KIO Keramika d.o.o. Tvornice keramičkih pločica - Unido

unido.org

KIO Keramika d.o.o. Tvornice keramičkih pločica - Unido

KIO Keramika d.o.o.

Tvornice keramičkih pločica

SADRŽAJ:

1.) Općenito KIO Keramika d.o.o.

2.) Mjera za poboljšanje komunikacije

- prikupljanje prijedloga zaposlenika koji doprinose

poboljšanju: - produktivosti

- okolišnog

- socijalnog aspekta

društvene odgovornosti

mr. sc. Verica Hocenski

Rukovoditelj Sektora upravljanja Sustavima

Menagement representative za SUK i SUO


KIO Keramika d.o.o.

- bavi se proizvodnjom keramičkih pločica

od 1981. godine,

- investicijama u 2003, 2004 i 2005 povećan

je kapacitet sa 4.000.000 na 7.500.000 m 2

u 2006.

- proizvodi zidne i podne pločice za

unutarnja i vanjska oblaganja

Proizvodnja se odvija na dvije lokacije:

- Orahovica

- Rujevac


KIO Keramika d.o.o.

Slika pogona u Orahovici


KIO Keramika d.o.o.

Slika pogona u Rujevcu


VIZIJA KIO KERAMIKE d.o.o.

najveći regionalni proizvođač keramičkih

pločica

-povećati prodaju na domaćem tržištu na najmanje

25 %

- regionalni lider sa 10% tržišnih udjela (Slovenija,

Srbija, BiH, Makedonija, Mađarska, Rumunjska,

Bugarska, Albanija)

- izvoziti na sva ostala izvozna tržišta

- biti nositelj razvoja društvene sredine

- osigurati radne, socijalne, ekološke i ostale

standarde koji ga čine najpoželjnijim mjestom za rad

svojih zaposlenih


MISIJA KIO KERAMIKA d.o.o.

“MI PRUŽAMO UGOĐAJ TOPLINE VAŠEG DOMA

KVALITETOM I DIZAJNOM NAŠE

VRHUNSKE KERAMIKE”

Aktivnosti svih zaposlenih usmjerene su na:

- kupca, povećanje njegovog zadovoljstva,

- postizanje partnerstva sa dobavljačima uz

optimalne troškove,

- čuvanje okoliša i sigurnosti rada

- stalnim unapređenjem postići veću uspješnost

poslovanja

- poboljšati poziciju na tržištu.


U KIO Keramika d.o.o. uveden je

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA

kao alat za ostvarenje misije i vizije

Sustav čine:

- Sustav upravljanja kvalitetom ISO-9001 je

certificiran 1998, ISO-9001:94

- recertificiran 2001, ISO-9001:94

-itreći puta certificiran 2003, ISO-9001:2000

- Sustav upravljanja okolišem prema

ISO-14001:2004 certif. siječanj 2006. god.

- Plan je uvesti Sustav upravljanja zdravljem i

sigurnosti prema ISO-18001 do 2008.

- KIO ima i Hrvatski Znak kvalitete za pojedine linije

svojih proizvoda


Broj zaposlenih

KIO ima 506 zaposlenika

600

500

400

300

200

100

0

Kretanje broja zaposlenih

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.

Broj zaposlenih 329 340 370 380 383 384 396 398 468 506

Godine


Prodaja pločica u 2005.

80% izvoz i 20% domaće tržište

Srbija i C. Gora

9%

Makedonija

9%

Mađarska

8%

Njem. Austr. I Ital.

5%

Francuska

0,5%

Struktura prodaje

Slovačka

1%

Kosovo

0,5%

BiH

44%

Hrvatska

20%

Slovenija

4%

Hrvatska

Slovenija

BiH

Mađarska

Makedonija

Srbija i C. Gora

Francuska

Njem. Austr. I Ital.

