28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Pomlad 2014

Letnik X, številka 1 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik X, številka 1
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

pomlad <strong>2014</strong>, zaporedna št. 81<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: 01 28 222 40, fax: 01 28 222 41<br />

DŠ: 65714415, TR: 04302-0001018775<br />

Splet: www.waldorf.si, tajnistvo@waldorf.si<br />

Izdajatelj:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

DŠ: 94313008, TR: 02031-0254286474<br />

Splet: www.svitanje.si, revija@svitanje.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš,<br />

Mario Čuletić, Simona Pajk<br />

Sodelavci:<br />

David L. Brierley, Boštjan Štrajhar,<br />

Slavica Bašić, Hanspeter Rosenlechner,<br />

Staša Rihtar, Igor Kristian Štern,<br />

Magda Mlekuž, Nina Kociper, Mateja Petan,<br />

Metka Udovič, učenci in dijaki WŠL in OE MB<br />

Fotografije:<br />

Damjan Brajnik, arhiv WŠL,<br />

arhiv OE Gorenjska,<br />

arhiv <strong>Waldorfske</strong>ga vrtca Pomurje<br />

Naslovnica:<br />

arhiv OE Gorenjska<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk, zzigc.net<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Namesto uvodnik 3<br />

Vzgoja otroka 4<br />

Igra je pomemben del učenja 4<br />

Vzgajati moramo državljane sveta 6<br />

Da bi uresničili sami sebe 7<br />

Skrito v vidnem 11<br />

Utrinki 12<br />

Zimska šola v naravi 12<br />

Poučevanje na umetniški način 14<br />

Pevski zbor WšL v Izraelu 15<br />

Utrinki iz Potsdama 17<br />

O minevanju v Kosovelovi poeziji 18<br />

Prazen list, pobarvanke in sestavljanke 19<br />

OE Gorenjska 20<br />

Pozdrav z Gorenjske 20<br />

Gorenjska pomlad 20<br />

Waldorfski vrtec Pomurje 21<br />

Razstava <strong>Waldorfske</strong>ga vrtca Pomurje 21<br />

OE Maribor 22<br />

Biologija v 7.r 22<br />

Vabila 23<br />

Sodelovanje na učni njivi na Barju 23<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Revijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong>


N a m e s t o u v o d n i k<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 3


V z g o j a o t r o k a<br />

David Elkind<br />

Igra je pomemben<br />

del učenja<br />

Pismenost, matematika in znanost<br />

Pred mnogimi leti sem bil med opazovalci na<br />

Children's School v Tuftu. Ko sem opazoval<br />

čudovit razred štiriletnikov, se mi je pridružila<br />

mama enega od otrok v skupini. Hitro sem lahko opazil njeno<br />

vznemirjenost. Vprašal sem jo, ali je kaj narobe. Odgovorila<br />

je: 'Samo igrajo se!' Pogledal sem otroke, ki so bili razdeljeni<br />

po različnih interesnih kotičkih. Vsi so bili zelo zaposleni.<br />

Globoko so bili zatopljeni v aktivnosti, ki so si jih izbrali.<br />

Razred se mi je zdel zelo ustvarjalen, zato sem jo vprašal,<br />

zakaj ji je igra tako problematična. Odgovorila je: 'Sin moje<br />

prijateljice je v nekem drugem vrtcu in tam se uči črke in<br />

številke, celo na računalniku že dela, za božjo voljo! Kako se<br />

bo moj sin lahko meril z njim?'<br />

Njena pripomba kaže na obče razširjeno nerazumevanje<br />

pomena otroške igre. To delno izvira iz dejstva, da uporabljamo<br />

termin igra za vse vrste igre, od igre dojenčka z<br />

ropotuljo do igre golfa odraslih. Ko odrasli vidijo otroke,<br />

da se igrajo, gledajo nanjo kot na igro odraslih, kot na rekreacijsko<br />

dejavnost, ki jim omogoči odmor od dela in od<br />

naše protestantske delovne etike. Zahvaljujoč tej prtljagi,<br />

ki jo izraz igra nosi, pa starši mislijo, da bi morali njihovi<br />

otroci v šoli delati – saj to je njihovo delovno mesto, mar<br />

ne?<br />

Ni bilo časa, da bi tej materi natančneje pojasnil razliko<br />

med otroško igro in igro odraslih. Samo opozoril sem jo,<br />

da je v tej igri veliko akademskega učenja, ki pa se dogaja<br />

na lastno pobudo in na letom primeren način. Nisem<br />

prepričan, da sem jo prepričal, če pa bi imel več časa, bi<br />

ji dal bolj natančno oceno glede akademske pomembnosti<br />

igre v zgodnjem otroštvu, kar bom storil tukaj.<br />

Igra je preprosto stenografija naše sposobnosti do radovednosti,<br />

domišljije in fantazije – naših ustvarjalnih<br />

nagnjenj. Kar jo naredi enkratno, je, da nam omogoči<br />

pridobivati nove učne izkušnje. Naj ponazorim: dojenček,<br />

ki iz postelje spusti ropotuljo, se uči o gravitaciji. Hkrati<br />

tudi vzpostavi igro s starši, ki mu ropotuljo vračajo. Nauči<br />

se tudi, da različni predmeti, ko jih spusti, povzročajo<br />

različne zvoke.<br />

Branje<br />

Branje je neverjetno kompleksna spretnost, ki jo je uvedla<br />

družba. Učenje branja je delno odvisno od razvoja razumskih<br />

sposobnosti, ki se pojavijo šele v obdobju od četrtega<br />

do sedmega leta. Pa vendar je mnogo stvari, ki jih<br />

lahko naredimo, da pripravimo otroka na učenje branja,<br />

če to delamo na igriv način. Moji eno leto in pol stari<br />

vnukinji Mayi (mimogrede, Maya je otrok z downovim<br />

sindromom), sem nekoč bral knjigo. To je bila knjiga, ki<br />

jo je zelo dobro poznala, in potem ko sva jo že velikokrat<br />

prebrala, jo je odrinila ter mi dala jasno vedeti, da je ne<br />

zanima več. Bila je v mojem naročju, tako da sem težko<br />

segel po drugi knjigi. Zato sem zagrabil pač tisto, kar mi<br />

je bilo najbližje pri roki, zadnji izvod Bussiness Weeka.<br />

Začel sem brati članek o tem, kako podcenjujemo določene<br />

ekonomske učinke. Maya je bila čisto srečna, ko je<br />

poslušala nič kaj spodbudno statistiko. Gre seveda za to,<br />

da vsebina pravzaprav ni bila pomembna. Budno je sledila<br />

zvokom, ritmu in intonaciji, kar jo bo vse opremilo z<br />

jezikom, ki ga bo nekoč govorila. Poleg tega je, tudi v tako<br />

zgodnji starosti, dobila občutek, da je nekaj na tistem<br />

listu možno prevesti v jezik. To je zelo pomemben pogoj<br />

za učenje branja in eden razlogov, zakaj je tako zelo pomembno,<br />

da malim otrokom beremo. Ko je tako udobno<br />

sedela v mojem naročju, se je Maya naučila tudi to, da jo<br />

ima dedek dovolj rad, da sedi z njo in ji bere. Otroci pri<br />

sebi ne oblikujejo te ideje, ampak jo dobijo intuitivno. Zagotovi<br />

jim, da so v našem življenju pomembni in da skrbimo<br />

zanje. In od tod dejansko prihaja samospoštovanje.<br />

Pomen branja otrokom pa ogroža nevarnost, da ti v<br />

predšolskem obdobju preveč gledajo televizijo, še posebno<br />

pred drugim letom starosti. Ko jim beremo, si seveda<br />

ogledujejo slike v knjigi, toda prav tako pozorno poslušajo<br />

besede, ki jih izgovarjamo (razen morda takrat, ko<br />

beremo Business Week). Zato se vznemirijo, če izpustimo<br />

besedo ali dve. Ko nas poslušajo brati, jim to pomaga<br />

slušno razločevati, kar je zelo pomembno pri usvajanju<br />

bralnih veščin. Branje je tako slušno kot vizualno. Zato<br />

se nam zatakne tudi, ko smo odrasli, če naletimo na besede,<br />

ki jih ne moremo prebrati.<br />

Televizija otroku preprečuje, da bi sledil besedam, ki<br />

spremljajo vizualne podobe. Ljudje privlačijo vizualne<br />

predstave, ki so svetle, barvite in gibljive. To je tisto, kar<br />

otroke vleče k televiziji. Ker so vizualno tako vpleteni,<br />

otroci besed niti ne poslušajo. Zato se ne učijo slušnega<br />

razlikovanja, ki ga potrebujejo, ko se učijo brati. Vse,<br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong>


kar gledanje televizije povzroči pri malčkih in majhnih<br />

otrocih, je pravzaprav to, da krepi njihov nizek nivo instinktivnih<br />

odzivov. Zato je tako žalostno, ko slišimo, da<br />

40 % trimesečnih otrok gleda televizijo dve uri na dan in<br />

da do tretjega leta 90 % otrok gleda TV 90 minut na dan<br />

(Vanderwater, 2007). Takšne navade gledanja televizije<br />

postavljajo otroke v nevarnost, da razvijejo odvisnost od<br />

televizije, ki jo je kasneje zelo težko odpraviti.<br />

Čeprav smo imeli dolge razprave glede tega, ali bi se<br />

morali otroci naučiti celoten jezik (od tega, da jim beremo,<br />

do tega, da pišejo lastne zgodbe), ali samo fonetike<br />

(učenje glasov črk v različnih zvezah), tu pravzaprav niti<br />

ne gre za ali/ali. Celoten jezik je tisti, ki se ga otroci naravno<br />

učijo, ko poslušajo in ponavljajo zgodbe, se učijo<br />

imena črk abecede in gledajo besede, kot so stop, pojdi.<br />

Mnogi pedagogi tudi verjamejo, da naj bi bilo učenje pisanja<br />

pred učenjem fonetike. Učenje fonetike je primerno<br />

šele, ko so otroci sposobni logičnega sklepanja (nekje<br />

med petim in sedmim letom) in lahko razločijo, kako lahko<br />

ista črka zveni na različne načine. Otroci, ki so prek<br />

igre usvojili predbralna znanja, bodo bolj motivirani za<br />

branje in bodo bolj uživali v branju kot tisti, ki so se črke<br />

naučili na bolj didaktičen način.<br />

Številke<br />

Tako kot igra ima tudi številka različne pomene, ki jih<br />

pogosto zamenjujemo. Z razvojnega vidika pa postanejo<br />

različni pomeni števil in vloga igre pri njihovem usvajanju<br />

zelo jasni. Otrokov prvi koncept števila je tisto, čemur<br />

pravimo nominalno število. Znano nam je kot število<br />

na nogometnem dresu. Ta številka ne označuje količine,<br />

ampak je v resnici nadomestilo imena. To je prvi način,<br />

kako otroci (običajno pri dveh ali treh letih) uporabljajo<br />

števila. V resnici ustvarjajo svoja lastna nominalna števila.<br />

Moja vnukinja Lily je uporabljala število dve za vse,<br />

kar je več kot ena. Učila se je povezati izraze za števila s<br />

količinami, čeravno na svoj način.<br />

Do tretjega ali četrtega leta začno otroci razumeti vrstilne<br />

števnike. Taka števila imajo opraviti z vrstami in ne<br />

predstavljajo enot. Primer vrstilnega števnika ja dodelitev<br />

številk drsalcem kot ocene njihovega nastopa. Vendar ni<br />

nobenih enot pri drsanju ali katerem koli drugem športu,<br />

ki bi bile številčno vrednotene. Števila, ki jih uporabijo,<br />

da razvrstijo atlete, so preprosto vrstni red. Vrstni red<br />

pa se nanaša na razlike. Tri- in štiriletniki so sposobni<br />

razvrstiti stvari na mnogo različnih načinov. Ko otrok<br />

naloži kocke od največje do najmanjše, pokaže sposobnost<br />

razvrščanja po velikosti. In otroci se zelo zavedajo<br />

velikosti porcij hrane, ki jo dobijo, in tega, kdo dobi več<br />

ter kdo dobi manj. Pri oblikovanju svojega vrstnega reda<br />

pogosto upoštevajo podobnost. Ko na primer opisujejo<br />

kocke različnih velikosti, bodo rekli: 'Ta kocka je očka, ta<br />

je mamica in ta je dojenček.'<br />

seštevanje in odštevanje. Koncept enot pa pri otrocih pospeši,<br />

če so predhodno usvojili nominalna in vrstilna števila,<br />

kar izvira iz njihove učne izkušnje, ki so jo ustvarili<br />

sami. Nominalno število pa jim vzbudi občutek, da stvari<br />

lahko povezuje istost (vse, kar je več kot ena, je dve). Ko<br />

dojamejo vrstilne števnike, začno razumeti, kako je mogoče<br />

stvari urediti glede na razlike. (kocka oči, mamica<br />

in dojenček).<br />

Skozi vajo z nominalnimi in vrstilnimi števili so otroci,<br />

ko dosežejo starost razumevanja, ti dve ideji urejanja<br />

sposobni združiti. Šele takrat so sposobni zgraditi občutek<br />

enote, ki je tako enak kot drugačen od vsake druge<br />

enote. Številka 3 je ista kot vse druge številke v tem, da<br />

je številka, vendar je drugačna od vsake druge številke,<br />

ker je edina, ki pride za številko 2 in pred številko 4.<br />

Pomembno je povedati, da otrok koncept enote oblikuje<br />

in se ga ne more preprosto naučiti iz navodil. Otrokovo<br />

ustvarjanje nominalnih in vrstilnih razvrstitev in ureditev<br />

na lastno pobudo v veliki meri olajša njegovo izgradnjo<br />

koncepta enote.<br />

Preko igre dobijo otroci vse potrebne koncepte za pridobivanje<br />

veščin, potrebnih za branje in računanje. Čeprav<br />

z dobrim namenom pa prej zaviramo kot pomagamo pri<br />

pridobivanju teh konceptov, če spontano igro nadomestimo<br />

s poučevanjem. Zatorej igra v zgodnjem otroštvu<br />

nikakor ni izguba časa. Nasprotno, je bistvena oblika<br />

učenja, ki zagotovi najboljšo pripravo na poznejše akademsko<br />

učenje. <br />

David Elkind je častni profesor v pokoju na univerzi Tufts<br />

v Medfordu, Massachusetts. Njegova najbolj znana dela s<br />

področja razvoja otroka so knjige The Hurried Child, All<br />

Grown Up and No Place to Go, Miseducation, The Power of<br />

Play. Naslov njegove nove knjige Giants in the Nursery: A<br />

Biographical History of Developmentally Appropriate Practice.<br />

R. Steiner je seveda, kot pravi, eden teh velikanov!<br />

Članek je bil objavljen v reviji Kindling.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Ko začenjajo razumeti, začno uporabljati števila v smislu<br />

enot. Enote katere koli vrste vedno pomenijo enake<br />

intervale. Razlika med ena in dve je enaka kot med dve<br />

in tri. Ko enkrat usvojijo koncept enot, avtomatično sledi<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 5


