28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

U t r i n k i<br />

Igor Velepič<br />

Glasbena in zgodovinska<br />

ekskurzija<br />

Dunaj, Budimpešta<br />

in Bratislava<br />

Od četrtka, 23., do ponedeljka, 27. maja <strong>2013</strong><br />

V<br />

četrtek, 17. maja, dopoldne so nas z izvrstnim<br />

koncertom, v katerem je bila tudi Božična<br />

kantata, navdušili dijaki (njih 70) waldorfske<br />

šole Pötzleinsdorf z Dunaja pod taktirko njihovega učitelja<br />

glasbe Andreasa Geberja. Že lani so nam z izvedbo Carmine<br />

Burane skladatelja Carla Orffa priredili sijajno doživetje. Z<br />

vsemi temi svojimi nastopi so oni navdušili nas, naša šola<br />

in mesto Ljubljana pa njih!<br />

V četrtek, teden pozneje, pa smo se zbrali ob 5.30 in<br />

se odpeljali proti Budimpešti. Bilo nas je 24, kot gost<br />

hospitant pe je šel z nami še učitelj glasbe iz Maribora.<br />

Prvi postanek smo imeli v Lendavi, kjer smo si ogledali<br />

tamkajšnji kulturni center, sijajen primer organske<br />

arhitekture, ki jo je načrtoval arhitekt Imre Makovecz.<br />

Nato smo se peljali po Madžarski in se ustavili ob Blatnem<br />

jezeru, ki je dolgo 77 km, na njegovem najožjem<br />

delu (pri mestu Tihany). Naučili smo se pritrdilnice<br />

(igen) in nikalnice (nem) in reči hvala (köszönöm) in<br />

pozdraviti (jó napot kivánok oziroma szia) in reči spomenik<br />

(muemlek) in ključ (kulcs) …<br />

Ko smo nato prispeli v Budimpešto, smo najprej videli<br />

mostove na Donavi in se zapeljali ter na koncu peš<br />

povzpeli na ribjo trdnjavo in do gradu na Budimu. V<br />

Pešti smo si ogledali Vaci ulico, Obdonavje, veličasten<br />

spomenik in zelo lep gradič. Na waldorfski šoli Budimpešta<br />

Peštidekut so dijaki četrtega letnika ravno imeli<br />

predstavitev zaključnih projektov. Njihovi dijaki so<br />

nam razkazali šolo in pokazali razstavljene praktične<br />

dele projektov. Ponoči se nam je pridružila še Pija, ki<br />

so jo starši pripeljali za nami.<br />

Zjutraj smo povedali verz, imeli nekaj pouka in se odpravili<br />

proti Bratislavi. To je bil bolj turistični ogled,<br />

prisluhnili pa smo igralcu na značilno dvometrsko<br />

flavto.<br />

Po Bratislavi smo se odpravili proti Dunaju. Tja smo<br />

prispeli okrog pol tretje ure in se usmerili na Ring (opera,<br />

muzejska četrt, parlament, gledališče, univerza,<br />

Votivkirche, borza, rokav Donave, zgradba Uranija arhitekta<br />

Maksa Fabianija, mestni park, cesarska palača<br />

in kip Marije Terezije). Ob 15.20 smo bili naročeni v<br />

sedanjem avstrijskem, nekoč pa našem skupnim, Avstroogrskem<br />

parlamentu. Po zgledu partenona ga je<br />

zgradil danski arhitekt Theophil Hansen. Videli smo<br />

veličastne hale in sejne dvorane ter prisluhnili, kako<br />

funkcionira hram demokracije. Tam se nam je na veliko<br />

veselje pridružila in potem z nami nekaj časa preživela<br />

tudi naslednji dan nekdanja sošolka Katarina.<br />

Zatem smo si na poti skozi dvorni park ogledali dorski<br />

tempelj in sam Hofburg (narodna knjižnica, muzej<br />

glasbenih inštrumentov, Sissin muzej, konjušnica) in<br />

ostanke nekdanjega rimskega mesta, Vindobona. Nato<br />

smo se ustavili tudi pred Plečnikovo zelo elegantno<br />

zgradbo, postavljeno čisto blizu katedrale, Zacherlovo<br />

palačo. Imenovali so jo tudi kostajnarska peč. Vsekakor<br />

še sedaj, po skoraj sto letih zelo moderno učinkuje.<br />

Na njej je kip sv. Mihaela, ki z levico odganja muhe... :)<br />

. Po prostem času naj bi si v gotski stolnici sv. Štefana<br />

ogledali še grobnico prvega dunajskega nadškofa, Slovenca<br />

Jurija Slatkonje (ki je tudi ustanovil zbor dvorne<br />

kapele, kar so sedaj dunajski dečki) a je bil sprednji del<br />

cerkve zavolj mašnega obreda nedostopen in smo lahko<br />

opazovali le cerkev kot celoto in igro svetlobe v njej.<br />

Nato smo jadrno odšli po Kärntner str. do turističnih<br />

infotmacij, kjer smo dobili zemljevide mesta za lažjo<br />

orientacijo. Večer je bil namenjen ogledu Haus der Musik,<br />

koder smo se najprej zvočno leže počutili kot v maternici.<br />

Potem smo si na različne načine ogledali fenomen<br />

zvoka in inštrumentov, raziskovali razne naprave<br />

in instalacije, plesali v največnem zvočniku, se sprehodili<br />

skozi sobane posvečene Josephu Haydnu, W. A.<br />

Mozartu, Ludwigu van Beethovnu, Straussom, Franzu<br />

Schubertu, Gustavu Mahlerju, Albanu Bergu in Arnoldu<br />

Schöenbergu. V paviljonu smo tudi zaplesali,<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!