28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

poletje <strong>2013</strong>, zaporedna št. 78<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: 01 28 222 40, fax: 01 28 222 41<br />

DŠ: 65714415, TR: 04302-0001018775<br />

Splet: www.waldorf.si, tajnistvo@waldorf.si<br />

Izdajatelj:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

DŠ: 94313008, TR: 02031-0254286474<br />

Splet: www.svitanje.si, revija@svitanje.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš,<br />

Mario Čuletić, Simona Pajk, Hariom Jobstl<br />

Sodelavci:<br />

Boštjan Štrajhar, Josipa Žižič Hozjan,<br />

Jana Dagarin, Jernea in Robert Brezobnik,<br />

Darja Brecelj Ipavec, Manca Biber Večerin<br />

Fotografije:<br />

Damjan Brajnik, dijaki 3. letnika,<br />

starši 2.a, Arhiv WŠL, Arhiv OE Celje<br />

Naslovnica:<br />

Eva Marina Maletin<br />

Uvodnik 3<br />

Vzgoja otroka 4<br />

Zakaj potrebujejo otroci pravljice 4<br />

Izobraževanje, ki povzroči pregorelost 5<br />

Od vzgoje do samovzgoje 8<br />

Organizacija waldorfske šole 9<br />

Utrinki 13<br />

Zgodba iz šolskih klopi 13<br />

Beli bratec 14<br />

Utrinek iz razrednega izleta 2.a 14<br />

Dunaj, Budimpešta in Bratislava 15<br />

Učna njiva 18<br />

OE Savinja 19<br />

Waldorfska šola Celje spreminja ime 19<br />

OE Maribor 20<br />

Jezik v ustih (esej) 20<br />

Srčna roža 20<br />

Nove iniciative 21<br />

Otroci vejo, da je svet dober 21<br />

Dogodki 22<br />

Škola za sutra – od mozga do uma 22<br />

Vpis v prvi letnik izobraževanja 23<br />

Poletni tabor Sušica 24<br />

Štiriletni študij evritmije 24<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk, zzigc.net<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong><br />

Revijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport


U v o d n i k<br />

Wau leto<br />

Iztok Kordiš<br />

Pravijo, da se hvaliti ni dobro, ker se potem lahko stvar kar hitro obrne. Tu sem<br />

kar vraževeren in vsakokrat zraven še potrkam po lesu. In zadnje čase kar naprej<br />

trkam. In bom, za vsak slučaj, tudi zdaj, kar vnaprej. Ampak res se nam zadnje<br />

čase dogajajo same čudovite stvari, še dobro ne prebaviš ene, že se zgodi (jo ustvarimo)<br />

druga. In vsakokrat, ko se kaj takega zgodi, me obide velika hvaležnost do<br />

vseh, ki smo del tega, do vseh, ki vsak po svoje, v svoji različnosti sodelujemo pri<br />

ustvarjanju zgodbe, ki se imenuje waldorfska šola in je še mnogo več kot šola, je<br />

način življenja, način življenja skupnosti in to ne le šolske. Res smo lahko ponosni<br />

na to, kar ustvarjamo, delamo, živimo. Greš na predstavitev projektov-neverjetno,<br />

mesečni praznik-izjemno, nastopi glasbene šole-vrhunsko, ... in potem za konec<br />

kot pika na i - zaključna igra četrtega letnika, kot slika vsega dogajanja na šoli,<br />

kot slika kakšno naj bi življenje v družbi bilo. Velik oder, množica različnih, a med<br />

seboj zelo povezanih ljudi, kjer lahko gledaš kvalitete posameznikov, hkrati pa ves<br />

čas čutiš skupnost. V tem razredu je vedno vel duh skupnosti, ki ''gleda v svet'' in<br />

zato je bila njim igra pisana na kožo. Gašper je res fenomen, ki je to znal prečitati in<br />

vsakega med nami ganil in premaknil, in prepričan sem, da če bi bilo pet predstav,<br />

bi bila dvorana petkrat polna.<br />

Wau in to smo mi, vse to lahko naredimo in delamo in to sredi sveta, kjer nas vsakodnevno<br />

zasipajo s težavami in krizami,… Lahko je drugače in je drugače. Danes<br />

je svet idej, idealov in popolnosti tako močan, tako prevladuje, da je postal nezavedna<br />

droga, svet, kjer moramo nekaj biti, nekaj postati. Stremenje k nečemu je<br />

danes ''must''. Seveda moramo imeti cilje, želje, pot, ampak enostavno je razlika ali<br />

imaš v glavi le cilj, ali pa si pripravljen na drobne stopinje stopati vsak dan. Združiti<br />

cilj in te drobne korake, ki so velikokrat daleč proč od popolnosti, od ideala. Biti<br />

toliko zdrav, močan in stabilen, da zmoreš iti naprej in pri tem videti ne le sebe,<br />

ampak tudi sočloveka.<br />

Nelson Mandela je pred leti rekel, da tisto kar zavira razcvet sveta ni strah pred<br />

našo nesposobnostjo, ampak strah pred našo neizmerno sposobnostjo. Ne bojmo<br />

se je. <br />

Tradicionalna<br />

Waldorfska triglavska transverzala<br />

4. do 8. september <strong>2013</strong><br />

Poleg teka za glavo roke in srce od Murske sobote do Gorice, ki<br />

bo konec avgusta, bomo letos spet izvedli tudi pohod iz Ljubljane<br />

na Triglav. Začeli bomo v sredo 4.9. izpred šole in predvidoma<br />

končali v nedeljo 8.9.<br />

Prijave lahko oddaste v tajništvu šole ge. Karmen Bezgovšek.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 3


V z g o j a o t r o k a<br />

Gerald Huther<br />

Zakaj potrebujejo<br />

otroci pravljice<br />

Nevrobiološki razlogi za<br />

pripovedovanje pravljic<br />

Predstavljajte si, da bi imeli čarobni napoj,<br />

ki bi otroke pripravil do tega, da bi mirno<br />

sedeli in poslušali; to bi hkrati spodbudilo<br />

njihovo domišljijo in razširilo besedni zaklad ter s tem še<br />

dodatno razvilo zmožnost vživljanjav življenje drugega<br />

in sočustvovanja, kar tudi okrepi otrokovo zaupanje in<br />

mu omogoči, da pogumno in samozavestno pogleda v<br />

prihodnost. Takšen čarobni napoj dejansko obstaja: to so<br />

pravljice, ki jih pripovedujemo ali beremo našim otrokom.<br />

Pouk pripovedovanja zgodb je najvišja oblika poučevanja.<br />

Otroci (in tudi odrasli) se najlažje učijo, če jim pride<br />

nekaj nekako 'pod kožo', če so torej aktivirani emocionalni<br />

centri v možganih in se oblikuje ter sprosti več<br />

kurirjev, ki pospešujejo nastajanje povezav med živčnimi<br />

celicami. Ena možnost za doseganje takšne, za<br />

učenje tako optimalno odprte situacije, je igra, v kateri<br />

otroci odkrivajo sebe in svet. Naslednja, v kateri izvedo<br />

nekaj o svetu in življenju, je pripovedovanje zgodb.<br />

To najbolje deluje, če pravljico prebere ali pripoveduje<br />

nekdo, ki mu otrok zaupa in ki mu je blizu. Da ustvarimo<br />

pravi 'naval' razburjenja (tj. da se čustveni centri<br />

v možganih vnamejo, vendar ne preveč, da ne 'sprožijo<br />

alarma', ker je otrok pripeljan v stanje strahu in groze),<br />

je pomembno vzdušje. Prižgemo lahko svečo in čas za<br />

zgodbo spremenimo v pravi obred. To otrokom pomaga,<br />

da se umirijo in se zberejo. Le na ta način lahko zgradijo<br />

in stabilizirajo kompleksne stimulacijske vzorce v<br />

svojih možganih. Pomembno je, kako pravljico povemo<br />

ali preberemo. Otrok mora opaziti, da je tudi pripovedovalec<br />

sam navdušen ali ganjen, osupel ali pretresen.<br />

Emocionalne iskre se lahko prenašajo le, če otroka ves<br />

čas gledamo in se izrazi odgovarjajoče čustvo.<br />

Ta tesen stik z otrokom in povratna informacija, da je<br />

čustveno ves čas 'vpleten', dosežemo bolje, če pravljico,<br />

namesto da bi jo brali, pripovedujemo. Kasetofoni in<br />

video posnetki so za to popolnoma neustrezni, ker se<br />

ti pripomočki preprosto ne morejo prilagoditi odzivom<br />

in vzklikom otroka. Pustijo ga samega s svojimi čustvi.<br />

Čudežni napoj torej ni pravljica kot taka, ampak čustvena<br />

povezava z vsebino in ljudmi v pravljici, s katerimi<br />

si otrok med poslušanjem, ob zanosni podpori<br />

pripovedovalca ali bralca, dovoli biti povezan.<br />

Toda to še ni vse, saj se nekaj zgodi tudi v možganih<br />

človeka, ki otrokom pravljico pripoveduje ali bere. Prebudijo<br />

se stari spomini; ne le spomini glede vsebine<br />

zgodbe, ampak predvsem vsi spomini na to, kako je<br />

bilo, ko so kot otroku njemu pripovedovali to pravljico.<br />

Takrat zaživi vzdušje tistega časa, prijeten občutek intenzivnega<br />

sožitja z njemu drago osebo. Vse te stvari se<br />

iz bogastva izkušenj zgodnjega otroštva jasno pokažejo<br />

na površju. Ker stare pravljice na splošno prebudijo<br />

takšne lepe, zgodnje lepe spomine, dajejo na nek skrivnosten<br />

način moč tudi nam odraslim. Notranji nemir,<br />

skrbi in strahovi izginejo. So torej balzam tudi za duše<br />

odraslih.<br />

Vendar tudi to še ni vse. Pravljice ne le prenašajo<br />

zgodbe, ampak tudi z njimi povezane prispodobe – sporočila,<br />

ki jih imajo v sebi, o odraslih v določeni družini,<br />

rodu, skupnosti in navsezadnje določene kulturne<br />

sredine, v kateri otrok raste. Na ta način ustvarjajo<br />

skupno bazo domačih in znanih stvari, védenja, ki so<br />

ga člani skupnosti odkrili in ga razširili med svojimi<br />

člani. Pomagajo torej kreirati identiteto in na ta način<br />

okrepijo povezanost skupnosti. Z drugimi besedami –<br />

zagotovijo enotnost kulturne skupnosti.<br />

Kot so raziskovalci možganov z novimi metodami zaznavanja<br />

procedur predstavljanja nedavno dokazali,<br />

se povezljivost med živčnimi celicami v možganih, ki<br />

predstavljajo vzorce mišljenja, čutenja in delovanja, v<br />

veliko večji meri oblikuje preko lastnih izkušenj, kot<br />

so domnevali. Izkušnje, ki so odločilne za naše lastno<br />

in kolektivno obvladovanje življenja in razvoj odnosov,<br />

se prenašajo iz ene generacije na drugo. Pravljice so<br />

sredstvo za prenašanje pomembnih sporočil o življenju<br />

in navezovanju stikov z drugimi. Odločilno vplivajo na<br />

zmožnosti sobivanja, kreativnost in domišljijski svet<br />

človeštva. <br />

prevod: Marina Nuvak<br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


V z g o j a o t r o k a<br />

Annejet Rumke<br />

Izobraževanje,<br />

ki povzroči<br />

pregorelost<br />

Pregorelost je zelo razširjena in moderna bolezen.<br />

Annejet Rumke, psihiatrinja z Nizozemske,<br />

opisuje, kako je vse zgodnejši in pogostejši pojav<br />

simptomov stresa pri odraslih, povezan z načinom, kako<br />

naša kultura obravnava otroke.<br />

Bodisi pri nogometu, glasbi ali pri plesu, geografiji<br />

postaja ob vse večjem pritisku po dosežkih pri vedno<br />

mlajših letih vse manj pomembno veselje, ki ga pri teh<br />

dejavnostih doživljamo. Te dosežke ves čas merimo z<br />

različnimi testi in izpiti. Vsakdo, ki novih normativov<br />

ne dosega, kaj hitro izpade iz skupine ali postanejo<br />

problem, s katerim se ves čas ukvarjajo starši in učitelji.<br />

Zaradi tega imajo mnogi otroci ves čas občutek, da<br />

je z njimi nekaj narobe. Tuhtanje, dvom vase in negativne<br />

misli vodijo v fizične reakcije na stres.<br />

Zaskrbljujoče je, da se simptomi, povezani z izčrpanostjo<br />

in stresom, pojavljajo pri vedno mlajši starosti.<br />

Glede na dejstvo, da se otroci še vedno v vseh pogledih<br />

razvijajo – razvoj možganov, imunskega sistema, navad<br />

in duševnih lastnosti – je toliko bolj pomembno, da zanje<br />

ustvarimo okolje, v katerem se lahko razvijejo biološki<br />

ritmi, življenjske sile, ki izgrajujejo telo in ščitijo<br />

dušo; tako da jim pomagamo, da se razvijajo v ozračju<br />

varnosti.<br />

Why children need fairy tales<br />

Neurobiological arguments for telling<br />

fairy tales<br />

Imagine that there was a magic potion which<br />

gets your child to sit still and listen attentively,<br />

which at the same time gives wings to his or her<br />

imagination and extends vocabulary, which additionally<br />

develops the capacity to put oneself in another person’s<br />

place and share their feelings, which also strengthens<br />

your child’s trust and allows him or her to look into<br />

the future with courage and confidence. Such a magic<br />

potion does, indeed, exist: it is the fairy tales which we<br />

tell or read to our children. Story lessons are the highest<br />

form of teaching. <br />

Do pregorelosti pride po daljšem obdobju. Zato je<br />

očitno, da je potrebno ugotoviti, do katere mere so<br />

ekonomske razmere in družinske okoliščine zadnjih<br />

tridesetih let vplivale na dvig števila otrok z vedenjskimi<br />

motnjami, kot je strah, težave s spanjem, hiperaktivnost,<br />

destruktivno vedenje in učne težave. Način,<br />

kako danes otroke obravnavamo, bi lahko bil povezan<br />

z vedno bolj pogostim in zgodnjim pojavom simptomov<br />

stresa pri odraslih.<br />

Čas za sanjarjenje in umetnost brezdelja<br />

Vedno pogosteje danes za otroke skrbijo odrasli in<br />

imajo manj prostega časa zase kot pred tridesetimi leti.<br />

Ves čas so zaposleni z mnogoterimi organiziranimi dejavnostmi,<br />

kot so športi in klubi kakor tudi televizija in<br />

računalniki.<br />

Kako zelo, je mogoče opaziti že pri otrocih v vrtcu.<br />

Dosti več jih spodbujajo in jim dajo manj časa za to,<br />

da bi zbrali svoje misli, manj imajo domišljije in lastne<br />

pobude za igro kot prejšnje generacije. Izginila je umetnost<br />

dolgočasenja, ki je do določene mere zdrava, ter<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 5


