26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Jesen 2009

Letnik V, številka 3 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik V, številka 3
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

jesen <strong>2009</strong>, zaporedna št. 63<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

TR: 04302-0001018775<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš,<br />

Katja Koželj<br />

Sodelavci:<br />

David Brierley, Boštjan Štrajhar,<br />

Petra Melik, Nadja Lazar,<br />

Michael Frensch, Urša Zupanc,<br />

Ivana Kadivec, Tanja Tršelič<br />

OE Maribor:<br />

Anredj Rakovič, Nada Antauer,<br />

Mateja Jobstl, Natalija Postružnik<br />

Fotografije:<br />

Boštjan Štrajhar, Maga Mlekuž,<br />

Iztok Kordiš, Natalija Postružnik,<br />

Petra Melik, Igor Velepič<br />

arhiv WŠL<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov<br />

in knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem<br />

avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Vse teče 3<br />

Gostujoče pero 4<br />

Skrit učni načrt 4<br />

Vzgoja 7<br />

Zakaj je bolje imeti nobene 7<br />

Vzpostavljanje stika na lutkovni način 8<br />

Širjenje obzorij 9<br />

Harry Potter in sedem vrat teozofije 9<br />

Utrinki 14<br />

Gmajnice 14<br />

Poletna šola v Pragi 15<br />

Epoha zgodovine evropske arhitekture 16<br />

Zgodovina evropske arhitekture 17<br />

Turneja po Angliji in Škotski 18<br />

Učiteljska ekskurzija 09 20<br />

Iz šolskih klopi 21<br />

OE Maribor 22<br />

Od Soče do Save 22<br />

Zgodba o Turkizni in Modri kapici 24<br />

Vabila 26<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


U v o d n i k<br />

Vse teče<br />

Iztok Kordiš<br />

Ljubljana ni zaspano mesto, tako živo kot to soboto in nedeljo pa je vseeno le redkokdaj. 14. Ljubljanski<br />

maraton je namreč na njene ulice privabil več kot 19.000 tekačev in tekačic vseh starosti. Res, da se je le<br />

kakih 1.000 od njih podalo na veliki, torej pravi, 42.192m dolg maraton, ampak vseeno je bilo lepo videti<br />

tekočo reko mladih in starih, velikih in malih, kako hitro ali malo manj hitro prihajajo v cilj.<br />

Vse teče, je tokrat res veljalo za Slovenijo. Napovedovalec, ki je tudi imel svoje vrste maraton, saj je vodil<br />

prireditev od devetih zjutraj, ko so štartali tekači na deset kilometrov, do poznega popoldneva, ko so pritekli<br />

zadnji maratonci, je izračunal, da bi na podobnem maratonu na Kitajskem, če bi na njem tekel enak procent<br />

prebivalcev, teklo kar 15 milijonov ljudi. Koliko bi bilo pri tem še gledalcev, ni povedal. Doseženi so bili<br />

mnogi rekordi, od najboljših časov Ljubljanskega maratona v obeh glavnih kategorijah, torej moški in ženski<br />

na 42 km, do mnogih osebnih rekordov in prvih nastopov na 10 (če smo natančni 9,2) kilometrov. Kdo je bil<br />

pri tem bolj zadovoljen je težko reči, lahko pa rečem, da so bili vidno zadovoljni praktično vsi, ki so pretekli<br />

eno od prog, ne glede na to kakšen rezultat so pri tem dosegli in kakšne težave so morali pri tem premagati.<br />

Mogoče je bilo pri vsem tem še najteže biti le gledalec, biti le pasivni del te valujoče množice.<br />

Slovenija je res postala tekaška dežela. Teče praktično vsak. Tekače vidiš kjerkoli ob katerekoli uri. Kakšna<br />

razlika od kakih treh desetletij nazaj. Takrat si bil skrajni čudak, če si po Golovcu razkazoval pete. Spominjam<br />

se, da sem se raje ustavil in nekaj časa hodil, če sem srečal človeka, saj so bili pogledi mimoidočih<br />

preveč čudni za mojo takrat tako občutljivo dušo. Ena večjih težav organizatorjev prvega maratona v Ljubljani<br />

je bila, da so dosegli, da je bil v delih Ljubljane za nekaj ur ustavljen promet zaradi nekaj norcev, ki raje<br />

tečejo, kot da bi se peljali z avtom ali pa vsaj avtobusom. Ampak podobno je bilo tudi na Dunaju in verjetno<br />

povsod drugod po svetu, kjer prirejajo take ali pa še bolj množične maratone. Povsod je trajalo nekaj časa,<br />

da so prebivalci maraton sprejeli, ga vzeli za svojega.<br />

Časi se spreminjajo in z njim pogled na stvari. Kar je bilo pred leti čudno, je danes ne samo sprejeto, ampak<br />

že kar modno. Tudi pogled na waldorfsko šolo se je v zadnjih 18 letih spremenil. Tudi mnogi naši učenci<br />

so pred leti raje zamolčali od kod prihajajo, da jih ne bi imeli za čudake, danes pa so ti isti ustanovili klub<br />

Waldorf alumni in s ponosom povedo na katero šolo so hodili. Seveda se še najdejo ljudje, ki rečejo ali si le<br />

mislijo, poglej jih norce, ampak večina že misli drugače. Vedno več jih je, ki znajo brez predsodkov gledati in<br />

ceniti to, kar delamo in vedno več jih je, ki si želijo, da bi bila waldorfska šola tudi v njihovem kraju. Poleg<br />

Maribora, Hrušice in Radovljice se pojavljajo iniciative še drugod po Sloveniji, v Celju, Velenju, Murski Soboti,<br />

Novi Gorici, Zagorju... Postajamo Ljubljanski maraton ??? !!! <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 3


G o s t u j o č e p e r o<br />

David L. Brierley<br />

Skrit učni načrt<br />

Nikoli nisem dovolil mojemu šolanju,<br />

da ovira mojo izobrazbo.<br />

Mark Twain (Samuel Clemens) (1835 – 1910)<br />

pisatelj in humorist<br />

Vsak dan milijoni otrok s torbo na rami zapustijo<br />

svoj dom, da bi večino dneva preživeli v razredu.<br />

Zdi se nam nekako samoumevno, da otrok<br />

zapusti dom in gre v šolo. O tem ne razmišljamo, dokler<br />

ni kaj narobe. V šoli jih čaka učitelj. Ob vrnitvi se mama<br />

včasih pozanima, kaj je njen otrok tisti dan v šoli počel.<br />

Največkrat otrok ni zmožen dati kakšnega zadovoljivega<br />

odgovora. Morda se je zmožen spomniti podrobnosti, ki pa<br />

za odraslega ni zanimiva, npr. 'Poslušali smo kasetofon' ali<br />

'Sedel sem zraven Ane'.<br />

Kako naj razumemo življenje v razredu? Delno je to<br />

rutina, delno pa tisto, kar je neopaženo.<br />

Povprečen učenec v tem delu sveta vsako leto preživi v<br />

razredu tisoč ur. Šestino svojega življenja preživi v šoli,<br />

pri čemer vrtec in čas študija ni upoštevan. V zgodnjem<br />

otroštvu ima tri glavne dejavnosti – spanje, igranje in<br />

sedenje v razredu. Poleg spalnice (kjer v glavnem spi),<br />

ni nobene druge sobe, kjer bi otrok preživel toliko časa<br />

kot v razredu. Od sedmega razreda dalje je več v družbi<br />

učitelja kot pa očeta ali celo matere.<br />

Življenja v razredu se le površno zavedamo, a hkrati<br />

predstavlja temelj družbe, saj je v družbenem kontekstu<br />

prostor stabilnosti brez primere. Vrednosti rituala<br />

in ciklusa ne bi smeli podcenjevati. Razred je nekak<br />

mikrokozmos sveta. To je čisto posebno mesto. Hkrati<br />

je ta stabilni prostor tisti, v katerem se ves čas nekaj<br />

dogaja. Tukaj ne gre le za poučevanje in učenje – v njem<br />

se dnevno dogaja mnogo dialogov in medčloveških aktivnosti.<br />

Toda naključen opazovalec lahko le malokdaj<br />

razume življenje razreda. Predstavlja drobec resničnega<br />

življenja. Učenci se v razredu, ki omogoča vtisnjeno,<br />

v veliki meri nezavedno, skoraj nevidno življenje,<br />

naučijo delati. To življenje je iracionalno, skrivnostno<br />

in magično, saj je človeško obnašanje večplastno in nepredvidljivo.<br />

Učenje je predpisovanje posrednih odnosov<br />

med osebnostjo učenca in svetom samim, ki ga učitelj<br />

predstavi skozi predmet, ki ga obravnava. Odzivi so<br />

mnogokrat takojšnji in v fenomenološkem kontekstu<br />

oscilirajo med učiteljevim opazovanjem podrobnosti ter<br />

družbenim in osebnim odzivom. Pedagog skuša ob proučevanju<br />

tega sveta razumeti neizraženo, tisto, kar je<br />

skrito v izražanju ali pomanjkanju tega. V adolescenci<br />

je to spremenljivo in zapleteno področje.<br />

Izrazi na obrazu, bežni<br />

pogledi, gibi roke, volumen<br />

in tempo glasu, drža<br />

– to so znaki, ki razkrivajo.<br />

Vsak učitelj bo potrdil,<br />

da je razred zelo deloven prostor. Čeprav sem učitelj<br />

že zelo dolgo časa, sem bil nedavno tega presenečen,<br />

ko mi je moj raziskovalni študent povedal, da je učitelj<br />

vsak dan vpleten v tisoč medosebnih situacij. Za življenje<br />

nekega učenca je lahko, ne da bi se učitelj tega<br />

sploh zavedal, najbolj pomembna ena sama.<br />

V razredu je precej raznolikosti, kakor tudi veliko nespremenljivega.<br />

Zatorej je to posebno mesto, ki ga ni<br />

mogoče primerjati z nobenim drugim mestom kjerkoli<br />

v družbi. Otroci v njem so tam skoraj neprostovoljno.<br />

Tam morajo biti, če jim je to všeč ali ne, ker tako veleva<br />

zakon. Le redke ustanove so s tega vidika v enakem<br />

položaju. Vsi vemo, da smo ljudje izredno občutljiva<br />

bitja. Zato spoštujemo otroka oziroma mladega človeka<br />

v njegovem iskanju svobode. Dati mu moramo toplo in<br />

varno zavetje. Z drugimi besedami, zagotoviti mu varno<br />

okolje. Danes je to v vzgoji vedno bolj pomemben<br />

dejavnik. Poznamo posledice pretiranega spodbujanja<br />

in dejstvo, da preobilje vtisov pripelje do težav. Zato<br />

je razredno okolje potrebno napolniti s prijetno glasbo,<br />

barvami ter čudovitimi slikami in risbami, da kot<br />

blažilec pred današnjo precej hladno družbo ustvarimo<br />

toplo območje, zaščiteno sobo, namenjeno prijaznosti<br />

in pozornosti, zanimanju za drugega. Učence ne moremo<br />

nič več prepuščati same sebi in opazovati, kako se<br />

ustvarjalnost in genialnost naravno razvijata. Otroci v<br />

naših razredih morajo biti negovani z neba.<br />

Ko naključni opazovalec pogleda v mali svet razreda,<br />

bo svojo pozornost povsem naravno osredotočil na<br />

učenje snovi. To učenje je usmerjeno navzven in nam<br />

pomaga spoznavati svet. Obstaja pa tudi notranja realnost,<br />

ki je na poti k znanju prav tako pomembna.<br />

Brez teh elementov, ki jih ni mogoče tehtati, bo prišlo<br />

do neke klinične nezainteresiranosti, ki odreže osebno<br />

povezanost z znanjem in praktično zmožnostjo. Razred<br />

je integralni del življenjske stvarnosti. Povezava med<br />

zunanjim in notranjim svetom je ključ do kraljestva<br />

učenja. Nikoli ne smemo podcenjevati pomembnosti<br />

tega notranjega sveta kot učenja, ki tiči za učenjem.<br />

Glavni cilj šolanja je doseči, da mlad človek razume<br />

sebe in svet. V znanju se srečata subjektivno in objektivno.<br />

Nekateri mislijo, da so dejstva hladna, otepajo<br />

se ideje, da ima znanje svojo lastno etiko, da ima svoje<br />

mesto v človekovi duši. Čas je, da se spomnimo, da<br />

smo v preteklosti imeli dva motiva, ki sta privedla do<br />

znanja: nadzor in radovednost. Ljudje smo po naravi<br />

radovedni, toda istočasno želimo znanje uporabiti za<br />

to, da obvladujemo svoje okolje in drug drugega. Enostranskost<br />

te dvojnosti lahko privede do pomanjkanja<br />

samega znanja. Vendar je v naši tehnološki družbi vse<br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


