31.01.2017 Views

BUSINESS PREZENTÁCIA

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BUSINESS

PREZENTÁCIA


ESSENS - Česká firma dobývajúca svet

Zakladatelia spoločnosti ESSENS

Základné údaje

Založená v roku 2011 v Brne

Zasiela do celého sveta (detaily na www.essenseurope.com)

Oficiálne zastúpenie v 9 krajinách

Každý rok 1–2 nové oficiálne zastúpenia

Trvalý rast obratu

Medziročný nárast + 70 % (2016)

Viliam

Lalinský

Libor

Prus

Michal

Kovář

50 000 nových členov za posledných 12 mesiacov


Sídlo spoločnosti ESSENS World


ESSENS je skvelá príležitosť

Pre zlepšenie kvality Vášho života a Vašej

finančnej situácie

VY rozhodujete KEDY, KDE, AKO DLHO

a S KÝM budete pracovať


Členstvo v Klube ESSENS prináša rad výhod

NAKUPUJTE

Všetky produkty za členské ceny s dostatočnou zľavou vo výške až 28 %

PREDÁVAJTE

Ponúknite naše produkty Vašej rodine a známym a zarábajte

na katalógovej cene a na províziách

BUDUJTE TÍM

Využívajte všetky výhody nášho Marketingového plánu

pre viac slobody a nezávislosti


Ste v správny čas na správnom mieste

Stabilita

Rast

Obrat

Start-up

1 5 40

Počet rokov existencie spoločnosti


Naše Bestseller produkty - základ Vášho úspechu!


40% predajná marža

Nakupujte za členské ceny a predávajte za ceny katalógové

KATALÓGOVÁ CENA: 18,20 €

ČLENSKÁ CENA: 13,20 € VÁŠ ZISK: 5 €


Ako pracovať so vzorkovníkom parfumov

1 vzorkovník parfumov: max. 2 dni / zákazník = 2 parfumy

2 parfumy za 2 dni = 30 parfumov za 30 dní

30 x 5 € = 150 € predajná marža + provízia

Čo sa stane, ak budete pracovať s 5 vzorkovníkmi parfumov?


Provízia za Váš obrat

ESSENS Marketingový plán je založený na bodoch

1 bod obvykle zodpovedá čiastke 1 € bez DPH

alebo jej ekvivalentu v danej mene

11 bodov 9 bodov 18 bodov


ESSENS Marketingový plán

28 %

Silver

manager

25 %

II. záchytná

pozícia

15 000 bodov

20 %

10 000 bodov

I. záchytná

pozícia

17 %

6 000 bodov

12 %

4 000 bodov

9 %

2 400 bodov

6 %

1 200 bodov

3 %

400 bodov

100 bodov


Budujte svoj tím

4 000 b = 17 %

2 400 b = 12 %

1 200 b = 9 %

400 b = 6 %

100 b = 3 %

Výhody

1.

Vyššia provízia na osobný obrat a vyššia

zľava na osobné nákupy (17 % namiesto 3 %)

100 bodov

17 %

2.

Rozdiel z každej línie

Rozdiel

17 % - 3 % = 14 %

14 €

Rozdiel

17 % - 6 % = 11 %

44 €

Rozdiel

17 % - 9 % = 8 %

96 €

Rozdiel

17 % - 12 % = 5 %

120 €

100 bodov

3 %

400 bodov

6 %

1 200 bodov

9 %

2 400 bodov

12 %


Ďalšie benefity na pozícii 17 %

Kvalifikácia na dovolenku (3x 17 %)

Možnosť získania

firemného automobilu


Stať sa Členom klubu ESSENS je jednoduché

Zaregistrujte sa

Neplatíte žiadne vstupné poplatky

Nemáte žiadnu povinnosť osobného obratu

Nekladieme na Vás žiadne požiadavky

Nevystavujeme Vás žiadnemu riziku

Vyskúšajte osobne produkty ESSENS

a predstavte ich na vlastných prezentáciách


Naše odporúčanie pre perfektný štart

Katalógová cena: 239,60 €

40 %

Členská cena: 172,95 €

20 %

Vaša špeciálna cena: 135 €

Výhody Bestseller setu

Malá investícia do Vášho biznisu / budúcnosti

Špeciálna cena = špeciálne úspory!

Všetky produkty môžete využiť pre Vás

a Vaše prezentácie

Vaši budúci členovia Vás budú nasledovať

Okamžitý zisk 100 bodov

Jednoduchá duplikácia

Váš biznis porastie rýchlejšie

a bude oveľa stabilnejší

Set katalógov ESSENS ZADARMO!


4 kroky k väčšej osobnej a finančnej SLOBODE

1.

2.

3.

4.

Osobný obrat 100 bodov

Zaregistrujte aspoň 10 ľudí do svojej

prvej línie (so 100 bodmi)

Pomáhajte členom vo svojej prvej línii s registráciami

a dosiahnete 17% pozíciu

Podporujte členov, ktorí chcú byť úspešnejší

a dosiahnuť 17% pozíciu


1. KROK: Ako získať 100 bodov

Predajte aspoň 1 parfum týždenne

= 44 bodov

a sami používajte produkty, napr.:

ESSENS Aloe Vera Shampoo

ESSENS Colostrum Shower Gel

ESSENS Colostrum Nourishing Cream

ESSENS Aloe Vera Toothpaste

ESSENS Flow’EN

ESSENS Perfume

ESSENS Colostrum Probiotics (2 x 12,5 b)

= 3,5 boda

= 4 body

= 5,5 boda

= 7 bodov

= 7 bodov

= 11 bodov

= 25 bodov

107 bodov


VY

100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 2. KROK 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

3. KROK*

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

* EŠTE ICH ANI NEMUSÍTE POZNAŤ!

Výsledok: 40 Členov x 100 bodov = 4 000 bodov + 100 vlastných bodov = Celkom 4 100 bodov

17 % = 457 € provízia


4. KROK

VY

100 b

100 b 17 % 100 b 100 b 17 % 100 b 100 b 100 b 17 % 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b 100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

100 b

Stali ste sa GOLD MANAGER

Provízia 2 500 € a vyššia

+ 500 € na BMW

+ a...

Nepracujte len v 3 líniách! Pamätajte, že biznis budovaný do šírky prináša peniaze

a biznis budovaný do hĺbky prináša stabilitu.


...Benátky na Vás čakajú!

6 th Anniversary v Benátkach, október 2017

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!