26.03.2016 Views

Revija Svitanje - Zima 2009

Letnik V, številka 4

Letnik V, številka 4

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kazalo<br />

S V I T A N J E<br />

<strong>Revija</strong> za negovanje kulture zavedanja<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 LJUBLJANA-POLJE<br />

Tel, fax: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

www.svitanje.si<br />

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:<br />

Marina Nuvak<br />

STROKOVNI SODELAVCI:<br />

Fanči Perdih, Matjaž Turinek,<br />

Eva Zupan, Aci Urbajs, Franc Vehar,<br />

Anka Černec, Drago Purgaj,<br />

Stanko Kraševec, Terry Goodfellow<br />

SLIKOVNI MATERIAL:<br />

Matjaž Turinek, Stanko Kraševec,<br />

arhiv Parsival<br />

PRELOM IN OBLIKOVANJE:<br />

Žiga Vuk, zzigc.net<br />

NASLOVNICA:<br />

Ingrid Thiesen, Joca Jamšek<br />

JEZIKOVNI PREGLED:<br />

Betka Jamnik<br />

TISK:<br />

Tiskarna knjigoveznica Radovljica d.o.o.<br />

Ljubljanska cesta 56<br />

4240 Radovljica<br />

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 Ljubljana-Polje<br />

Davčna št. 94313008<br />

TR: 02031-0254286474<br />

Tel: 01 549 01 55<br />

revija@svitanje.si<br />

LETNA NAROČNINA: 15 EUR<br />

NAKLADA: 850 izvodov<br />

PRILOGA:<br />

Waldorfske novice<br />

časopis Waldorfske šole Ljubljana<br />

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih<br />

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem<br />

uredništva.<br />

ISSN 1854-1739<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Skrb za naravo 4<br />

O rimskem plugu in pridelavi korenja 4<br />

Lichtwurzel 6<br />

Priprava naravnih čistil za telo 8<br />

Kaj je biodinamika? 5. del 9<br />

Cvetoča pokrajina:hrana za čebele in druge 12<br />

Čebela kot pedagog 14<br />

Skrb za zdravje 16<br />

Hrana iz supermarketov 16<br />

Dogajanje v družbi 18<br />

Pravi zlom 18<br />

Oglasi 23<br />

Dogajanje 24<br />

Predavanja za praktične biodinamike 24<br />

Revijo SVITANJE lahko naročite:<br />

• na elektronskem naslovu<br />

revija@svitanje.si<br />

• ali z naročilnico, ki je objavljena v reviji.<br />

Naročnina v letu 2010 bo 20 EUR.<br />

Vabljeni tudi na novo spletno stran:<br />

www.svitanje.si


Uvodnik<br />

3<br />

Marina Nuvak<br />

glavna in odgovorna urednica<br />

Dragi bralci!<br />

Dobrodošli v zimski številki revije<br />

<strong>Svitanje</strong> - Waldorfske novice. V<br />

vaše domove prihaja v času praznovanja božiča in novega<br />

leta. To je čas, ko ljudje običajno obračamo pogled v<br />

preteklost in v prihodnost ter ob tem sami pri sebi začutimo<br />

tok časa in kaj le-ta pomeni v smislu preteklih dogodkov in<br />

dogodkov, ki prihajajo.<br />

Toda bolj kot zgolj refleksijo, predstavlja priložnost za<br />

nove odločitve za bodočnost, kako se obrniti, katere obveze<br />

prevzeti, čemu se odreči itd. To lahko seveda naredimo<br />

kadarkoli v letu, toda čas med božičnim večerom in<br />

6. januarjem to na nek - izredno subtilen – način podpira.<br />

Skozi stoletja so namreč ljudje, predvsem kristjani, ta čas<br />

izkoristili za duhovno kontemplacijo, zato se je v svetovni<br />

spomin zapisal kot čas doslednega in zavestnega prizadevanja,<br />

kar človeštvu odpira pot do zvezd.<br />

To je nekako tako kot pot preko polja, ki je tam zato, ker jo<br />

ljudje uporabljajo in jo s svojimi stopinjami vedno znova<br />

oblikujejo. Vsakdo gre lahko po njej in tudi njegove stopinje<br />

pripomorejo, da pot ostaja. Če pa jo ljudje prenehajo<br />

uporabljati, jo bo postopno preraslo zelenje in bo izginila.<br />

Morda jo bodo ponovno odkrili, a najverjetnje bodo, če se<br />

ponovno pojavi potreba po tem, da prečkajo polje, naredili<br />

novo, ki bo tekla drugje.<br />

Sveti večer je pot do duha in obstaja, vse dokler so na svetu<br />

bitja, ki jo potrebujejo. Na nek način si v domišljiji lahko<br />

predstavljamo tudi duhovne 'stopinje', ki vodijo k nam po<br />

tej posebni poti, in ki vzdržujejo pot tudi takrat, ko je romarjev<br />

malo. Kajti vsi mi smo romarji, pot pa nas vodi k<br />

našemu pravemu bistvu. Več kot nas išče, manj je možnosti,<br />

da bi bila pot zaraščena in bi izginila.<br />

Čas, v katerem živimo, pa nas od našega iskanja na nek<br />

način vse bolj odvrača, kajti prav v tem času je okoli nas toliko<br />

dogajanja, ki nas kliče, da se mu pridružimo, da uživamo<br />

v blišču luči, ki razsvetljujejo trgovine, mesta in trge, v<br />

obilici stojnic, ki nam ponujajo mnogo neuporabnega kiča<br />

in le malo res potrebnega. Ne dovoli nam, da bi se umirili<br />

in poiskali našo duhovno pot, nasprotno: ves ta blišč nas<br />

tako zaslepi, da lahko poti ne vidimo.<br />

Ustvarjalci revije upamo, da vam bo naša revija s svojimi<br />

temami pomagala, da se odpravite na to pot. Ves čas<br />

se jo trudimo utrjevati, četudi smo morda včasih v očeh<br />

nekoga zatavali in se izgubili. Trudimo se, da bi bilo v reviji<br />

za vsakogar kaj zanimivega. Morda nekomu kakšen<br />

članek ni povšeči, ker se ne ujema z njegovim pogledom,<br />

in prav je, da nam to tudi sporoči. Potrudili se bomo, da<br />

ne bomo več prizadeli njegovih čustev, pa vendar menim,<br />

da je med nami, ki hodimo po tej duhovni poti, potrebna<br />

tudi velika mera tolerance, kajti vsi nismo zmožni živeti<br />

idealov, se pa po svojih močeh trudimo hoditi k njim.<br />

S to številko zaključujemo peto leto izdajanja revije in pred<br />

kratkim se je nekaj sodelavcev uspelo dobiti na prijetnem<br />

druženju na Waldorfski šoli, kjer smo izmenjali svoje poglede<br />

in izkušnje ter izrazili pripravljenost za nadaljnje<br />

delo. Srečanje smo zaključili z obiskom koncerta Ljobe<br />

Jenče in njenih sodelavcev.<br />

Toda tudi mi se bomo v tem božičnem času morali podati<br />

na pot kontemplacije in sami pri sebi pogledati na narejeno<br />

in razmisliti o naši nadaljnji poti, kajti včasih želja in<br />

volja posameznikov, da stvari naredijo, nista dovolj, potrebujejo<br />

tudi podporo ljudi okoli sebe ...<br />

V imenu vseh sodelujočih vam želim<br />

prijetne praznike!


Skrb z<br />

Skrb za narav<br />

O rimskem plugu,<br />

sejanju na grebene in<br />

pridelavi korenja<br />

Stanko Kraševec<br />

Z obiska pri ing. agr. Walterju Sormsu<br />

ob Bodenskem jezeru v juliju <strong>2009</strong><br />

Pri svojem delu smo nenehno na poti iskanja življenja.<br />

Stvari funkcionirajo tako, da npr. zdaj, ko smo<br />

poželi ječmen, bom te priključke ( rimski plug ) pripel<br />

na traktor in bom naredil 7 brazd in 6 grebenov.<br />

In potem čez 9 dni to orodje prestavim in iz grebena<br />

naredim brazde oziroma iz brazde nastane greben.<br />

To imenujemo 'pregrebeniti'-grebene razsuti. To<br />

metodo uporabljam že 5 let in je zemlja krasno grudičasta.<br />

S temi grebeni naredim kot majhne kompostne<br />

kupe in čez devet dni jih pregrebenim.<br />

Pri tem sta dva zelo pomembna aspekta. Eden je ta,<br />

da zemljo dvignem nad normalni nivo in je prežeta<br />

z življenjem in zelo globoko to zemljo prežame<br />

zrak. Drugi pa je, da zemlja sama po sebi postane<br />

krasno grudičava, podobno kot v vrtu. Ne uporabljamo<br />

ne brane in ne valja. Zemlja postane krasno<br />

mehka. Mehkoba zemlje je merilo, indikator živosti<br />

in plodnosti.<br />

Zelo dobro orodje je tudi veriga pri obdelavi tal.<br />

Veriga teče vedno zadaj in naredi na zemlji krasno<br />

'kožo'. Ker imamo relativno dobre stroje, zelo hitro<br />

svoje delo tudi opravimo. Na dan lahko obdelamo<br />

10-15ha zemlje ( zorjemo ali zasejemo) in tako lažje<br />

izberemo prave dneve za obdelavo, vedno pa to ni<br />

mogoče.<br />

4<br />

Tu v Evropi imenujemo plug, s katerim se delajo<br />

grebeni, rimski plug. Rimljani pa so ta plug<br />

imenovali egipčanski. Povedati bi vam moral,<br />

kako kultura sejanja na grebenih funkcionira.<br />

Ta kultura na grebenih je pravzaprav zelo stara<br />

metoda. Po mojem mnenju je Rudolf Steiner<br />

v celem sklopu predavanj dal samo en predlog,<br />

kako naj se zemlja obdeluje. V bistvu sploh ni<br />

rekel, kako naj zemljo obdelujemo, ampak da<br />

so odločilne energije. Energije so pomembnejše,<br />

energije si potem vzamejo snovi, ki jih potrebujejo.<br />

Steiner je potem rekel, da vedno, kadar se zemlja<br />

dviguje nad normalni nivo ene pokrajine, je le-ta<br />

bolj živa.<br />

Iz sredine marca je zgoden posevek korenja in ko je<br />

kalilo, smo imeli kar hudo zmrzal. Mislili smo, da je<br />

za nas že izgubljeno, zato smo bili presenečeni, da<br />

je večina korenja preživela zmrzal. Običajno sejemo<br />

polovico hibridov in polovico z 'odprto bodočnostjo'<br />

naravno doma vzgojenih semen. Sorta Fanal<br />

je lepo zdravo korenje, vendar je okus čvrstih sort<br />

boljši od hibridov.


