17

gp11111
  • No tags were found...

‏"מערך ההדרכה הוא קודם כל שליחות וסמן לידע

הרב שצברנו עם השנים,‏ במטרה להנחיל אותו לכמות

עצומה של חברות ומוסדות ובכך להפוך את תחום

הצמ"ה בישראל לאיכותי ומקצועי הרבה יותר״

טרקטורים וציוד בונה לכם עתיד

פריצת דרך חשובה ביותר",‏ מספר

לנו קליין.‏ ‏"הקונספט הנוכחי מהווה

למעשה את הסנונית הראשונה

לאזרוח כל קורסי אחזקת הצמ"ה

והעברתם לחברת טרקטורים וציוד".‏

שנת 2017 עומדת להתאפיין

בהתרחבות מאסיבית אף יותר של

תחום ההדרכות ברחבי הארץ,‏ תוך

שימת דגש מיוחדת להתפתחות

הטכנולוגית המרשימה לה אנו עדים

בעולם הצמ"ה.‏ ‏"בשנת 2017 נחנוך

בית ספר נייד מיוחד להפעלת צמ"ה

שיתבסס על סימולטורים משוכללים

המדמים הפעלה של ציוד צמ"ה".‏

מידי שנה מגיע מערך ההדרכה

לכמות הולכת וגדלה של אנשים

אשר מעוניינים להפוך את אהבתם

לתחום הצמ"ה למקצוע ולקריירה.‏

חברת טרקטורים וציוד פועלת מתוך

אמונה מלאה כי השילוב בין העולם

הטכנולוגי המתקדם של ימינו ואהבה

למקצוע,‏ יצמיחו בעתיד הקרוב

עובדים טובים יותר,‏ מקצועיים יותר.‏

More magazines by this user
Similar magazines