13.04.2016 Views

AGRO SHOW 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ProBiotics Polska - dostawca pożytecznych mikroorganizmów zaprasza na stoisko C615, czytaj więcej strony 20 - 31<br />

„Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show w Bednarach k/ Poznania zasłużenie zdobyła sobie wysokie uznanie zarówno<br />

wśród wystawców jak i wśród rolników. To jedna z największych tego typu imprez wystawienniczych w Europie.”<br />

– Dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj więcej str. 6<br />

www.agroshow.eu<br />

Największa wystawa plenerowa w Europie<br />

Bednary, 18-21.09.<strong>2015</strong> r.<br />

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

Rozrzutniki<br />

i transbordery w jednym.<br />

Więcej s. 4<br />

Zapraszamy na stoisko D 439<br />

Więcej na str. 9<br />

Dragon 20001<br />

Zapraszamy na stoisko E 221<br />

www.brochard.pl<br />

ul. Grunwaldzka 48, 63-840 Krobia<br />

tel. +48 65 572 73 36<br />

mail: magdabis@poczta.onet.pl<br />

Czytaj więcej na str. 8<br />

www.bis.poznan.pl<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

www.agro-kombi.pl<br />

czytaj więcej str. 3<br />

stoisko C201


Str. 2<br />

Albumy można zamówić w Centrach Mikroorganizmów, u Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii oraz w sklepie internetowym www.probiotics.pl<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Wydawca albumu: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, ul. Erazma Ciołka 15, lokal 214, 01-445 Warszawa<br />

Adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 66 lokal 4, 00-950 Warszawa, e-mail: biuro@dziedzictwonatury.pl<br />

tel.: (22) 828 80 11, tel. kom.: Bogusław Hezler (dyrektor biura) - 662 180 046


Str. 3<br />

STROH R.+P<br />

Innowacyjny<br />

KARNER Düngerproduktion GmbH<br />

AUSTRIA<br />

austriacki preparat<br />

AKRA STROH R.+P z bakterią MEGATERIUM<br />

PHOSPHORICUM(P) - mineralizacja bez AZOTU!<br />

W dobie drastycznej podwyżki cen nawozów mineralnych<br />

trzeba zadbać o maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych<br />

wytwarzanych w gospodarstwie. Przede wszystkim<br />

mamy na myśli wykorzystanie składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w resztkach pożniwnych i słomie.<br />

Poniższa tabela przedstawia ilości składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w różnych rodzajach słomy.<br />

RODZAJ SŁOMY N K2O P2O5<br />

i wzrost roślin. Dlatego też tak bardzo ważne jest zastosowanie<br />

środków, które pozwolą na szybki rozkład słomy i resztek<br />

pożniwnych.<br />

Proponujemy Państwu nowy austriacki preparat o nazwie<br />

AKRA STROH R.+P z bakterią MEGATERIUM PHOSPHORI-<br />

CUM(P) - mineralizacja bez AZOTU!<br />

Sposób działania środka opiera się na mechanizmie ANDOCK.<br />

Proces ten prowadzi do powstania ujemnego ładunku, który<br />

umożliwia bardzo dobrą przyczepność do resztek pożniwnych.<br />

Słoma zbożowa<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma rzepaczana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma kukurydziana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Liście buraczane cukrowe<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

7 kg 30 kg 3 kg<br />

16 kg 40 kg 6 kg<br />

16 kg 30 kg 7 kg<br />

33 kg 50 kg 9 kg<br />

Środek nie wymaga zbyt dużej ilości wody, jest odporny<br />

na temperaturę. W 10 minut po zastosowaniu można już<br />

przystąpić do uprawy gleby bez utraty skuteczności. Zawarte<br />

w preparacie AKRA STROH R.+P miedź, mangan i cynk<br />

powodują rozkład lignin w resztkach pożniwnych. Żelazo<br />

i molibden reagują z celulozą. Dodatkowo molibden odżywia<br />

bakterie azotowe.<br />

Bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) może reagować<br />

z każdym rodzajem nawozów organicznych w glebie - rozszczepia<br />

organicznie związany fosforan i tym samym czyni go<br />

dostępnym dla roślin. Według naszych dotychczasowych<br />

badań, bakteria ta, w zależności od dostępnej substancji organicznej,<br />

mobilizuje do 30kg fosforu elementarnego (P) na<br />

hektar.<br />

Łęty ziemniaczane<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

20 kg 32 kg 4 kg<br />

Wprowadzając do gleby słomę oraz resztki pożniwne w postaci<br />

ścierni i korzeni poprawiamy właściwości fizyczne i chemiczne<br />

gleby. Resztki pożniwne oraz słoma tworzą próchnicę co jest<br />

bardzo istotne zwłaszcza na glebach lekkich, które są ubogie<br />

w próchnicę. Jeżeli zadbamy o prawidłowy rozkład słomy<br />

i resztek pożniwnych wartość ich będzie tylko nieco mniejsza<br />

niż obornika.<br />

W celu prawidłowego rozkładu słomy w glebie oraz maksymalnego<br />

wykorzystania jej składników należy przestrzegać<br />

następujących zasad :<br />

• odpowiednio rozdrobnić – im krótsze fragmenty tym lepszy<br />

rozkład<br />

• odpowiednio wymieszać resztki pożniwne z glebą<br />

Przy wprowadzaniu słomy do gleby należy pamiętać, że stosowanie<br />

fungicydów w roślinie uprawnej powoduje, że rozkład<br />

trwa dłużej. Podobnie na glebach lekkich, które z reguły są<br />

bardziej kwaśne czas rozkładu wydłuża się. Nierozłożona słoma<br />

absorbuje wodę co z kolei ma wpływ na słabsze wschody<br />

Zastosowanie AKRA Stroh R.+P pozwala rozbić cząsteczki<br />

organiczne resztek pożniwnych tj celuloza i lignina, dlatego<br />

proces mineralizacji nie wymaga dodatkowego nawożenie<br />

N-azotem, w celu wyrównania stosunku C:N.<br />

Zalety preparatu to:<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) uaktywnia do<br />

30kg/ha fosforu elementarnego<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) jest odporna na<br />

promieniowanie UV<br />

• bardzo szybki rozkład słomy i resztek pożniwnych (mineralizacja)<br />

• odżywianie bakterii glebowych a zwłaszcza azotowych<br />

• pomaga w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby<br />

• duża skuteczność również w okresach suszy<br />

• nie wymaga uzupełniającego nawożenia azotem!<br />

• właściwe zagospodarowanie słomy i resztek pożniwnych<br />

poprawia właściwości gleby, obniża koszty nawożenia<br />

a tym samym poprawia opłacalność produkcji<br />

• szybki wzrost próchnicy w kompleksie sorpcyjnym<br />

• pozytywny wpływ na mikrobiologię gleby<br />

• w połączeniu z siarką (S) redukuje infekcje grzybowe<br />

ZASTOSOWANIE:<br />

UPRAWA<br />

Słoma zbożowa<br />

Słoma kukurydziana<br />

DOZOWANIE NA ha<br />

1L AKRA Stroh R.+P<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

2L AKRA Stroh R.+P<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

Nie przekraczać zalecanych dawek!<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

www.agro-kombi.pl<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel./fax: +48 77 418 24 71 e-mail:biuro@agro-kombi.pl<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO E221<br />

Firma Brochard Polska Sp z o.o. proponuje Państwu rozrzutniki<br />

i transbordery w jednym francuskiego producenta firmy Brochard.<br />

Nasza gama maszyn jest dopasowana i pod rolnika indywidualnego<br />

i pod duże gospodarstwa, pragnące usprawnić sobie swoją pracę.<br />

Dragon 2001<br />

Rozrzutniki posiadają bardzo wiele opcji rozbudowy m.in. Adapter<br />

poziomy, Adapter do wysypu ziarna z hydrauliczną rurą wysypową,<br />

hydrauliczna zastawa, nadstawki burt itp. co pozwala zmienić nawet<br />

małą maszynę w bardzo sprawne i wielofunkcyjne narzędzie do pracy.<br />

Producent zastosował Szwedzką stal Domex, która pozwoliła stworzyć<br />

bardzo solidną konstrukcję wytrzymującą maksymalne obciążenia.<br />

Ponad to posiadamy agrowłóknine do przykrywania słomy, maszynę<br />

do czyszczenia dren oraz wozy asenizacyjne.<br />

Dragon Junior<br />

Wozy asenizacyjne od 5.000 do 30.000 litrów<br />

EV 2000,<br />

EV 2200<br />

Agrowłóknina<br />

15,6 m x 25 m – do przykrycia 200 balotów<br />

15,6 m x 15,6 m – do przykrycia 160 balotów<br />

10,4 m x 25 m – do przykrycia 120 balotów<br />

10,4 m x 12,5 m – do przykrycia 60 balotów<br />

Maszyna do czyszczenia drenów.<br />

Umów się na pokaz w Twoim<br />

gospodarstwie<br />

Dragon EV2200.<br />

Poziomy adapter rozrzucający<br />

Sprzedaż: 607 303 266 • Części Zamienne: 661 700 651<br />

Brochard Polska Sp. z o.o., ul. bydgoska 83, 78-600 Wałcz, tel. 603 303 218, biuro@brochard.pl<br />

www.brochard.pl<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO C86<br />

A Ty jak<br />

zaczynasz dzień?<br />

www.wrp.pl<br />

tel./fax: 91 418 27 22 • wrp@wrp.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 6<br />

Dr Marek Sawicki<br />

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi<br />

Szanowni Państwo!<br />

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro<br />

Show w Bednarach k/ Poznania zasłużenie<br />

zdobyła sobie wysokie uznanie zarówno wśród<br />

wystawców jak i wśród rolników. To jedna<br />

z największych tego typu imprez wystawienniczych<br />

w Europie. Od początku przyciągała zainteresowanie<br />

dzięki imponującym pokazom<br />

pracy maszyn w polu. Potencjalny kupiec ma<br />

możliwość sprawdzenia rzeczywistych zdolności<br />

poszczególnych rodzajów maszyn. Pozwala<br />

to wybrać tę najwłaściwszą, najlepiej pasującą<br />

do konkretnego gospodarstwa.<br />

Uzupełnieniem pokazów są punkty informacyjne<br />

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,<br />

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,<br />

Agencji Rynku Rolnego, Kasy Rolniczego<br />

Ubezpieczenia Społecznego oraz specjalistów<br />

z ośrodków doradztwa rolniczego.<br />

Współczesne gospodarstwo rolne wymaga<br />

nie tylko nowoczesnego sprzętu i technologii,<br />

ale także coraz bardziej specjalistycznej wiedzy.<br />

Zmieniają się również możliwości uzyskania<br />

wsparcia ze środków unijnych i krajowych.<br />

Jesteśmy w pierwszym roku funkcjonowania<br />

nowego systemy płatności bezpośrednich<br />

oraz nowego Programu Rozwoju Obszarów<br />

Wiejskich na lata 2014-2020. Oba instrumenty<br />

są wzajemnie spójne i ukierunkowane na<br />

rolnika aktywnego. Podstawowym założeniem<br />

jest to, aby efektem końcowym było<br />

powiązanie jak największej liczby rodzinnych<br />

gospodarstw rolnych z rynkiem. Temu celowi<br />

przyświecało też rozszerzenie możliwości<br />

w zakresie sprzedaży bezpośredniej, co będzie<br />

fizycznie miało miejsce z dniem 1 stycznia<br />

2016 roku.<br />

W tym roku szereg gospodarstw, w tym także te<br />

z terenu Wielkopolski, ucierpiało w wyniku suszy.<br />

Będę zabiegał o to, aby nastąpił powrót do<br />

ubezpieczeń pakietowych i o to, aby od przyszłego<br />

roku rozpoczęła się realizacja Narodowego<br />

Programu Małej i Średniej Retencji.<br />

Życzę Państwu pożytecznie spędzonego czasu<br />

na gościnnej Ziemi Wielkopolskiej podczas Międzynarodowej<br />

Wystawy Rolniczej Agro Show<br />

w Bednarach.<br />

WYSTAWA W LICZBACH<br />

• zorganizowana po raz pierwszy<br />

w 1999 roku<br />

• 4 dni Wystawy (18-21 września <strong>2015</strong>)<br />

• Ponad 800 wystawców<br />

• Prawie 100 wystawców z zagranicy<br />

• Blisko 150 tysięcy zwiedzających<br />

• 150 tys. m2 powierzchni<br />

wystawienniczej<br />

• Prawie 120 ha powierzchni Wystawy<br />

LOKALIZACJA<br />

Wystawa organizowana jest w miejscowości<br />

Bednary w gminie Pobiedziska.<br />

To zaledwie 25 km od Poznania. Szybki<br />

dojazd dzięki autostradzie A2 i drodze<br />

ekspresowej S5.<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Serdecznie witamy na największej<br />

Międzynarodowa<br />

Wystawa czeń. Wśród głównych atutów w związku z czym co roku wprowadza<br />

szereg udogodnień. Rok temu<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> Gra<br />

Rolnicza <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> organizowana<br />

jest przez Polską Izbę woczesną i dynamiczną formułę, po raz pierwszy wystartowała apli-<br />

Wystawy można wymienić jej no-<br />

Dla młodzieży tradycyjnie już<br />

przygotowaliśmy <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

Gospodarczą Maszyn i Urządzeń bogate wsparcie branżowe oraz kacja mobilna z najistotniejszymi<br />

Grę, czyli grę terenową, podczas<br />

Rolniczych od 1999 roku. <strong>AGRO</strong> lokalizację.<br />

informacjami o Wystawie. Dzięki której w nietypowy i niekonwencjonalny<br />

sposób będzie można<br />

<strong>SHOW</strong> od lat postrzegane jest jako <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> to nie tylko organizacja<br />

pokazów, ofert, debat. lefonie lub tablecie.<br />

zwiedzić Wystawę.<br />

niej można je mieć na własnym te-<br />

doskonałe miejsce prezentacji najnowszych<br />

i najnowocześniejszych To ogromne przedsięwzięcie, które<br />

staraniem organizatorów co zapewniony będzie dostęp do bez-<br />

wykonać polecenia wpisane w sce-<br />

Podczas Wystawy na jej ternie Uczestnicy będą mieli za zadanie<br />

maszyn i urządzeń rolniczych.<br />

To również kompleksowa wystawa,<br />

podczas której swoją aktualną również dzięki wielu elementom Wśród udogodnień dla zwiedza-<br />

uczestników czekać będą atrakcyj-<br />

roku staje się coraz atrakcyjniejsze przewodowego internetu.<br />

nariusz zabawy. Dla najszybszych<br />

ofertę pokazują producenci nawozów,<br />

nasion, środków ochrony<br />

i działaniom, które być może nie jących i wystawców są także między<br />

innymi:<br />

ne nagrody.<br />

są najistotniejsze, ale również mają<br />

roślin, firmy z sektora finansowego<br />

i innych branż związanych<br />

wpływ na komfort zwiedzających - bezpłatny wstęp, parking i katalog<br />

Wystawy,<br />

To atrakcja dla najmłodszych uczest-<br />

Strefa Juniora <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

i wystawców.<br />

z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy<br />

Co czekać będzie na odwiedzających<br />

wystawę w tym roku?<br />

- mobilny bankomat na terenie ników Wystawy. W sektorze A zorganizowana<br />

będzie strefa zabaw dla<br />

przybywający na <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

podczas 4 dni Wystawy mają możliwość<br />

zapoznania się z kompletną<br />

Wystawy,<br />

- punkty informacyjne zlokalizowane<br />

na pasie głównym,<br />

no: malowanie buziek, malowanki<br />

dzieci. Wśród atrakcji zaplanowa-<br />

Nowości, udogodnienia<br />

ofertą środków produkcji i usług<br />

i atrakcje<br />

dla rolnictwa. Mogą też spotkać się<br />

- regularne linie meleksowe dla i rysowanki, dużo piachu i różne<br />

bezpośrednio z przedstawicielami <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> to wydarzenie, które<br />

dynamicznie zmienia się wraz łych trasach na Wystawie,<br />

zwiedzających kursujące na sta-<br />

zabawki - foremki, wiaderka, itp.<br />

wszystkich liczących się instytucji<br />

Zabawami pokierują profesjonalni<br />

i doświadczeni animatorzy w bajkowych<br />

strojach m.in.: Pippi, Królewny<br />

i agencji związanych z branżą rolniczą.<br />

Jesteśmy dumni z tego, że Gospodarcza Maszyn i Urządzeń dworzec PKP w Pobiedziskach,<br />

ze swoim rozwojem. Polska Izba - bezpłatny autobus z dworca i na<br />

Śnieżki i Piratów. W strefie znajda<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> stało się platformą Rolniczych – organizator Wystawy, - centralny punkt spotkań, przy<br />

się również ławeczki, którzy podczas<br />

do poszerzania wiedzy, wymiany stara się odpowiadać na zapotrzebowania<br />

rynku i zwiedzających, gami.<br />

skrzyżowaniu głównym pod fla-<br />

zabaw swoich pociech będą mogli<br />

poglądów, kontaktów i doświad-<br />

z nich skorzystać i chwilę odpocząć.<br />

XVII <strong>AGRO</strong><br />

Wioska bezpieczeństwa<br />

Firma SSAB wspólnie z Polską Izbą<br />

Gospodarczą Maszyn i Urządzeń<br />

Rolniczych zaprasza do zorganizowanej<br />

po raz pierwszy w Polsce na<br />

targach rolniczych WIOSKI BEZ-<br />

PIECZEŃSTWA, podczas <strong>AGRO</strong><br />

<strong>SHOW</strong> <strong>2015</strong> w Bednarach.<br />

Celem stworzenia WIOSKI<br />

BEZPIECZENSTWA jest edukacja<br />

dorosłych i dzieci przez doświadczenie<br />

i zabawę, zgodnie z zasadą<br />

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY –<br />

DZIAŁAJ BEZPIECZNIE.<br />

Wspólnie przygotowaliśmy program,<br />

dzięki któremu wszyscy odwiedzający<br />

Wystawę będą mogli<br />

m.in. sprawdzić reakcję własnego<br />

organizmu podczas kolizji samochodowej,<br />

odświeżyć swoją wiedzę<br />

nt. pierwszej pomocy czy nauczyć<br />

się prawidłowo opatrzyć ranę.<br />

Profesjonalni ratownicy również<br />

najmłodszym gościom zaprezentują<br />

jak zachować się w przedszkolu<br />

czy szkole, gdy kolega się zachłyśnie<br />

czy skręci nogę.


Str. 7<br />

Polska Izba Gospodarcza Maszyn<br />

i Urządzeń Rolniczych<br />

ul. Poznańska 118, 87–100 Toruń<br />

tel.: +48 56 651 47 40<br />

fax: +48 56 651 47 44<br />

e-mail: biuro@pigmiur.pl<br />

www.agroshow.pl<br />

TELEFONY ALARMOWE<br />

<strong>SHOW</strong> <strong>2015</strong><br />

wystawie plenerowej w Europie<br />

tel. 515 900 997<br />

Biuro wystawy<br />

+48 56 651 47 47<br />

Elektryk<br />

+48 725 028 089<br />

Ochrona wystawy<br />

+48 506 720 153<br />

Meble<br />

+48 602 236 198<br />

Przy pracy w gospodarstwie,<br />

również pamiętamy o zwierzętach.<br />

W WIOSCE dostępne będą nowe<br />

rozwiązania rolnicze, które poprawiają<br />

komfort pracy gospodarza,<br />

a jednocześnie są bezpieczne<br />

i przyjazne dla żywego inwentarza.<br />

W strefie wiedzy przez 3 dni<br />

będą dostępni również specjaliści<br />

w zakresie spawania, którzy podpowiedzą<br />

jak bezpiecznie wykonywać<br />

czynności napraw we własnym<br />

garażu i jakie własności stali i procesu<br />

należy mieć na uwadze.<br />

Przewidzieliśmy również wyzwanie<br />

dla Studentów kierunków<br />

technicznych na uczelniach rolniczych<br />

oraz producentów sprzętu<br />

rolniczego. Podczas trwania<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2015</strong> ogłosimy zasady<br />

konkursów, a podczas wystawy<br />

w 2016 ogłosimy zwycięzców.<br />

Cel: bezpieczeństwo, innowacyjność<br />

i ekonomia. Wygrana: rozwój<br />

wiedzy i możliwość jej wymiany za<br />

granicą…<br />

Zapraszamy rodzinnie - dla najmłodszych<br />

szereg niespodzianek,<br />

a dla dorosłych za aktywność w BEZ-<br />

PIECZNYM DZIAŁANIU przewidziane<br />

nagrody.<br />

Magazyn „Tydzień”<br />

Na tegorocznym <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

gościć będziemy ekipę TVP1. To<br />

jeden z efektów współpracy Izby<br />

z Redakcją Rolną Telewizji Polskiej,<br />

która jest jedynym patronem<br />

CZEKAMY ABY POWITAĆ<br />

150 000 GOŚCI<br />

medialnym Wystawy w <strong>2015</strong> roku.<br />

W sobotę na pasie głównym zlokalizowane<br />

będzie studio, w którym<br />

nagrywany będzie Magazyn<br />

Tydzień. Tak więc każdy, kto jest<br />

ciekawy jak powstaje program telewizyjny<br />

będzie miał okazję się<br />

temu przyjrzeć. Emisja programu<br />

zaplanowana jest na niedzielę 20<br />

września.<br />

Usługi gastronomiczne<br />

GASTRO-NET<br />

+48 536 974 739<br />

GODZINY OTWARCIA<br />

Wystawa czynna jest w godzinach:<br />

Piątek-Niedziela 9:00 - 17:00<br />

Poniedziałek 9:00 - 13:00<br />

DOJAZD<br />

W celu ułatwienia dojazdu na Wystawę<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> w dniach 18, 19 i 20 września<br />

<strong>2015</strong>r. pomiędzy Stacją PKP w Pobiedziskach<br />

a terenem Wystawy kursować będzie<br />

bezpłatny autobus. Może z niego skorzystać<br />

każdy zwiedzający.<br />

Przystanki znajdować się będą: na parkingu<br />

przed Stacją PKP w Pobiedziskach i na<br />

skrzyżowaniu dróg asfaltowych na terenie<br />

wystawy. Na innych przystankach autobus<br />

nie będzie się zatrzymywał.<br />

Rozkład jazdy:<br />

1. Odjazd ze stacji PKP w Pobiedziskach<br />

w kierunku Wystawy: 9:30, 11:30, 13:30,<br />

15:30<br />

2. Odjazd z terenu wystawy w kierunku<br />

Stacji PKP w Pobiedziskach: 10:30, 12:30,<br />

14:30, 16:30<br />

UWAGA! Z powodu natężenia ruchu (szczególnie<br />

w niedzielę, 20 września) mogą<br />

nastąpić opóźnienia.<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

stoisko nr F 490<br />

wita na największej wystawie<br />

plenerowej w Europie<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 8<br />

PROGRAM WYSTAWY<br />

PIĄTEK<br />

18 WRZEŚNIA <strong>2015</strong> r.<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz.: 9:00 - 17:00<br />

od godz. 9:00 Akredytacja dziennikarzy -<br />

Biuro Prasowe<br />

9:30 - 10:00 Konferencja prasowa inaugurująca<br />

XVII Międzynarodową Wystawę Rolniczą<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2015</strong> - Biuro Prasowe<br />

10:00 - 11:30 Finały Konkursów: „Mechanik na<br />

Medal <strong>2015</strong>” i „Młody Mechanik na Medal <strong>2015</strong>”<br />