oa nar<br />

Za skladiščenje pozimi imamo drugo sorto, ki se<br />

imenuje Rodelica in je res kvaliteta zase. Je malo<br />

bolj težavna za pridelavo, ima pa neverjetno dober<br />

okus. Pred nekaj leti smo začeli prodajati sorte, ki<br />

jih lahko sami semenimo. Zdaj je delež teh že 50% v<br />

5. do 6. letih razvoja. Aroma je zelo močna, tipična<br />

za korenje, nobenih grenkih okusov. Posejano imamo<br />

tudi sorto Nantes. Fanal je zgodnje korenje, ki<br />

ni primerno za skladiščenje čez zimo, ampak kljub<br />

temu smo ga imeli v skladišču še do konca aprila.<br />

Sejemo na razmakih 90cm in pri zgodnji vrsti korenja<br />

se vrste čisto ne zapolnijo. Pravzaprav bi človek<br />

mislil, da je razmak 90cm razdajanje prostora, ampak<br />

zagotavljam, da bodo pred spravilom te vrste<br />

popolnoma zapolnjene.<br />

Sejemo v tri vrste v razmaku 3,5 cm. V srednji vrsti<br />

je približno 7% manj korenja. Tako ima vsaka rastlina<br />

2,2cm razmika med korenji.<br />

Delež lepega korenja je zelo visok, kar je pomembno<br />

za prodajo. S to metodo to ni več problem. V zadnjem<br />

letu smo od pridelanega korenja lahko 80%<br />

prodali, ostalo ni bilo lepo. V prejšnjih letih smo<br />

prodali tudi samo 50% pridelka.<br />

Imamo stroj za spravilo, ki je montiran na strani pri<br />

traktorju, kot nož, ki gre pod korenjem in ga dvigne<br />

na greben, zatem pa prideta dva trakova, ki<br />

praktično dvigneta korenje za zel in ga potegneta<br />

iz zemlje. Korenje pride na odstranjevalec zeli. Zel<br />

gre skozi, korenje pa se pri tem odtrga. V eni vrsti<br />

imamo do dve toni korenja in porabimo cca 9 min<br />

časa, drugače tega ne bi obvladovali.<br />

Posevke korenja smo pred kalitvijo žgali s plinom<br />

in tam nimamo skoraj nobenega plevela. Požiganje<br />

plevela je ena od možnosti, s katero si lahko prihranimo<br />

veliko časa in dela. Požiganje je mogoče zaradi<br />

dejstva, da korenje rabi dolgo časa za kaljenje.<br />

Ko posejemo, počakamo približno šest dni in potem<br />

pogledamo, če korenje že kali. Človek se zelo<br />

hitro nauči razlikovati, kaj je korenje in kaj je plevel.<br />

Ko korenje kali, je kal še rumena in tudi vrsto, kjer<br />

je posejan, čisto lahko najdemo. Ko je seme še pod<br />

zemljo, najprej naredi korenino navzdol. Dva dni<br />

za tem pa pride prvi list, in ko se list začne razvijati,<br />

počakamo tako dolgo, da največ listkov pride do<br />

površine zemlje ali pa tako dolgo, da je 1. ali 2. list<br />

že zunaj. To je trenutek, ko gremo s plamenom v<br />

vsej širini preko korenja.<br />

Plinski gorilec, montiran na plugu, peljemo s hitrostjo<br />

1,8 km/h ter z odmikom 15-20cm nad grebenom.<br />

Korenje je še pod zemljo, imamo pa mnogo<br />

plevelov, ki kalijo hitreje kot korenje in so prišli iz<br />

zemlje v času, ko je korenje še pod zemljo. Plamen<br />

plevel uniči. Ko pa rastlino doseže plamen, le-ta potemni<br />

in nekaj ur zatem odmre. In tako si prihranimo<br />

do 150 ur dela po ha. Za en ha porabimo 11kg<br />

( jeklenka ) plina. To je zelo malo denarja in velik<br />

učinek.<br />

Pred mnogimi leti smo delali tako, da smo imeli<br />

1,8m široke grede in štiri vrste s 33cm razmaka. Potem<br />

smo imeli tri vrste na razmak 50cm. Naslednji<br />

korak: štiri vrste na razmaku 75cm ter razmak koles<br />

pri traktorju 1,5m.<br />

V vseh sistemih smo posejali na ha enako količino<br />

semena, 1,2 do 1,5 mio semen/ha pri zgodnjih posevkih,<br />

pri poznih pa do 1,8mio semen/ha in vedno<br />

približno enako količino tudi pridelali. Toda pri novem<br />

sistemu imamo največji delež lepo oblikovanega<br />

korenja za prodajo.<br />

S 'krožniki' temeljito oplevemo med vrstami, za<br />

ročno pletje med korenjem pa smo kot pripomoček<br />

za lažje delo razvili posebne vozičke. <br />

povzeto po direktnem prevodu<br />

in z dovoljenjem gospe Mete Vrhunc<br />

5


6<br />

skrb za<br />

Lichtwurzel<br />

pridelava in predelava<br />

Matjaž Turinek<br />

kjer ni nevarnosti zmrzali in jih skrbno negujemo/<br />

zalivamo – ne preveč in ne premalo. Če po enem<br />

mesecu še nič ni pokukalo iz prsti še ni razloga za<br />

preplah – bubile imajo namreč zelo dolgo dormanco<br />

in včasih lahko do prvega lista mine več kot en<br />

mesec. Ko ima mlada rastlinica izoblikovane 3-4<br />

prave liste in zunaj ni več nevarnosti zmrzali (ponavadi<br />

začetek meseca maja), jo lahko presadimo<br />

na stalno mesto.<br />

Kje to stalno mesto bo, se odločimo glede na prihodnje<br />

namere. Če si želimo vzgojiti matično rastlino,<br />

ki jo bomo pustili na istem mestu skozi vrsto let in<br />

iz nje vsako jesen pobirali bubile, potem rastlinico<br />

presadimo neposredno v zemljo na za to primernem<br />

mestu (možnost postavitve opore, pobiranja<br />

bubil, brez prevelikega prepiha, itd.). Če pa si želimo<br />

iz teh mladih rastlinic pridelati enoletne gomolje<br />

za ponovno sajenje v naslednjem letu, potem pa<br />

je potrebno malo več rokodelskih spretnosti.<br />

V prejšnji številki revije <strong>Svitanje</strong> smo se spoznali<br />

z rastlino Dioscorea batatas ali Lichtwurzel,<br />

njenim izvorom, zgodovino in pomembnostjo.<br />

V tokratni izdaji pa si bomo pobliže pogledali<br />

vzgojo rastline, njeno razmnoževanje, pobiranje<br />

in predelavo.<br />

Z ženo Lichtwurzel pridelujema že tretje leto in v<br />

tem času sva si nabrala nekaj skromnih izkušenj, ki<br />

so potrebne za njeno uspešno vzgojo in pridelavo.<br />

Poskusil jih bom strniti kar se da kratko, jedrnato, a<br />

vseeno informativno.<br />

Vse se začne pri semenu oziroma v tem primeru<br />

vegetativnem razmoževalnem materialu. Kot smo<br />

v prejšnjem članku spoznali, so pri Lichtwurzlu to<br />

zračni gomoljčki (bubile) ali pa enoletni gomolji. Če<br />

imamo srečo in nam uspe dobiti zračne gomoljčke,<br />

jih skrbno shranimo v temen, vlažen, a vseeno zračen<br />

prostor. Pri nama se je najbolje obnesel glinen<br />

lonec, ki sva ga pokrila z glineno ploščico. Miši in<br />

podgane jih imajo namreč zelo rade. Nekje proti<br />

koncu meseca marca jih lahko prinesemo iz zimske<br />

shrambe in jih posadimo v šotne lončke – ne<br />

prenašajo namreč presajanja. Ti lončki morajo biti<br />

tudi dovolj globoki oz. visoki. Napolnimo jih z dobro<br />

preperelim kompostom in bubile posadimo na<br />

globino okoli 3-4 cm. Nato jih postavimo na mesto,<br />

Izdelati je namreč potrebno zaboj brez dna – neke<br />

vrste okvir. Mere tega zaboja morajo zadostovati<br />

potrebam rasti rastline. To pomeni, da za mlade rastlinice,<br />

ki so zrasle iz bubil, zadostuje višina zaboja<br />

okoli 50-60 cm in širina okoli 30 cm. Če pa posadimo<br />

v ta zaboj enoletne gomolje, pa je potrebna višina<br />

temu ustrezno višja – okoli 100-120 cm pri enaki<br />

širini. Zaboje oz. okvirje je najbolj enostavno izdelati<br />

in desk in moralov, njihova dolžina pa je praktično<br />

neomejena. Paziti moramo le na stabilnost –<br />

biti morajo torej dovolj široki in morda lahko vsaki<br />

drugi steber oz.moral zabijemo vsaj pol metra v tla.<br />

Ko so okvirji enkrat izdelani jih postavimo na za tisto<br />

leto stalno mesto, do tričetrt višine napolnimo s<br />

mivko oziroma peskom, preostali zgornji del pa do<br />

roba napolnimo dobro preperel kompost. Dobro je,<br />

da te zaboje napolnimo vsaj teden dni pred presajanjem,<br />

saj se nivo peska in zemlje zaradi posedanja<br />

zniža za kar nekaj centimetrov. V tako pripravljeni<br />

zaboj skrbno posadimo mlade rastlinice ali pa lanskoletne<br />

gomolje na razdaljo okoli 15 cm, lahko v<br />

dve ali tri vrste.<br />

Dobro je tudi, da jim že na začetku postavimo oporo<br />

za vzpenjanje. To so lahko bambusove palice,<br />

ki jih zapičimo v zaboj (pri tem pazimo, da ne poškodujemo<br />

gomoljev ali korenin), ali pa na zaboje<br />

privijačena opora iz lat, na katere lahko zavežemo<br />

vrvice ali pa mrežo za vzpenjanje. Ta opora naj bo<br />

visoka vsaj 1,5 do 2 m. Ko smo tako dobro pripravili<br />

pogoje za rast te čudovite rastline, nastopi čas za<br />

nego in predvsem opazovanje.


naravo<br />

7<br />

Vsakih nekaj dni jo zalijemo in pri tem opazujmo,<br />

kako raznolike oblike rasti vidimo na eni sami rastlini.<br />

Nekje se pojavita dva nasproti rastoča lista, nekje<br />

samo eden, ponekod pa celo trije. Vedno znova<br />

me presune tudi moč, ki jo skriva v sebi ta rastlina.<br />

Ko iz večletnega gomolja, ki sva ga pustila v zemlji,<br />

začno gnati prvi poganjki, v enem tednu zrastejo<br />

do višine skoraj enega metra. Do višine dveh metrov<br />

skoraj ne poženejo nobenega lista, samo rastejo<br />

v višino. Ko se pa rast malo umiri, se zdi, kot da<br />

rastlina zajame sapo, požene na stotine listov in z<br />

njihovo pomočjo začne nadaljnjo rast. Vsekakor ne<br />

smemo pozabiti škropiti z gnojem iz roga (vsaj 2x)<br />

in pa s kremnom iz roga (2-4x) – rastlina in predvsem<br />

njena kakovost nam bo za to zelo hvaležna.<br />

Nekje proti koncu meseca oktobra nastopi čas za<br />

pobiranje bubil in pa izkop gomoljev. Gomolji so<br />

primerni za pobiranje, ko listi na rastlini začno rumeneti<br />

in se sušiti. Če smo zaboj naredili dovolj visok<br />

(globok) pri pobiranje ne bi smeli naleteti na<br />

prevelike težave. Odvijačimo namreč eno stran,<br />

nakar se pesek in zemlja usujeta na stran. Zdaj lahko<br />

brez večjih težav pazljivo poberemo gomolje, jih<br />

pustimo, da se na vrhu posušijo in jih predelamo<br />

ali pa shranimo. Pazljivi moramo biti zato, ker so<br />

gomolji izjemno krhki in se ob prevelikem pritisku<br />

kaj hitro zlomijo. Ko so enkrat nekaj ur na zraku,<br />

postanejo malo bolj trdi in manj občutljivi, zato je<br />

tudi nadaljnje rokovanje z njimi lažje.<br />

narežemo in jih pojemo. Lahko jih tudi skuhamo<br />

kot krompir, pečemo z drugo zelenjavo, dodamo<br />

v enolončnice, solate, itd. Vendar je zaradi njenih<br />

izjemnih lastnosti pravzaprav ni potrebno uživati<br />

v tako velikih količinah (čeprav bi lahko preživeli,<br />

če bi jedli samo in izključno te gomolje). Zadošča<br />

že, če je dodamo ostalim jedem v količinah do<br />

5 odstotkov. Zato je za daljši čas uporabe in boljšo<br />

obstojnost priporočljivo, da jo narežemo na tanke<br />

rezine in jih pazljivo posušimo. Previdni moramo<br />

biti pri uporabi raznih električnih sušilnikov in naprav.<br />

Svetlobni eter je namreč izredno občutljiv na<br />

magnetno sevanje in motorji na izmenični tok ga<br />

'pridelajo' v velikih količinah. Zato je potrebno tako<br />

narezane gomolje posušiti ali na zraku, na krušni<br />

peči, v posebej izdelanih sušilnicah na enosmerni<br />

tok, ipd. Enako velja kasneje tudi za mletje – torej<br />

mlini, ki imajo motor v neposredni bližini mlinskih<br />

kamnov, odpadejo. Vsekakor pa moramo tudi pri<br />

kuhanju posvečati pozornost pripravi gomoljev. In<br />

če to velja za svetlobne etre v Lichtwurzlu, potem<br />

to velja tudi za vso ostalo hrano, ki jo pripravljemo.<br />

Bolj kot jo izpostavljamo magnetnemu sevanju,<br />

slabše kakovosti je za našo prehrano.<br />

Na tržišču obstaja že tudi nekaj izdelkov z Lichtwurzlom<br />

– najbolj znane so soli (kamena, morska<br />

in zeliščna). G. Rößner je razvil tudi žitne kosmiče,<br />

kavo, kekse, skupaj delamo na priredbi stroja za izdelavo<br />

testenin, ipd.<br />

Pri bubilah je tako, da jih lahko obiramo ročno (kar<br />

je dokaj zamudno) ali pa pod rastlino razprostremo<br />

prt, na katerega stresemo bubile. Nato jih samo poberemo<br />

in odstranimo posušene liste. Shranimo jih<br />

pa na že zgoraj opisani način.<br />

Večje enoletne in večletne gomolje lahko predelamo<br />

na skoraj tisoč in en način. Najbolj enostavno<br />

je uporabiti sveže. V ta namen jih dobro operemo,<br />

Če sem preko the dveh člankov pri vas zbudil zanimanje<br />

za to rastlino in želite izvedeti še več iz prve<br />

roke ali pa se preizkusiti v pridelavi le-te, potem mi<br />

pišite na mail: matjazturinek@gmail.com ali pa me<br />

pokličite (telefonska številka v uredništvu Svitanj).<br />

Ravno danes sva z ženo pobrala letošnji pridelek<br />

bubil – nekaj jih lahko odstopima tistim, ki so resnično<br />

zainteresirani in ki bi to rastlino širili naprej<br />

po Sloveniji.


