Pomázi Polgár

pomazvaros

1471256368_2016_augusztus

-

Pomázi Polgár

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja

XXV. évfolyam, 8. szám, 2016. augusztus

Ingyenes

Ünnepeljük együtt

augusztus 20-át

Aláírásra került

az új óvoda

támogatási szerződése


HIRDETÉS

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy Pomáz városában

2016. augusztus 22-től 2016. szeptember 16-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta: Hétfő: 12:00-18:00

Kedd: 08:00-14:00, Szerda: 12:00-18:00

Csütörtök: 08:00-14:00, Péntek:08:00-14:00

A tüdőszűrés helye: Pomázi Művelődési Ház és

Könyvtár, 2013. Pomáz Huszár u. 3.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT!

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező

egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek

megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi

szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997.

(XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe

vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

40 éves kor felett: a tüdőszűrő vizsgálat évente egy

alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető

igénybe

40 éves kor alatt: a megelőző célú tüdőszűrésért 1.700

Ft. térítési díjat kell fizetni, melyet a szűrés helyszínén

kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekken kell

befizetni.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, TB KÁRTYÁJÁT,

LAKCÍMKÁRTYÁJÁT VALAMINT AZ ELŐZŐ

ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST

KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL!

Nyári nyitvatartás, június 15-től augusztus 20-ig

Hétfőtől péntekig 9.00-17.00-ig

ÉPÜLET–

BÁDOGOS

SZAKBOLT

2013 Pomáz,

Orgona u. 23.

Telefon:

26/325-663

www.badogosbolt.hu

A közösségi kert egy olyan

termesztési forma, melynek

eredményeként a tagok

hetente friss biozöldségetgyümölcsöt

kapnak.

facebook: Pomázi

Közösségi Életkert

Tel: 20/498-5672

Nagy István

2 Pomázi Polgár


TARTALOM

A TARTALOMBÓL

József Attila

Nyár

Polgármesteri interjú.........................4.

Aranyos lapály, gólyahír,

áramló könnyűségű rét.

Ezüst derűvel ráz a nyír

egy szellőcskét és leng az ég.

Civil kontroll......................................5.

Interjú Juhász Adriennel...................8.

Ünnepeljünk együtt....................10-11.

Kitelepített Pomáziak nyomában......12.

Jön a darázs, jön, megszagol,

dörmög s a vadrózsára száll.

A mérges rózsa meghajol -

vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.

Vérbő eper a homokon,

bóbiskol, zizzen a kalász.

Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan telik nyaram.

Ördögszekéren hord a szélcsattan

a menny és megvillan

kék, tünde fénnyel fönn a tél.

Pályázati felhívás.............................13.

Címlapfotó: Gyurgyik Zsuzsanna

Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár

AlApító: pomáz város önkormányzAtA

Felelős kiadó: pomázi polgármesteri Hivatal

székhely: 2013 pomáz, kossuth l. u. 23-25.

kiadásért felelős személy:

szabóné dr. Bartholomaei krisztina, jegyző

Főszerkesztő: Hamvas Atanáz

Hirdetésszervező: Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88

megjelenik 6000 példányban.

E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu

nyomda: mátyus Bt. Felelős vezető: mátyus Gyula

HU Issn 1587-7604

Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.

Lapzárta minden hónap 20-án. Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.

Pomázi Polgár 3


A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Aláírásra került az új óvoda támogatási szerződése

Épp az interjú készítés napján egy roppant fontos aláírás ügyében járt a Belügyminisztériumban városunk

polgármestere. Az új óvoda támogatási szerződését szentesítették a felek aláírásukkal, erről a

témáról, s az elmúlt hónap legfontosabb eseményeiről érdeklődtünk Vicsi László polgármesternél, de

csak közvetlen azután, hogy előbb meglátogattuk, s felköszöntöttük városunk legidősebb polgárát, a

106 éves Tóth Gábornét, vagyis Zsuzsa mamát.

a városban, s valóban az orvosi rendelő előtt most készülő

már a negyedik a sorban. Az ötödik – a már említettek mellett

– a Szent István park lesz. A fejlesztések témaköréhez

kapcsolódik, hogy gőzerővel készül a Mátyás suli udvara, itt

az önkormányzat is komoly beruházást végez. Mint sokan

értesültek már róla, szintén a Belügyminisztériumtól kaptunk

ehhez komoly támogatást, valamint az iskola vezetése,

a szülői munkaközösség és a diákok rengeteg erőt és pénzt

fordítottak arra, hogy újabb elemekkel gazdagítsák az iskola

udvarát. A szülői munkaközösség által gyűjtött anyagi forrást

a polgármesteri keretből újabb 800.000 forinttal

egészítettem ki, hogy azok az udvari játékok kerülhessenek

megépítésre, melyeket az iskola vezetése és a szülők

megálmodtak.

- Kezdjük akkor talán a legfontosabbal, a Belügyminisztériumi

látogatásával, s az új óvoda támogatási

szerződésének aláírásával…

- Miközben a jegyző asszonnyal és a pénzügyi ellenjegyzővel

Budapestre autóztunk a BM-be, arról beszélgettünk,

hogy a rendszerváltás óta ekkora vissza nem térítendő

beruházási támogatást városunk soha sem kapott! Ennek

megfelelően, amit mi vállaltunk első körben, a kiviteli terv

és az építési engedély megszerzését, azt teljesítettük. Így a

Belügyminisztérium részéről Pogácsás Tibor államtitkár úr

aláírta a támogatási szerződést, és a napokban a pénz a

számlánkra is kerül.

- Hogyan tovább? miként folytatódik az új óvoda létrehozatala?

- A következő testületi ülésen megindítjuk a közbeszerzési

eljárást a kivitelező kiválasztására. Itt a legrövidebb határidőket

szeretnénk tartani, hogy a munka, az első kapavágással

mihamarabb elkezdődhessen. Továbbra is tartjuk a

magunk elé kitűzött célt, illetve határidőt, miszerint jövő

szeptember elsején szeretnénk megnyitni az új hatcsoportos

óvodát.

- A Huszár utca és a Kartal utca sarkán, a Művelődési

Háznál és a HÉV állomásnál is elkészültek már azok a

mini parkok, melyekkel szebbé, élhetőbbé teszi a várost a

városvezetés. Most pedig épp az orvosi rendelő előtt zajlik

a parképítés…

- Ehhez kapcsolódik, hogy a nyár elején megrendelt padok

és köztéri szemetesek nemsokára megérkeznek, s a körzetek

egyéni képviselőivel egyeztetve kihelyezésre kerülnek. De

visszatérve a parkokra, terveink szerint öt épül első körben

- Az ég is zengett július közepén… Rég érte ekkora vihar a

városunkat…

- A klímaváltozásnak ez is jele, hogy évről évre egyre több

ilyen hirtelen és nagy intenzitású vihar csap le településünkre.

Ez a legutóbbi is komoly károkat okozott a város

faállományában és az elektromos hálózat is megsínylette.

