07.11.2016 Views

ERP-HABER-11-2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Değişmeye hazır mısınız?<br />

20<strong>11</strong> yılı itibariyle hayatımıza giren ve içinde bulunduğumuz<br />

endüstri devrimine adını veren Endüstri 4.0, birçokları için hala soru<br />

işaretleri ile doluyken, bu değişime ayak uydurmak zorunlu bir hale<br />

geldi.<br />

Üretim yapan işletmelerin geleceğinin kapılarında güçlü bir<br />

koruma gibi bekleyen Endüstri 4.0, değişime direnenlerin içeri<br />

bir bakıp çıkmasına izin vermeyeceği gibi, rezervasyonları da<br />

kapatmak üzere…<br />

İnsan varoluşundan bu yana bir üretme zorunluluğu ile karşı<br />

karşıyadır. Üretimin tarihine baktığımızda ise sektör ya da çağ<br />

gözetmeksizin bizleri sanayi devrimi karşılar. 21. Yüzyıl’ da bu<br />

sanayi devrimine Endüstri 4.0 diyebiliriz. Temelinde bilişim<br />

teknolojileri ile endüstriyi birleştirmeyi amaçlayan bir strateji<br />

olduğunu söylemek mümkün olsa da Endüstri 4.0’ın sadece<br />

teorik bir yapıda olmadığı oldukça açıktır. Asıl amaçlananının<br />

insandan neredeyse bağımsız biçimde çalışan makineler ve<br />

kısacası ‘akıllı fabrikalar ’ olduğu Endüstri 4.0, global olarak<br />

yazılım sektörünü köküne dek etkileyerek can verecek ve<br />

tüm üretim biçimini değiştirecek.<br />

Türkiye’de ise yazılım dünyası her geçen gün<br />

büyürken, son dönemde büyümenin gücünü<br />

E-dönüşümden aldığını söyleyebiliriz. Son yasal<br />

düzenlemelerle birlikte, e-defter, e-fatura ve e-arşiv’in<br />

yanı sıra ödeme sistemlerindeki değişimle sadece<br />

bu alanda 3 milyar dolarlık bir Pazar oluşması<br />

beklenirken, yazılım sektöründe büyüme oranlarının<br />

%200’lere ulaştığı söyleniyor.<br />

<strong>ERP</strong> <strong>HABER</strong>’de bu ay Endüstri 4.0 ile<br />

E-dönüşüm konularına dair tüm sorularınızın<br />

yanıtını bulabileceğiniz bir sayı hazırlamaya özen<br />

gösterdik.<br />

Her şey değişiyor peki siz değişmeye<br />

hazır mısınız?<br />

10|<strong>2016</strong><br />

Genel Yayın Yönetmeni:<br />

Harun Doyuran – harun.doyuran@erpnews.com<br />

Editör:<br />

Yağmur Şahin – yagmur.sahin@erpnews.com<br />

İş Geliştirme Direktörü:<br />

Pınar Şengül – pinar.sengul@erpnews.com<br />

İçerik ve Operasyon Takım Lideri:<br />

Yağmur Şahin - yagmur.sahin@erpnews.com<br />

Yazılım Takım Lideri:<br />

Kağan Onbaşılar – kagan.onbasilar@erpnews.com<br />

Sosyal Medya Takım Lideri:<br />

Katie Slimov – katie.slimov@erpnews.com<br />

İçerik Asistanı:<br />

Burcu Nihal Demirci– burcu.demirci@erpnews.com<br />

Türkçe İçerik Departmanı – info@erphaber.com<br />

İngilizce İçerik Departmanı – info@erpnews.com<br />

Reklam ve Pazarlama Departmanı – info@clickcarrot.com<br />

Adres:<br />

İstanbul Merkez:<br />

Altunizade Mah. Kalfa Çeşme Sok. Validebağ<br />

20B-10 Altunizade - Üsküdar – İstanbul<br />

İzmir Operasyon Merkezi:<br />

Tuna Mah. 1690 Sok. No:5 Ofis:402<br />

Karşıyaka - İzmir<br />

İmtiyaz Sahibi:<br />

Click Carrot Digital Marketing Agency -<br />

Harun Doyuran<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|3|<br />

www.erphaber.com.tr


3 Editör<br />

6-10 e-Dönüşüm 2017<br />

12-14 Röportaj Okan Murat Dönmez<br />

16 e-İrsaliye uygulaması 2017 itibarıyla hayata<br />

geçecek<br />

18-19 SAP, Üçüncü Çeyrekteki Güçlü Büyümenin<br />

Ardından Hedef Yükseltiyor<br />

20-21 Akıllı sensörlerle makine takibi<br />

22-23 Software AG ve Bosch İnovasyon Ortaklığına<br />

İmza Attı<br />

24 Netsuite, Türkiye <strong>ERP</strong> Pazarına girdi<br />

25 IAS Hindistan Bilişim Pazarında<br />

26-27 <strong>ERP</strong> Projelerinde Doğru Zamanda Doğru<br />

Karar Nasıl Alınır<br />

28 Dijital Dönüşüm Sigortacılık Dünyasını<br />

Yeniden Şekillendiriyor<br />

29 Pargesoft, Endüstri 4.0 geçişinde bilişim<br />

teknolojilerinin yerini anlattı<br />

30-31 Siber Korsanların yeni Hedefi – Endüstri 4.0<br />

32 Mikro Yazılım, Eğitim Alanında da Yatırımlarına<br />

Devam Ediyor!<br />

33 Japon Perakende Devi MINISO, Türkiye<br />

Pazarına Microsoft <strong>ERP</strong> ile Giriş Yapıyor<br />

34 Şenbaş Grup, CPM <strong>ERP</strong> ile Gücüne Güç<br />

Katacak<br />

35 Schmalz Vakum Sanayi’nin tercihi abas <strong>ERP</strong><br />

yazılımı oldu<br />

36 Medicana Sağlık Grubu Kurumun Geleceği için<br />

Microsoft İle El Sıkıştı<br />

37 Visan Vinç canias<strong>ERP</strong> ile süreçlerini<br />

hızlandırıyor<br />

38-39 Röportaj Mesut Öztürk<br />

40-41 Etkinlik Logo Yazılım<br />

42-43 Etkinlik SAP Forum İstanbul<br />

44-45 Etkinlik IDC İstanbul<br />

46-47 Eurodecor İş Süreçlerini Login <strong>ERP</strong> ile<br />

Yönetiyor<br />

48 Nissan, Software AG’nin SOA Teknolojisiyle<br />

Daha Güçlü<br />

50-51 CANIAS <strong>ERP</strong> ile yapmak isteyip de<br />

yapamayacağınız hiçbir şey yok<br />

52-53 <strong>ERP</strong> kullanmadan şirketlerin büyümeleri çok zor!<br />

54-55 Yuki, Login <strong>ERP</strong> ile daha kontrol edilebilir bir<br />

yapı hedefliyor<br />

56-59 Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri<br />

60-61 <strong>ERP</strong>’de bir şeylerin yanlış gitmesi nelere sebep olur?<br />

62-63 Bulut Bilişim: Bir Maliyet Oyunundan Ezber<br />

Bozan İş Yapış Biçimlerine<br />

64-65 Üretimde Büyük Veri<br />

66-67 Cebimizdeki Bağımlılık:İnternet<br />

68 Dijital Şirketler ve Yeni Nesil <strong>ERP</strong>’ler<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|4|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


e-Dönüşüm 2017<br />

Değişen teknoloji ve beraberinde getirdiği elektronik dönüşüm, ekonomik<br />

sistemleri de etkiliyor. 2014 yılı itibari ile kullanımı zorunlu hale gelen ve<br />

e-dönüşüm konusunda büyük pay sahibi olan e-defter ve e-fatura uygulamalarına<br />

geçiş sürecinde hizmet sağlayıcıların pazarı her geçen gün genişliyor.<br />

Kullanılan kâğıt fatura<br />

yönteminin elektronik<br />

fatura sistemi ile dijital<br />

ortama aktarılması ile<br />

başlayan süreci takiben,<br />

e-arşiv, e-defter ve e-imza<br />

gibi kavramlar hayatımıza<br />

girmeye başladı.<br />

İş dünyasına kolaylık ve<br />

hızın yanı sıra yeni yasal<br />

düzenlemeler ve teknolojik<br />

gelişmelerin eşliğinde<br />

güvenli bir iletişim hizmeti<br />

veren E-dönüşüm sürecinin<br />

<strong>2016</strong> yılını ve gelecek olan<br />

2017 yılı beklentilerini<br />

Türkiye’de bu konuda<br />

faaliyet gösteren firmalara<br />

sorduk:<br />

<strong>2016</strong>’yı nasıl geçirdiniz ve neler yapıldı<br />

değerlendirebilir misiniz?<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|6|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


eFinans Genel Müdürü Okan Murat<br />

Dönmez:<br />

eFinans olarak, <strong>2016</strong> yılında, müşterilerimizden<br />

gelen talepler, GİB’in tebliğlere eklediği<br />

ek maddeler ve sektördeki gelişmeler<br />

doğrultusunda mevcut ürünlerimizin gelişimine<br />

öncelik verdik. Bu doğrultu da müşterilerimizin<br />

ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve katma<br />

değerli hizmetler sunabilmek adına eFinans<br />

Portal’ı geliştirdik ve yeni özellikler ekledik.<br />

Eğitim ve iletişim departmanlarımız üzerinden<br />

müşterilerimiz ile sürekli irtibat halinde olduk<br />

ve bilgi paylaşımını en üst seviyede sağladık.<br />

<strong>2016</strong> yılı boyunca, sunduğumuz tüm ürünlerde<br />

hizmet kalitemiz ile birlikte müşteri adedimizi de<br />

arttırdık. Bir yandan da yeni ürün ve hizmetler<br />

için gerekli analiz ve yatırımları yaptık; yapmaya<br />

da devam ediyoruz.<br />

Turunç Bilişim Genel Koordinatör<br />

Selman DUMAN:<br />

E-Dönüşüm sektöründe yakalanan başarılı<br />

grafik <strong>2016</strong> yılında da hem sektör hem de<br />

şirketimiz açısından yükselerek devam etti.<br />

E-Dönüşüm sisteminin %70’i aşan tasarruf<br />

sağlıyor olması ve firmalarında bilinçlenmesi<br />

<strong>2016</strong> yılına artı bir değer kattı diye<br />

düşünüyorum. 2017 yılı için gerekli yenilikleri<br />

ve yatırımları yaparak e-Dönüşüm önderi olma<br />

noktasında ilerlemekteyiz.<br />

E-Dönüşüm uygulamaları, Türk şirketlerinin<br />

Dünya ekonomisiyle entegre olmaları için<br />

atılması mecburi bir adım olduğu görülmektedir.<br />

Global ticarette de birçok Uluslararası şirketin<br />

tedarikçilerine ticaret yapabilmelerinin ön<br />

koşullarından biri olarak e-fatura kullanımını şart<br />

koşuyor. Uluslararası ticaret hacmi gittikçe artan<br />

ve dünya ile daha fazla entegre olan ülkemiz<br />

açısından e-Dönüşüm’e geçiş artık bir gerekliliğin<br />

ötesinde bir zorunluluk halini aldı. E-Faturaya<br />

geçiş Türkiye’nin yürüttüğü e-dönüşüm<br />

hamlesinin en önemli halkası diyebiliriz.<br />

Kurumlar arası fatura, irsaliye ve bunun<br />

gibi resmi belge alışverişi elektronikleşerek<br />

hızlanarak, basite indirgenecek ve merkezi olarak<br />

kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Bu sayede<br />

verginin tabana yayılması süreci çok daha hızlı<br />

yaygınlaşacak. Uzaktan denetim mekanizmaları<br />

devreye girecek. Bu şekilde de ekonomik açıdan<br />

vergi gelirleri artacak, Şirketlerin de denetimle<br />

harcayacakları süreler ortadan kalkarak, daha<br />

basit ve okunabilir şirket denetim mekanizmaları<br />

oluşacak.<br />

Uyumsoft Pazarlama<br />

Koordinatörü Volkan Şahin:<br />

Yerli yazılım ve danışmanlık firması olarak,<br />

<strong>2016</strong> itibarıyla i-dönüşüm süreçlerinde hizmet<br />

verdiği e-Fatura mükellefi olan müşteri sayısını,<br />

5000 mükellefin üzerine çıkararak ciddi bir<br />

büyüme gerçekleştirdik. Dolayısıyla <strong>2016</strong><br />

yılını bu büyüme hızı ile orantılı olarak ciddi<br />

altyapı ve donanım yatırımları yaparak geçirdik.<br />

Ayrıca, mükelleflerin bu uygulamalara geçiş<br />

ve sonrasındaki süreçlerde, destek hizmetleri<br />

de önem kazandığından bu alandaki personel<br />

sayımızı da arttırdık. Sadece müşteri destek<br />

sürecinde, 50’nin üzerinde bir ekip ve operasyon<br />

merkezi ile müşterilerimize hizmet veriyoruz.<br />

EDM Bilişim Satış Yöneticisi<br />

Emre Koç:<br />

E-dönüşüm sektörü için <strong>2016</strong> geçmiş yıllara<br />

göre daha çok fırsatlarla dolu geçti. Bunların<br />

en büyüğü 2014 yılında 10 milyon ciroyu<br />

geçen firmaların e-fatura ve e-defter zorunlu<br />

olmasıydı, bu sayede sektör 30 bini aşkın<br />

müşteri kazandı. E-imza için de Mersis de yeni<br />

firmalara getirilen kayıt zorunluluğu satışlara<br />

ivme kattı. Sektörün en az gelişen hizmeti ise<br />

Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti oldu. Bunda<br />

Adalet Bakanlığı ve SGK’nun KEP üzerinden<br />

tebligat uygulamasına geçememesi ve Maliye<br />

Bakanlığının kendi özel tebligat sistemini kurması<br />

en etkin nedenlerdi. EDM Bilişim açısından<br />

ise <strong>2016</strong> hem çok başarılı hem de geleceğe<br />

yönelik önemli adımların atıldığı bir yıl olarak<br />

geçti. EDM, e-fatura sektörüne 2015 sonu en<br />

geç giren kurumlardan biri olmasına rağmen<br />

<strong>2016</strong>’daki atağı ile ilk 5’e girmeyi basardı. Daha<br />

önemlisi sektörde en yüksek ivmeli kurum olarak<br />

liderliğe göz dikti. EDM açısından <strong>2016</strong> yılının<br />

bir başka önemli tarafı Denizbank İntertech KEP<br />

operasyonun münhasır olarak satış pazarlama<br />

haklarını üstlenmiş olmasıydı. Bu işbirliği, E-İmza<br />

sektöründe birçok ticaret odası ve yüzlerce mali<br />

müşavir ofisiyle anlaşmalı olan ve sektörün en<br />

yaygın e-imza sağlayıcısı olarak bilinen EDM’nin<br />

potansiyeline KEP hizmetlerini de katmış oldu.<br />

EDM’ nin önemli başarılarından biri de bu<br />

yıl onlarca belediye ve üniversiteye sağladığı<br />

Elektronik Belge Yönetim Sistemi hizmetini<br />

kazandığı 3 büyük ihale ile süslemiş olmasıydı.<br />

Tütün Alkol Piyasa Denetleme Kurumu, Devlet<br />

Hava Meydanları ve Şehir Çevrecilik Bakanlığı.<br />

Son olarak ve belki de EDM’yi 2017 yılında e<br />

dönüşümde açık ara lider pozisyona getirecek<br />

gelişme ise Türkiye Eczacılar Birliği, TURSAB<br />

ve TUSAF işbirliklerini imzalamış olmasıydı.<br />

Bu birliklerin üyelerinin 2017 yılında birçok e<br />

dönüşüm hizmeti için zorunlu mükellef olacaklar<br />

olmaları bu anlaşmaların kıymetini artırmaktadır.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|7|<br />

www.erphaber.com.tr


2017’den beklentileriniz ve<br />

hedefleriniz nelerdir?<br />

E-Dönüşüm Sektörü ve geleceği<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

eFinans Genel Müdürü Okan Murat<br />

Dönmez:<br />

Aslında kurulduğumuzdan bu yana<br />

hedeflerimiz değişmedi. Hedefimiz, tabi ki<br />

sektörün en iyisi olmak ve firmaların ilk tercihi<br />

olmak. e-Finans olarak önceliğimiz, mevcut<br />

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve Kayıtlı Elektronik<br />

Posta (KEP) ürünlerimizin kalitesini korumak ve<br />

geliştirmek.<br />

Müşteriler, özel entegratörünü seçerken<br />

kaliteli servis ve güvenlik gibi unsurları<br />

artık daha ön planda tutuyor. Önümüzdeki<br />

dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) özel<br />

entegratör şirketler ve entegrasyon yöntemi<br />

ile e-Fatura’ya geçmiş şirketlere uyguladığı<br />

denetimlerin artması ile birlikte gelecek olan<br />

yaptırımlar ve yeni mevzuatlar sektörün yapısını<br />

oldukça değiştirecek. E-Fatura, e-Defter,<br />

e-Arşiv ürünlerinin zorunlu kullanımına yönelik<br />

ciro sınırının aşağıya çekilmesi öngörülüyor.<br />

Buna bağlı olarak zorunlu mükellef adedinin<br />

artışı rekabeti tetikleyecek, bu da fiyatlara<br />

yansıyacaktır. Biz tüm bu olasılıklara<br />

hazırız. Önümüzdeki dönemde sektörün ve<br />

müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni<br />

ürünler ve bu ürünler ile entegre katma değerli<br />

servisleri hayata geçirmek istiyoruz. Bunun<br />

için gerekli plan ve yatırımlarımız devam<br />

ediyor. Kurulduğumuz 2013 yılından bu yana<br />

sürdürdüğümüz sektör önderliğini, müşteri<br />

memnuniyeti ve hizmet kalitesi ile birleştirmeye<br />

önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.<br />

Turunç Bilişim Genel Koordinatör<br />

Selman DUMAN:<br />

Hem büyük hem de orta ölçekli firmalardan<br />

daha fazla talep görmeyi bekleyen e-dönüşüm.<br />

Pazar payında büyük bir artış olacağını tahmin<br />

etmekteyim. Bizde E-Dönüşüm hizmetlerini,<br />

bütünleşik ve fark yaratan hizmet anlayışı ile<br />

sunarak talepleri karşılayacağız. E-Dönüşüm<br />

stratejisi kapsamında yürürlüğe giren hizmetler,<br />

ülkemiz çapında hızla yaygınlaşıyor. Yeni yasal<br />

düzenlemeler ile teknoloji alanındaki gelişmeler,<br />

e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-bilet gibi iş<br />

süreçlerinin dijital ortama aktarılmasına imkân<br />

sağlıyor. E-dönüşüm, maliyetten ve iş gücünden<br />

de önemli oranda tasarruf edilmesini mümkün<br />

kılıyor.<br />

1 Ocak <strong>2016</strong> itibariyle 50 bin civarı mükellefin<br />

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarından<br />

yararlanmaya başlamasıyla, her yıl ortalama 30<br />

bin ağaç kesilmekten kurtuldu ve 150 milyon<br />

lira kaynak tasarrufu sağlandı. E-Fatura ve<br />

e-Defter sayısındaki bu artışın kâğıt tüketiminin<br />

azaltılması, kargo ve noter masraflarının<br />

düşürülmesi gibi katkılarıyla 2 milyar lira tasarruf<br />

sağlayacağını düşünüyorum. Maliye Bakanlığı’na<br />

göre, <strong>2016</strong> yılında, sistemde her ay 50-60<br />

milyon e-Fatura dolaşımda olduğunu tahmin<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|8|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


ediyorum. <strong>2016</strong>-2017 yıllarında ise e-Fatura,<br />

e-Arşiv ve e-Defter uygulamasına kayıtlı kullanıcı<br />

sayısının 100 bine ulaşması bekleniyor.<br />

E-Dönüşümdeki yeni düzenlemeler ve<br />

teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde<br />

teknolojide belirli bir yere gelebildik. İş yapış ve<br />

kurumsal yönetim ve organizasyon yapılarımız,<br />

verimlilik anlayışımız, eğitim sistemimiz ağırlıklı<br />

olarak fiziksel ve kâğıda dayalı kültür etrafında<br />

dönüyor. Çoğu ülkeden hızlı ilerledik ama<br />

e-Dönüşümü benimseyemedik. E-Dönüşüm,<br />

kültürel bir dönüşümü gerektiriyor sadece<br />

teknolojik bir dönüşüm yeterli değil.<br />

E-Dönüşüm; kamudan, özel sektöre, bireylerin<br />

ortak bir paydada birleşerek hayata geçireceği<br />

kültürel bir dönüşüm olmalıdır. Bu dönüşümü<br />

hızlandırmak için ülkemizde yasal düzenlemesi<br />

yapılmakta olan e-Devlet ve çözümlerine<br />

ilişkin farkındalık oluşturmak gerekiyor. Faydalı<br />

uygulamalar, kaliteli çözüm ve hizmetler, uygun<br />

maliyetlerle sunulduğunda çok çabuk kabul<br />

görüp yaygınlaşır.<br />

Uyumsoft Pazarlama<br />

Koordinatörü Volkan Şahin:<br />

<strong>2016</strong> Ekim sonu itibarıyla e-fatura ve e-defter<br />

uygulamasına kayıtlı kullanıcısı sayısı yaklaşık 52<br />

bini, e-arşiv fatura uygulaması kullanıcı sayısı<br />

4 bini aştı. 2017 yılında Yeni düzenlemeler ile<br />

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ürünlerinin zorunlu<br />

kullanımına yönelik ciro sınırının aşağıya<br />

çekilmesi öngörülüyor. Ayrıca SGK ya fatura<br />

düzenleyen vergi mükelleflerinin de sisteme<br />

dâhil olması gündemde. İhracat faturaları ile<br />

ilgili düzenlemeler ve e-irsaliye uygulamasının<br />

da başlayacak olması sistemin büyümesine<br />

ve yaygınlaşmasına ciddi katkıda bulunacak.<br />

Yeni düzenlemelerin hayata geçirilirse 2017’de<br />

sisteme kayıtlı kullanıcı sayısının 100 bini<br />

bulması bekleniyor. İşletmeler ise kendilerine<br />

uygun modeli seçerken ilerleyen dönemlerde<br />

mükellef, uygulama ve data sayısının daha da<br />

artacağını düşünerek, BT altyapılarını gözden<br />

geçirmeleri gerecektir. Bu uygulamalar arttıkça<br />

ve kapsamları genişledikçe, şeffaflık ve hesap<br />

verebilirlik ilkesi doğrultusunda ticari hayatı<br />

disipline eden; Mükellefler için bir zorunluluktan<br />

çok onların ticari hayatını kolaylaştıran bir<br />

tasarruf aracı olduğu artık görüldü.<br />

Uyumsoft olarak biz; Gelir İdaresi<br />

Başkanlığı’nın yayınlandığı tüm i-Dönüşüm<br />

lisanslarını alan ilk ve tek <strong>ERP</strong> üreticisi firmayız.<br />

2017 yılının ilk çeyreğinde kep, e-imza<br />

lisanslarını da, i-Dönüşüm süreçlerine eklemeyi<br />

planlıyoruz. İlerleyen dönemde, Başkanlığın<br />

açıklayacağı yeni uygulamalarda da lisans alan<br />

ilk Entegratörler arasında olacağız. 2015 ve<br />

<strong>2016</strong> yılındaki büyüme hızımızı ve liderliğimizi;<br />

2017 yılında da sürdürmeyi, yeni i-Dönüşüm<br />

projelerine ve başarılara imza atmaya devam<br />

etmek istiyoruz.<br />

EDM Bilişim Satış Yöneticisi<br />

Emre Koç:<br />

2017 yılının E-Dönüşüm sektörü için <strong>2016</strong>’ya<br />

göre daha az potansiyel taşıdığını ama yine de<br />

önemli gelişmeler sağlanacağını düşünüyorum.<br />

Aslında ülkemizin bu yıl yaşadığı olumsuz<br />

gelişmeler 2017’nin ilk yarısı bitimine kadar tüm<br />

sektörleri olduğu gibi e-dönüşüm sektörünü de<br />

olumsuz etkileyecek. Çünkü SGK ve Gümrük<br />

e dönüşüm entegrasyonlarındaki gecikmeler<br />

gibi birçok neden, E-Dönüşüme geçme<br />

zorunluluğundaki tebliğlerin gecikmesine neden<br />

oldu. Ancak ben 2017 2. Yarıyıldan itibaren<br />

ülkemiz için e-dönüşümde dâhil tüm sektörlerde<br />

Dünyayı şaşkınlığa uğratacak büyük bir<br />

potansiyel patlaması ve gelişme bekliyorum. E-<br />

dönüşümde birçok tebliğ 2017 yılı sonunu hedef<br />

alacak ve canlanan piyasalar e dönüşüm firmaları<br />

için de büyük pazar oluşturacak. E-fatura<br />

alanında zorunluluk için ciro sınırının 5 milyon<br />

TL ye düşürülmesi, SGK, Gümrük ve turizm<br />

alanlarında ciro sınırı olmaksızın zorunluluk<br />

getiren tebliğler temel beklentimiz. E-imza da<br />

tüm firmalara mersis kayıt zorunluluğunun<br />

gelecek olması ve KEP tarafında Adli tebliğlerin<br />

başlayacak olması ve EBYS tarafında belediyeler<br />

için son geçiş yılının 2017 olması diğer<br />

önemli beklentilerimizdir. Bu temel beklentiler<br />

üzerine EDM ise, 2017 de hizmet verdiği tüm<br />

alanlarda ve Türkiye’nin her ilçesinde abone<br />

sayısı liderliğini hedefliyor. E-fatura ve e-defter<br />

tarafında EDM’nin imzaladığı TEB ve TURSAB<br />

sözleşmeleri ile 150 ye yakın <strong>ERP</strong> sözleşmesi<br />

bu hedefin en büyük dayanakları olacak. KEP<br />

ve e-imza tarafında ise 100’ü aşkın anında ve<br />

yerinde kayıt makam yetkilisi Ülkemizde ziyaret<br />

etmedikleri tek bir nokta bırakmayacak.<br />

Çukurova, Terra Grubu ortaklığıyla kurulmuş<br />

olan kurumumuz Elektronik Dönüşüm<br />

Merkezi (EDM), Gelir İdaresi Başkanlığı ve<br />

Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından e-fatura,<br />

e-defter, e-arşiv fatura, e-imza ve kayıtlı<br />

elektronik posta hizmetleri için yetkilendirilmiştir.<br />

Türkiye genelinde 100’e yakın teknik servisimizle<br />

5000’i aşkın kurumsal müşteriye en önde<br />

gelen e-dönüşüm güven kurumu olarak hizmet<br />

vermekteyiz.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|10|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


www.erphaber.com.tr Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|12|


Türkiye’deki e-Dönüşüm süreci ve gelinen son<br />

nokta hakkında bilgi verebilir misiniz?<br />

Okan Murat Dönmez: Türkiye’de e-Dönüşüm<br />

beklenenin üzerinde bir hızla ilerliyor. Teknolojiye<br />

oldukça yatkın ve istekli bir ülkeyiz. Yapmamız<br />

gereken, yeni uygulamalardan maksimum fayda<br />

ve minimum maliyeti nasıl sağlayacağımızı<br />

belirlemek. Türkiye’de e-Fatura sistemi 2013<br />

yılında başladı ve Temmuz 2015 tarihli GİB<br />

raporuna göre 19.837 olan e-Fatura mükellef<br />

sayısı, Ekim <strong>2016</strong> sonu itibarıyla 51.862’ye ulaştı.<br />

Bu sayının 2017 başlarında 60.000 seviyelerine<br />

yaklaşması bekleniyor. Kayıtlı mükellef sayısının<br />

1 buçuk senede 2,5 kat arttığını söyleyebiliriz.<br />

eFinans başta olmak üzere birkaç özel entegratör<br />

şirket ile şekillenen pazarda ise şu anda kayıtlı 54<br />

adet özel entegratör mükelleflere hizmet veriyor.<br />

Bu güne kadar kaç şirket e-Faturaya geçiş yaptı<br />

ve daha kaç şirketin e-Fatura sistemine geçmesi<br />

bekleniyor?<br />

Türkiye’de Ekim <strong>2016</strong> itibarıyla 51.862 kayıtlı<br />

e-Fatura mükellefi bulunuyor. Yeni tebliğ ile<br />

birlikte <strong>2016</strong> sonuna kadar toplam pazarın<br />

yaklaşık 60.000 mükellefe ulaşması bekleniyor.<br />

Sonraki yıllarda ise e-Dönüşüm ürünlerinin<br />

zorunlu kullanımına yönelik ciro sınırının aşağıya<br />

çekilmesi ile birlikte sürekli bir artış ile pazarın<br />

büyümesi öngörülüyor.<br />

e-Fatura şirketlere ne gibi yükümlülükler<br />

getiriyor?<br />

e-Fatura ile temel olarak fatura süreçlerinin<br />

kontrol altına alındığı ve yeni düzenlemeler ile<br />

fatura süreçlerinde standardizasyon sağlandığını<br />

söyleyebiliriz. Fakat buna rağmen e-Fatura<br />

uygulamasının şirketlere yeni yükümlülükten çok<br />

avantaj sunduğu söylenebilir.<br />

e-Fatura’nın bu sisteme geçen şirketlere<br />

toplam faydasını ölçmek için şirketin hangi<br />

yöntemle geçiş yaptığına ve kendi iş akışında<br />

ne gibi değişiklikler yaptığına bakmak gerekiyor.<br />

Örnek vermek gerekirse bir şirket sadece<br />

mecbur olduğu için ve ücretsiz olması nedeniyle<br />

GİB Portal yöntemi ile sisteme geçiş yaptıysa<br />

mali açıdan bir fayda görememesinin yanında<br />

operasyonel olarak eskisinden daha da fazla<br />

zorlanacaktır. Diğer taraftan çok fazla e-Fatura’sı<br />

olmayan kendi içinde bir teknoloji birimi de<br />

bulunmayan bir şirket entegrasyon yöntemi ile<br />

e-Fatura’ya geçti ise zarar görmüş bile olabilir.<br />

Sonuç itibarıyla e-Fatura’ya geçmek yalnızca bir<br />

tasarruf aracı değil. Burada hangi yöntemle ve<br />

hangi özel entegratör ile geçtiğiniz ve bu sistemi<br />

iş akışlarınız ile ne kadar entegre edebildiğiniz<br />

önemli. Eğer adaptasyonunuzu uygun yaparsanız<br />

e-Fatura’ya geçiş, ilk yılda size marjinal bir kar<br />

olarak dönecektir. eFinans olarak katma değerli<br />

servis dediğimiz hizmetlerimiz tam da bu<br />

noktada devreye giriyor. Müşterilerimiz diğer<br />

özel entegratörler yerine bizimle çalışarak Banka<br />

güvencesinde saklama yanında standart iş akış<br />

uygulamamıza da kavuşup iş akışlarını ücretsiz<br />

kurabiliyor, verimliliklerini arttırıyor ve reel<br />

anlamda e-Fatura’yı karlı hale getirebiliyorlar.<br />

e-Fatura haricinde, diğer e-Dönüşüm hizmetleri<br />

ile ilgili sunduğunuz çözümler nelerdir?<br />

Bizimle çalışarak geniş ürün ağımızdan<br />

yararlanmak isteyen mükellefler, bu ürünleri<br />

eFinans Portal ile tek noktadan yönetebilme<br />

imkanına sahip olabiliyorlar. e-Dönüşüm<br />

ürünlerimiz olan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv<br />

Fatura ve KEP, bir şirketin en değerli verilerini<br />

oluşturuyor ve bu verilerin 10 yıl ( KEP için<br />

20 yıl ) saklanması gerekiyor. Biz eFinans<br />

olarak, hem en iyi fiyatı hem de en güvenilir<br />

ortamı kullanıcılara sağlamaya devam ediyoruz.<br />

Ürünlerimizin tümü finansal dünya ile bağlantılı<br />

olduğundan, rekabetle birlikte sürekli kendimizi<br />

yenileyerek bu ürünler ile entegre katma değerli<br />

servisleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.<br />

eFinans, <strong>ERP</strong> bağımsız olarak hizmet veren,<br />

sektördeki en büyük entegratör firma olma<br />

özelliğini koruyor. Bununla birlikte arkamızda<br />

büyük bir finansal güç var. QNB Finansbank,<br />

eFinans’tan e-Fatura hizmeti alan müşterilerin<br />

e-Faturalarını teminata alarak cazip faiz oranları<br />

ile e-Kredi veriyor. e-Kredi ürünü, e-Fatura<br />

kullanan QNB Finansbank müşterileri için<br />

yepyeni bir finansman imkanı sağlıyor.<br />

2017’de e-Fatura ve e-Dönüşüm süreçlerinde ne<br />

gibi gelişmeler yaşanmasını bekliyorsunuz?<br />

Türkiye’de e-Dönüşüm beklenenin üzerinde<br />

bir hızla ilerliyor. Teknolojiye oldukça yatkın<br />

ve istekli bir ülkeyiz. Yapmamız gereken, yeni<br />

uygulamalardan maksimum fayda ve minimum<br />

maliyeti nasıl sağlayacağımızı belirlemek.<br />

Müşteri, özel entegratörünü seçerken kaliteli<br />

servis ve güvenlik gibi unsurları artık daha ön<br />

planda tutuyor. Önümüzdeki dönemde Gelir<br />

İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) özel entegratör<br />

şirketler ve entegrasyon yöntemi ile e-Fatura’ya<br />

geçmiş şirketlere uyguladığı denetimlerin<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|13|<br />

www.erphaber.com.tr


artması ile birlikte gelecek olan yaptırımlar<br />

ve yeni mevzuatlar sektörün yapısını oldukça<br />

değiştirecek. Bununla birlikte önümüzdeki<br />

dönemde e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ürünlerinin<br />

zorunlu kullanımına yönelik ciro sınırının aşağıya<br />

çekilmesi öngörülüyor. Buna bağlı olarak zorunlu<br />

mükellef adedinin artışı rekabeti tetikleyecek, bu<br />

da fiyatlara yansıyacaktır. Biz tüm bu olasılıklara<br />

hazırız. Sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına<br />

yönelik yeni ürünler ve bu ürünler ile entegre<br />

katma değerli servisleri hayata geçirmek istiyoruz.<br />

Bunun için gerekli plan ve yatırımlarımız devam<br />

ediyor.<br />

<strong>2016</strong>’yı nasıl geçirdiniz ve neler yapıldı<br />

değerlendirebilir misiniz?<br />

eFinans olarak, <strong>2016</strong> yılında, müşterilerimizden<br />

gelen talepler, GİB’in tebliğlere eklediği ek<br />

maddeler ve sektördeki gelişmeler doğrultusunda<br />

mevcut ürünlerimizin gelişimine öncelik verdik.<br />

Bu doğrultu da müşterilerimizin ihtiyaçlarını<br />

daha iyi karşılamak ve katma değerli hizmetler<br />

sunabilmek adına eFinans Portal’ı geliştirdik ve<br />

yeni özellikler ekledik. Eğitim<br />

ve<br />

iletişim departmanlarımız<br />

üzerinden müşterilerimiz<br />

ile sürekli irtibat halinde<br />

olduk ve bilgi paylaşımını<br />

en üst seviyede<br />

sağladık. <strong>2016</strong> yılı boyunca, sunduğumuz tüm<br />

ürünlerde hizmet kalitemiz ile birlikte müşteri<br />

adedimizi de arttırdık. Bir yandan da yeni ürün ve<br />

hizmetler için gerekli analiz ve yatırımları yaptık;<br />

yapmaya da devam ediyoruz.<br />

2017’den beklentileriniz ve hedefleriniz<br />

nelerdir? Sektör hakkında ve geleceği hakkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