skrb za<br />

Priprava naravnih<br />

čistil za telo<br />

Anka Černec<br />

Namesto številnih krem je uporabljala samo hladno<br />

stiskano olje v katerem so bili namočeni cvetovi svetlina.<br />

Tako je dosegla z nekaj truda in malo denarja<br />

neverjetno izboljšanje. Po treh mesecih so prišli izpiti<br />

in na lepi čisti koži so se zopet pojavili posamezni mozoljčki.<br />

Takrat sem ji lahko samo svetovala naj se nauči<br />

različne tehnike sproščanja. Pri čistilu za ustno votlino<br />

Dentana boste zobe očistili, razkužili ustno votlino in<br />

delovali protivnetno. Pri vnetih dlesnih boste z rahlo<br />

masažo vnetje hitro pozdravili.<br />

Čistilo za lase in tel Zel<br />

Za osnovo vzamete dve debelini otrobov. Fino mleti<br />

iz las in kože vpijejo umazanijo in samo odvečno maščobo,<br />

grobo mleti pa delujejo kot piling in odstranijo<br />

odmrlo kožo. Uporabite lahko pšenične, pirine ali kamutove<br />

otrobe. Da stvar poenostavite lahko presejete<br />

polnozrnato ekološko pridelano moko. Otrobe uporabite<br />

za čiščenje telesa, moko pa za prehrano. Otrobom<br />

dodate različna posušena v prah zmleta zelišča. Sama<br />

za Zel uporabljam koprivo, brezovo listje in kamilico.<br />

Ta čistila popolnoma nadomestijo šampone, mila<br />

in zobne paste. Za čiščenje las, telesa, obolele kože<br />

in ustne votline čistila lahko kupite v nekaterih<br />

trgovinah z zdravo prehrano ali jih pripravite<br />

sami. Poleg čiščenja s temi rastlinskimi čistili<br />

lahko rešite tudi različne težave las, kot so mastni<br />

lasje, prhljaj v nekaterih primerih tudi izpadanje<br />

las.<br />

S posipom Dermotana si boste lahko očistili obolelo<br />

kožo in rešili tudi vse kožna težave, katerih vzrok<br />

so alergije na čistila in prepogosto čiščenje, saj mora<br />

imeti koža zaščitno plast maščobe. V primeru, ko<br />

telo izloča strupe skozi kožo in tako nastanejo različna<br />

kožna obolenja boste poleg uporabe Dermotane<br />

morali opraviti tudi post z obveznim klistiranjem.<br />

Potem pa pride na vrsto še sprememba življenjskih<br />

navad predvsem prehranjevanja.<br />

V nekaterih primerih se pa pojavijo kožna obolenja<br />

tudi pri prekomernem stresu. Sama sem spremljala<br />

spremembe na zelo problematični mozoljavi koži<br />

pri mladi študentki. Po dvomesečni uporabi posipa,<br />

ki ga je utirala v obolelo kožo, tem da ni uporabljala<br />

drugih čistil.<br />

Zelišča nabirajte po občutku ali pa uporabite setveni<br />

koledar M. Thun. Najboljši dnevi za nabiranje zelišč<br />

so dnevi za cvet dopoldne, takoj ko se posuši rosa.<br />

Koprive naberite mlade. Brezovo listje naberite zgodaj<br />

spomladi, takoj ko se listki razprejo. Sicer so takrat listki<br />

majhni in jih zato rabite več, vendar je v njih takrat<br />

največ koristnih snovi. Pri gojenju kamilice se večkrat<br />

pojavijo uši posebno, če uporabljate preveč dušika. Težavo<br />

lahko rešite tako, da tri večere na primer ob 19h<br />

poškropite kamilice z blagim koprivovim čajem. Zelišča<br />

sušite v senci na prepihu ali v sušilnici pri nizki<br />

temperaturi. Sama sem v začetnih preizkusih dodala<br />

preveč koprive in me je po tuširanju telo ščemelo. To<br />

bi bilo pri revmatičnih obolenjih dobro, ker pa nimam<br />

teh problemov sem zmanjšala količino koprive.<br />

Otrobi vam bodo očistili lase in telo bolje od drugih<br />

obstoječih čistil. Tako dodajte zelišča po svoji presoji<br />

in možnostih.<br />

Rastlinsko čistilo Zel uporabljamo različno. Usedemo<br />

se v banjo, zmočimo si telo ne pa lasišča. Na suho lasišče<br />

nanesemo približno dve žlici Zela in lasišče rahlo<br />

masiramo, da pridejo vsi lasje v stik z otrobi, obenem<br />

pa se lasišče tudi dobro prekrvavi. Zel dodamo večkrat,<br />

tako da so lasje čisti in dovolj razmaščeni. Čistilo,<br />

ki je padlo na telo z roko ali laneno rokavico utiramo<br />

v telo. Na mestih kjer ga ni ga dodamo. Tako poleg<br />

umazanije odstranimo tudi delce odmrle kože ( piling<br />

telesa). Na koncu se stuširamo. Lase si na suho očistimo<br />

tako, da po masaži lasišče samo dobro skrtačimo.<br />

8


naravo<br />

9<br />

Zel se lahko uporablja tudi za večerni piling obraza<br />

in dekolteja. Lahko pa pripravite oblogo za obolelo<br />

lasišče. Vzamete 2 žlici Zela, žlico medu, rumenjak,<br />

kvas oziroma to kar ustreza vaši koži. Vse zmešajte in<br />

utrite v lasišče po 30 min sperite z mlačno vodo.<br />

Posip Dermotana<br />

Tukaj tudi vzamete za osnovo otrobe in dodate zelišča,<br />

ki zdravijo kožo. Sama dodam največ hrastovega<br />

lubja, ognjič, rman, brezovo listje in malo šentjanževke.<br />

Hrastovo lubje lahko kupite v lekarnah<br />

saj se uporablja pri driskah in kožnih obolenjih. Če<br />

ga sami nabirate v naravi prav tako upoštevajte vse<br />

kar sem napisala o nabiranju zelišč. Tu morate upoštevati<br />

tudi to, da pri nabiranju lubja ne škodujete<br />

hrastu. Drevesu odvzamete samo manjši del zgornje<br />

plasti lubja in to pri pecljatem hrastu ( Dob). Lubje<br />

nato drobno sesekljate, posušite in zmeljete v prah.<br />

Če nimate druge možnosti uporabite kavni mlinček.<br />

Pri različnih obolenjih posip rahlo utirate v kožo da<br />

odstranite obolelo odmrlo kožo. Potem posipu dodamo<br />

malo vode in to kašasto zmes rahlo utiramo v<br />

kožo, da delujejo tudi zelišča. Po približno 5 minutah<br />

masaže speremo z mlačno vodo. Čas izboljšave je odvisen<br />

od vrste obolenja. Pri vneti nožnici zadostuje<br />

par masaž, pri beli odmrli koži med prsti na nogah je<br />

bilo potrebno 60 masaž.<br />

Zobno čistilo Dentana<br />

Za zobno čistilo vzamemo za osnovo naravno sečoveljsko<br />

sol. Dodamo različna zelišča, ki ustno votlino<br />

očistijo, razkužijo in delujejo protivnetno. Opravila<br />

sem različne preizkuse in sedaj uporabljam, sol,<br />

žajbelj, rman, ognjič in preslico. Vi lahko pripravite<br />

drugačno sestavo, sama sem pripravila še izvedbo,<br />

kjer sem zaradi okusa dodala še meto in meliso. Ta<br />

izvedba se ne uporablja v primerih, ko uporabljamo<br />

homeopatske pripravke, saj meta in melisa zmanjšata<br />

njihovo delovanje.<br />

Dentano z žličko nanašamo na mokro ščetko in normalno<br />

ščetkamo kot z zobno pasto. Pri vnetih dlesnih<br />

čist prst pomočimo v čistilo in večkrat zelo rahlo<br />

masiramo. Vnetje se bo kmalu pozdravilo. Protezo<br />

z ščetko dobro očistimo, dlesni pa zmasiramo z prstom.<br />

Čistilo pa lahko razredčite tudi z mlačno vodo<br />

in nekaj časa grgrate. Tako očistite ustno votlino in<br />

preprečite različna obolenja. Obstoječi Dentani lahko<br />

primešamo različne sokove in dobimo zobno pasto.<br />

Človek ima razum in se lahko sam odloči ali bo iskal<br />

in se učil ali pa se bo samo pridružil čredi. <br />

Kaj je biodinamika?<br />

Letni ciklus bakterij<br />

5. del<br />

Naša ključna naloga je, da z uporabo komposta,<br />

gnoja in pokrivnih pridelkov, če je le mogoče,<br />

poskrbimo, da je zemlja kolikor mogoče živa. Da<br />

popravimo ugotovljeno pomanjkanje, lahko dodajamo<br />

rudninske minerale in živalske proizvode.<br />

Vendar je najbolje, da te elemente dodamo na kompostnik<br />

in jim omogočimo, da v mrežo zemeljskih<br />

hranil vstopajo, preden jih dodajamo vrtni zemlji.<br />

Agronomi za ugotavljanje nivoja hranil v zemlji delajo<br />

teste zemlje. Vendar so rezultati zelo odvisni od<br />

količine bakterijske aktivnosti. Kot kaže krivulja, ta<br />

variira glede na letni čas in celo glede na trenutek<br />

dneva. Za vrt verjetno takega testa ne potrebujemo,<br />

saj že tako vemo, da želimo dodati pravo količino<br />

komposta. Da bi dobili sliko, kakšna je zmogljivost<br />

zemlje, lahko ocenimo kar trave in rastline, ki tam<br />

že rastejo. Tabela v dodatku kaže plevele kot indikatorje<br />

težav, ki jih ima zemlja s hranili.<br />

Kaj manjka? Dinamika!<br />

Iz gornjega opisa je vse bolj razvidno, da ekološko<br />

vrtnarjenje v resnici pomeni biološki eko sistem. Da<br />

deluje, moramo razviti celotno mrežo hranjenja v<br />

prsti – zapleten sistem med seboj sodelujočih mikro<br />

organizmov. To je za biologe relativno novi način<br />

razumevanja. Njihovo razumevanje eko sistema se<br />

je izboljšalo šele v zadnjih nekaj desetletjih. Rudof<br />

Steiner, ki je utemeljil biodinamiko, je s tem, ko je<br />

pokazal na pomembno vlogo vzajemnega delovanja<br />

življenja v prsti in kmetije kot zaključenega organizma,<br />

napovedal to odkritje že mnogo let prej.<br />

In zakaj zdaj, ko je biologija končno dohitela Steinerja,<br />

še vedno nadaljujemo z ločeno prakso biodinamike?<br />

Zato, ker so Steinerjeva predavanja odkrila<br />

več kot le pomen ekologije. Steiner je predlagal tudi<br />

filozofijo, ki razlaga, kaj je življenje in v kakšnem<br />

medsebojnem odnosu so živa bitja.<br />

Pomislimo za trenutek na to, kako se po navadi<br />

lotimo problemov in kako jih razrešimo. Moderen<br />

znanstveni način je, da problem razčlenimo na obvladljive<br />

dele in nato razrešimo posamezne dele.<br />

To je postopek redukcionizma. Ampak ali vedno<br />

deluje? Kaj se zgodi, če ima skupek posameznih<br />

delčkov drugačne lastnosti, kot posamezni delci?


