f l & x i

grel.kerem

Eksi-Kitaplar-Yayin-Katalogu-2016-17

Eksi Kitaplar, BB101 Yayınları, BigBang Yayınları

2016 - 2017 Yayın Kataloğu

f

Facebook'ta

l

Twitter'da

beğenin.

takip edin.

&

Pinterest'te

Instagram'da takip edin.

takip edin.

Goodreads'e kitaplarınıza ekleyin.

Yeni çıkan kitaplarımızdan ve

kampanyalardan haberdar olmak için

BÜLTENE ABONE OL

x

YouTube'da

i

Linkedin'de

takip edin.

Issuu'da kitaplardan

örnek sayfalar okuyun.

takip edin.

M

Dr. Mediha Eldem Sok. No: 68/9 Kızılay, Ankara

(312) 434 44 64

info@eksikitaplar.com

www.eksikitaplar.com

Kitaplar üzerinde herhangi bir alana tıklayarak ilgili kitabın web sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kitabın web sayfasında:

ཚཚ

Kitaptan örnek bölümler okuyabilir,

ཚཚ

Kitabı indirimli satın alabilir,

ཚཚ

Uygun kitaplar için akademik inceleme nüshası talebinde bulunabilir,

ཚཚ

Yayına hazırlanan kitapların piyasaya çıktığından haberdar olmak için kayıt yapabilirsiniz.


İÇINDEKILER

SIYASET BILIMI,

ULUSLARARASI İLIŞKILER

Politika Bilimine Giriş............................................................ 1

Güç ve Tercih.................................................................................. 1

Siyasî İdeolojiler.......................................................................... 2

Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin

Temel Kavramları.......................................................... 2

Siyasî Düşünce Tarihi.......................................................... 3

Siyaset Psikolojisine Giriş............................................... 3

Demokrasi ve Eleştirileri.................................................. 4

Karşılaştırmalı Siyasete Giriş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset................ 5

Kamu İşletmeciliği ve Yönetimi............................. 5

AB-Türkiye İlişkilerinin 50 Yılı..................................6

Avrupa Birliği’ni Anlamak..............................................6

Türk Dış Politikası..................................................................... 7

Orta Doğu.......................................................................................... 7

Yeni Türkiye Cumhuriyeti.............................................. 8

Siyasal İslamın Geleceği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Türkiye ve Arap Baharı......................................................9

İKTISAT, POLITIK İKTISAT,

İŞLETME

Mikro İktisat...................................................................................13

Makro İktisat.................................................................................13

İktisada Giriş..................................................................................14

İktisadi Büyüme........................................................................14

Örneklerle Ekonometri...................................................15

Görünmez Kalp.........................................................................15

Çin Nasıl Kapitalist Oldu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Özgürlüğün Anayasası................................................... 16

Özgürlükle Kalkınma.........................................................17

Yönetsel Davranış..................................................................17

Tercih Özgürlüğü....................................................................18

Kapitalizm ve Özgürlük..................................................18

Entelektüel Sermaye......................................................... 19

Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi.......... 19

FELSEFE, FEMINIZM, KÜLTÜR

Yönetim Üzerine İkinci İnceleme.....................21

İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme.....................21

Adalet....................................................................................................22

Paranın Satın Alamayacağı Şeyler...................22

Özgürlük............................................................................................23

Büyük Filozoflar.......................................................................23

Bu Yüzyılın Dersi.................................................................... 24

Tarihselciliğin Sefaleti..................................................... 24

Bitmeyen Arayış......................................................................25

Çağdaş Siyaset Felsefecileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

İslâm, Demokrasi ve Türkiye.................................. 26

Bir Ömür Düşünmek....................................................... 26

Felsefeye Giriş............................................................................27

Savunulamazı Savunmak............................................27

Kadınlığın Gizemi................................................................. 28

Kültür Tarihi................................................................................. 28

Komünizmin Kara Kitabı............................................ 29

Gulag Takımadaları............................................................ 29

HUKUK

Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset.......................31

Hukuk Sosyolojisi...................................................................31

Evrensel İnsan Hakları.....................................................32

İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları. . . 32

Uluslararası Hukukta

Güncel Sorun Alanları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

PSIKOLOJI

Akıl Hastalığı Efsanesi.....................................................35

Gerçek Mutluluk.....................................................................35

Öğrenilmiş İyimserlik....................................................... 36

Akılcı Yaşam Kılavuzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Nasıl Mutlu Olursunuz?...............................................37

Kendinizi Daha İyi Hissedin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Transaksiyonel Analiz......................................................38

Günümüzde TA ......................................................................38

Uluslararası Güvenlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Güç ve Karşılıklı Bağımlılık......................................... 10

Yumuşak Güç............................................................................. 10

Uluslararası Örgütler...........................................................11

Uluslararası İlişkiler................................................................11


POLITIKA BILIMINE GIRIŞ

Münci Kapani

GÜÇ VE TERCIH

Siyaset Bilimine Giriş

Phillips W. Shively

Çeviren: Prof. Dr. Haluk Özdemir

SIYASET BILIMI,

ULUSLARARASI İLIŞKILER

Prof. Münci Kapani bu kitabında çağdaş politika biliminin temel

konularını yeni araştırmaların ve gelişmelerin ışığında ele alarak

inceliyor. Bunlar arasında politikanın anlamı ve nitelikleri, modern

politika biliminin gelişimi, devlet ve egemenlik kavramları, siyasal

iktidar kavramı, siyasal iktidarın meşruluk temelleri, siyasal iktidar

ve sosyal tabakalaşma, elitler ve kitleler, siyasal katılma ve bununla

ilgili olarak değişik demokrasi anlayışları, kamuoyu, siyasal partiler ve

baskı grupları gibi konular yer alıyor. Bu ana konuların çerçevesinde

günümüzün Türkiyesi’nde ön plana çıkan bazı siyasal ve kurumsal

sorunların da bilimsel veriler açısından değerlendirilmesi yapılıyor.

Sorunlara genel olarak eleştirel tahlil açısından yaklaşan yazar,

bu arada, yerleşmiş ve kalıplaşmış bazı siyasal kavramlar, siyasal

formüller ve “efsaneler” üzerinde okuyucuyu yeniden düşünmeye

ve tartışmaya çağırmaktadır. Prof. Kapani’ye göre, “politika sürecini

gerçek boyutlarıyla kavrayabilmek için, olaylara ve onların yorumlarına

içi boş klişelerle, örtülü önyargılarla ve ideolojik gözlüklerle değil,

mutlaka bilimsel şüphecilikle yaklaşmak gerekir.” Politikayla ve

politika bilimiyle ilgilenenler, bu kitapta düşünceyi yönlendirmekten

çok, onu tazelemeyi ve ufuklarını genişletmeyi amaçlayan bir kaynak

bulacaklardır.

Güç ve Tercih, siyaseti her yönüyle ele alan bir başucu kitabı. Devletin

yapısından ideolojiye, rejim yapılarından demokrasinin sorunlarına,

kurumlara, çıkar gruplarına, hukuk geleneklerine ve somut ekonomik

sorunlara kadar geniş bir yelpazeyi ele alan kapsamlı ama aynı

zamanda herkesin anlayabileceği bir dille yazılmış olan bir eser.

Kitap, siyaset bilimine bakışınızı şekillendirecek türden kavramsal bir

çerçeve sunan temel bilgiler içeriyor ve bu bilgileri uygulamaya dair

sorun ve tartışmalarla ilişkilendiriyor.

Shively’nin eseri, özellikle sistem arayışı içerisindeki Türkiye gibi

gelişmekte olan ülkelerde, insanların bu tartışmalara girmeden önce

gözden geçirmeleri gereken konuları içeriyor. Siyasî tercihler, güç

mücadeleleri, federalizm, başkanlık sistemi, karar alma süreçleri ve

siyasetin temel varoluş nedenleri konusunda tutarlı ve yararlı bilgiler

sunuyor. Siyaset bilimi, uluslararası politika ve karşılaştırmalı siyaset

alanlarıyla ilgilenenlerin ellerinin altında bulundurmak isteyecekleri ve

mutlaka okumaları gereken bir eser.

Bahar 2017’de piyasada

978-605-4665-25-9 13x19 cm

52. Baskı, Ağustos 2016 253 sayfa

¨15

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler | 1


SIYASÎ İDEOLOJILER

Bir Giriş

Andrew Heywood

Çeviren: Prof. Dr. Levent Köker

SIYASETIN VE

ULUSLARARASI İLIŞKILERIN

TEMEL KAVRAMLARI

Andrew Heywood

Çeviren: Dr. Fahri Bakırcı

SIYASÎ DÜŞÜNCE TARIHI

Filozoflar ve Fikirleri

Donald G. Tannenbaum

Çeviren: Doç. Dr. Özgüç Orhan

SIYASET PSIKOLOJISINE

GIRIŞ

Martha L. Cottam, Elena Mastors,

Thomas Preston, Beth Dietz

Çeviren: Mesut Şenol

Siyasî ideolojiler üzerine yazılmış bu rehber kitabın güncellenmiş beşinci

edisyonu, dünya siyasetine yön vermiş ve onu şekillendirmiş siyasî öğreti

ve kuramlara kolay anlaşılabilir bir giriş sunmaktadır.

Liberalizm, muhafazakarlık ve sosyalizm gibi 19. Yüzyıl ideolojilerinin

yanısıra feminizm, ekolojizm ve siyasal İslam gibi “yeni” ideolojileri

de içeren geniş bir yelpazeyle, Heywood, her ideolojinin hem tarihsel

gelişiminin hem de bunların çağdaş siyasî hareketler, partiler ve

hükûmetler üzerindeki etkilerinin basit bir açıklamasını yapmaktadır.

Yazar, ideolojilerin kendilerine has fikirleri ve değerleriyle beraber bu

ideolojilere mensup farklı akımları ve bunlar arasındaki iç gerilimleri de

vurgulamıştır.

Bu yeni edisyon çok-kültürlülük ve yeni muhafazakarlık gibi günümüzdeki

anahtar meselelerin kapsamlı bir incelemesiyle tamamıyla gözden

geçirilmiş ve güncellenmiştir. Andrew Heywood’un eşsiz öğrenci-dostu

yazım stilinin yanına her bölümde öğrenim özellikleri de eklenmiştir.

ཚཚ

İdeoloji İncelemeleri ideolojilerin doğasını ve onların başlıca

konularını ana hatlarıyla incelemektedir.

ཚཚ

Sayfa kenarlarındaki sözlük tanımları, anahtar kavramlar hakkında

kısa bir referans açıklaması yapmaktadır.

ཚཚ

Her ideolojinin “Başlıca İsimleri” kutuları önemli düşünürler ve onların

önemli fikirleriyle ilgili detaylı bilgi vermektedir.

ཚ ཚ “Anahtar Kavram” kutuları önemli fikirleri keşfedip ayrıntılarıyla

incelemektedir.

Kavramların siyaset ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için özel önemi

vardır.

Siyasî argümanlar çoğunlukla kavramların geçerli anlamları üzerine

bir mücadeleye indirgenir ve her biri ‘özgürlük müdaafiisi’, ‘demokrasi

taraftarı’ ve ‘adalet savunucusu’ olduğunu iddia eden düşmanlar

tartışabilir, kavga edebilir ve hatta savaşabilirler.

Sorun şudur ki ‘özgürlük’, ‘demokrasi’ ve ‘adalet’ gibi kelimeler farklı

insanlara farklı şeyler ifade eder ve bu yüzden kavramların kendisi

sorunlu gibi gözükür.

İlk edisyonu Siyasetin Temel Kavramları ismiyle yayınlanan bu kitap,

siyasî analizlerde karşılaşılan önemli kavramlara nüfuz etmek için

kolay anlaşılır ve geniş kapsamlı bir rehberlik yapmaktadır. Her kavram

enine boyuna ve sarih şekilde incelenmiştir ve siyasî argümanlar ve

çalışmalar için önemleri tartışılmıştır. Kitabın içeriği güncellenmiş

ve küreselleşmenin siyaset üzerindeki artan etkileri de göz önünde

bulundurularak 70 kavram daha eklenmiştir. Canlı ve rahat okunur

anlatım tarzı ve okur dostu yaklaşımıyla meşhur olan kitabın bu ikinci

edisyonu siyaset ve uluslararası ilişkiler çalışmalarının vazgeçilmez bir

yol arkadaşıdır.

Siyasî Düşünce Tarihi başlıca filozofların özgün siyasî ve toplumsal

görüşlerini günümüz siyaseti ve siyasî düşüncesine bağlıyor. Başlıca

düşünürleri daha kapsamlı incelemek için önemli ölçüde gözden

geçirilmiş üçüncü edisyondan yapılan bu çeviri düşünürlerin

geleneksel edebî yapıtlarını da içermektedir. Siyasî Düşünce Tarihi

öğrencilere çağdaş siyasî meseleler için kullanışlı ve tarihsel bir temel

sağlıyor.

Kitap, öğrencilerin siyasî felsefenin derinliğini ve genişliğini

anlamalarına yardımcı olmak için Antik dönem düşünürlerinden 20.

Yüzyıl post-modernistlerine, çevrecilere ve feministlere, geniş bir

yelpazedeki düşünürlerin fikirlerini içeriyor.

Kitap bireysel ve kolektif olan arasındaki çatışma hakkında her yazarın

önemini vurguluyor ve siyasî felsefe ve uygulamalı siyaset arasındaki

ilişkiye dikkat çekiyor.

Kadınların, cinsiyetin ve ailenin siyasî felsefede oynadığı önemli rolü

keşfederken geleneksel yazarlar üzerine çalışma yapmak isteyenler

için kitap, cinsiyetle ilgili eşsiz ve son derece değerli konular içeriyor.

Yeni çevirisiyle

Yaz 2017’de piyasada.

Kapsamlı, kullanıcı dostu bu siyaset psikolojisine giriş ders kitabı siyasal

davranışın psikolojik kökenlerini keşfediyor. Yazarlar bu siyasal davranışı

örneklemek için okuyucuları siyasal etkinliğin geniş çaplı teorileriyle,

kavramlarıyla ve vaka çalışmalarıyla tanıştırıyor. Kitap; liderlik, grup

davranışları, oy verme, medyanın etkileri, ırk, etnisite, milliyetçilik, sosyal

hareketler, terörizm, savaş ve soykırımı da içeren siyasal davranışların

birçok şablonunu inceliyor. İnsanların birbirlerine yaptıkları en korkunç

şeylerin yanında, çatışmaları nasıl önleyeceklerini ve çözeceklerini ve

çatışma sonrasında nasıl daha iyi olabileceklerini gösteriyor.

Kitap kavrayışı geliştirecek sayısız özellik içermektedir; öğrencilere

etraflarındaki dünya ve öğreniyor oldukları kavramlar arasındaki

bağlantıyı görmelerini sağlayacak günümüzdeki ve tarihteki olayların

öneminin belirtildiği kutucuklar gibi… Kitapta deneyimleme ve içerik

analizi gibi disiplinde kullanılan farklı araştırma metodolojilerinden de

yararlanılmıştır. 3. edisyondan yapılan bu çeviride birisi medya diğeri de

sosyal hareketler üzerine iki yeni bölüm vardır.

Bu kolay anlaşılabilir ve ilgi çekici giriş ders kitabı; siyaset psikolojisi,

siyasal davranış ve siyaset yapmanın da dahil olduğu benzer üst sınıf

derslerde asıl kaynak olarak kullanılabilir.

“Bu kitabın yazarları siyaset psikolojisi konusunda bu kadar geniş kapsamlı,

kolay bir dili olan, anlaşılabilir ve güncel bir ders kitabı yazarak müthiş bir iş

başarmışlardır. Bu dinamik ve genişleyen alan hakkında bilgi sahibi olmak

isteyen herkes için ‘mutlaka okunması’ gerekli.”

- Jim Sidanius, Harvard Üniversitesi

ཚཚ

Her ideoloji “Üzerine Bakış Açıları” ve “İçindeki Gerilimler” kutuları

ideolojik geleneklerin kendi içindeki ve birbirleri arasındaki farklılıkları

ele almaktadır.

ཚཚ

Her bölüm sonunda yer alan “Tartışma Soruları” bölümün

pekiştirilmesini sağlamaktadır.

“Hem toplumun hem de siyasi elitlerin gözünden bakabildiği için siyaset

psikolojisi alanına giriş konusunda çok başarılı bir çalışma. Kitap siyasetin

nasıl yapıldığını anlamak için bireylerin ve grupların önemini vurguluyor.”

Margaret G. Hermann, Syracuse Üniversitesi

Sonbahar 2016'da piyasada.

