ΑΣΦΑΛΕΙΑ (SECURITY) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

smartpress

Σπυρίδων Μιχαήλ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | Αναστάσιος Θεμ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | Τριαντάφυλλος Νικ. ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ

Ασφάλεια (Security)

Εγκαταστάσεων Τουριστικών

Προορισµών και Άλλων Μονάδων

Φιλοξενίας & Φροντίδας

Σπυρίδων Μιχαήλ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

Αναστάσιος Θεµ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Τριαντάφυλλος Νικ.

ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Με τη Χορηγία των


Ασφάλεια (Security)

Εγκαταστάσεων Τουριστικών

Προορισμών και Άλλων Μονάδων

Φιλοξενίας & Φροντίδας

Σπυρίδων Μιχαήλ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

Αναστάσιος Θεμ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Τριαντάφυλλος Νικ.

ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Με τη Χορηγία των


Στο γλωσσολογικό σύστημα Pinyin (εκμάθηση κινεζικής, με χρήση λατινικού

αλφαβήτου) η κρίση ή το κρισιγενές πρόβλημα ασφαλείας, αποδίδεται ως

«WEIJI». (Πηγή: Wikipedia). Σημαίνει «κίνδυνος» και «ευκαιρία» («δύσκολη/

κρίσιμη στιγμή, που πάντα, όμως, περικλείει ευκαιρία»). Σχετικά: Ηράκλειτος

(«Το αντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλλίστην αρμονίαν και πάντα

κατ΄εριν γίνεσθαι»). Σχετικά και Λάο Τσε/ «ΤΑΟ».(«Το δύσκολο, το αντιμετωπίζεις

από τότε, που βρίσκεται στο στάδιο, του εύκολου). Επίσης Νικόλαος

Κουζάνος, «Coincidentia Oppositorum» («Η σύμπτωση των αντιθέτων»).

Αφιερωμένο

Σε όσους υπέστησαν βλάβη, στα αγαθά της ζωής ή της υγείας

τους ή ταλαιπωρήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, προσφέροντας

υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας και διατήρησης της ειρήνης,

απανταχού της Γης !

Οι Συγγραφείς:

Σπυρίδων Μιχαήλ Κυριακάκης

Security Manager, και εκπαιδευτής Security Managers, εγκληματολόγος, συγγραφέας.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων και διδάσκων σε Κολέγια. Εκπαιδευτής, των

Διεθνών Οργανισμών BECCA (έδρα ΗΠΑ) & WBA (έδρα Ελβετία). Επισκέπτης

Εκπαιδευτής, Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεων Υποστήριξης

Ειρήνης/ΓΕΕΘΑ. Ειδικός Επιστήμονας, του ΕΟΠΠΕΠ. Εκπαιδευτής στελεχών και

προσωπικού ασφαλείας, προσώπων και υποδομών. 25 χρόνια αν. αξιωματικός

καριέρας στην Ελληνική Αστυνομία, από όπου αποχώρησε με αίτησή του. Στην

εμπειρία αυτή, ενσωματώνεται και η 9χρονη παράλληλη εμπειρία, ως μέλους

της Ειδικής Επιτροπής Ασφάλειας του ΝΑΤΟ και NATO’s Military Conferences

αλλά και οργάνων της Ε.Ε, για τη βαριά εγκληματικότητα και τις ασύμμετρες

τακτικές. Έχει κληθεί πολλές φορές ως Short Time Expert (1984-Σήμερα/2017,

Ελλάδα-Εξωτερικό). Εγχειρίδια δικά του, (5), χρησιμοποιούνται από στελέχη

αστυνομίας ξένης χώρας και από Διεθνή Οργανισμό. Επίσης έχει δημιουργήσει

και εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό. Επιστημονικός του ιστότοπος:

www.RoiforRoi.com

Σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,

Αστυνομική Ακαδημία, Ε. Α. Πανεπιστήμιο (Πάτρα), Πανεπιστήμιο

UNISA Νότιας Αφρικής και στην Ε.Ε.Ο. Ιατρικής Συνεργασίας. (AM.184/2012).

4


Στη Σχολή Επιτελών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει προαγωγής σε Ανώτερο

Αξιωματικό, εξήλθε 1ος, μεταξύ 71 αξιωματικών και με επίδοση 20/20. Του

έχουν απονεμηθεί, 23 Διακρίσεις, 37 έγγραφες αναγνωρίσεις κα του έχουν

αφιερωθεί, 34 επαινετικά δημοσιεύματα.

Αναστάσιος Θεμ. Παρασκευόπουλος.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ακαδημίας EUROCERT S.A. Ειδικός Επιστήμονας

ΕΟΠΠΕΠ. Εκπαιδευτής προσωπικού ΙΕΠΥΑ. Στρατηγικός Διευθυντής Ιδιωτικών

Έργων Ασφαλείας.

Επί πέντε έτη, Διευθυντής Ασφαλείας Millennium Bank και επιπλέον πέντε έτη,

Σύμβουλος Ασφαλείας, Εθνικής Τράπεζας. Καθηγητής ΙΕΚ και ΚΕΚ (Ειδικότητα

Στελεχών Υπηρεσιών Ασφαλείας). Έχει οργανώσει και χειριστεί αποτελεσματικά

και διακρατικές εκπαιδεύσεις, ιδιωτών στελεχών ασφαλείας.

Πολλές εκπαιδεύσεις του ιδίου, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, σε Ελλάδα

και Εξωτερικό, όπως και πολλές οι διακρίσεις του. Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ, από

όπου αποχώρησε με αίτησή του. Υπηρέτησε σε μάχιμες θέσεις και επί 20 χρόνια

στην Διεύθυνση Ασφαλείας Επισήμων Προσώπων.

Τριαντάφυλλος Νικ. Γιοβανέκος (MSc).

Director of Security, T.E.MES SA, Mega-Project: Costa Navarino

Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος (αρχικά της Pristina και μετά του

ΑΠΘ), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εγκληματολογικό Τμήμα του LEICESTER

University UK (Security & Risk Management). Mετά από την θητεία του στις

Ειδικές Δυνάμεις, επένδυσε επαγγελματικά, στη νεοσύστατη τότε, «Security

Industry». Στα 25 συνεχή χρόνια του, στον τομέα των Υπηρεσιών Ασφαλείας

στον Ιδιωτικό Τομέα, διατέλεσε Security Manager στο Porto Carras και στην

Hyatt Regency. Το 2005, διέκοψε την καριέρα του στα Ξενοδοχειακά, μετά από

την ανακοίνωση, ως επιτυχόντα, στον Ανοιχτό Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό

Πρόσληψης Στελεχών Ασφαλείας (ΡΕ34Β) των θεσμικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Ακολουθεί η ανάληψη καθηκόντων ασφαλείας

σε Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας και Αμυντικού Εξοπλισμού. Εδώ και 8 χρόνια,

κατέχει την τωρινή του θέση, ενώ από το 2013 είναι σύμβουλος της IBDS

group, επί θεμάτων Ασφαλείας. Συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εκπαιδεύσεων

και εξειδικεύσεων ασφαλείας από εταιρίες Ελλάδας και Εξωτερικού, όπως και

στις Ι.Μ.Ι Academy of Αdvanced Security and Anti-Terror Training ISRAEL, ITI

USA, G4S Group UK, καθώς και στο Πολυεθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υποστήριξης

Ειρήνης / ΓΕΕΘΑ (MPSOTC GR). Εισηγητής στα δημόσια ΙΕΚ από το 1999

έως 2005 (Ειδικότητα Στελεχών Υπηρεσιών Ασφαλείας).

Ταπεινός μαθητής του Σπυρίδωνα Μιχ. Κυριακάκη από το 1998…

5


Κριτικοί αναγνώστες, στους οποίους λόγω ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων,

τέθηκε υπόψη το σχέδιο του εγχειριδίου και προσκλήθηκαν

να διατυπώσουν τη γνώμη τους, με ειδικές συνεισφορές. Οι τελευταίες

περιλαμβάνονται, στα τμήματα του, εγχειριδίου, με τη σχετική μνεία:

Αγλαΐα Αλιφραγκή, ειδικό στέλεχος ασφαλείας για τους ελέγχους προσβάσεων

και ασφαλείας εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων, πιστοποιημένης

από τον οργανισμό NCFE/, United Kingdom, ως Supreme Security Manager/4,

πανευρωπαϊκή αναγνώριση.

Βασίλειος Μισιχρόνης, Κοινωνιολόγος, Γενικός Διευθυντής ΙΕΠΥΑ «Securita’s

Asterion»,

Δημήτριος Brhiskuw, Πτυχιούχος Προγραμματιστής και ειδικός Η/Υ και

δικτύων, εργαζόμενος ως υπεύθυνος κεντρικού καταστήματος, εταιρείας υπηρεσιών

διαδικτύου, διδάσκων σε ΙΕΚ.

Δημήτριος Στρατίκης, General Manager της Μονάδας Φιλοξενίας «VILLAGE

HEIGHTS»/Ηράκλειο- Κρήτης/Member of «Sbokos Hotel Group»,

Θωμάς Φλώρος,CCO, Security Manager, Hyatt Regency Ξενοδοχείο και Casino

Θεσσαλονίκης.

Ιωάννης Κανάλης, Ανωτ. Αξ/κός Π.Ν. ε.α. συγγραφέας, BECCA Administrator

Europe, BECCA’ s Instructor. Από τους συνιδρυτές της επιστήμης Security

Management, στην Ελλάδα, μαζί με τον Σ.Μ. Κυριακάκη.

Κωνσταντίνος Τσιραχάδης, CCO, CCO/Instructor, Security Manager Hyatt

Regency Ξενοδοχείο και Casino Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτής ενηλίκων.

Παρασκευάς Βερώνης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ειδικός στον τομέα Safety,

εκπαιδευτής ενηλίκων.

Επιμέλεια Ύλης: Σπυρίδων Μιχαήλ Κυριακάκης και Τριαντάφυλλος Ν.

Γιοβανέκος, ο οποίος εκτός των άλλων, μετέφρασε και επιμελήθηκε την

έκδοση του εγχειριδίου, στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ- ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΝΣΚ: Αντικειμενικός Σκοπός (υπό την έννοια, Superordinated Goal).

ΒΑν.: Βιβλιογραφική Αναφορά.

Βλ: Παρακαλείσθε βλέπετε.

BECCA: Πρόκειται για τον Διεθνή Οργανισμό Business Espionage Controls and

Countermeasures Association, με έδρα την Washington D.C. USA.

CCO: Certified Confidentiality Officer. Η πιστοποίηση γίνεται κατόπιν διαδικασιών

και εξετάσεων, από την BECCA. Ένας CCO, είναι επιπέδου Managerial.

Γ.Ι.Ε.: Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών. Σχετικά ο Νόμος 3206/2003 (Φ.Ε.Κ.

298/23.12.2003, που συμπλήρωσε, το βασικό Νόμο, Ι.Ε.Π.Υ.Α.).

ΕΟΠΠΕΠ: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Προσανατολισμού.