pomembnejši še tretji vir znanja. Ta oblika ne temelji<br />

na radovednosti ali nadzoru, a je prav tako razumljiva.<br />

Temelji na sočutju, ljubezni in svojih korenin nima v<br />

naši intelektualno akademski tradiciji, temveč v naši<br />

duhovni dediščini. Prihodnost ne prinaša vprašanj o<br />

izkoriščanju in manipuliranju sveta, ampak potrebo po<br />

spravi, ki zaobjema oboje, tako notranjo kot zunanjo<br />

stvarnost. Dejanje znanja je dejanje ljubezni. Vedeti,<br />

pomeni ljubiti, če uporabimo besede Dostojevskega:<br />

'Ljubezen postane dejanje.'<br />

Obenem pa je učenje, kljub vsem poprejšnjim pripravam<br />

na uro, nepredvidljiv proces. Ne učitelj ne učenci<br />

ne morejo predvideti, kaj se bo naslednjič zgodilo. Načrt<br />

je potrebno ves čas prilagajati in ves čas se pojavljajo<br />

nepričakovane priložnosti za znanje. Učitelj se jih<br />

oprijema in naučiti se mora imeti vero v to, kar misli<br />

in čuti, in v to, da so njegove ideje ta trenutek tukaj<br />

primerne. Zato naj noben učni načrt ne bi imel oblike<br />

zakonskega dokumenta, ampak naj bi bil to načrt za<br />

potencialno doseganje duhovnih zmožnosti.<br />

Učenci učitelje dobro poznajo. Opazujejo govorico njihovega<br />

telesa, poslušajo ton njihovega glasu. Temeljito<br />

jih proučujejo, ocenjujejo, vendar o svojih odkritjih nikoli<br />

ne govorijo. Vse to vsrkavajo vase.<br />

Učitelj je psiholog, miličnik, govornik, odvetnik, tajnica,<br />

sodnik, sociolog, svetovalec, stražar, umetnik,<br />

znanstvenik, oče, mati, stric, teta, nekdo, na katerega<br />

ramenu se lahko zjočeš, pa tudi ovčar.<br />

Po pouku gre s svojo aktovko in plastično vrečko,<br />

polno zvezkov za vaje, direktno domov. Oceniti mora<br />

zvezke in se pripraviti na naslednji dan. To je njegovo<br />

življenje. Ob koncu tedna verjetno ne gre nikamor.<br />

Poje svojo večerjo, spravi v spat otroke, nato pa je čas<br />

za delo. Morda pred tem še nekaj trenutkov za kavico<br />

s partnerjem? Ob enajstih je čas, da na hitro pregleda<br />

časopis in se spravi v posteljo.<br />

poskušam, tako v učencih kot v sebi, osvoboditi. Nič<br />

ne more odtehtati, če človek ne poskuša doseči te vizije<br />

s svojim zagnanim ustvarjalnim delom. A navsezadnje<br />

umetniško delo ni nikoli končano ...<br />

V svoji razpravi 'O kratkosti življenja, življenje je dolgo,<br />

če veste, kako ga uporabiti', Seneka citira Hipokratovo<br />

tezo, da 'življenje je kratko, umetnost je dolga'. Seneka,<br />

ki se je rodil v Kordobi okoli leta 59 pr. Kr., filozofira o<br />

kakovosti življenja. Pove nam, da 'mnogi nimajo nobenega<br />

cilja v življenju, ampak jih njihova nestanovitnost<br />

in stalno nezadovoljstvo premetavata naokoli v stalno<br />

spreminjajočih se vzorcih. Nimajo prav nobenih ciljev,<br />

kar se tiče njihove smeri v življenju.' Nadaljuje: 'pregrehe<br />

obdajajo in napadajo ljudi od vsepovsod in jim ne<br />

dovolijo, da ponovno vstanejo in dvignejo svoje oči, da<br />

zaznajo resnico, temveč jih držijo premagane in usidrane<br />

v njihovih željah. Nikoli ne morejo ponovno odkriti<br />

svoj resnični jaz.'<br />

'Če slučajno dosežejo nekaj miru, se -- tako kot na<br />

širnem morju potem, ko se je neurje umirilo, še vedno<br />

ostaja valovanje -- premetavajo naokoli in nikoli ne<br />

najdejo miru pred svojim poželenjem.'<br />

Takšen je moj opis umetnosti učenja. Potek našega<br />

notranjega potovanja in tistega učencev lahko predvidimo<br />

tako, da se ustavimo in pogledamo na trenutno<br />

stanje. Da bi se človek lahko podal na takšno pot iskanja,<br />

mora najprej pogledati, kdo je, kje vidi samega<br />

sebe in končno, kje lahko najde pot naprej. Trdna<br />

osebna identiteta je pogoj za globok kolektivni duh. Notranje<br />

potovanje, ki se v času pubertete začne, zahteva<br />

od učenca, da pogleda v svet in da se obenem zaveda<br />

samega sebe. Na poti je le redko kje kažipot in mnogo<br />

opozoril.<br />

Učitelj ima danes po mojem videnju v razredu dva izziva:<br />

razjasnitev izkušnje in oblikovanje samopodobe.<br />

Kako bo jutri? Razmišlja o svojih učencih in dogodkih<br />

tistega dne. Potem pa zaspi. Toda ves čas je s svojimi<br />

učenci.<br />

Skrbni ljudje so ti učitelji. Najti morajo način dela v<br />

razredu, pa tudi sami sebe. Politiki, odvetniki, igralci,<br />

ljudje s televizije, zdravniki so priznani, pomembni<br />

ljudje.<br />

Dolga je pot do pedagogike – veliko časa je potrebno,<br />

da človek postane izvedenec za prihodnost ljudi.<br />

Talent se oblikuje v miru. Učitelj le redko kdaj vidi<br />

rezultate svojega dela.<br />

Toda skozi dolga leta sem spoznal, da je ustvarjalna<br />

svoboda skrivnost do sreče. Ustvarjalna modrost srca<br />

je v vsakem od nas in moja naloga kot učitelja je, da jo<br />

■ 1. šolski dan, 1. letnik<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 5


Odraščanje in vzgoja sta odvisna od stalnosti smisla<br />

in filozofske osnove, ki pa je v družbi na splošno primanjkuje.<br />

To pomanjkanje filozofske strukture je po<br />

mojem mnenju glavna ovira pri razvoju učnega načrta,<br />

ki bi bil uglašen s potrebami učencev. Če ima šola nalogo<br />

pomagati mlademu človeku, da definira samega<br />

sebe, mora biti tudi pripravljena napasti probleme samodefinicije.<br />

V marsičem je veliko bolj ranljiv kot otrok. Ne more<br />

zlahka prebaviti napada na lasten ugled in dostojanstvo.<br />

Ne le, da čuti potrebo po tem, da je ljubljen in<br />

sprejet, še dosti več. Menim, da je razumevanje tega<br />

procesa vse bolj okrnjeno. Pojavlja se konflikt med<br />

človekom in obliko zrelosti, ki jo družba razvija. V zahodnem<br />

svetu je v procesu razvoja osebnosti vidna<br />

sprememba. Začenjamo proizvajati nov tip odraslega,<br />

ki temelji na novem konceptu zrelosti. Zveza med zrelostjo<br />

na eni strani in trdnostjo na drugi ni več ista, kot<br />

je bila nekoč. Prej je bil odrasla zrela oseba posameznik<br />

z dobro oblikovano lastno osebnostjo. Sedaj je za lastno<br />

smer manj možnosti, zato je potrebno neodvisnost<br />

ponovno definirati.<br />

Splošen cilj šolanja je predvsem utrjevanje stabilne<br />

identitete. Če šola adolescentu pomaga razviti dobre<br />

in specifične razloge za to, da o sebi misli dobro, lahko<br />

veliko prispeva k razvoju stabilne identitete. Mladi morajo<br />

razviti duhovno, srčno in telesno primernost. O tej<br />

zmožnosti mora učenec razmišljati kot o svoji lastni.<br />

Sile, potrebne za njen razvoj, pa so dosti obsežnejši<br />

koncept, kot se večina odraslih zaveda.<br />

■ 1. šolski dan, 1. letnik<br />

Spoštovanje samega sebe ni lahka naloga in postaja<br />

osrednji vidik vzgoje adolescentov. Pritožujemo se, da<br />

živimo v svetu, v katerem človek samega sebe obravnava<br />

kot nekaj koristnega. Nase moramo začeti gledati<br />

z vidika, kako dragoceni smo in ne koliko smo vredni.<br />

Zavzemimo torej raje kvalitativni kot količinski pristop.<br />

Ugotoviti bi morali, kaj lahko od sebe pričakujemo,<br />

v čem smo kot posamezniki dobri, kako delujemo<br />

z drugimi ljudmi, koliko smo zmožni gledati skozi<br />

njihove oči. Da bi obdržali samospoštovanje, moramo<br />

biti subjektivni. Samospoštovanje ne sledi nobenemu<br />

zunanjemu ocenjevanju naše vrednosti. Zato je tesno<br />

povezano z razjasnitvijo izkušnje. Če ne razumemo jasno,<br />

kaj smo naredili in kaj se nam je zgodilo, nimamo<br />

podlage za samospoštovanje. Zato je adolescent pri<br />

ocenjevanju lastne vrednosti zelo občutljiv na občutke<br />

in sodbe ljudi okoli sebe.<br />

Šola je ne le prostor, kjer se učiš biti študent, pisatelj,<br />

znanstvenik, ljubimec ali mizar, ampak tudi prostor,<br />

kjer se učiš, kaj ti gre dobro od rok. Možno je. Seveda,<br />

tudi če bodo s politično odločitvijo poskusili dvigniti<br />

akademske standarde, bo potrpežljivi razvoj duhovnega<br />

značaja še vedno zagotovil, da otrok in adolescent<br />

ne bosta za vedno izginila.<br />

To je skriti učni načrt v waldorfskem razredu. <br />

David Brierley je izredni profesor na Rudolf Steiner University Colledgu<br />

v Oslu, neodvisni ustanovi, financirani s strani države, katere ustanovitelj<br />

je bil leta 1981. Je gostujoči profesor na mnogih evropskih univerzah<br />

in se ukvarja predvsem s preventivno in prožno metodologijo. Prav tako<br />

je avtor petih knjig o metodah poučevanja na waldorfski šoli. Trenutno<br />

za fundacijo Marcelino Botin v Santanderju obdeluje temo kreativne metodologije<br />

v šolah. Polovico leta preživi v Ljubljani.<br />

Pri založbi Parsival je spomladi izšla njegova knjiga v angleškem<br />

jeziku z naslovom 'To Read the Unwritten', ki jo je mogoče<br />

naročiti preko SMS sporočila na tel.št.: +4741233346 ali<br />

v tajništvu <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, ali pa na elektronskem<br />

naslovu založbe: revija.svitanje@gmail.com. Cena knjige je 25€<br />

(poštnina je všteta).<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

■ prvošolčki<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


V z g o j a<br />

mag. Boštjan Štrajhar<br />

Zakaj je bolje<br />

imeti nobene ocene<br />

kot same petice?<br />

Zakaj smo Slovenci 18 let za tem, ko je Avstrija<br />

prepovedala tepež otrok, še vedno govorili, da<br />

brez pretepanja v šoli ne gre? Zakaj so bili otroci<br />

pred 30 leti tako rekoč prisiljeni hoditi s pomočjo hodalic,<br />

še preden so bili zares dozoreli za to? Zakaj otrokom ne<br />

dovolimo uporabljati avtomobilov, alkohola in cigaret,<br />

čeprav kažejo zanimanje za to, dovolimo pa jim, da več ur na<br />

dan presedijo pred računalniškimi in televizijskimi zasloni?<br />

Tudi šolski sistem favorizira<br />

večinoma intelektualno<br />

izobraževanje. Družbo v<br />

glavnem skrbi, KOLIKO bodo<br />

znali otroci po zaključku šolanja,<br />

ne zanima jih toliko, KAJ<br />

bodo znali in KAKO se bodo<br />

počutili ter ali bodo znanje znali uporabljati v vsakdanjih<br />

življenjskih situacijah. Slednje je namreč težko, če ne nemogoče<br />

izmeriti z obstoječimi znanstvenimi metodami.<br />

Če želimo govoriti o vrednosti številčnega ocenjevanja,<br />

kot ga poznamo, potem moramo poznati vsaj nekatere<br />

značilnosti otrokovega razvoja in v ta kontekst umestiti<br />

vrednost takšnega ocenjevanja.<br />

Odgovore na ta vprašanja bi lahko iskali z različnimi<br />

metodami, v različnih znanstvenih disciplinah. Lahko<br />

pa odgovorimo z zelo poenostavljenim odgovorom, ki pa<br />

ni nič manj resničen. Ljudje delamo tako, kot verjamemo,<br />

da je prav. 'Tako kot ne moreš nobenega prepričati<br />

v to, da bi verjel, nobenega ne moreš prepričati v to, da<br />

ne bi verjel' (S. Freud). Do vseh spoznanj, ki pripeljejo do<br />

resnične spremembe, mora ponavadi človek priti s svojo<br />

lastno izkušnjo. Ta lastna izkušnja oblikuje tudi emocionalno,<br />

socialno in vsakršno drugo inteligenco.<br />

Če boste otroke v vrtcu ali v nižjih razredih osnovne<br />

šole spraševali, kaj so se ta dan v vrtcu ali šoli (na)učili,<br />

vam bo velika večina otrok – če ne kar vsi – odgovorila,<br />

da se niso (na)učili nič. Učenje poteka na različnih ravneh<br />

in na različne načine; pričakovati, da se bo otrok zavedal,<br />

kako poteka učenje, prepoznaval določene načine<br />

poučevanja, je neumestno.<br />

Neumestno pa je tudi ocenjevanje učenčevega 'znanja'<br />

na način, da ocenjujemo zgolj ozek spekter otrokovih<br />

sposobnosti, ki pridejo do izraza pri kontrolnih nalogah<br />

(testih). Ker je moderna družba izrazito nagnjena k tekmovalnosti,<br />

je razumljivo, da tudi na otroštvo in izobraževanje<br />

gledamo s tega stališča. Nenehen boj za prvo<br />

mesto se tako začne že zelo zgodaj.<br />

Razloge za tovrstno mišljenje in ravnanje lahko najdemo<br />

tudi v medijsko tehnološki družbi, ki je vsakodnevno<br />

zasičena z raznimi informacijami. Informacij je<br />

celo toliko, da jih nismo zmožni procesirati, zato jih le<br />

'v napol budnem stanju' spremljamo. Posledica pretirane<br />

informiranosti je ta, da smo večinoma okupirani s<br />

svojimi miselnimi konstrukti, ki nam onemogočajo, da<br />

bi se otroku približali še kako drugače kot samo skozi<br />

intelekt, ki stvari razume le, če se dajo izmeriti. S katero<br />

znanstveno metodo boste izmerili otrokovo ljubezen?<br />

■ Gradnja klopi pred šolo, 4. razred<br />

Otrok raste kot organska celota: njegov čustveni, telesni<br />

in kognitivni razvoj je povezan in medsebojno odvisen.<br />

Študije delovanja možganov kažejo, da številne<br />

čustvene, družbene, čutne, kognitivne in fizične izkušnje<br />

oblikujejo možgane. Zdrav človeški razvoj je popolnoma<br />

integriran. 'Nobena kredibilna znanstvena teorija<br />

o evoluciji človeških možganov ne more ignorirati ali se<br />

izolirati od okoljskega konteksta: sočasne evolucije gibalnih<br />

zmožnosti, obvladovanj orodij, komuniciranja in<br />

socialnega vedenja človeških prednikov' (Wilson 1998).<br />

Le intelektualno usmerjeno izobraževanje in vzgajanje<br />

je zato izrazito enostransko in v škodo drugih človekovih<br />

sposobnosti.<br />

Številčne ocene, ki so pridobljene s testi so torej izrazito<br />

pristranske in povedo o otroku zelo malo. Veliko<br />

škode pri tovrstnem ocenjevanju pa naredijo pričakovanja<br />

do takšne metode ocenjevanja: mislimo namreč,<br />

da nam bo ocena povedala zelo veliko ali pa kar vse o<br />

sposobnosti naših otrok.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 7


V z g o j a<br />

Z miselnimi konstrukti gremo celo tako daleč, da mu<br />

na podlagi ocen že v nižjih razredih določimo njegovo<br />

družbeno mesto, ki ga bo zavzel kot odrasel. Mogoče<br />

takšno ocenjevanje še najbolj potrebujejo učitelji sami,<br />

saj bi drugače le stežka preverjali 'uspešnost' svojih pedagoških<br />

metod.<br />

Še najbolj problematično pri ocenjevanju, kot ga poznamo,<br />

pa je v tem, da učence ne učimo za življenje,<br />

temveč jih učimo za ocene. Če želite kot pianist zaigrati<br />

čudovito skladbo, se morate v svojem delu tudi<br />

čustveno poglobiti v proces igranja. Zgolj tehnika, ki jo<br />

uporabljate za igranje, vam ne bo pričarala tistega, kar<br />

vam lahko v zaigrani skladbi pričarajo vaši prsti, ki so<br />

prepojeni z občutkom. Takšno je tudi življenje, veliko<br />

bolje je podobno skladbi, umetnosti kakor matematični<br />

enačbi. Tisto, kar je res pomembno v življenju, se ne da<br />

izmeriti, je popolnoma subjektivno.<br />

Otrokovi možgani do določenega starostnega obdobja<br />

gledajo na svet 'pravljično'. V pravljicah vedno zmaga<br />

dobro, čeprav se v realnem življenju zdi, da temu ni<br />

nujno tako. Večkrat se potem starši vprašajo, zakaj ne<br />

bi otroka že zgodaj pripravili na realno življenje. Vsi<br />

vemo, da so Miklavž, Božiček in dedek Mraz za otroke<br />

vir navdušenja. Vemo tudi, da so ti trije možje pravljični<br />

in kot taki neresnični. Zakaj potem sploh predstavljati<br />

otrokom izmišljene može? Četudi odrasli otrokom<br />

ne bi povedali, da Miklavž pravzaprav ne obstaja, čisto<br />

vsak normalno razvijajoč otrok pride do tega sam. Bojazen,<br />

da bomo otroka prikrajšali za realno spoznanje,<br />

je odveč, kvečjemu obratno. Z razkritjem resnice o Miklavžu<br />

bi otroku v razvojnem obdobju, v katerem še<br />

ni sposoben analitičnega kritičnega mišljenja, odvzeli<br />

del njegovega pravljičnega življenja, ki pa je zanj popolnoma<br />

resničen. To naredijo tudi ocene, saj so večinoma<br />

pridobljene na način, ki onemogoča izraziti širši<br />

spekter otrokovih sposobnosti kakor tudi širši spekter<br />

otrokovih znanj. <br />

Mag. Boštjan Štrajhar je diplomiral iz waldorfske pedagogike na Emerson<br />

Collegu v Angliji, kjer je pozneje tudi poučeval. Po vrnitvi v Slovenijo<br />

se je zaposlil na Waldorfski šoli Ljubljana in vpisal magistrski študij<br />

antropologije. Raziskoval je razvojna obdobja otrok, se posvečal psihoanalizi<br />

