13.04.2016 Views

AGRO-TECH Minikowo 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

„Szanowni Państwo! Chciałbym Państwa serdecznie powitać na 38 Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych<br />

<strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong> <strong>Minikowo</strong>, największej wystawie rolniczej w Polsce północnej.”<br />

(450 wystawców , 12 ha ekspozycji, 100 hodowców, 500 zwierząt oraz 200 odmian roślin uprawnych)<br />

– mówi Carl-Albrecht Bartmer, Prezydent DLG – więcej s. 5<br />

www.agro-tech-minikowo.pl<br />

4-5 lipca <strong>2015</strong> r.<br />

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

XXXVIII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe<br />

www.rima-polska.pl<br />

UNIWERSYTET<br />

<strong>TECH</strong>NOLOGICZNO-PRZYRODNICZY<br />

im. Jana i Jędzrzeja Śniadeckich<br />

w Bydgoszczy<br />

RZĄD 30<br />

STANOWISKO 185<br />

RZĄD 16<br />

STANOWISKO 133<br />

Dragon 2001<br />

www.brochard.pl<br />

www.tad-len.pl<br />

RZĄD 46<br />

STANOWISKO 255<br />

63-900 Rawicz<br />

Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21<br />

tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork<br />

Tel: (77) 418 24 71<br />

mail: biuro@agro-kombi.pl<br />

www.agro-kombi.pl


RZĄD 16 / STANOWISKO 133<br />

Str. 2<br />

Firma Brochard Polska Sp z o.o. proponuje Państwu rozrzutniki<br />

i transbordery w jednym francuskiego producenta firmy Brochard.<br />

Nasza gama maszyn jest dopasowana i pod rolnika indywidualnego<br />

i pod duże gospodarstwa, pragnące usprawnić sobie swoją pracę.<br />

Dragon 2001<br />

Rozrzutniki posiadają bardzo wiele opcji rozbudowy m.in. Adapter<br />

poziomy, Adapter do wysypu ziarna z hydrauliczną rurą wysypową,<br />

hydrauliczna zastawa, nadstawki burt itp. co pozwala zmienić nawet<br />

małą maszynę w bardzo sprawne i wielofunkcyjne narzędzie do pracy.<br />

Producent zastosował Szwedzką stal Domex, która pozwoliła stworzyć<br />

bardzo solidną konstrukcję wytrzymującą maksymalne obciążenia.<br />

Ponad to posiadamy agrowłóknine do przykrywania słomy, maszynę<br />

do czyszczenia dren oraz wozy asenizacyjne.<br />

Dragon Junior<br />

Wozy asenizacyjne od 5.000 do 30.000 litrów<br />

EV 2000,<br />

EV 2200<br />

Agrowłóknina<br />

15,6 m x 25 m – do przykrycia 200 balotów<br />

15,6 m x 15,6 m – do przykrycia 160 balotów<br />

10,4 m x 25 m – do przykrycia 120 balotów<br />

10,4 m x 12,5 m – do przykrycia 60 balotów<br />

Maszyna do czyszczenia drenów.<br />

Umów się na pokaz w Twoim<br />

gospodarstwie<br />

Dragon EV2200.<br />

Poziomy adapter rozrzucający<br />

Sprzedaż: 607 303 266 • Części Zamienne: 661 700 651<br />

Brochard Polska Sp. z o.o., ul. bydgoska 83, 78-600 Wałcz, tel. 603 303 218, biuro@brochard.pl<br />

www.brochard.pl<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

Str. 3<br />

STROH R.+P<br />

Innowacyjny<br />

KARNER Düngerproduktion GmbH<br />

AUSTRIA<br />

austriacki preparat<br />

AKRA STROH R.+P z bakterią MEGATERIUM<br />

PHOSPHORICUM(P) - mineralizacja bez AZOTU!<br />

W dobie drastycznej podwyżki cen nawozów mineralnych<br />

trzeba zadbać o maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych<br />

wytwarzanych w gospodarstwie. Przede wszystkim<br />

mamy na myśli wykorzystanie składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w resztkach pożniwnych i słomie.<br />

Poniższa tabela przedstawia ilości składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w różnych rodzajach słomy.<br />

RODZAJ SŁOMY N K2O P2O5<br />

i wzrost roślin. Dlatego też tak bardzo ważne jest zastosowanie<br />

środków, które pozwolą na szybki rozkład słomy i resztek<br />

pożniwnych.<br />

Proponujemy Państwu nowy austriacki preparat o nazwie<br />

AKRA STROH R.+P z bakterią MEGATERIUM PHOSPHORI-<br />

CUM(P) - mineralizacja bez AZOTU!<br />

Sposób działania środka opiera się na mechanizmie ANDOCK.<br />

Proces ten prowadzi do powstania ujemnego ładunku, który<br />

umożliwia bardzo dobrą przyczepność do resztek pożniwnych.<br />

Słoma zbożowa<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma rzepaczana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma kukurydziana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Liście buraczane cukrowe<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

7 kg 30 kg 3 kg<br />

16 kg 40 kg 6 kg<br />

16 kg 30 kg 7 kg<br />

33 kg 50 kg 9 kg<br />

Środek nie wymaga zbyt dużej ilości wody, jest odporny<br />

na temperaturę. W 10 minut po zastosowaniu można już<br />

przystąpić do uprawy gleby bez utraty skuteczności. Zawarte<br />

w preparacie AKRA STROH R.+P miedź, mangan i cynk<br />

powodują rozkład lignin w resztkach pożniwnych. Żelazo<br />

i molibden reagują z celulozą. Dodatkowo molibden odżywia<br />

bakterie azotowe.<br />

Bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) może reagować<br />

z każdym rodzajem nawozów organicznych w glebie - rozszczepia<br />

organicznie związany fosforan i tym samym czyni go<br />

dostępnym dla roślin. Według naszych dotychczasowych<br />

badań, bakteria ta, w zależności od dostępnej substancji organicznej,<br />

mobilizuje do 30kg fosforu elementarnego (P) na<br />

hektar.<br />

Łęty ziemniaczane<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

20 kg 32 kg 4 kg<br />

Wprowadzając do gleby słomę oraz resztki pożniwne w postaci<br />

ścierni i korzeni poprawiamy właściwości fizyczne i chemiczne<br />

gleby. Resztki pożniwne oraz słoma tworzą próchnicę co jest<br />

bardzo istotne zwłaszcza na glebach lekkich, które są ubogie<br />

w próchnicę. Jeżeli zadbamy o prawidłowy rozkład słomy<br />

i resztek pożniwnych wartość ich będzie tylko nieco mniejsza<br />

niż obornika.<br />

W celu prawidłowego rozkładu słomy w glebie oraz maksymalnego<br />

wykorzystania jej składników należy przestrzegać<br />

następujących zasad :<br />

• odpowiednio rozdrobnić – im krótsze fragmenty tym lepszy<br />

rozkład<br />

• odpowiednio wymieszać resztki pożniwne z glebą<br />

Przy wprowadzaniu słomy do gleby należy pamiętać, że stosowanie<br />

fungicydów w roślinie uprawnej powoduje, że rozkład<br />

trwa dłużej. Podobnie na glebach lekkich, które z reguły są<br />

bardziej kwaśne czas rozkładu wydłuża się. Nierozłożona słoma<br />

absorbuje wodę co z kolei ma wpływ na słabsze wschody<br />

Zastosowanie AKRA Stroh R.+P pozwala rozbić cząsteczki<br />

organiczne resztek pożniwnych tj celuloza i lignina, dlatego<br />

proces mineralizacji nie wymaga dodatkowego nawożenie<br />

N-azotem, w celu wyrównania stosunku C:N.<br />

Zalety preparatu to:<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) uaktywnia do<br />

