14.12.2016 Views

WIR 03/2016 [CZ]

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magazín pro zákazníky skupiny Doppelmayr/Garaventa Vydání 3/2016

Čís. 200/41. ročník

Lanové dráhy

v letním provozu

Komfort, atrakce, zážitek

XXL kyvadlová

lanovka v zátoce

Ha Long

Jedna lanovka, dva světové rekordy

Odborníci

na transport

materiálu

Portrét technologie Doppelmayr

Transport

jubilejní číslo

200

se speciální přílohou

230-ATW Ha Long Queen Cable Car, Ha Long Bay, Vietnam


2 Obsah

6

12

Dva světové rekordy ve Vietnamu

Kabiny lanové dráhy a jedna ze dvou podpěr

budou zapsány v Guinnessově knize rekordů.

17

Lanovkou vstříc slunci

Lanová dráha není jen dopravní prostředek; zprostředkovává také

nezapomenutelné zážitky výletníkům, sportovcům a turistům.

Architektura se potkává s technologií

lanovek

Na Chäserrugg navrhli světoznámí architekti stanice

nové kabinové dráhy – zcela ve stylu tohoto regionu.


Předmluva

3

Lanové dráhy jako volnočasové atrakce

Skupina Doppelmayr/Garaventa předvádí ve všech

obchodních oblastech všestrannost a výkonnost.

Spolu s našimi zákazníky po celém světě uskutečňujeme

senzační projekty a stavíme vynikající

zařízení.

To, co naše skupina zvládá nyní ve Vietnamu, je výjimečné: trojlanové dráhy 3S,

odpojitelné visuté kabinové lanovky, pozemní lanovky i kyvadlové lanové

dráhy trvale roztáčí kola cestovního ruchu. Lanové dráhy v letním turistickém

nasazení se dočkaly prostřednictvím těchto projektů mezinárodní

pozornosti a dokazují svoji efektivitu.

14

Dolce Vita v rakouských horách

Input ® rozšířil cestu Dolce Vita u Nassfeldu

o nové zajímavosti v italském stylu.

Rovněž v evropských zeměpisných šířkách nabývají lanové dráhy v létě

na významu, ať již jsou pořízeny explicitně pro letní provoz, a nebo jsou

to lyžařské lanovky, využívané i v teplém ročním období. Letní provoz

horských lanovek je na mnoha místech velmi aktuálním tématem, neboť

turistika, mountainbiky nebo paragliding patří k oblíbeným aktivitám využití

volného času.

Turistické destinace kladou velký důraz na to, aby pobyt byl pro jejich velké

i malé hosty zážitkem. Naše lanové dráhy k tomu velkou měrou přispívají.

Jízda lanovkou CabriO ® , kabinami Safari nebo největší kabinou světa

zůstávají trvale ve vzpomínkách na výlet či dovolenou.

Budeme se i v buducnu snažit pro naše zákazníky stavět ty nejlepší lanovky

světa, prozíravě a otevřeně realizovat nové projekty a dále vyvíjet a zlepšovat

naše produkty. Jen tak můžeme zákazníkům skupiny Doppelmayr/Garaventa

a jejich hostům nabídnout to nejlepší.

Michael Doppelmayr

předseda představenstva

20

Doppelmayr Transport Technology

Pro materiálové dopravní systémy je ve skupině

Doppelmayr zřízena specializovaná firma.


4 Čísla Data Fakta

Světové rekordy ve Vietnamu

30-TGD 3S Fansipan Legend

uvedení do provozu duben 2016

230-ATW Ha Long Queen Cable Car

uvedení do provozu červen 2016

6326 m

nejdelší trojlanová dráha

1410 m

největší převýšení

30-TGD 3S

Hon Thom – Phu Quoc

ve výstavbě

188,88 m

nejvyšší podpěra lanové dráhy

230 osob

největší kabina lanové dráhy

10-MGD Bana Big

rok výstavaby 2013

7900 m

nejdelší trojlanová dráha ve

výstavbě, termín dokončení 2017

5772 m

nejdelší jednolanová

oběžná dráha

1369 m

největší převýšení

La Paz–El Alto: 180 000 cestujících v jednom dni

Dne 13. června 2016 vznikl v Bolívii nový rekord: v jednom

dni využilo největší městskou síť lanových drah k přepravě

179 876 cestujících. Od uvedení první trasy do provozu

je to pro objednavatele „Mi Teleférico“ absolutní denní rekord.

Linia Roja, Amarilla a Verde tak jednoznačně dokazují

výkonnost lanových drah v městském prostředí. Zařízeními

Doppelmayr zde od otevření první trasy v květnu 2014

cestovalo celkem již přes 50 milionů pasažérů. Síť lanovek

se současnými jedenácti stanicemi spojuje velkoměsta La

Paz a El Alto. Do roku 2019 se rozroste o dalších šest tras

s 23 stanicemi. |


Čísla Data Fakta

5

Rekordní rok díky CabriO ®

Lanová dráha ve švýcarském Stans – první

lanovka CabriO ® – se může ohlédnout za svým

doposud nejú spěšnějším rokem: přibližně

190 000 cestujících využilo v roce 2015 lanovou

dráhu s otevřeným horním patrem kabin k působivé

jízdě na tamní horu. Je to o 16 000 pasažérů

víc, než tomu bylo v dosavadním rekordním

roce 2013. Z hostů, kteří si přišli vychutnat

panoramatický výhled na okolní Alpy, bylo

82 procent Švýcarů.

Počty návštěvníků lanové dráhy Stanserhorn

Lanová dráha Stanserhorn již od svého otevření

v roce 2012 působí na turisty jako magnet. V

regionu přibylo i turistických skupin. K úspěchu

v roce 2015 přispěla – kromě stoupající známosti

lanovky – také gastronomie a krásné letní

počasí. |

120 000 Ø

před stavbou

CabriO ®

170 000

2013

165 000

2014

186 374

2015

Rakouský letní turismus a letní

horské lanovky v souhrnu

Letní dovolená v Rakousku pomalu končí. Již minulé sezóny zaznamenaly

nárůst hostů, přičemž letní lanové dráhy zde měly rozhodující

význam. Vedle pohostinnosti Rakušanů jsou to především přírodní

krásy a zejména hory, které rok co rok přitáhnou do Rakouska milióny

návštěvníků. |

22 miliónů

hostů navštívilo Rakousko

v letních měsících 2015.

Šest

z deseti

turistů v Rakousku

chodí v létě do hor.

205 provozovatelů

lanových drah

z 253 v Rakousku má v létě otevřeno.

Deset procent

celkového obratu v lanovkářské

branži pochází z letního provozu.

Nejvíce

návštěvníků

pocházelo z

Rakouska 34 %

Německa 30 %

Švýcarska 4 %

Holandska 4 %

Dvouciferný

nárůst

Nárůst dopravy lanovými

drahami v létě v Rakousku se

každým rokem zvyšuje.

69,5 miliónů

noclehů bylo vykázáno

v letní sezóně 2015.


Lanovou dráhou

vstříc slunci

Lanové dráhy neplní v létě pouze funkci dopravy, ale nabízí hostům

především nezapomenutelný zážitek z hor.

U

ž jste někdy v létě jeli lanovkou na kopec? Pak víte,

že je to něco zcela zvláštního: pohled do dálky za jasného

dne, možná i 360° panoramatický výhled z vrcholu,

třeba také piknik na kraji lesa – to jsou dojmy, které předurčují

hory být dějištěm nezapomenutelných zážitků. Lanovky nejsou

důležitým faktorem úspěšnosti pouze pro zimní cestovní ruch.

