26.03.2016 Views

Revija Svitanje - Poletje 2009

Letnik V, številka 2

Letnik V, številka 2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kazalo<br />

S V I T A N J E<br />

<strong>Revija</strong> za negovanje kulture zavedanja<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 LJUBLJANA-POLJE<br />

Tel, fax: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:<br />

Marina Nuvak<br />

STROKOVNI SODELAVCI:<br />

Fanči Perdih, Matjaž Turinek<br />

Aci Urbajs, Eva Zupan,<br />

Breda Medvešček, Anka Černec,<br />

Franc Vehar<br />

SLIKOVNI MATERIAL:<br />

Anka Černec, Aci Urbajs<br />

Breda Medvešček, Franc Vehar,<br />

Matjaž Turinek, Žiga Vuk,<br />

arhiv Parsival<br />

PRELOM IN OBLIKOVANJE:<br />

Žiga Vuk, zzigc.net<br />

NASLOVNICA:<br />

Ingrid Thiesen, Joca Jamšek<br />

JEZIKOVNI PREGLED:<br />

Betka Jamnik<br />

TISK:<br />

Tiskarna knjigoveznica Radovljica d.o.o.<br />

Ljubljanska cesta 56<br />

4240 Radovljica<br />

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 Ljubljana-Polje<br />

Davčna št. 94313008<br />

TR: 02031-0254286474<br />

Tel: 01 549 01 55<br />

revija.svitanje@gmail.com<br />

LETNA NAROČNINA: 15 EUR<br />

NAKLADA: 850 izvodov<br />

PRILOGA:<br />

Waldorfske novice<br />

časopis Waldorfske šole Ljubljana<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Skrb za naravo 3<br />

Biološko dinamična praksa 3<br />

Čebele imajo dober razvoj 4<br />

Rman navadni 6<br />

Zemlja je bogastvo 8<br />

Širjenje obzorij 10<br />

Dioscorea batatas ali Lichtwurzel © 10<br />

Rudolf Steiner in kmetijski tečaj 13<br />

Tečaj kmetijstva: meditativna knjiga 16<br />

Kaj je biodinamika? 17<br />

Utrinki 20<br />

Dan solat 20<br />

Oglasi 22<br />

Dogajanje 24<br />

Revijo SVITANJE lahko naročite:<br />

• na elektronskem naslovu<br />

revija.svitanje@gmail.com<br />

• ali z naročilnico, ki je objavljena v reviji.<br />

Letna naročnina je 15 EUR.<br />

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih<br />

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem<br />

uredništva.<br />

ISSN 1854-1739


3<br />

Uvodnik<br />

Dragi bralci!<br />

Marina Nuvak<br />

glavna in odgovorna urednica<br />

Dobrodošli v poletni številki revije<br />

<strong>Svitanje</strong>, ki v vaše domove prihaja<br />

okoli Janezovega. To je čas preobrata v letnem ciklusu, ko<br />

se dan začne krajšati in noč daljšati. Krščanski praznik v<br />

tem letnem času je osredotočen na Janeza Krsnika. Njegov<br />

veliki krik je povzet z grško besedo Metanoia, kar pomeni,<br />

'spremeni svoje poglede, spremeni svoje razmišljanje'.<br />

Janez Krsnik je imel videnje prihoda Kristusa in je ljudi<br />

pripravljal na to, da bodo to prepoznali, vedoč da je za to<br />

potreben nov način razumevanja in življenja.<br />

Ne glede na naše versko prepričanje ali duhovne poglede je jasno,<br />

da lahko do spremembe načina razmišljanja in delovanja pride le,<br />

če smo prepričani, da je tako prav in potrebno. Da bi kaj spremenil,<br />

mora človek najprej videti, da je ta sprememba res potrebna. Janez<br />

Krsnik je s svojim gorečim navdihom navdušil ljudi, da so razumeli<br />

njegovo videnje prihajajočega.<br />

Tudi ljudje, ki nam je blizu biodinamika in waldorfska pedagogika,<br />

smo na nek način navdihnjeni od Janeza Krsnika, saj smo spoznali,<br />

da so klasični načini tako kmetovanja, kot tudi vzgoje zašli v slepo<br />

ulico. V svojem spoznanju smo zaslišali krik Janeza Krsnika in začeli<br />

iskati nove poti.<br />

Snovalci revije <strong>Svitanje</strong> si prizadevamo, da bi vsem, ki so prepoznali<br />

potrebo po novem načinu razmišljanja in delovanja, to iskanje<br />

olajšali. V tej številki si tako prizadevamo: naš vinar Aci Urbajs, čebelar<br />

Franc Veharjin zliščarka Anka Černec, ki nam na neposreden<br />

način posredujejo svoje znanje in izkušnje. Po dolgem času gostimo<br />

spet s predsednico društva Ajda Posočje Marijo Poljanec. Z njo<br />

se pogovarja naša sodelavka Breda Medvešček iz društva Goriška.<br />

Matjaž Turinek nam razkriva skrivnostno rastlino Dioscoreo batatas<br />

ali Lichtwurzel. Nadaljujemo tudi s člankom Kaj je biodinamika.<br />

Poleg tega v tej številki začenjamo tudi sodelovanje z Demeter<br />

kmeti. Odslej bodo tudi njim namenjeni nekateri zanimivi članki – v<br />

tej številki o Tečaju kmetijstva Rudolfa Steinerja.<br />

Še nekaj bi rada posebej izpostavila – oglasno sporočilo AMA-<br />

RANT-a. Pozivam vas, da ga dobro preberete in se nanj, če želite že<br />

to jesen dobiti ekološko pridelano ozimnico, čim hitreje odzovete!<br />

Želim vam prijetne poletne dni! <br />

Biološko dinamična<br />

praksa 'vztrajnost,<br />

družina'<br />

Aci Urbajs<br />

Da pišem o tem dogodku, so me spodbudile<br />

čebele, ki vsako leto oprašujejo socvetja mladih<br />

grozdov (slika1). Njihovo vztrajno delo prinaša<br />

novo življenje na trto. Oprašeni cvetki postanejo<br />

jagode, ki se združujejo v grozd. Narava s svojim<br />

redom, ki ga ljudje komaj kaj poznamo, ustvarja<br />

nove sodružbe, svetove.<br />

Vztrajnost je R.Steiner opisal kot stanje človeka, da<br />

se drži začrtane poti, da ne menjuje svojih moralnih,<br />

etičnih vrednot, da ne koleba sem ter tja. Abstraktno<br />

mišljenje človeka dviguje iz carstva živali<br />

ter ga postavlja v carstvo ljudi. S tem so človeku<br />

dane različne možnosti delovanja, lahko peljejo<br />

tudi v zavist, jezo, sovraštvo… Tega čebele, čmrlji,<br />

hroščki…, ki se kobacajo v socvetju grozdja, ne kažejo.<br />

En drugemu prepuščajo prostor. In ko vzletajo,<br />

me spominjajo na ljudsko skovanko: 'Božji volek<br />

(pikapolonica) pokaži mi Nebesa!'<br />

O drugačni vztrajnost pripoveduje zgodba velikega<br />

učitelja, ki je svojega najboljšega učenca zadolžil,<br />

da izkoplje vodnjak na vrtu. Začel je na označen<br />

mestu, a ker ni našel vode, je utrujen, obupan začel<br />

kopati drugje. Ni našel izvira, na koncu je bil razkopan<br />

ves vrt. Če bi kopal na enem mestu, bi verjetno<br />

izkopal vodnjak, postal učitelj, mogoče pa bi našel<br />

tudi vodo.<br />

Tudi naš vodnjak, ki smo ga kopali skupaj biološko<br />

dinamični kmetje v Sloveniji, je pokazal vse<br />

značilnosti prejšnje pripovedke. Prepogosto smo<br />

menjavali lokacije kopanja vodnjaka, dišeči vrt se<br />

je spreminjal v gradbišče. Ob porazu se hitro rodijo<br />

čustva: dvom, zavist, sovraštvo. Na enem bregu je<br />

stal učitelj, na drugem učenci.<br />

Pred letom in pol nas je obiskala Susanne Kuffer,<br />

sodelavka Demetra iz Švice. Naše poglede je prenesla<br />

matici – Demeter Internacional. In potem je<br />

šlo vse na bolje. Postajali smo del velike DRUŽINE


Skrb z<br />

Skrb za narav<br />

Čebele imajo kljub<br />

nevšečnostim dober<br />

razvoj<br />

4<br />

Franc Vehar<br />

V letošnjem letu so čebele dobro prezimovale.<br />

Vreme ni bilo predolgo mrzlo, tako so se lahko<br />

pravočasno očistile blata iz črevesja. Tudi pomlad<br />

je bila vremensko ugodna za čebelje družine, ki<br />

so imele dovolj velike zaloge medu in cvetnega<br />

prahu.<br />

Demeter. In prav na rednem srečanju biološko-dinamičnih<br />

kmetov v maju na Rifniku smo podpisali<br />

pogodbo kmetje, Zavod Demeter Slovenija in<br />

Demeter International. Da postanemo samostojen<br />

panj, potrebujemo leto ali dve vztrajnega dela, nam<br />

je ob slovesu dejala Susanne Kuffer. Saj smo navajeni!<br />

Dogodku izbrano smo slovesno nazdravili z Demeter<br />

vinom, saj je certifikat za vino prišel v istem<br />

trenutku. Čebele na grozdju v vinu zamenjajo droži,<br />

ki nastajajo kot metamorfoza kvasovk. Z bučnim<br />

vrenjem dajejo novo življenje in drugačen karakter<br />

vinu. Susanne je vino opisala precej drugače, kot<br />

veleva enološka praksa. Vino, ki je bilo še kalno, je<br />

ni zmotilo. Tudi vonj, ki zrcali aktivnost droži, ji je<br />

bil lep, prijeten. Pri okusu ni iskala mnogo besed.<br />

Vino je uravnoteženo in dozorelo. Energija se s požirkom<br />

spusti k srcu ter se vrača v glavo. Poudarila<br />

je, da to ni alkohol, temveč energija: sončna, kozmična,<br />

etrska ….kdo si ga vedi.<br />

Starodavne zgodbe, bajke tkejo mistično prevleko<br />

čez biodinamično delo. Upam, da bomo tokrat ljudje<br />

pazljivejši, da ne uničimo vsega očem nevidnega.<br />

<br />

Družine z malo zaloge hrane so bile obsojene na<br />

propad, kajti v naravi ni bilo medenja in vreme se<br />

je naglo spreminjalo in negativno vplivalo na izločanje<br />

medičine. Hladno pomladno vreme je zakasnilo<br />

vegetacijski razvoj, tako je divja češnja vzcvetela<br />

v prvi polovici aprila in zelo spodbudila razvoj<br />

čebeljih družin. Čebelje družine ki so bile pregledovane<br />

od poznega poletja leta 2008 pa do začetka<br />

cvetenja češnje v letu <strong>2009</strong> na dan za cvet, so imele<br />

eksplozivni pomladni razvoj v aprilu. Moje čebele<br />

so v drugi polovici aprila po večini zasedale 15 do<br />

20 satov AŽ mere. V nakladnih panjih je bil pomladanski<br />

razvoj nekoliko počasnejši. V istem obdobju<br />

so zasedale povprečno po dve polovični LR nakladi<br />

po 12 satov. Koncem aprila so se družine v nakladnih<br />

panjih hitreje razvijale kot v AŽ sistemu. Z<br />

vsemi družinami sem delal na dan za plod. Konec<br />

aprila sem ogrebal že prve roje, kar je bilo naznanilo<br />

rojevega leta. Roji so zelo hitro zgradili satje in ga<br />

tudi napolnili z medičino.<br />

V mojem čebelarstvu se prične zatiranje varoe s prvimi<br />

roji. Roje poškropim z oksalno kislino.<br />

Izrojenca pa pokapam z oksalno kislino, ko se poleže<br />

vsa zalega. Tako odstranim varoe iz rojev in<br />

izrojencev. V tem obdobju naberem tudi varoo za<br />

sežiganje v maju, ko je luna pred ozvezdjem bikaoznačeno<br />

v bio koledarju društva Ajda. Pepel sežganih<br />

varoi dinamiziram v keramičnemu možnarju<br />

in ga nato potresam po čebelah v plodišču, ko je<br />

luna pod vplivom ozvezdja bika, vsak mesec do<br />

oktobra. Napadenost družin kontroliram v mesecu<br />

maju in juniju tako, da pregledam trotovino.