- Hala seminaryjna (przy pasie startowym)<br />

10:30 - 11:00 Spotkanie inaugurujące działalność<br />

Stowarzyszenia Innowacyjnej Inżynierii<br />

Rolniczej ALBATROS Biuro Prasowe<br />

10:30 - 11:30 „Młodzież kontra traktor - kto<br />

przeciągnie szybciej” - konkurs top agrar<br />

Polska - Pola pokazowe sektor D<br />

11:30 - 12:00 Uroczyste wręczenie nagród<br />

z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi<br />

laureatom konkursów: „Mechanik na Medal<br />

<strong>2015</strong>”, „Młody Mechanik na Medal <strong>2015</strong>”, „Serwis<br />

na Medal <strong>2015</strong>” - Hala seminaryjna (przy<br />

pasie startowym)<br />

11:00 - 12:30 Prezentacja ciągników o mocy<br />

140 KM - 160 KM - pas startowy<br />

12:00 - 14:00 Podsumowanie XIII edycji Ogólnokrajowego<br />

Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo<br />

Rolne <strong>2015</strong>” - Hala seminaryjno-bankietowa<br />

12:00 - 14:00 <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> GRA - gra terenowa<br />

z udziełem zwiedzających - Punkt Informacyjny<br />

- SEKTOR A<br />

12:30 - 14:00 <strong>AGRO</strong> DEBATA nt.: „Zawód cię nie<br />

zawiedzie. Rynek pracy techniki rolniczej, a system<br />

edukacji zawodowej. Najważniejsze problemy.”<br />

- Hala seminaryjna (przy pasie startowym)<br />

13:00 - 14:30 Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze,<br />

ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe)<br />

oraz pokaz pracy pługów - RING - pola<br />

pokazowe i indywidualne poletka pokazowe<br />

SOBOTA<br />

19 WRZEŚNIA <strong>2015</strong> r.<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz.: 9:00 - 17:00<br />

10:00 - 11:45 Konferencja prasowa RAITECH<br />

RAIFFEISEN <strong>AGRO</strong>-TECHNIKA - Biuro prasowe<br />

11:00 - 12:30 Prezentacja ciągników o mocy<br />

140 KM - 160 KM - pas startowy<br />

11:00 - 12:00 Konferencja prasowa PZL SĘ-<br />

DZISZÓW - Biuro prasowe<br />

12:00 - 14:00 <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> GRA - gra terenowa<br />

z udziełem zwiedzających - Punkt Informacyjny<br />

- SEKTOR A<br />

13:00 - 14:00 Seminarium nt.: „PROW 2014-2020<br />

- Modernizacja Gospodarstw Rolnych” - ARIMR -<br />

Hala seminaryjna (przy pasie startowym)<br />

13:00 - 14:30 Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze,<br />

ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe)<br />

oraz pokaz pracy pługów - RING - pola<br />

pokazowe i indywidualne poletka pokazowe<br />

14:30 - 15:30 Seminarium nt.: „Drony, sensory<br />

i czujniki jako źródło pozyskiwania wiarygodnych<br />

informacji o stanie roślin dla zastosowań<br />

Rolnictwa Precyzyjnego” - Hala seminaryjna<br />

(przy pasie startowym)<br />

XVII <strong>AGRO</strong><br />

Zapraszamy na super pokazy<br />

Prezentacja maszyn<br />

Spośród innych wystaw branżowych<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> wyróżnia<br />

przede wszystkim otwarta przestrzeń<br />

- 120 ha na terenie lotniska<br />

Bednary - która daje niemal nieograniczone<br />

możliwości prezentacji<br />

maszyn. Do dyspozycji mamy<br />

aż 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej!<br />

Naszym wystawcom<br />

proponujemy nie tylko pokazanie<br />

maszyn i urządzeń rolniczych na<br />

standardowych stoiskach, ale również<br />

zaprezentowanie ich podczas<br />

pracy. Polska Izba Gospodarcza<br />

Maszyn i Urządzeń Rolniczych<br />

jako pierwsza w Polsce wprowadziła<br />

pokazy maszyn w akcji na<br />

wolnym powietrzu. Bardzo szybko<br />

stały się one najbardziej widowiskowym<br />

elementem Wystawy,<br />

organizowanym cyklicznie. Tylko<br />

tutaj można obejrzeć działające<br />

maszyny z wybranej grupy asortymentowej<br />

oraz samodzielnie<br />

przekonać się jak sprawdzają się<br />

w polu. Podczas <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

organizowane są bowiem liczne<br />

ekspozycje pokazowe na poletkach<br />

i na specjalnie przygotowanym<br />

ringu. Fani nowinek technicznych<br />

i technologicznych co<br />

roku są zaskakiwani przez producentów<br />

maszyn, starających się<br />

w efektowny sposób pokazać działające<br />

maszyny i zorganizować dobre<br />

show, również z komentarzem<br />

moderatorów.<br />

W tym roku formuła pokazów<br />

i prezentacji maszyn zostanie nieco<br />

zmieniona. Oprócz tradycyjnego<br />

pokazu w ringu opryskiwaczy i ładowarek<br />

odbędzie się:<br />

Pokaz pługów<br />

Pokaz składać się będzie z dwóch<br />

części. Pierwsza odbędzie się na<br />

ringu, gdzie zgłoszone do pokazu<br />

maszyny zaprezentują się zwiedzającym.<br />

Ta część opatrzona będzie<br />

profesjonalnym komentarzem.<br />

Następnie wszystkie pługi przejadą<br />

na niewielkie indywidualne poletka<br />

o wymiarach 20x100 m2 i tam<br />

odbędzie się dalsza ich prezentacja.<br />

Tutaj każdy z zainteresowanych<br />

rolników będzie mógł indywidualnie<br />

dopytać o szczegóły maszyny,<br />

zobaczyć ją z bliska, obejrzeć rozwiązania<br />

techniczne, zobaczyć jak<br />

działa.<br />

Prezentacja ciądników<br />

na pasie głównym<br />

Kolejną nowością dotyczącą prezentacji<br />

maszyn podczas <strong>AGRO</strong><br />

<strong>SHOW</strong> <strong>2015</strong> będzie prezentacja<br />

ciągników na pasie głównym.<br />

Gazeta TARGOWA


PROGRAM WYSTAWY<br />

NIEDZIELA<br />

20 WRZEŚNIA <strong>2015</strong> r.<br />

Str. 9<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz.: 9:00 - 17:00<br />

10:00 - 11:30 Prezentacja ciągników o mocy<br />

140 KM - 160 KM - pas startowy<br />

11:15 - 11:45 Seminarium nt.: „Drony, sensory<br />

i czujniki jako źródło pozyskiwania wiarygodnych<br />

informacji o stanie roślin dla zastosowań<br />

Rolnictwa Precyzyjnego” - Hala seminaryjna<br />

(przy pasie startowym)<br />

12:00 - 13:00 Seminarium nt.: PROW 2014-2020<br />

- Modernizacja Gospodarstw Rolnych - ARiMR -<br />

Hala seminaryjna (przy pasie startowym)<br />

<strong>SHOW</strong> <strong>2015</strong><br />

maszyn, pługów i ciągników<br />

Zastąpią one dotychczasowe statyczne<br />

ekspozycje maszyn w tym<br />

miejscu. W tym roku prezentowane<br />

będą ciągniki o mocy 140-160<br />

KM. Każdy stacjonować będzie na<br />

niewielkim obszarze 10 x 10m2.<br />

Codziennie w wyznaczonych godzinach<br />

odbywać się będzie prezentacja<br />

ciągników, podczas której<br />

zostaną one profesjonalnie opisane<br />

przez moderatora. W trakcie prezentacji<br />

operator będzie mógł uruchomić<br />

ciągnik i wykonać proste<br />

manewry w obrębie wyznaczonego<br />

pola. W tym roku zaprezentowane<br />

zostaną maszyny m.in. takich marek<br />

jak: Case, Claas, Kubota, New<br />

Holland, Valtra i innych.<br />

Konkursy<br />

Mocno stawiamy na edukację i szerzenie<br />

fachowej wiedzy branżowej.<br />

Podczas <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> odbywają<br />

się finały organizowanych przez<br />

PIGMIUR ogólnopolskich konkursów<br />

„Mechanik na Medal”, „Młody<br />

Mechanik na Medal”, „Serwis na<br />

Medal”, a także innych konkursów<br />

i plebiscytów organizowanych<br />

przez agendy rządowe związane<br />

z rolnictwem. W tym roku również<br />

pierwszego dnia Wystawy w piątek<br />

odbędą się finały konkursów<br />

„Mechanik na Medal” oraz „Młody<br />

Mechanik na Medal”. Po rozegraniu<br />

finałów zostaną ogłoszeniu<br />

laureaci oraz wręczone nagrody we<br />

wszystkich trzech konkursach organizowanych<br />

przez Izbę.<br />

Tradycyjnie podczas wystawy<br />

zostanie rozstrzygnięta XIII<br />

edycja Ogólnokrajowego Konkursu<br />

„Bezpieczne Gospodarstwo<br />

Rolne”, który organizowany<br />

jest pod patronatem Prezydenta<br />

RP przez KRUS. Wydarzenie to<br />

ma na celu promowanie zasad<br />

ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie<br />

rolnym w trakcie pracy,<br />

a także poprawę BHP. W tym<br />

roku w kategorii gospodarstw indywidualnych<br />

zgłoszono aż 825<br />

gospodarstw!<br />

Źródło: Polska Izba Gospodarcza<br />

Maszyn i Urządzeń Rolniczych<br />

stoisko<br />

D 439<br />

12:00 - 13:30 Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze,<br />

ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe)<br />

oraz pokaz pracy pługów - RING - pola<br />

pokazowe i indywidualne poletka pokazowe<br />

13:00 - 14:00 Seminarium nt.: „Uprawy wieloletnie<br />

na gruntach rolnych - sposób opłacalnego<br />

wykorzystania gruntów słabszych rolniczo.”<br />

- Hala seminaryjna (przy pasie startowym)<br />

13:00 - 13:30 Konferencja prasowa podsumowująca<br />

XVII Międzynarodową Wystawę<br />

Rolniczą <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2015</strong> - Biuro Prasowe<br />

14:00 - 15:30 Prezentacja ciągników o mocy<br />

140 KM - 160 KM - pas startowy<br />

PONIEDZIAŁEK<br />

21 WRZEŚNIA <strong>2015</strong> r.<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz.: 9:00 - 13:00<br />

<strong>AGRO</strong> DEBATA - NOWOŚĆ<br />

NA <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2015</strong>!<br />

Podczas tegorocznej edycji <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

nowością będzie DEBATA organizowana przez<br />

Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń<br />

Rolniczych przy współudziale Telewizji Polskiej.<br />

Debata dotyczyć będzie problematyki<br />

zawodowego szkolnictwa rolniczego w Polsce.<br />

Tytuł debaty to: „Zawód Cię nie zawiedzie. Rynek<br />

pracy techniki rolniczej, a system edukacji zawodowej.<br />

Najważniejsze problemy.”<br />

A skąd właśnie taka tematyka pierwszej debaty?<br />

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń<br />

Rolniczych zrzesza firmy z branży i na co dzień<br />

styka się z problemami, jakie bezpośrednio i pośrednio<br />

jej dotyczą. Temat poniekąd wyszedł od<br />

naszych firm członkowskich. Wszyscy wiemy,<br />

że w Polsce rolnictwo jako gałąź gospodarki<br />

dynamicznie się rozwija i cały czas potrzebuje<br />

nowych pracowników. Od naszych członków<br />

mamy informacje, że z tym od dłuższego już czasu<br />

jest ciężko... Na rynku pracy brakuje bowiem<br />

odpowiednio wyszkolonych absolwentów.<br />

Okazuje się, że firmy z branży rolniczej od lat<br />

borykają się ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanych<br />

pracowników. Właściwie wszystkie<br />

przedsiębiorstwa w większym lub mniejszym<br />

stopniu muszą brać na siebie trud i koszt wyszkolenia<br />

pracowników, kierując ich na specjalistyczne<br />

kursy oraz szkolenia. Gdzie zatem leży<br />

sedno problemu? Dlaczego rolnicze szkoły zawodowe<br />

nie są w stanie sprostać wymaganiom<br />

firm z branży? Kto ponosi odpowiedzialność za<br />

tę niekomfortową sytuację i jak jej zaradzić?<br />

Wśród głównych zadań statutowych PIG-<br />

MIUR można wymienić przede wszystkim: rozwój<br />

edukacji zawodowej, współpracę ze szkołami<br />

i uczelniami rolniczymi, organizowanie oraz<br />

wspieranie szkolnictwa zawodowego. W związku<br />

z powyższym - temat debaty idealnie wpisuje<br />

się w zakres działań Izby.<br />

<strong>AGRO</strong> DEBATA poświęcona będzie analizie<br />

obecnego stanu kształcenia zawodowego<br />

w szkołach rolniczych. Debata odbędzie się<br />

w pierwszym dniu Wystawy, 18 września, <strong>2015</strong> r.<br />

Źródło: PIGMIUR<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO C615<br />

Albumy można zamówić w Centrach Mikroorganizmów, u Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii oraz w sklepie internetowym www.probiotics.pl<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Wydawca albumu: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, ul. Erazma Ciołka 15, lokal 214, 01-445 Warszawa<br />

Adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 66 lokal 4, 00-950 Warszawa, e-mail: biuro@dziedzictwonatury.pl<br />

tel.: (22) 828 80 11, tel. kom.: Bogusław Hezler (dyrektor biura) - 662 180 046


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO B42<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA Str. STOISKO 12 B261<br />

ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO D441<br />

Wilków Wielki 33, 58-230 Niemcza<br />

Biuro – tel./fax 74 893 71 70<br />

www.agrotimh.pl • www.breviglieri.pl • www.nozedokosiarek.com.pl<br />

Sprzedaż ciągników, maszyn komunalnych,<br />

rolniczych oraz części<br />

• Ciągniki Kubota<br />

• Glebogryzarki do warzyw<br />

i truskawek<br />

• Sadzarki do warzyw<br />

• Pielniki<br />

• Agregaty uprawowe<br />

• Siewniki do zboża i kukurydzy<br />

• Kosiarki z koszem<br />

• Kosiarki do poboczy<br />

• Sieczkarnie, mulczery, rozdrabniacze<br />

• Zamiatarki<br />

• Pługi<br />

ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO C97<br />

URZĄDZENIA MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH<br />

• silosy z lejem zsypowym o poj. do 1000 ton<br />

• silosy płaskodenne o poj. 5000 ton<br />

• suszarnie zbożowe o wyd. do 30 t/h<br />

• mieszalnie pasz o wyd. do 20 t/h<br />

• kosze zasypowe, wywrotnice, wiaty<br />

• podnośniki i przenośniki<br />

• czyszczalnie i wialnie<br />

49-318 Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 7<br />

tel./fax 77 402 94 60, 402 94 80<br />

e-mail: agremo@agremo.pl<br />

www.agremo.pl<br />

Profesjonalne rozwiązania od 1988 r.<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO A187<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 14<br />

Zapraszamy na stoisko nr B567<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 15<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO C264<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Producent opryskiwaczy Tad-len<br />

Opryskiwacze polowe przyczepiane z komputerem MILLERA<br />

Nagroda<br />

Specjalna<br />

<strong>AGRO</strong>-TECH<br />

Minikowo<br />

od 200 - 5000 l<br />

INNOWACYJNY PRODUKT<br />

O STANDARDZIE EUROPEJSKIM<br />

od 200 - 1200 l<br />

Opryskiwacze polowe zawieszane<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL1015<br />

z belką hydraulicznie rozkładaną<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 (wyk. 01 i 03)<br />

z belką ręcznie rozkładaną z tyłu<br />

Opryskiwacze sadownicze<br />

od 200 - 3000 l<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY PRZYCZEPIANY TL1000S<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL600S, TL800S<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO C264<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Producent maszyn rolniczych Tad-len<br />

Kosiarki rotacyjne<br />

Firma TAD-LEN<br />

laureatem<br />

TARGÓW KIELCE<br />

Agregaty, rozdrabniacze, świdry<br />

AGREGAT UPRAWOWY AU 2.7<br />

ROZDRABNIACZ<br />

ŚWIDER ZIEMNY SZ-1<br />

Producent pomp przeponowych do opryskiwaczy Tad-len<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

PP60<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

ZEFIREK PPZ100<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

TORNADO PPT140<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

TORNADO PPT200<br />

Pompy przeponowe do opryskiwaczy o wydajności 60, 100, 140, 200 l/min.<br />

Części zamienne do pomp i opryskiwaczy.<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO A352<br />

Zamów na targach – otrzymasz 10% rabatu!<br />

URZĄDZENIE<br />

WIELOFUNKCYJNE<br />

Urządzenie wielofunkcyjne<br />

do pracy z różnego<br />

rodzaju osprzętami: kosiarką,<br />

kosiarką rotacyjną,<br />

zamiatarką, odśnieżarką<br />

i kultywatorem.<br />

Skrzynia przekładniowa:<br />

2 biegi w przód i 2 biegi<br />

w tył. Silnik 6,5 KM.<br />

ŻURAW DO DREWNA (SV80/GL53)<br />

Żurawie do drewna marki Kellfri mają solidną<br />

konstrukcję z najlepszymi parametrami<br />

sterowania i szeroki zakres pracy. Opracowane<br />

zostały przez naszych konstruktorów,<br />

tak, aby były efektywne oraz maksymalnie<br />

bezpieczne. Osłona ma optymalne wymiary,<br />

aby chronić kierowcę. Układ hydrauliczny<br />

z przewodami są zabudowane<br />

i umieszczone w osłoniętym miejscu, aby<br />

zminimalizować możliwość zewnętrznych<br />

uszkodzeń.<br />

RĘBAK 150 (13-WC15H)<br />

Rębak 150 firmy Kellfri ma solidną i wytrzymałą<br />

tarczę tnącą. W wydajny sposób rozdrabnia<br />

odpady drzewne, drewno małowymiarowe,<br />

gałęzie i konary, a także grubsze<br />

kloce do 15 cm średnicy. Rozdrobnione<br />

drewno można wykorzystać jako kompost,<br />

ściółkę, wyściółkę, podkład pod ścieżki biegowe<br />

czy opał. Lej podający i możliwość<br />

regulacji prędkości podawania w standardzie.<br />

W razie potrzeby dwa wałki podające<br />

mogą się obracać także do tyłu.<br />

KOSIARKA DO ROWÓW (SK 180)<br />

Odpowiednia do poboczy, parków, pastwisk<br />

i krzewów! Doskonale sprawdza<br />

się przy wielu pracach w trudnych warunkach.<br />

Dostępne w dwóch modelach,<br />

o szerokości roboczej 1,4 i 1,8 m. System<br />

regulacyjny pozwala na wykonywanie<br />

pracy za traktorem lub z boku ciągnika.<br />

Hydrauliczny wysuw boczny wchodzi<br />

w skład wyposażenia standardowego.<br />

Dzięki systemowi hydraulicznemu kosiarka<br />

może także odchylać się w górę i w dół.<br />

KOSIARKA DYSKOWA 2,5 M<br />

Wydajna kosiarka dyskowa o szerokości<br />

roboczej 2,5 m, z sześcioma owalnymi talerzami<br />

i WOM. Kosiarka dyskowa Kellfri<br />

2,5 m ma konstrukcję zapewniającą wysoki<br />

poziom bezpieczeństwa użytkowania dzięki<br />

masywnym łożyskom i przekładni pracującej<br />

w kąpieli olejowej. Została wyposażona<br />

w 6 owalnych talerzy, z dwoma nożami<br />

każdy. Owalne talerze są bardziej efektywne<br />

od tradycyjnych, okrągłych, a wykonany<br />

z mocnego materiału wał talerzowy dobrze<br />

znosi ewentualne najechanie na kamień.<br />

KOSIARKA PIONOWA<br />

Z BIJAKAMI MŁOTKOWYMI<br />

Kosiarka pionowa z kutymi bijakami młotkowymi.<br />

Dostępna w szerokościach 1,45 -<br />

1,75 m. Kosiarki pionowe Kellfri pozwalają<br />

na niezwykle wydajne wykonywanie bardzo<br />

wielu czynności, począwszy od koszenia/przycinania<br />

łąk, poprzez karczowanie<br />

porośniętych krzewami nieużytków, aż po<br />

rozdrabnianie ścierni i słomy.<br />

Duże prędkości osiągane przez wirniki pozwalają<br />

kutym bijakom młotkowym szybko<br />

ciąć i kosić wszelkie rodzaje materiałów.<br />

Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno<br />

tel. +48 24 722 11 50 • info@kellfri.pl<br />

Przedstawiciel regionalny<br />

Zygmunt Borzęcki – 795 523 955<br />

www.kellfri.pl<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO D438<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 20<br />

