Views
2 years ago

Notebook I.B.Mazuranic_NOV_2015_CRO

Notebook

Spajamo ideje. Stvaramo znanje. Spajamo ideje. Stvaramo znanje. Ivana BrliÊ-MažuraniÊ inspiracija www.profil-klett.hr T +385 1 4882 256 F +385 1 4812 084 E info@profil-klett.hr Profil Klett d.o.o. Bužanova 20A HR-10000 Zagreb Hrvatska inspiracija Inspiracija nas potiËe. Spajamo ideje. Stvaramo znanje. Inspiracija i mašta pokreÊu nas na stvaranje Ëudesnih, novih svjetova. PotiËu nas na spajanje nespojivog i razliËitog u neku drugaËiju stvarnost. Velika hrvatska književnica Ivana BrliÊ-MažuraniÊ, iznimno poznata i u svijetu, inspiraciju za djela pronašla je u hrvatskoj nacionalnoj baštini i slavenskoj mitologiji. U PriËama iz davnine svojim je likovima ocrtala duboke teme poput ljubavi, vjernosti i dobrote, bivajuÊi i sama velika inspiracija mnogobrojnim naraštajima.