EGYPT-AT-RIO-DAILY-SCHEDULE-PDF

ahmednassar07

EGYPT-AT-RIO-DAILY-SCHEDULE-PDF

)هل( GMT +2

min 0+

عل

يل لشرك

بل حل لنع لتقيت

Friday 5 august 2016

ل

ف

أح لن

جل تنيف رج 14:00

لم

ل لعكس

)recurve(

ل

ف

ريم منر

جل تنيف سي 18:00

لم

ل لعكس

)recurve(

opening ceremony at 2:15 am

) DAY 1(SATURDAY 6 AUGUST 2016

عللق

لتيف

نل 13:30 رج تي )m1x( ل رل

يمل

شيء حش

10 أمتر بنقي هء تي سي 13:30

يمل

هي مي

10 أمتر بنقي هء تي سي 13:30

ين مشف

14:00 سي ل ر

تنس لطل

256 ل

نين للتي

14:00 سي ل ر

تنس لطل

256 ل

ني نم

14:30 سي تي رل

لتيف

)w1x( ل

خل ع

14:45 رج ل ر

تنس لطل

256 ل


ل

كم

64 60

أح علحن

15:00 رج ل ر

كم

مح علع

16:00 رج ل ر

لاك

32 60

كم

علحن عبي

16:00 رج ل ر

لاك

32 81

يمل

أح مح

10 أمتر م هء تي رج 18:00

يمل

سمي عل

10 أمتر م هء تي رج 18:00

حل

100

في عث

س مت فش تي سي 18:27

حل

400

أح أك

س مت ح تي رج 18:48

حل

400

م ل

س مت ح تي رج 18:45

) DAY 2(SUNDAY 7 AUGUST 2016

يمل

أمتر م هء

10 تي سي هل 14:00 عف

ال

سا لشيش

ف )foil( 64

عاء أب لسم

14:00 رج ل ر

ال

سا لشيش

ر

ف )foil( 64

14:00 ف رج ل ر

ال

سا لشيش

ف )foil( 64

مح ع

14:00 رج ل ر

يمل

أ

-

لت

علعي محي

تي لي رج 14:30

)trap(


يمل

أ

-

لت

أح ق

تي لي رج 14:30

)trap(

حل

200

م ل

س مت ح تي رج 18:02

ل

مر

منتب م

مع b رج 20:00

لطئ

: م ×

بلن

ل

شيين ليني

22:30 سي تي لع ل

لني

مع سي 23:30 ن مع عء لغشي ل

لشي لطئ

-

d

مر Ludwig/Walkenhorst

‏)ألني‏(‏

: م ×

ع ع

01:00 رج ل ر

تنس لطل

64 ل

مر

منتب م

مع b رج 02:50

ك لي

:

م × سفيني

) DAY 3(MONDAY 8 AUGUST 2016

يمل

ح عت

10 أمتر بنقي هء تي رج 14:00

ل

لعكس

أح لن

14:00 رج ل ر

لم

ف ل )recurve( 64

ل

لعكس

ريم منر

14:00 سي ل ر

لم

ف ل )recurve( 64

ال

سا ليف

ف )sabre( 64

ن حفظ

14:00 سي ل ر

يمل

-

لت

علعي محي

تي لي لثني رج 14:30

)trap(

يمل

-

لت

أح ق

تي لي لثني رج 14:30

)trap(

أح سع

مع b رج 15:00

رفع أث

كم 62


ل

كم

64 73

مح محي لين

15:00 رج ل ر

كم

لي صيق

16:00 رج ل ر

لاك

32 69

كم

ح ب

17:30 رج ل ر

لاك

32 75

لير

أح رجب

تي رج 18:00

لشع

- س‎1 2

س )laser(

)