APIBIOFARMA<br />

Od kilku lat na rynku polskim<br />

obecne są dwa probiotyki dla<br />

pszczół: ApiFarma i ApiBioFarma,<br />

wytwarzane w Dolnośląskim Centrum<br />

Mikroorganizmów. Preparaty<br />

mają postać płynnej zawiesiny,<br />

zawierają mikroflorę pożyteczną<br />

dla pszczół oraz dodatki ziołowe.<br />

Pierwsze doświadczenia z użyciem<br />

probiotyków w gospodarce pasiecznej<br />

przyniosły pozytywne rezultaty<br />

i obecnie zainteresowanie tymi produktami<br />

jest bardzo duże, o czym<br />

świadczą chociażby wpisy na wielu<br />

forach internetowych. Na korzyść<br />

tych preparatów przemawia również<br />

fakt, że produkowane są przez firmę<br />

z polskim rodowodem, a w ich tworzeniu<br />

i testowaniu udział biorą nasi<br />

naukowcy i pszczelarze.<br />

Czy pszczoły potrzebują<br />

pożytecznych<br />

mikroorganizmów do życia?<br />

Do niedawna temat ten w literaturze<br />

pszczelarskiej omijany był szerokim<br />

łukiem zapewne ze względu na małą<br />

ilość szczegółowych informacji. Samym<br />

pszczelarzom mikroorganizmy<br />

kojarzyły się głównie z rozwojem<br />

chorób w pasiece i potrzebą walki<br />

z nimi za wszelką cenę. Do zwrócenia<br />

uwagi na pozytywny aspekt obecności<br />

mikroflory w środowisku pasiecznym<br />

przyczyniły się głównie szkolenia<br />

i prezentacje prowadzone przez<br />

przedstawicieli firmy produkującej<br />

probiotyki. Dzięki nim dowiadujemy<br />

się, że pożyteczna mikroflora jest<br />

nie tylko niezbędna do prawidłowego<br />

rozwoju rodziny pszczelej ale również<br />

wpływa na odporność pszczół. Należy<br />

podkreślić, że probiotyki formalnie<br />

nie są lekami, toteż nie można od nich<br />

oczekiwać likwidacji chorób. Mają<br />

jednak zdolność ograniczania rozwoju<br />

mikroflory szkodliwej na zasadzie<br />

konkurencji o pożywienie i o przestrzeń.<br />

Poza tym mikroflora pożyteczna<br />

stanowi stały element układu pokarmowego<br />

pszczoły, przyczyniając się<br />

do prawidłowego przebiegu procesów<br />

trawiennych. Poza układem pokarmowym<br />

pozytywna mikroflora bytuje<br />

również w pierzdze, w której prowadzi<br />

procesy uwalniania białka z ziarenek<br />

pyłku oraz - inicjując procesy fermentacyjne<br />

- doprowadza do zabezpieczenia<br />

pokarmu na okres zimowy. Wielu<br />

naukowców jest zdania, że pierzga<br />

zawdzięcza swoje walory zdrowotne<br />

między innymi właśnie obecności pozytywnych<br />

bakterii kwasu mlekowego.<br />

Z doświadczeń opisywanych przez<br />

pszczelarzy wynika, że probiotyki<br />

mogą mieć duże znaczenie w profilaktyce<br />

chorób pszczelich, w tym<br />

chorób pasożytniczych. Jak podają<br />

przedstawiciele firmy zioła zawarte<br />

w ApiBioFarma mogą mieć właściwości<br />

odstraszające pasożyty. Natomiast<br />

sami pszczelarze zauważają, że po<br />

oprysku pszczoły zaczynają przystępować<br />

do oczyszczania gniazda i powłok<br />

swojego ciała, co ma ogromne<br />

znaczenie w utrzymaniu prawidłowej<br />

higieny w rodzinie.<br />

Co wybrać i jak stosować?<br />

Szczególnie dobrze opiniowanym<br />

produktem jest ApiBioFarma, która<br />

podawana jako dodatek do wody<br />

wystarcza na większą liczbę rodzin<br />

20-30 (ApiFarma: 10-20) i jest chętniej<br />

wybierana do wspomnianych już<br />

oprysków. Zabieg można wykonać<br />

przy użyciu ręcznego opryskiwacza<br />

ciśnieniowego. W celu oprysku ramek<br />

i gniazda wraz z pszczołami stosuje<br />

się 100ml preparatu na 5L wody,<br />

przy czym należy pamiętać o tym,<br />

aby woda do rozcieńczeń posiadała<br />

dobrą jakość i nie zawierała chloru.<br />

Oprysków nie można wykonywać<br />

podczas silnego nasłonecznienia,<br />

gdyż promienie słoneczne zabijają<br />

mikroorganizmy. Ważna jest również<br />

temperatura otoczenia, dlatego też zabiegów<br />

nie powinno się wykonywać<br />

zbyt wczesną wiosną, ze względu na<br />

możliwość zbytniego przechłodzenia<br />

gniazda. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie,<br />

aby w tym okresie dokonać<br />

ApiBioFarma<br />

– pożyteczne mikroorganizmy chronią pszczoły<br />

Opracowała mgr inż. Marcelina Morelowska<br />

oprysku higienizacyjnego pustych<br />

ramek i uli na odkłady oraz narzędzi<br />

pasiecznych. W tym celu można<br />

zastosować wyższe stężenie roztworu<br />

roboczego: 100-250ml na 3 litry<br />

wody.<br />

ApiFarma natomiast dobrze sprawdza<br />

się jako dodatek do wody w okresie<br />

letnim, oprysku pasieczyska, czy<br />

szczepienia naturalnych źródeł wody,<br />

z których mogą korzystać pszczoły.<br />

Polecany dodatek do wody i syropu to<br />

ilości rzędu 1-2 litry/100 litrów, natomiast<br />

do oprysku pasieczyska można<br />

zastosować roztwór 10-20%. Zdarzają<br />

się wśród pszczelarzy jak wiadomo<br />

akrobaci, którzy aby nie stracić roju<br />

wejdą nawet na najwyższe drzewo.<br />

Są też i tacy, którzy testują na swoich<br />

pszczołach wyższe dawki ApiFarmy<br />

i ApiBioFarmy. Dzieje się tak w przypadku,<br />

kiedy dana rodzina rokuje<br />

bardzo słabo albo z góry wiadomo,<br />

że ma marne szanse na przetrwanie.<br />

Pszczelarze stosują wówczas preparat<br />

nawet bez rozcieńczenia i niejednemu<br />

z nich udało się uratować pszczoły.<br />

Ciekawie przedstawia się również<br />

kwestia zimowania. Jak wiadomo od<br />

kilku lat mamy zimy mroźne i ciągnące<br />

się w nieskończoność. Nawet najbardziej<br />

sceptycznie nastawieni pszczelarze<br />

przyznają, że po zastosowaniu probiotyków<br />

rodziny lepiej zimują, a pszczoły<br />

szybciej dochodzą do oczekiwanej formy<br />

i wchodzą w nastrój rojowy.<br />

Gdzie szukać informacji ?<br />

Więcej informacji w tym temacie<br />

znaleźć można na stronach: www.<br />

probiotics.pl, www.probiolife.pl,<br />

Efekty stosowania ProBio<br />

Emów w pasiece - obserwacje<br />

prowadzone przez dr inż. Jana<br />

Sadło w latach 2013/14<br />

Zastosowanie w zakażonych rodzinach<br />

pszczelich preparatów ApiFarma<br />

i ApiBioFarma spowodowało całkowitą<br />

redukcję bakterii Paebalicillus<br />

larvae. Wpływa to zdecydowanie na<br />

poprawę stanu zdrowotnego rodzin<br />

pszczelich, gdyż bakterie te są przyczyną<br />

jednej z najgroźniejszych chorób<br />

pszczół - zgnilca złośliwego.<br />

Redukcja ilości pozostałych bakterii<br />

i grzybów oznacza dalszy pozytywny<br />

wpływ stosowanych preparatów<br />

ApiFarma i ApiBioFarma na stan<br />

zdrowotny rodzin pszczelich.<br />

Zasadność stosowania preparatów<br />

ApiFarma i ApiBioFarma w gospodarce<br />

pasiecznej należy potwierdzić<br />

poprzez przeprowadzenie pełnego,<br />

wielosezonowego cyklu badań<br />

z udziałem różnych ras pszczół, przy<br />

stosowaniu nowoczesnej gospodarki<br />

pasiecznej, w nowoczesnych ulach<br />

i wędrówkach pasiek na pożytki.<br />

Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP<br />

na Targach POLAGRA PREMIERY 2014<br />

pod przewodnictwem Pana prof. dr hab.<br />

Grzegorza Skrzypczaka, Rektora Uniwersytetu<br />

Przyrodniczego w Poznaniu<br />

przyznał Złoty Medal MTP za Preparat<br />

probiotyczny dla pszczół ApiBioFarma.<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 21<br />

Albumy można zamówić w Centrach Mikroorganizmów, u Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii oraz w sklepie internetowym www.probiotics.pl<br />

Wydawca albumu: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, ul. Erazma Ciołka 15, lokal 214, 01-445 Warszawa<br />

Adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 66 lokal 4, 00-950 Warszawa, e-mail: biuro@dziedzictwonatury.pl<br />

tel.: (22) 828 80 11, tel. kom.: Bogusław Hezler (dyrektor biura) - 662 180 046<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 22<br />

BIOLOGIZACJA ROLNICTWA<br />

W<br />

Niewiele jest na rynku preparatów<br />

probiotycznych tak skutecznych<br />

i ekonomicznych jak ProBio Emy.<br />

To kompozycja bakterii i grzybów,<br />

które w naturalny i nieinwazyjny sposób<br />

pozwalają przywrócić glebie równowagę<br />

i dawno zapomnianą żyzność<br />

oraz zadbać o rozwój roślin i zwierząt.<br />

Grupę drożdży reprezentują Saccharomyces<br />

cerevisiae, znane wszystkim<br />

pod nazwą drożdże piekarnicze.<br />

Odpowiadają one za fermentację<br />

alkoholową; rozkładając cukry w warunkach<br />

beztlenowych produkują etanol<br />

oraz dwutlenek węgla. Dwutlenek<br />

węgla ma właściwości spulchniające<br />

i przyczynia się do spulchnienia gleby,<br />

a tym samym do lepszego jej natlenienia.<br />

Drożdże utrzymują również<br />

odpowiednie kwaśne pH gleby oraz<br />

właściwy potencjał oksyredukcyjny.<br />

Bakterie z rodziny Bifidiobacterium<br />

takie jak: Bifidiobacterium animals,<br />

Bififdiobacterium bifidium i Bifidiobacterium<br />

longum należą do tzw.<br />

grupy bakterii kwasu mlekowego.<br />

Stanowią znakomitą barierę przed<br />

niechcianymi przez nas innymi bakteriami<br />

oraz grzybami. Przeprowadzają<br />

proces fermentacji, rozkładając<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Rola pożytecznych<br />

mikroorganizmów<br />

28 maja 2011 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznał Wyróżnienie Targowe „Dobrosław” za ProBio Emy,<br />

wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. KRUS wypłaca świadczenia zdrowotne rolnikom m.in.<br />

z powodu utraty zdrowia spowodowanej agrochemikaliami. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dostrzegł i docenił<br />

to, że stosowanie ProBio Emów nie wymaga karencji i prewencji, co czyni je w pełni bezpiecznymi dla życia człowieka, zwierząt<br />

i roślin. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy, a tym samym może zmniejszyć wypłaty z tytułu odszkodowań dla rolników.<br />

Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach<br />

prowadzone są badania<br />

nad możliwością zastosowania<br />

pożytecznych mikroorganizmów glebowych<br />

w uprawach sadowniczych. Badania<br />

prowadzone są w ramach Projektu<br />

EkoTechProdukt pt. „Opracowanie innowacyjnych<br />

produktów i technologii<br />

dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”<br />

– koordynator projektu: dr<br />

hab. Lidia Sas Paszt, profesor w Instytucie<br />

Ogrodnictwa, kierownik Pracowni<br />

Rizosfery w Zakładzie Agrotechniki.<br />

Izolowane i charakteryzowane są<br />

symbiotyczne mikroorganizmy glebowe<br />

naturalnie zasiedlające korzenie<br />

roślin sadowniczych dla celów<br />

SymbioBanku i praktyki sadowniczej.<br />

Bardzo ważnym zadaniem jest określenie<br />

efektywności działania wyizolowanych<br />

gatunków i szczepów symbiotycznych<br />

grzybów mikoryzowych<br />

i pożytecznych bakterii rizosferowych.<br />

Mikroorganizmy te są selekcjonowane<br />

pod kątem najlepszych właściwości<br />

uprawowych i hodowlanych,<br />

tj. stymulujących wzrost i plonowanie<br />

roślin, wspomagających pobieranie<br />

związków mineralnych i wody przez<br />

rośliny, zwiększających odporność<br />

roślin na stresy środowiskowe m.in.<br />

o działaniu antagonistycznym w stosunku<br />

do patogenów glebowych. Badania<br />

prowadzone w Pracowni Rizosfery<br />

Instytutu Ogrodnictwa są<br />

nowatorskie w skali kraju i świata,<br />

gdyż obejmują izolację pożytecznych<br />

dla roślin mikroorganizmów glebowych<br />

oraz opracowanie rodzimych<br />

inokulów mikoryzowych i kolonii<br />

bakteryjnych w SymbioBanku, ustanowionego<br />

dla praktyki sadowniczej.<br />

Wyselekcjonowane w Pracowni<br />

Rizosfery pożyteczne bakterie PGPR<br />

(Plant Growth Promoting Rhizobacteria)<br />

stymulują wzrost i plonowanie<br />

roślin sadowniczych i innych<br />

gatunków roślin uprawnych. Są one<br />

obiektem wielu badań i znajdują<br />

zastosowanie w produkcji ogrodniczej,<br />

rolniczej i w ochronie roślin,<br />

poprawiają jakość gleb oraz są komponentami<br />

kompostów, bionawozów<br />

i ulepszaczy glebowych. Ich zastosowanie<br />

wzrasta wraz z rozwojem<br />

zrównoważonych technologii uprawy<br />

i nawożenia roślin. PGPR kolonizują<br />

powierzchnię korzenia i glebę rizosferową.<br />

Bezpośrednie mechanizmy<br />

działania PGPR obejmują: zdolność<br />

do produkcji sideroforów, antybiotyków,<br />

fitohormonów (np. auksyny,<br />

gibereliny, cytokininy, etylen); asymilację<br />

wolnego azotu; udostępnianie<br />

niedostępnych dla roślin form<br />

składników mineralnych.<br />

Badania w Pracowni Rizosfery<br />

obejmują także zastosowanie w uprawie<br />

roślin grzybów mikoryzowych<br />

naturalnie zasiedlających korzenie<br />

roślin sadowniczych. Korzenie tych<br />

roślin formują wewnątrzkomórkowe<br />

symbiozy z arbuskularnymi grzybami<br />

mikoryzowymi, należącymi<br />

do do gromady Glomeromycota.<br />

Czynnikiem stymulującym formowanie<br />

mikoryz w korzeniach roślin<br />

jest niedobór fosforu i w mniejszym<br />

stopniu innych składników mineralnych<br />

w glebie (m.in. N, K, Mg, Zn,<br />

Mn). Rośliny zaopatrują symbionta<br />

grzybowego w produkty fotosyntezy,<br />

a komórki grzyba ułatwiają pobieranie<br />

i przyswajanie składników mineralnych<br />

przez rośliny, głównie P, N,<br />

K, Mg i mikroelementów. Wewnątrz<br />

komórek korzeni roślin formują się<br />

struktury arbuskularnych grzybów<br />

mikoryzowych, tj. arbuskule, wezykule,<br />

grzybnie i spory. Arbuskule<br />

stanowią drzewkowate struktury będące<br />

miejscem wymiany składników<br />

odżywczych pomiędzy grzybem mikoryzowym<br />

a rośliną gospodarzem.<br />

Spory są zarodnikami służącymi do<br />

rozmnażania arbuskularnych grzybów<br />

mikoryzowych, formowanymi<br />

w rizosferze lub wewnątrz korzeni,<br />

np. Glomus intraradices. Wewnątrzkomórkowe<br />

i zewnątrzkomórkowe<br />

grzybnie są nitkowatymi strzępkami<br />

penetrującymi komórki korzenia<br />

i glebę, poprzez co zwiększają<br />

powierzchnię chłonną pobierania<br />

jonów składników mineralnych. Wezykule<br />

są pęcherzykowatymi struktu-<br />

Tajemnice ProBio Emów<br />

cukry do kwasu mlekowego w warunkach<br />

beztlenowych. Są one ściśle<br />

beztlenowe, co oznacza, że żyją bez<br />

obecności tlenu. Ich naturalnym środowiskiem<br />

jest mleko, zdrowe oraz<br />

gnijące rośliny oraz układ pokarmowy<br />

zwierząt i ludzi.<br />

Bakterie mlekowe występujące<br />

na materiale roślinnym odgrywają<br />

ogromną rolę w konserwowaniu pokarmu<br />

dla bydła. Liście roślin upakowane<br />

w silosach, do których doda<br />

się melasy lub kwasów organicznych<br />

(w celu zwiększenia stosunku węgla<br />

do azotu), stwarzają idealne warunki<br />

do wzrostu bakterii mlekowych i do<br />

kontrolowanej fermentacji mlekowej.<br />

Należące również do grupy bakterii<br />

kwasu mlekowego bakterie z rodziny<br />

Lactobacillus: Lactobacillus acidpohilus,<br />

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus<br />

casei, Lactobacillus delbrueckii,<br />

Lactobacillus plantarum są względnymi<br />

tlenowcami, co oznacza, że mogą<br />

rosnąć w obecności tlenu i w wyniku<br />

fermentacji węglowodanów. Lactobacillus<br />

plantarum oprócz fermentacji<br />

mlekowej przekształca pentozę do<br />

mleczanu i octanu, tworząc barierę<br />

dla innych gatunków bakterii, gdyż<br />

bardzo sprawnie zakwasza środowisko,<br />

w którym się rozwija. Bakterie<br />

te znane są wszystkim tym, którzy<br />

zajmują się produkcją kefirów, maślanek,<br />

jogurtów, serów. Biorą one<br />

udział również w zakwaszaniu ciasta<br />

do produkcji chleba żytniego, a także<br />

przy wyrobie niektórych wędlin, jak<br />

np. salami czy serwolatka. Obniżenie<br />

pH w wyniku tworzenia kwasu mlekowego<br />

przez te bakterie przyczynia<br />

się do przedłużenia trwałości wędlin,<br />

których nie trzeba gotować.<br />

Lactococcus diacetylactis, Lactoccus<br />

lactis oraz Streptococcus thermophilus<br />

stosowane są przede wszystkim do<br />

produkcji masła, maślanki i mleka<br />

zsiadłego. W zajętym przez siebie środowisku<br />

dominują i poprzez to mają<br />

na nie sterylizujący i konserwujący<br />

wpływ.<br />

Rhodopseudomonas palustris należy<br />

do tzw. purpurowych bakterii bezsiarkowych.<br />

Główną ich właściwością<br />

rami, w których gromadzone są materiały<br />

zapasowe.<br />

Mikoryzy arbuskularne formowane<br />

w korzeniach roślin sadowniczych<br />

chronią te rośliny przed niektórymi<br />

patogenami i szkodnikami glebowymi<br />

oraz innymi biotycznymi i abiotycznymi<br />

stresami środowiskowymi,<br />

np. stres suszy, zalania, zasolenia,<br />

zakwaszenia, zanieczyszczenia metalami<br />

ciężkimi. Glomalina wydzielana<br />

przez strzępki grzybni mikoryzowej<br />

formuje gruzełkowate agregaty glebowe,<br />

co poprawia strukturę gleby.<br />

Bardzo korzystny wpływ na wzrost<br />

i rozwój roślin mają także inne grzyby<br />

glebowe, m.in. stosowane w komercyjnych<br />

inokulach grzyby z rodzaju Trichoderma.<br />

Grzyby te stanowią konkurencję<br />

o dostępne w glebie składniki<br />

mineralne, ale także niektóre z nich<br />

wydzielają do gleby substancje o działaniu<br />

grzybobójczym. Zastosowanie<br />

tych grzybów w połączeniu z innymi<br />

zabiegami np. ściółkowaniem pozwala<br />

na redukcję grzybobójczych zabiegów<br />

chemicznych w uprawach sadowniczych.<br />

Grzyby te mają korzystny<br />

wpływ na wzrost i plonowanie roślin<br />

a także na kiełkowanie nasion, zwłaszcza<br />

poddanych różnorakim stresom<br />

środowiskowym.<br />

W Pracowni Rizosfery, w ramach<br />

badań Projektu EkoTechProdukt<br />

opracowywane są efektywne metody<br />

namnażania pożytecznych mikroorganizmów,<br />

w tym dobór nośników<br />

dla mikroorganizmów i metod ich<br />

przechowywania.<br />

Wyizolowane i zidentyfikowane<br />

gatunki i szczepy grzybów mikoryzowych<br />

i bakterii rizosferowych są katalogowane<br />

i przechowywane w SymbioBanku<br />

Instytutu Ogrodnictwa.<br />

mgr Sławomir Głuszek<br />

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach<br />

jest to, że mogą utleniać siarkowodór<br />

do siarczanu bez wytwarzania siarki<br />

jako produktu pośredniego. Bakterie<br />

z grupy Pseudomonas są najbardziej<br />

wszechstronne metabolicznie<br />

ze wszystkich dotąd poznanych mikroorganizmów.<br />

Ostatnio odkryto<br />

również, iż bakteria ta ma możliwość<br />

rozkładania węglowodorów<br />

aromatycznych jak fenol, benzoesan<br />

a nawet benzen, a więc przyczynia się<br />

do oczyszczania środowiska ze szkodliwych<br />

substancji. Reakcje te nie są<br />

jednak jeszcze szczegółowo poznane.<br />

Rhodopseudomonas wraz z innymi<br />

bakteriami mają zdolność wiązania<br />

azotu pierwiastkowego.<br />

Zawartość wyżej wymienionych<br />

mikroorganizmów w ProBio Emach<br />

powoduje, że nasze preparaty mają<br />

właściwości insektycydu, są przeciwgrzybicze,<br />

a także przywracają równowagę<br />

mikrobiologiczną, chroniąc<br />

tym samym rośliny i zwierzęta przed<br />

chorobotwórczymi bakteriami, wirusami<br />

i grzybami.<br />

Mgr mikrobiologii<br />

JUSTYNA KŁECZEK


UPRAWY: RZEPAK<br />

Jak poprawiłem żyzność gleby?<br />

Str. 23<br />

Marian Hadrian, Prezes Zarządu<br />

Gospodarstwo Rolne Awista-Pierwsza<br />

Sp. z o.o. Członek zarządu Związku<br />

Pracodawców i Producentów Rolnych<br />

Spółka Awista Pierwsza została<br />

założona w 1993 r. w październiku<br />

wygrała przetarg na dzierżawę gospodarstwa<br />

Kobierzycko o powierzchni<br />

ogólnej 498,43 ha o wskaźniku bonitacji<br />

„1,01” Gospodarstwo położone<br />

jest w gminie Wróblew powiat Sieradz<br />

woj. Łódzkie. W obecnej chwili<br />

jest to spółka rodzinna, syn i synowa<br />

posiadają 50 % udziałów ja również<br />

posiadam 50 %. Część gospodarstwa<br />

jest wykupiona pozostała w dalszym<br />

ciągu jest dzierżawiona od ANR.<br />

Gospodarstwo znam od 1961r.,<br />

ponieważ w lipcu trafiłem do niego<br />

na staż pracy. Póżniej różne funkcje<br />

pełniłem, a od 1971 r. do dnia dzisiejszego<br />

kieruje tym gospodarstwem,<br />

które zmieniało nazwy w zależności<br />

od sytuacji. W 1978 r. powstał WODR<br />

w Kościerzynie na bazie szkoły rolniczej<br />

i gospodarstw Kobierzycka i Inczewa.<br />

Pełniłem wówczas funkcję zastępcy<br />

dyrektora do spraw produkcji.<br />

Z ProBiotycznymi mikroorganizmami<br />

spotkałem się w 2006 roku<br />

ale nie byłem zainteresowany. Jednak<br />

otrzymałem 1 litr aktywnych mikroorganizmów,<br />

który został zużyty<br />

w obrębie parku na różach, orzechach<br />

włoskich i kwiatach na rabatach<br />

i klombach.<br />

Zauważyłem, że to działa. Orzechy<br />

opryskałem w fazie zwartego<br />

kwiatostanu i bardzo się zdziwiłem,<br />

że zostały zapylone prawie wszystkie<br />

kwiaty a owoce wyglądały jak winogrona.<br />

Kwiaty na rabatach i klombie<br />

miały intensywny kolor, a na różach<br />

nie było mączniaka. Bardzo możliwe,<br />

że bym się tym nie interesował, ale<br />

na wiosnę 2007 roku bardzo zdrożały<br />

nawozy i środki ochrony roślin. Wiedziałem<br />

już wtedy, że można wprowadzić<br />

pewne ograniczenia w tym<br />

zakresie, stosując pożyteczne mikroorganizmy.<br />

Ponieważ w 2005 roku miałem<br />

zrobione analizy chemiczne na zasobność<br />

składników pokarmowych<br />

w glebie. Postanowiłem, że nie będę<br />

stosował nawozów fosforowo potasowych<br />

w ogóle, a nawożenie azotowe<br />

ograniczyłem. U nas nie ma produkcji<br />

zwierzęcej, nie mamy obornika,<br />

cała słoma oraz pozostałe resztki pożniwne<br />

są przyorywane. Korzystamy<br />

również z programu rolno – środowiskowego,<br />

siejemy dużo poplonów.<br />

Wszystkie zasiewy wiosenne są po<br />

poplonach ścierniskowych.<br />

Od wiosny 2007 r. zostały zastosowane<br />

pożyteczne mikroorganizmy<br />

pod wszystkie zasiewy wiosenne<br />

od 30 do 40 litrów na hektar. Na<br />

poplonie gorczycy pod ziemniaki<br />

użyto 40 litrów mikroorganizmów<br />

w 300 litrach wody niechlorowanej<br />

w dzień pochmurny. Bezpośrednio<br />

po oprysku została wykonana uprawka<br />

VIBRO FLEX w celu dokładnego<br />

przykrycia drobnoustrojów. Następnie<br />

wykonano płytką orkę i sadzenie<br />

ziemniaków.<br />

Pozostałe zasiewy jak pszenica jara,<br />

rośliny strączkowe, facelia, gorczyca<br />

są wysiewane bez orki agregatem<br />

uprawowo siewnym po uprawce VI-<br />

BRO FLEXEM.<br />

Agrotechnika rzepaku zaczyna się<br />

od uprawek pożniwnych. Przedplony<br />

to zboża ozime i jare oraz rośliny<br />

strączkowe wcześniej schodzące<br />

z pola.<br />

Na ściernisko wykonujemy oprysk<br />

30 l ProBiotycznych mikroorganizmów<br />

i wykonujemy uprawkę pożniwną.<br />

Po skiełkowaniu chwastów i samosiewów<br />

zbóż wykonujemy płytką orkę<br />

15-18 cm. Zasiew rzepaku wykonujemy<br />

agregatem uprawowo siewnym<br />

w terminie 20-29 sierpień. Oprysk na<br />

chwasty wykonujemy od 4 do 7 dnia<br />

po siewie.<br />

Po wykształceniu rozety liściowej<br />

tj. w okresie od 10 do 15 pażdziernika<br />

stosujemy 10 l mikroorganizmów<br />

nie stosując środków grzybobójczych<br />

i nawozów.<br />

Wiosną na zmarzniętą ziemię bez<br />

okrywy śnieżnej lub w momencie<br />

ruszenia wegetacji 50 kg N/ha w formie<br />

mikrofoski oraz 12 litrów aktywnych<br />

mikroorganizmów w 300 litrach<br />

wody. W trzeciej dekadzie kwietnia<br />

druga dawka azotu około 50kg/ha.<br />

Drugi oprysk wiosenny pożytecznymi<br />

mikroorganizmami na zielony zwarty<br />

pąk kwiatowy 10 l/ha w 300 l wody. Uzyskujemy<br />

bardzo obfite równe kwitnienie<br />

rzepaku. W momencie opadania pierwszych<br />

płatków wykonujemy oprysk fungicydami<br />

na choroby grzybowe i dodatkowo<br />

na szkodniki łuszczynowe.<br />

Po całkowitym przekwitnieniu<br />

kiedy nasiona zaczynają brązowieć<br />

następuje sklejenie łuszczyn. Nie<br />

stosujemy desykacji rzepaku czekamy<br />

do dojrzałości technologicznej.<br />

Omłot następuje po samoczynnym<br />

uschnięciu łuszczyn oraz łodyg do<br />

połowy wysokości.<br />

Zboża ozime siejemy po rzepaku<br />

lub roślin motylkowych póżniej schodzących<br />

z pola.<br />

Uprawki takie same lub podobne<br />

jak pod rzepak. Bez nawożenia fosforowo-potasowego.<br />

Po żniwach 30 l/<br />

ha ProBio Emów w 300 litrach wody<br />

niechlorowanej.<br />

Zachowujemy agrotechniczne terminy<br />

siewu poszczególnych gatunków<br />

i odmian. Wysiew własnych nasion<br />

odbywa się po zaprawieniu Pro<br />

Biotykami.<br />

Jeden oprysk jesienią na 5-6 liści<br />

i wiosną drugi po ruszeniu wegetacji.<br />

Trzeci w czasie krzewienia. W życie<br />

w czasie strzelania w żdzibło.<br />

Jeden oprysk fungicydami na początku<br />

kłoszenia jeżeli występuje<br />

duża presja związana z pogodą. Rośliny<br />

traktowane ProBiotykami są odporne<br />

na infekcję.<br />

Najważniejsze to uzdrowić ziemię,<br />

stosując po żniwach dawkę uderzeniową<br />

na ściernisko. Ziemia jest<br />

pulchna, strukturalna, chłonie wodę<br />

w czasie deszczu, a w czasie suszy<br />

związana woda w próchnicy utrzymuje<br />

wilgoć przez dłuższy czas.<br />

Drobnoustroje powodują tworzenie<br />

próchnicy, przyspieszają humifikację<br />

i mineralizację części organicznych<br />

gleby. Wzbogacają glebę we<br />

wszystkie makro i mikro elementy<br />

łatwo dostępne dla roślin. Porównując<br />

mapy analiz chemicznych z 2005<br />

roku gdzie wyrażnie widać, że po<br />

trzech latach stosowania probiotyków<br />

glebowych nie ma pogorszenia zasobności<br />

w składniki pokarmowe gleby,<br />

po mimo ograniczonego nawożenia.<br />

Porównujemy zasobność magnezu,<br />

potasu, fosforu, wapna. Po raz pierwszy<br />

przebadano glebę na zawartość<br />

siarki i próchnicy. Dowiadujemy się,<br />

że brakuje siarki a próchnica jest zaledwie<br />

na średnim poziomie.<br />

ProBiotyki stosujemy w całym<br />

gospodarstwie w domu do mycia,<br />

prania i płukania, mycia naczyń,<br />

w łazience mydło, kanalizacja, do stawu<br />

w ogródku, koraliki do ciągników,<br />

do wodociągów do wody pitnej, do<br />

akwarium.<br />

Wnioski:<br />

1. Poprawia żyzność gleby i dostępność<br />

składników pokarmowych dla roślin<br />

2. Poprawia strukturę i pojemność<br />

wodnej gleby<br />

3. Łatwiejsza uprawa gleby – likwidacja<br />

podeszwy płużnej<br />

4. Zwiększenie efektów ekonomicznych<br />

po przez zmniejszenie ilości stosowanych<br />

nawozów, wapna i środków<br />

ochrony roślin.<br />

5. Zahamowanie degradacji i erozji gleb<br />

6. Ograniczenie zagrożeń dla<br />

zdrowia roślin, zwierząt szczególnie<br />

pszczół i ludzi.<br />

<br />

Marian Hadrian<br />

Zabiegi agrotechniczne PRZED ProBiotechnologią Koszty zabiegu Zabiegi agrotechniczne PO ProBiotechnologii Koszty zabiegu<br />