V z g o j a o t r o k a<br />

mag. Boštjan Štrajhar<br />

Vzgajati moramo<br />

državljane sveta<br />

Pred nekaj dnevi sem srečal znanca, ki je pred<br />

enim letom izgubil službo. Povedal mi je, da<br />

je po petih mesecih neuspešnega iskanja nove<br />

zaposlitve začel razmišljati o selitvi v tujino. Analiziral je<br />

stroške bivanja, primerjal slovenske in tuje plače ter stroške<br />

življenja, navezal stike s Slovenci v tujini. Po osmih mesecih<br />

je sicer našel zaposlitev, a po treh mesecih dela še vedno<br />

nima pogodbe o zaposlitvi, dela na črno, višina plačila pa<br />

niha med 600 in 800 evri na mesec, na roko. Kolega ima<br />

sicer univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in deset let<br />

delovnih izkušenj. Omenil je, da je bil povabljen na veliko<br />

razgovorov, tudi v zelo uspešno tehnološko podjetje v<br />

Savinjski dolini, ki zaposluje kar nekaj doktorjev znanosti.<br />

Prav ti dajejo podjetju visoko dodano vrednost, njihova<br />

plača pa je 1.500 evrov neto.<br />

Kolega še vedno razmišlja o selitvi v tujino, a, kot pravi,<br />

za to ne najde pravega poguma. Veliko sva se pogovarjala<br />

o osnovnem standardu vsakega posameznika<br />

ter o tem, da Sloveniji v zadnjem času ne gre najbolje.<br />

Najin pogovor me je kasneje spomnil na neko raziskavo,<br />

ki govori o tem, da imamo ljudje v razvitih državah<br />

pravzaprav standard kraljev izpred nekaj stoletij, a da<br />

kljub temu nismo zadovoljni.<br />

Nekaj dni kasneje sem se odločil narediti majhno raziskavo.<br />

V račudovodstvu sem prosil za kopijo moje prve<br />

plačilne liste, ki je jeseni leta 2000 znašala preračunanih<br />

780 litrov bencina oziroma 600 kg kruha. Nato pa<br />

sem pogledal plačo učitelja začetnika 14 let pozneje in<br />

jo primerjal s cenami bencina in kruha danes. Bil sem<br />

presenečen. Štirinajst let pozneje si lahko učitelj začetnik<br />

za mesečno plačo kupi 150 litrov manj bencina in<br />

kar 290 kg manj kruha kot leta 2000.<br />

Daleč, pa tudi blizu naše majhne Slovenije, so države,<br />

kjer je življenjski standard nepredstavljivo slabši, pa<br />

tudi takšne, kjer je živjenjski standard na dosti višji<br />

ravni. V Sloveniji je danes zaradi ekonomske situacije<br />

na vseh ravneh čutiti strah pred prihodnostjo. Ta<br />

prežema vsako poro našega<br />

življenja, videti je, da se z vsakim<br />

vdihom jača. Strah vpliva<br />

na delo v šoli, učne načrte, na<br />

otroke ga neposredno prenašajo<br />

učitelji in straši. Zaradi strahu<br />

pred prihodnostjo otroška<br />

življenja postajajo vse bolj urnik<br />

aktivnosti, ki jim jih predpisujejo<br />

starši. Ti menijo, da bo ta in ona dodatna aktivnost<br />

izboljšala življenje njihovega otroka v odraslosti,<br />

da bo imel kot odrasel prav zaradi tega več možnosti<br />

za raznovrstne uspehe. A iz strahu ne more nastani<br />

nič dobrega. Zaradi pomanjkanja proste otroške igre,<br />

prezgodnje intelektualizacije, storilnostno naravnane<br />

šole ter pretirane tekmovalnosti, ki s seboj v zgodnjem<br />

šolskem obdobju prinaša slabe emocionalne izkušnje,<br />

se raven človeške inteligence v moderni družbi znižuje.<br />

To so že v sedemdesetih letih ugotovili v Nemčiji. Naredili<br />

so eksperiment, ki je zajemal dva tisoč otrok. Tisoč<br />

otrok se je v času predšolskega obdobja v vrtcih<br />

igralo, drugih tisoč pa se je ukvarjalo z 'akademskimi'<br />

stvarmi (predvsem učenje branja, pisanja in računanja).<br />

Do četrtega razreda so tisti otroci, ki so se v vrtcu<br />

večinoma igrali, v veliki meri prekosili tiste, ki so jih že<br />

zgodaj intelektualno usmerjali in spodbujali. Njihova<br />

prednost je bila velika tako v fizičnem, emocionalnem,<br />

socialnem kot, nenazadnje, v intelektualnem razvoju.<br />

Rezultati so bili tako presenetljivi, da so se nad njimi<br />

zamislili tudi tisti Nemci, ki so bili do tedaj brezpogojno<br />

naklonjeni intelektualnim dejavnostim v predšolskih<br />

institucijah. (Der Spiegel 1977:89—90).<br />

Tudi raziskava ameriškega nacionalnega biroja za<br />

ekonomske raziskave je preučevala, ali učenje branja<br />

za tri- in štiriletne otroke v vrtcu ugodno vpliva na šolanje.<br />

Rezultati so pokazali, da so do konca prvega razreda<br />

osnovne šole otroci prednost že izgubili, razen<br />

otrok iz slojev, ki niso bili deležni šolanja. Ti so se pozneje<br />

odrezali še bolje kot otroci, ki niso bili deležni<br />

zgodnjega opismenjevanja (Spitzer 2008: 11). Poizkus v<br />

šestdesetih letih, v katerem so se bili predšolski otroci<br />

prisiljeni učiti branja in pisanja, nazorno priča o tem,<br />

kaj se zgodi pozneje: ko so prišli do sredine srednje<br />

šole, so zaostali za drugimi otroki tako akademsko kot<br />

socialno (Brazelton 1992: 213, 356—357).<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong><br />

6


V z g o j a o t r o k a<br />

Navkljub mnogim raziskavam o pozitivnih učinkih<br />

proste igre in učenja, ki se ne začne v predšolskem obdobju,<br />

pa veliko držav uvaja zgodnje učenje, digitalizacijo<br />

v vrtcih, neosebne tehnološke pripomočke v šoli, v<br />

upanju, da bo prav tehnologija pripomogla k boljšim<br />

dosežkom otrok. 'Takšni so sodobni trendi,' pravijo<br />

snovalci 'modernih' programov, medtem ko pozabljajo<br />

na resnične potrebe otrok, ki jih pozna vsak malce bolj<br />

razgledan človek. A za razgledanost se je najprej treba<br />

znebiti strahu, otresti črednega nagona ter videti lovke<br />

lobistov.<br />

Podobnih raziskav, kot je nemška, je veliko in prav<br />

vse govorijo v prid waldorfskemu učnemu načrtu – počasno<br />

in celovito opismenjevanje v prvih treh razredih.<br />

Toda ker waldorfska šola v Sloveniji verjetno (še) ne<br />

bo vplivala na politični sistem, ki kroji takorekoč vse<br />

podsisteme v državi, od gospodarstva, šolstva do zdravstva<br />

in ker imajo vsi ti podsistemi odločujočo vlogo<br />

v posameznikovem življenjskem standardu, je toliko<br />

bolj pomembno, da otroke vzgajamo v državljane sveta<br />

oziroma kot je rekel naš nekdanji dijak na okrogli<br />

mizi ob dvajsetletnici <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana: 'Če<br />

ne bo služb, jo bom ustvaril sam. Če to pri nas ne bo<br />

mogoče, bom odšel v tujino.' In tudi to želimo vzgojiti<br />

našim otrokom, svobodno razmišljanje, nenavezanost,<br />

občutenje, da je njihov dom svet, da je trava vsepovsod<br />

zelena. Vzgojiti želimo zdravo samopodobo, ki bo mladim<br />

v prihodnosti omogočala odditi v svet, če bo treba,<br />

oziroma moč, da vsak posameznik vzame v roke škarje<br />

in platno ter si usodo kroji sam, doma ali v tujini, ne<br />

pa da se neprestano pritožuje, kako so drugi krivi za<br />

njegove neuspehe. <br />

Viri:<br />

• Brazelton T.B., Touchpoints (1992) Young Child's Emotional<br />

and Behavioral Development, Boston: Addison –Wesley<br />

• Spitzer M.(2008), Eltern št.6. 2008<br />

David L. Brierley<br />

Da bi uresničili<br />

sami sebe<br />

Uporaba biografij pri poučevanju<br />

mladostnikov na waldorfski šoli<br />

Prva beseda, ki se jo je naučila Hellen Keller, je<br />

bila v-o-d-a. V njenem temnem in tihem otroštvu<br />

je učiteljica Anne Sullivan njeno roko položila<br />

pod curek studenca.<br />

'Ko je mrzla voda brizgala čez eno roko, je moja učiteljica<br />

črkovala v mojo drugo roko besedo voda, najprej<br />

počasi, potem hitro. Mirno sem stala, vsa moja pozornost<br />

je bila usmerjena na gibanje njenih prstov. Nenadoma<br />

sem se megleno zavedla nečesa pozabljenega<br />

– vznemirjenja ob povrnjeni misli; in skrivnost jezika<br />

se mi je nekako razodela. Takrat sem vedela, da v-o-<br />

-d-a pomeni tisto čudovito hladno stvar, ki je tekla čez<br />

mojo roko. Tista živa beseda je prebudila mojo dušo, ji<br />

dala svetlobo, upanje, veselje, jo osvobodila! ... studenec<br />

sem zapustila željna učenja. Ko sva se vrnili v hišo,<br />

se je zdelo, da vsak predmet, ki sem se ga dotaknila,<br />

drhti od življenja. In to zato, ker sem zdaj videla vse s<br />

tem nenavadnim, novim pogledom, ki sem ga dobila.'1<br />

Hellen Keller je zdaj stara dvainsedemdeset let. Še<br />

vedno sanja o tem, da bi bila takšna kot drugi ljudje.<br />

Vsak dan se sprašuje, kako<br />

je, če vidiš in slišiš. Toda ve,<br />

da so večini ljudi vsak dan na<br />

voljo stvari, preproste, temeljne<br />

stvari, ki jih ona nikoli ne<br />

bo zmogla obvladati ali morda<br />

sploh razumeti. Na primer ples.<br />

Hellen Keller je potovala po svetu in je bila mednarodno<br />

poznana, globoko spoštovana žena, slavna osebnost.<br />

Srečevala je svetovne voditelje, obiskala mnoge<br />

dežele, toda s sabo je vedno nosila eno željo. Takrat, v<br />

svojem poznem življenju, je mislila, da bo vse to lahko<br />

zamenjala za priložnost, da bi plesala.<br />

Nikoli se sama sebi ne smili in vedno šteje srečna naključja,<br />

hvaležna za vse, kar ima, namesto da bi mislila<br />

na vse tisto, česar ne zmore. Samo tu in tam čuti nezadovoljstvo<br />

in si dovoli hrepeneti po stvareh, ki jih nikoli<br />

v življenju ne bo doživela.<br />

Neka prijateljica bo za Helen Keller vedno pomenila,<br />

kot se je sama izrazila, blagodejno sprejemanje življenja.<br />

Ponudila ji je namreč, da jo seznani z veliko damo<br />

modernega plesa Martho Graham. To je bil začetek prijateljskega<br />

medsebojnega spoštovanja. Helen je začela<br />

redno obiskovati plesni studio. Zdelo se je, da se je<br />

osredotočala na gibanje plesalčevih nog. Pokazalo se<br />

je, da lahko Helen začuti, v kateri smeri se je plesalec<br />

gibal. Martha Graham je bila zbegana: 'Ni mogla videti<br />

plesa, pa vendar mu je lahko sledila, kot bi vibracije iz<br />

tal vstopale v njeno telo,' je kasneje pripomnila Marta<br />

Graham. Ob nekem obisku je Helen vprašala: 'Kaj<br />

pomeni skakanje, tega ne morem prav razumeti.' Za<br />

pomoč so prosili Merce Cunningham, članico Marthine<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 7


popolnoma nenadarjene, kjer so bili tako rekoč med izobčenimi.<br />

V tej povezavi lahko človek naleti na omembe<br />

vredne primere.'<br />

Rudolf Steiner 2<br />

Biografija je del človekovega iskanja nesmrtnosti. To<br />

ni svet, sestavljen iz ogrodja pomembnih dogodkov,<br />

ampak pripoved o življenju kot izpolnitvi pravega sebe.<br />

V vsaki biografiji je iskanje prvobitne edinstvenosti.<br />

Najboljše biografije, tiste ki jih učitelj skrbno izbere,<br />

dajo učencu občutek, da je vstopil v življenje drugega<br />

tako, da samega sebe na koncu pozna bolje kot prej.<br />

Biografija je poroka dveh svetov, notranjega in zunanjega,<br />

ki se združita, da oblikujeta tretjega, svet izkušenj.<br />

Pri iskanju te vrste lahko sodelujemo le, če smo<br />

angažirani in sprejmemo moč ustvarjalnega in avtonomnega<br />

posameznika. Takšno razumevanje pomeni odkritje<br />

odnosa med posameznikom in svetom.<br />

Zdi se, da avtobiografija obravnava tri vprašanja:<br />

Kdo sem?, Kako sem postal to, kar sem? in Kaj bi lahko<br />

v prihodnosti postal? Preteklost in prihodnost v<br />

sedanjosti.<br />

Proučevanje biografij omogoči, da osebnost zaživi kot<br />

zgodba o človeškem življenju. To je zgodovina v mikrokozmosu.<br />

Posameznika ne moremo nikoli povsem ločiti<br />

od njegovega okolja ali časa.<br />

■ Hellen Keller<br />

plesne skupine. Roke Hellen Keller so namestili na telo<br />

plesalke. Ta je skočila v zrak, medtem ko jo je Hellen<br />

držala za pas. Potem je Hellen dvignila roke v zrak ter<br />

pri tem oponašala gibanje navzgor. Merce Cunningham<br />

se je pozneje spominjala, da se je, ko je dojela<br />

silo levitacije, izraz na obrazu Hellen iz radovednosti<br />

spremenil v veselje.<br />

Skoraj pol stoletja kasneje je Martha Graham, takrat<br />

stara šestindevetdeset let, narekovala svojo avtobiografijo.<br />

Roke je imela zvite od artritisa. Spomnila se je<br />

svojih srečanj s pogumno Hellen Keller. Preko nje je<br />

spoznala ples, gibanje in vibracijo.<br />

(Primer biografije, ki jo na waldorfski šoli povemo štirinajstletnikom<br />

pri biologiji, ko jim predstavimo čutila.)<br />

Nenavadnost in edinstvenost<br />

'Spoštovati in ljubiti moramo velike osebnosti ter delo<br />

učenjakov iz preteklosti ter imeti takšne ljudi stalno v<br />

ospredju naših misli. Tako se lahko naučimo spoznavati<br />

druge in sebe.'<br />

Friedrich Nietzsche (1844-1900)<br />

'To, kar pripovedujem, se lahko porodi tudi iz proučevanja<br />

biografij najrazličnejših vrst ljudi. Če sledimo<br />

duhovnemu razvoju človeštva, bomo imeli priložnost<br />

citirati mnoge ugledne osebnosti, ki so v poznejšem življenju<br />

dosegle veliko, ki pa so jih v šoli imeli za skoraj<br />

V edukativnem smislu učitelj skrbno izbere določene<br />

dogodke, da bi pokazal, kako človeška volja, sila<br />

skrivnostnejša od elektrike, oblikuje in usmerja dejanja<br />

posameznika. Ne gre za naštevanje bolj ali manj<br />

pomembnih dogodkov iz življenja ampak za opisovanje<br />

duševnega življenja, ki se odkriva v razvijajočem se odnosu<br />

med posameznikom in svetom. Osebnost (dobesedno<br />

tisto, kar tiči za masko, t.j. nefizične lastnosti)<br />

sestavlja področje mišljenja, čutenja in volje. Nekateri<br />

med nami najprej pomislimo in nato ustrezno delujemo,<br />

po navadi ne spontano, ampak pretehtano in premišljeno.<br />

Nikoli ne delujemo nepremišljeno. Lahko bi<br />

mislili, da je to lastnost, ki odgovarja določenim poklicem.<br />

Drugi najprej delujejo, šele potem premislijo, so<br />

pogumni in odločni. Poznamo ljudi, ki jih vodijo njihova<br />

čustva, so lahko občutljivi in sočutni in so primerni<br />

za to, da družbi koristijo na drugi način. Adolescenca<br />

je nemirno obdobje, ko mladi zavržejo misli in dejanja<br />

drugih, celo tistih, ki so jih vodili vse njihovo otroštvo.<br />

To je čas, ko se pojavi osebnost, ko mladi iščejo svoje<br />

lastne misli, upravljajo svoja lastna čustva in sprejemajo<br />

posledice lastnih dejanj. To je samotna pot. Majhni<br />

otroci se bojijo biti drugačni od drugih, mladostniki<br />

imajo potrebo biti drugačni.<br />

Biografska obnova je sredstvo za vrednotenje predstave<br />

o življenju osebnosti. Mladostnik bo samega sebe takoj<br />

videl v eni biografiji in ne v drugi. Na površje pridejo<br />

simpatije in antipatije. Učenec: 'Jaz tega ne bi nikoli<br />

naredil.' Učitelj: 'Kaj bi torej ti naredil v enaki situaciji,<br />

če bi bil v njegovi koži?' Uporabljajo se tako biografije<br />

kot avtobiografije. Obstaja razlika v interpretaciji med<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong>


