18.10.2016 Views

iranytu_versenykiiras

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HOGYAN ADHATÓAK LE A PÁLYAMUNKÁK?<br />

Minden nevezés mellé szükséges csatolni a hiánytalanul kitöltött<br />

nevezési lapot word és aláírva pdf formátumban is!<br />

A csatolt anyagokat kérjük emailben a tothv@ttrend.hu email<br />

címre, nagyméretű fájlok esetén elektronikus fájlmegosztón<br />

keresztül elküldeni (pl.: Google Drive, Dropbox, Wetransfer,<br />

Toldacuccot.hu, Mammutmail stb.) A nyomtatott formában<br />

lévő anyagokat kérjük szerkesztőségünkbe (1037 Budapest,<br />

Montevideo u. 3/b.) eljuttatni.<br />

1. Print - katalógus, szórólap, direct mail<br />

a) szállodai kiadványok alkategória<br />

b) településmarketing alkategória<br />

c) utazási irodai katalógus alkategória<br />

A nevezett anyagokat 3 példányban nyomtatott formátumban<br />

kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (1037 Budapest,<br />

Montevideo u. 3/b.), valamint elektronikus úton az adott anyagra<br />

minimum 3 jellemző képet (jpg formátumban).<br />

2. Digitális kampányok - weboldal, közösségimédiakampány,<br />

mobilapplikáció, mobilra optimalizált<br />

weboldal<br />

Weboldal és közösségimédia-kampány esetén elegendő a word<br />

formátumú nevezési lapon feltüntetni az elérhető weboldal linkjét.<br />

Mobil felület esetén nevezési anyagként az applikáció<br />

elérhetőségét, illetve minimum 3 jellemző képet (jpg formátumban)<br />

kérünk csatolni a nevezési lap mellé.<br />

3. Eseménymarketing - hostesspromóció,<br />

szórólapozás, kóstoltatás, flashmob, ügyfélparti<br />

Minimum 3 képet várunk az adott eseményről (jpg<br />

formátumban), valamint prezentációt ppt vagy pdf formátumban<br />

(maximum 10 dia), vagy videót (mp4 formátumban) is<br />

csatolhatnak a pályamunkához.<br />

4. Kommunikáció az eladás helyén (POS) -<br />

intézmények belső kialakítása, recepciója<br />

Nevezési anyagként minimum 3 jellemző képet (jpg<br />

formátumban) kérünk csatolni a nevezési lap mellé, emellett<br />

egy maximum 10 diából álló prezentációt ppt, pdf vagy word<br />

formátumban.<br />

5. Hirdetések - print, web, tévé, rádió, óriásplakát<br />

Nevezési anyagként minimum 3 jellemző képet (jpg<br />

formátumban) kérünk csatolni a nevezési lap mellé, emellett<br />

prezentációt ppt vagy pdf formátumban (maximum 10 dia)<br />

kérünk küldeni.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!