Po orce zimowej nawożenie P 2<br />

0 5<br />

100 kg + K 2<br />

O 140 kg 1 093,95 zł Zaszczepienie gleby ProBio Emami 40 l na poplon 200,00 zł<br />

Uprawka kultywatorem Vibro Flex<br />

Sadzenie ziemniaków zaprawionych Prestige 358,50 zł Sadzenie ziemniaków, rozstawa 75 cm 80,00 zł<br />

Saletra amonowa 200 kg 270,00 zł SuperCan 200 kg 340,00 zł<br />

Obsypnik trapezowy aktywny<br />

Oprysk na chwasty<br />

Fungicyd przy wys. roślin 10 – 15 cm<br />

W czasie kwitnienia 200 kg saletry amonowej 270,00 zł Nawożenie dolistne EKO SOL + 10 l ProBio Emów 60,00 zł<br />

Początek kwitnienia Ditane 2l - 2 zabiegi 140,00 zł 2 x oprysk pogłówny 10 l ProBio Emów 120,00 zł<br />

Desykacja – Reglone 4 l + altima 0,3 l 87,00 zł Desykacja Reglone 4 l + 10 litrów ProBio Emów 60,00 zł<br />

Wykopki po 30 dniach<br />

Suma 2 219,45 zł Suma 860,00 zł<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 24<br />

Razem z żoną prowadzimy wielokierunkowe<br />

gospodarstwo rolne:<br />

uprawa zbóż, hodowla i chów koni<br />

oraz odchów brojlerów kurzych. Od<br />

9 lat prowadzimy doświadczenia<br />

z kompozycjami pożytecznych mikroorganizmów<br />

o probiotycznych<br />

właściwościach w celu wypracowania<br />

skutecznej ochrony roślin oraz biohigienizacji<br />

(bioasekuracji) chowu<br />

i hodowli zwierząt. Choć stosowanie<br />

probiotyków wymaga od rolnika<br />

większej wiedzy, doświadczenia oraz<br />

praktycznego wyczucia, to taki wysiłek<br />

opłaca się.<br />

Naturalne technologie eliminują<br />

problemy związane z negatywnymi<br />

skutkami stosowania środków chemicznych.<br />

Stanowią skuteczną alternatywę<br />

dla konwencjonalnej agrochemii.<br />

Gospodarstwo zrównoważone<br />

pojmujemy jako zintegrowany system<br />

uprawy roślin oraz hodowli i chowu<br />

zwierząt. Polega on na takim gospodarowaniu,<br />

w którym na każdym<br />

etapie należy zachować maksymalny<br />

poziom bezpieczeństwa zarówno dla<br />

roślin, zwierząt, środowiska naturalnego<br />

i ludzi, którzy mają korzystać<br />

z plonów naszej pracy.<br />

Uprawa gleby konwencjonalnymi<br />

metodami polega na głębokim mechanicznym<br />

uprawianiu ziemi, chemicznym<br />

nawożeniu i chronieniu<br />

produkowanych roślin oraz totalnym<br />

usuwaniem chwastów.<br />

Od wielu lat mówi się o zjawisku<br />

jałowienia gleb, oraz konieczności<br />

stosowania coraz silniejszych środków<br />

chemicznej ochrony roślin i coraz<br />

droższych nawozów. Dopiero od<br />

niedawna mówi się o skumulowanym<br />

wpływie takiego sposobu gospodarowania<br />

na środowisko oraz na jakość<br />

żywności w ten sposób produkowanej.<br />

Stosowanie środków chemicznych,<br />

nierzadko „na zapas” jest niestety<br />

szeroko rozpowszechnione. Taki sposób<br />

uprawy, choć postrzegany jako<br />

wygodny pozostawia w ogniwach<br />

łańcucha pokarmowego chemiczne<br />

substancje, które wpływają na środowisko<br />

naturalne i na nas.<br />

Mając na względzie troskę o dobrostan<br />

środowiska oraz najwyższą<br />

jakość biologiczną żywności poszukiwaliśmy<br />

skutecznej alternatywy.<br />

Nasze doświadczenia polegają na<br />

systematycznym wprowadzaniu probiotyków<br />

w połączeniu z preparatami<br />

ziołowymi, w celu zmniejszania zapotrzebowania<br />

na środki chemiczne<br />

tam, gdzie można się bez nich obejść.<br />

Wieloletnie badania i obserwacje<br />

Gazeta TARGOWA<br />

fot. Marek Gacka<br />

PROBIO EMY W UPRAWIE WARZYW<br />

Doświadczenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego<br />

z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju<br />

i zasady minimum ingerencji<br />

mgr inż. Kazimierz Kosakowski<br />

Tabela 1. Wyniki stosowania zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych stosowanych<br />

w 2011/2012 w uprawie żyta odmiany Gradan<br />

Wyszczególnienie<br />

Powierzchnia w ha<br />

- 17<br />

Podorywka<br />

Zabiegi uprawowe<br />

i pielęgnacyjne<br />

Brona talerzowa<br />

Nawożenie Obornik drobiowy 5,0 t/ha<br />

Uprawa przedsiewna<br />

Orka płytka<br />

+ siew<br />

pozwoliły do tej pory na uzyskanie<br />

powtarzalnych, dobrych wyników<br />

w zakresie uprawy zbóż, poprawę ich<br />

zdrowotności, dobre plonowanie oraz<br />

znakomitą jakość uzyskiwanych plonów.<br />

Poniżej przedstawiamy przykładowy<br />

sposób wykorzystania ProBio<br />

Emów w uprawie żyta.<br />

Należy pamiętać, że nie można beztrosko<br />

zbierać plonów nie pozostawiając<br />

w glebie czegoś w zamian. My<br />

stosujemy obornik drobiowy fermentowany<br />

ProBio Emami, który znakomicie<br />

zastępuje nawozy sztuczne.<br />

Można oczywiście korzystać z innych<br />

nośników substancji organicznej<br />

i składników odżywczych, np. słomy.<br />

Podobnych zasad należy przestrzegać<br />

w chowie i hodowli zwierząt.<br />

Gospodarujemy zgodnie z zasadą:<br />

lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie oznacza<br />

to jednak kilkukrotnego szczepienia,<br />

antybiotyków czy dezynfekcji<br />

na każdym kroku. Postawiliśmy na<br />

zupełnie odmienne podejście. W hodowli<br />

i chowie zwierząt uzyskujemy<br />

bardzo dobre wyniki stosując biohigienizację,<br />

a w karmieniu mieszankę<br />

probiotyczno-ziołową.<br />

W naszym gospodarstwie hodowla<br />

i chów zwierząt ukierunkowana jest<br />

na: hodowlę koni oraz tucz brojlerów<br />

kurzych. U koni stosujemy probiotyki<br />

do przeprowadzenia biohigienizacji<br />

stajni, wybiegów, pastwisk,<br />

jak również w ich żywieniu. Dzięki<br />

zastosowaniu probiotyków uzyskaliśmy<br />

wiele pozytywnych rezultatów.<br />

W adaptowanych budynkach, które<br />

jeszcze nie w pełni spełniają odpowiednie<br />

parametry, nie ma problemów<br />

z przewietrzaniem. Wchodząc<br />

do stajni nie dusimy się od oparów<br />

amoniaku, a zapach obecnie jest co<br />

najmniej neutralny. Konie, które<br />

otrzymują probiotyk jako dodatek<br />

do paszy treściwej prawie w ogóle nie<br />

kolkują (jeśli się zdarzają kolki, to nie<br />

są to kolki żywieniowe). Stosując niewielkie<br />

dawki w ilości 10-20 ml na 1<br />

dorosłego konia, zabezpieczamy prawidłową<br />

pracę układu pokarmowego<br />

oraz wpływamy pozytywnie na samopoczucie<br />

i spokój naszych koni.<br />

Najlepsze i najszersze doświadczenie<br />

ze stosowaniem probiotyków<br />

mamy w odchowie i tuczu brojlerów<br />

kurzych (100 000 sztuk w jednym cyklu).<br />

W tym szczególnym przypadku<br />

probiotyki stosujemy w dwóch celach.<br />

Po pierwsze, by zadbać o środowisko<br />

bytowania ptaków, by „zapełnić” środowisko<br />

pożytecznymi mikroorganizmami,<br />

zabezpieczyć – bioasekurować<br />

zwierzęta przed skutkami gnicia<br />

i dominacją mikroflory patogennej,<br />

która jest źródłem rozwoju chorób<br />

i szkodników. Całość czynności związanych<br />

z zapełnieniem środowiska<br />

probiotykami nazywamy biologizacją.<br />

W przypadku hodowli i chowu<br />

zwierząt jest to zintegrowany system<br />

stosowania ProBio Emów, polegający<br />

na aplikacji probiotyków w miejscu<br />

przebywania i podawania ich do karmy<br />

i/lub picia.<br />

Drugim elementem dobrego dbania<br />

o dobrostan zwierząt, jest zastosowanie<br />

probiotyków bezpośrednio<br />

na zwierzęta. Można stosować takie<br />

zabiegi jak:<br />

➢ zamgławianie,<br />

➢ opryskiwanie,<br />

➢ podawanie jako dodatku picia<br />

i paszy.<br />

Wdrożenie pełnego programu<br />

biologizacji zwierząt w skojarzeniu<br />

z zastosowaniem preparatów probiotyczno-ziołowych,<br />

ziół i preparatów<br />

Dawka, jednostka Wynik obserwacji Wynik ostateczny<br />

120 kg/ha<br />

z nich wykonanych, daje możliwość<br />

odchowania (jak w naszym przypadku)<br />

kurcząt, które są źródłem mięsa<br />

o znakomitych walorach smakowych,<br />

kulinarnych, dietetycznych i zdrowotnych<br />

dobrze przechowującego się<br />

w stanie nie pogorszonym.<br />

W trakcie doświadczeń i obserwacji<br />

z zastosowania probiotyków<br />

i ziół zauważyliśmy ścisłe zależności<br />

i współdziałanie tych dwóch grup<br />

terapeutyków naturalnych, dlatego<br />

postanowiliśmy skonsolidować ich<br />

działanie tworząc preparat probiotyczno-ziołowy,<br />

który łączy zalety<br />

jednego i drugiego. Preparat ten testujemy<br />

na naszej fermie uzyskując<br />

możliwość odchowu kurcząt z bardzo<br />

dużym ograniczeniem preparatów<br />

1. Nie stwierdzono<br />

występowania chorób<br />

2. Nie stwierdzono<br />

występowania szkodników<br />

3. Krótsze zaleganie<br />

wody roztopowej<br />

w zagłębieniach, miejscach<br />

wymoknięć<br />

4. Mniejsze zapotrzebowanie<br />

mocy<br />

1.Wysoka zdrowotność<br />

roślin<br />

2. Zwiększenie plonu<br />

3. Mniejsze<br />

koszty nawożenia<br />

mineralnego<br />

i zakupu paliwa<br />

4. Czysta, wysokiej<br />

jakości słoma<br />

EmFarma, 3,0 L/ha 5.Plon ziarna 48,8<br />

Oprysk probiotykiem EmFarma Plus 2,0 L/ha<br />

kwintala/ha<br />

Florovit<br />

2,0 L/ha<br />

Oprysk na chwasty Glean 75 WG 23,5 g/ha<br />

Nawożenie Saletra amonowa 86 kg/ha<br />

EmFarma,<br />

10,0 L/ha<br />

Oprysk probiotykiem Ema 5<br />

1,0 L/ha<br />

Florovit<br />

3,0 L/ha<br />

Tabela 2. Wartość obornika<br />

N [kg] P2O5 [kg] K2O [kg]<br />

Słoma od 4 do 7 Od 2 do 3 Od 12 do 22<br />

Obornik<br />

drobiowy<br />

Obornik<br />

trzodowy<br />

Ocena walorów smakowych i zapachowych przeprowadzona przez zakład ubojowy.<br />

W próbie numer jeden wykorzystano kurczaka z naszego chowu.<br />

od 20 do 35 Od 17 do 25 Od 17 do 25<br />

Wartość<br />

1 tony<br />

od 53 zł<br />

do 93 zł<br />

od 174 zł<br />

do 298 zł<br />

11,7 9,3 16,3 124 zł<br />

Obornik bydlęcy 11,9 7,1 16,7 116 zł<br />

Obornik koński 10 6,1 18 108 zł<br />

dezynfekcyjnych, wyeliminowaniem<br />

stosowania szczepionek oraz antybiotyków.<br />

Biologizacja chowu kurcząt umożliwia<br />

stosowanie na naszych polach<br />

obornika drobiowego o wysokiej jakości,<br />

bezpiecznego dla środowiska.<br />

Nasze doświadczenie jednoznacznie<br />

potwierdza, że dobrze przefermentowany<br />

obornik podnosi naturalną żyzność<br />

gleb.<br />

Żyzna gleba jest bogata w życie<br />

biologiczne, które jest źródłem materii<br />

organicznej (MO), a dominująca<br />

pożyteczna mikroflora uaktywnia<br />

procesy humifikacji i mineralizacji<br />

MO hamując jej gnicie, co radykalnie<br />

ogranicza aktywność patogennej<br />

mikroflory. Tym samym naturalnie<br />

żyzna gleba wzmacnia system odpornościowy<br />

roślin nie dopuszczając do<br />

inwazji chorób i szkodników. W ślad<br />

za tym nie występuje potrzeba interwencji<br />

chemicznymi środkami w likwidowanie<br />

objawów występujących<br />

chorób i obecności szkodników.<br />

Tak realizowana biologizacja dobrze<br />

spełnia zasady integrowanej<br />

ochrony roślin, których realizacja będzie<br />

podstawą do naliczania ostatecznej<br />

wysokości dopłat do 1 ha upraw.<br />

Nasze doświadczenia w pełni potwierdzają<br />

tezę wysuniętą przez naukowców<br />

Uniwersytetu Przyrodniczego<br />

w Poznaniu, mówiącą o tym, że w najbliższej<br />

przyszłości ProBio Emy mogą<br />

stanowić pierwszy krok w „przejściu<br />

z rolnictwa konwencjonalnego (bazującego<br />

na chemii) do rolnictwa, które poprawnie<br />

rozwijając się, byłoby przy tym<br />

ekonomiczne, ekologiczne i społecznie<br />

opłacalne…” (Grzelak, 2007).


PROBIO EMY W UPRAWIE WARZYW<br />

Str. 25<br />

Wpływ ProBio Emów<br />

na wzrost i jakość warzyw<br />

inż. Piotr Krajewski<br />

Próba kontrolna<br />

Próba z ProBio Emami<br />

fot. Marek Gacka<br />

Uprawa warzyw może być opłacalna.<br />

Ma na to wpływ wiele<br />

czynników, między innymi: wysokość<br />

otrzymanego plonu i jego jakość handlowa.<br />

Postanowiliśmy sprawdzić jak<br />

ProBio Emy oddziałują na te parametry.<br />

Doświadczenie przeprowadziliśmy<br />

w naszym<br />

Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym<br />

we wsi Wilczkowice Dolne<br />

w powiecie Łęczyckim, woj. łódzkie.<br />

Naszym celem było zbadanie wpływu<br />

ProBio Emów na wzrost i gromadzenie<br />

suchej masy przez rośliny pora<br />

i selera.<br />

Ze względu na strukturę zasiewów<br />

do badania wybraliśmy gatunki pora<br />

(Sivilla) i selera (Monarch), które<br />

w stanowią około<br />

15% upraw w naszym gospodarstwie.<br />

Gatunki te są przeznaczone<br />

głownie do sprzedaży na świeży rynek.<br />

Poletko na części testowej przed<br />

wysadzeniem roślin zostało zaszczepione<br />

ProBio Emami w ilości odpowiadającej<br />

dawce 40 L/ha (preparat<br />

EM Farma Plus) następnie uprawiono<br />

glebę pod sadzenie przy użyciu agregatu<br />

uprawowego. Następnie materiał<br />

nasadzeniowy podzielono na dwie<br />

równe części po 100 roślin każdego<br />

gatunku. Sadzonki przeznaczone do<br />

próby kontrolnej<br />

wysadzono na części, na której<br />

nie były zaszczepione mikroorganizmy,<br />

zaś sadzonki przeznaczone do<br />

badania zamoczono w 10% roztworze<br />

ProBio Emów i wysadzono na<br />

zaszczepionej mikroorganizmami<br />

glebie. Nasadzenie wykonano 4 maja<br />

2013r. Aby sprawdzić możliwie najdokładniej<br />

bezpośredni wpływ Pro-<br />

Bio Emów uprawiane rośliny były<br />

całkowicie pozbawione nawadniania,<br />

ochrony przeciw patogenom oraz nawożenia.<br />

Pomiary były dokonywane:<br />

8 lipca – pomiar nr 1,<br />

15 lipca – pomiar nr 2,<br />

22 lipca – pomiar nr 3,<br />

29 lipca – pomiar nr 4,<br />

5 sierpnia – pomiar nr 5<br />

12 sierpnia – pomiar nr 6.<br />

Za każdym razem zbierano po 5<br />

porów i selerów z próby kontrolnej<br />

i z doświadczenia następnie frakcjonowano<br />

je i dokładnie przeważano<br />

próbki. Czynność tę wykonano w 3<br />

powtórzeniach dla zoptymalizowania<br />

wyników. Wyniki przedstawiono<br />

w tabelach obok.<br />

Wyniki przedstawiono w gramach<br />

w przeliczeniu na 1 roślinę. Po każdym<br />

pobraniu próbek był wykonywany na<br />

badanej części oprysk kompozycjami<br />

pożytecznych mikroorganizmów<br />

o probiotycznym działaniu w dawce<br />

20 L/ha (preparat EmFarma).<br />

Łączna ilość ProBio Emów jaka została<br />

wykorzystana to 140 L/ha:<br />

40 L/ha przed sadzeniem<br />

5x 20 L/ha pogłównie<br />

Różnica w plonie na dzień 12 sierpnia:<br />

PORY 160tys szt./ha<br />

Pory w próbie kontrolnej: 83,5<br />

tony z 1 ha<br />

Pory w doświadczeniu: 99,5 tony<br />

z 1 ha<br />

SELERY 60 tys szt./ ha<br />

Selery w próbie kontrolnej: 11,4 t<br />

z 1ha<br />

Selery w doświadczeniu: 20 t z 1<br />

ha<br />

Seler jest dopiero w około 1/3 okresu<br />

wegetacji.<br />

Poza różnicami w masie zaobserwowano<br />

również o około 30% mniejsze<br />

porażenie patogenami u roślin,<br />

które poddawane były zabiegom z pożytecznymi<br />

mikroorganizmami.<br />

WARZYWO<br />

POR<br />

próba<br />

kontrolna<br />

POR<br />

z ProBio Emami<br />

SELER<br />

próba<br />

kontrolna<br />

SELER<br />

z ProBio Emami<br />

plon 83,52t 99,52 t 11,88t 20,46t<br />

dochód 25 056 zł 29 856zł 7 128 zł 12 276 zł<br />

wzrost dochodu +4 800 zł + 5 148 zł<br />

koszt<br />

- 1070 zł - 1070 zł<br />

ProBio Emów<br />

WZROST ZYSKU + 3 730 zł + 4 090 zł<br />

Próba kontrolna<br />

Doświadczenie z PeoBio Emami<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 26<br />

MATERIA ORGANICZNA<br />

Wykorzystanie potencjału materii organicznej i ProBio Emów w porównaniu z uprawą konwencjonalną na przykładzie pszenicy ozimej. Zdjęcie pochodzi z gospodarstwa rolnego w Janowie woj. opolskie, luty/marzec 2012.<br />

