Views
2 years ago

საქართველოს პარლამენტის მერვე მოწვევა 2012-2016

საქართველოს პარლამენტის მერვე მოწვევა 2012-2016

საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა დემურ ბაშელეიშვილი DEMUR BASHELEISHVILI დაბადების თარიღი: 06.01.1943 განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სპეციალობა: ფერწერა, გრაფიკა, მონუმენტური ხელოვნება კვალიფიკაცია: მხატვარ-ფერმწერი, პედაგოგი მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი სპეციალობა: ჟურნალისტიკა სახვითი ხელოვნების პროფესორი საქარ თველოს ჰუმანიტარულ და სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემიის ნამ დვი ლი წევრი – აკადემიკოსი სამუშაო გამოცდილება: 1973-1975 გაზეთი „მოლოდიოჟ გრუზიი“, კორესპონდენტი 1975-1981 სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამით მუშაობდა ავსტრიაში, გერმა- ნიაში, პოლონეთში, ჩეხოსლოვაკიაში, რუსეთსა და ბელორუსიაში 1976-1981 გაზეთი „სოფლის ცხოვრება“, განყოფილების გამგე 1981-1987 ჟურნალი „პარტიული სიტყვა“, განყოფილების გამგე 1987-1989 საქართველოს კულტურის ასოციაცია, თავმჯდომარე 1989- კულტურის საერთაშორისო ასოციაცია, პრეზიდენტი 1990-2000 გაზეთი „პეგასი“, დამაარსებელი, მთავარი რედაქტორი 1992 საქართველოს კულტურიზმის ფედერაცია, დამფუძნებელი 1992-2003 საქართველოს სახელოვნებო აკადემია, რექტორი 1994-1995 დამასკის (სირია) საერთაშორისო გამოფენის საქართველოს ექსპოზიციის დირექტორი 1995-2000 საქართველოს ინტელექტუალთა ლიგა, გენერალური მდივანი 1995- საქართველოს ჰუმანიტარულ და სახელოვნებო მეცნიერებათა აკა დე მია, პრეზიდენტი 2000- საქართველოს დარგობრივ მეცნიერებათა აკადემიების პრეზი- დენ ტთა საბჭო, თავმჯდომარე 2003- საქართველოს მხატვართა ფედერაცია, თავმჯდომარე 46

საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა 2003- თბილისის მხატვართა კავშირი, თავმჯდომარე 2003- ქართული სწორმეტყველების აკადემიური საბჭო, თავმჯდომარე 2006- საქართველოს ტექნიკური უნი ვერსიტეტის პროფესორთა აკადემი- ური თანამდებობების მიმნიჭებელი საუნივერსიტეტო კომისია, წევრი 2008-2011 ევროპის მეცნიერების, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერე- ბათა დეპარტამენტი (საფრანგეთი), თავმჯდომარე საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“ 2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა: 2012-2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მო ადგილე 2013-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი 2013-2016 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ- დგე ნის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი 2012-2013 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი 2013-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ წევრი, უმრავლესო- ბის წევრი 2013-2016 ავსტრიის რესპუბლიკის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, იტალიის რესპუბლიკის, საფრან- გეთის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევ რი დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს პროფესორის სამეცნიერო- პედაგოგიური წოდება (1992). არის 400-ზე მეტი ფერწერული და გრაფიკული ნა წარმოების ავტორი, რომელთა დიდი ნაწილი ინახება მსოფლიოს 20- მდე ქვეყნის გალერეებში, მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში. მისი მო- ნუ მენტური ნამუშევრები საქართველოს, ევროპისა და აზიის მრავალ ქა ლაქ შია. არის 70 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 გამოგონების, 500-ზე მეტი პუბ- ლიკაციისა და ნარკვევის, პოეტური და პროზაული წიგნების ავტორი და 12 სამეცნიერო გამოკვლევის რედაქტორი. მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა 56 სადიპლომო ნაშრომი. ხუთჯერ მიენიჭა პირველი პრემიის ლაურეატის საპატიო წოდება და ორჯერ – წლის საუკეთესო მხატვრის საპატიო წოდება. არის საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, ფიროსმანის პრემიის ლაურეატი. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით (2000), მედლით „მშვი- დობიანი კავკასიისთვის“ (2003) და საქართველოს კათოლიკოს-პატრი- არქის ჯილდოთი – წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ბიზანტიური ხატით (2009). კვლევებით დაადგინა და ბრესტის ციხესიმაგრეში მემორიალით უკ- ვდავყო დაღუპულ თანამემამულეთა სახელები (1977). ამ თემაზე გამოსცა 2 სამეცნიერო ნაშრომი (1979, 1981). 21-ჯერ მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციების, კონგრესებისა და ბიენალეების მუშაობაში. 47