Néhány nappal később a hirtelen jött eső újabb árvízi

készültségre adott okot. Több ponton a hirtelen megáradt

patak a hordalékot megemelve alkalmi hordalékgátakat

hozott létre a Derán. Ezeket közmunkásaink bontották el,

míg a veszélyt okozó kidőlt fákat az önkéntes tűzoltók

távolították el. Két éve kaptuk vissza a patakmeder karbantartását

az államtól, melyet a Pomázon működő állami cég

negyven-ötven évig több-kevesebb – bár inkább kevesebb –

sikerrel végzett, úgyhogy újabb feladat hárul ránk, egy

ezernyolcszáz folyóméteres patakszakasz tervezett átépítése,

amire azért van szükség, mert ez településünk leginkább

árvízzel veszélyeztetett szakasza. Ennek költségei is

horribilis összeget fognak kitenni, hiszen speciális gépek és

speciális technológia szükségeltetik majd a munkák során.

Külön problémát okoz, hogy a patakmeder megközelíthetetlen,

hiszen az elmúlt évtizedekben sokan a védősávot

figyelmen kívül hagyva kerítéseket, melléképületeket emeltek

közvetlenül a patak partjára.

- Hamarosan itt van augusztus 20-a, s újabb programsorozatra

lehet számolni városunkban…

- Talán most már mondhatom hagyományosnak, hogy újra

együtt készülünk az államalapítás és a katolikus templom

védőszentjének és névadójának, Szent Istvánnak ünnepére.

Ebben az évben szintén háromnapos rendezvénysorozattal

készülünk, amire nagy szeretettel várunk akár a katolikus

templomba, akár a plébániakertbe, akár a városháza elé minden

kedves pomázi lakost.

H.A.

4 Pomázi Polgár


Konzultáció az állami

rezsicsökkentésről

Az ügyfelek véleményére támaszkodva akarja a kormány

egyszerűsíteni a közigazgatási eljárásokat és tovább

enyhíteni a vállalkozásokat terhelő fizetési kötelezettségeket.

Ennek megvalósítására indult július 11-től konzultáció.

Sikeres volt a tavalyi konzultáció, hiszen az ügyfelek 2015-

ben közel 400 ezer kérdőívet töltöttek ki. Ennek eredményeképpen

az állami rezsicsökkentéssel több, mint 20 hatósági

eljárás díja szűnt meg, amely az állampolgárok és vállalkozások

számára idén 10 milliárd forint megtakarítást eredményez.

Az adatok alapján elmondható, hogy közel másfél millió

okmányt (személyi igazolvány, diákigazolvány stb.) vettek át

díjmentesen, illetve kedvezményesen az állampolgárok, mely

összesen mintegy 3,5 milliárd forint megtakarítást jelentett a

számukra.

A díjmentessé tett eljárásokban, több mint 500 ezer ügy indult

az elmúlt év során, melyekben több mint 3 milliárd forint megfizetése

alól mentesültek az ügyfelek. Ennek része a már díjmentes

felsőoktatási felvételi eljárás, amely önmagában is 1

milliárd forint megtakarítást eredményezett a diákoknál.

Az idei konzultáció során az állampolgárok három kérdőíven

nyilváníthatják ki véleményüket. A közigazgatási bürokráciacsökkentésről

szóló kérdőíven az állampolgárokat érintő

hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggésben lehet

javaslatot tenni a bürokratikus terhek csökkentésére. Az állami

rezsicsökkentéssel kapcsolatban két kérdőívet alakítottak ki a

magánszemélyek, illetve a vállalkozások terheit érintően. A

kérdőívek (mind magánszemélyeket, mind a vállalkozások

terheit érintően) 10-10 olyan hatósági eljárást tartalmaznak,

amelyeknél javasolt az igazgatási szolgáltatási díj, illeték,

illetve egyéb díj eltörlése, vagy csökkentése. Mindhárom

kérdőíven lehetőségen van arra is, hogy az állampolgárok egy

saját javaslatot is feltüntethessenek.

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott a konzultáció

indulásának kapcsán kiemelte, „az állampolgárok a kormányhivatalokban

és a járási hivatalokban papír alapon is leadhatják

javaslataikat, valamint elektronikus kérdőíven is szavazhatnak

arról, milyen eljárások egyszerűsítését, illetve mely eljárási

díjak megszüntetését, illetve csökkentését javasolják”.

Az elektronikus kérdőívet a www.kormanyhivatal.hu honlapon,

az „Állami rezsicsökkentés” címszó alatt találják meg”. A

konzultáció július 11-től augusztus 19-ig tart.

Megújul a Hegyalja utcai játszótér

Pomáz Város játszóterei évről évre fejlődnek és gyarapodnak.

A lakosság régi kérése válik valóra a Hegyalja utcai játszótér

újra indításával. Zsebe Zsolt a körzet önkormányzati

képviselője és a városvezetés régóta dolgozik azon, hogy a

Hegyalja utcai játszótér megújuljon, ami közel 1,5 millió

forintos beruházás.

KÖZÖS DOLGAINK

Civil kontroll

Szomszédok Egymásért Mozgalom

A Szomszédok Egymásért

Mozgalom (SZEM) a területi

bűnmegelőzés egyik legeredményesebb

eszköze. Ennek

értelmében a pomázi

polgárőr egyesület szándéka,

hogy Pomázon is beindítsa a

SZEM mozgalmat.

A Szomszédok Egymásért

Mozgalom olyan társadalmi

bűnmegelőzési program,

amelynek célja a lakóközösségben

előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása,

a biztonságosabb életkörülmények kialakítása. A mozgalom

működtetése a civil kontroll egyik legegyszerűbben érvényesíthető

módszere. Az angolszász országok gyakorlatából

eredeztethető, ahol a lakókörnyezeti közbiztonságában sok

évtizedes tapasztalata van a lakossági aktivitásnak. A mozgalom

lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az

átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás

értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelősséget éreznek

saját és mások személyi, tárgyi értékei iránt. Célja, hogy helyi

szinten csökkenteni a bűnözési lehetőségeket azáltal, hogy

elriasztjuk a leendő tolvajokat, garázdákat, vandálokat.

Kialakítani a közösségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat

a saját és mások tulajdonának védelméhez, kölcsönös

együttműködésen és párbeszéden keresztül. Tájékoztatni

azokat az aktivistákat, együttműködőket, (a gyanús személyekről

és tevékenységekről) aki közvetlenül tartják a

kapcsolatot a rendőrséggel (pl. Polgárőrök). A polgárőrség

keretei között a SZEM bármely lakóközösségében létrehozható

(lakótelep, családi házas övezet, hétvégi telkek, nyaralók,

garázsok). A mozgalom optimális működése akkor biztosított,

ha a lakóközösségnek legalább egy részét sikerült

bevonni.

