gada_parskats_web

v.vesperis

gada_parskats_web

Augstākais vidējais atalgojums 2015. gadā bija AS “Reverta”

koncernā – 40 296 EUR. Nākamais augstākais vidējais atalgojums

bija VAS “Elektroniskie sakari” – 31 531 EUR, VAS “Latvijas gaisa

satiksme” – 31 522 EUR, AS “Air Baltic Corporation” – 30 503 EUR

gadā.

Attēls Nr. 8. Kapitālsabiedrību veiktās iemaksas budžetā, miljoni EUR

Dividendes

2015. gadā dividendēs valstij izmaksāti 127 miljoni EUR, kas

ir par 16,1 miljonu jeb 14,5% vairāk nekā 2014. gadā. Vislielākās

dividendes izmaksāja mežsaimniecības un lauksaimniecības,

enerģētikas un sakaru nozares kapitālsabiedrības.

Attēls Nr. 7. Kapitālsabiedrību izmaksātās dividendes par iepriekšējo

pārskata gadu, miljoni EUR

Kapitālsabiedrību saņemtais budžeta finansējums 6

Attēls Nr. 9. Kapitālsabiedrību saņemtais budžeta finansējums,

miljoni EUR

2015. gadā kapitālsabiedrību saņemtais finansējums sastādīja

kopā 558 miljonus EUR. Lielāko daļu finansējuma saņēma veselības

aprūpes, transporta un uzglabāšanas nozares.

Kapitālsabiedrību veiktās iemaksas valsts budžetā 5

2015. gadā kapitālsabiedrību veiktās iemaksas budžetā

sastādīja kopā 815,2 miljonus EUR. Lielākās iemaksas budžetā

veica transporta un uzglabāšanas, enerģētikas, mežsaimniecības

un lauksaimniecības nozares.

5

Nodokļi, nodevas un dividendes.

6

Budžeta dotācija un cits tiešais vai netiešais (piemēram, uz līguma pamata,

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums, mērķdotācija obligātā iepirkuma

komponentes pieauguma ierobežošanai) valsts budžeta finansējums.

11

More magazines by this user
Similar magazines