Letní lanové dráhy jsou také v teplém ročním období atraktivním

dopravním prostředkem: nahoru do kopců, ve výstavních areálech

na dočasných akcích nebo i jako trvalá doprava na kulturní

akce. Jsou k dispozici stejně tak turistům, jako i domácím.


Strávit volný čas na horách,

to je jedna z nejoblíbenějších

činností o prázdninách,

na dovolené nebo o víkendu.

A aktivity jsou zde tak rozmanité,

jako návštěvníci sami.


8 Letní lanové dráhy

„Lanová dráha je ve 21. století

jedním z nejmodernějších

prostředků pohybu vpřed.“

Harry Gatterer, jednatel

Zukunftsinstitut (prognostický institut)

Frankfurt am Main

zajímavější. Nabízí nejenom krásný výhled,

uvolně ní a pocit létání, ale především zážitek, na

který cestující budou ještě dlouho rádi vzpomínat.

„Lanová dráha je ve 21. století jeden z našich

moderních prostředků pohybu vpřed – proto

budou lanovky stále více využívány po celém

světě jako městský dopravní prostředek.

Také v Alpách je technická infrastruktura pro

návštěvníky důležitá. Samozřejmě lidé nepřicházejí

kvůli lanovkám, ale zkušenostem.

Pokud se však oba tyto faktory symbioticky

doplňují, je to přínosem jak pro hosty, tak

pro destinaci,“ zdůrazňuje vědecký pra covník

prognostického institutu a jednatel společnosti

Zukunftsinstitut, Frankfurt am Main, Harry

Gatterer.

Lanové dráhy nabízejí nové možnosti

jak udělat hory zážitkem.

Lanové dráhy umožní všem lidem dosáhnout

svého výletního cíle komfortně a bez překážek.

Využívat lze v létě samozřejmě i lanovky určené

zejména pro zimní provoz: oživí léto na horách

a garantují pohodlný výstup i krásný rozhled.

Ve městech zas lanové dráhy doplňují dopravní

síť o atraktivní, ekologické a turisty vyhledávané

spojení. Je možné vybavit a přizpůsobit je podle

nároků a oblasti použití. Lanovky činí města,

regiony i celé destinace pro návštěvníky ještě

Zpřístupnění a zhodnocení odlehlých cílů

V kombinaci s nabídkou zážitků na horách

slouží lanové dráhy – také mimo zimní sezonu

– kromě jiného jako atraktivní dopravní

prostře dek k bobovým drahám, bikeparkům,

horským chatám nebo turistickým cestám.

Pomocí různých přípravků lze lanovkou do

cíle bez problému transportovat také sportovní

náčiní, zavazadla nebo potraviny. Výletníkům,

rodinám s dětmi, vozíčkářům, starším

osobám – těm všem lanovka garantuje klidnou

jízdu bez námahy, s bezbariérovým nástupem

a výstupem.

Lanová dráha má potenciál zvýšit atraktivitu

celého regionu – to platí pro individuální turismus,

stejně jako pro oblasti s masivní návštěvností.

Také když se jedná o zpřístupnění

rekreačních středisek na horách nebo jen


Letní lanové dráhy

9

Chodit na příjemné výlety, užívat si čerstvého horského vzduchu,

nechat duši jen tak se toulat – takové je horské léto z nejlepších.

těžko dosažitelných vyhlídkových míst či

pamětihodností, poskytne lanovka neocenitelnou

službu. Stále víc zodpovědných pracovníků

v oblasti cestovního ruchu uplatňuje

tyto přednosti na trhu při nabídce své lokality.

„Místní lanovky nejenom umožňují jedno duchý

a pohodlný přístup do hor, ale přeměnily

se v posledních letech na důležitého partnera

při jejich zatraktivňování“, říká jednatelka

rakouské turistické centrály Österreich-Werbung

Petra Stolba 1 .

Minimální nároky na prostor,

nízké emise, maximální efekt

Jako flexibilní dopravní prostředek, který lze

individuálně přizpůsobit danostem regionu

nebo území, zvládají lanovky téměř každý

terén bez problému. A co je taky velmi důležité:

horská lanovka potřebuje jen velmi málo

místa. Už při jejím plánování dbají odborníci od

Doppel mayra na optimální zasazení lanovky

do okolního prostředí a berou samozřejmě

v úvahu i daný výletní cíl. Jízda lanovkou je

navíc možná i při nepříznivém počasí. V porovnání

s jinými jsou investiční náklady na

lanové dráhy nízké, stejně jako náklady na

provoz a údržbu. Lanová dráha se tak stává

hospodárným, efektivním řešením dopravy.

Že se provoz vyplatí i v létě, dokazují čísla

z rakouské lanovkářské branže: „205 z 253

provozovatelů lanových drah má i letní provoz

a v období od května do října přepraví do

tamního horského světa přibližně 16 milionů

hostů“, zdůrazňuje předseda rakouského

spolku provozovatelů lanových drah Franz

Hörl 2 . Vedle ekologických a ekonomických

aspektů boduje také argument, že se lanové

dráhy dají ideálně přizpůsobit potřebám

a požadavkům jak regionu, tak i cestujících.

A v neposlední řadě je u tohoto druhu dopravy

potřeba vidět i naprosto minimální emise

(prach, CO 2

, apod.)

Moderní lanová technika pro léto:

dopravní systémy budoucnosti

Doppelmayr staví svojí nejvyšší kvalitou a inova ­

tivní lanovou technikou stále další milníky,

pokud jde o moderní dopravní systémy – tyto

trendy, jako například trojlanové technologie

3S s dlouhými lanovými poli a vysokou stabilitou

ve větru jsou přirozeně i letním lanovkám

k dobru. Osvědčená zařízení jsou hodnotným

přínosem k úspěchu četných letních destinací,

neboť cestující i provozovatelé lanovek se kromě

jiného mohou těšit z jejich vysoké disponibility

a minimální čekací doby. |

K čemu využívá turistický

byznys lanovky

• Jako dopravu k letním zážitkům na horách:

turistika, bobové dráhy a mnoho dalších

• Jako dopravní prostředek pro sportovce

a jejich náčiní: paraglidy, horská kola,

káry a ostatní

• K dosažení kulturních památek jako jsou

kostely, kláštery apod.

• Jako zážitkovou dráhu v zábavních

a volnočasových parcích

• Pro nasazení na veletrzích a dočasných

výstavách atd.

• Jako atraktivní spojení na vyhlídková

místa

• Jako doprava do rekreačních oblastí

• Jako městská doprava do obchodních

čtvrtí a průmyslových parků atd.

1

Salzburger Nachrichten, 21. května 2016:

„Host chce v létě na hory“

2

Kurier, Vídeň, 19. května 2016:

„Léto má přinést skokový nárůst obratu“


10 Rozhovor

Partnerství s nadějnou

budoucností

WIR hovořil s Đặng Minh Trườngem, generálním ředitelem společnosti Sun Group.

Je velmi důležité představit i místním obyvatelům

přednosti lanovek: posilují turismus a hrají

důležitou roli při zvýšení atraktivity destinací,

jako je třeba Da Nang, Sa Pa nebo zátoka Ha

Long. Neboť více návštěvní ků znamená více

pracovních míst a tím i stabilní příjmy místních.

Ekonomové říkají, že jedno místo v turismu

vytváří další 3 pracovní příleži tosti. Přínos

lanových drah pro rozvoj turismu v dané oblasti

je nepopiratelný. Sun Group důsledně zastává

filozofii, že obchod má být vždy příspěvkem

k rozvoji místních obyvatel.

WIR. Sun Group udržuje dlouholeté a velmi

úspěšné partnerství se společností Doppelmayr/Garaventa.

Čeho si v tomto partnerství

ceníte obzvlášť?