zatopljenosti v igro, kajti tudi starši niso več sposobni<br />

prenašati dolgočasenja pri svojih otrocih.<br />

Njihova prva misel je, da so nekaj naredili narobe.<br />

Toda 'dolgočasiti se' pomeni, da nekaj trenutkov ne<br />

vemo, kaj bi s svojim časom in potem najdemo nekaj,<br />

s čimer se zaposlimo na lastno pobudo, iz lastne domišljije<br />

in virom kreativnosti.<br />

Uči nas, kako se obrniti na lastni notranji vir dejavnosti,<br />

kako vključiti domišljijo in voljo, da se sami lotimo<br />

nečesa. Obstajal je dober razlog, zakaj je bil dolgčas<br />

nekaj, kar se je občasno pojavilo predvsem v otroštvu.<br />

Mladostniki so se potem že naučili, kako se smotrno<br />

zaposliti.<br />

Danes se nam ni treba dolgočasiti, otroci lahko gledajo<br />

DVD-je celo na zadnjih sedežih avtomobila in kakor<br />

hitro nekaj trenutkov ne vemo, kaj bi počeli, kako obvladati<br />

tišino ali kaj s sabo, prižgemo glasbo ali televizijo,<br />

se z nekom pogovarjamo po internetu ali igramo<br />

igro na mobitelu. Vedno manj časa sanjarimo in se poglabljamo<br />

v svoj notranji svet.<br />

Toda cena, ki jo plačamo za to pasivno razvedrilo, je<br />

preveč spodbujen živčni sistem in nevarnost, da postajamo<br />

vedno bolj izčrpani, imamo probleme s stresom<br />

– in to v vedno mlajših letih.<br />

Otroci v spreminjajočih se oblikah družine<br />

Če je bil nekoč domači dom mesto miru, kamor si se<br />

lahko zatekel ali se brez omejitev igral z drugimi otroki,<br />

ima večina današnjih otrok dva zaposlena starša. To<br />

pomeni, da se morajo zgodaj naučiti uveljaviti se okolju<br />

zunaj družinskega kroga. Dosti prej kot prejšnje generacije<br />

se morajo naučiti prilagajati pravilom, navadam<br />

in različnim ljudem, ki pazijo nanje. Vedno več otrok<br />

živi v skrpanih družinah, ko se njihovi starši ločijo.<br />

To ustvari dodaten stres tako za starše kot za otroke.<br />

Morajo se preseliti, pogosto v drugo mesto ali državo,<br />

morajo se uveljaviti ter si najti prijatelje v dveh ločenih<br />

okoljih. Nič več ne vedo, kje je njihov pravi dom.<br />

Če hoče nekaj doseči ali nečesa ne narediti, se lahko<br />

otrok obrne na drugega starša ali izigra enega proti<br />

drugemu. Otroke konflikti in prepiri okoli denarja<br />

in pravice do obiskov med ločevanjem obremenjujejo.<br />

Ostanejo v negotovem vmesnem območju, posebno<br />

pri težkih ločitvah, ki jih spremljajo prepiri, pri katerih<br />

vsak od staršev opravlja drugega. Naučijo se, da<br />

so pred vsakim staršem tiho in ne komentirajo, kaj<br />

se dogaja v drugi družini. V zelo zgodnjem obdobju se<br />

morajo čustveno postaviti na svoje noge. To v mladosti<br />

mnogokrat privede do 'razdrobljenosti', kar globoko<br />

vpliva na njihov čut za življenje. Čeprav mnogi dajejo<br />

navidezni občutek, da so se zmožni prilagoditi, jim vse<br />

to vzame veliko vitalne energije, ki potem ni na voljo<br />

za druge razvojne naloge, kot je igra in učenje. Enako<br />

velja za otroke, ki rastejo v dveh kontrastnih kulturah<br />

in so pod stalnim pritiskom, da se prilagajajo vsaki od<br />

njiju.<br />

Občutek varnosti, zadovoljstva in da je vse 'v najlepšem<br />

redu', je bistven osnovni pogoj, da otroci uspevajo.<br />

Takšen občutek spodbuja skladen srčni utrip in fizično<br />

sprostitev, ki jo potrebujejo kot protiutež tej vedno bolj<br />

stresni družbi.<br />

Vedno manj priložnosti imajo, da odvečno energijo<br />

porabijo skozi igro in gibanje, posebno v mestih. Ker<br />

se jih starši bojijo pustiti, da se igrajo na prostem, raje<br />

vidijo, da sedijo pred televizijo ali računalnikom.<br />

Otroci pod stresom – preobremenjeni starši<br />

Pri ženskah, ki so v času nosečnosti pod stresom in<br />

napete, je več možnosti, da bodo rodile otroka, ki veliko<br />

joče in slabo spi. Vendar pa med vsemi kulturnimi<br />

vplivi, starši pod stresom in televizija, niso edini vzrok<br />

zato, da so otroci hiperaktivni, da jim manjka koncentracije,<br />

in da zjutraj ne morejo vstati. Nekateri otroci,<br />

kot na primer tisti, ki imajo motnjo pozornosti ali so hiperaktivni<br />

to nagnjenje, zaradi katerega so bolj živahni<br />

in imajo vedenjske težave, prinesejo s seboj na svet.<br />

Drugi otroci so občutljivi od rojstva. Staršem lahko jokajoč<br />

otrok mnogo let noč za nočjo jemlje spanec. Otroci,<br />

ki trpijo zaradi strahu, tisti z avtističnim nagnjenjem<br />

in tisti s konstitucijo, ki je preveč odprta in občutljiva,<br />

prav tako hitro postanejo hiperaktivni. Popolnoma jih<br />

lahko vržejo iz tira dejavniki, ki na druge otroke sploh<br />

ne vplivajo, ali se nenadoma, brez nekega očitnega<br />

vzroka ujezijo. Starši takih otrok imajo polne roke dela<br />

s podporo in zaščito svojega sina ali hčere in z dajanjem<br />

'navodil' otrokovemu okolju, kako z njim ravnati,<br />

da ves čas ne naleti na odklanjanje. Pogovarjajo se z<br />

učitelji, poskušajo pri materah drugih otrok doseči, da<br />

bi se njihovi otroci lahko pri njih igrali ali da bi dobili<br />

tako zaželeno vabilo na rojstnodnevno zabavo. Toda<br />

večinoma ne morejo preprečiti, da se kljub njihovemu<br />

trudu njihov otrok ne bi spozabil. Jan, ki se je samo<br />

minuto poprej mirno igral v pesku, nenadoma vstane<br />

in gre do drugega otroka ter ga začne z lopato tolči<br />

po glavi. Oče mora eno uro po začetku rojstnodnevne<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


zabave odpeljati Mario, ki je vsa v solzah, potem ko so<br />

vsi skupaj gledali napet DVD. Rashidova starša morata<br />

vedno znova prihajati v šolo, ker se je grdo vedel in ni<br />

poslušal. Kevinovi sosedje povedo socialni službi, da ga<br />

starša zlorabljata, ker ga slišijo vsak večer vreščati. Pri<br />

takem obnašanju si starši, sosedje, prijatelji in starši<br />

drugih otrok najprej mislijo, da je za otrokove težave<br />

kriva napačna vzgoja.<br />

Bodisi da jim to povedo v obraz, ali govorijo za hrbtom,<br />

imajo starši takih otrok vedno občutek krivde in<br />

čutijo neizrečeno sodbo, da so za to krivi le oni. Morda<br />

bi morali biti preprosto bolj strogi ali pa, nasprotno,<br />

bolj sočutni; svojega otroka bi morali bolje zaščititi,<br />

morali bi mu že enkrat pustiti, da sam poskrbi zase,<br />

morali bi …<br />

Ob upoštevanju vsega tega je jasno, da so ti starši pod<br />

hudim pritiskom. Videla sem mnoge starše takih otrok,<br />

kako so zdrsnili v pregorelost; ne ker bi bila posebno<br />

stresna njihova služba, ampak predvsem zato, ker so<br />

imeli tako malo razvedrila zunaj družine in so jih otrokove<br />

težave povsem preplavile.<br />

dolgočasenje kot pa neprestan aktiven napor. Pustimo<br />

otroke pri miru, da se spet lahko razmahneta kreativnost<br />

in domišljija.<br />

V družini je zdrava navada, da ne delamo mnogo stvari<br />

hkrati. Obroki bi morali potekati brez telefonskih<br />

klicev, televizije ali časopisa. Vsem dobro dene dan,<br />

ko nihče nima nikakršnih obveznosti. Živimo tukaj in<br />

zdaj, dovolj prostora je za spontane načrte ali preprosto<br />

za mir in tišino. Vsaka oseba ima svoje opozorilne<br />

znake, da je stres premočan. Odrasli se moramo naučiti<br />

spoštovati lastne omejitve in omejitve naših otrok<br />

in sami živeti življenje, kjer je dovolj prostora za mir in<br />

brezdelje v najboljšem pomenu besede. Kajti k aktivnemu<br />

življenju pripadata tišina in razmislek tako kot<br />

izdih vdihu in spanje budnemu stanju.<br />

O avtorici: Annejet Rumke je zdravnica v Amsterdamu.<br />

Dela v otroški in odrasli psihiatriji in je usposobljena terapevtka<br />

za družine in pare ter terapevtka za dialog. <br />

Kako se izogniti prekomernemu stresu?<br />

Da bi zmogli otroci zdravo prenašati stres, je pomembno,<br />

da jih ves čas ne zaposlujemo ali se z njimi ukvarjamo.<br />

Kajti življenjske sile se uspešno razvijajo le skozi<br />

mir in ritem. Otroci staršev, ki so ves čas pod stresom,<br />

tisti, ki so sami pod stresom, ker morajo ves čas z ene<br />

aktivnosti na drugo, iz šole na šport, v glasbeno šolo,<br />

potem pa k prijatelju ali babici, se ne morejo umiriti.<br />

Ne smemo jih ves čas nekam voziti in od njih pričakovati<br />

dosežke. Ni potrebno, da so najboljši v zboru, pri<br />

violini ali na nogometu, ampak jim moramo dovoliti,<br />

da pri teh dejavnostih preprosto uživajo, se zabavajo.<br />

Prav tako ni potrebno, da se ves čas učijo, so pozorni,<br />

opazujejo, da o nečem razmišljajo ali da razumejo,<br />

zakaj nekaj počno. Za psihološki razvoj in za notranji<br />

vir življenja je dosti bolj pomembno sanjarjenje, in<br />

Burnout education<br />

Burnout is a widespread modern disease. Annejet Rümke, a psychiatrist in the Netherlands, shows how the<br />

increasingly early and frequent appearance of stress symptoms in adults is closely connected with the way<br />

in which our culture treats children.<br />

Be it football or music, dance or geography – the joy we experience in these activities becomes less and less important<br />

with ever greater pressure to achieve at an ever younger age. Such achievement is constantly measured with<br />

various tests and examinations. Anyone who does not meet to the norm rapidly falls out of the group or becomes a<br />

constant source of worry for parents and teachers. As a result many children are subject to the constant experience<br />

that something is wrong with them. Brooding, self-doubt and negative thoughts lead to physical stress reactions.<br />

There is a worrying trend that symptoms associated with exhaustion and stress are appearing at an ever younger<br />

age. In view of the fact that children are still developing in every respect – brain development, immune system, habits<br />

and soul qualities – it is all the more important to create an environment for them in which biological rhythms,<br />

the life forces which build up the body and support the soul, can develop, helping them to unfold in an atmosphere<br />