30kg/ha fosforu elementarnego<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) jest odporna na<br />

promieniowanie UV<br />

• bardzo szybki rozkład słomy i resztek pożniwnych (mineralizacja)<br />

• odżywianie bakterii glebowych a zwłaszcza azotowych<br />

• pomaga w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby<br />

• duża skuteczność również w okresach suszy<br />

• nie wymaga uzupełniającego nawożenia azotem!<br />

• właściwe zagospodarowanie słomy i resztek pożniwnych<br />

poprawia właściwości gleby, obniża koszty nawożenia<br />

a tym samym poprawia opłacalność produkcji<br />

• szybki wzrost próchnicy w kompleksie sorpcyjnym<br />

• pozytywny wpływ na mikrobiologię gleby<br />

• w połączeniu z siarką (S) redukuje infekcje grzybowe<br />

ZASTOSOWANIE:<br />

UPRAWA<br />

Słoma zbożowa<br />

Słoma kukurydziana<br />

DOZOWANIE NA ha<br />

1L AKRA Stroh R.+P<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

2L AKRA Stroh R.+P<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

Nie przekraczać zalecanych dawek!<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

www.agro-kombi.pl<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel./fax: +48 77 418 24 71 e-mail:biuro@agro-kombi.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 4<br />

dr Marek Sawicki<br />

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi<br />

Szanowni Państwo!<br />

Już po raz trzydziesty ósmy spotykamy się na Międzynarodowych<br />

Targach Rolno-Przemysłowych Agro-Tech w Minikowie.<br />

Dziesięciolecia doświadczeń sprawiły, że jest to ważna impreza<br />

na targowej mapie Polski. Wysoki poziom organizacyjny<br />

i uznanie wśród zwiedzających wzbudza też zainteresowanie<br />

przedstawicieli wielu firm z różnych państw.<br />

Niezaprzeczalnym atutem targów są z pewnością profesjonalne<br />

pokazy pracy maszyn rolniczych na specjalnie<br />

wydzielonym polowym ringu. Tutaj rolnicy mogą bezpośrednio<br />

przekonać się o możliwościach konkretnych maszyn<br />

i urządzeń, których zakupem są zainteresowani. Nieocenioną<br />

wartością minikowskich targów jest unikalna w kraju<br />

kolekcja roślin uprawnych, przy której swoje stoiska informacyjno-promocyjne<br />

mają czołowe, polskie hodowle oraz<br />

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.<br />

Przed nami nowa perspektywa finansowa. Przygotowany<br />

został nowy system płatności bezpośrednich i nowy Program<br />

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nie<br />

ukrywam, że to może być ostatnia, tak dla nas hojna perspektywa<br />

finansowa. Dlatego też opracowane rozwiązania<br />

ukierunkowane zostały na rolnika aktywnego i innowacyjnego.<br />

Są specjalne działania skierowane do małych i średnich<br />

gospodarstw rolnych. Kontynuowane będą instrumenty<br />

wsparcia młodych rolników, modernizacji gospodarstw<br />

i wiele innych. Podstawowym założeniem jest to, aby jak<br />

największa liczba rodzinnych gospodarstw rolnych mogła<br />

na trwałe związać się z rynkiem i uzyskać dzięki temu stabilność<br />

finansową swojego gospodarstwa. Przygotowaliśmy<br />

także rozwiązania sprzyjające łączeniu się poszczególnych<br />

podmiotów w celu tworzenia grup producenckich oraz ich<br />

związków i zrzeszeń. Doświadczenia minionego roku, związane<br />

z rosyjskim embargiem, pokazały dobitnie, że tylko<br />

rozwój powiązań poziomych i pionowych daje szansę na<br />

uzyskanie większego wsparcia oraz wypracowanie lepszej<br />

pozycji w stosunku do największych graczy na rynku zbytu.<br />

W podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji gospodarstw<br />

niewątpliwie przydatne są tego typu imprezy,<br />

jak ta dzisiejsza. Możliwość bezpośredniego zapoznania<br />

się z walorami poszczególnych maszyn i urządzeń w trakcie<br />

pracy, uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na konkretne<br />

pytania ze strony najlepszych doradców i specjalistów, to<br />

podstawowe atuty Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych<br />

<strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong>.<br />

Targi to także okazja do spotkań i rozmów o głównych problemach<br />

w rolnictwie. Przed nami dyskusje na forum Unii<br />

Europejskiej w sprawie zmian we Wspólnej Polityce Rolnej<br />

po roku 2020. Od początku opowiadaliśmy się za jej uproszczeniem.<br />

Dziś już widać, że rośnie liczba zwolenników takiej<br />

koncepcji. Życzę Państwu pożytecznie i miło spędzonego<br />

czasu zarówno podczas zwiedzania ekspozycji targowych,<br />

jak i udziału w wielu imprezach towarzyszących.<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

Zapraszamy na najważniejsze wydarzenie<br />

rolnicze w Polsce południowej<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

Zapraszamy na najważniejsze wydarzenie<br />

rolnicze w Polsce południowej<br />

Redakcja: tel. +48 696 007 321<br />

Wydawca:<br />

redakcja@fodo.pl<br />

Redaktor naczelny:<br />

Mariusz Redakcja: Ciołeszyński, tel. +48 tel. 696 696 007 007 321<br />

redakcja@fodo.pl<br />

Zespół redakcyjny:<br />

Beata Marcinowicz, Katarzyna Ciołeszyńska,<br />

Krzysztof Bulkiewicz, Zygmunt Pyszkowski,<br />

DTP: Bogna Kiełpikowska, Marcin Chłąd<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Rolnictwo kujawsko-pomorskie<br />

zaliczane jest do ścisłej krajowej<br />

czołówki: tak pod względem<br />

osiąganych wyników jak i dużej<br />

aktywności inwestycyjnej. To sprawia,<br />

że na lipcowe targi do Minikowa<br />

przyjeżdża corocznie ok. 450<br />

wystawców krajowych i zagranicznych,<br />

a powierzchnia wystawowa<br />

wynosi ok. 12 ha.<br />

Targi <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong> w Minikowie<br />

mają swoją długoletnią tradycję<br />

i są od lat zaliczane do jednych<br />

z ważniejszych wystaw rolniczych<br />

w Polsce i największych w północnej<br />

części Polski. Przy organizacji<br />

targów Ośrodek Doradztwa<br />

Rolniczego w Minikowie współpracuje<br />

z wieloma instytucjami, w<br />

NAJWIĘKSZE TARGI<br />

Sobota - 4 lipca<br />

8 00 -14 00 Komisyjna ocena zwierząt – ring<br />

10 00 Otwarcie Targów i Wystawy Zwierząt<br />

Hodowlanych dla publiczności<br />

11 00 Oficjalne otwarcie Targów <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong> i Wystawy<br />