F.M: Facilities Management. (βλ. Κεφάλαιο 4).

6


Ι.Ε.Π.Υ.Α.: Ιδιωτική Εταιρεία Υπηρεσιών Ασφαλείας. Σχετικά ο Νόμος

2518/1997, όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και αντικατασταθεί

κατ’ άρθρο, με το Ν.3707/2008, ο οποίος συμπληρώθηκε με το αρ. 11,

του Ν.4058/2012, (ένοπλη συνοδεία Εμπορικών Πλοίων, υπό Ελληνική

Σημαία κλπ). Στην Κύπρο ονομάζονται ΙΓΠΥΑ/ Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής

Υπηρεσιών Ασφαλείας. (Σχετ. Νόμος 125(Ι)/2007, περί ΙΓΠΥΑ, φυλάκων

και ιδιωτών φυλάκων, όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι και το Ν.179

(Ι)/2014.

I.H.S.& C (D): In House Security and Compliance (Department). «Εσωτερικό

Τμήμα ή Διεύθυνση Ασφαλείας και Συμβατότητας», του Ομίλου ή της

Επιχείρησης ή ενός Οργανισμού. Σχετικά ο ανωτέρω Νόμος 2518/1997,

άρθρο 1 παρ. 3, όπως το άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο

1 του Ν.3707/2008. Η «Συμβατότητα» αφορά την ανάπτυξη στενών σχέσεων

συνεργασίας με τη Δημόσια Δύναμη, τις Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ

και εθελοντικά σώματα. Επίσης με Πρόσωπα, που καλούνται ως ειδικοί,

(short time experts). I.S.P.S. code: International Code for the Security of

Ship and of Port Facility. Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια Πλοίου και

Λιμενικής Εγκατάστασης. Είναι το κεφάλαιο ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης

SOLAS / 1974 (Σχετικά Π.Δ. 56/2004, Φ.Ε.Κ. Α 47/ 11.02.2004 και Κανονισμός

Ε.Κ. αριθμός 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου).

Ν.: Νόμος

Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π.: (Ομάδα Αποτελεσματικής Διοίκησης Έργου, για Κρισιγενή Προβλήματα

και ζητήματα εξατομικευμένης ασφάλειας). Σε ένα Όμιλο Επιχειρήσεων,

το δέον είναι να υπάρχουν δύο Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. Μία σε επίπεδο Ομίλου και

Μία ανά Επιχείρηση. Σκοπός είναι να προληφθούν οι επιπτώσεις από ένα

γεγονός, σε πρόσωπα, περιουσίες, φήμη, περιβάλλον.

Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα

Σ.Α.Π.: Σχέδιο Αναζήτησης Πληροφοριών.

τ.: τόμος ή τεύχος

UNISA: University of South Africa (PRETORIA). Είναι το Πανεπιστήμιο, που

πρώτο, στον Κόσμο, δημιούργησε προγράμματα σπουδών «Police Science» και

«Security Management».

W.B.A: World Bodyguards Association.

7


Πίνακας Περιεχομένων

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

1. Εισαγωγική Ενότητα

Προλεγόμενα.

Στοχευόμενοι πρόλογοι κριτικών αναγνωστών:

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΑΛΗ και ΘΩΜΑ ΦΛΩΡΟΥ.

Εισαγωγικές Σημειώσεις Συγγραφέων.

Acknowledgements

2. Ενότητα Α΄ Θεμελιώδης

Κεφάλαιο 1. «Πλοήγηση» στο Εγχειρίδιο.

ΑΝΣΚ.

Η αναγκαιότητα ενός σχεδίου αντιμετώπισης κρισιγενούς προβλήματος.

Ποιους Αφορά.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα.

Έννοιες Κλειδιά.

Κεφάλαιο 2. Σύγχρονα Στοιχεία Ασφαλείας Τουριστικών Προορισμών και Μονάδων

Φιλοξενίας, (με την ευρεία έννοια και σύμφωνα με τις πιο τελευταίες

εξελίξεις, όπως προκύπτουν από τη Διεθνή Εμπειρία). Περιλαμβάνεται και

συνεισφορά του κριτικού αναγνώστη κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ.

Κεφάλαιο 3. Κατανοώντας το πλαίσιο των νέων απειλών και του ρευστού περιβάλλοντος

ασφαλείας. Κύρια Σημεία.

Κεφάλαιο 4. Φιλοσοφική Βάση της Ασφάλειας. Διαπιστώσεις σε σύντομη ανάλυση.

Ένα παράδειγμα για τη «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» και

ένας επεξηγηματικός, διάλογος.

Κεφάλαιο 5. Εμβαθύνοντας στις Έννοιες και στους Απαραίτητους Ορισμούς,

προς το σκοπό υποκίνησης/παρώθησης, για χρηστικούς σκοπούς, των ΟΑ-

ΔΕΚΠ και των υπευθύνων ασφαλείας. (Με ειδικές συνεισφορές/κρίσεις κ. κ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΑΧΑΔΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΕΡΩ-

ΝΗ/ Κριτικών Αναγνωστών).

Κεφάλαιο 6. Χρονολογικό επιλεγμένων περιστατικών.

Κεφάλαιο 7. Διεθνείς Πρακτικές Ο.Η.Ε.

1. Αρχές Καλής Φύλαξης και Πρόληψης

1. Governance and Accountability in Security. (Εργαλεία).

1. Συνοπτικές Εισηγήσεις/Προτάσεις και Προτεινόμενες Τεχνικές.

1. Ειδικά, για όσους έχουν καθήκοντα ασφαλείας.

3. Ενότητα Β΄ Λειτουργική

Συστάσεις (που αξίζουν να ληφθούν υπόψη) – Προτεινόμενες Καλύτερες

Πρακτικές. Με συνεισφορές κριτικών αναγνωστών: κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΚΗ, (α. α. Κρισιγενούς Προβλήματος 1

8


& 2), ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ BRHISKUW, (α. α. Κρισιγενούς Προβλήματος, 37), ΘΩΜΑ

ΦΛΩΡΟΥ, (α. α. Κρισιγενούς Προβλήματος, 43).

4. Επιλεγόμενα: Επιλογική επιτελική σύνοψη- «Στοχευόμενος

Επίλογος», Κας ΑΓΛΑΪΑΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ/ Κριτικής αναγνώστριας).

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κρίση- Επίπεδα.

Οργανωτικό Διάγραμμα και «ποιος» κανει «τι», σε

Μονάδες Πολυτελών τουριστικών προορισμών και

άλλους χώρους φιλοξενίας.

Πλάνο διαχείρισης κρισιγενούς προβλήματος.

Τρόπος Προσαρμογής και Επικαιροποίησης, στις

ανάγκες σας, του «εγχειρίδιου διαχείρισης, συμβάντος

και κρίσης, σε μονάδα φιλοξενίας»

«Λίστα ελέγχου ενεργειών ΟΑΔΕΚΠ.

«Λίστα» ελέγχου ενεργειών, άμεσης ανταπόκρισης σε

κρίση ή σε σοβαρό κρισιγενές πρόβλημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Βοηθητικοί «ΦΑΚΕΛΟΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII Τηλεφωνική απειλή τοποθέτησης /έκρηξης βόμβας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

«MODUS OPERANDI» Τρομοκρατικών ενεργειών και

Ασύμμετρων τακτικών.

Οργάνωση προσωπικού, σε ομάδες ανταπόκρισης

Ενδεικτικός πίνακας περιστατικών εκδήλωσης

επιθέσεων σε κέντρα φιλοξενίας ανά τον κόσμο και

θύματα ανα περιστατικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ Bιβλιογραφικές Πηγές

9


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προλεγόμενα

A. Γιάννη ΚΑΝΑΛΗ: «Ανοιχτής επιστολής προς τρίτους-Επισημάνσεις».

1 η :»Οι άνθρωποι θα ήταν ευτυχέστεροι, αν την δραστηριότητα της επανόρθωσης

λαθών, την χρησιμοποιούσαν για να μην τα κάνουν» (George Bernard Shaw).

2 η : Η Επιστήμη της Ασφάλειας (Security Science) παρότι νεαρά, αποτελεί ολοκληρωμένο

σύστημα γνώσεων.

3 η : Τα επίπεδα πολυπλοκότητας των σημερινών κινδύνων, απαιτούν:

1.

2.

Διαφορετική προσέγγιση & διαχείριση από πρώιμο στάδιο, σύνθεσης

τους.

Ένταξη σε κάθε δομή διοικητικού επιπέδου των εγκαταστάσεων, που

αναφέρονται, η κουλτούρα Security, προκειμένου να αποτραπούν

απώλειες. Η διατήρηση ενός αγαθού είναι δυσκολότερη από την

απόκτηση του. (Δημοσθένης. «Το φυλάξαι τ΄αγαθά χαλεπώτερον

του κτήσασθαι»/ Α΄ επιστολή του προς Ολυνθίους). Η απώλεια ισοδυναμεί

με κόστος αλλά και αποφυγή διέλευσης, από τα «Καυδιανά

Δίκρανα», (ταπείνωση).*

4 η : Η κάθε επιστήμη, διακονείται από δύο, διαφορετικής φιλοσοφίας και σκέψης,

ομάδες, που αφορούν στους:

1 η : Λάτρεις της, που ασυμβίβαστα αναζητούν & διακονούν με πάθος, το

γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης τους.

2 α : Με το πομπώδες προσωνύμιο «ειδικοί σύμβουλοι» ή «επαΐοντες»,

προκειμένου να επικοινωνήσουν, κύρος.

5 η : Ο υπογράφων γνωστοποιεί προς τρίτους (αναγνώστες), ότι οι συγγραφείς

αυτού του πονήματος, ανήκουν στην πρώτη ομάδα.

6 η : «Άλλοτε, όταν τεράστιες περιουσίες σχηματίζονταν στην διάρκεια του

πολέμου, ο πόλεμος ήταν επιχείρηση. Τώρα, που οι τεράστιες περιουσίες δημιουργούνται

από τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις, είναι πόλεμος». (Christian

Nestell Bovee).

10


Αγαπητέ Αναγνώστη,

Και οι τρείς συγγραφείς, έβαλαν σε τάξη όσα αφορούν στις εγκαταστάσεις, του

τίτλου. Οι δικές μου παραπάνω επισημάνσεις, εκπήγασαν αβίαστα όταν αφού

διάβασα όλο το εγχειρίδιο, έριξα μια «κλεφτή» ματιά, πίσω από τις γραμμές

γραφής. Κάνετε και εσείς, το ίδιο.

Κείμενο γλαφυρό, απλό, περιεκτικό, με άκρως σημαντικές οδηγίες και προσδιορισμούς

και εφαρμόσιμο εύκολα.

Αφορμή, για την παρούσα «επιστολή», απετέλεσε η τιμητική πρόσκληση των

συγγραφέων, προς τον υπογράφοντα, να «δράσει» ως κριτικός αναγνώστης

του πονήματος τους, το οποίο και συνειδητά έπραξα.

