anka Černec, Aci Urbajs<br />

Breda Medvešček, arhiv Parsival<br />

PRELOM IN OBLIKOVANJE:<br />

Žiga Vuk, zzigc.net<br />

NASLOVNICA:<br />

Ingrid Thiesen, Joca Jamšek<br />

JEZIKOVNI PREGLED:<br />

Betka Jamnik<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Skrb za naravo 4<br />

<strong>Pomlad</strong>(iti) 3<br />

Uporaba čebeljih pridelkov v prehrani 4<br />

Kopriva 6<br />

Pametne gredice 8<br />

Širjenje obzorij 9<br />

Kaj je biodinamika? 2. del 9<br />

Biodinamika in znanost 12<br />

Primer bd kmetije v Järni 5. del 16<br />

GSO v kmetijstvu in prehrani 18<br />

Oglasi 23<br />

Dogajanje 24<br />

TISK:<br />

Tiskarna knjigoveznica Radovljica d.o.o.<br />

Ljubljanska cesta 56<br />

4240 Radovljica<br />

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 Ljubljana-Polje<br />

Davčna št. 94313008<br />

TR: 02031-0254286474<br />

Tel: 01 549 01 55<br />

revija.svitanje@gmail.com<br />

LETNA NAROČNINA: 15 EUR<br />

NAKLADA: 850 izvodov<br />

PRILOGA:<br />

Waldorfske novice<br />

časopis Waldorfske šole Ljubljana<br />

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih<br />

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem<br />

uredništva.<br />

ISSN 1854-1739<br />

Marina Nuvak<br />

glavna in odgovorna urednica<br />

Pozdravljeni dragi bralci!<br />

<strong>Pomlad</strong> nas že razveseljuje s<br />

svojimi toplimi sončnimi žarki,<br />

a se nanje še ni preveč zanašati, saj kaj hitro izginejo za<br />

oblaki in takrat človek začuti, da se zemlja še ni tako zelo<br />

ogrela. Zato moramo biti v tem času še posebno pozorni,<br />

kako toplo se oblečemo.<br />

In prav tako je z rastlinami na naših vrtovih ali oknih. Noči znajo<br />

še kako zelo pokazati zobe, zato moramo biti previdni pri odkrivanju<br />

rastlin, ki smo jih imeli čez zimo zastrte. A vsak dan je<br />

topleje in delo na vrtu nas že priganja.


3<br />

Uvodnik<br />

Tudi sodelavci revije <strong>Svitanje</strong> smo hiteli pripravljati novo številko.<br />

Na trenutke je zasijalo toplo sonce in vse je teklo kot po maslu, potem<br />

pa se je nebo pooblačilo in naša delovna vnema je nekoliko pojenjala,<br />

da bi se lahko potem, ko je sonce zopet pokukalo, razcvetela v vsej<br />

svoji moči. In tako je pred vami spomladanska, velikonočna izdaja.<br />

<strong>Pomlad</strong>(iti)<br />

Aci Urbajs<br />

Praznik velike noči lahko praznujejo vsi ljudje na Zemlji, ne glede na<br />

letni čas, ki jim ga njihova zemeljska lega prinaša. V svojem najglobljem<br />

pomenu nam prazniki lahko pomagajo, da se spomnimo svojih<br />

korenin, kdo smo in kakšna je naša povezava s skritimi silami življenja.<br />

Velike teme velike noči – smrt, premagovanje le-te in vstajenje<br />

v novo duhovno realnost - nas vabijo, da končno spoznamo, kdo smo<br />

in kam gremo. Globlji pomen velike noči torej ni omejen le na nekaj<br />

kratkih dni, ampak je neločljivo povezan z vsakim trenutkom, ki se<br />

ga - glede na brezčasno in univerzalno -zavedamo. V nas sproži<br />

tudi vprašanje: Kaj je 'duh'? Kaj daje in vzdržuje življenje, stvarstvo?<br />

Vsa ta vprašanja se lahko v vsakodnevnem hitenju izgubijo, a gotovo<br />

si jih v določenem trenutku življenja vsak človek postavi in si želi<br />

razumeti, kakšno je njegovo mesto v toku dogodkov.<br />

Snovalci te revije smo svoje mesto, svojo nalogo našli v skrbi za ohranjanje<br />

ravnovesja na planetu Zemlja. Nekdo bo rekel, da je ta trditev<br />

pogumna in neskromna. Toda ne, vsak od nas in verjamem, da tudi<br />

vas, naših bralcev, se po svojih močeh trudi ta načela živeti in za njih<br />

pridobiti čim širši krog somišljenikov.<br />

In tako smo vam v tej številki s skupnimi močmi pripravili kar nekaj<br />

zanimivega branja. Zelo sem vesela, da se nam je pri snovanju revije<br />

pridružil tudi gospod Matjaž Turinek, univ.dipl.inž.kmet., ki v Mariboru<br />

na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede zelo uspešno<br />

deluje kot 'biodinamik znanstvenik', če ga lahko tako imenujem. To<br />

njegovo delo je za slovenski prostor zelo pomembno, saj z njim pridobiva<br />

zaupanje znanstvenih krogov v biodinamično prakso.<br />

<strong>Pomlad</strong> prihaja. Po dobri zimi - mrzli, s snegom<br />

bogati, se prileže božanje marčevskega sonca.<br />

Večina začuti prav ta namig pomladi. Slečemo težke<br />

plašče, kape, rokavice in se nastavimo sončku.<br />

Toda beseda pomlad(iti) nosi za nas kmete predvsem<br />

drugo poslanico – 'pomlajevanje'.<br />

Če vzamemo model kmetije - piramido, je na dnu<br />

naša zemlja, prst, kamnine. Kristalizacija, ki je potekala<br />

v času zime, se končuje. Zemlja začenja s<br />

svojim izdihom. Kot jadralci čakamo na vzgonsko<br />

sapico, da nas popelje nekam daleč. Ker je bila zima<br />

dobra, pričakujem tudi dober izdih. Izdih zemlje<br />

biodinamiki spodbudimo s pripravkom z 'gnojem<br />

iz roga'. Ko ledeni prijem popusti, poškropimo vse<br />

površine s tem pripravkom.<br />

Kot lahko preberemo v članku gospe Brede Medvešček iz društva<br />

Ajda Goriška, tudi to društvo že nekaj časa uspešno sodeluje s Srednjo<br />

biotehniško šolo v Novi Gorici , in tako bodočim kmetovalcem<br />

kaže, da je mogoče še kaj drugega, kot le konvencionalno kmetovanje.<br />

O učinkih biodinamičnega kmetovanja lahko beremo tudi v članku<br />

Kaj je biodinamika. To je pričevanje mladega antropologa, ki se je na<br />

nenavaden način srečal s tem, zanj povsem novim svetom.<br />

Naš zdaj že kar redni sodelavec, biodinamik vinogradnik Aci Urbajs<br />

, nam s svojim navdušenjem nad delom na zemlji vedno znova dokazuje,<br />

da je delo lahko vse kaj drugega, kot le gola zaposlitev.<br />

Biodinamik čebelar Franc Vehar v svojem prispevku pripoveduje o<br />

svojstvenih zdravilnih učinkih medu, Gospa Anka Černec pa razkriva<br />

svoje izkušnje pri uporabi koprive.<br />

Gospa Ariana Lucija Tratar Supan mi je poslala zanimiv povzetek<br />

najpomembnejših informacij o GSO. Ker je moč multinacionalk, ki<br />

propagirajo gojenje gensko spremenjenih organizmov, zelo velika,<br />

posledice le-teh pa neraziskane in preteče, menim, da je seznanjanje<br />

ljudi o tej temi nujno.<br />

In kaj naj vsemu temu še dodam? Želim vam prijetne velikonočne<br />

praznike, in da bi v tem času kontemplacije kakšen odgovor na svoja<br />

vprašanja našli tudi ob branju naših člankov!


4<br />

Skrb z<br />

Skrb za narav<br />

Rastline večletnice (sadovnjaki, vinogradi, robidovja...),<br />

ki rastejo iz zemlje, so v tem času najboljši<br />

primer pomlajevanja. Vinsko trto skoraj v celoti porežemo<br />

(slika 1 in 2), saj je njena bit plezalke in ta<br />

je, da se vzpenja višje in više. S tem, ko divje raste,<br />

skoraj vso energijo da v rast. In njeni grozdi so kisli<br />

in grenki, le koščica je zrela za rojstvo nove trte.<br />

Antična zgodba pripoveduje, da so koze pogrizle<br />

(obrezale) prvo divjo trto. Ko so pastirji v jeseni jedli<br />

grozdje te trte, je bilo večje in slajše, kot so ga<br />

bili vajeni poprej. S pomočjo koz so postali vinogradniki.<br />

Tako je boginja Demetra preko živali sporočila<br />

modrost umnega vinogradništva. Vsi skupaj so<br />

oblikovali agokulturo.<br />

Kaj pa sedaj? Obrezujem trto z vrtnimi škarjami.<br />

Preden zarežem, pretehtam njeno vitalnost, moč,<br />

voljo do življenja. Rezitev je pogovor in dogovor<br />

z njo. Preko krošnje mi sporoča, kako so razvejane<br />

njene korenine. In trditev starih mam, da se moraš<br />

s trto pogovarjati, da ti v jeseni rodi sladko grozdje,<br />

ni iz trte zvito. Impulz živali na kmetiji dajeta konjička,<br />

ki veselo mulita travo v vinogradu.<br />

Tudi živali čutijo pomlad(itev). Postajajo živahnejše,<br />

nagajive, igrive. Niso več tako zavarovane v hranjenje.<br />

Je olajšanje. Preživele smo še eno zimo!<br />

Kaj pa ljudje, ki smo na vrhu piramide? Ali naša<br />

srca še vedno gorijo za sobivanja vsega živega na<br />

naši zemlji? Smo dovolj strpni do nasprotij in problemov,<br />

ki jih ti prinašajo? Ali še lahko oblikujemo<br />

agriKULTURO?<br />

Potrebno se je POMLADiti! <br />

Uporaba medu in<br />

čebeljih pridelkov v<br />

prehrani človeka<br />

Franc Vehar<br />

Človek je že v pradavnini vedel, da je med<br />

zelo dragocen. Uporabljali so ga pri prehrani<br />

vladarjev in izbranih pomembnežev. Danes med<br />

uporabljamo tako v prehrani, kot v zdravilstvu.<br />

V prehrani ga uporabljajo za prelive, namaze, sladila,<br />

začimbe in premaze peciv.<br />

V zdravilstvu uporabljajo med za blažitev in odpravljanje<br />

človeških tegob pri veliko bolezni.<br />

Različni medovi imajo svojstvene lastnosti za blažitev<br />

tegob, tako ni vsaka vrsta medu dobra za lajšanje<br />

tegob pri vseh boleznih. Znano je, da smrekov<br />

med ugodno vpliva pri vnetju bronhijev in kašlju.<br />

Lajša izkašljevanje in izločanje sluzi iz pljuč, krepi<br />

bronhije in zaradi tega je ozdravitev hitrejša in potem<br />

zdravje trajnejše.<br />

Kostanjev med je zelo koristen pri boleznih srca in<br />

ožilja ter živcev. Krepi ožilje in srce, deluje pomirjajoče.<br />

Priporočljivo je pred spanjem popiti skodelico<br />

toplega mleka, sladkanega s kostanjevim medom.<br />

Regratov med je zelo priporočan pri tegobah hemeroidov.<br />

Dobro uravnava procese kristalizacije v<br />

organizmu in uravnava delovanje jeter.<br />

Lipov med odpira pore celic, tako da lahko iz telesa<br />

odide odvečna vlaga. Pri uživanju moramo biti<br />

zmerni, ker dolgotrajno uživanje tega medu slabi<br />

srce. Uživamo ga največkrat kot sladilo za čaj.<br />

Hojev med ima iste dobrodejne učinke kot smrekov<br />

med. Čisti bronhije in krepi pljuča.<br />

Akacijev med je zelo cenjen za izdelavo medenega<br />

peciva. Otroci ga imajo radi, ker je blagega okusa<br />

in blage arome. Pri uživanju ugodno vpliva na moč<br />

srčne mišice. Cvetlični med je med splošnega delovanja.<br />

Podpira po malem vse funkcije v telesu. Žal<br />

ga težko dobimo, ker kmetje pokosijo cvetice takoj,<br />

ko zacvetijo.