Tehát kérjük, várjuk azoknak a jelentkezését, akik ebben részt

vennének! Mi szívesen segítünk a megszervezésben!

http://pomazipolgarorseg.webnode.hu/civil-kontroll-szem/

Telefon: 06-30-9-815-414, email: pomazorseg@freemail.hu

10 új pad és 9 új kuka gyarapítja

Pomáz köztereit

Folytatódik a padok és kukák elhelyezése Pomázon. Pomáz

Város Önkormányzatának vezetése fontosnak gondolja az

egyébként nem nagy létszámban lévő padok és kukák kihelyezését

Pomáz szerte, folytatva az elmúlt években ez

irányba tett erőfeszítéseket. A 10 pad és 9 kuka konkrét elhelyezésének

meghatározása a körzeti képviselők véleményének

bevonásával fog történni. A pomázi HÉV állomásra

is jutnak új padok előreláthatólag, noha az állomás nem az

Önkormányzat gondozásában áll, de az ott lévő padok

katasztrofális állapotban vannak.

Pomázi Polgár 5


ÖNKORMÁNYZAT

Zse be Zsolt

az 1-es vá lasz tó kör zet képviselője

Tel.: 06-20-4999-777

Min den hó nap má so dik csü tör tö kén 18 órá tól fo ga -

dó órát tart a Me se dom bi óvo dá ban.

Halászné Gam bár Má ria Ilona

a 2-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-955-1763 ,

Minden hónap el ső csü tör tö kén 17 órá tól fo ga dó órát tart

a Né met Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko lá ban.

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője

tel: 06-26-32 8833

Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát

tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Kósa Ani kó alpolgármester

és a 4-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu

Min den páros hét hétfõjén 14 órától 17 órá ig foga dja

a város és körzete lakóit a városházán, valamint

előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője

Tel.:06-20-342-8982

Min den hó nap második szerdáján 17 órától a

Művelődési Házban tart fogadóórát

Vicsi László Csaba polgármester

és a 6-os vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-934-2173

Min den páratlan hét hétfőjén 13 órától 17 órá ig fo -

ga dja a város és körzete lakóit a városházán.

Nagy Attila István

a 7-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-30-949-5313

Min den hó nap utol só csü tör tö kén 18 óra kor tart fo ga -

dó órát a Má tyás ki rály Ál ta lá nos Is ko la ebéd lő jé ben.

Rédei Imre

a 8-as vá lasz tó kör zet kép vi se lő je.

Tel.: 06-20-9289-718, E-mail: imredei60@gmail.hu

Min den hó nap el ső csü tör tö kén 18 órá tól a Szent

Mik lós té ri Karitász Ház ban tart fo ga dó órát.

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője

Minden hónap második hétfõjén 17-órától fogadóórát

tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Hardi Péter Pál (LMP)

Telefonszáma: 06-20-336-1252

E-mail:csikovar@gmail.com

Fogadó órája: Minden hónap első hétfőjén 17 órától,

helye: Mátyás Király Általános Iskola

Andrásné Murányi Borbála

(P. LOKÁLPATRIÓTÁK-EGYÜTT-PM-DK-MSZP)

Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu

Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától helye: Pomázi

Művelődési Ház

Szeptember 15.

adófizetési határidő

Pomáz Város Önkormányzat Adóhatósága felhívja a tisztelt

lakosság figyelmét, hogy a helyi adók - építményadó,

telekadó, helyi iparűzésiadó előleg - és a gépjárműadó

második félévi összegének pótlékmentes befizetési határideje

2016. szeptember 15.

Az adóhatóság az előző évektől eltérően, március elején a

„Számlaegyenleg értesítőkkel” együtt postázta a második félévre

esedékes adóösszegről szóló postautalványokat, ezért

augusztusban már nem (vagy csak külön kérésre) küldünk

csekket.

Kérjük, hogy az előírt adókat a jelzett határideig a korábban

megküldött postautalványokon, vagy átutalással szíveskedjenek

megfizetni, mert az elmaradt befizetések tekintetében

végrehajtási eljárást kell kezdeményeznünk.

Amennyiben számlaegyenlegével kapcsolatban bármilyen

kérdése van az adóhatósági csoport készséggel áll rendelkezésére

telefonon a (26) 814-303, 814-320, 814-322, 814-

324, 814-325 telefonszámokon, illetve ügyfélfogadási időben

személyesen.

Tájékoztatjuk, hogy az adókötelezettséget érintő változásokat

(lakcímváltozás, bejelentkezés, kijelentkezés, ingatlan

eladása, ingatlan vétele, használatba vételi engedély) a változást

követő 15 napon belül kell bejelenteni az adócsoportnál

a megfelelő nyomtatvány kitöltésével.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az

okmányirodánál kell bejelentenie a vevőnek és az eladónak

is a változást követő 15 napon belül! Amennyiben sem az

eladó sem a vevő nem tett eleget az okmányiroda felé bejelentési

kötelezettségének, úgy a bejelentés évének utolsó napjáig

eladó felet kell adóalanynak tekinteni.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13-17

Szerda: 8-12 és 13-16

Péntek: 8-12

Pomáz Város Önkormányzat Adóhatósága

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/

2014(XII. 23.) Korm rendelet (hatályos: 2015. 01. 01.) valamint

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő–testület

25/2005. (09. 12) számú rendelete értelmében lakossági

kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezzük az

alábbi helyrajzi számú utakon:

1. - a 8738 hrsz-ú út, mely a Vróci útról balra

Javaslatunk: Wrabel Sándor utca, Jeges Ernő utca

2. - a 9997 hrsz-ú út, mely Forrás út legfelső jobboldali ága

(önálló hrsz nélkül)

Javaslatunk: Pirkadat utca

Az utcajegyzékben még nem szerepelnek ilyen elnevezésű

közterületek. Az állandó lakosok bejelentkezése csak elnevezett

közterülettel határos ingatlanba történhet.

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy észrevételeikkel,

javaslataikkal segítsék munkánkat, személyesen

ügyfélfogadási időben (H: 13-17, SZ: 8-12, 13-16, P: 8-12)

Közigazgatási és Népjóléti csoportnál, vagy névvel és címmel

ellátott írásbeli beadványaikat elküldhetik levélben,

elektronikusan a szabo.andrasne@pomaz.hu e-mail címre,

legkésőbb 2016. augusztus 19-ig.

Pomáz, 2016. 07. 22.

Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nevében és megbízásából:

Nagy Attiláné sk.,Közigazgatási és Népjóléti

Csoportvezető

6 Pomázi Polgár


Tisztelt Választópolgárok!

KÖZÖS DOLGAINK

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne

élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24.

(szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti

névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően

módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon

szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat)

16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből

való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe

történő visszavételét.