Zagospodarowanie resztek<br />

pozbiorczych i pożniwnych<br />

przy zastosowaniu ProBio Emów<br />

mgr inż. Kazimierz Zgoła<br />

wielu gospodarstwach uboczne<br />

produkty upraw rolniczych<br />

W<br />

wykorzystywane są jako pasza (liście<br />

buraków cukrowych, słoma roślin jarych)<br />

i ściółka dla inwentarza.<br />

Od niedawna alternatywą na zagospodarowanie<br />

resztek pożniwnych,<br />

głównie słomy zbóż, jest ich sprzedaż<br />

wytwórcom podłoża do produkcji<br />

grzybów, producentom ciepła i energii<br />

elektrycznej czy producentom<br />

truskawek (mulczowanie plan- tacji)<br />

roślin następczych.<br />

Jednakże wymogi nowoczesnego<br />

rolnictwa, które przy stosowaniu nowych<br />

technologii dążą w kierunku<br />

maksymaliza- cji plonów przy minimalizacji<br />

kosztów uprawy zmieniły<br />

podej- ście do zagospodarowania<br />

resztek pozbiorczych i pożniwnych.<br />

Stanowią bowiem one stosunkowo<br />

tanie oraz łatwo dostępne (zwłaszcza<br />

w gospodarstwach bez inwentarzowych)<br />

źródło na- wozów organicznych.<br />

Pozostawione na polu resztki, zastosowane<br />

jako nawóz organiczny,<br />

są doskonałym źródłem glebowej<br />

materii organicz- nej oraz stanowią<br />

uzupełnienie składników pokarmowych<br />

dla Zawartość materii organicznej<br />

w glebie jest wynikiem procesów<br />

prowadzących do jej nagro- madzenia<br />

i rozkładu. Procesy te mają charakter<br />

mikrobiologiczny, ale duży wpływ na<br />

nie ma również sposób gospodarowania<br />

stosowany przez rolnika czyli<br />

rodzaj uprawianych roślin i stosowanie<br />

nawo- zów organicznych. Jedynie<br />

rośliny motylkowe, strączkowe, trawy<br />

i międzyplony uprawiane na nawóz<br />

zielony reprodukują glebową substancję<br />

organiczną natomiast uprawa<br />

zbóż, warzyw korzeniowych i liściastych<br />

oraz roślin oleistych powoduje<br />

znaczną degradację substancji organicznej.<br />

Dlatego też ważną czynnością<br />

jest sporządzanie bilansu glebowej<br />

substancji organicznej czyli oceny<br />

zasobności gleby w masę organiczną.<br />

Ujemne saldo bilansu prowadzi do<br />

degradacji gleby, utraty jej żyzności<br />

i spadku produkcyjno- ści, co w konsekwencji<br />

przekłada się na efekty ekonomiczne<br />

gospodarstwa.<br />

Ograniczenie tych niekorzystnych<br />

procesów jest możliwe poprzez między<br />

innymi przyorywanie resztek<br />

pozbiorczych i pożniwnych. Badania<br />

polowe prowadzone przez Stację Doświadczalną<br />

Babo- rówko (IUNG-PIB<br />

Puławy) potwierdziły, że przyorywanie<br />

słomy po zbiorach pozwoliły<br />

uzyskać do- datnie saldo substancji<br />

organicznej w glebie i wzrost zawartości<br />

próchnicy z 1,04% (1999 r.) do<br />

1,19% (2011 r.). Przyoranie resztek<br />

pozbiorczych i pożniwnych powoduje<br />

wprowadzenie do gleby również<br />

składników pokarmowych dla roślin<br />

uprawianych następczo.<br />

Liście buraczane jako cenne źródło składników pokarmowych<br />

Składnik<br />

pokarmowy<br />

Zawartość<br />

suchej masy [%]<br />

Osiągając przeciętne plony najwięcej<br />

składników pokarmowych dostarczanych<br />

jest poprzez przyoranie<br />

resztek po kukurydzy oraz słomy rzepakowej<br />

i jęczmienia ozimego.<br />

Są to dość znaczące ilości i należy<br />

je uwzględnić w sporządzaniu rocznych<br />

planów nawożenia pól i upraw.<br />

Warunkiem dobrego wykorzystania<br />

resztek pozbiorczych i pożniwnych<br />

jest ich prawidłowe przygotowanie<br />

do przyorania, czy też wymieszania<br />

z glebą. Źdźbła i łodygi zbóż i rzepaku<br />

powinny być pocięte na możliwie<br />

najkrótsze odcinki (maksymalnie 7<br />

cm) i równomiernie rozprowadzone<br />

na całej szerokości roboczej przejazdu<br />

kombajnu.<br />

Na ściernisko i rozdrobnioną słomę<br />

należy zastosować minimum<br />

40 L EmFarma Plus w 300-1000 L<br />

wody na 1 ha. Idealne jest aplikowanie<br />

ProBio Emów wraz z gnojówką<br />

lub gnojowicą na- wet nie poddaną<br />

uprzednio fermentacji przy pomocy<br />

mikroorganizmów. Ściernisko po<br />

kukurydzy nie powinno być wyższe<br />

niż 10-20 cm, a długość rozdrobnionej<br />

słomy kukurydzianej nie powinna<br />

przekraczać 10 cm. Z uwagi na strukturę<br />

resztek po kukurydzy zalecane<br />

jest zastosowanie 60 – 80 L EmFarma<br />

Plus w 300-700 L wody na 1 ha.<br />

Rozdrobnione liście buraków cukrowych<br />

potraktować należy 20-40 L<br />

EmFarma Plus w 300-700 L wody na<br />

1 ha.<br />

W przypadku występowania<br />

szkodników glebowych (np. nicieni,<br />

opuchlaków), nasilenia cho- rób (np.<br />

kiły kapuścianej, chwościka buraczanego)<br />

lub stosowania monokultury<br />

upraw wskazane jest dodanie Ema5<br />

lub Ema5 z wrotyczem. Wprowadzona<br />

do gleby biomasa jest doskonałym<br />

źródłem składników pokarmowych<br />

dla roślin następczych dopiero po jej<br />

mineralizacji.<br />

Stara szkoła zalecała potraktowanie<br />

resztek przeznaczonych na przyoranie,<br />

w zależności od ro- dzaju i struktury<br />

gleby oraz składu chemicznego<br />

słomy, odpowiednią dawką azotu<br />

mineralnego lub zastosowania zabiegu<br />

wapnowania ( CaO ). Natomiast<br />

najnowsze badania i doświadczenia<br />

prowa- dzone m.in. przez Uniwersytet<br />

Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy<br />

i Uniwersytet Przyrodniczy<br />

w Poznaniu w Katedrze Chemii Rolnej<br />

i Biogeochemii Środowiska oraz<br />

moje własne ośmioletnie ob- serwacje<br />

i doświadczenia prowadzone w moim<br />

42 hektarowym gospodarstwie potwierdzają,<br />

że stosowanie tylko i wyłącznie<br />

preparatu mikrobiologicznego<br />

na przyorywane resztki pozbiorcze<br />

i pożniwne jest wystarczające do<br />

zainicjowania i przebiegu rozkładu<br />

masy organicznej niezależnie od<br />

czynników glebowych i pogodowych.<br />

Zaszczepienie mikroorganizmami<br />

Zawartość składników<br />

pokarmowych prz y plonie<br />

40 t/ha liści [kg]<br />

K2O 3 210<br />

N 2 140<br />

CaO 1,5 105<br />

MgO 0,8 56<br />

P2O5 0,45 31<br />

przyorywanych resztek w znaczący<br />

sposób wpływa na tempo procesu<br />

mineralizacji. Badania prowadzone<br />

przez w/w uczelnie wykazały, że<br />

aplikowanie preparatu mikrobiologicznego<br />

na słomę po żniwach dały<br />

lepszy efekt niż aplikacja azotu do<br />

rozkładu słomy (prof. dr hab. Karol<br />

Kotwica-UTP Bydgoszcz). W badaniach<br />

nie zaobserwowano „głodu”<br />

azotowego u roślin następczych.<br />

Namnażanie mikroorganizmów<br />

i ich propagacja na słomie przebiegała<br />

szybciej, dzięki czemu pierwsze<br />

obumierające i przetwarzające masę<br />

organiczną mikroorganizmy przyczyniły<br />

się do zwiększenia puli azotu<br />

mineralnego i innych składników<br />

w glebie (mgr inż. Karolina Frąckowiak-Pawlak<br />

- UP Poznań).<br />

Z moich obserwacji wynika również,<br />

że zastosowanie ProBio Emów<br />

na przyorywaną słomę zapobiega<br />

porażeniu roślin przez grzyby wywołujące<br />

choroby podsuszkowe, co<br />

jest częstym zjawi- skiem, gdy przyorywana<br />

słoma nie jest traktowana<br />

ProBio Emami.<br />

Gazeta TARGOWA


MATERIA ORGANICZNA<br />

Przefermentowana gnojowica świńska<br />

cennym nawozem organicznym<br />

Od trzech lat zalecam stosowanie<br />

dobrze przefermentowanej gnojowicy<br />

przy pomocy pożytecznych<br />

mikroorganizmów EmFarma Plus,<br />

w nawożeniu gleby przedsiewnie,<br />

jak i dokarmianiu pogłównym, dolistnym<br />

rzepaku, zbóż, kukurydzy,<br />

buraków, łąk, pastwisk, lucerników.<br />

Gnojowica przefermentowana<br />

z EmFarma Plus jest szczepionką<br />

mikrobiologiczną wnoszącą do gleby<br />

ogromne ilości pożytecznych<br />

mikroorganizmów i składników<br />

pokarmowych, łatwo przyswajalnych<br />

przez rośliny. Prócz makroelementów<br />

(N, P, K, Ca, Mg, Fe, Na) są<br />

również mikroelementy (Cu, B, Mn,<br />

Zn). Gnojowica fermentowana przez<br />

2-3 miesiące, zawiera 60% więcej<br />

azotu, 70% więcej fosforu, a także<br />

więcej potasu, wapnia i magnezu niż<br />

gnojowica świeża, niefermentowana.<br />

Dzieje się tak ponieważ dodane do<br />

fermentacji pożyteczne mikroorganizmy<br />

(EmFarma Plus), wiążą gazy,<br />

takie jak amoniak, siarkowodór, metan,<br />

merkaptan, w związki chemiczne,<br />

które wzbogacają gnojowicę.<br />

To właśnie gazy lotne, a zwłaszcza<br />

amoniak i siarkowodór w gnojowicy<br />

niefermentowanej są trujące i powodują<br />

oparzenia roślin. Gnojowica<br />

fermentowana przy pomocy EmFarma<br />

Plus jest absolutnie nieszkodliwa<br />

dla gleby, a przy odpowiednim stężeniu<br />

również i dla roślin. Poprawia<br />

strukturę i żyzność gleby. Jest przyjazna<br />

dla środowiska, nie wydziela<br />

uciążliwych odorów. W trakcie fermentacji<br />

wypierane są mikroorganizmy<br />

szkodliwe, które powodują<br />

zagniwanie. Ginie salmonella, bakterie<br />

coli, enterokoki. Giną również<br />

Warunkiem ekonomicznej opłacalności<br />

produkcji mleka jest<br />

uzyskanie wysokiej wydajności z paszy<br />

objętościowej. Jak zatem zapewnić<br />

krowom najwyższej jakości pasze?<br />

Podstawową paszą objętościową<br />

w żywieniu bydła mlecznego jest kiszonka.<br />

Może być zarówno z kukurydzy,<br />

roślin strączkowych, całych roślin<br />

zbożowych, jak i z trawy.<br />

jajeczka much, tasiemców, glist. Dobrze<br />

przefermentowaną gnojowicę<br />

poznajemy po zapachu, który przypomina<br />

zapach kiszonych ogórków.<br />

Jeżeli po otwarciu zbiornika z gnojowicą<br />

i zamieszaniu, nie wyczuwamy<br />

amoniaku ani siarkowodoru,<br />

to znaczy, że gnojowica jest dobrze<br />

przefermentowana. Czas fermentacji<br />

zależy od temperatury otoczenia.<br />

Jesienią i zimą, od momentu wlania<br />

do zbiornika EmFarma Plus, fermentacja<br />

trwa 2 – 3 miesiące. Latem<br />

okres fermentacji może być skrócony<br />

do 1,5 miesiąca. Jeżeli pierwszy<br />

raz fermentujemy gnojowicę świńską<br />

w danym zbiorniku, to na 1 m 3<br />

gnojowicy dodajemy 5 L EmFarma<br />

Plus. Przy kolejnych fermentacjach<br />

gnojowicy, w tym samym zbiorniku,<br />

dawkę EmFarma Plus możemy<br />

zmniejszyć do 3 L / 1m 3 gnojowicy,<br />

gdyż na dnie zbiornika w osadach<br />

jest sporo pożytecznych mikroorganizmów<br />

z poprzedniej fermentacji.<br />

W chowie trzody chlewnej na rusztach,<br />

chlewnię higienizujemy co 2<br />

tygodnie, opryskując lub zamgławiając<br />

10 – 20% roztworem EmFarma,<br />

a jesienią i zimą, takim samym roztworem<br />

– w zależności od potrzeby.<br />

Higienizujac chlewnię, dokładnie<br />

opryskujemy sufit, ściany boczne,<br />

posadzkę i zwierzęta. Rozpoczynając<br />

cykl produkcyjny, w kanały pod<br />

ruszta, na każdy m 3 kanału, wlewamy<br />

3l EmFarma Plus. Mikroorganizmy<br />

czekają na odchody stałe i ciekłe,<br />

w których się namnażają. W chlewni<br />

będą minimalne odory, a gnojowica<br />

będzie podlegała procesowi fermentacji.<br />

Po spuszczeniu lub przepompowaniu<br />

gnojowicy z kanałów chlewni<br />

do zbiornika, należy dodać EmFarma<br />

Plus w ilości 2 – 3 L / 1m 3 pojemności<br />

zbiornika. Po napełnieniu zbiornika<br />

gnojowicą przeznaczoną do fermentowania<br />

i wlaniu stosownej ilości Em-<br />

Farma Plus, należy zapisać datę rozpoczęcia<br />

fermentacji i odciąć dopływ<br />

świeżej gnojowicy do tego zbiornika.<br />

Przy dużych chlewniach powinny być<br />

2 lub 3 zbiorniki na gnojowicę o odpowiedniej<br />

konstrukcji, zapewniającej<br />

możliwość zamknięcia dopływu<br />

po jego napełnieniu.<br />

Wielu rolników w rejonie Leszna,<br />

Rawicza, Gostynia stosuje przefermentowaną<br />

gnojowicę do nawożenia<br />

gleby przed siewem, w ilości od 15<br />

do 20 m 3 / 1 ha. Podobne dawki, rozcieńczone<br />

wodą (1,3 ilości gnojowicy)<br />

można stosować na trwałe użytki<br />

zielone (łąki, pastwiska, lucerniki). Po<br />

rozlaniu gnojowicy, dobrze jest trwałe<br />

użytki przebronować broną średnią<br />

lub ciężką.<br />

W trakcie wegetacji roślin jesienią<br />

(koniec września, początek października)<br />

na rzepak stosuje się dolistnie<br />

150 -200 L gnojowicy / 1 ha rozcieńczonej<br />

wodą. Zwykle do 1000 L<br />

opryskiwacza wlewa się 400 – 500 L<br />

dobrze przefermentowanej gnojowicy,<br />

dolewa się stabilizatora w postaci<br />

EmFarma w ilości 10 – 15 L i do<br />

pełnego uzupełnia się wodą. Oprysk<br />

wykonujemy wieczorem lub w czasie<br />

dnia pochmurnego. Istotną sprawą<br />

jest, aby na smok pompy zaciągającej<br />

gnojowicę ze zbiornika, nałożyć dość<br />

gęstą siatkę lub damskie rajstopy, by<br />

większe drobinki gnojowicy nie zapchały<br />

dyszy opryskiwacza. Oprysk<br />

przefermentowaną gnojowicą bardzo<br />

korzystnie wpływa na rzepak.<br />

Małe, zdrowe, pożyteczne<br />

MIKROORGANIZMY<br />

Warto zainwestować w proces biologicznej<br />

poprawy jakości tej paszy, co<br />

znajdzie przełożenie na maksymalną<br />

wydajność i zdrowotność zwierząt.<br />

Kiszonki o złej wartości skarmiają się<br />

gorzej, a także mogą stworzyć zagrożenie<br />

dla zdrowia zwierząt, wskutek<br />

zawartości szkodliwych bakterii. Aby<br />

być spokojnym o jakość kiszonek,<br />

trzeba wziąć pod uwagę zastosowanie<br />

naturalnych metod wspomagania ich<br />

produkcji, użycia probiotyków - Pod<br />

nazwą „probiotyki” kryją<br />

się zarówno żywe mikroorganizmy,<br />

jak również<br />

ich metabolity,<br />

wpływające korzystnie<br />

na organizm gospodarza<br />

- tłumaczy Paweł<br />

Kuliński, hodowca<br />

bydła i Licencjonowany<br />

Doradca Probiotechnologii firmy<br />

ProBiotics Polska – Aby uzyskać<br />

najlepsze wyniki, należy stosować mikroorganizmy,<br />

począwszy od fermentacji<br />

obornika lub gnojowicy. Koszt<br />

zaszczepienia probiotykami 1m³ gnojowicy,<br />

gnojówki lub obornika waha<br />

się w przedziale od 6 do 21 zł. Gotowy<br />

produkt trafia na użytki zielone, jako<br />

naturalny preparat mikrobiologiczny.<br />

Powoduje szybki odrost runi. Pobudza<br />

życie biologiczne i dostarcza pokarm<br />

roślinom. Przefermentowany<br />

obornik lub gnojowica z dodatkiem<br />

probiotyków nie zakwasza gleby, więc<br />

nie ma możliwości przeazotowania.<br />

Ponadto wspomaga procesy próchnicotwórcze<br />

i otwiera naturalny potencjał<br />

gleby – opowiada Paweł Kuliński.<br />

– Zaszczepioną probiotykami<br />

glebę można poznać po przyjemnym<br />

zapachu oraz braku pleśni. Zastosowanie<br />

takiego działania zapewni najbardziej<br />

optymalne warunki rozwoju<br />

uprawianych roślin, przy aktywizacji<br />

i stabilizacji procesów próchnicznych<br />

oraz wyparciu zagniwania (czyli niekontrolowanego<br />

procesu rozkładu<br />

substancji organicznej w warunkach<br />

beztlenowych). – Potencjał przefermentowanej<br />

gnojowicy jest tak duży,<br />

że hodowcy kukurydzy, którzy ją<br />

stosują, mają dużo większe plony od<br />

tych, stosujących nawozy sztuczne.<br />

Str. 27<br />

Odżywia go, usuwa pchełki i jajeczka<br />

innych szkodników (np. chowacz<br />

galasówek),zapobiega chorobom,<br />

również kile kapuścianej. Podobne<br />

dokarmianie gnojowicą można wykonać<br />

na pszenicy, pszenżycie, jęczmieniu<br />

ozimym i życie, pod koniec<br />

października, a nawet w listopadzie.<br />

Wiosną, kiedy temperatura powietrza<br />

wynosi od 5o do 8o o C, można<br />

wjechać na plantację rzepaku i zbóż<br />

ozimych stosując dokarmianie przefermentowaną<br />

gnojowicą w dawce<br />

od 150 do 300 L /1 ha rozcieńczoną<br />

w 300 – 600 L wody. Na 1000 litrów<br />

tej cieczy można dodać 10 L Em-<br />

Farma. Kolejne dokarmianie zbóż<br />

ozimych dobrze przefermentowaną<br />

gnojowicą należy zastosować przed<br />

wykłoszeniem. Ostatnie dokarmianie<br />

wykonuje się po wykłoszeniu i zapyleniu.<br />

Przed siewem zbóż jarych, na<br />

glebę należy zastosować od 15 do 20<br />

m 3 /1 ha gnojowicy. W trakcie wegetacji<br />

zbóż jarych stosować gnojowicę<br />

przed wykłoszeniem, w dawce podobnej<br />

jak przy zbożach ozimych.<br />

Przed siewem kukurydzy, na glebę<br />

możemy zastosować 25 do 30 m 3<br />

przefermentowanej gnojowicy / 1 ha,<br />

zarówno uprawianej na ziarno, jak<br />

i na masę zieloną. Możemy wysiewać<br />

kukurydzę i równocześnie rozlewać<br />

gnojowicę za pomocą węży. Dolistnie<br />

dokarmiamy kukurydzę przefermentowaną<br />

gnojowicą, kiedy osiągnie<br />

wysokość 30 – 50 cm, stosując dawkę<br />

200 L/1 ha, rozcieńczoną w 200 L<br />

wody. Buraki cukrowe można również<br />

dokarmiać dolistnie przefermentowaną<br />

gnojowicą, stosując dawkę<br />

100 – 150 L gnojowicy rozcieńczonej<br />

w 200 – 300 L wody/1 ha, przy dodatku<br />

stabilizatora EmFarma w ilości<br />

10/1000 L cieczy. Termin pierwszego<br />

dokarmiania – koniec czerwca, drugi<br />

termin dokarmiania około 20 – 30<br />

lipca. Buraki wspaniale reagują na<br />

dokarmianie dolistne przefermentowaną<br />

gnojowicą. Zabieg ten również<br />

niszczy mszyce, przędziorki i zwalcza<br />

chwościka buraczanego.<br />

Rolnicy, którzy hodują zwierzęta<br />

gospodarskie, a zwłaszcza hodowcy<br />

trzody chlewnej, posiadając duże ilości<br />

gnojowicy, mogą bardzo potanić<br />

swoją produkcję. Używając do fermentacji<br />

gnojowicy pożyteczne mikroorganizmy<br />

EmFarma Plus, mogą<br />

zmniejszyć zakup nawozów sztucznych<br />

o 60, a nawet o 80%, jak również<br />

ograniczyć zakup środków ochrony<br />

roślin, które są coraz droższe. Duże<br />

fermy trzody chlewnej (np.5, 10, 20<br />

tys. szt.) posiadają bardzo duże ilości<br />

gnojowicy. Gnojowica niefermentowana<br />

jest trucizną. Zatruwa środowisko<br />

i śmierdzi. Można to odwrócić<br />

stosując do jej fermentacji EmFarma<br />

Plus i zamienić w przyjazny środowisku,<br />

szybko działający nawóz. Duże<br />

fermy trzody mogą dodatkowo zarabiać<br />

na fermentowanej gnojowicy,<br />

sprzedając ją rolnikom posiadającym<br />

duże areały, a nie hodującym zwierząt.<br />

Przefermentowana gnojowica<br />

przy pomocy EmFarma Plus jest doskonałym,<br />

szybko działającym nawozem<br />

organicznym.<br />

mgr inż. Kazimierz Zgoła<br />

Regionalne Centrum<br />

Mikroorganizmów<br />

ul. Przejezdna 2, 64-100 Leszno<br />

Tel. 65 529 50 19 504 093 834<br />

Także pogoda, w przeciwieństwie<br />

do stosowania nawozów mineralnych,<br />

które potrzebują wody, nie ma wpływu<br />

na mikroorganizmy. Wśród hodowców<br />

krąży powiedzenie - albo rolnik<br />

inwestuje w Police, albo w próchnicę.<br />

- śmieje się doradca. Kolejną fazą wytworzenia<br />

smakowitej kiszonki jest proces<br />

fermentacji, do którego także warto<br />

dodać kultury drobnoustrojów. - Koszt<br />

probiotyków potrzebnych do zakiszenia<br />

1 tony wynosi 3 - 6zł - mówi hodowca.<br />

Mikroorganizmy wykorzystane w procesie<br />

fermentacji obornika i gnojowicy,<br />

przy nawożeniu gleby, a także w fazie<br />

kiszenia, mają pozytywny wpływ na fizjologię<br />

krów, ponieważ budują właściwą<br />

mikroflorę żwacza. Następnie, trafiają<br />

do gnojowicy, a wraz z nią znów na<br />

użytki zielone, tworząc cykl zamknięty,<br />

trwale poprawiający wartość hodowli.<br />

- Nasze krowy są na monodiecie - cały<br />

rok staramy się dostarczać im takiej samej<br />

paszy - sianokiszonkę, kukurydzę,<br />

wysłodki, słomę oraz paszę treściwą.<br />

Od momentu zastosowania probiotyków<br />

w pełnym cyklu produkcji pasz,<br />

zauważyłem zdecydowaną poprawę<br />

zdrowotności krów – podkreśla Paweł<br />

Kuliński. Drobnoustroje w procesie zakiszania<br />

optymalizują pH, przyspieszają<br />

fermentację, zapobiegają rozwojowi<br />

bakterii, grzybów i toksyn. Stabilizacja<br />

kiszonki zależy od intensywnej fermentacji<br />

kwasu mlekowego, należy więc<br />

jak najszybciej obniżyć pH do takiego<br />

poziomu, poniżej którego nie zachodzi<br />

przemiana materii u szkodliwych<br />

drobnoustrojów. Narażenie kiszonki na<br />

wpływ powietrza powoduje szybkie pogorszenie<br />

jej jakości, gdyż wartościowe<br />

i lekkostrawne składniki pokarmowe<br />

są rozkładane na drożdże i pleśnie. - Po<br />

otwarciu pryzmy, do 48 godzin, nasza<br />

kiszonka jest odporna na działanie<br />

tlenu, czyli proces gnicia jest opóźniony.<br />

Kiszonka nie zagrzewa się w takim<br />

stopniu, jak ta, w której nie zastosowano<br />

mikrobów. Dodatek nie spowoduje<br />

cudów, jeśli materiał fermentacyjny<br />

jest źle zabezpieczony, ale można go<br />

określić jako zdrowotny wspomagacz<br />

paszy – opowiada doradca. Dodawanie<br />

mikroorganizmów do wyżej opisanego<br />

cyklu jest wystarczające dla optymalizacji<br />

hodowli. Należy pamiętać, aby nie<br />

przesadzić z ilością probiotyków, gdyż<br />

organizm krowy może przestać produkować<br />

własną mikroflorę. Podawanie<br />

ich bezpośrednio zwierzętom znajduje<br />

potrzebę tylko w nagłych wypadkach. -<br />

Stosujemy wlewy do pyska - na przykład<br />

w momencie, gdy krowy przestają pobierać<br />

paszę – zaznacza Paweł Kuliński.<br />

Licencjonowany Doradca<br />

Probiotechnologii<br />

Paweł Kuliński, tel. 663 325 800<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 28<br />

