15.06.2016 Views

Letopis-MAЈ-2015-2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Датум

1.5.2016.-

3.5.2016.

ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА

МАЈ 2016. ГОДИНЕ

Активности

Пролећни распуст

Ученици завршних разреда почели су са припремама за ПАРАДУ

МАТУРАНАТА.

11.5.2016.


Спортски савез Ниша заједно са Младим амбасадорима и Фудбалским савезом

града Ниша организује Мајски турнир у малом фудбалу. Узели смо учешће на

овом турниру и победили екипу Медицинске школе.

На захтев Ученичког парламента одржана је промоција Правног факултета

Универзитета у Нишу.

12.5.2016.


13.5.2016.

Ученици наше Школе прикључили су се традиционалном кросу РТС-а, који се

одржава у свим основним и средњим школама у Републици Србији. Захваљујући

дугогодишњој успешној сарадњи са Машинском индустријом у Нишу, крос је

одржан у њеном дворишту. Одржане су трке у две категорије- дечаци и

девојчице. Најуспешнијим учесницима додељене су дипломе Министарства

просвете, науке и технолошког развоја и Министарства за омладину и спорт РС.

Прво место у категорији дечаци освојио је Вукадиновић Петар из IV-5, a у

категорији девојчица Јелена Крстић из I-1.


13.5.2016.

У Техничкој школа 12. фебруар одржан је базични семинар „Оснаживање младих

кроз школску/вршњачку медијацију” којој су присуствовали наставници наше

школе.


Директоркa Школе Весна Ристић и наставници Стојиљковић Иван и Стојановић

Милан са 5 ученица одељења III-1 посетили су Школски фестивал у организацији

Техничке школе Нови Београд

14.5.2016.

Ученици одељења II-3 и наставница Драгана Цветковић обишли су споменик

Стевану Сремцу и Калчи и локалитете на којима је сниман филм Зона

Замфирова.

17.5.2016.


У Београду је одржана међународна Newsweek конференција “Образовање по

мери привреде” којој су присуствовали Аксел Дитман, амбасадор Савезне

Републике Немачке у Србији, Мајкл Давенпорт, шеф делегације Европске уније у

Србији и Амбасадор ЕУ и Марко Чадеш, председник Привредне коморе Србије.

После уводног обраћања и презентације примера добре праксе кооперативног

образовања рад се наставио кроз следеће панеле: образовни систем из угла

компанија - активно учешће привреде, кооперативно образовање- увођење

елемената дуалног система у Србији и наредни кораци.


19.5.2016.

Ученици, родитељи и наставници наше Школе присуствовали су предавању

“Школа и популациона политика”. Предавање је организовано у мултимедијалној

учионици. Предавачи су били Драган Ракита, саветник координатор из Завода за

унапређивање образовања и васпитања и др Душан Симић, гинеколог из Дома

здравља.


20.5.2016.

Матуранти из Ниша заједно са својим вршњацима из Србије плесали су данас у

оквиру традиционалне “Матурантске параде” уз тактове дворског плеса из

оперете “Слепи миш” Јохана Штрауса Млађег.


26.5.2016.

Наставница енглеског језика Нада Радојковић одржала је угледни час.


Достављен фото албум акције КОРАК КА ЛЕПШОЈ БУДУЋНОСТИ


Завршен и достављен ЕЛАБОРАТ о испуњености услова у погледу

простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и

стручних сарадника за остваривање наставног плана и програма образовног

профила САОБРАЋАЈНО ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР-

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ подручја рада

САОБРАЋАЈ- ГРУПА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

27.5.2016.

Завршен и достављен ЕЛАБОРАТ о испуњености услова у погледу

простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и

стручних сарадника за остваривање наставног плана и програма образовног

профила ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ-

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ подручја рада

САОБРАЋАЈ- ГРУПА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!