Alojzy Czech_Rektorat i budynek A. Pierwsze własne obiekty Uczelni_internet