5<br />

oa nar<br />

Če je trotovina s 40 % napadenostjo, jo izrežem. V<br />

mojih panjih imajo čebele možnost graditi veliko<br />

trotovine zadaj za satnimi okvirji, glej priloženo<br />

sliko. Čebelja družina, ki lahko prosto gradi veliko<br />

trotovine, prinese tudi veliko medu, kot da so mi<br />

hvaležne, ker jim omogočam, da imajo v družini<br />

tudi do 5000 trotov. Mnogi čebelarji sproti odstranjujejo<br />

trotovino iz panja. To slabo vpliva na razvoj<br />

družine. Tudi varoa se počuti ogrožena in se v takih<br />

družinah, kjer je malo trotovine, raje razvija v čebelji<br />

zalegi. Pogosto čebelarji pravijo, če ni varoe v<br />

trotovini, je ni v panju. Ko pa pričnejo z zatiranjem<br />

z zatiralnimi sredstvi, ugotovijo, da je odpad tudi<br />

po več tisoč osebkov v mesečnem obdobju.<br />

V maju je medil gozd, tako kot je bilo napovedano<br />

v bio koledarju proti koncu meseca maja. Pojavila<br />

se je mana na vrbi, hrastu, hruški in pozneje na lipi.<br />

Ta med se je v štirih dneh strdil v satju, tako je bilo<br />

točenje v začetku junija zelo težavno. Več kot polovica<br />

medu je bilo vrnjenega v ponovno predelavo<br />

čebelam. V drugi polovici junija je močno medila<br />

lipa, ki jo je občasno izpiral dež. Istočasno je cvetel<br />

kostanj, ki ga je sproti opral dež, tako letos ne bo<br />

veliko kostanjevega medu. Za moje čebele je ravno<br />

kostanjeva paša poglavitna za poznopoletni razvoj.<br />

Na njem si naberejo veliko cvetnega prahu, ki je<br />

zelo kvaliteten in ga porabijo v poznejšem času, ko<br />

je v naravi manj cvetnega prahu. Ko se konča kostanjeva<br />

in lipova paša, je pri meni konec medene bere<br />

.Počakam, da je med pokrit v satju vsaj 10 dni. Med<br />

odvzamem iz panja na dan za plod ali cvet, ker je<br />

takrat med najkvalitetnejši. Če med odvzamete iz<br />

panja in točite na dan za – voda list po bio koledarju<br />

- med zelo rad kisa, ker vsebuje več vlage, to pa<br />

prija kvasovkam.<br />

Pri delu s čebelami v jesenskem in poznopoletnem<br />

času moramo upoštevati navodila z našega koledarja.<br />

V svojem tri desetletja trajajočem čebelarjenju<br />

sem ugotovil, da postanejo čebele krotke, če<br />

upoštevamo ta navodila. Dokaz za to je slika mojih<br />

čebel ob vhodu v kozji hlev, kjer vsak dan hodim<br />

pred panji brez bojazni, da bi me popikale, kljub<br />

temu da dišim po kozah, ko zapuščam hlev. Vsem<br />

je znano,da navadno čebele ne prenašajo vonja po<br />

hlevu, toda moje čebele mi tudi to oprostijo, ker<br />

čutijo, da jih imam rad in sem jim hvaležen za vse<br />

njihovo dragoceno delo, ki ga opravijo v naravi in<br />

omogočajo meni in sosedom obilo pridelka.<br />

Vse čebelarje, ki bodo brali ta članek, opozarjam, da<br />

bo letos močnejša reinvazija varoe v septembru, ker<br />

je veliko rojev pobegnilo v naravo in se bo v teh<br />

rojih hitro razmnožila varoa. Posledično bodo te<br />

družine oslabele in močne oskrbovane družine po<br />

končanem jesenskem krmljenju poiščejo take slabiče,<br />

jih izropajo in poleg medu domov prinesejo<br />

veliko varoe, ki se ravno v tem obdobju razmnožuje<br />

s faktorjem 5X, ker je dolgoživa in nam do konca<br />

novembra lahko uniči tudi močne čebelje družine.<br />

S pitjem krvi varoa oslabi čebelo tako, da postane<br />

kratkoživa in umre po 35 dneh življenja. Tako se<br />

nam lahko panji na hitro spraznijo, ko to najmanj<br />

pričakujemo.<br />

Z željo, da bi se lahko krepčali s kvalitetnim slovenskim<br />

medom, končujem tokratni prispevek.<br />

Naj medi!


skrb za<br />

Rman navadni<br />

(Achillea millefolium)<br />

inulin, asparagin, gumi in različni minerali ( predvsem<br />

kalij). Klorofil te rastline vsebuje neko snov,<br />

ki je podobna vitaminu A.<br />

Anka Černec<br />

Zdravilnost in uporaba: Zaradi eteričnega olja in<br />

grenčine je navadni rman aromatična grenčica, zato<br />

ga uporabljamo kot zdravilno sredstvo za želodec,<br />

za pospeševanje teka, pri težavah s črevesjem in<br />

žolčem. Eterično olje, ki vsebuje azulen, poleg tega<br />

razkužuje, dobro vpliva na vnetja in pomirja krče.<br />

Velika količina kalija pospešuje- skupaj z drugimi<br />

učinkovinami - delovanje ledvic, zato je rman zelo<br />

primeren za pomladanske in jesenske čistilne kure,<br />

navadno v čajnih mešanicah. Poleg tega ustavlja zunanje<br />

in notranje krvavitve ( iz pljuč, črevesja, nosu,<br />

maternice in ledvic). Rmanov oparek je primeren<br />

tudi za zdravljenje ran. Rmanove kopeli podpirajo<br />

učinek notranje uporabe.<br />

Priprava rmanovega čaja: 1 socvetje rmana prelijemo<br />

z ¼ l vrele vode in po 15 min odcedimo. Čaj<br />

pijemo zmerno topel, 2-3 skodelice na dan.<br />

Izhaja iz družine nebinovk, zdravilni del rastline<br />

pa je celotna cvetoča zel brez korenine.<br />

Navadni rman je košarnica s plazečo se koreniko, iz<br />

katere najprej požene pritlična listna rozeta, potem<br />

pa cvetna stebla. Valjasto steblo je strženasto, golo<br />

in rahlo dlakavo, odvisno od tega, kako visoko raste.<br />

Zraste 20-45 cm ( celo do 60 cm) visoko, ima<br />

trojno pernate liste, zgoraj pa socvetja. Cvetovi koškov<br />

so beli do rahlo rumenkasti, obrobni pa beli,<br />

rožnati ali temno rdeči.<br />

Navadni rman cveti od junija do oktobra ali novembra.<br />

Navadni rman je doma v vsej Evropi in raste<br />

na travnikih, ob poteh in poljih. Zelo je skromen,<br />

odporen proti vročini in mrazu in nezahteven glede<br />

zemlje.<br />

Nabiramo ga od junija do novembra, ko rastlina<br />

cveti. Odrežemo za dlan nad zemljo, povežemo v<br />

šopek in obesimo v senco, da se posuši. Zelo debele<br />

in olesenele dele stebel izločimo. Marsikje uporabljajo<br />

samo socvetja.<br />

Učinkovine rmana: grenčina (ahilein), eterično<br />

olje(z azulenogeni, hamazulen) čreslovine, smola,<br />

Upravičeno je dodajanje rmana čajem za čiščenje<br />

krvi, proti kašlju in prehladu, ker njegove učinkovine<br />

podpirajo in krepijo delovanje drugih zdravilnih<br />

zelišč. Najpomembnejša je uporaba rmana pri<br />

vegetativni distoniji (organski nevrozi) male medenice<br />

pri dekletih in ženah. Simptomi obolenja so<br />

krčem podobne bolečine v spodnjem delu trebuha,<br />

navadno na različnih mestih, zvezane z bolečinami<br />

v križu. Te ženske velikokrat tožijo zaradi posebno<br />

bolečih menstruacij in bolečin v prsih pred<br />

menstruacijo. V takih primerih je vredno poizkusiti<br />

kuro z rmanovim čajem, ki je lahko uspešna, če<br />

traja nekaj tednov. Težave se zmanjšajo, ker rman<br />

pomirja krče, azulenogeni in hamazulen v njem<br />

odpravljajo vnetja, grenčine pa krepijo. Dodatno so<br />

priporočljive rmanove kopeli, sedeče ali popolne.<br />

Kopel lahko pripravimo sami. 50-75g rmana prelijemo<br />

z litrom vrele vode, pustimo stati 20 min in<br />

odcedimo. Tekočino vlijemo v vodo za kopanje.<br />

Uporaba<br />

Mlade liste rmana lahko vso sezono sočimo skupaj<br />

s koprivo, deteljo, regratom, mladimi žiti (ječmen,<br />

pira, pšenica). 1 veliko žlico soka razredčimo z 2dcl<br />

vode in ga pijemo 1x tedensko, to našo odpornost<br />

zelo poveča. Rman je znan tudi pod imenom hajdučka<br />

trava. Ko ljudje niso imeli zdravil, ali niso<br />

mogli k zdravniku, so stolkli s kamni rman in ga<br />

položili na rane, da so se zacelile.<br />

6


naravo<br />

Dodaja se ga lahko k hrani, na primer v palačinke<br />

s česnom in rmanom. Rman je uporabil tudi dr.<br />

Rudolf Steiner za kompostni preparat. Pripravlja se<br />

v jelenovem mehurju. Postopek je dokaj zahteven,<br />

zato ga delamo skupinsko v društvih. Ko sestavimo<br />

kompostni kup, ga uporabimo skupaj s koprivnim,<br />

regratovim, hrastovim in kamiličnim pripravkom.<br />

Rmanov preparat v tleh spodbuja delovanje dušika<br />

in kalija.<br />

Rmanov pripravek je uporaben tudi za tretiranje<br />

semena trav in rži pred setvijo. Kavno žličko preparata<br />

vrtinčimo v 3 litrih deževnice 5 minut. S tem<br />

navlažimo seme, pustimo stati 24 ur in vmes večkrat<br />

premešamo. 3 litre semenske kopeli zadostuje<br />

za 100 kg semena.<br />

S poizkusi sta Martha Künzel in Franz Lippert ugotovila,<br />

da so rastline pri tretiranem semenu močnejše,<br />

imajo večji koreninski sistem in so tudi bolj<br />

odporne na sušo. Praksa je tudi pokazala, da ob<br />

toči, ko so rastline ranjene, čim prej poškropimo<br />

večkrat z rmanovim čajem. Rastline se hitro obrastejo.<br />

Sama sem čaj škropila po junijski toči, ko je<br />

bila jablana popolnoma okleščena z nekaj razcefra-<br />

nimi listi. Drevo se je obraslo, jeseni cvetelo in ko je<br />

prišla zmrzal, so bila jabolka toliko debela kot pred<br />

točo. Naslednje leto je jablana normalno rastla in<br />

rodila.<br />

S kuhinjskim kladivom stolčen rman v lanenem povoju<br />

sem uporabila pri ranjenem konju in tudi ta<br />

rana je bila kmalu pozdravljena. V času, ko sem iskala<br />

prava zelišča za rešitev različnih zdravstvenih<br />

težav, sem tako za pripravo zobnega čistila izbrala<br />

poleg soli, žajblja, ognjiča in preslice tudi rman,<br />

tako sestavo sem izbrala zato, ker sem imela dolga<br />

leta večkrat letno zelo boleča vnetja dlesni. Odkar<br />

sem začela uporabljati ta zelišča, vnetij ni več.<br />

Prijatelj Andrej je imel na nogah kožno obolenje.<br />

Za osnovo sem vzela otrobe, hrastovo lubje, rman,<br />

ognjič in preslico. Dva meseca si je s tem posipom<br />

redno masiral prste na nogah, kjer je imel belo odmrlo<br />

kožo. Koža se je popolnoma pozdravila. Andrej<br />

se mi je zahvalil, da sem mu pripravila tako<br />

uspešen pripravek, sama pa sem se mu zahvalila,<br />

ker je tako vztrajno uporabljal posip. Če bi po treh<br />

dneh ugotovil, da stvar ne deluje, gotovo ne bi raziskovala<br />

uporabe naprej. <br />

PRILOŽNOST ZA NOV ZAČETEK<br />

V Beli krajini nad Kolpo prodam urejeno biodinamično kmetijo,<br />

ki obsega hišo, delavnico, skedenj, 1 ha njiv, 1,5 ha mladih sadovnjakov in 17 ha gozda.<br />

