Views
1 year ago

zuleyha2014 -68 MAHRI

23

Adamczyk, P. & Law, P.F. (Çev.: Necmi Buğdaycı) (2000). Elektrik ve Manyetizma, İstanbul: TÜBİTAK Yayınları Bingham, J. (Çev.: Feryal Halatçi) (2010). Bilimsel Deneyler, İstanbul: TÜB7TAK Yayınları Bueche, F. J & Jerde, D. A (Çev. Edit.: Kemal Çolakoğlu) (2003). Fizik İlkeleri I-I-III, Ankara: Palme Yayıncılık Demirci, N. & Efe, S. (2007). İlköüretim öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, Balikesir Üniversitesi Necatıbey Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 23-56. Edom, H.& Woodward, K. (Çev.: AyƔe Turak) (2008). Deneylerle Bilim-II, İstanbul: TÜBİTAK Yayınları Engel Türleri ve Özel Eğitimm, hƩ p://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/32/01/155082/dosyalar/2013_02/14 113954_engeltrlervezeletm.docx (Erişim Tarihi: 14.06.2015) Flood, M.& Spurgeon, R. (Çev.: Zehra Sönmezer) (2004). Enerji ve Güç, Ankara: TÜBİTAK Yayınları Giancoli (Çev. Edit.: G. Önengüt) (2009). Fen Bilimcileri ve Mühendisler için Fizik, Ankara: Akademi Yayıncılık Kaynakça Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H. & Taşdelen, U. (2003). Yapılandırıcı Öğrenme Ortamı için Bir Fen Ders Kitabı NasŦl Olmalı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım McFadden, C. & Yager, R.E. (1997). Science Plus Technology and Society, USA: Holt-Rinehart-Winston. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf ar) Öğretim Programı, Ankara. Serway, R. A. & Beichner, R.J. (Çev. Edit.: Kemal Çolakoğlu) (2002). Türkçe Sözlük (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 24

O Εκτοπισμός στην Κύπρο Οι Συνέπειες της Πολιτειακής και ... - PRIO
Bahçeşehir İz
KONAK