skrb za<br />

Če naredimo to napako, smo spregledali holistični<br />

(celostni) pristop. In ker so biološki sistemi tako<br />

kompleksni, v resnici potrebujemo holistično razumevanje.<br />

Če želimo razumeti življenjske sisteme - kaj je tisto,<br />

kar moramo proučevati? Kaj je tisto, kar ločuje živo<br />

od neživega? To nikakor ni trivialno vprašanje, ki<br />

pa je besnelo sem in tja v znanstvenih krogih.<br />

od) cikličnih procesov narave. Globoka ekologija<br />

prepozna bistveno vrednost vseh živih bitij in vidi<br />

ljudi kot le eno posebno nit v mreži življenja.'<br />

Eno lahko rečemo – živa bitja so v toku spreminjanja.<br />

So v konstantnem spreminjanju, kot na tej sliki<br />

cvetlice – rastejo, dozorevajo skozi čas. Da vidimo<br />

življenje kot dinamiko, je odločilno za naše prepoznavanje,<br />

kaj življenje je. Redukcionistična znanost<br />

se osredotoči na zaporedje kratkotrajnih posnetkov<br />

ter te nato poveže v niz. Ali je ta pristop primeren?<br />

Morda kosovni model služi ozkim ciljem, za katere<br />

ga je znanstvenik razvil. Toda ne bi smeli biti presenečeni<br />

ob spoznanju, da je redukcionizem sam<br />

po sebi nezadovoljiv – čutiti je, da nekaj manjka, če<br />

pred seboj nimamo celotne slike.<br />

10<br />

Način, kako vidimo svet, vpliva na to, kaj mislimo<br />

o tem, kako bi se svet moral zbrati. Thomas Khun<br />

je oblikoval stališče o znanstveni 'paradigmi', 'konstelaciji<br />

konceptov, vrednot, tehnik itd., ki veljajo<br />

v znanstvenih krogih'. Te koncepte ne uporabljajo<br />

le znanstveniki, ampak celotna družba, kot način<br />

razmišljanja o problemih in rešitvah le-teh. Vpliv je<br />

tako pretanjen, da pogosto niti ne opazimo, kako<br />

zelo so naša pričakovanja obarvana s prevladujočimi<br />

koncepti. Na primer, viktorijanci so bili očarani<br />

nad svojo industrijsko revolucijo in so svoje razmišljanje<br />

oblikovali okoli modela železnic, množične<br />

proizvodnje in težke industrije. V našem času pa je<br />

vzpon računalnika prinesel nov vzorec – nekateri<br />

težijo k temu, da vse probleme in opazovanja oblikujejo<br />

kot informacijsko teorijo. In moderna doba je<br />

prinesla nov niz problemov. Danes se bolj zavedamo<br />

nevarnosti, ki jo prinašajo podnebne spremembe,<br />

izginotja vrst in ekološko opustošenje. To pa<br />

prinaša nov vzorec – ki zahteva radikalen premik v<br />

razmišljanju in v vrednotah. Del tega novega vzorca<br />

bi lahko imenovali holistični pogled na svet. Svet<br />

je prej strnjena celota kot pa zbirka ločenih delčkov<br />

in vključuje tudi to, kar Fritjof Capra opisuje kot<br />

globoko ekologijo. 'Globoka ekološka zavest prepozna<br />

osnovno medsebojno odvisnost vseh pojavov<br />

in dejstvo, da smo vsi vtkani (in na koncu odvisni<br />

Tukaj je še en primer – katera slika je jabolko? Odgovor:<br />

vse! Jablana gre skozi vse te faze rasti, cvetenja,<br />

obroditve sadeža in semena ter zimskega spanja pozimi.<br />

Ali katera od teh faz predstavlja 'jabolčnost'?<br />

Ne, ker moramo, ko razmišljamo o jablani, v sebi<br />

nositi misel na vse te faze, ki se dogajajo ob različnih<br />

časovnih obdobjih. Torej lahko koncept 'narave<br />

jabolka' resnično obstaja le v naši domišljiji. Steiner<br />

govori o 'konceptu jabolčnosti' kot o 'arhetipu' – temeljna<br />

zamisel, ki se skriva za vsemi temi delnimi<br />

primeri, ki jih lahko vidimo le enega po enega. Z<br />

našo domišljijo začnemo pridobivati razumevanje<br />

človekove vloge v vrtnarjenju. Narava skozi<br />

čas oblikuje žive sisteme. Toda narava ni zmožna<br />

predvidevati in predhodno načrtovati. Torej ji lahko<br />

človekova domišljija v procesu pomaga tako, da<br />

poskrbi za zavestno načrtovanje in smer. <br />

Se nadaljuje.<br />

Tekst je v angleškem jeziku objavljen na spletni strani:<br />

www.oregonbd.org/Class/class.htm<br />

prevedla in priredila Marina Nuvak


naravo<br />

11<br />

Dodatek: Pleveli kot indikatorji težav<br />

Ime Botanično ime Indikacije težav v zemlji<br />

Repik Artemisia maritima suha<br />

Astra, nebina, morje<br />

mokra<br />

Astra, nebina, močvirje<br />

slana<br />

Zvončnica, Campanula sp. alkalna<br />

Slak, poljski Convolvulus arvensis peščena, trda tla<br />

Slak, navadni Convolvulus sepium mokra<br />

Praprot, Pteridium aquifolium manj K, manj P, kisla<br />

Zlatica, kalužnica Ranunculus acris mokra, obdelana, trda tla<br />

Zlatica, kalužn./plazeča Ranunculus repens<br />

mokra, trda tla<br />

Kukavica Lychnis alba alkalna<br />

Divje korenje Daucus carota neobd., ilovn., alkalna,<br />

nizko rodna<br />

Nočno cvetoča mesojedka Silene noctipora<br />

suha tla<br />

Širokolistni rogoz Typha lalifolia mokra<br />

Krvavi mleček<br />

obdelana tla<br />

Njivska pasja kamilica Anthemis arvensis mokra, veliko K,<br />

trda tla, alkalna<br />

Navadna zvezdica Stellaria media obdelana, visoko rodna<br />

Cikorija Cicorium intybus obdelana, ilovnata,<br />

visoko rodna<br />

Srebrni plazeči prstnik Potentilla argentae<br />

suha, kisla<br />

Detelje Trifolium sp. nizka vsebnost N<br />

Detelja, zajčja noga<br />

suha, pesek, kisla<br />

Detelja, rdeča Trifolium pratense nizka vsebnost P<br />

Detelja, bela Trifolium repens suha, nekultivirana<br />

Dlakava lučca Lychonis alba peščena<br />

Lapuh<br />

mokra, ilovnata, kisla<br />

Plavica Centaurea cyanus peščena<br />

Koruzni ognjič<br />

peščena, trda tla<br />

Bombažne trave Eriophorum sp. mokra<br />

Marjetica, angleška Bellis perennis ilovnata, kisla<br />

Marjetica, volovsko oko Chrysanthemum leucanthemum mokra, nekultivirana<br />

Regrat Taraxacum vulgare kultivirana, ilovnata, kisla<br />

Kislice Rumex sp. mokra, kisla<br />

Kislica, ćirokolista Rumex obtusifosas mokra, ilovnata<br />

Kopjalistna loboda Atriplex hastata visoko rodna<br />

Lisičjerepi ječmen Hordeum jubatum mokra<br />

Petelinček Fumaria officinalis visoka vsebnost K<br />

Zlata rozga Solidago sp. mokra, peščena<br />

Pirnica Agropyron repens kisla<br />

Masleni grint Senecio vulgaris kultivirana, visoko rodna<br />

Kosmatica Hieracium sp. kisla<br />

Čemerika, kurjice Veratrum californicum mokra<br />

Trobelika, strup Conium maculatum mokra<br />

Črni zobnik, blen Hyscyamus niger alkalna<br />

Njivska mrtva kopriva Lamium amplexicaule<br />

kultivirana, nizko rodna<br />

Navadna črna meta Marrubium vulgare kultivirana<br />

Pasje zelišče Solanum carolinense kultivirana, nizka vsebn.K,<br />

peščena<br />

Preslica Equisetum sp. mokra, ilovnata, kisla<br />

Preslica, njivska Equisetum arvense mokra, peščena<br />

Preslica, močvirna<br />

mokra,<br />

Plavica Centaurea nigra visoka vsebnost K, kisla<br />

Mešič Scleranthus annuus kisla<br />

Ptičja dresen Polygonum aviculare kultivirana, kisla<br />

Breskova dresen Polygonum persicaria mokra, kisla<br />

Ime Botanično ime Indikacije težav v zemlji<br />

Bela metlika Chenopodium album kultivirana, visoko rodna<br />

Ličika, bodičasta Lactuca scariola kultivirana<br />

Volčji bob Lupinus sp. nizka vsebnost N<br />

Slez, pižmov Malva moschata kultivirana<br />

Hojica Erigeron canadensis mokra<br />

Glog, beli trn Athemis cotula ilovnata, kisla<br />

Oslad, medvejka Astilbe sp. mokra<br />

Hmeljna meteljka Medicago lupulina nizka vsebnost N<br />

Svilnica Asclepius syriaca ilovnata<br />

Mah Byophyta sp. mokra<br />

Ječmenovka Artemesia vulgaris nekultivirana<br />

Papeževa sveča, nav. Verbascum sp. nekult., kisla, nizko rodna<br />

Gorjušica Brassica sp. trda tla, nizko rodna<br />

Mala kopriva Urtica urens mokra, kultivirana, kisla<br />

Mačeha, divaj Viola sp. kisla<br />

Pastinak, divji Sium suare nekultivirana, nizko rodna<br />

Poprova trava, poljska Cardaria draba<br />

alkalna<br />

Kreša Thlaspi arvense trda tla, alkalna<br />

Ščir Amaranthus retroflexus suha<br />

Ščir Amaranthus retroflexus kultivirana<br />

Vonjava kamilica Matricaria matricarioides kisla<br />

Nageljni Dianthus sp. nizka vsebnost N<br />

Trpotec Plantago sp. mokra, kultivirana,<br />

ilovnata, kisla<br />

Divja redkev Raphanus raphanistrum nekult., kisla,<br />

nizko rodna<br />

Grint Senecio jacobaea mokra<br />

Oljna repica Brassica napus nizka vsebnost N<br />

Oljna repica, ptica<br />

trda tla<br />

Taščica<br />

mokra<br />

Vrtnice Rosa sp. nizka vsebnost N<br />

Solatni bedrenec Poterium sanguisorba alkalna<br />

Njivska kurja česnjica Anagallis arvensis<br />

alkalna<br />

Šaš, bičje Cyperaceae sp. mokra<br />

Plešec, navadni Capsella bursa-pastoris peščena, slana<br />

Vodni poper Polyogonum scabrum mokra<br />

Kislica, vrtna Rumex sp. mokra, kisla<br />

Kislica, ovčja Rumex acetosella peščena, alkalna<br />

Njivska škrbinka Sonchus arvensis ilovnata, kisla<br />

Jetičnik Veronica sp. suha, kultivirana<br />

Mleček, listnati Euphorbia esula suha<br />

Mleček Euphorbia sp. kultivirana<br />

Ostroga, koruza Spergula arvensis peščena, kisla<br />

Njivski mošnjak Thlaspi arvense trda tla, alkalna<br />

Jagoda, divja Fragaria sp. kisla<br />

Rosika<br />

kisla<br />

Kimasti bodak Carduus nutans alkalna<br />

Divji lan Linaria vulgaris ilovnata<br />

Grašica Vicia sp. nizka vsebnost N<br />

Vodna trobelika Cicura maculata mokra<br />

Vodna kreša Nasturtium officinale mokra<br />

Vrba, črna Salix sp. mokra<br />

Pelin Artemisia biennis nekult., vis. vseb. K,<br />

nizko rodna<br />

Rman Achilea millefolium nizka vsebnost K


skrb za<br />

Cvetoča pokrajina:<br />

hrana za čebele in druge<br />

Mreža cvetnic, živali in ljudi<br />

Nicole Krüger in Holger Loritz<br />

Pri oprašitvi kulturnih in divjih rastlin sodeluje<br />

nešteto vrst žuželk, ki iščejo cvetove: domače<br />

čebele, divje čebele, hrošči, trepetavke, metulji<br />

in tudi ose. Približno 80% domačih cvetnic se<br />

ne oprašuje samih in so tako odvisne od žuželk.<br />

Nekako tretjina rastlin, ki jih človek po vsem<br />

svetu uporablja za hrano, oprašijo žuželke.<br />

Pri tem je del, ki ga oprašijo domače čebele v<br />

pokrajini od 5 % pri raznoliki, 'nedotaknjeni'<br />

kulturni krajini, in celo do 80 % pri krajini, ki<br />

je intenzivno usmerjena v sadjarstvo. Preostalih<br />

20 do 95 % oprašitve opravijo potemtakem tisti<br />

iskalci cvetov, ki živijo prosto v naravi.<br />

Mreža žuželk, ki oprašujejo cvetove<br />

Zaradi pomanjkanja ponudbe hrane in prostora za<br />

gnezdenje je število vrst opraševalcev, ki živijo v<br />

naravi v zadnjih 40 letih, znatno upadlo. Skoraj vsaka<br />

druga vrsta divjih čebel in dnevnih metuljev iz<br />

naših krajev ter vsaka tretja vrsta nočnih metuljev je<br />

že ogrožena in je na rdeči listi. Zato je za varovanje<br />

prostoživečih žuželk vzdrževanje področij, primernih<br />

za njihovo gnezdenje, kot tudi ponovna oživitev<br />

rastlinskih vrst v celotni pokrajini nujno. Strokovnjaki<br />

za žuželke danes opozarjajo na drastičen<br />

upad ponudbe cvetlic na obdelovalnih zemljiščih in<br />

tudi na pomembno vlogo vrtov in parkov kot nadomestnih<br />

življenjskih prostorov. Tako deluje vsako<br />

novo, s cvetjem zasajeno področje kot izboljšava.<br />

Izboljšava v pokrajinskem ekosistemu, ki dejansko<br />

učinkuje, nastane pri 5 do 10% povečanju površin<br />

cvetočih življenjskih prostorov, prepredenih po pokrajini<br />

kot mreža, ki služijo za hrano in gnezdenje.<br />

Mreža na pobudo ljudi<br />

Že skoraj šest let se 'Mreža za cvetočo pokrajino'<br />

zavzema za izboljšanje življenjskega prostora za<br />

čebele, čmrlje, metulje in druge ter opozarja na njihovo<br />

stisko. Mellfera, združenje za čebelarjenje v<br />

skladu z naravo, je leta 2003 dalo posebno pobudo<br />

Razen domače čebele, ki jo je človek na pol udomačil,<br />

si lakoto na cvetovih jesenskih aster tešijo v naravi<br />

živeči opraševalci dnevni pavlinčki in samotna divja<br />

čebela na cvetovih..<br />

in ustanovitelji so se zavzeli, da bodo skupaj stopili<br />

za mrežo v kmetijstvu, čebelarjenju in varovanju<br />

narave. Skupaj s partnerji so zasnovali in razvijali<br />

dalje žuželkam prijazno naravo, hkrati pa so si prizadevali,<br />

da bi se temu po možnosti pridružilo čim<br />

več ljudi. Ta pobuda je motivirala že veliko ljudi, ki<br />

so pomagali domačim čebelam, čmrljem in drugim;<br />

dejavni so v svojem lastnem življenjskem okolju in<br />

oblikujejo cvetočo pokrajino.<br />

Kaj lahko storita kmet ali vrtnar?<br />

Kmet in vrtnar imata veliko možnosti, da s pomočjo<br />

cvetočega kmetijstva podpirata žuželke, ki oprašujejo<br />

cvetlice, npr. s pomočjo:<br />

- eno in večletnih cvetličnih prog;<br />

- žuželkam prijaznih mešanih sadovnjakov in<br />

vmesnih posevkov;<br />

- oranja njive brez mehaničnega reguliranja<br />

plevela;<br />

- cvetočih vmesnih posevkov in zelenega<br />

gnojenja;<br />

- prog pri košnji travinje;<br />

- ločene uporabe travinje in ohranitve travnikov,<br />

na katerih je veliko vrst rastlin;<br />