in vplivu tehnologije na otroke. Poleg pedagoškega dela na šoli<br />

svetuje tudi javnim osnovnim šolam pri uvajanju posebnih pedagoških<br />

načel. Pri svojem delu povezuje izkušnje pri nas, iz Anglije in ZDA ter<br />

strokovna znanja waldorfske pedagogike in antropologije.<br />

Več na www.strajhar.si<br />

dipl. vzg. Petra Melik<br />

Iz diplomske naloge<br />

Vzpostavljanje stika<br />

z majhnim otrokom<br />

na lutkovni način<br />

Govorno oblikovanje iger<br />

Govor je del mišljenja. Zaostal in omejen razvoj govora<br />

okrni tudi čustveni razvoj, kajti govor ima, posebno<br />

v predšolskem obdobju, močno čustveni značaj. Iz govora<br />

se v obsežni meri razvijejo sile osebnostne narave.<br />

Oblikujeta se intelekt in razum.<br />

Za vse ritmično-melodično izoblikovane prstne igre je<br />

značilno, da je pomen besed postavljen v ozadje. Besede<br />

v prstnih igrah niso več samo govor, zvenijo čarobno,<br />

si ritmično sledijo, se ponavljajo. Srečanje otroka<br />

s prstno igro je tako tudi njegovo prvo srečanje s poezijo<br />

(Jelena Sitar, 1996, str. 36). Otroku ponudimo<br />

ritmično, melodično in dinamično govorno dogajanje.<br />

Ob izvajanju moramo nameniti svojo pozornost plastičnosti<br />

glasov, 'kretnjam' besed, ritmično pulzirajočemu<br />

govornemu toku, melodičnemu zvenenju ter diferenciaciji<br />

zvočne jakosti.<br />

Prstne igre vsebujejo prvine pesništva in pripovedništva,<br />

na prstno igro je mogoče gledati tudi kot na miniaturni<br />

dramski organizem (prav tam). Zvok besed se<br />

orientira po govornih kretnjah. Otroku damo na ta način<br />

možnost doživeti s toni bogat zvočni dogodek, ki je<br />

prav tako objektivno uglašen.<br />

V ospredju tako stoji ustvarjalna, umetniška narava<br />

jezika in ne le pojmi. Otrok v poglobljenem procesu<br />

oblikovanja glasov, ter sodelovanju v besednih kretnjah<br />

izkusi in doživi obstajajočo obliko jezika, ki je še<br />

prakretnja (gibanje) in ne abstrahiran pojem. Ni še oz.<br />

šele postaja 'razlagajoča jezikovna slika'.<br />

Otrok se lahko popolnoma vključi v to procesualno<br />

doživljanje in tako izkusi obširno, globokosegajoče<br />

izoblikovanje duha. V tej opisujoči obliki ima govor<br />

ustvarjalno funkcijo. Organizem otroka se razvija in<br />

ustvarjajo se temelji za kreativno, domišljije polno ravnanje<br />

z jezikom.<br />

Gibi<br />

Majhnega otroka zanimajo vse vrste gibanja v okolici.<br />

Otrok se orientira po gibalnem zgledu, zato sem svoje<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


Š i r j e n j e o b z o r i j<br />

kretnje pri oblikovanih ljubkovalnih in prstnih igrah<br />

izvajala mehko in tekoče. Igre, pri katerih sem se dotikala<br />

otrokovih rok ali obraza, sem izvajala s toplimi<br />

rokami. Mlajši, ko je bil otrok, skrbneje sem izvajala<br />

svoje gibe.<br />

Predel glave in prsnega koša je posebno občutljiv.<br />

Otroci so sodelovali prej, posebno če sem se, npr.,<br />

sprva igrala s starejšim otrokom. Kmalu je tudi mlajši<br />

otrok svojo glavico nagnil k meni in želel imeti svoje<br />

'darilo'.<br />

Ko sem predajala 'darilo', torej ko sem se z otrokom<br />

igrala prstno igro, sem imela na obrazu svetel in veder<br />

izraz. Pri igrah, kjer sem se dotikala lastnega telesa,<br />

kot tudi ob prstnih igrah, sem pogled skoncentrirala<br />

na premikajoče roke, ko sem napravila nov gib. Potem<br />

sem pogled zopet posvetila otroku. Med otrokom in rokami<br />

je obstajalo neprestano menjavanje pogleda. Imela<br />

sem dvojno vlogo. Otrok me je zaznaval kot vzgojiteljico,<br />

ki je komunicirala z lutko (prstom). Sama pa sem<br />

bila ob istem času posrednik komunikacije med lutko<br />

in otrokom. Komunikacija je potekala na energetskem<br />

nivoju. Svojo energijo sem prenesla v lutko in jo oživela<br />

s svojim pogledom. S pomočjo lutke sem se približala<br />

otroku. Otrok pa mi je dal s svojo gotovostjo vedeti,<br />

da je v komunikaciji z lutko na nivoju, kjer obvlada<br />

situacijo.<br />

SLIKA 1.<br />

Da bi se med govorom in gibi odvijalo enotno dejanje,<br />

sem se za gib pripravila, še preden sem ustrezno<br />

besedo izgovorila. Besedilo in gibe igre sem poskušala<br />

tako dobro pripraviti, da med izvajanjem niso nastajale<br />

'miselne vrzeli'.<br />

Moji gibi, ki so ponazarjali živali, cvetlice ali druge<br />

naravne pojave so delovali živahno in naravno. Izvajala<br />

sem tipične značilnosti posamezne živali (cvetlice, snežinke).<br />

Ponazorila sem jih in ponotranjila ter poskušala<br />

z rokami fenomenološko pretvoriti in prikazati bistvo.<br />

Zelo pomemben je bil čas. Otroci imajo pred seboj še<br />

veliko časa, zato sem si znotraj posamezne igre tega<br />

pustila dovolj. Učinek se je mnogokrat povečal, če sem<br />

igre izvajala v mirni atmosferi.<br />

Da bi umirjanje res delovalo umirjeno ter da bi nastal<br />

občutek varnosti, sem ob ponavljanju določenih<br />

prstnih iger izvajala vedno enake gibe. Veliko bolj učinkovito<br />

je bilo tudi, če sem se igrala igre z otroki večkrat<br />

na dan, a zato le za kratek čas.<br />

Takšne igre so bile praslike za zanimivo spoznavanje<br />

(samozaznavanje) enega izmed najvažnejših zaznavnih,<br />

gibalnih ter izraznih organov človeka: roke s prsti. <br />

Michael Frensch<br />

Harry Potter<br />

in sedem vrat<br />

teozofije<br />

Ideja o mladem čarodeju se je čisto naključno pojavila<br />

v mislih mlade učiteljice, in sicer med vožnjo z<br />

vlakom iz Manchestra v London, kamor si je šla<br />

iskat bivališče. Kot je pozneje povedala, je bila na začetku to<br />

le ideja; ker pa je imel vlak štiri ure zamude, je zadostovalo,<br />

da je v duši te mlade ženske dobila jasnejšo obliko – dokler<br />

je Harry Potter ni popeljal v svoj svet in ji z bogastvom<br />

domišljijskih podob sporočil svoje poslanstvo. Še isti dan si<br />

je začela vse zapisovati. Toda preden je Harryjevo sporočilo<br />

dovolj dozorelo, da se je lahko pojavilo tudi v srcih in mislih<br />

drugih, je bilo potrebnih še sedem let: na začetku le nekaj<br />

ljudem, potem vedno širšemu krogu ... dokler ni končno<br />

spregovoril celotni generaciji – in ne le njim, tudi mnogim<br />

starejšim.<br />

Poskusimo torej slediti tistemu delu njegovega sporočila,<br />

ki skozi celotno serijo knjig obravnava sedemdelno<br />

človeško bitje in njegovo pravo naravo, kakor tudi<br />

sedemdelni način, kako se nam približa zlo. Sprehodimo<br />

se s Harryjem skozi sedem razredov šole na Bradavičarki<br />

in stopimo z njim skozi sedem odgovarjajočih<br />

vrat.<br />

I. Vrata I: Fizični svet<br />

Harry Potter in kamen modrosti<br />

Skozi prva vrata vodi Harry Potter svoje vrstnike v<br />

fizični svet. In kako se tega sveta zavemo? Naše percepcije<br />

in koncepti, ki jih iz njih razvijemo, nam dajejo<br />

predstavo sveta. Naše roke in oči nam sporočajo, da<br />

tukaj živimo. Tisto, česar ne vidimo ali ne čutimo, ne<br />

sodi v fizični svet, ampak v drugo območje. V tem svetu<br />

izkusimo neke vrste neizogibnost, ki jo imenujemo<br />

'naravni zakon ', ki se ga zavemo s pomočjo našega<br />

mišljenja in logičnih zaključkov. Najbolj materialna fizična<br />

stvar, ki jo lahko v naravi vidimo z očmi in se je<br />

dotaknemo z rokami, je kamen, ki najjasneje uteleša<br />

silo težnosti, ki v fizičnem svetu deluje. Po drugi strani<br />

pa je naša osebna otipljiva in vidna fizičnost naše telo.<br />

Dnevno odkrivamo, kako zelo nanj deluje sila gravitacije<br />

in zavedamo se tudi njegove transcendentnosti:<br />

nekoč bo umrlo in se povrnilo v prah in pepel. Ena<br />

naših najglobljih želja in teženj je zadržati smrt in jo<br />

premagati. Smrt vlada tudi v svetu čarodeja. Tako Harry<br />

kot njegov temni nasprotnik Voldemort se jo trudita<br />

premagati.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 9


S temi sredstvi je je zlo, ki deluje v fizičnem svetu,<br />

pregnano in premagano s pravilno uporabo tistih sil, ki<br />

nam omogočijo, da resnično spoznamo fizični svet.<br />

II. Vrata: Področje eterskega<br />

Harry Potter in dvorana skrivnosti<br />

Naslednja vrata skozi katera gre Harry, vodijo v svet<br />

živih stvari in življenjskih sil. Te sile v naravi najbolj<br />

oprijemljivo delujejo v rastlinskem svetu. Rastlina se<br />

od kamna loči po tem, da je živa. Tudi človek je živ in<br />

ima v sebi prav tako nevidno telo, ki ga tvorijo substance<br />

življenjskih sil – etersko. To etersko telo, ki prežema<br />

fizično telo in ga od znotraj poživlja, obstaja v času in je<br />

z nami ves čas povezano, od rojstva do smrti. Kot neke<br />

vrste čitljiv zapis nosi v sebi vse naše izkušnje. Torej je<br />

naše življenjsko telo istočasno naše telo spominov.<br />

Harry je čarovniški vajenec, ki se nauči premagati<br />

zakone fizike. Tako je zmožen skozi kamnito steno na<br />

železniški postaji prestopiti v drugi, magični svet, kjer<br />

lahko s pomočjo kamuflažnega plašča, ki ga je podedoval<br />

od svojega očeta, postane neviden. Nauči se tudi<br />

leteti na metli ter tako premaga zakon težnosti. Tam<br />

dokaže, da je sposoben kamen modrosti, ki je bil s čarovnijo<br />

odstranjen iz fizičnega sveta in je obstajal le<br />

v ogledalu želja, prenesti v pravi svet. Harry ga lahko<br />

ponovno materializira, ker – za razliko od Voldemorta<br />

– ne podleže vzroku iluzije, zablode, propada in smrti,<br />

želji, da stvari ne ceni po njihovi resnični vrednosti,<br />

ampak le kot orodje in sredstvo lastnih sebičnih teženj.<br />

Njegov tekmec Voldemort je njegovo nasprotje, ki beži<br />

pred smrtjo, a vendar od nje živi. Svojo moč dobi tako,<br />

da življenje ukrade drugim. Tako postane pomočnik<br />

smrti in leta skozi deželo čarodejev in čarovnic. Zato<br />

nosi ime , ki ga nihče ne sme izgovoriti: Vol-de-mort.<br />

V francoščini ima trojni pomen – označuje kraj, letenje<br />

in beg smrti. Harryjev nasprotnik je izgubil svojo fizično<br />

podobo po umoru njegove matere, ki je žrtvovala<br />

sebe, da je rešila svojega leto dni starega sina. Odtlej<br />

je obstojal le v obliki, pomanjšani na velikost parazita,<br />

pri življenju se je obdržal le s krvjo enoroga in s prilastitvijo<br />

telesa drugih – bodisi živali ali ljudi. Odtlej si je<br />

tudi nadvse želel dobiti kamen modrosti zaradi njegove<br />

moči, da vse, česar se dotakne, spremeni v zlato ter da<br />

okrepi fizično telo in ga naredi nesmrtnega.<br />

Izčrpanost življenjskih sil, ki se izrazi v slabosti in<br />

utrujenosti, je povezana s posledicami, ki same po naravi<br />

niso eterske. Le-te lahko etersko telo poškodujejo<br />

do te mere, da je njegovo življenje kot zamrznjeno, in<br />

bitje, ki je z njim prežeto, kot okamenelo. Ali pa so sile<br />

lahko odstranjene iz telesa s pomočjo parazitskih procesov,<br />

pri čemer se okrepijo življenjske sile parazita?<br />

Ti vidiki se pokažejo v drugi od sedmih knjig o Harryju<br />

Potterju. V rastlinjakih na Bradavičarki Harry<br />

izve veliko o magičnih silah nekaterih rastlin, posebno<br />

o mandragori, ki lahko na določeni točki prekine<br />

stanje okamenelosti. Dve bitji utelešata podobo vedno<br />

obnavljajočega se življenja: feniks ravnatelja Albusa<br />

Dumbledora, ki, potem ko se je postaral, vzplamti in<br />

se spremeni v pepel, a se nato ponovno rodi kot ptič,<br />

in kača, ki se izvije iz svoje stare kože, pod njo pa se<br />

pokaže nova, deviška. Medtem ko feniksova preobrazba<br />

zahteva prehod skozi smrt, obdrži kača svoje staro<br />

življenje. Bitka med dobrim in zlim, med Harryjem in<br />

lordom Voldemortom se odvija v napetosti med samoprenovo<br />

ali zgolj podaljšanjem življenja, med feniksom<br />

in krilatim zmajem, najmogočnejšim med kačami, katerega<br />

pogled spremeni ljudi v kamen in katerega smrtni<br />

ugriz je mogoče pozdraviti le s feniksovimi solzami.<br />

Dobro, logično mišljenje, kakršnega človek potrebuje<br />

pri igri šaha (Ron), natančno poznavanje zakonov in<br />

izkušenj prikazanih v knjigi (Hermione) ter zaznavanje<br />

brez želja, kot ga zahteva čudežno ogledalo z imenom<br />

Erised (Harry), so na koncu tri stvari, ki dajo Harryju in<br />

njegovima prijateljema moč, da prekrižajo Voldemortov<br />

načrt (polastiti se kamna modrosti.<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