Hodowlanej – scena główna<br />

11 15 Wręczenie odznak Ministra Rolnictwa i Rozwoju<br />

Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz medalu DLG –<br />

scena główna<br />

12 00 Finał konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo<br />

Rolne” w województwie kujawsko-pomorskim,<br />

wręczenie nagród – scena główna<br />

12 30 Pokazy pracy maszyn rolniczych (parada<br />

ciągników, systemy jazdy równoległej, maszyny<br />

uprawowe, monitoring roślin za pomocą dronów)<br />

– pole pokazowe<br />

14 00 Wręczenie nagród – „Produkt Europejski”, „Wyrób<br />

na medal” – nagroda Przemysłowego Instytutu<br />

Maszyn Rolniczych – scena główna<br />

14 15 Wręczenie wyróżnień i nagród laureatom<br />

konkursu „Agroliga <strong>2015</strong>”– scena główna<br />

15 00 Wręczenie nagród i wyróżnień hodowcom<br />

zwierząt przez sponsorów – ring<br />

tym również z Niemieckim Stowarzyszeniem<br />

Rolników DLG, które<br />

jest organizatorem największej<br />

w Europie i na świecie wystawy rolniczej<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NIKA w Hannoverze<br />

oraz EuroTier.<br />

Specjalnością minikowskich<br />

targów jest niewątpliwie technika<br />

rolnicza, która zajmuje ponad<br />

3/4 powierzchni wystawienniczej.<br />

W tej branży maszyny i urządzenia<br />

producentów krajowych i zagranicznych<br />

oferuje ponad 130<br />

wystawców. Mocną stroną <strong>AGRO</strong>-<br />

-<strong>TECH</strong> są profesjonalne pokazy<br />

polowe na specjalnie wydzielonym<br />

ringu zwanym „Górą Prawdy”. To<br />

prawdziwe safari, gdzie tylko najlepsi<br />

sobie radzą.<br />

Targom <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong> towarzyszy<br />

Regionalna Wystawa Zwierząt<br />

Hodowlanych, na której ponad stu<br />

hodowców wystawia pod ocenę<br />

prawie 500 zwierząt, w tym bydło<br />

mleczne i mięsne, trzodę chlewną,<br />

owce i kozy oraz drób hodowlany.<br />

W sąsiedztwie wystawy zorganizowane<br />

jest Centrum Hodowli<br />

i Nasiennictwa, gdzie oprócz najważniejszych<br />

polskich hodowli<br />

znajduje się unikalna w skali kraju<br />

kolekcja 200 odmian roślin uprawnych,<br />

głownie zbóż i strączkowych.<br />

Program targów<br />

Ciekawostką na kolekcji są odmiany<br />

zbóż przewódkowych. Pomysłodawcą<br />

i wykonawcą tej oryginalnej<br />

kolekcji, którą koniecznie trzeba<br />

zobaczyć jest Przedsiębiorstwo<br />

Nasienne „ROLNAS” z Bydgoszczy<br />

przy współpracy z firmą Bayer<br />

CropScience, która zaprezentuje<br />

17 00 Zakończenie pierwszego dnia Targów i Wystawy<br />

Zwierząt Hodowlanych<br />

19 00 Wieczór Wystawcy - Centrum Dziedzictwa<br />

Kulinarnego<br />

Niedziela - 5 lipca<br />

9 30 Otwarcie drugiego dnia Targów i Wystawy<br />

Zwierząt Hodowlanych<br />

10 30 Konkurs młodego hodowcy – ring<br />

11 30 Prezentacja czempionów i wiceczempionów,<br />

wręczenie nagród i wyróżnień hodowcom –<br />

scena na ringu<br />

12 30 Pokazy pracy maszyn rolniczych (parada<br />

ciągników, systemy jazdy równoległej, maszyny<br />

uprawowe, monitoring roślin za pomocą<br />

dronów) – pole pokazowe<br />

14 00 Aukcja cieliczek – ring<br />

14 00 Wręczenie wyróżnień targowych dla najlepszych<br />

wystawców Targów „<strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong> <strong>2015</strong>” – scena<br />

główna<br />

17 00 Zakończenie targów<br />

efekty realizowanego tu programu<br />

ochrony roślin.<br />

W imieniu dyrektora i swoim<br />

własnym życzę Państwu owocnego<br />

pobytu na targach <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong>.<br />

Jerzy Białczyk<br />

Komisarz Targów <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong><br />

Ponadto<br />

w programie targów<br />

• Centrum Hodowli i Nasiennictwa – kolekcja<br />

najnowszych odmian roślin uprawnych<br />

przygotowana przez Przedsiębiorstwo<br />

Nasienne „Rolnas” przy współpracy<br />

z Bayer CropScience i Maschiopol.<br />

• Stoisko informacyjno-promocyjne Ministerstwa<br />

Rolnictwa, ARiMR, ANR, ARR,<br />

KRUS<br />

• Prezentacja oferty naukowo-badawczej<br />

i dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego<br />

w Bydgoszczy.<br />

• „Dzień Pola” w Stacji Doświadczalnej<br />

Oceny Odmian w Chrząstowie – niedziela<br />

5 lipca – kolekcje odmian roślin uprawnych,<br />

energetycznych i powojnika, doradztwo<br />

odmianowe i porejestrowe.


UNIWERSYTET<br />

<strong>TECH</strong>NOLOGICZNO-PRZYRODNICZY<br />

im. Jana i Jędzrzeja Śniadeckich<br />

w Bydgoszczy<br />

Str. 5<br />

Carl-Albrecht Bartmer<br />

Prezydent DLG<br />

Fot. ODR w Minikowie<br />

W POLSCE PÓŁNOCNEJ<br />

Szanowni Państwo!<br />

Z prawdziwą przyjemnością<br />

i zadowoleniem witam Państwa<br />

na kolejnej - już trzydziestej ósmej<br />

edycji Targów <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong><br />

w Minikowie. Patronat honorowy<br />

nad targami objął minister rolnictwa<br />

i rozwoju wsi Marek Sawicki,<br />

marszałek województwa kujawsko-<br />

-pomorskiego Piotr Całbecki oraz<br />

wojewoda kujawsko-pomorski<br />

Ewa Mes.<br />

Targi <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong> jak i Regionalna<br />

