Views
1 year ago

msb-aciktan-135-devlet-memuru-alimi

msb-aciktan-135-devlet-memuru-alimi

F MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA 2016 YILI MEMUR ALIMLARI BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 30 Aralık 2016-06 Şubat 2017 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Danışma Adresi : MSB Personel Temin Daire Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620 İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2345-2353-2354) Genel Ağ (İnternet) Adresi : www.msb.gov.tr ĠÇĠNDEKĠLER

PROGRAM
2016ALESSONBAHARDONEMIKILAVUZU27092016
KILAVUZ01112016
T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2017
SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU