Views
1 year ago

ibtida baskı hali. son

ibtida baskı hali.

09 Serdar Demirel 11 Rasim Özdenören 19 Dr. M. Şerafettin Kalay 25 M. Nureddin Shaban 35 M. Emin Yıldırım Gelecek, köklere bağlı gençlerdir. Üstat Rasim Özdenören ile hasbihal Günümüz gençlerinin sık karşılaştığı fıkhi meseleler ve çözümleri. Halep... Efendimiz dönminde genç olmak & Sahabe gençliği.

Gazi Üniversitesi