Aslında kurulduğumuzdan bu yana hedeflerimiz<br />

değişmedi. Hedefimiz, tabi ki sektörün en iyisi<br />

olmak ve firmaların ilk tercihi olmak. eFinans<br />

olarak önceliğimiz, mevcut e-Fatura, e-Defter,<br />

e-Arşiv ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)<br />

ürünlerimizin kalitesini korumak ve geliştirmek.<br />

Müşteriler, özel entegratörünü seçerken<br />

kaliteli servis ve güvenlik gibi unsurları<br />

artık daha ön planda tutuyor. Önümüzdeki<br />

dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) özel<br />

entegratör şirketler ve entegrasyon yöntemi<br />

ile e-Fatura’ya geçmiş şirketlere uyguladığı<br />

denetimlerin artması ile birlikte gelecek olan<br />

yaptırımlar ve yeni mevzuatlar sektörün yapısını<br />

oldukça değiştirecek. e-Fatura, e-Defter,<br />

e-Arşiv ürünlerinin zorunlu kullanımına yönelik<br />

ciro sınırının aşağıya çekilmesi öngörülüyor.<br />

Buna bağlı olarak zorunlu mükellef adedinin<br />

artışı rekabeti tetikleyecek, bu da fiyatlara<br />

yansıyacaktır. Biz tüm bu olasılıklara hazırız.<br />

Önümüzdeki dönemde sektörün ve<br />

müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni<br />

ürünler ve bu ürünler ile entegre katma değerli<br />

servisleri hayata geçirmek istiyoruz. Bunun<br />

için gerekli plan ve yatırımlarımız devam<br />

ediyor. Kurulduğumuz 2013 yılından<br />

bu yana sürdürdüğümüz sektör<br />

önderliğini, müşteri memnuniyeti<br />

ve hizmet kalitesi ile birleştirmeye<br />

önümüzdeki yıllarda da devam<br />

edeceğiz.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|14|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


e-İrsaliye<br />

uygulaması<br />

2017 itibarıyla<br />

hayata geçecek<br />

Şirketler e-İrsaliye ve İhracat Faturaları<br />

uygulamalarını GİB yetkililerinden dinledi.<br />

FIT Solutions, 80 firmadan 150 temsilcinin<br />

katılımıyla gerçekleştirdiği e-Dönüşüm®<br />

zirvesinde, 2017 yılında hayata geçirilecek<br />

e-İrsaliye ve İhracat Faturası uygulamalarını<br />

masaya yatırdı. Gelir İdaresi Grup Başkanı<br />

Abdullah Kiraz ve GİB Elektronik Defter ve<br />

Belge Yönetim Müdürü Engin Uysal sunumları<br />

ile en yeni uygulamalara yönelik merak<br />

edilenlere cevap verdi.<br />

FIT Solutions, Gelir İdaresi Başkanlığı<br />

tarafından 1 Ocak 2017’de hayata geçirilmesi<br />

planlanan yeni uygulamalara yönelik bir zirve<br />

gerçekleştirdi. e-Dönüşüm® alanındaki en<br />

güncel soruların ve merak edilenlerin yanıt<br />

bulduğu etkinlik, büyük ve orta işletme<br />

düzeyinde 80 firmanın 150’yi aşkın temsilcisini<br />

bir araya getirdi.<br />

Gümrük işlemleri kapsamında olan İhracat<br />

ve Tax Free Faturaları ile e-İrsaliye konularına<br />

yönelik sunumları Gelir İdaresi Grup Başkanı<br />

Abdullah Kiraz ve GİB Elektronik Defter ve Belge<br />

Yönetim Müdürü Engin Uysal gerçekleştirdi.<br />

Yeni uygulamaların yasal ve operasyonel işleyişi<br />

hakkında bilgi edinen katılımcılar, daha sonra FIT<br />

Solutions’ın bu uygulamalar için geliştirdiği yeni<br />

çözümlerden beklentilerini paylaştılar.<br />

E-İRSALİYE UYGULAMASINA 2017’DE<br />

GEÇİLİYOR<br />

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet<br />

uygulamalarına ek olarak, zorunluluk esası<br />

olmadan 1 Ocak 2017 yılında hayata geçirilmesi<br />

planlanan e-İrsaliye çözümü, kağıt irsaliyeleri<br />

dijital süreçlerle taşıyacak. Engin Uysal bu<br />

uygulamayı, “e-İrsaliye, veri format ve standardı<br />

GİB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK<br />

gereği bir irsaliyede yer alması gereken<br />

bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki<br />

iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden<br />

gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.<br />

e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt<br />

irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacak.<br />

Uygulama e-Fatura uygulamasında olduğu<br />

gibi kapalı bir sistem olarak hayata geçecek.<br />

Bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil<br />

olanlar birbirlerine elektronik ortamda irsaliye<br />

düzenleyebilecekler” sözleriyle anlattı.<br />

İHRACAT FATURALARI MOBİL ARAÇLARDA<br />

DA KULLANILABİLECEK<br />

Abdullah Kiraz, ihracat işlemlerinde e-Fatura<br />

uygulamasından yararlanmak isteyenlerin,<br />

e-Fatura sistemine kayıtlı olmaları gerektiği<br />

bilgisini paylaştı. Buna göre mükelleflerler,<br />

düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı<br />

bilgisini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak<br />

belirtecekler. Böylece düzenlenen faturalar<br />

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde<br />

görünecek. Bu uygulamaya geçebilmek için<br />

gerekli entegrasyon işlemlerinin tamamlanması<br />

gerektiğine vurgu yapan Kiraz ayrıca, “İhracatta<br />

mükelleflerin karşılaşabileceği özellikli<br />

durumlar ve sorunlara hızlı bir şekilde<br />

aksiyon alınması gerekliliği, uygulamanın<br />

mobil araçlar vasıtasıyla da kullanımını<br />

önemli hale getirmektir. Bu kapsamda GİB<br />

Portal uygulaması yeterli mobiliteye sahip<br />

olmadığından ihracat işlemlerinde e-fatura<br />

düzenlemek zorunda olan mükelleflere hizmet<br />

veremeyecektir” dedi.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|16|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


SAP, Üçüncü Çeyrekteki Güçlü<br />

Büyümenin Ardından Hedef Yükseltiyor<br />

<strong>ERP</strong> alanında dünyanın önde gelen markalarından biri olan SAP, <strong>2016</strong>’nın üçüncü çeyreğinde IFRS bulut<br />

abonelikleri ve destek gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 büyüyerek 769 milyon<br />

Euro’ya ulaştı. İşletme nakit akışı üçüncü çeyrekte yüzde 52, yılbaşından bugüne ise %12 artış gösterdi.<br />

• FRS bulut ve yazılım gelirleri %8, IFRS olmayan<br />

bulut ve yazılım gelirleri %9 (sabit kurda) arttı.<br />

• IFRS bulut gelirleri %28, IFRS olmayan bulut<br />

gelirleri ise %29 (sabit kurda) yükseldi.<br />

• IFRS olmayan faaliyet kârı %1 (sabit kurda) artarken,<br />

IFRS faaliyet kârı %9 düştü.<br />

• İşletme nakit akışı üçüncü çeyrekte %52, yılın aynı<br />

dönemine oranla %12 artış gösterdi.<br />

• SAP S/4HANA, 4100’den fazla müşteriyle dijital<br />

dönüşüme liderlik ediyor.<br />

<strong>ERP</strong> alanında dünyanın önde gelen markalarından<br />

biri olan SAP SE (NYSE: SAP), 30 Eylül <strong>2016</strong>’da sona<br />

eren yılın üçüncü çeyreğine ilişkin 9 aylık finansal<br />

sonuçlarını açıkladı.<br />

SAP’nin üçüncü çeyrek IFRS bulut abonelikleri ve<br />

destek gelirleri önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde<br />

28 artarak 769 milyon Euro’ya ulaştı. IFRS olmayan<br />

bulut abonelikleri ve destek gelirleri ise bir yıl önceye<br />

göre yüzde 28 artarak (sabit kurda yüzde 29) 769<br />

milyon Euro olarak gerçekleşti. Yeni bulut abonelikleri1<br />

üçüncü çeyrekte yüzde 24 arttı (sabit kurda yüzde 24)<br />

ve 265 milyon Euro’ya yükseldi.<br />

SAP, bulut uygulamalarının hızla yaygınlaşması<br />

ve destek gelirlerindeki sağlam büyümesiyle, daha<br />

öngörülebilir gelirlerin payını artırmaya devam etti.<br />

Toplam bulut abonelikleri ve destek gelirleri ve yazılım<br />

destek gelirleri, <strong>2016</strong>’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1<br />

artışla tüm gelirin yüzde 64’ünü oluşturdu.<br />

SAP, bulut ve yazılım gelirlerindeki büyümeyle ana<br />

rakiplerini geride bıraktı. IFRS bulut ve yazılım gelirleri<br />

yüzde 8’lik artışla 4,45 milyar Euro oldu. IFRS olmayan<br />

bulut ve yazılım gelirleri de yüzde 8’lik artışla 4,46<br />

milyara Euro’ya ulaştı (sabit kurda yüzde 9).<br />

SAP’nin IFRS faaliyet kârı yüzde 9 düşerek 1,10<br />

milyar Euro oldu. Bu düşüş, SAP’nin üçüncü çeyrekte<br />

hisse fiyatındaki değer artışının ardından hisse<br />

performansına bağlı ödemelerdeki artıştan kaynaklandı.<br />

IFRS olmayan faaliyet kârı yüzde 1 artışla 1,64 milyar<br />

Euro oldu. IFRS hisse başına kar oranı yüzde 19<br />

1] Yeni bulut siparişleri, bulut abonelikleri ve destek<br />

gelirleri olarak sınıflandırılması beklenen ve belirli bir<br />

dönemde yeni müşteri satın almalarından ve mevcut<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|18|<br />

müşterilerin ek satın almalarından kaynaklanan sipariş<br />

girişlerinden oluşmaktadır. Mevcut sözleşmelerin<br />

yenilenmesine ilişkin siparişler dahil değildir. Sipariş<br />

tutarının taahhüt edilmiş olması gerekmektedir. Bu<br />

nedenle, kullanım başına ödeme yapılan ve minimum<br />

tüketim taahhüdü verilmeyen iş ağı işlem ücretleri<br />

bu tutara yansıtılmamaktadır (örn. SAP Ariba ve SAP<br />

Fieldglass işlem bazlı ücretleri). Dahil edilen tutarlar<br />

genellikle yıllık olarak hesaplanmaktadır.<br />

düşerek 0,61 Euro olarak belirlendi. IFRS olmayan<br />

hisse başına kar oranı ise yüzde 7 düşüşle 0,91 Euro<br />

oldu. Bu gerileme, daha yüksek hisse performansına<br />

bağlı ödemeler (sadece IFRS) ve daha düşük faaliyet dışı<br />

ve finansal gelirlerden kaynaklandı.<br />

30 Eylül’de biten dokuz aylık dönemde, işletme nakit<br />

akışı, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artışla<br />

3,63 milyar Euro olarak gerçekleşti (2015: 3,24 milyar<br />

Euro) ve serbest nakit akışı önceki yılın aynı dönemine<br />

oranla yüzde 5 artarak 2,96 milyar Euro’ya ulaştı (2015:<br />

2,82 milyar Euro).<br />

<strong>2016</strong> yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını<br />

değerlendiren SAP CEO’su Bill McDermott şöyle<br />

konuştu: “SAP portföyünün müşteriler tarafından güçlü<br />

bir şekilde benimsenmesi sayesinde, beklentileri aşan<br />

sonuçlar elde ediyoruz. SAP S/4HANA’nın getirdiği<br />

inovasyon ile tarihimizde benzeri görülmemiş bir hız<br />

kazandık ve bu da bütün SAP bulut çözümlerinin<br />

performansını daha da artırıyor. SAP olarak büyüme<br />

odaklı bir şirketiz ve bu güvenle, tüm yıl için<br />

hedeflerimizi yükseltiyoruz.”<br />

SAP CFO’su (SAP Finans Başkanı) Luka Mucic ise<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


şirketin üçüncü çeyrek büyüme sonuçlarıyla ilgili şu<br />

bilgileri paylaştı: “Üçüncü çeyrekte büyüme ivmemizi<br />

sürdürürken önemli çalışmalara imza attık. Yılın<br />

başında belirlediğimiz hedeflerin en üst noktasına<br />

doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Güçlü ürün<br />

portföyümüzün desteğiyle, dördüncü çeyreği de aynı<br />

derecede güçlü bir büyümeyle tamamlayacağımıza<br />

eminiz.”<br />

<strong>2016</strong> ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ÖNE ÇIKANLAR<br />

SAP S/4HANA ve SAP HANA Bulut Platformu<br />

SAP, <strong>2016</strong>’nın üçüncü çeyreğinde 400’den fazla SAP<br />

S/4HANA müşterisi kazandı ve bunların yaklaşık yüzde<br />

40’ı yeni SAP müşterileri oldu. Müşteriler, son derece<br />

sadeleştirilmiş bir mimari üzerinde işlerini gerçekzamanlı<br />

yönetmenin avantajlarından faydalanmaya<br />

devam ediyor. SAP HANA Cloud Platform ile müşteriler<br />

hızlı geliştirme araçları ile kısa sürede yeni uygulamalar<br />

geliştirme, mevcut uygulamalara ek fonksiyonlar<br />

ekleme ve bunları diğer uygulamalar ile kolay bir şekilde<br />

entegre etme imkanına kavuşuyorlar. SAP HANA Bulut<br />

Platformu, pek çok farklı cihaz ve makine ile bağlantı<br />

sağlayarak Nesnelerin İnterneti (IoT) devriminde de<br />

önemli rol oynuyor. SAP IoT teknolojisiyle, İtalya’nın en<br />

büyük demiryolu şirketi Trenitalia gibi SAP müşterileri<br />

ulaşım araçlarını birbirine bağlayarak sensörlerden<br />

gelen gerçek-zamanlı öngörülerle varlık yönetiminde<br />

devrim yaratıyorlar.<br />

SuccessFactors ile İnsan Kaynakları Yönetiminde<br />

Hızlı Adımlar<br />

SAP, bulut tabanlı İnsan Kaynakları Yönetimi<br />

çözümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. SAP, tüm<br />

sürekli ve belirli süreli istihdam süreçlerinde dünya<br />

genelinde tam kapsamlı iş gücü yönetimi çözümleri<br />

sunuyor. SAP, açık pozisyonlara uygun özgeçmişleri<br />

otomatik eşleştirme ve objektif değerlendirme için<br />

makine öğrenmesi (machine learning) gibi akıllı servisler<br />

sunarken çeşitliliği ve katılımı destekliyor. İnsan<br />

Kaynakları Yönetimi çözümlerinin çekirdeğini oluşturan<br />

SAP SuccessFactors Çalışan Merkezi müşterilerinin<br />

sayısı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 1350’yi aştı.<br />

Satış, Pazarlama ve Ticaret Çözümlerinde Büyüme<br />

Sürüyor<br />

SAP, giderek artan Omni-channel dünyası için<br />

müşteri bağlılığı sağlayan satış, pazarlama ve ticaret<br />

çözümlerini kusursuz bir şekilde birleştiriyor. SAP’nin<br />

sunduğu Hybris çözümü perakende, telekomünikasyon,<br />

finansal hizmetler, kamu ve üretim sektörü gibi geniş<br />

bir yelpazede hem B2C hem de B2B hizmeti veriyor.<br />

SAP aynı zamanda, işletmelerin ön ve arka ofislerini<br />

gerçek-zamanlı olarak birbirine bağlayıp tek bir ‘uçtan<br />

uca’ değer zinciri içinde e-ticaret yapılmasını sağlayan<br />

benzersiz çözümler sunuyor. Üçüncü çeyrekte Satış,<br />

Pazarlama ve Ticaret Çözümleri’nde önceki yılın aynı<br />

dönemine oranla çift haneli müşteri artışı kaydedildi.<br />

Ariba iş ağına bağlı olarak ticaret yapan yaklaşık 2,4<br />

milyon şirketin toplam ticaret hacmi 840 milyar Dolar’ı<br />

aştı<br />

SAP, giderek daha da birbirine bağlı hale gelen<br />

dünyada her ölçekten müşterisine destek sağlıyor.<br />

Ariba, Fieldglass ve Concur‘dan oluşan SAP iş ağları<br />

çözümleri; müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarından<br />

oluşan geniş bir ekosistemi birbirine bağlıyor ve bu<br />

iş ağları çözümleri SAP’nin sunduğu diğer çözümlerle<br />

uyumlu ve sürekli gelişen bir sinerji sağlıyor.<br />

SAP İş Ağı segmentindeki bulut abonelikleri ve destek<br />

gelirleri üçüncü çeyrekte sabit kurda yüzde 17 artış<br />

gösterdi.<br />

Birbirine bağlı yaklaşık 2,4 milyon şirket, Ariba<br />

ağı üzerinde 840 milyar ABD dolarını aşan tutarda<br />

ticaret yaptı; 44 milyondan fazla son kullanıcı Concur<br />

ile seyahat ve masraf işlemlerini kolayca tamamladı.<br />

SAP müşterileri son 12 ayda Fieldglass platformu ile<br />

yaklaşık 130 ülkede 2,8 milyondan fazla esnek çalışanın<br />

işlemlerini yönetti.<br />

Bölgelere Göre Gelir Performansı<br />

SAP, EMEA bölgesinde güçlü bir performans gösterdi;<br />

IFRS bulut ve yazılım gelirlerini yüzde 6, IFRS olmayan<br />

bulut ve yazılım gelirlerini ise yüzde 8 (sabit kurda)<br />

oranında artırdı. IFRS bulut abonelikleri ve destek<br />

gelirleri yüzde 34, IFRS olmayan bulut abonelikleri ve<br />

destek gelirleri ise yüzde 38 (sabit kurda) oranında<br />

yükseldi. SAP, EMEA bölgesinde Almanya, Fransa,<br />

Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Türkiye’deki yazılım<br />

lisansı gelirlerinde çift haneli büyüme sağladı.<br />

Amerika bölgesinde SAP, IFRS bulut ve yazılım<br />

gelirlerini yüzde 9, IFRS olmayan bulut ve yazılım<br />

gelirlerini ise yüzde 9 (sabit kurda) artırdı. IFRS bulut<br />

aboneliklerini ve destek gelirlerini yüzde 24, IFRS<br />

olmayan bulut aboneliklerini ve destek gelirlerini<br />

de yüzde 24 (sabit kurda) oranlarında artırdı. Latin<br />

Amerika’da makroekonomik istikrarsızlığın sürmesine<br />

karşın, SAP Brezilya ve Meksika’da yazılım lisansları<br />

gelirlerinde güçlü bir çift haneli büyüme sergiledi.<br />

Asya-Pasifik-Japonya bölgesinde ise IFRS bulut<br />

ve yazılım gelirleri yüzde 13 artış gösterirken, IFRS<br />

olmayan bulut ve yazılım gelirleri yüzde 8 (sabit kurda)<br />

arttı. IFRS bulut abonelikleri ve destek geliri yüzde<br />

50, IFRS olmayan bulut abonelikleri ve destek geliri<br />

yüzde 46 (sabit kurda) oranında büyüdü. Bölgede<br />

SAP Japonya, Malezya ve Singapur’da çift haneli<br />

yazılım lisansı gelirine sahip oldu. SAP’nin Büyük Çin<br />

bölgesindeki yazılım lisansları geliri de önemli bir artış<br />

gösterdi.<br />

SAP’NİN <strong>2016</strong>’YA AİT ÖNGÖRÜLERİ;<br />

SAP, <strong>2016</strong> yılının tamamı için hedeflerini yükseltti:<br />

• SAP, IFRS olmayan bulut abonelikleri ve destek<br />

gelirlerinde <strong>2016</strong> yılını sabit kurda 3,00-3,05 milyar<br />

Euro aralığında (2015: 2,30 milyar) olmasını hedefliyor.<br />

Bu aralığının üst sınırı, sabit kurda %33 büyüme oranı<br />

anlamına geliyor.<br />

• SAP, <strong>2016</strong> yılının tamamında IFRS olmayan bulut<br />

ve yazılım gelirlerinde sabit kurda yüzde 6,5 ile 8,5<br />

aralığında (2015: 17,23 milyar Euro) artış bekliyor.<br />

• SAP, <strong>2016</strong> yılı tamamında IFRS olmayan faaliyet<br />

kârının sabit kurda 6,5 milyar ile 6,7 milyar Euro<br />

aralığında olmasını bekliyor (2015: 6,35 milyar Euro).<br />

Şirketin <strong>2016</strong> öngörülerinin sabit kur üzerinden<br />

hesaplanmasına karşın, mevcut rakamların döviz<br />

kurlarındaki dalgalanmalardan etkileneceği tahmin<br />

ediliyor. Yılın geri kalanında kurlar Eylül <strong>2016</strong><br />

seviyesinde kalırsa, dördüncü çeyrekte ve <strong>2016</strong>’nın<br />

tamamında kur oranlarının IFRS olmayan bulut ve<br />

yazılım geliri büyümesine etkisinin yüzde -3 ile -1 puan<br />

aralığında; dördüncü çeyrekte ve <strong>2016</strong>’nın tamamında<br />

IFRS olmayan faaliyet kârı artışına etkisinin ise yüzde -2<br />

ile 0 arasında olmasını bekliyor.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|19|<br />

www.erphaber.com.tr


Akıllı sensörlerle makine takibi<br />

Bosch'un liderliğinde AMELI 4.0 projesinin ortakları, geleceğin endüstri<br />

sensörlerini geliştiriyor. Modifiye edilen MEMS sensörleri, makinelerin<br />

sesini ölçerek çalışma durumunu takip ediyor. Sistem, harici enerji<br />

kaynaklarına ihtiyaç duymadan makinelerin durmasını önlüyor ve bakım<br />

sürecini iyileştiriyor.<br />

Bosch'un liderliğinde 7 şirket, ağa bağlı<br />

üretime veya bir başka deyişle Endüstri 4.0'a<br />

yönelik geleceğin sensör sistemini geliştirmek<br />

üzere AMELI 4.0 isimli bir projede işbirliği<br />

yapıyor. Bu sensör sistemi, makineleri takip<br />

ediyor ve çalışmalarında meydana gelen<br />

sapmaları anında tespit ediyor. Sistemin<br />

sağladığı yardımla fabrikalar, makinelerin<br />

planlanmayan arızalarını önleme konusunda<br />

önemli bir adım atabilecek. Bakım aralıklarına<br />

bağlı kalmak yerine şirketler, ekipmanlarına<br />

bakıma ihtiyaç olduğunda müdahale edebilecek.<br />

Bu yaklaşımın, makinelerin bakım, inceleme ve<br />

tamir maliyetlerini yüzde 30 oranında azaltması<br />

bekleniyor. AMELI 4.0, Endüstri 4.0 ile ilgili<br />

olarak Alman şirketlerinin pazardaki konumunu<br />

arttırmayı hedefliyor. Bu nedenle proje,<br />

Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı<br />

(BMBF) tarafından "IKT 2020 - İnovasyon İçin<br />

Araştırma" programının bir parçası olarak 3,84<br />

milyon Euro finansman ile desteklendi.<br />

SENSÖRLERE YÖNELİK ZORLU TALEPLER<br />

Sensörler, makinelerin durumları ve<br />

performansları hakkında bilgi toplarken<br />

ve üretiecelecek parçaların yapay "gözleri<br />

ve kulakları" olarak Endüstri 4.0’ın önemli<br />

aktörlerinden biri konumundadırlar. Üretimde<br />

akıllı yönetim ve bağlanabilirliği kolaylaştırmak<br />

üzere sensörler, gerçek zamanlı olarak çok<br />

yüksek miktarda veriyi toplamak ve bunları<br />

işlemek zorundadır. Buna ek olarak, mümkün<br />

olduğunca fazla enerji verimliliğine sahip<br />

olmalıdırlar ve karmaşık üretim sistemlerine<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|20|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


kolaylıkla entegre edilebilmelidirler. Piyasada<br />

kullanılan endüstri sensörleri, Endüstri 4.0’a<br />

sağladıkları faydalar açısından sınırlıdır. Pek çok<br />

uygulama açısından yeterince akıllı veya esnek<br />

değillerdir, çok fazla enerji tüketirler ve çok<br />

pahalıdırlar.<br />

ENDÜSTRİYE YÖNELİK MEMS<br />

SENSÖRLERİ<br />

AMELI 4.0 araştırma projesinin hedeflerini<br />

yerine getirmek üzere araştırmacılar, ağa bağlı<br />

dünyanın en önemli teknolojilerinden birine<br />

başvuruyor: MEMS sensörleri (MEMS, mikro<br />

elektro mekanik sensörlerin<br />

kısaltmasıdır). Şu anda bile<br />

MEMS sensörleri olmadan<br />

otomobilleri ve tüketici<br />

elektronik ürünlerini hayal<br />

etmek imkansızdır.<br />

Örneğin, kaymayı<br />

önleyen ESP®<br />

sisteminin temel<br />

bileşenidir ve<br />

akıllı telefonlarda<br />

ise cihaz<br />

döndürüldüğünde<br />

ekranın dönmesini<br />

sağlar. Geleneksel<br />

endüstriyel<br />

sensörlerle<br />

karşılaştırıldığında<br />

MEMS sensörler<br />

küçüktür, akıllıdır,<br />

enerji verimliliğine<br />

sahiptir ve<br />

ekonomiktir. Ancak pek çok açıdan, endüstriyel<br />

bir ortamın taleplerini karşılamaya yetecek<br />

kadar sağlam veya güçlü değillerdir. Bu, üretim<br />

sistemlerinde makinelerin durumunu takip etme<br />

konusunda uygulamaya yönelik potansiyelin bir<br />

kısmının kullanılmadığı anlamına gelmektedir.<br />

AMELI 4.0 araştırma ekibi, MEMS sensörlerini<br />

endüstriyel uygulamalara uygun hale getirmek<br />

üzere daha fazla geliştirmeyi planlıyor. Enerji<br />

temini burada önemli bir rol oynuyor: yeni<br />

sistem, elektrik kablolarından veya pillerden<br />

gelecek olan güce ihtiyaç duymayacak.<br />

Yeni sistem, gerekli olan gücü makinelerin<br />

titreşiminden üreterek (enerji toplama) kendi<br />

kendisine tamamen yetecek şekilde tasarlandı.<br />

FARKI YARATAN ŞEY SESTİR<br />

Makinelerin takip edilmesinde yeni sensör<br />

sistemi, iki çeşit sesi ölçecek: makinenin<br />

içerisindeki titreşimle bağlantılı yapıdan kaynaklı<br />

sesler ve makine tarafından yayılan akustik ses.<br />

Bir makine planlandığı şekilde çalışmadığında,<br />

normal çalışma anında olandan farklı bir titreşim<br />

ve sese neden olur. Sistem, ölçülen sinyalleri<br />

kayıtlı profillerle karşılaştırır. Öğrenmeye devam<br />

eder ve sadece sinyallerdeki değişimlerin bir<br />

arıza veya aşınma ve yıpranma gösterdiği<br />

zaman tedbir alır. Sonuç olarak sensör sistemi<br />

gelecekte, bir makinenin bakım ya da tamire<br />

ihtiyaç duyduğu zamanı<br />

tespit edebilecek. Daha<br />

karmaşık sistemlerde<br />

bu akıllı değerlendirme,<br />

sensörlerin verileri ileteceği<br />

bir ağ geçidi (veya<br />

kimi zaman anıldığı<br />

şekilde router)<br />

ya da üretim<br />

tesisinin bilgisayar<br />

ağı aracılığıyla<br />

yönetilebilecek.<br />

AĞ<br />

ARAŞTIRMASI<br />

AMELI 4.0<br />

projesi, sensör<br />

teknolojisi,<br />

sistemler<br />

ve makine<br />

mühendisliği,<br />

makinelerin durum<br />

takibi, enerji dönüşümü ve miktoteknoloji gibi<br />

alanlarda global liderler olan enstitüleri ve<br />

endüstri ortaklarını inovasyonları ileriye taşıma<br />

konusunda bir araya getiriyor. MEMS sensörleri<br />

alanında pazar lideri olan Robert Bosch GmbH,<br />

projeye liderlik ediyor. Projenin diğer ortakları<br />

ise Siemens AG, Hahn Schickard Gesellschaft,<br />

Fraunhofer Institute for Production Systems<br />

and Design Technology IPK, Binder-Elektronik<br />

GmbH, Schaudt Mikrosa GmbH ve Stackforce<br />

GmbH. AMELI 4.0 adı, Endüstri 4.0'da durum<br />

takibine yönelik mikro elektro mekanik<br />

sistemin kısaltmasıdır. 2015 yılının Aralık<br />

ayında başlatılan projenin 2018 yılının sonunda<br />

sonuçlanması planlanıyor.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|21|<br />

www.erphaber.com.tr


Software AG ve Bosch<br />

İnovasyon Ortaklığına İmza Attı<br />

Software AG IoT ve Endüstri 4.0 çözümleri ile servislerini geliştirmek amacıyla<br />

Robert Bosch GmbH (Bosch) ile stratejik bir inovasyon ortaklığına imza attı.<br />

Ayrıca, her iki şirket de Bosch’un IoT bulut kullanıcı tabanını genişletmek için<br />

satış aktivitelerinde de işbirliği yapmaya karar verdi. Özellikle imalat, lojistik<br />

ve satıştaki ortaklar ve müşteriler Endüstri 4.0 ile hızlı bir biçimde gelişmekte<br />

olan IoT pazarı ortaklığının faydalarını görecek.<br />

Teknoloji ortağı olarak, müşterilerimize<br />

Bosch IoT ile eskisine oranla çok daha hızlı ve<br />

daha etkili, yenilikçi çözümler sunabileceğiz.”<br />

Robert Bosch GMBH Yönetim Kurulu Başkan<br />

Yardımcısı Dr. Volkmar Denner<br />

Software AG Genel Müdürü Karl-Heinz<br />

Streibich ise şöyle ekliyor; "Bizim hedefimiz,<br />

bir inovasyon lideri olan Bosch’un kapsamlı<br />

uzmanlığı ile Software AG’nin bulut pazarındaki<br />

bilgi birikimini en uygun biçimde bir araya<br />

getirmektir. Bu adım ile birlikte, bizler aynı<br />

zamanda Almanya’nın teknoloji merkezi<br />

olarak, IoT ve Endüstri 4.0’daki liderlik hedefini<br />

güçlendiriyoruz."<br />

Ortaklığın ana amacı: Kestirimci analiz<br />

araçlarının gelişimi<br />

Software AG’nin dijital iş platformunun<br />

öncülüğü, gerçek zamanlı veri analizi ve karar<br />

oluşturma süreci ile birlikte Bosch’un IoT<br />

Bulutunun yüksek derecede ölçeklendirilebilir<br />

bileşeni olacak. Software AG’nin dijital iş<br />

platformunda gerçekleşebilen, kestirimci<br />

analiz araçlarının ulaşılabilirliği aynı zamanda<br />

bu ortaklığın ana hedeflerinden biridir. Bosch<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|22|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


IoT Bulutu’nun ana özelliği farklı birçok ortak<br />

ve kullanıcı için açık bir ekosistem sunmasıdır.<br />

Software AG’nin evrensel mesajlaşma<br />

entegrasyon modülü halihazırda Bosch’ta<br />

kullanılmakla birlikte, bütün olarak sorunsuz bir<br />

entegrasyon ve düzgün bir operasyon sağlıyor.<br />

Aynı zamanda bütün IoT ekosisteminin gerçek<br />

zamanlı iletişimini Bosch IoT bulutu vasıtasıyla<br />

garantiliyor.<br />

Bosch IoT’nin tüm üç seviyesini aktif olarak<br />

gerçekleştiren tek şirkettir. Şirket, sensörler<br />

ve yazılım gibi ana entegrasyon teknolojileri<br />

sunmasının yanı sıra bu teknolojilere dayalı yeni<br />

servisler de geliştirmektedir. Teknoloji ve servis<br />

sağlayıcılar Bosch IoT Bulut için kullanılan mobil<br />

cihazlarda farklı uygulamalarla çalışabilmektedir.<br />

ÜRETİM VE LOJİSTİK İÇİN AKILLI<br />

ÇÖZÜMLER<br />

Her iki şirketin de müşterileri ve ortakları için,<br />

stratejik ortaklık daha kolay ve hızlı geliştirme<br />

anlamına geliyor. Müşteriler ve ortaklar için<br />

öncelikli faydaların başında rakipler arasında<br />

güçlü bir avantaj sağlayan yeni IoT çözümleri<br />

gelişmeleri gelmektedir.<br />

Üretim, lojistik ve satış gerçek anlamda<br />

IoT çözümlerinden fayda sağlayan üç ana<br />

sektördür. Gerçek zamanlı analizler çevresel<br />

sensörler ve risk değerlendirme sistemleri<br />

kestirimci analiz araçları ile birlikte, fon sağlar<br />

ve üretim ile lojistik süreçlerinin daha hızlı, daha<br />

etkili ve daha güvende gerçekleştirilmesine<br />

yardımcı olur.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|23|<br />

www.erphaber.com.tr


Netsuite, Türkiye <strong>ERP</strong> Pazarına girdi<br />

Dünya’nın önde gelen Bulut <strong>ERP</strong> yazılımlarından biri olan Netsuite, Biraz geç kalmış olsa<br />

da,C8Net ile Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Haziran ayında dünyanın yazılım devi<br />

Oracle tarafından 9.3 milyar dolara satın alınan NetSuite, <strong>ERP</strong>, CRM, proje yönetimi, finans,<br />

muhasebe, e-ticaret, iş zekası, depo yönetimi ve mobil teknoloji konularında dünyanın en iyi<br />

yazılımlarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyada 100 ülkede, 30 binden fazla müşterisi<br />

bulunan NetSuite’in, Türkiye’deki tek temsilcisi C8Net oldu.<br />

C8Net Danışmanlık Yönetici Ortağı Deniz Kayahan,<br />

NetSuite’in dünyada, pazar lideri bir yazılım çözümü<br />

olduğunu belirterek, C8Net’in, Türk şirketlerinin<br />

gelişmesi ve büyümesi için bir platform olma<br />

vizyonunu destekleyen en önemli markalardan biri<br />

olduğuna dikkat çekti.<br />

100 ÜLKEDE, 30 BİNDEN FAZLA MÜŞTERİ<br />

NetSuite yazılımının hem KOBİ’lere hem de<br />

kurumsal firmalara önemli bir rekabet avantajı<br />

sunduğunu belirten Deniz Kayahan, “Şirketin tüm<br />

yönetici kademesi tüm iş süreçlerini bir ekrandan<br />

görebiliyor. Gerçek zamanlı bulut tabanlı olarak<br />

çalışan NetSuite ile tüm raporlamaları çok kolay<br />

bir şekilde yapmak mümkün. Bu sayede şirketler<br />

daha verimli ve daha kârlı çalışır hale geliyor” diye<br />

konuştu.<br />

BT YÖNETİCİLERİNİN TERCİHİ NETSUİTE<br />

Hızlı büyüyen şirketlerde iş süreçlerini yönetmenin<br />

zamanla imkansız hale geldiğini, şirketi bütünsel<br />

olarak görmek ve aksiyon alacak bilgiye ulaşmanın<br />

zorlaştığını, farklı birimlerin birbiriyle entegre olmakta<br />

güçlük çektiğini belirten Deniz Kayahan, hem<br />

KOBİ’ler de, hem de kurumsal firmalarda NetSuite’in<br />

iş süreçlerini verimli hale getirdiğini aktardı.<br />

NetSuite’in gerçek bir bulut çözümü olmasından<br />

dolayı yazılımın sürekli güncel kaldığını, BT<br />

yöneticilerinin versiyon güncellemelerini<br />

projelendirmesine gerek kalmadığını sözlerine<br />

ekleyen Kayahan, “Yazılım güncellemelerini<br />

maliyetli bir proje olmasının önüne geçtiği için<br />

NetSuite, BT yöneticileri tarafından çok tercih<br />

ediliyor” dedi.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|24|<br />

<strong>ERP</strong> “GERÇEK BULUT ÇÖZÜMLERİ”NE<br />

TAŞINIYOR<br />

Deniz Kayahan, iş süreçleri yönetimi yazılımlarında<br />

son yıllarda önemli bir değişiklik yaşanmaya<br />

başlandığını ve bu konudaki örneklerin, özellikle<br />

ABD’de hızla arttığını belirtti. Forrester Research’e<br />

göre, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şirketlerin<br />

yüzde 65’i çeşitli süreçleri için <strong>ERP</strong> altyapısı<br />

olarak SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) tabanlı sistem<br />

alternatiflerini değerlendirecekler şeklinde sözlerine<br />

devam etti.<br />

Kayahan, yaşanan bu değişimin öncelikle <strong>ERP</strong><br />

yazılımlarının “gerçek bulut çözümleri” kavramını<br />

gündeme getirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:<br />

“NETSUİTE’İN TÜRKİYE’DEKİ TEK ADRESİYİZ”<br />

“<strong>ERP</strong> alanında yaşanan bu değişimin öncüsü, dünya<br />

lideri NetSuite’i Türkiye’ye, uyumlu hale getirdik.<br />

Firmaların <strong>ERP</strong> konusundaki sorunlarını tek elden<br />

çözen bu yazılımın, Türkiye’de de BT yöneticileri<br />

tarafından büyük bir ilgi ile karşılanacağını<br />

düşünüyoruz. C8NET olarak amacımız, kalıcı ve<br />

güvenilir ilişkiler kurarak ve işletmelerin iş ortağı<br />

olarak sürdürülebilir şekilde büyümemize devam<br />

etmektir.”<br />

Önümüzdeki süreçte, Netsuite’in Türkiye’deki<br />

faaliyetlerini yakından izleyip, rekabetin yoğun<br />

olduğu Türkiye <strong>ERP</strong> pazarında başarılı olup<br />

olamayacağını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Özellikle<br />

Oracle’ın Netsuite i satın almasıyla, Türkiye’deki<br />

Oracle <strong>ERP</strong>’nin faaliyetleri ve gelecek dönemdeki<br />

stratejileri merakla bekleniyor.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


IAS Hindistan Bilişim Pazarında<br />

Türkiye’nin Kurumsal Kaynak Planlama (<strong>ERP</strong>) yazılımları pazarındaki gururu<br />

IAS, Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerinin ardından; dünya bilişim<br />

sektörünün öncü ülkesi Hindistan’da açtığı yazılım geliştirme ve danışmanlık<br />

ofisiyle, hem Hindistan pazarına hem de 27 ülkede, 700’ün üzerindeki kurumsal<br />

müşteri ve 25.000 kullanıcısına hizmet vermeyi hedefliyor.<br />

1989 yılında Almanya’nın Karlsruhe şehrinden<br />

kurulan IAS (Industrial Application Software), 4<br />

ülkede 9 ofis ile faaliyet gösteriyor. Yazılım geliştirme<br />

ve Ar-Ge çalışmalarını bugüne kadar Almanya ve<br />

Türkiye’de sürdüren IAS, kendi yazılım geliştirme<br />

platformu TROIA’yı geliştirerek yenilikçilik ve teknolojik<br />

üstünlük konusunda rakiplerinin önüne geçiyor. Dünya<br />

genelinde müşteri sayısının gerek sayıca gerekse ülkeler<br />

bazında artması ve gelişen teknoloji gereksinimleri<br />

doğrultusunda, Hindistan’da kurulan yeni ofisi<br />

vasıtasıyla bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefliyor.<br />

27 ülkede 14 farklı dilde sunduğu hizmetten yola<br />

çıkarak kısa bir süre önce Hindistan’ı hedefleyen<br />

Industrial Application Software, bu hedefinde de<br />

başarıya ulaştı. IAS, <strong>2016</strong> yılının başında teknik ve<br />

personel altyapısının tamamlanmasının ardından<br />

Hindistan’ın Pune şehrinde müşterilerine hizmet<br />

vermeye başladı. Firma yeni ofisiyle IAS’nin amiral<br />

gemisi olan canias<strong>ERP</strong>’nin gelişimini hızlandırmak,<br />

markasının uluslararası bilinirliliğini artırmak ve mevcut<br />

müşterilerine daha iyi hizmet vermek istiyor.<br />

NEDEN HİNDİSTAN?<br />

Uluslararası arenada, kendisine yer sağlamak, yeni<br />

pazarlara ulaşmak ve global müşterilerin ihtiyaçlarına<br />

cevap verebilmek için Hindistan’ı seçen IAS aynı<br />

zamanda coğrafi olarak tek bir bölgeden, tek bir saat<br />

diliminden cevap vermek yerine 24 saat esasına<br />

göre hizmet verilebilen noktada olmanın avantajını<br />

yaşayacak.<br />

Almanya ve Türkiye’deki Yazılım Geliştirme ve<br />

Ar-Ge merkezlerinin ardından Hindistan’ın Pune<br />

şehrinde açtığı ofis ile firma; ürünü canias<strong>ERP</strong>’yi<br />

artık Hindistan’da da geliştiriyor ve pazarlıyor olacak.<br />

Özellikle Körfez ve Asya Bölgesi’ndeki müşterilere<br />

anında geri dönüş ve o pazarlarda rekabet üstünlüğü<br />

sağlamanın yanısıra dünyanın dört bir yanına 24 saat<br />

hem online hem de birebir hizmet vermeyi hedefliyor.<br />

IAS HİNDİSTAN OFİSİ’NİN ALTYAPISI<br />

IAS’nin İstanbul Ofisi’nden Kıdemli Yazılım Mühendisi<br />

Aykut Belli’nin “Ülke Müdürü” pozisyonuyla üstlendiği<br />

projede çalışmaya başlayan toplam 25 personelin<br />

eğitimleri Türkiye’den giden uzman yazılımcılar<br />

tarafından verildi. Satış ve pazarlama ekibi ise<br />

canias<strong>ERP</strong>’nin tanıtım çalışmalarına başladılar.<br />

HİNDİSTAN İÇİN YERELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI<br />

DEVAM EDİYOR<br />

canias<strong>ERP</strong>’nin Hindistan pazarına sunulabilmesi için<br />

gerekli olan yerelleştirme çalışmaları “İnsan Kaynakları”<br />

ve “Muhasebe” modülleri için hızla devam ediyor.<br />

Her ülkenin kendi yasa ve mevzuatına uygun olarak<br />

şekillendirilen bu 2 modül son güncellemeleriyle<br />

Hindistan için de uygun hale getiriliyor. IAS<br />

önümüzdeki 3 yıl içerisinde de Hindistan’daki müşteri<br />

sayısını 100’ün üzerine taşımayı planlıyor.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|25|<br />

www.erphaber.com.tr


<strong>ERP</strong> Projelerinde Doğru Zamanda<br />

Doğru Karar Nasıl Alınır<br />

<strong>ERP</strong> Sistemlerinin her geçen gün hayatımızı kolaylaştırarak, iş dünyasının vazgeçilmez<br />

parçaları olmasından hareketle Login <strong>ERP</strong>’yi ve sunduğu çözümleri <strong>ERP</strong> çözümleri danışmanı<br />

Ahmet Savaş Göktürk ile konuştuk.<br />

<strong>ERP</strong> nedir? Sorusu oldukça sık duyulsa da verilen<br />

yanıtlar çoğu zaman tatmin edici olmuyor. Siz bu<br />

konuda ne düşünüyorsunuz?<br />

Google arama motoruna <strong>ERP</strong> nedir diye sorunca<br />

“Orijinal adıyla Enterprise Resource Planning – <strong>ERP</strong><br />

işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken<br />

işgücü, Makine, malzeme gibi kaynakların verimli<br />

bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik<br />

yönetim sistemlerine verilen genel addır” şeklinde<br />

bir karşılık görmekteyiz. Böyle bir tanımın aslında<br />

<strong>ERP</strong> için tam olarak doğru olmayan bir açıklama<br />

olduğunu düşünüyorum. <strong>ERP</strong>’nin aslında ana amacı<br />

tüm iş birimlerini entegre bir şekilde yönetmek ve<br />

etkileşimi sağmaktır. Karar alınacak her türlü konu<br />

hakkında gereken verinin yazılımdan alınması ve<br />

bilgiye dönüştürülmesidir. Özellikle kurumsallık diye<br />

tabir edilen karar sistemlerinin tamamen bir yazılım<br />

üzerinden yapılması sürecine destek olacak verinin<br />

tamamen yazılımdan alınması demek de farklı bir<br />

tanım olacaktır. Akademik bir karşılığı da olmayan<br />

<strong>ERP</strong>’nin tamamen yazılım üreticilerinin yarattığı bir<br />

kavram olması dolayısıyla da tam olarak <strong>ERP</strong> nedir<br />

sorusunun bir türlü anlaşılamamasının sebeplerinden<br />

biri olabilir.<br />

İş süreçleri yönetiminde <strong>ERP</strong>’nin artık bir ihtiyaca<br />

dönüştüğünü söylemek mümkün müdür?<br />

Günümüz üretim yapan işletmelerimize baktığımız<br />

zaman aslında daha birçoğu ısrarla excel ile üretim<br />

dahil süreçlerini excel ile yönetmektedir. Excel de<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|26|<br />

doğru bir seçimdir ancak veri büyüdükçe (işletme<br />

büyüdükçe) olan yönetimsizlik ve raporlama eksikliği<br />

riskli bir ortam oluşturmaktadır. Ayrıca her çalışanın<br />

kendi excelini firmaya adapte etmesi dolayısıyla<br />

da sürdürülebilir bir yönetim oluşmaması maalesef<br />

şirketlerimizi ileriye değil, olduğu yer de saymaya ya<br />

da ve üzülerek geriye götürdüğü aşikardır.<br />

Peki, bize tam zamanında üretim (JIT) den<br />

bahsedebilir misiniz?<br />

Tam zamanında üretim (JIT), Sonsuz varyasyonda<br />

üretim yapan firmalar için Ürün Konfigüratörü, Sonlu<br />

Kapasite Planlama, İleri Çizelgeleme gibi süreçlere<br />

ek olarak operasyonel maliyetlerin dahil edilerek fiili<br />

maliyete ulaşılması da <strong>ERP</strong> Yazılımları ile mümkün<br />

olmaktadır. Ayrıca operasyon bazlı izlenebilirlik, stok<br />

yönetiminde License Plating, makinaların bakım ve<br />

onarım süreçlerinin <strong>ERP</strong> ile yönetiliyor olması da<br />

gerek takip, gerek maliyet tasarrufları açısından <strong>ERP</strong><br />

yazılımı kullanmanın avantajlarından bazılarıdır.<br />

Login <strong>ERP</strong> ile ister siparişe dayalı üretim olsun<br />

(MTO), ister stoğa üretim (MTS) ve tedarik zinciri<br />

yönetimi olsun ilgili tüm süreçlerinizi tek bir<br />

platformda takip edebileceğiniz bir yapı olanağı<br />

sağlamaktadır. Eşsiz Üretim ve Lojistik Yönetimi<br />

kabiliyetlerine ek olarak üretime ve lojistiğe özel<br />

olarak Login Smart El Terminali Sistemi ile de<br />

müşterilerinin performansının arttırılmasına katkı<br />

sağlamaktadır.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


‘Doğru zamanda doğru karar ‘ sözü ile hareket eden<br />

Login’in sistemlerinden kısaca bahsedebilir misiniz?<br />

Sermaye, makina, insan, zaman, mekân gibi tüm<br />

kaynakların bütünleşik bir yapıda yönetilmesine, bir<br />

işletmede olabilecek tüm işlemlerin raporlanabilir<br />

bilgiye dönüştürülmesine olanak sağlayan çözümleri<br />

ile Login karar destek sistemlerinin alt yapısını<br />

sunmaktadır. “Doğru zamanlarda doğru kararlar<br />

için…” tüm kademelerdeki tüm yöneticilerin yetkili<br />

oldukları işletme yapısına gerçek zamanlı erişmesine<br />

olmasına olanak tanımaktadır.<br />

Login <strong>ERP</strong>’nin ürün konfigüratörü çözümünü kısaca<br />

anlatabilir misiniz?<br />

Sektör bağımsız ve Türkiye’de benzeri olmayan<br />

Ürün Konfigüratörü çözümü ile yüz binlerce<br />

farklı koddan oluşan mamul stoklarınızı yüzlere<br />

indirebilir, (renk, boyut, form vb.) değişkenlerinizi<br />

bir kez tanımlayarak tüm bilginizi dinamik olarak<br />

yönetebilirsiniz. Varyant yapılarından farklı olarak<br />

yeni bir model kodu yaratmak için on binlerce kod<br />

ve statik ürün ağacı tanımlamak<br />

yerine sadece birkaç dakikanızı<br />

alacak değişkenleri düzenlemek<br />

yeterli olacaktır. Ürün ağaçlarının<br />

dinamik ve ilişkisel yapısı ile<br />

örneğin her hangi bir müşteri<br />

için ürününüzü daralttığınızda,<br />

üründe kullanılan alt bileşen<br />

cam rafın satın alma siparişinin<br />

otomatik olarak daraltılmış ölçü<br />

ile yaratılmasını sağlar.<br />

Sizce bir <strong>ERP</strong> projesinin<br />

hayata geçirilmesindeki en<br />

büyük problem nedir? Ve Login<br />

bu probleme nasıl bir çözüm<br />

sunuyor?<br />

<strong>ERP</strong> projelerin hayata<br />

geçirilmesindeki en büyük<br />

problemin yazılım üreticisi firma ile müşterinin<br />

iletişim kaynaklı yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu<br />

düşünüyorum. Projeye bir nevi dalış yapan her iki<br />

tarafı izleyen ve takip eden 3. bir gözün olmasının<br />

çok önemli olduğunu düşünüyorum. İş geliştirme<br />

departmanı olarak bu konuya yaklaşık 2 yıldır çok<br />

önem vermekteyiz ve başarılı proje yönetimimizi<br />

neredeyse %100 seviyesine getirmenin haklı<br />

mutluluğunu yaşamaktayız. Projelerimizde<br />

karşılaştığımız kullanıcı dirençlerini de tamamen sıkı<br />

bir iletişim ile aşmakta ve her iki tarafın da hevesli ve<br />

tam motive projeyi canlıya almasını sağlamaktayız.<br />

<strong>ERP</strong> sistemlerinde satış sonrası desteğin önemi ve<br />

günümüzde müşteri taleplerini yerine getirmekteki<br />

hız git gide daha değerli bir hal almaktadır. Sizin bu<br />

konudaki görüşleriniz nelerdir?<br />

Günümüzde iş dünyasının eskiye oranla daha<br />

komplex ve dinamik bir sürecin içerisinde olduğunu<br />

ileri sürebiliriz. Firmaların bu dinamikliğe ve değişime<br />

ayak uydurması her geçen gün daha da önem<br />

kazanırken kullanıcıların beklentilerine cevap verme<br />

"<strong>ERP</strong>’nin aslında<br />

ana amacı tüm<br />

iş birimlerini<br />

entegre bir<br />

şekilde yönetmek<br />

ve etkileşimi<br />

sağmaktır."<br />

noktasında hız kavramı da aynı derece de önem<br />

arz etmektedir. Bu kadar değişimin ve yeniliğin<br />

yaşandığı süreci doğru takip etmek ve bunun için<br />

de şirketteki yazılımı buna göre adapte etmenin<br />

neredeyse bir zorunluluk haline dönüştüğünü<br />

söyleyebiliriz. Biz Login Yazılım olarak kurduğumuz<br />

Entegre Yardım Masası Sistemi ve ekibimiz ile<br />

müşterilerimize değişen sistemi her an takip ederek<br />

uyum sağlayabilecekleri bir hizmet sunuyoruz.<br />

Bizler <strong>ERP</strong>’yi yaşayan bir yapı olarak görüyoruz.<br />

Dolayısıyla yaşamın kendisi gibi <strong>ERP</strong>’de değişime<br />

karşı koymayan, değişimle dönüşen, dönüştükçe<br />

müşterilerimize eşsiz bir uyum sağlayan bir yapıdadır.<br />

Login <strong>ERP</strong> projeleri canlıya geçiş sonrası kullanıcıların<br />

beklentilerine yönelik veya stratejik yeni iş<br />

modellerinin takip edilmesiyle ek geliştirmelerin veya<br />

yeni uyarlamaların sisteme dâhil edilmesi sayesinde<br />

her zaman mümkün bir hale geliyor.<br />

Login verdiği hizmet söz konusu olduğunda hangi<br />

konulara öncelik vermektedir?<br />

Özellikle bizim için belirli<br />

maddelere uygun olarak hizmet<br />

vermek oldukça önemlidir.<br />

Bunlardan kısaca bahsetmek<br />

gerekirse;<br />

• Sürdürülebilir entegre<br />

yönetim sistemi,<br />

• Yeniliklere, geliştirmelere hızlı<br />

ve efektif dönüş,<br />

• Kullanıcıların yazılıma olan ilgi<br />

ve yaklaşımlarının günden güne<br />

pozitif yönde artması,<br />

• Şirketin yönetimi ile veri ve<br />

bilgi süreçleri arasındaki kalitenin<br />

arttırılması<br />

Bizler için en değerli konu<br />

müşteri memnuniyetidir.<br />

Dolayısıyla Login Yazılım’ın<br />

önceliği her zaman müşterilerine<br />

basit ve bir o kadar çözüm odaklı yaklaşmaktır.<br />

Entegre Yardım Masası Sistemi ile Login kullanıcıları<br />

web üzerinden Talep Girişlerini yapabilmelerinin yanı<br />

sıra,<br />

• Talep tarihi,<br />

• Modül adı,<br />

• Kısa tanımı<br />

• İlgili kişi,<br />

• İlgili kişi e-Mail adresi ya da çoklu adres<br />

• Detaylı konu bilgisi,<br />

• Dosya ekle<br />

Gibi durumları canlı olarak merkezdeki yardım<br />

masasına iletebilmektedirler. Aynı zamanda Login<br />

<strong>ERP</strong> kullanıcıları da web portal aracılığıyla ilettikleri<br />

talebi iş emri no bazlı anlık olarak takip edebilmekte<br />

ve durumu hakkında anlık olarak bilgi sahibi<br />

olabilmektedir.<br />

Kısacası Login Yazılım satış sonrasında da değişime<br />

uyum sağlamaları için müşterilerinin yanında olup<br />

aynı zamanda talep ettikleri hizmeti çağın gereği bir<br />

hızla sunmaya devam etmektedi<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|27|<br />

www.erphaber.com.tr


SAP ve Ovum Research Raporu, Sigorta<br />

Sektöründe İş Modelinin 5 Yılda Kökten<br />

Değişeceğini Söylüyor<br />

Dijital Dönüşüm<br />

Sigortacılık<br />

Dünyasını Yeniden<br />

Şekillendiriyor<br />

Sigorta endüstrisi; yeni ürünler, hizmetler, rakipler ve<br />

müşteri beklentileriyle şekillenen yeni bir döneme giriyor.<br />

SAP ve Ovum Research tarafından yayınlanan ‘Küresel<br />

Sigorta Endüstrisinde Teknolojik Dönüşüm’ raporuna göre<br />

sigorta şirketlerinin, kapsamlı bir “risk yöneticisi” rolünü<br />

üstlenip bireysel ihtiyaçlar ve tercihlere göre hizmetler ve<br />

çözümler sunarak müşterilerinin hayatlarında daha aktif<br />

rol oynaması gerekiyor. Ayrıca sektörde dijital dönüşüm,<br />

Bulut ve Nesnelerin İnterneti (IoT) giderek önem kazanıyor.<br />

Kurumsal uygulamalar ve yazılım alanının lider<br />

şirketi SAP’nin Ovum Research ile kısa süre önce<br />

yayınladığı “Küresel Sigorta Endüstrisinde Teknolojik<br />

Dönüşüm” isimli raporda sigorta şirketlerinin<br />

teknoloji alanında ne tür çalışmalara odaklanmaları<br />

gerektiği açıklanıyor. Raporda, teknolojiyle<br />

desteklenen “hizmet olarak sigorta” çözümleri<br />

sayesinde sigorta şirketlerinin rekabet güçlerini<br />

koruyabilmek için proaktif davranarak müşterilerine<br />

risk yönetimi konusunda yardımcı olmaları öneriliyor.<br />

Sigorta endüstrisi; yeni ürünler, hizmetler, rakipler<br />

ve müşteri beklentileriyle şekillenen yeni bir döneme<br />

giriyor. Teknoloji kaynaklı değişim hızlanmaya devam<br />

ederken, bir yandan mevcut iş modellerine de<br />

meydan okuyor. İşletmeleri sadece fiyat değil, ürün<br />

odaklı teklifler sunmaya yönlendiriyor. Yayınlanan<br />

rapora göre sigorta şirketlerinin, kapsamlı bir “risk<br />

yöneticisi” rolünü üstlenip bireysel ihtiyaçlar ve<br />

tercihlere göre hizmetler ve çözümler sunarak<br />

müşterilerinin hayatlarında daha aktif rol oynaması<br />

gerekiyor.<br />

Rapor sonuçları, bu değişimin gelecek 5 ilâ 10<br />

yıl içinde gerçekleşeceğini ifade ederken üç kritik<br />

etkenin giderek artan öneminden kaynaklanacağını<br />

belirtiyor. Bunların ise dijital dönüşüm, bulut ve<br />

Nesnelerin İnterneti (IoT) olarak vurguluyor.<br />

DİJİTALLEŞMENİN SİGORTA ŞİRKETLERİNE<br />

KATKILARI<br />

Bu etkenlerin sigorta şirketlerine sağlayacağı<br />

katkılar ise aşağıdaki gibi açıklanıyor:<br />

• Riski daha doğru tahmin etmek amacıyla dijital<br />

teknolojilerin ürettiği devasa büyüklükte verilerden<br />

yararlanabilecek. Şirketler, bu bilgileri müşterileri<br />

için güvenilir bir danışman olmak ve onları olası<br />

sorunlarla ilgili önceden uyarmak için kullanabilecek.<br />

• Yavaş ve ağır işleyen IT modelleri yerine,<br />

daha hızlı ve çok daha esnek olan bulut mimarisi<br />

kullanılabilecek. Şirketler, neredeyse gerçek zamanlı<br />

olarak yeni özellikleri ve fonksiyonları devreye<br />

sokarak müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt<br />

verebilecek.<br />

• IoT teknolojisi (örneğin gömülü sensörler,<br />

telematikler ve ev otomasyonu) sayesinde,<br />

bireysel poliçe sahiplerine, risk seviyelerine<br />

göre özelleştirilmiş poliçe oluşturma özgürlüğü<br />

kazandırılabilecek. Örneğin, taşıt sigortası primleri<br />

değiştiği için; arabanın kullanımı sırasında primler<br />

artarken, araba park halindeyken primler düşer.<br />

“TÜRKİYE’DE SİGORTA ŞİRKETLERİ, DİJİTAL<br />

SİGORTACILIK İLE MÜŞTERİNİN KENDİNİ ÖZEL<br />

HİSSEDECEĞİ ÇALIŞMALARA YÖNELİYOR”<br />

SAP Türkiye Stratejik Endüstriler Satış Direktörü<br />

Bülent Karal konuyla ilgili, “Dijital dönüşüm,<br />

sigortacılık dünyasını da şekillendirirken,<br />

Türkiye’deki sigorta şirketleri bu alandaki<br />

gelişmeleri yakından takip etmeye başladılar.<br />

‘Dijital Sigortacılık ve Omnichannel’ alanında<br />

sigorta şirketlerinin müşteri deneyimini farklı<br />

kanallarda müşterinin izini kaybetmeden<br />

yönetebileceği ve müşteriye kendisini özel<br />

hissettireceği uygulamaları hayata geçirdiğini<br />

gözlemliyoruz. Bunu yaparken de müşterilere<br />

doğrudan ulaşmaktansa, acente, broker ve<br />

aracı kurumlarla birlikte dijitalleşen stratejileri<br />

benimsiyorlar” açıklamalarını yaparak Türkiye sigorta<br />

sektörüne dair öne çıkan noktaların altını çizdi.<br />

‘Özellikle Nesnelerin İnterneti (IoT) ve büyük veri<br />

konularında karşılaşılan en sıcak konulardan biri sahte<br />

hasar ve suistimal ile mücadele projeleri. Sektörde<br />

gözlemlenen yüksek hasar frekansı ve yüksek hasar /<br />

prim oranları, Türkiye’deki sigorta şirketlerini proaktif<br />

olarak tespit edici ve önleyici mekanizmaları birlikte<br />

hayata geçirmek için zorluyor. Bulut bilişim ise<br />

sigorta şirketlerinin ilk etapta arka ofis çalışmalarında<br />

ve insan kaynakları uygulamaları alanında daha<br />

çok değerlendirdikleri bir konu. Kişisel bilgilerin<br />

korunmasına dair kanunun yürürlüğe girmesi ile<br />

birlikte bu alanla ilgili konularda Türkiye’deki sigorta<br />

şirketleri daha dikkatle yaklaşmaya başladılar’.<br />

Ovum Research Finansal Hizmetler Teknolojisi<br />

Sigorta Analizcisi Charles Juniper yaptığı açıklamada:<br />

“Bu teknolojilerin sunduğu fırsatlardan tam olarak<br />

faydalanmak için, şirketlerin bunları iş stratejilerinin<br />

temel bir parçası olarak görmeleri gerekiyor. Dijital<br />

dönüşüm, bulut ve IoT, müşterilere büyük katkı<br />

sağlarken sorunsuz bir deneyim yaratmakta önemli<br />

rol oynuyor. Sigorta şirketleri de bu katma değer<br />

sayesinde müşterilerinin hayatlarında daha aktif<br />

ve değerli bir katılımcı olabilir ve pazardaki yeni<br />

şirketlere karşı daha iyi rekabet edebilir” diyor.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|28|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