A Köztársasági Elnök 2016. október 2. napjára, vasárnapra

tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő

kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés

hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok

Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. A magyarországi

lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A népszavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó

választópolgár belföldön az általa megjelölt településen

átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein

adhatja le szavazatát.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által

létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok

adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett

külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi

lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

a) szavazási segítség iránti igényének,

b) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a

központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy

választójoga gyakorlásának segítésére

- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető

tájékoztatót kapjon,

- az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont

kapjon a szavazás napján,

- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje

2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg

egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember

30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

b) személyes adatai kiadásának megtiltása

A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben

részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező

pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a

választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási

Iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes

adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az

adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez

kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe

vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna

iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén

tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre

irányuló kérelmet terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését

követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek)

16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja

korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben

vagy más település szavazóhelyiségében

sze-retne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00

óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési

kérelme módosítását vagy visszavonását.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása

miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben,

mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a

helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a

szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna

kérelem írásban kérhető, adatai pontos feltüntetésével,

az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

Aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől

eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az

a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben

adhatja le, a kijelölt szavazókör címét a kérelem alapján

készített értesítő tartalmazza.

A fenti kérelmek benyújthatók

- személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási

helye szerinti helyi választási irodában,

- levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun

keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

Az elektronikus kérelmek elérhetőek a Nemzeti

Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu

A népszavazással kapcsolatos további tájékoztatók (információk,

nyomtatványok) a Pomázi Helyi Választási Irodában

személyesen, elektronikus úton (http://www.pomaz

.hu/nepszavazas_2016_oktober_2 ) vagy telefonon érhetők

el. A népszavazással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi

Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Szabóné dr. Bartholaei Krisztina, HVI vezető jegyzo@pomaz.hu

06 26 814 385

Borosné Horváth Lilla, HVI vezető-helyettes borosne.horvath.

lilla@pomaz.hu 06 26 814-367

Nagyné Bakai Judit, HVI munkatárs nagyne.bakai.judit@

pomaz.hu06 26 814-310

Helyi Választási Iroda címe: Pomázi Polgármesteri

Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.

Pomáz, 2016. július 13.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk.

jegyző

Pomázi Polgár 7


INTERJÚ

Még elszántabban küzdök a céljaimért!

A street workout, vagyis a szabadtéri edzőparkokban folytatott testedzés egyre

népszerűbb hazánkban, s városunkban is. A sportágat sokan szabadidős elfoglaltságként

ismerik, pedig komoly hazai és nemzetközi versenyeket is rendeznek.

Pomáz ráadásul Juhász Adrienn személyében magyar bajnokkal is

büszkélkedhet ebben a sportágban, aki nemrég Moszkvában képviselhette a

magyar színeket a street workout világbajnokságon. Adriennel az alapokról, a

sportág megkedveléséről, eddigi sikereiről, élményeiről, s a jövőről beszélgettünk.

- Kezdjük akkor az alapokkal!

- Három éve kezdtem el edzeni, mert érettségi után olyan

iskolába jelentkeztem, ahol a felvételi egyik része erőnléti

állapotfelmérő volt. Előtte csak hobbi szinten sportoltam...

Súlyzós edzéssel készültem a felmérőre, majd később egyre

jobban kezdtem érdeklődni az edzés iránt. Így találkoztam

az interneten a saját testsúlyos edzéssel, vagyis a street

workouttal. Egy videót láttam erről, s akkor döntöttem el,

hogy szeretném megtanulni az ott látott gyakorlatokat.

- Szerelem első látásra?

- Igen!!! Egyből megszerettem ezt az edzésformát, tetszett,

hogy pusztán a saját testünkkel olyan gyakorlatokat tudunk

végezni, ami egy laikus szemével nézve meghazudtolják a

fizika alaptörvényeit.

- De akkor még te is laikus voltál.

- Persze! Az elején még bőven akadtak olyan gyakorlatok,

amelyekről én sem hittem volna, hogy meg lehet csinálni, de

aztán kiderült, hogy ha igazán akarjuk, minden lehetséges.

- A minden lehetséges lehetne a mottód is akár?

- Akár... Vagy éppen a semmi sem lehetetlen.

- Kanyarodjunk vissza a kezdetekhez! A videó után hogyan

jutottál el az első edzésre, majd onnan egészen világbajnokságig?

- Először otthon kezdtem el saját testsúlyos gyakorlatokat

beépíteni az edzéseimbe. Ilyen a húzódzkodás, tolódzkodás

vagy épp a fekvőtámasz, amiket mindenki ismerhet. Akkor

még eszembe sem jutott, hogy akár versenyezhetnék is,

pusztán csak a fizikai erőnlét növelése volt a célom. Egy idő

után azonban kalandvágyból kipróbáltam magam erőkategóriás

versenyeken, és több versenyt meg is nyertem. Ezek

természetesen plusz motivációt adtak. Tavaly ősszel döntöttem

úgy, hogy kipróbálnám magam freestyle, vagyis szabad

stílusú versenyen, amibe nem csak az erőelemek, hanem az

akrobatikus, dinamikus gyakorlatok is beletartoznak.

- Ez lett volna a 2016-os magyar bajnokság, melyet a hölgyek

között te nyertél! S ezek szerint mindössze bő fél év

gyakorlás után?

- Igen. Az eddigi edzések ugyan megadták az alapot, de

nagyon sokat kellett gyakorolnom a dinamikus részét, amivel

addig egyáltalán nem is foglalkoztam. Aztán a lendület

hozta magával a lendületet... Egyre bátrabb és bátrabb

lettem. Az elején még az egyszerűbb gyakorlatok előtt is

volt bőven lábremegés, aztán idővel egyre könnyebben

birkóztam meg a nehezebb, összetettebb elemekkel is. Ez

hozta magával a kedvet a minél több és rendszeresebb

gyakorláshoz. Ennek lett az eredménye egy komplett koreográfia,

erőelemek és dinamikus gyakorlatokból összegyúrva,

s ezzel nyertem meg a hazai versenyt, ami egyben

selejtező is volt a moszkvai világbajnokságra.

- Beszéljünk akkor az orosz fővárosról, az élményeidről....

- Négy napot töltöttem Moszkvában. Az első napon az

ismerkedésé volt a főszerep, a második nap városnézés volt,

majd utána elmentünk megnézni a verseny helyszínét. A

harmadik nap volt a verseny napja. Sajnos már az elején az

egyik gyakorlat közben beakadt a lábam és a legmagasabb

rúdról leestem. Szerencsére nem sérültem meg, de ez az esés

rányomta a bélyegét az egész versenyemre. Mivel fejben

már nem tudtam ott lenni, - sok gyakorlat kimaradt, pedig új

elemekkel is készültem -, sajnos a 11 induló közül nem

sikerült bejutnom a döntőbe, az öt legjobb közé.

- Ez a versenyrutin hiánya?

- Teljes mértékben, ráadásul a mezőny többi tagja komoly

sportmúlttal, valamint többéves versenytapasztalattal rendelkezik.

Természetesen az, hogy a világ legjobbjaival, a

példaképeimmel együtt állhattam egy színpadra, óriási

motivációt adott, aminek köszönhetően még elszántabban

küzdök a céljaimért.

- Talán egy ilyen cél lehetne egy későbbi olimpiai részvétel.

Van-e arra esély, hogy a street workout valaha olimpiai

sportág legyen?

- Viszonylag új sportágról beszélünk, - a nők részére még

csak három éve rendeznek világbajnokságot -, de nem tartom

kizártnak, hogy egyszer talán ötkarikás sportág lesz.