Možen je tudi dodaten nakup ali najem zemljišč. Na kmetiji je<br />

vpeljanih več dejavnosti, sedaj zaradi pomanjkanja delovne<br />

sile zelo zmanjšanih. Pridelujemo in predelujemo zelišča ter<br />

ekološka semena starih vrtnin. Opustili smo kozjerejo, za katero<br />

so pri nas idealne razmere, saj se pokrajina zelo zarašča.<br />

Pogoji in povpraševanje so tudi za treking turizem. Možnost<br />

je tudi za izobraževanje skupin, ki skrbijo za naravo in svoje<br />

zdravje. Zbrala sem stara znanja o pranju perila, Andrej Korošec<br />

je uvedel postopek za pomivanje posode z otrobi. Sama<br />

sem sestavila rastlinska čistila za lase, telo, zobe in obolelo<br />

kožo, kopeli itd. To so dejavnosti, ki so v našem prostoru potrebne<br />

in bi nudile pridni družini sredstva za dostojno preživljanje.<br />

Anka Černec<br />

Zilje 55, 8344 Vinica tel: 07/30-64-333


8<br />

skrb za<br />

Zemlja je bogastvo<br />

Breda Medvešček<br />

Domačo kmetijo v Stopniku, kraju med Dolenjo<br />

Trebušo in Reko, je zapustila po poroki. Še prej<br />

je bila zaposlena na idrijski občini in v podjetju v<br />

Idriji, kamor se je vozila celo s kamionom. Takrat je<br />

vstajala ob treh ponoči, da se je po vseh tistih neurejenih<br />

poteh pravočasno pripeljala v oddaljeno Idrijo.<br />

Dve sezoni je delala tudi v Avstriji, in kot pravi,<br />

v tem času obnovila tudi znanje nemškega jezika,<br />

kar ji še danes zelo koristi pri prebiranju strokovne<br />

literature o biodinamiki, ki je v glavnem napisana v<br />

nemškem jeziku. Ko sta se z možem leta 1975 preselila<br />

na kmetijo v Čiginj, se je takoj lotila obdelovanja<br />

zemlje in skrbi za živino, predvsem pa se je posvečala<br />

svojim štirim otrokom, ki so v tem času začeli<br />

prihajati drug za drugim.<br />

Marija Poljanec naravnost obožuje naravo. Že<br />

vse življenje živi v stiku z njo in od malih nog<br />

dela z zemljo. Ve, da je delo na zemlji zahtevno in<br />

odgovorno, in da narava ne pozna kompromisov.<br />

Pravzaprav ni naključje, da je Marija začela<br />

kmetovati po biodinamični metodi že daljnega<br />

leta 1990, saj ji je tak način dela pisan na kožo:<br />

'Rada imam zemljo, navezanost nanjo mi je ostala od<br />

otroštva, če ni že kar podedovana. Rojena sem v astrološkem<br />

znamenju bika, ki je zemeljsko znamenje, zato je<br />

normalno, da me zemlja tako privlači. Moje rojstno leto<br />

1941 je zaznamovala druga svetovna vojna z vsemi tegobami,<br />

ki jih je prinesla s seboj, toda zdržali smo, saj nas<br />

je preživela zemlja na domači kmetiji. Preživljali smo se<br />

skromno, predvsem z močnikom, polento, mlekom, vendar<br />

smo končno doživeli tudi boljše čase. Iz lastne izkušnje<br />

lahko zatrdim, da je zemlja bogastvo, najbolj zanesljiv<br />

kapital. Če jo spoštuješ in jo skrbno obdeluješ, te ne<br />

pusti na cedilu tudi takrat, ko vse ostalo zataji.'<br />

'Od 1975. sem v tej hiši samostojna gospodinja, mati in<br />

vzgojiteljica,' ponosno pove. Sliši se tako samozavestno<br />

in suvereno, ko pribije: 'Ja, skrbeti za otroke in<br />

zemljo je zelo odgovorna in težka, a lepa naloga, lahko bi<br />

rekla pomembna služba. No, zdaj so otroci že pri kruhu<br />

in na svojem. Najmlajši, Peter, mi še veliko pomaga pri<br />

hiši. Mizar je, gorski reševalec, alpinist, plezalec. Preden<br />

gre na daljšo turo, vedno preštudira, kaj mora postoriti<br />

na posestvu, da mu katero od nujnih opravil 'ne uide'.<br />

Suzana, najstarejša, je medicinska sestra, Primož je elektroinženir,<br />

Tamara, najmlajša, pa turistična delavka.<br />

Čeprav je od vseh otrok najbolj navezana na dom, se je<br />

preselila v Nemčijo, kjer živi njen fant. Imam tudi pet<br />

vnukov in vnukinj, na poti pa je tudi že šesti. Še posebno<br />

zaradi njih se mi zdi prav, da se ukvarjam z biodinamiko.<br />

Biodinamiko cenim, ker upošteva celostni razvoj in ker<br />

izključuje gensko spremenjene organizme in v kmetijstvu<br />

prepoveduje uporabo strupov ter sintetičnih gnojil,<br />

saj te snovi škodijo zdravju in zelo obremenjujejo okolje,<br />

predvsem vodne vire. Rudolf Steiner je zame genij – mislec<br />

in praktik, pa tudi neke vrste prerok, ki je že pred desetletji<br />

pravilno napovedal pogubne posledice napačnega<br />

ravnanja pri reji domačih živali in kmetijski pridelavi.<br />

Preštudirala sem vse njegove tečaje za kmetovalce. Vem,<br />

da mu nekateri oporekajo, celo taki se najdejo, ki ga blatijo,<br />

vendar sem prepričana, da ne eni ne drugi njegovih<br />

del niso niti dobro prebrali, kaj šele da bi jih razumeli in<br />

prenesli v življenjsko prakso.'<br />

Kdaj in kje ste se seznanili z biodinamiko?<br />

'Ko mi je leta 1990 prišel v roke setveni koledar Marie<br />

Thun, se mi je posvetilo. Ugotovila sem, da je to<br />

tisto, kar že toliko časa iščem, da je to za moje srce<br />

in dušo. Kmalu sem navezala stik z Meto Vrhunc,<br />

za katero sem pozneje izvedela, da je prva začela<br />

širiti biodinamiko v Sloveniji. Potem sem šla na tisti<br />

sestanek biodinamikov na Brezjah. Da, to je bila


naravo<br />

9<br />

zame neke vrste božja pot, ki mi je v življenju odprla<br />

novo poglavje. Ivan Ogrinc je na sestanku name<br />

naredil zelo močan vtis, ko je pripovedoval svoje<br />

izkušnje, kako je na nasvet pospeševalne službe<br />

gnojil z mineralnimi gnojili in škropil s strupi, in<br />

to vse do takrat, dokler ni našel na svoji njivi prvih<br />

poginulih deževnikov in ptičev. Ivan me je zares<br />

prepričal, da sem na pravi poti.<br />

Na sestanek, ki je bil ob 18. uri, sem se pripeljala z<br />

vlakom. Ker je bilo veliko zanimivih tem in tudi dosti<br />

vprašanj, se je vse precej zavleklo in zadnji vlak<br />

proti Primorski je že zdavnaj odpeljal, zato sem vsa<br />

obupana spraševala neznane udeležence sestanka,<br />

če se morda pelje kdo do Javornika. Takoj sem dobila<br />

prevoz. V Javorniku so namreč živeli moji daljni<br />

sorodniki, ki jih do takrat nisem videla že več let.<br />

Samo upala sem, da so še na starem naslovu in me<br />

bodo sprejeli pod streho, kar se je seveda tudi zgodilo.<br />

Na naslednje srečanje biodinamikov, ki je bilo na<br />

Vrzdencu pri Meti Vrhunc, pa sem se že peljala bolj<br />

organizirano, saj je bilo navdušenje nad biodinamiko<br />

tudi na Primorskem vse večje in so se posamezniki<br />

že začeli udeleževati teh srečanj. Predavala je<br />

Maria Thun. Po tem sestanku sem v domačo vrtno<br />

gredo zakopala dva kravja rogova, napolnjena z<br />

gnojem. Ko sem po določenem času hotela rogova<br />

izkopati, ju nisem mogla več najti. Verjetno sem ju<br />

zakopala preplitvo in so ju odkopale živali. Se pa<br />

spomnim, da je na tistem mestu več let vse rastlinje<br />

čudovito uspevalo.<br />

V naslednjih letih sem obiskala še veliko predavanj,<br />

predvsem na Vrzdencu pri Meti Vrhunc. Predavali<br />

so sami priznani tuji strokovnjaki za biodinamiko.<br />

Po mojih podatkih jih je bilo vsaj 27. Meta Vrhunc<br />

me je vsa leta zalagala s strokovno literaturo in me<br />

vzpodbujala, to pa počne še danes. Za vse sem ji<br />

zelo hvaležna. Ko so v Avčah ustanovili Delovno<br />

skupnost Ajda za Goriško, sem se jim pridružila<br />

in bila izvoljena v Izvršni odbor.. V Ajdi Goriška<br />

smo kar dobro delali. Leta 2001 je goriška skupina<br />

postala samostojno društvo. Zelo rada sem delala<br />

z dolgoletno predsednico, gospo Franko Ozbič, ki<br />

je še zdaj duša biodinamike na Primorskem. Ko se<br />

je število članov zgornjega Posočja povečalo, smo<br />

začeli razmišljati o novi organiziranosti.<br />

Društvo Ajda Posočje smo ustanovili na sestanku v<br />

Soči, decembra 2004. Izbrali so me za predsednico<br />

in takrat sem po sili razmer funkcijo sprejela pod<br />

pogojem, da jo bom opravljala le začasno, dokler se<br />

društvo ne 'udomači'. Pa je naneslo drugače. Zdaj<br />

sem namreč zakorakala že v drugi mandat. Na začetku<br />

sem si želela, da bi društvo delovalo na vsem<br />

območju zgornjega dela Posočju. Ta želja se mi uresničuje,<br />

saj imamo danes člane iz krajev od Tolmina,<br />

Bovca, Kobarida, do Baške grape, doline Idrijce,<br />

Kanomlje, Otaleža, Straže pri Cerknem, Čiginja,<br />

Zatolmina, Poljubinja. Trenutno nas je 70.'<br />

Gospa Marija, kako bi prepričali nekoga, ki priznava<br />

le preizkušene znanstvene metode, da bi<br />

verjel v biodinamiko?<br />

'Najprej bi mu rekla, da pri biodinamiki ni kaj verjeti,<br />

potrebno je stvari preizkusiti v praksi.<br />

Nato bi mu povedala, da je biodinamiko v Nemčiji<br />

priznala tudi znanost, saj so Marii Thun priznali<br />

njeno raziskovalno delo na področju biodinamične<br />

metode.<br />

Nazadnje pa bi dvomljivcu postregla z resničnimi<br />

utrinki iz svojih praktičnih izkušenj.'<br />

Biodinamična preobrazba<br />

– Utrinki iz mojih izkušenj<br />

'Na robu našega travnika se do gozda po vsej dolžini<br />

dviguje brežina, ki je bila, odkar živimo tu, zaraščena<br />

s ščavjem. Kosili smo jo redno, vendar se<br />

je vedno spet hitro zarasla. Koristi od tega sveta<br />

nismo imeli kaj dosti, pa še kvaril je podobo travnika.<br />

Končno sem se domislila in začela brežino<br />

redno škropiti z gnojem iz roga. Čez nekaj časa je<br />

začela v tem pasu poganjati trava z različnim travniškim<br />

cvetjem, ki v barvah prav nič ne zaostaja za


10<br />

Širjenje obzo<br />

tistim na travniku. Preobrazba mi je bila tako všeč,<br />

da sem se na takšen način lotila tudi zravnanega<br />

kupa odpadnega materiala, ki je nastal ob popravilu<br />

hiše – predvsem omet, pomešan z ostanki zemlje<br />

in koščki kamenja ter strešnih opek. Po vztrajnem<br />

škropljenju se je kup polepšal s šopi trave in mislim,<br />

da ne bo ostalo samo pri tem.. Prav gotovo ne<br />

bi verjela, če se to ne bi zgodilo meni.'<br />

Kaj vse še načrtujete v društvu?<br />

'Dolgoročno bomo vztrajali, da ljudi vsaj na območju,<br />

kjer deluje naše društvo, prepričamo o pomembnosti<br />

samooskrbe kmetij in vsaj delne samooskrbe<br />

tudi v ostalih gospodinjstvih na podeželju.<br />

Zemlje je v naši državi dovolj, vendar se gozd zarašča<br />

do naselij.<br />

Glede vprašanja gensko spremenjenih rastlin sem<br />

za čim bolj argumentirano dokazovanje nepotrebnosti<br />

in nesprejemljivosti take hrane za našo majhno,<br />

a raznoliko in z naravnimi danostmi bogato<br />

Slovenijo. Upam, da se bodo ljudje čim prej streznili.<br />

Saj so tudi na naši strani znanstveniki, ki svarijo<br />

pred uvajanjem gensko spremenjenih organizmov.<br />

Najpomembnejša naloga bi bila osvestiti potrošnike,<br />

potem bi tudi vlada morala prisluhniti. Če potrošniki<br />

gensko spremenjenih organizmov ne bomo<br />

hoteli kupovati, jih tudi v prodajni ponudbi ne bo<br />

imel nihče.<br />

Na ravni društva imam še nekaj neuresničenih točk<br />

iz letošnjega delovnega načrta. Čaka nas še organizacija<br />

okrogle mize na dve temi, in sicer Regija<br />

brez GSO in Kakšen trajnostni razvoj si želimo.<br />

Najpomembneje pa se mi zdi posvetiti se posameznim<br />

kmetijam v posebnih legah, na primer v Baški<br />

grapi, da bi te spet postale takšne, kot so nekoč bile<br />

– s tem mislim na oživitev celotnega življenjskega<br />

tokokroga kmetije - z vsemi domačimi živalmi, pridelavo<br />

vrtnin in poljščin, gozdom, morda še s kakšno<br />

ustrezno dopolnilno dejavnostjo. Veseli me,<br />

da nekaj mladih družin že kaže zanimanje za te<br />

usmeritve.'<br />

Bi za konec še kaj dodali, gospa Marija?<br />

'Raznolikost, ne smemo pozabiti na raznolikost! Na<br />

to v naravi in na ono v družbi. Obe sta nujni. Spomnite<br />

se samo tiste moje neugledne brežine, ki se<br />

je spremenila v nekakšno visoko gredo za raznovrstne<br />

trave in travniške cvetlice.<br />

Poslušajte! Ali slišite šum potoka? Vedno me spremlja<br />

na poti do njive. Vsa narava je bogastvo, če jo<br />

znaš ceniti.' <br />

Dioscorea batatas ali<br />

Lichtwurzel © - izgled<br />

in pomembnost<br />

Matjaž Turinek<br />

Dioscoreae so tropske rastline, ki tvorijo veliko<br />

družino yam-ov, ki zaobjema več kot 650<br />

vrst. Ta družina predstavlja eno izmed osnov<br />

prehrane tropskih držav. Obstaja tudi veliko vrst<br />

kultiviranih yam-ov in ena izmed njih je tudi D.<br />

batata. Le-ta izvira iz Kitajske in je že tisočletja<br />

prisotna tudi v zgodovini razvoja človeštva.<br />

Kot vse vrste Dioscorej spada tudi D. batatas k vzpenjajočim<br />

enokaličnicam. Poganjki so lahko dolgi od<br />

3-5 m. Večinoma na rastlini zrastejo mrežasto oživčeni,<br />

srčasti (do 7 cm dolgi, do 5 cm široki) listi. V<br />

času vegetacije, od maja do oktobra, stebla olesenijo<br />

skoraj do konca poganjkov. D. batatas lahko cveti od<br />

julija do septembra, toda posamezna rastlina samo<br />

nekaj dni. Številni blago dišeči cvetovi se pojavijo v<br />

obliki grozdov. So bele barve in posamezen cvet je<br />

velik samo 1 mm. So dvodomne rastline in tudi semena<br />

se tvorijo ločeno na rastlinah. Za nas zanimiva<br />

in s posebno kakovostjo prežeta je samo moška<br />

rastlina. V izrastiščih listov se proti koncu vegetacije<br />

razvijejo zračni gomoljčki. D. batatas tvori tanko,<br />

praviloma navpično v tla rastočo korenino, ki<br />

se konča z ogljikovimi hidrati bogatim gomoljem.<br />

Gomolj torej leži zelo globoko pod površino zemlje<br />

in se lahko izoblikuje v zelo različnih oblikah. Če<br />

gomolj več let ostane v zemlji, potem lahko zraste<br />

do dolžine 120 cm in debeline 7-8 cm. Njegova teža<br />

je v tem primeru do 10 kg. Razmnoževanje lahko<br />

poteka na dva načina: preko celega gomolja ali dela<br />

le-tega, ki se ga ponovno posadi ali preko bulbil<br />

(zračnih gomoljčkov), ki rastejo v izrastiščih listov.<br />

Prvi namigi o pomenu te rastline so prišli do izraza<br />

v Koberwitzu, za binkošti leta 1924. Kmetijski tečaj,<br />

ki ga je Rudolf Steiner imel na željo veliko kmetov,<br />

se je pravkar končal. Avtomobil je stal pred vhodom<br />

v grad, da bi učitelja peljal do železniške postaje. V<br />

Jeni, njegovi naslednji postaji, so njega oziroma celotno<br />

spremstvo že nestrpno pričakovali.