iografijo (kako drugi vidijo neko osebo, ko vsak avtor<br />

vidi neko osebo v drugi luči) in avtobiografijo (kako oseba<br />

vidi samo sebe).<br />

Odnos, ki ga ima vsak učenec do slavnih osebnosti<br />

iz naše kulturne dediščine, bodisi da je to izumitelj,<br />

znanstvenik, humanist, politični voditelj, umetnik,<br />

diktator ali avtor, pomaga učitelju na waldorfski šoli<br />

spoznavati osebnost, ki se poraja. V adolescenci to pomeni,<br />

da lahko učenec spozna njihovo pravo naravo<br />

v neformalnem okolju, brez ocenjevanja, sodb in diagnoz.<br />

V praksi pa to tudi pomeni, da ob pripovedovanju<br />

biografij mladi spoznajo, da ima vsak posameznik svoje<br />

življenjske izzive, bodisi fizične ali psihične. Byron<br />

je šepal, Beethoven je bil gluh, Churchill je trpel depresije,<br />

toda vsi so zaznamovali svoj čas. Churchill se<br />

spominja, da mu je lahko pomagal nekdo, ki je videl<br />

njegove zmožnosti. 3<br />

Slava<br />

Biografija običajno pripoveduje življenjsko zgodbo<br />

osebe, ki je postala slavna v času svojega življenja ali<br />

po smrti. Za učence višjih razredov, ki naj bi imeli ambicije,<br />

je želja po slavi pomembna tema pogovorov. Od<br />

kod prihaja ta volja? Biografija Johana Augustusa Sutterja,<br />

švicarskega emigranta, ki je osvojil Kalifornijo in<br />

osebno sprožil zlato mrzlico in množično preseljevanje<br />

iz Evrope, lahko pripoveduje o osebi, ki jo je motiviral<br />

apetit po denarju. Nekdo drug bi lahko postal slaven<br />

zaradi svoje želje po oblasti nad drugimi. Toda na splošno<br />

je hlepenje po slavi prisotno v vsakem od nas na<br />

drugem nivoju. Želja po tem, da bi bil opažen, ne le<br />

zaznan, je običajna. V prvem trenutku se to lahko zdi<br />

čudno. Vendar ne bi smeli nikoli podcenjevati negativnosti,<br />

ki spremlja nasprotje slave, ponižanje – bolečina,<br />

ko si spregledan, ko ti rečejo, da pridi spet čez nekaj<br />

tednov. Bolj kot kdajkoli prej je želja po popolnem spoštovanju<br />

globoko vtkana v človeško psiho. Biti slaven<br />

zaradi pravih razlogov pomeni, da te občudujejo množice.<br />

To je še posebno vidno v mestu, kjer svoje pozornosti<br />

ne moremo osredotočiti na horizont in se ozreti<br />

navzgor, v jasno nočno nebo.<br />

Toda vsi ne želimo biti slavni v enako meri. Iz biografije<br />

lahko vsakdo svobodno izlušči, da je mnogo odvisno<br />

otroštva in od izobrazbe, ki jo nekdo dobi. Zavrnitev je<br />

nekaj, česar se mladi najbolj bojijo. V obdobju formiranja<br />

gre tu za občutek, da niso ljubljeni, ko ocenjujejo<br />

dobrohotnost staršev ali prijaznost učitelja. Pozneje, v<br />

mladosti, je lahko to občutek, da ne morejo vzljubiti<br />

svet. V adolescenci je najpomembnejša pozornost in<br />

prijaznost, skupaj s spoštovanjem do posameznikove<br />

osebnosti. To so stvari, ki oblikujejo človekovo življenjsko<br />

pot. Vendar to še ne pomeni, da je vse izgubljeno.<br />

Teorija kompenzacije, ki jo je predstavil Alfred Adler<br />

(1870-1937), nam pokaže na pomemben vidik prožnosti.<br />

Nenormalnosti, bolezni in slabi vplivi so lahko odskočna<br />

deska za izjemno močno voljo. Zgodnji negativni<br />

vplivi lahko privedejo do žilavosti. Mnoge slavne,<br />

navdihujoče osebnosti so izhajale iz osiromašenega<br />

okolja in družbeno neuravnotežene družine. Mladostniki<br />

morajo razumeti tudi ta vidik in dojeti, da njihova<br />

odločitev in poznejša slava ni bila v prvi vrsti namenjena<br />

temu, da bi si pridobili boljše materialne pogoje,<br />

ampak da bi pomagali izboljšati svet. Na to kaže tudi<br />

dejstvo, da so mnogi med njimi celo svoje življenje živeli<br />

v pomanjkanju. Adlerjev poudarek na dinamiko moči<br />

je temeljil na filozofiji Nietzscheja. Njegova konceptualizacija<br />

volje po moči se je osredotočala na posameznikovo<br />

ustvarjalno moč, da spreminja stvari na bolje.<br />

Temeljila je bolj na holističnem kot na redukcijskem<br />

videnju posameznika. Adler je uvedel koncept manjvrednostnega<br />

kompleksa, termina, ki so ga pogosto<br />

uporabljali v zvezi z mladimi, ki niso dosegali pričakovanih<br />

ciljev. To je vodilo do prepričanja, da stopnje<br />

prožnosti nikakor ne moremo meriti tako, da dodamo<br />

neugodne okoliščine iz otroštva. Duh še vedno ostaja<br />

in se poskuša prikazati. Zabeležili so mnoge primere<br />

kompenzacije, kot na primer v primeru Winstona<br />

Spencerja Churchilla, ki je v zgodnjem otroštvu trpel<br />

pomanjkanje ljubezni in podpore staršev, vendar je postal<br />

Nobelov nagrajenec za literaturo, čeprav je ob sebi<br />

vse življenje imel 'zahrbtnega psa' (kot je imenoval svojo<br />

depresijo). Ali Henry Morton Stanley, ki je v sirotišnici<br />

zrasel kot sirota brez imena, a je postal slaven kot<br />

neustrašen novinar, ki je globoko v Afriki našel Davida<br />

Livingstona; ali v učenju Angleža Josepha Conrada, ki<br />

je imel eno najbolj travmatičnih otroštev v novejši zgodovini,<br />

brez doma ali domovine, a postal kapitan ladje<br />

in svetovno znan avtor.<br />

Resnična želja ni, da bi postal briljanten pevec ali<br />

uspešen poslovnež, ampak da bi bil ljubljen. Tukaj tiči<br />

ta potreba po tem, da bi postal znan. Obstaja nekaj,<br />

kar imenujem pedagoška ljubezen; kajti učitelj je ljubitelj<br />

rasti, na kateri je osnovan odnos med njim in<br />

učencem. To je posebne vrste ljubezen, saj, za razliko<br />

od prijatelja ali ljube osebe, učitelj ne izbere svojih<br />

učencev.<br />

Pomen nasprotij<br />

I.<br />

Josephine de Beauharnais je vajena srečevati pustolovce<br />

v svojem salonu. Povabi jih v svoj drago opremljen<br />

dom, v katerem je obilje rdečih in zlatih draparij<br />

in eksotičnih rastlin ter cvetlic. To je izredno romantičen<br />

svet v svetu. Ko je tako ležala v svojem kanapéju, je<br />

bila videti čudovita, toda hkrati se je videlo, da ni bila v<br />

svojih rosnih letih. Imela je 32 let. Ta dan se bo srečala<br />

s prihodnjim generalom francoske vojske.<br />

Vrata so se odprla in mož nizke postave je stal na<br />

pragu. Najprej ni bila zgolj osupla, ampak tudi nekoliko<br />

prestrašena. Zdelo se je, kot da je iz njegovih oči<br />

švignila strela, kar je dajalo vtis, da tukaj vlada neupogljiva<br />

volja. Pod silo njegove volje se je čutila ranljivo.<br />

Hkrati pa je, ko je tako stal tam v pozoru, imel nekako<br />

nenavadno neotesan videz. Potem ko se je pobrala od<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 9


prvega vtisa, se ji ni zdel resen kandidat za njene čare.<br />

Toda Napoleon Bonaparte je mislil drugače. Poln ambicij<br />

in odločenosti, je menil, da so kocke padle. Njegov<br />

vojaški značaj je bilo mogoče zadovoljiti le z nasprotjem,<br />

s krotko, občutljivo ljubiteljico rastlin in živali, ki<br />

je predana estetiki svojih oblek in videza. Nenadoma je<br />

bil ob njej. 'Čutim, kot da me bo moja strast zadušila,'<br />

so bile njegove prve besede, ki jih je izrekel z običajnim,<br />

ukazujočim glasom.<br />

II.<br />

18. junij, 1815<br />

Trinajst kilometrov severno od Bruslja, blizu Waterlooja,<br />

nepomembnega kraja s cerkvijo in nekaj krčmami.<br />

To naj bi bil usoden dan v življenju Napoleona Bonaparteja,<br />

ki bo zaključil dve desetletji vojn po Evropi<br />

in Napoleonove sanje o francoskem imperiju v Evropi.<br />

Kmalu po pobegu iz zapora na otoku Elbi se je vrnil v<br />

Francijo in še enkrat v naglici zbral veliko vojsko, ki je<br />

štela 100.000 mož.<br />

Napoleon je bil znan po svoji kolerični, napadalni<br />

naravi, nemirnem razpoloženju in izredni volji. Njegov<br />

nasprotnik na drugi strani, Arthur Wellesley, vojvoda<br />

wellingtonski, ne bi mogel biti bolj drugačen. Bil je<br />

brezbrižen in družaben, skrbel je za svoj videz in vedenje.<br />

Le malokdo se je lahko primerjal z Napoleonom v<br />

njegovih vodstvenih sposobnostih in spretnosti, s katero<br />

je poveljeval svojim četam, da so se zaradi globoke<br />

predanosti svojemu vodji nadčloveško trudili. Vse<br />

napovedi so kazale, da bo Napopleon ponovno zmagal.<br />

Vendar je bilo z vojaškega stališča bilo potrebno upoštevati<br />

eno. Vojvoda Wellington je svojega nasprotnika<br />

zelo dobro poznal. Bila sta si zelo različna, toda istočasno<br />

sta imela veliko skupnega. Wellington ni živel<br />

pod zaščito Marsa, železnega boga vojne, močne volje<br />

in nepopustljivosti kot njegov nasprotnik. Živel je pod<br />

okriljem Jupitra, v območju načrtovanja in razmišljanja<br />

ter dobro osnovane preudarnosti. Poznan je bil kot<br />

spreten obrambni strateg. Lahko bi rekli, da sta bila<br />

nasprotni osebnosti.<br />

Toda istočasno je Wellington poznal Napoleonove<br />

osebnostne lastnosti, kajti veliko sta imela skupnega.<br />

Oba sta bila generala, vodila sta sile, ki so predstavljale<br />

deželi, v katerih sta bila rojena. Napoleon je bil s Korzike,<br />

Wellington z Irske. Oba sta s sabo nosila izvlečke<br />

govorov Julija Cezarja, kajti Napoleon je bil govornik, ki<br />

je dvignil svojo vojsko s svojimi govori. Wellington, ki je<br />

proučeval te tekste, je bil pisatelj, ki je sporočal preko<br />

pisem. Oba sta krajše obdobje študirala na isti vojaški<br />

akademiji, kjer sta proučevala geometrijo, predmet, ki<br />

goji disciplino, natančnost in prostorsko načrtovanje.<br />

Še več, oba sta imela isto ljubico Josephino Grassini,<br />

operno pevko, ki jo je Napoleon prvič srečal v Rimu.<br />

Wellington je odpotoval v Pariz, da se sreča z njo in<br />

Napoleonovo sestro Pauline, poznano po tem, da je bila<br />

zelo erotična. Portrete obeh je imel nad svojo posteljo,<br />

tudi med vojno.<br />

Naj se bitka začne ...<br />

(Vsake toliko med pripovedovanjem biografije pogledam<br />

v obraze 15-letnikov. Obrazi mi govorijo, a ne o<br />

dejstvih, ampak kje v tej vrsti značajskih lastnosti tičijo<br />

simpatije in antipatije učencev. Podobnosti in različnosti<br />

... )<br />

Tistim, ki bi želeli več vedeti o poučevanju mladostnikov<br />

na waldorfski šoli, je na voljo knjiga Davida Brierleya,<br />

v kateri so opisane njegove življenjske izkušnje iz<br />

poučevanja, ki jih mnogi priznajo kot pomemben vir za<br />

spoznavanje dela waldorfskega učitelja z mladostniki.<br />

Knjiga je bila prevedena v hrvaški jezik. Na šolah v Indiji<br />

in Združenih državah, kjer je izšla pred nekaj leti,<br />

jo mnogi učitelji uporabljajo kot priročnik za razgovore<br />

s starši na starševskih večerih.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Opombe:<br />

1 Hermann, Dorothy: Keller, Helen: A Life. Univ. Chicago Press<br />

1998. Graham, Martha: Blood Memory. MacMillan 1992<br />

2 Steiner Rudolf: The Educational Value of the Knowledge<br />

of Man and the Cultural Value of Education. 10 predavanj,<br />

ki jih je imel od 17-24 julija 1924 v Arnheim,<br />

Rudolf Steiner Press, London 1971<br />

Becoming What You Are<br />

The use of biographies in teaching adolescents in a Waldorf School<br />

The first word Helen Keller ever learned was w-at-e-r.<br />

In her dark and silent childhood her teacher<br />

Anne Sullivan had placed her hand under the<br />

spout of a well.<br />

‘As the cool stream gushed over one hand my teacher<br />

spelled into the other water, first slowly, then rapidly. I<br />

stood still, my whole attention fixed upon the motions of<br />

her fingers. Suddenly I felt a misty consciousness as of<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong><br />

10<br />

something forgotten – a thrill of a returning thought; and<br />

somehow the mystery of language was revealed to me. I<br />

knew then that ‘w-a.t-e-r’ meant the wonderful cool something<br />

that was flowing over my hand. That living word<br />

awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free! . . .<br />

. I left the well-house eager to learn. As we returned to the<br />

house every object which I touched seemed to quiver with<br />

life. That was because I saw everything with the strange,<br />

new sight that had come to me.’