Slovačka

Kosovo


2.) MJERA ZA POBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE

PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA

ZAPOSLENIKA KOJI MOGU

DOPRINIJETI UNAPREĐENJU


- Mjera za poboljšanje komunikacije

je kao postupak PO-18-03-01

uključena u Sustav upravljanja koji

se primjenjuje u oba sustava SUK i

SUO

- Norme ISO-9001:2000 i

ISO 14001:2004 zahtjevaju:

- kontinuirano poboljšanje

sustava

- zaposlenici su dužni

sudjelovati


Provođenje postupka

- Odgovoran je Tim za društvenu

odgovornost

-Tim čine: - rukovoditelji

- voditelji odjela

- Svaki odjel čini zaseban Tim na čelu s

voditeljem

- Sastanci Tima održavaju se prema

potrebi, a najmanje 1 puta mjesečno


Provođenje postupka

Na sastanku tima se odabiru teme za

koje će se prikupljati:

- ideje za poboljšanje,

- inovativni prijedlozi.

Naprimjer:

- Kako smanjiti škart,

- Kako smanjiti broj ozljeda,

- Kako smanjiti potrošnju vode...


- Sastanci Voditelja sa zaposlenicima

održavaju se u tjednu nakon

sastanka Tima za društ. odg.

- Voditelj iznosi predložene teme

- Prijedlozi se prikupljaju u kutije koje

se nalaze po odjelima na obrascu

OB-18-03-01

- Po odjelima se nalazi ukupno 18

kutija


- Prikupljeni prijedlozi se razmatraju

na sastancima Tima

- Odabiru se prijedlozi koji bi mogli

pridonijeti poboljšanju

- Na sastanku mora biti prisutno

minimum polovica članova Tima


- Vodi se evidencija svih prispjelih

prijedloga na OB-18-03-03

-Prihvaćeni prijedlozi se vode na

obrascu OB-18-03-02.


Način nagrađivanja

- Članovi tima Tima odlučuju koji

prijedlog ili inovacija može

doprinijeti poboljšanju

- Predsjednik Uprave donosi odluku

o realizaciji iste


Najučinkovitiji Tim

- Timovi koji daju najviše i najkvalitetnije

prijedloge za poboljšanje nagrađuju se

prigodnim domjenkom

-Zaprihvaćenu inovaciju Tim predlaže

% od uštede

(1-3 % za pojedinca ili Tim)

- O visini postotka nagrađivanja

odlučuje Predsjednik Uprave


Ime i prezime

Problem:

IDEJA ZA POBOLJŠANJE

Predložene mjere

IDENTIFIKACIJSKI BROJ: OB-18-03-1

IZDANJE: 0

PRERADBA: 0

DATUM: 22.11.2005.

Odjel Datum


Tvrtka Broj dokumenta

A. Definicija problema:

Tip otpada:

B. Vremenski plan (datum:

Početak:

Završetak:

C. Određivanje cilja:

Početni podatak:

Cilj za postizanje:

D. Osoba/Tim

Ime/Imena

Fotografije

DOKUMENTACIJA O IDEJAMA ZA POBOLJŠANJE

Definicija problema, tim i vremenski plan Opis

problema,

analiza

uzroka

i prikaz

rješenja

F. Analiza uzroka problema:

Uzrok problema:

G. Opcija za poboljšanje:

H. Detalji rješenja:

E. prikaz

problema

(podaci,

grafovi,

dijagrami,

skice)

IDENTIFIKACIJSKI BROJ: OB-18-03-02

IZDANJE: 0

PRERADBA: 0

DATUM: 22.11.2005.

Rezultati, koristi i plan za održavanje stanja

H. Rezultat poboljšanja:

I. Koristi od poboljšanja:

Uštede financijske:

J. Plan za održavanje i

praćenje:


PRAĆENJE MJERA

EVIDENCIJA PRISPJELIH IDEJA ZA POBOLJŠANJE

IDENTIFIKACIJSKI BROJ: OB-18-03-03

IZDANJE: 0

PRERADBA: 0

DATUM: 22.11.2005.

Tema Akcija Odgovornost Rok Rezultat Nestalost

Trajno

Trajno

Trajno

Trajno

Trajno

More magazines by this user
Similar magazines