978-605-9802-06-2 16x24 cm

10. Baskı, Ağustos 2016 417 sayfa

¨29

978-605-9802-04-8 15x23 cm

3. Baskı, Mart 2016 381 sayfa

¨27

2 | Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler | 3


DEMOKRASI VE

ELEŞTIRILERI

Robert A. Dahl

Çeviren: Prof. Dr. Levent Köker

KARŞILAŞTIRMALI SIYASETE

GIRIŞ

Siyasî Meydan Okumalar ve Değişen Gündemler

Mark Kesselman, Joel Krieger ve

William A. Joseph

Çeviren: Prof. Dr. Pınar Akçalı

GÜNÜMÜZDE

KARŞILAŞTIRMALI SIYASET

Bir Dünya Görüşü

Bingham Powell, Jr.,

Russell J. Dalton ve Kaare StrØm

Çeviren: Ebru Kılıç

KAMU İŞLETMECILIĞI VE

YÖNETIMI

Bir Giriş

Owen E. Hughes

Çevirenler: Dr. Buğra Kalkan,

Prof. Dr. Bahadır Akın, Şeyma Akın

20. Yüzyıl'ın en önemli siyaset teorisyenlerinden biri olan Dahl, bu

kitapta, demokrasinin ne olduğuyla ve neden önemli olduğuyla ilgili

esaslı tespitler yapıyor. Demokratik teorinin en temel varsayımlarını

incelerken onları eleştirildikleri noktalardan sorularla sınıyor ve

demokrasi teorisini yeni ve anlaşılır bir biçimde tekrar düzenliyor.

Gelecekte gelişmiş demokratik devletler var olacaksa demokrasinin

hangi yönlere doğru gitmesi gerektiğini tartışarak kitabı bitiriyor.

“Robert Dahl demokrasi ile ilgili konuştuğunda herkes dinlemeli.

Demokrasi ve Eleştirileri ile Dahl bir klasik olacak başka bir işe daha imza

attı.”

- Lucian W. Pye, American Political Science Review

“Dahl, toplumumuzu yargıçların koruması gerektiğini savunan görüşün

de içinde olduğu demokrasiye getirilen eleştiriler karşısında demokrasiyi

dâhice savunuyor. Avukatlar ve hukuk alanında çalışan araştırma

görevlileri kitabın hukuka uygun politika yapımı üzerine sürdürülen

tartışmalara getirdiği teorik bağlamdan faydalanacaklardır ve okur

Dahl’ın öne sürdüğü argümanın netliğine ve bütünlüğüne müteşekkir

olacaktır.”

- Cary Coglianese, Michigan Law Review

1990 Woodrow Wilson Foundation Kitap Ödülü sahibi.

1991 Elaine ve David Spitz Kitap Ödülü sahibi.

Bugünkü siyasal atmosferi düzgün yansıtabilmek için güncellenmiş

Karşılaştırmalı Siyasete Giriş’in yedinci edisyonundan yapılan bu çeviri

öğrencilerin, ülkelerin birbirlerine olan benzerliklerini ve aralarındaki

farkları ve siyasal sistemlerin benzerliklerini ve farklarını tam anlamıyla

öğrenmeleri için ülke ülke inceleme yaklaşımını benimser. Her bölüm,

ülkelerin yaşadığı siyasal zorluklar ve değişen gündemlerinin incelemesi

ile her ülkenin yaptığı siyasetin detaylı bir açıklamasını sunar.

Kitap, öğrencilerin incelenen ülkeler hakkında mantıklı bağlantılar

kurmasına ve karşılaştırmalar yapmasına yardımcı olacak şekilde

sayfa kenarlarındaki anahtar kavramlar ve sorular gibi öğelerle özet

bir anlatım ve öğrenci-dostu bir kullanım sunar. Bu edisyon 13 ülkenin

ve Avrupa Birliği'nin incelemesi ile siyasal rejimlerin, iktisadî gelişme

düzeylerinin ve coğrafî bölgelerin ilginç örneklerini içerir.

Kitabın genel çerçevesi dört anahtar konu içerir: Devletlerin

Küreselleşen Dünyası, Ekonominin Yönetilmesi, Demokratik Düşünce

ve Kolektif Kimliklerin Siyaseti. Bu konular öğrencilerin kitapta anlatılan

ülkeler üzerine yapılan çalışmaları düzenlemelerini ve ülkeler arasında

kurumların ve süreçlerin bir karşılaştırmasını yapmalarını sağlayacaktır.

Her bölüm çapraz ulus karşılaştırmasını ve öğrencinin anlamasını

kolaylaştıracak beş tutarlı başlıktan oluşmuştur: bölüm başlangıcında

ülkenin siyasal yapısının önemli bir özelliğini vurgulayan bir vinyet;

ülkenin geçmişi ve güncel siyasal ekonomisi hakkında bilgi; yönetişim

ve siyaset yapmanın başlıca kurumları hakkında tartışma; siyasal

temsil ve katılma analizi ve ülkenin karşı karşıya olduğu başlıca güncel

sorunların incelemesi.

Her bölümde kenar kutucukları siyasetin üç ilginç ve etkileyici yönünü

vurgular: profil özelliği önemli siyasal liderlerin biyografilerini inceler;

Küresel Bağlantı özelliği iç ve uluslararası siyaset arasındaki bağlantıları

sağlar; ABD Bağlantısı özelliği siyasal kurumların önemli özelliklerini

Amerikan muadilleriyle karşılaştırır.

Bu kitap, ilk olarak alana yabancı öğrencilerin rahat anlayabileceği

kanıtlanmış bir analitik altyapı ortaya koyar. Daha sonra bu altyapı,

tutarlı bir şekilde on iki ülke incelemesinde, öğrencilere sadece

siyasetin ve hükûmetlerin dünya çapında nasıl işlediğini göstermek

için değil aynı zamanda benzerliklerinin ve farklarının önemini

anlamaları için uygulanır. Alanın önde gelen karşılaştırmacıları ve

araştırmacı uzmanların yazdığı Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset

dünyanın karmaşıklığını anlama konusunda yardımcı olur ve gerçek

siyasî kavrayışa yönlendiren kalıpların farkına varılmasını sağlar.

Konulara Göre Düzenlenmiş Bölümler ve Ülkelerle İlgili İncelemeler:

Okuyuculara karşılaştırmalı siyaset çalışmaları ve metnin ana konuları

olan hükûmetlerin neden var olduğu, işlevlerinin neler olduğu ve

ne gibi sorunlar yarattıklarını, bunlara nasıl çözümler bulduklarını

keşfetmeleri için gerekli teorik bilgiyi verir. Metin konulara göre

düzenlenmiş yedi adet bölüm ve on iki ülke incelemesi içerir.

Karşılaştırmalı Siyasete Küresel bir Giriş: ABD ile ilgili özel bir bölümün

de olduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en geniş şekilde

coğrafî olarak incelenmesi öğrencilere karşılaştırmalı siyasete küresel

bir giriş sunar ve siyasî olasılıklar, sorunlar ve kısıtlamalarla ilgili daha

geniş bir bakış açısı sağlar.

Pedagojik bir Çerçeve: Bu baskıda bölümlerin anahtar konularını

vurgulamak üzere tasarlanmış olan alıştırma soruları olduğu kadar,

ana bölüm başlıklarıyla uygun hale getirilmiş öğrenme hedefleri

bulunmaktadır.

Sonbahar 2017’de piyasada.

Son yıllarda dünyanın birçok yerinde kamu sektörünün yönetiminde

bir dönüşüm yaşanmaktadır. 20. Yüzyıl’ın büyük kısmı boyunca

egemen olan kamu yönetiminin sert, bürokratik biçimi 21. Yüzyıl’da

daha esnek, piyasa tabanlı bir kamu işletmeciliğiyle yer değiştirmiştir.

Kamu işletmeciliği, Yeni Kamu Yönetimi’nden uzaklaşarak geliştikçe,

geleneksel yönetim modelinden de çok daha fazla farklılaşmıştır.

Kamu İşletmeciliği ve Yönetimi, kamu sektörünün yönetimindeki

değişimleri vurgulayan ilkeleri ve teorileri tanıtmakta ve

değerlendirmektedir.Tüm dünyada uyarlanmakta olan kamu

işletmeciliğinin temeli, doğası ve boyutları, onun teorik dayanakları ve

teorik farklılıklarıyla beraber detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.Hayli

başarılı ve yetkin olan bu kitabın çevirisi, genişletilen ve baştan sona

güncellenerek “yönetişim” bölümünün de dahil edildiği 4. edisyondan

yapılmıştır.

Kamu hizmeti yönetiminin geçirmiş ve geçirmekte olduğu değişimin

sarih ve âdil bir açıklamasıdır. Owen Hughes’un kitabında harika olan

şey… kamu hizmeti reformunun görünmeyen yüzünü berrak ve tutarlı bir

şekilde detaylarıyla göstermesidir.

- Kieran Walshe, Health Service Journal

Bu kitabın güçlü yönlerinden birisi argümanlarındaki hayranlık uyandırıcı

sarihliğidir. Esasen bu kitap, kendi türünde karşılaştıklarım arasında en

iyilerinden biridir. Ayrıca, YKY’yi uluslararası bir fenomen olarak ele aldığı

için, belirli bir ülke özelinde temellenmiş çalışmaların sınırlarından da

mustarip değildir.

- Chris Painter, Teaching Public Administration

Sonbahar 2017’de piyasada.

978-605-4665-11-2 13,5x19,5 cm

1. Baskı, Mart 2014 623 sayfa

¨26

4 | Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler | 5


AB-TÜRKIYE İLIŞKILERININ

50 YILI

Bir Sisifos Hikayesi

Armağan Emre Çakır (ed.)

AVRUPA BIRLIĞI’NI

ANLAMAK

Kısa Bir Giriş

John McCormick

TÜRK DIŞ POLITIKASI

İslam, Milliyetçilik ve Küreselleşme

Hasan Kösebalaban

Çeviren: Prof. Dr. Hüsamettin İnaç

ORTA DOĞU

Orta Doğu’nun Uluslararası İlişkileri

Louise Fawcett (ed.)

Çeviren: Nihat Çelik

Çeviren: Ekin Ekici

Çevirenler: Yusuf Şahin ve H. Hüseyin Şahin

Bu kitabın çıkışı Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortak

üyelik başvurusunun ellinci yılına rastlar ve kitap, AB-Türkiye ilişkilerini

tarihsel bir çerçevede değerlendirir.

Kitap, Türkiye ve AB’nin birbirlerine karşı olan yaklaşımlarını

çözümleyerek, Türkiye’nin AB’ye girişindeki ‘gecikme’ye odaklanır; ve

siyasî, iktisadî, ahlakî, sosyolojik ve güvenlikle ilgili boyutları açısından

bu gecikmenin özelliklerini ve nedenlerini araştırır. Bu ilişkilerdeki ana

aktörlere ve değişen parametrelere ışık tutarak Türkiye ve AB’nin ortak

ilişkilerindeki başarısızlıklar kadar başarılı kısımları da ortaya çıkarır.

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin 50 Yılı, AB-Türkiye ilişkileriyle, Avrupa

siyasetiyle, AB’nin genişlemesiyle veya uluslararası ilişkilerle ilgilenen

karar vericiler ve akademisyenler için esaslı ve kalıcı bir kaynak

olacaktır.

Yüzlercesinin arasında oldukça yararlı bir ders kitabı… Avrupa

entegrasyonu denen fenomen hakkındaki bu kitap Avrupa Birliği’nin

ekonomik, siyasî ve kanunî sistemlerinin karmaşıklığını kısa ve öz bir şekilde

ele almayı başarmasıyla dikkat çekiyor.

- Giedrius Surplys, Journal of European Affairs

28 üye ülkesi ve neredeyse yarım milyara yaklaşan nüfusuyla Avrupa

Birliği dünya sahnesinde oldukça büyük bir aktör. Avrupalıların

yaşam tarzlarıyla beraber dünyanın geri kalan kısmının Avrupa’yla

kurduğu ilişkileri de değiştirdi. Yine de şu sorular büyük ölçüde yanlış

anlaşılmıştır veya birçoğu için gizemini korumaktadır:

- Avrupa Birliği ne işe yaramaktadır ve Avrupalıların hayatında nasıl

etkileri olmuştur?

- “Avrupa” denilince akla gelen şeyde nasıl bir değişikliğe sebep

olmuştur?

- Avrupa’nın dünyadaki rolünü ne ölçüde değiştirmiştir?

Avrupa Birliği’ni tanımak için kısa ve anlaşılabilir bir kaynak arayan

herkes için yazılan, John McCormick’in çok-satan bu ders kitabı

Avrupa Birliği’nin ne işe yaradığı konusunda kısa ama derin bir

inceleme sunuyor. Avrupa Birliği’nin tarihi ve kurumlarını; Avrupa

entegrasyonunun altında yatan esasları; Avrupa Birliği’nin üye ülkeleri

ve vatandaşları üzerindeki etkisini ve Avrupa Birliği siyasasının

evrimini ve etkilerini inceliyor. Tamamen gözden geçirilen yeni

beşinci edisyonunda Avrupa’nın hikâyesini Lizbon Antlaşması’nın

değerlendirilmesine, global ekonomik krizin yansımalarına ve 2010-

11’in avro bölgesi krizine kadar güncelliyor.

Türkiye’nin dış politikasına yön veren sebepler, çoğunlukla başlıca

dört ideolojik grup arasındaki ideolojik kavgada bulunabilir: Seküler

milliyetçilik, İslamî milliyetçilik, seküler liberalizm ve İslamî liberalizm.

Kitap, bu ideolojik savaşın Osmanlı’daki köklerini keşfederken

Cumhuriyet tarihinin farklı dönemlerinde rakip kimlik gruplarının

dış politikayı şekillendirmek için nasıl mücadele ettiklerini anlatarak

ilerliyor. Siyasî partilerin yükselişlerini ve düşüşlerini; bu ideolojik

pozisyonları temsil eden hareketleriyle onların dış politikayı kendi

değerleri ve ilgi alanlarıyla aynı doğrultuda olacak şekilde değiştirme

ve kullanma mücadelelerinin izini sürüyor. Adalet ve Kalkınma

Partisi dönemindeki dış politikanın durumunun tartışılmasına ise

özellikle odaklanılıyor

“Bu kitap Türk dış politikasına; onun kaynakları, özellikleri, başarıları

ve karşılaştığı güçlükler konusunda yaptığı derin analizlerle, ihtiyaç

duyduğumuz başka bir açıdan bakmamızı sağlıyor ve bunu dış politikayı

sâdece uluslararası mücadelelerin değil demokrasi ve kimlik için yapılan

ulusal mücadelelerin de kesişme noktasına koyarak başarıyor. Türk dış

politikasının yönü ve amacının yeni bir önem kazandığı bir zamanda

Kösebalaban’ın kitabı, diğer akademik kitapların, Türkiye’nin dış

politikasında büyük değişimlere sebep olan iç çatışmalara ve ideoloji, güç,

kimlik, din ve militarizmle ilgili tartışmalara ne kadar az odaklandığını

göstermesi açısından önemli bir hatırlatma yapan, tam zamanında

yazılmış bir eser. Türk Dış Politikası, akademisyenler, araştırmacılar,

öğrenciler, siyasî stratejistler, politikacılar ve Türkiye’nin dış politika

sürecinin akademik değerlendirmesinde iç dinamiklerinin gerektiği gibi

çalışılmadığı, göz ardı edildiği veya bunlara gereken önemin verilmediğini

düşünen herkes için mutlaka okunması gereken bir kitaptır.”

- Ümit Cizre, İstanbul Şehir Üniversitesi

Orta Doğu’daki uluslararası ilişkilere en güvenilir, en kapsamlı ve

en tarafsız incelemeyi yapan bu saygın ders kitabı öğrencilerin bu

hayranlık uyandırıcı ve zor konuya ciddî bir şekilde yaklaşmasını

sağlar. Uzman akademisyenlerden oluşan bir takım, birçok öğrenme

özelliğini ve çevrimiçi kaynakları kullanarak bölgenin tarihini, anahtar

konuların, aktörlerin ve çatışmaların analizleriyle bir araya getirip

öğrencilere destek olurlar.

Geniş bir ölçekte farklı bakış açıları sunan kitap öğrencileri konu

üzerine farklı yaklaşımlarla tanıştırır ve onları konu hakkında kendi

fikirlerinin oluşması için eleştirel düşünme hususunda cesaretlendirir.

Kitapta modern Orta Doğu’da uluslararası ilişkiler teorisinin

geçerliliğini göstermek ve öğrencilere öğrendiklerini gerçek dünyadaki

durumlara uygulamaları konusunda yardım etmek amacıyla örnek

vaka incelemeleri ve ‘mikro-olay’lar mevcuttur.

Dördüncü edisyondan yapılan bu çeviride Arap Baharı üzerine yeni

bir bölüm vardır; modern Orta Doğu’nun uluslararası ilişkilerindeki bu

önemli gelişmeyi ve bölgede Rusya ve Çin gibi yükselen güçlerin etkisi

üzerine geniş çaplı çalışmaları da kapsar.