Wystawa Zwierząt Hodowlanych<br />

od lat należą do czołowych<br />

wystaw rolniczych w Polsce, wielokrotnie<br />

wyróżniane i nagradzane.<br />

Tego typu imprezom przyświeca<br />

właściwie jeden cel, jakim jest<br />

zaprezentowanie najnowszych<br />

rozwiązań przydatnych praktyce<br />

rolniczej. Dziś nie trzeba nikomu<br />

tłumaczyć, że aby odnaleźć swoje<br />

miejsce na konkurencyjnym rynku<br />

trzeba stale się rozwijać, korzystać<br />

z innowacyjnych rozwiązań oraz<br />

umieć je wykorzystać w praktyce.<br />

To właśnie tu w Minikowie macie<br />

Państwo niepowtarzalną okazję zapoznania<br />

się z najbardziej aktualną<br />

ofertą dla rolnictwa, zarówno w<br />

hodowli jak i w technice rolniczej.<br />

Podczas tegorocznych targów<br />

gościmy prawie 450 wystawców.<br />

Oprócz wystawy maszyn i środków<br />

do produkcji rolnej zachęcam<br />

Państwa również do odwiedzenia<br />

Regionalnej Wystawy Zwierząt<br />

Hodowlanych oraz Centrum Hodowli<br />

i Nasiennictwa, a szczególnie<br />

kolekcji najnowszych odmian<br />

roślin uprawnych wykonanej już<br />

po raz dziesiąty przez Przedsiębiorstwo<br />

Nasienne ROLNAS. Za<br />

tą wieloletnią, niezwykle zaangażowaną<br />

pracę przy kolekcji chciałbym<br />

w tym miejscu serdecznie podziękować<br />

prezesowi firmy Panu<br />

Leszkowi Chmielnickiemu oraz<br />

współpracownikom bezpośrednio<br />

zaangażowanych w to potrzebne<br />

i pożyteczne przedsięwzięcie. Jest<br />

to przykład ze wszech miar godny<br />

naśladowania.<br />

Nieodłącznym punktem programu<br />

targów są pokazy pracy maszyn<br />

rolniczych realizowane przy współpracy<br />

z redakcją Rolniczego Przeglądu<br />

Technicznego, które trzeba<br />

koniecznie zobaczyć. Zachęcam<br />

również do odwiedzenia wspólnego<br />

stoiska Ministerstwa Rolnictwa<br />

i Rozwoju Wsi oraz podległych<br />

agencji rolnych, gdzie można będzie<br />

bezpośrednio uzyskać wiele<br />

cennych informacji na temat warunków<br />

i możliwości finansowania<br />

różnych działań ujętych w nowym<br />

programie PROW 2014-2020.<br />

Tak duża impreza targowa wymaga<br />

ciągłego inwestowania w infrastrukturę.<br />

Dlatego od wielu lat<br />

- na miarę naszych możliwości modernizujemy<br />

tereny wystawowe. W<br />

ubiegłym roku oddaliśmy do użytku<br />

Wielofunkcyjny Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy<br />

z nowym<br />

XXXVIII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe<br />

przestronnym ringiem, wyposażonym<br />

w trybunę na 500 miejsc, zapleczem<br />

socjalnym dla hodowców,<br />

nową wiatą dla zwierząt itp.<br />

Całkowicie zmodernizowaliśmy<br />

Centrum Dziedzictwa Kulinarnego<br />

i Agroturystyki, gdzie znajduje<br />

się inkubator dla drobnych przetwórców,<br />

gospodarstw agroturystycznych<br />

i restauratorów. Całe to<br />

przedsięwzięcie nie byłoby możliwe<br />

bez wsparcia ze środków Regionalnego<br />

Programu Operacyjnego<br />

województwa kujawsko-pomorskiego.<br />

Jestem przekonany, że ten<br />

nowoczesny kompleks będzie dobrze<br />

służył wystawcom, producentom<br />

rolnym i mieszkańcom wsi<br />

naszego województwa.<br />

Życzę wszystkim uczestnikom<br />

tegorocznych targów owocnego<br />

i miłego pobytu w Minikowie.<br />

dr Roman Sass<br />

dyrektor KPODR w Minikowie<br />

www.agro-tech-minikowo.pl<br />

Szanowni Państwo!<br />

Chciałbym Państwa serdecznie powitać na XXXVIII Międzynarodowych<br />

Targach Rolno-Przemysłowych <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong><br />

<strong>Minikowo</strong>.<br />

W ostatnich dziesięcioleciach targi <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong> stały się<br />

największą wystawą rolniczą w północnej Polsce. W tym<br />

roku ponad 400 wystawców z kraju i zagranicy na 12 ha<br />

zaprezentuje najnowsze rozwiązania i trendy w dziedzinie<br />

maszyn rolniczych, produkcji roślinnej i hodowli zwierząt.<br />

Oprócz profesjonalnych pokazów pracy maszyn rolniczych<br />

odbędzie się również i w tym roku Kolejna edycja Regionalnej<br />

Wystawy Zwierząt Hodowlanych, na której 100 hodowców<br />

wystawi bydło, świnie, owce, drób hodowlany.<br />

Na unikalnej demonstracyjnej kolekcji będą mogli też Państwo<br />

zapoznać się z 200 różnymi odmianami roślin uprawowych.<br />

Bezpośrednie porównanie sprawdzonych i nowoczesnych<br />

odmian jest cennym źródłem informacji w kwestii<br />

wyboru nasion w Państwa gospodarstwach.<br />

Ważnym punktem programu Międzynarodowych Targów<br />

Rolno-Przemysłowych <strong>AGRO</strong>-<strong>TECH</strong> jest stoisko informacyjno-promocyjne<br />

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz<br />

agencji rolniczych gdzie rolnicy będą mogli zasięgnąć informacji<br />

na temat nowej perspektywy finansowej PROW 2014-<br />

2020. Chcę podziękować Panu Ministrowi Rolnictwa, Panu<br />

Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz<br />

Pani Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiej za objęcie patronatem<br />

honorowym Wystawy. Życzę Wam, Drodzy Wystawcy<br />

i Zwiedzający wielu owocnych rozmów, pozytywnych wrażeń<br />

z pobytu na targach, nawiązania wielu nowych kontaktów<br />

biznesowych. Życzę, aby tegoroczne targi <strong>AGRO</strong><strong>TECH</strong><br />

stały się kolejną inspiracją do modernizacji i rozwoju gospodarstw<br />

oraz impulsem w dążeniu do rozwoju nowoczesnego<br />

polskiego rolnictwa.<br />

Organizator:<br />

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego<br />

w Minikowie, 89-122 <strong>Minikowo</strong> k. Nakła<br />

tel. 52 386 72 00, faks 52 386 72 27<br />

Zespół organizacji targów:<br />

Komisarz targów:<br />

Jerzy Białczyk<br />

tel. 52 386 72 23<br />

jerzy.bialczyk@kpodr.pl<br />

Biuro targów:<br />

Katarzyna Szczepaniak<br />

tel. 52 386 72 30<br />

e-mail: katarzyna.szczepaniak@<br />

kpodr.pl<br />

Sylwia Żakowska Stasiszyn<br />

tel. 52 386 72 25<br />

e-mail: sylwia.zakowska@kpodr.pl<br />

Piotr Berndt<br />

tel. 52 386 72 25<br />

e-mail: piotr.berndt@kpodr.pl<br />

Grafika, reklama, foto, www:<br />

Jarosław Domiński<br />

tel. 52 386 72 24<br />

e-mail: jaroslaw.dominski@kpodr.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 6<br />