Σας ευχαριστώ θερμά. Εσύ φίλε αναγνώστη/στρια, να θυμάσαι τον Γεννάδιο

Σχολάριο: «Ἐάν τις εἴποι σοι, ὅτι ὁ δεῖνα Διδάσκαλός ἐστιν… καὶ δύναται ὠφελῆσαί

σε, μὴ πίστευε ἁπλῶς… ἀλλ’ ἐξέτασον ἀκριβῶς τὰ ἔργα αὐτοῦ…». Όπερ μεθερμηνευόμενο.

Διαβάστε προσεκτικά τα βιογραφικά των συγγραφέων.

Με τιμή

Γιάννης Κανάλης

* Σημείωση: Καυδιανά δίκρανα: Στενωπός στη Σαμνίτιδα (στην οροσειρά

Απεννίνων /Ιταλίας. Από κει περνούσε η Αππία Οδός. Το 321 π.Χ. κατά

τον Δεύτερο Σαμνιτικό Πόλεμο, ο ρωμαϊκός στρατός ηττήθηκε κατά κράτος

από τους Σαμνίτες. Οι νικημένοι Ρωμαίοι υποχρεώθηκαν να περάσουν, κάτω

από έναν ταπεινωτικό ζυγό, που σχηματίστηκε από δόρατα. (Πηγή: Βικιπαίδεια).

Έκτοτε η φράση «Διέλευση υπό Καυδιανά Δίκρανα» σημαίνει την εξευτελιστική

ταπείνωση.

B. Θωμά ΦΛΩΡΟΥ, CCO.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη μεγάλων

ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Σιγά-σιγά η Ελλάδα άλλαξε. Αποτέλεσμα, η

ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Όμως στα μεγάλα και πολυτελή

resorts πλέον, δεν ενδιαφέρει μόνο η σωστή και ωραία εξυπηρέτηση

των πελατών. Ενδιαφέρει και η Ασφάλεια. Η συγκέντρωση και διαμονή τόσων

πολλών προσώπων, σ’ ένα χώρο χαλαρότητας, δημιουργεί τεράστιες ανάγκες

ασφαλείας και τον μετατρέπει (τον χώρο) σε ελκυστικό στόχο, εγκληματικών

ομάδων.

Αυτό που κάνει σημαντικό, το εγχειρίδιο, είναι ότι, αυτά που είναι γραμμένα οι

συγγραφείς τα σφυρηλάτησαν στην πράξη. Τα στοιχεία είναι στηριγμένα και

11


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

έχουν δοκιμαστεί στο «χαράκωμα» (συχνή έκφραση ενός εκ των συγγραφέων,

του κ. Γιοβανέκου Τριαντάφυλλου, του οποίου κάτω από τις οδηγίες, είχα

εργαστεί αρκετά χρόνια).

Θερμά συγχαρητήρια και στους τρείς συγγραφείς, για την πράγματι πρωτότυπη

και αξιέπαινη προσπάθεια τους. Το τελευταίο, από τη θέση κάποιου που

έχει μελετήσει, πολλά εγχειρίδια ασφαλείας εγκαταστάσεων.

Με τιμή

Θωμάς ΦΛΩΡΟΣ, CCO.

Εισαγωγικές Σημειώσεις Συγγραφέων

Ο τίτλος του εγχειριδίου, υποκρύπτει, πολλά περισσότερα από όσα δηλώνει.

Δεν αφορά μόνο στην προστασία του τουρισμού και των κέντρων υποστήριξής

του, που είναι οι Μονάδες Φιλοξενίας όπως τα Πολυτελή Resorts (5 plus κλπ),

Entertainments, Airport Hotels, City Hotels, Συνεδριακού Τουρισμού, Θαλασσοθεραπείας/SPA

κ.α. αλλά και άλλες μονάδες υποδοχής, φιλοξενίας και

φροντίδας, όπου μπορεί να γίνει ανάλογη προσαρμογή. Π.χ. ηλικιωμένων,

κέντρων αποκατάστασης. Επίσης, στις ανοικτές δομές προσωρινής υποδοχής

πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,

καθώς και τις ανοικτές δομές προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών

ή ανιθαγενών. (Προσδιοριζόμενα δημοσιογραφικά ως «hot spots». Σχετ.

Ν. 4375/2016 και με τελευταία ενημέρωση του Ν 4403/2016 αρ.65). Ακόμη και

στις εγκαταστάσεις «Health Care Providers» αλλά και στον λεγόμενο «Ξενοδοχειακός

Τομέας» των επιβατηγών πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων.

Επίσης οι γενικές αρχές, του παρόντος, μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα και

με τροποποίηση, για τα Νοσοκομεία, Κλινικές, Σωφρονιστικά καταστήματα,

στις MODU (Mobile Drilling Units),όπου διαβιώνει πλήθος εργαζομένων και σε

εγκαταστάσεις- καταυλισμούς ερευνητικών κέντρων και εργοταξίων, με πλήθος

επιστημόνων, τεχνολόγων, τεχνικών, διοικητικών υπαλλήλων, εργατών,

ιδίως σε απομακρυσμένες ή και «θερμές» περιοχές, του πλανήτη.

(Βλέπετε για τον τρόπο, με χρήση της φόρμουλας «SCAMPER», στην Επιλογική

Επιτελική Σύνοψη).

Διότι: στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, γενικά και ανεξάρτητα των ιδιαίτερων

σκοπών, που εξυπηρετούν, καθώς επίσης και των, ιδιαίτερων πτυχών των

λειτουργιών τους, η στρατηγική της εξατομικευμένης ασφάλειας, είναι μία. Η

αποτελεσματική προστασία ως διαρκούς επαγρύπνησης, χωρίς να παραβιαστεί

ο ορίζοντας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλες οι προαναφερόμενες

μονάδες, αποτελούν ελκυστικούς στόχους, του οργανωμένου εγκλήματος αλλά

και ασύμμετρων τακτικών, όχι μόνο από τρομοκράτες αλλά και clandestine

agents, σύμφωνα και με το τμήμα 2656, τίτλο 22, του USA’s Code. Με ένα

περιορισμό. Τη μη «καταπάτηση», της ιδιωτικότητας. Η αρχή Privacy Vs

Security, πρέπει να αποτελεί τον ορίζοντα, που δεν πρέπει, σε οποιαδή-

12


ποτε περίσταση, να παραβιασθεί. Ειδικά όμως, οι τουριστικοί όμιλοι και οι

μονάδες τους, στις οποίες εστιάζεται το εγχειρίδιο, είτε είναι αυτόνομες είτε

στο πλαίσιο projects, τουριστικών επιχειρήσεων, έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό.

Αποτελούν πηγή άδηλων πόρων. ΑΝΣΚ δικός μας, η προστασία του

ανθρώπινου παράγοντα, της επιχειρηματικής συνέχειας, της μη διατάραξη

των λειτουργιών τους (αυτό το τελευταίο αφορά σε όλες τις μονάδες φιλοξενίας,

όπως αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο) και η αποφυγή οποιουδήποτε

αρνητικού, αντίκτυπου. Όλα επιτυγχάνονται δια μέσου της εξατομικευμένης

«Ασφάλειας», συμπληρωματικής αυτής, που παρέχεται από το Κράτος. Η πρώτη,

μπορεί να «πουληθεί/προσφερθεί», ως παρεχόμενη υπηρεσία, αν επιφανής

πελάτης το απαιτήσει επιπρόσθετα. (Π.χ. σε πολυτελές resort).

Η Commission είχε εντοπίσει ότι, βασικός παράγοντας αποφυγής της ύφεσης,

στην Ελλάδα, υπήρξε η εντυπωσιακή πορεία του τουρισμού.

Το CNBC (Consumer News & Business Channel) ανέφερε (2015), ότι στην

Ελλάδα, τουρισμός και ναυτιλία είναι οι κλάδοι, που όχι μόνο διασώθηκαν,

αλλά και διατήρησαν ανάπτυξη, παρά τα πολύ δύσκολα χρόνια της ελληνικής

οικονομίας. Οι άδηλοι πόροι τους (μεγάλα κονδύλια σε συνάλλαγμα) κάλυψαν

κατά μεγάλο μέρος, το έλλειμμα εισαγωγών – εξαγωγών.

Οι μονάδες φιλοξενίας, όπως προαναφέρθηκε, είναι εκτεθειμένες σε πολλούς

κινδύνους επειδή διαθέτουν στο ανώτερο επίπεδο, τα χαρακτηριστικά των

«soft targets» που σήμερα, είναι οι στόχοι των ασύμμετρων/υβριδικών επιθέσεων,

από «μη κυβερνητικούς παίκτες». Αλλά το συγκεκριμένο φαινόμενο, δεν

είναι καινούργιο. Εύκολα κάποιος, θα μπορούσε, να ανατρέξει σε αρχεία, π.χ.

σε δημοσιεύσεις του Department of State/USA. Θα εντοπίσει συχνές εκδηλώσεις

του λεγόμενου «tourist war», όρου, που πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1979,

για την εκδήλωση τρομοκρατικών επιθέσεων σε πολυτελείς τουριστικούς

προορισμούς, σε παραθαλάσσιες περιοχές (seaside resort areas) ευρωπαϊκής

χώρας (Ιούνιος-Ιούλιος 1979). Ορισμένα κύρια σημεία, αναφέρονται ενδεικτικά,

στο Κεφάλαιο 6, της Ενότητας Α’ Πρώτου Τμήματος. Συνακόλουθα, η

«ασφάλεια», που με πρώτη ματιά, χαρακτηριζόταν από τους επιχειρηματίες

των μονάδων φιλοξενίας, ως «κέντρο κόστους», μετατρέπεται σε «κέντρο

εσόδων». Ειδικά για τις ξενοδοχειακές μονάδες, η αποτελεσματική ασφάλεια

αποφέρει πολλές συμβάσεις. (Συμπέρασμα από ποσοτική και ποιοτική έρευνα

Καθηγήτριας Cathy Enz, Πανεπιστημίου Cornell – Master in Hotel Management/Hospitality

Studies- ITHACA / NEW YORK). Επίσης ο J.W. Marriott Jr. έδωσε

πρώτος το «στίγμα» λέγοντας: «Εταιρείες που δεν ρισκάρουν τίποτε, αναπόφευκτα

θα βρεθούν πίσω από αυτές που ρισκάρουν για την ασφάλεια. Το κλειδί

είναι η παραγωγική διαχείριση του ρίσκου…». (2009, ύστερα από εκρήξεις

ισχυρών βομβών στα ξενοδοχεία JW Marriott και Ritz Carlton, στη Τζακάρτα).

Το θέμα του παρόντος εγχειριδίου, απασχόλησε τους συντάκτες του, στο πλαίσιο

θεμάτων πιστοποίησης ISO 22301/2012 (Παρακαλείσθε βλ. Κεφ.5 Ενότητας

13


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α΄/ Πρώτου Τμήματος). Η σχετική απόφαση της ανάπτυξης του παρόντος,

λήφθηκε αρχές του 2015.

