Views
1 year ago

I CİLT

bilgesendikaciakifinan1cilt

I

I. CİLT

 • Page 2: I. CİLT H A Z I R L A Y A N HIDIR
 • Page 5 and 6: Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 72 E
 • Page 7 and 8: İÇİNDEKİLER Besim (EŞSİZ) TAT
 • Page 9 and 10: SUNUŞ İnsanlar eserleriyle yüzy
 • Page 11 and 12: yazdıkları metinlerden müteşekk
 • Page 14 and 15: Edebiyat ve Medeniyet Yorumcusu Meh
 • Page 16 and 17: Hacı Müslüm Efendi; küçük ya
 • Page 18 and 19: Mehmet Akif İnan; 1958’de Urfa L
 • Page 20 and 21: aruzla, heceyle şiirler yazıyor;
 • Page 22 and 23: umudu ve umutsuzluğuyla, inancı v
 • Page 24 and 25: leri, sayanları oldukça kabarık
 • Page 26 and 27: yeniden İstanbul’a döner. Hafta
 • Page 28 and 29: 1967’de Mehmet Akif İnan’ın k
 • Page 30 and 31: Üstat Necip Fazıl Kısakürek de
 • Page 32 and 33: Düşünsel ve eylemci kişiliğiyl
 • Page 34 and 35: şü teklif eden Akif İnan; yerli,
 • Page 36 and 37: Mavera’da, edebiyat ve medeniyet
 • Page 38 and 39: larından bazılarını bir araya g
 • Page 40 and 41: 1990’lı yılların başında Meh
 • Page 42 and 43: 1992’den itibaren sekiz yıl sür
 • Page 44 and 45: tertip edilir. Şairin anısına d
 • Page 46 and 47: “Gerçek manada ancak 1930’lard
 • Page 48 and 49: İslâm Dünyası ve Ortadoğu’da
 • Page 50 and 51: “Bütün giysileri yırtsak yerid
 • Page 52:

  Bir İman ve Aksiyon Adamı Mehmet

 • Page 55 and 56:

  her şeyi öğrenmeli, bittabi nâk

 • Page 57 and 58:

  erir zincirlerimiz” diyen Mehmet

 • Page 59 and 60:

  yaşama hakkından mahrum bırakıl

 • Page 61 and 62:

  mızın yeni yazıcılar kazanması

 • Page 63 and 64:

  62

 • Page 65 and 66:

  Tansu Çiller’in ağzından iki a

 • Page 67 and 68:

  sorusunun sorulmasını engelleyeme

 • Page 69 and 70:

  Akif İnan’ın Emek Platformunda

 • Page 71 and 72:

  70

 • Page 73 and 74:

  “Kim ne derse desin toplumun maya

 • Page 75 and 76:

  nedir bilmeyen, yiğit duruşlu, po

 • Page 77 and 78:

  ister misiniz?” diye sorardı.

 • Page 79 and 80:

  ağmen katıldı. Hastalığı iyic

 • Page 81 and 82:

  “Çağı kurtarmanın bir eylemid

 • Page 83 and 84:

  82

 • Page 85 and 86:

  ters tepkiler almış insanların y

 • Page 87 and 88:

  ILO sözleşmeleri uluslararası s

 • Page 89 and 90:

  Dedim ki, “Akif Abi, anlaşıldı

 • Page 91 and 92:

  Akif Abi Ankara’da iken belli zam

 • Page 93 and 94:

  yedeki memurları örgütleyelim, s

 • Page 95 and 96:

  iyi bir nazım olmamış diyorsun

 • Page 97 and 98:

  larını yazacaktın, yazacakların

 • Page 99 and 100:

  98

 • Page 101 and 102:

  Tanıştığım insanların hemen h

 • Page 103 and 104:

  izleri çok belirgindi. Zamanın ru

 • Page 105 and 106:

  çözüm bulup, onları huzurlu kı

 • Page 107 and 108:

  kadaşlar çok emek sarf ettiler,

 • Page 109 and 110:

  108

 • Page 111 and 112:

  Necip Fazıl’ın Türkçe üzerin

 • Page 113 and 114:

  olması, “tüzük taslağı” ü

 • Page 115 and 116:

  sendikal faaliyete engel olabilecek

 • Page 117 and 118:

  olan ideolojik sendikalar ve benzer

 • Page 119 and 120:

  Hata yapan bağışlanıyordu, anca

 • Page 121 and 122:

  Akif İnan’la ilgili bu yorum iç

 • Page 123 and 124:

  yok gibiydi. Bu durumları teşhis

 • Page 125 and 126:

  5. Sendika Yönetimi Sıkıştırı

 • Page 127 and 128:

  Netice olarak, görevini aksatmayan

 • Page 129 and 130:

  imlere varıncaya kadar ilke ve ama

 • Page 131 and 132:

  Bu nedenlerle Eğitim-Bir, mutlaka

 • Page 133 and 134:

  edilecek bir nokta kalmamıştı. N

 • Page 135 and 136:

  M. Akif İnan : Genel Başkan Yusuf

 • Page 137 and 138:

  ve ibret alınacağı düşüncesiy

 • Page 139 and 140:

  akamete uğruyordu. Böylece Memur-

 • Page 141 and 142:

  140

 • Page 143 and 144:

  üşlerimiz vardı. Bir gün, sendi

 • Page 145 and 146:

  kanımıza takdim ettim. Listedeki

 • Page 147 and 148:

  kuruluşumuzu kurduk. Hiç ayrım y

 • Page 149 and 150:

  miştir. Onun mirası olan Memur-Se

 • Page 151 and 152:

  150

 • Page 153 and 154:

  de Urfalı bir astsubay kiracımız

 • Page 155 and 156:

  Şöyle ki: Ben İmam-Hatip 3. sın

 • Page 157 and 158:

  sanat yazıları yazmak ve en önem

 • Page 159 and 160:

  Akif Hocam, Erdem Abi’ye bizi mü

 • Page 161 and 162:

  size saygı gösteriyorlar. Beni ş

 • Page 163 and 164:

  162

 • Page 165 and 166:

  Bey, çiğköfte yoğurur; gelen ar

 • Page 167 and 168:

  166

 • Page 169 and 170:

  yönetimlerden çok miktarda yönet

 • Page 171 and 172:

  170

 • Page 173 and 174:

  1976’da başladığım memuriyet

 • Page 175 and 176:

  valar gerek adliyede gerekse Yargı

 • Page 177 and 178:

  amlar esnasında hep yanında bulun

 • Page 179 and 180:

  178

 • Page 181 and 182:

  O yıllarda Milli Gençlik Vakfı

 • Page 183 and 184:

  “Ve bir sofra gibi sersem önüne

 • Page 185 and 186:

  184

 • Page 187 and 188:

  Bu isim öyle olmalı ki; Birikimli

 • Page 189 and 190:

  MGV ve yayın çalışmalarına ili

 • Page 191 and 192:

  Zaman zaman da Nevzat Laleli Bey’

 • Page 193 and 194:

  Ancak… Rahmetli Mehmet Akif İnan

 • Page 195 and 196:

  194

 • Page 197 and 198:

  O yıllarda yoğun bir sağcı solc

 • Page 199 and 200:

  Muhatap olduğu, birlikte çalışt

 • Page 201 and 202:

  Yalnızdı ve yalnız kalmaktan kor

 • Page 203 and 204:

  202

 • Page 205 and 206:

  “Ey iman edenler, Allah’a ve Re

 • Page 207 and 208:

  Meslekler Resmi Görevler-Tüm memu

 • Page 209 and 210:

  Mehmet Akif İnan, Eğitim-Bir’in

 • Page 211 and 212:

  uluşunu, fikir beyan edenlerin dı

 • Page 213 and 214:

  kalma miras ve kendi malı olarak g

 • Page 215 and 216:

  214

 • Page 217 and 218:

  Hâlbuki kapısında kırk yıl bek

 • Page 219 and 220:

  Eğitim-Bir-Sen için üçüncü ş

 • Page 221 and 222:

  “Ağabey, basına ne lüzum var.

 • Page 223 and 224:

  varlığı ile çözüm üretmeye d

 • Page 225 and 226:

  224

 • Page 227 and 228:

  Nihayet, hatırladığım kadarıyl

 • Page 229 and 230:

  Akif İnan, Eğitim-Bir’in yeni

 • Page 231 and 232:

  Akif Ağabey’in 2000 yılı Ocak

 • Page 233 and 234:

  232

 • Page 235 and 236:

  Akif Hoca’yı sık sık ziyaret e

 • Page 237 and 238:

  236 Yeryüzündeki petrol dâhil en

 • Page 239 and 240:

  Akif Hoca kibar ve zarif giyinenler

 • Page 241 and 242:

  240

 • Page 243 and 244:

  Necip Fazıl Kısakürek üstâdım

 • Page 245 and 246:

  Sözünü sakınmayan insanlardand

 • Page 247 and 248:

  246

 • Page 249 and 250:

  Mehmet Akif İnan ile tanıştırı

 • Page 251 and 252:

  düşüncelerinize tercüman olduğ

 • Page 253 and 254:

  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Ta

 • Page 255 and 256:

  254

 • Page 257 and 258:

  u güne kadar uzun bir zaman geçmi

 • Page 259 and 260:

  sünde çalışan her emekçiye sen

 • Page 261 and 262:

  gerekir. Demokrasiye ve insan hakla

 • Page 263 and 264:

  Rahmetli Akif Ağabeyin bir eğitim

 • Page 265 and 266:

  açısından en aydın kesim olarak

 • Page 267 and 268:

  266

 • Page 269 and 270:

  mail Tezer karşıladı. Sendika ha

 • Page 271 and 272:

  yasa tasarısıyla ilgili sendikala

 • Page 273 and 274:

  Kızılay’daki Emek Platformu ola

 • Page 275 and 276:

  o borcu kendisi öderdi. Bir keresi

 • Page 277 and 278:

  Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, hiçb

 • Page 279 and 280:

  278

 • Page 281 and 282:

  ir imkânı olmayan sendika, sadece

 • Page 283 and 284:

  dika bu konuda ciddi sıkıntılar

 • Page 285 and 286:

  284

 • Page 287 and 288:

  Akif İnan, 60 yıllık kısa deneb

 • Page 289 and 290:

  Dışlayıcı olmadı hiçbir zaman

 • Page 291 and 292:

  vardığımızda, heyecanla, geceni

 • Page 293 and 294:

  292

 • Page 295 and 296:

  seyin Tanrıverdi, Mehmet Akif İna

 • Page 297 and 298:

  hizmet vermesi, kirasının Genel M

 • Page 299 and 300:

  etti. Bu toplantı sendika olarak b

 • Page 301 and 302:

  Çok saygılı ve yardım severdi.

 • Page 303 and 304:

  302

 • Page 305 and 306:

  Benim Mehmet Akif İnan ile birebir

 • Page 307 and 308:

  ancak binde dördü eğitim hakkın

 • Page 309 and 310:

  Mehmet Akif İnan hocamın yönetim

 • Page 311 and 312:

  Yaklaşık altı yıl yakınında

 • Page 313 and 314:

  312

 • Page 315 and 316:

  yazarken henüz daha emekleyen bir

 • Page 317 and 318:

  ir avuç inanmış insanın mücade

 • Page 319 and 320:

  Herkeste bir müthiş bir heyecan v

 • Page 321 and 322:

  Bartın’da yaptığımız birçok

 • Page 323 and 324:

  322

 • Page 325 and 326:

  Ancak sendikacı dostları yazma ko

 • Page 327 and 328:

  Akif İnan, Türkiye Taşıt İşve

 • Page 329 and 330:

  üstün tutmuştu. Birleşmiş Mill

 • Page 331 and 332:

  men hemen hiç konuşmayan Mehmet A

 • Page 333 and 334:

  Sendikaya İnandırma Sendika gerek

 • Page 335 and 336:

  olunamıyordu. Çoğu, Genel Başka

 • Page 337 and 338:

  Sendika İlkelerini Belirleme Sendi

 • Page 339 and 340:

  “Sendikamız herhangi bir siyasal

 • Page 341 and 342:

  aşarıya ulaşılacağına inanmas

 • Page 343 and 344:

  değildi. Bu konudaki yasaların s

 • Page 345 and 346:

  unvanla değişik niyetlerle çalı

 • Page 347 and 348:

  iyileşmesi konusunda yük altına

 • Page 349 and 350:

  Akif İnan, teşkilat içinde de be

 • Page 351 and 352:

  Dünyanın neresinde olursa olsun y

 • Page 353 and 354:

  tim-Bir’in önü açılıyordu. E

 • Page 355 and 356:

  Hukuka Bağlıdır Mevcut anayasa v

 • Page 357 and 358:

  Darbelere Karşıdır Sendikanın m

 • Page 359 and 360:

  hakları vardır ve korunmalıdır.

 • Page 361 and 362:

  Sendika, emperyalizme sözde değil

 • Page 363 and 364:

  Hedef Kitlesi Geniştir Marjinal, i

 • Page 365 and 366:

  364

 • Page 367 and 368:

  da tekrar yazmaya dönsek” dese d

 • Page 369 and 370:

  kartı denedik. Evet, benzin alınm

 • Page 371 and 372:

  Akif hocam, o tok sesinle “Fuat H

 • Page 373 and 374:

  372

 • Page 375 and 376:

  Bir yıl gibi kısa bir süre içer

 • Page 377 and 378:

  Merhum başkanımızın vefatından

 • Page 379 and 380:

  378

 • Page 381 and 382:

  Ulus’ta, Opera binasının karş

 • Page 383 and 384:

  Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, Yeni

 • Page 385 and 386:

  384

 • Page 387 and 388:

  dergisinde yazı işleri müdürlü

 • Page 389 and 390:

  Bilindiği gibi bendeniz de merhum

 • Page 391 and 392:

  ğa kalkışı, bunun için birlik

 • Page 393 and 394:

  392

 • Page 395 and 396:

  Mehmet Akif İnan’ı tanıyanlar

 • Page 397 and 398:

  Maraş Lisesi’nde Rasim Özdenör

 • Page 399 and 400:

  çalışma yürütülmüştür. İs

 • Page 401 and 402:

  en iyiyi meydana getirmek ve bunun

 • Page 403 and 404:

  tur. Türk Ocağı’nın ardından

 • Page 405:

  makta etkili yetkili çevreleri yö

II CİLT
’ETKİN PİŞMANLIK’
life
JETLER NEDEN AYNI RENKTE?
info@insamer.com
media