obzor<br />

rij<br />

Na rastlini se tvorijo značilni<br />

cvetovi v grozdih<br />

Listi Lichtwurzla - so značilno podolgovate<br />

srčaste oblike z vijolično obrobo<br />

Na Lauensteinu naj bi ravno začela nastajati zdravilno-pedagoška<br />

ustanova. V tem trenutku pred<br />

njega stopita Johanna von Keyserlingk, gostiteljica,<br />

in Günther Wachsmuth.<br />

'Gospod doktor, imela bi še eno vprašanje.'<br />

'Ja, prosim.' S pogledom proti vozniku: 'Še en trenutek.”<br />

'Gospod doktor, če nam uspe tla in naše kulturne<br />

rastline obdelati in pridelati po navodilih, ki ste<br />

nam jih dali in jih na ta način ponovno oživeti, bodo<br />

ti pridelki v zadostni meri predstavljali - časovno in<br />

duhovno - primerno hrano?'<br />

'Tudi v najboljšem primeru,' je odgovoril Steiner, 'to<br />

ne bo zadostovalo. V Evropi bi moralo uspeti udomačiti<br />

Dioscoreo batatas, da bi lahko ta zamenjala<br />

mesto krompirja kot poglavitne prehrane.'<br />

Oba spraševalca sta bila hvala bogu dovolj budna,<br />

da sta še dodatno povprašala.<br />

'Kje pa raste ta rastlina in kaj je na njej posebnega?”<br />

Rudolf Steiner je lahko le na kratko odgovoril na<br />

vprašanja, saj je voznik čakal. Toda oba sta občutila<br />

pomembnost in resnost kratkega odgovora.<br />

'Ta rastlina je edina sposobna v svojem podzemnem<br />

delu shranjevati svetlobni eter; in ta bo postal za<br />

ljudi v prihodnosti nenadomestljiv. Raste pa na Kitajskem.'<br />

To je moralo zaenkrat zadostovati, voznik je pritiskal,<br />

vlak ne bi počakal. Oktobra leta 1924 se je Wolfgang<br />

Wachsmuth, brat Güntherja Wachsmutha,<br />

na pobudo Johanne von Keyserlingk in Güntherja<br />

Wachsmutha srečal z Rudolfom Steinerjem, da bi<br />

prejel bolj podrobna navodila o kraju nahajanja na<br />

Kitajskem, opis itd. rastline.<br />

V Evropi se je torej vse začelo z dvema gomoljema,<br />

ki ju je Wolfgang Wachsmuth prinesel iz Kitajske in<br />

ju posadil v poskusnem vrtu Svobodne šole za duhovno<br />

znanost (Goetheanum) v Dornachu. Kljub<br />

visokim pričakovanjem, ki so jih postavili na rastlino<br />

v začetku, s pridelavo niso prišli naprej. Nato je<br />

s časom zaradi drugih prav tako pomembnih nalog<br />

prešla v pozabo.<br />

Adalbert von Keyserlingk, sin Johanne von Keyserlingk,<br />

se je v 50. letih prejšnjega stoletja spomnil na<br />

njo in jo šel iskati v Dornach. In res je še vedno rasla<br />

tam v enem zapuščenem vogalu. Izkopal je torej te<br />

preostale rastline in jih vzel s sabo na njegovo takratno<br />

domovanje. Veliko je eksperimentiral. Največji<br />

problem je bil ta, da se je podzemni del, torej<br />

ta gomoljast del, na katerega je opozoril Steiner,<br />

tvoril v globinah do 1,5 m pod zemljo in je zato bilo<br />

težko pobrati pridelek. Ta globinski 'nagon' je povzročal<br />

prav največ problemov pri pridelavi. V tla so<br />

poizkušali dati debele deske iz oreha ali hrasta, da<br />

bi gomoljem s tem preprečili rast v večje globine,<br />

toda vsako še tako majhno špranjo so prerasli drobni<br />

koreninski laski in se je potem na drugi strani<br />

v še večji globini tvoril gomolj. Poizkušali so tudi<br />

s kamnitimi posodami brez drenaže, kjer pa je ra-<br />

11


širjenje<br />

Za sajenje primeren material - deli<br />

gomoljev, enoletni gomolji ali bubile<br />

Primer pridelave v zabojih v<br />

zaščitenem prostoru<br />

stlina ali segnila ali pa se posušila. Zdelo se je, kot<br />

da je ta globinski 'nagon' neločljiv od zdrave rasti<br />

rastline. V 70. letih prejšnjega stoletja je o rastlini<br />

izvedel Peter Ratzy, žlahtnitelj in vrtnarski učitelj<br />

iz Wernsteina.<br />

Opremljen z izkušnjami iz vrtnarije v Goethanumu<br />

kot tudi tistimi od grofa Keyserlingka se je podal na<br />

delo. Toda navkljub vsem izkušnjam in navdušenju<br />

so mu poskusi pridelave spodleteli. V vseh primerih<br />

se je rastlina s svojo globinsko rastjo izmuznila<br />

vrtnarju in mu pustila samo bujno zelenje ter zračne<br />

gomoljčke, s katerimi jo je lahko razmnoževal.<br />

V začetku 90-ih let je o nalogi D. batatas v pogovorih<br />

z Adalbertom von Keyserlingkom izvedel Ralf<br />

Rößner, knjigoveznik, pastir in učitelj vrtnarstva.<br />

Tako je v sebi prevzel impulz nadalje povezati to<br />

rastlino s srednjo Evropo in ljudmi tukaj. Po daljšem<br />

iskanju še obstoječih rastlin in po bolečih prvih<br />

poizkusih mu je po sedmih letih uspelo najti primeren<br />

način pridelave. Za boljše razumevanje rastline<br />

je potoval na Kitajsko in v ZDA, kjer so še rasle rastline,<br />

ki jih je prinesel Ehrenfried Pfeiffer s seboj.<br />

Prav tako je s seboj prinesel rastlino iz Jamajke, kjer<br />

jo častijo kot kultno rastlino.<br />

Poimenoval jo je po njeni značilnosti oziroma posebnosti<br />

– Lichtwurzel ali svetlobna korenina – in<br />

to ime tudi zaščitil. Zaščita je pogojena z načinom<br />

pridelave, ki je lahko izključno biodinamična, in pa<br />

pravilnim postopkom predelave, saj se lahko svetlobni<br />

eter z napačno predelavo kaj hitro uniči.<br />

Sam sem se z Lichtwurzlom srečal preko svoje žene,<br />

ki je bila pri g. Rößnerju 14 dni na praksi in se dodobra<br />

seznanila s to rastlino. Tako sem se potem tudi<br />

jaz pred dvema letoma za 14 dni podal spoznavat<br />

'skrivnosti' pridelave rastline in vsega povezanega<br />

z njo. Trenutno pri nas doma raste kar nekaj rastlin<br />

in večina napora je usmerjena k zadostni pridelavi<br />

semenskega materiala za širjenje te rastline v čim<br />

širšem krogu ljudi. Točno kako se jo prideluje in na<br />

kaj je potrebno biti pozoren pri pridelavi in predelavi<br />

pa sledi v naslednji številki revije <strong>Svitanje</strong>. <br />

vir: www.lichtwurzel.info<br />

12<br />

Zračni gomoljčki ali bubile se tvorijo<br />

za listi na dvo-in več letnih rastlinah


obzorij<br />

13<br />

Rudolf Steiner in<br />

kmetijski tečaj<br />

prof. dr. med. Peter Selg,<br />

predstojnik Inštituta Ite Wegman za<br />

antropozofske temeljne raziskave<br />

Krizni časi v družbi in v kmetijstvu<br />

V času tečaja v Koberwitzu so bili tudi življenjski<br />

pogoji kmetijstva že več let ogroženi. Tla so bila<br />

izkoriščana s pomočjo kemijskih sredstev, s katerimi<br />

se je začelo 'učinkovito povečevanje' količine<br />

pridelkov, seveda z vsemi razpoložljivimi sredstvi,<br />

ki jih je razvoj industrije in naravoslovnih znanosti<br />

ne samo omogočil, ampak naravnost vsilil. Brezobzirno<br />

je bila izpodrinjena stara kmečka skupnost,<br />

katere temelji so bili v več stoletni tradiciji in tudi<br />

na spoštovanju do področij narave; stara intuitivna<br />

modrost obdelovanja zemlje že od 19. stoletja, ob<br />

naskoku razvoja ni bila več živa. Metode kemičnega<br />

gnojenja in manipulacije so bile propagirane in<br />

udejanjene na silo. 'Tradicija je izginila. Ljudje bodo<br />

gnojili njive z znanostjo.' Že začetek tega razvoja je<br />

bil, glede na družbene oblike kmetijstva in glede<br />

odnosa do stvarstva, izrazito neprimeren. Neprimerna<br />

pa je bila tudi vrednost kmetijskih pridelkov<br />

samih. Bolezni rastlin in živali so bile v porastu,<br />

škodljivci so se razširili in kakovost hrane se je, v<br />

nasprotju z zunanjim videzom, zmanjšala.<br />

Koberwitz, binkošti 1924<br />

'Kmetijski tečaj' je potekal v težkih časih,<br />

gledano tako iz političnega kot tudi socialnega in<br />

kulturnega vidika, šest mesecev po prvem poskusu<br />

državnega udara Adolfa Hitlerja. V letih po prvi<br />

svetovni vojni z vsemi njenimi nerazrešenimi<br />

problemi in predpostavkami je bila brezposelnost<br />

v Nemčiji in v srednji Evropi visoka, življenjski<br />

pogoji pa zapleteni. Veliko ljudi je bilo na robu<br />

katastrofe. Avtor opisuje dogodek v Koberwitzu<br />

kot ponoven začetek na robu prepada, zdravilen<br />

impulz za področja narave in človeka.<br />

Rudolf Steiner je v Koberwitzu dejal, da je 'moderno<br />

duhovno življenje', še posebej na nivojih kmetijstva,<br />

prevzelo destruktiven značaj in oblike. 'Uničevalen<br />

pomen teh oblik danes komaj še kdo zasluti.'<br />

V samem bistvu kmetijskega tečaja je govoril o prihajajočem<br />

propadu srednjeevropskih mest, ki jih je<br />

potem uničila naslednja vojna s svojimi posledicami,<br />

ki so segale zelo daleč. Dejal je, da bo Nemčija<br />

enkrat postala 'ameriška kolonija'.<br />

Rudolf Steiner leta 1924 ni govoril le o dramatični<br />

degeneraciji pridelkov, ampak je tudi poudarjal<br />

nujnost nekega radikalno novega začetka: 'Vsekakor<br />

gre poleg tega tudi za vprašanje, ki je v najvišjem<br />

bistvu neko, reči želim, kozmično-zemeljsko<br />

vprašanje. Ravno pri kmetijstvu pride do izraza<br />

dejstvo, da se morajo sile iz duhovnega, ki so danes<br />

popolnoma neznane, prinesti sem. Te sile ne le,<br />

da omogočajo, da se kmetijstvo malce izboljša, ampak<br />

prinašajo ljudem tudi življenje. Človek mora<br />

namreč živeti od tega, kar prinaša Zemlja in te sile<br />

ravno omogočajo, da se življenje na Zemlji nadaljuje<br />

tudi v fizičnem smislu.' Šlo je in gre za življenje<br />

ljudi na zemlji v prihodnosti, tako v biološkem kot<br />

tudi v duhovnem smislu.<br />

Ko je Ehrenfried Pfeiffer med vožnjo z avtomobilom<br />

vprašal Rudolfa Steinerja, kako je mogoče, da<br />

antropozofski način šolanja kljub tako številnim<br />

Steinerjevim izvajanjem tako malo prinese in je<br />

tako neučinkovit, je dobil presenetljiv odgovor: 'To<br />

je problem prehrane.' Danes je prehrana takšna, da<br />

ljudem ne daje več nobenih moči, da bi uspeli duhovno<br />

izraziti v fizičnem. Most od mišljenja k hotenju<br />

in dejanjem ne more biti več zgrajen. Rastline,<br />

s katerimi se prehranjujemo, ne vsebujejo več tistih<br />

moči, ki naj bi jih dajale ljudem.