BIOLOGIZACJA ROLNICTWA – EKOLOGICZNE ROLNICTWO<br />

Od chemii do ekologii<br />

w trosce o zdrowie najbliższych<br />

rolnictwem miałem do czynienia<br />

Z od zawsze. Przyznam szczerze, że<br />

na początku nie była to moja pasja.<br />

Buntowałem się, a pracę w gospodarstwie<br />

traktowałem jako karę. Miałem<br />

poczucie, że stracę możliwość osobistego<br />

rozwoju, nie poznam świata.<br />

Droga jaką przeszedłem, żeby odkryć<br />

ile mam szczęścia była długa i wyboista.<br />

Dopiero po czasie zrozumiałem,<br />

że żadne inne zajęcie nie dałoby mi<br />

więcej satysfakcji. Teraz nie wyobrażam<br />

sobie, że mógłbym robić coś innego.<br />

Od dziecka pomagałem tacie w gospodarstwie.<br />

Tata był tradycjonalistą,<br />

mieliśmy 17 ha gospodarstwo i jak<br />

większość rolników nie specjalizowaliśmy<br />

się w niczym – uprawialiśmy warzywa,<br />

zboże, hodowaliśmy zwierzęta.<br />

W 1978 roku ukończyłem technikum<br />

ogrodnicze. Naładowany nowoczesną<br />

wiedzą, próbowałem nakłonić<br />

ojca na alternatywne rozwiązania,<br />

o których dowiedziałem się w szkole<br />

i wobec których tata od początku był<br />

bardzo sceptyczny. W 1980 przejąłem<br />

gospodarstwo i zacząłem wykorzystywać<br />

swoją wiedzę, współpracować<br />

z doradcami, zgodnie z ówczesnymi<br />

trendami stosować coraz wyższe<br />

nawożenie, stosować coraz więcej<br />

zabiegów chemicznych do ochrony<br />

zbóż, rzepaku, ziemniaków przeciwko<br />

chorobom grzybowym uzyskując<br />

satysfakcjonujące plony na troszkę<br />

wyższym poziomie niż większość<br />

okolicznych rolników.<br />

Od 1985 razem z żoną, również absolwentką<br />

technikum ogrodniczego,<br />

pasjonatką przyrody, zaczęliśmy powiększać<br />

gospodarstwo. Niezbędne<br />

było poszerzenie własnego sprzętu.<br />

W 1988 kupiliśmy 100kM ciągnik –<br />

Ursus 1014. Do tego za radą wykwalifikowanych<br />

doradców odpowiednio<br />

ciężki sprzęt, a przede wszystkim<br />

duży pług. Dzięki temu mogłem wykonywać<br />

orki zgodnie z zaleceniami<br />

na głębokość 30 – 35 cm. Przed<br />

taką agrotechniką przestrzegał mnie<br />

ojciec, powtarzając że to najkrótsza<br />

droga do degradacji gleby, ale ja byłem<br />

przecież mądrzejszy, kierunkowo<br />

wykształcony, nowocześniejszy i nie<br />

chciałem słuchać rad starego ojca,<br />

który dysponował jak mi się wtedy<br />

wydawało „tylko” praktyką rolniczą.<br />

W tym czasie stosowałem nawożenie<br />

w granicach 150 – 170 NPK/ha.<br />

Plony zaczęły bardzo wzrastać, do 6<br />

-10 ton z hektara. Po około 5-6 latach<br />

zaczęły się problemy z uprawą, pług<br />

coraz częściej wyskakiwał z gleby, na<br />

polach zaczęły pojawiać się zastoiska<br />

wodne, nawet po niewielkich opadach.<br />

Rozwiązaniem tego problemu<br />

miał być głębosz. Jego zadaniem było<br />

zlikwidować podeszwę płużną, rozbić<br />

zbitą glebę, ułatwić uprawę gleby<br />

i w efekcie zwiększyć plon. Jak się<br />

okazało po kilku latach, efekty głęboszowania<br />

były mierne i krótkotrwałe.<br />

Mimo stosowania coraz wyższego<br />

nawożenia w granicach 200 kg NPK<br />

na hektar, wapnowania, większej ilości<br />

zabiegów ochrony roślin, zboża<br />

atakowały choroby grzybowe i plony<br />

zaczęły spadać do poziomu średnich<br />

krajowych, tzn. 3-4 tony pszenicy<br />

z hektara. Ilości stosowanej chemii<br />

Gazeta TARGOWA<br />

przeraziły nas. Zdaliśmy sobie sprawę,<br />

że tym wszystkim karmimy naszych<br />

najbliższych. Zaczęliśmy z żoną<br />

szukać przyczyn takiego stanu rzeczy,<br />

coraz częściej myśleliśmy o znalezieniu<br />

alternatywnego rozwiązania.<br />

Pragnęliśmy, jeść smacznie i zdrowo,<br />

a jednocześnie uzyskiwać wysokie<br />

plony. Wydawało się nam, że te cele<br />

się wykluczają. Stosowaliśmy poplon,<br />

naturalne nawożenie itp. W tym czasie<br />

odnowiliśmy znajomość ze Sławkiem<br />

Gacką, który opowiedział nam<br />

o pożytecznych mikroorganizmach.<br />

Ich działanie wydawało się być idealnym<br />

rozwiązaniem naszych wszystkich<br />

problemów. Na początku byliśmy<br />

bardzo sceptyczni, ale nie mając<br />

nic do stracenia postanowiliśmy<br />

spróbować. Zastosowaliśmy pożyteczne<br />

mikroorganizmy na nieplonującej<br />

działce o powierzchni 0,8 ha. To<br />

co zdziałały mikroorganizmy znacznie<br />

przekroczyło nasze najśmielsze<br />

oczekiwania. Okazało się, że w ciągu<br />

2-3 miesięcy od zaaplikowania pierwszych<br />

EMów gleba zmieniła się. Po<br />

betonowej skorupie zostało tylko<br />

wspomnienie, gleba stała się miękka,<br />

pachnąca, łatwiejsza w uprawie, nawet<br />

w czasie trzytygodniowej suszy<br />

w strefie korzeni utrzymywała się lekka<br />

wilgoć, co oznaczało, że poprawiła<br />

się przepuszczalność gleby. Po okresie<br />

suszy przyszły dwa tygodnie ciągłych<br />

opadów i kapusta na działkach, gdzie<br />

nie zostały zastosowane ProBio Emy<br />

całkowicie popękała i plon był całkowicie<br />

stracony, a kapusta emowana<br />

wyrosła w zdrowe, dorodne 4-6 kg<br />

główki.<br />

Bez wahania w następnym roku zastosowaliśmy<br />

Emy na powierzchni 4 ha<br />

w uprawie pszenicy i ogórków. I znów<br />

mikroorganizmy ratowały nam plon,<br />

ponieważ spadł grad, który mocno<br />

uszkodził młodziutkie pędy ogórków<br />

(10- 15 cm wysokości). Liście zostały<br />

pocięte przez gradowe kulki, a w wyniku<br />

zalegania zmarzliny na ziemi część<br />

roślin przemarzła. Zastosowaliśmy<br />

pożyteczne mikroorganizmy nalistnie<br />

i bardzo szybko okazało się, że większość<br />

roślin zregenerowała się, a ogórki<br />

wydały bardzo wysoki plon.<br />

W 2007 roku na jednej z działek<br />

zrobiłem badanie gleby na zawartość<br />

próchnicy. Wynik był poniżej progu<br />

degradacji i wynosił 0,9%. Była<br />

to częściowa odpowiedź dlaczego<br />

przy tak wysokim nawożeniu, plony<br />

zbóż i ziemniaków są coraz niższe. Po<br />

dwóch latach stosowania pożytecznych<br />

mikroorganizmów, ograniczeniu<br />

nawożenia i uprawie poplonów ponowne<br />

badanie dało wynik 2,25% zawartości<br />

próchnicy. To było jak cud.<br />

Coraz częściej nasuwała się odpowiedź,<br />

że przyczyną wszystkich problemów<br />

z uprawą jest stosowana chemia i zbyt<br />

wysokie nawożenie, dlatego zaczęliśmy<br />

to ograniczać stosując pożyteczne mikroorganizmy.<br />

Zrozumieliśmy, że tylko<br />

zdrowa gleba może wydać zdrowe plony<br />

i postanowiliśmy zrobić wszystko co<br />

w naszej mocy, żeby przywrócić ziemi,<br />

w naszym gospodarstwie, pierwotny<br />

stan równowagi biologicznej. Od 2009<br />

roku stosujemy mikroorganizmy na<br />

całej powierzchni naszego gospodarstwa.<br />

Świadomie zdecydowaliśmy się<br />

przystąpić do programu rolno środowiskowego<br />

i przekwalifikować produkcję<br />

na całkowicie ekologiczną. W całym<br />

procesie uprawy, począwszy od szczepienia<br />

gleby, poprzez zaprawianie nasion,<br />

odżywianie w fazie najintensywniejszego<br />

wzrostu, po czas zbiorów<br />

i przechowywania plonów zaczęliśmy<br />

stosować pożyteczne mikroorganizmy,<br />

dzięki czemu pozbyliśmy się problemu<br />

bakteriozy i fuzariozy w gospodarstwie.<br />

Pozbycie się chorób grzybowych spowodowało<br />

widoczną poprawę wzrostu<br />

i rozwoju młodych siewek warzyw oraz<br />

wzrost odporności zwłaszcza cebuli<br />

i rozsady kapusty. Poprawiła się również<br />

zdrowotność ziemniaków. Zrezygnowaliśmy<br />

z intensywnych zabiegów<br />

agrotechnicznych, w tym z głębokiej<br />

orki. Mimo drastycznego obniżenia<br />

poziomu nawożenia w granicach 60-70<br />

kg NPK/ha, a na niektórych działkach<br />

całkowitego zaniechania nawożenia<br />

przez dwa sezony uprawne plony zaczęły<br />

wzrastać i poprawiła się ich jakość.<br />

W 2010 roku plon rzepaku bez<br />

nawożenia fosforem i potasem wyniósł<br />

5 ton z hektara. Udało się osiągać wysokie<br />

plony bez stosowania chemii.<br />

Znaczna poprawa jakości plonów<br />

pozwala nam prowadzić sprzedaż detaliczną<br />

z gospodarstwa. Dzięki platformie<br />

handlowej PRO-BIO-PIAST<br />

efekty naszej działalności docierają<br />

do wszystkich zakątków Polski, zdobywając<br />

i poszerzając grono zadowolonych,<br />

świadomych konsumentów.<br />

Znakiem rozpoznawczym naszego<br />

gospodarstwa stała się kapusta kiszona<br />

metodą tradycyjną, przechodząca<br />

cały proces fermentacji, oraz ogórki<br />

smakujące zupełnie jak od babci.<br />

Wiemy, że podążamy właściwą<br />

drogą, a utwierdza nas w tym przekonaniu<br />

to, że coraz więcej osób i organizacji<br />

docenia naszą działalność.<br />

Daje nam to ogromną satysfakcję<br />

i motywuje do ciągłego rozwoju i dalszego<br />

działania. Wszystko postawiliśmy<br />

na najlepszą jakość. W 2012<br />

roku, po 2 latach dostosowywania<br />

naszego gospodarstwa, otrzymaliśmy<br />

certyfikat gospodarstwa ekologicznego.<br />

Zajęliśmy 1 miejsce w Wielkopolsce<br />

w konkursie Gospodarstw Ekologicznych<br />

w kategorii gospodarstw<br />

towarowych. Wielkopolski Ośrodek<br />

Doradztwa Rolniczego przyjął nas do<br />

grona Gospodarstw Demonstracyjnych.<br />

W październiku nasze warzywa<br />

otrzymały tytuł Dziedzictwa Kulinarnego<br />

Wielkopolski.<br />

W styczniu 2013 Stowarzyszenie<br />

EkosystEM-Dziedzictwo Natury<br />

przyznało nam nagrodę Kamień<br />

Milowy, za zmiany dokonane w naszym<br />

gospodarowaniu, za działalność<br />

w sferze promocji ekologii.<br />

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy<br />

wszystkim, którzy wspierali nas<br />

w całej drodze jaką przeszliśmy od<br />

chemii do ekologii - naszym fantastycznym<br />

przyjaciołom, znajomym<br />

i cudownej rodzinie. Bez Waszych<br />

porad i Waszego wsparcia nie osiągnęlibyśmy<br />

nic!<br />

Mirosław Serafinowicz<br />

Licencjonowany Doradca<br />

Stowarzyszenie EkostystEM-Dziedzictwo Natury przyznało<br />

Specjalną Nagrodę KAMIEŃ MILOWY 2012 za dzieło krzewienia<br />

idei biologizacji, za odwagę, oraz konsekwentne i innowacyjne<br />

działania w budowaniu Kręgu ZDROWA ZIEMIA Państwu Grażynie<br />

i Mirosławowi Serafinowiczom.<br />

Kalkulacja kosztów uprawy kapusty na przykładzie Gospodarstwa Ekologicznego<br />

Grażyny i Mirosława Serafinowiczów<br />

Konwencjonalna oparta na chemizacji<br />

Nazwa środka Ilość Cena<br />

jedn.<br />

Biologizacja ProBio Emami<br />

Wartość Nazwa środka Ilość Cena jedn. Wartość<br />

Siarczan potasu 4 kwintale 280,00 zł 1 120,00 zł Siarczan potasu 1 kwintal 280,00 zł 280,00 zł<br />

Superfosfat 40% 2,5 kwintala 180,00 zł 450,00 zł Fosforyt mielony 3 kwintale 110,00 zł 330,00 zł<br />

Azotowe 5 kwintali 160,00 zł 800,00 zł Kompost* 30 ton 50,00 zł 1 500,00 zł<br />

Fungicydy 6 zabiegów 200,00 zł 1 200,00 zł ProBio Emy 100 litrów 7,00 zł 700,00 zł<br />