- metod košenja, pri katerih pazimo na žuželke,<br />

npr. opustitev priprav za košenje in sploh<br />

opustitev košenja tam, kjer je število letečih<br />

čebel večje kot ena na kvadratni meter.<br />

12


naravo<br />

Kaj lahko naredijo tisti, ki niso obdelovalci<br />

zemlje?<br />

Tudi javne površine, kot so parki, prometni otoki,<br />

robovi cest in brežine, ponujajo zelo veliko možnosti<br />

za hrano in življenjski prostor za žuželke, ki iščejo<br />

cvetlice. Tako se lahko število žuželk poveča; z<br />

iniciativo vrtičkarjev in angažiranjem meščanov je<br />

možna:<br />

- prilagoditev pogostosti košnje glede na<br />

namembnost zemljišč;<br />

- časovno zamaknjena košnja robov cest in<br />

zelenih površin;<br />

- opustitev odstranitve rastlin ob drevesih;<br />

- nasaditev cvetočih površin;<br />

- načrtovanje in oskrba travnikov s cvetlicami;<br />

- zasaditev s cvetočimi trajnicami in grmovnicami,<br />

ki so v podporo žuželkam;<br />

- izdelava obvezujočih načrtov za oskrbo z<br />

ozirom na ekološke vidike in tiste, ki so<br />

žuželkam v oporo.<br />

Zgoraj omenjena pobuda in še veliko drugih primerov<br />

pobud skupin in posameznikov s področja<br />

celotne države so pripeljale do uspeha in so spodbuda<br />

za posnemanje.<br />

Dejavnosti so prvi korak do večjega obilja cvetočih<br />

področij v okolici in predstavljajo kal za nove<br />

pobude in skupine, ki se zavzemajo za cvetočo pokrajino.<br />

Vsaka površina, kjer nastaja nektar in divje<br />

ali gojene cvetlice, ki se oprašujejo, razširja cvetočo<br />

mrežo v naši kulturni krajini. Pridružite se tudi vi<br />

in posadite za opraševalce znake s pisanimi cvetlicami.<br />

Podrobne informacije o prej omenjenih ukrepih,<br />

navodila o praktičnem delovanju, brezplačne<br />

reklamne prospekte, navodila za nadaljnje možnosti<br />

za kmete in še veliko več lahko najdete na internetni<br />

strani www.bluehend-elandschaft.de ali pa<br />

vse to lahko naročite pri: Netzwerk Blühende Landschaft,<br />

pri Mellifera (društvo te mreže), Fischermühle<br />

7, 72348 Rosenfeld, telefon: 074289452490,<br />

faks: -9452499, info@bluehende-landschaft.de,<br />

www.bluehende-landschaft.de<br />

Kmečka družina Klement iz spodnje Bavarske je<br />

spomladi leta 2008 zasejala področje, ki je skupaj<br />

veliko kar 3 hektarje, z različnimi večletnimi mešanimi<br />

cvetlicami, ki naj bi bile paša za žuželke. Razkošje<br />

rož je bilo že takoj prvo leto v užitek tako živalim<br />

kot ljudem. Paša za žuželke je načrtovana za<br />

pet let. V tem času običajno po setvi ni več potrebna<br />

nobena nadaljnja obdelava. Družina Klement<br />

se s tem udeležuje KuLaP: Kulturlandschaftsprogramm<br />

(program za kulturno krajino). Tako imenovani<br />

'Agrarökologische Ackernutzung A36 (agrarno<br />

ekološka uporaba njiv), subvencionira petletno<br />

sajenje cvetočih površin z zanimivimi vsotami, ki<br />

so odvisne od kvalitete tal. Tako na primer plačajo<br />

nekemu kmetu s povprečno kvaliteto tal, z oceno<br />

50 točk, 920 evrov na hektar. (navodila za subvencioniran<br />

program v drugih deželah lahko najdete na<br />

internetni strani Mreže).<br />

Mreža za cvetočo krajino je ohrabrila tudi Inštitut<br />

za čebele, da so se v Zvezi za varstvo narave Kirchain<br />

v Hessnu lotili projekta, da v javnosti ozavestijo<br />

dejstvo, da je premalo cvetlic in pokažejo, kako<br />

bi se stvari lahko izboljšale. Prvi cilj naj bi bil, da se<br />

raznolikost cvetlic na krajevnem področju poveča,<br />

tako na komunalnih površinah kot tudi na privatnih<br />

vrtovih. Z intenzivnimi razgovori jim je uspelo, da<br />

so do delovanja pripravili tudi politike in delavce<br />

v državni upravi. V letu 2008 so na treh izbranih<br />

površinah posejali prve cvetoče mešanice.<br />

Po začetnem počasnejšem razvoju in po posamičnih<br />

kritičnih poizvedovanjih s strani prebivalstva,<br />

so na posejanih površinah doživeli pisano igro barv<br />

in krajani so imeli na voljo pašo za oči v pravem<br />

pomenu besede. Obenem so ta področja izpolnila<br />

svojo funkcijo - pašo za žuželke – prav v času, v<br />

katerem intenzivna kmetijska uporaba površin za<br />

njih ni nudila nobene hrane. <br />

Kmečka družina Klement je zasejala<br />

tri hektarje cvetočih površin.<br />

Holger Loritz (koordinator mreže za cvetočo krajino) in Nicole<br />

Krüger (ustanova Ökologie & Landbau) sodelujeta v Mreži za<br />

cvetočo krajino.<br />

Mreža za cvetočo krajino, www.bluehende-landschaft.de<br />

prevedla Eva Zupan<br />

13


skrb za<br />

Čebela kot pedagog<br />

Kako omogočiti srečanja s čebelami<br />

Robert Friedrich<br />

V našem svetu, prežetem s tehnologijo, stopa večina<br />

ljudiv v kontakt z naravo in išče družbo z rastlinami<br />

in živalmi, namesto da bi naravo neposredno<br />

spoznavala, in sicer preko šopkov ali domačih ljubljenčkov,<br />

ki tako igrajo vlogo posrednikov. Moja<br />

želja je, da bi ljudi približali naravi in dogajanjem v<br />

njej, k doživljanju rastlin in živali in jih seznanili z<br />

nastankom živil. Kot čebelar poskušam to doseči s<br />

pomočjo čebel in njihovih izdelkov. Zato postavljam<br />

panje tako blizu ljudem, kot je le mogoče. Najraje<br />

na Demeter kmetijskih področjih z veliko cvetlicami.<br />

Tako imam čebelje družine v Hunsrücku, v Rosenwingertu,<br />

v Wiesbadnu na vrtnariji Sonnenberg<br />

in v biološko dinamično varovanem gozdu gradu<br />

Freudenberg v Wiesbadnu ter tudi v vrtovih prijateljev<br />

in zainteresiranih podjetij, ob šolah in javnih<br />

ustanovah (muzejih) in z veseljem tudi v bližini dobro<br />

obiskanih gozdnih poti v naravnih rezervatih.<br />

Ko ti čebele prekrižajo pot …<br />

Pri čebelarstvu je vse tako oblikovano, da tudi nečebelar,<br />

ko zagleda zabojčke ali koše s satjem, prav<br />

kmalu razume, za kaj pri tem gre. Čebele ne izgledajo<br />

več neposredno grozeče, ko jim daje 'varnost'<br />

ograja iz žične mreže ali iz trsja in so tako ljudje lahko<br />

le kak meter oddaljeni. Tako lahko dobro opazujejo<br />

dogajanje za ograjo, ne da bi jih leteče žuželke<br />

nadlegovale.<br />

Kot čebelar poskušam pripeljati čebele in ljudi do<br />

odnosa, ki bi bil pozoren, vesel, ljubeč in spoštljiv.<br />

Glede domačih čebel to ni problem. Poznajo nas<br />

in o tistih ljudeh, ki jih srečujejo, vedo zelo veliko.<br />

Če pri ljudeh začutijo spoštovanje in pozornost,<br />

potem jim podarjajo močno zaznaven odmerek<br />

topline v obliki pikov in za to žrtvujejo svoje<br />

življenje. Takšno darilo povzroči, da so ljudje na<br />

ta srečanja pozorni. Čebela je namreč to izkušnjo<br />

iskala, da je smela človeka nekako poskusiti<br />

ponovno najti.<br />

Na terasi kavarne gradu Freudenberg imajo gostje,<br />

ki jedo 'Bienenstich', to je pecivo iz medu in mandljev,<br />

nad glavami steklena čebelja prebivališča, v<br />

katera čebele prihajajo in odhajajo. Ko ob skodelici<br />

kave in koščku peciva, ki ga imajo v ustih, opazijo<br />

čebele, ali pa jih kdo pri sosednji mizi opozori na<br />

zračni promet, ni več skrbi, da bi zmanjkalo snovi<br />

za pogovor. In tako ljudje ostanejo, navsezadnje obsedijo<br />

in pogumno prenašajo to situacijo, ki je niso<br />

še nikoli doživeli, kar nekako vdajo se v njo, lahko<br />

da tudi z veseljem.<br />

… v šoli<br />

Otroci so v tretjem šolskem letu Waldorfske šole v<br />

Wiesbadnu postavili 'svoj' čebelnjak in vse do mature<br />

bodo vedno znova priča skupni letini medu,<br />

negovali bodo travnik in okolico čebelnjaka, radovedno<br />

postavljali vprašanja čebelarju in skupaj z<br />

učitelji opazovali čebele. Na to bodo vedno ponosni<br />

in povezani s svojim izdelkom in tudi čebelami.<br />

V zadnjem letu so v Waldorfski šoli v Mainzu iz<br />

Lehmsteina zgradili čebelje domovanje.<br />

14


naravo<br />

15<br />

Vrtnarji, kmetje, sodelavci podjetja, učitelji, učenci<br />

in obiskovalci lahko doživijo, kako se čebelji roji<br />

kot oblak bučno dvigujejo in se potem kot grozd<br />

spuščajo. Vidijo in občutijo odgovornost, ko pozimi<br />

žolna naluknja čebelje panje in uniči zabojčke,<br />

čebele in med, če človek tega pravočasno ne opazi<br />

in to ne zaustavi.<br />

Pri nekaterih ljudeh, ki sem jih imel možnost seznanjati<br />

s čebelami, je prišlo do nekega intenzivno<br />

zavestnega srečanje, ki je bilo trajno, pri drugih je<br />

bilo to le enkratno. Povečini pa so doživeli prijetna<br />

doživetja, kot je to brenčanje zunaj in v panju, čudežen<br />

red satja, prijeten vonj in marljivo brenčanje ter<br />

zvenenje pod sadnim drevjem, robinijo ali lipami.<br />

Doživeti čebele: avtor pri svojem čebelnjaku<br />

v Rosenwingertu, Weingut v Zwölberichu<br />

Z velikim veseljem so packali z ilovico, ga ometali<br />

in čebelam primerno zgladili in bodo v tem letu ta<br />

čudovit čebelnjak opremili z nadaljnjimi prostori za<br />

čebele, ki jih bodo iz ilovice sami zgradili.<br />

… na kmetiji<br />

Na kmetiji Schwalenhof ima šest šolskih razredov<br />

na leto svojo dvotedensko prakso iz poljedelstva.<br />

Tukaj sem delo s čebelami tako organiziral, da lahko<br />

vedno nekaj učencev iz vsakega razreda dela direktno<br />

s čebelami. Prostovoljno se lahko javijo za delo s<br />

čebelami in so potem, po navodilu brez vnaprejšnje<br />

priprave, postavljeni kar v sredino zračnega prometa.<br />

Po koncu dela so večinoma zelo izčrpani od<br />

vtisov, s katerimi so zasuti, in od zahtev, ki jih postavljam.<br />

Skoraj po pravilu so tudi presenečeni nad<br />

pogumom, ki so ga našli v sebi, in so na to ponosni.<br />

Kmetje in vrtnarji, pri katerih oskrbujem čebele, pogosto<br />

svoje kupce opozorijo na cvetlice, od katerih<br />

prihaja med. Tako lahko ljudje potem pogosto neposredno<br />

ugotovijo povezavo med cvetočimi rastlinami,<br />

panji, čebelami in medom na mizi za zajtrk.<br />

… pri medu in vosku<br />

Pot medu iz satja v kozarec se dogaja tako, da se<br />

s posebnimi vilicami odpre zračne in vodoodporne<br />

pokrovčke iz voska na satju, iz odprtih satov se<br />

stoči med, s cedilom se iz medu odstranijo delčki<br />

voska, med pa uskladiščimo v sodih. Potem prav<br />

kmalu sledi stekleničenje v kozarce. To dejavnost<br />

opravljam javno, ljudje me lahko opazujejo skozi<br />

okno, ne da bi se prej najavili.<br />

Po potrebi in možnosti se lahko tisti, ki jih to bolj<br />

podrobno zanima, s čebelarjenjem bolj natančno<br />

spoznajo, npr. lahko se udeležijo pobiranja medu,<br />

izdelovanja panjev, kultiviranja krajine, seminarjev<br />

in drugih aktivnosti. Po vnaprejšnji najavi.<br />

Poleg srečanj s čebelami in okušanja medu direktno<br />

iz satja, ki ga vzameš ven od čebelje družine, gledanja<br />

ali sodelovanja pri čebelah, pri točilu ali pri<br />

Čebelja domovanja v avtobusu, izločenem iz<br />

prometa, za demokracijo, grad Freudenberg


16<br />

Skrb za zdravz<br />

pridobivanju preparatov, lahko obiskovalec gradu<br />

Freudenberg v Wiesbadnu od oktobra do svetih<br />

treh kraljev opazuje v moji delavnici postopek izdelovanja<br />

sveč iz čebeljega voska. Otroci to pogosto<br />

radi počnejo in tudi radi izkoristijo priložnost, da<br />

sami izdelajo sveče iz voska. To je večinoma njihov<br />

prvi samostojno izdelan uporabni predmet. Pri tem<br />

so zelo zbrani, popolnoma pri sebi in pri procesu<br />

izdelovanja iz voska. V kolikor od svojih odraslih<br />

spremljevalcev ne dobijo dobrih nasvetov, kako<br />

naj z vrtenjem pravilno oblikujejo svečo, so njihove<br />

sveče zelo svojstvenih oblik.<br />

Moj cilj je, da ljudem, gostom ali obiskovalcem s kar<br />

se da malo besedami razkrijem veliko doživetje. Ko<br />

se razvijejo vprašanja, se lahko ponavadi tudi pomaga.<br />

Želim, da bi imeli vsi ljudje veliko priložnosti,<br />

da bi se poučili o čebelah in se z njimi spoprijateljili.<br />

Vijolični kozarec: med ima boljši okus in je bolj obstojen<br />

Z umetnikom Friedlom Klemmom je Robert Friedrich<br />

na Biofachu predstavil novo embalažo za<br />

med pod oznako 'Cellamella'l: v vijoličnem kozarcu,<br />

ki prepušča svetlobo, ohrani med vonj in okus,<br />

barvo in strukturo bolje kot v drugih posodah. Tudi<br />

vsebina se bolj ohrani. To sedaj še naprej raziskuje<br />

delovna skupina vede o prehrani (Steigbilder) in<br />

tudi Dorian Schmidt (delujoča senzorika) ter nemška<br />

apiterapevtska zveza (analitika). <br />

Več na www.cellamella.de<br />

Robert Friedrich je Demeter čebelar, že odkar obstaja Demeter<br />

čebelarstvo. Z mesti za čebelarjenje, ki so v 25 krajih v različnih<br />

pokrajinah, je dan prostor za vajence, praktikante, pomočnike<br />

ali pa le tiste, ki jih čebelarjenje zanima. Am Olmer Weg<br />

1, 55128 Mainz, Telefon: 06131-3339898, dder.bien@web.de<br />

prevedla Eva Zupan<br />

Hrana iz supermarketov<br />