V z g o j a o t r o k a<br />

prof. dr. sc. Slavica Bašić<br />

David L. Brierley<br />

Skrito v vidnem<br />

Hrvaški prevod knjige Davida L. Brierleya 'Skrito<br />

v vidnem' je svojevrsten kulturni dogodek,<br />

saj je to prva knjiga v hrvaškem pedagoškem<br />

diskurzu, ki 'oživlja' fenomenološki način opazovanja<br />

dogajanja v učilnici.<br />

David L. Brierley je univerzitetni profesor in učitelj, ki<br />

je poučeval otroke in tudi bodoče učitelje. Je angažirani<br />

opazovalec, ki uporablja fenomenološko metodo kot<br />

temeljno raziskovanje, nujno za umetnost poučevanja.<br />

Opazovati fenomenološko ne pomeni zbrati informacije,<br />

raziskati in pojasniti poučevanje, temveč podariti<br />

učencu pozornost, pokazati zanj interes in svojo subjektivno<br />

izkušnjo narediti dostopno drugim. Motivacija<br />

za takšno opazovanje leži v predanosti in stalni skrbi<br />

za učence.<br />

Kot refleksiven učitelj, ki je s celim svojim bitjem v učilnici,<br />

opazuje, sodeluje, stopa v odnose in jih gradi z učenci,<br />

njihovimi starši, in vzpostavlja odnos z vsebino in do<br />

nje, je poglobljen v proces razvoja in rasti učencev, se<br />

zaveda pomembnosti svoje vloge v tem procesu. Učenci<br />

rastejo, se razvijajo in odkrivajo lastno identiteto, učitelj<br />

pa predvideva in razmišlja o oblikovanju in vodenju otroške<br />

rasti proti obdobju odraslosti.<br />

Nosilni elementi izkušnje poučevanja so:<br />

Učilnica – srečanje učencev in učitelja se dogaja v učilnici.<br />

Učilnica je na robu našega zavedanja, istočasno pa je<br />

temeljni kamen družbe, ker predstavlja prostor stabilnosti,<br />

zaščite in varnosti in nima nikakršne ustrezne zamenjave<br />

v sodobnem, spreminjajočem socialnem kontekstu.<br />

V učilnici obstaja socialna pristnost, ki je ne najdemo<br />

nikjer drugje v družbi. Učilnica je mikrokozmos sveta, v<br />

katerem pripada poseben prostor učencu, in to učencu,<br />

ki je vedno v mnogih interakcijah, pripadnik skupine in<br />

istočasno posameznik, ki v vseh teh interakcijah spoznava,<br />

izraža in uresničuje sebe. V učilnici se dogaja srečanje<br />

s samim seboj, z drugimi in s svetom.<br />

Vsebino – učenja v učilnici, posredno ali neposredno posreduje<br />

učitelj. Učitelji sledijo zahtevi, da imajo vsebine<br />

izobraževalen pomen za otroka, da niso namenjene same<br />

sebi in niso le sredstvo za razvijanje sposobnosti. Vsebine<br />

so smerokaz in navdih, izsek iz življenja, ki ga je vredno<br />

vzeti s seboj v življenju za življenje.<br />

Učenci – trinajstletniki, mladi ljudje, ki rastejo in odraščajo,<br />

neznanka sami sebi in nikoli rešena neznanka<br />

učiteljem. Za trinajstletnika je gotovo samo to, da niti<br />

eden ne želi biti nepomemben in zamenljiv v svetu, nihče<br />

pa ni prepričan v svojo nezamenljivost. Učitelj omogoča<br />

srečanje z osebo, ki je v stalnem uravnotežanju sebe kot<br />

zunanjega, vidnega in tistega notranjega, vidnega, ki se<br />

šele odkriva in uresničuje svoje zmožnosti, bodočega<br />

sebe.<br />

Učitelj je strokovnjak za prihodnost ljudi. V odnosu do<br />

adolescenta je učitelj pred dvema glavnima izzivoma.<br />

Po eni strani vpliva na učenčevo razumevanje izkušnje<br />

razumevanje tako sebe kot sveta, po drugi strani pa<br />

na vzpostavljanje samospoštovanja in slike o sebi. Prav<br />

samospoštovanje je postalo danes glavna naloga, saj je<br />

v svetu, kjer je vse merljivo s kvantitativno izkazljivimi<br />

parametri, težko oceniti samega sebe. Adolescent ne potrebuje<br />

le odobravanja, sprejemanja in ljubezni , temveč<br />

mnogo več od tega – potrebuje okolje, ki bo reklo DA njemu<br />

– tistemu, kar on je. Oziroma ga bo videlo kot tistega,<br />

kar bo postal, kar je njegov potencial. Šola pa je prostor,<br />

kjer te možnosti spoznava, izkuša in potrjuje. Učitelj, ki<br />

vidi, kdo on pravzaprav je – to je učitelj, ki je na poti, da<br />

postane pedagog.<br />

Da pa bi nekdo postal dober učitelj, mora imeti sliko o<br />

tem, kaj je in kako se postane dober učitelj. Ta pot ustvarjanja<br />

slike o dobrem učitelju in stalnem preiskovanju<br />

sebe – to je središčni motiv monografije Davida Brierleya.<br />

Težko je določiti, kaj dela dobrega učitelja. To je lahko<br />

nekdo, ki je navdušen nad svojim predmetom, nekdo, ki<br />

je izviren in prepričljiv, nekdo, ki je radoveden, želi stalno<br />

spoznavati in vedno več vedeti o svetu okrog sebe. Vendar<br />

dober učitelj za enega ni tako dober učitelj za drugega.<br />

Na to, že zdavnaj postavljeno vprašanje, je veliko odgovorov<br />

in načinov, da je lahko učitelj dober, najvažnejši<br />

pa je: vključenost, toplina in pedagoška ljubezen. To je<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 11


U t r i n k i<br />

ustvarjanje pogojev, da bi učenec lahko vse bolj odkrival<br />

in ustvarjal svoje potenciale, da bi spoznal smisel svojega<br />

delovanja in našel svoje mesto v svetu.<br />

Dober učitelj je avtentičen, resničen. On ni družbena<br />

vloga, temveč oseba, ki posreduje resnico, spoznanje in<br />

z osebnostjo vpliva na učence. Učitelj vzgaja s tistim, kar<br />

je, z lastnimi prepričanji, stališči, načinom, s katerim rešuje<br />

problem, odnosom do narave, ljudi, dogodkov v svetu<br />

in do samega sebe. Zato sta<br />

Odnos in Srečanje predpostavki in pogoj vzgojnega dela.<br />

Srečanje se prične veliko prej kot pouk, s sprejetjem odločitve<br />

o izbiri vsebine. Avtentičen učitelj doseže, da izbrana<br />

vsebina sproži notranji in zunanji dialog, da ponudi<br />

odgovor na učenčevo vprašanje oziroma da sproži vprašanje.<br />

Sprejeti otroka tam, kjer je, in stati, kot dela vsaka<br />

dobra mati, malo pred njim – tam, do koder on lahko<br />

pride – to zmore samo učitelj, ki dobro pozna sedanjo<br />

otrokovo situacijo in je odprt za njegovo prihodnost.<br />

Poučevanje – v čem je umetnost poučevanja?<br />

V ustvarjanju pogojev za rast in razvoj mladega človeka,<br />

za njegovo notranje potovanje. Stabilna identiteta je pogoj<br />

in v puberteti zahteva, da učenec gleda ven, v svet in da<br />

se istočasno zaveda samega sebe. Na tej poti učitelj spremlja<br />

mladega človeka , ga opogumlja, navdihuje, motivira<br />

na vlaganje večjega napora, postavlja ga pred prepreke,<br />

daje mu naloge. Vendar je tudi sam navdih in smerokaz.<br />

Prav v našem, postmodernem svetu, ki je postavil pod<br />

vprašaj vsa spoznanja in vrednote, potrebujejo otroci od<br />

odraslih, posebej pa od učitelja, orientacijo, potrebujejo<br />

vzor, kako se spopadati s problemi sodobnega življenja,<br />

kako sprejemati stališča, se ne izgubiti v mnogih izzivih,<br />

najti sebe in ostati si zvest.<br />

Na koncu tega kratkega pogleda na knjigo, ki ne dopušča<br />

končnega zaključka, ker opisuje proces in je pisana<br />

kot proces, kot učitelj bodočih pedagogov, čutim potrebo,<br />

da izrečem zahvalo vsem, ki so se angažirali pri hrvaški<br />

izdaji te dragocene in navdihujoče študije. Pisana je z vidika<br />

refleksivnega učitelja, ki otroka opazuje samo zato,<br />

ker ga zanima, kdo je on in kdo lahko postane, jemlje<br />

ga s spoštovanjem in se zanima za njegovo prihodnost.<br />

Ta monografija bo pedagogom, učiteljem, vzgojiteljem, pa<br />

tudi staršem, odprla novo perspektivo opazovanja lastnega<br />

mesta, pomembnosti in odgovornosti v procesu vzgajanja<br />

in izobraževanja. <br />

prevod: Breda Pavlovič<br />

Magda Mlekuž<br />

Zimska šola v<br />

naravi<br />

Tu zelen dol in breg,<br />

tu cvetje že budi se,<br />

tu ptičji spev glasi se,<br />

gore še krije sneg,<br />

zakaj nazaj?<br />

Nazaj v planinski raj!<br />

Simon Gregorčič<br />

Gore so bile bogato prekrite s snegom in tudi<br />

proti Bohinju je sneg ponekod še prekrival<br />

senčne predele, ko nas je pot vodila do Vogla,<br />

kjer smo pet dni preživeli v zimski šoli v naravi. Učenci so se<br />

smučanja zelo veselili in udeležil se ga je skoraj cel razred.<br />

Teden skupnega bivanja je bil v polnem pričakovanju<br />

neznanega.<br />

Učni načrt javnega šolstva načrtuje zimsko šolo v naravi<br />

z učenjem alpskega smučanja v petem razredu; takrat<br />

gredo naši učenci na zimsko šolo v naravi teka na<br />

smučeh. Na Voglu smo srečali petošolci in naši sedmošolci,<br />

tako da smo lahko opazovali in spremljali še ta<br />

starostni razkorak. Polet tega pa še prepletanje učenja<br />

smučanja s pozno popoldanskim poukom astronomije.<br />

Prav tako je pomembno skupno bivanje izven doma<br />

in tkanje socialnih vezi ter delovanje v skupnosti. Prvi<br />

večer pa smo namenili tudi ogledu okolice, prepoznavanju<br />

že poznanih vrhov in ogledu prehojenih poti z<br />

nove točke opazovanja. Vsak dan pišemo tudi dnevnik.<br />

Kar nekaj učencev je Vogel kot smučišče že poznalo,<br />

nekateri so bili seveda začudeni, kakšen prostran svet<br />

zasneženih vrhov in pobočij se je odprl pred nami. Drugim<br />

so padle v oči žičnice, ki niso ravno najsodobnejše,<br />

in spraševali so se, zakaj tujci prihajajo k nam, ko pa<br />

je v tujini toliko sodobnih smučišč. Ampak tudi Vogel<br />

skuša slediti tem tokovom.<br />

In se je začelo: ocena znanja smučanja in razvrščanje<br />

v različne skupine. Smučanje je veščina, ki zahteva veliko<br />

koordinacije med posameznimi deli telesa, stabilno<br />

nadziranje primerne hitrosti, izbiro ustreznega terena<br />

ter upoštevanje ostalih smučarjev na smučišču. Naša<br />

šola prakticira šolo teka na smučeh v petem razredu.<br />

Pri tem učenci, ki usvojijo ravotežje ter ritem in obvladovanje<br />

hitrosti tekaške smučke stabilneje in samozavestenje<br />

stopijo na alpske smuči. Sama drža telesa je<br />

lepša in jo ne oblikuje smučarski čevelj s svojo obliko.<br />

Prav tako starost omogoča večjo moč pri prenosu smuči<br />

in opreme.<br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong><br />

12


Le nekaj učencev se je pričelo učiti smučanja od začetka,<br />

toda po tednu dni so bile tegobe prvega popoldneva<br />

pozabljene. Pravzaprav se mi zdi, da so se posamezni<br />

učenci skozi teden gibanja na snegu prebudili in<br />

oživeli tudi notranje. Čeprav je bilo po prebranih dnevniki<br />

učencev zaslediti, da so bili zelo utrujeni. Toda nad<br />

smučanjem so bili popolnoma vsi tako navdušeni, da<br />

so to dejavnost izbrali na poznejšem športnem dnevui.<br />

Skupni obedi zahtevajo nekoliko organizacije in sodelovanja<br />

pri pripravi in pospravljanju po obedu. Obed<br />

daje možnost za različne pogovore, seveda pa velja pravilo,<br />

da dokler vsi ne pojemo - to pomeni cel razred, ne<br />

odhajamo od miz. Hrana je bila raznovrstna in okusna,<br />

toda vse jedi niso bile vsem poznane ali priljubljene.<br />

Učenci so bili po aktivnem dopoldnevu in popoldnevu<br />

prezračeni in praznih želodcev. Zelo dobro se je videla<br />

razlika v njihovem počutju popoldan, ko smo imeli<br />

pouk pred večerjo. Veliko sil je bilo potrebnih, da smo<br />

ga izpeljali in dočakali večerjo. Po večerji so bili za mizo<br />

'drugi učenci'. Zadovoljni in umirjeni so kljub dolgemu<br />

dnevu lahkotneje in z večjo pozornostjo sledili. Zopet<br />

se je izkazalo, da je lakota najboljša kuharica. Hkrati<br />

pa bi se rada zahvalila staršem, ki so upoštevali priporočila<br />

in dali učencem zdrave prigrizke v primernih<br />

količinah.<br />

Socialni del bivanja smo popestrili s skritim prijateljem<br />

in pisanjem razglednic domov ter Jane v daljni Taiwan<br />

in Irini, ki je ostala v šoli. Nekatere učenke so se<br />

izkazale za izredno spretne in iznajdljive pri prikrivanju<br />

svoje 'skrite' naloge, pa še meni so bile v veliko pomoč.<br />

Kar nekaj učencev je v petek izrazilo obžalovanje, ker<br />

niso aktivno pristopili k nalogi in marsikateri prijatelj<br />

je ostal skrit do petka.<br />

In tako je teden minil v veliko veselje vseh, in kar je<br />

bilo izredno pomembno: brez poškodb.Da je vse tako<br />

teklo, se lahko zahvalim tudi kolegom: Marti, ki je vse<br />

v 'nulo' organizirala, Damjanu, ki poleg poznavanja<br />

visokih higienskih normativov za urejeno sobo, dobro<br />

smuča in fotografira, Bojanu, ki je v resnici le prikriti<br />

James Bond in reši vse, še tako zapletene situacije.<br />

Hkrati je učencem blizu, saj je bil kar pet let pomočnik<br />

v tem razredu. Iztoku Ivančiču, ki si upa učence peljati<br />

v celc in pri tem uživa prav tako kot oni.<br />

Si lahko želimo še kaj lepšega? <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 13


