Views
2 years ago

Bliżej Źródła nr 17 czerwiec 2016

Pismo Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju

Bliżej Źródła nr 17 czerwiec

NR 17 CZERWIEC 2016 PISMO PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SZCZAWNIE-ZDROJU B L I Ż E J ŹRÓDŁA Gdy w XVIII wieku w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła litanię, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu, Litania licząca 33 prośby, upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi. Mówiąc o Sercu Jezusa mamy na myśli Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka. Jego Serce, wzywane w Litanii, jest odzwierciedleniem Jego pochodzenia, życia i działalności. Wszystko, co mówimy o Sercu Pana Jezusa, mówimy o Nim całym. Dlatego przyjrzyjmy się poszczególnym wezwaniom tej Litanii. Spróbujmy odnaleźć jej biblijne podstawy oraz przesłanie na dzisiaj. Jezusa, poko- Serce ju i pojednanie nasze i krwawa ofiaro grzeszników Jezus jest dawcą pokoju, którego świat dać nie może. To On wyrywa nas z lęków i o- baw. Wiele razy mówi „Nie lękajcie się!”, „Niech się nie trwoży serce wasze” (por. Mt 10, 24 – 31; Mt 17, 7; Mk 16, 6; J 6, 20; J 114, 1). Jest to wezwanie do zachowania pokoju serca. W sposób pełny Jezus zostawia mi swój pokój po zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do zatrwożonych uczniów i mówi im: „Pokój wam” (Łk 24, 36). Ten pokój jest wyjątkowym darem, ponieważ połączony jest z ofiarowanym mi przebaczeniem i odkupieniem. „ Nigdy nie chciałem być popularny...” Serce Jezusa... Ojciec jak... parasol Mój bohater Szalona miłość 1

Bliżej Źródła nr 16 maj 2016
Bliżej Żródła nr 15 kwiecień 2016
Nr 162 - Parafia pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy
Bliżej Źródła nr 18 październik 2016
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 2 - styczeń 2015
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 1 - grudzień 2014
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 4 - marzec 2015
Bliżej Źródła nr 19 listopad 2016
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 3 - luty 2015
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 6 - maj 2015
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 5 - kwiecień 2015
DUC IN ALTUM! - Parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w ...
Kliknij - Parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie
Rok Fatimy. Cierpienie w służbie tryumfu ... - Vox Domini
Nr 12 _76_ BOŻE NARODZENIE - 2012 r - Parafia Ścięcia Św. Jana ...