of security. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 7


V z g o j a o t r o k a<br />

mag. Boštjan Štrajhar<br />

Od vzgoje do<br />

samovzgoje<br />

Slovenci smo možnost izbire osnovne šole dobili<br />

z osamosvojitvijo. Poleg javnih šol, ki ponujajo<br />

bolj ali manj isti program, lahko danes starši<br />

izbirajo še med waldorfsko, montessori, katoliško šolo in<br />

šolanjem na domu. Pedagoška načela med naštetimi šolami<br />

so zelo velika, laiki pa največkrat waldorfsko pedagogiko<br />

zmotno povezujejo s cerkvijo oziroma s pedagogiko Marije<br />

Montessori. Če je v Ljubljani po dvajsetih letih obstoja<br />

waldorfske šole njena pedagogika pustila jasen pečat v<br />

javnem in strokovnem prostoru, pa je njena pot v Celju<br />

oziroma Savinjski dolini na začetku.<br />

Pomembna komponenta waldorfske pedagogike, ki bi<br />

jo rad poudaril tokrat, je samovzgoja. Slaba, t. i. enosmerna<br />

vzgoja, namenjena sama sebi, namreč ne priznava<br />

zmote; učitelji ali starši v njej iščejo potrditve<br />

lastnih konceptov, s takšnim ravnanjem pa varujejo<br />

identiteto. Učitelji in starši morajo za najboljše rezultate<br />

vzpostaviti zaupljiv odnos, ki temelji na strpnosti,<br />

pripravljeni pa morajo biti tudi na spremembo miselnih<br />

in emocionalnih konstruktov ali, povedano drugače,<br />

osebnostno in duhovno morajo rasti. Napredek na<br />

vseh področjih je sicer v teoriji samoumeven, zaželen in<br />

opevan, v praksi pa ena izmed najtežjih stvari v življenju.<br />

Težnja po razvoju je pravzaprav tista sila, ki vzgaja<br />

naše otroke. Vzgajamo namreč s tem, kar smo, in ne s<br />

tem, kar vemo. Učitelji in starši morajo biti predstavniki<br />

napredka, to pa se kaže tako, da zmorejo pozabiti<br />

stare zamere, se odvezati od lagodja in storiti tisto, kar<br />

je prav, kar pa največkrat ni povezano z našo hedonistično-narcistično<br />

kulturo. V današnjem času otroci v<br />

t. i. zunanjem svetu, kjer prevladuje nenehnem boj za<br />

prvo mesto, cilj pa opravičuje prav vsa sredstva, tega<br />

vzora nimajo. Seveda pa smo tudi učitelji in starši zmotljivi,<br />

nestrpni, včasih prestrašeni in negotovi, le stežka<br />

se premikamo naprej. Pomembno je, da smo takšna<br />

notranja stanja zmožni v vsej polnosti prepoznati, se<br />

obrniti po pomoč h kolegom, prijateljem, predvsem pa<br />

se uzreti vase. Pogoj takšnega spoznanja pa ni naš analitičen<br />

um, temveč naše srce. Največji del (samo)vzgoje<br />

tako pripada intuiciji, čutenju in našemu srcu. Če bi<br />

(samo)vzgoja pripadala le analitičnemu umu, potem bi<br />

vzgajali robote, ki so zmožno procesirati določene naloge.<br />

Otroci pa se učijo izključno iz zgleda, posnemanja,<br />

do pravega, resničnega znanja pa pridejo takrat, ko izkušnjo<br />

povežejo z razumevanjem. 1 Ponavljanje faktografskih<br />

podatkov vodi le do nevrotičnega uma.<br />

Vzgoja se vedno začne doma, zavedati pa se je treba,<br />

da otrok ni tabula rasa - bel list papirja, ki ga bomo<br />

starši in učitelji popisali ter tako odločilno vplivali na<br />

otrokovo življenje. Nezavedno, ki se ustvari v otroštvu,<br />

sicer res v veliki meri vpliva na naše življenje, a vprašanje<br />

je kaj je bilo prej: nezavedno ali izbira staršev? Če<br />

smo lahko odprti do spoznanj, ki so jih nekateri imeli<br />

že pred začetkom moderne znanosti, eden izmed njih<br />

je dr. Rudolf Steiner utemeljitelj waldorfske pedagogike,<br />

potem lahko vidimo, da moderna znanost šele po<br />

100 letih prihaja do spoznanj, o katerih je govoril že<br />

Steiner. 2 Počasi prihajamo v obdobje, ko vse več ljudi<br />

prepoznava, da otrok dejansko prihaja iz duhovnega<br />

sveta ter s seboj nekaj prinaša, da to ni zgolj sofisticirano<br />

fizično bitje, katerega bistvo je užitek. Prav takšno<br />

mišljenje je ustvarilo krizo, ki smo ji priča danes. Če bi<br />

imeli vsi otroci tega planeta možnost negovati potenciale,<br />

s katerimi so se rodili oziroma so jih prinesli s seboj,<br />

potem bi prav vsak posameznik bil delček velikega<br />

urejenega mozaika. Naloga učiteljev je prepoznati, negovati<br />

in povzdigniti tisto, kar mladi idealisti prinesejo<br />

seboj. Kajti če bomo znali to, potem bodo otroci izbirali<br />

poklice, ki bodo temeljili iz (po)klica. Če nam uspe to,<br />

potem bodo mladi izbirali poklice, ki jih bodo radi opravljali.<br />

Če bodo nekaj radi delali, potem bodo pri delu z<br />

vsem srcem in posledično bodo v tem postali resnično<br />

dobri, v delu videli smisel in ob njem doživljali izpopolnjenost.<br />

Dokler pa bo večji del družbe usmerjen v to, da<br />

otrok pridobi čim več faktografskih podatkov in dobre<br />

ocene, do takrat bodo otroci imeli le dobre ocene, ki pa<br />

s poznejšim življenjskim uspehom in zadovoljstvom nimajo<br />

dosti povezave. Da bi zmogli narediti tisto, kar je<br />

prav, bi morali videti, kaj otroci prinašajo iz duhovnega<br />

sveta, a potemtakem bi morali priznati duhovni svet<br />

kot realno dimenzijo. Treba je poudariti, da je takšno<br />

gledišče – da je vesolje živo in zavestno, da otroci od<br />

nekje pridejo – obstajalo v vseh kulturah, razen v naši<br />

zahodnjaški, temelječi na dosedanji znanosti. In do takrat,<br />

ko duhovnih dimenzij bivanja ne bomo priznavali,<br />

do takrat bomo na otroke, vzgojo in šolo gledali strogo<br />

materialistično, to pa pomeni, da se bo poudarjal zgolj<br />

ozek vidik življenja - tisti, ki se da izmeriti. Na kakšen<br />

način pa bi vi izmerili ljubezen do dela, do življenja, do<br />

partnerja, ljubezen vaših otrok do vas?<br />

Človekova notranjost je za moderno znanost še vedno<br />

velika neznanka. Problem tega pa ni v tem, da so znanstvene<br />

teorije o človeškem duhu slabe ali napačne,<br />

predvsem so nepopolne. Ne upoštevajo ali pa se namerno<br />

izogibajo glavni komponenti človeškega bitja – njegovemu<br />

transpersonalnemu ali perenialnemu bistvu,<br />

ker ga ne morejo zajeti z znanstveno metodologijo, ki<br />

obstaja. Waldorfska pedagogika in njen epistemološki<br />

pristop je tu seveda izjema in je zaradi tega v neskončni<br />

prednosti. In ker pravo znanje prihaja iz konstruiranja<br />

lastnega znanja je torej normalno, da ljudje Steinerju<br />

preprosto ne morejo verjeti, fascinira pa to, da ljudje ne<br />

verjamejo niti nevrološkim znanstvenim raziskavam, ki<br />

pričajo o škodljivosti zgodnje intelektualizacije. Po drugi<br />

strani pa je prav zgodnja intelektualizacija tudi vzrok<br />

kasnejšega okornejšega mišljenja kar na nek način pojasni<br />

nejeverne Tomaže. 3<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


V z g o j a o t r o k a<br />

Šola bi morala vzgajati za prihodnost. Kakšna bo ta<br />

prihodnost, pa ne vemo. V preteklosti nas je politika<br />

preko usmerjenega izobraževanja izgrajevala v to, kar<br />

je iz nas hotela narediti, kritične mislece prav gotovo<br />

ne, in če mislite, da danes katerakoli politika nima<br />

interesa vplivati na bodoče volivce, se motite. A večji<br />

problem leži v človeku samem: navsezadnje smo bitja,<br />

ki potrebujemo ogromno časa, da sprejmemo nekaj novega.<br />

Pogoj sprejetja pa je, kot rečeno, izkušnja, ki jo<br />

razumemo šele kasneje. Šola bi morala v vseh pogledih<br />

prilagoditi vzgojo in šolanje posamezniku, ki zmore živeti<br />

in delati z drugimi. Cilj waldorfske šole je človek, ki<br />

je popolnoma individualiziran, a hkrati široko udeležen<br />

v skupnosti, človek, ki bo zmogel biti svoboden, pa ne v<br />

hedonističnem smislu, temveč da bo imel moč in voljo<br />

delal tisto, kar je prav, to pa ni nujno pogojeno z ugodjem.<br />

Waldorfska šola je tako primerna za vse otroke.<br />

Najmočnejši in najšibkejši člen vsake šole pa je učitelj,<br />

zato se moramo zavedati lastnih omejitev, lastnih zmot<br />

oziroma gonov ega, ki nas 'obvladujejo', ter strmeti k<br />

nenehni samovzgoji. <br />

1 Piaget, J.(1962) Play, dreams, and imagination in children. New<br />

York, Norton<br />

2 Na primer: Evolucija človeških možganov je neločljivo povezana s<br />

tem, kako so ljudje uporabljali orodja. Spremembe v strukturi<br />

človeške roke so (bile) tesno povezane s potrebo po prijetju, metanju<br />

in manipuliranju objektov, kot sta kamen in palica. To je<br />

vodilo (in še vodi) do sprememb v strukturi možganov, živčnega<br />

sistema in razvoja novega, kompleksnejšega razmišljanja. Roka<br />

je bila očitno primarno gibalo v organizaciji človeške kognitivne<br />

arhitekture in operacij. Ta isti proces sočasne evolucije zavzame<br />

mesto v razvoju posameznika: otrok, ki se uči igranja na violino<br />

ali klavir, razvije nevrološke povezave, ki vplivajo na vseživljenjsko<br />

učenje (Wilson 1998: 34).<br />

Evolucijski biologi in antropologi trdijo, da so nevrološke poti<br />

možganov povezane s kompleksnimi sposobnostmi jezika, ki se<br />

razvija skupaj z roko. Zgodnje koordinacije med roko in vidom<br />

dejansko označijo pot nevronskim potem, ki jih možgani pozneje<br />

preoblikujejo za razumevanje individualnih besed in jih oblikujejo<br />

v smiselno komunikacijo. Najbolj učinkovita tehnika za kultiviranje<br />

inteligence stremi k združevanju uma in telesa, ne pa k<br />

njunemu ločevanju (Wilson 1998: 289). Študije o razvitosti možganov<br />

dokazujejo, da so še možgani adolescenta precej nerazviti.<br />

Biološke spremembe, ki omogočajo, da so emocije harmonično<br />

integrirane z abstraktnim mišljenjem in sposobne sodbe,<br />

v glavnem nastanejo šele v zgodnjih dvajsetih letih (Brownlee,<br />

1999: 44,54). Človek fizično dozori (dokončno razvije mišice in<br />

motorično koordinacijo) šele v zgodnjih dvajsetih letih (Hughes,<br />

Noppe 1985: 88).<br />

'Če naj bi bilo res, da roka ne visi samo ob koncu zapestja, je<br />

enakovredno res, da možgani niso osamljeni nadzorni center, ki<br />

prosto plava v udobni lobanjski kabini. Gibanje telesa in možganske<br />

aktivnosti so funkcionalno medsebojno odvisni, njihova<br />

sinergija pa je tako močna, da nobena posamezna znanost ali<br />

znanstvena disciplina ne more samostojno razložiti človeške veščine<br />

ali vedenjskih vzorcev.' (Wilson 1998:10)<br />

3 Kompleksne intelektualne naloge in socialno obnašanje izhajajo<br />

iz uspešno integriranih raznovrstnih življenjskih izkušenj in ne<br />

samo iz ozko preračunljivih in logičnih operacij. Osnoven primer<br />

tega je zmožnost odraslega človeka, da misli sebe. Študije bolnikov,<br />

ki so imeli poškodbe možganov, so pokazale, da so občutki<br />

bistveni dejavnik pri sklepanju racionalnih odločitev. Občutki<br />

nas vodijo pri določanju vrednot med različnimi možnostmi in<br />

tako ponudijo osnovo pri odločitvah med njimi. Skrajna logika,<br />

ki je odmaknjena od človeških čustev, je nezadostna za oceno<br />

vrednot – torej nima vloge pri pomenu izbire (Demasio 1994:54).<br />

Rudolf Steiner<br />

Duhovno ozadje izobraževanja<br />

Organizacija<br />

waldorfske šole<br />

Ko govorimo o organizaciji, na splošno<br />

nakazujemo, da je nekaj potrebno organizirati<br />

(urediti). Toda ko govorim o organizaciji<br />

waldorfske šole, ne mislim in ne morem misliti na ta način,<br />

saj v resnici lahko organiziramo nekaj, kar je mehanske<br />

narave. Možno je organizirati ureditev v tovarni, kjer<br />

se deli povezujejo v celoto na osnovi idej, ki jih je nekdo<br />

udejanil. Celota obstaja in jo je potrebno sprejeti kot<br />

organizem. Potrebno jo je preučevati. Potrebno je spoznati<br />

njeno ureditev kot organizem, kot organizacijo.<br />

Šola, kot je waldorfska, je organizem v tem smislu,<br />

vendar je ni mogoče organizirati, kot sem dejal prej,<br />

kot program, kjer bi bilo v predpisih navedeno, kako<br />

naj deluje: Odstavki 1, 2, 3 itd. Kot sem rekel, sem<br />

popolnoma prepričan – in govorim brez ironije – da<br />

lahko dandanes pet ali dvanajst ljudi sede skupaj in<br />

izdela idealni šolski program, ki ne bo potreboval nobenih<br />

popravkov. Ljudje so dandanes tako inteligentni<br />

in pametni: paragraf 1, 2, itd., vse do 12 in še dalje.<br />

Edino vprašanje, ki se poraja, je: ali se to da izvesti v<br />

praksi. In takoj se bo pokazalo, da lahko nekdo naredi<br />

mikavne programe, toda potem ko šolo ustanovi, ima<br />

tu opraviti z zaključenim organizmom.<br />

To šola torej sestavljajo učitelji, ki niso oblikovani iz<br />

voska. V 1. ali 5. odstavku bo na primer pisalo: učitelj<br />

mora biti takšen in takšen. Toda osebje ni sestavljeno<br />

iz nečesa, kar bi se lahko oblikovalo kot vosek, treba<br />

je poiskati vsakega učitelja posebej in ga sprejeti<br />

z zmožnostmi, ki jih ima. Predvsem je potrebno razumeti,<br />

kaj so te sposobnosti. Za začetek je treba vedeti,<br />

ali je učitelj dober za osnovno šolo ali za višje razrede.<br />

Če želimo nekaj doseči, moramo razumeti posameznega<br />

učitelja tako, kot v človekovem organizmu razumemo<br />

nos ali uho. Ne gre za vprašanje teoretičnih načel<br />

in pravil, marveč za soočanje z realnostjo, kakršna je.<br />

Če bi učitelje lahko zgnetli iz voska, bi lahko naredili<br />

programe. Toda tega ni mogoče narediti. Tako je prva<br />

realnost, na katero lahko računamo, kolegij učiteljev.<br />

In tega je potrebno intimno poznati. Temeljno načelo<br />

organiziranosti waldorfske šole je torej, da moram, ker<br />

sem direktor in duhovni svetovalec na tej šoli, intimno<br />

poznati kolegij učiteljev in vse člane, poznati moram<br />

vsako posebnost posebej.<br />

Drugo so otroci in tu smo se na waldorfski šoli na<br />

začetku soočili z določenimi praktičnimi težavami. Šolo<br />

je v Stuttgartu sredi strasti in impulzov v letih 1918 in<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 9


