4

1011471d
  • No tags were found...

ÖKOHAUSGER

ΚΤΙΖΟΥΜΕΤΟΜΕΛΛΟΝΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕΤΗΝΠΟΙΟΤΗΤΑΖΩΗΣΓΙΑΕΣΑΣΚΑΙΤΗNΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΣΑΣ

Ηακρίβειασχεδιασμούκαικατασκευής,απόλυτασυνυφασμένεςμετηντελειότητακαιτηνποιότητα.Προσεγμένη

καισχολαστικήκατασκευήμεέμφασηστηνλεπτότητα καιτηντελειότητα,βασισμένηεξολοκλήρουσεμια

ενεργειακάαποδοτικήτεχνολογίαδόμησης.Κατοικίεςκατασκευασμένες,κάτωαπότηνεπίβλεψηκαιέλεγχοτων

έμπειρωνκαιεξειδικευμένωνανθρώπωνμαςπου δεναφήνουνπεριθώρια σφαλμάτωνκαιπαραλείψεων.

Έχουμεαλλάξειταδεδομένακαιτιςδυνατότητεςστονκατασκευαστικόχώρο!

ΓΝΩΡΙΣΤΕΤΗΝ ÖKOHAUSGER

ΕπισκεφθείτετηνιστοσελίδαμαςκαιμάθετεπερισσότεραγιατηνÖKOHAUSGER.

Μάθετεγιατηντεχνολογίαμας,τιςκαινοτόμεςμεθόδουςδόμησηςμαςκαιταπρωτοποριακάυλικάπου

χρησιμοποιούμε.Συμπληρώστετηνφόρμαεπικοινωνίαςπουθαβρείτεστοπάνωμέροςτηςιστοσελίδαςμας

καιθαανταποκριθούμεάμεσαστοαίτημαμας.

ΕΛΠΙΔΟΣ6,ΜΕΝΕΟΥ

ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΦΑΞ:24425524

E:okohausger@cytanet.com.cy

E:info@okohausger.com

W:www.okohausger.com

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

70002797

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥΛΑΡΝΑΚΑΣ

Απόαυτότονσύνδεσμοhttps://www.scan.me/download/,

μπορείτε να Εγκαταστήσετε δωρεάν στο κινητό σας το

πρόγραμμαQRCodeReader.Στηνσυνέχειασκανάρετεκαι

ακολουθήστετηνÖKOHAUSGERπαντού,στοδιαδίκτυο.

FIND USON:

www.okohausger.com

More magazines by this user
Similar magazines