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στα πλέον σύγχρονα θέματα του εγχειριδίου. Ο

αναγνώστης, θα υποκινηθεί για αναστοχασμό. Θα μπει λοιπόν, στη διαδικασία,

της μετασχηματίζουσας μάθησης, όπως λέμε στην εκπαίδευση ενηλίκων

(εισηγητής διεθνώς ο Καθηγητής Jack Mezirow, 1923-2014) και «ο αναγνώστης,

θα ξαναδημιουργήσει θεωρητικά και πρακτικά».

Με εξαιρετική εκτίμηση

Σ.Μ. Κυριακάκης, Αν. Θ. Παρασκευόπουλος, Τριαντάφυλλος Ν. Γιοβανέκος.

Acknowledgements

Εκφράζονται ευγνώμονες ευχαριστίες στους κ.κ.:

- Κωνσταντίνο Νόστη, εκδότη SMART PRESS & SMART COM.

- Γιάννη Σμπώκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου «Sbokos Hotel

Group», που μας έκανε την τιμή να παρευρεθεί σε εκπαιδευτική διεργασία

μας, με στελέχη του Ομίλου του, το Μάρτιο 2016.

- Αχιλλέα Βασιλείου Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο Τ.Ε.ΜΕΣ.

- Γεώργιο Χατζηιωσήφ, Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακής Λειτουργίας,

των Τουριστικών Επιχειρήσεων Μεσσηνίας (ΤΕΜΕΣ Α.Ε), Navarino Dunes,

Costa Navarino.

- Αχιλλέα Δωροθέου, Executive General Director, Νavarino Dunes, Costa

Navarino.

- Βλάση Αμανατίδη, Διευθυντή και Αρχισυντάκτη περιοδικών «Security

Manager» & «I.T. Security».

- Νίκο Σαράφογλου, Εμπορικό Διευθυντή Smart PRess

- Σε όλα τα στελέχη και το προσωπικό, των SMART PRESS & SMART

COM.

- Γεώργιο Μπρισκόλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EUROCERT S.A.

- Θεόδωρο Βλάχο, Μηχανολόγο Μηχανικό, ειδικό στις πιστοποιήσεις ISO

(Risk and Crisis Management).

- Δημήτριο Ζιάκο, Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Ασφάλειας και Συμβατότητας,

Hyatt Regency Casino Θεσσαλονίκης.

- Χαράλαμπο Φωσκολάκη, Γενικό Διευθυντή του Ομίλου, «Sbokos Hotel

Group».

- Μενέλαο Μποκέα, Διευθυντή H.R. Ομίλου, «Sbokos Hotel Group».

- Μαρία Αρβανίτη, Διευθύντρια F.B, «Village Heights».

- Ευστάθιο Σεραλίδη, Security Manager, Διεύθυνση Ασφαλείας Costa

Navarino.

14


- Δημήτριο Φ. Παρασκευούδη, Senior Security Team Leader, Διεύθυνση

Ασφαλείας Costa Navarino.

- Αναστάσιο Ι. Δρίτσα, Προϊστάμενο Ομάδας Σκύλων Περιπόλου, Διεύθυνση

Ασφαλείας Costa Navarino.

- Γιαννακλή Δημήτριο, Προισταμενο Τμηματος Ναυαγοσωστων , Διευθυνση

Ασφαλειας Costa Navarino.

- Γιαννούλη Μανσόλη, Γιώργο Σκιαδά, Κωνσταντίνο Μίχο, Ευστάθιο

Σταθόπουλο, Νικόλαο Λιανό, Γιαννακλή Δημήτριο και Φώτιο Τσίπουρα,

Στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας Costa Navarino.

- Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Πρόεδρο και Διευθ. Συμβουλο Europa

Security Group

- Κωνσταντίνο Μαλαφάντη, Δικηγόρο, Δημοσιολόγο, Νομικό Σύβουλο

της IBDS Group, Associates of Ρ & C International

- Γιάννη Παπαδόπουλο, Στέλεχος Ασφαλείας Ξενοδοχείου, Regency Entertainment,

Θεσσαλονίκη.

- Άρια Φραγκάκη, Χρήστο Μιχελάκη, Στελέχη της «Securita’s Asterion»,

που έχει υπευθυνότητες ασφαλείας στις μονάδες φιλοξενίας, σε όλη την

ακτογραμμή, μεταξύ Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, Κρήτης.

- Βασίλη Νάκο, τ.στέλεχος «Securita’s Asterion», ιδρυτή και ιδιοκτήτη της

ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ «ATRAX SECURITY I.b.c.», Τρίκαλα.

- Φρίξο Μόζορα, C.E.O «UNITE Securite» - Κύπρος.

- Νικόλαο Κολαΐτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ινστιτούτου Στρατηγικών

Σπουδών Κύπρου και εκπαιδευτή.

- Δρα Cherif Arfi, C.E.O «Skyblick» - Αλγερία.

- Φλωρεντία Βοκοτούζη, της Υπηρεσίας Ασύλου, καθηγήτριας δημοσίων

σχέσεων.

- Κωνσταντίνο Ψαραύτη, Supreme Security Manager, Ομίλου ΦΟΥΡΛΗ.

- Kωνσταντίνο Σταθάκη, επικεφαλής εκπαιδευτικών προγραμμάτων της

WBA.

- Εμμανουήλ Σκουλά, Καθηγητή Risk Management.

- Δημήτριο Χαρχαλάκη, πολυμαθέστατου στελέχους ασφαλείας.

Επίσης προς τις Κυρίες:

Παρασκευή Γιαλαμά και Κατερίνα Παναγοπούλου της Eurocert S.A. καθώς

και στην Ουρανία Τσιχλάκη,CCO, στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και

Υποδομών, πιστοποιημένης από τον οργανισμό NCFE, (United Kingdom), ως

Supreme Security Manager/4, πανευρωπαϊκή αναγνώριση, για την γραμματειακή

υποστήριξη, από την προεργασία, μέχρι την ολοκλήρωση, του σχεδίου

του εγχειριδίου.

15


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 1

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ | Ενότητα Α΄ Θεμελιώδης

Κεφάλαιο 1

«Πλοήγηση» στο Εγχειρίδιο

Έχετε ήδη δει τα βιογραφικά των συγγραφέων, τα στοιχεία των κριτικών αναγνωστών,

τα προλεγόμενα και τα των Acknowledgements. Το εγχειρίδιο, διαιρείται

σε δύο (2) ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρώτο και Δεύτερο). Το ΠΡΩΤΟ, περιλαμβάνει

την «αναγκαία ύλη» και χωρίζεται σε δύο ενότητες (Α’ και Β΄). Η Α΄, είναι η

«Θεμελιώδης».

Περιλαμβάνει επτά μικρά κεφάλαια. Το 1ο, είναι το παρόν, που περιέχει

τα αναγκαία για την πλοήγηση στο εγχειρίδιο, τον Αντικειμενικό Σκοπό, το

«ποιους αφορά», τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τις «έννοιες κλειδιά».

Το Κεφάλαιο 2. Αφορά στα Σύγχρονα Στοιχεία Ασφαλείας, μια τουριστικής

μονάδας, σύμφωνα με τις πιο τελευταίες, ανάγκες ασφαλείας, διεθνώς και

αποτελούν ταυτόχρονα, στοιχεία υποκίνησης, για ανάλογη εφαρμογή

και στο μέτρο του εφικτού, για όλες της μονάδες φιλοξενίας, όπως αυτές

προσδιορίζονται, στην πρώτη ενότητα, των εισαγωγικών σημειώσεων των

συγγραφέων.

Το Κεφάλαιο 3, βοηθά στο να γίνει κατανοητό, το πλαίσιο των νέων απειλών

και του σημερινού, ρευστού περιβάλλοντος, ασφαλείας.

Στο Κεφάλαιο 4, αναδεικνύεται η σημαντικότητα της ασφάλειας στο να «σωθούν»

καταστάσεις.

Στο Κεφάλαιο 5, γίνεται η επεξήγηση αναγκαίων «Εννοιών», προς το σκοπό

υποκίνησης/παρώθησης, για χρηστικούς σκοπούς, των ΟΑΔΕΚΠ και των υπευθύνων

ασφαλείας.

Το Κεφάλαιο 6, περιλαμβάνει ένα χρονολόγιο επιλεγμένων περιστατικών (συνοπτικό).

Επίσης τα συμπεράσματα από τους modes operandi, των δραστών

(Βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ).

Το Κεφάλαιο 7, περιέχει τις αρχές αποτελεσματικής διοίκησης έργων ασφαλείας.

Έχουν δοκιμαστεί σε περιοχές ασταθείς, πολιτικά, οικονομικά και με

εύθραυστο κλίμα ασφαλείας. Παρουσιάζεται το «μείζον» και το ιδεώδες, για

να επιτευχθεί, το «έλασσον» και το σχετικό.

16


Ακολουθεί η λεγόμενη «Λειτουργική Ενότητα» (Ενότητα Β΄, του Πρώτου

Τμήματος). Περιλαμβάνει «Συστάσεις» (που αξίζουν να ληφθούν υπόψη), στα

«καθ΄ έκαστον περιστατικά/προβλήματα» και οι Προτεινόμενες Τεχνικές.

Παρατίθενται τα Επιλεγόμενα και ο «στοχευόμενος επίλογος», της Κας Α.

ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ / κριτικής αναγνώστριας. Τέλος, ακολουθεί το Β’ ΤΜΗΜΑ του εγχειριδίου

με τα 12 Παραρτήματα, όπως φαίνονται στον Πίνακα Περιεχομένων.

Σε περίπτωση πρακτικής ανάγκης, συμβουλευθείτε τα, αμέσως. Το εγχειρίδιο,

γράφτηκε όπως τα εγχειρίδια στην εκπαίδευση ενηλίκων. Δηλαδή με λιγότερες

λέξεις, επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, προάγει την αλληλεπίδραση και

επηρεάζει το γνωστικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα, του

αναγνώστη. Ώστε να υιοθετήσει και, να εφαρμόσει με τη σχετική, τροποποίηση,

τα προτεινόμενα.

Προς το σκοπό της πιο ανάγλυφης απόδοσης, χρησιμοποιήθηκε ευλύγιστη

γλώσσα, σύμφωνα με τον αείμνηστο Καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικο και ίσως,

ανορθόδοξο ύφος. Τούτο, για να δούμε την όλη εικόνα, μέσα από ένα «πολεμοσκόπιο»,

διότι τα πράγματα δεν είναι γραμμικά αλλά σύνθετα.

Σημειώνεται ότι το «πολεμοσκόπιο», είναι ένας οπτικός μηχανισμός. Μοιάζει

με μικρό τηλεσκόπιο. Η εφεύρεσή του, ανάγεται στον 18 ο αιώνα. Στις όπερες.

Ένας μικρός καθρέπτης, επέτρεπε τη θέαση σε γωνία 45 ο ένθεν και ένθεν ενώ

το τηλεσκόπιο φαινόταν, από τους γύρω, εστιασμένο στη κεντρική σκηνή.

Χρησιμοποιούταν για έλεγχο του ακροατηρίου. (William M. Johnson/Ph.D,

Πρόεδρος BECCA, Washington D.C. /USA).

Αυτό το εγχειρίδιο, συμπληρώνει την εταιρική στρατηγική. Βοηθά την

Διεύθυνση των Μονάδων Φιλοξενίας, στο να μπορεί να χειρίζεται καλύτερα

ασυνήθεις καταστάσεις κινδύνων. Να θυμάστε. «Το μόνο πράγμα, που είναι

δυνητικά χειρότερο από το να βλέπεις το δέντρο και να χάνεις το δάσος, είναι

να μην βλέπεις το δέντρο, λόγω του δάσους»!!!!!!!! (Ανώνυμος, στον David

Baldacci. Βλ. σχετ. ΒΑν).

ΑΝΣΚ.

Η ευαισθητοποίηση των υπευθύνων στελεχών των εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων,

για τις οποίες το εγχειρίδιο. Την ουσία των διαδικασιών της ασφάλειας,

την έθεσε «καίρια», ο Πιττακός ο Μυτιληναίος. «Συνετών ανδρών (σ. σ.

και γυναικών, για τις οποίες ο Πλάτων, δεν κάνει διάκριση, στα έργα των φυλάκων)

είναι πριν γενέσθαι τα δυσχερή προνοήσαι όπως μη γένοιτο, ανδρείων

δε γενόμενα εύ θέσθαι». Με άλλα λόγια η προετοιμασία για τις δύσκολες

καταστάσεις αλλά και το να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε, όταν αυτές συμβούν

ώστε να έχουν αίσιο τέλος ή μικρή επίπτωση. Και το μυστικό είναι απλό. Να

συνειδητοποιήσουν ότι, η δυσάρεστη κατάσταση, δεν χαρακτηρίζεται από το

Αν συμβεί αλλά από το Πότε, θα συμβεί. Αναγκαία: Η σγκρότηση ΟΑΔΕΚΠ, η

17


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 1

δημιουργία θέσης Διευθυντή Ασφαλείας, η συνεργασία με ΙΕΠΥΑ, ΓΙΕ ή ΙΓΠΥΑ

(το τελευταίο για Κύπρο).

Ποιους Αφορά και Γιατί

Απευθύνεται:

1. Στους Επιχειρηματίες/ Διευθύνοντες Συμβούλους, Συμβούλους Διαχείρισης

Κινδύνων Μονάδων Φιλοξενίας, Νομικούς Συμβούλους και

Γενικούς Διευθυντές, Ξενοδοχειακών/Τουριστικών Ομίλων.

2. Στους Διευθυντές Τουριστικών Μονάδων, Αναπληρωτές τους ή Βοηθούς

τους και Operation Managers, Διευθυντές: Ασφαλείας, Οικονομικών

Υπηρεσιών, Προσωπικού, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων,

F&B Managers, Front Offices Managers, Προϊσταμένες Housekeeping,

Προϊσταμένους Τεχνικών Υπηρεσιών, Duty Managers, και Νυκτερινούς

Διευθυντές.

3. Επίσης στους υπευθύνους όλων των μονάδων φιλοξενίας, όπως με

ευρεία έννοια, αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο των εισαγωγικών

σημειώσεων, των συγγραφέων.

4. Στα λοιπά στελέχη αλλά και σε όλο το προσωπικό, των μονάδων αυτών.

Διότι, «η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων».

5. Στα στελέχη και στο επιχειρησιακό προσωπικό πρώτης γραμμής των

Ι.Ε.Π.Υ.Α, ΙΓΠΥΑ αλλά και ΓΙΕ, που τους ανατίθενται συμβάσεις ιδιωτικών

έργων, ασφαλείας από Μονάδες Φιλοξενίας.

6. Σε όλο το προσωπικό των Ι.Η.S.&C.Ds, (Βλ. συντομογραφίες), εγκαταστάσεων

φιλοξενίας.

Γιατί;;;

Την απάντηση τη δίνει ο Κοινοτικός Αξιωματούχος, Ρανιέρι Μπομπασέϊ, της

Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής:

«…χωρίς κουλτούρα ασφάλειας… μια επιχείρηση, μια δράση, είναι πολύ εύκολο

να σβηστεί από το Χάρτη των κοινωνικών αλλά και οικονομικών δραστηριοτήτων,

με δυσάρεστες πολυσύνθετες επιπτώσεις, σε ένα πολυεπίπεδο. Οι

συνέπειες θα είναι τρομακτικές…».

H Ασφάλεια σώζει καταστάσεις, αποσοβεί απώλειες, διαφυλάττει φήμη. Με

άλλα λόγια, είναι σημαντικό μέγεθος ανάπτυξης. («You Spend Money for

Security, in order to Save Money and to secure the development»). Μπορεί

να εξελιχθεί σε θετική προϋπόθεση, της οικονομικής ανάπτυξης της κάθε

μονάδας πολυτελούς προορισμού. Πρώτα από όλα, με την επίτευξη συμφω-

18


νίας μείωσης ασφαλίστρων. Αυτό θα γίνει, με την παρουσίαση σχεδιασμένων

διαδικασιών ομαλοποίησης της κάθε απειλητικής κατάστασης, πριν τον

κρίσιμο χρόνο και την απόδειξη ικανοτήτων του προσωπικού διαχείρισης

της ασφάλειας. (Σημαντικό για το τελευταίο, η πιστοποίηση ISO 22301 δηλ. η

Διασφάλιση της Επιχειρηματικής Συνέχειας).

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Η μάθηση, όλων, στο να μην «παγώνουν», σε μια έκτακτη κατάσταση επειδή

δεν πιστεύουν αυτό, το ξαφνικό, που βιώνουν. Τούτο για να σωθούν ζωές,

να προστατευθεί η υγεία, οι περιουσίες, να μην διακοπεί η επιχειρηματική

συνέχεια. Διότι στη ξαφνική επικίνδυνη κατάσταση, αρχίζει και λειτουργεί με

ένταση ο λεγόμενος «μηχανισμός θανάτου» (ίδιος για κάθε εξαιρετικά δυσάρεστη

κατάσταση, π.χ. διάγνωση σοβαρής αρρώστιας, απόλυση από εργασία

κλπ. Σχετικό το «On Death and dying» της Elisabeth Kübler-Ross – 1969).

Με το πρώτο «Split Second», της εκδήλωσης ενός rapidly evolving risk, εκδηλώνεται

αστραπιαία σε όλους, ο παραπάνω «μηχανισμός» της E.Kubler Ross, στα

ακόλουθα, κατά σειρά, στάδια:

Άρνηση. Αδυνατoύν να καταλάβουν και να πιστέψουν, αυτό που συμβαίνει

και γίνονται θύματα. Π.χ. Οι πελάτες και το προσωπικό, στο πολυτελές ξενοδοχείο

«Radisson Blue», στο Μάλι. Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Τους μαχητές

της «Αλ Μουραμπιτούν», να εφορμούν και να αρχίσουν να «θερίζουν», με τα

«Καλάσνικοφ»

Θυμός. Ο θυμωμένος και ο εξαγριωμένος, γίνεται απρόσεκτος.

Επιχειρείται Διαπραγμάτευση. Π.χ. στο Taj Mubai, στην Ινδία, Ελληνοβρετανός

επιχειρηματίας έδειξε στου τρομοκράτες, που είχαν επιτεθεί και έψαχναν

και τις σουίτες, το αγγλικό διαβατήριο, λέγοντας, (από ότι έγινε γνωστό από

πελάτες κρυμμένους, που άκουγαν και διασώθηκαν μετά) «… δεν είμαι Αμερικανός

ή Ισραηλινός…». Πυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Κατατονία. «… να τελειώσουν όλα τώρα…», «εθελοντικό θύμα» - «θύμα

provocateur». Το ίδιο το θύμα προκαλεί την εξόντωσή του.

Συμβιβασμός. (Με την κατάσταση… Δόμηση Ψυχραιμίας …. Ελπίδα.).

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, είναι η μάθηση μεταπήδησης, από την αρχή

του πρώτου σταδίου, κατευθείαν, στο πέμπτο. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου

(split second). Και ο πιο κοντινός στο περιστατικό, φύλακας ασφαλείας, να μεταβληθεί

αυτόματα, σε Διευθυντή Ασφαλείας, της πρώτης μισής ώρας. Μέχρι

19


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 2

να καταφθάσουν οι Αρμόδιοι, οι Αρχές και οι Υπηρεσίες, που θα βοηθήσουν/

αναλάβουν.

Έννοιες Κλειδιά (αλφαβητικά)
Active Shooter

Γραφείο Eπιχειρηματικών Μελετών, Πληροφοριών και Σχεδίων

Κρισιγενές Πρόβλημα

Πρόβλημα

Good Office

Κρίση

Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π.

Security

Safety

Σχέδια Ασφαλείας

Σχέδια Πληροφοριών

Κεφάλαιο 2

Σύγχρονα Στοιχεία Ασφαλείας, μιας τουριστικής μονάδας ή χώρου

φιλοξενίας με την ευρεία έννοια, σύμφωνα με τις πιο τελευταίες,

ανάγκες ασφαλείας, διεθνώς.

Τα στοιχεία αυτά, είναι δυνατόν να επιλεγούν είτε αυτούσια είτε με τροποποίηση,

προς το έλασσον και για τις λοιπές μονάδες φιλοξενίας, όπως

προσδιορίστηκαν στην πρώτη ενότητα, των εισαγωγικών σημειώσεων και

σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ανά «μονάδα».

Ίδρυση και συγκρότηση Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. στο πλαίσιο ενός Ομίλου Εκμετάλλευσης

Μονάδων Φιλοξενίας. Προτείνεται η δημιουργία παρόμοιας Ομάδας, σε

κάθε μονάδα φιλοξενίας, ως ομόκεντρος μικρότερος κύκλος της μεγαλύτερης

του Ομίλου. Απαραίτητο. Ο καθορισμός χώρων συναντήσεων, υγιεινής και

ανάπαυσης (για περίπτωση διάρκειας), ο εξοπλισμός τους, η γραμματειακή

υποστήριξη, ο συντάκτης του «Πανοπτικού» και οι ερευνητές βοηθοί, καθώς

και η διοικητική μέριμνα.

20


Μέλη τους:

Στη «Μεγάλη Ομάδα», του Ομίλου Ξενοδοχειακών Μονάδων, οι Επιχειρηματίες

/ Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου, ο Σύμβουλος

Διαχείρισης Κινδύνων, ο Γενικός Διευθυντής, ο Security Director του Ομίλου,

ο Διευθυντής H.R., ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ο I.T. Manager του

Ομίλου.

Στη «Μικρή Ομάδα», ο Διευθυντής της Τουριστικής Μονάδας, ο Αναπληρωτής

τους και οι Βοηθοί τους. Ο Operation Manager και οι: Security Manager.