Persze ez még a jövő zenéje, hogy az én sportpályafutásom

alatt mindez megtörténik-e.

H.A.

8 Pomázi Polgár


Hatvan év távlatából 1956 – VII. rész

EMLÉKEZET

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hatvanadik évfordulójára készített cikksorozatomban a forradalom egy

ismertebb és egy kevesek által ismert helyszínét választottam, a fővárosi Corvin közt, valamint Pomáz települést.

Mindkét színhely történéseit két forradalmárral készített interjúk alapján dolgoztam fel (mindketten pomázi lakosok),

Varga János visszaemlékezései alapján írtam meg a Corvin közi eseményeket; Héder Géza (nemzetőrparancsnok-helyettes)

élményei alapján, a pomázi 1956-os forradalom fontosabb eseményei kerülnek bemutatásra.

A megtorlási időszak szintúgy Varga és Héder élményeire, börtönéveikre, szabadulásukra épül, a két forradalmár

példáján keresztül mutatom be, hogy milyenek voltak a Kádár-rendszer koncepciós perei.

Talán sokan gondolnánk, hogy a budapesti fegyveres

események Pomázra is átterjedtek, hiszen már az ’50-es

években is sokan ingáztak a főváros és Pomáz között munka

vagy tanulás okán. Vajon hogyan zajlott le a településen a

forradalom? Békésen, fegyverropogásoktól mentesen, erőszak

nélkül.

1956. október 23-án semmi sem történt Pomázon. A forradalom

másnapján, október 24-én a Plébánia utcai postahivatal

ablakába a hivatal vezetője, Farkas Zoltán két, saját

kézzel készített plakátot helyezett ki az épület ablakába,

melyek a Himnusz és a Szózat első versszakát tartalmazták.

1956. október 25-én a pomáziak egy része hangot adott

kommunistaellenességüknek, amire az indokot az aznapi

Parlament előtti tömegmészárlás adta. Farkas Zoltánt zavarták

ezen megnyilvánulások és a budapesti eseményekről

kapott információk, így - vallomása alapján - „hallva ezeket,

nagyon ideges lettem és elhatároztam, hogy kimegyek az

utcára sétálni egyet.” A református templom mellett találkozott

Farkas Bukovics Béla tanítóval. Megbeszélték, hogy

tartanak egy közös néma tűntetést a Hősök szobránál, Farkas

elvállalta, hogy elszavalja a Szózatot. Bukovics ígéretet

tett, hogy szólni fog a fiataloknak, hogy csatlakozzanak a

tűntetéshez és értesítsék a falu lakóit. Délután 60-80 fős

tömeg indult a Piac tértől a Hősök szobrához, a menet elején

Farkas, Bukovics és a tanító két tanítványa vonult, a két

gyerek kezében nemzeti színű és fekete lobogó volt. Hősök

szobrához érve a tömeg meghaladta a 300-400 főt. Farkas

felállt a szobor talpazatára és rövid beszédet tartott, melyben

rávilágított, hogy az ország jelen pillanatban nehéz napokat

él át, de ettől függetlenül kérte a településen élőket, hogy

mindenki őrizze meg a nyugalmát és a békét a faluban.

Ezután Farkas elszavalta a Szózatot, majd közösen elénekelték

a Himnuszt. Búcsúzásként Brezanóczy János arra

kérte a részt vevőket, hogy amilyen nyugodtan vonultak a

demonstrációkor, olyan higgadtan távozzanak majd haza.

A békés demonstráció utáni másnapon Bóna Zsigmond felkereste

Farkast a postán, hogy meghívja a tanácsházán

tartandó gyűlésre, ahol megalakítják a Nemzeti Bizottságot

(NB). A tanácsházán közel félezer fős tömeg gyűlt össze, a

nagyteremből sokan kiszorultak, a folyosó és a lépcső is

megtelt a nagy létszámú érdeklődés miatt. Az ülést Demeter

József református lelkész nyitotta meg, először közösen

elénekelték a Himnuszt. Nem volt kérdés, hogy ki legyen az

újonnan megalakított bizottság elnöke: először néhányan,

majd többen, végül mindenki kiabálni kezdte a teremben,

hogy „Éljen, Farkas Zoli! Éljen, az új tanácselnök! Éljen, a

Nemzeti Bizottság!” Ezt követően - többek kérésére -

Farkas felállva az asztalra közel 20-25 percig tartó ad hoc

beszédet tartott, melynek lényege a következő volt: senki se

gyűlölködjön, a béke és a szeretet lakozzék mindenkiben, a

bosszúállás ne legyen napirenden. Egyszer sem bírálta sem

a Magyar Dolgozók Pártját, sem pedig a Szovjetuniót. Arra

kérte a jelenlévőket, hogy éljenek békességben egymással,

mert a magyar nép már oly sokat szenvedet történelme

során. Az újdonsült tanácselnök sem lázítani, sem erőszakot

nem akart a településen.

Október 27-én ült össze legelőször az NB, egy órás vita után

sikerült Farkast elnöknek megválasztani, aki nem akarta ezt

a tisztséget elvállalni. Egy személyben lett tanácselnök és a

Nemzeti Bizottság elnöke.

Október 26-án este a tanácsházán tartott gyűlés után megkezdték

a faluban a nemzetőrség verbuválását, de a megalakulásnak

a pontos dátuma források szerint változó.

Parancsnoka Bóna Zsigmond lett, „hadiszállásuk” a tanácsházán

üzemelt. Kezdeti jelentkezés önkéntes alapon szerveződött,

fegyverüket a szentendrei katonai laktanyából

szerezték - ekkor kapott tüdőlövést Bánóczy Fülöp János,

Pomáz egyik hősi halottja.

Rajkort Miklós

Pomázi Polgár 9


ÜNNEP

Ünnepeljük meg együtt augusztus huszadikát!

Kedves Testvérek! Minden közösség számára fontosak

az ünnepek, mivel összekovácsolják azt. Itt a plébánián

jómagam azt az egyszerű célt tűztem ki az itteni

eseményekkel, hogy legalább ismerjék meg egymást az

emberek, ha már úgyis egy padban ülnek. Így van ez

nemcsak az emberek, hanem közösségek között is, akik

egymás mellett élnek. Így várunk mi is mindenkit idén is

templomunk búcsú ünnepére, remélve, hogy immáron

úgy tekinthetünk erre az eseményre, mint városunk

egyik hagyományos rendezvényére.

Reméljük, hogy ezt az ünnepet most már nem csak mi érezzük

a magunkénak. Szándékunk hogy ez a város egyik közös

ünnepe is legyen. Mint ahogy közösen ünnepeltük az

adventet, városunk napját, a szüret végét. Ugyanígy nemzeti

ünnepeinket. Ezek közt ünnepeljük közösen államalapítónknak,

Szent Istvánnak ünnepét is!

Lévén, hogy Szent István templomunk védőszentje, gondolhatunk

arra is amire elődeink: Nem csak templomuknak,

maguknak, hanem városunknak is védőszentet választottak!