FARM MACHNERY<br />

CREATED WITH PASSION<br />

PRZECINAK BALOTÓW<br />

• waga:460 kg<br />

• opcjonalnie z hakiem przytrzymującym folię z balota<br />

• średnica cylindra hydraulicznego Ø 1150 mm<br />

SZUFLA Z DOCISKIEM<br />

• szerokość: 1,5 m - 2,4 m<br />

• lemiesz ze stali trudnościeralnej<br />

• 2 siłowniki<br />

WYCINAK KISZONKI<br />

• szerokość: 1,0 m - 2,0 m<br />

• do szerokości 1,6 m - 2 siłowniki<br />

• od szerokości 1,8 m - 3 siłowniki<br />

CHWYTAK DO BEL Z JEDNYM SIŁOWNIKIEM<br />

• do bel o szerokości: 120 - 200 cm<br />

• waga: 195 kg<br />

• udźwig: 1000 kg<br />

WIDŁO-KROKODYL<br />

• zęby z blachy (810 mm & 680 mm)<br />

• szerokości: 1,2 m - 2,4 m<br />

• 2 siłowniki<br />

BEDDING BUCKET<br />

• obsługiwane długości: 0,95 m - 1,55 m<br />

• pojemność 0,82 m³ - 1,42 m³<br />

• waga: 410 kg - 525 kg<br />

Lęborska 22, 77-100 Bytów<br />

tel/fax +48 59 822 34 88 / 59 822 24 75, kom. +48 660 485 364<br />

WWW.KOLASZEWSKI.COM<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 7<br />

Idealne rozwiązania dla rolnictwa i przemysłu<br />

Wolf System to międzynarodowy koncern z 45-letnią<br />

tradycją. Jest obecny w 18 krajach Europy i<br />

zatrudnia ponad 3500 oddanych pracowników,<br />

którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju firmy w<br />

obszarze budownictwa betonowego, stalowego i drewnianego.<br />

Zbiorniki żelbetowe<br />

Firma Wolf System to wiodący producent monolitycznych<br />

zbiorników i silosów żelbetowych w Europie. W ostatnim roku<br />

wybudowała ponad 6000 takich obiektów. Firma bazuje na<br />

opatentowanym systemie szalunków, który gwarantuje idealnie<br />

okrągłe formy zbiorników. Szalunki wewnętrzne i zewnętrzne<br />

są tak skonstruowane, by mogły być montowane bez kotew<br />

ściennych, rur dystansowych czy śrub. Dzięki temu zbiorniki<br />

są maksymalnie szczelne oraz ekonomiczne i szybkie w<br />

budowie. Inną zaletą szalunków Wolf System jest elastyczność i<br />

wytrzymałość poszczególnych detali.<br />

Cylindryczne zbiorniki Wolf System konstruowane są zarówno<br />

na potrzeby rolnictwa – nadają się na gnojowicę, zboże,<br />

kukurydzę, jak i dla przemysłu – stosowane są w oczyszczalni<br />

ścieków, jako zbiorniki na wodę ppoż., na wióry, trociny i inne<br />

sypkie materiały oraz do otrzymywania energii z biomasy.<br />

Wolf System oferuje zbiorniki i silosy różnych typów – otwarte<br />

i ze stropem, na materiały płynne, sypkie oraz na biomasę i<br />

biogaz. Zbiorniki mogą mieć średnicę od 2,5 do 50 metrów oraz<br />

wysokość w przedziale od 2 do 50 metrów.<br />

Dodajmy, że zbiorniki w Systemie Wolf budowane są w Polsce<br />

od wczesnych lat 90. ubiegłego stulecia i sprawdziły się w<br />

niejednym gospodarstwie rolnym. Ich konstrukcje oparte są na<br />

normach DIN 1045 (porównywalnych do PN-B 03264). Ponadto,<br />

rozwiązania Wolf System są sprawdzone w różnych warunkach<br />

gruntowo-wodnych, spełniają wymagania formalno-prawne<br />

oraz wszelkie oczekiwania inwestorów w Polsce i całej Europie.<br />

Specjalne oprogramowanie umożliwia działom statyki szybkie<br />

i precyzyjne przygotowanie obliczeń wytrzymałościowych dla<br />

poszczególnych obiektów. Specjaliści Wolf System zgodnie z<br />

wymaganiami budowlanymi optymalizują konstrukcje. Każdy<br />

materiał stosowany przy budowie zbiorników posiada atest,<br />

dopuszczenie ITB lub deklaracje zgodności, na podstawie których<br />

po wykonaniu prac wystawiane jest świadectwo jakości. Chociaż<br />

na wbudowany beton firma otrzymuje od dostawcy deklarację<br />

zgodności, to dodatkowo powołuje niezależne laboratorium do<br />

wykonania próbek na budowie wg PN-EN 206-1 dla dokładniejszej<br />

weryfikacji jakości dostarczonej mieszanki betonowej.<br />

Hale przemysłowe<br />

i obiekty inwentarskie<br />

Koncern Wolf System znajduje się w czołówce europejskich<br />

budowniczych różnego typu obiektów i hal dla rolnictwa i<br />

przemysłu. Począwszy od obiektów inwentarskich – obór,<br />

chlewni, stajni, ujeżdżalni dla koni, poprzez hale produkcyjne<br />

i magazynowe dla przemysłu, skończywszy na budynkach<br />

komunalnych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych. Budynki<br />

inwentarskie są wznoszone na ramowej konstrukcji nośnej bez<br />

podpór pośrednich typu stal-stal (stalowy słup oraz stalowy<br />

rygiel), stal-drewno klejone lub beton-drewno klejone. System<br />

ten stanowi doskonały i funkcjonalny układ konstrukcyjny hal<br />

o znacznych rozpiętościach. Systemy nośne z betonu, stali,<br />

drewna lub wybranej kombinacji tych materiałów doskonale<br />

sprawdzają się w budowie obiektów inwentarskich – kurników,<br />

obór, chlewni, ujeżdżalni i stajni. Każda z tych budowli<br />

wymaga indywidualnego zaprojektowania oraz zastosowania<br />

specjalistycznych systemów doświetlenia światłem<br />

naturalnym, urządzeń do karmienia zwierząt czy systemów<br />

wentylacyjnych. Wszystko razem wpływa na przyjemny<br />

klimat wewnątrz obiektu oraz dobrą kondycję zwierząt.<br />

Doradzimy, zaprojektujemy, wybudujemy-wszystko z jednej ręki.<br />

Wolf System Sp. z o.o.<br />

ul. Budowlana 17<br />

41-100 Siemianowice Śląskie<br />

tel. (32) 60-53-700<br />

www.wolfsystem.pl<br />

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska A76 podczas OPOLAGRY w Kamieniu Śląskim<br />

RZĄD 25 / STANOWISKO 171 RZĄD 25 / STANOWISKO 176<br />

Gazeta TARGOWA


RZĄD 46 / STANOWISKO 255<br />

Str. 8<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Opryskiwacze<br />

Opryskiwacze polowe przyczepiane<br />

od 200 - 5000 l<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY PRZYCZEPIANY TL 5028<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY PRZYCZEPIANY TL1315<br />

z belką hydraulicznie rozkładaną<br />

od 200 - 1200 l<br />

Opryskiwacze polowe zawieszane<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL1015<br />

z belką hydraulicznie rozkładaną<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 (wyk. 01 i 03)<br />

z belką ręcznie rozkładaną z tyłu<br />

Opryskiwacze sadownicze<br />

od 200 - 3000 l<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY PRZYCZEPIANY TL1000S<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL600S, TL800S<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

Str. 9<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Maszyny rolnicze<br />

