27.01.2017 Views

Nowi Tropiciele kl 1 cz 1

Podręcznik

Podręcznik

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik klasa 1 część 1

Egzemplarz testowy

Nowa podstawa programowa


Autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska,

Beata Nadarzyńska

Współpraca: Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne), Andrzej Grabowski (scenariusz ilustracji

do zabaw ortograficznych Bawimy się z Noni), Roksana Jędrzejewska-Wróbel (Listy od Hani i Henia),

Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński (współpraca autorska), Dorota Koman (dobór tekstów literackich),

Anna Królik (Tropiciele wiedzy, Warto ich znać!), Zofia Stanecka (teksty do czytania przez dziecko, Poczytanki)

Scenariusz inscenizacji Drogowi opiekunowie Marcina Przewoźniaka (s. 22) został zaczerpnięty z publikacji

Jerzego Hamerskiego Gotowe scenariusze imprez szkolnych, Wydawnictwo Publicat SA.

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Warszawa 2017

Wydanie I (2017)

ISBN 978-83-02-16514-6

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Bożena Drzycimska (redaktor koordynator, redaktor merytoryczny)

Konsultacja merytoryczno-metodyczna: Irena Zarzycka, Sylwia Wolszakiewicz

Redakcja językowa: Mirella Hess-Remuszko, Grażyna Maluchnik

Redakcja techniczna: Danuta Hutkowska

Projekt I strony okładki: Marta Krzywicka, Anna Wielbut

Projekt graficzny: Marta Krzywicka, Anna Wielbut, Joanna Plakiewicz

Opracowanie graficzne: Marta Krzywicka, Ewa Marszał-Demianiuk

Fotoedycja: Pola Rożek

Skład i łamanie: RECONTRA Studio Graficzne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

Tel.: 22 576 25 00

Infolinia: 801 220 555

www.wsip.pl

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić

nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści

i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo.

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki


Krok po kroku

Wprowadzana litera

II poziom trudności

– proste teksty

z podziałem na sylaby

z wprowadzonych liter

III poziom trudności

– teksty dla dzieci

czytających lepiej

M

L

odesłanie

do stron

z materiałem

muzycznym

odesłanie

do matematycznej

części podręcznika

teksty do słuchania

czytane przez osobę

dorosłą

lektura

Rozkład

wprowadzanej

liczby

na składniki

Aspekt

kardynalny

liczby

3

4

i I

Matematyka

Liczba 5

Ile?

5

pięć

42

5

5

5

1 1 1 1 1

4 1

3 2

Schematy wyrazowe, sylabowe

i głoskowe z kolorystycznym

rozróżnieniem samogłosek i spółgłosek

To Mati i mama.

Mama ma .

Mati ma .

Wprowadzana

liczba

irys

i rys

i r y s Iga

Mama lubi irysy.

One urosną wiosną.

Mati lubi Indian.

To dlatego ma na głowie pióra.

mam

im mama tamto Mati

Powiedz, jak wygląda ogród na ilustracji.

1 Przyjrzyj się ilustracji i opowiedz, co robią Mati i jego mama.

2 Opowiedz, jak lubisz spędzać jesienne popołudnia.

22. Jesienny ogród

M s. 106, 107

3 Powiedz, jak wygląda ogród na ilustracji.

4 Dowiedz się, jakie kwiaty kwitną jesienią w ogrodach.

Numer i temat dnia

Aspekt

porządkowy

liczby

Który z kolei?

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty.

5 Przyjrzyj się ilustracji. Wymień najpierw numery kolejnych stopni,

które Ania pokonuje, idąc do góry, a potem – na dół.

• Powiedz, na którym stopniu stoi Ania.

• Powiedz, na którym stopniu siedzi kot.

I poziom trudności

– sylaby i wyrazy

z poznanych liter

z podziałem na sylaby

Dowiedz się, jakie kwiaty kwitną jesienią w ogrodach.

22. Jesienny ogród

Matematyka

Liczba 5

43

22. Jesienny ogró

6 Powiedz, jakiego koloru jest pierwszy wagon. Jakiego drugi? Jakiego

trzeci? Jakiego czwarty, a jakiego piąty?

Porównywanie

liczb

w poznanym

zakresie

1 2 3 4 5

1 Przyjrzyj się ilustracji i powiedz, ile w sklepie jest lalek. Ile jest

samochodzików? Ile jest maskotek kotków? Ile jest książek?

2 Których zabawek jest jeszcze po 5?

Na tropie

liczby 5

3 Czego jest więcej: maskotek piesków czy lalek? Czego jest mniej:

klocków z literami czy figurek dinozaurów?

4 Rozejrzyj się po klasie i poszukaj przedmiotów, których jest 5.

5 l

114

Dzień 36, 37

5 kg

115

Ilustracja

wprowadzająca licz

Aspekt miarowy

liczby


Małgorzata Strzałkowska

Piosenka na dobry początek

Posłuchanki

Dzwonek woła mnie i was –

na naukę przyszedł czas!