5<br />

oa nar<br />

Poleg medu dobimo iz panje še druge pridelke.<br />

Cvetni prah je zelo cenjen pri težavah s prostato<br />

pri moških v poznejših letih. Odpravlja slabokrvnost<br />

pri otrocih, krepi imunski sistem organizma,<br />

pospešuje prekrvavitev celic, krepi spomin in vid.<br />

Priporočamo ga šoferjem, ki vozijo v nočnih urah,<br />

delavcem, ki delajo za zasloni računalnikov, študentom<br />

pri večjih umskih obremenitvah pred izpiti,<br />

in tudi bolnikom z diagnozo karcium.<br />

Propolis je smolnata snov, ki jo čebele nabirajo na<br />

vrhovih brstičev. Imenujemo jo tudi čebelja zadelovina.<br />

Z njo čebele zapolnijo vse odprtinice v panju.<br />

Z njim pritrjujejo vse premične dele v panju. S propolisom<br />

prevlečejo v panju tudi vse površine, ker<br />

deluje antimikrobno. Preprečuje razmnoževanje<br />

mikroorganizmov, zato ga uporabljamo pri preprečevanju<br />

in zdravljenju vnetnih obolenj v vseh delih<br />

človeškega organizma, kamor lahko pride propolis.<br />

Priporočamo 10 do 15 kapljic na košček kruha in<br />

dobro žvečenje pri vnetju žrelnice in prebavnega<br />

traku.<br />

Pri vnetju dlesni priporočamo razkuževanje z 10<br />

kapljicami propolisa, ki ga z jezikom raznesemo<br />

po dlesni. Pri bolečinah v zobu kanemo par kapljic<br />

propolisa na boleči zob in bolečina se zmanjša ali<br />

pa povsem preneha. Pri odrgninah in urezninah<br />

počakamo, da se napravi krasta, potem pa poškodovano<br />

mesto premažemo s propolisom večkrat<br />

dnevno.<br />

Najbolj cenjena sestavina , ki jo dobimo iz čebeljega<br />

panja, je MATIČNI MLEČEK.<br />

Mleček se uporablja v zdravilstvu in kozmetiki.<br />

Matični mleček odpravlja tegobe srčne arimetrije,<br />

astmatikov, rakavih bolnikov rekovaliscentov. Odpravlja<br />

neplodnost, tegobo današnjega časa. Uravnava<br />

delovanje žlez v organizmu, pomlajuje celice<br />

- zavira staranje človeškega organizma.<br />

V kozmetiki ga uporabljajo kot čistilo za kožo. Posebno<br />

je priporočljiv pri problematični mozoljasti<br />

koži obraza.<br />

Pri pripravi medu in drugih čebeljih pridelkov moramo<br />

paziti, da teh ne mešamo - pripravljamo, ko je<br />

v setvenem koledarju označeno s črtico ali je konstalacija<br />

VODA LIST.<br />

Pri uporabi pridelkov iz čebeljega panja vam želim<br />

obilo pozitivnega počutja.


6<br />

skrb za<br />

Kopriva<br />

Anka Černec<br />

Če jo redno režemo, imamo vso sezono mlade, sočne<br />

koprive. Koprivo uporabljamo za pripravo čajev,<br />

sočenje, gnojevko, pripravo čistila in zdravila za<br />

lase in telo ter za biodinamični preparat. Že iz tega<br />

je razvidno, da je kopriva zelo uporabna rastlina<br />

in, glede na njene dobre lastnosti, premalo cenjena.<br />

Vsebuje veliko mineralnih snovi, predvsem železo<br />

(dobro za slabokrvne), acetilholin, mravljinčno kislino,<br />

histamin, vitamine, klorofil in encime.<br />

Koprivni preparat biodinamiki pripravljamo za izboljšanje<br />

pretvorbe komposta. Je predstavnik sonca<br />

in v zemlji ureja procese železa. Podpira delovanje<br />

preparatov iz rmana in kamilice, gnoju pa daje sposobnost,<br />

da s snovmi in silami dobro gospodari.<br />

Koprivni preparat vložimo v sredino kompostnega<br />

kupa, okoli njega pa razvrstimo še kamilični, rmanov,<br />

regratov in hrastov preparat.<br />

Koprivni preparat pa ni dober samo za izboljšanje<br />

komposta. Lahko ga uporabimo za škropivo ob slabi<br />

rasti rastlin ali za tretiranje semenskega ječmena.<br />

Priprava preparata je zelo enostavna. Zjutraj, na<br />

dan za cvet, porežemo cvetočo koprivo in pustimo,<br />

da uveni. Natlačimo jo v vrečo iz jute ali v lesen<br />

zaboj, vložimo v izkopano jamo, obložimo s šoto<br />

in zasujemo. Ko zaboj čez eno leto izkopljemo, je<br />

v njem majhen kupček črne prsti. V letu 2008 se mi<br />

je prvič zgodilo, da so bila stebla kopriv še vedno<br />

vidna.<br />

To pripisujem izredno slabim energijam v preteklem<br />

letu. Zrel preparat shranjujemo v glinenih posodah,<br />

ki so položene v šoto.<br />

Mislim, da vam ni potrebno natančno opisovati<br />

stebla, listov, cveta in semena koprive. Samo<br />

primite jo, pa boste takoj vedeli, da v rokah držite<br />

koprivo. Pri nas rasteta mala in velika kopriva.<br />

Mala je enoletnica in zraste do 50 cm, velika pa<br />

je trajnica in zraste do 150 cm. Obe sta pekoči<br />

in zdravilni. Kopriva zelo rada raste okoli gnojišč<br />

in povsod, kjer je dobra zemlja. Sama sem jo<br />

poizkusno sejala v zelo slabo ilovnato zemljo,<br />

pa mi ni niti kalila. Predvidevala sem, da mi<br />

bodo njena sestava in razvejan koreninski sistem<br />

izboljšali zemljo, pa iz te zamisli ni bilo sadov.<br />

Nabiramo jo od pomladi pa do jesenske zmrzali.<br />

Koprivni čaj uporabljamo za zdravljenje rastlin, ljudi<br />

in živali. Uporablja se za spodbujanje presnove,<br />

proti protinu, revmatičnim obolenjem, slabokrvnosti,<br />

žolčnih in jetrnih težavah in za zmanjšanje sladkorja<br />

v krvi.<br />

Pri rastlinah ga uporabljamo za njihovo krepitev.<br />

Pri zastojih v rasti rastlin in ušivosti je zelo učinkovito,<br />

če s čajem škropimo tri dni ob istem času, na<br />

primer vsak večer ob 19h.<br />

Če iz kopriv pripravljamo gnojevko, moramo biti<br />

pri uporabi zelo pazljivi in jo uporabljati v manjših<br />

količinah. 1 liter gnojevke razredčimo s 40 litri vode<br />

in tako razredčeno škropimo po rastlinah.<br />

Enako velja za gnojevko iz gabeza. Gnojevko pripravljamo<br />

tako, da koprive namočimo v sod z vodo.<br />

Zaradi smradu, ki se začne širiti po nekaj dneh, sod


naravo<br />

7<br />

pokrijemo in občasno<br />

premešamo. Ko se<br />

smrad zmanjša, je<br />

gnojevka primerna<br />

za uporabo. Čas zorenja<br />

je odvisen od<br />

toplote. Če gnojevko<br />

po redčenju<br />

še vrtinčimo, se<br />

njeno delovanje<br />

še ojača in<br />

neha smrdeti.<br />

Z uporabo<br />

gnojevke ne<br />

smemo pretiravati.<br />

Posebej spomladi in pri<br />

obolenjih je priporočljivo,<br />

da koprive sočimo.<br />

Če občasno spijemo žlico koprivnega<br />

soka s kozarcem vode,<br />

naredimo veliko za svoje zdravje. Če<br />

nimamo sokovnika, lahko mlade liste drobno sesekljamo,<br />

potolčemo s kladivom za meso in to damo<br />

v kozarec vode, premešamo, da se izloči čim več<br />

soka, precedimo in spijemo.<br />

Koprive pa lahko uporabljamo tudi za čiščenje in<br />

zdravljenje telesa in kože. Pred leti so moji lasje zaradi<br />

obolenja žlez močno izpadali, bili so brez leska<br />

in - prej naravno skodrani - so bili podobni slami.<br />

Tudi koža je bila zelo suha. Sredstva, ki sem jih dobila<br />

pri zdravniku in v lekarni, mi teh težav niso<br />

odpravila. Tako sem pripravila svoje sredstvo za<br />

čiščenje in nego las in telesa. Povsem sem opustila<br />

uporabo mil, šamponov in sušilca za lase. Že po<br />

mesecu dni se je izpadanje las ustavilo in pokazal<br />

se je narastek novih las. Postopoma so se vse težave<br />

z lasmi in kožo uredile.<br />

takoj<br />

po tuširanju<br />

me je začelo<br />

peči predvsem<br />

lasišče, kjer sem uporabljala<br />

največ pripravka. Te<br />

izkušnje so me pripeljale do spremembe<br />

sestave. Otrobi so ostali, saj so se zelo dobro<br />

izkazali; lasišču in koži je po čiščenju ostala naravna,<br />

potrebna maščoba, ki se z običajnimi šamponi<br />

in mili odstrani. Zmanjšala sem količino koprive ter<br />

dodala še brezovo listje, kamilico in preslico. Taka<br />

sestava se je v letih uporabe pri različnih težavah z<br />

lasiščem in kožo zelo dobro izkazala. <br />

Za osnovo sem vzela drobno mlete otrobe; ti imajo<br />

pri čiščenju nalogo, da vpijejo iz las in kože odvečno<br />

maščobo in umazanijo. Otrobom sem dodala<br />

suho, v prah mleto koprivo; ta ima nalogo, da zdravi<br />

lasišče in kožo. Z vtiranjem in masažo pripravka<br />

se lasišče tudi dobro prekrvavi, kar tudi pripomore<br />

k izboljšanju stanja lasišča.<br />

Na začetku so se mi pojavile težave, saj sem uporabljala<br />

preveč koprive. Dokler sem, sedeča v banji, masirala<br />

telo in lasišče s pripravkom, je bilo dobro, toda


8<br />

skrb za<br />

Pametne gredice<br />

Breda Medvešček<br />

Seveda pa dosledno kolobarjenje preprečuje tudi<br />

različne glivične in virusne okužbe, za katere so<br />

določene rastlinske vrste zelo dovzetne, s tem načinom<br />

se dokaj uspešno ubranimo tudi pred številnimi<br />

nadležnimi škodljivci, kot na primer pred<br />

koreninskimi ušmi, porovo muho ipd. Če pri tem<br />

upoštevamo še znanje in izkušnje o dobrem in<br />

slabem sosedstvu rastlin, smo na še boljši poti do<br />

zdravega in okusnega pridelka.<br />

Dosledno kolobarjenje ni preprosto, še posebno po<br />

biodinamični metodi ne. Marsikaterega začetnika<br />

prve težave pri načrtovanju kolobarja v domačem<br />

vrtu tako zmedejo, da se pravega kolobarjenja nikoli<br />

več resno ne loti. Prav težave pri učenju načrtovanja<br />

in izvedbe kolobarja so nas v Društvu Ajda Goriška<br />

vzpodbudile k ureditvi posebnega vrta, ki smo ga<br />

poimenovali ogledni vrt. Seveda smo ob urejanju<br />

vrta imeli v mislih tudi njegovo splošno uporabnost<br />

pri učenju biodinamične metode gospodarjenja<br />

- še posebno pravilne priprave biodinamičnega<br />

komposta, ki je v biodinamiki prva zapoved.<br />

Naše društvo gostuje na prijazni Biotehniški šoli v<br />

Šempetru (Ta letos praznuje 40-letnico delovanja!),<br />

kjer imamo v souporabi tudi prostore za pisarno oz.<br />

sedež društva, šola pa nam je odstopila še del svojega<br />

obdelovalnega zemljišča, kjer smo omenjeni vrt<br />

uredili in ta je s tem postal tudi del izobraževalnega<br />

poligona za dijake. Vrt je razdeljen na poljine po biodinamičnem<br />

sistemu kolobarja.<br />

Da je kolobarjenje pri kmetovanju velikega<br />

pomena, so si enotni tako zagovorniki ekoloških<br />

metod kmetovanja kot konvencionalni<br />

pridelovalci, za biodinamike pa je kolobar eden<br />

od zapovedanih postopkov pri pridelavi zdravih<br />

vrtnin in poljščin. S kolobarjenjem dosežemo<br />

boljšo prehranjenost rastlin, ker se z vrstenjem<br />

iz zemlje črpajo različne hranilne snovi, ki jih<br />

različne rastline potrebujejo v različnih količinah.<br />

Poleg tega se na tak način bolje razgradijo snovi, ki<br />

jih je v zemlji pustila določena rastlinska vrsta.