širjenje<br />

Pogoji tečaja<br />

Kmetje, ki jim je bila blizu antropozofija, so Rudolfa<br />

Steinerja že precej pred Koberwitzom spraševali<br />

za nasvete in on jim je resnično pomagal naprej,<br />

kadar koli so bili v problematičnih situacijah. Tako<br />

je že od začetka 20. stoletja svetoval tudi drugim<br />

poklicnim skupinam, kot na primer zdravnikom,<br />

znanstvenikom, duhovnikom in učiteljem. Vprašanja<br />

kmetov so bila različna in so zadevala širše<br />

polje: od notranjih, tudi ezoteričnih odnosov do<br />

rastlinskega bistva, pa do konkretnih možnosti<br />

zatiranja škodljivcev, poti in stranpoti gnojenja in<br />

veliko drugih vprašanj. Ponovno so prišle tudi prošnje<br />

po samostojnem kmetijskem tečaju in nanje je<br />

Rudolf Steiner odgovoril pritrdilno. Kljub temu do<br />

zaželenega tečaja še dolgo ni prišlo. Po uničenju prvega<br />

Goetheanuma in po kriznih dogodkih znotraj<br />

antropozofskega združenja – neuspehu gibanja za<br />

trodelnost v družbi in neuspehu ideje o visoki šoli v<br />

Dornachu, je bilo od Rudolfa Steinerja težko dobiti<br />

konkreten termin.<br />

Začenjale so se mnoge naloge za opravljanje, katerim<br />

je bilo potrebno zagotoviti pogoje, ki pa so bili<br />

komajda dani. Novo kmetijstvo ni potrebovalo le<br />

novih snovi in postopkov, ampak tudi veliko strokovnih<br />

stvari, v naravoslovnem in socialnem smislu.<br />

Čas Rudolfa Steinerja pa je bil omejen in njegovo<br />

zdravstveno stanje kritično.<br />

Neka skupina zelo mladih kmetov iz Bratislave,<br />

zbrana okrog Immanuela Voegela in Erharda Bartscha,<br />

pa vendar ni dvignila rok od tečaja, zavedali<br />

so se absolutne potrebe po tem in tudi omejenosti<br />

časa, ki je še ostajal. Pomagal jim je Grof Keyserlingk,<br />

ki je imel pod seboj 18 kmetijskih veleposestnikov<br />

šlezijske delniške družbe in zaposlenih nad<br />

1000 ljudi ter je do Rudolfa Steinerja gojil veliko<br />

spoštovanje, ki je bilo vzajemno. Keyserlingk je Rudolfa<br />

Steinerja, antropozofijo in socialno tridelnost<br />

spoznal ob koncu 1. svetovne vojne in jih videl kot<br />

sile obnove za razpadlo srednjo Evropo ter si velikopotezno<br />

prizadeval za to. Rudolf Steiner je nekoč<br />

dejal Elizi von Molthe, da bi lahko Grof Keyserlingk<br />

postal nemški kmetijski minister, če bi prišlo<br />

do uveljavitve tridelnosti. To se ni zgodilo, tečaj v<br />

Šleziji – v Keyserlingkovi hiši - pa je bil še vedno<br />

mogoč in zgodil se je štiri mesece prej, preden je bolezen<br />

položila Steinerja v posteljo, v njegovem čisto<br />

zadnjem delovnem času.<br />

Predavanja na gradu<br />

V svojih osmih predavanjih v Koberwitzu je Rudolf<br />

Steiner prikazal metodične predpostavke novega<br />

kmetijstva, duhovnosti, ki bo v prihodnosti možna<br />

v povezavi z Zemljo in tlemi.<br />

Bistvo kmetovanja je zasijalo v novi luči – življenjski<br />

pogoji in pogoji razvoja Zemlje ter področij narave<br />

glede na prehranjevanje ljudi v doslednem opazovanju<br />

delujočih sil, njihove kozmične narave in pogojenosti.<br />

Te moči, pravi Rudolf Steiner, ki so jih v<br />

stari tradiciji in pravilih še upoštevali, bomo morali<br />

spoznati in se za njih zavzeti na nov način. 'To je<br />

pravzaprav prva prava znanost. Kajti le preizkušati<br />

stvari, tako kot se to danes počne, ni nikakršna<br />

znanost, je le beleženje posameznosti, posameznih<br />

dejstev. To ni nobena znanost. Resnična znanost<br />

nastane takrat, ko dobimo v roke sile, ki delujejo.'<br />

Rudolf Steiner je govoril kot duhovni znanstvenik<br />

praktično delujočim ljudem, katerih naloga je bila,<br />

da sami spet pridejo v tesno povezavo z delujočimi<br />

silami, le-te vedno znova še naprej spoznavajo in se<br />

jih naučijo uporabljati.<br />

14


obzorij<br />

Konec koncev ne gre le za napotke za nove preparate<br />

in metode (kompostiranja, zatiranja škodljivcev,<br />

gnojenja in krmljenja), ampak za pridobivanje<br />

nove sposobnosti v prihodnosti: gre za notranje šolanje<br />

na konkretni nalogi: kmetijstvu. Razvil naj bi<br />

se lasten vpogled v te sile, procese in povezave; v<br />

fino življenje narave, torej organi za spoznanje in<br />

ustrezno delovanje. Nedvomno je hotel kmetom<br />

pomagati, da spet najdejo pot za svojo nalogo. Ta<br />

pot bi bila čisto samosvoja in zato posebna, onkraj<br />

industrijskega 'blagoslova' in z zavedanjem o nepreklicnem<br />

koncu starih tradicij in 'instinktov'.<br />

Koberwitz naj bi naznačil preobrat v smeri nekega<br />

novega, individualnega spoznavnega ravnanja ne<br />

le s tlemi, rastlinami in živalmi, ampak tudi z zvezdami.<br />

Način, ki spoznava višjo izkušnjo v izkušnji<br />

sami' (Goethe) in pri katerem mora biti v ospredju<br />

to, da se stvari dojame tako, da se pride do čutnega<br />

spoznanja in do osebnega odnosa. To so dobili stari<br />

kmetje iz svoje lastne njive, sedaj pa se bo moralo<br />

razviti na nov način. Na veliko predloženih vprašanj<br />

v Koberwitzu Rudolf Steiner ni odgovoril, ali<br />

pa vsaj ne eksplicitno. Razlog za to je bil v tem, da<br />

naj bi si lahko kmetje nekega dne sami odgovorili<br />

na ta vprašanja, in to kot svobodni, samostojno razsojajoči<br />

in praktični ljudje, ki iz osebnega odnosa<br />

in čutnega spoznanja delujejo iz tega, kar njihove<br />

kmetije potrebujejo. 'To, kar se mora v vsakem posameznem<br />

primeru storiti, je seveda pogosto odvisno<br />

od občutka. Toda ta občutek se razvije, ko človek<br />

pravilno pogleda v celotno naravo procesov.'<br />

Binkošti<br />

Ko je Rudolf Steiner Grofa Keyserlingka po predavanju<br />

vprašal, ali je predavanje lahko razumel, je<br />

dobil odgovor: 'Ne, gospod doktor; ničesar nisem<br />

razumel.' Pa vendar so bila predavanja izvedena,<br />

bilo je zelo veliko ljudi in so učinkovala v skupini<br />

pretežno mladih ljudi. Kot se je Grof Keyserlingk<br />

izrazil, niso subtilne vsebine tečaja na noben način<br />

neposredno zaznali in prodrli vanj, so pa le-te vendarle<br />

delovale naprej in omogočile resničen prelom<br />

– začetek kmetijskega gibanja v luči antropozofije.<br />

Začel se je razmah biološko dinamičnega načina<br />

gospodarjenja (kot je bilo to kasneje poimenovano).<br />

V ta binkoštni preboj je bil vključen tudi sam Rudolf<br />

Steiner. Pred Koberwitzom je bil negotov glede<br />

tega, kako bodo kmetje sprejemali vsebine tečaja,<br />

pa tudi glede vsebine same. Po drugem predavanju<br />

je še enkrat pisal Iti Wegman: 'Lotil sem se tega<br />

z malo upanja. Ampak sedaj se je posrečilo ravno<br />

tu iz duhovnega sveta pripeljati vidik, ki bo morda<br />

najbolj ploden za praktično kmetijstvo.'<br />

Tudi zanj so bili binkoštni dnevi v Koberwitzu darilo;<br />

dar duhovnega sveta, ki ga je on sam pridobil<br />

z delom in ga je potolažil. Čas je bil za novo kmetijstvo<br />

in moralo je v svet. Pot je bila možna in učinkovala<br />

je, sredi težkih okoliščin ampak pod dobrimi<br />

zvezdami. Antropozofija je Rudolfa Steinerja označila<br />

kot Kristus-Mihaelovega govornika.<br />

Koberwitz je stal in stoji v binkoštnem razmahu krščanstva<br />

na Zemlji kot obrat civilizacije h Kristusu v<br />