Προϊστάμενοι, Προσωπικού, Δημοσίων Σχέσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών,

Πωλήσεων, Housekeeping, Τεχνικών Υπηρεσιών F&B Managers, Front Office

Managers, Duty Managers.

Απαιτείται, πλέον η θέσπιση θέσης Υπευθύνου Ασφαλείας ή Security Manager,

σε κάθε Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας, για να είναι σε θέση, να

«μιλά την ίδια γλώσσα» με outsourcing Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (ΙΕ-

ΠΥΑ, ΓΙΕ, ΙΓΠΥΑ) και με εκπροσώπους της Δημόσιας Δύναμης, όχι μόνον όταν

συντρέξει περίπτωση, αλλά σε ένα επίπεδο δόμησης αμοιβαίας κατανόησης

και συνεχούς συνεργασίας.

Στις λοιπές Μονάδες Φροντίδας, ο Ιδιοκτήτης και τα στελέχη. Στα Νοσοκομεία

Ο Διοικητής, ο αναπληρωτής του, ο προϊστάμενος επιστασίας ο υπεύθυνος

εφημεριών και άλλα στελέχη σύμφωνα,με τον κανονισμόκαι τη νομοθεσία

του Υπουργείου Υγείας. Στους ανοικτούς χώρους χώρους φιλοξενίας υπηκόων

τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, όπως προκύπτει από τη νομοθεσία. Στα

επιβατηγά πλοία και στα Κρουαζιερόπλοια, οι υπεύθυνοι της Ναυτιλιακής

Εταιρείας (Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρείας/ΥΑΕ), οι Πλοίαρχος, Ύπαρχος, Αξιωματικός

Ασφάλειας Πλοίου Α.Α.Π. (σύμφωνα με τον ISPS code), ο προϊστάμενος

Αρχιθαλαμηπόλος και οι Βοηθοί Αρχιθαλαμηπόλοι και άλλοι αξιωματικοί

(αν απαιτηθεί, καταστρώματος, μηχανής, οικονομικών υπηρεσιών και βοηθοί

τους), σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. Στα σωφρονιστικά

καταστήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. Στις MODU

(Mobile Drilling Units), σύμφωνα με τον κανονισμό αλλά και τον ISPS code.

Προκειμένου όμως, για τα Ξενοδοχειακές μονάδες και τους πολυτελείς

τουριστικούς προορισμούς, σχετική η συνεισφορά του κ. Βασιλείου Μισιχρόνη,

κριτικού αναγνώστη του εγχειριδίου. «Ο Όμιλος οφείλει να επενδύσει

στη δημιουργία διεύθυνσης ασφαλείας στελεχωμένη με ικανούς και άρτια

εκπαιδευμένους επαγγελματίες, που θα εργαστούν μεθοδικά και ομαδικά

εκπονώντας αξιόπιστα σχέδια ασφαλείας, θα εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους

εργαζομένους,θα δίνουν κατευθύνσεις στο προσωπικό ασφαλείας της συνεργαζόμενης

ΙΕΠΥΑ, με τον Όμιλο ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί

21


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 2

στόχοι, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι κάθε μορφής και να εξασφαλίζονται

οι προϋποθέσεις, για την επιχειρηματική συνέχεια κάτω από οποιεσδήποτε

συνθήκες».

Οι Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. δεν πρέπει να αγνοούν τα πρόδρομα σημεία μιας κρίσιμης

κατάστασης. Και τα λάθη, που κάνουν, όπως έχει δείξει η παγκόσμια εμπειρία,

είναι ότι στην ξαφνική εκδήλωση κρισιγενούς προβλήματος, «παγώνουν»

και δεν αντιδρούν. Στη συνέχεια πέφτουν στην παγίδα, του να θεωρήσουν

την υπόθεση, τεχνικό ζήτημα και να αναζητήσουν εύκολη λύση.

Έχει παρατηρηθεί ότι ελλείπει η καλή επικοινωνία και το χειρότερο, το ότι

όλοι οι αρμόδιοι έχουν την ψυχολογία του πολιορκημένου, που πρέπει να

αμυνθεί. Ακόμη το χειρότερο από όλα, είναι η μη κλήση ειδικών «άξιων στα

δύσκολα» (short time experts), που μπορούν να δώσουν στρατηγικές λύσεις,

αποτελεσματικά απλές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. Οργάνωση και λειτουργία Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. και I.H.S.D &C./ Good Office.

2. Ολοκληρωμένο Σύστημα F.M. (βλ. Κεφ.5)

3. Γνώση και Εφαρμογή Πυροσβεστικής Διάταξης 14/2014 (ΦΕΚ

2434/2014) και γνώση Διαδικασιών εκκένωσης, σε πυρκαγιά ή έκτακτο

συμβάν, με βάση λεπτομερές σχέδιο εκκένωσης. (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΒΕΡΩΝΗΣ/Κριτικός Αναγνώστης).

4. Ιδανικά τα μέτρα θα είναι η κάθε Μονάδα Φιλοξενίας να διαθέτει

Security Manager, με ένα βοηθό και να συνεργάζεται και με ΙΕΠΥΑ,

(ΙΓΠΥΑ, για Κύπρο) ως outsourcing παρόχου ασφαλείας. Τα, στελέχη

τους, μπορούν να ενημερώνουν, το προσωπικό της Μονάδας, on

job. Π.χ. Πώς μοιάζει ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τι

είδους «βελόνες» χρησιμοποιούν οι χρήστες ουσιών, τι κάνουμε όταν

βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα εργατικό ατύχημα, πως ενεργούμε σε

μια έκτακτη κατάσταση κ.α. Καμία τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει

τις 5 αισθήσεις και το ένστικτο του έμπειρου στελέχους

ασφαλείας. (Mario Puzo & Fr. Forsyth). Έμφαση στην ασφάλεια ACTUS

REUS – PRIMA FACIE. (Βλ. Κεφ. 4 «επεξηγηματικός διαλογος»).

5. Δόμηση στενής συνεργασία με Ελληνική Αστυνομία (ή για την Κύπρο,

με την Αστυνομία Κύπρου), το Λ.Σ. /ΕΛ- ΑΚΤ (ή για την Κύπρο, με την

Αστυνομία Κύπρου, Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, που ανήκει στις

Υπηρεσίες Υποστήριξης), την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία

αλλά και με την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης, σε περίπτωση,

που η Μονάδα έχει χαρακτηρισθεί Α.Ι. (Ανεξάρτητο ίδρυμα).

6. Δημιουργία και Οργάνωση Γραφείου Επιχειρηματικών Μελετών, Πληροφοριών

και Σχεδίων Ασφαλείας, στο πλαίσιο του (κάθε) Ομίλου,

(Hotel Group). Tα σχέδια είναι τα βασικά σχέδια δηλ. το Master Plan,

22


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

που αποτελεί το «Σύνταγμα των Σχεδίων», το ΣΑΕΚ (Σχέδιο Αντιμετώπισης

Εκτάκτων Καταστάσεων δηλ. χειρισμού θεμάτων αρμοδιότητας

της Πολιτικής Προστασίας-Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»), το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό

Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας) για χειρισμό θεμάτων Π.Σ.Ε.Α και

του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρισιγενών περιστατικών (από παράπονο

…μέχρι «υβριδική» ενέργεια). Τα οκτώ σχέδια πληροφοριών. Το

Σχέδιο Εσωτερικών Ελέγχων και Αυτορρύθμισης π.χ. ομαλή λειτουργία

της Διεύθυνσης Προμηθειών. Το Σχέδιο δια Βίου Μάθησης του

Προσωπικού Ασφαλείας. (Βλ. λήμμα «Σχέδια». Κεφ. 5).

Σύστημα καμερών και έλεγχός τους από το Γραφείο Ασφαλείας. (Θα

μπορούσαμε να το ονομάσουμε και «Good Office»). Μάλιστα έχουν

λανσαριστεί IP Fisheye κάμερες, πολλαπλές κάμερες ενσωματωμένες,

πανοραμικής καταγραφής 8ΜΡ, σε λύσεις ΙΡ. Ενσωματωμένα

videoanalytics, 3D MAPPING κ.α. λύσεις, μετάδοση UHD, σε μεγάλες

αποστάσεις ή αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων, καθώς και για

μετάδοση video, ήχου, data.

Συναγερμοί, σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

και για άλλη κατάστασης ανάγκης.

Οδηγίες για την περίπτωση, απειλής βόμβας, φωτιάς, σεισμού, πλημμύρας,

ταραχών.

Σχέδια εκκένωσης και διαφυγής.

Στενή συνεργασία με τους ειδικευμένους συμβούλους και εκπαιδευτές

ασφαλείας, ενταγμένους στο ενιαίο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων,

του ΕΟΠΠΕΠ.

Περιμετρικός Φράκτης σε συνδυασμό με μέτρα τεχνολογίας αιχμής,

εφαρμόσιμες και σε περιοχές, χωρίς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φύλαξη πυλών εισόδου. Στον έλεγχο προσβάσεων, η μεγάλη απόδοση,

επιτυγχάνεται από τις γυναίκες, (παρόλο, που η ασφάλεια έχει

ταυτιστεί με τον άνδρα λόγω του στερεότυπου επειδή η αρρενωπή

εμφάνιση, αποτελεί «τροχοπέδη» για τον κακόβουλο). Η γυναίκα,

είναι από τη φύση της προικισμένη με την ικανότητα αναγνώρισης

πολύ πρώιμων σημείων κινδύνου, για να προστατεύσει τα (νεογέννητα)

παιδιά της. Το στοιχείο της παρατηρητικότητας και ιδίως της

επισήμανσης της λεπτομέρειας, το έχει αναπτυγμένο και «ακονισμένο»,

θα λέγαμε και από το συλλογικό ασυνείδητο με τη βεβαρημένη

κληρονομιά, από την ιστορική διαδρομή αιώνων, που η παιδική

θνησιμότητα ήταν μεγάλη. Είναι διεθνώς αποδεκτό και με βάσει

διεθνείς επιστημονικές έρευνες (βλ. άρθρα της Υποπλοιάρχου κας

Μαρίας ΜΑΚΡΗ Msc, «Λιμενική Ρότα». ΒΑν. Τσιχλάκη Ουρανία) ότι, οι

γυναίκες βιώνουν τα δυσάρεστα ή στρεσογόνα συμβάντα, με μεγαλύτερη

ακρίβεια και λεπτομέρεια. Επίσης έχουν αναπτυγμένη συναι-

23


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 2

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

σθηματική νοημοσύνη και περιπτώσεως συντρεχούσης, έχουν ένα

μοντέλο ηγεσίας τέτοιο, που αξιοποιεί το γυναικείο προτέρημα της

βιομέριμνας. Επισημαίνουν γρήγορα ανάγκες, βλέποντας ταυτόχρονα,

τα πράγματα σφαιρικά, είναι πολύ επικοινωνιακές, φροντίζουν

την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν

τη έκτη αίσθηση. Λειτουργούν, θα λέγαμε, όπως το «μποζόνιο του

Χιγκς», που είναι το «μέλι του σύμπαντος και συνέχει τα σωματίδια,

σχηματίζοντας την ύλη». Έτσι και οι γυναίκες σε μία επαγγελματική

ομάδα, «συγκολλούν» τους συνεργάτες τους. Ιδανικές για τα σημεία

προσβάσεων.

