Views
1 year ago

Bliżej Źródła nr 21 styczeń 2017

Bliżej Źródła nr 21 styczeń

NR 21 STYCZEŃ 2017 PISMO PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SZCZAWNIE-ZDROJU B L I Ż E J ŹRÓDŁA Prawdziwa wiara w Syna Bożego, który przyjął ciało, jest nieodłączna od daru z siebie, od przynależności do wspólnoty, od służby... Wspominając to niezwykłe wydarzenie, jakim jest przyjście na świat Syna Bożego - Zbawiciela w ludzkim ciele, życzę Wam umięjętności dzielenia się tą Miłością, jaką Bóg nam objawił w przychodzącym do nas Chrystusie. Jego przyjście daje nadzieję na „lepsze czasy”. Niech nadchodziący Rok Pański 2017 przyniesie Wam w darze pokój, życzliwość, zgodę i miłość. Wdzięczny za otrzymane z Waszej ręki dobro oraz za troskę o życie wspólnotowe naszej parafii, zapewniam o mojej życzliwej pamięci i codziennej modlitwie, Ks. Jarosław Żmuda - proboszcz Bliskość Boga... Małe Nic... Martwienie się Bóg zamieni... 1

Bliżej Źródła nr 17 czerwiec 2016
Nr 162 - Parafia pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy
dojrzewają w cieniu krzyża Dzieła Boże - Nasza Parafia
Bliżej Źródła nr 16 maj 2016
Tak Bóg umiłował świat - Nasza Parafia - Salwatorianie
Styczeń 2013 - Gmina Trąbki Wielkie
w roku kapłańskim parafia otrzymała dar kapłaństwa - Parafia Obra
Parafia na Sadach - Parafia sw. Jana Kantego w Warszawie
Pismo Parafii pw. Św. Jana Kantego w Poznaniu - Parafia Św. Jana ...
Numer 8/2012 z 28 października 2012 - Nasza Parafia - Salwatorianie
nr 3-2010.pdf - Dębowiec, Urząd Gminy
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 2 - styczeń 2015
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 3 - luty 2015