Določena čarovniška dejanja so sposobna etersko<br />

telo, ki se normalno razkroji v treh dneh, po smrti obdržati.<br />

Tako je ohranjeno kot 'živa knjiga', v kateri lahko<br />

človek 'bere' življenje, ki je bilo živeto in ki lahko ima<br />

potem neke vrste avtonomno življenje. Tom Riddle/lord<br />

Voldemort živi na tak način. Zvezek, ki ga je kot 16-letnik<br />

pustil na Bradavičarki, ostane živ. Šele ko Harry<br />

prebode zvezek s strupnikom letečega zmaja, se lahko<br />

stara eterska oblika 16-letnega Toma Riddla, ki jo je<br />

zvezek ohranil, razkroji, tako da je Voldemortov napad<br />

v eterskem območju odvrnjen.<br />

jezi. Vse te možnosti se pojavijo čisto na začetku tretje<br />

od sedmih knjig o Harryju Potterju: ko teta Marge,<br />

ki v hiši Dursleyev v Rožmarinovi ulici, žali Harryjeve<br />

starše, izzove pri njem izbruh jeze, tako da jo začara<br />

in pri tem razkrije njeno naduto aroganco (napihnjena<br />

kot balon odplava v nebo). Ko Harry naslednjič ponoči<br />

leti od Dursleyeve hiše, opazi za trenutek ogromno<br />

črno podobo psa, ki s svojimi ognjenimi očmi in široko<br />

odprtimi usti strmi vanj. Prispel je v astralni svet.<br />

Prav tako kot obstaja živa 'knjiga' vsakogar od nas<br />

(naše etersko telo), obstaja tudi 'knjiga', ki beleži celotno<br />

zgodovino človeštva in sveta, tako imenovan akaški<br />

zapis, stkan iz eterske substance kozmosa. V Dvorani<br />

skrivnosti se Harry sreča z malim delom tega akaškega<br />

zapisa, in sicer tistega iz preteklosti Toma Riddla/Lorda<br />

Voldemorta na Bradavičarki. Kadar pa je pretekla<br />

podoba , ki obstaja sedaj le v eterski obliki, v akaškem<br />

zapisu ujeta v sedanjost, postane tu ponavadi zgolj<br />

duh. Ker pa se je Tom Riddley dokopal do eterskih sil<br />

mlade deklice, živeče v sedanjosti (Ginny Weasley), si<br />

lahko lord Voldemort ponovno pridobi življenje v svojem<br />

preteklem eterskem toku in deluje v sedanjosti.<br />

Opozoriti je treba, da postane prehod časa otipljiv v<br />

opisanih tradicijah in kronikah, ki pokažejo nazaj na<br />

svoj izvor. Zato v drugi od sedmih knjig o Harryju Potterju,<br />

najpomembnejši hiši na Bradavičarki Spolzgad<br />

in Gryfondom izhajata iz mogočnih simbolov, ki predstavljate<br />

njuna ustanovitelja: skulptura Salazarja<br />

Spolzgada, večja kot življenjski kamen, ki stoji v Dvorani<br />

skrivnosti in iz katere ust se na ukaz Toma Riddla<br />

pojavi krilati zmaj; in dragocen meč Godrica Gryfondoma<br />

skrit v govoreči klobuk, ki ga je v pomoč poslal<br />

Albus Dumbledore, in ki ga uporabi Harry, da ubije<br />

letečega zmaja.<br />

III. Vrata: Astralni svet<br />

Harry Potter in jetnik iz Azkabana<br />

V Harryjevem tretjem šoskem letu na Bradavičarki, ga<br />

tretja vrata vodijo v astralni svet. Medtem ko je eterski<br />

povezan s tekočim elementom (basilisk živi v kanalizaciji<br />

Bradavičarke, njegovo orožje tekoči strup nevtralizirajo<br />

solze feniksa), je astralno povezano z zrakom.<br />

Prav tako, kot je eterski svet arhetipsko najbolj izražen<br />

v rastlini, je astralno utelešeno v živali.<br />

Ljudje svoje fizično telo delimo z mineralnim kraljestvom,<br />

etersko telo s kraljestvom rastlin, astralno pa<br />

s kraljestvom živali. Astralno telo je tesno povezano z<br />

našim značajem, prav tako kot je naš temperament povezan<br />

z eterskim telesom. Astralno telo osebe si lahko<br />

v domišljiji predstavljamo v obliki določene živali, ki<br />

izraža njen značaj. Če pri osebi prevladujejo astralne<br />

sile, se to lahko začne kazati po eni strani v ponosu,<br />

zgovornosti in napihnjenem egu, po drugi strani pa v<br />

Astralno se pri ljudeh in živalih kaže kot zavestno. Ko<br />

se astralno telo poveže z eterskim in fizičnim telesom,<br />

se prebudimo; ko se umakne, zaspimo – ali izgubimo<br />

zavest, če se odhod astralnega telesa zgodi zelo nenadoma<br />

in divje (na primer, ko dobimo anestetik). Pri demenci<br />

starejše osebe se astralno telo nekontrolirano<br />

odpne od obeh nižjih teles, tako da je zavest osebe vse<br />

bolj medla. V magičnem svetu je lahko astralno telo<br />

namenoma odtegnjeno ali iztisnjeno iz njenega lastnika,<br />

tako da napadena oseba izgubi zavest in spomin<br />

(bodisi tako da omedli ali vegetira brez zavesti). Tisti, ki<br />

takšno magijo izvajajo, se zato imenujejo dementorji.<br />

Najbolj učinkovito se gibljejo v zraku, kjer okoli Bradavičarke<br />

oblikujejo magično polje, ki mu ne more nihče<br />

ubežati. Podleže mu tudi Harry med igranjem quidditcha<br />

(igra, ki jo določeno število igralcev igra v zraku na<br />

svojih metlah z različnimi žogami). Samo urok varuha<br />

lahko prežene dementorje. Kaj je za to potrebno? Žareča<br />

oblika živali se zasveti iz magične palice čarovnika,<br />

ob katere svetlobi se dementor umakne in izgine. Čarovnik<br />

pridobi to čarovnijo z obvladovanjem astralnega<br />

telesa: bolj lahko obvladuje in osvobodi divjo žival v<br />

svojem astralnem telesu, bolj ga lahko le-to ščiti v svoji<br />

preobraženi moči in osvobojeni obliki – kar je obenem<br />

njegovo pravo bitje.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 11


Čarovniki, ki so obvladali svoje astralno telo bodisi<br />

z uporabo magije ali s pomočjo notranjega razvoja, se<br />

lahko spremenijo v živali. Določena žival, katere obliko<br />

prevzamejo, odgovarja čarovnikovi naravi in značaju.<br />

Peter Pettigrew, katerega drugo ime je Glistorep, in ki<br />

je Harryjeve starše izdal Voldemortu, se pojavi kot podgana.<br />

Harryjev boter Sirius Black, ki je bil zaprt v ječi<br />

za čarovnike Azkabanu in o katerem se šušlja, da je<br />

nevaren črni mag (obrekovanja in laži živijo v astralnem<br />

telesu), se je zmožen spremeniti v psa. (Sirius sam<br />

je v konstalaciji Oriona zvezda pes, ki prikazuje pasjo<br />

višjo čud, povezano z zvestostjo in zanesljivostjo.) To je<br />

črni pes, ki ga je Harry na začetku knjige bežno uzrl.<br />

Potem je tukaj tudi Remus Lupin, ki je v tem šolskem<br />

letu na Bradavičarki profesor 'obrambe pred mračnimi<br />

silami': ne more vedno obvladovati svojega astralnega<br />

telesa,ob polni luni prevlada v njem žival in spremeni<br />

se v volkodlaka. Sirius Black, ki se lahko spremeni v<br />

psa ali drugače ukročenega volka, se s tem volkodlakom<br />

bojuje, da bi zaščitil Harryja in njegove prijatelje.<br />

Ta borba predstavlja boj med nižjimi in višjimi astralnimi<br />

silami.<br />

da njegov oče ne bi želel, da bi zaradi izdajalca postali<br />

morilci. Če bi iz maščevanja ubili nebogljenega Pettigrewa,<br />

bi postali žrtve živali v sebi in bili takšni kot<br />

Valdemort. Harry je opravil preizkus: kdor sledi poti<br />

ljubezni – poti, ki je Voldemortu neznana – ne sme in<br />

ne more ubijati. Dvigne se nad svojo notranjo žival in<br />

tako doseže četrti prag.<br />

IV.Vrata: Kraljestvo ega ali jaza<br />

Harry Potter in ognjena čaša<br />

Osnovni prekršek astralnega telesa je ponos, saj sproža<br />

laži, obrekovanje, sovraštvo in željo po krvi. Krilati<br />

konj Buckbeak, ki združuje v eni živali orla kot zračno<br />

bitje in konja kot zemeljsko bitje, to dokazuje. Vsakdo,<br />

ki se mu odkrito prikloni, postane njegov prijatelj,<br />

medtem ko tisti, ki nanj gleda s prezirom kot Malfoy,<br />

Harryjev izdajalski sošolec v hiši Spolzgad , ki ga konj<br />

vrže v prah.<br />

V astralnem svetu teče čas, v primerjavi s fizičnim<br />

svetom, nazaj. Medtem ko tukaj teče iz preteklosti v<br />

sedanjost, prihaja v astralnem svetu iz prihodnosti in<br />

teče skozi prag sedanjosti nazaj v preteklost. Kdor se<br />

nauči sedanjost doživljati kot sotočje obeh tokov časa<br />

– kakor zna s pomočjo posebne priprave Hermione –<br />

lahko vedno več časa preživlja v obeh istočasno. V magičnem<br />

svetu lahko potem 'ponovno preverja' sedanji<br />

trenutek z drugo lokacijo na časovni osi, tako da od tistega<br />

trenutka dalje ponovno oblikuje prihodnost. Preteklo<br />

časovno obdobje, v katerem so bile nižje astralne<br />

sile posebno aktivne in so s svojo močjo, ki je prinašala<br />

ječo, otopelost in smrt ogrožale vse, je mogoče z<br />

višje ugodne izhodiščne točke (tiste preobraženih višjih<br />

astralnih sil) na novo oblikovati. To je zmožnost, do katere<br />

dobi s pomočjo obračala časa dostop Hermione,<br />

in v katero vključi tudi Harryja in Rona ter jima tako<br />

omogoči, da po nasvetu Dumbledora dogodkom, ki so<br />

se že zgodili, dasta drugo smer in prekrižata račun sili<br />

zla v astralni dimenziji.<br />

Maščevanje je največja skušnjava, ki čaka v astralnem<br />

telesu. Ko Harry vidi Petra Pettigrewa oziroma<br />

Glistorepa nebogljenega ležati v prahu in ga Lupin in<br />

Sirius Black hočeta ubiti, zavpije, naj tega ne naredita.<br />

Ko se mu Pettigrew zahvali za rešitev,, mu odkrije, da<br />

tega ni naredil zaradi njega, ampak zato ker verjame,<br />

Harry mora sedaj priti skozi četrti prag, ki vodi v območje<br />

ega ali jaza. Medtem ko nas fizično telo povezuje<br />

z mineralnim svetom, etersko s kraljestvom rastlin,<br />

astralno s kraljestvom živali, stojimo v svetu sami s<br />

svojim jazom. Biti sam lahko vodi v samoto in ločenost<br />

in zato pripada iskanje zveze in prijateljstva manifestaciji<br />

jaza v svetu. Preko naše enkratne osebnosti, našega<br />

ega pa razodenemo našo vrednost in pomembnost<br />

kot različno od drugih ljudi. Ta razlika lahko vodi v<br />

rivalstvo, tekmovalnost, zavist in potrebo po tem, da<br />

se dvignemo nad druge, jim dominiramo ter jih obvladujemo.<br />

Toda ne glede na to, ali nekdo deluje na<br />

družbeno odgovoren ali na nasilen način, ali je njegovo<br />

obnašanje odkritosrčno in pokončno ali se ukloni volji<br />

drugega in je v njegovih rokah, se mora, da lahko v teh<br />

okoliščinah sodeluje, utelesiti: imeti mora kosti, meso<br />

in kri. Kri ima tukaj poseben pomen, kajti človeški jaz<br />

domuje in prihaja v njej direktno do izraza, kar se vidi,<br />

ko zardimo ali postanemo bledi.<br />

Voledemort pa mesa in krvi nima, saj jo je pri svojem<br />

poskusu, da ubije enoletnega Harryja, izgubil. Da bi<br />

dosegel svoj cilj (živeti kot največji čarovnik na svetu),<br />

mora s pomočjo magije in nasilja dobiti meso in kri od<br />

drugih: kosti od Harryjevega očeta, ki ga je ubil, meso<br />

od svojega služabnika Glistorepa, ki si za ta namen<br />

odreže roko, kri pa od svojega največjega nasprotnika<br />

Harryja. Zato je Harryjeva kri in torej njegov jaz že od<br />

prve knjige dalje žarišče vsega dogajanja.<br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


Človeški ego se vedno bolj izpopolnjuje, ko obvladuje<br />

tri duševne zmožnosti: mišljenje, čutenje in voljo. V<br />

četrtem letu na Bradavičarki je ta na preizkušnji preko<br />

obvladovanja treh preizkusov v trišolskem turnirju:<br />

ognjeni preskus poguma, kjer je potrebno ognjenemu<br />

zmajo ukrasti zlato jajce; vodni preskus zvestobe,<br />

kjer ne smeš pozabiti na prijatelja ali partnerja, ki je<br />

v nezavesti in v smrtni nevarnosti, ampak ga moraš<br />

rešiti pred vodnimi bitji in morskimi pošastmi; in zračni<br />

preskus ostrine in občutka pravičnosti, kjer mora<br />

oseba sama v labirintu najti svoj center, kljub vsem<br />

napakam, zmedi in grožnjam. Tistega, ki pride prvi,<br />

čaka v tem središču trišolski pokal. Prvaki iz najboljših<br />

mednarodnih šol magije iz Bolgarije, Francije in Bradavičarke<br />

tekmujejo med seboj. Zmagovalec in dobitnik<br />

pokala je tisti, ki pokaže dovolj logičnega razmišljanja,<br />

poguma, čarovniških zmožnosti in veščine soočanja z<br />

nevarnostjo. Človekovo osebnost, jaz, nosi v sebi ime,<br />

s katerim nas kličejo. Čeprav še ni star 16 let, kolikor<br />

naj bi bil minimalno star, da se lahko udeleži turnirja,<br />

in čeprav lahko med seboj tekmujejo le trije prvaki,<br />

pade iz čarobne ognjene čaše ime Harryja kot četrtega<br />

tekmovalca: pergamentni list, na katerem je napisano<br />

njegovo ime, je prestal ogenj v tej čarobni skledi, ki<br />

določa, kdo se sme ali ne sme udeležiti turnirja. Harry<br />

ima torej močan jaz.<br />

Močnejši, kot je jaz nekoga in več ugleda njegovo ime<br />

kot doseže v svetu, bolj se mora ob slavi soočati z razvpitostjo<br />

in v najslabšem primeru napadom na osebnost.<br />

Tukaj imajo osrednjo vlogo mediji. Ker se je zaradi<br />

materine žrtve zmožen upreti smrtnemu čarovniškemu<br />

reku Avada Kedavra, ki ga izgovori Voldemort, je Harryjevo<br />

ime v čarovniškem svetu slavno. Soočati se mora<br />

ne le z občudovanjem in zavistjo, ampak tudi klevetami<br />

in žaljenjem časti. Človeškemu egu je prirojeno, da ima<br />

dvojnika, ki predstavlja skupek vseh egoističnih dejanj<br />

in delovanj kot pomembno orodje zla. Knjiga upodobi<br />

tega dvojnika v podobi 'Noruč Nergo', v katerem se skriva<br />

eden Valdemortu najbolj lojalnih jedcev smrti, ki se<br />

preobrazi s pitjem čarobnega napoja. Pravega Narga je<br />

zaprl v njegov kovček in ga drži tam skritega. Ta dvojnik<br />

pravega profesorja obrambe pred mračnimi silami<br />

je orodje, ki ga Voldemort uporabi, da pride do Harryja<br />

in dobi dostop do njegove krvi. Preko črne magije, ki jo<br />

preobleče v belo, si zagotovi ne le, da pride Harryjevo<br />

ime iz ognjene čaše, ampak tudi, da zmaga na turnirju,<br />

preobražen s strani Nergovega dvojnika v stvar, ki<br />

tistega, ki se je dotakne, nemudoma prestavi v mesto,<br />

ki ga določi čarovnik.<br />

Ena najpomembnejših lastnosti jaza je, da si zmožen<br />

reči da ali ne. V tem živi njegova volja in svoboda. Šibek<br />

jaz se nagiba k temu, da se ukloni močnejšemu ali dovoli,<br />

da postane njegov podložnik. Imperatorjeva kletev,<br />

eden treh prepovedanih in nedopustnih čarovniških<br />

rekov, zlomi neodvisnost ega in osebo, kateri je vsiljen,<br />

spremeni v čarovnikovo marioneto, njegovo orodje. Četrta<br />

knjiga se ukvarja s podrejanjem in emancipacijo.<br />

Skoraj ves rod škratov je na primer zasužnjen vladavini<br />

čarovnikov; Hermione je odločena, da jih osvobodi,<br />

ampak mora spoznati, da so srečni sužnji največji sovražniki<br />

svobode.<br />

Najbolj globoka manifestacija ega stoji iz lastne moči.<br />

Tudi Voldemort mora to spoznati. Ko poskuša podjarmiti<br />

druge in si pridobiti brezmejno moč, s pomočjo<br />

katere namerava premagati smrt, se sreča z zvezanim<br />

Harryjem, in to potem, ko se je s pomočjo njegove krvi,<br />

Glistorepove odrezane roke in kosti njegovega umorjenega<br />

očeta v čarovniškem kotlu, ponovno vrnil v<br />

življenje. V prisotnosti svojih jedcev smrti Voldemort<br />

Harryju odveže verige, ki so ovite okoli nagrobnika<br />

njegovega umorjenega očeta in ga pozove k dvoboju. Z<br />

močjo svoje magične palice ga prisili, da se pred njim<br />

prikloni in mu nato zagrozi z magično kletvijo križanih,<br />

drugim od prepovedanih treh rekov, da ga prisili, da<br />

izreče besede uklonitve. Toda s svojimi zadnjimi močmi<br />

– to je njegov ego, na katerega se lahko popolnoma<br />

zanese, brez vsake pomoči z Bradavičarke ali Dumbledorove<br />

zaščite, se Harry dvigne in se upre temnemu<br />

gospodarju z besedami NE BOM! Neuklonjen in torej<br />

svoboden se odloči v magičnem dvoboju spopasti z Voldemortom,<br />

čeprav mora dopuščati možnost, da bo na<br />

koncu umrl. To je najvišji preskus jaza: z lastno močjo<br />

se upreti popuščanju in podreditvi ter zavoljo avtonomije<br />

in svobode, v kateri lahko ego resnično živi. Tvegati<br />

smrt, a to narediti s popolno integriteto. Natančno ta<br />

svobodna odločitev ega, reči 'ne!' in trenutek največje<br />

nevarnosti prikliče pomoč, ki Harryju omogoči, da ni<br />

premagan in da uide iz Voldemortovih krempljev. Toda<br />

ta odločitev sproži v svetu čarovnikov razkol, iz česar<br />

sledi celo novo poglavje sage o Harryju Potterju, ki ga<br />

vodi do petega praga <br />

Se nadaljuje.<br />

objavljeno v reviji New View<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 13