Pargesoft, Endüstri 4.0 geçişinde<br />

bilişim teknolojilerinin yerini anlattı<br />

Endüstri 4.0 ya da diğer adıyla Endüstri<br />

Devrimi, 2010 yılı sonrasında üretim sektörüne<br />

yön veren bir tanım olmuştur. Endüstri<br />

devriminin ilk aşaması olan, buharlı makinaların<br />

icadı ile başlayan süreçte, üretim hatlarının<br />

kurulması ve seri üretime geçilmesi ikinci<br />

aşama olarak yani Endüstri 2.0 olarak anılmıştır.<br />

Seri üretimde insan faktörünü minimize eden<br />

otomasyon sistemlerinin kurulması ve robotlarla<br />

üretimin başladığı otomasyon süreci ise<br />

Endüstri 3.0 olarak tanımlanmıştır. Günümüzde<br />

otomasyon süreçlerinin üzerine inşa edilen<br />

ve tedarik zincirinin ilk halkasından müşteri<br />

memnuniyeti aşamasına kadar geçen tüm iş<br />

süreçlerinin içine de işleyen ve üretimde an be<br />

an kullanılan bilişim sistemleri ile endüstri süreci<br />

yeni bir isim ile anlandırılmaya başlanmıştır.<br />

“ENDÜSTRİ 4.0”<br />

IDC Türkiye tarafından 12 Ekim tarihinde<br />

İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de<br />

düzenlenen etknilikte, çok sayıda sektör<br />

temsilcisi kendi kurumları içerisindeki akıllı<br />

teknolojilerin kullanımıyla ilgili deneyimlerini<br />

paylaştı. Üretim sektöründeki en son küresel<br />

trendlerin tartışıldığı etkinlik aynı zamanda<br />

Türkiye’deki endüstrinin geleceğine dair<br />

derinlemesine analizlerin yapıldığı bir platform<br />

oldu.<br />

Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, yeni<br />

endüstri devriminde Microsoft’un Dynamics<br />

AX, NAV ve CRM ürünlerinin, Microsoft Bulut<br />

teknolojileri ile bir araya gelerek; üretimde<br />

dijital dönüşümü gerçekleştirdiğini anlattı. Bu<br />

dönüşümü<br />

• Akıllı makinalarla daha akıllı üretim<br />

• Sırada ne olduğunu doğru öngörüp, önde<br />

kalmak<br />

• Büyük veriden akıllı analizler üretebilmek<br />

• Müşteri deneyimini zenginleştirmek<br />

Şeklinde özetleyen Kaan Altunterim, bilişimin<br />

Endüstri 4.0’a olan etkisinin asıl ayağının, ürün<br />

ve hizmetlerin dönüşümünü izlemek olduğunu<br />

ve bu dönüşümün getirdiği verileri takip ederek,<br />

bütünleşik müşteri deneyimi elde edildiğini<br />

belirtti. Süreçlerin optimizasyonuna hızlıca<br />

uyum sağlayan donatılmış çalışanlar, akıllı<br />

sistemler vasıtasıyla yeni endüstri devrimine<br />

hızlıca uyum sağlamaktadır diyerek Microsoft ve<br />

Pargesoft olarak Endüstri 4.0 geçişinde bilişim<br />

teknolojilerinin yerini anlattı.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|29|<br />

www.erphaber.com.tr


Siber Korsanların yeni Hedefi –<br />

Endüstri 4.0<br />

Türkiye'nin siber güvenlik ve büyük veri konusundaki lider teknoloji şirketi Savunma<br />

Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), yeni siber tehdit durum raporunu yayınladı.<br />

Haziran-Eylül aylarını içeren STM Siber Tehdit Durum Raporuna göre, fidye yazılım<br />

saldırıları küresel ölçekte yüzde 172 oranında arttı. Türkiye, Avrupa bölgesinde fidye yazılım<br />

saldırılarını en fazla yaşayan ülke durumundayken, dünyada ABD ve Brezilya’dan sonra<br />

üçüncü sırada yer alıyor.<br />

Rapor, kişisel ve kurumsal verilere zarar<br />

verilmesi veya bu tür verilerin çalınması,<br />

yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, şeklinde<br />

sınıflandırılan küresel siber suçlardaki artışa<br />

işaret ediyor.<br />

STM’nin raporuna göre, özellikle<br />

son dönemde on-line bankacılık siber<br />

korsanların hedefinde. Tespitler, ülkemizin<br />

<strong>11</strong> bin 516 saldırı ile Avrupa bölgesinde<br />

en fazla on-line bankacılık saldırısı alan<br />

ülke olduğunu, Türkiye’yi 4 bin 880 saldırı<br />

ile Almanya’nın ve 3 bin 529 saldırı ile<br />

Fransa’nın izlediğini söylüyor.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|30|<br />

ENDÜSTRİ 4.0 İLE BİRLİKTE SANAYİ VE<br />

MÜHENDİSLİK ŞİRKETLERİ TEHDİDİN İLK<br />

SIRASINDA!<br />

STM’nin, <strong>2016</strong> yılı Haziran-Eylül dönemi<br />

raporunda öne çıkan siber tehditlerin başında<br />

sanayi ve mühendislik şirketlerinin verilerinin<br />

çalınması ve kötü amaçlı kullanılması riski<br />

yer alıyor. Buna gerekçe olarak Endüstri 4.0<br />

uygulamalarının yaygınlaşması gösteriliyor.<br />

FTP sunucularından, internet tarayıcı<br />

hesaplarından, kişisel e-posta kutularından,<br />

Google AIM’daki gibi müşteri mesajlaşma<br />

araçlarından ve ofis programlarından çeşitli<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


yöntemlerle, izinsiz elde edilen veriler, kötü<br />

amaçlı kullanılarak şirketlere ve kişilere maddi<br />

ve manevi zaralar veriliyor. Mühendislik ve<br />

sanayi şirketlerinden sonra en çok siber<br />

saldırıya nakliyat, ilaç, üretim, ticaret ve eğitim<br />

şirketleri maruz kalıyor.<br />

Diğer yandan Endüstriyel Kontrol Sistemleri<br />

(EKS) günümüzde elektrik, su, atık su, petrol,<br />

doğal gaz, ulaştırma, kimya, ilaç üretimi, kâğıt,<br />

yiyecek, içecek ve otomotiv, uzay/havacılık ve<br />

dayanıklı tüketim malları gibi parçalı/montaj<br />

tipi imalat sektörlerinde kullanılıyor. Akıllı<br />

şehirler, akıllı evler ve arabalar, tıbbi cihazlar<br />

hep EKS’ler tarafından kontrol ediliyor.<br />

Rapora göre uzaktan kontrol edilebilen<br />

EKS’lerin yüzde 92’sinde saldırılara karşı açık<br />

bulunuyor.<br />

ATM’LERİN YANI SIRA ÜÇ BOYUTLU<br />

YAZICILAR BİLE SİBER KORSANLARIN<br />

HEDEFİNDE…<br />

Son dönemlerde yapılan araştırmalara<br />

atıfta bulunan STM’nin Siber Tehdit Durum<br />

Raporu, giyilebilir teknoloji ürünlerinin<br />

siber korsanların ATM makinalarında<br />

kullanılan parolaları ele geçirmede<br />

nasıl kullanılabileceğini gözler önüne<br />

seriyor. Giyilebilir ürünler, kullanıcılarının<br />

hareketlerini takip eden gömülü sensörlere<br />

sahipler. Korsanlar bu sensörler aracılığıyla<br />

kullanıcılarının klavye ve ATM tuş<br />

takımlarındaki el hareketlerini de yakalayarak<br />

kişisel şifreleri ele geçiriyorlar.<br />

Raporda bir diğer dikkat çekilen husus da<br />

kullanımı giderek yaygınlaşan üç boyutlu<br />

yazıcıların siber sabotajların aracı olması…<br />

Korsanlar üretim süreçlerine müdahale ederek<br />

özellikle otomotiv gibi milyonlarca kişiyi<br />

ilgilendiren kritik sektörlerde insan hayatını<br />

etkileyen üretim hatalarına sebep olabiliyorlar.<br />

SAHTE PROFİLLERLE TERÖR<br />

PROPAGANDASI YAPILIYOR…<br />

Dünyada siber saldırılarının yüzde 56’sının<br />

Çin kaynaklı olduğuna işaret edilen raporda,<br />

sanatçıların fan kulüpleri de tehdit altında<br />

yer alıyor. Sosyal medya ve siber güvenlik<br />

uzmanları, sosyal medya platformlarında bazı<br />

sanatçı ya da tanınmış kişilerin isimleriyle<br />

sahte profiller oluşturulduğu, takipçi sayısının<br />

artmasının ardından da bu hesapların terör<br />

örgütlerinin propagandası için kullanıldığı<br />

uyarısını yapıyorlar.<br />

Veri ve dosya paylaşımı platformları da<br />

siber korsanların en önemli saldırı hedefleri<br />

arasında yer alıyor. Bu popüler platformlardaki<br />

kişisel bilgi sızıntıları, müşterilere getirilen<br />

parola değişim zorunluluğu ile önlenmeye<br />

çalışılıyor.<br />

LOCKY FİDYE ZARARLI YAZILIMI<br />

YAYILIYOR<br />

Raporda Ağustos <strong>2016</strong> ayında gözlemlenen<br />

Locky fidye zararlı yazılımı yayan yoğun<br />

e-posta operasyonuna da yer veriliyor. Bu<br />

operasyonlardan sektör olarak, başta sağlık<br />

olmak üzere, telekomünikasyon, ulaşım,<br />

üretim ve servis sağlayıcı sektörlerinin, ülke<br />

olarak ise başta ABD olmak üzere, Japonya,<br />

Kore Cumhuriyeti, Tayland ve Singapur’un<br />

etkilendiği belirtiliyor. Bu saldırılardan<br />

etkilenen 50 ülke arasında Türkiye 40’ıncı<br />

sırada yer alıyor. Uzmanlar bu tür e-posta<br />

operasyonların kurumsal/kişisel iş süreçlerine<br />

verebilecekleri zararlara dikkat çekiyor ve<br />

bunları engellemenin en önemli adımlarından<br />

birinin, kullanıcıların e-posta eklerini açarken<br />

çok dikkatli olmaları gerektiği olduğunu ifade<br />

ediyor.<br />

SİBER UZAY NATO GÜNDEMİNDE…<br />

STM’nin Raporu, Temmuz ayında<br />

gerçekleşen NATO Zirvesi’ne de atıfta<br />

bulunuyor. Varşova’da düzenlenen bu zirvede,<br />

siber uzay, NATO tarafından; kara, deniz ve<br />

hava gibi, ilave bir harekât alanı olarak resmen<br />

kabul edildi. Bu kararla birlikte üye ülkelerin<br />

siber saldırılara karşı konvansiyonel silahlarla<br />

mücadele etmesinin önü açıldı. Ülkemizde de<br />

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı<br />

ve STK’ların öncülüğünde <strong>2016</strong>-2019<br />

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem<br />

Planı uygulamaya konularak önümüzdeki üç<br />

yıllık süre için milli siber güvenliği sağlayacak<br />

tedbirler belirlendi.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|31|<br />

www.erphaber.com.tr


Mikro Yazılım, Eğitim Alanında da<br />

Yatırımlarına Devam Ediyor!<br />

Mikro Yazılım, “Eğitim Yılı” olarak anons ettiği <strong>2016</strong> yılında, online eğitim<br />

platformu Akademikro’ya yaptığı büyük yatırımın ardından, sınıf içi eğitimleri de<br />

başlatarak eğitim alanındaki yatırımlarına devam ediyor.<br />

Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden<br />

Mikro Yazılım, <strong>2016</strong> yılını eğitim yılı olarak<br />

değerlendireceğini anons etmiş eğitim platformu<br />

markası olan Akademikro’yu baştan aşağı<br />

yenileyerek çok kapsamlı bir online eğitim<br />

platformu haline getirmişti.<br />

Mikro Yazılım, Akademikro’ya yaptığı büyük<br />

yatırımın ardından, yılın son çeyreğinde sınıf içi<br />

eğitimlerini de başlatarak eğitim konusundaki<br />

çalışma ve yatırımlarına son hızla devam ediyor.<br />

Mikro Yazılım’ın ağırlıklı olarak iş ortaklarına<br />

yönelik başlattığı sınıf içi eğitimleri genel olarak<br />

şu konu başlıklarını kapsıyor: Etkili iletişim<br />

teknikleri, müşteri hizmetlerinde kalitenin<br />

artırılması, müşteri memnuniyetinin artırılması,<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|32|<br />

başarılı ilişki yönetimi ve kazan kazan stratejisinin<br />

benimsenmesi.<br />

Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı<br />

Alpaslan TOMUŞ eğitimin hizmet kalitesindeki<br />

etkisini şu sözlerle ifade etti: “<strong>2016</strong> yılı<br />

Mikro Yazılım olarak bizim özellikle eğitime<br />

yatırım yaptığımız bir yıl oldu. Online eğitim<br />

platformumuz olan Akademikro’yu baştan<br />

aşağı yenileyerek yepyeni bir online eğtim,<br />

sınav ve sertifikasyon programı başlattık. Yılın<br />

son çeyreğinde eğitim konusundaki iddiamıza,<br />

sektörün önemli isimlerinden bir eğitmenle<br />

sınıf içi eğitimleri de başlatarak devam<br />

etmekteyiz. Eğitim programlarımızın sonunda<br />

en büyük hedefimiz, hizmet kalitesindeki<br />

farkımızı ortaya koymaktır.”<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


Japon Perakende Devi MINISO,<br />

Türkiye Pazarına Microsoft <strong>ERP</strong> ile<br />

Giriş Yapıyor<br />

Hızlı yaşam ürünlerini doğal, kaliteli, şık ve rahat tasarımlar ile global pazarda<br />

sunan MINISO, Türkiye pazarına girmeden evvel <strong>ERP</strong> yazılımları konusunda yaptığı<br />

araştırmanın neticesinde Microsoft <strong>ERP</strong> (Dynamics AX Retail) ‘yi şeçti.<br />

MINISO ‘Basit, Doğal ve Kaliteli’ olarak<br />

tanımladığı tasarımlarını, Türkiye pazarına<br />

sunarak, tüketicilere yepyeni bir alışveriş<br />

deneyimi sunmayı hedefliyor. Birbirinden<br />

farklı ve kendine özgü tasarımları ile, çok<br />

farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler sunacak olan<br />

MINISO, Yaşam Ürünleri, Yaratıcı Ev Tasarımları,<br />

Sağlık ve Güzellik, Aksesuar, Spor ve Hediyelik<br />

Eşya, Mevsimsel Ürünler, Çanta, Elektrik/<br />

Elektronik Ürünleri ve Yiyecek/İçecek ürünleri<br />

kategorilerinde hizmet verecek.<br />

2013 yılından bu yana dünya pazarında<br />

1.200’den fazla mağazaya sahip olan MINISO,<br />

içlerinde Amerika, Kanada, Rusya,Singapur,<br />

Dubai, Kore’nin de bulunduğu 40 ülkede<br />

hizmet vermektedir. Her ay eklenen 80 ile 100<br />

arasındaki mağazasıyla, 2020 yılında 6000<br />

mağazaya sahip olmayı hedefleyen MINOSO,<br />

bu ülkeler arasına Türkiye’yi de ekleyerek,<br />

müşterilere yeni bir deneyim yaşatacak. Bu<br />

hedefine ulaşmak için, doğru bir <strong>ERP</strong> sistemi<br />

seçmek adına yaptığı araştırmanın ardından<br />

Türkiye Pazarında iş süreçlerini yönetmek için<br />

Microsoft <strong>ERP</strong> (Dynamics AX Retail) ‘yi şeçen<br />

MINOSO, Türkiye pazarına girmeden başarılı<br />

bir iş süreci yönetimi için kararını vererek, Türk<br />

müşterilerine en başarılı alışveriş deneyimini<br />

yaşatmak için geliyor!<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|33|<br />

www.erphaber.com.tr


Şenbaş Grup, CPM <strong>ERP</strong> ile<br />

Gücüne Güç Katacak<br />

Ticari faaliyetleri 1970’lere dayanan madencilik, tarım, yapı, uluslararası nakliye, gıda,<br />

orman ürünleri ve inşaat sektörlerinde hizmet veren Şenbaş Grup; CPM <strong>ERP</strong>’nin yeni<br />

müşterisi oldu. Şirketlerde verimliliği yükseltmek, kayıp, kargaşaya, iletişim ve koordinasyon<br />

sorunlarına son vermek, tüm iş süreçlerini etkin şekilde yönetmek isteyenlerin tercihi olan<br />

CPM <strong>ERP</strong>; 500 kişiyi istihdam eden Şenbaş Grup’un gücüne güç kattı.<br />

Uluslararası standartlarda geliştirilen CPM <strong>ERP</strong>,<br />

riskleri ve zaman kayıplarını kontrol altına alarak<br />

şirketlere yüzde 25’i bulan kârlılık ve verimlilik<br />

sağlıyor. Bir sistem ve düzen yaratarak hata ve<br />

riskleri minimuma indiriyor. CPM Yazılım Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Recep Palamut, “Kurulduğu<br />

günden bugüne hizmet verdiği her sektörde<br />

başarılara imza atan, yarattığı istihdam sayısıy ile<br />

büyük bir aile olma başarısını gösteren Şenbaş<br />

Grup’un CPM Yazılım’ı tercih etmesi bizleri<br />

gururlandırdı.” diye konuştu.<br />

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren geliştirdiği<br />

yazılım çözümleri ile KOBİ ve büyük ölçekli<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|34|<br />

işletmelere çözüm ortaklığı sunan CPM Yazılım;<br />

üretim, hizmet, sağlık, soğuk zincir, otomotiv<br />

ve denizcilik gibi birbirinden farklı sektörlere<br />

yazılım üreterek Türk sanayisine hız ve esneklik<br />

kazandırmaya devam ediyor. Stok takibinden<br />

malzeme ihtiyaç planlamaya, risk yönetiminden<br />

kredilere, yasal defterlerden uluslararası<br />

raporlamaya ve kalite yönetiminden, toplam<br />

verimlilik yönetimine kadar birçok sistemin bir<br />

arada çalıştığı entegre sistemler bütünü olan<br />

<strong>ERP</strong>, katman mimarisine sahip bir uygulama<br />

olarak her türlü ihtiyacı sistem üzerinde hızlıca<br />

karşılıyor.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


Schmalz Vakum Sanayi’nin tercihi<br />

abas <strong>ERP</strong> yazılımı oldu<br />

Bir asırdan fazla geçmişi olan ve ilk olarak 1992 yılında abas <strong>ERP</strong> yazılımını (o tarihteki ASCII arayüzü<br />

ile) 15 kullanıcı ile Almanya’da kullanmaya başlayan Schmalz Group, bugün Dünya üzerinde 17 farklı<br />

lokasyonda 1.000’in üzerinde çalışan ile hizmet vermekte ve başta Almanya Genel Merkez olmak üzere,<br />

İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, Çin, Hindistan ve Polonya’da abas <strong>ERP</strong> yazılımını 300’ün<br />

üzerinde kullanıcı ile kullanmaktadır. Son olarak Türkiye ofisinde de abas <strong>ERP</strong> yazılımını kullanmaya<br />

karar veren Schmalz firması 2017 yılının başında canlı kullanıma geçmeyi planlıyor.<br />

Vakum bileşenlerini ve tutma sistemlerini,<br />

ergonomik vakum kaldırma sistemlerini ve<br />

vakum bağlama sistemlerini kapsayan, komple<br />

bir vakum ürün yelpazesine sahip olan Schmalz,<br />

İstanbul’da konumlu kendi firması üzerinden<br />

müşterilerine direkt olarak, konusunda eğitimli<br />

mühendislerden oluşan ekibi ile yerel satış ve<br />

servis desteği sunmanın yanı sıra yerel test,<br />

eğitim ve kurulum hizmetleri sunuyor. Schmalz<br />

Türkiye’nin <strong>ERP</strong> projesinde, tüm tedarik zinciri<br />

yönetimini kapsayan ve global yapı ile entegre<br />

bir şekilde yapılandırılacak sistemin, abas Türkiye<br />

ekibinin çok uluslu proje uygulama tecrübeleri<br />

doğrultusunda kısa sürede canlıya geçmesi<br />

öngörülüyor. Türkiye’de abas <strong>ERP</strong> yazılımı seçimi<br />

sonrası Schmalz Türkiye Genel Müdür’ü Sayın<br />

Sinan Dündar;<br />

Schmalz Vakum Sistemleri, Almanya ve tüm<br />

dünya yapılanmasına uygun olarak, Schmalz<br />

Türkiye’de de <strong>ERP</strong> ihtiyacı için kendisine<br />

partner olarak abas’ı seçmiş bulunuyor.<br />

Schmalz Almanya’nın son derece uzun senelere<br />

dayanan abas tecrübesinin ışığında ve abas<br />

Türkiye ekibinin profesyonel iş yaklaşımı ile<br />

en kısa sürede Schmalz Türkiye’nin iş akış ve<br />

planlamalarında daha yüksek verim ve başarılara<br />

ulaşacağımıza inanıyorum.<br />

Abas Hakkında<br />

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla<br />

danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli<br />

(KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas,<br />

ürünü olan abas <strong>ERP</strong> ile müşterilerine standart<br />

<strong>ERP</strong> modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri<br />

Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş<br />

Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS<br />

(Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi,<br />

Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop<br />

çözümlerini de sunmaktadır.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|35|<br />

www.erphaber.com.tr


Medicana Sağlık Grubu Kurumun<br />

Geleceği için Microsoft İle El Sıkıştı<br />

<strong>11</strong> Hastanesi ve 5.000 çalışanı ile Türkiye’de özel hastaneciliğin öncülerinden, yaklaşık 25<br />

yıldır sektöre yön veren önemli oyuncularından biri olan Medicana Sağlık Grubu, geleceğin<br />

sağlık hizmeti standartlarını oluşturma vizyonu için Microsoft ile el sıkıştı.<br />

Türkiye’de başta İstanbul ve Ankara olmak<br />

üzere, Konya, Samsun ve Sivas’ta hastaneleri;<br />

Sürdürülebilir sağlık hizmeti sağlamak amacıyla<br />

yurtdışında Libya, Romanya, Azerbaycan,<br />

Gürcistan, Ukrayna, Türkmenistan ve Rusya’da<br />

hizmet noktaları bulunan Medicana Sağlık<br />

Grubu, Kurumsal Kaynak Planlaması (<strong>ERP</strong>)<br />

için Microsoft <strong>ERP</strong> (Dynamics 365) çözümünü<br />

seçti.<br />

Medicana Sağlık Grubu; uluslararası<br />

standartlardaki hastanelerinde; kalp<br />

cerrahisinden organ nakline, ileri kanser<br />

tedavisinden tüp bebek tedavisine, beyin<br />

cerrahisinden nörolojiye kadar birçok alanda<br />

uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.<br />

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya,<br />

Balkanlar ve Avrupa’dan gelen birçok hastaya<br />

tedavi olanağı sunmaktadır.<br />

2006’da sektöre en çok yatırım yapan<br />

Sağlık Grubu, 2014 yılında en beğenilen<br />

Sağlık Grubu, 2015 yılında ise ülkemizdeki<br />

ilk 500 özel şirket değerlendirmesinde yer<br />

alan Medicana Sağlık Grubu, <strong>2016</strong>-2017<br />

döneminde yüzde 50 büyüme hedefi ile<br />

yatırımlar planlanmaktadır.<br />

<strong>ERP</strong> projesi için ETG Danışmanlık ile anlaşan<br />

Medicana Sağlık Grubu, 2017 yılından itibaren<br />

Mali İşler ve İnsan Kaynakları süreçlerini<br />

Microsoft <strong>ERP</strong> (Dynamics 365) çözümü ile<br />

yönetmeye başlayacak.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|36|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


Visan Vinç<br />

canias<strong>ERP</strong> ile<br />

süreçlerini<br />

hızlandırıyor<br />

1 tondan 400 ton kapasiteye kadar çelik<br />

halatlı elektrikli vinçler, 125kg dan 5 tona<br />

kadar elektrikli zincirli ceraskallar, 500kg’dan<br />

10 tona kadar mekanik zincirli ceraskallar,<br />

köprülü vinçler için köprü yürütme tahriğinde<br />

kullanılan rediktörlü motorlar ve kompanent<br />

şeklinde başlık gurupları, vinçler için uzaktan<br />

kumanda cihazları, elektronik kantarlar, elektro<br />

manyetik yük kaldırma aparatları, vakumlu yük<br />

kaldırma aparatları, viçler için elektrik besleme<br />

sistemi olan kapalı baralarlarin satışı ve servisini<br />

gerçekleştiren Türkiye’nin vinç sektöründeki<br />

sayılı firmalarından olan Visan Vinç, iş süreçlerini<br />

hızlandırmak için canias<strong>ERP</strong>’yi seçti.<br />

VİSAN VİNÇ HAKKINDA<br />

Visan Vinç ve Hareket Sistemleri Sanayi ve<br />

Ticaret LTD.ŞTİ. Elektrikli Vinç, Tek kiriş ve Çift<br />

kiriş köprülü Vinç, Portal Vinç, Pergel Vinç ve<br />

Vinç ekipmanları, üretmek ve servis vermek<br />

amacı ile 2000 yılında kurulup faaliyete geçmiş<br />

ve günümüzde yıllık 1000 adetlik üretim<br />

kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük Elektrikli Vinç<br />

üreticisilerinden biridir.<br />

İstanbul'da, Bilecik'de ve Ankara'da 10.000<br />

m²'si kapalı alan olmak üzere toplam 25.000<br />

m²'lik bir alanda; deneyimli ve eğitimli 170'e<br />

yakın çalışanıyla üretim yapmakta olan VİSAN,<br />

müşteri isteklerini zamanında karşılayan tasarım<br />

kabiliyeti, Vinç kullanımı şartlarında simüle eden<br />

prototip test tesisleri, modern ve yeni makine<br />

parkı, esnek üretim prosesleri ile kaliteli hizmet<br />

vermeye devam etmektedir. ISO 9001 Kalite<br />

Yönetim felsefesiyle çalışan VİSAN, ISO 14001<br />

çevre yönetim sistemi sertifikası, ve CE kalite<br />

sertifikasına sahiptir.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|37|<br />