U t r i n k i<br />

Simona Pajk<br />

Poučevanje na<br />

umetniški način<br />

Poučevanje na umetniški način – na waldorfski<br />

šoli ( v nižjih razredih) – poteka tako, da učitelj<br />

o temi, ki jo namerava obravnavati, najprej pove<br />

zgodbo. Prvi dan otroci slišijo zgodbo, a brez naštevanja<br />

podatkov in opisovanja. Naslednjega dne sledi obnova<br />

zgodbe in slika ( v tem primeru – risanje taščice), tretji dan<br />

pa kratek zapis dejstev. Velik poudarek se daje tako na<br />

obliko zapisa kot tudi slike.<br />

O taščici<br />

'Tristo zavozlanih podganjih repov. En tisoč mišjih<br />

dlak! Nesreča, nesrečna! ... '. Tako je tožil in vzdihoval<br />

Meljuk, ko se je ves zasopel bližal hišici, pred katero je<br />

v jutranjem soncu Bodimir krtačil svojo dolgo bradico.<br />

Česanje bradice je - mimogrede povedano - opravilo, ki<br />

zahteva mir in zbranost, če ne te utegne hudo cukati,<br />

ko krtača naleti na kakšen mali češarek, ki se je po<br />

nesreči zapletel v kocine. Zdaj je seveda Bodimir hitro<br />

prekinil s tem opravilom, saj je bil njegov prijatelj zelo<br />

razburjen in res ga je zanimalo, kaj tako hudega sem<br />

mu je pripetilo.<br />

'Gnezdo na tleh! Med koreninami na tleh sem našel<br />

gnezdo. Kaže, da je padlo na tla ali pa ga je celo izrinila<br />

tista zoprna sraka. Pet jajc je noter, rjavkastih z malimi<br />

pikicami ... in ne vem po kakšnem čudežu so še vsa<br />

cela. Ampak zdaj je treba hitro nekaj ukreniti! Pridi mi<br />

prosim pomagat, da rešiva uboge ptičje mladiče, preden<br />

jih kdo pohrusta z lupino vred.'<br />

Na Meljukovem čelu so se nabrale potne kapljice, težko<br />

je dihal in male škratje nožice so kar cepetale od<br />

razburjenja.<br />

Z na pol pokrtačeno bradico se je Bodimir hitro odpravil<br />

proti kraju nesreče. Če te prijatelj prosi za pomoč,<br />

potem seveda ne smeš nič premišljevati in se obotavljati.<br />

Tekla sta, kakor hitro so ju noge nesle.<br />

Ko sta prisopihala do korenin mogočnega hrasta, ki<br />

so se razprostirale daleč na okoli, je bilo - na srečo -<br />

gnezdo še vedno tam. Nedotaknjeno, prav lepo spleteno<br />

iz mehkih travnih bilk in tankih koreninic, zunaj je bilo<br />

pokrito z listjem in mahovjem, znotraj pa pretkano s<br />

perjem in dlakami. Jajčka pa niso bila več cela! Dve<br />

tanki lupinici sta bili že prekljuvani in ven sta kukala<br />

gologlava mladiča. Hitro je Meljuk zgrabil gnezdo, Bodimir<br />

pa je poklical na pomoč veverico Mici, da bi ga<br />

odnesla na drevo.<br />

Takrat pa je završalo in zaprhutalo, kot da bi se bližal<br />

vihar. Nad Meljukovo glavo se je stemnilo. Pogledal je<br />

navzgor, zagledal nekaj rdečega in tanek, raven kljun<br />

ga je močno kljunil v trdo škratovsko čelo. (V kljunu je<br />

bil prej črv, ki se je zdaj prilepil na njegov nos.) Zavrtelo<br />

se mu je, izpustil je gnezdo na tla in se sesedel. Ptica<br />

(bila je taščica) je gnezdo porinila nazaj med korenine<br />

in se spet spustila nad Meljuka. Ubogi siromak je<br />

kriknil od strahu – a tokrat ga taščica ni kljunila, le z<br />

nosa mu je vzela črva in ga hitro odnesla v široko odprt<br />

mladičev kljun.<br />

Bodimir in Meljuk sta strmela in nič jima ni bilo več<br />

jasno. Zadevo je pojasnila Mici, ki je povedala, da je<br />

šlo očitno za hud nesporazum. Gnezdo ni padlo na tla.<br />

Taščica ga pač vedno naredi nekje pri tleh, najraje kje<br />

med koreninami ali pa v kakšnem štoru. Povedala je<br />

tudi, da je taščica čisto prijazna ptica – le včasih malce<br />

bojevita – in tokrat se je ustrašila za svoje mladiče saj<br />

je bilo videti, da jih Meljuk želi ugrabiti.<br />

Škrata nista rekla nič. Sram ju je bilo, da sta naredila<br />

tako neumnost. Hitro sta se pobrala domov in vsak pri<br />

sebi sta sklenila, da se bosta malce poučila o tem, kje<br />

gnezdijo ptice.<br />

Dejstva, ki jih otroci usvojijo s pomočjo zgodbe:<br />

Taščica gnezdi ponavadi med koreninami ali v votlini<br />

kakega gnilega štora. Gnezdo splete iz mehkih travnih<br />

bilk in tankih koreninic, zunaj ga pokrije z listjem in<br />

mahovjem, znotraj pa pretke s perjem in dlakami. Konec<br />

malega travna samica znese 5-7 tankolupinastih<br />

rjavopikčastih jajc. Je lahko napadalna, lahko pa prav<br />

ljubezniva. Ljudi se ne boji.<br />

Zgoraj je sivkastozelena, spodaj belkasta, na čelu, na<br />

grlu in na prsih pa rumenordečkasta. Ima tanek raven<br />

kljun. Je črvičke, pajke, raznovrstne mehke žužke,<br />

rada kljune kakšno sočno jagodo. <br />

Vir: Fran Erjavec, Domače in tuje živali v podobah<br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong>


U t r i n k i<br />

Igor Velepič<br />

Pevski zbor staršev<br />

in učiteljev WšL v<br />

Izraelu<br />

Zbor, ki se dobiva na rednih vajah ob torkih zvečer<br />

ob 19. uri, povezuje učitelje in sedanje ter nekdanje<br />

starše na naši šoli. Nastal je pred skoraj petnajstimi<br />

leti kot ne zelo ambiciozna prepevalnica in si vmes zastavljal<br />

večje naloge in cilje.<br />

bilo od sto do štiristo izjemno pozornih in spoštljivih<br />

poslušalcev ... največ navdušenja pa so požele pesmi<br />

Rož, Podjuna, Zila Pavla Kernjaka (ko je vedno del poslušalcev<br />

imel na koncu solzne oči), skladba Bčelar<br />

Frana Gerbiča in istrska skladba Alda Kumarja Dajte,<br />

dajte. Po vsakem koncertu smo bili deležni prijaznih<br />

besed in odobravanja in izrazov navdušenja, ki jim pri<br />

nas pravzaprav ni para. Z enim od tamkajšnjih zborov<br />

smo skupaj nastopali tudi s skladbo v hebrejščini.<br />

Sicer je bila posebna izkušnja tudi bivanje pri družinah,<br />

saj so bili naši gostitelji izjemno pozorni in gostoljubni!<br />

Zanimivo nam je bilo vse: od hrane do jezika in<br />

od domačih navad do verskih izkušenj in kulture. V<br />

Izraelu je pravzaprav petek nedelja za muslimane, sobota<br />

je nedelja za jude in nedelja je nedelja za katolike.<br />

Tako je v waldorfskih šolah naša nedelja pravzaprav<br />

■ Vrtovi Haife<br />

V povprečju zbor šteje okrog trideset pevcev (nekaj<br />

več, zanimivo, jih je na nastopih), ki nastopajo na šoli,<br />

v Ljubljani, po Sloveniji in tudi, kar pogosto, čez mejo.<br />

Pravzaprav je v vsem tem času zbor imel že nastope in<br />

koncerte v Estoniji, Franciji, Škotski, Nemčiji, Avstriji,<br />

Madžarski, Slovaški, Češki, Hrvaški, Srbiji, Bolgariji,<br />

Makedoniji, Albaniji ... in letos tudi v Izraelu.<br />

V Izrael smo leteli v soboto, 15., in se vrnili od tam v<br />

nedeljo, 23. februarja. Bilo nas je 35 pevcev (od tega<br />

osem učiteljev na naši šoli) in obiskali smo štiri waldorfske<br />

šole. V Izraelu (ki šteje okrog devet milijonov<br />

prebivalcev, površina pa je prav tolikšna kot površina<br />

Slovenije) imajo dvajset waldorfskih šol in nekaj čez<br />

sto waldorfskih vrtcev. Imeli smo tudi sedem koncertov.<br />

Adut naše turneje, na kateri smo prepevali predvsem<br />

slovenske ljudske, umetne in sakralne skladbe,<br />

pa je bila pevka in pripovedovalka Ljoba Jenče! Ljoba<br />

je otroke in odrasle o/začarala z mitom o ribi Faroniki,<br />

pa seveda s kamenčki, ki spremljajo skladbo Lesarjev<br />

maln. Vendar pa je tudi naše zborovsko petje naletelo<br />

na veliko navdušenje in občudovanje. Na koncertih je<br />

njihov ponedeljek, zato smo imeli zadnji nastop pred<br />

vsemi učenci in učitelji v waldorfski šoli v Jeruzalemu<br />

pravzaprav tik pred poletom domov, v nedeljo zjutraj ob<br />

pol devetih! Njihova najstarejša šola (Tivon, kjer smo bili<br />

prve tri dni) je nekoliko mlajša od naše, ostale pa so še<br />

mlajše. Tudi učiteljski kader je zelo mlad ... Videli smo<br />

tudi gledališke predstave dijakov, glasbene nastope, hospitirali<br />

smo pri glavnih urah, pa tudi pri drugih urah<br />

pouka ... Sistematično smo si, z vodenjem, ogledali tri od<br />

obiskanih waldorfskih šol. Zanimivo je, kako se učijo hebrejske<br />

pisave in kako gledajo na Sveto pismo (sicer je za<br />

jude prava samo Stara zaveza). Waldorfska šola Harduf<br />

je sicer del kibuca, a je bil sprehod skoznjo še posebej<br />

lep – kot v kakšni pravljici ali filmu. Učenci so sedeli kar<br />

zunaj in poslušali učitelja (kljub februarju je bilo toplo in<br />

cvetoče), vse je bilo zelo umirjeno, pokazali so nam lastno<br />

biološko čistilno napravo za vse odplake, ki jih ustvari<br />

cel kibuc skupaj z veliko šolo. Učitelji so bili nasploh<br />

neverjetno navdušeni nad našim prihodom, saj se še ni<br />

zgodilo, da bi prišel kak zbor na obisk. Smo pa sprožili<br />

tudi navdušenje nad tem, da bi sami imeli tak zbor (kot<br />

na primer tudi lani, ko smo nastopali v Canterburyju in<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 15


■ Jeruzalem<br />

■ Kibuc<br />

so nam že naslednji teden iz šole sporočili, da so po našem<br />

koncertu starši zahtevali, da tudi pri njih začnejo s<br />

pevskim zborom staršev in učiteljev- in še isti teden so<br />

imeli že tudi prvo vajo).<br />

Sicer pa je bila naša pot po Izraelu waldorfska, romarska,<br />

umetnostnozgodovinska, kulturna in predvsem<br />

družabna ter pojoča. Preko Beograda smo prileteli na letališče<br />

Ben Gurion, kjer nas je pričakal avtobus in nas<br />

odpeljal v Tivon blizu Haife. Tam so nas razdelili po družinah.<br />

Naslednji dan smo po zajtrku pri družinah odšli<br />

v mesto Haifa in si tam ogledali bahajski tempelj ter na<br />

gor (s samostanom) Karmel kjer smo imeli tudi krasen<br />

razgled vse do Galileje. Ogledali smo si tudi zgodovinsko<br />

mesto Akko ter se še posebej pristno srečali z lokalnimi<br />

prehranbenimi navadami ... Ponedeljek smo preživeli<br />

pri družinah in na šoli in imeli tri koncerte. Naslednji<br />

dan smo se peljali mimo Magdale (rojstnega kraja Marije<br />

Magdalene) in obiskali (ter tudi zapeli) v cerkvi Marijinega<br />

oznanjenja, ki je postavljena na kraju kjer je živela sveta<br />

družina, v Nazaretu. Nato smo šli v Kano Galilejsko,<br />

kjer smo bili prisotni pri poročnioh obredih, pa tudi naša<br />

Urška in Peter sta obnovila (ob našem petju (in pristnem<br />

Kangalilejskem vincu)) poročne zaobljube. Najlepše pa se<br />

je prepevalo v krasni cerkvi čudeža pomnožitve kruha<br />

in rib, kjer je začela s krasnim petjem Ljoba, potem pa<br />

kar nismo mogli nehati uživati v prepevanju Taizejskih<br />

in drugih pesmi. Nato smo se zapeljali še do Kafernauma<br />

ter do Galilejskega jezera, koder smo si naredili v<br />

prekrasnem sončnem dnevu spokojen sprehod in prijeten<br />

počitek. Nato smo se poslovili od učitelja Zaharije,<br />

našega krasnega vodiča, in se odpravili v waldorfsko šoli<br />

v Tel Avivu. Tam smo naslednji dan imeli sprejem ter nastop<br />

na slovenski ambasadi, koder nas je izjemno pozorno<br />

sprejela veleposlanica, ga. Alenka Suhadolnik z vsem<br />

osebjem in s povabljenimi gosti. Pripravili so nam tudi<br />

bogato zakusko (seveda morda tudi zato, ker vsi dobro<br />

poznajo našega pevca, ki ga pa tokrat žal ni bilo z nami,<br />

g. Matjaža Lukana) in se potrudili tudi s tehtno razlago<br />

močnih vezi med Izraelom in Slovenijo. Veseli smo bili<br />

tudi uradnega povabila, da naj se vrnemo in pojemo na<br />

proslavi ob dnevu državnosti letos ali naslednje leto! Popoldne<br />

smo uživali na mestni plaži, nekateri pa so se celo<br />

šli kopat.<br />

V četrtek in petek smo imeli s seboj profesionalnega vodiča,<br />

g. Neftalija. Ta nas je najprej peljal na Oljsko goro,<br />

kjer smo imeli prekrasen pogled na Jeruzalem v jutranjem<br />

soncu. Nato smo se odpeljali v legendarni Kumran<br />

ter se nato šli kopat v Mrtvo morje. Tam smo bili deležni<br />

tudi zdravilne blatne kopeli. To je tudi pomenilo, da smo<br />

bili na najnižji možni točki na Zemlji, saj je gladina Mrtvega<br />

morja več kot štiristo metrov pod morjem, se pa vsako<br />

leto zniža za še dodatna dva metra in pol. Pred sončnim<br />

zahodom smo v oazi, kjer smo prespali, najprej vsi nekaj<br />

časa jahali na kamelah, potem pa so nam pripravili čajanko<br />

z beduini z zgodbami in glasbo, zvečer pa smo bili<br />

deležni še beduinske pojedine. Nekateri smo spali v mrežah<br />

kar zunaj, saj izjemno jasna noč ni bila prehladna,<br />

vstati (in pospraviti svoje stvari) pa smo morali ob četrti<br />

uri, če smo se hoteli povzpeti na legendarno Masado pred<br />

sončnim vzhodom. Masada je res izjemna planota, na kateri<br />

je imel Herod svojo veličastno palačo, je pa predvsem<br />

simbol upora in borbe do zadnjega. Ob sončnem vzhodu<br />

smo zopet prepevali in bili nato deležni podrobnih razlag<br />

o tem magičnem kraju. Ko smo se zopet vrnili do Mrtvega<br />

morja, smo se zapeljali še v oazo, že skoraj narodni park<br />

Ein Gedi, kjer smo se zopet okopali pod slapovi in videli<br />

raznotere nenavadne živali. Temu je sledila še vožnja do<br />

reke Jordan, ko smo bili le nekaj sežnjev daleč od Jordanije<br />

in vožnja v Jeruzalem. Waldorfska šola je nedaleč od<br />

starega mesta in že takoj smo šli do zidu objokovanja, saj<br />

se je ravno začenjal (ob sončnem zahodu) šabat. Videti<br />

obredje neskončne množice pravovernih judov ob zidu<br />

je bilo presunljivo. Potem pa smo še naprej raziskovali<br />

mesto, le da je tokrat zadišalo po nevihti in se je, kot v<br />

Svetem pismu na veliki petek hudo shladilo. V soboto sta<br />

nas prišla obiskat učitelja iz Tivona, Ori in Michal, ki sta<br />

se z nami sprehodila po Via Dolorosa. Najprej smo bili<br />

deležni izjemno lepega poročnega obrega koptske veroizpovedi<br />

v mestnem parku (v prekrasnih pisanih oblekah<br />

med bogato razcvetelimi drevesi, plešoč ob zelo prijetni<br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong>