978-605-9802-03-1 13x19 cm

1. Baskı, Mart 2016 350 sayfa

¨26

978-605-4665-12-9 13,5x19,5 cm

1. Baskı, Mart 2014 382 sayfa

¨24

978-605-4665-08-2 13x19 cm

1. Baskı, Nisan 2014 431 sayfa

¨26

6 | Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler | 7


YENI TÜRKIYE

CUMHURIYETI

Graham E. Fuller

Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar

SIYASAL İSLAMIN GELECEĞI

Graham E. Fuller

Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar

TÜRKIYE VE ARAP BAHARI

Orta Doğu’da Liderlik

Graham E. Fuller

Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar

ULUSLARARASI GÜVENLIK

Siyaset, Politika ve Yeni Durumlar

Michael E. Smith

Çeviren: Prof. Dr. Ramazan Gözen

Müslüman dünyasındaki merkezî devletleri inceleyen birçok kitap

arasından ilk defa bu kitap uzun bir yalnızlık sürecinden sonra

Türkiye’nin Orta Doğu siyasetinde bir kez daha nasıl başat bir

oyuncu haline geliyor olduğunu araştırmaktadır. Aslında bağımsız

hareket ederek ve yönetiminin anayasal açıdan seküler şekli ve

canlı geleneksel kültürü arasında bir uyum sağlayarak Türkiye ilk

defa izlenmeye -ve hatta belki de rekabete- değer bir devlet olarak

Müslüman dünyasındaki diğer devletler tarafından olumlu bir bakış

açısıyla değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda Türkiye’nin dinamik

siyaseti ve dış politikasında yeni bağımsızlık arayışı -her ne kadar

ABD’nin kafasını karıştırsa ve onu irite etse de- eninde sonunda

Türkiye’nin, Orta Doğu’nun ve hatta Batı’nın çıkarına olacaktır. Türkçe

ve Batılı bir kaynak yelpazesine dayanan bu çok-boyutlu, ilgi çekici

ve ayrıntılı kitap bölgenin en büyüleyici ve sofistike ülkelerinden biri

olan Türkiye hakkında kusursuz bir giriş sağlıyor ve dünyadaki yeri

hakkında halihazırda sürmekte olan tartışmalara çok değerli katkılarda

bulunuyor.

11 Eylül; seçkin Müslümanlar tarafından ABD’ye karşı edilmiş sert

sözler; terör karşıtı savaşın Afganistan’dan Filipinler’e ve Endonezya’ya

kayması. İslamın ve Müslümanların Batı’nın düşmanları olduğuna

inanmak kolaydır; ama aynı zamanda yanlıştır. Müslüman dünyasındaki

eğilimler üzerine yapılan bu kapsamlı araştırma sorunun İslamın

siyasette merkezî bir rol oynayıp oynamayacağı değil, Müslümanların

ne istediği olduğunu göstermektedir. Radikalizm ve aşırıcılık üzerine

odaklanmak bizim bir başka eğilimi kaçırmamıza neden olur: liberal

siyasal İslam. Liberal siyasal İslamın yandaşları insan haklarına ve

demokrasiye, toleransa ve işbirliğine vurgu yapar. Otoriter rejimler

muhalefeti bastırdıkları ve İslamı demokratik olmayan yönetimlerini

meşrulaştırmak adına kullandıkları için çetin bir mücadeleyle karşı

karşıyadırlar. Halkın katılımını ve eleştirmesini engelledikleri, seküler

ideolojiler de başarısız olduğu için din siyaset içinde merkezî bir rol

oynamaya başlamıştır. Aşırılıkçılar ve liberaller arasındaki çatışmanın

sonucu siyasal İslamın geleceğini belirleyecektir.

2011’de otoriter yönetimlere karşı bir özgürlük, demokrasi ve haysiyet

arayışı olarak başlayan Arap Baharı, sadece uzun yıllardır müzmin

sorunlarla boğuşan Orta Doğu’da değil, tüm dünyada heyecan

yaratmıştır. Ancak çok geçmeden bu gelişmeler bahardan çok kışı

andıran bir siyasal ve toplumsal karmaşaya dönüşmüştür. Hatta

Suriye gibi örneklerde kanlı bir iç savaş ve büyük güçlerin Suriye

topraklarında yürüttüğü vekâlet savaşlarına ve küresel bir mücadeleye

dönüşmüştür.

Orta Doğu’daki bu geniş çaplı ve derin sarsıntılar esnasında bilhassa

ABD gittikçe etkisizleşmiş, bu ise bölgede bir liderlik arayışını

daha güçlü bir şekilde gündeme getirmiştir. Bir kez daha derin bir

karmaşa içindeki Orta Doğu’da bir rol model ülke arayışında gözler

öncelikle Türkiye’ye çevrilmiştir. Birçoklarınca otoriter yönetimlerden

kurtulma mücadelesi veren Arap halklarına Türkiye’nin siyasî-iktisadî

dönüşümü ve kurduğu model örnek olarak sunulmuştur.

Tabiî hem Orta Doğu’da hem de Türkiye’de her şey çok büyük bir

hızla gelişmekte ve değişmektedir. O kadar ki, dünyanın sayılı Orta

Doğu uzmanlarından olan Graham Fuller’ın bu kitabı kaleme aldığı

sırada yaşananlar ile Türkçe baskısının yayına hazırlandığı dönem

arasındaki gelişmeler bile yeni bir kitap konusu olabilir. Ancak tüm bu

yerel ve bölgesel aşırı-dinamizme rağmen Fuller’ın ferasetli analiz ve

öngörüleri Arap devrimlerini ve Türkiye’nin bu kompozisyon içindeki

konumunu net ve ufuk açıcı bir şekilde göz önüne sermektedir.

Görüşlerine katılsak da katılmasak da, Fuller’ın tespit, tahlil ve önerileri

üzerinde ciddiyetle durmayı hak etmekte, Türkiye’yi doğrudan

ilgilendirmektedir.

Kitabın Türkçe baskısı için yazdığı önsözde de belirttiği gibi Fuller, son

birkaç yıldaki gelişmeleri, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, iktidarının

ilk yıllarında başardıklarıyla karşılaştırdığında bir nebze hayal kırıklığı

içerisindedir. Ancak bölgeyi ve ülkeyi çok yakından tanıyan bir isim

olarak, yine de Türkiye’ye olan kuvvetli inancı kendisini iyimser

kılmaktadır.

Savaşlar, terörizm ve kitle imha silahlarından, çevresel ve ekonomik

krizlere; salgın hastalıklardan, siber savaşlar ve korsanlığa, 21. Yüzyıl

dünyası ürkütücü genişlikte bir uluslararası güvenlik problemleri

ağıyla çevrelenmiş gözükmektedir.

Aynı zamanda güvenlikle ilgili akademik çalışmalar; yeni aktörler,

sorunlar ve teoriler geleneksel kavramlara ve yaklaşımlara gitgide

daha fazla meydan okuduğu için, daha önce hiç olmadığı kadar

parçalanmış ve tartışmalı haldedir.

Bu yenilikçi kitap uluslararası güvenlik siyasetine odaklanır: sorunlar,

uluslararası güvenliğe nasıl ve neden bir tehdit olarak algılanır ve bu

tür tehditlerle nasıl başa çıkılır. Güvenlik alanına, bu alandaki önemli

teoriler ve yaklaşımlara kısa bir girişten sonra ana bölümler sistematik

bir şekilde çağdaş uluslararası güvenlik gündemindeki başlıca sorunları

analiz eder. Her biri, tehdidin ve karar vericilere açık olan cevapların

doğasını ortaya çıkaracak ortak bir çerçevede incelenir.

978-605-9305-03-7 15x23 cm

1. Baskı, Haziran 2016 484 sayfa

¨30

8 | Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler | 9


GÜÇ VE

KARŞILIKLI BAĞIMLILIK

Robert O. Keohane ve

Joseph S. Nye, Jr.

Çeviren: Ebru Altınoğlu

YUMUŞAK GÜÇ

Dünya Siyasetinde Başarının Araçları

Joseph S. Nye, Jr.

Çeviren: Rayhan İnan Aydın

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

İlkeler ve Meseleler

A. LeRoy Bennett ve James K.

Oliver

Çeviren: Prof. Dr. Nasuh Uslu

ULUSLARARASI İLIŞKILER

Joshua S. Goldstein ve

Jon C. Pevehouse

Çeviren: Prof. Dr. Haluk Özdemir

Uluslararası ilişkiler teorisinde bir dönüm noktası olan Güç ve Karşılıklı

Bağımlılık ilk olarak 1977 yılında yayınlanmıştır. Kitap, dünya ilişkilerinin

sürdürülmesini sağlayan yapıları -bir tarafta “güç siyaseti” ve diğer

tarafta “karmaşık karşılıklı bağımlılık”- eksiksiz ve geniş kapsamlı bir

şekilde açıklamıştır.

Geniş kitleleri etkileyen bu kitap devlet ve devlet dışı aktörlerin askerî

ve iktisadî çıkarlarını tekrar incelemiş ve Soğuk Savaş’ın bitişinden

önce öne sürülen bir argümanla yazarlar zamanın realist dünya

görüşünü genişletmiş ve günümüzdeki küreselleşme çağıyla ilgili pek

çok gelişmeyi öngörmüşlerdir. Soğuk Savaş, 11 Eylül terör saldırıları ve

küresel finansal kriz sonrası dünyadaki ilişkileri inceleyen yazarların

ve Fareed Zakaria’nın yeni önsözleriyle Güç ve Karşılıklı Bağımlılık tüm

uluslararası ilişkiler öğrencileri için mutlaka okunması gereken bir

eserdir.

Günümüzdeki dünya düzeninin dinamiklerini açıklamada bize yardımı

olabilecek en önemli kavrayış, bu uluslararası ilişkiler teorisi klasiği, Güç

ve Karşılıklı Bağımlılık’ta Robert Keohane ve Joseph Nye tarafından

öncülüğü yapılmış ve sistematik şekilde açıklanmış karşılıklı bağımlılık

kavramıdır. Keohane ve Nye bu muhtelif fikirleri almış ve uluslararası

sistem seviyesinde işleyen, müthiş açıkladıkları, güçlü, tutarlı bir teori ileri

sürmüşlerdir.

- Fareed Zakaria

Joseph Nye “yumuşak güç” kavramını ilk kez 1980’lerin sonlarında

kullanmıştır. Günümüzde tüm dünyada siyasî liderler, editöryel

yazarlar ve akademisyenler tarafından sık sık -ama çoğunlukla yanlış

biçimde- kullanılmaktadır. Peki, yumuşak güç nedir? Yumuşak güç

cezbetme ve ikna etme kabiliyetine dayalıdır. Zorlama kabiliyeti

olan sert güç bir ülkenin askerî ve iktisadî gücünden kaynaklanırken

yumuşak güç ülkenin kültürünün, siyasî fikirlerinin ve politikalarının

cezbe-diciliğinden kaynaklanır.

Sert güç devletlerin bağımsızlıklarını -şiddete meyilli devlet dışı

gruplardan da- korumaya çalıştığı bir dünyada elzemdir. Sert güç,

Bush yönetiminin yeni ulusal güvenlik stratejisini oluşturmuştur.

Nye’a göre ise başkana tavsiyelerde bulunan neo-muhafazakarlar

çok yanlış bir hesaplama yapmışlardır: Diğer devletleri ABD’nin

istediklerini yaptırmaya zorlamak için askerî güce çok fazla odaklanıp

yumuşak güce çok az önem vermişlerdir. Teröristlerin ılımlı çoğunluk

arasından destekçi bulmasını engellemek yumuşak güç sayesinde

olacaktır. Yumuşak güç aynı zamanda devletler arasında çok-uluslu

işbirliği gerektirecek önemli küresel meselelerle uğraşırken gerekli

olacaktır. Bu yüzden yumuşak gücü daha iyi anlamak ve uygulamak

mutlak derecede önemlidir.

Uluslarararası olaylar ve örgütlerle ilgilenen bireyler için LeRoy

Bennett ve James Oliver’in bu eseri temel ve klasikleşmiş başvuru

kaynaklarından biridir.

Orijinal eserin dördüncü edisyonundan yapılan çeviride her türden

çağdaş uluslararası örgütün gelişiminin geniş kapsamlı tarihsel,

kurumsal ve işlevsel/programsal analizi incelenmektedir. Bunun

yanısıra çok-uluslu şirketlerin ve başlıca bölgesel örgütlerin ve sivil

toplum kuruluşlarının faaliyetleri de kitabın ele aldığı diğer unsurlardır.

Birleşmiş Milletler ve BM sisteminin başlıca ilkeleri, örgütsel özellikleri,

işlevleri ve faaliyetlerine odaklanan bu kitap, BM’nin karşılaştığı

sorunlar, soruşturmalar ve kararların derinlikli bir özetini sunar.

Uluslararası Örgütler şu konuları hem geçmişe hem de geleceğe

dönük şekilde inceler:

ཚཚ

Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu, gelişimi ve sona erişi

ཚཚ

Birleşmiş Milletler’in doğuşu, temel prensipleri, örgütlenmesi,

yapısı ve faaliyetleri

ཚཚ

anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi

ཚཚ

kolektif güvenlik ve barışı koruma

ཚཚ

uluslararası hukuk sistemi

ཚཚ

silahsızlanma

ཚཚ

bölgeselcilik türleri ve bölgesel örgütler

ཚཚ

küreselleşme, ulus-ötesicilik ve uluslararası örgütlenme

ཚཚ

çok-uluslu şirketler, hükûmetler dışı örgütler

ཚཚ

ekonomik refahın artırılması

ཚཚ

küresel kaynakların yönetimi

ཚཚ

sosyal ilerlemenin geliştirilmesi

ཚཚ

insan hakları ve özerklik mücadelesi

ཚཚ

uluslararası yönetim ve liderlik

Artık markalaşmış yazarlar olan Goldstein ve Pevehouse’un dünyada

çok satan ve en çok başvurulan, alanındaki lider ders kitabı Uluslararası

İlişkiler, hem alanın teorisine hem de aktüel gelişmelere dair en

kapsamlı ve en güncel giriş kaynağıdır. Uluslararası ilişkilerin çekirdeği

sayılan klasik konuların yanında daha bütünleşmiş ve giriftleşmiş

aktörler ve aralarındaki ilişkilerin doğası ve muhtevasına dair, standart

ders kitabı sıkıcılığından oldukça uzak, kolay anlaşılır ve zevkle

okunur bir dile sâhip olan bu kitapta, günümüz dünyasının öne çıkan

uluslararası ekonomi- politik, uluslararası ticaret, finans, sürdürülebilir

kalkınma, çevre, sağlık ve nüfus politikaları ve küresel eşitsizlik gibi

meseleleri üzerine de kapsamlı bir perspektif sunulmakta.

2013- 2014 güncellemesini içeren 10. edisyondan yapılan bu çeviri

birçok uluslararası ilişkiler kitabı tarafından da örnek alınan sistematiği

ve içeriği ile pedagojik ve akademik yönden oldukça tatmin edicidir.

Okunurluğu ve anlaşılırlığı daha da artıran ve pekiştirmeyi kolaylaştıran

diğer başlıca özellikler ise şunlardır:

ཚཚ

Kavramları ve Güncel Olayları Keşfedin Güvenlikle ilgili, ekonomik

ve uluslararası olaylar hakkında dengeli bir araştırma içermektedir.

ཚཚ

Terminolojik Dağarcığınızı Genişletin Sayfa kenarlarında, bölümde

geçen anahtar terimler hakkındaki açıklamalar kitabın verimliliğini

artırmaktadır.

ཚཚ

Eleştirel Düşüncenizi Geliştirin “Eleştirel Düşünce Soruları” bölümü

öğrencilere uluslararası ilişkiler teorisini güncel dünya problemlerine

nasıl uygulayacakları konusunda yardımcı olur.

ཚ ཚ Öğrencilerin Dikkatini Çekin Sayısız şekil, harita ve fotoğraf güncel

ve canlı bir okuma deneyimi sunmaktadır.

978-605-4665-24-2 15x23 cm

1. Baskı, Eylül 2015 609 sayfa

¨36

978-605-4665-20-4 19x23 cm

1. Baskı, Eylül 2015 660 sayfa

¨40

10 | Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler | 11


MIKRO İKTISAT

Erdal M. Ünsal

MAKRO İKTISAT

Erdal M. Ünsal

İKTISAT,

POLITIK İKTISAT,

İŞLETME

Erdal M. Ünsal’ın diğer eserleri gibi, iktisat alanında uzun yıllardır çoksatan

ders kitabı hüviyetine sahip olan Mikro İktisat, 10. baskısındaki

çeşitli genişletme ve güncellemeleriyle beraber Türkiye’nin en yetkin

mikro iktisat ders kitabıdır. Önceki baskılarda da her bölüm sonunda

yer alan özet, temel kavramlar, çalışma soruları ve matematiksel ekler

gibi çalışmayı kolaylaştırıcı ve öğrenmeyi pekiştirici özelliklerinin yanı

sıra bu baskıya yapılan ilaveler şunlardır: Bölüm 1: Davranışsal iktisat,

grafikler; Bölüm 8: Giffen malı gerçekten var mı?; Bölüm 14: Zamanlar

arası fiyat farklılaştırması, yoğun dönem fiyatlandırması; Bölüm

15: Nash dengesi, maximin strateji, minimax strateji ve misilleme

stratejisi; Bölüm 20: Türkiye’de fakirlik. Bu ilavelerin yanında kimi

bölümler yeniden yazılarak genişletilmiştir.

Genişliği yanında derinlikli de bir çalışma kitabı olan Mikro İktisat’ın

okur dostu kimliğini pekiştirecek olan, 2017’de yayımlayacağımız

Mikro İktisat Öğrenci Çalışma Kitabı bu alanda çalışan akademisyenler

için ideal bir enstrüman seti, öğrenciler içinse eşşiz bir başvuru

kaynağı olacak.

Türkiye’nin alanındaki başlıca uzman isimlerinden

Erdal M. Ünsal’ın

Makro İktisat kitabı güncellenmiş 10. baskısıyla

Kış 2017’de piyasada.

