28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N o v e i n i c i a t i v e<br />

Darja Brecelj Ipavec<br />

Otroci vejo, da je<br />

svet dober<br />

Tri glavne značilnosti waldorfske<br />

predšolske vzgoje<br />

Še danes se živo spomnim trenutka, ko sem še kot<br />

majhna sedemletna frklja nekega sončnega dne<br />

plezala po stopnicah pred hišo in se igrala. Bil<br />

je zadnji dan pred prvim šolskim dnevom. Vsi okrog mene<br />

so odštevali. Na vrhu stopnic pred vrati je sedela nona in<br />

mi rekla: 'Zdaj se igraj in uživaj, potem boš morala v šolo!'<br />

Trenutek je obstal, zdelo se mi je, da gre nekaj h koncu.<br />

Okrog in okrog sebe sem čutila, da me obdaja nekaj tako<br />

lepega in dragocenega, da je treba to 'nekaj lepega' čuvati.<br />

Nekoč je veljalo 7 let, danes samo še 6. Šest let otroštva,<br />

brezskrbnosti, igranja brez meja, šest let miline<br />

v zavetju staršev, none in nonota, prijateljev iz ulice,<br />

skrivanje po vrtu do večera, večerja, kopanje in spat.<br />

Vsak dan isto in vsak dan - sreča. Vemo, da se tudi<br />

teh 6 let kraljestva brezskrbnosti še krči: otroci se že<br />

'učijo', 'štejejo', 'sami nastopajo pred starši', in na pamet<br />

ponavljajo pravljico, ki jo bodo pripovedovali potem<br />

odraslim!<br />

Igra brez meja<br />

V otroku je želja, če ne celo nuja po tem, da se igra.<br />

Otrok je kot struga in igra je voda, ki teče naprej in išče<br />

pot preko vseh ovir. Ko se igra, v otroku vznike občutek<br />

sreče – brez želje, da bi rad kaj imel ali kaj dosegel. Je<br />

že vse tam! Ko se otrok igra, se njegov notranji svet<br />

začne povezovati z zunanjim. Spoznava kvalitete tega<br />

sveta in se izraža že kot individuum, išče stike, sklepa<br />

kompromise ... lahko bi naštevali! Po raziskavah<br />

avstralskega projekta The Play Project bi moral otrok<br />

imeti čas za prosto, samoiniciativno igrati vsaj eno uro<br />

in pol v notranjih prostorih in vsaj eno uro zunaj. Prosta<br />

igra je v dnevnem ritmu waldorfskih vrtcev izjemno<br />

pomembna, igrače so izdelane iz naravnih materialov,<br />

ročno in namenoma niso dokončane (kos lesa, blago iz<br />

svile, lesena palica).<br />

Ti si moj vzor, vredno te je posnemati<br />

Starši dobro vemo, da so otroci kot naša mala ogledalca.<br />

Vse se zrcali v njih: ton in barva naših besed,<br />

način, kako odložimo kozarec na mizo, naša nežnost<br />

in vztrajnost, ko gre vse narobe. Tudi vzgojitelj v vrtcu<br />

se tega globoko v sebi zaveda, zato vse, kar dela, dela<br />

tako, da ga je vredno posnemati.<br />

Če smo vse to dali otroku pred vstopom v šolo, smo<br />

mu zavezali najboljšo culico za na pot. Iz nje bo jedel,<br />

ko bo hudo in tudi ko bo uspeval in se veselil življenja.<br />

Slike so objavljene z dovoljenjem waldorfskega vrtca<br />

Kresnica iz Bukovice. <br />

Waldofska pedagogika, ki jo je začel razvijati Rudolf<br />

Steiner, je v svojih temeljih vzniknila iz velike ljubezni<br />

in globokega spoštovanja do otroka in njegovega otroštva.<br />

Razvojna psihologija, ki jo je natančno predstavil<br />

v svoji knjigi Študij človeka, gre seveda naprej vse do<br />

zrelih let, temelji pa se vendarle postavijo prav v ranemu<br />

otroštvu: 'V kalčku rastline je začetek življenja.'<br />

Naš sodelavec in predavatelj z Norveške Godi Keller mi<br />

je po dolgoletnem delu s socialno ogroženimi zadnjič<br />

dejal: 'Spoznal sem, da se v prvih letih otroštva lahko<br />

naredi vse.' Vprašali bi me: 'In kaj je to vse, kar otroku<br />

lahko damo ravno v tem krhkem in kratkem obdobju?'<br />

Vsak dan isto – vsak dan sreča<br />

Otroku je prijetno, če ve, kaj ga čaka. Danes je petek.<br />

Zjutraj vstane, se obleče, gre v vrtec, pri vratih ga že<br />

čakajo prijatelji. V igralnici je čas za prosto igro, nato<br />

vzgojiteljica začne mesiti testo. Vsak petek pečemo<br />

kruh. Otrok si oddahne, ker mu ni treba skrbeti, kje<br />

bo, kdo bo z njim, kaj se bo dogajalo. Ve, da bo mesil<br />

testo, pekel hlebčke. In si reče: Aha, danes je petek!<br />

Otrok čuti, da ne vodi niti ne usmerja sam toka dnevnega<br />

življenja. Odrasli ga vodimo. Vodimo ga premišljeno<br />

in v ritmu ponavljanja. V ponedeljek slikamo, v<br />

torek oblikujemo iz voska, v sredo je rajanje, v četrtek<br />

risanje z voščenimi bloki, v petek pečemo kruh. Lepo<br />

je, če čutimo, da življenje mirno teče.<br />

Informativni vpis v waldorfski vrtec Zlata ptica<br />

že poteka, prijave zbiramo na:<br />

waldorfajdovscina@gmail.com<br />

Glavna predstavitev vrtca je bila v začetku junija.<br />

www.waldorf-ajd-go.blogspot.com<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!