WIR. Kyvadlová lanová dráha Ha Long

spojuje nový zábavní park Sun World Ha Long

s jedním z největších vyhlídkových obřích

kol světa. Jak vznikla idea na toto propojení

lanovou dráhou?

Pan Đặng Minh Trường: Oblast Bay Chai

s tématickým a vodním parkem, stejně jako

okolí hory Ba Deo, kde se nachází horský park

Ba Deo a nejvyšší obří kolo světa, jsou dvě oblíbené

atrakce v Ha Long. Ještě před několika

lety bylo propojení mezi oběma oblastmi obtížné.

Jedinou možností byla doprava trajektem.

Problém měla vyřešit stavba mostu Bai

Chay – ale ukázalo se, že to nebyl nejlepší nápad.

Úplně jinak je to s lanovkou. Lanová dráha

je pro návštěvníky zcela nový a speciální zážitek:

s výhledem na zátoku Ha Long z velké výšky.

WIR. V oblíbených výletních lokalitách

Vietnamu bylo v posledních letech postaveno

(nebo jsou právě ve výstavbě) několik lanovek

od firmy Doppelmayr/Garaventa, které vzbuzují

značný rozruch a obdiv. Jaké přednosti mají

podle Vašeho názoru lanové dráhy pro turisty

a pro místní obyvatele?

Pan Đặng Minh Trường: Díky již realizovaným

lanovkám v Ba Na, Fansipan Sapa

a Ha Long, stejně jako budoucí na Hon Thom

(Phu Quoc), má stále více lidí možnost seznámit

se s nejkrásnějšími místy ve Vietnamu.

Příkladem může být Fansipan Legend: v minulosti

trval výstup na tuto „střechu Indočíny“

minimálně dva dny. Všichni, kteří neměli dostatečnou

fyzickou kondici, zvláště pak starší lidé

nebo děti, mohli o výstupu na vrchol Fansipanu

jen snít. Lanový systém umožňuje nyní

turistům v každém věku vychutnat si v nadmořské

výšce 3143 metrů dechberoucí výhled

na Hoang Lien Son.

Pan Đặng Minh Trường: Jako dodavatele

první lanové dráhy v resortu Ba Na Hills

zvolila Sun Group firmu Doppelmayr – lídra na

světových trzích v této branži. Poté jsme bok

po boku uskutečnili četné projekty v celém

Vietnamu: od Ba Na Hills přes Fansipan

Legend až k Halong Queen Cable Car a nyní

Hon Thom (Phu Quoc).

Tento dlouholetý obchodní vztah je založen

na vzájemné důvěře a porozumění. Přejeme

si i nadále realizovat projekty na světové

úrovni a umožnit tak přístup do jedinečných

lokalit a outdoorových zařízení. Na turistické

mapě světa chceme z Vietnamu vytvořit

„Must-Come-Destination,“ tedy oblast, kterou

je nutno navštívit. Abychom tohoto cíle

dosáhli, disponujeme potřebnými finančními

prostředky a máme nadšené inženýry, kteří

se chtějí – a jsou k tomu motivováni – učit

ještě víc. Doppelmayr nám - jako profesionál

s nejlepšími technologiemi lanových drah –

u tohoto snažení stojí po boku.

Kromě toho sdílejí Doppelmayr a Sun Group

stejný cíl: stavět pro hosty ty nejlepší lanovky.

WIR. Srdečně Vám děkujeme za rozhovor. |


Sun Group

11

30-TGD Fansipan Legend, Sapa

10-MGD Indochine, Ba Na Hills

Portrét skupiny Sun Group

Za množstvím „lanovek rekordů” ve Vietnamu stojí

progresivní společnost: Sun Group.

Sun Group založená v roce 2007 je jednou

z vedoucích vietnamských soukromých

společnos tí, jejímž cílem je podporovat výjimečné

projekty sociálně ekonomického rozvoje

zejména ve Vietnamu.

Sun Group tak chce přispět k tomu, aby

Vietnam byl z mezinárodního hlediska uznáván

jako atraktivní destinace. Všechny její projekty

splňují mezinárodní standardy a prvotřídní

služby jsou zaměřeny v prvé řadě na maxi mální

potěšení zákazníků a spokojenost hostů.

Vietnamská podnikatelská skupina realizuje

projekty ve čtyřech různých oblastech a ráda

využívá lanovky – jako dopravní prostředek,

ale i jako magnet pro návštěvníky nebo atrakci

jako takovou:

• ozdravný a volnočasový cestovní ruch

• luxusní nemovitosti

• zábavní oblast

• stavební investice.

Nadstandardní nemovitosti a volnočasová zařízení

společnosti Sun Group způsobily ve světě

senzaci a jsou velkým přínosem pro cestovní

ruch ve Vietnamu. Zvláště ozdravné pobyty

a volnočasový turismus nabývají na atraktivitě.

Lanové dráhy u realizovaných stavebních

projek tů, jako například na Fansipan, v Ba

Na Hills nebo v zátoce Ha Long, přitahují mimořádnou

pozornost. Díky nim však dochází

i k důležitému násobícímu efektu, neboť při jejich

výstavbě bylo dosaženo světových rekordů,

které po celém světě plní titulky novin: více

k tomuto tématu v kapitole „Čísla, Data, Fakta.“ |

Sun Group

Založení v roce 2007

President

Počet zaměstnanců 5000

Hlavní sídlo

Další pobočky

Oblast podnikání

Le Viet Lam

Danang

Hanoi, Sapa,

Ha Long

ozdravný a volnočasový

cestovní ruch,

luxusní nemovitosti,

zábavní oblast,

stavební investice

Prvního velkého úspěchu dosáhla Sun Group

v Ba Na Hills v Da Nangu, kde spolupůsobila

i skupina Doppelmayr/Garaventa. Fantasy Park

– jeden z pěti největších indoorových volnočasových

parků, francouzská čtvrť a stejně tak

lanová dráha se dvěma světovými rekordy

přilákaly množství návštěvníků. Da Nang se tak

stal oblíbeným výletním cílem.

230-ATW Ha Long Queen Cable Car, Ha Long Bay


12

Technika a inovace

Lanová dráha se dvěma

světovými rekordy

V jedné z nejznámějších turistických atrakcí Vietnamu – v zátoce Ha Long – se v letošním

létě přepisovala historie lanových drah: největší kabiny kyvadlové lanové dráhy na světě

překonávají na trase nejvyšší podpěru světa.

S

polečnost Doppelmayr/Garaventa

realizovala zcela mimořádnou kyvadlovou

lanovou dráhu na jedinečném

místě: v létě začala lanovka pohodlně přepravovat

návštěvníky přes mořskou úžinu

ve slavné zátoce Ha Long k impozantnímu

vyhlídkovému kolu.

Zátoka Ha Long, kterou ročně navštíví více než

šest milionů turistů, je jednou z nejznámějších

atrakcí cestovního ruchu ve Vietnamu a také

oblíbeným výletním cílem místních obyvatel.

Nejde však jen o nový zábavní park, zdejších

1 600 vápencových skal vystupujících z moře

je součástí světového dědictví UNESCO. Nová

lanová dráha Doppelmayr/Garaventa překonává

hned dva světové rekordy: oba dvoupatrové

vozy mají kapacitu 230 osob a jsou

tak doposud největšími kabinami kyvadlové

lanovky. Ha Long Queen Cable Car přepraví

rychlostí deset metrů za sekundu 2000 osob

za hodinu. Dvě podpěry – jedna z nich je

se svými 188,88 metry nejvyšší podpěrou

lanové dráhy na světě – nesou ocelová lana.

Cestující si užívají dechberoucí pohled na

jedinečnou přírodní scenérii.