Zoocydy 6 zabieg 50,00 zł 300,00 zł Ema5 10 litrów 40,00 zł 400,00 zł<br />

Mikroelementy<br />

Suma: 3 210,00 zł<br />

300,00 zł<br />

Suma: 4 170,00 zł<br />

Suma przy własnym kompoście: 1 710,00 zł


Sposób stosowania ProBioemów<br />

zależy od typu hodowli:<br />

Chów na rusztach – pierwszym<br />

krokiem będzie powstrzymanie zagniwania<br />

gnojowicy w zbiorniku pod<br />

rusztami i doprowadzenie do jej fermentacji.<br />

W tym celu należy zaszczepić<br />

gnojowicę stosując minimalnie 3<br />

litry Ema lub 2–2,5 litra Ema Plus<br />

/1m 3 nagromadzonej gnojowicy. Jeżeli<br />

osad zalega na dnie – starać się<br />

wprowadzać mikroorganizmy na<br />

dno zbiornika, aby znalazły się we<br />

frakcji stałej. Jeżeli na gnojowicy jest<br />

kożuch należy zaszczepić wierzchnią<br />

warstwę na całej grubości kożucha.<br />

Zdarza się, że kożuch jest bardzo<br />

gruby (często 80-100 cm) a frakcja<br />

ciekła jest minimalnie cienka, należy<br />

wówczas pamiętać aby dodawać<br />

sukcesywnie odpowiednią ilość<br />

wody. Zdarza się, iż hodowcy oczekują<br />

„zamiany gęstego” w rzadkie”<br />

– na pewno tak się nie stanie jeżeli<br />

nie będziemy dolewali odpowiedniej<br />

ilości wody. Ema lub EmaPlus należy<br />

sukcesywnie dolewać do gnojowicy<br />

w ilości 3 litry /1m 3 proporcjonalnie<br />

do przyrastającej jej ilości.<br />

Kolejnym krokiem będzie spryskanie<br />

kojców roztworem Ema. Stosować<br />

uwodnienie 1:10. W pierwszym<br />

miesiącu wymagane są częstsze<br />

opryski – do dwóch w tygodniu. Po<br />

pierwszym miesiącu, jeżeli zmniejszy<br />

się siła wyczuwanego odoru,<br />

można zabiegi ograniczyć do jednego<br />

w tygodniu. Oczywiście opryskiwać<br />

należy również i zwierzęta.<br />

Jak wiadomo jedynie tylko ok.<br />

50% azotu z paszy podlega retencji<br />

w organizmie świni, reszta wydalana<br />

z kałem i moczem zamieniana jest na<br />

amoniak, który wraz z pozostałymi<br />

szkodliwymi domieszkami gazowymi<br />

powietrza jak dwutlenek węgla,<br />

siarkowodór czy też metan ma znaczący,<br />

wyjątkowo negatywny wpływ<br />

na produkcyjność i zdrowie zwierząt.<br />

Głównym kierunkiem szkodliwego<br />

oddziaływania tych gazów są<br />

drogi oddechowe zwierząt ze szczególnym<br />

uwzględnieniem ich górnej<br />

części. Zniszczone błony śluzowe są<br />

wręcz zaproszeniem dla patogennej<br />

mikroflory i stanowią idealne miejsce<br />

do jej zasiedlenia.<br />

Zdarza się, że wielu hodowców<br />

zimą bojąc się przeziębienia świń<br />

ogranicza wentylację poprzez zatykanie<br />

otworów wentylacyjnych.<br />

Wówczas nadmierne stężenie szkodliwych<br />

gazów staje się realnym zagrożeniem<br />

dla zdrowia zwierząt.<br />

BYDŁO, GNOJOWICA<br />

Higenizacja chlewni,<br />

likwidacja odorów<br />

Pożyteczne – probiotyczne mikroorganizmy<br />

zawarte w Ema likwidują<br />

odory poprzez związanie i nie<br />

dopuszczenie do emisji w/w szkodliwych<br />

domieszek powietrza powstających<br />

podczas chowu świń.<br />

Przecież nawet przy super działającej<br />

wentylacji jeżeli nie cuchnie<br />

w chlewni to cuchnie poza nią.<br />

Z Ema nie będzie odoru ani wewnątrz,<br />

ani na zewnątrz.<br />

Chów na płytkiej podściółce -<br />

w miejscach gdzie systematycznie<br />

usuwa się obornik, należy szczepić<br />

świeżą ściółkę (np., przy pomocy<br />

opryskiwacza) stosując minimum<br />

1 litr EmaPlus/1m 3 uwodniony<br />

10-krotnie<br />

Dalsze zabiegi jak opisane powyżej<br />

Chów na ściółce głębokiej – bardzo<br />

istotne jest pierwsze zaszczepienie<br />

obornika. Należy użyć od<br />

2 do 5 litrów Ema lub 2 - 3 Ema Plus/1m<br />

3 obornika. Rozcieńczenie powinno<br />

zapewnić możliwość dobrego<br />

i dokładnego nasączenia obornika.<br />

Przy wysokości warstwy obornika<br />

przekraczającej 40-50 cm, poza zabiegiem<br />

powierzchniowym, należy<br />

dodatkowo wlać roztwór wody z Ema<br />

lub Ema Plus w otwory wykonane<br />

np. kołkiem. ścian całej chlewni. Zaszczepienie<br />

obornika spowoduje, że<br />

w miejsce dotychczasowego zagniwania<br />

wkroczy proces fermentacji.<br />

Wielu producentów praktykuje<br />

częste - nawet co drugi dzień - zamgławianie<br />

chlewni, stosując 1 litr<br />

Ema/50-75 m 3 kubatury. W zależności<br />

od urządzenia do zamgławiania<br />

stosuje się roztwór Ema rozcieńczony<br />

2-5 krotnie.<br />

Ema stosujemy również we wszystkich<br />

pomieszczeniach towarzyszących<br />

chlewni, w tym socjalnych,<br />

spryskując posadzki, ściany, sufity<br />

jak i odzież roboczą roztworem Ema<br />

uwodnionym w proporcji 1:10<br />

Należy wyraźnie podkreślić, że jeżeli<br />

już poradziliśmy sobie z osadem,<br />

czy też kożuchem na gnojowicy, lub<br />

zagniwającym obornikiem to systematyczne<br />

stosowanie Ema w chowie<br />

świń, poprzez opryski kojców, ściółki,<br />

ścian, zamgławianie pomieszczeń<br />

oraz stosowanie zrewitalizowanej<br />

wody bądź zaszczepianie paszy zupełnie<br />

wystarcza do skutecznego<br />

zaszczepienia gnojowicy lub ściółki.<br />

Dlatego też nie ma potrzeby dodatkowego<br />

ich zaszczepiania.<br />

Mgr inż. Sławomir Gacka<br />

Sekretarz Rady Polskiej Izby<br />

Technologii i Wyrobów Naturalnych<br />

Str. 29<br />

Korzyści ze stosowania mikroorganizmów<br />

w chowie bydła<br />

1. Poprawa stanu zdrowotnego<br />

bydła.<br />

2. Obniżenie i stabilizacja liczby<br />

komórek somatycznych<br />

w mleku.<br />

3. Ograniczanie występowania<br />

stanów zapalnych.<br />

4. Poprawa kondycji fizycznej<br />

i funkcji fizjologicznych bydła.<br />

5. Likwidacja grzybic.<br />

6. Ograniczenie występowania<br />

biegunki.<br />

7. Likwidacja odorów pochodzących<br />

z emisji gazów jak<br />

amoniak, siarkowodór i innych.<br />

Poprawa jakości powietrza<br />

w oborach.<br />

8. Oczyszczanie i uszlachetnianie<br />

gnojówki i gnojowicy oraz<br />

odcieków<br />

i ścieków.<br />

9. Redukcja populacji insektów.<br />

10. Ograniczanie potrzeby stosowania<br />

preparatów chemicznych.<br />

11. Poprawa warunków środowiska<br />

naturalnego w bezpośrednim<br />

sąsiedztwie ferm.<br />

Deodoryzacja<br />

– neutralizacja złowonnych gazów<br />

w POZNANIU<br />

Michał Fedosz<br />

Odorant (z łac. odor – zapach) jest<br />

to dowolna substancja mająca zapach,<br />

niezależnie od tego, czy wydaje się<br />

on przyjemny, czy nie. W inżynierii<br />

środowiska odorantami określa się<br />

wszystkie zanieczyszczenia zawarte<br />

w powietrzu, które pobudzają komórki<br />

nerwowe nabłonka węchowego.<br />

Wynikiem pobudzenia jest wrażenie<br />

zapachu – przyjemne lub nieprzyjemne<br />

W języku potocznym często używa<br />

się tego słowa do określenia bardzo<br />

nieprzyjemnego wrażenia węchowego.<br />

Głównymi źródłami zanieczyszczeń<br />

środowiska są niektóre gałęzie<br />

gospodarki, w tym energetyka,<br />

przemysły: chemiczny, wydobywczy,<br />

rafineryjny, spożywczy, papierniczy,<br />

materiałów budowlanych, metalurgiczny,<br />

a także transport samochodowy<br />

i lotniczy, gospodarka komunalna<br />

oraz rolnictwo z przemysłową hodowlą<br />

zwierząt i ptactwa<br />

Przemysłowa hodowla zwierząt<br />

jest szczególnie uciążliwa - z jej działalnością<br />

związane jest odprowadzanie<br />

do otoczenia dużych ładunków<br />

substancji odorotwórczych, złowonnych,<br />

smrodliwych wpływających<br />

negatywnie na stan środowiska i samopoczucie<br />

człowieka Przemysłowy<br />

tucz trzody chlewnej, bydła i ptactwa<br />

generuje do środowiska bardzo<br />

duże ilości szkodliwych związków<br />

chemicznych w postaci złowonnych<br />

gazów, ścieków, pyłów oraz patogenów<br />

chorobotwórczych - bakterii<br />

i grzybów<br />

W zakresie dobrych praktyk rolniczych<br />

znaczące miejsce ma poprawa<br />

warunków hodowli zwierząt. Jednym<br />

z kierunków takiego działania jest<br />

obniżenie lub wyeliminowanie emisji<br />

odorów, a tym samym doprowadzenie<br />

do poprawy warunków bytowania<br />

zwierząt i człowieka.<br />

Realizacja tego zadania przebiega<br />

wielokierunkowo, np. przez:<br />

• tworzenie stanowisk dla zwierząt<br />

zapewniających odpowiedni mikroklimat,<br />

dobre przewietrzanie pomieszczeń,<br />

utrzymywanie właściwej<br />

temperatury i wilgotności powietrza<br />

• utrzymywanie na wysokim poziomie<br />

warunków higienicznych<br />

w budynkach inwentarskich<br />

• utrzymywanie we właściwym stanie<br />

wentylacji naturalnej i mechanicznej,<br />

urządzeń do dawkowania wody,<br />

soli, paszy, usuwania obornika, guana,<br />

gnojowicy i innych nieczystości<br />

• dokonywanie obróbki odchodów<br />

zwierzęcych przed ich aplikacją na<br />

pola.<br />

Dezodoryzację powietrza prowadzi<br />

się przez eliminację złowonnych<br />

gazów w miejscu ich powstawania<br />

na drodze reakcji chemicznej substancji<br />

odwaniających z gazami złowonnymi<br />

(dezodoryzacja chemiczna)<br />

lub przez stosowanie metod<br />

fizycznych, biologicznych i mieszanych<br />

- adsorpcji, absorpcji i biofiltracji<br />

wspomaganej dotlenieniem<br />

(dezodoryzacja fizykochemiczna<br />

i biologiczna).<br />

Naturalną metodą dezodoryzacji<br />

jest ProBiotechnologia – ekologiczna<br />

technologia oparta na specjalnie<br />

dobranym zbiorze tlenowych<br />

i beztlenowych mikroorganizmów<br />

o nazwie ProBio Emy posiadających<br />

właściwości probiotyczne. Oryginalność,<br />

skuteczność i wszechstronność<br />

tej metody wynika z możliwości bezpiecznego<br />

korzystania przez człowieka<br />

z naturalnych narzędzi biologicznych<br />

- enzymów pożytecznych<br />

mikroorganizmów.<br />

Probiotyczne szczepy mikroorganiczne<br />

wydajnie redukują wyczuwalny<br />

poziom nieprzyjemnego zapachu<br />

- likwidując jego uciążliwość jak<br />

i przyczyny jego powstawania. Zaletą<br />

metody jest jej przyjazne (probiotyczne)<br />

oddziaływanie na ludzi, zwierzęta<br />

i środowisko. Podczas zabiegów odwaniania<br />

nie jest wymagana odzież<br />

ochronna, karencja - wstrzymanie<br />

czy też ograniczenie użytkowania<br />

obiektu ani zabiegi prewencyjne.<br />

Dezodoryzację obiektów takich jak<br />

hale hodowlane, targowe pawilony<br />

wystawiennicze czy sortownie odpadów<br />

można przeprowadzać w obecności<br />

ludzi i zwierząt bez obawy narażenia<br />

ich na uszczerbek zdrowia.<br />

ProBio Emy używane w naszej metodzie<br />

otrzymały wyróżnienie „Dobrosław”<br />

od Prezesa KRUS jako wyroby<br />

poprawiające bezpieczeństwo pracy.<br />

Mechanizm odwaniania przebiega<br />

dwufazowo - niwelowane zostają<br />

zarówno odoranty, jak i źródła ich<br />

emisji.<br />

Faza bio-inside hamuje procesy<br />

gnicia przez wprowadzanie preparatów<br />

bezpośrednio do miejsc – emiterów<br />

odoru np. kanały gnojowicowe,<br />

obornik, pryzmy kompostowe, osadniki<br />

itp.<br />

Faza bio-air przebiega równolegle.<br />

Wodne aerozole z probiotycznymi<br />

mikroorganizmami wchodzą w reakcję<br />

z molekułami wonnych gazów<br />

- „rozbrajają” cząsteczki oddzielając<br />

wodór w wiązaniach amoniaku, siarkowodoru<br />

i wonnych węglowodorów<br />

- głównych czynników odoru emitowanego<br />

np. w intensywnej hodowli<br />

zwierząt - który jest likwidowany na<br />

drodze biochemicznej.<br />

Dodatkową cechą preparatów jest<br />

ich działanie antygrzybiczne i antyseptyczne.<br />

Dostarczanie wodnych roztworów<br />

z żywą probiotyczną mikroflorą odbywa<br />

się w formie oprysków, wlewek<br />

punktowych i zraszania oraz zamgławiania.Ze<br />

względu na probiotyczne<br />

cechy naszej metody, znajduje ona<br />

zastosowanie wszędzie tam, gdzie<br />

pożądane i wymagane są: dbałość<br />

o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi<br />

i zwierząt.<br />

Podejmujemy się trudnych zadań<br />

tam, gdzie zawodzą tradycyjne chemiczne<br />

środki odwaniające. Opracowujemy<br />

szczegółowy plan działań<br />

na obiektach wraz z projektami sieci<br />

zraszająco–zamgławiajacej.<br />

Nasza oferta obejmuje wszelkie<br />

obiekty i miejsca obciążone emisją<br />

odoru takie jak:<br />

• hale przemysłowe<br />

• budynki gospodarskie<br />

• hale wystawiennicze<br />

vsortownie odpadów<br />

• budynki hodowlane<br />

• kompostownie<br />

• oczyszczalnie<br />

• kojce, wybiegi, woliery, klatki.<br />

W prezentacji pokazujemy kolejne<br />

etapy (czynności) wykonywane przy<br />

deodoryzacji pawilonów wystawowych<br />

Międzynarodowych Targów<br />

Poznańskich, podczas trwania XXV<br />

Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.<br />

Bardzo dobre efekty w dezodoryzacji<br />

uzyskaliśmy na Rodzinnych Ogrodach<br />

Działkowych w takich zabiegach<br />

jak:<br />

• wiosenne odświeżanie altanek. Po<br />

zimie we wszystkich nieogrzewanych<br />

altanach pojawia się wilgoć, a nawet<br />

i ślady pleśni. Oprysk ProBio Emami<br />

doskonale oczyszcza atmosferę altanki<br />

i piwniczki likwidując jednocześnie<br />

zarodniki grzybów<br />

• oczyszczanie oczek wodnych<br />

z wstrzymaniem procesów gnilnych<br />

w częściowo wyschniętych zbiornikach<br />

wody. Oprócz zapachu zmniejsza<br />

się miejsca lęgowe komarów<br />

• bezzapachowe szybkie kompostowanie<br />

oraz eliminacja odoru przy<br />

opróżniania szamba.<br />

Działki nie maja kanalizacji, a część<br />

altanek w okresie wiosenno – letnim<br />

jest zamieszkała.<br />

Ponadto ProBio Emy można<br />

z dużym powodzeniem stosować we<br />

wszystkich miejscach w otoczeniu<br />

człowieka.<br />

Michał Fedosz<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 30<br />

LICENCJONOWANI DORADCY PROBIOTECHNOLOGII<br />

DOLNOŚLĄSKIE<br />

mgr inż. Wanda Huk<br />

Radzowice 51c, 56-504 Dziadowa Kłoda<br />

tel.kom.: 607 432 099<br />

email: wanda.huk@apifarma.pl<br />

Mariusz Maślanka<br />

Bogusławice 18a, 56-400 Oleśnica<br />

tel.kom.: 512 015 914<br />

email: mariusz.maslanka@probiolife.pl<br />

Marcelina Morelowska<br />

ul. Piaskowa 13 lok.10, 55-095 Długołęka<br />

tel.kom.: 510 083 086<br />

email: marcelina@probiolife.pl<br />

mgr inż. Michał Morelowski<br />

ul. Szybowcowa 68 lok.7, 50-158 Wrocław<br />

tel.kom.: 506 654 158<br />

email: mm@probiotics.pl<br />

mgr Katarzyna Nazar-Morelowska<br />

Długołęka ul. Słoneczna 32, 55-095 Mirków<br />

tel.kom.: 509 020 102<br />

email: katarzyna@probiolife.pl<br />

Mirosław Prycik<br />

ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka<br />

tel.: 71 315 20 72<br />

tel.kom.: 512 015 812, 693 073 666<br />

email: biuro@probiolife.pl<br />

www: www.probiolife.pl<br />

dr inż. Piotr Szady<br />

Domanowice 52, 55-100 Trzebnica<br />

tel.kom.: 606 760 180<br />

email: piotr_szady@op.pl<br />

Tadeusz Zielony<br />

Gospodarstwo Rolne Tadeusz Zielony<br />

ul.Wesoła 6, 59-330 Ścinawa<br />

tel.kom.: 601 191 656<br />

email: tadeusz.zielony@probiotics.pl<br />

KUJAWSKO-POMORSKIE<br />

mgr inż. Wiktor Soporowski<br />

ul. Waleniowa 7 lok.2,<br />

85-435 Bydgoszcz<br />

tel.kom.: 608 275 689<br />

email: wsoporowski@wp.pl<br />

dr inż. Ryszard Stanek<br />

Sokolniki 11, 88-150 Kruszwica<br />

tel.: 52 567 40 19<br />

tel.kom.: 608 020 988<br />

email: ryszard.stanek@probiotics.pl<br />

LUBELSKIE<br />

Piotr Cyc<br />

Biszcza 358, 23-425 Biszcza<br />

tel.kom.: 509 413 312<br />

email: julitkacyc1@wp.pl<br />

mgr inż. Grzegorz Domański<br />

Przegaliny Małe 38,<br />

21-311 Komarówka Podlaska<br />

tel.kom.: 502 465 643<br />

email: domanskig@wp.pl<br />

Grzegorz Kozioł<br />

ul. Popiełuszki 25, 22-100 Chełm<br />

tel.kom.: 603 656 835<br />

email: grzejar5@wp.pl<br />

Urszula Kurant<br />

Celejów 41, 24-121 Kazimierz Dolny<br />

tel.kom.: 600 916 087<br />

email: urszula.kurant@probiotics.pl<br />

Janusz Podstawka<br />

Jastków 25, 21-002 Jastków<br />

tel.kom.: 691 754 499<br />

email: lublin@probiotics.pl<br />

Sebastian Podstawka<br />

Jastków 25, 21-002 Jastków<br />

tel.kom.: 601 927 727<br />

email: lublin@probiotics.pl<br />

LUBUSKIE<br />

Leszek Dobroć<br />

ul. Mieszka I 41/1, 66-400 Gorzów Wlkp.<br />

tel.: 43 842 81 59<br />

tel.kom.: 668 326 890<br />

email: leszek.dobroc@akuna.pl<br />

ŁÓDZKIE<br />

Elżbieta Dąbek<br />

ul. Mieszka I 41/1,<br />

66-400 Gorzów Wlkp.<br />

tel.kom.: 508 689 824<br />

email: elad102@wp.pl<br />

mgr inż. Włodzimierz Domagalski<br />

ul. Szosa Uniejowska 9, 98-240 Szadek<br />

tel.: 43 821 59 69<br />

tel.kom.: 888 040 333<br />

email: w.domagalski@o2.pl<br />

Wiesława Foryś<br />

oś. Wyszyńskiego 7 lok.2, 98-300 Wieluń<br />

tel.: 43 843 50 76<br />

tel.kom.: 510 100 994<br />

email: wiesiarozum@wp.pl<br />

inż. Marian Hadrian<br />

Kobierzycko 50 lok.1, 98-285 Wróblew<br />

tel.: 43 821 36 84<br />

tel.kom.: 502 547 661<br />

email: awista1@op.pl<br />

Jarosław Jochemczak<br />

Dworszowice Pakoszowe 43,<br />

98-338 Sulmierzyce<br />

tel.kom.: 607 886 643<br />

email: jaroslaw.jochemczak@o2.pl<br />

Paweł Karkocha<br />

ul. Łukasza 23, 97-200 Tomaszów Maz.<br />

tel.kom.: 602 622 958<br />

email: mojeogrody@interia.pl<br />

Arkadiusz Kartus<br />

ul. Kościuszki 5, 96-230 Biała Rawska<br />

tel.kom.: 666 941 141<br />

email: arek.kartus@interia.pl<br />

Piotr Krajewski<br />

Wilczkowice Dolne 38, 99-100 Łęczyca<br />

tel.kom.: 697 408 237<br />

email: gro_k@wp.pl<br />

mgr inż. Jan Krępski<br />

Żurawia 42, 96-230 Biała Rawska<br />

tel.kom.: 601 302 301<br />

email: zurawia@wp.pl<br />

Andrzej Mazur<br />

ul. Zgierska 73 lok.411, 91-462 Łódź<br />

tel.: 42 253 61 56<br />

tel.kom.: 601 335 573<br />

email: andrzej.mazur@probiotics.pl<br />

Jolanta Myszkowska<br />

ul.Wieluńska 49, 98-270 Złoczew<br />

tel.kom.: 600 783 394<br />

email: jommysz@wp.pl<br />

Lucjan Olejnik<br />

ul. Sienkiewicza 9, 98-320 Osjaków<br />

tel.kom.: 606 826 742<br />

email: radoslaw.psyk@wp.pl<br />

Jacek Waszczykowski<br />

Łaznów 147, 97-221 Rokiciny<br />

tel.kom.: 605 940 485<br />

email: gosjacekw@o2.pl<br />

MAŁOPOLSKIE<br />

mgr Elżbieta Duran<br />

Młodziejowice 134, 32-091 Michałowice<br />

tel.: 12 388 70 39<br />

tel.kom.: 603 776 221<br />

email: eladuran@probiotics.pl<br />

MAZOWIECKIE<br />

Zbigniew Chajęcki<br />

Magierowa Wola 49, 05-660 Warka<br />

tel.kom.: 505 739 068<br />

email: zbyszekrana@wp.pl<br />

mgr inż. Robert Dębski<br />

Rosołów 11, 05-652 Pniewy<br />

tel.kom.: 500 299 704<br />

email: robert786@wp.pl<br />

Anna Jabłońska<br />

Dziurków 155, 27-320 Solec Nad Wisłą<br />

tel.kom.: 500 003 437<br />

email: biuro@probioem.pl<br />

Andrzej Kwiatkowski<br />

Rębów 14, 09-500 Gostynin<br />

tel.: 24 235 10 10<br />

tel.kom.: 692 639 386<br />

email: and.kwiatkowski@interia.pl<br />

Tadeusz Maciejewski<br />

ul. Żeligowskiego 39 , 05-123 Chotomów<br />

tel.kom.: 780 077 330<br />

email: tadeusz.maciejewski@probiotics.pl<br />

mgr inż. Jan Marczakiewicz<br />

ul. Jana Rosoła 32 lok.21,02-786 Warszawa<br />

tel.kom.: 601 072 957<br />

email: rzdchylice@wp.pl<br />

mgr Wioletta Mysiewicz<br />

Zdunowo 20a, 09-142 Załuski<br />

tel.kom.: 661 459 980<br />

email: wioletta.mysiewicz@probiotics.pl<br />

Mirosław Ostrowski<br />

Łoziska, ul. Leśna 14, 05-501 Piaseczno<br />

tel.: 695 822 208<br />

email: mix.ostrowski@wp.pl<br />

Barbara Piasecka<br />

ul. ZWM 4 lok.64, 02-786 Warszawa<br />

tel.kom.: 503 814 475<br />

email: barbara.piasecka@probiotics.pl<br />

Karolina Radzikowska<br />

Ługi Rętki 31, 08-106 Zbuczyn<br />

tel.kom.: 607 877 938<br />

email: emkarolina@o2.pl<br />

www.probiotics.pl<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Zapraszamy do sklapów internetowych:<br />

www.mikroorganizmy-sklep.pl • www.vilamalia.com • www.sklepprobio.pl


Str. 31<br />

LICENCJONOWANI DORADCY PROBIOTECHNOLOGII<br />

mgr inż. Kazimierz Rybicki<br />

Osowiec, ul. Wspólna 3, 96-321 Żabia Wola<br />

tel.kom.: 668 676 639<br />

email: kazimierz.rybicki@wp.pl<br />

dr inż. Zbigniew Stępień<br />

Cegłów 29, 96-314 Baranów<br />

tel.kom.: 728 903 676, 662 095 659<br />

email: zbyszek.stepien@hotmail.com<br />

Dariusz Wierzbowski<br />

ul. Lubelska 65, 26-600 Radom<br />

tel.kom.: 533 322 822<br />

email: dw@magpolska.pl<br />

OPOLSKIE<br />

Kiesiński Dariusz<br />

Janów 8, 49-330 Łosiów<br />

tel.: 77 412 51 58<br />

tel.kom.: 504 416 960<br />

email: dariuszkiesinski@interia.pl<br />

mgr inż. Ryszard Wachnik<br />

ul.Jaśminowa 4, 46-100 Namysłów<br />

tel.: 693 854 348<br />

email: ryszardwachnik7@tlen.pl<br />

PODKARPACKIE<br />

Włodzimierz Gadzała<br />

ul. Partyzantów 8a, 38-200 Jasło<br />

tel.: 13 446 24 52<br />

tel.kom.: 601 792 031<br />

Józef Knap<br />

ul. Dąbrówki 6, 35-036 Rzeszów<br />

tel.kom.: 508 181 801<br />

email: jozefknap1@wp.pl<br />

mgr Krzysztofa Leśniowska<br />

ul. Osmeckiego 23a lok.7, 35-506 Rzeszów<br />

tel.kom.: 509 440 624<br />

email: krzysia51@gmail.com<br />

inż. Wojciech Sowiński<br />

Jasionka 22, 36-002 Jasionka<br />

tel.kom.: 507 116 748<br />

email: wojsow3@wp.pl<br />

POMORSKIE<br />

Marek Brunka<br />

Pawłowo ul. Leśna 2, 89-620 Chojnice<br />

tel.: 52 397 4662<br />

tel.kom.: 604 248 518<br />

email: marekbrunka@tlen.pl<br />

www: www.bioemy.pl<br />

Ryszard Rabeszko<br />

Rodowo 12, 82-550 Prabuty<br />

tel.: 552781684<br />

tel.kom.: 693 370 850<br />

email: rabeszko.r@op.pl<br />

mgr inż. Krzysztof Szarek<br />

ul. Wysoka 51b, 89-600 Chojnice<br />

tel.: 698 750 348<br />

email: sarna723@wp.pl<br />

ŚLĄSKIE<br />

Rafał Dądela<br />

ul.Kosmowskiej 9 lok.18,<br />

42-200 Częstochowa<br />

tel.kom.: 505 028 455<br />

email: rafal@inds.pl<br />

mgr inż. Izabela Jaglarz<br />

ul. Sienkiewicza 16, 42-583 Bobrowniki<br />

tel.: 32 287 40 35<br />

tel.kom.: 509 477 441<br />

email: ijaglarz@emeko.pl<br />

www: www.vilamalia.com<br />

mgr inż. Jarosław Jaglarz<br />

ul. Sienkiewicza 16, 42-583 Bobrowniki<br />

tel.: 32 287 40 35<br />

tel.kom.: 512 021 572<br />

email: jjaglarz@vilamalia.com<br />

www: www.vilamalia.com<br />

mgr inż. Fanny Madalińska<br />

ul. Długa 146, 42-233 Wierzchowisko<br />

tel.: 79 338 46 41<br />

email: fanny.madalinska@gmail.com<br />

mgr inż. Józef Madaliński<br />

ul. Długa 146, 42-233 Wierzchowisko<br />

tel.kom.: 606 350 528<br />

email: jmadalinski@gmail.com<br />

Jerzy Szczerba<br />

ul. Orkana 4, 43-300 Bielsko Biała<br />

tel.kom.: 796 796 654<br />

email: radamo@interia.pl<br />

Barbara Wójcik<br />

ul. Krzywolaków 23, 43-512 Kaniów<br />

tel.kom.: 515 075 851<br />

email: simone.22@o2.pl<br />

ŚWIĘTOKRZYSKIE<br />

Łukasz Basiak<br />

ul.Leśna 21, 26-230 Radoszyce<br />

tel.kom.: 793 300 015<br />

WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br />

mgr inż. Zenon Jasielon<br />

ul. Gołdapska 16 lok.3, 19-400 Olecko<br />

tel.kom.: 601 229 636<br />

email: zenon.jasielon@neostrada.pl<br />

WIELKOPOLSKIE<br />

Andrzej Całka<br />

ul.Wyspiańskiego 12, 62-800 Kalisz<br />

tel.kom.: 514 306 444<br />

Michał Fedosz<br />

ul. Głuszyna 151B, 61-329 Poznań<br />

tel.: 61 878 82 63<br />

tel.kom.: 601 722 342<br />

email: ema-fm@wp.pl<br />

mgr inż. Elżbieta Gacka<br />

Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew<br />

tel.kom.: 784 303 625<br />

email: eg@probiotics.pl<br />

mgr inż. Sławomir Gacka<br />

Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew<br />

tel.kom.: 721 20 30 40<br />

email: sg@probiotics.pl<br />

mgr Magdalena Górska<br />

Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew<br />

tel.kom.: 662 066 941<br />

email: mg@probiotics.pl<br />

www: www.probiotics.pl<br />

mgr inż. Barbara Grzyb<br />

Siedlików 126, 63-500 Ostrzeszów<br />

tel.: 62 732 07 47<br />

email: barbara.grzyb@probiotics.pl<br />

Leszek Handzewniak<br />

ul. Poznańska 2a,<br />

64-200 Wolsztyn-Karpicko<br />

tel.kom.: 724 200 240<br />

email: biomedyk@onet.pl<br />

mgr inż. Mirosław Hartwich<br />

Skiereszewo, os. Bajkowe 23,<br />

62-200 Gniezno<br />

tel.kom.: 663 398 855<br />

email: mirek.hart@gmail.com<br />

mgr inż. Grażyna Jakubowska<br />

ul. Przejezdna 2, 64-100 Leszno<br />

tel.: 65 529 50 19<br />

tel.kom.: 504 022 844<br />

email: agnes-em-world-leszno@wp.pl<br />

mgr inż. Kazimierz Kosakowski<br />

Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina<br />

tel.: 61 812 21 10<br />

tel.kom.: 502 648 417<br />

email: kosakowscy@wp.pl<br />

Paweł Kuliński<br />

Wojciechowo 98, 63-233 Jaraczewo<br />

tel.kom.: 663 325 800<br />

email: www709@wp.pl<br />

dr Danuta Olejnik<br />

ul. Stawna 26, 62-064 Plewiska<br />

tel.kom.: 508 631 371<br />

email: danuta.olejnik@probiotics.pl<br />

Mirosław Serafinowicz<br />

Grabina 5, 62-660 Dąbie<br />

tel.: 63 271 09 13<br />

tel.kom.: 601 719 841<br />

email: grabina_gms@wp.pl<br />

www: www.ecograbina.pl<br />

Andrzej Szulc<br />

Jabłonowo 27, 64-850 Ujście<br />

tel.kom.: 601 790 322<br />

email: eliza@hot.pl<br />

mgr inż. Kazimierz Zgoła<br />

ul. Przejezdna 2, 64-100 Leszno<br />

tel.kom.: 504 093 834<br />

email: agnes-em-world-leszno@wp.pl<br />

ZACHODNIOPOMORSKIE<br />

Iwona i Zbigniew Fijałkowscy<br />

Dobrosławiec 17, 72-130 Maszewo<br />

tel.: 91 418 74 42<br />

tel.kom.: 604 976 066<br />

email: zifi123@gmail.com<br />

Marcin Majda<br />

ul. Jedności Narodowej 57,<br />

78-100 Kołobrzeg<br />

tel.kom.: 600 465 951<br />

email: biuro@bionarzedzia.pl<br />

inż. Wojciech Olszanowski<br />

ul. Łukasińskiego 133A, 72-006 Mierzyn<br />

tel.kom.: 601 747 969<br />

email: wolszan@op.pl<br />

www: www.probionatura.pl<br />

ProBiotics Polska Sp. z O.O.<br />

ul. Erazma Ciołka 15/209, 01-445 Warszawa<br />

adres do korespondencji: Bratuszyn 21, 62-700 Brudzew<br />

tel (63) 279 87 25, fax (63) 220 46 65<br />

mail: biuro@probiotics.pl<br />

Zapraszamy do sklapów internetowych:<br />

www.bioemy.pl • www.probiopharma.pl • probioemy-sklep.pl • sklep.mikrobiotyk.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 32<br />