978-605-4665-15-0 16x24 cm

10. Baskı, Eylül 2014 781 sayfa

¨42

İktisat, Politik İktisat, İşletme | 13


İKTISADA GIRIŞ

Erdal M. Ünsal

İKTISADI BÜYÜME

Erdal M. Ünsal

ÖRNEKLERLE EKONOMETRI

Damodar Gujarati

Çeviren: Doç. Dr. Nasip Bolatoğlu

GÖRÜNMEZ KALP

Bir İktisadîyat Romanı

Russell D. Roberts

Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar

Bu kitap İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nde birinci sınıf birinci

dönemde ve ikinci dönemde okutulan İktisada Giriş I (Mikro

İktisada Giriş) ve İktisada Giriş II (Makro İktisada Giriş) derslerinde

öğrencilerin yararlanabilecekleri bir kaynak olarak hazırlanmıştır.

Kitabın amacı, okuyucunun mikro iktisat ve makro iktisat konularında

çağdaş temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.

Kitap bu amaç doğrultusunda hazırlanırken, gereksiz detaylara yer

verilmemiş ve konuların mümkün olduğu kadar açık anlatılmasına

özen gösterilmiştir. Ayrıca okuyucunun kitaptan daha etkin bir

biçimde yararlanmasını sağlamak için, her bölümün sonunda “Özet”,

“Temel Kavramlar” ve “Çalışma Soruları” üçlüsüne yer verilmiştir.

Büyüme teorisinin ana unsurlarını açıklamayı amaçlayan bu kitapta,

öncü büyüme modelleri (Bölüm 2), Harrod-Domar modeli (Bölüm

3), Solow modeli (Bölüm 4, 5 ve 6), içsel büyüme modelleri (Bölüm

7), teknoloji transferi ve büyümenin temel belirleyicileri (Bölüm

8) incelenmektedir. Kitabın bu ikinci baskısında, kitabın daha fazla

okuyucu dostu olmasını amaçlayan çok sayıda değişiklik yapılmıştır.

Bu bağlamda üç hususu vurgulanabilir. Bunlardan ilk ikisi, altıncı ve

yedinci bölümdeki beşeri sermaye ve Romer’in ürün çeşitliliği modeli

analizlerinin basitleştirilmiş olmasıdır. Ayrıca dördüncü ve yedinci

bölümlerde yeni problemlere yer verilmiştir.

“Bu yenilikçi ders kitabı bütün ekonometri öğrencileri için çok değerli bir

kaynak olmayı sürdürüyor.”

Frank J. Fabozzi, EDHEC Business School, Fransa

Çok satanlar arasındaki bu ders kitabının ikinci baskısı, ekonometri

çalışırken kendine özgü olan yaparak öğrenme yaklaşımını sürdürüyor.

Bu kitap öğrenciyi gerçek hayat örnekleri arasında adım adım

ilerleterek, karmaşık teorik tartışmalara ve anlaşılması zor matematiğe

dayanmak yerine, ekonometriyi pratik bir bakış açısıyla anlatıyor.

Kitabın özellikleri:

ཚཚ

İpotek teminatlı krediler, kredi derecelendirmeleri, yüksek lisans

başvuruları, moda satışları ve daha fazlasına ait verilerle geniş bir

yelpazede derlenmiş örnekler

ཚཚ

Model formülasyonundan, tahmin sonrası tanılar yoluyla, tahmin

ve hipotez testine kadar size rehberlik eden açık ve öz bir yazım

tekniği

ཚཚ

Araç değişkenler ve panel veri gibi güncel konuları kapsama

ཚཚ

Stata ve Eviews istatistiksel paket programlarının çıktılarına yer

verilerek kapsamlı kullanımı

ཚཚ

İstatistiğin temel kavramlarını ele alan ek bölüm

Günümüz iş hayatı ve ekonomi meselelerini kapsayan bir aşk romanı

mı?

Görünmez Kalp iş hayatını, ekonomiyi ve devlet regülasyonlarını

Washington, D.C.’deki özel Edwards Lisesi’nde öğretmenlik yapan

Sam Gordon ve Laura Silver’ın gözlerinden provokatif bir bakış

açısıyla görür. Sam, çoğu devlet regülasyonunun gereksiz ve hatta

zararlı olduğunu düşünür. İş hayatında başarılı olmanın bir erdem

olduğuna ve insanlığımızın iktisadi özgürlük sayesinde gelişeceğine

inanır. Laura Wall Street Journal yerine Wordsworth okumayı tercih

eder. Sam kazanan tarafı görürken, Laura "kurban"ları görür. Devletin,

tüketicileri ve işçileri Sam’in çok sevdiği piyasanın aşırılıklarından

korumasını ister.

Sam ve Laura dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getireceklerini

tartışadursunlar, şehirde onların hikayesine paralel olarak gelişen bir

hikaye daha vardır. Devletin denetçi bir kurumunun başında olan

amansız Erica Baldwin, "acımasız" bir CEO olan Charles Krauss’u

adalete teslim etmek istemektedir. Bu iki hikayenin birbirleriyle

alakası nedir? Sam neden işten kovulma tehdidi altındadır? Erica

Baldwin ihtiyacı olan delilleri elde edebilecek midir? Laura duvarında

Adam Smith posteri olan bir adamı sevebilecek midir? Görünmez

Kalp’teki cevaplar okuyucuya iş hayatının ve piyasanın hayatlarımızı

nasıl değiştirdiği ile ilgili daha zengin bir anlayış sağlamaktadır.

Kitap, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş olan ikinci edisyondan

çevrilmiştir. Bu edisyon ayrıca Dilim Regresyon Modellemesi ve Çok

Değişkenli Regresyon Modelleri üzerine yepyeni iki bölüm, gerçek

hayattan veriler eşliğinde kapsamlı yeni örnekler ve her bölümün

sonunda öğrenciler için yeni alıştırmalar içermektedir.

Ekim 2016’da piyasada.

978-605-9802-07-9 16x24 cm

5. Baskı, Ağustos 2016 866 sayfa

¨40

978-605-9802-01-7 16x24 cm

2. Baskı, Ocak 2016 325 sayfa

¨25

978-605-9802-02-4 13x19 cm

7. Baskı, Ocak 2016 299 sayfa

¨18

14 | İktisat, Politik İktisat, İşletme İktisat, Politik İktisat, İşletme | 15


Nobel İktisat Ödüllü

Nobel İktisat Ödüllü

Nobel İktisat Ödüllü

Nobel İktisat Ödüllü

ÇIN NASIL KAPITALIST

OLDU?

Ronald Coase ve Ning Wang

ÖZGÜRLÜĞÜN ANAYASASI

Friedrich A. von Hayek

Çeviren: Yusuf Ziya Çelikkaya

ÖZGÜRLÜKLE KALKINMA

Amartya Sen

Çeviren: Yavuz Alogan

YÖNETSEL DAVRANIŞ

Herbert A. Simon

Çeviren: Dr. İlkay Yılmaz

Çin Nasıl Kapitalist Oldu?, Çin’in geçtiğimiz otuz beş yılda tarıma

dayalı kapalı bir sosyalist ekonomiden uluslararası arenada nasıl da

yenilmez bir iktisadî güce dönüştüğünün olağanüstü ve beklenmeyen

hikâyesini anlatıyor.

Yazarlar aslî kaynaklarını kullanarak büyüyen Çin ekonomisi

tartışmasını yeniden canlandırmış, Çinli liderlerin yaptığı reformların

kapitalist bir ekonomi yaratma yolunda özellikle yapılmadığını ve

Çin’e piyasayı ve girişimciliği tekrar getiren şeyin “marjinal devrimler”

olduğunu söylemektedirler. Batı’dan alınan dersler geleneksel Çin

felsefesi olan “gerçeği olgularda arama” ile birleştirilmiştir. Kapitalizme

yüzünü dönen Çin kendi kültürel kökenlerini kucaklamıştır.

Çin Nasıl Kapitalist Oldu? Çin ekonomisinin geleceğiyle ilgili

genelgeçer bilgilere karşı çıkarken Çin daha fazla büyüme için müthiş

bir potansiyele sahip olsa da geleceğinin devletin güç ve fikirler

konusundaki tekelciliğinden dolayı karanlık olduğunu söyler. Coase

ve Wang Çin’de uzun ve saygın bir geleneği olan fikir piyasasının

gelişiminin Çin’in sosyal uyum rüyasını gerçekleştirmek için

vazgeçilmez olduğuna dikkat çekerler.

“Sabırlı okuyucular modern iktisat tarihindeki en sıradışı değişimi

derinlemesine anlamakla ödüllendirileceklerdir.”

- The Wall Street Journal

Friedrich A. Hayek’in Kölelik Yolu adlı eseri 1945’te ilk yayınlandığı

zaman, eleştirmenlerce John Stuart Mill’in ünlü Hürriyet Üstüne

adlı eseriyle eş tutuldu. Bu çalışmada Profesör Hayek bize, alan

ve soluk îtibâriyle daha çok Milletlerin Zenginliği’ne benzer şekilde,

özgür toplumun ilkelerinin pozitif bir ifâdesini sunmaktadır. Genel

okuyucuya yönelik yazılan Özgürlüğün Anayasası Batı uygarlığının

gelişmesine kılavuzluk etmiş ve bunu sürdürmesi gereken özgürlük

ideallerinin yeni bir ifâdesini ortaya koymaktadır. Eğer özgür dünya

yasayacaksa, her şeyden önce inandığımızın ne olduğunu, korumak

istediğimizin ne olduğunu bilmemiz gerektiği îkâzında bulunmaktadır.

F. A. Hayek ahlak ve antropolojiden, hukuk bilimi ve düşünce tarihine,

oradan refah devleti ekonomisine uzanan sosyal felsefenin mükemmel

bir açıklamasını sunar. Kısım 1’de özgürlüğün sadece bir değer olmayıp,

tüm moral değerlerin koşul ve kaynağının yer aldığı özgür toplumun

ahlakî temellerini tahlil eder. “Özgürlük ve Hukuk” üzerine olan Kısım 2’de

Hayek, Batı insanının bireysel özgürlüğü temin için geliştirdiği kurumları

inceler. Kısım 3’te de özel teşebbüs ile sosyalist teşebbüs arasındaki ilişkileri

tartışır ve refah devletinin yöntemleri ve hedeflerinin, ihtimallerinin ve

tehlikelerinin tam bir tasvirini verir. Bu şekilde, özgürlük ilkelerini, önemli

iktisâdî ve sosyal konulara uygulayarak test eder.

- Spectator

Temel bir eser: Özgürlük ile özgür olmama durumu ve bunların her

birinden yana olan kurumlar üzerine derinlemesine düşünülmüş bir bildiri.

Bildiri üç kısma ayrılmış. Bu üçlü yapı muhteşem bir başarı, birinci sınıf bir

düşünürün yüksek bir idealin hizmetindeki eseri."

- The Economist

İktisat alanında 1998 Nobel Ödülü’nü alan Amartya Sen, günümüz

küresel ekonomisinin kapsamlı analizinin tam merkezine bireysel

özgürlüğü koyduğu çığır açan bir çalışma sunuyor. Piyasa, devlet,

medya, muhalefet grupları ve yönetim dışı örgütler gibi farklı

kurumların rolleri kapsamlı, bütünleşik bir çerçevede incelenmektedir.

Bu çalışmanın odak noktası hem nihaî amaç olarak ve hem de çağdaş

dünyada sürdürülebilir iktisadî yaşam için; yoksulluk ve güvensizlikle

mücadele etmek için en etkili yöntem olarak “özgürlük”tür. Bu, 20.

Yüzyıl’da hem zenginler hem de fakirler için iktisadî kalkınmanın

taleplerini anlamak için paradigma değiştirici bir anlayıştır.

“Dünyanın fakirleri ve mülksüzleri iktisatçılar arasında Amartya Sen’den

daha sarih ve anlayışlı bir müdafi bulamazlardı. Hayat kalitemizin

zenginliğimizle değil özgürlüğümüzle ölçülmesi gerektiğini göstererek

Amartya Sen kalkınmanın teorisini ve pratiğini devrim niteliğinde

değiştirmiştir.”

- Kofi Annan, BM Eski Genel Sekreteri

“Amartya Sen ekonomik kalkınmanın doğası gereği özgürlüğün artması

demek olduğunu ince ince, derlitoplu ve aynı zamanda ayrıntılı bir biçimde

anlatıyor. Tarihsel örneklerle, empirik kanıtlarla ve etkili ve doğru bir

analizle, kalkınmanın, kapsamlı ve düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğinde

özgürlüğe nasıl zıt olamayacağını ama artışına kesinlikle katkıda

bulunacağını gösteriyor.”

- Kenneth J. Arrow, Nobel Ödüllü İktisatçı

“Bay Sen’in tanımladığı ve savunuculuğunu yaptığı bakış açısının çok

cazip tarafları mevcut. En cazip tarafı ise kısır “piyasa yanlısı mı karşıtı mı

olmak gerekir” tartışmasını aşarak kamu politikaları hakkında çok daha

isabetli sorular sormayı kolaylaştırması.”

- The Economist

Çığır açan çalışmasının dördüncü edisyonunda Herbert A. Simon

insan tercihi ve yönetsel karar alma konusundaki öncü teorisini somut

örgütsel sorunlara uyguluyor. Kitabın ilk basıldığı tarihten bu yana

geçen 50 yılın anısına Profesör Simon insanların karar alma süreçleri

üzerine yapmış olduğu ölümsüz gözlemlerini yönetsel davranışın yeni

boyutlarını inceleyen yorumlarla geliştiriyor. Örgütlerin işleyişinde

değişen sosyal değerlerin ve modern teknolojinin etkisini incelerken,

gözden geçirilmiş bu baskıdaki yeni fikirler dünya çapında çoktan bir

klasik olmuş bu kitabı güncelliyor.

Public Administration Review tarafından “50 yılın kitabı” olarak

gösterilen Yönetsel Davranış sosyal bilim düşüncesi üzerine yazılmış

en etkileyici kitaplardan olarak görülmektedir ve Nobel Komitesi

tarafından “çığır açıcı” olarak atıfta bulunulur.

Bir örgütün ve yönetimin merkezinde bulunan karar alma süreçlerini

anlamak isteyen yöneticiler ve diğer profesyoneller için yazılmış olan

bu kitap aynı zamanda işletme ve yönetim, iktisat, sosyoloji, psikoloji,

bilgisayar bilimi, hükûmet ve hukuk alanlarında çalışan öğrenciler için

de başlıca okuma kaynağıdır.

978-605-4665-22-8 13x19 cm

1. Baskı, Eylül 2015 460 sayfa

¨26

978-605-4665-03-7 14,5x19,5 cm

1. Baskı, Haziran 2013 783 sayfa

¨40

16 | İktisat, Politik İktisat, İşletme İktisat, Politik İktisat, İşletme | 17


Nobel İktisat Ödüllü

Nobel İktisat Ödüllü

TERCIH ÖZGÜRLÜĞÜ

Şahsî Bir Beyan

Milton Friedman ve Rose Friedman

Çeviren: Nihan Şakar

KAPITALIZM VE ÖZGÜRLÜK

Milton Friedman

Çevirenler: Nilgün Himmetoğlu, Doğan Erberk

ENTELEKTÜEL SERMAYE

Nobel İktisat Ödüllerinin 40 Yılı

Tom Karier

Çeviren: Doç. Dr. İlhan Ege

KAPITALIZM, SOSYALIZM VE

DEMOKRASI

Joseph Schumpeter

Çeviren: Uğur Erözkan

İktisat, özgürlük ve bu ikisi arasındaki ilişkiyle ilgili bu klasik tartışmada

Milton ve Rose Friedman hükûmetler tarafından yapılan kanunların,

düzenlemelerin, devlet kurumlarının ve harcamaların çoğalmasıyla

özgürlüğümüzün nasıl yıprandığını ve refahımızın nasıl küçüldüğünü

açıklarlar. Ayrıca iyi niyetin, devlet müdahalesinde çoğunlukla nasıl da

acınası sonuçları olduğunu da itinalı bir şekilde incelerler. Friedmanlar

bu iktisadî hastalıklar için çareler de sunarlar ve bizi özgürlüğümüzü

genişletmemiz ve refahımızı artırmamız için ne yapmamız gerektiği

konusunda coşkulu bir anlatımla bilgilendirirler.

Tercih Özgürlüğü, güçlü ve ikna edici bir dille geçmişte Amerika’da

nelerin yanlış gittiğinin ve iktisadî sıhhatini tekrar düzeltmesi için

neyin gerektiğinin önemli bir analizini sunar.

“Milton Friedman hakikatleri tekrar gözler önüne getiriyor ve bizim,

izin verdiğimiz takdirde özgürlük ve bolluk içindeki bir toplumun nasıl

işleyebileceğinden haberdar olmamızı sağlıyor. İşte bu yüzden iktisat

alanında aldığı Nobel Ödülü’nü hak ediyor ve işte bu yüzden bu kitabı

okumalısınız.”

– Reader’s Digest

Devletin verdiği sözlerden, bireysel özgürlüğümüz için oluşturduğu

tehditten uzak durarak nasıl yararlanabiliriz? Bu klasik kitapta Milton

Friedman kendisinin etkileyici iktisadî felsefesinin kesin bir tanımını

yapmaktadır; bu felsefede rekabetçi kapitalizm hem iktisadî özgürlüğe

ulaşmak için bir araçtır hem de siyasî özgürlük için gerekli bir koşuldur.