Stavebně-technická výzva

zvládnutá s bravurou

Zvláštní výzvu představovala pokládka lana:

zátoka Ha Long hraje centrální roli při přepravě

zboží velkými nákladními loděmi, proto musela

být celá akce provedena ve výšce 50 metrů

nad hladinou moře. Při pokládce byl mimo jiné

použit stroj s tažnou silou 65 tun a další stroj

s brzdnou silou přes 60 tun. Hlavní zodpovědnost

za tento projekt měli specialisté na kyvadlové

lanové dráhy od Garaventy. |

Zákazník

Místo

Počet vozů

Kapacita

Počet podpěr

Nosné lano Ø

Tažné lano Ø

Jízdní rychlost

Délka

Převýšení

230-ATW Ha Long Queen

Cable Car

Sun Group

Ha Long Bay, Quang

Ninh Province (VNM)

2 dvoupatrové kabiny,

každá pro 230 osob

2000 osob/hod.

2 betonové podpěry,

188,88 m a 123,45 m

78 mm

57 mm

10,0 m/s

2165 m

88,5 m

Uvedení do provozu 25. 6. 2016


Technika a inovace

13

Za 15 minut na

střechu Indočíny

Lanovka 3S Fansipan Legend ve Vietnamu je aktuálně nejdelším

trojlanovým systémem s největším převýšením na světě.

F

ansipan je nejvyšším vrcholem

Vietnamu (3143 m. n. m.) a významným

turistickým cílem, výstup na horu je však

velmi náročný. Od února tohoto roku vede neobyčejná

lanovka 3S Doppelmayr/ Garaventa

na náhorní plošinu v blízkosti vrcholu. Díky

ní mohou teď „střechu Indočíny“ v průběhu

celého roku navštěvovat i méně zdatní turisté.

Během 15minutové jízdy 6326 metrů dlouhou

lanovou dráhou překonáte převýšení 1410 m.

Fansipan Legend je tak v současnosti nejdelším

trojlanovým systémem s největším převýšením

na světě. Oba obdivuhodné parametry byly

certifikovány a zapsány mezi Guinnessovy

světové rekordy.

Výjimečné do každého detailu

Neobyčejně probíhaly na této lanové dráze již

stavební práce: nákladní automobily se dostaly

pouze k dolní stanici, proto veškeré výkopové

práce pro podpěry a stanice probíhaly manuálně

s lopatami a krumpáči. Také nářadí muselo

být do horní stanice dopraveno pěšky několik

dní trvající túrou. Tým Doppelmayr/Garaventy

společně s místními pracovníky podal nejvyš-

ší výkony. Každá z kabin CWA v různých barevných

provedeních má pohodlných 30 míst

pro sedící cestující. Lanová dráha je druhým

zařízením na světě, kde jsou kabiny zásobovány

elektrickým proudem díky generátoru, který

je integrován v běhounu. Enormní výkon této

lanovky 3S zajišťuje zdvojený pohon se dvěma

převodovkami a čtyřmi motory. Speciální koncept

evakuace Doppelmayra zajišťuje, že kabiny

se v každé situaci bezpečně dostanou do

stanice.

Zdokonalený brzdný koncept

K tomu, aby bylo možné ovládat obrovskou

hmotu, která je u tohoto zařízení v pohybu – jde

až o 500 tun, což odpovídá 330 plně obsazeným

osobním automobilům – vyvinul Doppelmayr

nový brzdný koncept. Software se stará

o přesný výpočet všech brzdných požadavků

a zajišťuje tak nejvyšší jízdní komfort. Mnoho

času a know-how investoval Doppelmayr také

do stavebního konceptu stanic, které hmotou

podmíněnou dynamiku zařízení profesionálně

zvládají. Fansipan Legend je první lanovou dráhou,

u které se bezpečnostní dráha jak v dolní

tak v horní stanici nachází uvnitř staničních

budov – nikoliv jako obvykle až za výjezdem

ze stanice.

Uvedení do provozu proběhlo těsně před

Čínským novým rokem a bylo možné jen díky

skvělé spolupráci všech zúčastněných a společnosti

Sun Group. |

Zákazník

Místo

Typ zařízení

Šikmá délka

Převýšení

Kapacita

Jízdní rychlost

Jízdní doba

Vozy

30-TGD Fansipan Legend

Sun Group

Fansipan Mountain,

Sapa (VNM)

Lanová dráha 3S

6326 m

1410 m

2000 osob/hod.

8,0 m/s

14,8 min

33 ks CWA kabin

model Zeta 35 pro

30 sedících osob


14 Mezinárodní projekty

Kousek Benátek v Nassfeldu

Trasa Dolce Vita vytvořená Inputem ® ,

dceřinou společností Doppelmayra, přináší

na Madritsche italský styl života.

Od léta roku 2015 mohou hosté v Nassfeldu

zažít zblízka italský styl života: cesta Dolce Vita

na Madritsche, která leží přímo na hranici mezi

Itálií a Rakouskem, přináší italskou atmosféru

do nadmořské výšky 1900 m. Jako doplněk

ke stávajícímu aqua-trailu je cesta Dolce Vita

lákavá především pro rodiny s dětmi: podél

stezky jsou nejrůznější herní a lezecké prvky

pro děti, jako například dvanáct metrů vy soký

„bráška“ benátské zvonice svatého Marka.

Snadno přístupná okružní cesta vede od horní

stanice Millenium expressu přes italské hranice

k jezeru Rosskofel a zpět. Na více než dvou

hektarech vodní plochy Rosskofelu si můžete

z italské gondoly užívat panorama Karnských

a Gailtalských Alp. O občerstvení na cestě

se stará trojkolový automobil s espressem.

Zážitkovou cestu Dolce Vita vytvořil Input ® ,

stopro centní dceřiná firma Doppelmayra, na

míru pro turistický region Nassfeld v Korutanech.

Tato společnost se specializuje na tvorbu a realizaci

zážitkových konceptů pro letní a horský

turismus. Oblasti jako je Nassfeld získávají díky

individuálním a trvalým tematickým světům

na přitažlivosti – z toho profitují provozovatelé

i turisté. |

Zákazník

Místo

Délka

Čas

Milníky

Bergbahnen Nassfeld

Pramollo AG

Nassfeld, Korutany (AUT)

2,1 km

2 hodiny

2015 Herní stanoviště na

cestě Dolce Vita

2014 Zvonice svatého Marka

a skútry Vespa na stezce

Dolce Vita

2013 Caffè Piaggio Ape a začátek

stavby stezky Dolce Vita

2012

Cca od

roku 2008

Cesta Dolce Vita –

v přehledu

Benátská gondola na

vodní ploše

Zhotovení aqua-trailů

a další trvalý rozvoj

„Cesta Dolce Vita hraje všemi barvami a našimi

hosty je velmi dobře hodnocena. Je

tu vytvořen kus Itálie, resp. Benátek, který

můžete hravým způsobem zažít v našich

rakouských horách.“

Christian Krisper, vedoucí společnosti

Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG.


Mezinárodní projekty

15

Jízda kabinou s výhledem na Hořejší jezero

8-MGD Gondola

Zákazník

Místo

Zařízení

Kapacita

Jízdní rychlost

Lutsen Mountains

Lutsen, Minnesota (USA)

Lanová dráha

s odpojitelným uchycením

8místných kabin

1050 osob/hod.

5,0 m/s

Hosté ve středisku Lutsen Mountains si

mohou po celý rok užívat nádherný výhled

na Hořejší jezero z moderní kabinové lanovky

Doppelmayr.

V lyžařském a turistickém středisku Lutsen

Mountains spojuje nová 8místná kabinová

lanová dráha dvě hory Eagle a Moose.