9<br />

Širjenje obz<br />

Poljine so označene z ličnimi lesenimi tablami za<br />

cvet, list, plod in korenino.<br />

V vrtu gojimo le vrtnine iz biodinamično pridelanega<br />

semena. Že lansko sezono smo poskusno namestili<br />

bele zaščitne mreže proti škodljivcem, ki so se<br />

dobro obnesle tudi kot varovalo pred sončnim žarčenjem,<br />

ki je na Goriškem poleti večkrat prekomerno,<br />

in izhlapevanjem. S posebnimi nadstrešnicami<br />

pa vsako leto zavarujemo paradižnike pred kislim<br />

dežjem, ker v zadnjih letih le na tak način te rastline<br />

dobro uspevajo in rodijo zdrave plodove.<br />

Obdelovanje vrta je naloga vseh članov in šteje med<br />

obvezno delo, ki je pogoj za pravico do pridobitve<br />

biodinamičnih preparatov za izdelavo komposta in<br />

škropiv. Pri pripravi zemljišča nam pomagajo gojenci<br />

šole s kmetijskimi stroji.<br />

Letos smo prvič pripravili tudi posebno gredico, na<br />

kateri bodo svoje vrtnarske spretnosti urili učenci<br />

osnovnih šol iz Šempetra, Nove Gorice in Solkana,<br />

ki so postali že naši stalni gostje. Poseben kotiček<br />

v vrtu bo pripomogel k temu, da bodo otroci imeli<br />

boljši pregled nad rezultati svojega dela, obenem<br />

pa bodo pri vrtnarskih opravilih bolj svobodni.<br />

Ogledni vrt je nekakšno učno središče našega društva<br />

in hkrati neke vrste info točka za goste iz drugih<br />

društev oziroma združenj. <br />

Kaj je biodinamika?<br />

2. del<br />

Kmetija in vrt sta bila tesno povezana.<br />

Kmetje so dobavljali kravji, konjski, prašičji<br />

in kokošji gnoj, ki ga je glavni vrtnar in<br />

izkušeni izdelovalec komposta biodinamično<br />

prepariral z rastlinskimi esencami in spremenil v<br />

najfinejšo humusno substanco. S pomočjo tega<br />

kompostiranega gnoja se je rodovitnost zemlje,<br />

ki so jo obdelovali, počasi izboljševala. Najprej<br />

ni bila tako rodovitna; sestavljala jo je peščena<br />

morena starega ledenika. To področje je znano<br />

kot najmanj rodovitno v Švici. Pred tem neki<br />

družini, ki je poskušala z vzrejo prašičev, na njej<br />

ni uspelo preživeti.<br />

Ženevski kanton je področje pridobil z namenom,<br />

da tam ustanovi poljedelsko eksperimentalno postajo<br />

oziroma šolo, a so testi zemlje pokazali, da<br />

za to ni primerna. In tako so jo za neznatno ceno<br />

dali v najem ljudem, ki so živeli v Kamphillu. V<br />

naslednjih 15 letih je število prebivalcev, ki jih je<br />

prehranila zemlja, na kateri prej ni mogla preživeti<br />

niti ena družina, iz prvotnih 12, naraslo na 100<br />

ljudi. (Omeniti je treba, da je bil potreben znaten<br />

začetni vložek kapitala, da je ta učinkovit sistem<br />

začel delovati. Del denarja so donirali starši prizadetih<br />

oseb ali je prišel od zavarovalnih premij.)<br />

Le 10 % prebivalcev je bilo aktivno vključenih v<br />

kmetijstvo, ostali so opravljali druga opravila.<br />

Gospodinjstva so vsako jutro sporočala svoje<br />

dnevne potrebe po sadju in zelenjavi in hendikepirani<br />

ljudje so dostavljali sveže nabrane pridelke.<br />

Zapiski, ki so jih o tem in o zunanji prodaji vodili,<br />

kažejo, da se je v obdobju prvih let pridelek vsako<br />

leto skoraj podvojil, dokler se ni umiril na stalnem<br />

vrhu. V tem času je strokovno biodinamično<br />

delo pripomoglo, da se je količina humusa v tleh<br />

opazno povečala. Pred tem je bilo v tleh le malo<br />

deževnikov, sedaj je prst postala temnejša, rahlejša<br />

in polna mikroorganizmov. Seveda tudi zaradi<br />

vnosa organske snovi od zunaj, čemur se biodinamiki<br />

drugače izogibajo.


10<br />

širjenje<br />

Vendar je bilo v prvi fazi za povečanje količine humusa<br />

na tej peščeni zemlji potrebno zadržati vodo,<br />

da ni odtekala. Javni delavci so za nekaj frankov<br />

alge iz Ženevskega jezera, listje iz parkov in blato<br />

iz obcestnih jarkov namesto na mestno odlagališče<br />

dovažali na njihovo posest. Največ pa so pri<br />

izboljševanju strukture tal pripomogle zastiralne<br />

kulture in gnoj živine. Vse organsko so kompostirali,<br />

vključno s smetmi, starimi oblekami, perjem<br />

in ostanki usnja. Nekoč je nek obiskovalec na kupu<br />

oblek pozabil svoj plašč. Ko ga je prišel iskat, je<br />

odkril, da so ga kompostirali.<br />

Drugič jim je knjigarna v vasi podarila tovornjak<br />

knjig, večinoma cenenih francoskih romanov, ki bi<br />

jih v mestu lahko prodali po en frank. Odločili so<br />

se, da tudi te kompostirajo. Najprej so jih namakali,<br />

da omehčajo vezavo, nakar so potrebovali dve<br />

leti, da so dobili kompost tako poln deževnikov, da<br />

je izgledal kot surov hamburger, zaradi česar je bil<br />

največja atrakcija za mednarodne obiskovalce vrta.<br />

Tega komposta zaradi pomislekov glede svinca, ki<br />

ga je tiskarsko črnilo vsebovalo, namreč za gnojenje<br />

zelenjave, niso uporabili.<br />

V vrtni uti so delali poskuse. Z opazovanjem, kako<br />

dobro so klila krešina semena, kako hitro so pridobivala<br />

na masi, so ugotavljali kakovost različnih<br />

kompostov. Na različnih prsteh in kompostih,<br />

pod podobnimi pogoji so izvajali kontrolo. Delali<br />

so tudi druge teste, s katerimi so preverjali pokazatelje<br />

kakovosti tako, da so v posebne posode dali<br />

rastlinske sokove, da bi videli, katera vrsta bakterij<br />

ali gob se bo razvila. Komposte so uporabili po navodilih,<br />

odvisno od predhodnega pridelka, od potreb<br />

novega pridelka in od pogojev prsti. Končno<br />

je zunanja prodaja prinesla dovolj denarja, da so si<br />

lahko privoščili zgraditi rastlinjak in umetno jezerce,<br />

v katerem so s streh hiš v vasi zbirali deževnico.<br />

Deževnica se jim je zdela boljša kot voda iz izvira.<br />

Kljub naravoznanstveni izobrazbi sem prvotno<br />

z velikimi težavami razumel motive, postulate in<br />

svetovne poglede te združbe. A rezultati, ki so jih<br />

ti ljudje dosegali pri svojem načinu dela z duševno<br />

prizadetimi v kmetijstvu, v prehrani in splošna<br />

učinkovitost njihovega življenjskega stila so bili<br />

navdušujoči. Vendar niso izvirali iz znanstvene<br />

metodologije, ki je zame veljala kot edina realna<br />

osnova. Ker sem bil tam z namenom, da raziskujem<br />

kot antropolog, sem poslušal, opazoval in si beležil<br />

ideje o nevidnih 'eterskih' silah na delu, o vplivih<br />

planetov in lune, ki so na delu v vrtu in sami vasi<br />

itd. Moja beležka je bila napolnjena z zapiski o opazovanjih,<br />

kot je ta: kameno strelo so zdrobili v prah<br />

in za leto dni v kravjem rogu zakopali v zemljo; potem<br />

so vzeli ščepec tega pripravka in ga v vedru<br />

mlačne vode eno uro ritmično mešali, izmenično<br />

v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri, nato<br />

pa so tekočino poškropili po vseh poljih in vrtovih.<br />

Nekoč sem opazil, da na hiši pušča žleb in ga popravil.<br />

Ob naslednjem dežju je spet puščal in sem<br />

ga ponovno popravil. Tretjič pa je mojster vrtnar<br />

mrmral nekaj o tem, kako nekdo stalno popravlja<br />

žleb. Ugotovil sem, da je bilo namenoma narejeno<br />

tako, da je curljalo ne določeno mesto, na katerem<br />

je bila zakopana lobanja ovce s hrastovim lubjem.<br />

Tam naj bi na določen način gnila, iz razlogov, ki<br />

jih takrat nisem razumel. Drugič so se na fižolu pojavile<br />

listne uši in bil sem pripravljen na protinapad<br />

s tobačnim sokom (misleč, da je to organski način<br />

zatiranja mrčesa), a vrtnar je samo sedel, gledal in<br />

razmišljal. Kaj ima vendar razmišljati? Pojavil se je<br />

problem in imamo rešitev. V to sem bil prepričan<br />

jaz. Vrtnar pa je odgovoril, da bi bilo bolje, da najprej<br />

raziščemo, zakaj so se listne uši sploh pojavile.<br />

'No, to je preprosto,' sem odgovoril in pri sebi iskal<br />

odgovor iz svojega naravoznanstvenega študija.