U t r i n k i<br />

Gmajnice<br />

Magda Mlekuž<br />

Živali so in imajo v razvoju človeka posebno vlogo.<br />

Skozi človeško zgodovino so opravljale različne<br />

vloge. Tudi odnos ljudi do posameznih živali se<br />

zelo razlikuje, saj ima vsak del sveta svoje navade.<br />

V novejših pristopih pri reševanju raznovrstnih tegob<br />

'sodobnega' človeka v različnih starostnih obdobjih se<br />

vedno bolj uveljavlja uporaba živali. Obstaja več teorij,<br />

na podlagi katerih lahko glede na značilnosti in posebnosti<br />

v razvojnem obdobju, razložimo smiselnost in<br />

koristnost druženja , navezovanja stika z živalmi (Marinšek,<br />

Tušek, 2007). Žival spodbuja človekov razvoj<br />

ter mu pomaga odpravljati težave, s katerimi se vsak<br />

dan srečuje.<br />

Odločitev za tedensko sprehajanje psov v Gmajnicah<br />

je bila zelo hitra. Pri vključevanju v razredno skupnost<br />

so posamezni učenci imeli kar nekaj težav, pri reševanju<br />

zapletov s sošolci pa so bili precej ostri. Prav tako<br />

so zelo težko zmogli upoštevati navodila in opozorila<br />

učiteljev. To pa ni pomenilo, da si stikov niso želeli.<br />

Vsaka taka situacija je pomenila tudi bolečino, nelagodje<br />

posameznika, ki se je tako odzval. Velikokrat<br />

spregledamo otroka, ki je potopljen v svoj svet in svojih<br />

stisk ne izkazuje z zunanjimi reakcijami. In vse to je<br />

bilo v razredu prisotno.<br />

Pa smo jo mahnili v Gmajnice, in to ob vsakem vremenu.<br />

Nekateri učenci so dobili svoje dežnike. Od novembra<br />

do konca maja. Najprej trije otroci … Ogled<br />

pesjakov od zunaj je otroke navdajal z radovednostjo,<br />

preoster lajež pa jih je za nekaj metrov odmaknil. Prvo<br />

čakanje je bilo najbolj nestrpno. Nestrpno smo čakali,<br />

kateri kuža nam bo dodeljen. Kar nekaj smo jih spoznali<br />

v tem obdobju. Tinko, živahno malo psičko, smo<br />

sprehajali po operaciji. Darko je bil izredno močen, celo<br />

tako, da je najmočnejšega fanta spodnesel in vlekel kot<br />

vprežni pes po novozapadlem snegu. Kasper je bil najbolj<br />

zaželen in prav zares na koncu že naš prijatelj.<br />

Ob koncu leta smo z večjo skupino pse tudi skrtačili<br />

in uredili. Običajno smo takrat, ko smo čakali, malo<br />

pobožali še mucke, ki so se zbirale pod streho sosednje<br />

zgradbe. Starši so svoje otroke prišli iskat v Gmajnice.<br />

Na pomlad smo začeli v Gmajnice odhajati z mestnim<br />

avtobusom in nato peš. Tudi to je bila svojevrstna dogodivščina.<br />

Polja ob kolovozu so nudila različne možnosti<br />

raziskovanja. Učili smo se piskati na regrat. In seveda<br />

meni nikakor ni šlo in otroci so mi takoj povedali,<br />

da ne vedo, če mi bo kdaj uspelo. Imeli smo možnost<br />

opazovati fazane, jedli robidnice, spoznavali drevesa.<br />

Proti koncu šolskega leta so učenci s seboj odnesli tudi<br />

šolske torbe. Učenca, ki se nikakor nista prenašala v<br />

razredu, sta postala zaveznika. Pomagala sta si pri nošenju<br />

torbe. No, in v maju, ko je bilo vroče, so nekateri<br />

zelo radi delili vodo. Drugim je bilo to težje.<br />

Vsako naslednje jutro smo v razredu pri novicah povedali<br />

tudi kakšno dogodivščino. Fantje so pse tudi narisali,<br />

saj so se na njih na navezali. In želja po obisku<br />

Gmajnic je iz dneva v dan naraščala pri vseh učencih.<br />

Tako sem ob šolskega koncu leta otroke odpeljala v<br />

dveh skupinah v Gmajnice. Veselje je bilo veliko, sedaj<br />

so vsi videli, kaj so Gmajnice in kaj pomeni dobro<br />

delo.<br />

Seveda so se otroci ob vseh teh naših obiskih na pse<br />

bolj privadili, si jih upali pobožati in pokazali željo, da<br />

bi imeli kakšno žival doma.<br />

Še enkrat se je potrdilo, da življenje rodi življenje. In<br />

konec šolskega leta smo okronali z obiskom kmetije.<br />

Otroci so lahko jahali konja ter imeli stik s konjem tudi<br />

pred in po ježi.<br />

Enajsta šola pod mostom ima pester predmetnik in<br />

vsebine so vedno na voljo. Pritegnejo vse, če le imajo<br />

možnost v to šolo vstopiti.<br />

Literatura:<br />

Maksimiljana Marinšek in M. Tušek ( 2007):<br />

Človek žival, zdrava naveza: 11.<br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


U t r i n k i<br />

Petra Melik<br />

Poletna šola v Pragi<br />

od 6. 7. do 12. 7. <strong>2009</strong><br />

Nepozabna poletna šola v Pragi.<br />

Ekipa: Miljenka, Jana, Breda in Petra.<br />

Kdaj smo se odpravile?<br />

V začetku poletja. V začetku dneva.<br />

Takrat, ko je sonce že pošteno grelo avtomobilsko karoserijo.<br />

Seveda smo bile za odhod dogovorjene zgodaj<br />

zjutraj, ko rosne kapljice še počasi polzijo s travnih listov,<br />

a ne gre vedno vse tako, kot si mi želimo. Z manjšim,<br />

nekajurnim zaostankom, smo počasi prečkale navidezni<br />

meji. Najprej slovensko-avstrijsko, čez nekaj ur<br />

še avstrijsko-češko. Praga je bila že za ovinkom.<br />

V poletno topli, večerni Pragi pa nas je čakala še enourna<br />

'testna vožnja' po enosmernih ulicah, dokler sem<br />

nam na koncu le ni nasmehnila sreča in smo našle pravi<br />

izvoz ter se po nekaj kilometrih zunaj centra Prage<br />

pripeljale do waldorfske šole. Dvonadstropna hiša z rumeno<br />

obarvano fasado (ki smo jo videle šele naslednjega<br />

dne, ob dnevni svetlobi) nas je sprejela v svoj topel<br />

objem, skupaj s prijaznimi češkimi organizatorji poletne<br />

šole.<br />

Za nami je bil dolg in naporen dan, a vendarle je bil za<br />

nekatere še daljši, kajti večina seminaristov je prišla za<br />

nami oz. celo ponoči. V avli smo si ogledale program, ki<br />

nas je čakal v prihajajočem tednu. Preverjale smo vrste<br />

delavnic: Kam se lahko vpišemo? Kaj si lahko izberemo?<br />

A smo se odločile, da je bolje, da vse skupaj lepo<br />

prespimo in se zjutraj z naspano glavo podamo novim<br />

izzivom naproti.<br />

Zjutraj smo se srečali v skupni predavalnici, kjer je<br />

uvodne besede spregovorila Astrid Bjonness. S predavanjem<br />

pa je vsak dan nadaljeval David L. Brierley. Da<br />

bi se vsakodnevno lažje pripravili na intelektualno poslušanje,<br />

smo se pol ure pred predavanjem razgibavali<br />

in umirjali z bothmer gimnastiko, ki jo je vodila Katalin<br />

Barabas iz Madžarske. Izvajali smo sproščujoče vaje, se<br />

povezali sami s seboj in se s pomočjo vaj povezali z drugimi<br />

člani skupine. Ker nas je bilo udeležencev preveč<br />

(približno 70) za eno skupino, smo bili razdeljeni v dve,<br />

ki sta si sledili v polurnem zamiku.<br />

Predavanja so bila vezana na temo: 'Skrb za dušo v<br />

času sprememb' (Takeing Care of the Soul in Times of<br />

Change).Spraševali smo se o tem, kakšno družbo hočemo,<br />

kakšna identiteta posameznika je potrebna za<br />

današnji spreminjajoči se čas in kaj je smisel življenja.<br />

Kaj pričakujejo starši od vzgoje? Odgovor je bil, da želijo,<br />

da bi bili njihovi otroci srečni. Kaj moramo mi kot<br />

strokovni delavci storiti, da lahko dosežemo takšno<br />

kvaliteto življenja? Ali smo pri našem delu vezani na<br />

rezultat ali na proces? Teme so se stopnjevale in nadgrajevale.<br />

Strukturirana predavanja so v nas vsak dan<br />

spremljala in v nas spodbudila globlje razmišljanje o<br />

poslušanem.<br />

Po predavanju smo se razdelili po skupinah in nadaljevali<br />

delo v različnih delavnicah. Na voljo so nam<br />

bile: delavnica za razvoj govora (Ildiko Revesz iz Madžarske),<br />

dramska delavnica (Trygve Mjoen iz Norveške),<br />

delavnica za risanje portretov in slikanje ozadij za<br />

zaključno dramsko igro (Kari Frid iz Norveške), delavnice<br />

za izdelavo različnih vrst mask in improvizacijo z<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 15


