Views
2 years ago

Notebook F.Vrancic_NOV_2015_CRO

Notebook

Spajamo ideje. Stvaramo znanje. Spajamo ideje. Stvaramo znanje. Faust VranËiÊ kreativnost www.profil-klett.hr T +385 1 4882 256 F +385 1 4812 084 E info@profil-klett.hr Profil Klett d.o.o. Bužanova 20A HR-10000 Zagreb Hrvatska kreativnost Kreativnost nas vodi. Spajamo ideje. Stvaramo znanje. Kreativnost je stvaranje novoga ili spajanje ideja na nov, zanimljiv naËin. Hrvatski srednjovjekovni polihistor Faust VranËiÊ svoje je talente najprije pokazao u svom petojeziËnom rjeËniku, a potom i svoju neizmjernu kreativnost u knjizi brojnih izuma i konstrukcija, od kojih je njegov nacrt padobrana otkrio jednoga novog Homo volansa — leteÊeg Ëovjeka.