www.erphaber.com.tr


www.erphaber.com.tr Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|38|


IAS’nin kuruluşu, çalışma alanları ve genel olarak<br />

yapılanmasıyla ilgili bilgi alabilir miyiz?<br />

IAS, 1989 yılında Almanya’nın Karlsruhe<br />

şehrinde kurulmuş bir yazılım şirketidir. 27<br />

yıldır, firmaların iş süreçlerini optimize etmeleri<br />

ve yönetmeleri için kurumsal yazılım çözümleri<br />

üretiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana tüm<br />

çalışmalarımızı ve enerjimizi bu odaktan hiç<br />

çıkarmadık. 1994 yılında yazılım geliştirme ofisimizi<br />

Türkiye’ye taşınması sonrasında 1997 yılında kendi<br />

yazılım geliştirme platformumuz TROIA projemizi<br />

TÜBİTAK’tan aldığımız destek ile bitirdik. 2000<br />

yılında tüm fonksiyonlarıyla internet üzerinden<br />

ulaşılabilen sayılı <strong>ERP</strong> yazılımlarından olan Java<br />

Tabanlı canias<strong>ERP</strong>‘yi müşterilerimizin kullanımına<br />

sunduk. 2007’de Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri’ne<br />

hizmet vermek üzere Dubai Ofisimizin açılması,<br />

<strong>2016</strong> yılında da Hindistan Ofisi’nin hayata geçmesi<br />

gibi çok önemli kilometre taşlarımızla bugün 4<br />

ülkede, 9 ofis ve 50 iş ortağımızla, 27 ülke ve 14<br />

farklı dilde 700 firmaya 25 bin kullanıcıya ulaştık.<br />

Şirket bünyesinde kaç çalışanınız bulunuyor?<br />

Yeni dönemde istihdam hedefleriniz arasında<br />

neler var? İstihdam planlarınızı neye göre<br />

gerçekleştiriyorsunuz?<br />

IAS büyük çoğunluğu bilgisayar ve endüstri<br />

mühendislerinden oluşan 250’den fazla çalışanıyla<br />

hizmet vermektedir. Son 5 yıldır, yıllık ortalama %<br />

20 oranında büyüyoruz. Aynı oranın önümüzdeki<br />

dönemde devam edeceğiniz öngörüyoruz. Bu<br />

hedefi gerçekleştirme için de özellikle <strong>ERP</strong><br />

Uygulama Danışmanı kadromuzu büyütmemiz<br />

gerekiyor. Bu anlamda büyüme hedeflerimiz, artan<br />

müşteri sayımız, yeni pazarlara girmek konusunda<br />

ki kararlığımız, birçok yeni arkadaşımızı aramıza<br />

katmamızı gerektiriyor.<br />

Şirketinizde hangi İK süreçleri uygulanıyor? İK<br />

alanında hangi uygulamalar gerçekleştiriliyor?<br />

Seçme - yerleştirme, performans değerlendirme,<br />

ücret yönetimi ve eğitim başta olmak üzere tüm İK<br />

süreçlerini iç kaynaklarımızla yönetiyoruz. Bunların<br />

yanısıra, yeni pazarlara girerken, o ülkenin özgün<br />

koşullarına uygun İK sistemi kuruyoruz. Bunun<br />

için hem o ülkenin ilgili çalışma hayatı mevzuatını<br />

özümsememiz, hem de çalışma kültürünü bilmemiz<br />

gerekiyor. Karşılaştırmalı olarak iş kanunlarının<br />

bilgisine sahip olmak çok ilginç bir deneyim.<br />

Bizim gibi orta ölçekli 4 ülkede 9 ofiste faaliyet<br />

gösteren bir teknoloji şirketinin, teknolojinin tüm<br />

imkânlarından faydalanması kaçınılmaz. Özellikle<br />

işe alım süreçlerinde, video konferans, Skype vb.<br />

imkânları oldukça yetkin bir biçimde kullanıyoruz.<br />

Yine aynı şekilde, müşterilerimizin kullanımına<br />

sunduğumuz yazılım ürünümüze canias<strong>ERP</strong>’nin<br />

oldukça gelişmiş bir İK modülü bulunmaktadır.<br />

Aynı ürünü, oldukça aktif bir biçimde kullandığımız<br />

için zaman ve mekândan bağımsız olarak, diğer<br />

ülkelerdeki iştiraklerimizde dâhil olmak üzere,<br />

tüm İK süreçlerimizi yönetmek sorun olmaktan<br />

çıkıyor. Son olarak, yine yurtdışı operasyonlarımızın<br />

yoğunluğundan kaynaklı olarak ve aynı zaman da<br />

bir kariyer imkânı olarak da pek çok arkadaşımızı<br />

Expat olarak yurtdışına gönderiyoruz. Elbetteki<br />

Expat arkadaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak İK<br />

bölümümüzün üzerinde.<br />

Çalışanlarınıza hangi eğitim olanakları sunuluyor?<br />

Nasıl planlanıyor?<br />

Eğitim süreçlerimizi çalışanlardan ve birim<br />

yöneticilerinden gelen talepler doğrultusunda<br />

planlıyoruz. Departmanlara yönelik ihtiyaçlar<br />

belirlendikten sonra kurum içi ya da kurum dışı<br />

eğitimlerle çalışanlarımıza gerekli eğitim olanaklarını<br />

sağlıyoruz.<br />

Şirketin İnsan Kaynakları alanındaki gelecek<br />

planları arasında neler bulunuyor?<br />

Bugün için çalışan sirkülasyonu konusunda, sektör<br />

ortalamasının altındayız. Bu bizim için sevindirici,<br />

ancak yeterli değil. Sektörümüzde çalışanların tercih<br />

ettiği marka bir şirket haline gelmek hedefimiz.<br />

Bizim en büyük sermayemiz insan. Bunu sadece<br />

laf olsun diye söylemiyorum. Pazarda, rakiplerimizin<br />

önünde olmak, müşterilerimize daha iyisini daha<br />

uygun koşullarda sunmaktan geçiyor. Bu da ürün<br />

ve hizmet sunumunda rakiplerinizle aranızda fark<br />

yaratmaktan ve standartlarınızı daha da yukarıya<br />

taşımaktan geçiyor. Bunu gerçekleştirebilmenin<br />

yegane yolu, nitelikli ve esnek insan kaynağına sahip<br />

olmak, onu korumak ve geliştirmekten geçiyor.<br />

Bunu şöyle tarif ediyorum. Geçmiş dönemde<br />

şirketler müşteriyi bulmaya odaklıydı. Ancak bugün<br />

ve yarın çok daha fazla nitelikli işgücüne ulaşma<br />

ve korumak üzerine rekabet ediyor olacağız. Odak<br />

noktamız bu olacak diye düşünüyorum. Şirketler<br />

arası rekabet savaşları bu eksende gerçekleşecek.<br />

Tüm şirket yöneticilerinin bu konuya kafa<br />

yoracaklarını ve nitelikle insan kaynağına ulaşmak<br />

ve korumak konusunda tüm yaratıcılıklarını ortaya<br />

koyacaklarını düşünüyorum. Aksi takdirde başarısızlık<br />

kaçınılmaz olacaktır.<br />

Bu konuda IAS olarak erken davranarak, nitelikli<br />

insan kaynağı ihtiyacımızı karşılamak ve aynı<br />

zamanda müşterilerimize artı bir değer sağlamak<br />

amacıyla, üniversite son sınıf ya da yeni mezun<br />

iş arama sürecindeki genç arkadaşlara ücretsiz<br />

<strong>ERP</strong> eğitimleri ve 10’dan fazla üniversiteye <strong>ERP</strong><br />

laboratuvarları kurarak üniversite işbirliklerine imza<br />

attık. Bu konuda yakın dönemde yeni atılımlarımızda<br />

olacağını söylemek isterim.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|39|<br />

www.erphaber.com.tr


www.erphaber.com.tr Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|40|


Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra<br />

Koyuncu’nun açılış konuşmasıyla başlayan<br />

etkinlik, Logo’nun pazara sunduğu web tabanlı<br />

yeni ürünlerini tanıttığı sunumla devam etti.<br />

Gün boyunca 7 salonda yapılan 40 paralel<br />

oturumda, Logo platformu üzerinde geliştirilen<br />

çözümler ve son teknolojiye sahip uygulamalar<br />

tanıtıldı. Etkinlikte 14 farklı başarılı iş<br />

uygulaması sunumu da yer aldı.<br />

Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra<br />

Koyuncu açılış konuşmasında, “Logosphere’in,<br />

yazılım sektöründe yılın en büyük ve<br />

önemli buluşmalarından biri olmasından<br />

gurur duyuyoruz. Her yıl daha da büyüyen<br />

ve güçlenen Logo olarak temel amacımız<br />

ürünlerimizi<br />

kullananların<br />

verimlilik<br />

üretmesini, işini<br />

büyütmesini<br />

sağlamak. Bu<br />

anlamda hep<br />

birlikte bir kader<br />

birliği yapıyoruz.<br />

Logo büyüdükçe<br />

daha fazla<br />

değer üretiyor<br />

ve bu değeri<br />

yine kendi<br />

ekosistemine<br />

yararlı olmak<br />

için kullanıyor.”<br />

dedi.<br />

Buğra Koyuncu sözlerine şöyle devam etti:<br />

“Gelecekte bizi etkileyecek tek bir trend,<br />

paradigma ya da dönüşümden söz etmek<br />

mümkün değil. Yani diyebiliriz ki gelecek<br />

hibritte. Birçok eğilimle, trendle aynı anda<br />

uğraşıp bunlarla başa çıkmamız, verimlilik<br />

elde edecek şekilde yararımıza kullanmamız<br />

gerekecek. Bunların öncelik sıralaması herkes<br />

için farklı olacağından, gerekli ya da yararlı<br />

olanları seçmek, önceliklendirmek ve geleceği<br />

bu şekilde planlamak gerekiyor. Örneğin<br />

Cloud (bulut) çözümler son yıllarda en çok<br />

konuştuğumuz konulardan biri ve çalışmalar<br />

gösteriyor ki Cloud 2020 yılına kadar çok<br />

ciddi şekilde büyüyecek. Ancak yine de B2B<br />

yani uygulama yazılımları alanında piyasada<br />

var olan sistemlerin sadece %30’u Cloud’a<br />

geçmiş olacak. Büyük bölümü yine bildiği,<br />

tanıdığı mevcut sistemler üzerinde çalışmaya<br />

devam edecek. Yine uygulama yazılımları alt<br />

segmentlerinden <strong>ERP</strong> çözümleri en çok tercih<br />

edilen çözümler olmasına rağmen gelecek<br />

gösteriyor ki, CRM ve İş Analitiği gibi çözümler<br />

hızla yaygınlaşacak.”<br />

Koyuncu sözlerini şöyle tamamladı:<br />

“Yaptığımız işleri yeniden kategorize etmemiz<br />

ve kullanacağımız teknolojilere, çözümlere,<br />

süreçlerin niteliğine göre karar vermemiz<br />

gerekiyor. Aslında her şeyden önce ‘En iyi<br />

bileşen, en iyi küme, en iyi hibrit mimari<br />

nedir?’ sorusuna cevap bulmamız gerekiyor.<br />

Son yılların<br />

vazgeçilmez<br />

teması bir çok<br />

farklı sistemi<br />

desteklemek,<br />

entegre<br />

kullanmak<br />

ve bunları<br />

yönetmek.<br />

Logo Yazılım<br />

olarak yeni nesil<br />

teknolojilerle<br />

geliştirdiğimiz<br />

bir çok ürünle<br />

bu dönüşüm<br />

sürecini çok<br />

boyutlu olarak<br />

destekliyoruz. Kullanıcı dostu, kullanımı kolay<br />

ve App in App teknolojisiyle kullanıcılara farklı<br />

bir deneyim sunan 3 Serisi J-guar, Netsis,<br />

Go ve Tiger gibi <strong>ERP</strong> ürünleri ve web tabanlı<br />

yeni çözümlerimiz bu yaklaşımın örnekleri.<br />

Bu süreçte en doğrusu her türlü yeniliğe açık<br />

olmak, ancak kendi gerçeklerimizi, işimizin<br />

faydasını göz ardı etmeden sağlam ve akılcı<br />

kararlarla strateji oluşturmak. Ancak tüm<br />

bileşenleri bir araya getirdiğimizde gerçek<br />

bir stratejiden, verimlilikten ve rekabet<br />

avantajından söz edebiliriz. Logo tüm bu<br />

gelişmeleri ve eğilimleri analiz ederek<br />

yatırımlarının odağına bu trendleri alıyor.”<br />

Logosphere’de her yıl verilen “Sadık Müşteri”<br />

ve “Başarılı Proje Ödülleri” de sahiplerini buldu.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|41|<br />

www.erphaber.com.tr


Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya<br />

lideri SAP’nin “Reimagine Business for the Digital<br />

Economy” temasıyla, 27 Ekim <strong>2016</strong>’da, İstanbul<br />

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği etkinlikte, iş<br />

dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ve teknoloji<br />

trendleri değerlendirildi. SAP, IBM, Microsoft ve<br />

Intel gibi global teknoloji liderlerinin dijital dönüşüm<br />

vizyonlarının ele alındığı “İnovasyon Paneli”, Mirgün<br />

Cabas’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.<br />

Dijitalleşmeyle birlikte değişen iş dünyası için<br />

yenilikçi çözüm ve fikirlerin paylaşıldığı etkinliğin<br />

açılış konuşmasını SAP Türkiye Genel Müdürü<br />

Zeynep Keskin yaptı. Dijital dönüşümün ekonomiyi<br />

ve şirketleri nasıl etkileyeceğine dair öngörülerini<br />

paylaşan Zeynep Keskin “SAP olarak bugünün<br />

çalışma prensiplerini değiştirirken, gelecek kuşakların<br />

çalışma biçimlerini de şekillendiriyoruz. İş modellerini<br />

geliştirmek ve geleceği şekillendirmek ise teknolojiyi<br />

en etkin şekilde kullanmaktan geçiyor. SAP bugün,<br />

300 bin kurumun iş süreçlerini daha iyi yönetmesi<br />

için ileri teknolojiler ve çözümler geliştiriyor. SAP<br />

olarak güçlü bir iş ağına sahibiz, bu iş ağını dünyanın<br />

en büyük iş problemlerini çözmek için kullanıyoruz.<br />

SAP Türkiye olarak sahip olduğumuz bu uzmanlığı ve<br />

her sektörden yüzlerce global proje deneyimini Türk<br />

şirketlerine aktarıyoruz’’<br />

‘’Hayaller hedeflere, hedefler de başarı<br />

hikayelerine dönüşüyor’’<br />

Keskin “Hem kurumsal hem de bireysel<br />

hayatlarımızda yepyeni bir dönemi yaşıyoruz. Bu<br />

yeni dönemde bizleri ileriye taşıyacak en önemli<br />

faktör her gün yaptığımız işleri yeniden hayal etmek<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|42|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


veriyi değere dönüştürmek. Öyle ki dijitalleşme<br />

bireylerin verimliliğini beş yıl içerisinde %19,<br />

kurumların verimliliğini ise %4-5 civarında artırdı.<br />

Önümüzdeki beş yıl içerisinde kurumların verimlilik<br />

artışı da çift haneli rakamlara ulaşacak. ‘’dedi.<br />

• IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan ise<br />

son yirmi yılda hayatımızda çok şeyin değiştiğini<br />

ancak önümüzdeki beş yılda bu değişimin daha da<br />

ivmeleneceğini belirtti. ‘‘IBM Türk olarak geleceği<br />

bugünden hayal ediyor, verinin doğru şekilde<br />

değerlendirilmesini önemsiyoruz. ‘’ diye konuştu.<br />

• Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat<br />

Kansu ‘‘Dijital dönüşüm ve bulut bilişim dünyayı<br />

demokratikleştiriyor. Artık küçük bir işletme ile<br />

bir dünya devi, şirketinin ihtiyacına göre aynı alt<br />

yapıdan yararlanabiliyor. İçinde bulunduğumuz bu<br />

yeni dönemde 5 mega trend görüyoruz. Bunlar;<br />

büyük veri, sosyal-kurumsal ağlar, mobilite, bulut<br />

bilişim ve siber güvenlik. ‘’ dedi.<br />

olacak. Eşi benzeri olmayan şeyleri hayal etmek<br />

zor, ancak bunu yapmazsak yarına geç kalacağımızı<br />

bilmeliyiz. Önümüzdeki 5-10 yıl çok daha çığır<br />

açıcı gelişmelere sahne olacak, hayal etmek artık bir<br />

tercihten öte, adeta bir zorunluluk.<br />

Bu felsefe ile ilerlediğimizde insanların hayatını<br />

iyileştirecek, fark yaratacak ve sinerji oluşturacak<br />

adımları da atmış olacağız. ‘’<br />

Dijital ekonomiye yön veren liderler, gelecek<br />

hayallerini paylaştı<br />

Forum’un açılışında düzenlenen, teknoloji<br />

dünyasının devlerini bir araya getiren İnovasyon<br />

Paneli’nde SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep<br />

Keskin, IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan, İntel<br />

Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ve Microsoft<br />

Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yeniden hayal<br />

etmenin ekonominin geleceğini nasıl etkileyeceğine<br />

dair görüş ve planlarını paylaştılar.<br />

• Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın<br />

‘‘İçinde bulunduğumuz dönemin en önemli gündemi<br />

• SAP Türkiye Genel Müdürü, SAP Türkiye olarak,<br />

Türkiye’de 15 yıldır hiç durmadan hayal ediyoruz<br />

ve ülkemizin her bölgesinde insanların işlerine ve<br />

yaşamlarına dokunuyoruz. Bu hayal müşterilerimizle<br />

birlikte sektörleri ve ekosistemimizi büyüttü. SAP<br />

Türkiye olarak 18 kişiden 250 kişiye ulaştık. Bugün<br />

1300’den fazla müşterimiz, 67 iş ortağımızla birlikte<br />

27 üniversite ile işbirliğimiz var. Dijital ekonominin<br />

şekillendirdiği bu yeni dönemde her şirket alanının<br />

dışına çıkmak için farklı sektörlerdeki şirketlerle<br />

işbirliği yapıyor. Birlikte inovasyonlara imza<br />

atıyorlar. Birlikte geliştirmek artık her zamankinden<br />

önemli. Endüstri 4.0 çağında, müşteri üretimin<br />

odağına yerleşirken firmalar stratejilerinde kullanıcı<br />

deneyimini derinleştirmeye ve nesnelerin internet<br />

ile oluşan akıllı üretime odaklanıyor. ‘’dedi<br />

Başarı hikayelerine dönüşen hayaller ödüllendirildi<br />

Tüpraş, KoçSistem, Carrefoursa, Türk Traktör,<br />

Aygaz, Yaşar Holding, Mercedes Benz ve Vestel gibi<br />

sektöründe lider kurumların hayata geçirdiği SAP<br />

projeleri ve başarı hikayelerinin paylaşıldığı SAP<br />

Forum İstanbul’da katılımcılarla paylaşıldı.<br />

SAP Forum İstanbul’da “Yılın SAP İnovasyon<br />

Ödülü” ve “Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü”<br />

de sahiplerini buldu. SAP’nin dijital dönüşümde<br />

inovasyon kriterlerini yerine getiren Yıldırım Holding<br />

“Yılın SAP İnovasyon Ödülü”nün, Türk Traktör<br />

ise “Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü”nün sahibi<br />

oldu. Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alp<br />

Malazgirt ile Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş<br />

CEO’su Marco Votta ödüllerini SAP Türkiye Genel<br />

Müdürü Zeynep Keskin’in elinden aldı.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|43|<br />

www.erphaber.com.tr


IDC İstanbul’da “Endüstri 4.0”<br />

Etkinliği’ne Ev Sahipliği Yaptı & Altı<br />

Firmayı Dijital Dönüşüm Alanında<br />

Ödülle Onurlandırdı<br />

International Data Corporation (IDC) 12 Ekim Çarşamba günü Levent Wyndham<br />

Hotel’de ilk Endüstri 4.0 Konferansı’nı düzenledi. Etkinlikte, üretimde güncel küresel<br />

trendlerle ilgili tartışmalar yürütülüp, sektörün Türkiye’deki geleceğinin iç yüzü<br />

hakkında faydalı bilgiler sunuldu. Ülkenin öncü kurumları kendi dijital dönüşüm süreçleri<br />

konusunda detaylı sunumlar yaparak, Endüstri 4.0 devriminde herkesin karşılaştığı ortak<br />

sorunlara çözüm önerileri aktardı.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|44|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


“Endüstri 4.0 devrimi ve BT esnekliğinin<br />

buna bağlı artışı, üretim sektörünü iş güvenliği,<br />

kalite, verimlilik, yönetilebilirlik, ekonomik<br />

büyüme ve istihdam alanlarında dönüştürüyor”<br />

diyen IDC Türkiye Ülke Müdürü Nevin<br />

Çizmecioğulları, “Böyle bir değişim sürecinin<br />

içinde olmak ve olası faydalarını ortaya<br />

çıkarmak üzere, ilgili tüm tarafların katıldığı<br />

ve tecrübelerini paylaştığı bir platforma<br />

ihtiyaç olduğunu hissettik. Ve yaklaşık 400 BT<br />

profesyonelinin katılımıyla, konferansın açıkca<br />

çok iyi karşılandığını görüyoruz.” diye sözlerine<br />

devam etti.<br />

Mobilite, Büyük Veri & Analitiği, Bulut Bilişim,<br />

Artırılmış & Sanal Gerçeklik, 3 D Yazıcılar,<br />

Nesnelerin İnterneti, Bilişsel Sistemler, Yeni<br />

Nesil Güvenlik ve Robotics dahil gelişen tüm<br />

yeni teknolojiler Endüstri 4.0 gündemini her<br />

gün uçtan uca meşgul etmektedir.<br />

IDC aynı zamanda konferans fırsatını<br />

değerlendirip, üretim sektöründeki yeni proje<br />

ve teknolojileri tanıtmak amacıyla bazı ödüller<br />

dağıttı. Kazanan proje ve kategorileri aşağıda<br />

belirtilmiştir.<br />

• '<strong>2016</strong> Yılın En İyi Kurumsal Dönüşüm<br />

Projesi'<br />

KAZANAN: HAVACILIKTA ARTIRILMIŞ<br />

GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA TUSAS.<br />

• '<strong>2016</strong> Yılın En İyi Büyük Veri & Analitiği<br />

Projesi'<br />

KAZANAN: YENİ YÖNETİM BİLGİ<br />

SİSTEMİ PROJESİYLE TÜPRAŞ.<br />

• '<strong>2016</strong> Yılın En İyi Müşteri Deneyimi<br />

Projesi'<br />

KAZANAN: VİTRA’NIN ‘VİTREALİTY’<br />

PROJESİYLE ECZACIBAŞI.<br />

• '<strong>2016</strong> Yılın En İyi Nesnelerin İnterneti<br />

Projesi'<br />

KAZANAN: YERALTI GÜVENLİK<br />

PROJESİYLE ESAN.<br />

• '<strong>2016</strong> Yılın En İyi Üretimde Mobilite<br />

Projesi'<br />

KAZANAN: MOBİL ÜRETİM İZLEME<br />

PROJESİYLE FORD OTOSAN.<br />

• '<strong>2016</strong> Yılın En İyi Veri Altyapısı Projesi'<br />

KAZANAN: ‘AKILLI PİZZA MUTFAĞI’<br />

PROJESİYLE CHEF SEASONS.<br />

Etkinlik esnasında sektörün önemli<br />

yöneticileri kendi deneyimlerini paylaşarak,<br />

kurumları içinde akıllı teknolojileri nasıl<br />

kullandıkları konusunda önemli bilgiler verdi.<br />

Katılan önemli yöneticilerden bazıları: Ali Fuat<br />

Cotelioğlu, CIO-Borusan Holding; Levent<br />

Kiziltan, CIO-Eczaibaşi Holding; Teoman<br />

Buyan, CIO-Coca-Cola Global Services;<br />

Hayriye Karadeniz, IT Direktörü-Ford Otosan;<br />

Tunc Noyan, BT Grup Koordinatörü-Erdemir<br />

Group; Murat Zeren, CIO-Zorlu Holding;<br />

Hasan Ugur, BT Direktörü-Kale Holding; Erkut<br />

Ekinci, BT Direktörü-Hugo Boss; Yavuz Selim<br />

Hindistan, BT Direktörü-Doğtaş&Kelebek;<br />

Gülsen Bayramusta, BT Müdürü-Tusas; Ahmet<br />

Zenginbal, BT daire Başkanı-Caykur; ve Figen<br />

Demirhan, BT Müdürü-Esan.<br />

Tüm bu değerli bakış açılarını sağlamak<br />

amacıyla konferansa destek olan GE Digital,<br />

KoçSistem ve Intel’in üst düzey yöneticileri<br />

de Endüstri 4.0 Konferansı esnasında güncel<br />

çözüm ve teknolojileri hakkında detaylı bilgi<br />

verip, en son yaptıkları projeleri tanıttı<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|45|<br />

www.erphaber.com.tr


Eurodecor İş Süreçlerini<br />

Login <strong>ERP</strong> ile Yönetiyor<br />

1985 yılında küçük çaplı bir ahşap atölyesi olarak kurulan ve günümüzde ortalama<br />

1000’den fazla mutfak üreten Eurodecor’un Üretim Planlama Şefi Fatih Bayrakdar, <strong>ERP</strong><br />

Uzmanı Mehmet Bayrakdar ve Login Yazılım <strong>ERP</strong> Çözümleri Danışmanı Ahmet Savaş<br />

Göktürk ile Login <strong>ERP</strong> sonrasında Eurodecor iş süreçlerindeki gelişmeleri konuştuk.<br />

<strong>ERP</strong> seçimi bir firmanın alacağı hayati<br />

kararlardan biridir. Sizler Login <strong>ERP</strong>’yi uzun<br />

zaman önce seçtiniz. Bu seçimin nedenlerinden<br />

bahsedebilir misiniz?<br />

Mehmet Bayrakdar: 20<strong>11</strong> yılından bu yana Login<br />

kullanıcısıyız ve Login <strong>ERP</strong> ‘yi tercih etmemizin en<br />

önemli nedeni konfigürasyon yapısıdır. Login’in<br />

esnek yapısı sayesinde sürekli ürün ağacı yapma<br />

zorunluluğumuz ortadan kalktığı gibi, sipariş<br />

konusunda seçilen ürün ne olursa olsun her<br />

seferinde doğru çalışacak şekilde tasarlanan<br />

ürün ağacı yapısı ile sürekli ve etkili üretim<br />

yapılmasına olanak tanımaktadır. 2012 yılında kapı<br />

hatlarımızı da Login sistemine entegre ederek,<br />

etkin bir biçimde raporlama sistemi kullanılarak,<br />

her defasında doğru üretim yapılmasını sağladık.<br />

Login’nin tercih etmemizin nedenlerinden bir<br />

diğeri de kesinlikle paket sistemidir. Bu sistem<br />

sayesinde mamül olarak sipariş açılan vestiyer<br />

ve kapılar eksiksiz olarak sevk edilerek, sistem<br />

üzerinden paket bilgiler ile ürünün durumunu takip<br />

edebiliyoruz.<br />

Fabrikanız bünyesinde stok tutuyor musunuz?<br />

Login’in stok takibi üzerindeki etkilerini kısaca<br />

anlatabilir misiniz?<br />

Fatih Bayrakdar: Fabrikamız bünyesinde<br />

stok tutmuyoruz fakat Login’in stok kartı yapısı<br />

sayesinde her malzeme için uygun kriterde stok<br />

tanımı yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca çevirim<br />

faktörleri sayesinde malzeme siparişleri doğru<br />

ve anlaşılır olarak sisteme girilerek, malzemenin<br />

fabrika stoklarına girmesinden sevk edilmesine<br />

kadar olan sürecin tamamını eksiksiz biçimde takip<br />

edebilmekteyiz. Login’in stok takibi konusunda<br />

bizlere sağladığı bir başka avantaj ise depo<br />

transferleri sayesinde her malzemenin kendi<br />

deposunda ve rafında takip edilebilmesidir.<br />

Şirketinizde mamül veya yarı mamül transferleri<br />

nasıl yapılıyor ve bu konuda Login’den nasıl<br />

faydalanıyorsunuz?<br />

Mehmet Bayrakdar: Eurodecor’da tüm<br />

üretim hattı Login sistemi üzerinden yarı mamül<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|46|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


olarak gerçekleştirilerek, iş emirleri sayesinde<br />

operasyonlar arasında bağ kurulmakta ve bu<br />

sayede her parçanın istasyonlarında takibi<br />

yapılabilmektedir. Login <strong>ERP</strong> istasyon takibi ile<br />

her operasyon için hazırlanan raporlama sistemi<br />

kuşkusuz ki bize oldukça fayda sağlamakta ve etkili<br />

üretim yapmamıza olanak vermektedir. Ayrıca<br />

fabrika bünyesinde yarı mamüller konveyörler<br />

sayesinde taşınmaktadır.<br />

Eurodecor ve Login birlikteliğini bir de Login<br />

tarafından bizlere anlatabilir misiniz?<br />

Ahmet Savaş Göktürk: <strong>ERP</strong> sistemlerinde satış<br />

sonrası desteğin önemi ve günümüzde müşteri<br />

taleplerini yerine getirmekteki hız git gide daha<br />

değerli bir hal almaktadır. Bizler <strong>ERP</strong>’yi yaşayan<br />

bir yapı olarak görüyoruz ve Eurodecor ile de her<br />

zaman bu vizyon ile çalıştık ve çalışmalarımıza<br />

devam etmekteyiz.<br />

Uçtan uca entegre olarak çalışan sistem ile<br />

müşteri tarafından onaylanan sipariş tamamen<br />

Login <strong>ERP</strong><br />

üzerinden<br />

fabrika akışına<br />

girmektedir. Login<br />

<strong>ERP</strong> üzerindeki<br />

sipariş ile sadece<br />

o siparişe özel<br />

bir ürün ağacı<br />

yaratılıyor. Bu<br />

çözüm sayesinde<br />

örneğin mutfağı<br />

oluşturan<br />

modüllerin<br />

tekrarlayan her<br />

özelliği (model,<br />

renk, en, boy,<br />

derinlik vs.) için<br />

milyonlarca<br />

stok kodu açmak zorunda kalınmıyor. Az sayıda<br />

stok kodu ile ürünün tüm özellikleri sistem<br />

içerisinde takip edilebiliyor. Ürünlerin muhtemel<br />

konfigürasyonları tanımlanarak giriş ekranlarında<br />

hızlı giriş imkanı sağlanıyor. Ayrıca ürünün<br />

değiştirilebilir özellikleri otomatik olarak eklenerek<br />

gerçek ürün fiyatları da oluşturulabilmektedir.<br />

Konfigürasyon kısıtları ile sisteme tanımlanan<br />

konfigürasyonların dışında satış temsilcisi ya da<br />

proje sorumlusu kaynaklı hatalı giriş yapılması da<br />

önlenmektedir. Bir diğer önemli ve Endüstri 4.0’ın<br />

da günümüzde ciddi olarak beklediği konulardan<br />

biri de üretim aşamasında bütün parçaların<br />

barkodlanmasıdır. Tüm seviyelerde (Mamül, Yarım<br />

Mamül ve Malzeme) barkod sisteminin çalışıyor<br />

olması ile barkod ve mobil el terminalleri ile hatalı<br />

işlem ve zaman kayıplarının önüne geçilirken<br />

çalışanların verimi de en üst düzeye çıkarılmaktadır.<br />

Son aşamada konfigürasyon özelliklerine istinaden<br />

özel barkod etiketleri hazırlanan ürünler sevke hazır<br />

hale gelmektedir.<br />

2012 yılında sisteme dahil edilen Kapı hattının<br />

da aynı şekilde tüm akışı Login <strong>ERP</strong> üzerinden<br />

olmaktadır. Sürecin kökü olan sipariş aşamasında<br />

Kapı ile ilgili tüm değişkenlerin yönetilmesi sistemi<br />

besleyen verinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesine<br />

olanak sağlamaktadır.<br />

Sipariş aşamasında;<br />

• Kapı Yönü,<br />

• Kapı Yeri,<br />

• Kanat Rengi,<br />

• Menteşe Sayısı,<br />

• Cam Tipi,<br />

• Kaplama Yönü,<br />

• Kapı Kilit,<br />

• Kapı Menteşe,<br />

• Kol Tipi,<br />

• En,<br />

• Boy,<br />

• Stoper Modeli,<br />

• Paketleme<br />

Şekli,<br />

• Kapı Kol Rengi,<br />

• Kapı Kolu Yeri,<br />

• Kasa Tipi<br />

gibi değişkenler<br />

sipariş girişinde<br />

sorulmakta ve<br />

alınan cevaplara<br />

istinaden arka<br />

tarafta mevcut<br />

olan formüllerle<br />

yönetilen Login<br />

<strong>ERP</strong> Formüle<br />

Edilebilir Dinamik Ürün Ağaçları ile otomatik<br />

ürün ağaçları mutfak süreçlerinde olduğu gibi<br />

kapı süreçlerinde de oluşmaktadır. Yukarıda<br />

belirtmiş olduğum tüm değişkenler firma bazlı<br />

özelleştirilebilmekte ve tamamen firmanın<br />

tabiri caizse yoğurt yiyiş şekline göre revize<br />

edilebilmektedir.<br />

Özellikle Endüstri 4.0’ın hayatımıza girmesi ile<br />

tüm müşterilerimiz ile olduğu gibi Eurodecor ile<br />

birlikte yapabileceğimiz yeni projelerimizin de<br />

masada olduğunu bilhassa belirtmek isterim. Login<br />

Yazılım satış sonrasında da müşterilerinin değişime<br />

uyum sağlamaları için her zaman yanlarında olup<br />

aynı zamanda talep ettikleri hizmeti çağın gereği bir<br />

hızla sunmaya devam etmektedir.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|47|<br />

www.erphaber.com.tr


Nissan, Software AG’nin<br />

SOA Teknolojisiyle Daha Güçlü<br />

2000’lerde, Nissan Avrupa araç satışında hala birbirinden bağımsız sistemler<br />

kullanmaktaydı ve teslimatları izleyip siparişten teslimata kadar olan süreyi kısaltabilmek<br />

için bu sistemlerin birbirine bağlanması gerekiyordu.<br />

“ENTEGRASYONA ARTIK DAHA AZ ZAMAN<br />

HARCIYOR VE İŞİMİZİN GEREKLERİNE<br />

ODAKLANABİLİYORUZ.” Nissan Avrupa Sistem<br />

Geliştirme Yöneticisi Steve Guss<br />

"Yanlış envanter ve sipariş verileri ile ilgili sorunlar<br />

vardı’’ diyen Nissan Avrupa Yapısal Strateji ve Planlama<br />

Yöneticisi Ian Porter ; ‘’Her bir aracın envanterinin<br />

gerçek zamanlı bilgisi farklı ülkeler arasında ulaşılabilir<br />

durumda değildi. Dolayısıyla, aynı araç teknik olarak<br />

iki kez satılabiliyordu. Bu durum satın alınanı aracın<br />

tam zamanında teslim edilememesinden ötürü müşteri<br />

memnuniyetsizliğine sebep oluyordu."<br />

Nissan Avrupa iş ortaklarının ve bayilerin ulaşamadığı bir<br />

platform üzerinden çalışıyordu. Bu platform; satış destek,<br />

tedarik zinciri planlama, üretim kontrol, lojistik ve dağıtım<br />

ve garanti yönetimi gibi ana sistem uygulamalarını da<br />

içerdiği için tüm bu uygulamaları bir entegrasyon programı<br />

ile hem içten hem de dıştan ulaşılabilir kılmak gerekiyordu.<br />

Evrimsel Bir Yaklaşım Gerekiyordu<br />

Önemi kanıtlanmış bu uygulamaları değiştirmektense,<br />

Nissan Avrupa onları yeniden düzenleyerek, talebe<br />

dayalı üretim sistemlerini desteklemeye karar verdi.<br />

Aynı zamanda bu teknoloji için Software AG’yi seçerek<br />

Avrupa’daki tüm ofisleri arasında bu uygulamaları birbirine<br />

bağladı.<br />

Software AG’nin SOA teknolojisi, Nissan’ın her bir<br />

ofisini mevcut altyapıya bağladı ve var olan teknolojinin<br />

de gelişmesine olanak sağladı. “İlk uygulama oldukça<br />

başarılıydı” diyen Porter ; “Bizim servis odaklı tasarım<br />

yeteneğimizi ortaya çıkardı ve XML temelli mesajlaşma<br />

yolu gerçek zamanlı veri entegrasyonuna olanak sağladı.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|48|<br />

Bu sayede işimizi doğrudan desteklenmiş oldu.” dedi.<br />

Daha Esnek IT<br />

İş hedefleri anlamında, Nissan’ın devam eden<br />

yatırımlarının etkisi açık bir hale geldi. “Avrupa’daki lojistik<br />

partnerlerimizle sistemlerimizi birleştirdikten sonra<br />

ekstra bir donanım veya yazılıma ihtiyaç duymadan<br />

araç taleplerini portal üzerinden gerçek zamanlı olarak<br />

takip edebiliyoruz.” diyen Porter şunları ekledi; “Şu anda<br />

taleplere çok daha hızlı yanıt veriyor ve aynı zamanda<br />

tüm Avrupa üzerinden daha iyi bir servis sunuyoruz.”<br />

Şirketler için geliştirilen arayüzler sayesinde, bir araç<br />

bayide satıldığında Nissan, SOA aracılığı ile otomatik<br />

olarak bilgilendiriliyor. Peyderpey tüm ülkelerde sistemin<br />

uygulanmaya başladığını belirten Porter; “Bu teknoloji<br />

birçok elementi bir arada tutan yapısının yıllar boyunca<br />

sıfır bakım gerektirmesi ile son derece güvenilir.” dedi.<br />

Ayrıca sistem geliştirme departmanı için de bu<br />

değişiklikler oldukça etkili olmuştur. “Geliştirmecilerimiz<br />

ana işlem ünitesine ulaşım ve kullanım hızı ve kolaylığı<br />

konusunda oldukça şaşırdılar." diyen Nissan Avrupa<br />

sistem geliştirme yöneticisi Steve Guss; “Bu şu anlama<br />

geliyor biz entegrasyona artık daha az zaman harcıyor ve<br />

işimizin gereklerine odaklanabiliyoruz.”<br />

Daha da ileriye!<br />

SOA teknolojisi, Nissan Avrupa’nın diğer ofisleri ile kendi<br />

altyapısı üzerinden iletişim kurmasına olanak tanıması ile<br />

olası bir teknik seçenekten daha fazlasıdır diyebiliriz. “Biz<br />

SOA aktivitemize yoğunlaşıyoruz” diyen Porter sözlerine<br />

şöyle devam ediyor; “Sistemin bize sağladığı esneklikle<br />

beraber daha fazla iş ortağı kazandırdığını söyleyebiliriz.”<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


CANIAS <strong>ERP</strong> ile yapmak isteyip de<br />

yapamayacağınız hiçbir şey yok<br />

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında bir <strong>ERP</strong> sistemine geçiş ihtiyacı duyduğunda esnekliği,<br />

kullanım kolaylığı, kısa sürede kurulum imkanları gibi avantajları nedeniyle canias<strong>ERP</strong>’de karar kılan<br />

TAVSAN’ın Bilgi Teknolojileri Müdürü Şafak Güven, “Standart dışı süreçleri çok olan, kendileriyle<br />

birlikte büyüyüp gelişecek bir <strong>ERP</strong> yazılımına sahip olmayı hedefleyen, daha kısa sürede ve daha<br />

uygun maliyetle kurulum yapmak isteyen firmalar için canias<strong>ERP</strong> tek alternatif. Hangi sektörde<br />

faaliyet gösterirseniz gösterin, canias<strong>ERP</strong> ile yapmak isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok”<br />

diyor. Güven, canias<strong>ERP</strong> ile yaşanan değişimi ve başarılı bir proje yönetiminin sırlarını anlatıyor.<br />

"Amacımız insan kaynaklarından muhasebeye,<br />

kalite yönetiminden finansa kadar tüm iş<br />

süreçlerimizi tek bir sistemle, minimum kaynak<br />

ve maksimum verimlilikle yönetebilmekti.<br />

canias<strong>ERP</strong>’nin esnekliği ve kullanım kolaylığı<br />

sayesinde amacımıza ulaştık.”<br />

Tavsan Bilgi Teknolojileri Müdürü Şafak Güven, bir<br />

<strong>ERP</strong> sisteminden beklentilerini bu sözlerle açıklıyor.<br />

Tavsan’da kurumsallaşma çalışmaları ile yurtdışına<br />

satışların 2000’li yıllarda hız kazandığını, iş hacmi<br />

ve ürün çeşitleri artıp iş süreçleri karmaşıklaştığında<br />

<strong>ERP</strong> kullanımının mecburiyete dönüştüğünü<br />

anlatan Güven, ilk olarak 2002 yılında <strong>ERP</strong><br />

arayışına girdiklerini ve beş yıl farklı bir <strong>ERP</strong> yazılımı<br />

kullandıklarını belirtiyor. Beş yılın sonunda bu yazılım<br />

ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalınca yeni bir arayış<br />

başlıyor. Bu süreçte temel kriter “esneklik”, kritere en<br />

uygun yazılım ise “canias<strong>ERP</strong>” oluyor:<br />

“Hem müşteriye özel hem stoka üretim<br />

yapıyoruz. Satış ve üretimde standart dışı<br />

süreçlerimiz çok fazla. Varyant konseptimiz<br />

çok karışık. Ayrıca üç üretim, bir dış ticaret, bir<br />

depolama bir de müşteri hizmeti veren olmak üzere<br />

altı ayrı şirket ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz<br />

ve bu şirketlerin süreçleri birbirinden farklı.<br />

Araştırmalarımız sırasında gördük ki, ihtiyaçlarımıza<br />

cevap verebilecek esnekliğe sahip tek yazılım<br />

canias<strong>ERP</strong>. canias<strong>ERP</strong> uygulamalarının kullanımı da<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|50|<br />

rahat ve kolay."<br />

Tavsan’da canias<strong>ERP</strong> projesi 2009’da başlıyor.<br />

Bugün Tavsan Grup firmaları iki ilde, dört farklı<br />

lokasyonda faaliyet gösteriyor ve hepsi canias<strong>ERP</strong><br />

ile entegre çalışıyor. Güven, bu şirketlerin standart<br />

dışı süreçlerini yönetmek için Tavsan’a özel pek<br />

çok uygulama yazıldığını belirtiyor. Rezervasyon, el<br />

terminalleri, barkod sistemleri, kapasite, izlenebilirlik,<br />

teklif çıktıları, müşteri hizmetleri uygulamaları ve<br />

CRM çalışmaları bunlardan yalnızca birkaçı.<br />

İŞLER PERSONELE DEĞİL BİLGİSAYARA<br />

“Peki canias<strong>ERP</strong> ile Tavsan’da neler değişti?<br />

canias<strong>ERP</strong>’nin firmaya ne gibi katkıları oldu?”<br />

Güven’e göre, canias<strong>ERP</strong>’nin en önemli katkısı,<br />

kurumsallaşmayı sağlaması. “<strong>ERP</strong> olmadan<br />

kurumsallaşma olmaz. Belli bir hacme ulaşmış<br />

bir işletmenin süreçlerini <strong>ERP</strong> olmadan nasıl<br />

yürütebileceğini tahmin bile edemiyorum” diyor.<br />

Bir diğer önemli fayda,canias<strong>ERP</strong>’nin personelin iş<br />

yükünü en aza indirmiş olması ve excel kullanımını<br />

ortadan kaldırması. Tavsan grup firmaları arasında<br />

ciddi iş yükü ve doküman akışı bulunduğunu belirten<br />

Güven, bu durumun yarattığı güçlükleri canias<strong>ERP</strong><br />

sayesinde bertaraf ettiklerini, işleri personel yerine<br />

bilgisayara yaptırarak hem zamandan hem de insan<br />

kaynağından tasarruf ettiklerini anlatıyor:<br />

“Örneğin, Tavsan Tavukçuluk Ekipman ve Tavsan<br />

Dış Ticaret iki ayrı firma. Dış Ticaretin iş süreçleri<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


ve satışçıları ayrı ama hiç satınalmacısı yok. Tavsan<br />

satış yaptığında Dış Ticaret kendi listesine göre<br />

ve doğru fiyatlarla satın alma yapıyor. Süreç,<br />

canias<strong>ERP</strong> ile otomatik ilerliyor.”<br />

GÜVENİLİR RAPORLARLA HIZLI VE DOĞRU<br />

KARARLAR<br />

canias<strong>ERP</strong>’nin sağladığı bir başka avantaj da<br />

güvenilir ve hızlı raporlama ile yönetimin karar<br />

mekanizmasını desteklemesi. Güven, “Tüm kayıtlar<br />

canias<strong>ERP</strong>’de tutulduğu için ihtiyaç duyduğumuz<br />

verilere istediğimiz anda ve hatasız bir biçimde<br />

ulaşabiliyoruz. Böylece yönetici kadrolarımız rapor<br />

hazırlamak yerine bu raporları değerlendirip daha<br />

doğru kararlar almak için vakit harcıyorlar.”<br />

DOĞRU MALİYETLENDİRME, DOĞRU TEKLİF<br />

VE ÜRETİM<br />

Güven’in verdiği bilgiye göre, canias<strong>ERP</strong> sayesinde<br />

maliyetlendirme, teklif ve üretim süreçlerindeki<br />

hata oranı sıfıra yaklaşmış durumda. Teslim tarihine<br />

uygunluk oranı da Kapasite Planlama ve Rezervasyon<br />

uygulamaları sayesinde çok büyük artış kaydetmiş:<br />

“Tüm şirketlerimizde personele, malzemeye,<br />

kalıba ve iş merkezine<br />

bağlı olacak<br />

şekilde kapasite<br />

çalıştırabiliyoruz.<br />

Böylece daha doğru<br />

ve hızlı teslim tarihi<br />

verebiliyoruz.<br />

Danışman<br />

arkadaşımızla yaklaşık<br />

bir senede yazdığımız<br />

Rezervasyon Sistemi<br />

ile kapasiteyi birlikte<br />

çalıştırdığımızda iş<br />

emirlerine, durumlarına, stokuna bakıp teslim tarihi<br />

verebiliyoruz.”<br />

Bu modüllerin hayata geçirilmesi ile müşteri<br />

memnuniyetinde önemli bir artış yaşandığını<br />

vurgulayan Güven’in dikkat çektiği en önemli nokta,<br />

canias<strong>ERP</strong>’nin Tavsan ile birlikte yaşayan ve sürekli<br />

gelişen bir sistem olduğu. Tavsan’daki tüm süreçlerin<br />

canias<strong>ERP</strong> üzerinden yürütülmesi ve tüm işlemlerin<br />

kayıt altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam<br />

ediyor. Güven ve ekibinin şimdiki hedefi ise bir<br />

planlamacı yapay zekâsı yazmak. Güven, “Planlama<br />

departmanı şu anda tamamen MRP ile çalışıyor.<br />

Bu sistemi hiçbir planlamacı olmadan yürütmeyi<br />

düşünüyoruz” diyor.<br />

“ARTIK PROJENİN MEYVELERİNİ<br />

TOPLUYORUZ”<br />

“Projenin meyvelerini topladığımız bir noktadayız.<br />

Zaten işleyen bir sistemimiz var, onu nasıl daha<br />

da iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz” diyen<br />

Güven, geliştirmelerin önemli bir bölümünü de firma<br />

bünyesinde gerçekleştirdiklerini anlatıyor:<br />

“Projenin ilk dönemlerinde yoğun danışmanlık<br />

desteğine ihtiyaç duyuyorduk ama giderek<br />

IAS’den bağımsızlaştık. Sistemimiz firma ile birlikte<br />

gelişen bir yapıya dönüştü. Rutin geliştirmeler,<br />

kilit upgrade’ler dışında tüm güncelleme ve<br />

geliştirmeleri firma bünyesinde yürütebiliyoruz."<br />

Bu da sorunlara anında müdahale edebilmek,<br />

geliştirme taleplerine çok kısa sürede –bazen yarım<br />

saat içinde- yanıt verebilmek demek.<br />

“Geçtiğimiz ay bilgi işleme gelen 202 talebin<br />

yüzde 26’sı yeni geliştirme talebiydi. Bunların<br />

hemen hepsini kendi bünyemizde çözdük. Bu da<br />

çok önemli bir hız ve özerklik demek. Belki bu<br />

nedenle danışmanlıktan çok geliştirme ekibinizle<br />

iletişim halindeyiz. Diğer <strong>ERP</strong> firmalarından farklı<br />

olarak IAS’nin geliştirme ekibine dilediğimiz an<br />

ulaşabiliyor, destek alabiliyoruz. Daima çok iyi<br />

niyetli ve çözüm odaklılar.”<br />

Tavsan’ın canias<strong>ERP</strong> projesi firmaya sağladığı katkı<br />

ve ile bir “başarı hikayesi” olarak anılmayı hak ediyor<br />

ama başarıyı getiren yöntemler sır değil. Güven’e<br />

göre <strong>ERP</strong> projelerindeki başarının en önemli koşulu,<br />

şirkette bir kişinin projeyi sahiplenmesi ve yönetimin<br />

her koşulda bu kişinin arkasında durabilmesi. Ancak<br />

elbette bunlar tek başına yeterli değil:<br />

“Ayrıca ihtiyaçların doğru tanımlanması, bu<br />

ihtiyaçlara uygun <strong>ERP</strong> yazılımının seçilmesi,<br />

doğru planlama<br />

yapılması ve bu<br />

plana sadık kalınması<br />

gerek. Yazılım<br />

firmasının desteği ve<br />

danışmanlarla proje<br />

ekibinin aynı dili<br />

konuşabilmesi çok<br />

önemli. IAS geliştirme<br />

ekibinin desteği de<br />

başarımızda önemli<br />

role sahip. Projeyi<br />

sahiplenmezseniz,<br />

arkanızda yöneticilerinizin desteği yoksa ya da<br />

yazılımcı firmadan gerekli desteği alamazsanız<br />

başarısızlık kaçınılmaz.”<br />

• TAVSAN HAKKINDA: 1969 yılında askılı suluk<br />

üretimiyle sektöre giren Tavsan, 1975’ten beri<br />

tavukçuluk ekipmanları alanında faaliyet gösteriyor.<br />

Kanatlıların ihtiyaçlarına yönelik yemleme, sulama,<br />

ısıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma ürünleri;<br />

yem siloları; yem nakil ve bilgisayarlı kontrol sistemleri<br />

üretiyor; kümes inşa ediyor. 1975’te İstanbul’da 60<br />

metrekarelik atölye ile başladığı üretimi bugün Sakarya<br />

2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 35 bin metrekare<br />

üzerinde kurulu tesislerinde sürdürüyoar. Yurtiçi<br />

ve yurtdışına hizmet veren Tavsan’ın her biri kendi<br />

alanında uzmanlaşan altı grup şirketi bulunuyor. Cimtav,<br />

bağımsız fabrika binasında Tavsan ekipmanlarının<br />

plastik bölümlerini üretiyor. Adatav’da metal ve plastik<br />

parçalarının montaj işlemleri yapılıyor. Depolama ve<br />

sevkiyat hizmetlerini dijital sistemlerle Ekpa üstleniyor.<br />

Montaj, destek ve anahtar teslimi kümes hizmetlerini<br />

TVS veriyor. Tavşan Dış Ticaret ve yurtiçi satış ekibi<br />

<strong>11</strong> yerli, 10 yabancı bayii ile ürün satışı yapıyor. 7/24<br />

teknik servis hizmeti sunuluyor. Firma <strong>11</strong> yabancı<br />

firmanın Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Tüm şirketler<br />

ileri teknoloji ile üretim yapıyor; tek merkezden kontrol<br />

ediliyor. Üretim bandındaki tüm ekipmanlar, Tavsan’ın<br />

Ar-Ge bölümünde tasarlanıp şekillendiriliyor.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|51|<br />

www.erphaber.com.tr


<strong>ERP</strong> kullanmadan şirketlerin<br />

büyümeleri çok zor!<br />

“En önemli hazırlık, fikrî hazırlıktır. Türkiye’ deki sanayi kuruluşları olarak, Endüstri 4.0<br />

konusunda vizyonel bir bakış açısına sahip olmalıyız. Ülkemizde bu vizyona ve güce sahip<br />

firmalar vardır.” diyen Roteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Rabi Hazan ile<br />

Endüstri 4.0 kavramı hakkında ve Roteks Tekstil’in CPM Yazılım ile başarı ile yürüttüğü <strong>ERP</strong><br />

projesinin detaylarını konuştuk.<br />

Kısaca Rabi Hazan Kimdir?<br />

1961 İzmir doğumluyum. 1979 yılında İzmir<br />

Bornova Anadolu Lisesi’nden, 1983 yılında<br />

da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden<br />

mezun oldum. 1986 yılında Roteks Tekstil A.Ş.’ni<br />

ortaklarımla beraber kurduk. 30 yıldır dokuma<br />

dış giyim sektöründe faaliyet gösteriyoruz.<br />

durumdayız. Rekabetçi maliyetlere ulaşmak<br />

için özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu<br />

illerimizdeki konfeksiyon imalatçılarıyla işbirliği<br />

yapmaya çalışıyoruz. Şu anda yıllık 200.000<br />

adetlik bir satış kapasitesine ulaştık. Önümüzdeki<br />

üç yıl içerisinde yılda 600.000 adetlik bir satışı<br />

hedeflemekteyiz.<br />

Roteks Tekstil’in kuruluş ve gelişimi nasıl oldu?<br />

Roteks Tekstil 1986 yılında üç ailenin<br />

ortaklığıyla kuruldu. Hâlâ aynı ortak yapısıyla<br />

çalışmalarına devam ediyor. Dış satıma yönelik<br />

bir şirketiz. Ağırlıklı olarak denim ve nondenim<br />

ürünler üzerinde çalışıyoruz. 190 çalışanımız<br />

ile birlikte tasarım, ürün geliştirme, üretim<br />

organizasyonu ve satış-pazarlama fonksiyonlarını<br />

yürütüyoruz. Yıllık iş hacmimiz 5.500.000<br />

adet ve 60.000.000 euro civarındadır. 2014<br />

yılı sonunda kendi markamızın (COJ Cup of<br />

Joe Denim üretimine başladık. Hollanda’da bir<br />

dağıtım organizasyonu kurduk. Şu anda 6 Avrupa<br />

Birliği ülkesinde ürünlerimiz satılmaktadır.<br />

Gelecek plânlarınızda neler var?<br />

Tasarım imkânlarımızı hızla geliştirmeyi<br />

plânlıyoruz. Bununla ilgili bir proje hazırlamış<br />

Tekstil sektöründe firmaların durumu ve<br />

beklentileri ne yönde?<br />

Kâr marjlarının çok azaldığı bir dönem<br />

yaşıyoruz. Bu nedenle yeni yatırım yok denecek<br />

kadar az oluyor. Ancak yenileme yatırımları<br />

yapılıyor. Özellikle tasarım ve inovasyona<br />

önem veren firmaların, sektördeki konumlarını<br />

sağlamlaştırabileceklerini düşünüyorum.<br />

<strong>ERP</strong>’ye geçme ihtiyacı nasıl doğdu?<br />

Raporlama sıkıntıları ve denetim zorluğu, bizi<br />

<strong>ERP</strong> kullanmaya sevk etti diyebiliriz. Zaten iş<br />

hacmi ve organizasyon yapısı belirli bir hacmin<br />

üzerinde olan şirketlerin <strong>ERP</strong> kullanmadan<br />

işlerini yürütebilmelerinin çok zor olduğunun<br />

farkına varmıştık. Böylece gerekli kararı alarak<br />

<strong>ERP</strong> kullanmaya başladık.<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|52|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


<strong>ERP</strong> size ne tür yararlar sağladı?<br />

Artık raporlarımızı kullanırken daha bir güven<br />

duyarak çalışabiliyoruz. Eskiden bir raporun<br />

doğruluğunu birden fazla programda teyit<br />

edecek uygulamalar yapmak zorunda kalıyorduk.<br />

Bu durumu bertaraf etmiş olduk diyebiliriz. <strong>ERP</strong><br />

kullanmanın şirket içi yetkilerin tanımlanması ve<br />

yürütülmesi açısından da faydaları oldu.<br />

<strong>ERP</strong> alanında hizmet aldığınız CPM’den<br />

memnun kaldınız mı? Nasıl bir işbirliği<br />

içindesiniz?<br />

Yakın geçmişte CPM’ in yönetim kadrosunda<br />

gerçekleşen değişiklikler, CPM ile iletişimimizin<br />

artması açısından olumlu sonuçlar doğurdu.<br />

CPM ile direkt olarak iletişim hâlinde olmaya ve<br />

birlikte çalışmaya başladık. İzmir’de bir danışman<br />

ekibinin bulunuyor olması da bizim için bir<br />

avantaj oldu.<br />

İş hayatınızda başarınızı etkilediğini<br />

düşündüğünüz özellikleriniz sizce neler?<br />

İş hayatıma ortaklarımla birlikte başladım.<br />

Hâlâ birlikte devam ediyoruz. Ortaklık kültürü<br />

diye bir şey olduğuna inanıyorum. Bu kültürü<br />

benimsemiş kişilerin, şirketlerin yönetiminde<br />

daha başarılı olacağına inanıyorum. İyi bir<br />

dinleyiciyim. Herkesi dinlerim.<br />

Son yıllarda teknoloji denince en çok<br />

duyduğumuz konu başlıklarından biri Endüstri<br />

4.0. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?<br />

Verimliliği artıran ve hayatı kolaylaştıran her<br />

gelişme gibi bu teknoloji de hızla yayılıyor<br />

ve büyüyor. Yakın gelecekte, şu an henüz<br />

düşünülmemiş daha bir çok alanda ve sektörde<br />

yer bulacağına inanıyorum. 4.0 Sanayi Devrimi’<br />

nin sadece sanayiciler olarak bizleri değil,<br />

eğitim sektörünü de zorlayacağı ve geliştireceği<br />

anlamına geliyor. Yani insanlık teknolojiyi,<br />

teknoloji de insanlığı geliştirmeye devam ediyor.<br />

Bilim ve teknoloji bahsinde bizim izleyeceğimiz<br />

yol sizce ne olmalı?<br />

En önemli hazırlık fikrî hazırlıktır. Türkiye’ deki<br />

sanayi kuruluşları olarak, Endüstri 4.0 konusunda<br />

vizyonel bir bakış açısına sahip olmalıyız.<br />

Ülkemizde bu vizyona ve güce sahip firmalar<br />

vardır. Endüstri 4.0 konulu forum, eğitim, portal<br />

vb. etkinlikler yapılıyor. Ancak, bu teknolojinin<br />

öncüsü olan ülkelere yetişebilmemiz için de çok<br />

hızlı hareket edilmesi gerektiği de bir gerçek.<br />

Siz bilişim ve teknolojiyi kendi şirketinizde<br />

hangi seviyelerde kullanıyorsunuz?<br />

Üretimimizi bize bağlı çalışan fason<br />

imalatçılar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu<br />

firmaların kapasiteleri ve ölçekleri farklılık<br />

gösteriyor. Özellikle sıralamanın üzerinde<br />

yer alan firmalarda, hem iletişim/haberleşme<br />

alanında, hem de üretim süreçlerinde bilişim<br />

ve teknoloji ürünleri kullanılmaktadır. Teknoloji<br />

ve bilim, kaliteli eğitim olmadan gelişemez<br />

değil mi? Özellikle üniversitelerde verilen<br />

bilişim teknolojileri eğitimlerinin kalitesinin ve<br />

kapsamının artırılması gerekiyor. Bu alanda<br />

özel sektör ile birlikte çalışarak öğrencileri<br />

gerçek hayata, gerçek projelere uyumlandıracak<br />

uygulamalı eğitimlere ağırlık verilmeli.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|53|<br />

www.erphaber.com.tr


Yuki, Login <strong>ERP</strong> ile daha kontrol<br />

edilebilir bir yapı hedefliyor<br />

Yuki Endüstriyel Makineler ve Motor Sanayi AŞ’nin finans departmanında başlayan<br />

yolculuğunu, her departmanla ilgilenerek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı<br />

noktasına getiren, Zeynep Germi ve Login Yazılım <strong>ERP</strong> Çözümleri Danışmanı Ahmet<br />

Savaş Göktürk ile Yuki’nin kurumsal kaynak planlaması yazılımlarına olan yaklaşımı<br />

ve hedefleri üzerine konuştuk.<br />

Bizlere Yuki’den bahsedebilir misiniz?<br />

Germi: Yuki hazır giyim dikiş makinelerinin ayak<br />

ve motorları ile ticaret hayatına atıldı diyebiliriz.<br />

Daha sonrasında ithalat yapılarak dikiş makineleri<br />

satın aldık. Günümüzde dikiş makinelerinin ayak<br />

imalatını halen sürdürmekteyiz lakin bu artık bizim<br />

için iş kolumuzun küçük bir kısmını oluşturuyor.<br />

Nicelik bazında değerlendirdiğimizde dikiş makinesi<br />

üretiminde lider konumdayız. 2005 yılında ise<br />

benzinli ürünlerle başlayıp daha sonrasında ağırlıklı<br />

olarak elektrikli motosikletler üreterek, bu pazara<br />

da giriş yaptık ve şu anda Türkiye’de birçok noktada<br />

bayilerimiz aracılığıyla satış yapmaktayız.<br />

Büyük firmaların sıklıkla sorunlarla karşılaştığı<br />

alanların başında depolama süreci geliyor. Siz<br />

bu konuda çözüm desteğini Login aracılığı ile<br />

sağlıyorsunuz. Depolama süreçlerinizde Login<br />

desteği size ne gibi avantajlar sağladı?<br />

Germi: Aslına bakarsanız bizim Login kullanıcısı<br />

olmamız yeni bir durum değil, uzun süredir Login<br />

Yazılım’dan destek almaktayız. Söylediğiniz üzere<br />

büyük firmaların en çok sorun yaşadığı alanlardan<br />

biri depolama sürecidir çünkü satışlar arttıkça yeni<br />

bir sisteme ihtiyaç duyuyorsunuz. Biz bu konuda<br />

oldukça şanslıydık, Login iş yapımızı süreçlere<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|54|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


entegre hale getirmek için bizlere yardımcı oldu.<br />

Aynı zamanda konfeksiyon dikiş makinelerinin<br />

servis hizmetini de sağladığımız için çağrı merkezi<br />

ve servis takip ayağına ihtiyaç duyduk. Başından<br />

bu yana projemiz standartların dışındaydı ve Login<br />

tamamen bize özgü bir yapı sunarak iş süreçlerimizi<br />

sorunsuz biçimde ilerletmemize olanak sağladı.<br />

Depolarınızın yapısından ve koşullarından kısaca<br />

bahsedebilir misiniz?<br />

Germi: Toplamda 32 bin metrekare bir alana<br />

sahibiz fakat bu alanın<br />

çoğunluğunu depo olarak<br />

kullanmaktayız. Aynı zamanda<br />

yedek parça deposu olarak<br />

kullandığımız binamızın küçük<br />

bir kısmını ofis alanı olarak<br />

kullanmaktayız. İstanbul’daki<br />

depomuz için ana depo<br />

diyebiliriz. Aynı zamanda<br />

Trakya Serbest Bölge’de<br />

10 bin metrekare bir depo<br />

alanına sahibiz ama henüz bu<br />

alanı çok aktif kullanmıyoruz.<br />

Özetlemek gerekirse;<br />

konfeksiyon dikiş makineleri<br />

deposu, motosiklet depoları<br />

ve bu iki grubun yedek<br />

parçalarına ait dört farklı<br />

depomuz var.<br />

Depo sayınızın fazla<br />

olması sonucu karşılaştığınız<br />

güçlükler konusunda Login’in<br />

nasıl bir yardımı oluyor?<br />

Germi: Bizler için en önemli depolar bahsettiğim<br />

yedek parça depoları oluyor. Yine depolama<br />

sistemine en çok ihtiyaç duyduğumuz nokta da<br />

yedek parça depolarıdır. Bir dikiş makinesinin 500<br />

parçadan oluştuğunu düşünürseniz, aynı zamanda<br />

bizim de 500’den fazla çeşidimiz olduğunu göz<br />

önünde bulundurduğunuz takdirde çok fazla<br />

çeşitle karşı karşıya kalıyoruz. Login bu noktada bir<br />

çalışma yaparak, her şeyin sisteme kayıtlı olduğu<br />

bir yapı elde etmemizi sağladı. Bu sayede bir parça<br />

istenildiği zaman, sipariş fişini hazırlayarak rafa gidip<br />

onu bulabiliyoruz.<br />

Depolarınız arasındaki iletişim konusunda Login’in<br />

sağladığı avantajlar nelerdir?<br />

Germi: Bazı ürünlerimizin özel işlemlere tabi<br />

tutulması gerekiyor. Dolayısıyla depolar arasında bir<br />

yolculuğa çıkıyor diyebiliriz. Depolar arası olan bu<br />

transferlerin takibi kuşkusuz ki bizler için oldukça<br />

değerli bu noktada yazılımın desteğini almak işimizi<br />

kolaylaştırıyor.<br />

Peki, Depolama süreçleri için ihtiyaç duyduğunuz<br />

başka bir sistem oluyor mu?<br />

Germi: Depolama sürecimiz için şuan başka<br />

bir sistem kullanmıyoruz. Yalnız ileriye dönük<br />

hedeflerimiz arasında sayımı kolaylaştırmak<br />

bulunuyor. Bu konuda bir çalışma yapmak istiyoruz.<br />

Login için Yuki süreci nasıl<br />

ilerlemekte?<br />

Göktürk: Zeynep hanımın<br />

da dile getirdiği üzere<br />

firmaların büyüdükçe<br />

raporlama konusunda yaşadığı<br />

sıkıntılar sonucu aksiyon<br />

alma hızının düştüğünü<br />

gözlemleyebiliyoruz. Biz<br />

Login Yazılım olarak yaşamın<br />

kendisi gibi <strong>ERP</strong> sistemlerinin<br />

de değişime karşı koymayan,<br />

değişimle dönüşen,<br />

dönüştükçe müşterilerimize<br />

eşsiz bir uyum sağlayan<br />

yapılar olması gerektiği<br />

inancındayız. Login <strong>ERP</strong><br />

projeleri canlıya geçiş sonrası<br />

kullanıcıların beklentilerine<br />

yönelik veya stratejik yeni iş<br />

modellerinin takip edilmesiyle<br />

ek geliştirmelerin veya<br />

yeni uyarlamaların sisteme<br />

dâhil edilmesi sayesinde<br />

her zaman mümkün bir hale geliyor. Ve Yuki’de<br />

de bu tür ihtiyaçlar doğmuştu. Bu süreçte Login<br />

olarak tamamen konsolide rapor ve özel projeler<br />

konusunda entegre bir sistem sunduk. Firmada<br />

neler olup bittiğini tamamen Login <strong>ERP</strong> üzerinden<br />

gördükleri ve yönettikleri bir sistem söz konusu.<br />

Ve ayrıca yeni projeleri de değerlendirip, yazılım<br />

üzerinde yapacağımız geliştirmeleri de belli planlar<br />

dâhilinde Zeynep Hanım’ın da desteği ile başarıyla<br />

sürdürmekteyiz. Kendisine bu vesileyle ayrıca<br />

teşekkürlerimi sunmak isterim.<br />

Son olarak Yuki’nin gelecek planları arasında<br />

sayabileceğiniz ilk madde nedir?<br />

Germi: Savaş Bey ile sıklıkla konuştuğumuz<br />

bir hedefimiz var. Tüm sistemlerimizi web bazlı<br />

hale getirerek daha kontrol edilebilir bir sistemi<br />

hedeflemekteyiz.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|55|<br />

www.erphaber.com.tr


Uyumsoft’un, Türkiye yapılanmasından bahseder<br />

misiniz?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Ülkemizin yazılım, danışmanlık<br />

ve i-Dönüşümde lider firması Uyumsoft Bilgi<br />

Sistemleri ve Teknolojileri AŞ olarak, 1996 yılında<br />

İstanbul’da faaliyetimize başladık. 2013 yılından<br />

itibaren merkez ofisimiz Yıldız Teknik Üniversitesi<br />

(YTÜ) Teknoparkı’nda bulunuyor. İstanbul’un<br />

yanı sıra, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’de<br />

ofislerimiz mevcut. 20 yıldır ülkemizin yanı sıra,<br />

Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerde başarılı projelere<br />

imza atıyoruz. 500’ün üzerinde Kurumsal İş<br />

Sistemleri (<strong>ERP</strong>, CRM, HRM, BI vd) projelerini<br />

hayata geçirdik ve Cloud Erp’de sektörün<br />

öncüsüyüz. Türkiye’nin i-Dönüşüm Mimarı<br />

olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bilet vd<br />

uygulamalarında 5.000’nin<br />

üzerindeki müşteriye lider<br />

entegratör firma olarak<br />

hizmet veriyoruz. Ekosistemimizdeki<br />

150 iş<br />

ortağımızla birlikte, özel<br />

sektör ve kamuda lider<br />

projeleri hayata geçiriyoruz.<br />

Uyumsoft olarak, iş<br />

dünyasının ihtiyaç duyduğu<br />

yetenek merkeziyiz. Aynı<br />

zamanda, Uyum Akademi<br />

olarak üniversite-sanayi<br />

işbirliği kapsamında,<br />

birçok üniversiteden<br />

yüzlerce öğrenciye<br />

eğitim vererek istihdama<br />

katkı sağlamaktayız,<br />

Start-up projelerini<br />

desteklemekteyiz.<br />

Uyumsoft’un 6 ofisinde,<br />

150 uzman mühendis<br />

kadromuzla hizmet<br />

veriyoruz. ISO 9001,<br />

ISO27001, ISO 22301, ISO<br />

10002, ISO 20000, ISO<br />

22301 vd sertifikalarına<br />

sahibiz.<br />

Uyumsoft’un ürettiği<br />

Kurumsal İş Sistemleri<br />

hakkında bilgi verebilir misiniz?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft Kurumsal İş<br />

