DN_fragm

dreams

Komentarze:

Billy Graham

Dobra

Nowina

HISTORIE BIBLIJNE

Ilustracje: SCOTT WAKEFIELD


Komentarze:

Billy Graham

Dobra

Nowina

HISTORIE BIBLIJNE

Ilustracje: SCOTT WAKEFIELD


Tytuł oryginału: God’s Good News Bible Storybook

Autor: Billy Graham

Ilustracje: Scott Wakefield

Tłumaczenie: Joanna Olejarczyk

Redakcja: Agata Duplaga, Lidia Miś-Nowak

Korekta: Natalia Lechoszest, Brygida Nowak

Skład: Alicja Malinka

ISBN 978-83-63579-84-5

Copyright © 2015 by Billy Graham

Polish edition © 2016 by Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak

Wydane za porozumieniem z Thomas Nelson, Harper Collins Christian Publishing Inc.

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak

ul. Unii Lubelskiej 6A, 35-310 Rzeszów

www.dreamswydawnictwo.pl

Wydanie I

Rzeszów 2016

Opowieści biblijne zawarte w tej książce powstały z połączenia autentycznych cytatów zaczerpniętych z Biblii Tysiąclecia

wybranych w taki sposób, by były zrozumiałe dla młodego czytelnika (zaznaczone kursywą), oraz z parafraz tekstu biblijnego.

Wszystkie cytaty z Pisma Świętego w polskim przekładzie zaczerpnięto z Biblii Tysiąclecia, wydanie IV i V.

Komentarze od autora zostały zaczerpnięte z kazań i publikacji autorstwa Billy’ego Grahama.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło danych,

przekazywana w jakiejkolwiek mechanicznej, elektronicznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody wydawcy.


Jezus zaś przywołał je do siebie, mówiąc:

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie

im: do takich bowiem należy królestwo Bożeˮ.

(Ewangelia według św. Łukasza 18,16)


Bóg stworzył... wszystko!

Dzień i noc, ziemię i morza

Wybrane fragmenty z Księgi Rodzaju 1

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie

światłość!”. I stała się światłość. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał

nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy”.

Uczyniwszy sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem;

a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek –

dzień drugi.

A potem Bóg rzekł: „Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się

ukaże powierzchnia sucha!”. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię

ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł:

„Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa

owocowe”. I stało się tak. I tak upłynął wieczór i poranek –

dzień trzeci.

14


15


Słońce i księżyc,

ptaki i zwierzęta

A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu

nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata”. I stało się

tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze,

aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty.

Potem Bóg rzekł: „Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata

nad ziemią, pod sklepieniem nieba!”. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie

i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie

ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi

słowami: „Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo

niechaj się rozmnaża na ziemi”. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.

Potem Bóg rzekł: „Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło,

zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!”.

I stało się tak. I widział Bóg, że były dobre.

16


Billy Graham

Spójrz jeszcze raz na pierwsze zdanie z Biblii: „Na

początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Czy umiesz

sobie wyobrazić, jaką moc trzeba mieć, by stworzyć te

wszystkie miliardy gwiazd, które my wciąż odkrywamy

za pomocą teleskopów? Czy potrafisz choć spróbować

pojąć, jak mądrym trzeba być, by zaplanować całe dzieło

stworzenia – od najdrobniejszej cząsteczki aż po całe

galaktyki w kosmosie?

Nigdy nie lekceważ mocy Boga! Z Bogiem nie ma

rzeczy niemożliwych. Żadne zadanie nie jest

za trudne, żaden problem nie jest za trudny

dla Stwórcy wszechświata.

17


Adam i Ewa

Wybrane fragmenty z Księgi Rodzaju 1-2

A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego

Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym,

nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po

ziemi!”.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni

i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;

abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym

i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. A Bóg

widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął

wieczór i poranek – dzień szósty.

A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym

pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie,

jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień

i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej

swej pracy, którą wykonał stwarzając.

Billy Graham

Czy wiesz, dlaczego Bóg Cię stworzył? To największe odkrycie,

jakiego dokonasz w swoim życiu: zostałeś stworzony po to, by poznać

Boga i stać się Jego przyjacielem. Na zawsze.

Nie zostaliśmy stworzeni sami dla siebie, tylko dla Boga. Nie

przyszliśmy na świat przez przypadek. Jesteśmy tu, bo przysłał nas tu

Bóg – a zrobił to po to, byśmy Go poznali i pokochali. Bóg pragnie,

byś był Jego przyjacielem!

18


19


Grzech pierworodny, czyli

pierwszy grzech ludzi

Wybrane fragmenty z Księgi Rodzaju 2-3

A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.

A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz

spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść”.

Gdy w ogrodzie zjawiła się Ewa, wąż powiedział jej, że nie powinna wierzyć w to, co

powiedział Bóg. Ewa zjadła owoc, sprzeciwiając się zakazowi Boga. Adam zrobił to samo – i ich

życie zmieniło się na zawsze. Zawstydzeni ukryli się przed Bogiem,

lecz On poszedł do nich, by z nimi porozmawiać.

Rzekł Bóg: „Czy może zjadłeś

z drzewa, z którego ci zakazałem

jeść?”. Mężczyzna odpowiedział:

20


„Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa

i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”.

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

Bóg sporządził dla nich ubrania i wydalił ich z ogrodu Eden.

Billy Graham

Adam i Ewa nie byli robotami. Byli wolnymi ludźmi i mogli wybrać,

czy chcą kochać Boga, czy też nie. Gdyby nie byli wolni, ich „miłość” do

Boga nie byłaby prawdziwa, ponieważ naprawdę kochamy tylko wtedy,

gdy sami tak postanowimy.

Od pierwszej chwili na ziemi, Adam i Ewa zdecydowali, że będą kochać

Boga. Ale potem coś poszło nie tak. Ludzie zbuntowali się przeciw Bogu.

Zrobili to, co chcieli, a nie to, czego chciał od nich Bóg. To, co zdarzyło się

w ogrodzie Eden, przydarza się również nam każdego dnia. Grzeszymy,

bo wybieramy własną drogę, zamiast podążać tą, którą zaplanował

dla nas Bóg. Ale jeśli przyznamy się przed Nim do winy i wyznamy

nasze grzechy, wówczas stawiamy pierwszy krok na Bożej drodze –

na najlepszej ścieżce życia.

21


Noe i tęczowa obietnica Boga

Wybrane fragmenty z Księgi Rodzaju 6-9

Ludzie na ziemi zapomnieli o Bogu i stali się źli. Był jednak jeden człowiek, który wciąż był

posłuszny Bogu. Miał na imię Noe. Bóg polecił Noemu, by zbudował arkę, czyli olbrzymią

drewnianą łódź, i dał mu bardzo dokładny plan konstrukcji. Bóg zapowiedział Noemu, że ześle

na ziemię ogromną powódź, ale też dał mu wspaniałą obietnicę.

[Bóg rzekł:] „Z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami

twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę. A ty

nabierz sobie wszelkiej żywności – wszystkiego, co nadaje się do jedzenia – i zgromadź u siebie, aby

była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt”.

I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić.

22


Potem Pan rzekł do Noego: „Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się,

że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Za siedem dni spuszczę na ziemię

deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć

wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi – cokolwiek stworzyłem”.

A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na

ziemię. Trysnęły z hukiem wszystkie źródła

Wielkiej Otchłani i otworzyły się

upusty nieba.

23

More magazines by this user