DAY 4(TUESDAY 9 AUGUST 2016

ال

سا سيف

ف رل )epee( 64

أين في

14:00 رج ل ر

يمل

مت م

25 تي سي هل 14:00 عف

ل

كم

64 81

مح علع

15:00 رج ل ر

مع سي 17:00 ن مع عء لغشي ل

لشي لطئ

-

d

مر

: م Menegatti/Orsi Toth ×

‏)‏يطلي‏(‏

مع

سء

رفع أث

نئي - a سي يل 17:30

كم 63

لير

أح رجب

تي رج 18:00

لشع

4

- س 3

س )laser(

مر

منتب م

مع b رج 00:50

ك لي

: م يل ×

ل

مر

منتب م

مع b رج 01:30

لطئ

كب : م ×

) DAY 5(WEDNESDAY 10 AUGUST 2016


ال

سا لشيش

ف )foil( 32

نر مني

13:30 سي ل ر

يمل

سمي عل

50 مت م تي رج 14:00

ال

سا ليف

ف )sabre( 32

مح عم

17:45 رج ل ر

لير

أح رجب

تي رج 18:00

لشع

6

- س 5

س )laser(

حل

200

مح حين

س مت متنع سح رج 19:16

سر سي

نئي مع سي 20:30

رفع أث

a

-

كم 69

مع

مح

رفع أث

نئي - a رج ي 00:00

كم 77

)

DAY 6(THURSDAY 11 AUGUST 2016

ل

كم

32 100

رم ريش

15:00 رج ل ر

مر

منتب م

مع b رج 16:30

ك لي

: م ×

بلن

ل

مر

منتب م

مع b رج 16:35

لطئ

: م ×

رسي

حل

50

عي خف ه

س مت ح تي رج 18:00

مع سي 20:30 ن مع عء لغشي ل

لشي لطئ

-

d

مر Broder/Valjas

‏)كن‏(‏

: م ×

) DAY 7(FRIDAY 12 AUGUST 2016

يمل

أح ريش

50 مت بنقي ضع أرضي تي رج 14:00


منتب م

15:00 سي ل ر

تنس لطل

16 ل

ل

كم

32 100+

سا لشبي

15:00 رج ل ر

ألع ل

800

ح لشن

س مت ع تي رج 15:10

يمل

أ

-

ليت

عمي محي

تي لي رج 15:30

)skeet(

يمل

لي

تي أ - رج تن 15:30 فن

ليت

)skeet(

ال

ف سا لشيش

منتب م

15:30 رج ربع لنئي لر

يمل

مت م سيع

1 -

25

أح شع

تي مح رج 17:15

حل

50

في عث

س مت ح تي سي 18:00

لير

أح رجب

تي رج 18:00

لشع

8

- س 7

س )laser(

حل

1500

أح أك

س مت ح تي رج 18:24

م خل

3 أمتر من متحك تي سي 21:00

لغطس

رفع أث

ر

a

-

نئي مع رج 00:00 يحي

كم 85

ألع ل

1500

ف لشنبي

س مت ع تي سي 01:30

ألع ل

400

أنس بش

س مت ع تي رج 02:05


)

DAY 8(SATURDAY 13 AUGUST 2016

يمل

مت م سيع

2 -

25

أح شع

تي مح رج 14:00

يمل

-

ليت

عمي محي

تي لي لثني رج 14:30

)skeet(

يمل

لي لثني

تي - رج تن 14:30 فن

ليت

)skeet(

ل

مر

منتب م

مع b رج 14:30

لطئ

: م ي ×

لير

أح رجب

تي رج 18:00

لشع

10

- س 9

س )laser(

مر

منتب م

مع b رج 21:40

ك لي

: م ×

ليل

رجب علحي

نئي مع رج 00:00

رفع أث

a

-

كم 94

) DAY 9(SUNDAY 14 AUGUST 2016

يمل

من 3

ح عت

50 مت بنقي أضع تي رج 14:00

ق لحج

كيم لغي

تي رج 15:00

لسي

- جل 1

ف

كم رمني

هيثم في

15:00 رج ل ر

لرع

32 59

كم رمني

مح ف

15:00 رج ل ر

لرع

32 75

حل حنين أح 16:00 سمي سي نئي لجي

لتقيعي

ر -

free routine -

جرل

)sprint(

ي بت

ف لبينت تي سي 21:00


شيء خاف

نئي مع سي 00:00

رفع أث

a

-

75+

كم

)