Sistemleri; işin tüm standart süreçlerini, yerel<br />

mevzuata ve uluslararası finansal raporlama<br />

standartlarına uygun olarak, internet bazlı tek<br />

bir enformatik sistemde; sürdürülebilirlik, karlılık,<br />

verimlilik esneklik, operasyonel hız, v.d. hedefleri<br />

ve parametreleri ile kayıtlanarak yönetildiği,<br />

literatürdeki <strong>ERP</strong>; CRM, HRM, CMMS, v.d.<br />

bileşenleri bütünleştiren (4,000+ işlem) bir<br />

framework olarak tasarlanmıştır.<br />

Bu tanım yatay iş konularını, dikey iş alanlarını<br />

ve entegrasyon/bilgilendirme uygulamaları olarak<br />

şunları kapsamaktadır: Bütçe, Finans, BI İş zekası,<br />

Veri Ambarı, Karar Destek Analitikleri, Çizelgelenmiş<br />

Raporlama, Risk ve Performans, İşgücü ve Alt<br />

Yüklenici Özlük Takip, Bordro, Malzeme ve Depo,<br />

Satınalma, İleri Düzey Planlama, Üretim ve Kalite,<br />

Bakım ve İdame, Satış ve Pazarlama, Mobil, Sıcak<br />

Satış Uygulamaları, CRM Müşteri İlişkileri, Satış<br />

Sonrası Hizmetler, Teknik Servis, Dış Ticaret, Sabit<br />

Kıymetler, Gayri/Menkul, AVM, OSB Utility Abone,<br />

Araç Filo ve Servis Yönetimi, B2B Kurumdan<br />

Kuruma i-Ticaret, Tedarikçi/Bayi Portalı, EDI, Web<br />

Servisleri, Mobil Uygulamalar, Banka ve e-Devlet<br />

Entegrasyonları, e-imza, iMutabakat, MTHS iŞirket<br />

ile tüm iDönüşüm entegrasyonlarını (e-Fatura,e-<br />

Arşiv,e-Defter, e-Bilet vd) kapsamaktadır.<br />

Türkiye’nin Enformasyon Toplumuna doğru<br />

iDönüşümü kapsamında, iş dünyasının merkezinde<br />

yer alan iDönüşüm uygulamalarının kayıt düzeninde<br />

artık, “Uyumsoft, Güvenilir<br />

iDönüşüm Hizmet Sağlayıcı<br />

Entegratör İş Ortağı”nızdır<br />

ve işin sürekliliğinde<br />

anahtar önemdedir.<br />

Uyumsoft Kurumsal İş<br />

Sistemleri’nin yazılım dili<br />

ve mimarisi hakkında bilgi<br />

verebilir misiniz?<br />

Hüseyin ŞAHİN: .Net<br />

platformunda, framework<br />

3.5 da, c# programlama<br />

dilinde, çok katmanlı olarak,<br />

Object – Oriented yapıda<br />

geliştirilmiştir.<br />

Uyumsoft <strong>ERP</strong> nin fark<br />

yaratan özellikleri nelerdir?<br />

Hüseyin ŞAHİN:<br />

Uyumsoft yatay işlevsel<br />

uygulama mimarilerinin<br />

(<strong>ERP</strong>, CRM, HRM,<br />

SCM, v.d.) ötesinde, işi<br />

farklı beklentilere göre<br />

bütünleştiren işlevsel<br />

bileşenler halinde<br />

yerleştirmektedir. Global<br />

<strong>ERP</strong>, CRM, HRM ürün<br />

sunucularının yerleştirme<br />

projelerindeki dünya<br />

ölçeğindeki yaygın başarısızlıklarının tersine;<br />

Uyumsoft’un %91 oranında proje başarısı vardır.<br />

Sektörel Çözümleriniz var mı?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft Kurumsal İş<br />

Sistemleri, elektrik-elektronik, metal, otomotiv yan<br />

sanayi, makine, plastik, gıda, mobilya, perakende<br />

gibi 45+ dikey sektörde kullanılmaktadır.<br />

Bir <strong>ERP</strong> yazılımının Esnek olması Uyumsoft için ne<br />

ifade eder?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft Kurumsal İş<br />

Sistemleri, esneklik parametreleri şunlardır; işin<br />

gerekli tüm süreçlerini kapsayan, beklenti ve işlevsel<br />

çerçeve yerleştirmeyi adım adım örgütleyerek,<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|57|<br />

www.erphaber.com.tr


hızla kullandıracak projelendirme, toplam edinme<br />

maliyetini ölçeklendiren lisanslama, yerleştirme,<br />

eğitim, destek ve danışmanlık gibi süreçleri<br />

kapsamaktadır.<br />

<strong>ERP</strong> Kurulum ve Danışmanlık Destek süreçleriniz<br />

hakkında bilgi verebilir misiniz?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri<br />

i-Dönüşüm metodolojisi aşağıdadır:<br />

1.İş modeli tasarımı<br />

• Tedarik, Üretim/Hizmet ve Gelir modeli<br />

• Kavramsal<br />

• Mantıksal<br />

• Operasyonel Süreç Analizi<br />

2.Enformatik tasarım<br />

• İşlevsel (functions, features) Tasarım<br />

• İş Sistemi –İşlevsel Uygulamalar, <strong>ERP</strong>, CRM,<br />

HRM vb<br />

• ICT -Mobil Erişim, Bilgi Güvenliği<br />

• iDönüşüm –İş teknolojisi ile ICT örtüştürme<br />

3.Yönetişimin örgütlenmesi<br />

• Yerleştirme projesinin planlanması, Proje<br />

ekibinin yönetiminin teşkili<br />

• Politikaların belirlenmesi, Parametrelerin<br />

tanımlanması, Kuralların ve şartların yerleştirilmesi<br />

• Yetkilendirme, delegasyon, İşlem bazlı gözetim<br />

• Çizelgelenmiş/Raporlama<br />

• İş Bütünleştirme, entegrasyon<br />

• Mantıksal/Testler<br />

4.Yönetişimin sürdürülmesi<br />

• Bakım Destek<br />

• Eğitim Danışmanlık<br />

• Denetim/Audit<br />

Türkiye’deki <strong>ERP</strong> sektörünün gidişatı hakkında<br />

neler düşünüyorsunuz?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Ülkemizde, <strong>ERP</strong> pazarı,<br />

olgunlaşma sürecini yaşamaya başlamıştır.<br />

Sektörlerin ihtiyaç duyduğu; yazılımlar ve<br />

danışmanlıklar netleşmektedir. Kendini geliştiren,<br />

teknolojilere uyum sağlayan, ekonomik gelişmeleri<br />

takip eden, dünyada ve Türkiye‘de olup bitenleri<br />

erken farkeden yazılım ve danışmanlık firmaları;<br />

çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu yazılım ve<br />

danışmanlıkları, uyarlamayı gerçekleştirmektedir.<br />

Nitekim bu süreçlere cevap veremeyen yazılım ve<br />

danışmanlık firmalarının ise, oyundan düşmekte<br />

olduğunu görmekteyiz. Devam eden birkaç yıl<br />

içerisinde, sektördeki ana oyuncular netleşmiş<br />

olacaktır.<br />

Türkiye <strong>ERP</strong> pazarındaki rekabet hakkındaki<br />

düşünceleriniz ve önerileriniz nelerdir?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Ülkemizdeki yerli <strong>ERP</strong><br />

firmaları; geçtiğimiz 10 yılda, güncel teknolojileri<br />

anlayarak, onların getirmiş olduğu fırsatları iyi<br />

kullanmaktadır. Süreç yönetimi ve iyileştirmelerde,<br />

dünya standartlarının istemiş olduğu talepleri ve<br />

yaklaşımları öğrenmiş durumdadır. Hızlı düşünme,<br />

çevik hareket ve çok çalışma ile kendilerini Türkiye<br />

pazarında ve bölge coğrafyasındaki ülkelerde bir<br />

değer olarak kabul ettirmişlerdir. Global firmaların<br />

marka gücü, zaman zaman yerli firmalara üstünlük<br />

sağlayabilmektedir.<br />

Bir firma neden <strong>ERP</strong> kullanmalıdır?<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|58|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


Hüseyin ŞAHİN: İşletmeler; <strong>ERP</strong>, CRM,<br />

HRM, SCM, v.d. iş sistemlerindeki işlevselliği<br />

bütünleştirecek kolay yerleştirilen, öğrenilen ve<br />

kullanılan, değiştirilip dönüştürülebilen tek bir<br />

bütünleşik Kurumsal İş Sistemi’ne sahip olmalıdır.<br />

Böyle bir sisteme sahip olmazlarsa, iş süreçlerini<br />

yönetmeleri imkansız hale gelecektir.<br />

Sizce Bir <strong>ERP</strong> yazılımına karar vermeden önce<br />

firmaların değerlendirmesi ve araştırması gereken<br />

en önemli 3 konu nedir?<br />

Hüseyin ŞAHİN:<br />

1.TOC toplam edinme maliyetinin tüm unsurları<br />

tanımlanmış olmalıdır: lisans, yerleştirme (adam/<br />

gün), sürdürme (bakım ve destek, modifikasyon,<br />

ekgeliştirme);<br />

2.Kurumsal İş Sistemi işlevselliğini B2B ortamında<br />

bütünleşik olarak içermelidir: <strong>ERP</strong>, CRM, HRM ve<br />

SCM;<br />

3.Referans proje, kapsam, süre, maliyet ve<br />

sürdürme bilgisi…<br />

<strong>ERP</strong> seçim sürecindeki firmalara tavsiyeleriniz<br />

nelerdir?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Dünya şirketi v.s. konularını<br />

bir kenara bırakıp, sunucuların bu ülkedeki en<br />

az bir referansının proje kapsam ve süre bilgisini<br />

maliyetiyle birlikte edinmelidir ve ziyaret edip<br />

kullanıcılarla konuşarak soruşturmalıdır.<br />

Rakamlar ile Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve<br />

Teknolojileri AŞ<br />

UYUMSOFT :<br />

• Kuruluş 1996<br />

• 150 + kişi uzman mühendis kadro<br />

• 6 Şube İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat,<br />

Bakü<br />

<strong>ERP</strong>:<br />

• 500+ <strong>ERP</strong> Proje,<br />

• 45+ Sektör ,<br />

• 25.000+ Kullanıcı,<br />

Kamu:<br />

• 10+ Devlet Projesi,<br />

• 100.000+ Kullanıcı,<br />

• Günlük 1.000.000+ İşlem<br />

iDönüşüm:<br />

5000+ Müşteri<br />

70 + Sektör<br />

200 + Yazılım Entegrasyon<br />

Aylık 2.000.000+ İşlem<br />

Uyumsoft iş birlikleri :<br />

• Yazılım Çözüm Ortağı 100+<br />

• Servis Sağlayıcı 45+<br />

• Danışman İş ortakları 50+<br />

• Finans Kuruluşları 15+<br />

Hüseyin ŞAHİN – Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve<br />

Teknolojileri AŞ Genel Müdürü<br />

huseyin.sahin@uyumsoft.com.tr<br />

Son olarak <strong>ERP</strong> seçimi yapacak firmalara<br />

UYUMSOFT Kurumsal İş Sistemleri çözümününün<br />

doğru bir seçim olduğunu nasıl anlatırsınız?<br />

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft, sonuç odaklı ve<br />

her şartta projeyi bitirmeye çalışan, müşterisini<br />

anlamayı ön planda tutan bir ilişki yönetimi<br />

gerçekleştirmektedir.<br />

Uluslararası tecrübeyi ve iş yönetim sistemini;<br />

Türk firmalarının çalışma standartlarına göre revize<br />

etmiştir ve firmalara uyarlayarak sonuçlarını da<br />

almış bir firmadır.<br />

Her 10 müşterisinden 7’sinin başka bir<br />

müşterinin tavsiyesi ile seçtiği Uyumsoft’ta, müşteri<br />

memnuniyeti %91 olarak gerçekleşmektedir.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|59|<br />

www.erphaber.com.tr


<strong>ERP</strong>’de bir şeylerin yanlış gitmesi<br />

nelere sebep olur?<br />

Şu an kullandığınız <strong>ERP</strong> çözümünüz işletmenize gerçekten bir çözüm sunuyor mu?<br />

Yoksa o da problemin bir parçası mı?<br />

Potansiyel müşterilerin abas <strong>ERP</strong>’yi firmalarında uygulamak için bizle bir araya<br />

geldiklerinde, bizim çözümümüze geçiş yapmadan evvel hep 3 farklı yazılım<br />

ortamından geldiklerini fark ettik. Gelin iş dünyasının bu koşullar altında karşı karşıya<br />

kaldıkları her durum ve sorunun tam olarak neler olduklarını inceleyelim:<br />

1. HERHANGİ BİR <strong>ERP</strong> SİSTEMİNE SAHİP<br />

OLMAMAK<br />

abas, bir <strong>ERP</strong> çözüm sağlayıcısı olarak ürününün<br />

gücüne inanmaktadır. Her ne kadar üretim ya<br />

da dağıtım yapan bir işletmenin <strong>ERP</strong> yazılımı<br />

kullanmayacak olması tuhaf olarak gözükse de,<br />

bu fikir <strong>ERP</strong> alma isteksizliği ya da bu yazılımların<br />

önemini kavramamış olmamakla daima alakalı<br />

değildir. Aslında, bir işletmenin ilk defa <strong>ERP</strong> üstüne<br />

gitmesi genelde bir iç genişlemenin ya da makul<br />

oranlarda daha güvenilir prosesler geliştirme<br />

ihtiyacının bize sinyalini vermektedir.<br />

Software Advice’ın 2015 yılında yaptığı bir<br />

araştırmaya göre, <strong>ERP</strong> yazılımı yatırımı yapmaya<br />

girişen işletmelerin üçte ikisi daha önce bütünleşik<br />

bir <strong>ERP</strong> çözümüne hiç sahip olmamış. Satın alanların<br />

da hemen hemen onda üçü ise işletmelerinin<br />

büyümesi noktasında <strong>ERP</strong> çözümlerine yönelmişler.<br />

Diğer önemli sebeplerin ise, müşteri ilişkilerini daha<br />

da geliştirmek ve tüm çalışanlar için departmanlar<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|60|<br />

arası bilgi akışını daha da şeffaf kılmak olduğu<br />

söylenebilir.<br />

Bunların yanında, zenginleme ve de çıtayı<br />

yukarı taşıma noktasında, doğru <strong>ERP</strong> seçimini<br />

gerçekleştirmek işletmelerdeki karar mercilerini bazı<br />

açılardan zora sokabilir. Akan birçok işin yanında, tüm<br />

iş fonksiyonlarını destekleyen bir <strong>ERP</strong> sistemi seçimi<br />

işletmeyi ağır bir yük altına sokup akışın kitlenmesine<br />

sebebiyet verebilir.<br />

2. BİRBİRİNE BAĞLI OLMAYAN 3. PARTİ<br />

YAZILIMLARA SAHİP OLMAK<br />

Hiçbir işletme bir gecelik başarı hikâyesi sonucunda<br />

bulunduğu yere gelmemiştir. Safha safha gelişen<br />

işletmeler zamanla şöyle bir paradigma içine<br />

düşerler: Farklı bileşenlerden oluşan <strong>ERP</strong> sistemleri<br />

birçok farklı yazılımı bünyesinde bulundurarak farklı<br />

seviyelerde birlikte çalışma kabiliyeti sunarlar. Bazı<br />

bileşenler diğerleri ile uyum gösterirken bazıları<br />

göstermez.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


Bu noktada “Parçalı <strong>ERP</strong>” kullanımına geçmeleri<br />

işletmelerin başlarına neler getirir diye sorabiliriz.<br />

Yeni başlayanlar için kurumsal bilgi kanalları<br />

dosya formatları uyumsuzluğu ile tıkanabilir.<br />

Gerçek zamanlı olarak şirket çapında özgürce bilgi<br />

paylaşımının sıkıntıya girmesi fonksiyonlar arası<br />

beraber çalışmayı tıkayıp vergi meselelerine dair<br />

önemli verilerin toplanmasını zorlaştırılabilir. Dahası,<br />

parçalı <strong>ERP</strong> çözümleri verileri izole edilmiş bir şekilde<br />

tutarak, süreç optimizasyonunu veya iletişimsizliği<br />

bozma girişimlerini önleyebilir. Böylelikle işletmeler<br />

KPI yaratmak ya da analitik araştırma yapmak<br />

için istedikleri verilere ulaşamama durumunda<br />

aşamayacakları camdan bir duvar inşa etmiş olurlar.<br />

Ek olarak, çalışanların farklı yazılım ortamlarında<br />

eğitim almaları vakit alacaktır ve her yeni sistem<br />

insan kaynaklı hata risklerini<br />

arttırıp özel bilgi kümeleri<br />

oluşmasına sebebiyet verecektir.<br />

3. ‘EV YAPIMI’ YA DA<br />

YILLANMIŞ BİR <strong>ERP</strong> YAZILIMI<br />

SAHİBİ OLMAK<br />

“Biz bunu hep bu şekilde<br />

yaptık” birçok işletme için<br />

oldukça tehlikeli bir cümledir.<br />

Lakin işletme bünyesinde<br />

gerçekleştirilen <strong>ERP</strong> çözümleri<br />

hakkındaki konuşmalarda da en<br />

az bir kere kesin duyabileceğiniz<br />

bir fikir kalıbıdır.<br />

Bu cümle “Ev yapımı” <strong>ERP</strong><br />

yazılımlarına gönderme yapar<br />

ki parçalı şekilde çalışan <strong>ERP</strong> yazılımları ile aynı<br />

problemleri paylaşırlar. Mesela departmanlar<br />

arası eşzamanlı veriye erişememe gibi. Hepsi bir<br />

yana, asıl problem noktaları ise <strong>ERP</strong> uzmanlarınca<br />

gerçekleştirilmemiş olmalarıdır.<br />

En azından üçüncü parti yazılım geliştiricileri<br />

parçalı <strong>ERP</strong> sistemlerinin uygulama tasarımında<br />

tecrübeye sahiptirler. Bu sayede işletmeler, farklı<br />

başarı seviyelerinde bunların birbirleriyle olan<br />

entegrasyonunu sağlayabilmektedir. “Ev yapımı”<br />

<strong>ERP</strong> yazılımlarında ise genelde veri ile iş yapan<br />

şirketlerin sahip olmadan yapamadığı bazı özellikler<br />

eksiktir: Özelleştirme kolaylığı, değerli üçüncü<br />

parti yazılımlarla entegrasyon esnekliği ve tedarikçi<br />

desteği. Dahası, ev yapımı <strong>ERP</strong> çözümleri genelde<br />

veriyi biriktirmenizi tavsiye eder, bu da bilgi<br />

paylaşımını kısıtlar. Ayrıca aynı verilerin çoğalmasıyla,<br />

gereksiz veri yığınlarının oluşmasına sebebiyet<br />

verirler.<br />

ABAS, BU ÜÇ YAZILIM ORTAMI İÇİN NELER<br />

SUNMAKTADIR?<br />

Yeni başlayanlar için – belki söylemeye gerek yok<br />

ama, biz yine de söyleyelim – Kurumsal Kaynak<br />

"abas sadece esnek<br />

ve özelleştirilebilir bir<br />

yazılım sunmakla kalmaz,<br />

eğitimler düzenleyerek<br />

abas <strong>ERP</strong> paketi hakkında<br />

iş liderlerinin daha<br />

fazlasını öğrenmelerini<br />

sağlayıp, uzmanlarımız<br />

ve aynı vizyonlara olan<br />

profesyonellerle beraber<br />

çalışmalarını sağlar."<br />

Planlama hakkında hiçbir şey yapmamak yerine, abas<br />

<strong>ERP</strong>’yi işinize entegre etmek size büyük bir avantaj<br />

sunar.<br />

Asıl gerçek ise piyasa rekabetinin ne yöne doğru<br />

inovasyon yapacağına karar veremeyen şirketler<br />

için beklemeyip, yoluna hızla devam edenlerle<br />

ilerlemesidir. abas <strong>ERP</strong> tüm departmanların birbirine<br />

bağlı olduğu merkezi bir ağ kurarak, işletmenizi, daha<br />

şeffaf kaynak kontrolü sağlayan, gerçek zamanlı veri<br />

paylaşımı ve de gelişmiş otomasyon kabiliyetleri ile<br />

pekiştiği bir seyahate çıkartır.<br />

Modüler ve konfigürasyon içerikli yapısı sayesinde,<br />

abas <strong>ERP</strong> mümkün olduğunca makul maliyetlerle<br />

bünyesindeki birçok farklı uygulamayı işletmelere<br />

sağlamaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse:<br />

Satış planlama, CRM, satış sonrası servis süreçleri<br />

yönetimi, satınalma gibi. Hatta<br />

parçalı <strong>ERP</strong> kullanımını terk<br />

eden ama istediği üçüncü parti<br />

yazılımlar ile halen devam etmek<br />

isteyen işletmeler için de abas<br />

<strong>ERP</strong>, sayıları sürekli artan birçok<br />

popüler uygulama ile beraber<br />

çalışıp tam entegre <strong>ERP</strong> sistemi<br />

için ihtiyaçlarınızı gidermektedir.<br />

Son olarak, işletmeler abas<br />

<strong>ERP</strong> ile çalıştıklarında, modern<br />

sanayici ve girişimcilerin<br />

isteklerini sağlayacak zeki<br />

profesyoneller takımından tam<br />

olarak istifade edebileceklerdir.<br />

abas sadece esnek ve<br />

özelleştirilebilir bir yazılım<br />

sunmakla kalmaz, eğitimler düzenleyerek abas<br />

<strong>ERP</strong> paketi hakkında iş liderlerinin daha fazlasını<br />

öğrenmelerini sağlayıp, uzmanlarımız ve aynı<br />

vizyonlara olan profesyonellerle beraber çalışmalarını<br />

sağlar.<br />

Kurumsal <strong>ERP</strong> sizle çalışıp, size karşı<br />

çalışmamalıdır. Eğer bu üç senaryodan birinin<br />

biraz olsun sizden bahsettiğini düşünüyorsanız,<br />

abas <strong>ERP</strong>’nin iş hayatınızın işleyişini nasıl yeniden<br />

şekillendirebileceğini düşünmenizin vakti gelmiş<br />

olabilir.<br />

abas Hakkında<br />

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla<br />

danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta<br />

Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan<br />

abas, ürünü olan abas <strong>ERP</strong> ile müşterilerine<br />

standart <strong>ERP</strong> modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri<br />

İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps,<br />

BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme),<br />

DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi,<br />

Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop<br />

çözümlerini de sunmaktadır.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|61|<br />

www.erphaber.com.tr


Bulut Bilişim:<br />

Bir Maliyet Oyunundan<br />

Ezber Bozan İş Yapış<br />

Biçimlerine<br />

KOBİ'ler Türkiye’de yalnızca maliyetlerini düşüren bir araçtan ziyade bir<br />

inovasyon olanağı olarak bulutun gücünden yararlanmaya nasıl başlıyor?<br />

IBM TÜRK BULUT BİLİŞİM KIDEMLİ<br />

DANIŞMANI BORA TAŞER<br />

Bulut hizmetleri, son yıllarda Küçük ve Orta Ölçekli<br />

İşletmeler (KOBİ'ler) arasındaki popülerliğini önemli<br />

ölçüde artırdı. Bulut platformları, küçük işletmeler<br />

ile yeni kurulan işletmeler için donanıma, yazılımlara<br />

veya teknik yeteneklere başlangıçta yatırım yapılmasını<br />

gerektirmeyen güvenli, ölçeklenebilir bir BT altyapısı<br />

üzerinde çeşitli iş uygulamalarına ve araçlarına erişim<br />

olanağı sunuyor. Bunlar aynı zamanda KOBİ'lerin,<br />

donanım ve şirket içi kaynak becerilerine sermaye<br />

yatırımı yapmaya gereksinim duymaksızın hizmetlere<br />

hızla erişmesine imkân tanıyor.<br />

Tüm BT sistemlerinin çevrimiçi olması ve küçük<br />

işletmelerin farklı ofisler arasında ve sınır aşırı olarak<br />

gerçek zamanlı işbirliği içerisinde çalışabilmesi gibi<br />

ek avantajları ve aynı zamanda BT kaynaklarının<br />

gereksinim duyulduğu şekilde artırılması veya<br />

azaltılması sayesinde sağladığı ek esneklikle birleşen<br />

maliyetten ve zamandan tasarruf avantajları, bulutun<br />

benimsenmesinde önemli rol oynuyor.<br />

Sermaye giderlerini önemli ölçüde azaltma<br />

becerisinin KOBİ'lerin bulutu tercih etmesine<br />

neden olan ilk etkenlerden biri olduğuna hiç şüphe<br />

yok... Artık şirket içerisindeki veri merkezlerinin<br />

bakımını gerçekleştirmeniz gerekli değil ve veri<br />

merkezi için ayırdığınız fiziksel alanı başka amaçlarla<br />

kullanabiliyorsunuz. Bulut 1.0 günlerinde, bu tamamen<br />

sunucu birleştirme ve sanallaştırma ile maliyetin<br />

düşürülmesiyle ilgiliydi. Bulut 2.0, ciro artışına odaklı<br />

daha stratejik bir bileşeni oyuna dâhil ediyor. Tepkisel<br />

olan maliyet düşürme yaklaşımından, proaktif olan<br />

dijital dönüşüm yaklaşımına geçişi yansıtıyor ve<br />

kuruluşların yalnızca maliyetleri düşürmesine değil,<br />

aynı zamanda yeni gelir kaynakları yaratmasına ve<br />

rekabet gücünü artırmasına olanak sağlıyor.<br />

İleri görüşlü kuruluşlar, bulutun sunduğu sayısız<br />

iş inovasyonu fırsatlarından yararlanmaya başladı.<br />

2017 yılında, bulut üzerinde 'doğan' uygulamaların<br />

sayısı giderek artacağı ve yeni uygulamaların %35'i<br />

bulutun olanak sağladığı kesintisiz teslimattan<br />

yararlanacağı öngörülüyor. Burada özellikle Türkiye’ de<br />

son zamanlarda sayıca hızla artan oyun ve uygulama<br />

geliştirme şirketlerinin liderliği elden bırakmadığını<br />

görüyoruz. Sadece Türkiye’ de bugün 500’ün üstünde<br />

firmanın, Android ve IOS tabanlı uygulamalarını aktif<br />

olarak Bulut Platformların üzerinde geliştirdikleri ve<br />

hatta bu uygulamaların birçoğunu da bu platformlar<br />

üzerinden host ettiklerini görebiliyoruz. Böylelikle bu<br />

firmalar Sermaye tarafında %40’ a, çalışan maliyeti<br />

tarafında %32’ ye ve enerji maliyetleri tarafında da<br />

%78’ e varan tasarruflar sağlarken diğer yandan<br />

büyüme ve gelen yüklerini anlık olarak eşit ve daha<br />

esnek modelde dağıtabilme imkanına da sahip<br />

oluyorlar. Bu da bu tür firmaların piyasadaki rekabet<br />

güçlerini ciddi oranda artırmış oluyor.<br />

Günümüzde, bulut alanında genel olarak üç<br />

tip yenilikçi bulunuyor. Bunlar, KOBİ'lerin değer<br />

zincirlerini, iş çevikliklerini ve değişen müşteri<br />

taleplerini hızla karşılama kapasitelerini gerçek<br />

anlamda etkilemek amacıyla bulutu nasıl kullandıklarını<br />

yansıtıyor.<br />

Bu yenilikçiler arasında, bizim kısaca "Optimize<br />

Ediciler" olarak tanımladığımız ilk grup, bulutu<br />

sundukları değeri iyileştirmek ve aynı zamanda<br />

kuruluşlarının verimliliğini artırmak için kullanıyor.<br />

Türkiye’de birçok kuruluş, özellikle ürün geliştirme ve<br />

test ortamlarını buluta taşıyarak yeni ürün geliştirme<br />

sürecinde en uzun ve zahmetli adım olan test ve<br />

validasyon adımlarını gerek altyapı katmanında çok<br />

hızlı ortam tedariği ile gerekse de tedarik edilen<br />

ortamlar için kendilerini sahip olma maliyetinden<br />

kurtararak test ve validasyon süreçlerini çok daha hızlı<br />

ve çok daha düşük maliyetlerle tamamlayabiliyorlar.<br />

Bu süreç sonunda bulutun getirdiği avantajları gören<br />

ve test eden şirketler, gerçek üretim ortamlarının<br />

da buluta taşınması ile ilgili somut adımlar atmaya<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|62|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