Ali hrana, ki jo kupujemo v marketih,<br />

resnično nudi človeku potrebne energije<br />

za normalen telesni in duševni razvoj<br />

Franc Vehar<br />

V razmišljanju se bom dotaknil vprašanja, kaj<br />

človek na splošno je in kaj potrebuje za normalno<br />

življenje in razvoj.<br />

Človek je kozmos v malem. S svojimi nogami je vpet<br />

v sile zemlje, z glavo pa v kozmos. Kaj je človekovo<br />

zdravje? Človekovo zdravje je ravnovesje sil v njegovem<br />

telesu. Je normalen pretok energije iz kozmosa<br />

skozi telo v zemljo in iz zemlje skozi človeško telo v<br />

kozmos. Ves ta pretok energije je skrbno zapisan v<br />

človeškem programu, ki se imenuje genetska baza.<br />

Ta baza se vzpostavlja vse od spočetja do rojstva in<br />

se pozneje dopolnjuje skozi človekovo prehranjevanje<br />

oziroma z vnosom kompatibilnih podprogramov,<br />

ki se nahajajo v hrani .Človeško telo je v neki<br />

podobnosti z računalnikom, pri katerem je zelo pomembno,<br />

kakšne podatke vnašamo vanj. Takoj, ko<br />

podatki niso v sozvočju z bazo podatkov, računalnik<br />

zavrne informacije, če pa so informacije vnesene<br />

kot virusni program, le-ta ruši normalno delovanje<br />

računalnika. Lahko ga tudi povsem onesposobi za<br />

delovanje.<br />

Tako je tudi s človekom: če uživa hrano, ki je gensko<br />

spremenjena, jo človeški organizem ne prepozna kot<br />

koristno za normalno delovanje in nastane reakcija.<br />

Včasih je to pogubno za človeka. Če je hrana pridelana<br />

na nenaravni način, je kot virusni program, ki<br />

ruši normalen pretok energije v človeškem telesu.<br />

Nastane vozlišče, le-to pa onemogoči pretok energije,<br />

jo usmeri nazaj, od koder doteka, in s tem povzroči<br />

smrt .Smrt je lahko telesna ali duševna, odvisno<br />

katere smeri pretoka energije so onemogočene.<br />

Rudolf Stainer je v svojih napotkih dal točno določena<br />

navodila, kako naj se hrana pridela, da bo vsebovala<br />

potrebne energije. Zelo velik poudarek je na<br />

ustreznem času setve in delu z rastlino ter spravilu<br />

pridelka. Moderno pridelovanje hrane v veliki meri<br />

krši ta navodila. Kot posledica je pridelek s premalo<br />

količino energije ali pa je nim. Na primer če žito<br />

sejejo na konstalacijo za korenino in ga negujejo na


jea zdr<br />

isti konstalaciji ter še požanjejo na isti konstalaciji,<br />

ne vsebuje potrebnih energij, ki bi jih moralo imeti,<br />

če želimo speči kruh, ki bo nahranil naše telo za dobro<br />

počutje in zdravje. V tem primeru vsa pozitivna<br />

energija ostane v koreninah v zemlji. Človek, ki<br />

uživa tako hrano, zaužije energetsko mrtvo hrano,<br />

človeško telo tako hrano težko prebavi, kajti taka<br />

hrana dela v telesu energetske blokade, ki onemogočajo<br />

normalen pretok energij skozi telo in nastopi<br />

bolezensko stanje. Sčasoma taka hrana naredi v telesu<br />

enake poškodbe kot virusi in bakterije.<br />

V zadnjih letih so kemijski giganti začeli proizvajati<br />

hrano, ki naj bi bila kopija naravne hrane, s poudarkom<br />

na energijah, ki sprožijo v človeški bazi podatkov-<br />

v glavi – potrebo po vnosu več materije v telo.<br />

S tem prodajajo več in zaslužijo več- dobiček se jim<br />

poveča, naše telo pa zasužnjujejo s programi, ki se<br />

nalagajo v naše podzavestne baze podatkov.<br />

Za človeka so zelo nevarni umetno sestavljeni konzervansi,<br />

ki delujejo na naše telo tako kot programski<br />

virusi. Velikokrat povzročajo zelo hude motnje<br />

pretoka energij skozi telo. Še huje pa je, če se negativna<br />

energija akumulira v človeku v duhovnem in<br />

materialnem smislu. Ljudje zbolevajo za preveliko<br />

debelostjo, rakom, okvaro jeter, čeprav ne uživajo<br />

alkohola, vodenico itd.<br />

Vsa ta stanja, ki sem jih navedel, so posledica nepravilne<br />

pridelave hrane.<br />

Ko se ozrem v preteklost, vidim, da v temni goščavi<br />

zablod gori majhen ogenj, ki ga imenujem biodinamika.<br />

Upam, da bo človeštvo dovolilo, da se bo<br />

razplamtel v tako razsežnost, da mu bo ponovno<br />

omogočal normalizacijo v razmišljanju in posledično<br />

vrnitev k pridelavi prave hrane, ki bo človeku zadostovala<br />

za potrebe telesnega in duhovnega razvoja.<br />

V bodoče bo moral človek razviti- programirati v<br />

svoji glavi način preskrbe od pridelave, predelave<br />

in trženja zdrave hrane. Kupci bodo morali dobivati<br />

hrano neposredno od pridelovalcev. S tem bodo zagotovili<br />

zdravo pridelavo in pokritje stroškov pridelave<br />

tistemu, ki prideluje. Ne tako kot sedaj, ko pridelovalci<br />

zdrave hrane, ki tržijo preko marketov, ne<br />

dobijo niti 50 % pokritja stroškov. To pa vodi v neizogiben<br />

propad pridelave zdrave hrane in na daljši rok<br />

v lakoto velikega obsega. <br />

Se nadaljuje.<br />

V duhovnem smislu pričnejo razmišljati nenormalno.<br />

Človeška etika jim postaja ovira. Postajajo<br />

agresivni in vedenjsko moteni. Padajo v depresije,<br />

lenobna stanja, hiperaktivnosti, brez sočutja do bližnjih,<br />

nobena stvar jim nič ne pomeni, njihova duševna<br />

vreča je prazna ali še huje – raztrgana.


D o g a j<br />

Dogajanje v d<br />

Pravi zlom<br />

Terry Goodfellow<br />

To poletje sem prebral knjigo Doktrina šoka;<br />

Vzpon kapitalizma katastrofe₁, kanadske<br />

pisateljice, dobitnice nagrad, avtorice filmov<br />

in novinarke Naomi Klein. Naslov nakazuje,<br />

in verjetno tudi želi nakazati, da je to resnično<br />

šokantno delo. V tem kratkem članku želim<br />

predstaviti nekaj njenih osnovnih mnenj in<br />

povezavo so le-teh s pogledi Rudolfa Steinerja.<br />

Ewen Cameron<br />

Kleinova svojo tezo postavi zelo nenavadno, z opisom<br />

dela nekega Ewena Camerona, profesorja psihiatrije<br />

z univerze McGill v Montrealu, v petdesetih<br />

in zgodnjih šestdesetih letih dvajsetega stoletja.<br />

To naredi tako, da opravi intervju z eno njegovih<br />

nekdanjih pacientk. To gospo so poslali k profesorju,<br />

ker je trpela zaradi močnega strahu. Razvil je<br />

tehniko zdravljenja, s katero je poskušal pacientom<br />

odvzeti vzorce obnašanja; da pozabijo tiste vzorce<br />

obnašanja, ki so po njihovem mnenju bili vzrok<br />

njihovih težav. Pravzaprav je poskušal ustvariti<br />

tabulo raso, 'prazno ploščico', v katero je bilo mogoče<br />

potem vtisniti nove vzorce obnašanja. Za to<br />

je uporabljal razne tehnike, vključno z elektrošoki<br />

ali z dajanjem osupljivih koktajlov drog. Ko je dosegel<br />

želeno stanje, je pacientu domnevno vtisnil<br />

nove vzorce tako, da je predvajal predhodno posneta<br />

pozitivna sporočila, včasih ure ali celo dneve<br />

dolgo vedno znova in znova. Kot je bilo verjetno<br />

pričakovati in kot pokaže intervju z zgoraj omenjeno<br />

pacientko, so mnogi pacienti utrpeli dolgotrajne<br />

posledice. Vidike njegovih tehnik pa so opazili pri<br />

CII, kjer so ga zaposlili, da za njih izvede eksperimente,<br />

in sicer kot del njihovega programa nadzora<br />

misli (projekt MKULTRA), na koncu pa je bil<br />

izdan priročnik KUBARK – Priročnik zasliševanja<br />

protiobveščevalne službe (Counterintelligence Interrogation<br />

Manual). Mnoge teh tehnik so pozneje<br />

uporabili v zaporu Bay Prison v Guantanamu, sledovi<br />

uporabe le-tega pa vodijo tudi v dogodke v<br />

karznilnici Abu Ghraib.<br />

Milton Friedman<br />

Zakaj je Kleinova posvetila precejšen del knjige podrobnemu<br />

opisu dela Camerona in njegovemu kasnejšemu<br />

sodelovanju s CIO, nam postane jasno potem,<br />

ko si ogledamo osebnost Miltona Friedmana₂.<br />

To ime bi lahko bilo nekaterim med nami znano,<br />

posebno tistim, ki smo živeli v času vladavine Margaret<br />

Thacher. Bil je tisti, za katerega velja prepričanje,<br />

da je skoval izraz 'monetarizem': nanj je močno<br />

vplival Friederich Hayek₃, angloavstrijski ekonomist,<br />

katerega ime je bilo v obdobju Margaret Thacher<br />

prav tako pogosto imenovano.<br />

Za oba je bilo značilno zavračanje prevladujočega<br />

ekonomskega modela prve polovice dvajsetega<br />

stoletja, ki je bil osnovan na delih in idejah Johna<br />

Maynarda Keynesa₄. Njegova teorija, preprosto povedano,<br />

je bila, da morajo vlade igrati pomembno<br />

vlogo pri upravljanju ekonomije, in da bi morale v<br />

času nezaposlenosti in ekonomske recesije stimulirati<br />

ekonomijo z organiziranjem javnih del, kot je<br />

prenova državne infrastrukture, ter tako zmanjšati<br />

nezaposlenost in pripeljati gospodarstvo nazaj v<br />

ravnotežje.


a n j e<br />

ružbi<br />

19<br />

Njegove ideje so vplivale na novo gospodarsko politiko<br />

predsednika Roosevelta v ZDA ₅in tudi na<br />

gospodarsko politiko mnogih drugih evropskih držav<br />

in Velike Britanije po koncu II. svetovne vojne.<br />

Kar se Friedmana tiče, se je z novo gospodarsko<br />

politiko vse izjalovilo: v svojem začetnem obdobju<br />

je ekonomijo Keynesa podpiral, kasneje pa se je odločno<br />

obrnil proti njej. Njegova priporočila so bila<br />

povsem druga. V svoji prvi popularni knjigi Kapitalizem<br />

in svoboda je izpostavil glavne elemente<br />

svojega sporočila v treh delih. Prvo, vlade morajo<br />

ukiniti vse oblike regulacije, ki ovirajo profit; drugo,<br />

vse premoženje države je potrebno razprodati,<br />

da ga lahko korporacije vodijo z dobičkom; tretje,<br />

dramatično je potrebno omejiti financiranje socialnih<br />

programov. Zgoraj navedeno lahko strnemo v<br />

slogan: deregulacija, privatizacija in restrikcija. Ta<br />

formula je bila nato še podrobno opisana. Davki<br />

bi morali biti enaki tako za bogate, kot za revne:<br />

korporacije bi morale svobodno prodajati svoje<br />

proizvode kjerkoli po svetu, tudi na škodo lokalnih<br />

proizvodov; cene, vključno s ceno dela, naj bi določal<br />

trg; ne bi smelo biti minimalne plače. Friedman<br />

je predlagal, da se privatizira pošto, izobraževalne<br />

ustanove, pokojninske sklade in celo narodne parke.<br />

Mnogo tega nam je znano; poznamo oziroma smo<br />

nekateri posledice teh sloganov tudi izkusili. Toda<br />

v času, ko je Friedman razvijal svoj recept (petdeseta<br />

leta), ni nihče premišljal ali si sploh upal uničiti<br />

osnov Roosveltove nove gospodarske politike.<br />

Toda Friedman je bil, tako kot tudi Ewen Cameron,<br />

karizmatična oseba, učinkovit v komuniciranju.<br />

Okoli sebe je zbral skupino občudovalcev in fanatikov,<br />

znanih pod imenom Čikaška šola (Chicago<br />

School). Sedaj postane jasna povezava med Cameronom<br />

in Friedmanom in bralec spozna, zakaj je<br />

Kleinova izbrala tako detajlni opis Cameronovega<br />

dela. Podobno kot Cameron pred njim, ki je skušal<br />

obnoviti osebnost, je Friedman skušal obnoviti<br />

osnovna pravila ekonomske teorije. Toda medtem<br />

ko je imel Cameron vedno nove paciente, v nekaterih<br />

primerih celo prostovoljce, so Firedmanove<br />

ideje v začetku padle na trda tla. Manjkala mu je<br />

'tabula rasa'.<br />

Če se trenutna vlada ni bila pripravljena nagniti na<br />

desno z odobravanjem Friedmanove gospodarske<br />

politike, je bilo v svetu korporacij mnogo vplivnih<br />

ljudi, ki so mu bili v veliki meri naklonjeni. Keynesijanska<br />

ekonomija jih je drago stala.<br />

Prav nič presenetljivo ni, da je bila Čikaška šola dobro<br />

financirana s strani korporacij. Poleg tega pa sta<br />

bila v petdesetih in šestdesetih letih desna politika<br />

in korporacijski sektor v Ameriki vedno bolj zaskrbljena<br />

nad širjenjem Keynezijskega 'developmentalizma',<br />

posebno na jugu S. Amerike, ki si je prizadeval<br />

za veliko pravičnejšo delitev bogastva, in ki<br />

je ogrožal potencialni profit velikih korporacij. Do<br />

leta 1968 je bilo 20% vseh ameriških investicij v tujini<br />

vložen v Latinsko Ameriko. V Čilu so posebno<br />

rudniške družbe žele velike dobičke od delnic v največji<br />

industriji rudnikov bakra na svetu in ameriške<br />

družbe so imele v lasti 70% državnega telefonskega<br />

sistema te dežele. Pritisk interesov korporacij je začel<br />

vplivati na anglo-ameriško zunanjo politiko, ki<br />

je hotela tak developmentalizem prikazati kot prvi<br />

korak na poti v komunizem. Še več, da spodkopljejo<br />

prevladujočo ekonomsko držo developmentalizma,<br />

je predsednik Čikaške šole ekonomije, ob pomoči<br />

direktorja organizacije, ki je kasneje postala USA-<br />

ID, s čilsko univerzo uspel dogovoriti program, po<br />

katerem so lahko čilski študentje študirali na oddelku<br />

ekonomije, univerze v Chicagu. Program je<br />

financirala ameriška vlada in privatne fundacije z<br />

namenom, da izobrazijo skupino ekonomistov, ki<br />

bi lahko bili avantgarda Čikaške ekonomije. Vendar<br />

pa je bil vpliv programa developmentalistov tolikšen,<br />

da je bil vtis, ki so ga naredili 'Čikaški dečki',<br />

kot so jih imenovali, zanemarljiv.