I już w ławkach wszystkich klas

tropi wiedzę każdy z nas!

Ref.: Tropimy literki,

tropimy cyferki,

tropimy przyrodę

i świata urodę,

melodie i nutki,

radości i smutki –

szukamy,

aż prawdę poznamy!

W szkole świetną panią mam

i kolegów wielu znam –

z nimi uczę się i gram,

więc jest super, mówię wam!

Ref.: Tropimy literki…

6 2. Witamy w szkole


2. Witamy w szkole

7


Jak to będzie?

Posłuchanki

Listy od Hani i Henia

Cześć, dzieciaki!

Nazywam się Hania i chodzę do pierwszej klasy. Tak jak Wy.

To znaczy, razem z Heniem chodzimy. I jeszcze z innymi dziećmi.

Henio to mój najlepszy kolega, chociaż jest ode mnie dużo niższy.

Mama mówi, że on jeszcze urośnie tak, że się zdziwię. Ale nawet

jeśli nie, to nic nie szkodzi. I tak go lubię.

Spotkaliśmy się na rozpoczęciu roku szkolnego. Wielka sala

gimnastyczna i mnóstwo obcych dzieci, które się znały. Tylko my

z Heniem nie znaliśmy nikogo, bo chodziliśmy do różnych przedszkoli.

I chociaż to były zupełnie inne przedszkola, to pani postawiła nas

razem. Wcale mi się nie podobało, że muszę stać z chłopakiem, więc

odwróciłam głowę i udawałam, że słucham, co mówi pani dyrektor.

Ale i tak nic nie rozumiałam. Bo tak naprawdę to się okropnie bałam,

jak to będzie w tej pierwszej klasie. No i do tego jeszcze się wstydziłam,

że ktoś zauważy, że się boję.

No więc pani dyrektor mówiła i mówiła, a ja stałam i się bałam.

Ale udawałam, że wcale nie. I całkiem by się udało to udawanie, gdyby

nie Henio, który zaczął coś mówić do swojej ręki. „Czemu mówisz

do ręki?”, zapytałam, a wtedy on pokazał mi, co w niej ma. „To laleczka

na kłopoty. Dostałem ją od babci. Trzeba jej powiedzieć, jaki się ma

kłopot, a ona go zabiera”, powiedział Henio. Laleczka była maciupka

jak paznokieć i zupełnie nie uwierzyłam, że poradzi sobie z czymś

tak dużym jak kłopot. Ale zapytałam: „A ty co jej powiedziałeś?”.

„Że boję się szkoły”, odpowiedział Henio. No i wtedy już wiedziałam,

że Henio będzie moim najlepszym kolegą. Bo trzeba mieć

dużo odwagi, żeby się przyznać do strachu.

Powodzenia w szkole!

Wasza Hania

PS

Tę laleczkę nazwaliśmy Noni. Ładnie?

8 3. Mój pierwszy dzień w szkole M s. 97–99


3. Mój pierwszy dzień w szkole

9


a A

ara

a ra

a r a

Alek

To jest Alek.

Alek ma aparat.

A tu lata ara.

1

2

Przyjrzyj się ilustracji. Opowiedz, co się na niej dzieje.

Wyszukaj na ilustracji elementy, w których nazwach słychać

głoskę a. Podziel te nazwy na sylaby.

24

14. Spotkanie z arą

s. 85

M s. 99, 100


3

4

Wysłuchaj opowiadania. Powiedz, co mogłoby zdarzyć się

naprawdę, a co jest możliwe tylko w wyobraźni.

Narysuj arę na kartce z bloku.

14. Spotkanie z arą 25


Kto pracuje

w mojej szkole?

nauczycielka

pielęgniarka

woźna

bibliotekarz

kucharz

1

2

3

Powiedz, kto pracuje w twojej szkole.

Przyjrzyj się rysunkom.

Kogo one przedstawiają?

Zaproście do klasy wybranych

pracowników szkoły. Porozmawiajcie

z nimi o ich pracy.

28 16. Kto pracuje w mojej szkole? M s. 101


Niezwykłe znaki

Na całym świecie dzieci w szkołach uczą się liter.

Czy wiesz, że nie wszędzie litery wyglądają tak tak samo

jak

jak te,

te, które

które ty

ty poznajesz

poznajesz w twojej

twojej szkole?

szkole?

Tropiciele

wiedzy

Na przykład pismo chińskie składa

się z kresek i kropek, które tworzą

małe obrazki. Jeden taki obrazek

może oznaczać sylabę, część

wyrazu

wyrazu albo nawet albo całe nawet słowo!

całe słowo!

我 喜 欢 上 学 。

Lubię chodzić do szkoły.

孩 子

dziecko

学 校

szkoła

W języku chińskim takich

W języku znaków-obrazków chińskim takich jest bardzo

znaków-obrazków dużo. Gdyby jest wszystkie

bardzo

dużo. zapisać, Gdyby je powstałaby wszystkie mała

zapisać, książeczka.

powstałaby mała

książeczka.