U t r i n k i<br />

maskami (Tone Lunde iz Norveške), pogovorne skupine<br />

pod vodstvom Godija Kellerja (iz Norveške) in drugih<br />

izvajalcev.<br />

Vse delavnice so dosegle svoj vrh, ko smo za zaključek<br />

vsi skupaj zaigrali igro 'Kraljeva nova oblačila'. Naš<br />

oder je bila celotna šola, od drugega nadstropja pa vse<br />

to pritličja in vrta pred šolo. Vsi hkrati smo bili igralci<br />

in gledalci. Vzdušje je bilo čudovito, razgibano in predvsem<br />

delovno.<br />

Prostor za skupne obroke, počitek, premor in druženje<br />

je bila jedilnica in zunanji vrt šole. Zajtrke so pripravljali<br />

izredno gostoljubni učitelji in učiteljice iz Češke.<br />

Kuhanje kosil smo si razdelili po različnih deželah,<br />

iz katerih smo prišli. Tako smo okušali hrvaške, madžarske,<br />

armenske, litvanske, latvijske, in češke specialitete.<br />

Dva večera sta bila namenjena poslušanju biografij.<br />

Christopher Clouder nam je govoril o slikarju Paulu<br />

Kleeju. Življenjsko zgodbo H.K. Andersena pa nam je<br />

povedala Astrid Bjonness.<br />

Ostali večeri so bili največkrat namenjeni plesu in<br />

druženju. Največ zaslug za čudovito plesno vzdušje je<br />

imel Andras Arato iz Madžarske in njegova glasbena<br />

ekipa. Plesi so se prepletali z igrami. Igra s plesom.<br />

Sredino popoldne so organizatorji namenili ogledu<br />

mesta. Vodil nas je vodič, ki je imel Prago in njeno zgodovino<br />

v malem prstu. Vse pripovedovano pa je začinil<br />

s humorjem, ki je tako skupaj z informacijo lahko veliko<br />

lažje seglo do naših možganskih celic.Obiskali smo<br />

svetovno znano prodajalno in izdelovalnico marionet.<br />

Tu izdeluje marionete 60 lutkarjev oz. umetnikov iz celega<br />

sveta.<br />

Zadnji večer je bil namenjen predstavitvi posameznih<br />

dežel. Predstavitve so bile kulturno, umetniško ter humorno<br />

obarvane. Naslednje jutro je bilo slovo težko.<br />

Obljubili smo si, da se zagotovo zopet vidimo.<br />

Prisostvovale smo Miljenka Mohorič, Jana Dagarin,<br />

Breda Pavlovič in Petra Melik. <br />

Maja Maletin Kolarič<br />

Epoha zgodovine<br />

evropske arhitekture<br />

v četrtem letniku waldorfske<br />

gimnazije<br />

Eden od ciljev predmeta Zgodovina evropske<br />

arhitekture je, da bi dijaki doživeli razvojne stopnje<br />

v umetnosti tudi izkustveno, ob uporabi in obisku,<br />

videnju in skiciranju objekta ter, nenazadnje, ob razmišljanju<br />

o razvoju zavesti človeštva.<br />

Tako bolje dojemajo estetske vrednote umetniških del,<br />

in sicer v odnosu do časa in prostora. Učimo jih, da čim<br />

bolj razlikujejo tankočutno kvaliteto forme, volumna, prostorske<br />

orientacije, in razmišljajo o možnostih , ki jih ponuja<br />

gradbeni material. Tako smo razvoj obdobij razlagali<br />

s treh vidikov: kot umetniški slog in obliko, kot tehnični<br />

in konstrukcijski dosežek in kot socialno funkcijo, ki jo<br />

ima objekt.<br />

Preko umetnostnih obdobij antike, starokrščanstva, romanike,<br />

gotike, renesanse, baroka, klasicizma in secesije<br />

smo se dotaknili tudi organske arhitekture in moderne<br />

dobe.<br />

Preučevali smo zakonitosti stavb, gradov, cerkvenih<br />

objektov in drugih samostojnih objektov ter mest kot urbanističnih<br />

enot.Ogledali smo si pomembne arhitekturne<br />

umetnine mojstra Plečnika in baročne ter secesijske stavbe<br />

v Ljubljani.<br />

Umetniška ekskurzija po Italiji, Franciji,Španiji in Švici je<br />

bila ključni del epohe. Učitelji smo si želeli, da bi dijaki na<br />

poti doživeli naravne značilnosti in znamenitosti dežel kot<br />

enega izmed vzrokov za tako plodne umetniške dosežke, ki<br />

smo si jih tam ogledali. Objekte so skicirali, risali in fotografirali<br />

ter beležili svoje vtise v dnevnik.<br />

Med potjo so dijaki samostojno predstavljali referate,<br />

ki so se dotikali arhitekturnih obdobij, spomenikov,<br />

umetnosti,zgodovine in zemljepisnih področij.<br />

Skupinsko predavanje vsem drugim dijakom in še staršem<br />

in učiteljem o uspešno zaključeni poti so pripravili z<br />

velikim veseljem in je bilo z navdušenjem sprejeto.<br />

In zakaj smo se odločili prav za to pot? V pretežno romanske<br />

dežele smo potovali zato, da uravnotežimo germanski<br />

vidik, ki je močno prisoten v učnem programu naše šole,<br />

kjer se dijaki učijo dva germanska jezika. Želeli smo, da se<br />

seznanijo tudi z romanskimi deželami, njihovo kulturo in<br />

pristnim vzdušjem. <br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


U t r i n k i<br />

Zgodovina<br />

evropske<br />

arhitekture<br />

Ekskurzija <strong>2009</strong><br />

Urša Zupanc<br />

Švica, Francija, Španija, Italija<br />

25. 8.–14. 9. <strong>2009</strong><br />

Torek, 25.8. Ljubljana, Dornach, Basel<br />

Sreda, 26.8. Ronchamp, Versailles, Pariz<br />

Četrtek, 27.8, Petek, 28.8., Sobota, 29.8. Pariz<br />

Nedelja, 30.8. Chartres, Chenonceau, Poitiers<br />

Ponedeljek, 31.8. Pot v Bilbao<br />

Torek, 1.9.<br />

Bilbao<br />

Sreda, 2.9. Prost dan, zvečer v Puenta la reino<br />

Četrtek, 3.9. Pot sv. Jakoba, Irache, Pamplona, Olite<br />

Petek, 4.9. Zaragoza, Barcelona<br />

Sobota, 5.9., Nedelja, 6.9. Barcelona<br />

Ponedeljek, 7.9. Figueres, Carcassonne<br />

Torek, 8.9. Arles, Camargue, Les Stes. Maries de la Mer<br />

Sreda, 9.9. Prost dan v kampu.<br />

Četrtek, 10.9. Pont du Gard, Orange, Avignon<br />

Petek, 11.9. Roussillon, Aix en Provence, Salernes<br />

Sobota, 12.9. Fragonard, Monako, Milano<br />

Nedelja, 13.9. Milano, Vicenza (s Palladijevo arhitekturo)<br />

Ponedeljek, 14.9. Padova, Benetke, Ljubljana<br />

Če vam povem po pravici, smo se najprej upirali, da bi cele tri<br />

tedne popotovali naokoli in si ogledovali stavbe. Ko smo se v<br />

torek, 25. avgusta, zjutraj poslovili od domačih in se vkrcali na<br />

avtobus, smo se prepustili usodi.<br />

Začeli smo v Švici, kjer smo si ogledali waldorfski 'tempelj' Goetheanum<br />

v Dornachu, katerega notranjost je kot mavrica. Nadaljevali<br />

smo kar v Parizu. Tam smo preživeli štiri dni, predelali<br />

muzeje (Louvre, Orsay, Versailles, cerkev Notre Dame, Saint Chapelle)<br />

in novejšo umetnost (Eifflov stolp, Centre Pompidou).<br />

Ekskurzije po Zahodni Evropi se bom vedno<br />

spominjala kot nečesa enkratnega. Seveda smo kdaj<br />

pa kdaj znoreli zaradi skiciranja arhitekture, zaradi<br />

sendvičev in postavljanja šotorov v temi, zaradi nenaspanosti<br />

(prav dobesedno), k vsemu pa je pripomogel tudi čas polne<br />

lune, ki je trajal kake štiri dni, kar pa je bilo čisto dovolj.<br />

Na poti proti Španiji smo si ogledali katedralo v Chartresu ter<br />

renesančni grad Chenonceau, ki svoje noge namaka v vodi. Naša<br />

zadnja točka Bilbao, glavno mesto Baskije, bo gotovo marsikomu<br />

ostalo v lepem spominu, saj smo tam imeli tudi prosti dan,<br />

ko smo se imeli priložnost kopati v Atlantiku med dvometrskimi<br />

valovi. Tudi Guggenheim, muzej moderne umetnosti, nas ni<br />

pustil ravnodušne. Deseti dan potovanja smo naredili dvanajst<br />

kilometrov po znani španski romarski poti svetega Jakoba (Camino).<br />

Mogoče se sliši veliko, toda prehodili smo jo prej kot v<br />

treh urah. Vseeno smo se srečni usedli na avtobus in zadremali<br />

na poti do našega kampa.<br />

V Barceloni smo spali na vrtu prijateljice g. Velepiča. Vse v redu<br />

in prav, če bi le imeli pravi tuš. Ker to ni bilo mogoče, smo se tri<br />

dni tuširali na vrtu s cevjo, iz katere je tekla ledena voda.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 17


U t r i n k i<br />

Igor Velepič<br />

Turneja po Angliji<br />

in Škotski<br />

Pevski zbor staršev in učiteljev WŠLj<br />

Pa saj je bilo po svoje zabavno. V Barceloni smo si ogledali<br />

veliko Gaudijevih del (park Guell, stanovanjsko hišo La Pedrera,<br />

cerkev Sagrada Familia), barcelonski grad, dva muzeja in še<br />

kaj. Po temeljitem pospravljanju vrta gdč. Klare smo se nekaj<br />

dni kasneje podali v Figueres, rojstni kraj Dalija, vsestranskega<br />

umetnika, in v njegov muzej. Zvečer smo spali v hostlu v trdnjavi<br />

Carcassonne na vrhu hribčka, še prej pa šli na večerni sprehod<br />

okrog obzidja. Naslednji dan smo v Arlesu obiskali samostan St.<br />

Trophime, rimsko areno, potem pa, juhu, je bil še en prosti dan<br />

ob morju, ki je prehitro minil. Naslednji dan je bil v znamenju rimske<br />

arhitekture (gledališče v Orangu, akvadukt Pont du Gard).<br />

Do Avignona smo se peljali celo večnost, ko smo pa končno bili<br />

tam, smo si pogledali papeško palačo, kamor so se papeži zatekli<br />

med preganjanjem. Mimogrede, slog je gotski. V bližini stoji<br />

Pont d'Avignon, ki sega le do polovice reke, kot bi ga tam nekdo<br />

odsekal.<br />

Dan kasneje se je začel v hriboviti Provansi, nadaljeval v parfumeriji,<br />

potem pa smo odhiteli v Monako, ki je mesto in država<br />

zase. Spali smo v milanski waldorfski šoli. V Milanu si je našo pozornost<br />

zaslužila milanska stolnica, v Viccenci pa Palaldijeva dela<br />

v slogu italijanske renesanse.<br />

Zadnji dan smo preživeli v deževnih Benetkah. Veter je tako pihal,<br />

da ni bilo sledu o vonju iz kanalizacije. Drugače pa so Benetke<br />

zanimivo mesto, polno golobov in čolničev. Paladijeva bazilika<br />

in velik trg pred njo sta center mesta. Če verjamete ali ne, je v<br />

Benetkah več kot trideset cerkva. Nazaj smo se peljali z avtobusom,<br />

ki je bil pravzaprav ladjica. Potem pa še z vlakom iz Benetk.<br />

Takrat smo se zares zavedli, da smo na koncu ekskurzije. Tisti<br />

občutek, da se bomo vedno spominjali, kar smo doživeli, in da<br />

bo to vedno ostalo med nami, vse, kar nas je še bolj povezalo.<br />

Danes verjetno ni nikomur žal za vse tri tedne. Videli smo toliko<br />

stvari, od rimskih do modernih stavb, se naučili ogromno<br />

(no, kakor kdo), največ pa, mislim, dmo se naučili o samih sebi in<br />

medsebojnih odnosih. <br />

Našemu zboru, ki to šolsko leto praznuje deseto<br />

obletnico ustanovitve, nastopov in koncertov<br />

nekako ne manjka, je pa vsakoletna sezona<br />

smiselno zaokrožena s turnejo po zanimivih krajih. Za<br />

nami so že marsikatere dežele, za letos pa smo imeli<br />

v načrtu turnejo po Maroku, Španiji in Franciji. Spričo<br />

okoliščin smo morali naš načrt spremeniti in tako smo se<br />

25. aprila z letališča v Benetkah odpravili v severno Anglijo.<br />

Pred tem smo si v Gorici ogledali še državno tekmovanje v<br />

kajakiranju … in eno pevko skorajda pozabili v štacuni s<br />

pršutom. Do Benetk je šel z nami tudi Alex, gost iz Ukrajine.<br />

Ko smo prileteli v Liverpool (na letališče Johna Lenonna z<br />

veliko simpatično skulpturo rumene podmornice), so nas<br />

tam pričakali že David Burbidge in družina Pušnik s tremi<br />

malimi avtobusi. Skozi angleško umirjeno pokrajino smo se<br />

odpeljali v Kendal, kjer so nam pripravili družabni sprejem<br />

in okusno večerjo z lokalnimi kulinaričnimi posebnostmi.<br />

Ob devetih zvečer smo imeli v Job Pennington Memorial<br />

Hall koncert slovenskih ljudskih pesmi.<br />

Naslednji dan, v nedeljo, smo ob desetih zjutraj peli<br />

pri anglikanski maši v tipični, ljubki župnijski cerkvi v<br />

Dentu. Hkrati je skupina pevk prepevala slovenske pesmi<br />

v Brigflatts Quaker Meeting House, Ljoba Jenče pa<br />

je imela delavnico prepevanja slovenskih ljudskih pesmi<br />

v Dent Memorial Hall. Zatem smo odšli na idiličen<br />

prepevajoč sprehod med starimi hišami, čredami ovac,<br />

vodami in slapovi, mostovi in livadami skupaj z člani<br />

dveh zborov: Cautley Carollers in Lakeland Voices.<br />

Vmes smo se večkrat ustavili in prepevali, pa tudi izboren<br />

piknik so nam pripravili med potjo! Priredili smo<br />

si pravi pevski praznik! Temu je sledil popoldanski čaj<br />

in vaja za koncert. Ob štirih smo namreč imeli koncert<br />

v Dent Memorial Hall, skupaj z zborom Gladly Solemn<br />

Sound Choir. Skupaj smo zapeli tudi eno angleško in<br />

eno slovensko pesem. Nato smo imeli okusno večerjo<br />

in temu je pozno v noč sledil očarljiv tipičen skupinski<br />

ples 'Ceilidh', ki ga je vodila ('caller') Clare Pope, igral<br />

pa je Garsdale Street Band. Posnetke se da pogledati<br />

tudi na You Tubu.<br />

V ponedeljek smo se odpravili na dolgo, a idilično vožnjo<br />

na Škotsko. V Edinburghu so nas prisrčno sprejeli<br />

na tamkajšnji waldorfski šoli s katero imamo že dolgo<br />

dobre in produktivne vezi, nam razkazali vse prostore,<br />

dijaki dvanajstega razreda pa so nam pripravili super<br />

kosilo. Zvečer smo imeli piknik pojedino kar v šolski<br />

dvorani z zborom Harmonise Comunity Choir iz Edinburgha,<br />

čemur je sledil vzajemen koncert in nato še<br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


skupno petje in ples. Zopet smo prespali po družinah,<br />

oz. pri članih zbora in učiteljih iz šole.<br />

V torek smo zapeli učencem in dijakom ob slovesnosti<br />

praznovanja 70-letnice delovanja Edinburgh Steiner<br />

School. Tudi ko smo obiskali (tokrat polne) razrede je<br />

bilo prav ganljivo videti učence, kako pozorno in zavzeto<br />

so nas poslušali in potem še po hodnikih popevali<br />

motive iz naših pesmi ... Ob enajstih smo imeli vajo<br />

za opoldanski koncert v ultramogočni edinburški katedrali<br />

(St. Giles Chatedral). Koncert smo imeli ob 12.15<br />

po navdihujočem nagovoru duhovnika. Vse poslušalce<br />

je povsem očarala Ljoba Jenče s svojim programom,<br />

pa tudi nad izvedbo slovenskih sakralnih in ljudskih<br />

skladb so bili vsi navdušeni. Takšnega nastopa se ne<br />

pozabi zlahka! Potem smo se vrnili na šolo, tam so<br />

nam zopet pripravili kosilo in odpeljali smo se v škotsko<br />

hribovje, kjer smo v Pitlochryju večerjali v značilni<br />

restavraciji skupaj s slovensko častno konzulko na<br />

Škotskem, Ano Wersun, ki nas je s spremstvom prišla<br />

pozdravit in prisluhnit.<br />

Ko smo šli do dih jemajoče lepe Dunkeld Cathedral<br />

na vaje za večerni koncert, nas je spremljal 'highland<br />

bagpiper'.<br />

soko cenjeni moderni škotski parlament od zunaj in<br />

znotraj). Na letališču smo se poslovili od našega občudovanja<br />

vrednega organizatorja, sicer pa tudi častnega<br />

člana našege zbora, Davida Burbidgea!<br />

Nato smo leteli v Zadar, kjer smo povsem ob morju<br />

prespali v tamkajšnjem mladinskem hotelu. Naslednji<br />

dan smo si šli ogledat mesto in prisluhnit vodnim orglam.<br />

Zapeli smo še v zadrski katedrali. Potem smo se<br />

počasi odpravili proti domu, vmes imeli dolgo morsko<br />

kosilo in pozno zvečer prispeli domov.<br />

Hvala pevcem za vzdržljivost in potrpežljivost, prav<br />

tako pa tudi njihovim domačim. Hvala Ljobi Jenče, ki<br />

je povsod, koder smo peli, s svojim delom programa<br />

očarala vse prisotne, Marinku za logistiko in trajnožarečo<br />

dobro voljo, ge. Maletin za prevajanje in povezovanje,<br />

družini Pušnik pa za dodatno podporo s prevozi<br />

in pripravami na terenu ... Skratka, res lep je občutek,<br />

da smo, kolikor je le mogoče, zaužili lepote teh krasnih<br />

krajev in hkrati tja zgledno ponesli slovensko pesem in<br />

duha. <br />

Svečani koncert smo imeli še z zborom Sine Nomine<br />

iz Pitlochryja in s Petom Clarkom ter njegovimi 'Scottish<br />

fiddlers'. Že samo peti v tej očarljivi katedrali je<br />

bilo izjemno, bili pa smo tudi prelepo sprejeti in po nastopu<br />

deležni navdušenja in hvale, kakršne nismo kar<br />

tako vajeni. Po nastopu smo odšli v znameniti Dougie<br />

Maclean's Scottish Folk Music pub v Dunkeldu, kjer je<br />

tipična škotska zasedba izvrstnih glasbenikov igrala še<br />

dolgo v noč, mi (tudi ostali dve zasedbi in del poslušalcev<br />

na koncertu) pa smo prepevali in plesali še dolgo<br />

v noč in ustvarili vzdušje, kakršnega tudi vsega vajeni<br />

domačini že dolgo menda ne pomnijo!<br />

Prespali smo v malce pravljičnem hotelu v Pitlochryju,<br />

nekateri pa smo se zjutraj pred zajtrkom sprehodili<br />

skozi mesto do 'lestve za losose', ki se iz daljav<br />

Atlantika pridejo drstit v ta škotska visokoležeča jezera.<br />

Potem smo se odpeljali še v Edinburgh na sprehod<br />

in nakupe (nekateri smo si šli ogledat arhitekturno vi-<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 19