Kosiarki rotacyjne<br />

KOSIARKA ROTACYJNA 1,35:1,65:1,85<br />

Agregaty, rozdrabniacze, świdry<br />

AGREGAT UPRAWOWY AU 2.7<br />

ROZDRABNIACZ<br />

Pompy<br />

ŚWIDER ZIEMNY SZ-1<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

PP60<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

ZEFIREK PPZ100<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

TORNADO PPT140<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

TORNADO PPT200<br />

Pompy przeponowe do opryskiwaczy o wydajności 60, 100, 140, 200 l/min.<br />

Części zamienne do pomp i opryskiwaczy.<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 10<br />

Zamów na targach – otrzymasz 10% rabatu!<br />

URZĄDZENIE<br />

WIELOFUNKCYJNE<br />

Urządzenie wielofunkcyjne<br />

do pracy z różnego<br />

rodzaju osprzętami: kosiarką,<br />

kosiarką rotacyjną,<br />

zamiatarką, odśnieżarką<br />

i kultywatorem.<br />

Skrzynia przekładniowa:<br />

2 biegi w przód i 2 biegi<br />

w tył. Silnik 6,5 KM.<br />

ŻURAW DO DREWNA (SV80/GL53)<br />

Żurawie do drewna marki Kellfri mają solidną<br />

konstrukcję z najlepszymi parametrami<br />

sterowania i szeroki zakres pracy. Opracowane<br />

zostały przez naszych konstruktorów,<br />

tak, aby były efektywne oraz maksymalnie<br />

bezpieczne. Osłona ma optymalne wymiary,<br />

aby chronić kierowcę. Układ hydrauliczny<br />

z przewodami są zabudowane<br />

i umieszczone w osłoniętym miejscu, aby<br />

zminimalizować możliwość zewnętrznych<br />

uszkodzeń.<br />

RĘBAK 150 (13-WC15H)<br />

Rębak 150 firmy Kellfri ma solidną i wytrzymałą<br />

tarczę tnącą. W wydajny sposób rozdrabnia<br />

odpady drzewne, drewno małowymiarowe,<br />

gałęzie i konary, a także grubsze<br />

kloce do 15 cm średnicy. Rozdrobnione<br />

drewno można wykorzystać jako kompost,<br />

ściółkę, wyściółkę, podkład pod ścieżki biegowe<br />

czy opał. Lej podający i możliwość<br />

regulacji prędkości podawania w standardzie.<br />

W razie potrzeby dwa wałki podające<br />

mogą się obracać także do tyłu.<br />

KOSIARKA DO ROWÓW (SK 180)<br />

Odpowiednia do poboczy, parków, pastwisk<br />

i krzewów! Doskonale sprawdza<br />

się przy wielu pracach w trudnych warunkach.<br />

Dostępne w dwóch modelach,<br />

o szerokości roboczej 1,4 i 1,8 m. System<br />

regulacyjny pozwala na wykonywanie<br />

pracy za traktorem lub z boku ciągnika.<br />

Hydrauliczny wysuw boczny wchodzi<br />

w skład wyposażenia standardowego.<br />

Dzięki systemowi hydraulicznemu kosiarka<br />

może także odchylać się w górę i w dół.<br />

KOSIARKA DYSKOWA 2,5 M<br />

Wydajna kosiarka dyskowa o szerokości<br />

roboczej 2,5 m, z sześcioma owalnymi talerzami<br />

i WOM. Kosiarka dyskowa Kellfri<br />

2,5 m ma konstrukcję zapewniającą wysoki<br />

poziom bezpieczeństwa użytkowania dzięki<br />

masywnym łożyskom i przekładni pracującej<br />

w kąpieli olejowej. Została wyposażona<br />

w 6 owalnych talerzy, z dwoma nożami<br />

każdy. Owalne talerze są bardziej efektywne<br />

od tradycyjnych, okrągłych, a wykonany<br />

z mocnego materiału wał talerzowy dobrze<br />

znosi ewentualne najechanie na kamień.<br />

KOSIARKA PIONOWA<br />

Z BIJAKAMI MŁOTKOWYMI<br />

Kosiarka pionowa z kutymi bijakami młotkowymi.<br />

Dostępna w szerokościach 1,45 -<br />

1,75 m. Kosiarki pionowe Kellfri pozwalają<br />

na niezwykle wydajne wykonywanie bardzo<br />

wielu czynności, począwszy od koszenia/przycinania<br />

łąk, poprzez karczowanie<br />

porośniętych krzewami nieużytków, aż po<br />

rozdrabnianie ścierni i słomy.<br />

Duże prędkości osiągane przez wirniki pozwalają<br />

kutym bijakom młotkowym szybko<br />

ciąć i kosić wszelkie rodzaje materiałów.<br />

Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno<br />

tel. +48 24 722 11 50 • info@kellfri.pl<br />

Przedstawiciel regionalny<br />

Zygmunt Borzęcki – 795 523 955<br />

www.kellfri.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 11<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 12<br />