obzorij<br />

11<br />

primer zbiranje vode ob polni luni ali nabiranje in<br />

uporabo rastlin na nenavadne načine. Neki kmet je<br />

več ur kuhal poganjke 'rdeče smreke' (Picea abies)<br />

in potem razredčil sok z deževnico ter ga polil okoli<br />

svoje zemlje, da zadrži polže zunaj. Obrazložil je,<br />

da rdeča smreka pripada Saturnu, polži pa Luni.<br />

Značilnosti Saturna so med drugim toplota in suša,<br />

medtem ko so lastnosti Lune vlaga in mraz. Polži<br />

bodo čutili, da zapuščajo področje Lune in vstopajo<br />

v področje Saturna, ter se zaradi tega umaknili. Ta<br />

in druge podobne razlage so se mi zdele plod čiste<br />

fantazije in težko bi jih jemal za resnične.<br />

'Zelo verjetno jih je prinesel veter ali kakšen drug<br />

organizem in najbolje bo, da jih uničimo, preden se<br />

razširijo.' Potem mi je razložil: 'Ne, razlog za to, da<br />

so tukaj, je bolj subtilne narave; povezan je s tem,<br />

kako smo pognojili prst, kateri pridelek je bil prej<br />

tukaj in katere vremenske razmere so oslabile rastline,<br />

da so postale dovzetne.'<br />

Krti in rovke so bili včasih na vrtu problem. Vsake<br />

toliko časa bi domača mačka ujela enega od teh<br />

glodalcev. Vrtnar bi ga potem vzel, ga dal iz kože<br />

in kožo obesil, da se posuši, medtem ko je njegova<br />

žena telo živali spekla za mačke. Ob določenem<br />

času, ko je bila Venera v določenem zodiakalnem<br />

znamenju, je kožo zažgal in pepel poškropil po poljih<br />

ter s tem povzročil, kot je trdil, da drugi glodalci<br />

ponovno razmislijo, kam so se naselili. O vsem tem<br />

sem si delal zapiske in imel svoje osebne antropološke<br />

razlage. Ob tem ,ko sem fenomen razvrstil v<br />

kategorije 'preživetja primitivnega zgodnje evropskega<br />

svetovnega nazora' ali 'homeopatsko in škodljivo<br />

magijo' Sir Jamesa Frazerja, sem več škodil<br />

lastnemu spoznavanju metode kot pa antropološki<br />

znanosti.<br />

Kljub temu so bila ta vas in druga biodinamična področja<br />

svetli primeri dobrega gospodarjenja, zdrave<br />

živine in obilice pridelkov. Namesto enega leta,<br />

kot sem prvotno nameraval, sem ostal skoraj tri in<br />

ugotovil sem, da so posamezniki, ki delajo v biodinamiki,<br />

veliko bolj izkušeni, kot sem si bil predstavljal.<br />

Namesto zastarelih, cenenih predsodkov<br />

so uporabljali meta jezik, zapleten sistem simbolov,<br />

s katerimi so izrazili jasna in natančna opažanja o<br />

delovanju narave. Spoznal sem, da mnogi med njimi<br />

še zdaleč niso neizobraženi; mnogi so imeli pomembne<br />

akademske in znanstvene naslove. Medtem<br />

pa je mojega profesorja v Bernu, s katerim sem<br />

končeval svojo diplomsko nalogo, zaskrbelo, da<br />

sem izgubil svojo znanstveno objektivnost. Osumil<br />

me je največje herezije antropologije; istovetenja s<br />

proučevanimi subjekti. Poleg tega nisem objavil ničesar<br />

o tem, kar sem raziskoval. Vsekakor sem začutil,<br />

da sem našel nivo znanja, ki je prekašal nivo<br />

mojega lastnega delovanja. <br />

Tekst je v angleškem jeziku objavljen na spletni strani:<br />

www.oregonbd.org/Class/class.htm<br />

prevedla in priredila Marina Nuvak<br />

Drugi biodinamični vrtnarji in kmetje, ki sem jih<br />

srečal v tem času, so imeli čudna opravila, kot na


12<br />

širjenje<br />

Biodinamika in<br />

znanost<br />

Matjaž Turinek,<br />

univ.dipl.inž.kmet.<br />

Biodinamika in znanost je tema, s katero se<br />

intenzivneje ukvarjam v zadnjem letu in pol.<br />

Večina izmed vas verjetno pozna biološko<br />

dinamičen (BD) način kmetovanja, za znanost pa<br />

je prav gotovo že vsak slišal. Kaj je torej potrebno,<br />

če se želimo lotiti iskanja stičnih točk teh dveh<br />

pojmov oziroma področij? Najprej zagotovo<br />

razvoj razumevanja, kaj pojma BD kmetovanje<br />

in znanost sploh pomenita.<br />

Znanost, boste rekli, je pa ja enostavno razložiti.<br />

'Vse, kar je znanstveno, je znanost' ali pa 'To<br />

počnejo znanstveniki' in še 'To je nekaj, kar je<br />

dokazano in zagotovo drži.' Nekaj resnice se že<br />

skriva v takšnih izjavah, pa vendar se mi zdi,<br />

da se znanosti v naši družbi drži nek nedosegljiv,<br />

vzvišen in mogočen videz oziroma podoba.<br />

Kdo ustvarja in vzdržuje to podobo, pa je že drugo<br />

vprašanje. Mogoče se bomo deloma približali<br />

bistvu znanosti, če bomo pogledali cilje, za katere<br />

si znanost prizadeva – prvi in poglavitni je namreč<br />

iskanje resnice. Torej bi znanost zaenkrat lahko razložili<br />

kot razumno, utemeljeno, dokumentirano in<br />

ponovljivo iskanje resnice.<br />

Pa se lotimo še drugega, širši družbi manj znanega<br />

pojma – BD kmetovanje. Skovanka izvira iz prve<br />

polovice prejšnjega stoletja, ko je leta 1924 skupina<br />

zaskrbljenih kmetov poprosila filozofa in raziskovalca<br />

dr. Steinerja za nasvete in pomoč pri pridelovanju<br />

hrane, saj so opažali probleme v njihovi vsakdanji<br />

praksi. To je bil namreč čas, ko se je začelo bolj<br />

na veliko uporabljati sintetizirana gnojila (umetni<br />

gnoj) in prva škropiva. In ti kmetje, ki so imeli posestva<br />

velika od 50 do 1500 ha, so opazili, da žito<br />

ni več tako vitalno, da polega, da ga napada veliko<br />

bolezni, da imajo probleme s plodnostjo živali, boleznimi<br />

in škodljivci pri drugih poljščinah itd. Že<br />

samo ime – biološko – pove, da gre za eno izmed<br />

prvih oblik ekološkega kmetovanja; torej takšnega<br />

kmetovanja, ki se ob upoštevanju dobre kmetijske<br />

prakse ravna po načelih, kot so: kolobarjenje, zaključeni<br />

krogotoki hranil in energije, živalim primerna<br />

in prijazna živinoreja, uporaba organskih gnojil,<br />

lokalna pridelava in prodaja hrane, skrb za biotsko<br />

Steiner v kmetijskem tečaju poudarja luno in<br />

njen vpliv na rast in razvoj rastlin. Znanstveno<br />

so vplive preverjali v 90. letih in jih tudi, čeprav<br />

komplicirano, dokazali.<br />

Naučiti se moramo opazovati –<br />

od detajla do širše in celovite slike.