U t r i n k i<br />

ritmični glasbi), nato pa dveh pravih muslimanskih,<br />

kar nekam robatih pogrebnih obredov. Nato smo imeli<br />

še zelo lep dogovorjen nastop v evangeličanski cerkvi<br />

tik ob cerkvi svetega groba. In zatem smo peli tudi v<br />

cerkvah in kapelah ob prvih nekaj postajah križevega<br />

pota. V cerkvi svetega groba je bila seveda huda gneča,<br />

a smo si jo vseeno ogledali, do samega groba pa je bila<br />

vrsta preprosto predolga. Zvečer smo šli še na eno glasbeno<br />

plesno praznovanje ob koncu Sabatha. V nedeljo<br />

nas je polovica vstala ob štirih, da smo prišli v cerkev<br />

svetega groba takoj zjutra;j in res je bila prav mistično<br />

lepa in tudi ljudi še ni bilo veliko, čeprav je potekalo<br />

že kar nekaj obredov in so se petja in celo orgle zlivale<br />

v mogočno brezčasno glasbo. Jutranji nastop sem<br />

bil že omenil, pot domov pa je bila že polna obujanja<br />

spominov in občudovanj krajev, ki smo jih videli, in<br />

predvsem krasnih ljudi, ki smo jih srečali na tej poti!<br />

Pevsko je zbor doživel nekaj najlepših nastopov, kar<br />

smo jih kdaj imeli, vsi so bili veseli, da je bil med nami<br />

(v spletu okoliščin skoraj zadnji trenutek) tudi dijak<br />

Miha; iz Nemčije je za nami priletela in bila ves čas z<br />

nami ga. Danica Dylong (sicer tudi prijateljica ge. Klose<br />

iz Düsseldorfa), s Svetim pismom sta nas umirjali in<br />

ozaveščali Urška in Antonija, ambasadorske naloge sta<br />

prevzela Marinko in Cvetka, solistično nas je reševal<br />

naš bas Milan, organizacijsko so pomagale vse skupaj<br />

vkup držati Breda in Loulou ter še posebej Marina,<br />

predvsem pa je lesket nastopom dajala s svojim petjem<br />

in navdihujočimi pripovedmi naša Ljoba. Vsem tem in<br />

vsakomur od pevcev iskrene čestitke ter lepa hvala! <br />

Katja Treven,<br />

dijakinja tretjega letnika na izmenjavi, marec - maj <strong>2014</strong><br />

Utrinki iz Potsdama<br />

V<br />

zelo prijetnem nemškem mestu Potsdam živim v<br />

12-članski družini. Poleg treh starih staršev sta tu še<br />

oče in mama, nujna hčerka Annika, ki je moja sošolka<br />

in še šest posvojenih otrok. Družina je zelo odprta, takoj so<br />

me sprejeli medse, in odkar sem tukaj, še nisem občutila, da bi<br />

delali kakšne razlike med nami. Zelo veliko pomagam mami pri<br />

pospravljanju in varstvu otrok, kar zelo ceni (zadnjič me je celo<br />

nagradila s petdesetimi evri). Oče je po poklicu fizik, mama pa<br />

profesorica francoščine, vendar pa sta se odločila pustiti svoji<br />

karierni poti in začela ''reševati otroke''. Vodita tudi manjšo<br />

organizacijo oz. skupino ljudi s težavami, kjer se pogovarjajo, si<br />

svetujejo ali pa samo prisluhnejo drug drugemu.<br />

Od Potsdama smo oddaljeni kakšnih 20 minut vožnje z avtom.<br />

Šola sama je zelo ''nemška'': občutila sem bolj hladne odnose<br />

med profesorji in dijaki. Imajo bistveno manj ekskurzij kot mi.<br />

Edina ekskurzija, ki jo imajo je v 12. Razredu, ko potujejo v Italijo<br />

(Rim). Nimajo ponedeljkovega jutranjega pozdrava (šele sedaj<br />

sem ugotovila kako zelo krasna stvar je to, da se v ponedeljek<br />

zjutraj vsi zberemo, se vidimo in povemo <strong>novice</strong>), v šoli hodijo v<br />

čevljih, razen mene. Vedno sem v copatih, sprva so se mi malce<br />

smejali. V 9. razredu se lahko odločijo, ali bodo imeli evritmijo ali<br />

pa zbor. Jaz sem pri zboru. Pouk zbora poteka podobno kot pri<br />

nas, no mogoče malce bolj zbrano. Verjetno zato, ker vsak, ki se<br />

je odločil za zbor, se je odločil tako, ker pač rad poje. V maju nas<br />

čaka tudi koncert, verjetno bo nekaj podobnega kot pri nas.<br />

Pouk na sploh mi ne dela večjih problemov, razen pri francoščini,<br />

kjer težko sledim. S profesorico sva se dogovorili, da sem<br />

lahko pri urah, venda pa moram brati kakšno svojo knjigo. Zelo mi<br />

je tudi všeč waldorfska trgovina v šoli; veliko ljudi kupuje hrano<br />

tukaj, tudi če nimajo nikakršne veze s šolo.<br />

Preden sem prišla sem, so imeli srednješolci praktikume (5 tednov).<br />

Vsi so morali napisati tudi obsežen portfolio in seveda<br />

predstaviti svoje delo, tako da dva dneva ni bilo pouk. Povsod po<br />

šoli so potekale predstavitve, ki so jih profesorji tudi ocenjevali<br />

(prišlo je tudi ogromno staršev). Nekako se mi zdi, da dajejo bolj<br />

poudarek na te praktikume kot projekte v 12. razredu. Podpišejo<br />

jih šele na začetku 12. razreda, tako da imajo za projekt manj kot<br />

eno šolsko leto časa. Zelo mi je všeč tudi ideja, da moraš pri športni<br />

vzgoji pospravljati (posesati) telovadnico, če s seboj nimaš<br />

opreme. Vsak dan ima moj razred na urniku tudi po dve dodatni<br />

uri projektnega dela. Mislim, da je ideja sama po sebi podobna<br />

epohi. Npr. en mesec imajo risanje, šivanje, grafično oblikovanje<br />

... in potem se menjajo. Trenutno imamo politiko.<br />

Pa še to naj povem: ob petkih, zadnji dve uri, se lahko dijaki odločijo,<br />

ali bodo imeli šport ali pa teorijo glasbe. Pri tej teoriji glasbe<br />

so predvsem tisti, ki igrajo razne inštrumente, tako da potem<br />

skupaj kaj ustvarijo ali pa gostijo kakšnega bolj pomembnega<br />

glasbenika. Trenutno so gostili nekoga (žal mi ime ni ostalo v spominu)<br />

na radiu v Berlinu, pripravili so nekaj vprašanj, na koncu pa<br />

so še skupaj nekaj zaigrali. To je bil njihov malce večji projekt. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 17


U t r i n k i<br />

Klemen Lah<br />

O minevanju v<br />

Kosovelovi poeziji<br />

Waldorfska šola Ljubljana se je lansko leto<br />

jeseni pridružila akciji Srca za hiše hospica, v<br />

okviru katere smo z združenimi močmi mdr.<br />

naredili živo človeško verigo od šole do hospica.<br />

Na gimnaziji pa smo se v 4. letniku teme smrti in<br />

minevanja lotili še na drugačen način: v okviru epohe<br />

književnosti smo se lotili poglobljenega prebiranja Kosovelove<br />

poezije in bili pozorni prav na pojavljanje te<br />

teme. Vsak dijak si je izbral eno pesem in jo bodisi likovno/kiparsko<br />

upodobil bodisi o njej napisal esej. Nastala<br />

so čudovita dela: likovna dela so bila na voljo na<br />

posebni razstavi v 3. nadstropju, eseji pa so bili poslani<br />

na literarni natečaj. Vsi so bili izvrstni, esej Jakoba<br />

Ciuha pa je bil tudi nagrajen. V branje vam ponujamo<br />

eseja Jakoba Ciuhe in Maše Mesarko.<br />

KRATKO ŽIVLJENJE JE<br />

Strašno je nositi v srcu smrt<br />

in vendar, ljubica, tebe ljubiti;<br />

ah ljubica, dajmo vse pozabiti.<br />

Če svet je teman, krut in teman,<br />

mar nas potrtost pred njim obvaruje?<br />

Ah, zasmejal se bom, ko bo najhuje,<br />

blazen bo smeh ta, bolesti pijan.<br />

Vino bo krvavelo iz čaše<br />

in z vinom bolesti ti bom napil:<br />

kratko življenje je, ljubica, naše,<br />

Kdo bi se tožil o njem in jezil?<br />

Samo ta, kdor ga ne pozna še,<br />

ta se bo pod bolestjo krivil.<br />

Srečko Kosovel<br />

Kakršenkoli konec je v srcu težko nositi, ko se hkrati oklepamo<br />

in hrepenimo po tej stvari. ''Ah ljubica, dajmo vse pozabiti'' je<br />

morda mišljeno, kot da je to pretežko za soočenje, ali pa preprosto<br />

pomeni, naj izpustimo tisto, kar je nekoč bilo, pa ni ali ne<br />

bo več, in zaživimo dalje. Kar seveda sploh ni preprosto, ampak<br />

še kako potrebno za notranji mir in nadaljnji razvoj. Če tega ne<br />

naredimo, stalno živimo v preteklosti in pravzaprav v dveh svetovih<br />

hkrati; eden je naš notranji, kjer so stvari izoblikovane po<br />

naših lastnih sanjah, drugi pa je ta ''dejanski'', zunanji, kjer se<br />

te sanje nekako ne uresničujejo več, kar nas vodi v depresijo in<br />

malodušnost.<br />

Problem je, da si dostikrat sploh ne priznamo, da se nekaj zaključuje,<br />

ali da se je že davno tega, in si delamo iluzije, ki nas<br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong><br />

vsakič znova razočarajo, za kar smo seveda krivi sami. Ali pa<br />

podcenjujemo svoje občutke, jih sploh ne sprejmemo, zato ni<br />

ravno pričakovati, da jih bomo kmalu predelali, če se jih niti dobro<br />

ne zavedamo, ali jih zatiramo.<br />

''Ah, zasmejal se bom, ko bo najhuje'' ... je morda mišljeno, da<br />

nam je neka situacija lahko mučna, čeprav zraven vidimo še toliko<br />

stvari, vrednih našega vztrajanja in nam je zaradi njih, kljub<br />

bolečini in občasni nepristni volji, lažje iti skozi.<br />

Četudi se do neke točke v svojem življenju prav dobro še ne<br />

zavedamo lastne minljivosti, smo z drugačno vrsto le-te obdani<br />

skozi celo življenje, zaradi česar dostikrat trpimo. In potem,<br />

ko končno pridemo do tega spoznanja, da se naš obstoj nekje<br />

konča, ugotovimo, da smo toliko časa trpeli in se smilili sami<br />

sebi, medtem, ko bi lahko počeli kaj bolj koristnega. Seveda to<br />

ni namerno ''zapravljanje dragocenega časa'', pač pa se v vsakem<br />

trenutku najbrž odzivamo po svojih najboljših močeh, ki se<br />

z izkušnjami izboljšujejo.<br />

Verjamem, da je vsaka taka ''mala smrt'' (neke nam ljube ali<br />

znane situacije) prehod v nekaj višjega in bolj zrelega, in da skozi<br />

bolečino, ki pride zraven, rastemo. Pravzaprav je lahko bolečina<br />

samo posledica izgube ... Morda rastemo skozi spoznanja, ki<br />

smo jih morali pridobiti, da smo se lahko prilagodili novi, neznani<br />

situaciji.<br />

Kakorkoli že, mislim, da nam pri vsem tem ne bo pomagalo nobeno,<br />

še tako mikavno, ''vino'', vsaj na dolgi rok ne, pač pa samo<br />

soočenje s tem, kar odhaja in s tem, da se podajamo v neznano.<br />

Te pesmi nisem začutila samo racionalno in analitično, kot sem<br />

zdaj tukaj prikazala. Zelo se me je dotaknila in z njo sem se identificirala,<br />