Targi Ferma w Łodzi<br />

miejsce spotkań fachowców produkcji zwierzęcej w Polsce<br />

RZĄD 45 / STANOWISKO 246<br />

dniach 19-21 lutego 2016 w Łodzi,<br />

w nowoczesnej Hali EXPO<br />

W<br />

oraz sąsiadującej z nią hali MOSiR odbędą<br />

się Międzynarodowe Targi FER-<br />

MA. Ostatnia edycja imprezy przyciągnęła<br />

29 500 fachowców produkcji<br />

zwierzęcej. Zwiedzający przybyli z całej<br />

Polski, jak również – po raz pierwszy tak<br />

licznie - spoza jej granic.<br />

Podczas FERMY 235 wystawców zaprezentowało<br />

bogatą ofertę wszystkiego,<br />

co niezbędne w chowie i hodowli począwszy<br />

od genetyki poprzez pasze i systemy<br />

ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne,<br />

roboty udojowe, wyposażenie,<br />

budynki inwentarskie, maszyny do zbioru<br />

i konserwacji pasz, a także ciągniki.<br />

Odnotowano obecność firm z 9 państw.<br />

W obu halach prezentowano maszyny<br />

do obsługi gospodarstw, jednak największą<br />

ciekawostką tegorocznej imprezy<br />

był ciągnik, który w towarzystwie<br />

2 samochodów dostawczych znalazł się<br />

… na 2 piętrze hali.<br />

Podczas konferencji naukowo-technicznej<br />

wygłoszono 40 referatów moderowanych<br />

przez wybitnych naukowców<br />

i praktyków. Odbyły się 3 debaty poruszające<br />

tematy istotne dla każdego hodowcy.<br />

Pierwsza z nich to: „Rynek mleka<br />

po uwolnieniu kwot mlecznych, ze<br />

szczególnym uwzględnieniem sytuacji<br />

hodowców bydła i producentów mleka<br />

w Polsce”. Druga: „Dramatyczna sytuacja<br />

na rynku świń! Jak przetrwać trudny<br />

okres? Trzecia, w której uczestniczył<br />

były Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba:<br />

„Jaka Wspólna Polityka Rolna<br />

na lata 2014-2020“. Podczas konferencji<br />

swymi doświadczeniami dzielili się również<br />

rolnicy z Niemiec. Juergen Winkelmann<br />

przedstawił gospodarstwo, które<br />

oprócz hodowli świń postawiło na agroturystykę<br />

i biogazownię. Głos zabrał<br />

również hodowca, reprezentant zarządu<br />

European Dairy Farmers (Europejskie<br />

Stowarzyszenie Producentów Mleka),<br />

pan Henning Helms.<br />

Podczas targów spróbować było można<br />

doskonałych polskich serów oraz<br />

wędlin na specjalnie w tym celu przygotowanych<br />

stoiskach degustacyjnych<br />

wspieranych przez Fundusze Promocji<br />

Mleka i Wieprzowiny. Szeroko promowane<br />

były również małe zakłady spożywcze<br />

z Województwa Łódzkiego.<br />

Tradycyjnie już Komisja Konkursowa<br />

składająca się z członków Łódzkiej<br />

Izby Rolniczej nagrodziła produkty wystawców,<br />

wręczono 23 Złote Medale i 19<br />

Znaków Nowość. Pełna lista nagrodzonych<br />

na http://www.targiferma.com.pl/<br />

program/nowosci-medale.<br />

Przyszły rok niesie wiele wyzwań<br />

przed polskimi hodowcami. To pierwszy<br />

rok bez kwot mlecznych, pytanie<br />

jak w tej nowej sytuacji będą sobie radzić<br />

nasi producenci mleka, czy polska<br />

hodowla trzody chlewnej ma szansę na<br />

odbudowę, czy Polska utrzyma wysoką<br />

pozycję w produkcji drobiu i jaj? Na te i<br />

wiele innych pytań, najbardziej aktualnych<br />

problemów nurtujących polskich<br />

hodowców bydła, świń i drobiu będzie<br />

można znaleźć odpowiedź podczas kolejnej<br />

edycji FERMY.<br />

Zapraszamy do Łodzi!<br />

Biuro Organizatora FERMA<br />

19-21 lutego 2016<br />

Nowa Hala EXPO/MOSiR, Łódź<br />

Gazeta TARGOWA


Languages:<br />

WEST 1<br />

WEST 2<br />

PAVI LON /<br />

PAVILION 11<br />

SÜD / SOUTH 1<br />

NORD /<br />

NORTH 1<br />

OST /<br />

EAST 3<br />

OST /<br />

EAST 2<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Minister rolnictwa<br />

i rozwoju wsi<br />

– strona 13<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

– strony 6, 7<br />

Exhibition Department<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Carl-Albrecht Bartmer<br />

President of the DLG,<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Dr. Reinhard Grandke<br />

of the Deutsche<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gesellschaft<br />

Chief Executive Manager<br />

of the Deutsche<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gese lschaft<br />

The World’s No. 1<br />

Freya von Rhade<br />

Project Manager<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

Peter Grothues<br />

Managing director of<br />

exhibition department DLG<br />

and of DLG Service GmbH<br />

Agritechnica <strong>2015</strong><br />

największe targi rolnicze na świecie już w listopadzie<br />

Str. 13<br />

10-14 listopada <strong>2015</strong> (dni ekskluzywne<br />

8-9 listopada) na terenie wystawowym<br />

w Hanowerze.<br />

Już ponad 2 400 wystawców z 49 krajów<br />

zgłosiło uczestnictwo w Targach<br />

Agritechnica w Hanowerze.<br />

Wszystkie znaczące marki są reprezentowane<br />

na Agritechnica i zaprezentują<br />

swe nowości i ulepszenia. Liczbą<br />

zgłoszeń firm na chwilę obecną jest na<br />

podobnym poziomie, co przy rekordowej<br />

poprzedniej edycji.<br />

Udział firm spoza Niemiec stale<br />

wzrasta i jest obecnie na poziomie 54%.<br />

Wśród 1 280 firm dominują te z Włoch<br />

– 344, Holandii – 112, Turcji – 92,<br />

Francji – 91, Austrii – 65, Polski – 61,<br />

Chin – 50, USA – 46, Hiszpanii – 42,<br />

Danii – 41, Wielkiej Brytanii – 40, Finlandii<br />

– 38 i Kanady – 36.<br />

Tak duży udział międzynarodowych<br />

marek świadczy o rosnącej pozycji<br />

Agritechnica jako platformy do prezentacji<br />

nowości i jako magnesu dla<br />

profesjonalistów branży rolniczej z całego<br />

świata. Podczas edycji 2013 targi<br />

odwiedziło 450 000 zwiedzających,<br />

z czego 107 000 z zagranicy.<br />

Wśród bogatego programu fachowego<br />

nie zabraknie najaktualniejszych tematów:<br />

„Smart Farming”, „Najważniejsze<br />

Światowe Uprawy”, „Systemy i Części”,<br />

nowość „Międzynarodowe Centrum<br />

Handlu i Usług”, „Warsztat LIVE” etc.<br />

Międzynarodowe delegacje mogą<br />

nawiązać kontakty w „International<br />

Visitor’s Lounge” w Pawilonie World<br />

Expo.<br />

Firma DLG AgroFood wspiera finansowo<br />

zorganizowane grupy zwiedzających<br />

i posiada pulę biletów dla<br />

gości indywidualnych.<br />

Zapraszamy na www.dlg-agrofood.pl.<br />

Organizator<br />

www.DLG.org<br />

Gazeta Targowa obecna w Hanowerze<br />

310318_DLG_AZ_AT_<strong>2015</strong>_PL_148x208+5_RZ.indd 1 29.04.15 10:28<br />

Targom w Hanowerze towarzyszyło specjalne wydanie Gazety Targowej,<br />

przygotowane w języku angielskim. Planujemy obecnie czwartą edycję.<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

Welcome to AGR<strong>TECH</strong>NICA – the most significant agricultural event in the world<br />

HANOVER, 10-14 November 2009<br />

The World’s No. 1<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

Welcome to AGR<strong>TECH</strong>NICA – the most significant agricultural event in the world<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

HANOVER, 15-19 November 2011<br />

The World’s No. 1<br />

Herzlich willkommen auf der AGRI<strong>TECH</strong>NICA – Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, tel. +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

Languages:<br />

HANOVER, 12-16 November 2013<br />

Carl-Albrecht Bartmer Dr. Reinhard Grandke<br />

President of the DLG, Chief Executive Manager<br />

Freya von Rhade<br />

Project Manager<br />

Dr. Jochen Köckler<br />

Managing Director<br />

Fot. Dawid Kołpak<br />

Welcome to AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

Five<br />

Gold<br />

Medals<br />

and<br />

28 Silver<br />

Medals<br />

for<br />

Innovations<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

– International<br />

Conferences<br />

Welcome to AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

ME SE BAHNHOF / EXHIBITION STATION<br />

Two gold<br />

innovations<br />

awards and<br />

39 silver<br />

innovations<br />

awards for<br />

Agritechnica<br />

2011<br />

pages 4, 5<br />

Key<br />

information<br />

for your visit<br />

to AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

NORD / NORTH 2<br />

Events and conferences<br />

at the Convention<br />

Center (CC) Key information<br />

page 10 for your visit it to AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

pages 8, 9<br />

Minister Marek Sawicki i Gazeta Targowa<br />

witają rolników i wystawwców z Polski<br />

Marek Sawicki<br />

Polish<br />

exhibitors at<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

Opening hours • Admission Prices • Shuttle busses • Information Stands<br />

DLG Stand and Innovations Stand • Visitor Service<br />

International Visitors’ Lounge • Exhibition catalogue • Route planner<br />

Herzlich willkommen auf<br />

der AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

Events,<br />

Tagungen,<br />

Kongresse<br />

und mehr<br />

Seite 6<br />

– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA Neuheiten 2013<br />

– Wegweiser der Agrarbranche!<br />

4 Goldmedaillen • 33 Silbermedaillen<br />

Polscy wystawcy<br />

na wystawie AGRI<strong>TECH</strong>NICA<br />

Seite 4, 5<br />

Minister Stanisław Kalemba und die Messezeitung<br />

begrüßen die Landwirte und Aussteller aus Polen<br />

Stanisław<br />

Kalemba<br />

Ministers für<br />

Landwirtschaft<br />

und ländliche<br />

Entwicklung<br />

Aussteller aus Polen<br />

AGRI<strong>TECH</strong>NICA 2013<br />

Seite 8, 9<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Już dzisiaj zapraszamy do promocji Państwa firmy na łamach specjalnego wydania Gazety Targowej – w listopadzie <strong>2015</strong> r. na kolejnej Agritechnice.<br />