DAY 10(MONDAY 15 AUGUST 2016

حتل حل

10 ثرل

ريم قسم

س كم نئي سي 13:00

ل

مر

منتب م

مع b رج 14:30

لطئ

: م ×

أرجنتين

نل

من ه حن

س مت ف سينت تي سي 14:38

كي

200

كم رمني

أح عث

15:00 رج ل ر

لرع

32 85

كم رمني

علطيف أح

15:00 رج ل ر

لرع

32 130

حل حنين أح 16:00 سمي سي نئي لجي

لتقيعي

ر -

technical routine -

مر

منتب م

مع b رج 16:30

ك لي

: م ×

ألني

أمتر من متحك

م

لغطس

3 تي رج ل 20:15

جب مح

مع b رج 20:30

رفع أث

105

كم

) DAY 11(TUESDAY 16 AUGUST 2016

حتل حل

10 ثرل

م لع

س كم نئي رج 13:00

كم رمني

أهم صلح

15:00 رج ل ر

لرع

32 66


كم رمني

ح لعي

15:00 رج ل ر

لرع

32 98

أح علعي

نئي مع رج 00:00

رفع أث

a

-

100+

كم

)

DAY 12(WEDNESDAY 17 AUGUST 2016

ألع ل

مط لل

رمي قطل تي رج 14:40

ألع ل

حن عل

رمي قطل تي رج 14:40

كم ح

خرشي ين

15:00 سي ل ر

لرع

32 69

م علا

10 أمتر من ثبت تي سي 20:00

لغطس

ألع ل

ي علحن

رمي لمح تي رج 01:30

) DAY 13(THURSDAY 18 AUGUST 2016

كم

هي ما

14:00 سي ل ر

لتين

16 57

كم

غ كي

14:15 رج ل ر

لتين

16 68

هي مسي

15:00 سي نئي ل

لسي لحيث

ال -

كم ح

س عم

15:00 سي ل ر

لرع

32 75

حل

لتقيعي

منتب م

18:00 سي نئي technical routine - ل

ع

ل ال - نئي رج يل 19:30 لسي لحيث


ع

ل ال - نئي رج يل 19:30 لسي لحيث

) DAY 14(FRIDAY 19 AUGUST 2016

كم

س للحي

14:00 سي ل ر

لتين

16 67

نل

كيم ع

س مت ف سينت تي رج 14:00

كي

200

هي مسي

15:00 سي نئي ل

لسي لحيث

حل -

هي مسي

17:00 سي نئي لا إضفي ل

لسي لحيث

لل -

حل

لتقيعي

منتب م

17:00 سي نئي free routine - ل

هي مسي

20:00 سي نئي لسي ل

لسي لحيث

-

يسف ع

10 أمتر من ثبت تي رج 20:00

لغطس

هي مسي

23:00 سي نئي لمين ل

لسي لحيث

-

)

DAY 15(SATURDAY 20 AUGUST 2016

كم ح

ل

مح

لرع

غ 15:00 32 رج ر

86

كم ح

ضيء لين ج

15:00 رج ل ر

لرع

32 125

ع

ل حل - نئي رج يل 15:00 لسي لحيث


ع

ل حل - نئي رج يل 15:00 لسي لحيث

لا إضفي

ع

ل لل - نئي رج يل 17:00 لسي لحيث

لا إضفي

ع

ل لل - نئي رج يل 17:00 لسي لحيث

لسي

ع

ل - نئي رج يل 20:00 لسي لحيث

لسي

ع

ل - نئي رج يل 20:00 لسي لحيث

لمين

ع

ل - نئي رج يل 23:00 لسي لحيث

لمين

ع

ل - نئي رج يل 23:00 لسي لحيث

) DAY 16(SUNDAY 21 AUGUST 2016

!BEZUG#

Similar magazines