Lanovka Doppelmayr byla dodána na klíč za

pouhých 5 měsíců, nahradila původní již čtyřicet

let starou 4místnou kabinovou lanovku

a je v provozu celoročně. V létě se těší turisté

a milovníci přírody z jedinečného výhledu

na největší z pětice Velkých jezer a překrásné

okolí, v zimě se nadšením rozbuší srdce ly žařům

a snowboardistům.

Nová lanová dráha má čtyřnásobně větší kapacitu

než původní zařízení a je tak připravená

i na vyšší požadavky v příštích letech. „Trasa kabinové

lanovky kříží hned dvakrát Poplar River

a vede také přes 70 m vysokou skálu. To

znamenalo zvláštní výzvu pro konstruktéry

a montážní tým, ti to však bez problémů zvládli,“

říká Tom Rider, spolumajitel Lutsen Mountains.

Kabina je novou vlajkovou lodí střediska Lutsen:

první 8místná kabinová lanovka na Středozápadě

Spojených států amerických. |

Šikmá délka 1479 m

Převýšení

97 m

Realizace červen až listopad 2015

Uvedení do provozu listopad 2015

„Tým Doppelmayra

odvedl skvělou práci.“

Tom Rider, spolumajitel

Lutsen Mountains

Návštěva chrámu je nyní snadná

Ve volnočasovém resortu Chandragiri Hills

v Nepálu vede nová kabinová lanovka na vrchol

hory a k chrámu Lord Shiva Bhaleshwor

Mahadev.

V turistickém resortu Chandragiri Hills čeká

na návštěvníky zábava a odpočinek: místní

i zahraniční hosté se těší z rozsáhlé nabídky

atrakcí jako jsou vyhlídková věž, dětský fun

park, obchody a restaurace a další zajímavé

možnosti využití volného času. Společnost

Chandragiri Hills Ltd. si stanovila za cíl podpořit

jak místní, tak mezinárodní cestovní ruch

v Nepálu. Nedávno dokončená 8místná kabinová

lanovka umožňuje hostům snadný přístup

k fascinujícím scenériím Chandragiri Hills

a k chrámu Lord Shiva Bhaleshwor Mahadev. Při

pěkném počasí je odtud vidět dokonce pohoří

Himaláje a Mount Everest. Jízda z Godam-Thankot

do nádherných hor vysoko nad městem trvá

asi devět minut a je nejpohodlnějším způsobem,

jak zažít nevšední kouzlo této oblasti.

Tektonicky nestabilní oblast a nízká dostupnost

materiálů na místě nebyly při výstavbě této

lanové dráhy jedinými výzvami: lanovka

vede v opravdu strmé trase, převýšení činí

951 m. Aby se předešlo umístěním podpěr

ve velkém sklonu, realizoval Doppelmayr jedno

více než 870 m dlouhé lanové pole. V srpnu

2016 bylo toto nového zařízení uvedeno do

provozu. |

Zákazník

Místo

Zařízení

Vozy

Kapacita

Jízdní doba

Šikmá délka

Převýšení

Nadm. výška

horní stanice

„Lanovka Thankot-Chandragiri leží přímo

ve spádové oblasti Káthmándú

a přitahuje tak řadu místních

hostů – chceme jim novou la-

no vkou zpříjemnit jejich pobyt.“

Chandra Prasad Dhakal,

předseda představenstva

Chandragiri Hills Ltd.

8-MGD Thankot–

Chandragiri

Chandragiri Hills Ltd.

Thankot, Káthmándú (NPL)

Kabinová lanovka

s odpojitelným uchycením

38 kabin

1000 osob/hod.

9,0 min

2461 m

951 m

2550 m

Uvedení do provozu srpen 2016


16 Mezinárodní projekty

Více než milion cestujících

za jednu zimní sezónu

Na okraji Dolomit ležící lyžařské středisko

Kronplatz přestoupilo realizací nové 15místné

kabinové lanovky Belvedere na nejnovější

úroveň techniky.

Odpojitelná 15místná kabinová lanovka Belvedere

nahradila zařízení z roku 1993 a přepraví

jako jedna z nejdůležitějších lanovek v lyžařském

areálů více než milion cestujících za zimní

sezónu a trend počtu přepravených s výstavbou

nové lanovky je i nadále rostoucí. Zvláštním

úkolem pro Doppelmayra bylo umístit depo pro

garážování vozů do stávajících prostor, aniž

by se musely rozšiřovat. Doppelmayr dodal

a instaloval kompletní technologii lanové dráhy

včetně řízení a garážování v termínu červen až

listopad 2015.

Nové zařízení přepraví v 32 kabinách rychlostí

šest metrů za sekundu 3300 osob za hodinu

vzestupným směrem. |

Zákazník

Místo

Typ zařízení

Kapacita

Jízdní rychlost

Počet vozů

Šikmá délka

15-MGD Belvedere

Kronplatz Seilbahn AG

Kronplatz, Bruneck,

Bozen (ITA)

Odpojitelná 15místná

kabinová lanovka

3300 osob/hod.

6,0 m/s

32 kabin

1061,9 m

Převýšení

267,5 m

Realizace červen až listopad 2015

„Nová kabinová lanovka pozvedla

naše lyžařské středisko na ještě

vyšší úroveň. Novinkou pro

zákazníky je také bezplatná

wi-fi v jednotlivých

kabinách.“

Christian Erroi,

ředitel Kronplatz

Seilbahn AG

Malá stanice s optimálním využitím

Sedačková lanovka Büre-Herrloh slouží nejen

jako sportovní zařízení, ale také k přiblížení

části lyžařů zpět k jejich zapar kovaným vozům.

V německém Winterbergu je nově od zimní sezóny

2015/16 v provozu sedačková lanovka

s automaticky uzamykatelnou zábranou.

Doppelmayr využil stavbu nové 6sedačkové

lanové dráhy Büre-Herrloh k tomu, aby pomohl

provozovateli Skiliftbetriebe Klante optimalizovat

příliv cestujících. Výsledek můžete již nyní vidět

- koncepce celé oblasti dolní stanice přináší

hostům nový komfort, k lanové dráze se teď

dostanou zcela bez potíží. Dolní stanice byla

při modernizaci využita ideálně: přes její malou

velikost je zde umístěno garážování sedaček

i servisní místo.

Lanovka v oblasti vjezdu i výjezdu z dolní stanice

překonává cestu a potok, a tak zde nebylo

možné umístit žádnou podpěru. Nutná tlačná

baterie byla stavebně zakomponována přímo

do staniční budovy. Z důvodu přilehlého

skokanského můstku nesměla být ani v horním

úseku trasy umístěna žádná podpěra. |

Zákazník

Místo

Zařízení

6-CLD Büre–Herrloh

Skiliftbetriebe Klante

Winterberg, Severní

Porýní-Vestfálsko (DE)

Odpojitelná 6sedačková

lanovka

Počet vozů

36 sedaček

Jízdní rychlost

3,5 m/s

Kapacita

3000 osob/hod.

Šikmá délka

354 m

Převýšení

88 m

Uvedení do provozu zimní sezóna

2015/2016

„Doppelmayr stávající situaci ideálně využil

a realizoval promyšlené řešení, které naplnilo

naše očekávání.“

Christoph Klante, jednatel společnosti

Skiliftbetriebe Klante


Mezinárodní projekty

17

Architektura se potkává s technologií lanovek

Nová kabinová lanovka se dvěma sekcemi

na Chäserrugg představuje spojení špičkové

kvality technologie lanových drah s jedinečnou

architekturou firmy Herzog & de Meuron.