Sonuç beş yüz binden fazla satmış, on sekiz dile çevrilmiş ve zaman

geçtikçe daha da etkileyici bir hale geldiğini gösteren bütün işaretlere

sahip kolay anlaşılır bir kitap olmuştur.

Times Literary Supplement tarafından “savaş zamanından bu yana

yazılan en etkileyici yüz kitap”tan biri olarak seçilmiştir.

“Milton Friedman dikkat çekici analitik yetenekleriyle ve teknik ustalığıyla

diğerlerinden ayrılan ABD’nin olağanüstü iktisatçılarından biri. Her

zaman aydınlatıcı, özgür, cesur, zeki ve en önemlisi de ufuk açıcı.”

– Henry Hazlitt, Newsweek

Kış 2017’de piyasada.

Akademik dünyada ve iş dünyasında Nobel Ödülü’nden daha

tanınmış bir ödül daha yoktur. Kamuoyu en çok iktisat, edebiyat

ve barış alanında verilen ödüllere dikkat eder çünkü ödülü alanlar

bazen küresel ölçekte şaşkınlığa yol açan veya yankı uyandıran belli

fikirlerle, kavramlarla veya eylemlerle bağdaştırılmıştır. 1969’da İsveç

Bankası tarafından tesis edilen İktisat alanındaki Nobel Ödülü 40

yıl boyunca toplam 64 bireye verilmiştir. Thomas Karier 40 yılda

Nobel Ödülü almış iktisat teorisyenlerinin fikirlerinin temellerini

inceliyor. Aynı zamanda iktisat teorilerinin temeli olan varsayım

ve değerleri açıklıyor, iktisat yöntemlerinin ve içeriğinin farklı ve

tartışmalı özelliklerini ortaya çıkarıyor. Nobel Ödülü alanlar arasında

Keynesyenler, monetaristler, finansal iktisatçılar, davranışçılar,

tarihçiler, istatistikçiler, matematikçiler, oyun teorisyenleri ve diğer

inovatörler vardır. Biyografik detaylar açısından zengin, iktisatın

modern tarihini bir bütün olarak aydınlatan Entelektüel Sermaye

profesyonel okurların modern iktisat bilimini ve uygulamasını

tanımlayan kavramları rahatlıkla anlamasını sağlar. Kitap ödüllerin

“bir önceki yıl tüm insanlığa yararı olacak en müthiş şeyi bulmuş olan”

iktisatçılara mı verildiğini sorup, cevaplıyor.

Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi 20. Yüzyıl’da yazılmış en önemli

sosyal teori eserlerinden biridir. Schumpeter’in kapitalizmin

tohumlarının zayıflamasının içsel olduğu iddiası ve onun aynı

şekilde merkeziyetçi sosyalizme olan düşmanlığı kitabın 1943’teki

ilk basımından bu yana okuyucuyu şaşırtmış, ilgisini ve zaman

zaman öfkesini çekmiştir. Kapitalizmi de sosyalizmi de savunmayı

reddederek Schumpeter, kendinin ve zamanımızın en önemli

toplumsal hareketlerinin çok daha dengeli bir değerlendirmesinde

kendi olağanüstü ve orijinal katkısını yaparak kendisinden sonra

geleceklerin önünü açmayı başarmıştır.

“… sosyoloji veya iktisat konusunda en ufak bir bilgisi olanların kaçırmaması

gereken bir eser.”

- New English Weekly

“Muhteşem”

– The Christian Science Monitor

Kış 2017’de piyasada

“Robert Heilbroner’ın İktisat Düşünürleri kitabındakine benzer bir tarzda

Thomas Karier bize modern iktisat alanına farklı bir bakış açısı sunuyor.

Heilbroner klasik iktisatçıların yaşamlarının ve başarılarının perde arkası

hikayesini anlatırken, Entelektüel Sermaye Nobel ödülü kazanmış

iktisatçıların yaşamlarının ve başarılarının perde arkası hikayesini konu

alıyor. Böylelikle Karier zor bir konuya basit ve canlı bir giriş sunuyor:

modern iktisat nedir ve onu harekete geçiren nedir? Aynı zamanda sağlam

fikirleri de mevcut.”

- George A. Akerlof, 2001 Nobel İktisat Ödülü sahibi

Bahar 2017’de piyasada

18 | İktisat, Politik İktisat, İşletme İktisat, Politik İktisat, İşletme | 19


YÖNETIM ÜZERINE

İKINCI İNCELEME

Sivil Yönetimin Gerçek Kökeni Boyutu ve Amacı

Üzerine Bir Deneme

John Locke

Çeviren: Dr. Fahri Bakırcı

İNSAN ANLIĞI ÜZERINE BIR

DENEME

John Locke

Çeviren: Vehbi Hacıkadiroğlu

FELSEFE,

FEMINIZM,

KÜLTÜR

Siyasî düşünce tarihinin en dikkat çekici isimlerinden olan John

Locke’un Yönetim Üzerine İkinci İnceleme adlı eseri siyaset felsefesinde

çığır açıcı kaynakların başında gelmektedir.

Günümüzde, siyasal liberalizmin “kurucu babalar”ından sayılan

Locke’un en önemli ve en çok referans verilen siyasî eseri İkinci

İnceleme, 19. Yüzyıl’da sosyalist düşünceye de dayanak yapılmıştır.

Aslında Yönetim Üzerine İki İnceleme’nin ikinci bölümü olan bu

eser, liberallere göre liberal düşüncenin, sosyalistlere göre sosyalist

düşüncenin ana temalarını ortaya koymakta ve işlemektedir. Eserin

ilk bölümü olan Birinci İnceleme Hobbes’un “mutlak egemen”ine bir

reddiyeden oluşur ve kutsal monark düşüncesine en kuvvetli darbeyi

indirir. İkinci İnceleme ise mutlak monarşinin bu darbeyle yıkımından

sonra sözleşmeye dayalı sivil (aynı zamanda siyasal) toplumu ya da

devleti inşa eder.

Locke’un eşitlik, özgürlük, mülkiyet, toplum sözleşmesi, temsilî

hükûmet, yasamanın üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, direnme hakkı,

emek-değer teorisi gibi kavramlar üzerine yazdıkları, farklı kutuplarda

bulunan düşünce akımları için yüzyılları aşan bir kavramsal/kuramsal

zemin oluşturmuş ve ilgi odağı olmuştur. Örneğin günümüzde

Montesquieu’ye ait olduğu düşünülen kuvvetler ayrılığı kuramına

asıl öncülük eden Locke’un bu eseridir. Bu kuramsal zemin sadece

fikir dünyasını değil, modern dünyayı da şekillendirmiştir. Gerek 1688

İngiliz Şanlı Devrimi’nde gerek 1776 Amerikan Devrimi’nde gerekse

Amerikan Anayasası’nda Locke ve onun fikirleri başroldedir.

Bu eserin sadece yukarıdaki kavramlarla ilgili inceleme ve araştırma

yapan okuyucular için değil, yaşadığı toplum ve devletin, doğası ve

amacı ile ilgilenen herkes için bir başucu kaynağı olması gerekir.

İlk olarak 1960’da basılmış İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme’de, John

Locke, her gün matematiksel, doğal ilmî, dinî ve ahlakî bilgileri

nasıl öğrendiğimize dair kapsamlı bir analiz yapar. Bazı bilgilerin

bizde doğuştan bulunduğunu savunan teoriyi reddederek Locke,

bilginin duyumlar ve deneyimlerle elde edildiğini, akıl sayesinde

çözümlendiğini ve geliştiğini savunur. Bu önemli iddialarını güçlü bir

sağduyuyla savunurken Locke, uzay ve zaman, anlam, özgür irade ve

kimlik üzerine birçok önemli düşüncesini de belirtmekten geri kalmaz.

Sonuçta, Descartes’ın çalışmalarıyla birlikte modern felsefe için

gündemi büyük ölçüde belirleyen etkili, öncü bir iş ortaya çıkmıştır.

Bilinen şey nedir? Ve onu nasıl öğreniriz? Bu sorular metafizik ve

epistemoloji için ayrı ayrı temel odak noktalarıdır. Erken dönem

modern deneyci felsefenin klasikleşmiş çalışmalarından olan bu

kitapta John Locke, bu basit insanî soruları cevaplamak amacıyla

zihnin başlangıçta dış dünyanın idrakı yoluyla edinilmiş fikirlerle

etkilenmesi durumu olan tabula rasa kavramını inşa etmek için

doğuştan fikirlerin akılcı nosyonlarından uzak durmuştur. Locke

empirik gözlemin daha sağlam zemininde ve zihnin fikirleri algıyla

ilişkilendirme yeteneğinde bildiklerimizi yerle bir etmek için bilginin

bütünüyle zihinsel bir görüşünden ayrıldığından, birincil ve ikincil

özelliklerin algısı vasıtasıyla basit fikirlerin oluşumu ve kavramların

daha sofistike gelişimini tartışmaktadır. Locke’un Deneme'sinin titiz

uslamlaması onu Batı felsefesi tarihinin sağlam bir parçası haline

getirmiştir.

Kış 2017’de piyasada.

978-605-9305-05-1 13x19 cm

3. Baskı, Ağustos 2016 249 sayfa

¨20

Felsefe, Feminizm, Kültür | 21


ADALET

Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?

Michael J. Sandel

Çeviren: Dr. Mehmet Kocaoğlu

PARANIN

SATIN ALAMAYACAĞI

ŞEYLER

Piyasanın Ahlâkî Sınırları

Michael J. Sandel

ÖZGÜRLÜK

Özgürlük Üzerine Dört Makale

Isaiah Berlin

BÜYÜK FILOZOFLAR

Bryan Magee

Çeviren: Prof. Dr. Ahmet Cevizci

Çeviren: Dr. Mehmet Kocaoğlu

“En çok dikkat isteyenler, bazen radikal ve şaşırtıcı yollarla medeni

hayatı canlandıran iddialarla adalet, haklar, baskı, rıza, onur, erdem,

ahlak ve hukuk üzerine düşünen antik ya da modern siyaset felsefecileri

grubudur. Aristoteles, Immanuel Kant, John Stuart Mill ve John Rawls

bu gruba dahildir. Fakat bu kitapta bu filozofların sırası kronolojik

değildir. Bu kitap düşünceler tarihi kitabı değildir ama ahlaki ve siyasal

düşünceye bir yolculuktur. Bu kitabın amacı, siyasal düşünce tarihinde

kimin kimden etkilendiğini göstermek değil, okuyucuları adalet

üzerine kendi görüşlerinin ne olduğunu ve niçin böyle düşündüklerini

çözümlemek için eleştirel incelemeye davet etmektir.”

ཚཚ

Bir kasırganın ardından muhtaç durumdaki insanların zor

durumlarını kullanarak yüksek fiyatla mal satmak savunulabilir mi?

ཚཚ

Faydacı hesaplamalarla insan organlarının piyasada satılmasının

ahlaki temeli var mı?

ཚཚ

Ahlak ile özgürlük arasında nasıl bir ilişki var?

ཚཚ

Bir hırsıza yalan söylemek doğru bir davranış mıdır?

ཚཚ

Yaşlı bir kadının cehaletinden yararlanarak onu 25.000 dolara

tuvaletini tamir etmeye ikna eden tesisatçının ahlaki pozisyonu

rızaya dayalı teorilerle meşrulaştırılabilir mi?

ཚཚ

Kadınlara ya da sosyal açıdan dezavantajlılara iş imkanları

konusunda pozitif ayrımcılık yapmak adil midir?

ཚཚ

Yabancı işçileri ülkeye almamak ya da yabancı malları boykot etmek

sosyal dayanışmaya örnek gösterilebilir mi?

ཚཚ

Kardeşiniz bir katilse onu ele vermek sadakatsizlik midir?

ཚཚ

Kürtaja ya da kök hücre araştırmalarına izin vermenin ahlaki statüsü

nedir?

ཚཚ

Eşcinsel evliliklere izin verilebilir mi?

Meşhur siyaset felsefecisi Sandel, piyasa ve paranın toplumda

oynaması gereken rolü sorguluyor.

Çocuklara kitap okumaları veya iyi notlar almaları için para vermeli

miyiz? Ne kadar kirliliğe izin verileceğine karar vermek için insan

hayatına fiyat biçebilir miyiz? İnsanlara riskli yeni ilâçlar için denek

olmaları veya organlarını bağışlamaları için para ödemek etik midir?

Peki ya bizim savaşlarımızda çarpışmaları için paralı askerler tutmak;

ya da tutukluları kâr amaçlı çalışan hapishanelere aktarmak; ya da

seçkin üniversitelere girişi açık artırma ile satmak; ya da para ödemeye

razı göçmenlere vatandaşlık satmak?

Michael J. Sandel, New York Times’ın çok-satanlar listesindeki

Paranın Satın Alamayacağı Şeyler kitabıyla günümüzün en büyük

etik meselelerinden birini ele alıyor: Her şeyin satılık olduğu bir

dünyada yanlış bir şeyler yok mudur? Eğer varsa, piyasa değerlerinin,

hayatın âit olmadıkları çeperlerine girmelerini nasıl engelleyebiliriz?

Piyasanın ahlâkî sınırları nedir?

Son yıllarda piyasa değerleri neredeyse hayatın hiçbir alanında

piyasa-dışı normlara yer bırakmadı. Sandel, piyasa ekonomisine

sâhip olmaktan, pek de farkında olmadan, piyasa toplumu olmaya

sürüklendiğimizi iddia ediyor.

Sandel, dünya çapında çok-satan kitabı Adalet’te gösterdiği gibi

günlük hayatımızda karşılaştığımız zorlu ahlâkî soruları sarih ve

coşkulu bir şekilde aydınlatmada usta bir yazardır. Şimdi Paranın

Satın Alamayacağı Şeyler’de de piyasa güdümlü çağımızda eksik olan

bir tartışmayı provoke ediyor: Demokratik bir toplumda piyasanın

münasip rolü nedir ve piyasanın takdir etmediği ve paranın satın

alamayacağı ahlâkî ve vatandaşlığa âit şeyleri nasıl koruruz?

Özgürlük, Isaiah Berlin’in kendisinin de en önemli çalışması olarak

gördüğü, 1969’daki ilk baskısından beri hep ilgi görmüş, üzerine

tartışmalar yürütülmüş, liberalizmin başucu eserlerinden biri olan

Özgürlük Üzerine Dört Deneme’nin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş

edisyonudur.

Isaiah Berlin’in liberal düşünceye en önemli katkısı bu kitapta da

bulunan “İki Özgürlük Kavramı” makalesiyle olmuştur. Bu makalesinde

Berlin, “negatif” ve “pozitif” özgürlük kavramlarını inceler.

Negatif özgürlük “bir şeyden özgür olmak”, pozitif özgürlük ise “bir

şeye özgür olmak” şeklinde formüle edilebilir. Yani negatif özgürlükte

haricî kısıtlama ve engellemelerden özgürlük kastedilir. Örneğin

devletin seyahat yasağı koymadığı bir yerde birey bir yerden başka bir

yere gitme konusunda negatif özgürlüğe sahiptir.

Pozitif özgürlük ise sahip olunan negatif özgürlüğü gerçekleştirme

potansiyelini ifade eder. Aynı örnekten gidecek olursak, seyahat

edebilmek için paranız yoksa pozitif anlamda özgürlüğe sahip

değilsinizdir. Seyahat kısıtlamasının olmaması yeterli değildir, bunu

gerçekleştirebilecek bilhassa maddî araçlarınızın da olması gerekir.

Bu ayrım siyaset felsefesinde çok temel bir tartışmanın yatağını

oluşturmaktadır. Klasik liberaller bireyin müdahaleden masun bir

hayat yaşayıp mutluluğu arama yolunda hür olması için gerekli olanın

negatif özgürlük olduğunu iddia ederler. Onlara göre pozitif özgürlüğü

gerçekleştirmeye dönük her türlü adım ancak ve ancak başka bireylerin

negatif özgürlüklerine zarar verme pahasına gerçekleştirilebilir.

Bu temel tartışmanın merkezinde yer aldığı bu derlemede bulunan

diğer makaleler ise şunlardır: “20. Yüzyıl’da Siyasal Fikirler”, “Tarihsel

Kaçınılmazlık”, “John Stuart Mill ve Hayatın Amaçları”. Kitapta ayrıca

“Özgürlük”, “Yunan Bireyselciliğinin Doğuşu” ve “Geçmişe Nihaî Bir

Bakış” adlı özgürlük üzerine diğer denemeleri de bulunmaktadır.

M.Ö. 399’da Sokrates’in ölümüyle başlayıp yüzlerce yıllık felsefî

incelemeleri takip ederek Bertrand Russell ve Wittgenstein gibi daha

yakın tarihli şahsiyetlere kadar gelen Bryan Magee’nin on beş çağdaş

yazar ve filozofla olan sohbetleri Batı felsefesi ve onun en büyük

düşünürleri hakkında kolay anlaşılabilir ve heyecan verici bir kaynak

sağlar. A. J. Ayer, Bernard Williams, Martha Nussbaum, Peter Singer ve

John Searle’ın katkılarıyla kitap yalnızca geçmişin filozofları hakkında

değil, aynı zamanda 20. Yüzyıl'ın en etkileyici filozoflarının görüş ve

kişilikleri hakkında da çok değerli bilgiler sunar. Kitapta tartışılan

filozoflar şunlardır: Platon, Aristoteles, Descartes, Spinoza ve Leibniz,

Locke ve Berkeley, Hume, Kant, Hegel ve Marx, Schopenhauer,

Nietzsche, Husserl, Heidegger, Frege, Russel, Wittgenstein. Tartışılan

konular ise şunlardır: Ortaçağ Felsefesi, Egzistansiyalizm, Amerikan

Pragmatistleri, Modern Mantık.