Ezekben a nehéz időkben, mikor szeretett hazánk és Európa

is próbára tétetik, különösképpen el kell gondolkodjunk

Szent István példáján. Annak ellenére, hogy ő közvetlenül

nem alapíthatott dinasztiát, mégis élete során olyan alapot

vetett a jövő számára, hogy gyakorlatilag testvérnépek

híján, a történelem során sokszor becsapva és kisemmizve

ma is itt vagyunk Európa közepén. Gondolhatjuk, ennyi

szerencsétlenség és emberi bűn ellenére még mindig hálát

adhatunk, hogy magyarnak születtünk; hogy ezen a

gyönyörű nyelven gondolkodunk, beszélünk és szeretünk;

hogy ilyen gyönyörű táj és kultúra vesz minket körül, akkor

mindez nem csupán emberi erőfeszítés eredménye, hanem

valóban Isten áldása! Szent István királyunk segítségét

kérve, álljunk mi is közösen Isten áldó kezei alá, hozzuk el

kéz a kézben családjainkat, szeretteinket, és szívünkben

mindazokat, akiknek örülünk, és akikért aggódunk. De ne

csak magunkra gondoljuk! Imádkozzunk a környező országok

népeiért, akik most szintén nehéz időket kell megélniük.

Imádkozzunk, hogy legyen erőnk az összefogáshoz, hiszen

nekünk az ő erejükre is szükségünk van!

Azt kívánom, hogy ezen az ünnepen közösen adjunk hálát

hazánkért, közösen ünnepeljük megalapítását, és közösen

imádkozzunk is, hogy gyermekeink és unokáink, valamennyi

leszármazott utódunk, ugyanúgy hálát adhasson, imádkozhasson

és örüljön, ahogy itt mi most!

Mi a magunk részéről, ehhez a közös haladáshoz és ünnephez

igyekszünk megadni mindent, hogy valóban városunk

minden lakója ebben a pár napban együtt örülhessen

egymásnak. Erre hívunk mindenkit: Ünnepeljük meg együtt

augusztus huszadikát!

A rendezvények már 18-án, csütörtökön este elkezdődnek a

kiváló énektehetség Mészáros János Elek (Csillag Születik

2012) templomi koncertjével, akinek repertoárjában gyönyörű

nóták és népdalok mellett ismert egyházi énekek is

vannak. 19-én, pénteken Szent István ünnepének előestéjén

a Méhes Imre karnagy úr vezette Szent Anna kórus működik

közre, a “Hit-Pajzsa” díjjal kitűntett Kerényi Lajos atya által

bemutatott Szentmisén. Ez után szokásos módon kezdődik a

búcsúi vigasság a plébániakertben, amelynek csúcsa a

Muzsikás együttes koncertje lesz Petrás Máriával. Nagy

örömünkre ismét vendégünk lesz a szívünknek kedves

Opanke és a szomszédból a vörösvári harmonikások, akik

éjfélig tartó sramlira várnak minket. 20-án, szombaton

délelőtt fél tízkor az ünnepi szentmisével kezdődik a program,

a misén hallhatják a Szent Cecilia kórust. A misét a

Szent István ereklye körmenet követi. Napközben a kertben

népi körhinta, játszótér és kirakodóvásár várja a kicsiket és

nagyokat. Ekkor tekinthetik meg a Lúdas Matyi című előadást

a Szekér színház előadásában. A nagyobbakat a

népszerű templombemutatóval várja sekrestyésünk. Az esti

program a városháza előtti kenyérszenteléssel kezdődik,

ahová ünnepélyes menettel érkezünk. Ezalatt a parókia

kertjében aprók tánca lesz a gyerekeknek a Dunazug

együttessel. Az este igazi virtuóz örömzenébe torkollik majd

a Buda Folk Band és Urbán Orsi group koncertjeinek köszönhetően.

Az együtt érzett öröm mellett tehát maradandó

találkozást ígérünk igazi tehetségek művészetével is.

Mindenek előtt ezen rendezvény létrejöttéhez köszönetet

mondunk Pomáz Város Önkormányzatának, Vicsi László

polgármester úrnak, és városunk polgárainak a rendezvényre

adott 1.000.000 forintos támogatását, amiből a neves

előadók fellépését tették lehetővé, ezzel téve színvonalassá

ünnepünket. Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap, a Német

Nemzetiségi önkormányzat, a Magyar Vár alapítvány, a

budakalászi faluház támogatását.

Talán már mindenki tudja, hogy a Pomázi Szent István

Búcsú programját Nagy Koppányné Farkas Annamária

Igazgató és művésznő szervezi, tartja kézben, Akinek ezt

idén is hálásan köszönjük! Külön megköszönöm mindazoknak

segítségét, itt a plébánián, névtelenül, de hónapok óta

készítik elő munkájukkal az Önök ünnepét!

Erdődi Ferenc atya

10 Pomázi Polgár


DIÁKHÍREK

Kitelepített pomáziak nyomában

A tanév utolsó napjaiban nemcsak a bizonyítvány miatt

izgult 20 diák a német suliban, hanem a hónapok óta tervezett

németországi utazás miatt is. Az EMMI kedvezően

elbírált pályázata által 8 napot tölthettünk testvérvárosunkban,

Oberhausen-Rheinhausenben.

Pomáz 25 éve partnervárosa a németországi Oberhausen-

Rheinhausen településnek. A testvérkapcsolat alapja az volt,

hogy sok Pomázról kitelepített német ajkú család erre a

környékre került és ők, illetve leszármazottjaik szerették

volna tartani a kapcsolatot egykori otthonukkal. 15 éve

megalakult a Pomázer Kultur und Förderverein, amely szintén

szoros kapcsolatot ápol a Német Nemzetiségi Önkormányzattal,

a Német Kulturális egyesülettel, a településsel.

Tagjai között találhatunk egykori szemtanúkat, akik átélték

gyermekként, fiatalként a háború utáni kitelepítés szomorú

napjait. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a hagyományápolásra,

a nemzeti és nemzetiségi múlt megismerésére, ezért

született meg a gondolat, hogy felkeressük a kitelepített

pomáziakat, illetve leszármazottjaikat, megpróbáljunk

minél többet megtudni a régi időkről.

Johann Stampf mesél a gyerekeknek a kitelepítésről

Az egyesület segítségével diákjaink két éve leveleznek az

oberhauseni Gemeinschaftsschule 6. osztályával. Jolan Reichert

tanárnő személyében olyan segítőre találtunk, akinél

kedvesebbet kívánni se lehet.

Ezt a kapcsolatot is tovább szerettük volna építeni, ezért

pályáztunk az EMMI NEMZ TAB16 nevű pályázatán.

Legnagyobb örömünkre pályázatunkat kedvezően bírálták

el, 1.200.000 forintot nyertünk és fordíthattunk az utazásra.

A szülőknek így a költségekből csak minimális részt kellett

vállalniuk.

Heidelbergi kiránduláson a német gyerekekkel

A megvalósulásban nagyon nagy segítségünkre volt az oberhauseni

Pomázt Támogató Kulturális Egyesület, melynek

tagjai egy héten keresztül igyekeztek teljesíteni a gyerekek

vágyait.