 • Page 1: საქართველოს
 • Page 5 and 6: საქართველოს
 • Page 7 and 8: საქართველოს
 • Page 9 and 10: საქართველოს
 • Page 11 and 12: საქართველოს
 • Page 13 and 14: საქართველოს
 • Page 15 and 16: საქართველოს
 • Page 17 and 18: საქართველოს
 • Page 19 and 20: საქართველოს
 • Page 21 and 22: საქართველოს
 • Page 23 and 24: საქართველოს
 • Page 25 and 26: საქართველოს
 • Page 27 and 28: საქართველოს
 • Page 29 and 30: საქართველოს
 • Page 31 and 32: საქართველოს
 • Page 33 and 34: საქართველოს
 • Page 35 and 36: საქართველოს
 • Page 37 and 38: საქართველოს
 • Page 39 and 40: საქართველოს
 • Page 41 and 42: საქართველოს
 • Page 43 and 44: საქართველოს
 • Page 45: საქართველოს
 • Page 49 and 50: საქართველოს
 • Page 51 and 52: საქართველოს
 • Page 53 and 54: საქართველოს
 • Page 55 and 56: საქართველოს
 • Page 57 and 58: საქართველოს
 • Page 59 and 60: საქართველოს
 • Page 61 and 62: საქართველოს
 • Page 63 and 64: საქართველოს
 • Page 65 and 66: საქართველოს
 • Page 67 and 68: საქართველოს
 • Page 69 and 70: საქართველოს
 • Page 71 and 72: საქართველოს
 • Page 73 and 74: საქართველოს
 • Page 75 and 76: საქართველოს
 • Page 77 and 78: საქართველოს
 • Page 79 and 80: საქართველოს
 • Page 81 and 82: საქართველოს
 • Page 83 and 84: საქართველოს
 • Page 85 and 86: საქართველოს
 • Page 87 and 88: საქართველოს
 • Page 89 and 90: საქართველოს
 • Page 91 and 92: საქართველოს
 • Page 93 and 94: საქართველოს
 • Page 95 and 96: საქართველოს
 • Page 97 and 98:

  საქართველოს

 • Page 99 and 100:

  საქართველოს

 • Page 101 and 102:

  საქართველოს

 • Page 103 and 104:

  საქართველოს

 • Page 105 and 106:

  საქართველოს

 • Page 107 and 108:

  საქართველოს

 • Page 109 and 110:

  საქართველოს

 • Page 111 and 112:

  საქართველოს

 • Page 113 and 114:

  საქართველოს

 • Page 115 and 116:

  საქართველოს

 • Page 117 and 118:

  საქართველოს

 • Page 119 and 120:

  საქართველოს

 • Page 121 and 122:

  საქართველოს

 • Page 123 and 124:

  საქართველოს

 • Page 125 and 126:

  საქართველოს

 • Page 127 and 128:

  საქართველოს

 • Page 129 and 130:

  საქართველოს

 • Page 131 and 132:

  საქართველოს

 • Page 133 and 134:

  საქართველოს

 • Page 135 and 136:

  საქართველოს

 • Page 137 and 138:

  საქართველოს

 • Page 139 and 140:

  საქართველოს

 • Page 141 and 142:

  საქართველოს

 • Page 143 and 144:

  საქართველოს

 • Page 145 and 146:

  საქართველოს

 • Page 147 and 148:

  საქართველოს

 • Page 149 and 150:

  საქართველოს

 • Page 151 and 152:

  საქართველოს

 • Page 153 and 154:

  საქართველოს

 • Page 155 and 156:

  საქართველოს

 • Page 157 and 158:

  საქართველოს

 • Page 159 and 160:

  საქართველოს

 • Page 161 and 162:

  საქართველოს

 • Page 163 and 164:

  საქართველოს

 • Page 165 and 166:

  საქართველოს

 • Page 167 and 168:

  საქართველოს

 • Page 169 and 170:

  საქართველოს

 • Page 171 and 172:

  საქართველოს

 • Page 173 and 174:

  საქართველოს

 • Page 175 and 176:

  საქართველოს

 • Page 177 and 178:

  საქართველოს

 • Page 179 and 180:

  საქართველოს

 • Page 181 and 182:

  საქართველოს

 • Page 183 and 184:

  საქართველოს

 • Page 185 and 186:

  საქართველოს

 • Page 187 and 188:

  საქართველოს

 • Page 189 and 190:

  საქართველოს

 • Page 191 and 192:

  საქართველოს

 • Page 193 and 194:

  საქართველოს

 • Page 195 and 196:

  საქართველოს

 • Page 197 and 198:

  საქართველოს

 • Page 199 and 200:

  საქართველოს

 • Page 201 and 202:

  საქართველოს

 • Page 203 and 204:

  საქართველოს

 • Page 205 and 206:

  საქართველოს

 • Page 207 and 208:

  საქართველოს

 • Page 209 and 210:

  საქართველოს

 • Page 211 and 212:

  საქართველოს

 • Page 213 and 214:

  საქართველოს

 • Page 215 and 216:

  საქართველოს

 • Page 217 and 218:

  საქართველოს

 • Page 219 and 220:

  საქართველოს

 • Page 221 and 222:

  საქართველოს

 • Page 223 and 224:

  საქართველოს

 • Page 225 and 226:

  საქართველოს

 • Page 227 and 228:

  საქართველოს

 • Page 229 and 230:

  საქართველოს

 • Page 231 and 232:

  საქართველოს

 • Page 233 and 234:

  საქართველოს

 • Page 235 and 236:

  საქართველოს

 • Page 237 and 238:

  საქართველოს

 • Page 239 and 240:

  საქართველოს

 • Page 241 and 242:

  საქართველოს

 • Page 243 and 244:

  საქართველოს

 • Page 245 and 246:

  საქართველოს

 • Page 247 and 248:

  საქართველოს

 • Page 249 and 250:

  საქართველოს

 • Page 251 and 252:

  საქართველოს

 • Page 253 and 254:

  საქართველოს

 • Page 255 and 256:

  საქართველოს

 • Page 257 and 258:

  საქართველოს

 • Page 259 and 260:

  საქართველოს

 • Page 261 and 262:

  საქართველოს

 • Page 263 and 264:

  საქართველოს

 • Page 265 and 266:

  საქართველოს

 • Page 267 and 268:

  საქართველოს

 • Page 269 and 270:

  საქართველოს

 • Page 271 and 272:

  საქართველოს

 • Page 273 and 274:

  საქართველოს

 • Page 275 and 276:

  საქართველოს

 • Page 277 and 278:

  საქართველოს

 • Page 279 and 280:

  საქართველოს

 • Page 281 and 282:

  საქართველოს

 • Page 283 and 284:

  საქართველოს

 • Page 285 and 286:

  საქართველოს

 • Page 287 and 288:

  საქართველოს

 • Page 289 and 290:

  საქართველოს

 • Page 291 and 292:

  საქართველოს

 • Page 293 and 294:

  საქართველოს

 • Page 295 and 296:

  საქართველოს

 • Page 297 and 298:

  საქართველოს

 • Page 299 and 300:

  საქართველოს

 • Page 301 and 302:

  საქართველოს

 • Page 303 and 304:

  საქართველოს

 • Page 305 and 306:

  საქართველოს

 • Page 307 and 308:

  საქართველოს

 • Page 309 and 310:

  საქართველოს

 • Page 311 and 312:

  საქართველოს

 • Page 313 and 314:

  საქართველოს

 • Page 315 and 316:

  საქართველოს

 • Page 317 and 318:

  საქართველოს

 • Page 319 and 320:

  საქართველოს

 • Page 321 and 322:

  საქართველოს

 • Page 323 and 324:

  საქართველოს

 • Page 325 and 326:

  საქართველოს

 • Page 327 and 328:

  საქართველოს

 • Page 329 and 330:

  საქართველოს

 • Page 331 and 332:

  საქართველოს

 • Page 333 and 334:

  საქართველოს

 • Page 335 and 336:

  საქართველოს

 • Page 337 and 338:

  საქართველოს

 • Page 339 and 340:

  საქართველოს

 • Page 341 and 342:

  საქართველოს

 • Page 343 and 344:

  საქართველოს

 • Page 345 and 346:

  საქართველოს

 • Page 347 and 348:

  საქართველოს

 • Page 349 and 350:

  საქართველოს

 • Page 351 and 352:

  საქართველოს

 • Page 353 and 354:

  საქართველოს

 • Page 355 and 356:

  საქართველოს

 • Page 357 and 358:

  საქართველოს

 • Page 359 and 360:

  საქართველოს

 • Page 361 and 362:

  საქართველოს

 • Page 363 and 364:

  საქართველოს

 • Page 365 and 366:

  საქართველოს

 • Page 367 and 368:

  საქართველოს

 • Page 369 and 370:

  საქართველოს

 • Page 371 and 372:

  საქართველოს

 • Page 373 and 374:

  საქართველოს

 • Page 375 and 376:

  საქართველოს

 • Page 377 and 378:

  საქართველოს

 • Page 379 and 380:

  საქართველოს

 • Page 381 and 382:

  საქართველოს

 • Page 383 and 384:

  საქართველოს

 • Page 385 and 386:

  საქართველოს

 • Page 387 and 388:

  საქართველოს

 • Page 389 and 390:

  საქართველოს

 • Page 391 and 392:

  საქართველოს

 • Page 393 and 394:

  საქართველოს

 • Page 395 and 396:

  საქართველოს

 • Page 397 and 398:

  საქართველოს

 • Page 399 and 400:

  საქართველოს

 • Page 401 and 402:

  საქართველოს

 • Page 403 and 404:

  საქართველოს

 • Page 405 and 406:

  საქართველოს

 • Page 407 and 408:

  საქართველოს

 • Page 409 and 410:

  საქართველოს

 • Page 411 and 412:

  საქართველოს

 • Page 413 and 414:

  საქართველოს

 • Page 415 and 416:

  საქართველოს

 • Page 417 and 418:

  საქართველოს

 • Page 419 and 420:

  საქართველოს

 • Page 421 and 422:

  საქართველოს

 • Page 423 and 424:

  საქართველოს

 • Page 425 and 426:

  საქართველოს

 • Page 427 and 428:

  საქართველოს

 • Page 429 and 430:

  საქართველოს

 • Page 431 and 432:

  საქართველოს

 • Page 433 and 434:

  საქართველოს

 • Page 435 and 436:

  საქართველოს

 • Page 437 and 438:

  საქართველოს

 • Page 439 and 440:

  საქართველოს

 • Page 441 and 442:

  საქართველოს

 • Page 443 and 444:

  საქართველოს

 • Page 445 and 446:

  საქართველოს

 • Page 447 and 448:

  საქართველოს

 • Page 449 and 450:

  საქართველოს

 • Page 451 and 452:

  საქართველოს

 • Page 453 and 454:

  საქართველოს

 • Page 455 and 456:

  საქართველოს

 • Page 457 and 458:

  საქართველოს

 • Page 459 and 460:

  საქართველოს

 • Page 461 and 462:

  საქართველოს

 • Page 463 and 464:

  საქართველოს

 • Page 465 and 466:

  საქართველოს

 • Page 467 and 468:

  საქართველოს

 • Page 469 and 470:

  საქართველოს

 • Page 471 and 472:

  საქართველოს

 • Page 473 and 474:

  საქართველოს

 • Page 475 and 476:

  საქართველოს

 • Page 477 and 478:

  საქართველოს

 • Page 479 and 480:

  საქართველოს

 • Page 481 and 482:

  საქართველოს

 • Page 483 and 484:

  საქართველოს

 • Page 485 and 486:

  საქართველოს

 • Page 487 and 488:

  საქართველოს

 • Page 489 and 490:

  საქართველოს

 • Page 491 and 492:

  საქართველოს

 • Page 493 and 494:

  საქართველოს

 • Page 495 and 496:

  საქართველოს

 • Page 497 and 498:

  საქართველოს

 • Page 499 and 500:

  საქართველოს

 • Page 501 and 502:

  საქართველოს

 • Page 503 and 504:

  საქართველოს

 • Page 505 and 506:

  საქართველოს

 • Page 507 and 508:

  საქართველოს

 • Page 509 and 510:

  საქართველოს

 • Page 511 and 512:

  საქართველოს

 • Page 513 and 514:

  საქართველოს

 • Page 515 and 516:

  საქართველოს

 • Page 517 and 518:

  საქართველოს

 • Page 519 and 520:

  საქართველოს

 • Page 521 and 522:

  საქართველოს

 • Page 523 and 524:

  საქართველოს

 • Page 525 and 526:

  საქართველოს

 • Page 527 and 528:

  საქართველოს

 • Page 529 and 530:

  საქართველოს

 • Page 531 and 532:

  საქართველოს

 • Page 533 and 534:

  საქართველოს

 • Page 535 and 536:

  საქართველოს

 • Page 537 and 538:

  საქართველოს

 • Page 539 and 540:

  საქართველოს

 • Page 541 and 542:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 543 and 544:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 545 and 546:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 547 and 548:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 549 and 550:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 551 and 552:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 553 and 554:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 555 and 556:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 557 and 558:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 559 and 560:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 561 and 562:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 563 and 564:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 565 and 566:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 567 and 568:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 569 and 570:

  Members of the Parliament of Georgi

 • Page 571:

  სარედაქციო კ

Strategija razvoja sporta u opštini Senta 2012-2016
Władze Dziekańskie Wydziału Cybernetyki 2012-2016 - Wojskowa ...
Beleidsplan VMHC Basko 2012-2016
PÄRNU KESKRAAMATUKOGU ARENGUKAVA 2012-2016
Školní preventivní strategie 2012-2016 - Gymnázium, Havířov
Minimální preventivní program 2012-2016 - Gymnázium, Havířov
2012-2016: Czas na dialog - GlosLudu.cz
Koncepce dekana 2012-2016 Pavel Jech - FAMU
Commodity Garant II CZK 2012 – 2016 - Cyrrus
plánované legislatívne iniciatívy v obchodnom práve 2012-2016
Kalendarz czynności wyborczych na kadencję 2012-2016 - PWSZ w ...
Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2012-2016
2011.plan 2011 wykonanie 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 ...
Harku valla jäätmekava 2012-2016 - Harku vald
Gremien 2012 - 2016 Stand Januar 2013 farbig - EGS
GC UNIVERSITY LAHORE BFA Graphic Design Session 2012-2016 ...
KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz A NDRZEJCZYK ...
jõelähtme valla hariduse arengukava 2012-2016 - Jõelähtme vald
в 2012-2016 годах
Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 - Ministrstvo za ...