978-605-4665-02-0 13x19 cm

3. Baskı, Nisan 2015 398 sayfa

¨24

978-605-9305-00-6 13x19 cm

1. Baskı, Ocak 2016 299 sayfa

¨22

22 | Felsefe, Feminizm, Kültür Felsefe, Feminizm, Kültür | 23


BU YÜZYILIN DERSI

Özgürlük ve Demokratik Devlet

Üzerine İki Mülakatla

Karl Popper

Çeviren: Ceyhan Aksoy

TARIHSELCILIĞIN SEFALETI

Karl Popper

Çeviren: Sabri Orman

BITMEYEN ARAYIŞ

Bir Entelektüel Biyografi

Karl Popper

Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar

ÇAĞDAŞ SIYASET

FELSEFECILERI

Anthony de Crespigny ve

Kenneth Minogue

Çeviren: Prof. Dr. Mete Tunçay

“İyimserlik ahlakî bir görevdir.”

20. Yüzyıl’ın en büyük ve en etkileyici düşünürlerinden Karl Popper,

içinde bulunduğumuz demokratik sistemi muhafaza etmede

üzerimize düşen sorumlulukların farkında olmamız gerektiğini

hatırlatıyor. Yarının dünyasını yaratacak olan şey bizim icraatlerimiz

olacaktır.

Gazeteci Giancarlo Bosetti’nin yaptığı bu röportajlarda Popper geniş

bir yelpazede çağdaş siyasal ve toplumsal meseleler üzerine konuşuyor.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden üçüncü bir dünya savaşı tehlikesine,

çocuklarımıza karşı yükümlülüklerimizden televizyonun potansiyel

zararlı etkilerine kadar birçok konudan bahsediyor. Toplumumuzdaki

yükselen şiddet ve bencilliğin eğer önlem almazsak medeniyetimizi

tehlikeye atacağı konusunda uyarıyor. Kitap aynı zamanda demokrasi

teorisi üzerine iki sohbet de içeriyor; demokrasinin hiçbir zaman

halkın yönetimi olmadığını (olamayacağını ve olmaması gerektiğini)

ama tiranlığı önleyebilmek için elimizdeki en iyi yöntem olduğunu

ikna edici bir şekilde tartışıyor.

Kış 2017’de piyasada.

Bilim ve toplum felsefesi alanlarının büyük filozofu Karl Popper'ın

Tarihselciliğin Sefaleti adlı eseri, her iki felsefe disiplininin de

problemlerini kendi kavşağında buluşturan çarpıcı bir kitaptır.

Filozofun, gerek Açık Toplum ve Düşmanları gerekse Bilimsel

Araştırmanın Mantığı adlı eserleri, daha esaslı bir probleme ışık tutmak

üzere bu kitapta bir araya gelmişlerdir.

Sosyal bilimlerin tabiat bilimlerine indirgenip indirgenmeyeceği

probleminin tartışıldığı eser, daha temelde "tarihin bilimsel

yöntemlerle tahmin edilebilir yasaları" olduğuna inanan toplum

felsefelerinin bilimsellik iddialarını çürütmek istemektedir.

Bilim ve sosyal bilim ilişkilerinin incelendiği kitap boyunca merkezî

kavram "tarih"tir. Fakat sefaleti öne sürülen asıl fikir "tarihsel" yöntem

değil, tarihin modern ve tehlikeli bir kavranışı olan “tarihselci" düşünce

tavrıdır.

Popper, tarihteki değişmez ve önceden kestirilebilir kanunların bu

etkileyici eleştirisini tüm “tarihsel kaderin amansız kanunlarındaki

faşist ve komünist inançların kurbanı olmuşlara” ithaf etmiştir.

Kısa ve etkileyici şekilde yazılmış bu eser; okurlara, entelektüellere

ve politika yapıcılara nesiller boyunca ilham kaynağı olmuştur. İkinci

Dünya Savaşı’ndan bu yana sosyal bilimler alanında yazılmış en

önemli kitaplardan olan eser bu büyük düşünürün fikirlerini anlama

yolunda ışık tutuyor.

Karl Popper sekiz yaşında sonsuzluk fikrini çözmeye çalışıyordu

ve on beş yaşına geldiğinde içinde çok çeşitli kitapların bulunduğu

babasının kütüphanesine ayrı bir ilgi duymaya başlamıştı. Bitmeyen

Arayış 20. Yüzyıl’ın en etkileyici düşünürlerinden birinin hayatındaki

işte bu ve buna benzer anların tasviridir. Popper iki dünya savaşına

ve Doğu Bloku’nda komünizmin çöküşüne şahit oldu ve burada onu

en çok etkileyen, özellikle erken yaşta büyüleyen bilim ve felsefe gibi

fikirlerin olmazsa olmaz muhasebesini yapmaktadır. Kitapta hayatıyla

ilgili başka herhangi bir yerde çok nadir konuşulmuş yönleri; müzik

aşkını, Yahudi kökeniyle ilgili karışık duygularını ve Wittgenstein’la

tartışmasını ve ondan sonra bir efsane haline gelmiş “poker” olayını

anlatıyor. Popper aynı zamanda Heisenberg, Schrödinger, Einstein ve

Russell gibi entelektüel şahsiyetlerle mektuplaşmıştır. Ama Bitmeyen

Arayış’ın en çok öne çıktığı yön Popper’ın felsefesine bir giriş olma

niteliğidir. Popper, çalışmalarının merkezindeki bazı fikirlerini anlaşılır

bir şekilde anlatıyor ve bu, kitabı Popper’ın hayatıyla ve çalışmalarıyla

ilk defa tanışacak bireyler için ideal bir hale getiriyor.

“Çalışma alanı yelpazesinde veya kalitesinde Karl Popper’a rakip

başka bir felsefeci yok… Siyaset, bilim, sanat… Popper’ın çalışmalarıyla

aydınlatılmamış çok az düşünce alanı kalmıştır.”

- Bryan Magee

Kış 2017’de piyasada.

İlk baskısı 1976’da yapılan, çağımızı yeni ışıklar altında yorumlayan

bir düzine siyaset felsefecisi hakkındaki Çağdaş Siyaset Felsefecileri,

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa ve Almanya'dan ayrı ayrı bilim

insanlarınca yazılmış ve siyaset felsefesindeki ana gelişmeleri

konu alan denemelerden oluşuyor. Bu yüzyıldaki siyaset felsefesi

tartışmalarının zenginliği hususunda çok az okuyucu şaşırmayacak

ve etkilenmeyecektir. Bu kitap siyaset felsefesiyle ilgili hiçbir bilgisi

olmayan bir okuyucuya da, bahsi geçen filozofların çalışmalarına

aşina okuyuculara da hitap etmektedir.

Kitapta incelenen filozoflar şunlardır: Herbert Marcuse, F. A. Hayek,

Leo Strauss, Eric Voegelin, Michael Oakeshott, Karl R. Popper,

Bertrand de Jouvenel, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Hannah

Arendt, C. B. Macpherson, John Rawls.

Kış 2017’de piyasada.

24 | Felsefe, Feminizm, Kültür Felsefe, Feminizm, Kültür | 25


İSLÂM, DEMOKRASI VE

TÜRKIYE

Ahmet Arslan

BIR ÖMÜR DÜŞÜNMEK

Ahmet Arslan’la Nehir Söyleşi

Söyleşi: Devrim Özkan ve Buğra

Kalkan

FELSEFEYE GIRIŞ

John Herman Randall, Jr. ve

Justus Buchler

Çeviren: Prof. Dr. Ahmet Arslan

SAVUNULAMAZI

SAVUNMAK

Walter Block

Çeviren: Enis Mutlu Atak

İlk iki baskısı 1995 ve 1999 yıllarında yapılan İslâm, Demokrasi ve

Türkiye’nin bu üçüncü ve yeni baskısında Prof.Dr. Ahmet Arslan’ın

ilk iki baskıda bulunmayan çok sayıda yeni konuşma ve yazıları da yer

almaktadır.

İlk yayınlanma tarihlerinin ardından geçen uzun zamana rağmen

ağırlığından bir şey kaybetmeyen bu makaleler derlemesini

okuyanların fark edebileceği gibi bu süre zarfında ülkede meydana

gelen birçok gelişmeye, hatta bazı alanlarda kökten dönüşümlere

rağmen demokratikleşme ve hoşgörü alanlarında fazla bir mesafe kat

edilmemiş görünmektedir.

İslam felsefesi ve düşüncesi alanında uzmanlığıyla tanınan Prof.

Arslan’ın bu baskı için kaleme almış olduğu önsözde belirttiği gibi

umudu tamamen yitirecek kadar karamsar olmak doğru olmasa da

İslam dünyasında ve özelde Türkiye’de Batılı anlamda demokratik bir

toplumun ortaya çıktığını ve kalıcı bir varlık kazandığını görmek için

epey bir zamana ve farklı alanlarda gerçekleştirilmesi gereken çok

sayıda büyük atılımlara ihtiyaç var.

Bu eser,okuyucu için ilk baskısından bu yana geçen yirmi yıl içinde

nelerin değiştiğini, nelerin değişmediğini görmek, İslam, demokrasi

ve modernleşme tartışmalarında nerelerden geçip hangi noktalara

vardığımızı veya varamadığımızı değerlendirmek için hem bir tarihi

cetvel, hem de kuramsal bir pusula işlevi görebilir.

Profesyonel olarak felsefe ve felsefecilerle ilgili olmayanların en

büyük şikâyeti felsefenin pratik hayattan kopuk olduğu serzenişidir.

“Anlaşılmaz” problemleri daha da “anlaşılmaz” kavramlarla ifade

eden metinler, felsefeye ilgi duymayı dahi korkulu bir süreç haline

getirmeye yetmiştir.

Ahmet Arslan felsefeye karşı bu tür basmakalıp ithamların canlı

reddiyesidir. Arslan, kitaplarında her gün karşılaştığımız ama

çoğunlukla farkına varmadığımız felsefî problemleri basit bir konuşma

diliyle ama derinliği kaybetmeden okuyucusuna aktarmasıyla

meşhurdur. Antik felsefe ve İslam felsefesi üzerine düşünmek isteyen

herkesin yolu bir şekilde Ahmet Arslan’dan geçer.

Ama bu söyleşimizde Arslan bize sadece felsefenin ne olduğunu

değil ama bir felsefeci gibi yaşamanın ve düşünmenin ne olduğunu

anlatıyor. Bu sayede nadiren rastlanan zengin bir tecrübe, okumayı ve

düşünmeyi seven herkesin erişimine açılıyor. Ahmet Arslan’ın hayatı

ve düşünceleri ile felsefenin ve Türkiye’nin problemlerini tartıştığımız

bu kitapla, felsefe ile sahici bir ilişki kurmanın ne olduğunu aktarıyoruz.

Ciddi olan her eser, üzerine düşünülmeyi gerekli kılar. Hele ki bu eser

felsefi geleneğin geniş külliyatını tanıtmak ve felsefi düşünmenin

yollarını öğretmek amacındaysa, bu, başlı başına zor bir iştir. Columbia

Üniversitesi felsefe profesörleri olan John-Herman Randall, Jr. ve

Justus Buchler tarafından yazılmış olan bu eser, bu zor işi hakkıyla

başaran önemli bir felsefeye giriş kitabıdır. İlk kez 1982 yılında Ahmet

Arslan’ın titiz çevirisi ile Türkçe’ye kazandırılmış olan kitap, aradan

geçen 32 senenin ardından akıcılığından ve açıklayıcılığından hiçbir

şey kaybetmeden yeniden okuyucusunun karşısına çıkmaktadır.

Kitap üç bölümden oluşmaktadır: “Felsefi Düşüncenin İnsan

Hayatındaki Rolü”, “Felsefenin Analitik İşlevi” ve “Felsefenin Kurgusal

İşlevi.” Ahmet Arslan’ın da belirttiği gibi: “Her bölümde ele alınan

belli başlı görüş veya kuramların, hemen arkasından gelen Eleştirel

Düşünceler kısmı ilgili görüş veya kuramın başarı veya eksiklerinin

daha iyi kavranmasında çok yardım edici niteliktedir. Gereken yerlerde

filozofların kendi yapıtlarından yapılan alıntılar akıllıca seçilmiş

olup, ölçülü ve aydınlatıcı niteliktedir. Belki bütün bunlardan daha

da önemli olmak üzere yazarlar kendi görüş ve tercihlerinin nereye

gittiğini açıkça belirtmekten kaçınmamakla birlikte, ele aldıkları her

kuram veya görüşe aynı ciddilik, ölçülülük ve hakkaniyetle yaklaşma

erdemini göstermekten geri kalmamaktadırlar.”

Bu kitap vurgunculuk ve fahiş fiyat uygulamalarından rüşvet ve

şantaja kadar kurbansız suçların ve tartışmalı ekonomik uygulamaların

savunularının en ünlüleri arasındadır. Bununla birlikte buzdağının

görünmeyen kısmında bu kitap günlük olaylardaki ve ilişkilerdeki

ekonomik güçlerin nasıl işlediğini açıklayan mikro-ekonomik teorinin

olağanüstü bir uygulamasıdır.

Murray Rothbard neden böyle olduğunu şu şekilde açıklar:

“Savunulamazı Savunmak serbest piyasada insanlar tarafından

gerçekleştirilen verimli hizmetlerin esas doğasını en kapsamlı ve en sert

şekilde vurgulama görevini üstleniyor. En uç örnekleri alarak ve Smithçi

ilkelerin bu durumlarda bile nasıl işlediğini göstererek kitap serbest

piyasanın işlenebilirliğini ve ahlaklılığını gösterme konusunda daha saygın

endüstriler ve faaliyetler üzerine yazılmış bir düzine ciddî kitaptan çok

daha fazlasını yapmaktadır. Uç durumları sınayarak ve ortaya koyarak

Block, teoriyi daha da örnekleyip destekler.”

Friedrich Hayek de yazarla aynı fikirdedir:

Savunulamazı Savunmak’ı incelerken elli yıldan daha uzun bir süre önce

Ludwig von Mises’in beni dengeli bir serbest piyasa pozisyonuna ikna

ettiği zamankine benzer şok terapisi karşısında bir kez daha savunmasız

kaldığımı hissettim. ... Bazıları bu ilacın etkisini çok güçlü bulacaklar ve

ve ilaç acı olsa bile iyi gelecek. Gerçek bir iktisat anlayışı, kişinin kendisini

birçok önyargıdan ve ilüzyondan arındırmasını gerektirir. Ekonomi ile

ilgili yaygın yanılgılar kendilerini sıklıkla diğer işlere duyulan temelsiz

önyargılarda ifade ederler ve ve bu stereotiplerin sahteliğini göstererek

gerçek bir hizmette bulunursunuz, her ne kadar bu, sizi çoğunluk içinde çok

popüler yapmayacak olsa da...”

978-605-4665-18-1 15x23 cm

3. Baskı, Mayıs 2015 405 sayfa

¨29

978-605-9305-02-0 15x23 cm

1. Baskı, Ocak 2016 428 sayfa

¨30

978-605-4665-16-7 13x19 cm

3. Baskı, Eylül 2014 455 sayfa

¨18

26 | Felsefe, Feminizm, Kültür Felsefe, Feminizm, Kültür | 27


Nobel Edebiyat Ödüllü

KADINLIĞIN GIZEMI

Betty Friedan

Çeviren: Semra Kunt-Akbaş

KÜLTÜR TARIHI

Peter Burke

Çeviren: Prof. Dr. Mete Tunçay

KOMÜNIZMIN KARA KITABI

Suç, Terör, Baskı

Stéphane Courtois ve diğerleri

GULAG TAKIMADALARI

3 Cilt

Aleksandr Soljenitsin

Çeviren: Selim Taygan

Bir dönüm noktası; çığır açan; bir klasik. Bu sıfatlar bile Kadınlığın

Gizemi’nin öncü vizyonu ve hiç bitmeyen etkisini tasvir etmekte yetersiz

kalıyor. 1963’te yayınlanan kitap “adı olmayan problem”in mükemmel

bir tanımını yapmıştır: Sinsi inançların ve kurumların kadınların kendi

entelektüel kapasitelerine olan güvenlerini zayıflatması ve onları eve

hapsetmesi. Ortalama bir kadının çok erken yaşlarda evlendiği ve

kadın öğrencilerin %60’ının evlenmek için üniversite eğitimini bıraktığı

bir zamanda Betty Friedan bir neslin hüsranını ve engel olunan

ihtiraslarını saptamış ve kadınlara yaşamlarını nasıl geri kazanacaklarını

göstermiştir. Yarı sosyal-rapor, yarı manifesto olan Kadınlığın Gizemi

olağanüstü anekdotlarla ve röportajlarla olduğu kadar hâlâ ilham veren

bir anlayışla doludur. Bu 50. Yıl edisyonunda çok-satan yazar Anna

Quindlen tarafından yazılmış bir sonsöz ve Gail Collins tarafından

yazılmış yeni bir giriş kısmı bulunmaktadır.