DR JÓZEF KROP - LEKARZ MEDYCYNY EKOLOGICZNEJ, AUTOR<br />

Ratujmy się<br />

– elementarz medycyny ekologicznej<br />

„Lekarz przyszłości nie będzie aplikował leków, lecz zwróci uwagę pacjenta na styl jego życia,<br />

zadba o dietę oraz wskaże przyczyny chorób i sposób jak im zapobiegać.”<br />

Thomas A. Edison<br />

„Nareszcie ukazała się książka o charakterze<br />

popularno-naukowym dr<br />

Józefa KROPA p.t. „Ratujmy się: elementarz<br />

medycyny ekologicznej".<br />

Jest to w pełnym tego słowa znaczeniu<br />

elementarz, ponieważ jest niezwykle<br />

przystępnie napisana i opisuje<br />

(czytaj zaleca) podstawy profilaktyki<br />

zachowania dobrego zdrowia. Książka<br />

szczególnie cenna, ponieważ łączy<br />

dwie dziedziny wiedzy: medycynę<br />

i ekologię - dziedziny o olbrzymim<br />

potencjale wiedzy światowej, ale głównie<br />

przedstawiane w oddzielnych dysertacjach.<br />

To obszerne opracowanie<br />

zwraca szczególnie uwagę, w formie<br />

ostrzeżenia następstw (niestety obecne<br />

już w wielu miejscach na świecie)<br />

tragicznie zmienionego środowiska,<br />

że do tego stanu rzeczy dokładamy<br />

sobie niewłaściwą dietę, niewłaściwy<br />

sposób codziennego bytowania,<br />

nieumiejętne stosowanie środków<br />

chemicznych, samowolnie zażywanych<br />

lekarstw itp. Opracowanie jest<br />

szczególnie cenne, ponieważ pisze<br />

go lekarz - ekolog z ponad 30-letnim<br />

doświadczeniem, z „zaszczepioną" od<br />

czasów swoich studiów ideą Profesora<br />

Juliana Aleksandrowicza - krakowskiego<br />

hematologa - ideą jak na owe<br />

czasy pionierską, wskazującą na silną<br />

współzależność organizmu ludzkiego<br />

ze środowiskiem.<br />

Książka zawiera szereg opisów nowych<br />

metod terapeutycznych (stosowanych<br />

w Kanadzie i USA), jak<br />

i nowego podejścia do prowadzenia<br />

pacjenta w czasie terapii, a wiadomo<br />

co „nowe", zwłaszcza na naszym starym<br />

kontynencie europejskim, może<br />

budzić kontrowersję, jeśli jednak<br />

to „nowe" ma dobre rezultaty terapeutyczne,<br />

warto mu się przyjrzeć.<br />

Autor książki z całą mocą kładzie<br />

nacisk na profilaktykę, zarówno dotyczącą<br />

środowiska, jak i nas samych,<br />

BIURO ZAMÓWIEŃ:<br />

audiobook<br />

jest przeciwnikiem „terapii jednego<br />

dnia", często uśmierzającej objawy<br />

doprowadzające niejednokrotnie do<br />

tragicznych następstw, wskazuje na<br />

poszukiwanie przyczyny schorzenia<br />

w bardzo szerokim spektrum, w oparciu<br />

o wymienione zasady medycyny<br />

ekologicznej. Książkę nie tylko przeczytajmy,<br />

ale studiujmy, stosujmy<br />

się do podanych zasad - bo przecież<br />

zdrowie jest ponad wszystko cenniejsze.<br />

Jak już przeczytamy, polećmy ją<br />

naszym bliskim i znajomym.<br />

Prof. dr. hab. Zbigniew Dąbrowski<br />

Uniwersytet Jagielloński<br />

Wiceprezes Polskiego Klubu<br />

Ekologicznego<br />

MEDYCYNA EKOLOGICZNA<br />

Medycyna ekologiczna powstała jako odpowiedź na zastraszające i niekontrolowane<br />

globalne rozprzestrzenianie się (głównie po drugiej wojnie światowej)<br />

toksycznych substancji chemicznych. Prowadzone przez ponad 50 lat<br />

badania naukowe nad wpływem toksycznych substancji i zdegradowanego<br />

środowiska na zdrowie człowieka dały możliwość leczenia przewlekłych<br />

chorób, a przede wszystkim dały odpowiedź na pytanie jak im zapobiegać.<br />

„Rewolucja w medycynie już się rozpoczęła. Ludzie zazcynają brać w swoje ręce<br />

odpowiedzialność za swoje zdrowie, decydując o jakości wyboru pożywienia,<br />

wody i powietrza, od których zależy ich życie. Coraz więcej osób odrzuca toksyczne<br />

leczenie im oferowane... Ja dziękuję Bogu za takich ludzi jak dr Józef Krop<br />

i za takie książki jak ta. Zachęcam wszystkich, którzy chcą zachwać zdrowie, lub<br />

wyzdrowieć, jeżeli zachorowali, by przeczytali uważnie tę książkę i przyłączyli<br />

się do tego rewolucyjnego ruchu, który się właśnie zaczyna”.<br />

Z przedmowy Berkley Bedell -<br />

byłego członka Kongresu USA<br />

REWOLUCJA W MEDYCYNIE<br />

Ta książka powinna być w każdym domu. Ta książka to rewolucja w medycynie,<br />

o której mówili już dawno wybitni naukowcy:<br />

„Przede wszystkim nie szkodzić.”<br />

„Medycyna nie jest nauką ale sztuką.”<br />

„Każda choroba ma swój własny charakter i pochodzi z zewnętrznych przyczyn.”<br />

„Niech pokarm będzie twoją medycyną.”<br />

Hipokrates c 460 - c 377 p.n.e.<br />

„Aby zrozumieć człowieka, należy zrozumieć jego świat, środowisko, w którym żyje.”<br />

Arystoteles c 384 - c 322 p.n.e.<br />

Biuro zamówień:<br />

e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

tel. 696 007 321<br />

tel 604 563 321<br />

www.ElementarzMedycynyEkologicznej.pl<br />

„Szukaj uleczenia w przyczynie, organizm sam jest najlepszym lekarzem.”<br />

Platon c 429 - c 347 p.n.e.<br />

Książka ta dedykowana jest tym wszystkim, którym nadano miano neurotyków,<br />

hipochondryków, histeryków, rządnych uwagi lub cierpiących z powodu<br />

psychosomatycznych zaburzeń, podczas gdy w rzeczywistości ich choroby<br />

wywołane zostały czynnikami środowiskowymi.<br />

Gazeta TARGOWA


www.ElementarzMedycynyEkologicznej.pl<br />

Str. 33<br />

Dr Józef Krop<br />

– lekarz, specjalista medycyny ekologicznej<br />

Lekarz z ponad trzydziestoletnią<br />

praktyka kliniczną. Jeden z najbardziej<br />

wybitnych specjalistów Medycyny<br />

Ekologicznej (ME) polskiego<br />

pochodzenia. Członek Amerykańskiej<br />

Akademii Medycyny Ekologicznej<br />

(Fellow of the American Academy of<br />

Environmental Medicine, FAAEM).<br />

Absolwent Krakowskiej Akademii<br />

Medycznej, obecnie Collegium Medicum<br />

UJ, (1968). Specjalista I stopnia<br />

w pediatrii. Od 1972 zamieszkały<br />

w Kanadzie. Po ukończeniu wymaganych<br />

kursów w Ontario, Saskatchewan<br />

i Manitobie otworzył praktykę<br />

lekarską w Toronto w 1977.<br />

W 1983 uzyskał dyplom specjalisty<br />

ME z Amerykańskiej Akademii Medycyny<br />

Ekologicznej (American Academy<br />

of Environmental Medicine,<br />

AAEM), Organizacji akredytowanej<br />

przez amerykańską Radę Akredytacji<br />

Medycznego Kształcenia Podyplomowego<br />

(Accreditation Council for<br />

Continuing Medical Education, AC-<br />

CME).<br />

W 1985 razem z innymi lekarzami<br />

założył Kanadyjskie Stowarzyszenie<br />

Medycyny Ekologicznej (Canadian<br />

Society for Environmental Medicine,<br />

CSEM), od którego w 1996 otrzymał<br />

nagrodę im. Dr John Maclennan. Brał<br />

udział w międzynarodowej komisji<br />

Brundtland, której raport o stanie<br />

środowiska naturalnego ‘Our Common<br />

Future’ opublikowano w1987.<br />

Był członkiem zarządu AAEM<br />

w1993. W 1997 został honorowym<br />

członkiem British Society for Ecological<br />

Medicine. Był medycznym doradcą<br />

kanadyjskiego ‘Alive Magazine’.<br />

W 1999 otrzymał nagrodę AAEM im.<br />

Joanathan Forman za wkład do medycyny<br />

ekologicznej.<br />

Duży wpływ na jego podejście do<br />

pacjenta i rozumienie medycyny wywarł<br />

prof. dr. Julian Aleksandrowicz<br />

z Krakowa, prekursor ME w Polsce<br />

oraz dwóch kanadyjskich lekarzy, dr<br />

Abram Hoffer, wybitny psychiatra,<br />

wspołtwórca medycyny ortomolekularnej<br />

z Saskatchewan i dr John<br />

Maclennan z Hamilton, Ontario<br />

twórca ME w Kanadzie. Właśnie oni<br />

rozbudzili w nim zainteresowanie<br />

prewencją chorób przewlekłych uwarunkowanych<br />

środowiskiem i nieprawidłowym<br />

odżywianiem.<br />

ME uwzględnia wpływ stresorów:<br />

fizycznych, chemicznych, biologicznych<br />

(pokarmy, drobnoustroje)<br />

i psychicznych na człowieka w środowisku,<br />

w którym żyje, i w globalnym<br />

środowisku zewnętrznym. Podejście<br />

to budzilo w latach 1980- 90 kontrowersje<br />

w środowisku medycyny alopatycznej.<br />

Diagnostyka i leczenie,<br />

szczególnie Chemicznej Nadwrażliwości<br />

(Multiple Chemical Sensitivity,<br />

MCS) napotkały silną krytykę i opór<br />

władz medycznych. Broniąc ME,<br />

uzyskał masowy rozgłos i poparcie<br />

dla ME wśród społeczeństwa kanadyjskiego.<br />

Będąc w centrum tej krytyki<br />

przedstawił naukowe podstawy ME<br />

jako nowej dziedziny, dającej podstawy<br />

do skutecznego i przyczynowego<br />

leczenia pacjenta. Wysiłek jego i kolegów<br />

utorował drogę do początków<br />

edukacji o ME – m.in. poprzez publikacje<br />

w prestiżowym ‘Canadian Medical<br />

Association Journal’.<br />

Przez ostatnie 12 lat pracował nad<br />

sposobem powstrzymania plagi Boreliozy,<br />

choroby rozprzestrzeniającej się<br />

w całym świecie, a szczególnie w Ameryce<br />

Północnej. Jego doświadczenie<br />

i sukcesy w przywracaniu zdrowia<br />

przyciągały do jego praktyki pacjentów<br />

z całej Kanady. Brał udział w badaniach<br />

naukowych Instytutu Pediatrii<br />

w Krakowie i na University of Toronto.<br />

Publikował w czasopismach naukowych,<br />

jak również napisał rozdziały<br />

do książek: ‘Ending Denial: the Lyme<br />

Disease Epidemic’ i ‘Uzdrowić Ziemię’<br />

Ekosystem–Dziedzictwo Natury.<br />

Jego książka ‘Healing the Planet<br />

One Patient at a Time: A Primer in<br />

Environmental Medicine’ jest jednym<br />

z podręczników w Institute of<br />

Holistic Nutrition w Kanadzie. Polskie<br />

wydanie tej książki ‘Ratujmy się:<br />

Elementarz Medycyny Ekologicznej’,<br />

jak również zorganizowanie trzech<br />

konferencji w Collegium Medicum<br />

UJ w Krakowie pomogło zaszczepić<br />

ideę ME w Polsce.<br />

Dr Krop jest bratem prof. zw. dr hab.<br />

Karola Kropa z AGH. Żona dr Józefa<br />

Kropa, Elżbieta, jest kanadyjką polskiego<br />

pochodzenia. Państwo Krop<br />

mają czwórkę dzieci i dwoje wnuków.<br />

Przeszedł na emeryturę w 2010, aby<br />

wraz z córką Joanną, utworzyć centrum<br />

holistycznego leczenia ‘EcoHealth and<br />

Wellness’ w Mississauga, Ontario.<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 34<br />

19-21 lutego 2016<br />

Nowa Hala EXPO/MOSiR, Łódź<br />

Ludwik<br />

Apolinarski<br />

Organizator Wystawy.<br />

Zarząd DLG AgroFood<br />

Sp. z o.o.<br />

Wiodąca wystawa rolnicza południowej Polski<br />

• 49.000 zwiedzających<br />

w 2014<br />

• ponad 470 wystawców<br />

• 45 ha powierzchni<br />

wystawienniczej<br />

• kompleksowy program<br />

techniki rolniczej<br />

XIII edycja<br />

Kolejna Opolagra<br />

odbędzie się<br />

10-12 czerwca 2016 r.<br />

w Kamieniu Śląskim<br />

• profesjonalna<br />

prezentacja maszyn<br />

• wystawa zwierząt<br />

wraz z aukcją<br />

• nowość komis<br />

maszyn używanych<br />

Gazeta TARGOWA<br />

www.opolagra.pl • www.facebook.com/opolagra


Languages:<br />

WEST 1<br />

WEST 2<br />

PAVI LON /<br />

PAVILION 11<br />

SÜD / SOUTH 1<br />

NORD /<br />

NORTH 1<br />

OST /<br />

EAST 3<br />

OST /<br />

EAST 2<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Minister rolnictwa<br />

i rozwoju wsi<br />

– strona 13<br />

AGRITECHNICA<br />

– strony 6, 7<br />

Exhibition Department<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Carl-Albrecht Bartmer<br />

President of the DLG,<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Dr. Reinhard Grandke<br />

of the Deutsche<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gesellschaft<br />

Chief Executive Manager<br />

of the Deutsche<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gesellschaft<br />

The World’s No. 1<br />

Freya von Rhade<br />

Project Manager<br />

AGRITECHNICA<br />

Peter Grothues<br />

Managing director of<br />

exhibition department DLG<br />

and of DLG Service GmbH<br />

Agritechnica <strong>2015</strong><br />

największe targi rolnicze na świecie już w listopadzie<br />

Str. 35<br />

10-14 listopada <strong>2015</strong> (dni ekskluzywne<br />

8-9 listopada) na terenie wystawowym<br />

w Hanowerze.<br />

Już ponad 2 400 wystawców z 49 krajów<br />

zgłosiło uczestnictwo w Targach<br />

Agritechnica w Hanowerze.<br />

Wszystkie znaczące marki są reprezentowane<br />

na Agritechnica i zaprezentują<br />

swe nowości i ulepszenia. Liczbą<br />

zgłoszeń firm na chwilę obecną jest na<br />

podobnym poziomie, co przy rekordowej<br />

poprzedniej edycji.<br />

Udział firm spoza Niemiec stale<br />

wzrasta i jest obecnie na poziomie 54%.<br />

Wśród 1 280 firm dominują te z Włoch<br />

– 344, Holandii – 112, Turcji – 92,<br />

Francji – 91, Austrii – 65, Polski – 61,<br />

Chin – 50, USA – 46, Hiszpanii – 42,<br />

Danii – 41, Wielkiej Brytanii – 40, Finlandii<br />

– 38 i Kanady – 36.<br />

Tak duży udział międzynarodowych<br />

marek świadczy o rosnącej pozycji<br />

Agritechnica jako platformy do prezentacji<br />

nowości i jako magnesu dla<br />

profesjonalistów branży rolniczej z całego<br />

świata. Podczas edycji 2013 targi<br />

odwiedziło 450 000 zwiedzających,<br />

z czego 107 000 z zagranicy.<br />

Wśród bogatego programu fachowego<br />

nie zabraknie najaktualniejszych tematów:<br />

„Smart Farming”, „Najważniejsze<br />

Światowe Uprawy”, „Systemy i Części”,<br />

nowość „Międzynarodowe Centrum<br />

Handlu i Usług”, „Warsztat LIVE” etc.<br />

Międzynarodowe delegacje mogą<br />

nawiązać kontakty w „International<br />

Visitor’s Lounge” w Pawilonie World<br />

Expo.<br />

Firma DLG AgroFood wspiera finansowo<br />

zorganizowane grupy zwiedzających<br />

i posiada pulę biletów dla<br />

gości indywidualnych.<br />

Zapraszamy na www.dlg-agrofood.pl.<br />

Organizator<br />

www.DLG.org<br />

Gazeta Targowa obecna w Hanowerze<br />

310318_DLG_AZ_AT_<strong>2015</strong>_PL_148x208+5_RZ.indd 1 29.04.15 10:28<br />

Targom w Hanowerze towarzyszyło specjalne wydanie Gazety Targowej,<br />

przygotowane w języku angielskim. Planujemy obecnie czwartą edycję.<br />

AGRITECHNICA<br />

Welcome to AGRTECHNICA – the most significant agricultural event in the world<br />

HANOVER, 10-14 November 2009<br />

The World’s No. 1<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

Welcome to AGRTECHNICA – the most significant agricultural event in the world<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

AGRITECHNICA<br />

HANOVER, 15-19 November 2011<br />

The World’s No. 1<br />

Herzlich willkommen auf der AGRITECHNICA – Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, tel. +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

AGRITECHNICA<br />

Languages:<br />

HANOVER, 12-16 November 2013<br />

Carl-Albrecht Bartmer Dr. Reinhard Grandke<br />

President of the DLG, Chief Executive Manager<br />

Freya von Rhade<br />

Project Manager<br />

Dr. Jochen Köckler<br />

Managing Director<br />

Fot. Dawid Kołpak<br />

Welcome to AGRITECHNICA<br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

Five<br />

Gold<br />

Medals<br />

and<br />

28 Silver<br />

Medals<br />

for<br />

Innovations<br />

AGRITECHNICA<br />

– International<br />

Conferences<br />

Welcome to AGRITECHNICA<br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

ME SE BAHNHOF / EXHIBITION STATION<br />

Two gold<br />

innovations<br />

awards and<br />

39 silver<br />

innovations<br />

awards for<br />

Agritechnica<br />

2011<br />

pages 4, 5<br />

Key<br />

information<br />

for your visit<br />

to AGRITECHNICA<br />

NORD / NORTH 2<br />

Events and conferences<br />

at the Convention<br />

Center (CC) Key information<br />

page 10 for your visit it to AGRITECHNICA<br />

pages 8, 9<br />

Minister Marek Sawicki i Gazeta Targowa<br />

witają rolników i wystawwców z Polski<br />

Marek Sawicki<br />

Polish<br />

exhibitors at<br />

AGRITECHNICA<br />

Opening hours • Admission Prices • Shuttle busses • Information Stands<br />

DLG Stand and Innovations Stand • Visitor Service<br />

International Visitors’ Lounge • Exhibition catalogue • Route planner<br />

Herzlich willkommen auf<br />

der AGRITECHNICA<br />

Events,<br />

Tagungen,<br />

Kongresse<br />

und mehr<br />

Seite 6<br />

– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

AGRITECHNICA Neuheiten 2013<br />

– Wegweiser der Agrarbranche!<br />

4 Goldmedaillen • 33 Silbermedaillen<br />

Polscy wystawcy<br />

na wystawie AGRITECHNICA<br />

Seite 4, 5<br />

Minister Stanisław Kalemba und die Messezeitung<br />

begrüßen die Landwirte und Aussteller aus Polen<br />

Stanisław<br />

Kalemba<br />

Ministers für<br />

Landwirtschaft<br />

und ländliche<br />

Entwicklung<br />

Aussteller aus Polen<br />

AGRITECHNICA 2013<br />

Seite 8, 9<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Już dzisiaj zapraszamy do promocji Państwa firmy na łamach specjalnego wydania Gazety Targowej – w listopadzie <strong>2015</strong> r. na kolejnej Agritechnice.<br />

Biuro reklamy: tel. 696 007 321, redakcja@fodo.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 36<br />

HORT-TECHNIKA<br />

Targi Sadownictwa<br />

i Warzywnictwa<br />

27-28 listopada <strong>2015</strong> r.<br />

ekspozycja oferty grup<br />

producentów<br />

wsparcie najważniejszych<br />

instytucji i organizacji<br />

w branży<br />

udział osób decyzyjnych<br />

w sprawach zakupów<br />

przetwórstwo na<br />

poziomie gospodarstwa<br />

alternatywą dla produkcji<br />

Panel Pszczelarski z udziałem<br />

przedsiębiorstw pszczelarskich,<br />

sklepów, hurtowni<br />

oferta nowoczesnych<br />

maszyn i urządzeń dla<br />

producentów<br />

bogaty program<br />

konferencji,<br />

warsztatów<br />

i pokazów<br />

www.hort-technika.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 37<br />

Klucz do<br />

skutecznego<br />

nawożenia<br />

rzepaku<br />

Zalecenia uprawowe<br />

rzepak<br />

Basfoliar® 2.0<br />

12-4-6+S<br />

Solubor® DF<br />

lub ADOB® Bor<br />

ADOB® Mn IDHA<br />

5 l/ha<br />

1,5 kg/l/ha<br />

1 l/kg/ha<br />

Basfoliar® 2.0<br />

12-4-6+S<br />

Solubor® DF<br />

lub ADOB® Bor<br />

ADOB® Mn IDHA<br />

5 l/ha<br />

Basfoliar® 2.0<br />

36 Extra<br />

5 l/ha<br />

1,5 kg/l/ha<br />

Solubor® DF<br />

lub ADOB® Bor<br />

1,5 kg/l/ha<br />

Basfoliar® 2.0<br />

36 Extra<br />

Solubor® DF<br />

lub ADOB® Bor<br />

5 l/ha<br />

1,5 kg/l/ha<br />

1 kg/ha ADOB® Siarka 2 kg/ha ADOB® Fe IDHA 1 kg/ha<br />

ADOB® 2.0 Mo<br />

0,1 l/ha<br />

ADOB® 2.0 Mo<br />

0,1 l/ha<br />

Nawozy typu ADOB®<br />

2.0<br />

i Basfoliar®<br />

2.0<br />

stanowią kompleksowy i skuteczny<br />

program dolistnego nawożenia rzepaku.<br />

Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów,<br />

specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.<br />

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB 2.0 Basfoliar 2.0<br />

nawozy<br />

ADOB®<br />

www.adob.com.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 38<br />

Albumy można zamówić w Centrach Mikroorganizmów, u Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii oraz w sklepie internetowym www.probiotics.pl<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Wydawca albumu: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, ul. Erazma Ciołka 15, lokal 214, 01-445 Warszawa<br />

Adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 66 lokal 4, 00-950 Warszawa, e-mail: biuro@dziedzictwonatury.pl<br />

tel.: (22) 828 80 11, tel. kom.: Bogusław Hezler (dyrektor biura) - 662 180 046


Str. 39<br />

Zapraszamy na targi <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> - stoisko nr D291<br />

Vogel&Noot: 602 402 300, 602 384 800<br />

Dangreville: 604 455 000<br />

HAWE: 608 216 277<br />

ul. Opolska 39, 49-100 Niemodlin, tel. 77 460 61 29<br />

www.vogelnoot.pl, e-mail: biuro@vogelnoot.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 40<br />

Agro-Silesia Grzegorz Wilczok<br />

ul. Żniwna 5, 41-103 Siemianowice Śląskie<br />

Tel. 32 220 40 65, fax 32 220 40 66, tel. Kom. +48 609 192 400, +48 693 206 520, +48 609 626 400<br />

www.agro-silesia.pl, e-mail: biuro@agro-silesia.pl<br />

Agro-Silesia Grzegorz Wilczok<br />

to firma działająca w branży rolniczej, która zajmuje się<br />

sprzedażą i serwisem następujących marek:<br />

- Maszyn niemieckiej firmy Köckerling, (głównie do uprawy<br />

bezorkowej tj. grubery oraz agregaty uprawowo-siewne<br />

oraz maszyny do pielęgnacji i podsiewu traw),<br />

- Rozsiewaczy do nawozów i wapna duńskiej firmy Bredal,<br />

- Wozów przeładunkowych niemieckiej firmy Güstrower,<br />

- Przyczep i naczep na licencji niemieckiej Agroliner,<br />

- Opryskiwaczy samojezdnych i ciąganych Holenderskiej<br />

firmy Agrifac,<br />

- Przystawek do kukurydzy i słonecznika węgierskiej firmy Oros<br />

Oferuje także:<br />

- Precyzyjne rolnictwo (montaż systemów prowadzenia<br />

równoległego w ciągnikach i maszynach rolniczych,<br />

precyzyjne rozsiewanie nawozów, skanowanie<br />

i pobieranie próbek gleby),<br />

- Nawozy i nasiona dwóch międzynarodowych koncernów<br />

FMC Corporation oraz NUFARM,<br />

- Oleje i smary - Millers Oils,<br />

- Usługi agrotechniczne głównie siewu przy pomocy<br />

agregatów uprawowo-siewnych Ultima i uprawy<br />

gruberami firmy Köckerling,<br />

- Nawozy włoskiej firmy NaturalCrop<br />

Sukces firmy Agro-Silesia leży w praktycznych rozwiązaniach,<br />

stałym dialogu z rolnikami, organizacji szkoleń w tym na operatorów rolniczych<br />

maszyn samobieżnych, doradztwie oraz pokazach pracy maszyn.<br />

Gazeta TARGOWA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!