Nová lanovka s 10místnými kabinami Espel-

Stöfeli-Chäserrugg v Unterwasseru nahradila

dva lyžařské vleky a současně odlehčila

lanovce Nadelöhr Iltios. Až 2500 cestujících

za hodinu se nyní rychlostí šest metrů za

sekundu komfortně dostane z Espel do mezistanice

Stöfeli a odtud dále na Chäserrugg.

Ve spolupráci se světoznámými architekty

Herzog & de Meuron vznikly tři zcela vyjímečné

stanice, které skvěle zapadají do krajiny.

Horní a dolní stanice přejímají svým tvarem

a barevným provedením architektonické pojetí

okolních stájí.

Mezistanice připomíná silniční galerii a je srdcem

celého zařízení: jsou zde umístěny pohony

pro obě sekce a také garážování pro celkem

78 kabin. Všechny stanice jsou přístupné

z úrovně terénu.

Napnutý harmonogram - vše včas dodáno

Přestože harmonogram výstavby stanovoval

velmi krátké termíny a požadavky na pláno vání,

logistiku a montáž byly tomu odpovídajícím

způsobem vysoké, Garaventa dodala lanovou

dráhu nejvyšší kvality přesně v termínu. Všechny

pracovní procesy byly pečlivě naplánovány.

Stejně tak přeprava: materiál pro mezistanici

byl dopravován na staveniště kyvadlovou

lanovou dráhou teprve po ukončení jejího

běžného provozu, protože k mezistanici nevede

žádná cesta. |

Zákazník

Místo

Zařízení

Počet vozů

10-MGD Espel –

Stöfeli – Chäserrugg

Toggenburg

Berg bahnen AG

Unterwasser,

St. Gallen (CHE)

Odpojitelná 10místná

kabinová lanovka se

dvěma sekcemi

78 kabin pro 10 osob

Uvedení do provozu 18. 12. 2015

Sekce Espel – Stöfeli –

Stöfeli Chäserrugg

Šikmá délka 1469 m 1025 m

Převýšení 419 m 390 m

Jízdní rychlost 6,0 m/s 6,0 m/s

Počet vozů 44 34

Jízdní doba 5,29 min 4,06 min

Počet podpěr 10 9

Maximální sklon 62 % 68 %

ø dopravního lana 50 mm 50 mm

„Nová kabinová lanovka přináší našim hostům

více komfortu a pohodlnější přístup do našeho

lyžařského a turistického střediska a na Chäserrugg.

Jde o přesný zásah, který se zapisuje

do historie cestovního ruchu, a který

má blízko ke kultuře a přírodě

v Chäserrugg.“

Mélanie Eppenberger,

prezidentka správní

rady Toggenburg

Bergbahnen AG


18 Projekty ve světě

Zážitek pro celou rodinu

Nová lanovka Adlerfelsen přepraví komfortně

návštěvníky zážitkového parku skřítka

Wurzelrudiho – lhostejno jestli s jízdním kolem

nebo horskou károu.

Kořínkův park v Eibenstocku je malým zážitkovým

areálem s celoročním provozem, který byl

obohacen o novou lanovou dráhu Doppelmayr.

Ta rozšiřuje nabídku přepravních možností pro

rodiny s dětmi. Jedná se o první lanovou dráhu

s neodpojitelným uchycením dvousedaček se

středovou opěrou pro nohy. Pro maximální bezpečnost

cestujících jsou vozy navíc vybaveny

ručním zavíráním a automatickým uzamykáním

zábran. Výškově přestavitelný rozběhový pás je

zejména pro malé pasažéry opravdovým zážitkem.

Sedačková lanová dráha dopřává všem

pohodový zážitek z jízdy na Adlerfelsen a navíc

nádherný výhled na celý areál: na krajinu včetně

bobové dráhy, sáňkařskou dráhu, lyžařskou

školu a hřiště i bláznivou zahradu. Sedačky

jsou vybaveny přípravky pro dopravu kol, každá

druhá má kromě toho speciální – zkušební

institucí TÜV certifikovaný – hák pro transport

horských kárek. Ty se báječně hodí k průzkumným

vyjížď kám po celém parku. |

Zákazník

Místo

Vozy

2-CLF Adlerfelsen Bahn

Touristenzentrum am

Adlerfelsen GmbH

Eibenstock, Sasko

(DE)

66 sedaček se středovou

opěrou pro nohy

a přípravkem pro kola

a horské káry

Zima Léto

Jízdní rychlost 2,2 m/s 1,0 m/s

Přepravní kapacita 980 446

osob/hod. osob/hod.

Jízdní doba 3,9 min 8,7 min

„V Peteru Hintnerovi jsme od prvotního nápadu

až po samotnou realizaci nalezli spolehlivého

partnera. Jak jsme předpokládali, byla

lanovka našimi návštěvníky jak v zimě, tak

i v létě skvěle přijata. Díky jejím přednostem

jsou zákazníci i my velice spokojeni – těšíme

se na další spolupráci s firmou Doppelmayr,“

Stefan Uhlmann, jednatel společnosti

Tradiční lanová dráha Marzilibahn

v Bernu opět září novotou

Zařízení postavené v roku 1885 obdrželo

nyní nový železniční spodek, zbrusu novou

dolní stanici a byly zrenovovány i vozy.

Již od svého vzniku představuje Marzilibahn

nejrychlejší spojení od nádraží Bern an die Aare

do lázní Marzili-Bad. Město si není možné bez

ní představit a díky její oblibě a krátké jízdní

dráze přepraví za rok přes milion pasažérů.

Na cestující čeká maximální komfort: lanová

dráha je bezbariérová, navíc nově návštěvníci

ocení široké dveře. Optimalizované nástupy a výstupy

osob se pozitivně projevují vyšší frekvencí

jízd a tím i vyšší přepravní kapacitou.

Podloží trasy je nestabilní, během předchozího

provozu docházelo i k nepatrným posunům.

Při rekonstrukci došlo ke kompletní výměně

původního železničního spodku, který je nyní

proveden jako ocelová mostová konstrukce.

Specialisté z Garaventy odvedli perfektní práci.

Nově postavená dolní stanice naprosto vyhovuje

nárokům dozorčích orgánů.

Zákazník

Místo

Systém

30-FUL Marzilibahn

Drahtseilbahn

Marzili-Stadt Bern

Marziliquartier,

Bern (CHE)

Pozemní lanová dráha

s vozy pro 30 osob

Do roku 1974 byla lanovka provozována s vodní

zátěží – v horní stanici byla nádrž umístěná pod

podlahou vozu naplněna 3500 l vody, nadbytečná

hmotnost vozu táhla nahoru jedoucí vůz

do horní stanice. Elektrifikace proběhla v roce

1979. Původní vozy zůstaly zachovány: jeden je

umístěn nedaleko od dolní stanice, druhý obohacuje

výstavu v Muzeu dopravy v Luzernu. |

Počet vozů 2

Jízdní rychlost

Přepravní kapacita

Šikmá délka

Převýšení

3,0 m/s

900 osob/hod. (přes

1 milion pasažérů za rok)

105 m

32 m

V provozu od květen 2015


Projekty ve světě

19

Dopravovat automaticky a bezpečně

V nalezišti zlaté rudy El Limón v Mexiku

od nedávna spolehlivě a hospodárně dopravuje

vytěženou rudu zařízení RopeCon ® .

Trasa vede příkrým terénem a je dlouhá více

než 1,3 km.

Těžařská společnost Minera Media Luna, S.A. de

C.V. (MML), 100procentní dceřiná společnost

firmy Torex Gold Resources, Inc., provo zuje

přibližně 180 km jihozápadně od hlavního

města důl na těžbu zlata El Limón-Guajes.