1919, po zaključku vojne, ustanovil Emil Molt. To je bilo<br />

predvsem socialno dejanje. Očitno je bilo, da na področju<br />

socialnega življenja za odrasle ni bilo mogoče dosti<br />

narediti. V srednji Evropi so ti vse skupaj doumeli le za<br />

nekaj tednov po koncu vojne. Po tem so pogled obrnili<br />

spet nazaj v svoje razrede. In tako je nastala ideja, da<br />

naredimo nekaj za naslednjo generacijo. In ker je bil Emil<br />

Molt industrialec iz Stuttgarta, mu ni bilo treba iti od<br />

hiše do hiše, da bi agitiral za otroke, saj smo dobili otroke<br />

delavcev v njegovi tovarni. Torej so bili sprva otroci, ki<br />

smo jih dobili iz Moltove tovarne, bilo jih je okrog 150, v<br />

bistvu delavski otroci. Tem 150 otrokom so bili priključeni<br />

skoraj vsi antropozofski otroci iz Stuttgarta in okolice,<br />

tako da smo na začetku delali z okrog 200 otroki.<br />

Posledica takšne situacije je bila, da je bila to praktično<br />

šola za vse razrede (Einheitschule). Za osnovo smo imeli<br />

delavske otroke, medtem ko antropozofski otroci večinoma<br />

niso bili delavski, pač pa so pripadali vsem slojem, od<br />

najnižjih do najvišjih. Torej je bilo na waldorfski šoli že s<br />

samo socialno sestavo izločeno vsakršno razlikovanje na<br />

osnovi statusa ali razreda. In cilj je vedno bil in tudi bo le<br />

upoštevanje tistega, kar je obče človeško. Kar na waldorfski<br />

šoli velja, so izobraževalna načela, zato med vlogami<br />

za vpis med posameznimi otroki ni razlik, pa četudi bi<br />

hoteli na primer vpisati sem otroka delavca in otroka bivšega<br />

cesarja. Štejejo le pedagoška in didaktična načela,<br />

in to bo veljalo tudi v prihodnje. Waldorfska šola je bila<br />

torej že od samega začetka zamišljena kot splošna šola.<br />

To pa je seveda prinašalo nekatere težave, saj delavski<br />

otrok prinese s seboj v šolo drugačne navade kot otroci<br />

iz drugih slojev. In ta nasprotja so se izkazala za izjemno<br />

koristna, razen nekaterih manjših zadev, ki jih je bilo<br />

mogoče z nekaj truda odpraviti. Katere so bile te težave,<br />

si lahko zlahka predstavljate; večinoma so se nanašale<br />

na življenjske navade in pri otrocih dostikrat ni lahko<br />

odstraniti vsega, kar prinesejo s seboj v šolo. Čeprav je<br />

tudi to mogoče doseči, če se človek tega loti z dobro voljo.<br />

Kljub temu so mnogi otroci iz tako imenovanih višjih<br />

slojev, ki niso bili vajeni imeti ob sebi nekaterih stvari,<br />

včasih domov odnesli neko neprijetno stvar, ki je izzvala<br />

neprijazne komentarje njihovih staršev.<br />

Tukaj so bili torej, kot sem rekel, na drugi strani otroci.<br />

Lahko bi rekel, da so oni predstavljali manjše težave.<br />

Večja težava je izhajala iz dejstva, da je bil ideal waldorfske<br />

šole izobraževati popolnoma v skladu z vedenjem o<br />

človeku, dajati otroku teden za tednom tisto, kar zahteva<br />

njegova lastna narava.<br />

V prvi fazi smo organizirali waldorfsko šolo kot osnovno<br />

šolo z osmimi razredi, tako da smo v njej imeli otroke<br />

stare od 6 ali 7 do 14 ali 15 let. Ti otroci so na začetku<br />

prišli k nam iz vseh vrst različnih šol. Prišli so z vsem<br />

mogočim predznanjem, prav gotovo ne vedno takšnim,<br />

ki bi se nam zdelo primerno za otroka določene starosti.<br />

Tako prvo leto nismo mogli računati na to, da bomo lahko<br />

izvajali naš ideal izobraževanja in tudi nismo napredovali<br />

v skladu z načrtom: 1., 2. itd, pač pa smo morali<br />

napredovati v skladu z individualnostmi otrok, ki smo<br />

jih v vsakem posameznem razredu imeli. Kljub temu je<br />

to bila le manjša težava. Večja težava je v tem, da nobena<br />

metoda izobraževanja, ne glede na to, kako idealna je,<br />

ne sme iztrgati človeka iz njegovih življenjskih povezav.<br />

Človek ni abstraktna stvar, ki bi jo lahko potisnili skozi<br />

izobraževanje in končali z njim; človek je otrok določenih<br />

staršev. Odraščal je kot produkt socialnega reda. In po<br />

izobraževanju mora ponovno vstopiti v ta socialni red.<br />

Vidite, če bi želeli izobraževati otroka strogo v skladu z<br />

neko idejo, bi pri 14-ih ali 15-ih letih brez dvoma bil zelo<br />

idealen, toda v modernem življenju ne bi našel svojega<br />

prostora, bil bi kot na morju. Torej na waldorfski šoli<br />

ni šlo le za vprašanje uresničevanja ideala, kakor tudi<br />

ni sedaj. Smisel izobraževanja otroka je torej, da ostane<br />

v stiku s trenutnim dnevnim življenjem, s socialnim redom<br />

današnjega dne. In tukaj ni smiselno reči: sedanji<br />

socialni red je slab. Četudi je dober ali slab, v njem preprosto<br />

moramo živeti. In za to gre; v njem moramo živeti<br />

in zato ne moremo otrok preprosto odstraniti iz njega.<br />

Soočil sem se torej z izjemno zahtevno nalogo uresničevanja<br />

ideje izobraževanja na eni strani, medtem ko sem<br />

na drugi strani moral biti v celoti v stiku z življenjem<br />

današnjega dne.<br />

Uradniki s področja izobraževanja so seveda menili, da<br />

je tisto, kar je bilo izvajano v drugih šolah, neke vrste<br />

ideal. Res je, da so vedno dejali: ni mogoče doseči ideala,<br />

človek lahko naredi le najbolje, kar v danih razmerah<br />

zmore. Življenje zahteva od nas vse mogoče stvari. Ampak<br />

ko imamo v praksi opravka z njimi, vidimo, da se tičejo<br />

vseh obstoječih ureditev, ki so bile zastavljene bodisi<br />

s strani državnih avtoritet ali drugih avtoritet kot izredno<br />

dobre in gledajo na institucijo, kot je waldorfska šola, kot<br />

na neke vrste čudaški hobi, kaprico, nekaj, kar je naredil<br />

nekdo, ki je malo prismuknjen.<br />

Veste, takšno čudaško šolo lahko vedno pustimo takšno,<br />

kot je, nato pa vidimo, kaj bo iz nje nastalo. In v<br />

vsakem primeru je treba s tem računati. Torej sem se<br />

trudil z njimi pogoditi preko naslednjega kompromisa:<br />

v memorandumu sem zaprosil, da mi dajo tri leta odloga,<br />

da preverim svojo 'kaprico', in otroci bodo po tem<br />

času dovolj napredovali, da bodo lahko prestopili tudi<br />

v običajne šole. Tako sem izdelal memorandum, ki je<br />

prikazal, kako naj bi otroci na koncu tretjega razreda,<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


namreč v devetem letu starosti, dosegli določeno stopnjo<br />

in bili zmožni vstopiti v četrti razred na drugi šoli. Toda<br />

v vmesnem obdobju, sem rekel, želim popolno svobodo,<br />

da lahko dam otrokom teden za tednom, kar je v skladu<br />

z vedo o človeku potrebno. In potem sem zaprosil, da mi<br />

dajo svobodo še enkrat od devetega do dvanajstega leta.<br />

Ob koncu dvanajstega leta bi naj otroci ponovno dosegli<br />

stopnjo, ki bi jim omogočila vstop v redno šolo; in isto še<br />

enkrat ob njihovem odhodu iz šole. Podobno tudi glede<br />

otrok – oziroma, seveda, glede mladih dam in gospodičev,<br />

- ki zapuščajo šolo, da vstopijo na kolidž, fakulteto ali<br />

drugo visoko šolo; od pubertete do časa, ko vstopajo na<br />

kolidž, naj bi bila popolna svoboda; toda do tega obdobja<br />

bi morali dovolj visoko napredovati, da bi zmogli vstopiti<br />

na kateri koli kolidž ali univerzo – saj bo seveda minilo<br />

še precej časa, preden bo svobodna visoka šola v Dornachu<br />

pripoznana kot taka, ki daje ustrezno kvalifikacijo<br />

za življenje.<br />

Ta dogovor, da delamo vzporedno z organizacijo redne<br />

šole je bilo naše prizadevanje, da naše namene in prepričanja<br />

uskladimo s stvarmi, kot dejansko so, da naredimo<br />

neko harmonijo. Kajti v waldorfski šoli ni nič nepraktičnega,<br />

prav nasprotno, ta 'čudaškost' si na vsaki točki<br />

prizadeva uresničevati stvari, ki jih je mogoče praktično<br />

aplicirati v življenje.<br />

Poleg tega ne gre za ustanavljanje nove šole na osnovi<br />

nekega slabega izuma – potem bi bila konstrukcija,<br />

ne organizem - pač pa gre v resnici za proučevanje tega<br />

organizma, teden za tednom. Potem bo opazovalec človeške<br />

narave – in to vključuje otrokovo naravo – iz meseca<br />

v mesec osvetlil najbolj konkretne izobraževalne mere.<br />

Tako kot zdravnik ne pove na prvem pregledu vsega, kar<br />

mora biti narejeno za njegovega pacienta, pač pa ga mora<br />

opazovati, ker je človeško telo organizem, toliko bolj je<br />

potrebno stalno proučevanje v organizmu, kot je šola.<br />

Zlahka se zgodi, da bo na primer zaradi narave osebja<br />

in otrok v letu 1920 nekdo deloval na način, ki je popolnoma<br />

drugačen od tistega z osebjem in otroki v letu<br />

1924. Lahko, da se je osebje povečalo in zelo spremenilo<br />

in otroci bodo popolnoma spremenjeni. Zaradi tega tudi<br />

najbolj urejena poglavja od 1 do 12 ne bodo učinkovita.<br />

Izkušnja, ki jo dobivamo iz dneva v dan v razredu, je<br />

edino, kar šteje.<br />

Srce waldorfske šole so torej, ko govorim o njeni organiziranosti,<br />

sestanki učiteljev. Ti se izvajajo periodično,<br />

in ko sem lahko v Stuttgartu, se izvajajo pod mojim vodstvom,<br />

sicer pa se izvajajo v pogostih intervalih. Tukaj<br />

vsak učitelj skozi vse šolsko leto, pred zbranim osebjem<br />

zelo nadrobno razpravlja s kolegi o svojih izkušnjah v razredu.<br />

Ti stalni sestanki osebja šolo povežejo v organizem<br />

na enak način, kot je tudi človeško telo ob pomoči srca<br />

organizem. Kar na teh sestankih učiteljev šteje, niso načela,<br />

pač pa pripravljenost vseh učiteljev, da živijo skupaj<br />

v dobri volji, in brez kakršnegakoli rivalstva. In posebno<br />

pomembno je, da je nasvet, ki ga damo drugemu učitelju,<br />

učinkovit le, če čutimo resnično ljubezen do prav<br />

vsakega otroka. In s tem ne mislim na ljubezen, o kateri<br />

pogosto govorimo, pač pa ljubezen, ki pripada umetniškemu<br />

učitelju.<br />

Ta ljubezen je drugačna od običajne ljubezni. Prav tako<br />

je drugačna kot sočutje, ki ga čutimo do bolnega človeka.<br />

Toda da bi zdravili bolnika človeka – prosim, da me<br />

tukaj ne razumete napačno – moramo biti sposobni to<br />

bolezen tudi ljubiti. Zmožni moramo biti govoriti o lepi<br />

bolezni. Seveda je za bolnika zelo slaba, toda za tistega,<br />

ki jo mora zdraviti, je bolezen lepa. V določenih okoliščinah<br />

je lahko bolezen celo veličastna. Lahko je zelo slaba<br />

za pacienta, toda za osebo, čigar naloga je, da pristopi in<br />

jo zdravi, obravnava z ljubeznijo, je lahko veličastna. Podobno<br />

je fant, ki je velik nagajivec, lahko s svojim pobalinstvom<br />

včasih tako izredno zanimiv, da ga lahko imamo<br />

izredno radi. Na waldorfski šoli imamo, na primer, zelo<br />

zanimiv primer zelo neobičajnega fanta. Na waldorfski<br />

šoli je že od začetka, prišel je direktno v prvi razred. Njegova<br />

posebnost je bila, da je takoj, ko mu je učitelj obrnil<br />

hrbet, pritekel do njega in ga udaril po hrbtu. Učitelj s<br />

tem s tem lumpom ukvarjal z izredno ljubeznijo in zanimanjem.<br />

Pobožal ga je, ga odpeljal nazaj na njegovo<br />

mesto in mu z ničimer ni dal vedeti, da je opazil, da je<br />

dobil udarec od zadaj. Človek lahko tega otroka ozdravi,<br />

obravnava le, če v celoti upošteva njegove dedne zasnove<br />

in okolje. Vedeti mora, v kakšen okolju je rasel, poznati<br />

pa mora tudi njegovo bolezensko sliko. Potem pa lahko,<br />

kljub njegovemu pobalinstvu, nekaj doseže, še posebej,<br />

če lahko take vrste pobalinstvo ljubi. Na osebi, ki je prav<br />

posebno pobalinska, je nekaj, kar lahko ljubiš.<br />

Učitelj mora na te stvari gledati drugače kot povprečna<br />

oseba. Zato je zanj zelo pomembno, da razvije to posebno<br />

ljubezen, o kateri sem govoril. Potem lahko na sestanku<br />

učiteljev pove nekaj stvarnega. Kajti človeku nič tako zelo<br />

ne pomaga pri ravnanju z normalnimi otroki kot opazovanje<br />

otrok s težavami.<br />

Vidiš, da je zdrave otroke razmeroma težko proučevati,<br />

saj je pri njih vsaka značilnost omiljena (manj opazna).<br />

Ni tako lahko videti, kako je s posamezno značilnostjo<br />

in v kakšnem razmerju je z drugimi. Pri otroku s težavami,<br />

kjer ena značajska poteza prevladuje, kmalu najdemo<br />

način za delo s to značajsko potezo, četudi vključuje<br />

patološko obravnavo. In to izkušnjo lahko apliciramo na<br />

'normalnega' otroka.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 11


Takšna je torej organizacija waldorfske šole; in takšna<br />

kot je, ji je prinesla slavo, tako da je število otrok skokovito<br />

naraslo. Medtem ko smo začeli z okoli 200 otroki, jih<br />

imamo sedaj skoraj 700. In ti otroci so v vseh razredih;<br />

tako je waldorfska šola sedaj organizirana kot splošna<br />

šola v najboljšem pomenu besede. Za večino razredov,<br />

posebno nižjih razredov, smo morali uvesti paralelne razrede,<br />

ker smo dobili toliko otrok za en sam razred, tako<br />

imamo prvi A in B razred in tako dalje. To je seveda za<br />

waldorfsko šolo pomenilo še toliko več zahtev. Kajti tam,<br />

kjer je celotna organizacija zasnovana tako, da predstavlja<br />

življenje, njen značaj oblikuje vsak nov otrok; in organizem<br />

s tem novim članom zahteva nov način ravnanja<br />

in nadaljnji študij človeka.<br />

Organiziranost pouka v waldorfski šoli je takšna, da<br />

glavna ura poteka zjutraj. Prične se pozimi ob 8.00 ali<br />

8.15, poleti nekoliko bolj zgodaj. Posebna značilnost te<br />

glavne ure je, da odpravi običajen urnik. Nimamo urnika,<br />

ki je sicer običajen, pač pa v tej glavni uri, prvi dve<br />

jutranji uri, poteka en predmet, z vmesnim odmorom za<br />

manjše otroke. Ta predmet se izvaja štiri ali šest tednov,<br />

da se obdela določena količina snovi. Zatem sledi drugi<br />

predmet.<br />

Lahko bi nasprotovali argumentom, da otroci zaradi<br />

tega naučeno pozabijo, ker si je obsežno snov, ki jo na<br />

tak način vzamemo, težko zapomniti. Prav je, da temu<br />

nasprotovanju ugovarjamo z argumentom organizacije<br />

podajanja in odličnostjo učiteljev. Predmete v zadnjih<br />

tednih šolskega leta na kratko povzamejo, da naredijo<br />

pregled celoletnega dela. Na ta način se otrok poveže s<br />

predmetom.<br />

Pouk tujega jezika, ki je pri nas ura konverzacije,<br />

predstavlja v tej organizaciji izjemo. Kajti pri nas pričnemo<br />

s poučevanjem tujih jezikov, če je le mogoče – to<br />

je z angleščino in francoščino – v najnižjih razredih, in<br />

otrok se uči govoriti v teh jezikih že od samega začetka.<br />

Poleg tega se, kolikor je le možno, jezika uči brez<br />

prevajanja pomena v njegov materni jezik (tako imenovana<br />

'direktna metoda'). Beseda je tako v tujem jeziku<br />

povezana s predmetom, ne z besedo v materinem jeziku.<br />

Otrok v tujem jeziku na novo spozna besedo 'miza'<br />

– tuje besede se ne nauči kot prevoda besede 'miza' v<br />

svojem materinem jeziku. Nauči se torej direktno vstopati<br />

v nek drugi jezik, kot je njegov materni jezik, in to<br />

se še posebno pozna pri mlajši otrocih. Še več, naša<br />

praksa je, da se izogibamo temu, da bi mlajšim otrokom<br />

podajali kakršnokoli abstraktno, teoretično slovnico.<br />

Otrok pred starostjo 9 do 10 let ne more razumeti<br />

slovnice. Šele takrat namreč doseže pomembno prelomnico,<br />

o kateri bom govoril pozneje, ko bom govoril o<br />

dečkih in deklicah na waldorfski šoli.<br />

To poučevanje tujega jezika se večinoma izvaja med<br />

10. in 12. uro zjutraj. To je čas, ko poučujemo predmete,<br />

ki niso zajeti v glavno uro, ki pa se vedno izvajajo<br />

v jutranjem delu. Tako se vsakršna oblika poučevanja<br />

religije izvaja v tem času. Več pa bom o tem poučevanju<br />

religije, kot tudi o poučevanju morale in o disciplini,<br />

govoril, ko se bom ukvarjal s temo 'dečki in deklice na<br />

waldorfski šoli'. Toda v tem trenutku želim poudariti,<br />

da so popoldanske ure pouka namenjene petju, glasbi<br />

in pouku evritmije. To je tako zato, da lahko otrok,<br />

kolikor je le možno, z vsem svojim bitjem sodeluje pri<br />

celotnem pouku in poučevanju, ki ga prejema. <br />

prevod: Josipa Žilić Hozjan<br />

Spiritual Ground of Education<br />

The Organisation of the Waldorf School<br />

When we speak of organisation to-day we commonly imply that something is to be organised, to be arranged.<br />

But in speaking of the organisation of the Waldorf School I do not and cannot mean it in this sense, for<br />

really one can only organise something which has a mechanical nature. One can organise the arrangements<br />

in a factory where the parts are bound into a whole by the ideas which one has put into it. The whole exists and one must<br />

accept it as an organism. It must be studied. One must learn to know its arrangements as an organism, as an organisation.<br />

A school such as the Waldorf School is an organism in this sense, as a matter of course, — but it cannot be organised,<br />

as I said before in the sense of making a program laying down in paragraphs how the school shall be run: Sections:<br />

1, 2, 3, etc. As I said, I am fully convinced — and I speak without irony — that in these days if five or twelve<br />

people sit down together they can work out an ideal school plan, not to be improved upon, people are so intelligent<br />

and clever nowadays: Paragraphs 1, 2, etc., up to 12 and so on; the only question which arises is: can it be carried<br />

out in practice? And it would very soon be apparent that one can make charming programs, but actually when one<br />

founds a school one has to deal with a finished organism. <br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


U t r i n k i<br />

Simona Pajk<br />

Zgodba iz šolskih<br />

klopi<br />

Ker je čas pisanja spričeval, gospa Nuvak pa<br />

vztrajno moleduje za prispevke, sem iz ene<br />

od 'zaprašenih' računalniških map potegnila<br />

tole zgodbico, ki so jo moji učenci v drugem razredu zelo<br />

radi poslušali. Mogoče ob njej, kdo od vas dobi navdih – za<br />

kakšno poletno 'matematično' zgodbo.<br />

Še pojasnilo k zgodbi. Bodimir je škrat, ki se je naselil<br />

k nam že v prvem razredu.<br />

Skupaj z njim smo se podajali na različne pustolovščine,<br />

odkrivali življenjske, matematične in druge<br />

skrivnosti. Meljuk pa je njegov prijatelj – tudi škrat,<br />

seveda.<br />

Zdaj, ko smo že v četrtem razredu, sta fanta sicer onemela,<br />

nam pa še vedno držita častno stražo na polički<br />

v razredu.<br />

Bodimirjevi kamniti cmoki<br />

Zgodba za utrjevanje poštevanke<br />

Jutro je dišalo po borovnicah in Bodimir se je že v postelji<br />

odločil, da bo za kosilo pripravil borovničeve cmoke.<br />

O, že ob misli nanje se mu je v ustih nabirala slina.<br />

Nabiranje borovnic je sicer dolgočasna zadeva. Če nisi<br />

Bodimir, se ve! On jih ni nabiral kar tako, eno po eno.<br />

Najprej jih je nabiral po tri in štel: 3, 6, 9, 12, 15, 18,<br />

21, 24, 27, 30, 33, 36.<br />

Potem se mu je zazdelo, da bodo tri čisto premalo za<br />

en cmok – in število borovnic je povečal na devet. Ob<br />

misli na to, kako sočni bodo cmoki, so se mu ustnice<br />

razlezle v širok smehljaj.<br />

Torej: 9 borovničk za en cmokec, 18 za dva, 27 za tri,<br />

za štiri jih bom potreboval 36, 45 za pet, 54 za šest, 63<br />

za sedem, za osem 72, za devet 81, za deset 90, 99 za<br />

enajst in 108 za dvanajst cmokov! To bo pojedina!<br />

Z zvrhano polnim lončkom - in resnici na ljubo, s polnim<br />

trebuščkom, se je odpravil domov.<br />

Meljuka vonj po borovnicah ni zvabil zgodaj iz postelje.<br />

Imel je tako lepe sanje, da se mu je zdelo škoda kar<br />

vstati in pozabiti nanje. Sanjal je o kamnih! Meljuk je<br />

namreč imel zeelo rad kamne, veste! Sanje o kamnih so<br />

bile tako čudovite, da jih je skrbno spravil pod blazino.<br />

Upal je, da ga bodo ponoči spet obiskale. In potem jo<br />

je jadrno, kar brez zajtrka, odkuril k svojim kamnom.<br />

To ti je bila zbirka. Na stotine kamnov, eden lepši od<br />

drugega. Odkar se je Bodimir kar naprej 'važil' s tisto<br />

svojo poštevalnico, jih je tudi Meljuk zlagal tako, da jih<br />

je lahko hitro prešteval.<br />

Rjave je imel zložene po štiri skupaj. 4, 8,12,16, 20,<br />

24, 28, 32, 36, 40, 44, 48; Bele, okrogle kot hlebčke pa<br />

je zložil po osem skupaj. Ti so bili najlepši, tako lepo<br />

beli, okrogli …<br />

Medtem ko se je Meljuk pogovarjal s svojimi belimi,<br />

okroglimi kamni, je Bodimir delal cmoke. Lepe, bele,<br />

okrogle. Zlagal jih je na pladenj, na okensko polico.<br />

Nad hišico naših prijateljčkov je zaokrožila tatinska<br />

sraka. S svojim deset palcem dolgim repom ni kaj prida<br />

lepo letela. Sedla je na visoko smreko in od daleč opazovala.<br />

Gledala je lepe, bele, okrogle Meljukove kamne.<br />

Gledala je lepe, bele, okrogle Bodimirjeve cmoke. In v<br />

glavo ji je šinila na moč imenitna potegavščina.<br />

'Malo sem in malo tja,' si je rekla, se spustila dol in<br />

začela s prenašanjem cmočkov tja in kamnov sem … in<br />

vsi so bili lepi, beli okrogli.<br />

'Kosiiiiloooooo!' je zaklical Bodimir. Meljuk se ni dal<br />

dolgo prositi. 'Upam, da nisi cmočkov preveč razkuhal!'<br />

je rekel Bodimirju! 'Danes sem jih pa ravno prav skuhal,<br />

kar poglej, kako čvrsti so!' se je pohvalil ponosni<br />

kuhar. Sedla sta in se lotila cmokov – če smo natančni<br />

– kamnov.<br />

'Joooojjjjjjjj!' je zarjul Meljuk. Rad je imel kamne, tako<br />

da bi jih jedel – pa spet ne! 'Sraka je bila, sem vedel,<br />

da nič dobrega ne naklepa! O, ko jo dobim, ji zalučam<br />

kamen naravnost v tatinski kljun!' in se je jezil in še<br />

jezil in še malo jezil.<br />

Bodimir pa je zložil kamne na pladenj in se odpravil k<br />

omari s kamni, kjer so bili zloženi njegovi borovničevi<br />

cmoki. Prijatelja sta jih imela za večerjo. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 13


U t r i n k i<br />

Beli bratec<br />

Igra 2.b razreda<br />

Jana Dagarin<br />

Jernea in Robert Brezovnik<br />

Utrinek iz<br />

razrednega izleta 2.a<br />

Beli bratec, kosov mladiček, ki osreči s prihodom<br />

na svet svojo družino, hkrati pa povzroči mnogo<br />

skrbi, pritegne pozornost drugošolcev. To me<br />

vzpodbudi, da sanjam z njimi in pričnem zapisovati besedilo<br />

za našo predstavo.<br />

Mama kosovka se sprašuje: 'Čvrsta jajčka sem valila,<br />

štiri ptičke izvalila. Rjavka je prijazna hčerka, Vran in<br />

Cigan se črno bleščita, a Beli bratec se z belino iskri, to<br />

varno ni. O, dete belo, od kod si se vzelo? Kaj naj storim?'<br />

Na belega ptička preži mnogo nevarnosti. Družina<br />

mu priskrbi pisano perje ptic, to pa vznemiri ptice v<br />

Zelenem logu, ki jim take vrste ptič ni poznan. Mladiček<br />

zato zamahuje s krili in se spet premeni v belega kosa,<br />

ki z belino privabi kragulja. Uspe mu pobegniti.<br />

Po nasvetu štrka in krastače odleti na sever:<br />

'Na zračnih tokovih naj jašem samo do belih ovčic na<br />

visoko nebo. Naj poletim za sinje obzorje nad belo pogorje,<br />

kjer bele brate dobim, z njimi živahne pesmi zažvrgolim.'<br />

Družina ga išče: 'O , beli naš bratec, kje vendar si? Vrni<br />

se bratec, srce nas boli. O beli naš bratec, kje vendar si?<br />

Srečo želimo ti, nič več skrbi!'<br />

Kosove potolažita sova in modra krastača. Beli bratec<br />

je šel iskat svojo srečo. Na poti do sreče pa je bilo še<br />

mnogo dogodivščin, pomagale so mu mnoge živali, on pa<br />

je rad delil svojo toplino drugim.<br />

In kako se je zgodba razpletla? Tako da:<br />

'Mama kosovka in oče Zlatokljun veselo žgolita, saj Beli<br />

bratec se veseli, z belo kosovko Koko belo novo gnezdo<br />

gradi. Zapojmo, veselo zdaj sreči na glas: Hej, sreča ljubeča,<br />

saj ti si že v nas.'<br />

Drugošolci so se v jutranjem krogu radi 'spreminjali'<br />

v junake iz zgodbe. Igra je bila napisana za njih, zato je<br />

bilo vlog ravno prav za vse. Razveselili so nas z doživeto<br />

uprizoritvijo, izkazali so se z zavzetostjo za skupno delo<br />

in nudenje pomoči in podpore drug drugemu. Pri pripravi<br />

predstave so pomagali starši in učitelji, ki poučujejo v<br />

2. b razredu. Ga. Zupan In ga Benić Drobac sta poklonili<br />

svoje ustvarjalne ideje, ga. Maletin Kolarič je pregledala,<br />

katera oblačila bi se za naše junake našla v šolski garderobi<br />

z oblačili za igre. Hvala vsem, ki ste sodelovali v<br />

procesu ustvarjanja.<br />

Po uspeli predstavitvi na naši šoli smo z vlakom odpotovali<br />

v Radovljico, kjer smo v krasni graščini predstavili<br />

zgodbo o Belem bratcu še otrokom iz Radovljice. <br />

Sobota zjutraj, težki oblaki, dež, na mobilcu pa<br />

vseeno kaže sonce. Končno se tudi tehnologija<br />

moti. Spogledava se: 'Gremo?'<br />

'Gremo.' Sicer ni bilo resne dileme, saj je v naju zrlo šest<br />

očk z velikanskim pričakovanjem. Ob tem pozabiš tudi<br />

na kašelj in prehlade.<br />

Nabašemo dežnike, pelerine in košaro dobrot, na hitro<br />

dodamo še frizbi in vrv ter kot običajno pozabimo fotoaparat.<br />

'Gospa Aljančič, zamujamo, pet minut in smo pri<br />

Urhu, upam, da še ne boste šli.'<br />

Krenili smo v dežju navkreber. Najprej fino in previdno<br />

z otroki v rokah, vse pod kontrolo. A mik blata in prijateljev<br />

je vseeno postal prevelik in bližnjice bolj zanimive<br />

kot resni pogovori staršev. Red je dobival vse ohlapnejšo<br />

obliko in svoboda pravi pomen besede. Po slabi uri, ko<br />

so se pogovori sprostili, starši pomešali, otroci spremljali<br />

samo še s pogledom, pade odločitev, da se obrnemo nazaj.<br />

Naredimo nekaj fotografij, ki ne vsebujejo več dežnih<br />

kapelj, a to sploh ni več važno, in se kot plaz vsujemo<br />

nazaj v dolino. Totalna uživancija, 2.a v akciji.<br />

Kot blisk smo bili nazaj pri Urhu, kjer nas je že kar<br />

pogumno grelo sonce, otroci pa opominjali na lačne trebuščke.<br />

Res ni bilo treba dolgo trpeti lakote, kmalu je<br />

otroško čebljanje in vik zamenjalo njih zadovoljno mlaskanje<br />

in pokušanje marmelad, kruha, namazov, sira,<br />

salam, zelenjave, oreščkov, peciva, piškotov in raznih sokov.<br />

Med uživaške vzdihe ob odličnem prigrizku sta se<br />

počasi začela vračati prešeren smeh in razigranost. Kdo<br />

pravi, da s polnim trebuhom ne moremo skakati, noreti<br />

in se zabavati. 2.a zmore vse, tudi pospraviti. Resnici na<br />

ljubo, to je resda storil začasno pridruženi del razreda,<br />

a kdo bi našim škratom to zameril, saj vendar pet dni<br />

šole na teden ni zadosti, da bi se vse pomenili. Seveda je<br />

kmalu mlajšim bratcem in sestricam začelo zmanjkovati<br />

moči in eden po eden smo odhajali od Urha vsak na svoj<br />

konec.<br />

V avtu pa: 'A gremo jutri še enkrat?'<br />

'Ja, ampak samo če bo dež!' <br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


U t r i n k i<br />

Igor Velepič<br />

Glasbena in zgodovinska<br />

ekskurzija<br />

Dunaj, Budimpešta<br />

in Bratislava<br />

Od četrtka, 23., do ponedeljka, 27. maja <strong>2013</strong><br />

V<br />

četrtek, 17. maja, dopoldne so nas z izvrstnim<br />

koncertom, v katerem je bila tudi Božična<br />

kantata, navdušili dijaki (njih 70) waldorfske<br />

šole Pötzleinsdorf z Dunaja pod taktirko njihovega učitelja<br />

glasbe Andreasa Geberja. Že lani so nam z izvedbo Carmine<br />

Burane skladatelja Carla Orffa priredili sijajno doživetje. Z<br />

vsemi temi svojimi nastopi so oni navdušili nas, naša šola<br />

in mesto Ljubljana pa njih!<br />

V četrtek, teden pozneje, pa smo se zbrali ob 5.30 in<br />

se odpeljali proti Budimpešti. Bilo nas je 24, kot gost<br />

hospitant pe je šel z nami še učitelj glasbe iz Maribora.<br />

Prvi postanek smo imeli v Lendavi, kjer smo si ogledali<br />

tamkajšnji kulturni center, sijajen primer organske<br />

arhitekture, ki jo je načrtoval arhitekt Imre Makovecz.<br />

Nato smo se peljali po Madžarski in se ustavili ob Blatnem<br />

jezeru, ki je dolgo 77 km, na njegovem najožjem<br />

delu (pri mestu Tihany). Naučili smo se pritrdilnice<br />

(igen) in nikalnice (nem) in reči hvala (köszönöm) in<br />

pozdraviti (jó napot kivánok oziroma szia) in reči spomenik<br />

(muemlek) in ključ (kulcs) …<br />

Ko smo nato prispeli v Budimpešto, smo najprej videli<br />

mostove na Donavi in se zapeljali ter na koncu peš<br />

povzpeli na ribjo trdnjavo in do gradu na Budimu. V<br />

Pešti smo si ogledali Vaci ulico, Obdonavje, veličasten<br />

spomenik in zelo lep gradič. Na waldorfski šoli Budimpešta<br />

Peštidekut so dijaki četrtega letnika ravno imeli<br />

predstavitev zaključnih projektov. Njihovi dijaki so<br />

nam razkazali šolo in pokazali razstavljene praktične<br />

dele projektov. Ponoči se nam je pridružila še Pija, ki<br />

so jo starši pripeljali za nami.<br />

Zjutraj smo povedali verz, imeli nekaj pouka in se odpravili<br />

proti Bratislavi. To je bil bolj turistični ogled,<br />

prisluhnili pa smo igralcu na značilno dvometrsko<br />

flavto.<br />

Po Bratislavi smo se odpravili proti Dunaju. Tja smo<br />

prispeli okrog pol tretje ure in se usmerili na Ring (opera,<br />

muzejska četrt, parlament, gledališče, univerza,<br />

Votivkirche, borza, rokav Donave, zgradba Uranija arhitekta<br />

Maksa Fabianija, mestni park, cesarska palača<br />

in kip Marije Terezije). Ob 15.20 smo bili naročeni v<br />

sedanjem avstrijskem, nekoč pa našem skupnim, Avstroogrskem<br />

parlamentu. Po zgledu partenona ga je<br />

zgradil danski arhitekt Theophil Hansen. Videli smo<br />

veličastne hale in sejne dvorane ter prisluhnili, kako<br />

funkcionira hram demokracije. Tam se nam je na veliko<br />

veselje pridružila in potem z nami nekaj časa preživela<br />

tudi naslednji dan nekdanja sošolka Katarina.<br />

Zatem smo si na poti skozi dvorni park ogledali dorski<br />

tempelj in sam Hofburg (narodna knjižnica, muzej<br />

glasbenih inštrumentov, Sissin muzej, konjušnica) in<br />

ostanke nekdanjega rimskega mesta, Vindobona. Nato<br />

smo se ustavili tudi pred Plečnikovo zelo elegantno<br />

zgradbo, postavljeno čisto blizu katedrale, Zacherlovo<br />

palačo. Imenovali so jo tudi kostajnarska peč. Vsekakor<br />

še sedaj, po skoraj sto letih zelo moderno učinkuje.<br />

Na njej je kip sv. Mihaela, ki z levico odganja muhe... :)<br />

. Po prostem času naj bi si v gotski stolnici sv. Štefana<br />

ogledali še grobnico prvega dunajskega nadškofa, Slovenca<br />

Jurija Slatkonje (ki je tudi ustanovil zbor dvorne<br />

kapele, kar so sedaj dunajski dečki) a je bil sprednji del<br />

cerkve zavolj mašnega obreda nedostopen in smo lahko<br />

opazovali le cerkev kot celoto in igro svetlobe v njej.<br />

Nato smo jadrno odšli po Kärntner str. do turističnih<br />

infotmacij, kjer smo dobili zemljevide mesta za lažjo<br />

orientacijo. Večer je bil namenjen ogledu Haus der Musik,<br />

koder smo se najprej zvočno leže počutili kot v maternici.<br />

Potem smo si na različne načine ogledali fenomen<br />

zvoka in inštrumentov, raziskovali razne naprave<br />

in instalacije, plesali v največnem zvočniku, se sprehodili<br />

skozi sobane posvečene Josephu Haydnu, W. A.<br />

Mozartu, Ludwigu van Beethovnu, Straussom, Franzu<br />

Schubertu, Gustavu Mahlerju, Albanu Bergu in Arnoldu<br />

Schöenbergu. V paviljonu smo tudi zaplesali,<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 15


simulirani dunajski orkester je bil uspešno oddirigiran<br />

od vrste naših dijakov! Na vrhu smo se poigrali še v<br />

zvočnem laboratoriju in v muzejski trgovinici. Zatem<br />

smo se zapeljali do waldorfske šole Wien-Pötzleinsdorf,<br />

ki se nahaja v nekdanjem dvorcu.<br />

V soboto smo vstali zarana in se z dnevno karto odpravili<br />

na tramvaj ter pohiteli v znameniti Musikverein.<br />

V njem se odvije okrog 850 prireditev na leto in tam<br />

smo si ogledali stekleno in kovinsko dvorano (ob njiju<br />

sta pod zemljo še lesena in kamnita). Nato smo si<br />

ogledali še manjšo Brahmsovo dvorano ter na poti do<br />

nje bisto skladateljice Clare Schumann. Na poti v znamenito<br />

zlato dvorano, kjer so se pripravljali na vajo,<br />

smo na častnem mestu videli imeni dveh svetovno priznanih<br />

slovenskih pevk, Marjane Lipovšek in Bernarde<br />

Fink. V t.i. zlati dvorani se dogaja slavnostni vsakoletni<br />

novoletni koncert za katerega karte lahko kupimo, če<br />

smo izžrebani med pardesettisoč kandidati na loteriji<br />

(bogate cvetne aranžnaje prispevajo iz San Rema).<br />

Dvorana je skoraj povsem iz lesa in pozlate. Na stropu<br />

so slike Apolona in devetih muz. Akustika je perfektna<br />

tudi zaradi obešenega stropa in votlega prostora pod<br />

dvorano, kamor so spravljali stole, če so dvorano uporabljali<br />

za ples. Nato smo si ogledali še nekaj manjšo<br />

Brahmsovo dvorano. Zgradbo je tudi načrtoval danski<br />

arhitekt Teophil Hansen. Društvo prijateljev glasbe<br />

(musikverein) je lani praznovalo 200 let svojega delovanja.<br />

Po ogledu te veličastne zgradbe so nekateri nepozorneži<br />

dobili en katalog za v malho. Pred tem pa smo<br />

si ogledali baročno cerkev posvečeno Karlu Boromejskemu.<br />

Krasita jo dva stebra z vijačnim prikazom življenja<br />

tega svetnika, pred njo pa je jezerce s skulpturo<br />

kiparja Henry-ja Moora. Nato smo odšli v muzejsko četrt<br />

(Muzeumsquartier), kjer smo videli velikanski kompleks<br />

nekdanje dvorne konjušnice preurejen v muzeje.<br />

Dva najpomembnejša med njimi sta (kot bela in črna<br />

palača v Tadž Mahalu) Leopoldov muzej in Mumok. Zatem<br />

smo odšli v bližnji Umetnostnozgodovinski muzej,<br />

kjer smo si skupaj pogledali Klimtove freske (bolj mladostno<br />

delo), pa Tezeja in Kentavra Antonia Canove, pa<br />

Dürerja, Rembranta in Vermeerja ter Breugla in Tizianovo<br />

Madonno v zelenem. Po času za individualni ogled<br />

smo šli pogledat tudi znamenito Cellinijevo solnico. Iz<br />

KHM smo šli mimo spomenika Mariji Tereziji do slončka,<br />

zatem pa smo vstopili v naravoslovni muzej. Tam<br />

smo si šli najprej pogledat willendorfsko venero, vse pa<br />

so (hja...) predvsem očarali premikajoči dinozavri na<br />

poti. Skupaj smo šli še do simulacije ognjenika in do<br />

množice dragih ter poldragih kamnov in mineralov. Videli<br />

smo cele dvorane diamantov, biserov, opalov, smaragdov,<br />

rubinov, samorodnega zlata, platine ….<br />

Prosti čas je precej dijakov preživelo v nakupovalni<br />

Mariahilfer Strasse. Nato smo se dobili skupaj in odšli<br />

na Donauinsel. Tam je šla večina čez pontonski most,<br />

nekateri na trampoline, lahko pa smo si tudi ogledali<br />

nekaj sodobne arhitekture. Od tam smo se zapeljali v<br />

zabaviščni Prater, kje so šli nekateri na drzne vlakovne<br />

kompozicije in na kako hudo gugalnico.<br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


Potem smo se zopet zapeljali do stolnice sv. Štefana in<br />

si pogledali njeno maketo in zatem smo odšli do neogotske<br />

Mestne hiše (Rathaus), kjer se je že odvijala priprava<br />

ceremonije za Life Ball <strong>2013</strong>, največji dobrodelni<br />

dogodek za boj proti AIDS-u v Evropi. Tam smo lahko<br />

v živo videli tudi nekaj zanimivežev, pevcev in drugih<br />

slavnih... ter direktni pozdravni nagovor v prenosu generalnega<br />

sekretarja Združenih narodov Ban Ki Mina.<br />

Mraz nas je pregnal, sicer pa bi tokrat lahko videli v<br />

živo še sopranistko Ano Netrebko, pevca Eltona Johna<br />

in nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona<br />

ter še mnogotere znameniteže.Po nekaj glasbenih točkah<br />

in še več govorancah smo se torej s tramvajem<br />

vrnili na šolo.<br />

V nedeljo smo se najprej zapeljali do cesarske palače,<br />

kjer smo prisluhnili dunajskim dečkom v Hofburški kapeli.<br />

Peli so Schubertovo Mašo v b-molu. Lahko pa smo<br />

opazovali predkoncilski mašni obred s petjem gregorijanskega<br />

korala, antifonami in responzoriji. Na koncu<br />

je zbor fantičev oblečenih v mornarske uniforme pred<br />

oltarjem zapel še eno polifono skladbo. Ogledali smo<br />

si tudi zakladnico Habsburžanov z znamenito habsburško<br />

krono in krono svetega rimskega cesarstva, pa<br />

samorogov rog, pa posodo, ki je štela za sveti gral, pa<br />

insignije, žezla, vladarske plašče, slavnostne obleke,<br />

sakralno posodje in številne relikviarije... Potem smo<br />

odšli proti Augustiner Kirche, kjer so shranjena srca<br />

Habsburžanov, vmes pa smo se ustavili pri konjušnici<br />

oz. jahalni dresurni dvorni šoli z znamenitimi lipicanci.<br />

Nato smo vstopili v grobnico Habsburžanov. Največji je<br />

bil sarkofag Marije Terezije in soproga, sicer je pa bilo<br />

notri okrog 150 skrinj. Med zadnjimi so princesa Zita<br />

in Sisi ter naši državi izjemno naklonjeni, zelo spoštovani<br />

diplomat, sicer tudi osebni prijatelj dr. Franceta<br />

Bučarja, Otto Habsburški.<br />

Po tem smo v dvorcu Belvedere (krasen dvorec princa<br />

Evgena Savojskega, ki s svojo bakreno streho spominja<br />

na šotore Turkov, pred katerimi je spretni vojskovodja<br />

ubranil mesto Dunaj) videli znameniti Klimtov Poljub<br />

in Messerschmidtove hudomušne kiparske portrete<br />

(stare okrog 200 let) ter Oppenheimerjevo veliko olje<br />

na platnu Orkester (z Gustavom Mahlerjem kot dirigentom).<br />

Hitro smo se vrnili v Staatsoper pogledat opero<br />

Carmen. Carmen je pela odlična pevka latvijskega<br />

rodu, ena svetovno najbolj cenjenih dramskih sopranistk,<br />

Elina Garanča, Don Joseja pa znameniti tenorist<br />

Roberto Alagna. Opera je bila seveda krasna, naši<br />

dijaki in dijakinje pa tako zgledni in zrihtani, da jih je<br />

bilo veselje pogledat! G. šofer nas je potem še zapeljal<br />

nazaj na šolo.<br />

V ponedeljek smo vestno pospravili za seboj prostore<br />

kjer smo gostovali. G. Geber nam je malce povedal o<br />

zgodovini šole in nam razkazal tudi učilnici za glasbo<br />

in slikanje. Zatem smo se mimo mestne toplarne,<br />

katere slikovitost je načrtoval arhitekt Hundertwasser,<br />

peljali v Islamski kulturni center in vse, kar nas je zanimalo<br />

o islamu, nam je v mošeji razložila simpatična<br />

mlajša gospa po rodu iz Sudana. Videli smo minaret,<br />

mihrab, prebirali Koran (prvo suro), videli, kje stoji<br />

imam, spoznali, kaj je Kaba v Meki, kje je Medina ... ter<br />

si ogledali prelepo knjižnico in tudi prostore za obredno<br />

umivanje. Nato smo si šli pogledat po barvah in<br />

oblikah zelo značilni hiši arhitekta Hundertwasser-ja<br />

(slovaško Stovoda).<br />

Za konec smo se ustavili (še v Sparu in nato) na dunajskem<br />

pokopališču, kjer smo se poklonili Mozartu,<br />

Beethovnu, Franzu von Suppeju, Hugu Wolfu, Brahmsu,<br />

Johannu Straussu ter še posebej Arnoldu Schöenbergu.<br />

Odšli smo v krasno secesijsko pokopališko cerkev,<br />

kjer smo tudi zapeli. Za sklep smo si ogledali še<br />

grobova arhitekta Theophila Hansena in oblikovalca<br />

znamenitega stola G. Thoneta.<br />

Ekskurzija je bila sicer precej zgoščena in in bi ji dan<br />

več dal drugačno dinamiko (vključno s skiciranjem), a<br />

so bili dijaki izvrstni in smo bili večkrat učitelji deležni<br />

tudi pohvalnih komentarjev o njihovem delu in obnašanju.<br />

Še posebej lepo jih je bilo videti v operni hiši,<br />

koder so bili ne zgolj na zunaj zelo elegantni, ampak<br />

tudi po vedenju pozorni, spoštljivi in uglajeni! Hvala! <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 17


U t r i n k i<br />

Manca Biber Večerin<br />

Učna njiva<br />

Vabim vas, da se nam pridružite in z nami sodelujete<br />

pri 'Učni njivi', kjer pod mentorstvom ge. Štefke<br />

Kozamernik na praktični način spoznavamo<br />

pridelovanje po načelih biodinamike in kot skupnost<br />

skrbimo za vrt, ga obdelujemo, se na njem učimo, delamo<br />

in se družimo! Vabljeni tako izkušeni vrtnarji kakor popolni<br />

začetniki. Pridružite se nam, ne glede na to, ali že obdelujete<br />

svoj vrt, imate na balkonski polici svoje vrtnine ali pa stika z<br />

zemljo še niste imeli, a si ga želite!<br />

Začetki<br />

Prvi dan šole lahko skriva nove začetke tudi za starše.<br />

Ob prijetnem klepetu smo starši ugotovili, da nas veliko<br />

vrtnari. Nekateri so na tem področju bolj, drugi manj izkušeni.<br />

Nasveti so se vrstili in ugotovili smo, da smo drug<br />

drugemu lahko tudi na tem področju v pomoč. Priznati<br />

moram, da sem takrat prvič slišala za permakulturo. Nekaj<br />

mesecev kasneje smo se na delavnici, ki je potekala v<br />

sklopu priprav na božični sejem <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana,<br />

ponovno srečali in prišla je pobuda, da organiziram<br />

srečanje. Z veseljem sem se odzvala. Glede na to, da so<br />

naši otroci deležni izobraževanja po waldorfski pedagogiki,<br />

je bilo naravno, da na naših srečanjih izvemo čim<br />

več o biodinamiki. Marsikdo mi je omenil, da vrtnari po<br />

permakulturnih načelih, zato se mi je zdelo smiselno, da<br />

skupaj spoznamo in poglabljamo znanja tudi iz tega področja.<br />

Okvir srečanj je bil tako določen.<br />

Srečanja na temo biodinamike in<br />

permakulture<br />

Zahvaljujoč Waldorfski šoli Ljubljana in njeni podpori<br />

so se naša srečanja pričela vrstiti. Na njih vse od februarja<br />

spoznavamo osnove biodinamike in permakulture.<br />

Imamo veliko srečo, saj imamo pri našem odkrivanju<br />

omenjenih področji dva mentorja - čudovita človeka in<br />

navdihujoča predavatelja! To sta ga. Štefka Kozamernik,<br />

ki je naša mentorica na področju biodinamike in učne<br />

njive, ter g. Ira Zorko, ki nam razkriva področje permakulture.<br />

Na tem mestu se jima globoko in prisrčno<br />

zahvaljujem za vse, kar z nami delita: svoje znanje in<br />

modrost, svoj čas in pozitivno energijo. Razširjata naša<br />

obzorja in nas navdihujeta!<br />

Do danes smo na srečanjih spoznavali osnove biodinamike,<br />

osnove permakulture, pridružili smo se poslušalcem<br />

predavanj g. Nielsa Stockholma, poslušali nasvete<br />

o semenih in sadikah ge. Danijele Perdih, po permakulturnih<br />

načelih analizirali okolje ter obravnavali problematiko<br />

odtočnih voda. Spoznali smo, da je permakultura<br />

precej več kot način pridelovanja, in ugotovili, da mnoge<br />

zanima, v kolikšni meri je možno biodinamiko in permakulturo<br />

združiti. Aleš Šef je tako sestavil skovanko<br />

permadinamika, ki je postala ime za skupino vseh, ki<br />

sodelujemo pri učni njivi.<br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


O E S a v i n j a<br />

Učna njiva<br />

Ga. Cvetka Bogovčič nas je vse presenetila in navdušila,<br />

ko nam je na našem prvem srečanju ponudila<br />

kos svoje zemlje za učno njivo v Črni vasi. Učna njiva<br />

je zahvaljujoč njej, ge. Kozamernik ter vsem, ki so se<br />

projektu pridružili, sedaj zaživela in se 'razvija'. Na njej<br />

se 'teorija' o biodinamičnem pridelovanju spreminja v<br />

prakso, ob njej pa zahvaljujoč g. Zorku nadaljujemo<br />

s spoznavanjem delovanja po permakulturnih načelih.<br />

Na učni njivi smo imeli do danes tri srečanja. Vsa so<br />

potekala pod mentorstvom ge. Kozamernik in na vsakem<br />

smo marsikaj izvedeli. Naj omenim, da na vsakem<br />

srečanju upoštevamo sile, ki na ta dan delujejo. Če je<br />

le mogoče, so dnevi izbrani glede na Setveni koledar<br />

Marije Thun.<br />

Na našem prvem srečanju smo se naučili mešati gnoj<br />

iz roga ter gnoj po Mariji Thun. Z njima smo poškropili<br />

preorano zemljo, ki smo jo predhodno zrahljali. S skupnimi<br />

močmi smo posadili krompir, česen, čebulo, por,<br />

zelišča in še marsikaj. Čudovito je bilo delo opravljati<br />

skupaj – čas je v prijetni družbi hitro minil in veliko je<br />

bilo opravljenega.<br />

Prisrčen je opis drugega srečanja, ki ga je napisala<br />

Mateja Petan: ''Zopet je prišel ta dan, ko se s Petrom<br />

odpravljava v Črno vas na našo učno njivo. Se že veselim!<br />

Spet bom v naravi, vse okoli mene zeleno, jupi!<br />

Ko prispemo, se veselo pozdravimo z ostalimi vrtičkarji,<br />

vzdušje je sproščeno, otroci skačejo okoli vsi razposajeni<br />

in v travi iščejo kobilice, konji na sosednjem pašniku<br />

umirjeno prežvekujejo travo in odganjajo muhe ... Komaj<br />

čakam, da začnemo z delom in gospa Štefka nam pozorno<br />

razporedi naloge. Določi me, da bi jaz mešala gnoj<br />

iz roga. Pol ure, mi pove. Zelo se osredotočim na delo,<br />

da ne bi s svojo nezbranostjo prinesla slabe energije na<br />

mešanico, ki bo služila za gnojenje njive. Ko je gnoj zmešan,<br />

ga Peter poškropi po njivi, drugi okopavajo jagode,<br />

sadijo fižol, buče, kumare in ostalo. Gospa Štefka nam<br />

ves čas prijazno svetuje, kako in kaj, res obvlada obdelovanje<br />

vrta in rastline. Na koncu poškropimo še vse zelene<br />

dele rastlin z rmanovim čajem in popoldne se počasi<br />

prevesi v mrak. Ko se odpravljamo po travniški poti do<br />

avtomobilov in se v travi že začnejo oglašati črički, sem<br />

zelo zadovoljna in vesela, da smo na našo njivico zopet<br />

posadili nove rastline in jo lepo oskrbeli, do naslednjega<br />

tedna, ko se zopet vidimo. Se že veselim!''<br />

Za njivo je vsekakor potrebno skrbeti tudi med srečanji,<br />

saj le tako vrtnine lahko rastejo in se razvijajo<br />

ter nam s tem tudi v prihodnosti omogočajo nadaljnje<br />

učenje in dograjevanje znanja. Tu se elementu učenja<br />

pridružuje tudi element delovanja v skupnosti. Skupaj<br />

namreč skrbimo za zdravo rast in razvoj rastlin, kar<br />

nas povezuje na nevsakdanji način. In tako rastemo in<br />

se razvijamo tudi mi kot posamezniki, čeprav se tega<br />

morda niti ne zavedamo. Pridružite se nam! <br />

Vse, ki vas sodelovanje pri učni njivi zanima, prisrčno<br />

vabim, da se nam pridružite! Za dodatne informacije me<br />

lahko pokličete na 051 304 406 ali pa nam pišete na:<br />

permadinamika@gmail.com.<br />

mag. Boštjan Štrajhar, ravnatelj<br />

Waldorfska šola<br />

Celje spreminja<br />

svoje ime in se seli<br />

Po dveh letih delovanja waldorfske šole v Celju<br />

se šola seli v šest kilometrov oddaljen Žalec.<br />

Navkljub želji učiteljev in staršev in obljubam<br />

župana v dveh letih nismo našli prostorov, kjer bi šola<br />

lahko normalno nadaljevala svojo pot v Celju. To, da se<br />

selimo v Žalec, pa niti slučajno ne pomeni, da smo nad<br />

tem razočarani. Prihajamo v prostore ljudske univerze, kjer<br />

bomo v drugem nadstropju z leti zasedli vse učilnice ter<br />

tako prišli do polne devetletke. Poleg že sedaj lepo urejenih<br />

prostorov imamo na voljo tudi telovadnico, razdelilno<br />

kuhinjo, evritmijsko dvorano, zagrajeno zeleno zunanjo<br />

površino, nadejamo se še vrta in njive. V teh prostorih je<br />

pred leti delovala prva osnovna šola v Žalcu, tako da si<br />

lahko predstavljate, da so prostori veliki in svetli. Našo<br />

šolo sicer obiskujejo otroci iz kar štirinajstih občin in zdi<br />

se, da bo selitev celo pozitivno vplivala na vpis v novi prvi<br />

razred.<br />

Poleg prvih treh razredov bomo v Žalcu odprli tudi<br />

waldorfski vrtec, ki bo sprejel eno starostno mešano<br />

skupino otrok. Mesta so bila zapolnjena še preden smo<br />

uspeli na spletno stran objaviti povabilo k vpisu. Z naslednjim<br />

šolskim letom se bo torej Waldorfska šola Celje<br />

preimenovala v Waldorfsko šolo in vrtec Savinja,<br />

ki bo po dveh letih delovanja imela že sedemdeset (70)<br />

otrok! Veselje in navdušenje ob tej številki je v zbornici<br />

veliko, prav tako tudi med starši – brez njih se ta<br />

zgodba sploh ne bi začela pisati. Naslednje leto bomo<br />

medse sprejeli tudi štiri nove sodelavce in prepričan<br />

sem, da bomo tako kot sedaj še naprej uspešno sodelovali<br />

in premagovali vse izzive, ki so plod zdravega<br />

razvoja. Prav vsem sodelavcem gre čast in hvala, da ob<br />

tempu, ki ga imamo, vsakodnevno polni optimizma in<br />

energije prihajamo v šolo, ki bi ji marsikateri dan lahko<br />

rekli drugi dom. Pri našem razvoju pa vsekakor ne<br />

smemo pozabiti na matično šolo – brez konkretne podpore<br />

direktorja Iztoka Kordiša, brez neskončnih dolgih<br />

pogovorov z gospo Vero Grobelšek, ki je več dni pri nas<br />

tudi hospitirala, in vseh ostalih učiteljev, s katerimi se<br />

redno slišimo po telefonu, bi lahko šolo zgolj sanjali.<br />

Posebna zahvala gre tudi nepogrešljivim tetam iz ozadja:<br />

Karmen Bezgovšek, Moniki Černe, Alenki Lednik,<br />

Ireni Logar, Ireni Kogoj in Heleni Rejc - te vsakodnevno<br />

zasipam s telefonskimi klici in povprašujem še kaj drugega<br />

kot, kakšno je vreme v Ljubljani. Hvala vam! <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 19


O E M a r i b o r<br />

Jezik v ustih (esej)<br />

Esej opisuje moj pogled na svet. Na svet jezika,<br />

kulturo jezika, zgodovino jezika in tudi na slovnico<br />

jezika. Upam, da vam bo všeč.<br />

Njam, zrezek in ta okus. Kaj, kaj ne okušamo hrane z jezikom?<br />

No, prav, bom pa pisal o tem drugem jeziku, ki je sicer dokaj<br />

nadležen. Res je, da nas povezuje, gladi in vzpodbuja nesporazume.<br />

Ima pa tudi narečja in zgodovino. Konec koncev pa le ni<br />

tako slab, a ne? Teorija in slovnica jezika nista ravno priljubljeni<br />

temi med mulci, kot smo mi. Še sreča, da jezik niso samo šolski<br />

predmeti, slovnica in teorija. Jezik je toliko zanimiv, kot si ga<br />

narediš sam. Sam do nedavnega nisem maral jezika. Ampak v<br />

meni je nekaj preskočilo, ko sem se prisilil in prebral, po mojem<br />

mnenju, nekaj dolgočasnih knjig domačih pisateljev. Naučil sem<br />

spoznavati človeka skozi njegova dela in najti najzanimivejšo<br />

stvar in se nanjo osredotočiti tudi v manj privlačnih vsebinah.<br />

Zdaj prav rad prebiram pesmi svojih najljubših domačih pesnikov.<br />

Moj pogled na jezik se ves čas spreminja. Seveda jezik ni<br />

samo literatura, je tudi vsakodnevno komunikacijsko sredstvo,<br />

ki ga uporabljamo povsod. Čeprav smo majhna država, imamo<br />

bogato zgodovino svojega jezika in svoj jezik nasploh. Na to sem<br />

zelo ponosen. Če samo pomislimo, da v bistvu na svetu samo<br />

okoli dva milijona ljudi, od vseh teh milijard prebivalcev, govori<br />

slovensko, se lahko počutimo ponosnega na svoj jezik. Zelo pomembno<br />

pa je tudi, da se naučimo ali vsaj slišimo jezike drugih<br />

ljudi na planetu. Kaj veš, kdaj te lahko prav jezik reši iz zagate?<br />

Mene je že. Velikokrat. <br />

Srčna roža<br />

Nekoč, nekje, kjer so bili ljudje navezani na rože, je<br />

stal velik grad. V gradu sta živela kralj in kraljica, ki<br />

sta imela prelepo hčer Jutranjo. V tej deželi so bili<br />

vsi navezani na svojo rožo. Jutranjina roža je bila nežna in bela<br />

cvetka, ki se je zjutraj prva odprla.<br />

V tej deželi pa je bival mladenič Trdoglav. Bil je iz revne družine,<br />

vendar pa hrabre in svojeglave sorte. Roža Trdoglava je bila visoka<br />

in modra, podobna vrtnici, le da je imela namesto trnjev po steblu<br />

luske. Če si v deželi hotel koga ubiti, si moral prvo izkoreniniti<br />

vse rože, ki so bile povezane z lastnikom. Vsak človek je imel svojo<br />

vrsto rože. Rožo je vsak dobil že ob rojstvu. Lahko si svojo srčno<br />

rožo posadil tam, kjer si hotel, lahko si jo celo razmnožil. Če si imel<br />

posajene svoje rože na več različnih krajih, te je bilo težje ubiti. V<br />

tej deželi sta bili dve kraljestvi, ki sta hoteli vladati: kraljestvo Jutra<br />

in kraljestvo Tesnobe. Kraljestvo Jutra bi deželi prineslo boljšo<br />

prihodnost, medtem ko bi kraljestvo Tesnobe deželo pripeljalo v<br />

vojne, lakoto in smrt.<br />

Čas je tekel in kraljestvo Tesnobe se je odločilo, da bo napadlo<br />

kraljestvo Jutra. Vojska se je oborožila in pripravila za napad. Takrat<br />

pa je Trdoglav, ki je bil velik pripadnik kraljestva Jutra, saj<br />

je bil zagledan v princeso Jutranjo, videl, da bo kraljestvo Jutra<br />

padlo, če ne ukrepa. Bil je prereven, da bi si kupil meč in oklep,<br />

zato je moral uporabiti glavo. Pritihotapil se je v grad Tesnobe,<br />

kjer sta kralj in kraljica gledala na svojo črno vojsko. Nadel si je<br />

pregrinjalo, ki ga je prinesel s seboj, pritihotapil se je kralju in<br />

kraljici Tesnobe za hrbet in ju tako prestrašil, da sta skočila skozi<br />

okno in ob pristanku pomendrala svoje srčne rože pred gradom.<br />

Tako sta se sama ubila.<br />

Ob tistega dne dalje na gradu Jutra, poleg bele cvetke, na dvorišču<br />

in oknih cveti tudi visoka modra roža z luskami. <br />

Gabriel Kovačič, učenec WŠ Maribor<br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


N o v e i n i c i a t i v e<br />

Darja Brecelj Ipavec<br />

Otroci vejo, da je<br />

svet dober<br />

Tri glavne značilnosti waldorfske<br />

predšolske vzgoje<br />

Še danes se živo spomnim trenutka, ko sem še kot<br />

majhna sedemletna frklja nekega sončnega dne<br />

plezala po stopnicah pred hišo in se igrala. Bil<br />

je zadnji dan pred prvim šolskim dnevom. Vsi okrog mene<br />

so odštevali. Na vrhu stopnic pred vrati je sedela nona in<br />

mi rekla: 'Zdaj se igraj in uživaj, potem boš morala v šolo!'<br />

Trenutek je obstal, zdelo se mi je, da gre nekaj h koncu.<br />

Okrog in okrog sebe sem čutila, da me obdaja nekaj tako<br />

lepega in dragocenega, da je treba to 'nekaj lepega' čuvati.<br />

Nekoč je veljalo 7 let, danes samo še 6. Šest let otroštva,<br />

brezskrbnosti, igranja brez meja, šest let miline<br />

v zavetju staršev, none in nonota, prijateljev iz ulice,<br />

skrivanje po vrtu do večera, večerja, kopanje in spat.<br />

Vsak dan isto in vsak dan - sreča. Vemo, da se tudi<br />

teh 6 let kraljestva brezskrbnosti še krči: otroci se že<br />

'učijo', 'štejejo', 'sami nastopajo pred starši', in na pamet<br />

ponavljajo pravljico, ki jo bodo pripovedovali potem<br />

odraslim!<br />

Igra brez meja<br />

V otroku je želja, če ne celo nuja po tem, da se igra.<br />

Otrok je kot struga in igra je voda, ki teče naprej in išče<br />

pot preko vseh ovir. Ko se igra, v otroku vznike občutek<br />

sreče – brez želje, da bi rad kaj imel ali kaj dosegel. Je<br />

že vse tam! Ko se otrok igra, se njegov notranji svet<br />

začne povezovati z zunanjim. Spoznava kvalitete tega<br />

sveta in se izraža že kot individuum, išče stike, sklepa<br />

kompromise ... lahko bi naštevali! Po raziskavah<br />

avstralskega projekta The Play Project bi moral otrok<br />

imeti čas za prosto, samoiniciativno igrati vsaj eno uro<br />

in pol v notranjih prostorih in vsaj eno uro zunaj. Prosta<br />

igra je v dnevnem ritmu waldorfskih vrtcev izjemno<br />

pomembna, igrače so izdelane iz naravnih materialov,<br />

ročno in namenoma niso dokončane (kos lesa, blago iz<br />

svile, lesena palica).<br />

Ti si moj vzor, vredno te je posnemati<br />

Starši dobro vemo, da so otroci kot naša mala ogledalca.<br />

Vse se zrcali v njih: ton in barva naših besed,<br />

način, kako odložimo kozarec na mizo, naša nežnost<br />

in vztrajnost, ko gre vse narobe. Tudi vzgojitelj v vrtcu<br />

se tega globoko v sebi zaveda, zato vse, kar dela, dela<br />

tako, da ga je vredno posnemati.<br />

Če smo vse to dali otroku pred vstopom v šolo, smo<br />

mu zavezali najboljšo culico za na pot. Iz nje bo jedel,<br />

ko bo hudo in tudi ko bo uspeval in se veselil življenja.<br />

Slike so objavljene z dovoljenjem waldorfskega vrtca<br />

Kresnica iz Bukovice. <br />

Waldofska pedagogika, ki jo je začel razvijati Rudolf<br />

Steiner, je v svojih temeljih vzniknila iz velike ljubezni<br />

in globokega spoštovanja do otroka in njegovega otroštva.<br />

Razvojna psihologija, ki jo je natančno predstavil<br />

v svoji knjigi Študij človeka, gre seveda naprej vse do<br />

zrelih let, temelji pa se vendarle postavijo prav v ranemu<br />

otroštvu: 'V kalčku rastline je začetek življenja.'<br />

Naš sodelavec in predavatelj z Norveške Godi Keller mi<br />

je po dolgoletnem delu s socialno ogroženimi zadnjič<br />

dejal: 'Spoznal sem, da se v prvih letih otroštva lahko<br />

naredi vse.' Vprašali bi me: 'In kaj je to vse, kar otroku<br />

lahko damo ravno v tem krhkem in kratkem obdobju?'<br />

Vsak dan isto – vsak dan sreča<br />

Otroku je prijetno, če ve, kaj ga čaka. Danes je petek.<br />

Zjutraj vstane, se obleče, gre v vrtec, pri vratih ga že<br />

čakajo prijatelji. V igralnici je čas za prosto igro, nato<br />

vzgojiteljica začne mesiti testo. Vsak petek pečemo<br />

kruh. Otrok si oddahne, ker mu ni treba skrbeti, kje<br />

bo, kdo bo z njim, kaj se bo dogajalo. Ve, da bo mesil<br />

testo, pekel hlebčke. In si reče: Aha, danes je petek!<br />

Otrok čuti, da ne vodi niti ne usmerja sam toka dnevnega<br />

življenja. Odrasli ga vodimo. Vodimo ga premišljeno<br />

in v ritmu ponavljanja. V ponedeljek slikamo, v<br />

torek oblikujemo iz voska, v sredo je rajanje, v četrtek<br />

risanje z voščenimi bloki, v petek pečemo kruh. Lepo<br />

je, če čutimo, da življenje mirno teče.<br />

Informativni vpis v waldorfski vrtec Zlata ptica<br />

že poteka, prijave zbiramo na:<br />

waldorfajdovscina@gmail.com<br />

Glavna predstavitev vrtca je bila v začetku junija.<br />

www.waldorf-ajd-go.blogspot.com<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 21