obzorij<br />

pestrost in ohranjanje kulturne krajine. Drugi del<br />

besede – dinamično – pa izpričuje, da nič na tem<br />

svetu ni stalnega, da je vse v nekem gibanju, dinamiki.<br />

To pomeni, da se naša kmetija vedno spreminja<br />

skozi čas in prostor, da se razvija. Pomeni tudi,<br />

da se naše sorte, pasme živali in okolje spreminjajo<br />

ter razvijajo. Pomeni pa tudi vpetost ljudi, živali,<br />

rastlin in Zemlje nasploh v nek širši okvir – torej, da<br />

ne obstajamo samo tukaj in zdaj na našem planetu,<br />

ampak da je ta planet del sončnega sistema, ki je<br />

del galaksije, ki je spet del nečesa večjega – vesolja.<br />

In ni potrebno, da smo astronomi, da bi spoznali in<br />

doumeli, da je to res, in da obstaja neka širša povezava<br />

med nami in vesoljem. Če samo pogledamo na<br />

luno, ki je nam najbližje nebesno telo – kako velik<br />

vpliv ima na življenje na Zemlji. Plima in oseka sta<br />

sicer najbolj vidna vpliva, toda vsi poznamo stare<br />

modrosti pravilnega časa spravila lesa glede na kasnejšo<br />

uporabo (polna luna za drva, mlaj za izdelke<br />

iz lesa). Vsak dan se srečujemo tudi s cikli, ki obstajajo<br />

v naravi, ki so prav tako povezani z luno (polna<br />

luna in mlaj) – predvsem to vidimo v menstrualnih<br />

in pojatvenih ciklih. Navsezadnje pa smo vsi že<br />

tudi kdaj prebrali kakšen horoskop in se odkrili v<br />

nam pripadajočem znamenju.<br />

to, da ekološko, še posebej pa BD kmetijstvo res deluje<br />

tudi po kriterijih znanstvenega pristopa k raziskavam.<br />

Da lahko s tem načinom kmetovanja ne<br />

samo pridelamo dovolj hrane za vse ljudi, temveč<br />

obenem tudi ohranjamo naravo, kulturno krajino,<br />

službe in navsezdanje tudi zdravo družbo v vseh<br />

pomenih besede.<br />

Pa si poglejmo malo bolj podrobno, kaj je bilo ugotovljeno<br />

skozi praktične, poljske poizkuse. Oprl<br />

sem se na rezultate dolgotrajnih poizkusov (nad 15<br />

let), ki še danes potekajo npr. v Nemčiji, Švici, ZDA,<br />

… V teh poizkusih na večjih poizkusnih poljih neposredno<br />

primerjajo pridelovalne sisteme – konvencionalno/integrirano,<br />

ekološko in biodinamično<br />

kmetijstvo. V teh različnih sistemih imajo enak<br />

kolobar, enake sorte, enako osnovno obdelavo tal,<br />

enake roke setve, žetve, vrednotenj, ipd. Razlikuje<br />

se predvsem način gnojenja (mineralna gnojila, hlevski<br />

gnoj, kompostiran gnoj), 'varstva' rastlin (sintetična<br />

škropiva, naravni izvlečki, BD pripravki) in<br />

skrbi za plevele (herbicidi napram strojni oskrbi).<br />

Veliko ljudi seveda najprej pomisli na pridelke – saj<br />

Zraven tega pa se v BD kmetijstvu uporablja tudi<br />

7 pripravkov, ki so narejeni na osnovi zdravilnih<br />

zelišč (rman, kamilica, baldrijan ipd.), kremena in<br />

kravjega gnoja. Ti so bili ustvarjeni z namenom<br />

krepitve zdravja rastlin, izboljšanja rodovitnosti<br />

zemlje in navsezadnje za pridelavo zdrave, hranljive<br />

in okusne hrane – kot odgovor na vprašanja<br />

kmetov, ki so prišli do dr. Steinerja v letu 1924 in<br />

katerega predavanja so objavljena v knjigi 'Die Geisteswissenschaftlichen<br />

Grundlagen zum Gedeihen<br />

der Landwirtschaft – der Landwirtschaftliche Kurs'<br />

oziroma 'Duhovnoznanstveni temelji za dobro<br />

uspevanje kmetijstva – Kmetijski tečaj'.<br />

V preteklih 85 letih je bilo opravljenih veliko raziskav<br />

in poizkusov v zvezi z BD kmetijstvom in še<br />

posebej na BD pripravkih. In kljub tako dolgi, pravzaprav<br />

najdaljši tradiciji in praksi pridelovanja hrane<br />

na ta način se še vedno najdejo neverni Tomaži,<br />

ki z veliko dvoma gledajo na ekološko, kaj šele na<br />

BD metodo pridelovanja hrane in menijo, da kaj takšnega,<br />

brez uporabe mineralnih gnojil in škropiv,<br />

sploh ni mogoče.<br />

No, preko moje vsakdanje prakse in preko raziskave<br />

literature, ki sem jo bolj podrobno opravil v preteklem<br />

letu, sem prišel do znanstvenih dokazov za


širjenje<br />

velja neko splošno prepričanje, da v ekološkem in<br />

BD kmetijstvu pridelamo manj. In res je, pridelki<br />

so bili v BD kmetijstvu v povprečju manjši za 5 %<br />

(pšenica) do 30% (krompir). Nekateri bodo rekli:<br />

'Ja, saj to pa ni tako slabo.' Drugi pa bodo mnenja:<br />

'Saj smo vedeli, da ne moremo prehraniti vseh ljudi<br />

s takšnim načinom kmetovanja.' Toda če pogledamo<br />

malo širše, kot samo na pridelek, torej če pogledamo<br />

še porabo energije za to količino pridelane<br />

hrane, kaj vidimo? Opazimo enak trend v vseh poizkusih<br />

– v ekološki in BD pridelavi hrane porabimo<br />

občutno manj energije – do 50 odstotkov manj<br />

kot pa v konvencionalni pridelavi. Na enoto pridelka<br />

to pomeni 20 do 56 % manj porabljene energije,<br />

predvsem na račun ne-uporabe sintetičnih škropiv<br />

in mineralnih gnojil. Če k temu danes dodamo še<br />

ekonomski vidik (predvsem na račun zvišanja cene<br />

mineralnih gnojil), pridemo do zanimivega zaključka,<br />

da BD kmetijstvo predstavlja zelo resno alternativo<br />

današnjemu industrijskemu načinu kmetovanja.<br />

Industrijskemu pa zato, ker se rastline še vedno<br />

smatra kot majhne tovarne, ki potrebujejo inpute<br />

(vnose) za proizvodnjo outputov (pridelkov) in da<br />

so živali podobno smatrane kot proizvajalci hrane,<br />

kjer se skoraj izključno gleda na optimizacijo izrabe<br />

oziroma konverzijo hrane. Industrijsko tudi zato,<br />

ker poudarja količino (kvantiteto) in ne kakovosti<br />

(kvalitete). Tudi redke objavljene študije, v katerih<br />

je bila primerjana kakovost pridelane hrane s celostnimi<br />

metodami (kristalizacija z bakrovim kloridom,<br />

dvigajoča se slikovna metoda), so jasno razlikovale<br />

med različnimi sistemi pridelave, kjer je BD<br />

metoda izkazovala najbolj skladno in uravnoteženo<br />

sestavo ter vitalnost.<br />

Pa če gremo naprej z rezultati poljskih poizkusov.<br />

Zanimivo je bilo spoznanje, kaj se dogaja z nivojem<br />

organske snovi (torej humusom) v tleh. Po 21 letih<br />

so ponovno naredili analizo tal, primerjali rezultate<br />

in ugotovili – kaj mislite? Kaj se je zgodilo z organsko<br />

snovjo v tleh? Če je na začetku nivo bil 100<br />

odstotkov - kje smo potem bili danes? V BD sistemu<br />

je nivo pri enem poizkusu ostal nespremenjen,<br />

v enem pa se je povečal za 1 odstotek. Hmmm...<br />

bi pa mogoče pričakovali, da se bo le-ta zvišal, saj<br />

smo uporabljali kompostiran hlevski gnoj, mar<br />

ne? Toda, če pogledamo naprej, vidimo, da se je<br />

v ekološkem sistemu nivo organske snovi znižal<br />

za 9 odstotkov v obeh poizkusih. Tudi tukaj smo<br />

uporabljali hlevski gnoj, ki ni bil kompostiran in zaorali<br />

vse organske ostanke, ki so ostali na njivi po<br />

spravilu pridelka. V konvencionalnem sistemu se je<br />

ta nivo zmanjšal za 15 oziroma 21 odstotkov. A tudi<br />

tukaj je bil uporabljen hlevski gnoj, dodatno pa še<br />

mineralna gnojila. Pa vseeno skoraj za petino manj<br />

organske snovi v tleh! In zakaj je ta organska snov<br />

tako zelo pomembna? Predstavlja namreč osnovo<br />

za rodovitnost tal in hkrati tudi hrano za drobnoživke,<br />

mikroorganizme, bakterije, glive, ipd. Skratka,<br />

predstavlja hrano za vse živo v tleh! In tega življenja<br />

je bilo v BD tleh značilno več – v nekaterih<br />

primerih celo do 250 odstotkov več. Nadalje pa organska<br />

snov predstavlja v današnjem času globalnega<br />

segrevanja pomemben ponor ogljika – saj je<br />

večina organske snovi zgrajene iz ogljika. Nekateri<br />

so celo mnenja, da bi s povečanjem deleža organske<br />

snovi v tleh za 20 – 30 odstotkov znatno pripomogli<br />

k omilitvi posledic globalnega segrevanja. A kaj, ko<br />

po 20 letih ne povečamo tega deleža, celo za petino<br />

ga zmanjšamo – vsaj s konvencionalnim, torej industrijskim,<br />

kmetijstvom. Torej če smo z BD metodo<br />

pridelave hrane ohranili vsaj enak nivo organske<br />

snovi, to niti ni tako slabo, mar ne?<br />

Z BD kmetovanjem pa ohranjamo tudi biotsko pestrost<br />

– na poskusnih parcelah so v konvencionalnem


obzorij<br />

15<br />

sistemu zraven pšenice našli še eno rastlinsko vrsto,<br />

v ekološkem 7, v BD sistemu pa kar 11. Pestrost<br />

rastlin pomeni tudi pestrost živali – saj cvetoče<br />

rastline predstavljajo hrano za čebele, metulje in<br />

druge žuželke. To pomeni, da imajo tudi ptice, ki<br />

se hranijo z žuželkami, več možnosti za preživetje.<br />

Prav tako pa žive meje, potoki, jarki, robovi njiv,<br />

ipd. močno prispevajo k ohranjanju življenja na<br />

naši kmetiji.<br />

Prav tako je bilo narejenih veliko raziskav na osnovi<br />

primerjav BD in konvencionalnih kmetij. Izsledki<br />

so bili podobni kot pri dolgotrajnih poljskih poizkusih<br />

– torej nekoliko nižji pridelki (ki pa imajo<br />

dolgoročno potencial prekositi trenutne konvencionalne),<br />

višji nivo organske snovi v tleh, več življenja<br />

v tleh, večja biotska pestrost in pa kmetije, ki so<br />

tudi finančno sposobne preživeti in obstati. Tudi iz<br />

vidika ohranjanja kulturne krajine je bilo narejenih<br />

nekaj raziskav in raziskovalci so se lotili te široke<br />

teme z malo drugačnim pristopom. Šli so namreč<br />

na kmetije, se pogovarjali s kmetom, družino, zaposlenimi,<br />

strankami, organizirali sprehod po kmetiji<br />

in nato intervjuvali vse te ljudi z namenom, da pridobijo<br />

sliko kmetije. Kako jo ljudje, vpeti v kmetijo,<br />

trenutno vidijo in kje vidijo potrebe za izboljšanje,<br />

možnosti za spremembe, priložnosti za boljše oblikovanje<br />

kmetije in s tem posledično kulturne krajine.<br />

Na tak način bi lahko dolgoročno prišli tudi<br />

do kulturne krajine, ki bo po meri človeka, rastlin,<br />

živali in narave.<br />

Postavljenih je bilo tudi več naravoslovno znanstvenih<br />

teorij, zakaj oziroma na kakšen način delujejo<br />

BD pripravki. V prvi so poskušali učinek pripravkov<br />

razložiti z metodo 'normalizacije' pridelka, kjer<br />

BD pripravki na slabih tleh povečajo pridelek, na<br />

zelo dobrih tleh pa ga zmanjšajo. Dolgoročno se<br />

pridelki ustalijo na nekem optimalnem nivoju za<br />

tista tla.<br />

Pa vendar je pri tej teoriji ostalo mnogo odprtih in<br />

neodgovorjenih vprašanj. Tako je dandanes najbolj<br />

uveljavljena teorija oziroma model sistemskega<br />

odziva in prilagajanja, kjer učinki BD pripravkov<br />

niso odvisni samo od njih samih, temveč tla, rastline,<br />

okoljski dejavniki in interakcija le-teh v največji<br />

meri določajo učinke BD pripravkov.<br />

Tudi v Sloveniji smo na Fakulteti za kmetijstvo in<br />

biosistemske vede v letu 2007 začeli z dolgotrajnim<br />

poskusom primerjave različnih pridelovalnih sistemov,<br />

kjer je prav tako vključeno BD kmetovanje.<br />

Cilj poizkusa je - poleg spremljanja ustaljenih indikatorjev<br />

uspešnosti pridelave - opazovati, določiti<br />

in beležiti predvsem kakovost tako pridelane hrane<br />

– z ustaljenimi analitičnimi, inovativnimi laboratorijskimi,<br />

senzoričnimi in predvsem tudi celostnimi<br />

metodami določanja kakovosti hrane. Kaj več o tem<br />

poskusu in o rezultatih le-tega boste lahko prebrali<br />

v kateri izmed prihodnjih številk revije <strong>Svitanje</strong>.<br />

Seveda je bilo objavljenih še veliko več izsledkov<br />

raziskav – večinoma v letnih poročilih raziskovalnih<br />

inštitutov in društev, v reviji Lebendige Erde,<br />

Elemente der Naturwissenschaft, ipd. Če je katera<br />

od naštetih stvari v vas spodbudila razmišljanje in<br />

vprašanja, vas vabim, da si v kakšni knjižnici sposodite<br />

literaturo na to temo (npr. knjigo, prevedeno<br />

v slovenščino, 'Kmetovanje po biološko dinamični<br />

metodi', ki sta jo napisala kmet praktik – Satler<br />

in dr. znanosti – Wistinghausen ) in si s tem sami<br />

ustvarite sliko o tem, kaj BD metoda kmetovanja<br />

zares pomeni. Več kot 4200 kmetom širom po svetu<br />

na več kot 128.000 ha obdelovalnih površin pomeni<br />

BD metoda kmetovanja vir preživetja, način življenja,<br />

veselje do dela in predstavlja tudi ponovno odkritje<br />

veselja biti kmet - biti zmožen opazovati živali,<br />

rastline in življenje okoli sebe, pridelovati zdravo<br />

hrano za ljudi, ki to cenijo in navsezadnje živeti od<br />

tega, kar najraje počno. <br />

Poizkus primerjave pridelovalnih sistemov<br />

na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske<br />

vede v Mariboru.