Προστατευτικός φωτισμός και φωτισμός ασφαλείας.

Προειδοποιητικές πινακίδες και του ελέγχου με κάμερες και σημάνσεις

οδεύσεων, διαφυγής.

Μηχανικά και ηλεκτρικά, μέτρα προστασίας (μπάρες, ηλεκτρικά ρολά,

κλειδαριές ασφαλείας, ατομικά χρηματοκιβώτια πελατών, προστασία

χώρων ή και αντικειμένων με τη μέθοδο νέφους σε συνδυασμό με

σειρήνα και παραγόμενες λάμψεις, αποπροσανατολισμού επίδοξων

δραστών και ότι άλλο η εξελισσόμενη τεχνολογία προσφέρει σε συνδυασμό

με I.P. λύσεις, ακόμη και μεταφοράς ήχου, καθώς και με ότι

άλλο προκύψει, από τη διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία,

ασφαλείας).

Οδηγίες και εξοπλισμός, ελέγχου οχημάτων, ύποπτης αλληλογραφίας

και υπόπτων δεμάτων.

Συσκευή X-RAY, μαγνητικές πύλες «Walk Through Metal Detectors» και

« Explosive Trace Detectors/ E.T.D» (συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών,

συνεισφορά Κας ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ, βλ. Επίλογο ιδίας, πριν το ΔΥΤΕΡΟ

ΤΜΗΜΑ, των Παραρτημάτων).

Σύστημα περιπόλων. Να «επικοινωνούν» εικόνα OMNIPRESENCE.

Χρήση σκύλων περιπολίας (άρθρο 4 παρ.1ζ, Ν.3707/2008) και κατάλληλος

εξοπλισμός των «dog-handlers», π.χ. ειδικά γιλέκα εφοδιασμένα

με κάμερες άμεσης λήψης και αποστολής σήματος, στο Γραφείο

Ασφαλείας. (Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε «Good Office»). Φωτογραφικές

μηχανές μεγάλης ευκρίνειας και λειτουργίας, σε σκοτάδι

και ανάλυση δεδομένων από «Good Office» και Γραφείο Μελετών και

Σχεδίων.

Σχετικές και οι ελεγχόμενες περιπολίες γερακιών, με σταθερή εξάρτηση

πρόσδεσης από εκπαιδευμένους «hawk handlers», για την απομάκρυνση

σμηνών πτηνών, που ενοχλούν πελάτες σε πρωινό, μεσημεριανό

κλπ σε εξωτερικά τραπέζια.

Συστήματα αντιμετώπισης κακόβουλων επιθέσεων με drones.

24


22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Οργάνωση αντιμέτρων οικονομικής κατασκοπίας, η οποία διεξάγεται

με τις λεγόμενες επιθέσεις πρόφασης, με χρήση Η/Υ, παρακολούθηση

με ηλεκτρονικά μέσα, συγκαλυμμένη δράση και Κυβερνοεπιθέσεις.

Σχέδια ασφαλείας, Μαρίνας, Ελικοδρομίου, χώρου αερόστατων και

Υδατοδρομίου, (αν υφίστανται). Πρόβλεψη γυμνασίων και ασκήσεων.

Ομάδα αδειοδοτημένων ναυαγοσωστών και εφοδιασμένων με άδεια

χειρισμού ταχύπλοου σκάφους, και σχετικός εξοπλισμός. Η Ομάδα

αυτή υπάγεται, στο I.H.S. & C.D.

Εκπαιδευμένοι «παρατηρητές» αναγνώρισης «μακράς ακτίνας», τυχόν

ελεύθερων σκοπευτών, που θα δρουν όμως και ως ερευνητές,

αναζήτησης απειλών.

Ασφαλείς διαδικασίες χρηματαποστολών, σε συνεργασία με κατάλληλη

εταιρία αλλά και χρήση τελευταίας τεχνολογία, αποθήκευσης,

αυτόματης καταμέτρησης και πίστωσης, σε εταιρικούς τραπεζικούς

λογαριασμούς και συνακόλουθη ασφαλή μεταφορά, των χρημάτων,

στην τράπεζα/τράπεζες.

Συνεργασία του Security Manager με ομολόγους του, ομοειδών ή

άλλων επιχειρήσεων, στη Χώρα ή στο εξωτερικό. Στόχος η ανταλλαγή

εμπειριών και πληροφοριών ασφαλείας.

Συμμετοχή στελεχών ασφαλείας, σε Συνέδρια Ασφαλείας (Φυσικής,

τεχνολογικής) ή Security Projects, προκειμένου να ενημερωθούν επί

των νέων εξελίξεων και τάσεων της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών

ασφαλείας. Να μην μας διαφεύγει ότι, ο «απλός» επιχειρησιακός

φύλακας, σε σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, μεταβάλλεται αυτόματα,

σε Διευθυντή Ασφαλείας και σε Συντονιστή, της «πρώτης

μισής ώρας».

Συνεχής ενημέρωση του προσωπικού, με «μύηση» στα μέτρα ασφάλειας

και προστασία και με αρχή τη «διαρκή αύξηση της αξίας τους»/

επιμορφώσεις σε θέματα Security & Safety.

Διαρκής αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών και υιοθέτηση της αρχής

της «δια βίου μάθησης», ακόμη και με αυτομόρφωση.

25


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 3

Κατανοώντας σύντομα, το πλαίσιο των νέων απειλών και του νέου

ρευστού περιβάλλοντος ασφαλείας.

Κύρια Σημεία.

Στο αλλαγμένο οικονομικό περιβάλλον, η οικονομία των παραγώγων έχει

επικρατήσει, της οικονομίας της παραγωγής. Επαληθεύεται η πρόβλεψη του

Fr. Hayek, (βραβείο Νόμπελ οικονομίας-1974). Δηλ. σταδιακή υποχώρηση του

Κράτους, στους περισσότερους τομείς. Αύξηση των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας!!!!!!!!!!!

Μόνος ρυθμιστής, αναδεικνύεται το Δίκαιο και οι εφαρμοστές

του.

Παράλληλα βιώνουμε το φαινόμενο «Transformation of the crime and of the

war», σύμφωνα με τον Martin van Cleverd, που συμπυκνώνεται στα εξής: Ο

πόλεμος αλλάζει μορφή. Το Κέντρο Βάρους, μετατίθεται σε μη κυβερνητικούς

παίκτες, ακόμη και σε εγκληματίες. Τα εθνικά σύνορα και οι κρατικές

δυνάμεις ασφάλειας και καταστολής, δεν αποτελούν αποτελεσματικούς παράγοντες

αποτροπής, εκρήξεων βίας σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο.

Το περιβάλλον της σχετικής σιγουριάς, αρχίζει και αποσυντίθεται διεθνώς.

Το μέτωπο σύγκρουσης, λοιπόν, μετατίθεται από τα πεδία του Κλαούζεβιτς,

προς την ιδιωτική σφαίρα (Μεσαία σφαίρα σχήματος Κεφαλαίου

4, παρακάτω).

Νέοι όροι έχουν εμφανιστεί. Όπως «ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ», «ΑΣΣΥΜΕΤΡΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ», «ΥΠΕΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, «SITUATIONAL PREVENTION». (Βλ. σχετικά.

λήμματα, στο Κεφάλαιο 5).

Οι ασύμμετρες επιθέσεις, «μετακινούνται» προς τις κρίσιμες υποδομές και

κύρια του ιδιωτικού τομέα και εναντίον της «ανώνυμης μάζας». Παραβολικά

«μιλώντας», θα λέγαμε ότι, ο κρατικός «θωρακισμένος ελέφας», δεν μπορεί

να αντιμετωπίσει κουνούπι με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα. Απαιτείται

κάτι ευέλικτο, που θα κινητοποιήσει τους μηχανισμούς με την πρώτη ματιά

αντίληψης (prima facie) ένα είδος φυσικής και διαρκούς επαγρύπνησης, όπως

ο οργανισμός, του ανθρώπου. Και αυτό είναι, το security.

26


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 4

Φιλοσοφική Βάση της Ασφάλειας, σε συντομία.

Οι νέοι κίνδυνοι και η ασφάλεια.

Η παρακάτω αλληγορία, εισηγήθηκε, σε διάφορες παρουσιάσεις και μελέτες,

από τον Σ.Μ.Κ. και η έμπνευση προήλθε, από το σύστημα των ομόκεντρων

σφαιρών, του μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου, Ευδόξου του Κνίδιου,

(404-335 π. Χ.).

Ο άνθρωπος βιώνεται σε τρείς ομόκεντρες σφαίρες, όπως στο σχήμα. Από το

δέρμα και προς τα μέσα (μικρότερη εσωτερική σφαίρα). Στη δεύτερη ομόκεντρη,

που αφορά τα δημιουργήματά του (οικογένεια και περιουσία, οπουδήποτε

μεγέθους, επιχειρήσεις, όλα αυτά, που προσδιορίζονται ως «Οίκος», από

τον Ξενοφώντα).

Και στην τρίτη, μεγαλύτερη, που είναι η κοινωνία και το εθνικό κυρίαρχο

(«Βετσφαλικό»), Κράτος. Το παράδοξο, σύμφωνα και με τους Στωικούς, φιλοσόφους

είναι, ότι:

• Και στις τρείς αυτές σφαίρες, όσα έχουν μεγάλη αξία για τον άνθρωπο,

είναι πέρα από τον έλεγχο του, στο «εύ θέσθαι», της προστασίας

του, (με τις δικές του, ατομικές, δυνατότητες).

• Συνακόλουθα, έχει ανάγκη πολλαπλασιαστών. Για την πρώτη εσωτερική

σφαίρα, τον ιατρό, για τη δεύτερη το λεγόμενο security και

για την τρίτη, τις κρατικές υπηρεσίες και τη δημόσια δύναμη.

Υπάρχουν περιπτώσεις, (όπως ασύμμετρες τακτικές, τρομοκρατία, «υβριδικός

πόλεμος», συμβατικός πόλεμος, φυσικές καταστροφές κλίμακας), που και οι

τρείς πολλαπλασιαστές, επιβάλλεται να συνεργαστούν.