prihodnosti, tako v spoznavni usmeritvi kot v znamenju<br />

zdravljenja. 'V glavnem pa je pomembno, da<br />

se blagoslov s preparati vpelje na velike površine<br />

po celi Zemlji. To bo pomagalo pri zdravljenju Zemlje<br />

in v veliki meri bo pripomoglo k izboljšanju<br />

kakovosti pridelkov za hrano,' je Rudolf Steiner<br />

dejal Ehrenfriedu Pfeifferju, ko se je iz Koberwitza<br />

vračal domov v Dornach. <br />

prevedla Eva Zupan


širjenje<br />

Tečaj kmetijstva:<br />

meditativna knjiga<br />

Werner F. Weckner<br />

Kot mladostnik iz mesta sem se navduševal nad<br />

praktičnim biodinamičnim delom in skupno prihodnostjo<br />

Demeter kmetov. Nekega dne sem si<br />

kupil knjigo predavanj: Tečaj kmetijstva.<br />

Izvor te knjige mi je bil zelo všeč. Od ljudi, ki so<br />

bili v tistem času poleg in so imeli Steinerja za duhovnega<br />

učitelja, sem slišal že marsikaj, kar mi je<br />

pomagalo. Notranje sem potoval v preteklost, sedel<br />

z njimi v hali 'Saal von Gut Koberwitz', kakor<br />

sem si jo predstavljal in poslušal z njimi. Tako sem<br />

tudi prebral in zaslutil notranje boje predavatelja s<br />

poslušalci in poslušalcev z učiteljem. Kako težko je<br />

bilo ta nova znanja, ki so prihajala iz duhovnega<br />

raziskovanja, sprejeti pri vseh teh materialističnih<br />

slikah našega šolskega sistema! Vedno znova je obveljalo,<br />

da moramo imeti odprto srce in odmeriti<br />

davek duhovno vprašujočemu mišljenju, namesto<br />

da bi materialistično teoretizirali! Meni je pomagalo<br />

to, da so me stari kmetje hrabrili: Ni ti treba vsega<br />

razumeti in ovrednotiti, ampak moraš le pustiti,<br />

da deluje v tebi. In tako sem se notranje šolal in pri<br />

tem poslušal fine občutke, ki so me čudili, ter sem<br />

bil pripravljen, da pojavi na mene delujejo. 'Biti v<br />

spoštovanju do božanskega Duha, ki deluje v vsej<br />

naravi.' Ni se mi bilo težko prepustiti vodenju učitelja.<br />

Doživel sem ga kot pošteno, navzoče in osvobajajoče.<br />

Zelo cenim praktične pobude, ki prihajajo<br />

iz nadčutnega raziskovanja. Marsikateri rezultati<br />

naravoslovnih raziskav so mi tudi pomagali, da<br />

sem v celoti dopustil drugačno spoznanje.<br />

Steiner je pot le rahlo nakazal, meditativno jo moraš<br />

sam osebno doživeti ter delovati s silami in rastočo<br />

lastno zaznavo. To me je še posebej zanimalo. Vadil<br />

sem. V družbenem življenju sem doživel velik<br />

strah kmetov in biodinamičnih zagovornikov pred<br />

tem. Pa vendar v tečaju o tem piše: 'Ravno v kmetijstvu<br />

se pokaže, da morajo sile priti ven iz Duha.<br />

Sile, ki so danes popolnoma neznane.' Katere sile<br />

iščem potem za moje praktično delovanje v duhovnih<br />

svetovih? To vprašanje me je vodilo in me še<br />

vedno vodi naprej k tistemu izvoru, iz katerega se v<br />

resnici izplača delovati, in ki me napolnjuje.<br />

Potem sem nekega dne opazil: živali se obnašajo<br />

drugače, če sem zjutraj meditiral. Delo je bilo bolj<br />

enostavno in bolj zadovoljujoče. Nasvet Rudolfa<br />

Steinerja v zvezi z doseganjem gotovosti na tem<br />

področju: 'Dvignite se preko svojega začetnega doživetja.'<br />

Tako veliko inspiracije sem našel v tečaju,<br />

da je to zame kar knjiga za meditacijo, za navdih.<br />

In vsako skupno delo v tem duhu mi prinese novo<br />

gotovost in moč. <br />

Werner F. Weckner je Demeter kmet in vodi kmetijo za<br />

mlade Godewin v Hitzackerju.<br />

prevedla Eva Zupan


obzorij<br />

17<br />

Kaj je biodinamika?<br />

3. del<br />

Organizmi v zemlji<br />

Vse, kar je bilo do sedaj povedano o kemiji<br />

zemlje, temelji na kmetijski znanosti, ki jo dobro<br />

poznamo že iz tridesetih let prejšnjega stoletja. Že<br />

takrat smo spoznali, da je biologija tal pravzaprav<br />

tista, ki pripomore, da se ta kemija zgodi. Prst je<br />

pravzaprav kompleksna ekologija ali mreža hrane<br />

z mnogimi oblikami sožitja, ki pripomorejo k<br />

njeni strukturi in rodovitnosti. Med organizme<br />

v prsti spadajo:<br />

Aktinomicete: ti organizmi so nekakšni posredniki<br />

med bakterijami in glivami. Njihova posebnost<br />

je, da razgrajujejo odporne snovi, kot so celuloza,<br />

hitin in fosfolipidi. Nekatere študije so pokazale na<br />

tvorbo antibiotičnih snovi, ki razkužijo prst. Odporne<br />

so na sušo in imajo rade visoko vsebnost pH.<br />

Njihovo prisotnost v prsti nakazuje dober vonj po<br />

zemlji.<br />

Alge: ti organizmi živijo blizu površja in najbolje<br />

delujejo v vlažnih razmerah. Hranijo se s preprostimi<br />

organskimi snovmi in sončno svetlobo. Nekatere<br />

oblike so zmožne vezati dušik iz atmosfere.<br />

Plesni: to so mnogocelične glive z nitasto povezavo<br />

ali hranilno strukturo. Hranijo se z organsko snovjo<br />

v vlažnih razmerah. Lahko se živahno razvijajo<br />

in dopuščajo zelo raznoliko kislost prsti. Posebno<br />

vešče prodirajo v organske ostanke v gozdni prsti<br />

z visoko kislostjo.<br />

Mikorizne glive: določene glive oblikujejo simbiozno<br />

zvezo s koreninami rastlin. Korenine dobijo<br />

od njih dodatno vlago in hranilo, medtem ko glive<br />

črpajo iz korenin sladkor rastline. Te glive vzamejo<br />

koreninam zelo malo v primerjavi s tem, kar korenine<br />

od njih dobijo, tako da je zveza zanje zelo ugodna.<br />

Obstajajo ektomikorizne glive, ki živijo na površju<br />

korenine in endomikorizne glive, ki prodrejo<br />

prav v notranjost korenine. Skupaj pripomorejo<br />

k izjemno učinkoviti medsebojni oskrbi s hranili.<br />

Oskrbujejo hormone rasti (avksine), ki spodbujajo<br />

rast koreninskih laskov. Nekatere proizvajajo antibiotike,<br />

kot so dobro znani penicilin in streptomicin.<br />

Zemeljske bakterije: to so enocelični organizmi,<br />

ena najenostavnejših in najmanjših oblik življenja.<br />

V prsti jih je prisotnih več kot katerih koli drugih<br />

mikroorganizmov. Obstojajo kot bički, nitke ali<br />

kepice, imenovane 'kolonije'. Z vsemi drugimi mikroorganizmi<br />

se kosajo tako po številu, kot po svoji<br />

zmožnosti razgrajevanja organskih sestavin, tvorijo<br />

humus, stabilizirajo strukturo prsti in reciklirajo<br />

hranila.<br />

Glive v zemlji: v prsti so prisotne v velikih količinah.<br />

Sem spadajo kvasovke, plesni in gobe. Kvasovke<br />

so enocelične. Plesni in gobe so mnogocelične<br />

in imajo nitasto povezavo. Njihova glavna funkcija<br />

je razgrajevanje organskih ostankov, pomagajo pri<br />

proizvodnji humusa in absorbirajo hlapljiva hranila,<br />

kot je amoniak. Razgradijo celulozo, škrob, sladkor,<br />

smole, lignin in nekaj proteina. V času, ko tvorijo<br />

plodove, ki jih prepoznamo kot gobe, se med<br />

sabo poveže ogromno nitastih povezav.<br />

Kvasovke: so enocelične glive, ki prebivajo predvsem<br />

na z vodo napojenih, anaerobnih tleh. Njihova<br />

posebnost je fermentacija – razgrajevanje organskih<br />

snovi pod anaerobnimi pogoji.<br />

Trihine (lasnice): najdemo jih v skoraj vseh prsteh.<br />

So drobceni, nesegmentirani okrogli črvi, ki se hranijo<br />

predvsem z razpadajočo organsko snovjo, mikroorganizmi<br />

v tleh in ličinkami insektov. Večina<br />

jih je vrtu koristnih, nekatere pa se prehranjujejo s<br />

koreninami rastlin in veljajo za 'škodljivce'.