dogajanje<br />

Čilska izkušnja<br />

Kako torej, da se je ta radikalna oblika ekonomije,<br />

ki jo je razvila Čikaška šola, sploh prijela? Ko je bil<br />

leta 1970 izvoljen za predsednika Chilea Salvador<br />

Allende, znan kot levičar, ki je predlagal, da nacionalizirajo<br />

velik del ekonomskega sektorja, ki je<br />

bil v tistem času v veliki meri v rokah tujcev, so v<br />

Washingtonu začeli biti plat zvona. Kot je znano,<br />

je predsednik Nixon ukazal takratnemu direktorju<br />

CIE Richardu Helmsu, naj 'alarmira ekonomijo'₆. Še<br />

preden je bil Allende slovesno ustoličen, so imenovali<br />

posebno 'ad hok' komisijo za Čile, katere namen<br />

je bil, da Allendeja prisili, da opusti program<br />

nacionalizacije tako, da ga sooči z ekonomskim<br />

polomom ter tako prepreči njegovo imenovanje za<br />

predsednika. Kasnejša raziskava v ameriškem senatu,<br />

ki jo je sprožil članek raziskovalnega novinarja,<br />

je odkrila obseg njihovih načrtov. Ta komisija,<br />

ki jo je vodila komisija Mednarodne telefonije in<br />

telegrafije (International Telephone and Telegraph<br />

Committee – ITT), ki je bila lastnik 70% čilskega telefonskega<br />

sistema, katerega naj bi nacionalizirali,<br />

je ponudila 1 milijon dolarjev podkupnine čilski<br />

opoziciji in v skriti načrt potvorbe rezultatov volitev<br />

poskušala vplesti CIO. Poročilo senata je tudi<br />

razkrilo, da je ITT, ko je predsednik Allende končno<br />

prišel na oblast, direktno vplival na ameriško politiko<br />

do Čila in si celo dovolil za Nixonovo administracijo<br />

pripraviti memorandum z 18- imi točkami,<br />

ki je priporočal vojaški prevrat.<br />

Kljub letom neprestanih ameriških umazanih iger<br />

in porabljenim osmim milijonom dolarjev je Allende<br />

trmasto ostal na svojem mestu, število njegovih<br />

privržencev pa je raslo. Potreben je bil bolj radikalen<br />

pristop.<br />

Leta 1971 so nasprotniki režima, ki so jih vodili vrhunski<br />

poslovni možje, začeli načrtovati strategijo<br />

prevrata. Ta je predvidevala povezovanje z vojsko<br />

in, kar je bilo odločilno, angažiranje diplomantov<br />

Čikaške šole, ki so se začeli na skrivaj tedensko<br />

srečevati, da bi razvili natančen plan obnove ekonomije<br />

po Friedmanu. Raziskava je pokazala, da je<br />

vse to v 75-ih % financirala CIA. V upanju prevrata<br />

so pripravili 500 strani dolg ekonomski program (v<br />

Čilu znan pod imenom 'The Brick'), ki je bodočemu<br />

zakonodajnemu svetu služil kot osnova za ekonomske<br />

odločitve. Osem od desetih glavnih avtorjev<br />

tega programa je študiralo ekonomijo v Chicagu in<br />

predlogi v njem so nenavadno spominjali na Friedmanovo<br />

glavno delo Kapitalizem in svoboda.<br />

Septembra 1973₇ je Augusto Pinochet, ki ga je Allende<br />

dvajset dni pred tem imenoval za glavnega<br />

poveljnika vojske, izvedel vojaški prevrat, ki je odpravil<br />

Allendejevo demokratično izvoljeno vlado,<br />

Allende pa je bil ubit. Pinochet je prvotno vladal<br />

skupaj z zakonodajnim svetom toda leta 1974 je samega<br />

sebe imenoval za dosmrtnega predsednika.<br />

Možnost za nastanek 'tabule rase', na katero je mogoče<br />

vnesti novo ekonomsko politiko, se je začela<br />

udejanjati. Kot smo že rekli, je skupina diplomantov<br />

Čikaške univerze v pričakovanju prevrata že<br />

pripravila ekonomski program – The Brick. Ker se<br />

je Pinochet dokaj slabo spoznal na gospodarstvo, in<br />

ker je bilo le-to zaradi mahinacij korporacij, predvsem<br />

ITT, v zelo slabem stanju, je na pomoč poklical<br />

Čikaške dečke. Prvo leto in pol je zvesto sledil<br />

njihovim navodilom: privatizacija družb v lasti države<br />

(čeprav ne vseh), deregulacija, odprava nadzora<br />

nad uvozom in zmanjšanje državne porabe.<br />

Toda to zdravilo nekako ni delovalo: do leta 1974 je<br />

inflacija dosegla 375 %. Odgovor čikaških ekonomistov<br />

je bil, da ideje niso bile dovolj temeljito izpeljane.<br />

Ker pa se je med poslovno elito v državi začelo<br />

pojavljati nezadovoljstvo, so se odločili, da na pomoč<br />

pokličejo samega Miltona Friedmana. Čeprav<br />

ga je prvotno povabila največja banka, se je sestal<br />

privatno tudi s Pinochetom. Friedman je poudaril,<br />

da gospodarske reforme niso bile izvedene dovolj<br />

temeljito, in da bi moral biti svobodni trg temeljiteje<br />

zaobjet. V govorih in intervjujih, ki jih je imel med<br />

obiskom, je zahteval 'šok terapijo' ter dodal, da je<br />

to 'absolutno edino zdravilo, ni druge dolgoročne<br />

rešitve'₈. Pinochet je njegova priporočila gladko izvedel,<br />

privatiziral je šolski sistem, zdravstvo, vrtce<br />

in pokopališča ter celo sistem socialnega varstva.<br />

Čilski gospodarski eksperiment so pazljivo opazovali<br />

zagovorniki ekonomije prostega trga po vsem<br />

svetu. Celo ostareli Friedrich Hayek je obiskal deželo,<br />

da bi na lastne oči videl, kaj se dogaja. To je<br />

bilo resnično prvič, da je bila neka akademske teorija<br />

dana v prakso. Takrat in kasneje so Čile prikazovali<br />

kot gospodarski čudež. Ampak pri tem so<br />

spregledali nekatere druge, resne stvari. Kot je znano<br />

in tudi dokumentirano, je bil Pinochet brutalni<br />

diktator, ki je spravil v zapore ali celo ubil vse, ki<br />

se z njim niso strinjali, ali tiste, ki so se mu zdeli<br />

nevarni₉.<br />

Ko je umrl, je bilo proti njemu vloženih 300 obtožb<br />

kršenja človekovih pravic, vključno z utajo davkov<br />

in poneverbami. Še več, 'eksperiment' nikakor ni<br />

20


v družbi<br />

21<br />

bil absoluten uspeh. Do leta 1982 je gospodarstvo<br />

zaradi dolgov, ki so znašali že 14 milijard dolarjev,<br />

postalo tako nestabilno, da je bil Pinochet prisiljen<br />

ponovno nacionalizirati mnoge družbe, ki jih je<br />

predhodno prodal. Edina stvar, ki je preprečila popoln<br />

bankrot, je bilo dejstvo, da ni privatiziral Codelco,<br />

rudnik bakra, ki ga je nacionaliziral Allende,<br />

in ki je proizvedel 85 % prihodka od izvoza. Torej<br />

ni bilo nobenega 'gospodarskega čudeže', to se je<br />

dogajalo sredi osemdesetih let, dolgo po tem, ko je<br />

Pinochet moral opustiti ekonomska zdravila Čikaških<br />

dečkov.<br />

Širjenje impulza<br />

Toda učinki 'gospodarske šok terapije' so bili dolgotrajni.<br />

Pravzaprav je bil to mehanizem, s katerim<br />

so močne korporacijske elite brez kontrole lahko<br />

plenile državno lastnino s prisvajanjem na trgu in<br />

neizmerno bogatele. Do leta 1988 je 10% najbogatejših<br />

prebivalcev doživelo, da so se njihovi prihodki<br />

dvignili za 83%, 45% prebivalstva pa je živelo pod<br />

pragom revščine. To je bil razvoj ideje korporatizma<br />

(ki jo je prvi izvajal Musolini), vzajemno sodelovanje<br />

policije in velikih korporacij. V tej prvi uvedbi<br />

Friedmanove teorije v prakso vidimo sovpadanje<br />

šok terapije, v tem primeru kolaps gospodarstva<br />

in vojaškega prevzema z uvedbo radikalne oblike<br />

kapitalizma. Relevantnost avtoričinega opisa dela<br />

psihiatra Ewena Camerona postane sedaj povsem<br />

jasna.<br />

Ta način laissez-faire kapitalizma poznamo bolje<br />

pod imenom neo-liberalizem; močno ga je povzel<br />

neokonzervativni del Busheve administracije in poznana<br />

so nam mnoga njena 'zdravila', kot na primer<br />

'sile trga', zakon trga in tako dalje. Na nek način je<br />

to oblika fundamentalizma: popolna predanost<br />

osnovni doktrini samega kapitalizma. Toda za to,<br />

da Naomi Klein svojo knjigo naslovi Vzpon kapitalizma<br />

katastrofe, obstaja dober razlog. Kot smo lahko<br />

videli iz gornjega kratkega pregleda čilske izkušnje,<br />

je izvedba Friedmanovih gospodarskih reform<br />

odvisna od tega, ali so prisotne posebne okoliščine<br />

zanjo; situacija, kjer je 'tiha večina' razumnosti utišana<br />

bodisi zaradi obupa ob grozeči gospodarski<br />

krizi ali z represijo.<br />

Pri tem pa je, glede na izkušnje mnogih Čileancev<br />

v tistem času, še bolj presenetljivo to, da se zadevo<br />

še vedno obravnava kot gospodarski čudež. Še več,<br />

pridobili so si še nadaljnje zaupanje. Kleinova podrobno<br />

opisuje širitev teh neo-liberalističnih idej.<br />

Izvemo, kako je bila v praksi uvedena v različnih<br />

oblikah v tako imenovanem južnem območju Južne<br />

Amerike: Braziliji, Argentini, Boliviji in Venezueli<br />

in kasneje v tako drugačnih državah, kot je Rusija<br />

po padcu berlinskega zida, Poljska in mnoge države<br />

po svetu. Tudi Velika Britanija, kot kažejo izkušnje<br />

privatizacije in deregulacije iz časa Thacherjeve,<br />

nanjo ni bila imuna. Pa tudi Amerika, posebno po<br />

zrušenju Svetovnega trgovinskega centra, klasični<br />

priložnosti za uvedbo kapitalizma katastrofe, ki<br />

je med drugim vodil v vsesplošno privatizacijo in<br />

drakonske zaščitne zakone. Pri vseh teh kasnejših<br />

uvedbah teorije so sodelovali alumni Čikaške šole.<br />

V bistvu je to prevladujoče pravoverje globalizacije,<br />

o kateri toliko slišimo. Do leta 1989 je Čikaška<br />

ekonomska šola, 'kolonializirala' tako svetovno<br />

banko, kot je mednarodni monetarni sklad, kar sedaj<br />

imenujejo 'Washingtonski konsenz' . To je bil<br />

seznam ekonomskih ukrepov, ki sta jih obe ustanovi<br />

smatrali kot minimum za zdravo gospodarstvo.<br />

Seznam se je zaključil s Friedmanovim triumviratom:<br />

deregulacijo/prostim trgom, privatizacijo in<br />

občutnim znižanjem proračunske porabe. Odslej so<br />

morale države v razvoju v stiski, če so hotele dobiti<br />

finančno pomoč, le-te uvesti v svoje gospodarstvo.<br />

Morda je najbolj presenetljiv primer 'doktrine šoka'<br />

v praksi današnji Irak. Ko je George Bush govoril<br />

o svobodi, ni mislil le na osebno svobodo, ampak<br />

tudi na gospodarstvo prostega trga. Ne preseneča,<br />

da število ljudi, ki sodelujejo s privatnimi varnostnimi<br />

službami skoraj zasenči število tistih v vojski<br />

ali da so bile mnoge dejavnosti, ki so bile v Iraku<br />

nekoč v rokah države, privatizirane.<br />

Kot smo lahko videli, je učinek tega tipa gospodarstva<br />

tak, da obogati majhno število izbrancev,<br />

veliko število ljudi pa je nezaposlenih in obubožanih.<br />

Prav nič ni presenetljivo, da je po vsem svetu<br />

razlika med zelo bogatimi in ostalim prebivalstvom<br />

rasla na potomce. Značilno je tudi, da medtem ko<br />

so teorijo morda res razvijali v akademskem miru,<br />

pa so njeno uvajanje vodili interesi korporacij, ki so<br />

izkoristile priložnosti, ki so se odprle ob finančnih<br />

krizah po svetu. Nekateri komentatorji so razglabljali<br />

tudi o tem, da so bile 'katastrofe', ki so ustvarile<br />

primerno okolje za uvedbo te vrste gospodarstva,<br />

namerno spodbujene. Bolj verjetno pa je, da je sistem<br />

sam po sebi nestabilen: naključna nestabilnost,<br />

ki jo določene elite namenoma podpirajo, saj deluje<br />

njim v prid tako, da privede do še večje krize, ki<br />

zahteva uvedbo 'šok terapije', s tem pa njim ponudi<br />

priložnost, da povečajo svoje bogastvo. Torej, vprašanje<br />

je očitno: kdo so ti izbranci?