sploh pa me je navdušilo, kako Kosovel sam sebi prizna<br />

ter tako dobro ubesedi vse te občutke, ki so temeljni (torej, se<br />

jih na koncu ne da zmanipulirat) in se včasih zdijo dokončni, pa<br />

še tako zelo strašljivi.<br />

Težava pri vsem tem je, da čeprav dostikrat razumemo na razumski<br />

ravni, torej v glavi, je to težje potem združiti še s srcem,<br />

oz. na tak način premagati dejanske občutke.<br />

Po takih branjih ponavadi premišljujem, kaj bi lahko naredila<br />

iz svojega življenja ZDAJLE, v tem trenutku, dokler še imam to<br />

možnost, da bi bilo čimbolj produktivno in izpolnjujoče; mislim,<br />

da je zelo pomembno ostati zvest samemu sebi in, naj se sliši še<br />

tako klišejsko, poslušati svoje srce.<br />

Maša Mesarko<br />

mentor: Klemen Lah<br />

■ Srečko Kosovel


U t r i n k i<br />

SMRT<br />

I.<br />

Mi gremo<br />

proti Kozmosu.<br />

Povsod je Kozmos:<br />

v vsaki duši,<br />

v vsakem srcu.<br />

Ko odpoljubi Smrt<br />

nam vso bolest<br />

in v srcu se ustavi čas,<br />

se umaknemo<br />

v veliki Prostor.<br />

Svetal postane naš obraz.<br />

Srečko Kosovel<br />

Smrt. Za mnoge ljudi smrt<br />

predstavlja čas, ki se jim počasi<br />

izteka in jih vsake toliko<br />

spomni na to, kaj vse so<br />

zamislili, da bodo naredili,<br />

preden se jim ta čas izteče;<br />

za druge predstavlja prehod<br />

v drug svet, za vse pa smrt<br />

predstavlja skrivnost. Kosovelova<br />

pesem opisuje čar te<br />

skrivnosti, neskončen cikel<br />

življenja, ki nam na koncu<br />

vzame vse, kar nam je prej<br />

ponudil, in nas v zameno<br />

osvobodi. Popolna svoboda<br />

duše, ki se spet združi s<br />

stvarstvom, Kozmosom, neskončna<br />

radost bitja, ki ni več<br />

odtujen od izvora, ampak je<br />

eno z izvorom.<br />

Po mojem mnenju je zavest o smrti tisto, kar človeka ločuje<br />

od živali. Ta občutek minljivosti, da smo tu le za bežen trenutek,<br />

preden se vse konča in začne znova. Iz strahu pred smrtjo oziroma<br />

vprašanja, kaj bo po smrti, so se razvile vse religije tega<br />

sveta, vsaka s svojim pojasnilom in vse z odgovorom, da smrt ni<br />

konec, le začetek drugačnega življenja. Ravno naše dojemanje<br />

smrti lahko pove največ o nas, kdo v resnici smo in kako gledamo<br />

na svet, kako opredeljujemo stvari, s kakšnimi predsodki živimo<br />

in kakšno življenje želimo živeti.<br />

Šele ko se človek zaveda, da je vsak trenutek boj za preživetje,<br />

vsak dan lahko zadnji dan na tem svetu, je lahko resnično srečen,<br />

saj potem se spominja tistega, kar mu je v življenju največ<br />

pomenilo, živi polno življenje brez obžalovanja in radostno pričakuje<br />

srečanje s Stvarnikom.<br />

Po drugi strani je lahko misel o smrti najbolj boleča in onesposabljajoča<br />

misel, ki zamrzne vsa druga čustva kot strah. Vsi<br />

se verjetno spomnimo v otroštvu, ko smo se prvič zavedali, da<br />

bomo nekega dne izginili. Puf. Ni me več. Ostala je samo temina.<br />

In kar nekaj neprespanih noči. Drug primer so ljudje, ki se bližajo<br />

smrti, ko to začutijo v kosteh in niso prepričani ali jih čakajo nebesa<br />

ali pekel. Vidim jih vsak dan, kako hodijo iz cerkve domov in<br />

od doma proti cerkvi. V očeh jim odseva strah, kot bi bili ranjena<br />

srna.<br />

Kosovelova zgodnja smrt je tragična, a hkrati si za njega ne<br />

predstavljam druge usode. Ni se bal smrti, pričakoval jo je. Ni je<br />

želel videti z očmi bolnega starca, temveč z očmi raziskovalca,<br />

popotnika domišljije, mladega upornika in vizionarja. Nedvoumno<br />

jo je sprejel z odprtim srcem in budnim očesom. Sanjal in<br />

pisal je o kraju brez zatiralcev in zatiranih, svetu z več ljubezni<br />

ter iskrenosti in manj pohlepa ter izprijenosti. Kamor je on šel,<br />

obstaja samo ljubezen. Njegova duša je eno z ljubeznijo Kozmosa<br />

in njegovo srce je eno z ljubeznijo spomina. <br />

Jakob Ciuha<br />

mentor: Klemen Lah<br />

Utrinek<br />

Prazen list,<br />

pobarvanke in<br />

sestavljanke<br />

Mohor Demšar<br />

Odrasli smo tisti, ki se občasno sprašujemo,<br />

kaj nuditi otrokom, s čim spodbuditi njihovo<br />

ustvarjalnost, kako resnično podpreti njihov<br />

skladen razvoj. Prazen list papirja nam ne nudi nobene<br />

zunanje opore, a hkrati nam omogoča vse; kakor pokošen<br />

travnik, na katerem se otroci lovijo, kakor jim je po volji.<br />

Marsikoga premami misel, da je otroka potrebno čim prej<br />

usmeriti, mu pomagati od zunaj, da bo znal narisati npr.<br />

žival. Pobarvanke, kjer so predmeti, rastline, živali in<br />

ljudje narisani v konturah, stripovsko, otroci pa nato to<br />

le pobarvajo, nudijo na prvi pogled veliko zadovoljstva,<br />

a hkrati na komaj opazen način nadenejo okove otroški<br />

domišljiji. Veliko boljša spodbuda za risanje je, če že,<br />

dobra slikovito povedana zgodba ter seveda doživetja v<br />

naravi, srečevanja z ljudmi, ki počnejo nekaj smiselnega.<br />

Ljudje smo enkratna in nedeljiva bitja, individuumi,<br />

zato je prav neokusno videti sestavljanko, kjer<br />

so ljudje 'razstavljeni' na nekaj kosov in otrok mora<br />

nato poiskati, kaj sodi skupaj. Sestavljamo na področju<br />

mrtvega, fizičnega, npr. avto, nikakor pa ne<br />

sestavljamo bitij. Sam se tako sestavljankam kar se<br />

le da izogibam. No, nekateri so naredili korak v to<br />

smer in že najdemo sestavljanke, kjer so ljudje in<br />

živali izrezani iz enega kosa, a še vedno ostane ena<br />

težava: sestavljanka običajno nudi le en način, ki je<br />

pravilen. Kakšna ustvarjalnost? Nikakršna, uvaja v<br />

pogled na svet, da je že vse v naprej določeno. Pa<br />

je res? Sploh ne. Otroci potrebujejo veliko prostora,<br />

v katerem se lahko gibajo, in tudi igrače jim ga ne<br />

smejo jemati – niti zunanjega sploh pa ne notranjega.<br />

<br />

19<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 19


O E G o r e n j s k a<br />

Pozdrav z<br />

Gorenjske<br />

V<br />

Radovljici<br />

Simona Pajk<br />

deluje waldorfska šola drugo leto.<br />

Trenutno imamo tam razred drugošolcev in<br />

prvošolčkov.<br />

Simona Pajk<br />

Gorenjska pomlad<br />

Na Gorenjskem smo na začetku marca izdelali<br />

barčice, saj se v Kropi in Kamni Gorici po pristni<br />

kovaški šegi na predvečer gregorjevega 'vrže luč<br />

v vodo'. Lučke, ki jih otroci vržejo v vodo, so pravzaprav<br />

hišice, cerkvice, fužinice, kozolci in tudi prave umetniške<br />

stvaritve iz papirja, kartona, lesa. Pravijo jim tudi gregorčki.<br />

Tako kot otrok v prvih dveh letih negotovo in nerodno<br />

stopiclja, se je tudi naša šola težko postavljala na noge.<br />

A vedno bolje nam gre. Korak se že krepi, za tretje leto<br />

imamo presenetljivo velik vpis. Vloženo delo počasi rojeva<br />

sadove, pridobivamo si zaupanje in ugled.<br />

Prerasli smo prostore, ki jih imamo trenutno. Iščemo<br />

nove in boljše. Pred nami je še veliko izzivov in ovir – a<br />

skupaj bomo zmogli.<br />

Hvala učiteljicam, ki zmorejo pričarati čarobno<br />

vzdušje in vsak dan znova slikati nasmehe na otroške<br />

obraze, hvala staršem za podporo in zaupanje ter hvala<br />

'mami' iz Ljubljane, ki skrbi za naš razvoj in nam je<br />

vedno ob strani. <br />

Preprosta šega izvira iz časa ročnega kovanja. God sv.<br />

Gregorja (12. marec) je namreč do uvedbe gregorijanskega<br />

koledarja leta 1582 veljal za prvi pomladni dan. <strong>Pomlad</strong>, ki<br />

je pomenila daljši dan, več svetlobe in toplote, so pozdravili<br />

tudi kovači. Dan se je takrat že toliko podaljšal, da obrtniki<br />

pri svojem delu niso več potrebovali umetne razsvetljave.<br />

Luč so tako na predvečer gregorjevega simbolično vrgli v<br />

vodo.<br />

Na prvi pomladni dan smo se odpravili raziskovat naravo.<br />

Odkrili smo mlako in v njej mrest, kronice, ki so<br />

se kot bele lučke svetlikale v gozdu, in čudovita drevesa,<br />

ki so kar ponujala svoje veje, da se vzpnemo nanje.<br />

Pot nas je vodila do travnika, kjer smo prezračili utrujene<br />

podplate. Naenkrat nam je pomlad zašepetala, da<br />

je toplo sonce segrelo zemljo. Bosih nog smo stekli po<br />

travniku, se od navdušenja lovili in od srca nasmejali.<br />

Podplati so postali vroči, zato so nam krti postavili krtine<br />

za hlajenje. V mesecu aprilu pa smo se na malo bolj<br />

muhast in hladen aprilski dan vzpeli na Svetega Petra,<br />

hrib nad Begunjami. Ponosni smo bili na naše prvošolce,<br />

ki so se vztrajno, skupaj z drugošolci, brez težav<br />

prehodili strmo pot, posuto s koreninami. Ker nam je<br />

megla zakrila razgled s Sankaške koče na Blejsko jezero,<br />

smo se odločili, da se na ta hrib še vrnemo in takrat<br />

s seboj povabimo še sonce. <br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong>


W a l d o r f s k i v r t e c P o m u r j e<br />

Nina Kociper<br />

Razstava<br />

<strong>Waldorfske</strong>ga vrtca<br />

Pomurje<br />

Pri nas v Prekmurju že kar nekaj časa vlada pravo<br />

toplo spomladansko vzdušje; pisani metulji,<br />

nežno prebujajoča se zelenje in cvetje, ptičje<br />

petje, pesem v srcu ... In v takem v vzdušju se je tudi začela<br />

in končala razstava pomurskega waldorfskega vrtca, ki so<br />

jo s pomočjo staršev pripravile tete Brigita, Maja in Sonja.<br />

Razstava in spremljajoči dogodki so bili namenjeni<br />

širši množici ljudi, ki morda waldorfske pedagogike in<br />

samega vrtca še ne pozna (dobro), in so zato potekali<br />

v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, ki<br />

predstavlja kulturno in izobraževalno središče celotnega<br />

Pomurja.<br />

Otroci so si ogledali lutkovno predstavo Veliki godrnjavec<br />

in ustvarjali spomladansko vzdušje z izdelavo<br />

metuljev iz nepredene volne. Odrasli pa smo lahko prisluhnili<br />

predavanju mag. Boštjana Štrajharja o tem,<br />

kako pripraviti otroke na realno življenje in kako pomembno<br />

je slediti notranjemu klicu, da bodo lahko potem<br />

svoj poklic opravljali s srcem, dušo in telesom. Zadnji<br />

dan razstave je knjižnico obiskala tudi naša vila, ki<br />

nas vsake toliko otroke vseh starosti razveseli in očara<br />

v svoji pravljični votlini. Njena pravljična votlina ni še<br />

nikogar pustila ravnodušnega. Zato je tudi tisti petek<br />

popoldne vladalo skrivnostno vzdušje ... Le kaj se skriva<br />

v vilini pravljični votlini? Je notri res vila? Kam vodi<br />

temačen rov? Tisti, ki so obiskali votlino, so dejali, da<br />

je notri čisto prava pomladna vila; taka posebna čuteča<br />

vila, ki uresničuje vse skrite želje. Družbo sta ji delala<br />

dva palčka, ki sta skrbno pazila votlino in odpirala<br />

vrata v pravljični svet. Vznemirljivo pričakovanje so si<br />

otroci med čakanjem krajšali v igralnem kotičku z ročno<br />

izdelanimi igračami iz naravnih materialov.<br />

Razstava, ki je trajala od 24. marca do 7. aprila, je<br />

ponujala vpogled v tedenski ritem vrtca in predstavila<br />

izdelke otrok. Otroci, ki jih je trenutno v vrtcu trinajst,<br />

ob ponedeljkih slikajo v tehniki mokro na mokro, ob<br />

torkih rišejo z voščenkami, ob sredah oblikujejo čebelji<br />

vosek, ob četrtkih ustvarjajo slike iz nepredene volne,<br />

zadnji dan tedna pa spečejo kruh, ki ga s takšnim navdušenjem<br />

vzamejo s sabo domov, da ga zmanjka včasih<br />

že v garderobi. Vrtčevsko dogajanje je bilo predstavljeno<br />

skozi risbe in slike otrok, izdelke iz čebeljega voska.<br />

Razstavljene fotografije pa so obiskovalcem prikazovale<br />

vzdušje in veselje v vrtcu in ob delovnih akcijah staršev<br />

in prijateljev vrtca.<br />

Mizica letnih časov je pričala pomlad v prostorih knjižnice,<br />

obiskovalce pa je navdušil tudi estetski videz celotne<br />

razstave, ki je bil res nekaj drugačnega in posebnega,<br />

kot smo vajeni. Manjkala ni niti bogato založena<br />

miza, ki je ponujala ročno izdelane izdelke in igrače.<br />

Tete in starši smo z zadovoljstvom spremljali mimoidoče,<br />

ki so z zanimanjem opazovali predstavitev vrtca.<br />

Nekateri so bili začudeni, da je vrtec lahko tudi prostor,<br />

kjer je otrokom tako lepo. Velika zasluga gre predvsem<br />

našim požrtvovalnim tetam, ki so s slikovnim gradivom<br />

in naravnimi materiali, zlasti svilenimi rutami, v<br />

razstavo res položile svoje srce in pričarale pravljično<br />

lepo tudi mimoidočim obiskovalcem knjižnice. Pozabiti<br />

ne smemo tudi prijazne vile, ki še nikoli ni odklonila<br />

obiska. In dokler bo vila na naši strani, upamo tudi na<br />

večjo prepoznavnost in podporo waldorfski pedagogiki<br />

v Prekmurju kot tudi v celotnem Pomurju. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 21