Jako dopravní prostředek pro vytěženou rudu

zvolila společnost MML osvědčenou Doppelmayr

technologii RopeCon ® . Rozhodující byly

nejen nízké náklady, ale i provozní bezpečnost,

jakož i nepatrný vliv na životní prostředí.

Povrchový důl El Limón se nachází na strmém

horském svahu zhruba 400 m nad centrálním

zpracovacím zařízením. Aby byl transport z místa

těžby do údolí optimální, bylo zapotřebí efektivního

řešení. Doppelmayr RopeCon ® zcela

přesvědčil svými přednostmi. Napínací pole

mezi místem nakládky a jedinou podpěrou činí

1200 m. Montážní tým Doppelmayra provedl

spolehlivě a profesionálně práce během šesti

měsíců. V březnu 2016 bylo zařízení přesně

podle plánu uvedeno do provozu.

RopeCon ® generuje při brždění cca 1 MW „zelené“

energie, což významně redukuje celkové

provozní náklady. Taktéž zamezení imisím, prachu

a hluku hovoří zcela jasně pro nasazení systému

RopeCon ® . Navíc tento automatický transportní

systém - jehož řízení je integrováno do centrálního

řízení dolu - zvyšuje bezpečnost zařízení

během provozu.

RopeCon ® bude po celou dobu provozu dolu

– odhadem 10 let – přepravovat zhruba 1000 t

rudy za hodinu. |

RPC El Limón-Guajes

Zákazník

Místo

Jízdní rychlost

Přepravní kapacita

Délka

Převýšení

Minera Media Luna,

S.A. de C.V. (MML)

Spolková země

Guerrero (MEX)

3,3 m/s

1000 t/hod.

1308 m

-383 m

Počet podpěr 1

Výkon motoru

během provozu

-1.026 kW

V provozu od březen 2016

Jediná podpěra vysoká 44 m mezi

místem nakládky a vykládkou na

výsypkový kužel.

RopeCon ® umožňuje

přímé spojení od místa

těžby zlata do údolí.


20 Doppelmayr/Garaventa Gruppe

Odborníci na

dopravu surovin

Doppelmayr Transport Technology má díky propracovanému systému

správnou odpověď na mnoho požadavků přepravy surovin.

P

okud jde o transport surovin, je Doppelmayr

Transport Technology v rámci

skupiny Doppelmayr tou správnou

volbou. Stoprocentní dceřiná společnost

Doppel mayra nabízí širokou paletu tech nicky

prověřených systémů dopravy surovin od

sypkých hmot až po kusový materiál.

Hornatý terén nebo chybějící infrastruktura

mohou přepravu učinit téměř neřešitelnou.

Doppelmayr Transport Technology však nabízí

ta správná řešení. Firma se sídlem ve Wolfurtu

zaměstnává 25 pracovníků a byla založena

pro účely plánování, projektování a realizaci

řešení dopravy surovin. Doppelmayr Transport

Technology těží ze stoletých zkušeností

dopravních systémů tažených lanem: v kombinaci

s novými trendy a vývojovými novin kami

tak skupina Doppelmayr rozšířila možnosti

přepravy pro transport sypkých hmot až po

kusový materiál, a to i v neschůdném terénu.

Portfolio zahrnuje vedle rozdílných systémů

lanové dopravy také kombinaci prověřené

technologie a osvědčené kontinuální dopravní

techniky RopeCon ® , jakož i kolejového systému

RailCon ® . Kromě vypracování a realizace

systémů do pravy se Doppelmayr Transport

Technology stará také o jejich plánování.

Ideální řešení – pro nejrůznější

transportní nároky

V rámci plánování konceptu, systému a samotných

detailů provádí Doppelmayr Transport

Technology rozsáhlou analýzu individuálních

projektových požadavků. Inženýři prověřují různé

alternativy a řešení z hlediska jejich použitel-


Skupina Doppelmayr/Garaventa

21

Výběr z realizací Doppelmayr Transport Technology

2001 Byl poprvé použit systém RopeCon ® . Zařízení u Strengenu v Tyrolsku

dopravilo mezi roky 2001 a 2004 přes stávající rychlostní komunikace,

železniční trať a řeku zhruba 850 000 m³ vytěženého materiálu.

2006 Za svůj výrazný příspěvek k ochraně klimatu přechodem z nákladních

automobilů na RopeCon ® pro těžbu písku (realizovaný v roce 2004)

byla společnost Hans Zöchling GmbH vyznamenána jako „klima:aktiv

mobil Projektpartner“.

2011 RopeCon ® se klene nad Nilem, nejdelší řekou na světě,

který je na tomto místě široký 850 m.

2016 Od roku 2005 provozovaný RopeCon ® u Tüfentobelu nedaleko

St. Gallenu (CHE) bude doplněn o ještě jeden, přímo do lanového

pole zavěšený RopeCon ® . Předávka materiálu bude probíhat ve

výšce zhruba 20 m nad zemí.

„Příroda je geniálním stavitelem.

Žádná trasa není stejná. Snahou

našich projektantů a konstruktérů

je co nejvíce přizpůsobit systémy

přepravy materiálu okolnímu

prostředí a co nejméně zatěžovat

životní prostředí.

Bezpečnost, snadná

obsluha a nízké náklady

na údržbu jsou

nejdůležitějšími kritérii

při stavbě každého

zařízení“

Hermann Frühstück,

jednatel Doppelmayr

Transport Technology

nosti pro daný projekt a podporují zákaz níky od

začátku tak, aby bylo společně nalezeno optimální

řešení dopravy. Různé materiály, suroviny

a zboží, nehostinné klima nebo zdánlivě nepřekonatelný

terén – Doppelmayr Transport Technology

má řešení i v případech, kdy selhávají

konvenční techniky přepravy.

RopeCon ® – inovace v přepravě materiálu

RopeCon ® je inovativní technologií pro dopravu

sypkých hmot a spojuje výhody osvědčené

technologie lanových drah s vyzkoušenou kontinuální

technikou přepravy. Poprvé byla tato

technologie použita s velkým úspěchem v roce

2001: při výstavbě dálničního tunelu u Strengenu

v Rakousku byl vytěžený materiál vyvážen

RopeConem ® . Na podpěrách vedená nosná

lana umožňují bez problémů překonávat překážky

jako jsou silnice, údolí, řeky a budovy.

Hmota je přepravována na plochém pásu

se zvlně nými okraji. Jako tažný element slouží

v pravidelných rozestupech na osách připevněný

pás. Na obou koncích os jsou umístěná

běhounová kola, která se pohybují po trvale

napnutých nosných lanech a zároveň takto

pás vedou. Roku 2009 obdržela společnost

Doppelmayr Transport Technology za produkt

RopeCon ® cenu „Innovative Technology

Award“ britského odborného časopisu „International

Bulk Journal“ (IBJ).

Nejnovější zařízení RopeCon ® bylo do provozu

uvedeno letos v březnu v Mexiku (více na str. 19).