širjenje<br />

Primer biodinamične<br />

raziskovalne kmetije v<br />

Järni 5. del<br />

Učinek škropljenja z biodinamičnimi<br />

pripravki na tvorjenje humusa –<br />

rezultati poskusov iz drugih dežel<br />

Evrope<br />

Artur Granstedt<br />

Največji in najširše zastavljen poskus, pri katerem<br />

so primerjali konvencionalno, ekološko in<br />

biodinamično kmetovanje, se izvaja v Švici.<br />

Z njim so začeli leta 1978 in še vedno traja.<br />

Rezultate so predstavili na mnogo konferencah<br />

od leta 1978, v nekaj doktorskih dizertacijah<br />

in v množici člankov, ki so bili izdani tudi<br />

v tako uglednih znanstvenih revijah kot je<br />

Science (Mäder, 2002). V teh poskusih so<br />

periodično merili vsebnost humusa pri prsti, ki<br />

je bila obdelovana na različne načine. Vsebnost<br />

humusa je pri biodinamični obdelavi pri vseh<br />

meritvah višja kot pri ekološki obdelavi ali pri<br />

konvencionalni. Vsebnost humusa tako v zemlji<br />

kot v sloju neposredno pod površjem, je večja<br />

skoraj za 15%. Tisti, ki raziskujejo kmetijstvo,<br />

dobro vedo, kaj to pomeni za prodiranje korenin,<br />

biološko aktivnost in za vsesplošno oskrbo rastlin<br />

s hranili. Pri biodinamični obdelavi so količina<br />

mikrobne biomase, zmožnost dihanja zemlje in<br />

encimska aktivnost precej večje.<br />

Kombinacija kompostiranega gnoja in uporabe biodinamičnih<br />

preparatov v švicarskem DOK-poskusu<br />

nam pokaže, da pozitivni učinki na plodnost zemlje<br />

ne morajo biti posledica le biodinamičnih preparatov.<br />

Učinek samo teh preparatov so raziskovali v<br />

poskusu, ki je trajal podobno dolgo v Darmstadtu<br />

na peščeni prsti s humusom, na obrobju Frankfurta.<br />

Pri teh poskusih, s katerimi so začeli leta 1980, primerjajo<br />

konvencionalno, ekološko in biodinamično<br />

kmetijstvo.<br />

Vsebnost humusa po 20 letih v DOK poskusu; primerjava<br />

konvencionalnega, ekološkega in biodinamičnega obdelovanja.<br />

V Švicarskem DOK poskusu pri primerjanju biodinamičnega,<br />

ekološkega in konvencionalnega obdelovanja v FiBL je bila<br />

vsebnost humusa po 20 letih pri konvencionalnem kmetovanju<br />

2,8% (M), pri ekološki obdelavi z ekološkim gnojem<br />

3,15% (O) in pri biodinamični obdelavi z biodinamičnim<br />

gnojenjem in uporabo biodinamičnih preparatov 3,65% (D).<br />

(Mäder 2002)<br />

Vključili so 4 ponovitve in 3 različne količine gnojila.<br />

Ves gnoj, ki so ga uporabili na ekoloških in biodinamičnih<br />

kmetijah, je bil kompostiran. Edina razlika<br />

je bila uporaba biodinamičnih preparatov, ki so<br />

jih uporabili pri biodinamični obdelavi. Vsebnost<br />

humusa je bila vidno večja pri poljih, na katerih so<br />

uporabili biodinamične pripravke. To je veljalo pri<br />

vseh treh količinah gnojila in pri vseh štirih ponovitvah<br />

v poskusu. Poročila o tem poskusu lahko preberemo<br />

v več doktorskih dizertacijah na nemških<br />

univerzah. (Mauser, 1989; Bachinger, 1996)<br />

V teh dizertacijah so predstavljene posebne študije<br />

razvoja korenin glede na različno obdelavo. Te raziskave<br />

so pokazale, da je pri biodinamični obdelavi<br />

prodiranje korenin precej močnejše.<br />

Zaključki<br />

Vrhnja plast zemlje je ustvarjena iz zemeljske vegetacije.<br />

2,5 – 5% vsebnosti humusa v vrhnji plasti<br />

zemlje ustreza 70-140 tonam ogljika in 120-240 tonam<br />

organske mase v zemlji (SOM) na hektar v zemeljskem<br />

prerezu, ki je običajen v Severni Evropi.<br />

Ogljik daje strukturo vsej organski snovi, dušik pa<br />

je dodaten gradnik za beljakovine, ki so odgovorne<br />

za same življenjske procese. Sem spada prst, kjer<br />

ima organski del, humus, vsebnost ogljika v suhi<br />

snovi približno 60% in vsebnost dušika približno<br />

6%.<br />

16


obzorij<br />

Vsebnost dušika je nekje med ravnjo, ki je v rastlinskih,<br />

in tisto, ki je v živalskih organizmih. Pri teh<br />

raziskavah so imeli težave s popolnim razumevanjem<br />

tako procesa oblikovanja humusa, kot tudi<br />

končnega produkta: humusa samega. Težko razkrojljiva<br />

organska snov, ki nastaja na različnih stopnjah<br />

procesa razkrajanja in snovi, ki jih ustvarijo<br />

organizmi v zemlji, pripeljejo do novih, zelo velikih<br />

molekul.<br />

Opazovanja notranjih razmerij med posameznimi<br />

deli v zemlji so način za raziskovanje kakovosti sestave<br />

tal. Visok delež humusa je znak dobre presnove<br />

organske snovi pri biodinamičnem obdelovanju,<br />

kot kažejo DOK poskusi tukaj v Švici.<br />

Zelo velike količine plodne zemlje na svetu vsako leto<br />

izgine zaradi izgube plodnosti prsti, kar je posledica<br />

načina kmetijskega upravljanja, ki ne varuje prsti in<br />

zmanjšuje shranjen humus, povzroča erozijo tal, tla<br />

postajajo zbita in preveč slana (slika 13). Letno izgubo<br />

obdelovalnih površin potem nadomeščajo z obdelovanjem<br />

površin, na katerih je pred tem rasel gozd.<br />

Drevesa posekajo in zažgejo, nato pa zemljo preorjejo.<br />

S tem se ogljik, ki je bil spravljen v gozdovih in v<br />

podrasti, sprosti v atmosfero. Količino tega ogljika so<br />

ocenili na približno 1,6 Gt C/leto, kar je približno 20-<br />

25 % celotne letne količine ogljikovega dioksida, ki<br />

ga ustvari človek. Globalna količina humusa pri tem<br />

upada in zelene površine se manjšajo.<br />

Na sestavo tal in na asimilacijo ogljika v zemlji vplivajo<br />

živi organizmi in njihovo sodelovanje z mineralno<br />

prstjo in hladnimi kameninami v različnih<br />

vremenskih in topografskih pogojih.<br />

Na plodno zemljo pri nas sta v zgodovini vplivali<br />

tako narava kot tudi kultura. Obdelovalna zemlja<br />

se nahaja v glavnem tam, kjer so bili pogoji posebej<br />

primerni za obdelovanje. Zemlja na obrobju pa je<br />

postajala vedno bolj zapuščena.<br />

Obdelovanje in izboljšava zemlje pa nista vedno<br />

kompatibilna. Pogosto obdelovanje pomeni tudi<br />

zmanjševanje zalog ogljika in humusa in s tem plodnosti,<br />

ki so jo zgradili naravni procesi. Z oranjem<br />

in obdelavo se količina ogljika in humusa porazdelita<br />

znotraj gornje plasti zemlje, a se tudi hitreje<br />

razkrojita.<br />

Vsebnost humusa, merjena kot vsebnost ogljika v zemlji. mineralno<br />

– ekološko (O=organic) – biodinamično. Poskus z gnojenjem<br />

IBDF v Darmstadtu. Količina gnojenja 1-2-3 pri M, O in<br />

B obdelavi. Primerjalni poskusi s štirimi ponovitvami in tremi<br />

količinami gnojenja. Rezultati pokažejo največjo vsebnost humusa<br />

(povprečno 13% višja) pri uporabi vseh biodinamičnih preparatov<br />

(D) glede na ekološko gnojenje (O) pod istimi pogoji. Ves ekološki<br />

gnoj je bil kompostiran, poskus pa izvajajo od leta 1980 na peščeni<br />

prsti, ki ima majhno količino humusa. (Raupp in Oltmans, 2003)<br />

Pri konvencionalni pridelavi so za nekaj časa upad<br />

plodnosti prsti nadomestili s povečanjem vnosa kemičnih<br />

snovi. Ko pa pride do poslabšanja fizičnih<br />

lastnosti prsti, ko se zmanjša količina humusa in<br />

zmožnost zadrževanja vode, tudi takšne kratkoročne<br />

rešitve ne pomagajo več.<br />

Pri biodinamičnem kmetovanju so zabeležili, kako<br />

lahko obdelovanje zemlje nadomešča porabljen humus<br />

in izgradi novega. To se doseže neposredno skozi<br />

vključitev pokošene trave nazaj v zemljo, posredno<br />

pa skozi biomaso, ki je bila pobrana za krmo živali in<br />

z vključitvijo le-te nazaj v obliki kmečkega gnoja.<br />

Triletna travno-deteljna mešanica lahko ponovno izgradi<br />

približno 20 ton ogljika v biomasi, od katerih<br />

jih je več kot 10 ton neposredno vnesenih v zemljo<br />

skozi korenine in ostanke košnje, približno 5 ton<br />

ogljika pa prispeva gnoj. Nna koncu vse skupaj predstavlja<br />

približno 5 ton humusa na hektar. Povprečen<br />

letni porast humusa in ogljika, ki so ga zabeležili pri<br />

dolgoročnih poskusih na ekoloških in biodinamičnih<br />

kmetijah s travnato-deteljno mešanico, ki so jo kombinirali<br />

z recikliranjem gnoja, je od 500 do 1000 kg<br />

ogljika na hektar.<br />

Pri poskusih, kjer so primerjali biodinamično obdelovanje<br />

s konvencionalnim, se lepo vidi pomembnost vmesnega<br />

posevka travnato-deteljne mešanice in ekoloških<br />

gnojil za asimilacijo ogljika v zemljo in s tem za izgradnjo<br />

in vzdrževanje koncentracije humusa v zemlji ter s<br />

tem povezane biološke lastnosti zemlje. Dokumentirano<br />

je tudi, kako lahko uporaba biodinamičnih preparatov<br />

še bolj poveča vsebnost ogljika in humusa v zemlji,<br />

verjetno skozi oživitev ogljika s pomočjo rastlinskih in<br />

koreninskih tvorb. <br />

Konec<br />

prevedla Eva Zupan<br />

17


širjenje<br />

Gensko spremenjeni<br />

organizmi (GSO) v<br />

kmetijstvu in prehrani<br />

Tamara Urbančič<br />

Genetsko onesnaženje je nekaj povsem drugega<br />

kot kemično onesnaženje, ki smo ga po svoji<br />

neumnosti povzročili v zadnjih 50 letih. Kemikalije<br />

se namreč ne razmnožujejo same. In tudi še tako<br />

veliko kemično onesnaženje se sčasoma zmanjša.<br />

Pri genskem onesnaženju pa je ravno obratno,<br />

saj se DNA teoretično lahko razmnožuje sama.<br />

(iz filma: Življenje uhaja izpod nadzora)<br />

V letu 2007 je bilo z GSO posejanih 114 milijonov<br />

hektarov zemljišč na svetu, od tega 98% v ZDA, Argentini<br />

in Kanadi. V EU je bilo l. 2007 z GS koruzo<br />

posejanih le 110.000 ha, od tega polovica v Španiji.<br />

Gojenje GS koruze (ime: MON 810) je dovoljeno<br />

tudi v Sloveniji.<br />

DNK vseh živih bitij (od živali do bakterije ali rastline)<br />

je torej v osnovi iz enakih gradnikov. Genska<br />

tehnologija tako omogoča izolacijo genov ter nenaraven<br />

način njihovega kombiniranja in prenašanja<br />

na katerikoli organizem, ne glede na vrsto. Zato<br />

so Američani lahko prenesli podganji gen za rast<br />

v DNK solate: dobili so solato, ki hitreje zraste in<br />

dobiček se je povečal. Same tehnike prenosa genov<br />

pa še zdaleč niso natančne; z njimi namreč ni možno<br />

natančno določiti mesta, kamor se bo tuji gen<br />

vgradil in posledice so nepredvidljive.<br />

Moramo pa ločiti uporabo genskega inženiringa<br />

v kmetijstvu in prehrani od uporabe v medicini in<br />

farmaciji. Pri slednji je tveganje manjše, saj poteka<br />

genski inženiring v skrbno nadzorovanih zaprtih<br />

sistemih, problem pri kmetijstvu je, da imamo<br />

opravka s težko obvladljivimi odprtimi sistemi.<br />

Kaj je gensko spremenjen organizem (GSO)?<br />

Z razvojem biotehnologije so začeli v gene rastlinskih<br />

celic vnašati tudi gene različnih mikroorganizmov,<br />

bakterij, živali. Ta poseg v naravi ni mogoč,<br />

ker se med seboj oprašujejo in križajo samo rastline<br />

iste družine. Gensko spremenjen organizem je torej<br />

organizem, v katerega je z uporabo sodobnih metod<br />

biotehnologije vnesen gen za neko lastnost iz<br />

drugega organizma. GSO danes uporabljamo predvsem<br />

v prehrambeni in farmacevtski industriji, v<br />

zadnjem času pa tudi v poljedelstvu.<br />

Kaj so geni in kaj je genska tehnologija?<br />

Osnovna enota dednosti je gen, droben del molekule<br />

DNK, ki je nosilka dedne informacije in se nahaja<br />

v vsaki celici. Geni so delčki kromosomov, ki se nahajajo<br />

v verigi DNK znotraj celice. Zaporedje vseh<br />

genov imenujemo genom. Genomi preprostejših<br />

organizmov vsebujejo nekaj tisoč različnih genov,<br />

človekov genom pa naj bi jih vseboval nekje med<br />

70.000 in 100.000. Gene sestavljajo različne kombinacije<br />

in zaporedja osnovnih gradnikov DNK –<br />

nukleotidov. Enostavno povedano: Človek se od<br />

bakterije razlikuje zaradi različnega zaporedja in<br />

različnega števila kombinacij enakih nukleotidov.<br />

Geni so odgovorni za nastanek beljakovin, ki gradijo<br />

živa bitja, in tako določajo značilnosti vsakega<br />

živega organizma, ki se prenašajo iz roda v rod.<br />

Nekaj primerov GSO rastlin: največkrat so gensko<br />

spremenjene: soja, koruza, bombaž in oljna<br />

repica, krompir in paradižnik. Vendar Američani<br />

zaužijejo tudi veliko vrst gensko spremenjene zelenjave.<br />

Gensko spremenjene so tudi jablane, slive,<br />

tobak, prašiči, ribe, vinska trta, oljke, jagode, nageljni…<br />

res želite vedeti za vse?<br />

Krompir: Iz bakterije Bacillus thuringiensis (Bt), ki<br />

živi v prsti in proizvaja insekticid, prenesejo gen, ki<br />

je odgovoren za proizvodnjo strupa, v osnovno celico<br />

krompirja. Ko rastlina iz te celice zraste, vsaka<br />

(!) njena celica proizvaja strup proti žuželkam. Ko<br />

hrošč nekajkrat ugrizne v rastlino, pogine, zato ni<br />

potrebno uporabljati insekticidov proti hrošču, kar<br />

je cenovno ugodno. Glede uporabe gomoljev pa še<br />

ni dokazov, ali so zdravi, kajti toksin obstaja tudi v<br />