18<br />

širjenje<br />

Koreninska trihina se pojavi, kadar v prsti ni dovolj<br />

organskih snovi, rastline oslabijo in ni dovolj trihin<br />

roparic. Kolobarjenje, dodajanje komposta in sajenje<br />

žametnic je dobra gospodarska praksa, s katero<br />

uravnavamo količino parazitskih trihin v prsti.<br />

Protozoa: so gibčna, enocelična bitja, ki plenijo in<br />

požirajo svojo hrano. Hranijo se predvsem z bakterijami<br />

in razpadajočimi organskimi snovmi. Najbolje<br />

se obnesejo v dobro izsušenih prsteh, vendar<br />

jih po navadi ni dovolj, da bi vidno pomagale pri<br />

razpadanju organskih snovi ali odvajanju hranil.<br />

Njihovo prisotnost uravnavajo antitelesa, ki jih proizvajajo<br />

drugi organizmi v prsti.<br />

Rastlina ni izolirana od drugih, ampak je del kompleksnega<br />

eko sistema pod zemljo. Tukaj je en primer.<br />

Koruza Hugha Lovela je rasla brez namakanja<br />

v sušnem času. Pa vendar so bile rastline zelene in<br />

zdrave. Ko si pogledal njihove korenine, si videl, da<br />

je prst črna in vlažna. Kako to? Zato ker koruza izloča<br />

sladki sok, s katerim se hranijo mikro organizmi<br />

v prsti. Organizmi v prsti, posebno mikorizne<br />

glive, pa po drugi strani prebavljajo hranila in jih<br />

vračajo koruzi.<br />

Deževniki: so verjetno najpomembnejši makro-organizmi.<br />

Dobesedno požirajo svojo pot skozi zemljo<br />

in pri tem zaužijejo velike količine organskih snovi,<br />

ne pa rastlin ali njihovih korenin. S površja v svoje<br />

rove potegnejo listje in ga prežvečijo v komplekse<br />

gline in humusa. Njihovi tuneli zemljo odprejo, pomagajo,<br />

da se zrači in odvajajo odvečno vodo. Delce<br />

prsti in kamnov v svojem želodcu zmeljejo v prebavljive<br />

kose. Njihovi ostanki so posebno bogati s<br />

kalcijem in drugimi hranili. Pod normalnimi pogoji<br />

proizvedejo do 12 ton ostankov na 40 arov zemlje,<br />

ki vsebujejo 11 krat več kalija, 7 krat več fosforja, 5<br />

krat več dušika in dvakrat več kalcija in magnezija<br />

kot običajna prst. Dve najpomembnejši vrsti deževnikov<br />

sta Lubricus terrestris, običajno imenovan<br />

'nočni plazilec' in Eisensia foetida, imenovan tudi<br />

'rdeči majavec'. Nočni plazilci vrtajo globoko, svoje<br />

rove delajo celo skozi trda tla. Rdeči majavci živijo<br />

bliže površju, pojedo velike količine organske snovi<br />

in so za pridelavo komposta najbolj primerni.<br />

To je mikroskopski posnetek mikorizne glive, ki<br />

raste na korenini koruze. Okrogla telesca so klična<br />

in nitasta vlakna veziva. Snov, ki jih obdaja, je<br />

glomalin, ki ga kaže zelena barva. Kot glikoprotein<br />

shranjuje glomalin ogljik v obeh njegovih bazičnih<br />

enotah proteinu in karbohidratu (glukoza ali sladkor)<br />

in služi kot 'super lepilo', ki med sabo poveže<br />

delčke prsti.<br />

Organizmi v zemlji imajo vrsto pomembnih nalog,<br />

med njimi:<br />

1. Razčlemba in biodegradacija. Skoraj vsak<br />

organski, mineralni ali sintetični material je<br />

mogoče degradirati v obliko, kakršno uporabijo<br />

rastline. Mnoge rastline izločajo alelopate<br />

ali inhibitorje rasti, da preprečijo zaključek<br />

drugih rastlin. Orehi in cedre na primer, ovirajo<br />

rast drugih rastlin. Organizmi v zemlji<br />

razčlenijo alelopatske sestavine v neškodljive<br />

substance.<br />

2. Spreminjanje kemijskih elementov. Bakterije<br />

za oblikovanje organskih nitritov, ki vzamejo<br />

iz zraka dušik, iz zemlje pa organsko snov,<br />

nato pa te nitrite spremenijo v organske nitrate,<br />

ki jih lahko rastline uporabijo.<br />

3. Proizvodnja humusa. Humus koristi transfer<br />

hranil in odstranitev odpadnih snovi iz<br />

korenin, proizvaja minerale, ki jih vsebujejo


obzorij<br />

netopljivi delci kamnin, služi kot blažilec, ki<br />

preprečuje spremembe kislosti v prsti in pomaga<br />

grudam v zemlji.<br />

4. Proizvodnja ogljikovega dioksida: ogljikov<br />

dioksid v zemlji pomaga razgraditi netopljive<br />

delce kamnin in je lahko na razpolago<br />

tudi koreninam rastlin kot zaloga hranil za<br />

fotosintezo.<br />

5. Hrana rastlinam in drugim organizmom v<br />

zemlji. Življenjska doba raznih mikroorganizmov<br />

v zemlji je relativno kratka. Potem<br />

ko umrejo, so njihova telesa glavni vir hranil.<br />

6. Premagovanje bolezni v zemlji: večina mikroorganizmov<br />

v zemlji je koristnih in pomagajo<br />

v vrtu vzdrževati zdravje. Nekateri pa, če<br />

so rastline neuravnotežene, povzročajo težave<br />

in bolezni. V glavnem pa tisti, ki ugodno<br />

vplivajo, nadzorujejo nezaželene vrste.<br />

Omeniti je potrebno, da so korenine same glavni<br />

sestavni del življenja v zemlji. Listje nad zemljo ne<br />

daje nikakršnega podatka, kako velika je rastlina<br />

pod zemljo. R. Koepf trdi, da je 60% rastlinske biomase<br />

dejansko locirane nevidno, v zemlji. Študije<br />

ljuljke so pokazale, da posamezna rastlina potegne<br />

5 kilometrov koreninskih laskov na dan in do 8.000<br />

kilometrov v sezoni. Zato takrat, kadar sejemo 'zeleno<br />

gnojilo', s tem dodajamo v zemljo veliko organske<br />

snovi.<br />

Sestava zemlje in njena kemija<br />

Surova stelja, listje<br />

A plast - zgornja plast zemlje,<br />

temna, visoko organska snov<br />

B plast - spodnja plast<br />

zemlje, svetlejšeo barvana,<br />

nakopičena z izluženimi hranili<br />

C plast - prevladujejo<br />

prepereli kamni<br />

Minerali<br />

Zemljo lahko pogledamo razdeljeno v plasti. Zgornja<br />

plast A je rastlinam pomembna, ker jim priskrbi<br />

bogato posteljo hranil. Vendar so minerali in hranila<br />

tudi v nižji plasti in rastline podaljšajo svoje korenine,<br />

da dosežejo to področje. Ko zemljo obdelujemo,<br />

poskušamo to stratifikacijo zemlje obdržati. Organizmi<br />

iz zgornje plasti hočejo ostati na vrhu. Če<br />

zgornjo plast obrnemo navzdol, bodo bakterije, ki<br />

v njej živijo, umrle. Če bomo med sabo mešali dve<br />

plasti zemlje, s tem ne bomo dosegli, da bi globlje<br />

plasti postale biološko bolj aktivne – zgolj življenje<br />

v zemlji bo izginilo.<br />

Globina prsti Bakterije Aktinomicete Glive Alge<br />

1 – 3 9,750 2,080 119 25<br />

8 – 10 2,175 245 50 5<br />

14 – 16 570 44 14 0,5<br />

26 – 30 11 5 6 0<br />

53 – 57 1 0 3 0<br />

Tabela kaže količino organizmov v zemlji v različnih<br />

globinah. Zgornja plast je očitno biološko<br />

najbolj aktivna. Njena odprta struktura vzpodbuja<br />

dihanje in izhajanje škodljivih plinov. Alan Chadwick,<br />

zgodnji zagovornik biodinamike, je izjavil:<br />

'Pravzaprav obdelujemo zrak – razdaljo približno<br />

5 cm nad površjem zemlje – in morda segamo 1,5<br />

cm v zemljo. S pravo nego jo napeljujemo k temu,<br />

da diha.' Aerobni metabolizem življenja v zemlji ji<br />

daje energijo, da se izločijo minerali v njej in so na<br />

voljo.<br />

Organizmi v spodnji plasti, ki je večinoma glina<br />

(ilovica), hitro propadejo. Barva gline nam kaže,<br />

koliko je prezračena. Rdeče-oranžna barva pomeni,<br />

da je bilo dovolj zraka, da je železo lahko oksidiralo.<br />

Rumena barva nakazuje na manj oksidacije. Modre<br />

gline so brez kisika, po navadi zato, ker so prepojene<br />

z vodo in koreninam rastlin ne bodo v pomoč.<br />

Hranila se iz zgornje plasti sperejo in jih absorbira<br />

glina, zato ta plast rastline še vedno hrani. Zelo pomembno<br />

je, da glina ni stisnjena. Preveč pritiska,<br />

posebno na z vodo prepojeno glino, lahko povzroči<br />

nastanek trde plasti, ki bo preprečevala drenažo<br />

vode in koreninam preprečevala globlje prodiranje.<br />

Zato moramo biti pri uporabi vrtavkaste brane previdni.<br />

Delce gline na dnu obdelane zemlje zmaže<br />

skupaj. Pri težki ilovici zna biti to nerodno. O mehanski<br />

obdelavi tal lahko razmišljamo, če je zemlja<br />

dovolj izsušena. <br />

Se nadaljuje.<br />

Tekst je v angleškem jeziku objavljen na spletni strani:<br />

www.oregonbd.org/Class/class.htm<br />

prevedla in priredila Marina Nuvak<br />

19


20<br />

Utrinki<br />

Dan solat<br />

Fanči Perdih<br />

je v sodelovanju z Biotehničnim<br />

centrom in prodajalno Jablana, BTC Ljubljana,<br />

13.5. organiziral dan eko solat na Biotehničnem<br />

centru Naklo. Takoj po otvoritvi je vodja<br />

ekološke semenarske hiše Reinsaat iz Avstrije -<br />

ga. Emmelmann - povedala značilnosti in razlike<br />

v spektru več kot 20 sort solat, katerega smo si<br />

pod njenim vodstvom potem tudi ogledali v<br />

primerjalnem nasadu na njivi.<br />

Za lažje prepoznavanje posameznih sort je bila v<br />

avli šole pripravljena tudi razstava solat s primeri v<br />

lončkih ter opisi posameznih sort in anketnimi listi.<br />

Iz ankete smo izvedeli, da je zelo veliko zanimanje<br />

za rozetaste solate, ki jih lahko obiramo ali režemo<br />

skozi celo leto, vendar po priljubljenosti še vedno<br />

vodi 'ljubljanska ledenka', ki je v evropski sortni listi<br />

zavedena kot Laibacher Eis ali pa v Avstriji kot<br />

'graška' Grazer Krauthäuptel. Pod temi imeni jo bo<br />

možno v bodoče tudi kupovati, kajti s 1.5.09 so ukinjene<br />

vse stare slovenske sorte, ki niso bile ustrezno<br />

prijavljene v evropsko ali pa na novo kot ohranjevalne<br />

v Slovensko sortno listo.<br />

Za najbolj vedoželjne sta bila organizirana tudi dva<br />

predavanja na temo Ekološka živila - pot do zdravja<br />

in Riziko GSO v živilih in krmi, radovedneži pa so<br />

se lahko sprehodili po dvorišču, kjer so bile stojnice<br />

s pridelki in izdelki z okoliških ekoloških kmetij.<br />

Poleg ogledov solat so potekale tudi delavnice na<br />

temo solatnih prelivov in vsestranskost uporabe<br />

soje, kar ni bilo samo paša za oči in ušesa, temveč<br />

se je vsaka delavnica zaključila z degustacijo.<br />

Utrinek z delavnice Soja v solatah in namazih je<br />

pripravila ga. Marija Kočevar Fetah – prodajalna<br />

zdrave hrane JABLANA – BTC Ljubljana, ki je delavnico<br />

tudi vodila:<br />

V eni izmed čudovito opremljenih učilnic Biotehniškega<br />

centra v Naklem smo pripravljali namaze in<br />

solatne prelive iz soje. Ta stročnica je v zadnjem desetletju<br />

doživela toliko pohval in graj, da moramo o<br />

njej nujno spregovoriti bolj natančno in jo predstaviti<br />

v popolni luči.<br />

Opažam tudi, da ljudje premalo vemo o semenih<br />

nasploh, naj gre za žita ali stročnice. K slednjim spada<br />

tudi soja. V vsakdanji prehrani uporabljamo več<br />

vrst semen, pozabljamo pa, da so to speča skladišča<br />

življenja, ki potrebujejo nekaj naše pozornosti, da<br />

nam lahko dajo hrano.<br />

Ob zaključku vegetacijske dobe rastlina naredi<br />

seme, ki bo počakalo vsaj pol leta na naslednjo<br />

pomlad in dobilo priložnost, da vzklije in zraste<br />

v novo rastlino. Zato vsebuje vse, kar to novo življenje<br />

potrebuje – vso energijo, minerale, proteine.<br />

Narava pa ga je obdarila tudi z obrambo pred plesnijo,<br />

nekaterimi okužbami. Ko žita ali stročnice, ki<br />

jih nameravamo pripraviti za hrano, namočimo v<br />

vodo, hitro nabreknejo, se omehčajo, če jih pustimo<br />

dlje časa, pa celo vzklijejo. Med namakanjem pa se<br />

dogajajo še vse druge pomembne reči. V vodi se v 8<br />

do 12 urah razkrojijo zaščitne snovi v semenu. Tako<br />

je seme lažje prebavljivo in ne povzroči napenjanja.<br />

Seveda je treba vodo, v kateri se je namakalo, ZA-<br />

VREČI! Pri stročnicah je še posebej pomembno, da<br />

jih namakamo v vsaj 10kratni količini vode glede<br />

na volumen semen. Če fižol ali sojo namakamo v<br />

malo vode, le toliko, da jo prekrije, seme popije vso<br />

vodo in vsi strupi ostanejo notri. S tem nismo naredili<br />

veliko.<br />

Drugi razlog je ta, da med namakanjem seme oživi<br />

in se začne presnova škroba v enostavnejše in lažje<br />

prebavljive ogljikove hidrate, tvorijo se encimi in<br />

količina vitaminov se poveča do 7krat! Tako so izgube<br />

pri kuhanju manjše. Ne pozabimo namakati<br />

tudi vseh vrst leče! Tudi to je stročnica z visokim<br />

odstotkom beljakovin. Če je ne namočimo, imamo<br />

vetrove. To, da se skuha hitro, ni dovolj dober razlog,<br />

da namakanje opustimo.<br />

Vrnimo se k soji - uporabljamo izključno EKOLO-<br />

ŠKO PRIDELANO IN GENSKO NEMODIFICIRA-<br />

NO. Soja ima največ beljakovin izmed vseh semen<br />

v naši kuhinji(36 –45%), zato je pravilno namakanje<br />

še kako pomembno. Včasih je bolje, če se namaka<br />

24 ur. Po potrebi vmes zamenjamo vodo. Mleko iz<br />

take soje bo lepo dišalo in bo okusno, še posebej, če<br />

mu na koncu dodamo ščepec soli na čajno žličko<br />

sladila.<br />

Rumena soja se kuha približno eno uro. Med kuhanjem<br />

je NE SOLIMO. Kuhana je lahko še malo<br />

hrustljava, to je pač zaradi visoke vsebnosti beljakovin.<br />

Kuhana soja je odlična za pripravo zelenjavnih<br />

zrezkov, nadeva za sarme in paprike ter za solate.