1

Dowiedz się, z ilu liter

składa się polski alfabet.

17 29

16. Kto pracuje w mojej szkole?

17


Dawno, dawno temu

król wybrał się w daleką

drogę…

1

2

3

Powiedz, co widzisz na małych obrazkach z podpisami.

Przyjrzyj się dużej ilustracji. Opowiedz, co ona

przedstawia.

Wymyśl historyjkę, do której mogłaby pasować

ta ilustracja.

góra

58

29. Mój dzień M s. 100, 109


z Noni

pióro

królik

wróbel

król

jaskółka

s. 86

29. Mój dzień

59


Abecadło instrumentów

Instrumenty perkusyjne

1

Poznaj grupę instrumentów perkusyjnych. Zapoznaj się

ze sposobem wydobywania z nich dźwięków.

tamburyn trójkąt bębenek

marakasy kastaniety talerze

2

Zagrajcie razem podane rytmy.

86 Dzień 25, 29


Piórkiem, dźwiękiem

i pędzelkiem

Dział

Poczytanka

Teodor Axentowicz (czytaj: aksentowicz), „Kołomyjka”

Vincent van Gogh (czytaj: wincent wan gog),

„Gwiaździsta noc”

Twórca nieznany

1

2

3

Wysłuchaj fragmentów utworu Antonia Vivaldiego (czytaj:

wiwaldiego) „Cztery pory roku. Jesień”.

Jak sądzisz, czy zaprezentowane obrazy mogłyby być ilustracją

do wysłuchanych fragmentów utworu?

Narysuj własną ilustrację do wybranego fragmentu muzyki.

Dzień 21, 32, 37

87


Poczytanka

V Złota polska jesień

W lesie

Pewnego dnia pani Gryzelda zaproponowała:

– Jutro polecimy do lasu.

– Hura! – zawołały smoki.

Wystartowali z samego rana. I nawet Ksawery

nie zaspał.

W lesie zbierali jagody, a pani opowiadała im

o złotej jesieni.

– Polatajcie sobie teraz i poobserwujcie –

dodała.

– Tylko niech Cyryl nie zieje ogniem – wtrąciła

Lotka. – Bo oznaki jesieni nie będą złote, tylko

spalone!

90


Bałagan

W sali panował okropny bałagan.

– Zbiorę papierki po smokokanapkach – zgłosił

się Cyryl.

– Pomogę ci! – zawołał Jacenty.

A Lotka poprosiła:

– Kopnij je do mnie!

Jacenty wziął zamach i kopnął papierową

kulkę. Ale zabawa! Teraz Lotka kopnęła ją

do Cyryla. Ojej! Trafiła prosto w stojącą

w progu panią Gryzeldę.

– Dbanie o salę nie jest takie łatwe! –

westchnęły smoki.

Poczytanka VI Dbam o siebie i moją klasę

91


Matematyka

duże

wielkość

małe

Grupowanie według wybranej cechy

kwadraty

zielone

kształt

trójkąty

kolor

żółte

koła

czerwone

niebieskie

do jedzenia

przeznaczenie

do ubrania

do mycia

102

Dzień 8, 13


1 Zaproponuj pogrupowanie przedstawionych przedmiotów.

Matematyka

Ułożyłam taki rytm:

Grupowanie według wybranej cechy. Rytmy

A ja ułożyłem taki rytm:

2 Powiedz, jakie figury powinny być układane dalej.

3 Wymyśl własny rytm złożony z figur. Narysuj go w zeszycie.

Dzień 9, 26, 28

103


Liczba 4

Matematyka

Ile?

4

cztery

4

1 1 1 1

4

3 1

4

2 2

1 2 3 4

1 Przyjrzyj się ilustracji i powiedz, ile na biurku jest piórników.

Ile jest książek? Ile jest pędzelków? Ile temperówek? A ile jest ołówków?

2 Których przedmiotów jest jeszcze po 4?

3 Czego jest więcej: lampek czy książek? Czego jest mniej: pędzelków

czy ołówków?

4 Rozejrzyj się po klasie i poszukaj, których przedmiotów jest 4.

110

Dzień 31


Który z kolei?

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty.

Matematyka

5 Przyjrzyj się ilustracji. Odpowiedz na pytania.

Liczba 4

• zLicz od lewej strony. Jakiego koloru czapkę ma pierwszy krasnal?

Jakiego drugi? Jakiego trzeci? A jakiego czwarty?

• zLicz od prawej strony. Który z kolei krasnal ma czerwoną czapkę?

Który żółtą? Który różową? A który fioletową?

6 Wskaż piłkę, która jest czwarta od prawej strony i druga od lewej.

Na tropie

liczby 4

enią?

mi?

alarką?

13. Jesienne złoto

45

WARSZAWA

44 km

4 zł

111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!