O E M a r i b o r<br />

Metka Udovič<br />

Biologija v 7.r<br />

Biologija z ekosistemi, z vsem svojim čudežnim<br />

delovanjem. Čudežnim, za učence in učiteljico.<br />

Ob odkrivanju, kako je vse v naravi povezano,<br />

prepleteno, pomembno. Veliko novega smo spoznali,<br />

veliko zgodb smo si povedali, tudi tistih doživetih. Bili smo<br />

delavni, zavzeti, in ko sem dan pred zaključkom epohe<br />

povedala, da zaključujemo z glavno uro biologije, so bili<br />

ob tem spoznanju presenečeni. Stavek 'Kaj je že zares minil<br />

skoraj cel mesec?' mi je povedal največ o tem, kako radi se<br />

otroci učijo.<br />

Zadnji dan sem jim prebrala zgodbo, ki sem jo nekoč<br />

sestavila o življenju ob ribniku, v katerega sem vložila<br />

precej raziskovalnega dela.<br />

V razredu je vladala popolna tišina. Še tisti, ki velikokrat<br />

nezavedno potrkavajo po mizi so zbrali moč in<br />

pogum za tišino.<br />

Lahko dodam samo še, hvala, ljubi otroci!<br />

Zgodba poletja<br />

Komaj se mrak odpira svetlobi že ptičji snubci ponovno<br />

dvorijo samicam.<br />

O ta skrivnostno navdahnjen svet, ki s svojo ravnico<br />

skoraj kriči po dolgočasju. Pa ni tako.<br />

Preko horizonta se vzpenjajo posamični jagnedi, sledijo<br />

jim nižje jelše, čremse in kakšen bezeg. Med njimi<br />

rastejo visoke trave. Od ločja, rogoza, šašija in trstike.<br />

Vsi pa tvorijo elipsast obroč, ki omejuje zelo pomembno<br />

življenjsko stičišče, ribnik.<br />

Plodovi čremse in bezga že dobivajo svoj temen ten. Z<br />

močnim in slastnim vonjem vabijo mimoidoče. Še ptičji<br />

snubci se odpovedo dvorjanskim igram, da bi se dodobra<br />

nazobali ponujenih sadov.<br />

Ta velika mlakuža s svojo bogato floro je pravi raj za<br />

mnogovrstne žuželke.<br />

Najbolj zapriseženi domoljubi so kobilice dolgotipalčnice.<br />

Vsak dan z dolgimi skoki prečešejo svoj obljudeni<br />

svet. Ta sega, dokler se ozračje napaja z vlago iz velike<br />

vode. In kadar zaslutijo vsiljivce, postanejo prave cvrčalke.<br />

Cvrčijo in cvrčijo in komajda kdaj poneha njihovo<br />

cvrčanje.<br />

'Vsakega nepridiprava res ne bomo sprejele medse,'<br />

rade potarnajo.<br />

Njihovi sosedje jih že toliko poznajo, da se več ne zmenijo<br />

za njihove pripombe. Ja, kdo si pa želi ves ljubi<br />

dan poslušati negodovanje?<br />

Trume razigranih lebduhov, porečnikov in bleščavcev<br />

se s svojimi letalskimi vragolijami neomajno podijo<br />

skozi soparno ozračje. Za sabo puščajo slutene<br />

mojstrovine sledi. Zrak je ob močni pripeki sonca in<br />

izparevanju vode gost in lepljiv. To pa je za navihane<br />

drobnokrilce pravi raj na zemlji.<br />

Seveda tod okoli tudi ne manjka pajkov in pršic, pa<br />

hroščev in metuljev. Vsi od prvega do zadnjega z gotovostjo<br />

priznavajo, da so kobilice 'ta glavne' in kačji<br />

pastirji z bisernim leskom najlepši.<br />

Smaragdno zelena samica modrega bleščavca je primerek<br />

kraljevske lepote. Samci s svojo turkizno modro<br />

pa prava paša za oči. Med svojim svatbenim plesom ponosno<br />

razpirajo krila in se kažejo v vsej svoji očarljivosti.<br />

Živijo za en sam ples, ki ga podarijo svoji izvoljenki.<br />

Preden so se odpravili na svatovanje, so poiskali primerno<br />

mesto, kamor bodo njihove neveste odložile jajčeca.<br />

Prostor je skrbno varovan in ni ga junaka, ki bi<br />

upal vdirati vanj.<br />

Bilo je jutro, nov začetek dneva. Pritajene sape so<br />

lahno pozibavale gladino vode. Tam, kjer voda v poslednjem<br />

valu trkne ob nabrežje in se v njeni plitvini vidi<br />

odjek njegove sence, tam so se dogajale čudne reči.<br />

Steblika trstike je zatrepetala. Trepetala je in trepetala.<br />

Vsi prebivalci so samo nemo opazovali, kaj se dogaja.<br />

Vedeli so, da to trepetanje ni povzročil veter.<br />

Takrat pa so zagledali drobno bitje, ki se je po vseh<br />

šestih kobacalo iz vode in se oklepalo rešilne steblike.<br />

Bilka se je gostoljubno priklonila in ob tem sprejela<br />

pozdrav sonca.<br />

V tem čarobnem vzdušju se je dogodilo nekaj pomembnega.<br />

Drobcena ličinka se je spremenila. Hihitnjača<br />

se ji je utrdila in na hrbtni strani so ji zrasla<br />

prelepa krila. Kačja pastirica je bila pripravljena na<br />

deviški let. Z velikimi očmi se je prvič zazrla v svet in<br />

kriknila od navdušenja:<br />

'Svet je lep! Svet je lep!' Po dolgih letih bivanja pod<br />

vodo ji je končno uspelo priti na svobodo. To ne uspe<br />

mnogim.<br />

Vsi prisotni so modro bleščavko navdušeno pozdravili.<br />

Eni so zaplahutali s krili, drugi pomignili z zadkom<br />

in tretji zopet kako drugače.<br />

Čas vročih popoldnevov se počasi izteka. Sonce se<br />

vedno bolj spušča proti zemlji in nič več nas slepeče<br />

ne gleda. Kriki razigranih žuželk so vse redkejši in tišji.<br />

Le nekaterim bo uspelo pričakati naslednje radostno<br />

obdobje. Sedaj pa bodo odšli k dolgemu počitku. In nikar<br />

jih ne motite, prosim. <br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong>


V a b i l a<br />

SLOVO IN POT<br />

Smrt je kot slovo,<br />

za katerega neradi slišimo,<br />

je kot drevo, ki ga ne vidimo.<br />

Vsako naše življenje je kot poglavje<br />

v naši knjigi z neštetimi stranmi,<br />

v vsakem prvič zajameš sapo,<br />

a z izdihom se prejšnje življenje poslovi.<br />

A smrt ni slovo, ki bi bilo večno,<br />

ni to, da izgineš nekam za cesto mlečno.<br />

Smrt je le zaključek poglavja,<br />

ki se nikdar več ne ponavlja.<br />

Vsi smo kot eno,<br />

ne ločimo se, ko umremo.<br />

Za vedno smo skupaj,<br />

v svetlobo odeti, vsi smo svobodni,<br />

nikdar ujeti.<br />

Ana Markovič, 8.r<br />

nagrajena pesem HOSPIC<br />

Mateja Petan<br />

Povabilo k<br />

sodelovanju na skupni<br />

učni njivi na Barju<br />

Spomladi smo se tudi mi vrnili na skupno učno<br />

njivo, na Barje. Pričakala nas je pripravljena, da jo<br />

uredimo in na njej posadimo rastline, ki nam bodo<br />

tudi letos prinašale toliko lepega: hrano in iz nje energijo<br />

za naše telo ter dušo in pa tudi medsebojno druženje ter<br />

učenje! Spodnje vrstice so namenjene prijaznemu vabilu,<br />

da se nam pridružite pri praktičnem delu in druženju na<br />

skupni učni njivi!<br />

Tudi letos bomo nadaljevali naše 'vrtnarjenje' in druženja<br />

na isti lokaciji kot lani, v Črni vasi, na posestvu<br />

gospe Cvetke Bogovčič in njene družine, ki nam je prijazno<br />

namenila ta kos zemlje za naše delo. Tudi letos<br />

pa nam bo s svojim bogatim znanjem in izkušnjami<br />

pri tem pomagala gospa Štefka Kozamernik, iz biodinamičnega<br />

društva Ajda. Vrtnarili bomo po biodinamični<br />

metodi in uporabljali biodinamične pripravke.<br />

Kaj je sploh to biodinamika? Biodinamična, ekološka<br />

pridelava hrane, temelji na doslednem upoštevanju<br />

načel ravnovesja v naravi in ohranja ekološko ravnotežje,<br />

plodnost tal, zdravi zemljo, rastline, človeka in<br />

živali. Dela se opravijo v skladu z ustreznimi kozmičnimi<br />

energijami, ki nam jih posreduje Luna, dosledno se<br />

upošteva tudi kolobarjenje. Uporablja se le ekološko in<br />

biodinamično pridelana semena in sadike, za krepitev<br />

rastlin in zmanjšanje pojava bolezni in škodljivcev pa<br />

se uporablja le pripravke iz zdravilnih zelišč. Seveda je<br />

tega znanja precej in se vsi še učimo. Vsem udeleženim<br />

na njivi nam je skupna skrb do okolja in odgovorno<br />

ter trajnostno ravnanje z naravo. Zemljo želimo pustiti<br />

zdravo tudi našim otrokom. Prav tako nam ni vseeno,<br />

kaj jemo in v svoje telo ne želimo vnašati nepotrebnih<br />

kemikalij in strupov, ki jih je danes že tako preveč.<br />

In kaj smo letos že naredili? Konec marca smo njivo<br />

najprej prefrezali in počistili plevel z nje. Njivo smo na<br />

ustrezen dan poškropili s preparatom proti koloradskemu<br />

hrošču, ki upamo, da nam bo letos delal čim manj<br />

preglavic. Nato pa smo na začetku aprila njivo najprej<br />

poškropili z gnojem iz roga, ki bo rastlinam pomagal pri<br />

tem, da bodo razvile zdrav koreninski sistem, potem pa<br />

smo njivo poškropili še s pripravkom iz preslice, ki je<br />

zelo učinkovita proti glivicam. Potem smo začeli saditi<br />

in sejati ... Posadili smo krompir, česen, čebulo, grah,<br />

posejali pa korenje, peteršilj, rdečo peso, por ... Pri tem<br />

smo upoštevali primeren dan za rastline (po setvenem<br />

koledarju Marije Thun) in pa tudi kolobarjenje. Tako se<br />

je začelo in se bo delo tudi nadaljevalo do konca leta!<br />

Na tem mestu bi lepo povabila vse, ki vam je blizu ta<br />

ideja, da se nam pridružite! Zaenkrat nas je nekaj družin<br />

in parov, ki že pridno delamo in se učimo. Vljudno<br />

vabljeni, da se nam pridružite!<br />

Aktivni smo tudi na družabnem omrežju Facebook,<br />

kjer lahko 'všečkate' našo stran Učna njiva in spremljate,<br />

kaj se nam dogaja! V nastajanju je tudi blog<br />

Učna njiva – vrtnarjenje po biodinamični metodi, kjer<br />

bomo sproti objavljali, kaj delamo na učni njivi, in to<br />

tudi malo bolj podrobno predstavili.<br />

Za vse informacije glede učne njive lahko pokličete na<br />

telefonsko številko 031 754 916 (Mateja) ali pa pišete<br />

na e-naslov petan.mateja@gmail.com.<br />

Učna njiva je del širšega delovanja staršev <strong>Waldorfske</strong> šole<br />

Ljubljana (poimenovanim BioPer) ter drugih zainteresiranih<br />

posameznikov in družin, ki želimo podrobneje spoznati biodinamiko<br />

tudi v praksi, ob tem pa izkušati duh sodelovanja v<br />

skupini. Zaživela je preteklo leto in veseli smo, da z delom na<br />

njej nadaljujemo še naprej.<br />

V letošnjem letu svoje delovanje razširjamo – povezali smo<br />

se z društvom Ajda Sostro. V sklopu našega delovanja organiziramo<br />

tudi predavanja. Če želite prejemati obvestila tako<br />

o učni njivi kakor tudi o predavanjih ter druge informacije v<br />

zvezi z biodinamiko in trajnostnim delovanjem, vas z veseljem<br />

uvrstimo na naš e-seznam. Prijavite se preko e-naslova:<br />

manca.b.vecerin@gmail.com (tudi za dodatne informacije). Veseli<br />

vas bomo! <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2014</strong> 23


V a b i l a<br />

BI PRIDELOVALI SVOJO ZELENJAVO?<br />

Temeljno znanje za pridelovanje svoje hrane postaja vse<br />

bolj pomembno. Poznati metodo, s katero bomo pridelali<br />

najodličnejšo kvaliteto zdravih pridelkov in ohranjali zemljo<br />

plodno, rastline pa zdrave za naslednje rodove, je potrebno<br />

izhodišče.<br />

Dr. Rudolf Steiner nam ni podal le waldorfske pedagogike in<br />

antropozofske medicine, podal nam je tudi metodo gospodarjenje<br />

z naravo, ki praznuje letos 90 let, je danes razširjena po vsem svetu<br />

in je in ostaja mati in kraljica sonaravnih metod. To je metoda, po<br />

kateri so pridelani pridelki z blagovno znamko DEMETER.<br />

Vabimo vas, da metodo v teoriji in praksi spoznate.<br />

AJDA Vrzdenec prireja v letošnjem letu dva začetna tečaja<br />

biodinamike:<br />

Prvi poteka vse sobote v maju – začenši z 10.5. pa tja do<br />

konca junija v obliki celodnevnih srečanj od 10. do 17. ure<br />

na kmetiji AJDA na Vrzdencu.<br />

Drugi bo obliki enotedenskega tabora na kmetiji Zajelenk<br />

v Gorenji Trebuši od 2. do 9. avgusta.<br />

V teoriji bomo obdelali teme:<br />

- razvoj stanje in perspektive kmetijstva<br />

- štiridelnost narave in človeka<br />

- delo v skladi s kozmičnimi ritmi<br />

- biološko-dinamični preparati<br />

- kompost, gnojenje, kolobar<br />

- pleveli in škodljivci<br />

- pridelovanje semen<br />

- sadjarstvo<br />

- kaj je zdrava, celostna prehrana<br />

V praksi bomo zlagali in preprarirali kompostni kup,<br />

izdelovali preparat iz kremena, škropivo proti škodljivcem,<br />

izdelali visoko gredo, izdelali pasto za sadno drevje in<br />

preparat iz kravjeka po Mariji Thun in še kaj.<br />

Za več informacij pokličite 01 7540743 ali pa jih poiščite na<br />

www.ajda-vrzdenec.si<br />

Vabljeni!<br />

Lucka kuhna: ZA STARO PRAVDO<br />

Že kar nekaj let je minilo, odkar je Waldorfska šola Ljubljana<br />

zadnjič sodelovala pri organizaciji konceta v Križankah.<br />

Letos se ta tradicija ponovno obuja: 23. maja<br />

bo v Križankah dobrodelni koncert, namenjen zbiranju<br />

sredstev za prenovo vrtca na Ulici stare pravde. Učiteljski<br />

bend Lucka kuhna bo zaigral pesmi iz svetovne pop<br />

in rock zakladnice, pri tem pa mu bodo pomagali številni<br />

gostje: glasbeniki iz vrsti dijakov, učiteljev, mdr. učitelji<br />

waldorfske glasbene šole in vrhunski glasbeniki:<br />

– Aljaž Beguš – klarinetist<br />

– Marko Brdnik - harmonikar<br />

– Antonio Cagnazzo – pianist<br />

– Bojan Cvetrežnik – godalkar<br />

– Marina Čado - violinistka<br />

– Eva Jurgec – oboistka<br />

– Uroš Rakovec – kitarist<br />

– Andrej Ožbalt – dirigent, pianist<br />

– Laura Zafred – violinistka, pevka<br />

Pridružil se bodo tudi drugi gostje, mdr. Vita Mavrič,<br />

Klemen Slakonja, članice ŽPZ Kombinat, člani operne<br />

družine Brajnik, kar nekaj gostov pa se bo pojavilo kot<br />

presenečenje.<br />

Živahno dogajanje se bo začelo ob 19.00, ko bodo na<br />

oder stopili waldorfski dijaški bendi, Lucka kuhna z gosti<br />

pa bo začela igrati ob 20.00. Dogajanje bodo popestrili tudi<br />

orkestri glasbene šole, dijaški pevski zbor in evritmisti.<br />

Vstopnice lahko kupite na šoli ali na blagajnah Eventima.<br />

Cena za odrasle je 10 €, otroška 6 €, družinska (2+2) pa<br />

25 €.<br />

Prisrčno vabljeni!<br />

23. maj <strong>2014</strong> ob 19.00,<br />

Križanke, Ljubljana<br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2014</strong><br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!