D o g o d k i<br />

Konferencija<br />

ŠKOLA ZA SUTRA –<br />

OD MOZGA DO UMA<br />

Umijeće podučavanja ili<br />

podučavanje kao umjetnost<br />

na kojoj će sudjelovati svjetski poznata imena iz<br />

područja neuroznanosti i pedagogije<br />

20.- 21. Rujan <strong>2013</strong>, Velika dvorana FER-a, Zagreb,<br />

pod visokim pokroviteljstvom<br />

predsjednika Republike Hrvatske<br />

prof.dr.sc. Ive Josipovića<br />

Posebna gošća predavačica<br />

Barunica Susan Greenfield<br />

Barunica Susan Greenfield sa sveučilišta u Oxfordu, jedna<br />

je od najpoznatijih europskih neuroznanstvenica, redovna<br />

profesorica na Odsjeku za farmakologiju Sveučilišta u Oxfordu<br />

i vodeća istraživačica na području istraživanja fizičke<br />

osnove svjesnosti i Alzheimerove te Parkinsonove bolesti.<br />

Barunica Greenfield je bivša ravnateljica britanskog Kraljevskog<br />

instituta i pobornica demokratizacije neurologije. Drži<br />

predavanja i vodi javne emisije diljem Velike Britanije i SAD-a.<br />

Gostuje kao predavačica na brojnim svjetskim sveučilištima,<br />

a medijima je zanimljiva zbog svog nekonvencionalnog i zanimljivog<br />

pristupa znanstvenim činjenicama i istraživanjima<br />

koje koristi u svrhu promoviranja smislenijeg i kvalitetnijeg<br />

načina života. Autorica je nekoliko svjetskih uspješnica,<br />

uključujući „ Ljudi sutrašnjice: Kako 21. stoljeće mijenja naš<br />

način razmišljanja“, a njezina knjiga Priča o mozgu prevedena<br />

je na hrvatski jezik. Dobitnica je brojnih prestižnih svjetskih<br />

priznanja i nagrada.<br />

Ciljevi konferencije<br />

- upoznati našu pedagošku i znanstvenu javnost s ovom<br />

iznimnom znanstvenicom i njenim doprinosom na planu<br />

istraživanja mozga i ranih pedagoških utjecaja na razvoj i rad<br />

mozga;<br />

- potaknuti dijalog o budućnosti obrazovanja otvarajući<br />

pitanja o važnosti kreativnog izražavanja i njegovanja temeljnih<br />

ljudskih vrijednosti nužnih za formiranje zdrave osobnosti<br />

i stabilnog identiteta;<br />

Ostali predavači<br />

David Brierley, izvanredni profesor na Fakultetu Rudolf<br />

Steiner u Oslu; gost predavač na brojnim europskim sveučilištima;<br />

autor šest knjiga na temu fleksibilnih i kreativnih<br />

metoda u školama; savjetnik na uvođenju kreativnih metoda<br />

u škole i fakultete u Santanderu, Španjolska (Zaklada Botin);<br />

pedagoški voditelj neformalnih studija za učitelje i odgajatelje<br />

u Zagrebu i Ljubljani; voditelj projekta Inovacije u<br />

obrazovanju pri Ministarstvu za obrazovanje, kulturu i sport<br />

Republike Slovenije.<br />

Ann Mangen, izvanredna profesorica na Sveučilištu u Stavangeru,<br />

Norveška; autorica i predavačica s istraživačkim<br />

interesom za kognitivnu i edukacijsku neuroznanost, otjelovljenu<br />

kogniciju te utjecaj digitalnih tehnologija na čitanje i<br />

pisanje kao i na rad i razvoj mozga u cjelini.<br />

Slavica Bašić, redovna profesorica na Sveučilištu u Zadru,<br />

predaje i objavljuje radove o teorijskim pitanjima znanosti o<br />

odgoju, teoriji kurikuluma i reformnopedagoškim koncepcijama<br />

(Waldorf i Montessori). Posebno angažirana u pedagoškom<br />

obrazovanju i usavršavanju odgojitelja i učitelja.<br />

Tobias Richter, predavač na Centru za kulturu i pedagogiju<br />

u Beču te na studijima za obrazovanje waldorfskih pedagoga<br />

u Austriji, Njemačkoj i Hrvatskoj. Autor nekoliko knjiga<br />

na temu umjetnosti podučavanja, uloge umjetnosti u stjecanju<br />

učiteljskih kompetencija i waldorfskog kurikuluma.<br />

Mary Barratt-Due, docentica na Fakultetu Rudolf Steiner<br />

u Oslu, glazbena pedagoginja, euritmistica i zdravstvena<br />

euritmistica s 25-godišnjim iskustvom podučavanja glazbe<br />

(klavir i zborno pjevanje).<br />

Organizator konferencije<br />

Konferenciju organizira Institut za waldorfsku pedagogiju<br />

IWP – Škola za sutra u suradnji s Agencijom za odgoj i<br />

obrazovanje.<br />

Institut za waldorfsku pedagogiju - IWP je neprofitna udruga<br />

koja između ostalog provodi trogodišnji neformalni dopunski<br />

studij u Zagrebu čijim se programom nastoji potaknuti<br />

buduće generacije na divergentno, kreativno razmišljanje<br />

uvođenjem metodologije usklađene s potrebama našeg<br />

doba, kao i razvijanjem osobina ljudskosti, nužnih za naše<br />

sve razlomljenije društvo. Sličan studij postoji i u Ljubljani.<br />

Učesnici konferencije<br />

Nastavnici, odgajatelji, pedagozi, znanstvenici iz Hrvatske<br />

i drugih zemalja (Slovenije, BiH, Srbije, Makedonije, Italije,<br />

Austrije, Mađarske, Njemačke, Norveške itd.); visoki gosti<br />

iz bosanskohercegovačkog i slovenskog ministarstva<br />

obrazovanja.<br />

Sva predavanja simultano će se prevoditi s engleskog na<br />

hrvatski, odnosno, s hrvatskog na engleski jezik.<br />

22<br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>


D o g o d k i<br />

Program konferencije:<br />

Petak 20. rujan <strong>2013</strong><br />

15.00 -15.30 Otvaranje, pozdravni govori<br />

15.30 - 15.45 Pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

15.45 - 16.30 Predavanje - Slavica Bašić<br />

16.30 -16.45 Pauza / zakuska<br />

16.45 - 17.30 Intervju s barunicom Susan Greenfield<br />

17.30 - 17.45 Pedagoški intermezzo - David Brierley<br />

17.45 -18.15 Intervju s Ann Mangen<br />

18.15.- 18.45 Večera<br />

18.45 – 20.00 Pripovijedanje (Jasna Held), kratak<br />

koncert, pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

Subota 21. rujan <strong>2013</strong><br />

9.00 - 9.15 Pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

9.15 - 10.40 Predavanje : Susan Greenfield<br />

10.40 - 11.00 Pauza /zakuska<br />

11.00 - 11.15 Pedagoški intermezzo - David Brierley<br />

11.15 - 12.40 Predavanje: Ann Mangen<br />

12.40 - 14.00 Ručak<br />

14.00 – 16.00 Panel diskusija<br />

16.00 - 16.15 Pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

16.15 - 16.30 Pauza/zakuska<br />

16.30 - 17.15 Predavanje: Tobias Richter<br />

17.15 - 18.20 Završna riječ David Brierly i<br />

zatvaranje konferencije<br />

18.20 - 18.35 Pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

O konferenciji<br />

Zadaća obrazovanja, odgoja i socijalizacije jest transformirati<br />

naš mozak u um, svijest, osobnost. Privilegij učiteljskog<br />

zvanja je imati vitalnu ulogu u oblikovanju svijesti važne za<br />

budućnost svijeta.<br />

Krajnji cilj obrazovanja jest omogućiti pojedincima da postanu<br />

kreatori svog razvoja i obrazovanja nakon što završe<br />

obvezno školovanje. Pripremiti mlade za budućnost zagonetka<br />

je obrazovanja. Više ne možemo predvidjeti kako će<br />

naše tehnološko društvo izgledati u skoroj budućnosti. Naša<br />

će djeca zarađivati za život svojom kreativnošću, ingenioznošću<br />

i imaginacijom. Uspjeh društva mjerit će se po stupnju<br />

optimizma, entuzijazma i blagostanja njegovih građana. Stoga,<br />

da bismo se mogli suočiti s izazovima i mogućnostima<br />

koje nas očekuju u budućnosti, moramo usvojiti novu paradigmu<br />

ljudskih sposobnosti.<br />

Vitalnu ulogu u tom procesu ima umjetnost. Dvije su kategorije<br />

umjetnosti. Postoji umjetnost kao zabava, stvorena takvom<br />

kakva jest da bi služila samo jednom osjećaju koji se ne<br />

pretače u svakodnevicu, već ima cilj uveseljavati ili zabavljati.<br />

Zatim postoji 'magična' umjetnost koja pobuđuje osjećaje<br />

koji se mogu integrirati i pretočiti u praktične, svakodnevne<br />

aktivnosti. Kad društvo cijeni taj vid umjetnosti, ono teži izvrsnosti<br />

koja obitava u srcu, umu i volji. Cilj je Konferencije<br />

nadahnuti ljude da rade u tom smjeru.<br />

Više na www.braintomind.com<br />

VPIS V PRVI LETNIK<br />

IZOBRAŽEVANJA ZA WALDORFSKE<br />

UČITELJE ALI VZGOJITELJE<br />

V šolskem letu <strong>2013</strong>/14 bomo pričeli z novim ciklusom<br />

triletnega študija za waldorfske vzgojitelje in<br />

učitelje. Predavanja potekajo v obliki vikend seminarjev<br />

enkrat do dvakrat mesečno na Waldorfski šoli Ljubljana.<br />

Če se želite vpisati ali če želite informacije o študiju,<br />

pogojih, ceni in začetku predavanj, pišite na elektronski<br />

naslov<br />

marjeta.privsekstoka@waldorf.si.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 23


D o g o d k i<br />

Štiriletni študij<br />

evritmije<br />

Društvo za promocijo in razvoj evritmije Stoimena<br />

v sodelovanju z Waldorfsko šolo Ljubljana<br />

organizira štiriletni študij evritmije v letu <strong>2013</strong>.<br />

Če iščete dejavnost, ki v sebi združuje duhovno in fizično<br />

razsežnost, ki vključuje gib, glasbo, poezijo, dramsko<br />

umetnost in zajema možnost umetniškega, pedagoškega<br />

in terapevtskega delovanja, lahko v študiju evritmije najdete<br />

odgovor za svoja stremljenja.<br />

Evritmijsko umetnost je razvil dr. Rudolf Steiner (1861–<br />

1925) v sodelovanju z umetniki giba, igralci in recitatorji,<br />

slikarji, pedagogi, znanstveniki ter zdravniki. To je nova<br />

oblika umetnosti, ki je danes razširjena po vsem svetu.<br />

Naš štiriletni študij ponuja pot lastnega odkrivanja<br />

in razvijanja sposobnosti, ki so osnova za evritmijsko<br />

umetniško delovanje in vodenje umetniških aktivnosti<br />

(tečajev, delavnic, seminarjev). Podiplomska izobrazba<br />

študente usposobi za izvajanje evritmije v pedagoških inštitucijah<br />

(vrtcih, osnovnih in srednjih šolah), poslovnih<br />

organizacijah ali zdravstvenih ustanovah.<br />

Društvo Stoimena organizira študij evritmije v sodelovanju<br />

in po načrtu ter programu eminentne izobraževalne<br />

ustanove za evritmijsko umetnost Euryhtmeum<br />

iz Stuttgarta v Nemčiji.<br />

Študenti, ki uspešno zaključijo študij, pridobijo diplomo<br />

evritmije s strani Sekcije za evritmijo, govor in<br />

glasbo iz Dornacha, Švica.<br />

Poleg glasovne in tonske evritmije obsega študij bodisi<br />

redno bodisi občasno ukvarjanje z naslednjimi<br />

pomožnimi predmeti: umetniško oblikovanje govora/<br />

dramska umetnost; zborovsko petje; teorija glasbe;<br />

književnost; anatomija in fiziologija; osnove antropozofije;<br />

opazovanje rastlinbothmer gimnastika; slikanje,<br />

risanje in modeliranje<br />

Vpisni pogoji<br />

Za vpis na štiriletni študij evritmije je potrebno opraviti<br />

uvodni tečaj evritmije in predložiti dokaze o pridobljeni<br />

izobrazbi, prošnjo za vpis, življenjepis ter dve<br />

fotografiji na naslov:<br />

Društvo Stoimena (Medvedgradska 18, Zagreb).<br />

Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo<br />

na spodnjem elektronskem naslovu oziroma telefonski<br />

številki: info@euritmija.org, +385 (0)1/46 67 075<br />

www.euritmija.org<br />

POLETNI TABOR SUŠICA<br />

Vabimo vas, da se nam pridružite na taboru, kjer se bomo<br />

v počitniških dneh družili v zanimivih početjih:<br />

- RAZISKOVALI bomo gozd, potoke, reko in jame,<br />

- ZGRADILI SI BOMO HIŠICO - zavetišče iz naravnih<br />

materialov,<br />

- IGRALI se bomo STARE PASTIRSKE IN DRUGE IGRE na<br />

travniku in v gozdu,<br />

- obiskala nas bosta SREDNJEVEŠKA VITEZA in nas naučila<br />

vihteti meč,<br />

- potem, ko bomo izdelali vsak svoj lok in puščice pa<br />

nas bo LOKOSTRELEC popeljal v svet mirne roke in<br />

ostrega očesa,<br />

- POSLUŠALI bomo ZGODBE ZVEZDNEGA NEBA in videli,<br />

od kod nas opazujejo Perzej, Kasiopeja in Andromeda.<br />

Program, ki ga že deseto leto oblikujemo pedagogi z bogatimi<br />

izkušnjami in znanjem waldorfske pedagogike, bo<br />

otrokom omogočil učenje v situacijah, ki so v sodobnem<br />

času vse bolj redke in hkrati nujne za otrokov zdrav razvoj.<br />

Tabor bo na Stari Sušici v dveh terminih:<br />

1. termin: 8. 7. - 13. 7. <strong>2013</strong><br />

2. termin: 19. 8. - 24. 8. <strong>2013</strong><br />

Cena za udeležbo je 240 EUR.<br />

Sestre in bratje imajo 10% popusta.<br />

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (13). Plačate lahko<br />

celoten znesek ob prijavi ali v dveh obrokih: polovico<br />

zneska ob prijavi in drugo polovico po položnici do 30.<br />

jun. <strong>2013</strong> oz. do 10. avg. Znesek lahko nakažete na TRR:<br />

SI56 0228 6025 7182 718, s pripisom Za poletni tabor 1 ali<br />

2 in imenom otroka. V primeru odpovedi zaračunamo 40<br />

EUR stroškov.<br />

Prijave in informacije:<br />

Hedvika Turk, 031 272 054, hedi.turk@gmail.com<br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!