“Kadınlığın Gizemi sohbetlerini olduğu kadar kadınların kendilerine

bakışlarını da sonsuza kadar değiştirdi. Eğer okumadıysanız şimdi okuyun

ve zamanında annelerimizin ninelerimizin neler hissetiğini düşünün.

Kadınların yaşamlarının akışını geri dönülemez şekilde değiştiren bu

dönüm noktası eseri kutlamak için müthiş bir an.”

- Arianna Huffington, O Magazine

“Kadınlığın Gizemi”ni yeniden okuyunca insan için, insan ruhu için ve insan

potansiyeli için bir sevgi saçtığı anlaşılıyor. Friedan, annelerin -hatta tüm

insanların- “her şeye sahip olmaya çalışırken” karşılaşacakları kaçınılmaz

zorluklardan korkmamalarını ve hayatın çalışma alanına “katılmalarını” ve

işi ve aileyi bir arada götürmelerini istiyor. Zorlukların üstesinden gelmeleri,

sorunlara çözüm bulmaları, önceki günden kalanları sofraya koymaları

hususunda onları kışkırtıyor. Betty Friedan Kadınlığın Gizemi’ni 50 yıl önce

yazdı ama günümüzde de bilgeliği paylaşılmayı hâlâ hak ediyor.”

- Nanette Fondas, The Atlantic

Bu kitap, kültür tarihçilerinin ne yaptığı ve nasıl yaptığı ile ilgili temel

bir rehber olarak kurgulanmıştır. Tamamen güncellenmiş ikinci

edisyondan yapılan bu çeviride önde gelen tarihçi Peter Burke sadece

İngilizce konuşulan ülkelerde değil, aynı zamanda Kıta Avrupası’nda,

Asya’da, Güney Amerika’da ve başka yerlerde de çalışıldığı için

kültür tarihinin geçmişine, şimdiki zamanına ve geleceğine dair kolay

anlaşılabilir bir rehber sunuyor.

Burke kültür tarihinin Jacob Burckhardt ve Johan Huizinga ile

Frederick Antal’dan Edward Thompson’a uzanan Marksist tepkiyle

anılan “klasik” bir döneminin tartışmasını vererek başlıyor. Sonra “Yeni

Kültür Tarihi” olarak da tanımlanan son neslin çalışmaları üzerine

odaklanarak kültür tarihinin daha yakın tarihli yükselişini inceliyor.

Tarihsel düşünce ve yazıma ve feminizmin yükselişine, sömürgecilik

sonrası çalışmalara ve kültür fikrinin gittikçe daha önemli rol oynadığı

günlük söyleme getirilen yeni yaklaşımlar arasındaki bağa işaret

ederek kültür tarihini kendi kültür bağlamı içine yerleştiriyor. Aynı

zamanda yeni edisyon alandaki en son gelişmeleri araştırıp kültür

tarihinin 21. Yüzyıl’da ne yöne gideceğini de değerlendiriyor.

Kültür Tarihi’nin ikinci edisyonu kültür, antropoloji ve edebiyat

alanlarında çalışan öğrencilerin yanında tarih çalışan öğrencilerin de

vazgeçilmez ders kitabı olacaktır.

Bu uluslararası çok-satan kitap yakın zamanda açılmış eski Sovyet

blokunun arşivlerini derinlemesine inceleyerek komünizmin tüm

dünyadaki asıl "başarısı"nı ortaya çıkarıyor: terör, işkence, kıtlık,

toplu sürgün ve katliamlar. Bir araya getirdiği şaşırtıcı detaylarla kitap

komünizmin yetmiş yılı aşkın süre boyunca işlediği suçları listeleyen

ve analiz eden ilk kapsamlı denemedir.

“Devrimler, ağaçlar gibi, meyveleriyle yargılanmalıdır,” diye yazmıştır

Ignazio Silone ve bu tam olarak yazarların “Büyük Serdümen” lakaplı

Mao’nun Çin’i, Kim İl-Sung’un Kore’si, “Ho Amca” lakaplı Ho Çi

Minh’in yönetimindeki Vietnam ve Castro yönetimindeki Küba,

Mengitsu yönetimindeki Etiyopya, Neto yönetimindeki Angola ve

Muhammed Necibullah yönetimindeki Afganistan gibi komünist

deneyimlere uyguladıkları ilkedir. Hepsi Avrupa’da yaşayan seçkin

bilim insanları olan yazarlar sadece insanlığa karşı işlenmiş komünist

suçları değil, Stalin’in Moskova’daki yüzlerce kilisenin yıkımından

Çavuşesku’nun Bükreş’in tarihî merkezini yerle bir etmesine ve

Mao’nun Kızıl Muhafızlar’ının Çin kültürü üzerinde yarattığı geniş

çaplı yıkıma kadar ulusal ve evrensel kültüre karşı işlenmiş olanları da

belgeliyorlar.

Ölü sayısı artarken –eski Sovyetler Birliği’nde 25 milyon, Çin’de

65 milyon, Kamboçya’da 1,7 milyon ve böyle gidiyor- yazarlar

komünizmin bin yıllık ideolojisinin uygulanmaya başladığı yerde

hemen nasıl ve neden suça, teröre ve baskıya yol açtığını sistematik

bir şekilde gösteriyor. Sıradışı bir muhasebe olan bu kitap 20. Yüzyıl'ın

şiddet hiyerarşisinde komünizmin dikkat çekici ve eşi benzeri olmayan

konumunu gözler önüne seriyor.

Gulag Takımadaları, Rusya’da 1917’de Bolşevikler’in iktidara

gelmesinden kısa süre sonra başlayan tutuklamaların, tutukluların

konduğu hapishanelerin ve onların zorla çalıştırıldığı çalışma

kamplarının ve yok edilen milyonlarca hayatın Soljenitsin’in

gayretleriyle tutulmuş yazılı tarihsel bir kaydıdır. Bu sistem Stalin’in

1924’ten 1953’e kadar olan yönetiminde olağanüstü boyutlara

ulaşmıştır. 3 ciltteki değişik bölümler 40 yılın üzerinde bir süre boyunca

Sovyet otoriteleri tarafından tutuklanmış, sorgulanmış, mahkum

edilmiş, sürgüne gönderilmiş ve hapsedilmiş Gulag mağdurlarını

anlatır. Çalışma Soljenitsin’in hapishane günleri boyunca kendi

hatıralarından ve zulüm altında ölen hücre arkadaşlarının ayrıntılı

ifadelerinden toparladıklarıyla tarihsel bir yorumu harmanlar. Birinci

cildin yayınlanmasından sonra Soljenitsin derhal Sovyet basınının

saldırısına maruz kalmıştır. Batı’da başına gelenlere gösterilen yoğun

ilgiye rağmen Soljenitsin 12 Şubat 1974’te tutuklandı ve vatana ihanetle

suçlandı. Ertesi gün ise Sovyetler Birliği’nden sürgün edildi.

28 | Felsefe, Feminizm, Kültür Felsefe, Feminizm, Kültür | 29


TÜRKIYE’DE ANAYASALAR

VE SIYASET

Mustafa Erdoğan

HUKUK SOSYOLOJISI

Bilimsel Bir Geleneğin Görüşleri

Mathieu Deflem

Çevirenler: Dr. Devrim Özkan ve Yücel Karadaş

HUKUK

Güncellenmiş ve genişletilmiş dokuzuncu baskısıyla Türkiye'de

Anayasalar ve Siyaset, adından da anlaşılacağı gibi, Türkiye'nin

modernleşme dönemi anayasa ve siyaset tarihinin kısa ve

eleştirel bir anlatımını sunmaktadır. Bu haliyle kitap Türkiye'de

siyasî modernleşmenin ve demokratikleşmenin -veya

demokratikleşememenin- tarihi olarak da okunabilir.

19. Yüzyıl başlarından günümüze uzanan siyasî-hukukî tarihimizin

bu hikayesinde yazarın en fazla gözettiği husus gerçeklere sadık

kalmak olmuştur. Bu nedenle, kimi benzerlerinden farklı olarak,

kitap resmi propaganda ve endoktrinasyon unsurlarından elden

geldiğince arındırılmıştır. Şu var ki, burada anlatılan sadece bir

"hikaye" değildir; bu, siyaset ve anayasa teorisinin kavramsal-teorik

araçlarının kılavuzluğunda yürüyen, eleştirel ve analitik bir hikayedir.

Yazar, bu eserde okuyucunun, Türkiye'nin özgürlük ve demokrasi

arayışını çıkmaza sokan pek çok nedenin ipuçlarını da bulabileceğini

ummaktadır.

Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset hem genel okuyucuya hem de hukuk

ve sosyal bilimler okuyan üniversite öğrencilerine hitap etmektedir.

Kitap özellikle "Türk Hukuk Tarihi", "Türkiye'de Anayasacılığın

Gelişimi" ve "Türk Siyasî Hayatı" dersleri için ideal bir başvuru kaynağı

niteliğindedir.

Weber ve Durkheim’ın klasik katkılarından beri hukuk sosyolojisi

hukukun toplumdaki yeri üzerine kilit sorular sormuştur. Teorik

ve empirik konuları bir arada anlatan Mathieu Deflem bu kitapta,

alanın başlıca başarılarını ve sosyologların üzerinde çok-yönlü bir

biçimde çalıştığı sosyal yapıların ve hukuk süreçlerinin değerini ortaya

koymaktadır. Deflem, Weber ve Durkheim’ın ortaya attıkları erken

teorik temellerden ve çalışmalarından başlayıp sosyolojik hukuk

felsefesinin katkısından, sosyologların hukuk üzerinde nasıl çalıştığını

açıklığa kavuşturmak için kullanılan modern bakış açılarının gelişimine

kadar hem tarihsel hem de çağdaş meseleleri inceler. Bölümlerde

aynı zamanda hukukun iktisat, siyaset, kültür ve hukuk mesleğiyle

ilişkisi; kolluk kuvvetlerinin farklı yönleri ve hukukun küreselleşmesi

de incelenir. Bu kitap hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi, sosyal

ve politik teori ve sosyal ve politik felsefe çalışan öğrencilerin ve

akademisyenlerin ilgisini çekecektir.

Ekim 2016’da piyasada.

Kasım 2016'da piyasada.

30 | Hukuk Hukuk | 31


EVRENSEL İNSAN HAKLARI

Kuram ve Uygulamada

Jack Donnelly

Çeviren: Müge Sözen

İNSAN HAKLARININ

ULUSLARARASI BOYUTLARI

Münci Kapani

ULUSLARARASI HUKUKTA

GÜNCEL SORUN ALANLARI

Murat Saraçlı (ed.)

Bu klasik eserinin genişletilmiş, yeniden gözden geçirilmiş ve

uluslararası sahnedeki son gelişmeleri içeren üçüncü edisyondan

yapılmış bu çeviride Jack Donnelly evrensel haklar olarak insan

haklarının etraflı bir bilimlerarası izahını yapar ve savunur. İnsan

haklarının herhangi bir mefhumunun - ve hatta insan hakları fikrinin

kendisinin de- tarihsel olarak özel ve rastlantısal olduğunu gösterir.

1989’daki ilk baskısından beri Evrensel İnsan Hakları Donnelly’nin

“kavramsal açıklık, sağlam bir teorinin meyvesi, hareketi kolaylaştırır.

En azından diktatörlerin ve müttefiklerinin argümanlarının

gizli maksadını açığa çıkartmak için yardımcı olabilir.” ifadesini

doğrulamıştır.

Kış 2017’de piyasada.

Uygarlık sadece bilim ve teknoloji demek değildir. Uygarlık, her şeyden

önce, bir değer yargıları sistemi, bütünüyle bir “insanlık anlayışı”dır.

Bu açıdan bakıldığında, insan haklarının son on yıllar içinde moral

ve toplumsal değerler alanında hızla ön plana geçişi de göz önünde

tutulduğunda çağımız için en uygun düşecek nitelendirmelerden biri

de herhalde “İnsan Hakları Çağı” olacaktır.

İnsan hakları, artık devletlerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış, ulusal

sınırları aşarak bir dünya sorunu haline gelmiştir. İnsan Hakları

Evrensel Bildirisi’nden bu yana, bu kavram evrensel bir değer niteliği

kazanmış bulunmaktadır. Ama denecektir ki, insan hakları bugün

dünyanın çeşitli ülkelerinde hâlâ göz göre göre çiğnenmiyor mu?

İnsanlar sırf düşünce ve inançları yüzünden demir parmaklıklar

arkasına kapatılmıyor mu? Onlara barbarca, akıl almaz işkenceler

yapılmıyor mu?

Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren ve her daim çokça tartışılan “insan

hakları” konusunda kamuoyunu aydınlatmak için “insan hakları”na

dair her şeyi bulabileceğiniz bir başucu kitabı...

Bu editoryal çalışma, yakın bir geçmişte uluslararası sistemde

yaşanan değişimlerin uluslararası hukuktaki karşılığını bulmaya ve

anlamlandırmaya yönelik önemli bir çalışmadır. Çeşitli üniversitelerden

genç akademisyenlerin makaleleriyle katkıda bulundukları bu kitap,

yakın geçmişimizde yaşanan ve etkileri günümüzde hala hissedilen

çeşitli sorun alanlarına yönelik uluslararası hukukun yaklaşımını

ortaya koyarken, ayrıca güncel sorunların nasıl uluslararası hukuku

da etkilediği ve dönüştürdüğü sorunsalına da önemli cevaplar

içermektedir. Bu açıdan bakıldığında kitapta bir yandan, güncel

gelişmelere yönelik uluslararası hukuk alanındaki değişimleri takip

ederken bir yandan da değişim sürecindeki küresel sistem ve

aktörlerin uluslararası hukuku dönüştürmeye yönelik girişimlerini de

izleyebilmekteyiz.

978-975-4942-33-0 13,5x19,5 cm

4. Baskı, Mayıs 2015 197 sayfa

¨12

978-605-4665-01-3 16x24 cm

1. Baskı, Eylül 2012 416 sayfa

¨12

32 | Hukuk Hukuk | 33


AKIL HASTALIĞI EFSANESI

Bir Kişisel Davranış Teorisinin Temelleri

Thomas Szasz

Çeviren: Mustafa Yelken

GERÇEK MUTLULUK

Martin E. P. Seligman

Çeviren: Semra Kunt-Akbaş

PSIKOLOJI

Yeni Önsözüyle ve 2 Yeni Makaleyle 50. Yıl Edisyonu

Yazılmış en etkileyici psikiyatri eleştirisi olan Thomas Szasz’ın bu klasik

kitabı psikiyatri mesleğinin doğasını ve uygulamalarının ahlakî etkileri

üzerine düşünceyi tamamen değiştirmiştir. Szasz, psikiyatristlerin

istenmeyen davranışlara akıl hastalığı teşhisi koyarak bireylerin,

eylemlerinin sorumluluğunu almayıp teşhis koyulan rahatsızlıklarını

suçlamalarına neden olduklarını iddia ediyor. Aynı zamanda Freudcu

psikolojiyi sahte bir bilim olmakla eleştirip psikiyatrinin modern

yaşamın her yönüne tehlikeli uzanışı hususunda uyarıda bulunuyor.

“Akıl Hastalığı Efsanesi psikiyatrinin neredeyse her yönünü eleştiriyor ve

yasal otoritesini açık açık gayrı meşru ilan ediyor… Dikkate değer.”

- Los Angeles Times

“Son derece cesur ve öğretici. Büyüleyici bir okuma… Cüretkar ve

muhteşem.”

- Science

“Oldukça etkileyici… Szasz özgürlüğün mutluluktan daha temel ve önemli

olduğunu; özgürlüğün ve mutluluğun, psikiyatrinin ve onun insanların

hayatına zorlayıcı ve bilimsel olmayan müdahalesi ile artırılabileceği gibi

tehlikeli ve kanıtlanamayan ifadelerle hiç işimizin olmayacağı yönünde

müthiş bir argüman sunuyor.”

- Vancouver Sun

Öğrenilmiş İyimserlik’in meşhur yazarı Martin Seligman bu çok-satan,

en çok merak uyandıran, ikna edici kitabında bir başka devrimsel fikir

öne sürüyor. Çığır açan bilimsel araştırmasına dayanarak Seligman,

Pozitif Psikoloji’nin iş paradigmasının patoloji, viktimoloji ve akıl

hastalığı üzerindeki dar kafalı odağını nasıl pozitif duygu ve akıl

sağlığına değiştirdiğini gösteriyor. Araştırmalara göre mutluluk iyi

genlerin veya şansın bir sonucu değildir. Halihazırda sahip olduğumuz

şefkat, yaratıcılık, mizah, iyimserlik ve cömertlik gibi nitelikleri

tanımlayarak ve geliştirerek elde edilebilir.

Seligman en pozitif niteliklerinizi veya güçlü yanlarınızı ortaya

çıkarabilmeniz için ihtiyacınız olan araçları sağlıyor. Daha sonra

hayatın sağlık, ilişkiler, kariyer gibi çok önemli alanlarında bu “güçlü

yönlerinize” sık sık başvurarak nasıl sadece talihsizlik ve negatif

duygulara karşı doğal bir kalkan geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda

yeni ve sürdürülebilir seviyelerde gerçek huzur, memnuniyet ve anlam

elde edebileceğinizi açıklıyor.

Bahar 2017’de piyasada.