Překonává výškový rozdíl 400 m a vede v přímé

linii z horského hřbetu až do údolí. Další za řízení

se nyní buduje v Guatemale, za hodinu bude

přepravovat 2100 tun vápence přímo z lomu

k dalšímu zpracování. |


22 Ve zkratce

Ocenění inženýrského výkonu za lanovku Sentosa Cable Car

Ústav Institution of Engineers v Singapuru (IES) ocenil 1. července

2016 inženýrský výkon při realizaci nové lanové dráhy

Sentosa Cable Car. Engineering Feats @ IES-SG50 je národní

soutěží, která vyznamenává TOP 50 technických výkonů s největším

hospodářským a společenským významem a dopadem

na infrastrukturu. Spojení lanovkou na ostrov Sentosa, uvedené

do provozu roku 2015, výrazně zlepšilo přístup na západní

část ostrova a rozšířilo stávající infrastrukturu do zcela plynulé

dopravní sítě. Jízda vzduchem za různými pamětihodnostmi je

nejen příjemná tím, že cestující se vyhnou silnicím, ale poskytuje

přitom i pohodlný druh dopravy s nevšedními výhledy. Nová lanová

dráha je nyní neoddělitelnou součástí dopravní obslužnosti

Sentosy, volnočasového cíle, který ročně navštíví 20 miliónů

návštěvníků. Předseda vlády Lee Hsien Loong předal vyznamenání

společnosti Sentosa Development Corporation v rámci

IES Golden Jubilee Gala. |

Nová výstava lanovek

v Domě dopravy v Luzernu

1996

2016

V Domě dopravy Švýcarska se od 23. května letošního roku koná výstava,

na níž se prezentuje švýcarská lanovkářská scéna. Vedle téměř již zapomenutých

dopravních prostředků je možné vidět i nejnovější studie v branži,

mezi nimi i lanovou dráhu Stoosbahn od Garaventy, která se právě teď staví

v kantonu Schwyz. Originální vůz této pozemní lanovky překonávající stoupání

110 %, což je absolutně největší převýšení, jaké kdy lanovka dokázala

překonat, je k vidění před vchodem do muzea. Díky instalovanému simulátoru

mohou i sami návštěvníci pocítit extrémní stoupání. Z mnoha dalších

exponátů stojí ještě za zmínku různé hry, interaktivní stanice a „svědkové

času“. Všechny tyto zajímavosti činí horský svět živoucím a vypráví tak o his to rii

lanových drah. |

www.verkehrshaus.ch

20 roků www.doppelmayr.com

16. července 2016 oslavily webové stránky Doppelmayr dvacáté

narozeniny. V červenci 1996 byl doppelmayr.com poprvé

online – tehdy ještě v trochu jiném designu a s daleko méně

funkcemi, než je tomu dnes. Od jejich zprovoznění před 20 lety

byly neustále vylepšovány a rozšiřovány. Nabízí nepřeberné

množství jazyků, stažení aplikací a novinek. K tomu se ještě

přidaly pro uživatele přívětivé nástroje, jako např. interaktivní

„stavebnice“ – konfigurátor lanových drah nebo „Světová mapa

lanovek“ se všemi zařízeními Doppelmayr postavenými od roku

2000. Tak se stal vstup skupiny Doppelmayr/Garaventa na

web stěžejním bodem – pro mezinárodní zákazníky, obchodní

partne ry, spolupracovníky, novináře a fanoušky. |

Online: od 16. července 1996

11 jazyků: němčina, angličtina, španělština, francouzština,

italština, portugalština, čeština, čínština,

finština, turečtina, ruština.

Měsíční rekord: kolem 200 000 návštěv (v únoru 2016)


Ve zkratce

23

Lyžařským vlekem lze

nyní přepravovat i kola

Společnost Leoganger Bergbahnen

obdržela pro svůj lyžařský

vlek Riederfeld v Mini Bike

Parku jako první povolení pro

přepravu horských prostřed ků

s koly. Tím je umožněno dětem

starším deseti let jet na vleku

i v létě s jízdním kolem, resp.

sportovním vybavením s koly

o průměru nejméně 25 cm.

Společně s provozovatelem,

dozorčími orgány spolkové

země Salcbursko a zpracovatelem

bezpečnostní zprávy

provedl Doppelmayr technické

vybavení lyžařského vleku,

plánování výjezdu a optimalizaci

nástupiště a výstupiště.

Podpora mezi zúčastněnými

stranami byla po celou dobu

trvání schvalování příkladná.

Společnost Leoganger Bergbahnen

si opatřila veškerá nutná povolení a provedla všechny stavební úpravy.

V Bike Parku se pravidelně konají i závody Světového poháru – v tomto případě

jsou kola závodníkům dopravována lanovou dráhou.

Pilotní projekt položil základní kámen k tomu, že také další provozovatelé

lyžařských vleků mohou nyní o dost jednodušeji přepravovat sportovní vybavení

i v létě. |

Doppelmayr ve vídeňském

Technickém muzeu

Silniční doprava v aglomeracích neustále narůstá a v budoucnu

jistě narazí na svoje hranice. Nové úrovně přepravy pod zemí

a ve vzduchu by měly situaci výrazně zlepšit. Technické muzeum

ve Vídni vyčlenilo této „Urban Mobility“ v rámci zvláštní výstavy

„Budoucnost města“ samostatnou část. Návštěvníci tak mají

možnost nastoupit do desetimístné kabiny a získat fascinující

zážitek z jízdy městskou lanovkou: výhled na bolivijské hlavní

město La Paz, v němž nyní roste největší městská síť lanových

drah, je během jízdy díky nejnovější videotechnice zcela dokonalý.

Jako hlavní sponzor nechává Doppelmayr vznášet nad

hlavami udivených návštěvníků druhou kabinu pro deset osob

z bolivijské linky Línea Roja. Slavnostního otevření výstavy se dne

8. června 2016 zúčastnili bolivijský velvyslanec Ricardo Javier

Martinez Covarrubias a konzulka, paní Elizabeth Ana Ferrel

Alvarez. |

Další budoucnost měst

další_směřování_

Experti na zážitky z Inputu ®

nyní pod novým vedením

Od dubna 2016 je Hannes Triebnik novým jednatelem stoprocentní dceřiné

společnosti Doppelmayra Input ® Projektentwicklungs GmbH se sídlem

v Hallwangu u Salcburku. Nahradil zakladatele firmy pana Helmuta Müllera,

který společnost od jejího vzniku v roce 1999 vedl.

Input ® plánuje i realizuje celoroční zážit kové koncepty

na horách – ke dnešnímu dni jich bylo téměř

120 ve 20 zemích. Původně se Input ® specializoval

pouze na letní turismus, již dávno však rozšířil svou

nabídku i na zimní aktivity. Vzděláním architekt

Hannes Triebnik nastoupil do Input ® v roce 2004

a proslavil společnost i v zahraničí. Jako nový jednatel

chce ještě více prohloubit spolupráci s Doppelmayrem

a svůj tým posílit. Helmut Müller mu bude i nadále

nablízku jako zkušený poradce. |

od 9. června 2016

v Technickém muzeu ve Vídni

Impresum

Vlastník, editor a vydavatel: Doppelmayr Seilbahnen GmbH,

Postfach 20, Rickenbacherstraße 8–10, 6922 Wolfurt,

Rakousko, dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com;

text a editace: Doppelmayr Seilbahnen GmbH ve spolupráci

s ikp Vorarlberg GmbH, www.ikp.at; grafika a rozvržení:

Doppelmayr Seilbahnen GmbH ve spolupráci s KONZETT

BRENNDÖRFER, www.agenturkb.com; Foto: Doppelmayr;

tisk: Thurnher, Rankweil; redakční politika v souladu s § 25

rakouského Mediálního zákona: aktuální informace pro

zákazníky, partnery a zaměstnance skupiny Doppelmayr/

Garaventa; četnost vydání: časopis je vydáván třikrát ročně

a zdarma distribuován zákazníkům a partnerům skupiny

Doppelmayr. Další šíření je povoleno pouze s uvedením

zdroje a písemným souhlasem; status: srpen 2016, chyby

sazby a tisku vyhrazeny, platí Všeobecné obchodní podmínky.

www.doppelmayr.com


D-Line:

Vítejte v první třídě

Doppelmayr definuje budoucnost lanovek: 205 novinek,

31 inovací a 14 patentů. D-Line udivuje nejvyšším jízdním

komfortem, moderním designem a nepřekonatelnou funkčností.

www.doppelmayr.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!