gada_parskats_web

v.vesperis

gada_parskats_web

Veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrības

Tabula Nr. 29. Veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrību darbības rādītāji

Valsts kapitāla daļas veselības aprūpes nozarē 2015. gadā

Kapitālsabiedrības

nosaukums

SIA “Rīgas Austrumu

klīniskā universitātes

slimnīca”

VSIA “Paula Stradiņa

klīniskā universitātes

slimnīca”

VSIA ”Bērnu klīniskā

universitātes

slimnīca”

VSIA “Rīgas

Psihiatrijas un

narkoloģijas centrs”

VSIA

“Traumatoloģijas un

ortopēdijas slimnīca”

Darbības joma

Daudzprofilu slimnīca,

kas sniedz ambulatoro un

stacionāro medicīnisko palīdzību

un nodarbojas ar pētniecību

Ambulatorā, stacionārā un

terciārā medicīniskā palīdzība

Ambulatorā un stacionārā

medicīniskā palīdzība un

neatliekamā palīdzība bērniem

Ambulatorā, stacionārā un

terciārā medicīniskā palīdzība

personām, kurām konstatēti

psihiskās slimības vai uzvedības

traucējumi. Veic alkohola un

narkotisko vielu ietekmes

ekspertīzes

Specializēta slimnīca kaulu un

mīksto audu ārstēšanai traumu

gadījumā; ortopēdiskā un

mugurkaula ķirurģija

Apgrozījums,

EUR ‘000

Peļņa/

zaudējumi,

EUR ‘000

Aktīvi kopā,

EUR ‘000

Darbinieku

skaits

Kapitāla daļu

īpatsvars

94 129,5 -4 973,5 98 612,5 4 543 100%

81 503,5 152,8 104 719,0 2 926 100%

33 965,6 3,7 60 958,4 2 013 100%

12 438,7 39,9 25 059,7 900 100%

11 640,3 -82,0 11 089,1 466 100%

VSIA “Nacionālais

rehabilitācijas centrs

“Vaivari””

VSIA “Daugavpils

psihoneiroloģiskā

slimnīca”

VSIA “Slimnīca

“Ģintermuiža””

VSIA “Strenču

psihoneiroloģiskā

slimnīca”

VSIA "Aknīstes

psihoneiroloģiskā

slimnīca"

Medicīniskā palīdzība personām,

kurām nepieciešama otrā posma

medicīniskā rehabilitācija

Stacionārā un sekundārā

ambulatorā medicīniskā

palīdzība un aprūpe personām,

kurām konstatēti psihiskās

slimības vai uzvedības

traucējumi

Stacionārās un ambulatorās

psihiatriskās un narkoloģiskās

palīdzības sniegšana akūtu un

hronisku slimību un traucējumu

diagnostikā, ārstēšanā un

pacientu rehabilitācijā

Psihiatriskās un psihofiziatriskās

palīdzības sniegšana akūtu

un hronisku psihisko slimību

diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē

un pacientu rehabilitācijā,

ilgstošu sociālās aprūpes

un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu sniegšana

Ilgstoši garīgi slimojošu,

terapeitiski rezistentu pacientu

ārstēšana un rehabilitācijā

9 058,5 10,9 9 211,1 426 100%

7 111,2 7,0 18 673,4 594 100%

5 220,3 162,2 14 183,7 489 100%

4 549,5 47,4 7 217,7 347 100%

3 317,5 2,6 6 913,8 292 100%

Citas veselības

aprūpes nozares

kapitālsabiedrības

- 6 967,4 7,1 16 282,3 605 -

47

More magazines by this user
Similar magazines