Biuro reklamy: tel. 696 007 321, redakcja@fodo.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 14<br />

• Oferujemy zakuwarki, skórowarki i przecinarki<br />

do przewodów hydraulicznych.<br />

• Prowadzimy sprzedaż, szkolenie oraz serwis<br />

gwarancyjny i pogwarancyjny.<br />

• Tworzymy pakiety startowe dostosowane<br />

do indywidualnych potrzeb klienta.<br />

• W sprzedaży węże: hydrauliczne, do klimatyzacji, teflonowe PTFE,<br />

przemysłowe, do myjek wysokociśnieniowych, termoplastyczne, ssawne<br />

do oleju, do powietrza, spawalnicze, spożywcze.<br />

• W sprzedaży szeroka gama końcówek hydraulicznych<br />

oraz do zastosowania w przemyśle.<br />

• Dostępne rodzaje końcówek, między innymi: DKOL, DKL,<br />

DKM, DKOS, DKS, CEL, CES, BSP, JIC, BANJO, RN, BEL, BES,<br />

FLAL, FLAS, ORFS (CATERPILLAR), SUPER CAT<br />

PRODUKUJEMy PRzEWODy hyDRAULICzNE<br />

W ILOśCIACh hURTOWyCh.<br />

Gazeta TARGOWA<br />

zakuwarka<br />

z ręczną pompą<br />

hydrauliczną D100h<br />

Występuje w standardowej<br />

wersji z 5 kpl. szczęk (mm)<br />

17, 20, 24, 28, 34.<br />

zakuwarka z pompą<br />

pneumatyczną D100P<br />

Występuje w standardowej<br />

wersji z 5 kpl. szczęk (mm)<br />

17, 20, 24, 28, 34.<br />

zakuwarka D165<br />

Dużą zaletą zakuwarki D165<br />

jest mobilność maszyny,<br />

niewielkie gabaryty oraz<br />

podłączenie do standardowego<br />

zasilania 220/240V, zapewnia<br />

możliwość montażu na aucie<br />

serwisowym.<br />

zakuwarka EU 32<br />

W standardowym zestawie<br />

występuje 8 kpl. szczęk (mm)<br />

17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50.<br />

Dostępne inne rozmiary (mm):<br />

7, 10, 12, 14, 54, 62.<br />

Do wyboru rodzaj zasilania:<br />

1 faza lub 3 fazy.<br />

zakuwarka<br />

EU 38<br />

zakuwarka EU38MIC jest<br />

maszyną, która pozwala<br />

zaspokoić potrzeby wyspecjalizowanego<br />

serwisu węży<br />

hydraulicznych. W standardowym<br />

zestawie występuje<br />

10 kpl. szczęk (mm) 17, 20,<br />

24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71.<br />

NACISK MASzyNy<br />

2400KN/240 TON!<br />

Elektryczna<br />

skórowarka MD2<br />

Maszyna wyposażona<br />

w 10 zestawów trzpieni<br />

do skórowania zewnętrznego,<br />

zakres 1/4”-2”. Sterowanie:<br />

poprzez pedał nożny.<br />

Elektryczna<br />

przecinarka MC1<br />

Sterowana ręcznie maszyna<br />

do cięcia węży do średnicy<br />

1” 4SP. Moc silnika MC1 – 2KW.<br />

Maszyna posiada otwór<br />

do odsysania spalin.<br />

Elektryczna<br />

przecinarka MC2<br />

Sterowana poprzez pedał<br />

nożny maszyna do cięcia<br />

węży do 2” SP.<br />

Więcej na: www.zakuwarka.pl


Str. 15<br />

Dystrybucja części zamiennych<br />

do maszyn rolniczych:<br />

• kombajny • sieczkarnie • maszyny uprawowe<br />

SZYBKA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ<br />

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY<br />

RIMA POLSKA: 45-130 Opole, ul. Kępska 12<br />

tel. +48 77 402 82 25, fax +48 77 402 82 26, e-mail: biuro@rima-polska.pl<br />

www.rima-polska.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 16<br />

Agro-Silesia Grzegorz Wilczok<br />

ul. Żniwna 5, 41-103 Siemianowice Śląskie<br />

Tel. 32 220 40 65, fax 32 220 40 66, tel. Kom. +48 609 192 400, +48 693 206 520, +48 609 626 400<br />

www.agro-silesia.pl, e-mail: biuro@agro-silesia.pl<br />

Agro-Silesia Grzegorz Wilczok<br />

to firma działająca w branży rolniczej, która zajmuje się<br />

sprzedażą i serwisem następujących marek:<br />

- Maszyn niemieckiej firmy Köckerling, (głównie do uprawy<br />

bezorkowej tj. grubery oraz agregaty uprawowo-siewne<br />

oraz maszyny do pielęgnacji i podsiewu traw),<br />

- Rozsiewaczy do nawozów i wapna duńskiej firmy Bredal,<br />

- Wozów przeładunkowych niemieckiej firmy Güstrower,<br />

- Przyczep i naczep na licencji niemieckiej Agroliner,<br />

- Opryskiwaczy samojezdnych i ciąganych Holenderskiej<br />

firmy Agrifac,<br />

- Przystawek do kukurydzy i słonecznika węgierskiej firmy Oros<br />

Oferuje także:<br />

- Precyzyjne rolnictwo (montaż systemów prowadzenia<br />

równoległego w ciągnikach i maszynach rolniczych,<br />

precyzyjne rozsiewanie nawozów, skanowanie<br />

i pobieranie próbek gleby),<br />

- Nawozy i nasiona dwóch międzynarodowych koncernów<br />

FMC Corporation oraz NUFARM,<br />

- Oleje i smary - Millers Oils,<br />

- Usługi agrotechniczne głównie siewu przy pomocy<br />

agregatów uprawowo-siewnych Ultima i uprawy<br />

gruberami firmy Köckerling,<br />

- Nawozy włoskiej firmy NaturalCrop<br />

Sukces firmy Agro-Silesia leży w praktycznych rozwiązaniach,<br />

stałym dialogu z rolnikami, organizacji szkoleń w tym na operatorów rolniczych<br />

maszyn samobieżnych, doradztwie oraz pokazach pracy maszyn.<br />

Gazeta TARGOWA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!