dogajanje<br />

Rudolf Steiner<br />

In na tej točki postane pomembno delo Rudolfa<br />

Steinerja. Tukaj ni mišljeno njegovo obsežno delo o<br />

gospodarstvu, ki je opisano v seriji njegovih predavanj<br />

z naslovom 'Svetovno gospodarstvo'₁₀,temveč<br />

nek drug aspekt njegovega dela. Tisti, ki njegovo<br />

delo poznajo, se bodo morda spomnili, da je ob<br />

mnogih priložnostih, predvsem pa ko je govoril o<br />

poteku dogodkov v tistem času, opozarjal na britansko<br />

dušo, ali kot je temu rekel dušo naroda, katere<br />

usoda je, da postane nosilec razvijajoče se duše<br />

zavesti.<br />

Na prvi pogled je videti to kot nekakšna teorija zarote,<br />

toda razen tega, da se teorije zarote včasih kasneje<br />

pokažejo kot točne, moramo tudi še nekoliko<br />

globlje pogledati, kaj se pravzaprav v svetu dogaja.<br />

Steiner hoče reči, da imajo te skupine dostop do<br />

skritih (okultnih) virov znanja, ki so jim omogočili,<br />

da vplivajo na mogočne elite, ki v svetu delujejo; in<br />

en od načinov, kako so to naredili, je bila učinkovita<br />

izraba medijev in drugih kanalov, sloganov in polresnic,<br />

kar bi lahko imenovali sprevračanje resnice<br />

(od tod naslov njegovih predavanj 'Karma neresnicoljubnosti'),<br />

ki jih vsi še kako poznamo. Ali takšne<br />

'bratovščine' danes obstajajo ali ne, je sporno vprašanje,<br />

saj so skrivne skupine po definiciji skrivne;<br />

različne teorije zarote se na primer napletajo okoli<br />

Bilderbergove skupine₁₃, za katero bi težko rekli,<br />

da je skrivna. Kar pa se meni zdi nesporno,je vpliv<br />

določenih vplivnih političnih in korporativnih elit,<br />

katerih učinke nam Naomi Klein tako prepričljivo<br />

razčleni. In ko sem prebral nekaj takega kot 'Washingtonski<br />

konsenz', sem takoj pomislil: To je torej<br />

tisto, o čemer je govoril Rudolf Steiner!'<br />

Ob mnogih priložnostih sem spraševal pomembne<br />

ljudi v antropozofskem gibanju glede tehtnosti<br />

Steinerjevih izjav o takih skupinah v našem času.<br />

Enotni so si bili, da še vedno veljajo. Delo Naomi<br />

Klein je skrb zbujajoč primer te veljavnosti.<br />

22<br />

Le-to bi lahko razumeli kot eno izmed oznak našega<br />

časa: 'Časa odtujenega človeka, človeka, ločenega<br />

od božanskega, od narave in od soljudi, a jasnega,<br />

hladnokrvnega mišljenja'₁₁. Prav preko te razvijajoče<br />

se duše zavedanja so Britanci uspeli razviti mogočen<br />

trgovski narod, ki je na koncu, preko širjenja<br />

svoje oblasti, začel vladati celemu svetu. Tako so<br />

bili torej v nekem smislu položeni temelji globalizacije.<br />

Tukaj bi morali omeniti dve dejstvi. Prvič, Steiner<br />

je vedno omenjal anglo-ameriško prebivalstvo,<br />

ali celo angleško govoreče narode, s pripombo, da<br />

je duša zavedanja delno vtisnjena v jezik; in po II.<br />

svetovni vojni, ko je britanski imperij nazadoval,<br />

je njegov plašč, v smislu vpliva, v veliki meri prevzela<br />

Amerika. In drugič, obstaja še en, absolutno<br />

glavni vidik Steinerjevih komentarjev dogodkov v<br />

tistem času: na mnogih mestih₁₂ namiguje na delo<br />

okultnih ali skrivnih skupin ali - kot jih imenuje -<br />

'bratovščin', ki skušajo v svojo korist manipulirati s<br />

svetovnimi dogodki.<br />

Zaključek<br />

V času, ko ta članek nastaja, smo sredi 'kreditnega<br />

zloma' globalnih razsežnosti. Kar je postalo v tej razvojni<br />

situaciji jasno, je, da je bila glavni vzrok za<br />

krizo deregulacija finančnega nadzora, ki so jo Friedmanovi<br />

ekonomisti tako vneto zagovarjali. Še več,<br />

trenutni predlogi za izboljšanje situacije, ki jih med<br />

drugimi vodi tudi britanski ministrski predsednik<br />

Gordon Brown, imajo strah zbujajočo podobnost z<br />

gospodarskimi ukrepi Johna Maynarda Keynesa.<br />

Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade!<br />

Terry Goodfellow živi in piše v Londonu.<br />

Opombe<br />

1. Penguin Books, 2008<br />

2. 1912 – 2006 profesor ekonomije v Chicagu in dobitnik<br />

Nobelove nagrade.<br />

3. 1899-1992 avstrijski ekonomist in dobitnik Nobelove<br />

nagrade, ki je takoj po nacistični priključitvi zbežal iz<br />

Avstrije v Veliko Britanijo. Prevzel je britansko državljanstvo<br />

in kasneje dobil častni naslov.<br />

4. 1883-1946 prvotno predavatelj ekonomije na Univerzi<br />

v Cambridgeu, kmalu pa je opravljal mnoge državniške<br />

posle, bil je tudi predstavnik mirovnih pogajanj v<br />

Versaillesu po I. svetovni vojni. Njegovo najbolj znano<br />

delo: General Theory of Employment, Interest and<br />

Money.


Oglasi<br />

5. Po veliki gospodarski krizi leta 1929 je New Deal (Roosveltov<br />

poskus reorganizacije upravnega in gospodarskega<br />

sistema 1933-8) promoviral ali uveljavil zakone<br />

bančne reforme, programe za nujne primere, programe<br />

za sprostitev dela, poljedelske programe in industrijske<br />

reforme.<br />

6. Navedbe Naomi Klein, str. 64.<br />

7. Zanimivo je pripomniti, da je bil dejanski datum napada<br />

11. september, na isti datum sta bila uničena dvojčka<br />

v New Yorku.<br />

8. Navedbe Naomi Klein, str. 81.<br />

9. Glede na kasnejša poročila so več kot 3 200 ljudi ubili in<br />

80 000 zaprli v ječe brez sojenja in jih mučili. Okoli 200<br />

000 ljudi je poiskalo azil.<br />

10. Svetovna ekonomija, RSP 1977.<br />

11. The Karma of Untruthfulness vol.II. navedek iz uvoda<br />

Rudija Lissaua RSP 1992.<br />

12. Glej posebno Karma of Euntruthfulness, vol. I. In II.<br />

RSP in Secret Brotherhoods RSP 2004.<br />

13. Bilderbergov skupina je neuradna letna konferenca<br />

izključno za okoli 130 vabljenih gostov, katerih večina<br />

so vplivne osebe s področja gospodarstva, medijev in<br />

politike. <br />

Članek je bil objavljen v reviji New Veiw – zima 2008/09.<br />

prevedla Marina Nuvak<br />

NARAVI PRIJAZNA OBLAČILA<br />

To je posebna kolekcija, ki je narejena izključno iz naravnih vlaken<br />

(organski bombaž, konoplja, ramija, svila, lan in mešanica teh).<br />

Izdelava je okolju prijazna, modni brend je ekološki.<br />

Naj bo oblačilo The Earth Collection vaše darilo naši Zemlji.<br />

S tem letakom boste ob nakupu deležni 20% popusta.<br />

(Popusti se v času razprodaj in akcij med seboj ne seštevajo. Popust velja do 31. marca 2010)<br />

Trgovina THE EARTH COLLECTION,<br />

www.status1.si<br />

Ljubljanska 91, Domžale tel: 01/721 26 57


D o g a<br />

Dogajanje<br />

Predavanja za praktične<br />

biodinamike<br />

v letu <strong>2009</strong>/10<br />

17.1.2010, Maribor<br />

Christian Hiß iz Freiburga v Breisgau-u je vrtnarski<br />

mojster, ustanovitelj in član uprave Regionalwert d.d.<br />

24<br />

Jan Albert RISPENS<br />

Koraki do razumevanja drevesa<br />

Vprašanje o drevesih bomo obdelali v obliki seminarja,<br />

z izhodišči Goetheanistične naravoslovne znanosti,<br />

kjer pa so lastne izkušnje izhodišče do nadaljnih prizadevanj<br />

in spoznanj. Iz primerjave (preko veliko vaj)<br />

enoletne rastline z drevesom bo počasi bistvo drevesa<br />

postalo otipljivo in razložljivo. V naslednjem koraku<br />

se želimo posvetiti posameznim drevesnim vrstam in<br />

pridobiti prvi vtis o 'drevesnem zboru'.<br />

6.11.<strong>2009</strong>, Maribor<br />

Dr. Rispens izvaja seminarje in predavanja s področja<br />

Goetheanistične biologije. Je svobodno poklicni biolog in od<br />

leta 2004 so-upravlja narodni park Visoke Ture.<br />

Reto INGOLD<br />

Tla v napetostnem polju<br />

med življenjem in tehniko<br />

Tlom bi naj v biološko dinamičnem kmetijstvu bila<br />

posvečena posebna pozornost. Vendar se vse prevečkrat<br />

apriori zavrača stroje in tehniko, ne da bi pravzaprav<br />

poznali in upoštevali ozadje uporabe le-teh.<br />

Na to temo bodo v tem predavanju podana nekatera<br />

temeljna razmišljanja in spoznanja.<br />

6.12.<strong>2009</strong>, Maribor<br />

Dr. Reto Ingold, agronom in biodinamični kmet, Dornach.<br />

Veliko let je že aktiven v Švici kot strokovni predavatelj<br />

na področju biodinamičnega kmetijstva in mednarodno kot<br />

svetovalec za biološko dinamično kmetijstvo.<br />

Christian HISS<br />

Regionalwert d.d. –<br />

Delniška družba prebivalcev<br />

Tradicionalne socialne strukture se drobijo. Delež<br />

prebivalstva, ki je aktiven v kmetijstvu, se strmo<br />

manjša. Potrebno je najti nove oblike sodelovanja. Regionalnost<br />

in trajnost, socialna odgovornost in etika<br />

v gospodarskem delovanju spet postajajo pomembne<br />

teme. Christian Hiß nam bo predstavil eno izmed<br />

takšnih oblik sodelovanja preko Regionalwert d.d. in<br />

razložil njihove socialne in gospodarske temelje.<br />

Elisabeth STÖGER, Willi Erian<br />

O povezavi med krmljenjem in<br />

plodnostjo pri naših domačih živalih<br />

K temeljem biodinamičnega razumevanja sodi, da<br />

se krmljenje goveda orientira po sliki rastline.<br />

Po drugi strani se danes zelo veliko raziskuje, zakaj<br />

se plodnost pri domačih živali venomer zmanjšuje.<br />

V tem predavanju bosta predavatelja poskušala<br />

zbližati oba gledišča in izpeljati zaključke za delo<br />

v praksi.<br />

14.2.2010, Maribor<br />

Dr. Elisabeth Stöger je aktivna kot veterinarka na Koroškem;<br />

Willi Erian že vrsto let kmetuje biodinamično<br />

na svoji kmetiji na Koroškem.<br />

Ralf Rößner<br />

Lichtwurzel, voda in elementarna bitja<br />

Kako nam lahko uspe stopiti v zaveden in konkretni<br />

odnos z 'bistvenim' biološko dinamičnega dela?<br />

Kako negovati ta odnos, da nam uspe delo z biološko<br />

dinamičnim kmetijstvom še poglobiti?<br />

14.3.2010, Maribor<br />

Ralf Rössner je dejaven na področju raziskovanja vode in<br />

tudi na področju temeljnega dela na 'novem prehranskem<br />

toku; Nürnberg, Zukunftswerkstatt Elementarwesen.<br />

V mesecu juliju pa bo, kot že lansko leto, organizirana<br />

poletna zaključna konferenca vseh izobraževanj<br />

na vinogradniški kmetiji v Avstriji.<br />

Moderacija in prevajanje predavanj: Matjaž Turinek<br />

Predavanja se začnejo ob 10. uri in bodo<br />

trajala predvidoma do 16. ure.<br />

Kotizacija za posamezno predavanje znaša 10 EUR<br />

in je plačljiva v gotovini pred predavanjem.<br />

Po želji je na voljo tudi topla malica, za kar so potrebne<br />

predhodne prijave.<br />

Prijave in informacije na:<br />

matjaz.turinek@uni-mb.si<br />

02 320 9009 ali 041 960 972

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!