aşlıyorlar. Bunu örneklemek gerekirse, özellikle<br />

son dönemlerde birçok <strong>ERP</strong> kullanıcısı firmanın, <strong>ERP</strong><br />

ortamlarını tamamen test ve geliştirme ortamları ile<br />

birlikte buluta taşıyarak eleman ve altyapı tarafında<br />

ciddi maliyet düşüşleri ve çeviklik elde ettiklerini<br />

görebiliyoruz.<br />

İkinci grup, bulutun benimsenmesi aracılığıyla<br />

müşteriye sunulan değeri önemli ölçüde artıran<br />

ve bunun sonucunda yeni gelir akışları yaratan ve<br />

hatta mevcut sektör ekosistemi içerisindeki rollerini<br />

değiştiren "Yenilikçiler" grubu... Burada verilecek en<br />

uygun örneği, Türkiye’ de kendi BT operasyonları için<br />

veri merkezi yatırımı yapmış ancak bu yatırımı gelir<br />

getirici bir kanal yapısına dönüştürmeyi başarmış bazı<br />

organizasyonlar oluşturuyor. Bu organizasyonlara<br />

kendi iştiraklerine bulut hizmetleri veren çeşitli<br />

Holding şirketleri, finans sektörüne bulut hizmetleri<br />

sunacak olan güvenilir finans kuruluşlarını örnek<br />

gösterebiliriz. Bu organizasyonlar, temelde en iyi<br />

bildikleri işin yanında artık birer bulut servis sağlayıcısı<br />

rolünü de üstlenerek bulut pazarında diğer servis<br />

sağlayıcılar gibi yerlerini almayı hedefliyorlar.<br />

Üçüncü grup ise sundukları değeri önemli ölçüde<br />

farklılaştırmak ve aynı zamanda yeni müşteri<br />

gereksinimleri, segmentleri ve hatta yeni sektör değer<br />

zincirleri yaratmak için bulutu kullanan "Devrimciler"<br />

grubu…. Bu grup, BT harcaması bakımından en hızlı<br />

büyüyen bulut tabanlı uygulama pazarlarından biri<br />

olarak ön plana çıkıyor ve KOBİ'lerin de <strong>2016</strong> yılında<br />

önemli ölçüde büyüyecek segmentlerden biri olacağı<br />

tahmin ediliyor. Türkiye’ de yeni ve katma değerli bulut<br />

servislerinin hayata geçirilmesi hala beklenenin çok<br />

daha gerisinde gerçekleşiyor. Sektör spesifik katma<br />

değerli ürün ve servislerin bulut tabanlı olarak sektöre<br />

kazandırılmasına verilebilecek en kıymetli örneklerden<br />

biri, bu sene EuroCloud Ödüllerinde en innovatif bulut<br />

hizmetini kazanan CloudArena olarak karşımıza çıkıyor.<br />

Bu tür startup firmaları, Türkiye’ de devlet desteği<br />

ve karşılıksız teşvik kredileri ile daha da güçlenerek<br />

yurtdışı pazarlarda da rekabetçi olabilmeleri için ihtiyaç<br />

duydukları cansuyuna ulaşabiliyorlar.<br />

GÜNÜMÜZÜN BEŞ İNOVASYON ALANI:<br />

Müşterilere küresel erişim sağlanması – Bulut<br />

aracılığıyla inovasyon müşterileri, iş ortaklarını ve diğer<br />

paydaşları bir araya getiriyor. Ayrıca, kaynaklarının<br />

sınırlı olması nedeniyle KOBİ'lerin çok çevik bir şekilde<br />

çalışması gerekiyor ve mali bildirimlerin, çalışma zaman<br />

çizelgelerinin, tekliflerin buluta yüklenmesi ekiplerin bu<br />

öğelere herhangi bir yerden erişmesine ve bu öğeleri<br />

ülkenin ya da dünyanın diğer ucundaki meslektaşları<br />

ve müşterileri ile paylaşmasına olanak sağlıyor.<br />

Girişin önündeki engellerin yıkılması – Bulut<br />

teknolojileri, KOBİ'lerin pazarlara erişmek için<br />

gereksinim duydukları sermaye harcamalarını ve<br />

fiziksel altyapıyı önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca,<br />

kognitif bilişim gibi en son teknolojileri anında<br />

erişebilecekleri şekilde parmaklarının ucuna getiriyor.<br />

Önemli örneklerden biri, fiziksel bir alan yerine<br />

çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen sanal etkinliklere<br />

veya fuarlara yönelik eğilimin giderek artması olabilir.<br />

Bir diğeri, hem perakendecilik sektöründe hem de<br />

tüketici davranışında pek çok yönden devrim yaratan<br />

ve yenilikçi fikirlere sahip daha küçük oyuncuların<br />

daha büyük rakiplerle eşit şartlarda rekabet<br />

edebilmesine olanak sağlayan çevrimiçi alışveriş... Aynı<br />

şekilde bu, teknolojiye erişimi de demokratik hale<br />

getiriyor. Artık kuruluşların kognitif bilişim gibi en son<br />

teknolojilere erişmek için çok büyük veri merkezlerine<br />

ya da çok yüksek miktarda sermayeye sahip olması<br />

gerekli değil. Bulut, bu teknolojileri herhangi bir<br />

yerdeki, herhangi bir kişinin parmaklarının ucuna<br />

getiriyor.<br />

Yeni fikirlerin test edilmesi/denenmesi için işbirliğine<br />

dayalı yöntemler – Bulutun hem iletişimi hem de<br />

işbirliğini iyileştirme şekline ilişkin örneklerden biri,<br />

yeni uygulamaların kullanıma sunulmadan önce,<br />

kavram aşamasında paylaşılmasına ve test edilmesine<br />

olanak sağlayan DevOps yaklaşımı. DevOps, yazılım<br />

geliştiricilerin ne ürettiklerini müşterilerine gerçek<br />

zamanlı olarak göstermelerine ve uygulamalar ile<br />

hizmetleri hızla geliştirmek için zamanında geribildirim<br />

almalarına olanak sağlıyor. Bu şekilde, geliştirme<br />

sürecindeki darboğazları azaltma, müşterilerin<br />

gereksinimlerini daha hızlı bir şekilde karşılama, aynı<br />

zamanda yazılımların oluşturulma, test edilme ve<br />

yayınlanma sıklığını ve güvenilirliğini artırabiliyorlar.<br />

Şirketler, DevOps yaklaşımı aracılığıyla uygulamaların<br />

daha hızlı yayınlanmasına olanak sağlayarak rekabet<br />

güçlerini artırabiliyorlar. Aynı zamanda, herhangi bir<br />

sermaye gideri söz konusu olmadığından hataların<br />

marjinal maliyetlerini azaltabiliyorlar. Bu sayede bulut,<br />

kuruluşların deneylere yönelik çok daha fazla toleransa<br />

sahip olmasına olanak sağlıyor.<br />

Fikirlerin pazara daha hızlı sunulması – KOBİ'lerin<br />

bulut aracılığıyla toplayabildiği veriler, bu firmaların<br />

yeni fikirleri ve ürünleri pazara sunarken daha hızlı<br />

yanıt vermesine ve daha rekabetçi olmasına olanak<br />

sağlıyor. KOBİ'ler, müşteri gruplarına ilişkin öngörüleri<br />

dâhili paydaşlarla ve iş birimleriyle paylaşarak<br />

müşterilerinin gereksinimlerine ve tercihlerine ilişkin<br />

daha kapsamlı bir anlayış elde edebiliyor ve aynı<br />

zamanda ürünleri pazara daha hızlı ve çok daha hedefli<br />

bir biçimde sunabiliyorlar. Ayrıca, bulut üzerinden<br />

Twitter, hava durumu ya da diğer türdeki yapısal<br />

olmayan verileri de elde edebiliyorlar.<br />

Uzun vadeli rekabet avantajı için öngörülerin açığa<br />

çıkarılması – Tüm sektörlerde rakiplere karşı avantaj<br />

elde edilmesi için bulut ve kognitif bilişim kullanılıyor.<br />

Örneğin, gelişmiş analitik ve kognitif, otomobil<br />

üreticilerinin sürücü ve araç verilerini tahmine dayalı<br />

araç bakımı için eyleme dönüştürülebilir öngörüler<br />

haline getirmesine yardımcı olurken, bankaların da<br />

daha iyi müşteri öngörüleri sayesinde çevrimiçi ve<br />

mobil bankacılık hizmetlerini hızlandırmasına yardımcı<br />

oluyor.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|63|<br />

www.erphaber.com.tr


Üretimde Büyük Veri<br />

Üretim süreçlerinde büyük veri ilkelerinin uygulanması işletmelerin zamanında ve<br />

doğru verilere ulaşmalarını sağlayarak, üretkenlik ve finansal kazançların önündeki<br />

kilitleri açabilir. Büyük verinin nasıl eyleme dönüştüğünü görmek için iki kuramsal<br />

kullanım durumunu ele alalım:<br />

Süreç optimizasyonu için büyük veri: Özel<br />

imalat yapan bir üretici hayal edelim. Müşteri<br />

siparişleri, depo envanterleri ve üretim<br />

hatlarından entegre bir şekilde toplanan data,<br />

süreçleri optimize etmek için yapılandırılmış<br />

verileri kullanır. Bu sistem doğru parçanın doğru<br />

zamanda ve doğru süreçte kullanılmasını sağlar.<br />

Büyük veri yıllardır birikmiş veriler, tedarik zinciri<br />

raporları, envanter değerleri, satış siparişleri<br />

ve pazar trendleri gibi unsurları da göz önünde<br />

bulundurarak bu sistemi bir parça daha yukarı<br />

taşır. Örneğin, yılın farklı zaman aralıkları için<br />

yürürlükte olan ortalama proje sayılarınız gibi<br />

anahtar ölçümler tanımlamanız ile, bakım ve<br />

onarım planları için yoğun zamanlar yerine<br />

projelerin daha az olduğu periyotları tercih<br />

edebilmeniz işlerinizin aksamadan devam<br />

etmesine olanak sağlayacaktır.<br />

Doğru veri üretim sektöründe harika bir<br />

katalizör olabilir.<br />

Bu sadece basit bir örnekti. Bir ürün üretilene<br />

kadar, müşterinin satış süreci içerisinde yaptığı<br />

değişikliklerin ne sıklıkla geldiğinin belirlenmesi<br />

gibi, bu ve benzeri vakalar çoğaltılabilir. Verilerin<br />

yapılandırılmasıyla birlikte müşterilerinizden<br />

gelen siparişlere göre üretim döngünüz üzerinde<br />

en uygun düzenlemeleri ve tanımlamaları<br />

yapabilirsiniz, bu durum gerekli esnekliği<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|64|<br />

sağlamak için yeni bir iş akışı oluşturmaktan<br />

çok daha basittir. Büyük veri size tüm iş<br />

operasyonlarınızı kapsayacak hayati bir kavrama<br />

yeteneği sunar, daha net ve kesin iş süreçleri<br />

yaratmanıza olanak sağlar.<br />

Uzun vadeli planlama için büyük veri: Özel<br />

imalat yapan üreticinin kendi ürünü için şimdiki<br />

kullanımından daha verimli olabilecek bir fikir<br />

peşinde olduğunu düşünün. Ürünlerini kullanan<br />

müşterileri sosyal medya sitelerinden, blog<br />

yazılarından veya başka mecralardan takip<br />

edebilir. Zaman içerisinde, bu anlayış üreticilere<br />

müşterilerinin ürünlerini nasıl kullandıklarına dair<br />

toplanan yapılandırılmış veriler ile muhtemel<br />

müşteri ihtiyaçlarını belirlemede yardımcı<br />

olur. Aynı zamanda bu, üretim stratejisini<br />

daha yukarıya taşıyacak, eklenen taktiksel<br />

geliştirmeler ve kullanılan trendler ile birlikte<br />

üretim kapasitesini de artıracaktır.<br />

Büyük veriyi mümkün olan tüm fonksiyonlar<br />

için kullanmak zorunda değilsiniz, ancak<br />

uluslararası olmak; kendi stratejilerinize büyük<br />

veri analiz prensiplerini uyarlayabilmek ile<br />

ilgilidir. Bu da size işlerinizi mümkün olabilecek<br />

en yüksek kavrama yeteneği yolunda yardımcı<br />

olacaktır.<br />

Büyük veride öne çıkan yeni veri tipleri<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


İşletmeler yıllardır anketler, mali raporlar ve<br />

diğer formlardan verilerini ediniyorlar. Bu veriler<br />

karar alma noktasında işletmeler için kullanışlı<br />

olabilirler ancak bunlar sadece resmin ufak<br />

bir parçasıdır. Müşterilerin bir organizasyon<br />

hakkında ne düşündüğüyle ilgili derin analizler,<br />

personellerin nasıl çalıştığı ve ekipmanların nasıl<br />

etkin kullanıldığıyla ilgili zengin veri gruplarından<br />

bilgi toplanabilir. Büyük veri bu tür bilgi<br />

depolarını en uç noktasına kadar derinlemesine<br />

araştırır. Büyük veri stratejilerini ele alırken<br />

yararlanılabilecek bir kaç bilgi tipi şunlardır:<br />

IoT Verisi: Sensörler ve izleme cihazları<br />

gibi aygıtlar yardımı ile Nesnelerin İnterneti<br />

Teknolojisi – IoT ile bilgi toplanır ve büyük veri<br />

stratejilerinde kullanılan en popüler araçtır.<br />

Örneğin, varlık yönetimi stratejilerinizi optimize<br />

etmenizi sağlayan, ekipmanlarınızın farklı<br />

parçalarının ne sıklıkla kullanıldığı gibi verileri<br />

gerçek zamanlı olarak edinebilirsiniz.<br />

Sosyal İçerik: İşletmeler<br />

sosyal medyada, forum<br />

sitelerinde veya benzeri<br />

web kanallarında ne<br />

zaman kendileri hakkında<br />

konuşulduğunu saptayabilmek<br />

için zaman zaman veri<br />

madenciliği araçlarını<br />

kullanabilir. Bu, doğrudan<br />

ve güvenilir bir müşteri<br />

geribildirimi sağlamaz<br />

ancak, yine de kendi<br />

stratejik planlarını yukarıya<br />

taşımalarında yardımcı olur.<br />

Mobil Veri: Akıllı telefonlar ve tabletler gibi<br />

cihazlardan elde edilen metin mesajları, lokasyon<br />

bilgisi veya diğer veri tipleri işletmelerde hayati<br />

öneme sahiptir. Nesnelerin İnternetinde<br />

olduğu gibi, bu bilgiler birçok değişik formatta<br />

oluşur ve bu oluşan veriler farklı departmanlar<br />

tarafından kullanılabilir. Bu yeni veri gruplarına<br />

buz dağının sadece görünen kısmı denebilir.<br />

Yapılandırılmamış veriler doğal bir form, dizilim<br />

üzerinde bir alanla eşleşmeyen her türlü bilgiyi<br />

içermektedir. Günümüzde, analiz araçları<br />

bahsedilen veri gruplarındaki anahtar kelimeleri<br />

ve eğilimleri daha yetkin tespit edebilir hale<br />

geldi. Böylece, firmalara da operasyonel değer<br />

yaratacak yeni fırsatlar oluşturmak için bu<br />

verileri kullanmak kaldı.<br />

Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış bir<br />

kaynaktan gelip gelmediğine bakılmaksızın<br />

mümkün olan en iyi bilgiye erişerek stratejik iş<br />

kararları hakkında ve her gün bilgilendirilme –<br />

işte bu nihayetinde büyük verinin ne olduğudur.<br />

BÜYÜK VERİNİN TÜM<br />

AVANTAJLARINDAN YARARLANIN<br />

Büyük veride, verilerin miktarları ve bu<br />

verilerden elde edilen bilginin eyleme<br />

dönüştürülmesi gereksinimi organizasyonları<br />

zorluklarla karşı kaşıya getirir. İş zekası<br />

gibi çözümler farklı veri gruplarının temel<br />

trendlerini tanımlamada yardımcı olurlar. Aynı<br />

zamanda, <strong>ERP</strong> yazılımı firmalara, kullanıcıların<br />

oluşturdukları iş hatları üzerinden verileri<br />

paylaşabilme, farklı tarafların da bu bilgilerden<br />

yararlanabilme imkanını verir.<br />

Büyük veri, adından da anlaşılacağı üzere,<br />

büyüktür. Bunu amaçlarınız doğrultusunda<br />

oldukça geniş bir aralıkta kullanabilirsiniz.<br />

Büyüklüğünün sizi boğmasına<br />

izin vermeyin. Her olası<br />

fonksiyon için büyük veriyi<br />

kullanmanız gerekmez.<br />

Ama, stratejik açıdan büyük<br />

veri analitiği ilkelerinin<br />

uygulanması konusunda<br />

kararlı olmak, işiniz için<br />

mümkün olduğunca en<br />

mantıklı şekilde, bilgilerden<br />

değer elde etmenize yardımcı<br />

olabilir. Üreticiler için bu<br />

genellikle varlık yönetimi,<br />

personel kullanımı ve<br />

üretim iş akışlarını geliştirmek adına, günlük<br />

iş uygulamalarına daha derin bir anlayış<br />

kazandırmak için veri setlerini kullanmak<br />

anlamına gelir.<br />

abas Hakkında<br />

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla<br />

danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta<br />

Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan<br />

abas, ürünü olan abas <strong>ERP</strong> ile müşterilerine<br />

standart <strong>ERP</strong> modüllerinin yanı sıra CRM<br />

(Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler,<br />

Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama<br />

Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi),<br />

Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter<br />

ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|65|<br />

www.erphaber.com.tr


Yetişkinler; Kumar, Ergenler; Sosyal Medya, Çocuklar; Oyun Bağımlısı<br />

CEBİMİZDEKİ BAĞIMLILIK:<br />

İNTERNET<br />

Günümüzde özellikle ergenlik çağında daha sık görülen internet bağımlılığı; sosyal<br />

izolasyon, toplumdan uzaklaşma, depresyon, anksiyete bozuklukları, obezite gibi<br />

birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İnternetin bağımlılığa dönüşmemesi için<br />

ebeveynlere büyük görev düşüyor. Ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımlarını<br />

yasaklama yerine çocuklarına internet kullanımında içerik ve zaman sınırlamaları<br />

getirebileceklerini hatırlatan Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Psikiyatri<br />

Uzmanı Dr. Murat Altın, bağımlılık seviyesine ulaşan durumlarda ise ilaç ve<br />

psikoterapi tekniklerinin yararlı olabileceğinin altını çiziyor.<br />

Artık internet evden veya internet kafelerden<br />

bilgisayar yardımıyla girilen bir mecra olmaktan çıkıp<br />

akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlarla birlikte<br />

bir sosyal yaşam alanı haline dönüştü. Bu sayede<br />

insanlar her türlü bilgiye daha kolay, rahat ve ucuz<br />

olarak ulaşmaya başladı. Gündelik alanda çok fazla<br />

zaman ve emek kaybına yol açan birçok bürokratik<br />

işlem internet üzerinden yapılmaya başlanması da<br />

insanların hayat kalitesini arttırdı. Diğer bir yandan<br />

sosyal medyanın hızlı gelişimiyle birlikte insanlar<br />

arasındaki iletişim için kritik bir araç oldu. Artık<br />

okulda, evde, toplu taşımada Türkiye’nin hatta<br />

dünyanın her köşesinden insanların neler yaptığını<br />

öğrenir hale geldik. Bunun sonucu olarak da<br />

sosyal medya giderek mahalle, komşuluk, akrabalık<br />

gibi sosyal iletişimlerin kurulup, dostlukların ve<br />

sohbetlerin yapıldığı ortamların yerine geçmeyi<br />

başladı. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı<br />

belki günde birçok kez “like” ederken, yüz yüze<br />

görüşmemeye başladık. Yaşanan bu değişimin bir<br />

sonucu olarak ortaya çıkan internet bağımlılığı<br />

sorununu Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi<br />

Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın anlattı.<br />

“İnternet bağımlılığı kişinin internet kullanmaya<br />

karşı gelen isteği durduramaması, internet aşırı<br />

kullanımına bağlı hem psikolojik hem de fiziksel<br />

sorunlar yaşaması ve bu durumun bir sonucu<br />

olarak sosyal, mesleki veya akademik işlevselliğinin<br />

azalması tanımlanabilir. Türkiye İstatistik Kurumu<br />

(TUİK) verilerine göre, Türkiye’de hane halkının<br />

yarısı internete erişebiliyor. En sık internet<br />

kullanımı 16-24 yaş grubundaki kişilerde olmasına<br />

karşın 6 yaşından itibaren internet kullanımının<br />

başladığı görülüyor. Ülkemizde özellikle üniversite<br />

öğrencilerinde yapılan çalışmalar, ergenlerin yaklaşık<br />

yüzde 10’unun internet kullanımına bağlı psikolojik<br />

sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Kişilerin yaş<br />

ve internet kullanım alanlarındaki farklıklara göre<br />

değişik bağımlılık tipleri görülebiliyor. Özellikle<br />

erişkinlerde internet üzerinden kumar bağımlılığı<br />

daha sık olarak karşımıza çıkarken; ergenlerde sosyal<br />

medya bağımlılığı, çocuklarda ise internet üzerinden<br />

oynanan oyunlara bağlı sorunları daha sık ortaya<br />

çıkıyor..<br />

BAĞIMLI KİŞİ TOPLUMDAN UZAKLAŞIR<br />

İnternet bağımlısı olan kişilerde internete<br />

bağlanılan sürenin artmasıyla birlikte günlük<br />

yaptıkları rutin işler için ayırdıkları zamanı azalmaya<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|66|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi


aşlar. İnternet bağımlılığında görülen bu kötü zaman<br />

kullanımı mesleki ve akademik başarıda bozulmaya<br />

neden olabilir. Örneğin bir öğrenci yapması gereken<br />

ödevleri, çözmesi gereken testleri aksatmaya ve<br />

hatta yapmamaya başlar. Bunun sonucu olarak<br />

okulda sorunlar ortaya çıkabilir ve öğrenci okuldan<br />

giderek uzaklaşabilir. İnternet kullanımının artmasıyla<br />

birlikte kişilerin sosyal iletişimlerinde zayıflama<br />

ve buna bağlı olarak sosyal izolasyon, toplumdan<br />

uzaklaşma da başlar. Ayrıca yapılan klinik çalışmalar,<br />

internet bağımlığının kişilerde depresyon, anksiyete<br />

bozuklukları, fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı<br />

obezite gibi birçok sağlık sorununa neden olduğunu<br />

ortaya koyuyor.<br />

SOSYAL BEĞENİLME ÖNEMLİDİR<br />

Günlük hayatta ev, mahalle, okul gibi yeni bir sosyal<br />

ortam olan sosyal medyada paylaşılan bir resmin<br />

daha çok kişi tarafından beğenilmesinin yaşattığı haz<br />

duygusu, internet üzerinden oynanan bir oyunda<br />

daha yüksek seviyelere ulaşmanın diğer arkadaşlar<br />

tarafından takdir edilmesi, çocuk ve ergen için<br />

sosyal bir başarıdır. Bu durum zaman zaman annebabalar<br />

tarafından çok önemsenmeyebilir. Ancak<br />

unutulmamalıdır ki, yeni alınan arabanın diğer iş<br />

arkadaşları üzerinde yarattığı etki, yeni saç renginin<br />

diğer insanlar tarafından fark edilip beğenilmesi<br />

yetişkinler için nasıl önem taşıyorsa sosyal beğenilme<br />

de gençler ve çocuklar için önemlidir.<br />

KAYGILARINIZI PAYLAŞIN<br />

Anne ve babalar internetteki tehlikeler konusunda<br />

haklı kaygılara sahip olabilir.<br />

Bununla beraber, bu derece<br />

yaygın kullanılan bir sosyal<br />

ortamdan çocuğu özellikle<br />

de bir ergeni soyutlamak<br />

günümüzün sosyal<br />

yaşantısıyla uyumsuz<br />

olacaktır. Ebeveynlerin<br />

yasaklama yerine<br />

kaygılarını çocuklarıyla paylaşmaları<br />

ve bu konularda hiç çekinmeden kendileriyle<br />

iletişimde olabileceklerini söylemeleri daha<br />

büyük yarar sağlar. Sosyal medyayı<br />

çocuklarıyla birlikte takip etmeleri<br />

ise çocukların internette<br />

karşılaşabilecekleri tehditleri<br />

anlamalarına yardımcı<br />

olur. İnternet üzerinden<br />

oynanan bir oyunu zaman<br />

zaman birlikte oynamak,<br />

sosyal medyada kendi<br />

çocuklarını takip etmek,<br />

zaman zaman beğenmek<br />

gibi davranışlarla aynı<br />

sosyal ortamı paylaşmak<br />

bu iletişimi arttıracaktır.<br />

YASAK ÇÖZÜM DEĞİL<br />

Çocuklarda özellikle akademik başarının düştüğü<br />

dönemlerde, çoğu ebeveyn internet kullanımını<br />

yasaklama yoluna gider. Ancak bu durum anne ve<br />

babanın çocuğuyla olan iletişimde yeni bir çatışmaya<br />

yol açabilir. Bunun sonucunda okuldaki sorunlara,<br />

bir de evdekiler eklenmiş olur. Böyle durumlarda<br />

ebeveynler yasaklama yerine zaman yönetimi<br />

konusunda çocuklarıyla konuşabilir, hatta beraber<br />

bir planlama yaparak anlaşamaya varabilir. Böylelikle<br />

çocuk diğer birçok arkadaşının kullandığı sosyal<br />

ortamdan tamamen kopmadan, belli süreler sonunda<br />

yoksunluk yaşamadan internet kullanmayı öğrenmiş<br />

olacaktır. Çocuklar internet kullanım süresinin<br />

sınırlanmasına olumsuz yanıt verebilir veya süre<br />

konusunda ebeveynlerle tartışabilir. Bu durumda<br />

hem annenin hem de babanın varılan anlaşma<br />

ve koyulan kurallar konusunda sağlam bir tutum<br />

göstermesi gerekir.<br />

PSİKİYATRİK YARDIM ŞART<br />

İnternet bağımlılığı tedavisinde de diğer birçok<br />

bağımlılık sorununda olduğu gibi hem ilaç hem de<br />

psikoterapi teknikleri yarar sağlar. İnternet bağımlısı<br />

kişilerin psikiyatrik yardım alması önem taşır.<br />

Özellikle çocuk ve ergenlerde internet kullanımı ile<br />

sorunların çözümünde öncellikli olarak bu sorunun<br />

üzerine düşünülmesi gerekir. Çocukların ve gençlerin<br />

içinde bulundukları depresif bir süreç hem onların<br />

kendilerini daha yalnız hissetmelerine hem de öz<br />

saygılarında belirgin azalmaya neden olur. Böyle bir<br />

durumda depresyonda olan bir çocuk ve ergenin<br />

internet kullanımının artması<br />

ve bağımlılık düzeyine<br />

ulaşması muhtemeldir.<br />

Buna benzer bir şekilde<br />

sosyal fobisi olan bir<br />

ergen, “daha güvenli”<br />

olarak algıladığı<br />

internet üzerinden sosyal iletişimi tercih<br />

edebilir. Bunun sonucu olarak da internet<br />

bağımlılığı ortaya çıkmaya başlar ve<br />

sosyal ortamlarda yaşadığı anksiyete<br />

giderek artar. Böyle bir durumda<br />

altta yatan psikiyatrik sorunun<br />

çözümüyle internet bağımlılığının<br />

belirtilerinde de belirgin bir<br />

düzelme görülebilir.”<br />

Medical Park<br />

Gaziosmanpaşa Hastanesi<br />

Psikiyatri Uzman<br />

Dr. Murat Altın<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|67|<br />

www.erphaber.com.tr


Dijital Şirketler ve Yeni Nesil <strong>ERP</strong>’ler<br />

Kurumsal iş çözümleri de dijitalleşme süreci ile uyumlu olmalı. <strong>ERP</strong><br />

yazılımları şirketlere verimli ve daha etkin çalışma düzeni sağlama<br />

hedefinin yanında şirketlerin dijitalleşme sürecine de destek vermeyi<br />

üstlenmesi gerekiyor.<br />

Kurumsal Kaynak Planlama (<strong>ERP</strong>) çözümlerinin<br />

ilk çıkış tarihinden itibaren oldukça uzun zaman<br />

geçti, şu ana kadar teknolojinin hızlanarak<br />

değişimine hep ayak uydurdular. Şimdi <strong>ERP</strong>’ler<br />

için çok daha büyük bir değişim söz konusu.<br />

Bugün şirketleri etkileyen, değişime zorlayan<br />

olgu değişken müşteri beklentilerine hızlanarak<br />

cevap verebilmektir hiç kuşkusuz. <strong>ERP</strong> yazılımları<br />

bu yeni modeli anlamak ve buna bir çözüm<br />

üretmek zorunda.<br />

Dijital bir şirket olmak için şirket içinde ve<br />

dışında büyük bir dönüşüm yapılmasını gerektirir.<br />

Hâlbuki, şirketler bilişim teknolojilerine yönelik<br />

altyapı yatırımlarını yenilediklerinde, dijitalleşmiş<br />

oldukları yanılgısına kapılıyorlar.<br />

Dijital dönüşüm, iş modelinizi değiştirmeden<br />

mevcut süreçlere yeni teknolojiyi uygulamak<br />

anlamına gelmez. Bu ancak şirketin çalışma<br />

biçimini de değiştirmek ile mümkün olabilir.<br />

Endüstri 4.0 akımıyla ile birlikte dijitalleşmenin<br />

gittikçe arttığı bir Dünya’da mevcut iş yapma<br />

modellerinin değişmemesi düşünülemez.<br />

Gelecekte dijitalleşmiş fabrikalar, müşterilerin<br />

beklentilerini ve ihtiyaçlarını tahmin ederek veya<br />

öğrenerek neyi nasıl üreteceklerine kendileri<br />

karar verecekler.<br />

Günümüzde bazı şirketlerde dijital dönüşüm<br />

süreci için vizyoner üst kadrolar oluşturulmaya<br />

başlandı bile. Şirketlerde dijital stratejileri<br />

belirleyen ve dijitalleşme sürecinden sorumlu üst<br />

düzey yöneticilere CDO (Chief Digital Officer)<br />

ünvanı veriliyor.<br />

Şirketlerin dijitalleşme sürecinde başarılı<br />

olabilmeleri için sadece kadrolaşmaları yeterli<br />

değil tabi ki, bunun yanında bazı yönlerini<br />

de geliştirmeleri gerekiyor. Farklı sektörlerin<br />

dijitalleşme ihtiyaçları da farklı olmak ile beraber,<br />

işe müşteriye yönelik faaliyetlerin ve süreçlerini<br />

yeniden yapılandırılması ile başlanabilir.<br />

“- Dijitalleşme, yenilikçi iş yaklaşımları ile şirkete<br />

değer katacak dönüşüm sürecidir: Yeni ürün ve<br />

hizmetleri geliştirebilmek için şirket kaynaklarını<br />

daha etkin ve hızlanarak kullanmaktır.”<br />

Göker Sarp<br />

<strong>ERP</strong> Komitesi Koordinatörü<br />

www.erphaber.com.tr<br />

|68|<br />

Türkiye’nin ilk <strong>ERP</strong> e-dergisi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!