U t r i n k i<br />

Učiteljska<br />

ekskurzija 09<br />

Igor Velepič<br />

Tudi učitelji se tradicionalno enkrat letno<br />

odpravimo na strokovno ekskurzijo, ki poživi<br />

naše poznavanje geografije, političnih ved,<br />

telovadnih spretnosti, glasbenih veščin, pedagogike,<br />

jezikov ... ter okrepi naše kolegialne vezi in nas poveže v<br />

težave skupaj premagujočo skupnost tudi izven okvirov<br />

šolske zgradbe!<br />

Tokrat smo se na pot odpravili že jeseni, in sicer po<br />

krajih naše nekdanje širše domovine. Lepega oktobrskega<br />

dne smo se po pouku odpravili na pot skozi lepote<br />

Bele krajine in se ustavili v Zadru, kjer nam je naš<br />

kolega dr. Klemen Lah razkazal mesto s poudarkom<br />

na Filozofski fakulteti, kjer je sam že nekaj let gostujoči<br />

predavatelj na oddelku za kroatistiko. Morda bo pa<br />

tam kmalu nastala tudi katedra za waldorfsko pedagogiko<br />

... Potem smo se ustavili ob znamenitih morskih<br />

orglah (žal malce po sončnem zahodu, za katerega je A.<br />

Hitchcock dejal, da je najlepši na svetu) in na instalaciji<br />

sončnega sistema pod jasnim zvezdnim nebom.<br />

Prespali smo v obmorskem mestecu Klek, od koder<br />

smo se naslednje jutro z ladjico popeljali med trstičjem<br />

in bujnim rastjem po delti male Neretve. Povzpeli smo<br />

se na lokalne vršace, za tem pa smo bili deležni izvrstnega<br />

ribjega kosila. Popoldne smo si privoščili tudi<br />

tako opevano obiranje mandarin, saj je za ta opravek<br />

sedaj ravno pravšnji čas. Seveda je bilo treba dan umetnostno<br />

zgodovinsko izpolniti z obiskom Dubrovnika v<br />

vsem svojem nekdanjem sijaju. Temu je pa sledilo še<br />

nočno kopanje v morju. Naslednji dan smo šli skozi<br />

Metkoviće (rojstno mesto naše učiteljice evritmije, ge.<br />

Vide Čuletić), mimo spomenikov bogumilov (stečki), do<br />

romarskega svetišča Međugorja, kjer je bila tudi tokrat<br />

množica ljudi s celega sveta. Nato smo se skozi tipično,<br />

kamnito hercegovsko pokrajino zapeljali do Mostarja.<br />

Skozi to očarljivo mestece nas je popeljala izkušena<br />

vodička, za skok z mostu pa se nismo opogumili.<br />

Smo si pa podrobneje ogledali džamijo in 'bosansko<br />

hišo'. Gastronomska poizkušnja za BiH tipičnih jedi<br />

je bila tod najboljša ... Med vožnjo do Sarajeva smo<br />

se ustavili še pri ostankih strateško porušenega mostu<br />

čez Neretvo in malce obudili spomin na zgodbice<br />

o 'velikom maršalu', katerega spomin je po tej deželi<br />

vseprisoten. V Sarajevu je bila zavolj hladu in dežja s<br />

snegom legendarna Baščaršija precej pusta, a mi smo<br />

se ob centralnem vodnjaku, imenovanem Sebilj, dobili<br />

z Lejlo in Nenadom, ki sta postavila in vodita sarajevski<br />

waldorfski vrtec. Posedli smo se ob čaju (v enem redkih,<br />

nekadilcem kar prijaznih lokalov) in poklepetali,<br />

potem pa smo si še družno ogledali Muzej sevdaha oz.<br />

petja sevdalink, otožnih ljubezenskih pesmi bosanskih<br />

muslimanov. Baklave in tufahije so bile tudi tu odlične!<br />

Zadnji dan smo bili najprej deležni pripovedi o novejši<br />

zgodovini mesta Sarajeva ter države Bosne in Hercegovine,<br />

potem pa smo se z avtobusom zapeljali nad<br />

mesto in obiskali waldorfski vrtec 'Jabuka'. Navdušeni<br />

smo bili nad zgodbo o tem, kako jim je uspelo postaviti<br />

veliko zgradbo s krasnim vrtom in waldorfskimi igrali<br />

(v snegu) in zopet smo se prepričali, da je sreča s pogumnimi!<br />

Okrepčani od ogleda in z zelo oprimističnim razpoloženjem<br />

smo se nato odpravili še na ogled 'Tunela', kjer<br />

smo si imeli še enkrat možnost ogledati, kako ljudje<br />

najdejo rešitev iz nemogočih razmer, če s silami volje<br />

stopijo skupaj! Gre namreč za podzemni rov, ki so ga<br />

Sarajevčani izkopali pod letališčem, da so premagali<br />

odrezanost od zaledja. Remek delo iznajdljivosti in volje!<br />

Potem smo se odpeljali proti domu skozi Travnik, mesto<br />

nobelovca Iva Andrića, in skozi Jajce (znameniti<br />

slap), kjer se je formirala SFRJ. Nato pa še nekaj meja<br />

in zjutraj pouk. Pouk, pri katerem je bilo moč zaznati<br />

tako blago utrujenost od naporne poti, kot tudi osveženost<br />

in novo navdušenje nad snovmi, o katerih bomo<br />

lahko govorili iz lastne izkušnje in ne le dobrih priprav<br />

in naučenosti ...<br />

Hvala kolegom, ki niso mogli z nami, a so poprijeli za<br />

nadomeščanja, pa tudi družinam učiteljev za razumevanje.<br />

Hvaležni smo za priložnost, da smo se lahko razbremenjeno<br />

marsikaj pomenili in dogovorili, pa tudi,<br />

da nam je tovrstno družno potovanje in raziskovnje vedno<br />

znova v veselje. <br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


I z š o l s k i h k l o p i<br />

Slovenija<br />

Slovenija je majhna po velikosti,<br />

vendar bogata po raznolikosti.<br />

Vidim lahko morje, školjčišča,<br />

barje, mokrišča,<br />

hribe in doline,<br />

jame in nižine,<br />

jezera, gozdove,<br />

reke in slapove,<br />

vinograde in hmeljišča,<br />

njive, jagodišča,<br />

polja in planine,<br />

sadovnjake, soline,<br />

živali pestrih nahajališča,<br />

zveri, ptice in mravljišča,<br />

ceste, letališča,<br />

železnice, parkirišča,<br />

parke in igrišča,<br />

koncerte, gledališča.<br />

Vrtce in vzgojitelje,<br />

učence in učitelje,<br />

znanstvenike in politike,<br />

pesnike in kritike,<br />

peke in mesarje,<br />

pisatelje, knjižničarje,<br />

arhitekte, zdravnike,<br />

kmete, obrtnike;<br />

revne in bogate,<br />

sestre in brate.<br />

Vsi spadamo v skupino -<br />

SLOVENSKO DRUŽINO.<br />

Brina Meze Petrić, 9. r<br />

Slovenija<br />

Slovensko podeželje izpolnjuje ti vse želje.<br />

Zelenje ti pokaže, o svoji lepoti ne laže.<br />

Večno lepo blesti, pod snegom dobro spi.<br />

Ljudje prihajajo, z lepoto odhajajo,<br />

Že ko pridejo, kmalu ne odidejo.<br />

Ko na podeželju cveti, nihče ne ihti.<br />

Filip Kejžar, 9. r<br />

Mrtva kopriva<br />

Mrtva kopriva dobila je ime<br />

po tisti koprivi, ki te ožge.<br />

V mrtvi koprivi ognja pa ni,<br />

z lepimi cvetki sebe krasi.<br />

K pravi koprivi metulj prileti,<br />

mrtvi koprivi čmrlj 'teži'.<br />

Rožmarin oče, kopriva je mati,<br />

vsi so v družini, vsi so ustnati.<br />

Žajbelj, melisa, sivka, majaron,<br />

aromatiščnih zelišč je tu cel bataljon.<br />

učenci 6.b razreda<br />

Agregatna stanja<br />

Trdnine mešajo se ne,<br />

imajo pa oblike prav vse.<br />

Nekatere se bahajo tud' s tališčem<br />

in se stalijo nad ognjiščem.<br />

Ko se spremenijo v kapljevino,<br />

le-ta ima ravno gladino.<br />

Kapljevinsko je lepo stanje,<br />

v puščavi celo sanje.<br />

Plin nima oblike<br />

ali olike,<br />

vse, kar mu daš,<br />

zavzame čez čas.<br />

Severin Rudolf, 8. r<br />

V šoli v naravi smo se učili jadrati<br />

Najprej smo se naučili nekaj o vetru,<br />

morju, jadrnici, vremenu in jadranju, nato<br />

pa smo se z inštruktorjem na jadrnici preizkusili<br />

tudi na morju. Zbrali smo se trije<br />

in se pridružili vodniku. Še prej smo morali<br />

jadrnico, seveda, pripraviti in pripeljati<br />

do morja.<br />

Ko smo se po trije vkrcali, nas je učitelj<br />

najprej zapeljal en krog, nato pa smo se<br />

postopoma menjavali na krmilu. Upoštevati<br />

smo morali sunke vetra (burje), ki<br />

smo jih opazili s pomočjo temnosti morja,<br />

smer vetra, katero smo ugotovili po obrnjenih<br />

zastavah in privezanih jadrnicah in<br />

seveda stabilnost jadrnice ter smer plovbe.<br />

Bil sem navdušen nad hitrostjo tako<br />

majhne jadrnice, obenem pa sem začutil<br />

moč morja in vetra.<br />

Najprej je bilo treba obvladati jadranje z<br />

bočnim vetrom, ker je najvarnejše in najvarnejše.<br />

Pri zavojih in obratih smo morali<br />

paziti , da nas ne bi zadel pravokoten<br />

drog na jambor, imenovan bum. Gledali<br />

smo, da smo imeli zmeraj jadra polna vetra,<br />

zategovanje jader pa smo prepustili<br />

inštruktorju. Naučili smo se tudi, da moramo<br />

pred jadranjem nujno pogledati<br />

vremensko napoved in zaradi preventive<br />

obvestiti bližnje o našem jadranju.<br />

Za jadrnico se moramo tudi primerno<br />

obleči. Predvsem čevlje, kapo in rešilni<br />

jopič. Zelo dobro je tudi, če poznaš vozle<br />

in jih znaš pravilno uporabljati. Pomembni<br />

za jadranje so: moški vozel, zastavni<br />

vozel, osmica, pašnjak, sidrni vozel, vrzni<br />

vozel, bitveni vozel in vozel za vleko.<br />

No, nekaj smo se naučili, za samostojno<br />

jadranje, pa bi potrebovali malo daljšo<br />

šolo v naravi.<br />

Domen Koren, 9. r<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 21


OE Ma r i b o r<br />

Natalija Postružnik<br />

Od Soče do Save<br />

ali zakaj je trinajst<br />

srečna številka<br />

Povsod se naučim kaj novega. Ampak toliko, kot<br />

sem se sedaj, ko sem z otroki 6. razreda vandrala<br />

od Soče do Save, pa že dolgo ne. Trinajst učenk<br />

in učencev, trije starši, dve učiteljici in ena vodnica. In moj<br />

nahrbtnik, na začetku težak 17 kilogramov. Ne, nisem<br />

nosila svoje najmlajše hčere zraven.<br />

Pa začnimo na začetku. Starši šestega razreda OŠ<br />

Waldorf smo prejeli pismo učiteljice Iče Marušič: da bo<br />

prehod s počitnic v šolo lažji, gredo učenci že drugi teden<br />

v šolo v naravi. Pprehodili bomo učno pot od izvira<br />

Soče do izvira Save, preplezali Krn, pogledali rove na<br />

Batognici, prespali pri Krnskih jezerih … in se zadnji<br />

dan kopali v Bohinjskem jezeru. Odločitev, da se jim<br />

pridružim, je padla pravzaprav tik pred zdajci; kot se<br />

na tak način zgodi toliko dobrih stvari.<br />

Izvir Soče je presenetil s svojo močjo in vehementnostjo;<br />

še dobro, da so na kažipotu zbrisali besedo 'zelo'<br />

in je ostala le oznaka 'zahtevna pot'; ki pa so jo otroci<br />

spregledali in prav vsi do zadnjega splezali – tudi po nevarnem,<br />

z jekleno vrvjo zavarovanem, odseku. In nato<br />

še nazaj. S planiko, preobjedom in vrsto drugih rož je<br />

presenetil edini alpski botanični vrt v Sloveniji in prijazna<br />

vrtnarka, ki je podarila semena (ki bodo zagotovo<br />

vzklila na vrtu v Mariboru). Že prvi dan je sledil vzpon<br />

do Koče na Krnskih jezerih (na srečo je nahrbtnike<br />

prevzela žičnica). Tam je utrujenost vseeno prevagala<br />

in po zgodbici učiteljice Iče ob topli peči so se oči kar<br />

same zapirale.<br />

Prihodnji dan smo najprej padli v modre odtenke Krnskega<br />

jezera. Nekateri kar z nahrbtniki, drugi brez s(m)<br />

o skakali ob jezeru, skale so bile razgledni stolp. Pot<br />

se je nadaljevala po ne preveč zahtevnem področju do<br />

samega vzpona. Sonce nas je pozdravilo (pa ovce tudi)<br />

ter nas spremljalo praktično vso pot do Batognice. Veliko<br />

smeha in klepeta je kasneje zamenjala tišina - kot<br />

se je pot iz zeleno-modrega spremenila v belo-sivo in<br />

so drevesa dala mesto kamnom in skalam. Toda vsa ta<br />

vztrajnost in energija sta še kar kipeli. In imena planink<br />

in planincev so počasi zorela ... otroke je na vrhu Krna<br />

namreč čakalo presenečenje - pravi planinski krst.<br />

Batognica z vetrom in meglo, ki se je vila okrog Krna,<br />

nas je pričakala z odprtimi rokami (rovi). Izklesane stopnice,<br />

rili so kot krti, svetilke v rokah in na glavah so<br />

z medlo svetlobo kazale pot. Še spust in nato zadnji<br />

vzpon za drugi dan. Zavetišče pri Gomiščku. In nekaj<br />

zmrdovanja - fuj, wc je zunaj (kopalnice pa juhuhu ni<br />

že drugi dan) in Natalija, veš, kako smrdi?! Sta pa bili<br />

zato oskrbnica in kuharica topli in prijazni kot kruh.<br />

Njuna dobrota in pripravljenost pomagati sta v tistem<br />

kotu Bogu na dlani izžarevali energijo stotin planincev,<br />

ki se tam ustavijo in iščejo zavetišča. Spoznali smo dva<br />

Američana, ki se nista mogla načuditi, da so otroci šli<br />

v planine. Pa da imajo možnost to izkusiti, to je neprecenljivo<br />

... 'A sploh veste, kakšno sanjsko deželo imate<br />

tukaj? Pri nas to ni mogoče ... učitelji se bojijo že vsega,<br />

vsak drugi starš že grozi s tožbami ...'. Na srečo (vsaj<br />

pri nas) še ni tako. Zato so se otroci namesto s tožbami<br />

ukvarjali s spoznavanjem vrha Krna, od koder je bil<br />

(ponovno v soncu) obsijan ves naš alpski svet. Pogled<br />

na Triglav, pa Dolomite in na Italijo; pa celo naše morje<br />

smo videli.<br />

Najpomembnejši trenutek je sledil ... krst. 'Jaz ne<br />

grem na vrh, jaz sem že bil krščen ... mene pa to ne<br />

zanima ...' sta se odražala strah in pričakovanje iz razburjenih<br />

vzklikov otrok, preden smo se odpravili. Pa<br />

prav vsi so šli potem na vrh. Razen pogumnega Orljega<br />

mladiča, ki je delal družbo Materini dušici v zavetišču.<br />

Vsi otroci so mirno, z dostojanstvom in resnostjo, ki<br />

bi presenetila marsikoga od odraslih, poslušali razlago<br />

svojega imena. Nekateri so bili presenečeni, prav vsi<br />

pa so kar nekaj trenutkov razmišljali, zakaj in kako.<br />

Nazadnje je ime dobila tudi naša učiteljica, Triglavska<br />

roža. Da pomaga našim otrokom, kot je roža rešila samoroga.<br />

Sledil je spust do koče in sproščena igra po<br />

jami in iskanje ostankov soške fronte. Nekaj metkov,<br />

žice, tulci, zvita pločevina - zakladi, ki so odpirali svet<br />

domišljije otrok in jim plastično risali življenje vojakov<br />

med vojno.<br />

Mirna noč v skupni spalnici in naslednji dan spust<br />

preko melišč do koče pod Bogatinom (vztrajnost, volja<br />

- neverjetno, kako so otroci to zmogli!). Na srečo sonce<br />

ni več pripekalo, pot je postajala vedno bolj prijazna,<br />

noge pa kljub vsemu vedno težje. Še dobro, da tudi mi<br />

odrasli nismo prav vedeli, kaj nas čaka. Ko smo pogledali<br />

nazaj, so se izvili vzdihi presenečenja in še največji<br />

'ah, saj to ni nič' so tokrat obmolknili. Klepet je postajal<br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


glasnejši, ko smo zagledali kočo. Na žalost o toplini te<br />

oskrbnice in njene ekipe ne moremo govoriti. Še peči<br />

niso zakurile (ne dežuje, veste), tako da nas je grelo<br />

notranje zadovoljstvo. Pa še nekaj - wc-ji so bili notri!<br />

Ko smo se starci utrujeni vrgli na klopi znotraj hiše,<br />

so otroci še skoraj dve uri preskušali svoje taktične in<br />

vojaške sposobnosti. Vojaški rovi in ogled italijanske<br />

podzemeljske postojanke so bili premočni vtisi in jih je<br />

bilo potrebno izživeti.<br />

Zato pa je bila noč mirnejša (razprava nas odraslih pa<br />

toliko burnejša) in jutro nas je z rosenjem prebudilo.<br />

Je že zadnji dan, danes se bomo kopali v Bohinjskem<br />

jezeru (so se oglašali najpogumnejši). Čakala nas je še<br />

pot dobri dve uri skozi gozd in nato spodaj ogled slapa<br />

Savice. Ob tej moči (in ponovno v delcu sonca) so otroci<br />

spet onemeli. Energija vode se je prelivala v nas in nas<br />

spremljala še vso pot z avtobusom domov. Vmes pa še<br />

en pomemben dogodek - prevzem planinskih plaket.<br />

Miren ponos je odseval z obrazov otrok; sreča in vzhičenost.<br />

Ter ponovno obljuba, da se še kdaj odpravimo<br />

na takšno pot. Tudi z deklico, ki ji je viroza zadnjo noč<br />

prekrižala spoznavanje Slovenije in njenih krasnih bistrih<br />

rek.<br />

Tako nisem čutila samo jaz; to je bilo v zraku vseh nas<br />

staršev, učiteljic, otrok; pa tudi vodnice, ki je postala<br />

'naša' Biba. 'Starši, otroci in učiteljici ste me navdušili<br />

s svojo pozitivno energijo in pripravljenostjo na vse.<br />

Sprejeli ste me kot svojo. Že itak so hribi moj prostor,<br />

vsi skupaj pa ste temu dodali še piko na i. Hvalim vas<br />

vsakomur in povsod. Kljub 'službi' je bil to najboljši izlet<br />

z otroki. Ne vem, kako bi se izrazila, ampak lepo mi<br />

je bilo. 'Vesela sem, da sem vas vse skupaj imela zraven,'<br />

je po šoli v naravi povedala naša Biba, vodnica čez<br />

prehojenih 30 visokogorskih kilometrov. Podobno sem<br />

se počutila jaz: hvaležna za novo izkušnjo, za otroke, ki<br />

vračajo to, kar dobijo. <br />

■ Lana Mohorič, Gabriel Kovačič, 6. r ■ Valentina Glavica, Danaja Postružnik, 6. r<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 23