celicah gomoljev. Največji absurd pa je, da so določeni<br />

hrošči že razvili odpornost in se veselo razmnožujejo<br />

naprej. Američani sami ugotavljajo, da bodo<br />

čez deset let spet morali uporabljati insekticide.<br />

18


obzorij<br />

19<br />

Tokrat na GS krompirju. Torej bodo ljudje zauživali<br />

dva strupa namesto enega.<br />

Koruza: Koruzna vešča in koruzni hrošč delata veliko<br />

škodo predvsem na poljih, kjer se iz leta v leto<br />

sadi le koruzo (monokultura). Škodo zaradi vešče<br />

in hrošča bi drastično omejili, če bi uporabljali kolobar.<br />

Vendar se Američanom bolj splača koruzo<br />

gensko spremeniti tako, da - podobno kot pri krompirju<br />

- vsadijo gen bakterije Bt, ki proizvaja strup,<br />

v DNK koruze. Tako vsaka celica koruze (tudi zrnje<br />

in cvetni prah) proizvaja strup proti škodljivcem<br />

in je celotna rastlina 1000x bolj strupena, kot<br />

če bi bila škropljena z insekticidom. Z deli koruze<br />

pa se seveda hranijo tudi druge žuželke in poginjajo<br />

(npr. metulji monarhi, talni organizmi, polonice,<br />

vešče, celo pajki, katerih plen je živel na taki<br />

koruzi). Problem je tudi v tem, da se cvetni prah<br />

z novo genetsko zasnovo širi z vetrom na običajne<br />

koruzne rastline. Tako nastajajo nekakšni križanci,<br />

ki so grožnja ekološki pridelavi in semenski pridelavi.<br />

Ta koruza se pojavlja pod imenom MON 810<br />

in je trenutno edina za gojenje dovoljena genetsko<br />

spremenjena rastlina v EU.<br />

škropiva toliko dražja. Večina okoljskih in tehnoloških<br />

težav pa ostaja enaka. Obljube višjih pridelkov<br />

in manjše porabe pesticidov se niso uresničile. Še<br />

vedno ne obstaja nobena komercialna GS rastlina,<br />

ki bi imela višji pridelek, bila odporna na sušo ali<br />

slanost. Za slovenske kmete bo konkurenčna prednost<br />

v tem, če jim bo potrošnik lahko zaupal, da<br />

GSO ne bodo uporabljali. Kajti več kot potrošniki<br />

vedo o GSO, bolj se želijo izogniti GS živilom.<br />

GSO in okolje<br />

GS rastline lahko s cvetnim prahom kontaminirajo<br />

običajne rastline na velike razdalje. Širitev gensko<br />

spremenjenih Bt – hibridov koruze (v Sloveniji<br />

dovoljena uporaba GS koruze MON 810) pomeni<br />

nevarnost kopičenja Bt-toksina v okolju. Mnoge GS<br />

rastline imajo vgrajen gen 'terminator', kar pomeni,<br />

da seme nove GS rastline ni več kaljivo. Kmetje so<br />

tako postali odvisni od multinacionalk, širitev takih<br />

genov v okolje (npr. s cvetnim prahom) pa ima<br />

Soja in oljna ogrščica: Obe sta največkrat genetsko<br />

spremenjeni tako, da imata vgrajene gene na odpornost<br />

proti herbicidom. To pomeni naslednje: ko<br />

kmet poškropi njivo s totalnim herbicidom, tako<br />

uniči vse plevele in rastline, razen soje oz. oljne<br />

ogrščice, ki sta odporni. Na ta način si poenostavi<br />

delo, hrana pa ni nič bolj zdrava kot prej in okolje<br />

nič manj onesnaženo. Problem se spet pojavi,<br />

ko veter raznaša predvsem seme oljne ogrščice na<br />

druga polja, kjer ni zaželjena. Zaradi odpornosti<br />

na herbicide je neuničljiva in se veselo razmnožuje<br />

in širi kot najbolj trdovraten plevel. Olje GS oljne<br />

ogrščice se najpogosteje uporablja za predelavo v<br />

margarino in njegova uporaba v prehrani v EU je<br />

dovoljena.<br />

Prašiči, ki so jim vsadili gen za posebne rastne hormone<br />

(da bi hitreje pridobivali na teži), obolevajo<br />

za sklepno revmo, zato so te poskuse ustavili. Z genom,<br />

ki izloča poseben rastni hormon, lahko lososi<br />

in postrvi zrastejo štirikrat hitreje. Vendar so ljudje<br />

zaradi nezaupanja v takšno hrano preprečili gojenje<br />

teh rib. Tako imenovane transgene živali zaenkrat<br />

redijo le v znanstvene namene.<br />

GS rastline kmetom doslej niso prinesle vidnih koristi<br />

in tudi dobiček za kmeta ni nič večji. Če morda<br />

prihrani pri določenih stroških, pa so semena in


širjenje<br />

lahko nepredvidljive posledice za ekosistem. Zadnje<br />

raziskave kažejo celo, da gensko spremenjene<br />

gojene rastline prepuščajo toksine iz korenin v zemljo.<br />

S tem škodijo talnim organizmom in porušijo<br />

naravno ravnovesje. Uradni podatki glavnih držav<br />

pridelovalk ZDA, Brazilije in Argentine potrjujejo,<br />

da se z gojenjem GS rastlin poraba pesticidov povečuje,<br />

vključno z rabo strupenih kemikalij, ki so v<br />

nekaterih evropskih državah prepovedane.<br />

Zakaj je veliko ljudi, tudi strokovnjakov,<br />

proti uporabi GSO v kmetijstvu in prehrani?<br />

• Ker jih skrbijo nepredvidljivi stranski učinki,<br />

ki jih lahko ima prenašanje genov iz enega<br />

organizma na drugega (predvsem možnost<br />

alergijskih reakcij zaradi sinteze novih beljakovin,<br />

ki jih telo ne prepozna).<br />

• Ker so gensko spremenjeni organizmi nekaj,<br />

kar v naravi ni možno.<br />

• Ker se gensko spremenjene rastline razmnožujejo<br />

med seboj in oplojujejo tudi običajne<br />

rastline, s tem pa je ogroženo semenarstvo in<br />

ekološko kmetovanje.<br />

• Ker so ti procesi neobvladljivi, saj cvetni prah<br />

in semena veter raznaša kilometre daleč.<br />

• Ker škodljivi učinki GSO na človeka niso raziskani!<br />

• Ker imajo od GSO koristi samo in izključno<br />

proizvajalci GSO, kmetje in potrošniki nimamo<br />

nikakršnih koristi.<br />

• Ker se človek ne bi smel igrati Boga.<br />

Ali zauživamo hrano z GSO?<br />

Po pravilih mora biti gensko spremenjena hrana<br />

označena. Vendar ni potrebno označevati vsebnost<br />

aditivov iz GS rastlin. Tako je npr. soja lecitin v čokoladi<br />

lahko narejen iz GS soje, pa tega ne vemo.<br />

Prav tako lahko pecivo in omake izdelujejo iz GS<br />

soje. Pri juhah, omakah in picah pogosto uporabljajo<br />

GS paradižnik. Margarina je lahko narejena iz<br />

olja GS ogrščice…. Posredno GS hrano zauživamo<br />

tudi preko mesa, mlečnih izdelkov in jajc. Naša zakonodaja<br />

namreč dovoljuje, da se GSO uporabljajo<br />

v prehrani živali, proizvodov živalskega porekla pa<br />

ni treba označevati. Tako slovenske mešalnice krmil<br />

uporabljajo predvsem GS sojo, kajti ta predstavlja<br />

skoraj celotno svetovno proizvodnjo soje. Tudi<br />

encimi, ki se uporabljajo v živilih kot pomožna<br />

tehnološka sredstva pri proizvodnji kruha, žganja,<br />

piva, sadnih sokov, sira, majoneze …, so izdelani<br />

s pomočjo genskega inženiringa (60% encimov).<br />

Nekateri v tem vidijo nove, skrivne povzročitelje<br />

alergij.<br />

GSO in zdravje<br />

Tega, kako uživanje GS rastlin učinkuje na človeško<br />

zdravje, ne preverjajo nikjer na svetu! Znanstvene<br />

raziskave o dolgoročnih učinkih GSO na<br />

zdravje ljudi niso bile opravljene, opravljenih pa je<br />

bilo nekaj raziskav na živalih. Avstrijci so ugotovili,<br />

da imajo miši, hranjene z GS koruzo, manj potomcev.<br />

Prav tako so miši, hranjene z GS grahom<br />

(odpornim proti graharju in herbicidu), zbolele za<br />

vnetnimi boleznimi dihal, zato so v Avstraliji prekinili<br />

raziskovalno delo z GS grahom. V Angliji so<br />

v letu 1995 začeli raziskave vpliva GS rastlin na živali.<br />

Raziskovalec dr. Arpad Pusztai je ugotovil, da<br />

krompir z genom zvončka pri poskusnih podganah<br />

povzroča oslabljen imunski sistem. Izjavil je, da GS<br />

krompirja ne bi zaužival, ker je zdravju nevaren.<br />

Zato je dobil javno priznanje in hkrati odpoved<br />

službe. Podobno se je zgodilo še vrsti znanstvenikov.<br />

Zakaj takšna gonja, če gre za 'popolnoma varno'<br />

hrano? Dejstvo je, da se je v obdobju 10 let proizvodnje<br />

GS rastlin število alergij podvojilo. Alergije<br />

izzivajo nove tehnične beljakovine, ki so telesu tuje<br />

in nikoli niso obstajale v verigah prehranjevanja.<br />

Še hujši je nenehni porast imunosti na antibiotike,<br />

pri čemer GS hrana igra veliko vlogo. Dr. Stanley<br />

Ewen je objavil rezultate, da prehrana z GS hrano<br />

povzroča na poskusnih živalih poškodbe na vitalnih<br />

organih: želodcu, ledvicah, vranici, ščitnici in<br />

možganih. S tem je podprl dr. Arpada Pusztaija. V<br />

letu 1999 je te raziskave podprlo še 22 znanstvenikov<br />

in zahtevalo javno objavo rezultatov.<br />

20


obzorij<br />

21<br />

Kako nepredvidljivo je prenašanje genov, pokaže<br />

naslednji primer: v GS krompir so vnesli gen<br />

lešnika, tako da je oblikoval GNA lektin, ki ima insekticidni<br />

učinek. Sam lektin iz lešnika sesalcem ni<br />

škodljiv, večje količine lektina iz GS krompirja pa<br />

so za sesalce toksične, zato predvidevajo, da je ob<br />

prenosu DNK prišlo do sprememb v GS krompirju.<br />

Vnos tujih genov v kmetijske rastline lahko povzroči<br />

pojav novih strupenih snovi ali nevarno koncentracijo<br />

sicer nenevarnih snovi, ki jih najdemo tudi v<br />

poljščinah, pridelanih na klasičen način!<br />

Kdo ima koristi od GSO?<br />

Izključno samo proizvajalke GSO. Največja med njimi<br />

je ameriška družba Monsanto (90% tržni delež),<br />

ostale so: BASF, Bayer, Syngenta. Syngenta je sicer<br />

švicarsko farmacevtsko podjetje, vendar Švica ni<br />

nikoli dovolila uporabe GSO niti v kmetijstvu niti v<br />

prehrani. Syngenta je tudi proizvajalka zelo strupenega<br />

pesticida Atrazina, ki ga je Švica prva prepovedala<br />

uporabljati. Švicarji že vedo zakaj! Običajna<br />

praksa je, da korporacije razvijejo GS rastline, ki so<br />

odporne na herbicid, ki ga tudi same proizvajajo.<br />

Patentirano imajo vse: seme, rastline in njihovo<br />

potomstvo ter pesticide, brez katerih GS rastline<br />

ne uspevajo. Kmet ne more več sam odločati niti<br />

o prodaji pridelka. Samo 1% genskih sprememb je<br />

bilo doslej usmerjenih v doseganje značilnosti, ki bi<br />

potrošniku prinesla koristi (npr. boljša ali bolj uravnotežena<br />

hranilna vrednost pridelkov).<br />

Gensko spremenjeni organizmi od ZDA<br />

preko EU do Ilirske Bistrice<br />

ZDA je največja pridelovalka GS rastlin v kmetijstvu<br />

in pridela več kot polovico svetovnih GS poljščin.<br />

Ameriška družba Monsanto je največji svetovni pridelovalec<br />

GS semen. Hkrati trži pesticid Roundup,<br />

ki ga prodajajo skupaj s semeni. Prihodki podjetja<br />

naj bi se od leta 2007 do 2010 zvišali z 8,6 na 14,9<br />

milijarde dolarjev! Zaradi tolikšnih dobičkov skušajo<br />

čim več držav in kmetov prepričati v gojenje GS<br />

rastlin. Tako so v Argentini pred nekaj leti prepričali<br />

kmete, naj kupujejo njihovo seme GS soje. Ker je<br />

seme zelo drago in ker k temu semenu sodijo specifični<br />

pesticidi, ki so tudi zelo dragi, so morali kmetje<br />

najeti kredite. Pridelek soje ni bil nič večji, je pa cena<br />

močno padla, saj največji kupec soje (Japonska) ni<br />

hotel kupiti GS soje. Zaradi padca cene kmetje niso<br />

mogli vrniti kreditov in so izgubili cele kmetije. Po<br />

ocenah je stradalo 40.000 argentinskih otrok.<br />

Evropska unija se je dolgo upirala gojenju GS rastlin,<br />

a je v letu 2004 evropska komisija pod pritiskom<br />

svetovne trgovinske organizacije nazadnje le<br />

popustila in umaknila prepoved pridelovanja GS<br />

kmetijskih rastlin (in z njo Slovenija kot del EU).<br />

Uveljavila je zakonodajo, ki omogoča pridelovanje<br />

GS rastlin. Vendar je v Evropi (v nasprotju z ZDA)<br />

še vedno obvezno označevanje živil, ki so izdelana<br />

iz GS rastlin. Švica, ki pa ni podvržena EU politiki,<br />

neomajno vztraja pri prepovedi GSO v kmetijstvu<br />

in prehrani in je za obdobje 5 let prepovedala celo<br />

uvoz GS hrane.<br />

V Evropski uniji je trenutno dovoljeno gojiti le eno<br />

rastlino – koruzo MON 810, ostale gensko spremenjene<br />

rastline pa poskusno pridelujejo v večini članic<br />

EU. Skupno ima 24 GSO dovoljenje za uporabo<br />

kot živilo ali krma. Zakonodajo za gojenje GS rastlin<br />

lahko države članice EU sprejmejo same, vendar pa<br />

ZDA preko veleposlaništev pritiskajo na države<br />

za širitev gojenja GSO rastlin. Tudi v Sloveniji je<br />

ameriško veleposlaništvo že organiziralo posvet in<br />

reklamiranje GSO. Hkrati se po Evropi vrstijo protesti<br />

potrošniških in okoljevarstvenih organizacij<br />

proti GSO. V Evropi so že razglasili cone brez GS<br />

rastlin in hrane v več kot 160 regijah, 3500 mestih<br />

in občinah ter na deset tisoč kmetijah. Francija je z<br />

gojenjem GS rastlin prenehala v letu 2008.<br />

Po uradnih podatkih v Sloveniji doslej še ni bilo<br />

komercialne pridelave GS rastlin. Vendar pa kmetje<br />

– z izjemo ekoloških kmetij - živali krmijo zlasti<br />

z GS sojo, ki jo uvažajo mešalnice krmil. Slovenija<br />

je zaradi razdrobljene kmetijske strukture in<br />

razmeroma ohranjene narave še posebej neprimerna<br />

za gojenje GS rastlin, saj veter in žuželke<br />

cvetni prah GS rastlin prenašajo kilometre daleč.


