Views
2 years ago

Notebook N.Tesla_NOV_2015_CRO

Notebook

Spajamo ideje. Stvaramo znanje. Nikola Tesla inovativnost www.profil-klett.hr T +385 1 4882 256 F +385 1 4812 084 E info@profil-klett.hr Profil Klett d.o.o. Bužanova 20A HR-10000 Zagreb Hrvatska inovativnost Inovativnost nas pokreÊe. Spajamo ideje. Stvaramo znanje. Inovativnost pokreÊe stvaralaËki proces u kojem nastaju Ëudesna otkriÊa. Jedan od najveÊih genija novije povijesti, hrvatski znanstvenik i inovator Nikola Tesla pokazao nam je u kojoj mjeri jedan Ëovjek može utjecati na povijesna zbivanja i ljudsku svakodnevicu. Uz brojne druge svoje izume i inovacije, poput ideje o bežiËnom prijenosu elektriËne energije, njegov elektromotor na izmjeniËnu struju postao je osnova današnje elektrotehnike i u potpunosti je promijenio sliku tadašnjeg svijeta i industrijskog razvoja. Spajamo ideje. Stvaramo znanje.