OE Ma r i b o r<br />

■ Mojka Končar, Lan Vračun, 6. r<br />

Zgodba o Turkizni<br />

in Modri kapici<br />

Filip Čerček, učenec 6. razreda, je v lanskem šolskem<br />

letu ob spremljavi razvojne pedagoginje napisal<br />

zgodbo, ki smo jo v septembru tudi izdali kot knjižico.<br />

Tukaj sta dva odlomka iz knjige.<br />

3. poglavje: ISKANJE ZAKLADA<br />

Dvignejo sidra in odplujejo proti jugu, kot je bilo zapisano v<br />

knjigi. Čez nekaj časa ugledajo gusarsko ladjo. Pripravijo topove<br />

in sablje. Nekateri gusarji začnejo streljati z loki in jih obsipavati<br />

s puščicami, drugi pa mečejo grozdje in gnilo sadje. Toda naši<br />

prijatelji pripravijo top in ga usmerijo naravnost proti gusarski<br />

ladji. Ustrelijo topovsko kroglo in na gusarski ladji nastane velika<br />

luknja. Ladja se začne potapljati in gusarji poskačejo v morje,<br />

kjer jih že čaka lačen morski pes.<br />

Modra in Turkizna kapica, kolesar, kapitan in motorist pogledajo<br />

v knjigo in ugotovijo, da v bližini, kjer se nahajajo, leži otok.<br />

V morje vržejo poseben oddajnik, ki išče železo. Nekaj časa se<br />

vozijo z ladjo sem in tja, ko začne oddajnik kazati signale, da je<br />

nekaj našel.<br />

■ Luna Bela Kavchich, Martin Jurkas, 6. r<br />

Kapitan in motorist se v podmornici spustita v globino. Zagledata<br />

podmornico iz 1. svetovne vojne. Vzameta kisikove bombe<br />

in odplavata proti njej. Tam poskušata odpreti pokrov, a njun<br />

napor je bil zaman. Vrneta se v podmornico, vzameta kladivo in<br />

se vrneta k podmornici iz 1. svetovne vojne. S pomočjo kladiva<br />

jima uspe odpreti pokrov.<br />

V podmornici odkrijeta človeško okostje in luknjo, zaradi katere<br />

se je potopila. Ko se že hočeta vrniti na površje, zagleda<br />

kapitan pod podmornico iz 1. svetovne vojne nekaj, kar je spominjalo<br />

na kljun vikinške ladje. Približata se, zaplujeta okrog nje<br />

in ugotovita, da je spodaj res neka ladja. Spustita robotskega<br />

raziskovalca, da razišče teren.<br />

Vodnega raziskovalca z daljinskim upravljanjem zapeljeta v<br />

ladjo in sicer v kapitanovo kajuto. Prižgeta reflektorje in v odprtem<br />

predalu vidita leseno škatlico. Z robotsko roko vzameta<br />

škatlico in raziskovalca odpeljeta nazaj v podmornico. Tam z vso<br />

radovednostjo odpreta škatlico. V njej je bil zvezan sveženj, ovit<br />

v usnje. Odvijeta ga in pokažejo se tanke kamnite ploščice, na<br />

katerih so bile vklesane rune.<br />

Ladjo takoj usmerijo na pot proti otoku Čink, kjer je živel znani<br />

raziskovalec gospod Fox, ki se je ukvarjal z neznanimi pisavami.<br />

Pokažejo mu ploščice in gospod Fox takoj prepozna pisavo:<br />

A, seveda! To so rune,' in prične takoj brati: 'Neka zlata stvar v<br />

obliki krožnika, je letela po luftu in nas zadela ter sama padla v<br />

morje.'<br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


Po dveh urah raziskovanja ugotovijo, da je to res stvar z imenom<br />

leteči krožnik. Fenix 1 in Fenix 2 spustita dvigalne vrvi z robotskimi<br />

rokami. Počasi dvigneta leteči krožnik in odpeljejo ga v<br />

raziskovalni klub.<br />

5. poglavje: RAZISKOVANJE VESOLJA IN<br />

SREČANJE Z MARSOVCI<br />

Ko so prišli izven zemeljske orbite, so nastavili pot v smeri<br />

zvezde v ozvezdju Malega voza, ki je bila odveč.<br />

Potem so odšli spat. Prispeli so v ozvezdje Malega voza in takrat<br />

jih je zbudila glasna budilka. Ko so v navigacijski sobi pogledali<br />

na kupolo, so videli isti leteči krožnik, kot je bil ta, v katerem<br />

so sami leteli. Ravnokar je zapuščal zvezdo, na katero so bili namenjeni.<br />

Pristal so na zvezdi in takoj so aktivirali zlatega vesoljskega<br />

raziskovalca ter ga spustili na tla. Robot je ugotovil, da je na tej<br />

zvezdi zrak, zato so zapustili zlati krožnik in se odpravili raziskovati.<br />

Na poti so naleteli na več zlatih letečih krožnikov, istih kot<br />

so jih imeli sami. Čez nekaj ur raziskovanja, so našli vhod v zvezdno<br />

središče.<br />

Gospod Fox se zamisli in reče: 'Ta stvar lahko še vedno leži v<br />

morju.' Takoj pokliče svojega slugo in mu ukaže, naj poišče najboljšo<br />

ladjo z dvigalno opremo, najboljšega podmorskega raziskovalca,<br />

tri podmornice, en helikopter, najboljši laboratorij in<br />

dobro posadko. In vse to mora najti v enem tednu.<br />

Ko je bil teden naokrog, so bili pripravljeni, da odrinejo na širno<br />

morje z ladjo Fenix 1. Vozijo se kakšno uro, ko zagledajo otok,<br />

mimo katerega so sedaj pluli. Od njega so bili oddaljeni približno<br />

50 m, ko ugotovijo, da je morje na tem mestu zelo globoko.<br />

Tako zelo, da sidro ni doseglo dna.<br />

Vključili so specialni sistem, ki je s pomočjo štirih motorjev skrbel<br />

za to, da se ladja ni premikala. Gospod Fox, njegov sluga in<br />

podmorski raziskovalec ter kapitan ladje se v podmornici spustijo<br />

v globino. Na globini ½ milje prižgejo reflektor. Ko se spustijo<br />

na globino 2 milji in pol pod morjem, zagledajo kup peska, ki se<br />

jim zdi sumljiv. Vzamejo podvodni sesalec in začnejo sesati. Ves<br />

pesek presesajo na drugo mesto in ugotovijo, da je pod peskom<br />

nekaj zlatega v obliki krožnika. Predvidevajo, da bi to lahko bil<br />

leteči krožnik.<br />

Tam so videli več ujetih Marsovcev. Zasmilili so se jim in zato<br />

so rešilni glavnega, ki je bil največji in najpametnejši, potem pa<br />

še vse ostale. Ugotovili so, da razen ujetih Marsovcev, tam ni<br />

nikogar. Julija, George in Pablo ter Modra in Turkizna kapica so<br />

z glavnim Marsovcem vred zbežali v njihov leteči krožnik. Ostali<br />

Marsovci pa so pa so šli v druge leteče krožnike in se v njih odpeljali<br />

do najbližje zvezde v ozvezdju Velikega voza. Med tem<br />

pa je glavni šef Marsovcev ostalim na letečem krožniku pokazal<br />

skrivni prostor z orožjem: posebno bombo, ki uspava in laser, ki<br />

Marsovce spremeni v prah ter Zemljanom razložil, zakaj so bili<br />

zaprti.<br />

'Vsi skupaj smo živeli na eni zvezdi v ozvezdju Malega voza. Čez<br />

čas je za vse zvezda postala premajhna. Žrebali smo, kdo se bo<br />

preselil na sosednjo zvezdo, ki pa je bila pusta. Tisti, ki jih je žreb<br />

določil, da se morajo preseliti, so to z jezo sprejeli, a vseeno odšli.<br />

Čez čas smo izvedeli, da nameravajo zasesti planet Zemljo in<br />

se tja preseliti, ko bi Zemljane spremenili v prah. Uspelo nam jih<br />

je zaustaviti in prestaviti našo zvezdo v ozvezdje Malega voza.<br />

Ko so Marsovci, ki so hoteli zasesti Zemljo, to ugotovili, so se<br />

nam tako maščevali, da so nas zaprli v našo lastno zvezdo. <br />

■ Jana Vrbos 5. r<br />

Ker se jim je na podmornici skoraj spraznila baterija, so se morali<br />

vrniti na ladjo Fenix 1. Takoj pokličejo Fenix 2, da naj takoj<br />

pridejo do njih. Ko prispejo, spustijo vseh 6 podmornic do čudnega<br />

plovila.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 25


Va b i l a<br />

26 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>


Va b i l a<br />

Vas prisrčno vabi na<br />

Božični semenj<br />

v soboto, 28.11.<strong>2009</strong><br />

ki bo odprl svoja vrata ob 10.00 uri<br />

z glasbenim nastopom<br />

ter nato z ogledom<br />

razstavljenih in prodajnih izdelkov.<br />

Od 11. do 18. ure bo potekala prodaja<br />

ročno izdelanih igrač, adventnih venčkov,<br />

novoletnih okraskov, pletenin, izdelkov<br />

iz filca, gline in lesa; prodaja Demeter<br />

proizvodov, biodinamičnih in ekoloških<br />

pridelkov ter mnogih drugih lepih reči.<br />

Restavracija, ki bo odprta od 12. do 20.<br />

ure ure, bo dobro preskrbljena s hrano in<br />

pijačo.<br />

Na semnju bo vsakdo lahko našel nekaj<br />

zanimivega zase. Pripravili bomo:<br />

Letošnja novost bo<br />

Waldorfska borza<br />

(nedenarna menjava blaga in storitev) in<br />

Waldorfska bolha<br />

(bolšji sejem za določene predmete)<br />

Naš semenj je lahko čas za srečanje ob<br />

kavi, sladici ali čaju. Priložnost za nakup<br />

lepih, ročno izdelanih daril… ali pa 'samo'<br />

poslušanje koncerta …<br />

Za otroke:<br />

- lutkovne igrice<br />

- palčkovo pravljično deželo z mini<br />

delavnicami<br />

- rajanje<br />

- vilinsko hišico<br />

- labirint, srečolov in še kaj<br />

Za odrasle:<br />

- predstavitev dela waldorfske šole in vrtca<br />

- predavanja<br />

Delavnice:<br />

izdelovanje angelov iz volnene preje,<br />

oblikovanje gline, izdelovanje zvezdic …<br />

Kulturni program:<br />

glasbeni nastopi<br />

učencev in učiteljev glasbene šole<br />

Božični koncert<br />

Pevskega zbora staršev in učiteljev WŠL<br />

Vabljeni, da se nam pridružite!<br />

Prireditev bo potekala v prostorih<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, Streliška 12, Ljubljana<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong> 27


Va b i l a<br />

Waldorfska<br />

borza<br />

nedenarna izmenjava<br />

storitev in dobrin<br />

V drugačen sistem izmenjave stopamo z Waldorfsko<br />

borzo, ki nam bo pokazala, kaj vse imamo in lahko<br />

delimo z drugimi na podlagi neposrednih menjav in<br />

brez denarja.<br />

Sodelujoči v procesu bomo svoje izkušnje in znanja<br />

preko izmenjav brezplačno širili in hkrati tkali nove<br />

vezi znotraj <strong>Waldorfske</strong> šole in širše v lokalnih socialnih<br />

mrežah. Z našimi prijatelji, sošolci, starši, učitelji<br />

in gosti se bomo družili in zabavali ter hkrati poskušali<br />

dokazati, da so včasih največ vredne stvari, ki<br />

jih dobimo zastonj, od prijatelja, znanca in z dobrimi<br />

nameni.<br />

Na božičnem semnju bomo letos<br />

prvič odprli<br />

boljši semenj<br />

Waldorfska bolha<br />

kjer bomo prodajali rabljene predmete<br />

po simbolični ceni.<br />

V naši trgovini boste lahko našli:<br />

- igrače<br />

- otroška oblačila in pripomočke<br />

(stoli, vozički itd.)<br />

- knjige<br />

- slike<br />

- druge uporabne predmete<br />

Vse, ki bi želeli svoje odvečne predmete podariti naši<br />

trgovini, prosimo, da jih v šolo prinesete v petek,<br />

27. 11. <strong>2009</strong>, od 18h dalje<br />

Pri tem je potrebno upoštevati predvsem to,<br />

da so predmeti (še) uporabni in iz naravnih<br />

materialov.<br />

Waldorfska borza - izmenjava se bo odvijala<br />

na <strong>Waldorfske</strong>m božičnem semnju,<br />

v soboto 28. novembra <strong>2009</strong>.<br />

Izmenjave se lahko udeležimo s pristopno izjavo,<br />

kjer napišemo kaj nudimo in kontaktni telefon in<br />

e-pošto. Na dan semnja bodi ti obrazci na voljo tam,<br />

sedaj pa se ponudbe zbirajo na telefonski številki<br />

051 217 107 (delavnik od 9.00 do 14.00) in na ivana.<br />

kadivec@t-2.net.<br />

Torej tudi na dan semnja še vedno lahko ponudimo<br />

svoje dobrine ali usluge.<br />

Vsak, ki nekaj ponudi, tudi nekaj dobi.<br />

Na druženju ob božičnem semnju bomo izmenjevali<br />

zelo raznolike vsebine saj domišljija ne pozna<br />

meja: kupon za kosilo v dvoje, tečaj pisanja kitajskih<br />

pismenk, gajbica sezonske zelenjave z domačega vrta,<br />

čiščenje avtomobila, jagodna torta, karte za predstavo,<br />

pletene nogavice, uporaba vikenda za en dan, knjiga<br />

ali inštrukcije uporabe elektronske pošte ...<br />

Prispevajte k pestrosti ponudb tudi vi in pridite<br />

na zabavno druženje in po presenečenje!<br />

28 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2009</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!