Psikoloji | 35


ÖĞRENILMIŞ İYIMSERLIK

Martin E. P. Seligman

Çeviren: Semra Kunt-Akbaş

AKILCI YAŞAM KILAVUZU

Albert Ellis ve Robert A. Harper

Çeviren: Semra Kunt-Akbaş

NASIL MUTLU OLURSUNUZ?

Albert Ellis

Çeviren: Semra Kunt-Akbaş

KENDINIZI

DAHA İYI HISSEDIN

Albert Ellis

Çeviren: Semra Kunt-Akbaş

Pozitif Psikoloji biliminin babası olarak bilinen Martin Seligman

iyimserliğin hayat kalitesini nasıl geliştirdiğini ve isteyen herkesin

iyimserlik konusunda nasıl pratik yapabileceğini göstermek için

yirmi yıldan fazla süren klinik araştırmaya başvuruyor. Birçok basit

teknik öneren Dr. Seligman, “Yapamıyorum” alışkanlığından nasıl

vazgeçileceğini, davranışlarınızı açıklamak için daha yapıcı bir tarzın

nasıl geliştirileceğini ve daha pozitif bir içsel diyaloğun faydasının

nasıl deneyimleneceğini açıklıyor. Bu yetenekler depresyondan

kurtulmanıza yardımcı olabilir, bağışıklık sisteminizi iyileştirebilir,

potansiyelinizi daha çok ortaya çıkartabilir ve sizi daha mutlu kılabilir.

Okulda, işte ve çocuklara karşı iyimser davranışı nasıl teşvik edeceğiniz

konusunda çok sayıda tavsiyeyle Öğrenilmiş İyimserlik hem kapsamlı

ve hem de pratiktir; ayrıca hayatın her aşaması için de değerli bir

kaynaktır.

Bahar 2017’de piyasada.

Kendi kendinizi analiz etmek için gerekli müsamahasız dürüstlüğe

sahipseniz, bu, hayatınızda okuduğunuz en önemli kitap olabilir. Her

ne kadar bu konuda hiçbir söz vermemiş olsa da bu kitap yine de

size piyasadaki diğer kişisel gelişim kitaplarının toplamlarından daha

faydalı olabilir.

Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi akıllı bir insana herhangi

bir şeyle ilgili olarak kendini berbat hissetmemesini öğretebilir.

Doğrudan, meselenin özüne inen yöntemler kendinizi sürekli gereksiz

yere üzmek için neler yaptığınızı gösteriyor ve bunun yerine kendinizi

duygusal açıdan güçlendirmeniz için neler yapabileceğinizi öğretiyor.

Kendinize zarar veren duygu ve davranışlarınızı değiştirmek için

uygulanan bu kullanışlı, kanıtlanmış yöntemler, yazarların terapistken

ve tüm dünyadaki terapistlerin eğitmenleriyken edinmiş oldukları

muazzam deneyimi yansıtmakta ve kelimenin tam anlamıyla yüzlerce

araştırmayla desteklenmektedir.

Akılcı Yaşam Kılavuzu sorunlu bireylere aradıkları cevapları sağlar ve

herkese kendileri hakkında daha iyi hissetmeleri ve hayatlarıyla daha

etkin bir şekilde ilgilenebilmeleri konularında yardımcı olur.

Rahatsızlık veren düşüncelerinizi sağlıklı olanlarla değiştirmek;

sıkıntılı durumlarla karşılaştığınızda daha az rahatsız hissetmek;

anksiyete, depresyon, öfke, kendinizden nefret etme veya kendinize

acıma duygularınızın üstesinden gelmek ister misiniz? Nasıl Mutlu

Olursunuz? size bunları nasıl yapacağınızı gösterecek! Bu okuyucudostu

rehber zamanımızın en çok saygı duyulan psikologlarından

birinden, daha mutlu, daha az sorunlu bir hayat elde etmek için basit,

anlaşılır yöntemler ve pratik bir akıl sunuyor. Dr. Ellis gerçek hayatta

karşılaşabileceğiniz birçok örnek ve kişisel gelişim adımlarının detaylı

bir tasvirini, eğlenceli ve aydınlatıcı bulacağınız zekice ve sarih bir dille

veriyor. Hadi durmayın, kendiniz mutlu edin!

“...kullanıcı-dostu rehber gerçek hayat vakalarından basit yöntemler ve

pratik bir akıl sunuyor.”

- Book Browsing

“Dr. Albert Ellis okuyucuların, yaşadıkları zorlukların temelinde ne olduğu

ve onları nasıl aşacakları hakkında düşündüklerini vb. anlaşılabilir bir dil

kullanarak açıklıyor.”

- Today’s Librarian

“Kendini iyi hissetmek,” der Dr. Ellis, “başarılı bir terapinin olmazsa

olmazıdır. Daha iyi hissetmek ise çok daha önemlidir.” Zamanımızın

en ünlü ve en çok saygı duyulan psikoterapisti duygusal sağlığınızı

korumak -veya geri kazanmak- için “üç-çatallı” bir sistem öneriyor.

Kendinizi Daha İyi Hissedin, yazarın psikoterapi konusunda 50 yıllık

deneyimini ve bilgisini pratik bir rehber şeklinde paylaşıyor. Sağlıklı

düşünme, sağlıklı duygular ve sağlıklı davranış detaylı örneklerle ve

duygusal açıdan her daim iyi hissetmek için izlenecek yöntemlerle

açıklanıyor.

“...dikkatli okumaya değer... Neredeyse Albert Ellis’le birebir görüşmeye

eşdeğer.”

- Dr. Raymond Corsini

“...kolayca okunabilir, anlaşılabilir ve hatırlanabilir – bir kişisel gelişim

kitabının alamet-i farikaları. Bu inandırıcı tavsiyelerin çağrısına uyan

okuyucular hayatı daha yaşanabilir ve daha eğlenceli bulacaklardır.”

- Dr. Arnold A. Lazarus

Bahar 2017’de piyasada.

“Aslında herkes bir an gelir ve daha iyi hissetmek ister ve Ellis’in samimi

yazım stiliyle bu kişisel gelişim rehberi tam da bu işe yarıyor. Bende işe

yaradı ve sizde de yarayabilir…”

- Dr. Cyril M. Franks

Bahar 2017’de piyasada.

Bahar 2017’de piyasada.

36 | Psikoloji Psikoloji | 37


TRANSAKSIYONEL ANALIZ

Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler İçin

Alvyn Freed ve Margaret Freed

Çeviren: Olca Sürgevil-Dalkılıç

GÜNÜMÜZDE TA

Transaksiyonel Analize Yeni Bir Giriş

Ian Stewart ve Vann Joines

Çevirenler: Füsun Akkoyunlu, Serap Tekinsav-Sütçü,

Olca Sürgevil-Dalkılıç ve Nilgün Sağlam-Uras

Bu kitap; gençlere öz-saygı geliştirme, başkalarına saygı duyma, bireysel

ve sosyal sorumluluk, eleştirel düşünme ve bağımsız karar verme gibi

konularda yardım etmede ideal bir kaynak olduğunu kanıtlamıştır.

Herkesin öğrenme ve gelişme kapasitesi olan eşsiz bireyler olduğuna

inanan bu kitap, dünya üzerinde yüzbinlerce evde popüler olmasının

yanı sıra, binlerce sınıfta düzenli olarak kullanılmıştır.

Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler için Yeni Transaksiyonel Analiz

kitabında birçok konu genişletilmiş ve yeni kavramlar tanıtılmıştır.

Dr. Freed’in TA for TOTS kitabında kullandığı ve oldukça popüler ve

yararlı olmuş, iyi hissettiren olumlu temas iletileri (Sıcak Yumoşlar) ve

kötü hissettiren olumsuz temas iletileri (Soğuk Dikenliler) kavramları

bu kitapta mevcuttur. Bu kitap özellikle 9-14 yaş grubu gençler için

idealdir.

Transaksiyonel Analiz insan ilişkilerini, kişiliklerini ve iletişimini

anlamak için bir modeldir. İlk olarak Dr. Eric Berne tarafından

geliştirilmiştir.

TA çok-satan Games People Play ve Born to Win adlı kitaplarla

1960’larda ve 70’lerde dünya çapında üne kavuştu.

O zamandan bu yana TA büyümeye devam etti. Teori genişletildi,

yeniden değerlendirildi ve gözlem yoluyla test edildi. Berne’in

1970’deki ölümünden sonra TA pratisyenleri günümüzde disiplinin

merkezi haline gelmiş yeni kavramlar ve teknikler ortaya attılar.

Günümüzde TA psikoterapi, danışma, eğitim, iletişim ve yönetici

yetiştirme gibi çok çeşitli alanlarda profesyonel bir yaklaşım olarak

uluslararası alanda tanınmıştır.

Bu tümüyle gözden geçirilmiş çok-satan kitaplarının ikinci

edisyonunda Ian Stewart ve Vann Joines sizi GÜNÜMÜZÜN

Transaksiyonel Analiz gücüyle tanıştırıyor. TA’nın güncel fikirlerini

birçok resimli örnekle, anlaşılabilir ve kolay okunan bir dilde sunuyorlar.

Günümüzde TA kendi kendine öğrenim veya üniversite derslerinde

kaynak olarak kullanım için uygundur. Ayrıca ITAA’in resmî “101”

temel sınavı için güncel müfredatın tamamını da içermektedir.

Kişiler ve grupların kullanımı için EGZERSİZLER kitap boyunca

bulunabilir. Yazarlar şöyle demektedirler: “Bu egzersizleri

tamamladığınızda kendiniz hakkında, okumaya başladığınız ilk andan

daha fazla şey bildiğinizi fark edeceksiniz. Ve TA’yı kendiniz için

kullanarak onu olabilecek en etkili biçimde öğreneceksiniz."

Yeni çıkan kitaplarımızdan

ve kampanyalardan

haberdar olmak için

BÜLTENE ABONE OL

Kasım 2016'da piyasada.

978-605-4665-21-1 21x29,7 cm

1. Baskı, Eylül 2015 115 sayfa

¨20

38 | Psikoloji


KITAP DIZINI

YAZAR DIZINI

AB-Türkiye İlişkilerinin 50 Yılı.....................................................................................................................6

Komünizmin Kara Kitabı............................................................................................................................... 29

Arslan, Ahmet.............................................................................................................................................................. 26

Karier, Tom........................................................................................................................................................................ 19

Adalet.......................................................................................................................................................................................22

Kültür Tarihi.................................................................................................................................................................... 28

Bennett, A. LeRoy .....................................................................................................................................................11

Keohane, Robert O. ..............................................................................................................................................10

Akılcı Yaşam Kılavuzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Akıl Hastalığı Efsanesi ........................................................................................................................................35

Makro İktisat....................................................................................................................................................................13

Mikro İktisat......................................................................................................................................................................13

Berlin, Isaiah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Block, Walter..................................................................................................................................................................27

Kesselman, Mark..........................................................................................................................................................4

Kösebalaban, Hasan................................................................................................................................................ 7

Avrupa Birliği’ni Anlamak.................................................................................................................................6

Bir Ömür Düşünmek.......................................................................................................................................... 26

Bitmeyen Arayış.........................................................................................................................................................25

Bu Yüzyılın Dersi....................................................................................................................................................... 24

Büyük Filozoflar..........................................................................................................................................................23

Çağdaş Siyaset Felsefecileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Çin Nasıl Kapitalist Oldu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Nasıl Mutlu Olursunuz?..................................................................................................................................37

Orta Doğu............................................................................................................................................................................. 7

Öğrenilmiş İyimserlik.......................................................................................................................................... 36

Örneklerle Ekonometri......................................................................................................................................15

Özgürlüğün Anayasası...................................................................................................................................... 16

Özgürlük...............................................................................................................................................................................23

Özgürlükle Kalkınma............................................................................................................................................17

Buchler, Justus.............................................................................................................................................................27

Burke, Peter..................................................................................................................................................................... 28

Coase, Ronald............................................................................................................................................................... 16

Cottam, Martha L ...................................................................................................................................................... 3

Courtois, Stéphane............................................................................................................................................... 29

Crespigny, Anthony de ....................................................................................................................................25

Çakır, Armağan Emre.............................................................................................................................................6

Krieger, Joel .........................................................................................................................................................................4

Locke, John........................................................................................................................................................................21

Magee, Bryan.................................................................................................................................................................23

Mastors, Elena................................................................................................................................................................. 3

McCormick, John........................................................................................................................................................6

Minogue, Kenneth..................................................................................................................................................25

Nye, Joseph S., Jr. .....................................................................................................................................................10

Demokrasi ve Eleştirileri.....................................................................................................................................4

Paranın Satın Alamayacağı Şeyler......................................................................................................22

Dahl, Robert A ...............................................................................................................................................................4

Oliver, James K .............................................................................................................................................................11

Entelektüel Sermaye............................................................................................................................................ 19

Politika Bilimine Giriş............................................................................................................................................... 1

Dalton, Russell J. ......................................................................................................................................................... 5

Özkan, Devrim............................................................................................................................................................ 26

Evrensel İnsan Hakları........................................................................................................................................32

Felsefeye Giriş...............................................................................................................................................................27

Gerçek Mutluluk........................................................................................................................................................35

Görünmez Kalp............................................................................................................................................................15

Gulag Takımadaları............................................................................................................................................... 29

Güç ve Karşılıklı Bağımlılık............................................................................................................................10

Savunulamazı Savunmak...............................................................................................................................27

Siyasal İslamın Geleceği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları................................................. 2

Siyaset Psikolojisine Giriş.................................................................................................................................. 3

Siyasî Düşünce Tarihi............................................................................................................................................. 3

Siyasî İdeolojiler............................................................................................................................................................. 2

Deflem, Mathieu........................................................................................................................................................31

Dietz, Beth............................................................................................................................................................................ 3

Donnelly, Jack...............................................................................................................................................................32

Ellis, Albert.............................................................................................................................................................. 36, 37

Erdoğan, Mustafa......................................................................................................................................................31

Fawcett, Louise............................................................................................................................................................... 7

Pevehouse, Jon C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Popper, Karl........................................................................................................................................................... 24, 25

Powell, Bingham, Jr................................................................................................................................................... 5

Preston, Thomas.......................................................................................................................................................... 3

Randall, John Herman, Jr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Roberts, Russell D....................................................................................................................................................15

Güç ve Tercih..................................................................................................................................................................... 1

Tarihselciliğin Sefaleti........................................................................................................................................ 24

Freed, Alvyn.................................................................................................................................................................... 38

Sandel, Michael J .....................................................................................................................................................22

Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset................................................................................................... 5

Günümüzde TA ........................................................................................................................................................ 38

Tercih Özgürlüğü...................................................................................................................................................... 18

Transaksiyonel Analiz........................................................................................................................................ 38

Freed, Margaret.......................................................................................................................................................... 38

Friedan, Betty................................................................................................................................................................ 28

Saraçlı, Murat.................................................................................................................................................................33

Schumpeter, Joseph............................................................................................................................................. 19

Hukuk Sosyolojisi......................................................................................................................................................31

Türk Dış Politikası........................................................................................................................................................ 7

Friedman, Milton....................................................................................................................................................... 18

Seligman, Martin E. P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35, 36

İktisada Giriş.................................................................................................................................................................... 14

İktisadi Büyüme.......................................................................................................................................................... 14

Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset..........................................................................................................31

Türkiye ve Arap Baharı.........................................................................................................................................9

Friedman, Rose............................................................................................................................................................ 18

Fuller, Graham E....................................................................................................................................................8, 9

Sen, Amartya...................................................................................................................................................................17

Shively, Phillips W........................................................................................................................................................ 1

İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme........................................................................................................21

Uluslararası Güvenlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Goldstein, Joshua S ................................................................................................................................................11

Simon, Herbert A .....................................................................................................................................................17

İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

İslâm, Demokrasi ve Türkiye..................................................................................................................... 26

Kadınlığın Gizemi.................................................................................................................................................... 28

Kamu İşletmeciliği ve Yönetimi................................................................................................................ 5

Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları......................................................................33

Uluslararası İlişkiler...................................................................................................................................................11

Uluslararası Örgütler..............................................................................................................................................11

Yeni Türkiye Cumhuriyeti.................................................................................................................................8

Gujarati, Damodar...................................................................................................................................................15

Harper, Robert A..................................................................................................................................................... 36

Hayek, Friedrich A. von.................................................................................................................................... 16

Heywood, Andrew..................................................................................................................................................... 2

Smith, Michael E .........................................................................................................................................................9

Soljenitsin, Aleksandr........................................................................................................................................ 29

Stewart, Ian...................................................................................................................................................................... 38

StrØm, Kaare...................................................................................................................................................................... 5

Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi............................................................................................. 19

Kapitalizm ve Özgürlük.................................................................................................................................... 18

Karşılaştırmalı Siyasete Giriş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kendinizi Daha İyi Hissedin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Yönetim Üzerine İkinci İnceleme........................................................................................................21

Yönetsel Davranış.....................................................................................................................................................17

Yumuşak Güç................................................................................................................................................................10

Hughes, Owen E.......................................................................................................................................................... 5

Joines, Vann.................................................................................................................................................................... 38

Joseph, William A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kalkan, Buğra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Szasz, Thomas..............................................................................................................................................................35

Tannenbaum, Donald G ................................................................................................................................... 3

Ünsal, Erdal M......................................................................................................................................................13, 14

Wang, Ning....................................................................................................................................................................... 16

Kapani, Münci......................................................................................................................................................... 1, 32

Similar magazines