Martin Büchner polgármester úr is támogatta a tábort,

megérkezésünk estéjén meglátogatott minket, velünk együtt

szurkolt a magyar csapatnak az Izland-Magyarország

focimeccsen, fogadta a gyerekeket irodájában.

A gyerekek nagyon sok időt töltöttek együtt német barátaikkal,

közös kirándulásokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat

szerveztünk, meglátogattuk őket tanítási

órákon, együtt grilleztünk. Az iskola igazgatójával megbeszéléseket

folytattunk arról, hogyan lehetne az együttműködést

szorosabbá tenni. Ezt ő hozzánk hasonlóan

hasznosnak tartja, támogatja. Elhatároztuk, hogy a látogatásokat

rendszeressé tesszük, és lehetőség szerint részt

veszünk közös európai uniós projektekben is. Ezzel lehetőség

nyílik arra, hogy a gyerekek használják megszerzett

nyelvi tudásukat, felismerjék, hogy az idegen nyelv tudása

nagyon fontos dolog, mert segítségével kapcsolatokat létesíthetünk,

barátságokat köthetünk. Nem baj, ha a mondat

nyelvtanilag kicsit sántít is, lényeg, hogy megértessük

magunkat. Ez a modern, kommunikatív nyelvoktatás elsődleges

célja, amit mi a német iskolában a legfontosabbnak

tartunk!

Hazautazás előtt

Martin Büchner polgármester úr fogadja a gyerekeket

A hazautazás napján szomorúan vettünk búcsút, reméljük,

hamarosan újra találkozunk!

Köszönet a pályázati lehetőségért és minden kedves segítségért!

Balog Ilona

12 Pomázi Polgár


DIÁKHÍREK

Pályázati felhívás

A Pomázi KEF 2016-ban is meghirdeti népszerű videópályázatát,

„Legyen EZ a szenvedélyed!” címmel.

A pályázat célja:

Bemutatni és népszerűsíteni a Pomázon és szomszédos

településeken működő közösségeket; vonzóvá tenni a hasznos,

egészséges és örömteli szabadidős tevékenységeket a

fiatalok és felnőttek számára.

A pályázók köre:

a) Pomázon és a környező településeken élő (Pilis-szentkereszt,

Csobánka, Budakalász, Szentendre), vagy ott

működő közösségek legalább 2 fős csoportja. A közösség

lehet hivatalosan bejegyzett, vagy önszerveződő.

b) Pomázon és a környező településeken élő (Pilisszentkereszt,

Csobánka, Budakalász, Szentendre), 10. életévüket

betöltött, egyéni pályázók.

I/3. A pályázat tartalma:

1-3 perces videó film / videó klip / videó blog, melyben

megjelenik a Pályázó egészséges szenvedélye, hobbija,

szabadidős tevékenysége, mint számára fontos örömforrás;

a Pályázó üzenete kortársai számára, a káros szerek használata

ellen. Fontos szempont, hogy az elkészült videó

motiváló, toborzó, mozgósító hatással legyen a nézőre.

Beküldési határidő: 2016. SZEPTEMBER 18.

A zsűri tagjai:

• Ternovszky Béla – Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező

(zsűri elnök)

• Kapitány Krisztián – a Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonának

munkatársa

• Sarkadi Attila – a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető

Fórum elnöke

Díjak: I. helyezett: 75000 Ft, II. helyezett: 50000 Ft, III.

helyezett: 25000 Ft. Különdíj: 10 db AquaWorld belépő,

Pomáz Város Önkormányzatának felajánlása. Közönségdíj:

100 gombóc fagyi.

Kedvcsinálónak ajánljuk a 2015-ös évben díjazott, nagy

Javában tart a nyár, itt a kikapcsolódás,

pihenés ideje. 6. alkalommal

szerveztük meg a Pomázi

Mátyás Király Általános Iskolában a

SA-CI-t, ami egy tematikus napközis

tábor. A sakk és a foci köré rendeződik

minden napunk a gyerekek

nagy örömére.

Idén már 7 lány is jelentkezett táborlakónak,

és sok kicsink is volt, akik

az első osztályt fejezték be, ezért változtattunk

a csapatok elosztásán. Továbbra

is négy csapat (sárga, zöld,

piros, tarka) küzdött a hét folyamán

egymással, a sakk csapatversenyben

teljesen együtt. A foci küzdelmei során

a kicsi és nagy fiúkat valamint a

sikerű és több tízezres nézettségű pályamunkák megtekintését

a Pomázi KEF Youtube-csatornáján, „Mi a Te

szenvedélyed?” címmel.

Minden Pályázónak sok sikert kívánnak a szervezők:

Óváryné Herpai Dóra koordinátor és Sarkadi Attila elnök

Sakk-foci tábor a Mátyásban

lányokat külön választottuk, így mindenki

a tudásának és vérmérsékletének

megfelelő csapatban rúghatta a gólokat,

minimalizálva a sérülés veszélyét.

Idén is eljött péntek délelőtt

Selley Laci bácsi, hogy segítsen a szimultán

lebonyolításában. A tét nagy

volt, mivel a győztes 10 extra pontot

szerzett a csapatának. 2 piros játékos

(Bíró Barni és Gardev Dani) élt is

ezzel a lehetőséggel, felhozva csapatát

az utolsó helyről a dobogó 2. fokára. A

tarkáktól Csorba Vendelnek sikerült ez

a bravúr, ő ezzel az extra ponttal megerősítette

csapata vezető helyét.

Minden napra jutott számháború is,

ami a táborozók harmadik nagy kedvence

a sakk és a foci után. Kedden és

szerdán délelőtt egy kis társadalmi

munkára is futotta erőnkből, hiszen a

gumipályát elkezdték bontani, kellett

minden dolgos kéz. Hamar eltelt ez a

hét, már alig várjuk a következő nyarat!

Köszönjük a támogatást Pomáz Város

Önkormányzatának!

-kn-

Pomázi Polgár 13


HIRDETMÉNY

14 Pomázi Polgár


HIRDETMÉNY

Pomázi Polgár 15


NYÍLT TÉR

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI

HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

PROGRAMJAI

2013 Pomáz, Hu szár u. 3.,

Tel.: 06-26-325-163,

06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460

pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

Augusztus

augusztus 14. 15.00-19.00

Nosztalgia délután

augusztus 16. 10.00-12.00

Ingyenes lakossági hallásvizsgálat

augusztus 20. 18.00

Pomáz Város Szent István-napi ünnepség

(Városháza parkja)

augusztus 28. 15.00-19.00

Nosztalgia délután

augusztus 22-szeptember 16.

Tüdőszűrés

A tüdőszűrés rendje:

Hétfő, szerda: 12.00-18.00

Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.00-14.00

Gólyahírek

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva

a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindannyiunké.

Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú

életet kívánunk!