ki<br />

21<br />

Še bolj vsestransko uporaben je TOFU. To je mladi<br />

sirček iz sojinega mleka. Najboljši je svež, hranimo<br />

pa ga lahko več dni v hladilniku. Položimo ga v<br />

skodelico in zalijemo z mrzlo vodo.<br />

To je odličen vir lahko prebavljivih beljakovin,<br />

kalcija, železa, rastlinskih sterolov. Za pokrivanje<br />

dnevnih potreb zadostujejo že majhne količine (80<br />

do 100g).<br />

Opozoriti moram, da je uživanje soje, ki ni bila pravilno<br />

namočena in kuhana, lahko škodljivo, če to<br />

počnemo pogosto. Surova soja vsebuje snovi, ki<br />

zavirajo delovanje tiroksina (hormona ščitnice) in<br />

presnovo kalcija. Največji potrošniki soje nismo vegetarijanci,<br />

temveč je to mesna industrija. V večini<br />

salam in klobas boste našli sojino moko ali sojin<br />

zdrob. Sojina moka je pogosto le zmleto sojino zrnje<br />

in je surova. Zato priporočam, da sojino moko skuhate<br />

(tako kot puding), preden jo uporabite v hrani,<br />

tudi kadar pečete kruh. Tudi sojin zdrob je potrebno<br />

kuhati vsaj 30 minut.<br />

Najbolj varna je uporaba BIO TOFUJA, saj je ta narejen<br />

iz namočene in kuhane soje in je lahko prebavljiv.<br />

Naredili smo nekaj namazov in solatni preliv,<br />

ki bo dobrodošel v poletni sezoni solat.<br />

TOFU - SOLATNI PRELIV<br />

1 skodelica osnovnega TOFU NAMAZA<br />

1dl olivnega (ali bučnega ali sončničnega) olje<br />

sok 1 limone<br />

1 strok česna – sesekljanega (ali ščepec suhega<br />

mletega česna v granulatu)<br />

1dl vode, dodatna sol po potrebi<br />

Vse sestavine premešamo in prelijemo v steklenico<br />

s širokim grlom. Hranimo v hladilniku do enega<br />

tedna. Tak solatni preliv se še posebej poda k poletnim<br />

solatam – sveže kumare, paprika, paradižnik,<br />

radič, krompirjeva solata, kuhana cvetača,…<br />

OSNOVNI NAMAZ IZ TOFUJA:<br />

200g BIO TOFUJA<br />

100ml olivnega (ali sezamovega) olja<br />

50ml tamari sojine omake (ali 20g morske soli)<br />

1 čajna žlička majarona (suhega ali svežega)<br />

1 čajna žlička origana<br />

6 kom zelenih izkoščičenih oliv ali 1 jušna žlica<br />

vloženih kaper<br />

Vse sestavine dobro premešamo v mešalcu ali s<br />

paličnim mešalnikom. Po potrebi dodamo še malo<br />

vode, da je namaz bolj gladek.<br />

LIPTOVSKI NAMAZ IZ TOFUJA<br />

Uporabimo 1 skodelico osnovnega TOFU NA-<br />

MAZA<br />

1 rdeča paprika – narezana na kockice<br />

1 zelena paprika – narezana na kockice<br />

1 manjša čebula – sesekljana<br />

1 vejica peteršilja – sesekljana<br />

Vse sestavine nežno premešamo z žlico in obložimo<br />

opečene kruhke ali rezine polnovrednega kruha.<br />

GOBOV TOFU-NAMAZ<br />

Uporabimo 1 skodelico osnovnega TOFU NA-<br />

MAZA<br />

250g svežih jurčkov ali šampinjonov ali gobic<br />

ŠITAKE<br />

1 srednje velika čebula<br />

1 strok česna<br />

1 žlica olja<br />

po potrebi še malo soli in vejico peteršilja<br />

Sesekljano čebulo, gobice in česen prepražimo na<br />

olju in zmešamo med TOFU NAMAZ. To je odlična<br />

obloga za kruhke, še boljša pa kot nadev za gratinirane<br />

palačinke.<br />

S tem namazom nadevamo palačinke, jih položimo<br />

tesno skupaj v pekač in prelijemo z 2dl sojinega (ali<br />

kakega drugega) mleka. Pečemo 15 minut v pečici<br />

na 180 C.<br />

SLADKA TOFUJEVA KREMA<br />

200g BIO TOFUJA<br />

1dl sojinega mleka<br />

100ml stopljenega kokosovega masla<br />

50ml javorjevega sirupa (ali 60g surovega trsnega<br />

sladkorja)<br />

za noževo konico BIO mlete vanilije<br />

200g svežega jagodičastega sadja<br />

1 banana<br />

Sveže jagode ali borovnice ali robide (ali vse skupaj)<br />

z banano zmešamo v mešalcu, da dobimo<br />

gladko maso. (uporabimo katerokoli sezonsko sadje:<br />

marelice, češnje, breskve, slive,…) Tako dobimo<br />

čudovito kremo za torto ali za pohorsko omleto. Po<br />

vrhu okrasimo še z nekaj celimi sadeži. Namesto<br />

sadja lahko tofujevi kremi primešamo stopljeno ali<br />

naribano čokolado. Postrežemo v skodelicah in po<br />

želji okrasimo.


Oglasi<br />

22<br />

OGLASNO SPOROČILO<br />

kooperativa<br />

za slovensko ekološko pridelavo<br />

Amarant kooperativa združuje pridelovalce ekološke<br />

hrane, ki pridelajo tako semenski material, kot ostale<br />

pridelke za svežo porabo in konzerviranje. Amarant<br />

kooperativa skrbi za organizacijo skupnega nastopa<br />

pridelovalcev na trgu, izobraževanje ekoloških kmetov<br />

in promocijo ekološkega kmetijstva. Za vaše zdravje<br />

izberite pridelke na naši spletni strani: www.amarant.<br />

si, na Eko tržnici v Ljubljani in v trgovini Jablana v<br />

BTC-ju.<br />

Zakon o ekološkem kmetijstvu določa minimalne zahteve<br />

za zagotavljanje kvalitete višje kakovosti 'EKOLO-<br />

ŠKO'. Združenja po Evropi so sprejela določene dodatne<br />

omejitve, ki pomenijo dodatno kakovost hrane.<br />

Kako so slovenski ekološki pridelki označeni?<br />

Zakon o kontroliranem ekološkem kmetovanju predpisuje<br />

postopke pridelave in okolju neškodljiva zaščitna<br />

sredstva. Kmetje so nadzorovani na predpisan način. Pri<br />

prodaji ekoloških pridelkov se uporabljajo zaščitni znaki<br />

za označevanje tovrstnih pridelkov in izdelkov tako na<br />

slovenski, kot na evropski ravni.<br />

Slovenski in evropski znak za izdelke višje kakovosti 'iz<br />

ekološke pridelave':<br />

ne samo predelano (ali spakirano), temveč da je tudi pridelano<br />

na slovenskih ekoloških kmetijah, ki upoštevajo<br />

pri pridelavi tudi nadstandardne zahteve.<br />

Nekaj naših kmetov pa se ravna<br />

po biodinamičnih načelih, kar dokazujejo<br />

z mednarodno blagovno<br />

znamko DEMETER. To so pridelki<br />

in izdelki najvišje kakovosti. Človeku, ki jih konstantno<br />

uživa, zagotavljajo zdravje.<br />

O kakovosti ekoloških pridelkov in izdelkov se kupci<br />

lahko prepričajo na promocijskih prireditvah, kjer kmetje<br />

na stojnicah pripravijo pokušine in svoje pridelke<br />

tudi prodajo. Na dnevih odprtih vrat na kmetijah ali z<br />

organiziranimi obiski kmetij, kjer si kupci lahko ogledajo<br />

celotno kmetijo in se na lastne oči prepričajo o pogojih, v<br />

katerih rastline in živali rastejo.<br />

Na naših eko kmetijah v Beli krajini po dogovoru<br />

organiziramo enodnevni vodeni ogled, kjer si je možno<br />

ogledati nasade zelenjave, ki so namenjeni tudi semenski<br />

pridelavi, ter opremo za predelavo zelenjave in zelišč s<br />

postopki sušenja in konzerviranja ter mletja žit. Poleg<br />

degustacij na posameznih kmetijah bodo za topli obrok<br />

poskrbeli na ekološki turistični kmetiji. Predvideni<br />

termini 30.8. in 20.9.<strong>2009</strong> oz. za skupine po dogovoru.<br />

Zaradi lažjega formiranja organiziranih skupin naj se vsi<br />

zainteresirani javijo na: e-mail: amarant@siol.net, mobi: 031<br />

706 444, tel: 01 563 9236 – Fanči Perdih<br />

Ravno tako ne zamudite Eko praznika v Ljubljani,<br />

ki bo letos 12.9.09. Tam se bodo predstavili tudi naši<br />

kooperanti s svojo ponudbo.<br />

Fanči Perdih<br />

organizatorka ekološke pridelave in<br />

predelave na slovenskih kmetijah<br />

S slovenskim znakom morajo biti označeni vsi pakirani<br />

pridelki iz Slovenije in izdelki, ki so bili predelani v Sloveniji.<br />

Sem spadajo tudi certificirani ekološki pridelki iz<br />

ostalih delov sveta, če je bila zadnja faza predelave ali pa<br />

samo pakiranje opravljeno v Sloveniji.<br />

Z evropskim znakom pa so označeni pridelki in izdelki,<br />

ki so pridelani oz. predelani kjerkoli v Evropski uniji<br />

(tudi v Sloveniji).<br />

V Sloveniji ima Zveza združenj ekoloških<br />

kmetov z regionalnimi združenji ekoloških<br />

kmetov ter s kmeti posamezniki podpisane<br />

pogodbe o zagotavljanju izvajanja dodatnih<br />

omejitev pri kmetovanju ter s tem pravico do uporabe<br />

blagovne znamke BIODAR, ki zagotavlja, da je blago<br />

V jesenskem času bomo organizirali komplete eko<br />

zelenjave ter eko ozimnico po ugodnih cenah.<br />

Zaradi lažjega formiranja kompletov ter planiranja vas prosimo,<br />

da vsi zainteresirani ČIM PREJ javite vaše potrebe po ekološki<br />

zelenjavi, sadju ter pridelkih za ozimnico, da bomo lažje organizirali<br />

tako spravilo pridelkov kot tudi logistiko. S prvimi dobavami bomo<br />

pričeli v avgustu <strong>2009</strong>.<br />

Vaše potrebe sprejemamo na<br />

info@amarant.si ali na tel 031 706 444 oz. 01 563 9236<br />

Fanči Perdih


i<br />

Ukvarjam se z ekološko pridelavo vrtnin.<br />

Koristim avtohtona semena<br />

in biodinamične prijeme.<br />

Na našem vrtu v pravljični Moravški dolini bomo to<br />

sezono zasadili gredice z živo hrano tudi za vas.<br />

Ponujam vam pridelke, ki jih lahko tudi sami<br />

posadite in utrgate za sproti in za ozimnico.<br />

Milan Uštar<br />

Ples 7, Moravče, tel. 041925902<br />

23


24<br />

Dogajanje D o g a<br />

Društvo Ajda Gorenjska<br />

Četrtek, 16. julij<br />

Strokovni izlet v Gorenjo Trebušo<br />

Druženje z Meto Vrhunc, pogovor o biodinamiki v prijetni<br />

senci in hladu vode. Odhod iz Tržiča –Tržiška Bistrica<br />

6:40, avtobusna postaja Lesce 7:00, preko Kranja – Labore<br />

7:20, Škofja Loka 7:45, smer Primorska. Skromno kosilo.<br />

Potrebujemo delovno obleko in orodje. Povratek v večernih<br />

urah. Ob polni zasedenosti avtobusa je cena prevoza 15 eur.<br />

Prijave: Silva 041-625-454<br />

Sobota 18. julij od 17.-19. ure<br />

Praktično izobraževanje<br />

Žetev: klasična in sodobna; setev ajde in repe, spravilo drugih<br />

pridelkov, vlaganje in konzerviranje sadja in zelenjave;<br />

mešanje kremen iz roga za cimo krompirja, za žita.<br />

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne<br />

Sobota, 8. avgust od 17.-19. ure<br />

Praktično izobraževanje<br />

Nabiranje rmana in njivske preslice, presajanje jagod in<br />

spravilo krompirja.<br />

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne<br />

Sobota, 30. avgust<br />

Strokovni izlet<br />

Obiskali bomo našega čebelarja, gospoda Pavlina. Imeli<br />

bomo skromno kosilo, si ogledali znamenitosti v Črnomlju<br />

in v okolici Semiča. Odhod ob 6.30 uri Tržiška Bistrica,<br />

Lesce 6.45, 7.10 Kranj, avtobusna postaja … Cena prevoza<br />

in kosila 15 EUR. Prijave sprejemamo do zasedenosti<br />

avtobusa. Informacije in prijave: Silva 041-62-54-54. Če boste<br />

hoteli, lahko kupite tudi med in ostale njegove izdelke.<br />

Društvo Ajda Štajerska<br />

Nedelja, 26. julij ob 15. uri<br />

Kratka predstavitev homeopatije in delitev homeopatskih<br />

pripravkov za omejevanje škodljivcev pri Romani Šrimpf na<br />

Izletniški 12 v Rogaški Slatini.<br />

Nedelja v avgustu ob 15. uri<br />

Kratka predstavitev homeopatije in delitev homeopatskih<br />

pripravkov za omejevanje škodljivcev pri Danici in Janezu<br />

Damjan na Kopivnik 7 pri Framu.<br />

Na delovne akcije pridite primerno opremljeni in z dobro<br />

voljo, da bo več boljše energije.<br />

V avgustu 12., 13., 21., 23.,29. in 30. ne pozabite nabirati<br />

rmana in preslice za b-d preparate, da jih bo dovolj za<br />

naslednje leto.<br />

Do 15. julija zbiramo prijave za skupno naročilo bioloških<br />

čistil 'Sonet' in mil slovenskega proizvajalca Regovec.<br />

Z uporabo bioloških sredstev varujemo svoje zdravje in<br />

okolje!<br />

Pozivamo vse, ki bi bili pripravljeni priskrbeti rastlinske<br />

ovojnice-debla-macesna, hrasta in javorja ( po novem nadomestilo<br />

za živalske ovojnice), naj to nujno javijo predsedniku<br />

društva.<br />

City center Celje vabi pridelovalce Ajde Štajerska, da obogatimo<br />

in popestrimo ponudbo na tedenski biotržnici, vsak<br />

četrtek od 15. do 20. ure. Stojnica je brezplačna.<br />

Člani Ajde, ki še niso prejeli Setvenega priročnika, naj to<br />

javijo najkasneje do 15. julija.<br />

Društvo Ajda Sostro<br />

Sreda, 15. julij ob 17. uri<br />

Praktično delo sedežu društva v Sadinji vasi<br />

IZDELAVA PRIPRAVKA IZ PRESLICE, uporaba gnojevke<br />

iz zelišč. Ponovno bomo prikazali, kako izdelujemo homeopatska<br />

sredstva za zatiranje plevela in škodljivcev.<br />

Četrtek, 16. julij ob 5. uri<br />

Ob 5. uri zjutraj na sedežu društva v Sadinji vasi 81<br />

Praktično delo in odgovori na vprašanja IZDELAVA PRI-<br />

PRAVKA KREMEN IZ ROGA za škropljenje.<br />

Sreda, 19. avgust ob 20. uri<br />

Zadružni dom ZADVOR, Cesta II. grupe odredov 43<br />

predavanje g. MARKA POGAČNIKA<br />

Tema: ODNOS DO ZEMLJE KOT ŽIVEGA IN INTELIGEN-<br />

TNEGA BITJA.<br />

Sreda, 16. september<br />

Zadružni dom Zadvor (Cesta II.grupe odredov 43)<br />

Predavanje g. JANEZA TURINEKA<br />

Tema : JAGODIČEVJE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!