širjenje<br />

Slovensko ministrstvo za okolje je bilo v letih 2006-<br />

2008 že večkrat pozvano, naj uvede moratorij za gojenje<br />

koruze MON 810, vendar tega ni storilo. Kljub<br />

mnogim nasprotovanjem so se poslanci odločili, da<br />

bodo v letošnjem letu po nujnem postopku sprejeli<br />

zakon o soobstoju GS rastlin z drugimi kmetijskimi<br />

rastlinami. Predlog zakona govori tudi o vprašanju<br />

odškodnin v primeru nenamernega mešanja tovrstnih<br />

rastlin z drugimi rastlinami. Predlagani sta<br />

dve različici: oblikovanje odškodninskega sklada<br />

ali izplačilo prek proračunske postavke. To pomeni,<br />

da bodo kmetje lahko sejali GS rastline, vendar<br />

bodo npr. ekološki kmetje v primeru prenosa GS<br />

peloda (npr. koruze) na ekološko poljščino, dobili<br />

odškodnino, saj njihov pridelek ne bo ekološki. Domiselno,<br />

ni kaj! Sprašujem se, čemu sploh ta zakon,<br />

saj GS rastline sploh niso prinesle takšnega uspeha,<br />

kot so pričakovali – razen Monsantu.<br />

Inštitut za trajnostni razvoj je aprila 2007 vsem občinam<br />

poslal dopis o GSO in v podpis izjavo, s katero<br />

se občina zavezuje, da na svojih zemljiščih ne<br />

bo dovolila gojenja GSO ter da bo spodbujala ostale<br />

lastnike zemljišč, kmete in politike proti gojenju<br />

GSO rastlin. To izjavo je podpisalo že 79 slovenskih<br />

občin, med njimi: Cerknica dne 28.6.07, Koper dne<br />

19.7.07, Sežana dne 27.9.07, Postojna dne 16.10.07,<br />

Hrpelje-Kozina dne 18.10.07, Pivka dne 2.4.08…<br />

občina Ilirska Bistrica izjave do danes, ko pišem ta<br />

članek (16.2.<strong>2009</strong>), še ni podpisala. Bo pa izjava v<br />

obravnavi na naslednjem občinskem svetu. Sama<br />

vidim razvoj bistriškega kmetijstva v smeri čim<br />

bolj zdrave, neoporečne hrane. Zato ker je tako<br />

čiste zemlje in vode, kot jo je najti v Ilirski Bistrici,<br />

v Evropi vse manj in bo slej ko prej zelo iskana.<br />

Sosednje občine se tega zavedajo! Ne zapackajmo<br />

svojega okolja!<br />

v tujini. Ekološka pridelava zajema tudi kontrolo<br />

na prisotnost GSO, saj v ekološkem kmetijstvu GSO<br />

niso dovoljeni. Če pri kmetu najdejo GSO, pesticide<br />

ali umetna gnojila - tako v pridelkih kot tudi na<br />

kmetiji sami - mu nemudoma odvzamejo certifikat<br />

in se s tržno ekološko pridelavo ne more več ukvarjati.<br />

Tudi ekološke kokoši, prašiči in ostale ekološke<br />

živali ne smejo zauživati hrane, ki ni bila pridelana<br />

na ekološki način. Kdaj bomo začeli tako kontrolirati<br />

hrano naših otrok?<br />

Kaj lahko naredimo sami?<br />

Kdor ima možnost in voljo, naj si čim več hrane<br />

pridela doma. Tudi če je v trgovini hrana cenejša<br />

in bolj pri roki. Doma pridelana hrana bo zagotovo<br />

bolj zdrava, okusna in hranilna. Kdor pa nima<br />

te možnosti, naj izbira ekološka živila, živila brez<br />

oznake 'gensko spremenjena' ali pa kupuje pri bližnjem<br />

kmetu, ki ga pozna in mu zaupa.<br />

Pomembno je, da se informiramo in podvomimo<br />

o hrani, dodatkih in reklamah, ki nam jih dnevno<br />

vsiljujejo veliki proizvajalci. V današnjem času prav<br />

nikomur ni mar, ali bomo zboleli ali ne, pomemben<br />

je le dobiček. Velike farmacevtske družbe proizvajajo<br />

velike količine pesticidov, od katerih ljudje zbolevajo,<br />

nato pa jim prodajajo zdravila. Tako dvakrat<br />

zaslužijo. Samo Bayer je v lanskem letu prodal v<br />

Sloveniji za 20,4 mio EUR pesticidov! (Kmečki Glas,<br />

21.1.09) Seveda Bayer prodaja tudi zdravila. In<br />

GSO. Na spletni strani inštituta za trajnostni razvoj<br />

(www.itr.si) lahko najdete povezavo za ogled filma<br />

Življenje uhaja izpod nadzora, ki nazorno prikazuje<br />

posledice uvajanja GSO. Prikazan je vpliv GSO na<br />

kmete in biotsko raznovrstnost ter učinek GSO na<br />

okolje.<br />

Kako vem, da živila niso gensko spremenjena?<br />

Hrana, ki vsebuje več kot 0,9% GSO, mora biti po<br />

zakonu označena. Izjema so aditivi, npr. soja lecitin<br />

v čokoladi, ki jih ni treba označiti. Pri izdelkih živalskega<br />

izvora (mleko, meso, jajca…), ni potrebno<br />

označiti, ali so bile živali krmljene z GSO. Kontrolira<br />

se le, ali so označene vsebnosti GSO v izdelkih, in<br />

to takrat, ko so le-ti običajno že na policah v trgovini.<br />

Sama dvomim v razne kontrole in nadzore običajne<br />

hrane, ker je ob tolikšnem številu pridelkov in<br />

izdelkov ter uvoza skoraj nemogoče imeti vso hrano<br />

pod nadzorom. Zaupam pa ekološki kontroli živil,<br />

ker so tovrstne kontrole redne pri vsakem proizvajalcu<br />

ekološke hrane tako v Sloveniji kot tudi<br />

Zaključek<br />

V zgodovini človeštva je propadlo že veliko uspešnih<br />

civilizacij - tudi zaradi uničevanja okolja na<br />

prostoru, kjer so živele. Očitno se iz zgodovine nismo<br />

naučili nič. Pomembno je le, da imajo elitni<br />

posamezniki ogromne zaslužke na račun navadnih<br />

ljudi. Nedopustno pa je, da kujejo dobičke tudi na<br />

račun zdravja otrok! Otroci naj bi bili naše največje<br />

bogastvo. Kako, če pa jih hranimo s hrano, ki jo niti<br />

ekološki prašiči ne smejo zauživati! <br />

Viri:<br />

Inštitut za trajnostni razvoj: www.itr.si, Zveza potrošnikov Slovenije,<br />

knjiga Gensko spremenjena hrana založbe Didakta, www.<br />

umanotera.org, revija Biodar št.3/2006, Kmečki glas št.7/<strong>2009</strong><br />

22


Oglasi<br />

ponudbo na stojnici – na primer: sreda (datum): Alenka<br />

Černec /ponudba semen AMARANT, zeliščnih izdelkov<br />

BIOKOR, zeliščni čaji/.<br />

2.) Še vedno je možno naročiti semena in sadike po pošti,<br />

telefonu, preko e-pošte: info@amarant.si<br />

3.) Internetna trgovina je končno prenovljena – oglejte si<br />

www.amarant.si<br />

4.) Možno je naročiti seme in sadike za prevzem na<br />

prireditvah in na stojnici, kadar je prisoten Amarant.<br />

5.) Za vsa vprašanja sem na voljo tudi na info@amarant.<br />

si ali na tel: 01 56 39 236 – na tajnici pustite vašo<br />

telefonsko številko in pokličem vas nazaj!<br />

6.) Naš kooperant – Biotehniški center Naklo – Strahinj<br />

99 pri Kranju ima v ponudbi ekološke sadike. Sadike<br />

lahko dobite na njihovem naslovu, ali pa jih naročite<br />

in prevzamete pri Amarant na stojnici v Ljubljani oz.<br />

na prireditvah – prevzem po predhodnem dogovoru oz.<br />

rezervaciji<br />

Novosti pri ponudbi iz kooperative AMARANT<br />

1.) V letu <strong>2009</strong> imamo v najemu stojnico na EKO tržnici –<br />

Pogačarjev trg, Ljubljana .<br />

Na spletni strani bo vsaj en dan pred tržnim dnem<br />

objavljeno, kateri od kmetov ali pa Amarant bo s svojo<br />

13.5.<strong>2009</strong> PRAZNIK SOLATE<br />

V NAKLEM pri KRANJU<br />

VABLJENI vsi, ki vas zanima spekter 28 solat, ki so<br />

posajene v primerjalnih posevkih.<br />

Poleg solat bo ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov<br />

– pripravljali bomo tudi ekološke jedi.<br />

Več na spletni strani www.bc-naklo.si in<br />

www.amarant.si<br />

Organizator pridelave in predelave od semena do krožnika<br />

Fanči Perdih, Amarant<br />

Ukvarjam se z ekološko pridelavo vrtnin.<br />

Koristim avtohtona semena<br />

in biodinamične prijeme.<br />

Na našem vrtu v pravljični Moravški dolini bomo to<br />

sezono zasadili gredice z živo hrano tudi za vas.<br />

Ponujam vam pridelke, ki jih lahko tudi sami<br />

posadite in utrgate za sproti in za ozimnico.<br />

Milan Uštar<br />

Ples 7, Moravče, tel. 041925902<br />

23


24<br />

Dogajanje D o g a<br />

Društvo Ajda Gorenjska<br />

Petek, 17. april od 15.-17. ure<br />

Praktično izobraževanje: Izkopavanje B-D pripravkov,<br />

čiščenje in sušenje ter shranjevanje. Sajenje krompirja,<br />

koruze, pikiranje, presajanje sadik, nevarnost čebulne<br />

muhe. Nabiranje regrata. Navodila za izdelava žvepleno<br />

apnene brozge za sadje in gnoja iz roga. Rože v vrtu, hiši in<br />

na balkonih, zeliščni vrt. Obujte se primerno za delo!<br />

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne<br />

Nedelja 19. april<br />

Delavnica: Nabiranje samoniklih užitnih rastlin<br />

z Dariom Cortesom.<br />

Zbor: osnovna šola Antona Janše v Radovljici ob 9.00 uri.<br />

Obvezne rezervacije na tel. 05-901-88-49 in 04-530-56-50.<br />

Prispevek za predavatelja 15 €.<br />

Sobota, 25. april<br />

Strokovni izlet v Gornjo Trebušo, ogled kmetije Mete<br />

Vrhunc. Pri njej bo skromno kosilo, ogled kmetije in<br />

delavnica z naslovom: Varovanje in čuvanje semen.<br />

Odhod iz Tržiča ob 6.10, avtobusne postaje Lesce ob<br />

6.30 uri, preko Kranja – Labore 6.50, Škofja Loka 7.15,<br />

na Primorsko. Ob povratku si bomo v Solkanu ogledali<br />

vrtnarijo z eko sadikami (možen nakup sadik). Na poti se<br />

nam bo pridružila makrobiotičarka Ica. Povratek v večernih<br />

urah. Ob polni zasedenosti avtobusa bo cena prevoza 15 € .<br />

Prijave zbirajo Silva, tel. 041-625-454, Mihaela, tel. 04-572-<br />

56-18, Monika, tel. 04-530-56-50 do zasedbe avtobusa.<br />

Sobota, 9. maj od 14.-17. ure<br />

Praktično izobraževanje: Nabiranje in vloga baldrijana v<br />

biodinamiki. Mešanja baldrijana za žita. Zakopavanje rogov<br />

s kremenom.<br />

Obujte se primerno za delo! V primeru slabega vremena<br />

bomo v zaprtem prostoru. Izmenjava sadik.<br />

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne<br />

Sobota, 13. junij od 17.-19. ure<br />

Praktično izobraževanje: Okopavanje, zatiranje plevelov<br />

in glivičnih bolezni. Košnja trave, sušenje. Odkopavanje in<br />

zakopavanje koprive. Izdelava kravjeka po Mariji Thun.<br />

Mešanje gnoja iz roga proti suši.<br />

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne<br />

Društvo Ajda Štajerska<br />

Petek, 17. april ob 19. uri<br />

- ob 14. uri, 5. tečaj iz osnov b-d, tečaj vodi Romana Šrimpf,<br />

Izletniška ulica 6, Rog. Sl.<br />

- ob 16. uri, izkop b-d preparatov,<br />

Izletniška 6, Rogaška Slatina<br />

- ob 16. uri, izkop b-d preparatov pri Andreji Trogar,<br />

Lepa njiva 36, Mozirje<br />

Društvo Ajda Domžale<br />

Sobota, 25. april ob 19. uri<br />

Delavnica: Izkopavanje preparatov,<br />

vodi Jože Grabljevec<br />

Biodinamična kmetija Videmšek, Prešernova 26, Dob<br />

Četrtek, 14. maj ob 19. uri<br />

Predavanje: Z biodinamiko nad osteoporozo,<br />

predava Sanja Lončar<br />

Domžalski dom (stara knjižnica), Ljubljanska 58<br />

– nasproti Metalke<br />

Četrtek, 11. junij ob 19. uri<br />

Predavanje: Priprava na posvetitev,<br />

predava dr. Andrej Fištravec<br />

Domžalski dom (stara knjižnica), Ljubljanska 58<br />

– nasproti Metalke<br />

Enkrat mesečno imamo tudi skupinsko mešanje preparatov za<br />

člane društva Ajda Domžale na sedežu društva, Podrečje 10.<br />

Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 041-323-249<br />

Društvo Ajda Domžale<br />

Sreda, 15. april ob 19. uri<br />

Predavanje: Biodinamika- Temelji tega načina kmetovanja<br />

- štiridelnost človeka in narave,<br />

predava ga. Meta Vrhunc<br />

Sreda, 20. maj ob 20. uri<br />

Predavanje: Užitne samonikle rastline,<br />

predava g. Dario Cortese, samostojni publicist<br />

Sobota, 23. maj<br />

STROKOVNA EKSKURZIJA v Prekmurje k Vinenciju<br />

Ferenčaku, ki prideluje žita na površini 220 ha.<br />

Sreda, 17. junij ob 20. uri<br />

Okrogla miza: Vestranska uporaba zelišč v biodinamiki,<br />

vodi Alenke Svetek<br />

Predavanja bodo v prostorih Zadružnega doma v Zadvoru<br />

(Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Lj.-Dobrunje).<br />

Praktično delo poteka običajno na sedežu društva v Sadinji vasi.<br />

Za meseca maj in junij še nimamo točno določenih datumov<br />

in lokacij naših akcij.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!