- Kovács Brúnó 2016.05.24

- Pető Áron 2016.06.06

- Hegyi Petra 2016.06.08

- Bartha-Rigó Marcell 2016.06.09

- Tejfalussy Péter András 2016.06.21

- Kürti Emma 2016.06.21

- Tóth Nimród 2016.06.22

- Mórus Nimród 2016.06.28

- Balogh András 2016.07.01

- Katona Barnabás 2016.07.08

- Laszli Bence 2016.07.14

- Rézműves Mirella 2016.07.18

Gazdira vár Crissy és Carlot

Egy lelkiismeretes bejelentő jóvoltából

a szentendrei hátsó úton találtuk

Crissyt (világos szuka) és Carlot (sötét

kan). Várhatóan középtermetűek lesznek,

egészségesek, rövid szőrűek.

Megkezdtük oltási programjukat.

Mivel nem voltak chipelve és nem

kereste őket nálunk senki, azt kell gondolnunk,

hogy kitették őket, magukra

hagyva az út mellett.

Érdeklődni lehet utánuk: 20/424-9808

Pomázi Állatvédők

SZEPTEMBERI ELŐZETES:

szeptember 03. 9.00-12.00

Bababörze

szeptember 04. 15.00-19.00

Nosztalgia délután

szeptember 10-12.

Porpáczy Aladár Kertbarátok

Egyesületének hagyományos

termény-és kézműves kiállítása

szeptember 17. 9.00-12.00

Anyatejes Nap a Pomázi Védőnők

szervezésében

szeptember 18. 15.00-19.00

Nosztalgia délután

szeptember 24. 10.00-21.00

Pomáz Város Napja

Pomázi

Termelői Piac

Minden szombaton

7.00-11.00-ig

a művelődési ház parkolójában

16 Pomázi Polgár


HIRDETMÉNY

Pomázi Polgár 17


HIRDETMÉNY

István

Király

Gyógyszertár

————

Cím: 2013 Pomáz,

Kossuth u. 21/a.

Telefon: 26-325-462

Nyitva tartás:

Hétfõn és csütörtökön: 7–19-ig

Kedden, szerdán és

pénteken: 7–18-ig.

Szombaton: 8–13-ig.

A gyógyszertárak vasárnapi és

ünnepi ügyelete

Augusztus

7-én 8.00–20.00-ig

Viktória

14-én 8.00–20.00-ig

Vörösmarty

20-án 8.00–20.00-ig

Kőhegy

21-én 8.00–20.00-ig

István Király

28-án 8.00–20.00-ig

István Király

Szeptember

4-én 8.00–20.00-ig

Kőhegy

Kukoricán nevelt

vágni való csirke

kapható!

Cím: Pomáz,

Bethlen Gábor

u. 1/a

Tel.:

06-26-325-869

VILLANY-

SZERELÉS

Családi ház, iroda villamos

és gyengeáramú

kivitelezése, átalakítása,

(villanyboyler javítás, biztosítótáblák,

kapcsolók,

csatlakozók cseréje)

gyorsan.

- Kedvező áron -

Tel: 06-26-326-872,

06-20-971-0471

REDŐNYÖK

(Alumínium, fa, műanyag)

Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,

napellenzők, szunyoghálók,

fixes és mozgatható kivitelben

reluxa, roletták,

gurtnicserék, javítások

EGÉSZ NAP

Tel: 06-30-987-1237

MATEMATIKA,

FIZIKA, LATIN

tanítás, felkészítés

emeltszintû érettségire.

Hencz Géza 26-326-733,

70/943-1425

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!

Szemüveglencsék 20% kedvezménnyel

2016. szeptember 14-ig!

ANGOL–NÉMET–

FRANCIA–SPANYOL

Nyelvoktatás,

felkészítés, alap-,

közép- és felsõfokú

állami nyelvvizsgára.

Egyéni oktatás

12 éves kortól.

2013 Pomáz,

Klapka u. 3.

26-326-733,

70/943-1425

Hencz Géza

Német Német Német

Ha szükséged van egy nagy

tapasztalatú, eredményesen és

lelkiismeretesen oktató tanárnő

segítségére, nálam jó helyen jársz!

Pomáz, Huszár utca

Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

Bojler szervíz

Hajdu és olasz villanybojlerek

vízkőteleíntése, felújítása,

javítása, cseréje

Ingyenes állapotfelméréssel

Tel.:06-30-708-6052

Alkohol

problémája

van?

Talán az Anonim

Alkoholisták segíthetnek.

Mindenki számára

nyitott gyűlésünket

hétfőn 18.00 órától

tartjuk.

Cím: Pomázi Művelődési

Ház, Pomáz Huszár u. 3

Információ:

www.anonimalkoholistak.hu

Keresünk

egy 50-cm-es

fehér Drónt.

2106. 08. 02-án

tünt el Pomázon.

Tel:

06 20 384 8286.

Görög katolikus

liturgiát

tartunk minden

vasárnap 9.00-kor

a Szent Miklós

kápolnában.

Cím: Pomáz,

Szent Miklós tér 1.

Minden érdeklõdõt

szeretettel várunk!

Dr. Mosolygó Péter

görög katolikus lelkész

Evan gé li kus

is ten tisz te let

Ide je: min den hó nap

1. és 3. va sár nap ján

8.30-tól,

he lye: re for má tus

gyü le ke ze ti te rem

(Pomáz, Hõ sök te re 1.),

lel kész:

Horváth-Hegyi Oli vér

(Szent end re, Bük kös part 2.)

Tel.: +36-20-824-2789

E-mail: oliv er.hor vathh

e gy i@ luther an.hu

A református

gyülekezet állandó

alkalmai:

Hét fõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

17.00 ima óra (pá ratlan he te ken)

18.00 ének ka ri pró ba

Kedd: 18.00 kék ke reszt

Szer da: 18.00 bib lia óra

Pén tek: 19.00 if j. bib lia óra

Va sár nap: 10.30 is ten tisz te let,

10.30 gyer mek is ten tisz te let

Nyilas Zoltán

Református tiszteletes

Lelkészi Hivatal:

2013 Pomáz, Hõsök tere 1.

pomaz-csobanka@reformatus.hu

Tel: 26/325-297

Római katolikus miserend

Vasárnap

8:00: Pomáz - templom

9:30 Pomáz - templom

(bábos mise gyerekeknek)

11:00: Pomáz - Szent. Miklós

kápolna (Karitász Ház)

(11:00 Csobánka, templom -

Erdődi Frenc atya)

19:00: Pomáz - templom

Hétköznap

Hétfő, Csütörtök: 7:00

Kedd, Péntek: 18:00

Szombat: 19:00 (vasárnapi

előesti mise)

Erdődi Ferenc atya

18 Pomázi Polgár


HIRDETÉS

Álláslehetőség

Középkorú hölgyet keresünk

pizzériánkba állandó munkára,

hosszútávra.

Tisztaság és munkaszeretők előnyben!

Kellemes munkakörnyezet, jó fizetés.

Stefanó Pizzéria, Pomáz, Hősök Tere 7.

06-26-326-476

06-20-236-4319

Pomázi Polgár 19

More magazines by this user
Similar magazines