13.12.2016 Views

Lyžiarske vleky [SK]

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lyžiarske vleky

... ku pohybu.

Od ťahania …


2|3 Lyžiarske vleky


Profesionál partnerom

už celé generácie

Vidieť dopredu, rozpoznať trendy, vytvárať inovácie,

toto sú silné stránky, s ktorými môžete ako zákazník

skupiny Doppelmayr/Garaventa počítať. S najmodernejšou

lanovkovou technikou kladieme míľniky pre

prepravné systémy orientované do budúcnosti. Vaša

dôvera v naše schopnosti a produkty je pre nás motiváciou,

aby sme ako spoľahlivý partner stále podávali

najvyššie výkony.

Už v roku 1937 zriadil Doppelmayr v mestečku Zürs

am Arlberg prvý lyžiarsky vlek. Tento pioniersky duch

viedol ku bohatej základni vedomostí a skúseností,

preto disponuje skupina Doppelmayr/Garaventa dnes

širokou škálou lyžiarskych vlekov: či malé jednoduché

cvičné vleky s tanierikovými kotvami, alebo náročné

vysoko výkonné ľadovcové vleky – pre všetky požiadavky

ponúkame riešenie na mieru. Lyžiarsky vlek je

klasikom od samého začiatku obľúbeným u zimných

športovcov.

Navyše je tento typ lanovej dráhy nanajvýš jednoduchý

a nízko – nákladový. Zjednocuje nepatrnú technickú

náročnosť s výhodami vysokej prepravnej kapacity. Variabilným

rozstupom medzi dopravným lanom a úrovňou

snehu sa tento systém vynikajúco prispôsobuje

rozličným výškam snehu a tvarom terénu. Preto sú aj

členité vedenia trás relatívne ľahko realizovateľné.

Solídne technológie dneška

pre zabezpečený zajtrajšok


4|5 Lyžiarske vleky

Plné dojmov pre veľkých aj malých

Lyžiarske vleky sú všade osvedčené a obľúbené: ako

cvičný vlek pre deti vedľa slnečnej terasy, ako výkonný

prepravný prostriedok v priľahlej oblasti väčších lanoviek

pri dolných staniciach alebo ako ľadovcový vlek.

Lyžiarske vleky sú predovšetkým vhodné pre oblasti

s veľkou pravdepodobnosťou vetra s krátkymi prepojovacími

jazdami. Nízke prevádzkové náklady a prídavné

letné aplikácie, ako napr. preprava bobov, umožňujú

aj prevádzku nad rámec zimného obdobia.

Najvyšší jazdný komfort a bezpečnosť po celej trase

sú u lyžiarskych vlekov garantované. Navíjacie zariadenie

patentované firmou Doppelmayr sa postará nielen

pre rozjazd bez trhania, ale navyše umožní pohodlnú

samoobsluhu pre každého cestujúceho. Videokontrola

vratnej stanice pre krátke a prehľadné trasy zodpovedá

vysokej bezpečnosti a bezkonkurenčnej hospodárnosti

zariadenia.

Vleky Doppelmayr sú vybavené vlastným bezpečnostným

systémom – premyslené do najmenšieho detailu

a dlhoročne odskúšané. To Vám garantuje bezchybnú

a spoľahlivú prevádzku.

Lyžiarsky vlek je väčšinou pre deti prvým kontaktom s

ľanovými dráhami. Preto by mal zanechať dobrý dojem

a poskytnúť pocit bezpečnosti. Doppelmayr robí jazdu

na lyžiarskom vleku takým ľahkým ešte aj pre deti, že

tí najmenší majú od samého začiatku pocity úspechu

a s radosťou sa tak lyžujú, ako aj vozia na vlekoch.

V závislosti od oblasti použitia ponúka skupina Doppelmayr/

Garaventa rozličné závesy: vlečné tanieriky pre jednu

osobu alebo kotvy v tvare T pre dve osoby. Predovšetkým

snowbordisti sa tešia špeciálnemu dizajnu komfortných

kotiev firmy Doppelmayr, ktoré sa postarajú o pohodlnú

prepravu.

Zvláštny komfort ponúka možnosť bezstupňovej regulácie

dopravnej rýchlosti až do 3,5 m/s. S kotvami

v tvare T je možné dosiahnuť pozoruhodných prepravných

kapacít až 1 200 os/hod. Pri tejto regulácii sa

dopravná rýchlosť optimálne prispôsobí cestujúcim.

Precíznosťou a funkč

nos ou na samotný vrchol


6|7 Lyžiarske vleky

Odolné, osvedčené, pohyblivé

Skupina Doppelmayr/Garaventa sa stále snaží aj prevádzkovateľom

ponúkať iba to najlepšie. Preto sa pre

individuálne potreby a požiadavky realizujú aj individuálne

riešenia. Kompaktná konštrukcia – tak staníc,

ako aj trasy – s podľa možnosti čo najšetrnejšími stavebnými

úpravami a solídnymi konštrukciami platí ako

vedúca značka trvalo udržateľnej technológie lyžiarskych

vlekov. Za týmto účelom sú nutné iba nepatrné

stavebné zásahy. Montáž a uvedenie do prevádzky systému

s typovým schválením a certifikátom CEN sa

uskutočňujú rýchlo a bezproblémovo.

Vďaka jednoduchej, ale vyzretej technike, sú lyžiarske

vleky zvlášť nenáročné na údržbu a obsluhu a dosahujú

nadpriemerne dlhú technickú životnosť celého

systému pri zároveň vysokej disponibilite.

Šikmo postavené podpery tvaru T umožňujú preparovať

vlečnú stopu zjazdovkovými vozidlami – pre zvlášť

príjemný pocit pri jazde. Spokojnosť zákazníkov je

skutočne vysoká, lebo Doppelmayr/Garaventa zaručuje

aj po desaťročiach nepretržitú disponibilitu náhradných

dielov a kompetentný zákaznícky servis. Lyžiarsky

vlek – je už od nepamäti úspechom a nie náhodou

najviac stavaným typom lanovej dráhy na svete.


To najdôležitejšie v prehľade

vlečný tanierik pre jednu osobu alebo kotva

v tvare T pre dve osoby

dopravná rýchlosť až 3,5 m/s s prepravnými

kapacitami až 1 200 os/hod

individuálne riešenia umožnené širokým

spektrom výkonov daných typov

jednoduchá technika s vysokou životnosťou,

s konštrukčnými dielami certifikovanými

podľa smerníc EU

zvlášť nenáročné na údržbu, náhradné diely

k dispozícii po celé desaťročia

nízka personálna náročnosť vďaka

samoobslužnosti a videokontroly

rozjazd bez trhania vďaka patentovanému

navíjaciemu zariadeniu

kompaktný druh konštrukcie si vyžaduje

nepatrné stavebné úpravy

všestranné možnosti použitia od cvičného

vleku až po ľadovcový vlek

nízke náklady na prevádzku a údržbu


421/svk/doma/scju/092013/200

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Rickenbacherstraße 8–10, Postfach 20

6922 Wolfurt / Rakúsko

T +43 5574 604, F +43 5574 75590

dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG

Tennmattstrasse 15

6410 Goldau / Švajčiarsko

T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100

contact@garaventa.com, www.garaventa.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!