27


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 4

Το έγκλημα εξελίσσεται διαρκώς προς το συνθετότερο και μετεξελίσσεται σε

σύγκρουση έντασης. Με εκρηκτικές τάσεις. Αλλά και ως μορφή ασύμμετρων

τακτικών του υβριδικού πολέμου. Ιδίως, με την σημερινή δραστηριότητα των

οργανώσεων εξτρεμιστικού ισλαμισμού και τις παρατηρούμενες αθρόες ροές

από χώρες όλης της Γης, ξένων πολεμιστών τρομοκρατών, προς το λεγόμενο

«Ισλαμικό Χαλιφάτο», που και να διαλυθεί, οι μαχητές θα επιστρέψουν στις

χώρες τους και μπορούν να δράσουν σαν «μοναχικοί λύκοι». Η επιλογή ακροτήτων

στη δράση είναι γεγονός. «Αχίλλεια πτέρνα», οι soft targets. Όπως οι

εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Και με χρήση ακόμη και οπλικών συστημάτων ή ραδιολογικών,

βιολογικών, χημικών, τοξικών παραγόντων, προς το σκοπό πρόκλησης,

μεγάλου αριθμού θυμάτων. Το κυριότερο, εξελίσσεται μετατόπιση του

κέντρου βάρους των βίαιων τάσεων σε πόλεις (urbanized environment) και σε

στόχους ελκτικούς, στο να υποκινήσουν μεγάλη δημοσιότητα και τρόμο.

Ένα παράδειγμα για τη «μετατόπιση του μετώπου».

Για την Οργάνωση «Al Shabbaab», (Σομαλία) λεγόταν από το 2011, ότι είχε

πιεστεί πολύ από τις δυνάμεις του Οργανισμού PREACT (PARTNERSHIP OF

EAST AFRICAN COUNTRIES FOR COUNTER TERRORISM) και είχε περιοριστεί η

δράση της. Παρά ταύτα τον Σεπτέμβριο του 2013, εξαπολύεται καλοσχεδιασμένη

φονική επίθεση, από διμοιρίες της οργάνωσης «Al Shabbaab» σε μεγάλο

shopping mall, στο Ναϊρόμπι, (Κένυα). Δηλαδή σε άλλη Χώρα, αφού η βάση της

οργάνωσης, είναι στη Σομαλία. Πελάτες κρατήθηκαν όμηροι, 68 άτομα δολοφονήθηκαν

και 175 τραυματίστηκαν. Μεταξύ τους, αρκετοί διπλωμάτες. Tο

«Διεθνές Συμβούλιο Εμπορικών Κέντρων», (Εμπορικός Οργανισμός με έδρα τη

Νέα Υόρκη/ ΗΠΑ) και ο πρόεδρος της Εταιρείας «BGI», Irwin Barkan, που αναπτύσσει

Malls στην Αφρική, δήλωσαν ότι « Ήλθε ο καιρός, που οι επιχειρήσεις

θα δουν αντικειμενικά την χρησιμότητα της ασφάλειας. Δεν είναι περιττό ή

αναγκαστικό έξοδο. Η απειλή μιμητών …..Ξεκάθαρη». Παρόμοιες και πιο φονικές

επιθέσεις διενήργησε η οργάνωση το 2014 και το 2015 ενώ το 2016, προσέβαλε

με παγιδευμένο αυτοκίνητο, πολυτελές Ξενοδοχείο, στο Μογκαντίσου

κατά τη διάρκεια δεξίωσης και πολλοί ανώτεροι πολιτικοί αξιωματούχοι της

Σομαλίας, του ΟΗΕ και διπλωμάτες, έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν.

Επιπλέον η ίδια η οργάνωση το τελευταίο διάστημα διενήργησε άνω των 24

επιθέσεων στη Κένυα, εναντίον στόχων με μεγάλο κοινό και οργάνωσε γεγονότα

τρόμου σκοτώνοντας μάλιστα εκατοντάδες στρατιώτες της AMISOM

(African States Mission in Somalia) ιδίως το 2015 και 2016.

Η οδηγία 19/87 του Συμβουλίου της Ευρώπης, για εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα,

στην αντεγκληματική πολιτική, με τη μέθοδο της πρόληψης ανά περίσταση,

(εξατομικευμένη ασφάλεια) οδήγησε τα Κράτη-Μέλη να ψηφίσουν σχετικές

Νομοθεσίες. Ο Κώδικας ISPS, του ΙΜΟ/ΟΗΕ, αλλά και ο ICAO, αναγνωρίζουν,

28


τη σπουδαιότητα της συμμετοχής ιδιωτικών επαγγελματιών στην ασφάλεια,

ως πλέον ευέλικτης αντίδρασης πρώτης γραμμής «αισθητήρων». (Βλέπετε

αεροδρόμια και το γεγονός της ανάθεσης των φυλάξεων των εγκαταστάσεων

Πρεσβειών όπως των ΗΠΑ, σε Local Guarding Force. Διότι απαιτείται ευελιξία).

To ΥΠΕΞ ΗΠΑ, μάλιστα, έχει εκδώσει ειδικό εγχειρίδιο, για τα προαπαιτούμενα,

φυλάξεων διπλωματικών του αποστολών, από τοπικές ΙΕΠΥΑ (Security), σε

όλον τον κόσμο.

Ένας Κατατοπιστικός Διάλογος: ΕΡΩΤΗΣΗ (αβίαστη): Γιατί χρειάζεται η

Private Security; Η Δημόσια Δύναμη (Ε.Δ., Σώματα Ασφαλείας) δεν είναι

επαρκής;

ΑΠΑΝΤ: Η Δημόσια Δύναμη αλλά και η Διεθνής Δύναμη («Κυανόκρανοι» σε

επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης/peace keeping, peace making, peace

enforcement, conflict prevention), αντιδρούν. Επειδή λειτουργούν πάνω στις

γενικές αρχές

(1) Facta Probanda, γεγονότα δηλαδή, που πρέπει να αποδειχθούν πρώτα

και

(2) Corpus Delicti. Απαιτείται δηλαδή το «σώμα του εγκλήματος» (η κατάσταση

πρέπει να έχει ήδη εκδηλωθεί, με υλικά στοιχεία. Ισχύει για όλες τις

Δημόσιες Δυνάμεις, οπουδήποτε στον Πλανήτη και είναι απότοκα οικονομίας

της τάξης της νομοθεσίας και των Διεθνών Σχέσεων).

Το «SECURITY» δηλαδή η εξατομικευμένη προστασία, βασίζεται από της

εμφανίσεώς του, σε δύο αρχές, όπως έχουν παγιωθεί. (1) Prima Facie = Αντίληψη

συνθήκης ενδεχόμενου κινδύνου, με την πρώτη ματιά. (2) Actus Reus =

Σε στενή σχέση με το (1). Κατανόηση δηλαδή, του πρώτου «σωματιδίου» της

απειλής, που αποτελεί τον εντοπισμό της έναρξης εξέλιξης. Είναι όπως τα αισθητήρια

όργανα (organa sensuum) του ανθρώπου, που διαβιβάζουν ένα εύρος

πληροφοριών και θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το security, ως organon

securitatis, εξατομικευμένη ασφάλεια, της κάθε επιχείρησης. Η οποιαδήποτε

ασύμμετρη απειλή, ολοκληρώνεται με τη συνδρομή πάρα πολλών actus rea.

Π.χ. και στις 190 χιλιάδες τρομοκρατικές ενέργειες, που συνέβησαν παγκοσμίως

από το 1968, μέχρι σήμερα, υπήρξε προετοιμασία και παρακολούθηση των

στόχων, το λιγότερο τριών εβδομάδων. Ο εντοπισμός κινήσεων επισκόπησης

του στόχου, πριν γίνουν πρόβες και τελική πρόβα, αποτελεί τα πρώτα actus

rea, που γενόμενα αντιληπτά, (από Security) ειδοποιείται η Δημόσια Δύναμη,

η οποία δεν έχει τη δυνατότητα, επιτήρησης του κάθε ευάλωτου στόχου, σε

όλη την επικράτεια. Μπορεί όμως, να επέμβει στοχευόμενα για καταστολή,

αν ενημερωθεί κατάλληλα και έγκαιρα. Με έγγραφο, που να πείθει. Δηλαδή το

29


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 4

«SECURITY», μιλώντας με ιατρικούς όρους, αποτελεί τη διαρκή επαγρύπνηση

της φυσικής ανοσίας του Οργανισμού, που σε περίπτωση ανάγκης γίνεται

στοχευόμενη με τη λεγόμενη επίκτητη ανοσία, που αναλογικά και για την

περίπτωσή μας, παρέχεται από τη Δημόσια Δύναμη. Οι σχέσεις λοιπόν μεταξύ

«SECURITY» και Δημόσια Δύναμης είναι συγκλίνουσες και μάλιστα, σε «σύναλμα».

Οι συγκρούσεις πλέον δεν γίνονται σε μεγάλα μέτωπα. Π.χ. οι δύο μεγάλες

μάχες του Μάρνη, 1914 και 1918 (μέτωπο περί τα 280 χιλιόμετρα). Σύνορα

μεταβάλλονται χωρίς πόλεμο π.χ. ISIS. Οι ασύμμετρες επιθέσεις, διεξάγονται

στις «αχίλλειες» πτέρνες. Δηλαδή στα κέντρα και στις κρίσιμες υποδομές των

πόλεων, π.χ. Βρυξέλλες πρόσφατα, Παρίσι λίγο πιο πριν, Κάϊρο, Μπαμάκο

(Μάλι) κ.α. Η τρομοκρατία αυτού του είδους προσδιορίζεται ως «Υπέρ Τρομοκρατία».

Εκρήξεις κυμάτων αναζητητών καλύτερης τύχης ή προστασίας,

κυβερνοεπιθέσεις, επιθέσεις με εξελιγμένα drones και προσβολές με στοιχεία

μεγάλη έκπληξης (την είχε εφαρμόσει με ανεμόπτερα, αερόστατα και τηλεκατευθυνόμενα

αεροπλάνα, ο Abul El Abbas, υπεύθυνος εγκέφαλος για την

πειρατεία στο κρουαζιερόπλοιο «Ακίλε Λάουρο» στις 7 Οκτωβρίου 1985) κ.α.

Όλα αυτά απαιτούν μεγάλη φαντασία και ευελιξία της ασφάλειας. Η Ε.Ε. με

οδηγία της την 5 Ιουνίου του 2008, υπέδειξε σε Εταιρείες, που εξυπηρετούν

δύο τουλάχιστον χώρες, της Ένωσης, να δημιουργήσουν Γραφείο Ασφαλείας,

με Διευθυντή (Security Director/ Manager), ιδιώτη.

Πλέον των παραπάνω, η είσοδος του ιδιωτικού τομέα σε ειρηνευτικές & ανθρωπιστικές

αποστολές και σε αποστολές αποκατάστασης της σταθερότητας,

επιμελητείας και υποστήριξης ή παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας,

σε «θερμές περιοχές», αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα. (ΙΕΠΣΥΑ/Ιδιωτικές

Εταιρείες Παροχής Στρατιωτικών Υπηρεσιών και Ασφαλείας. Περίπου

700, σε όλον τον Πλανήτη).

Από το 2000 και μετά και ιδιαίτερα από το 2002, οι ΙΕΠΣΥΑ, γνωρίζουν πολύ

μεγάλη άνθιση. Οι εταιρείες αυτές, καλύπτουν μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών.

Το λεγόμενο SECURITY, αποτελεί την πλέον σύγχρονη εξέλιξη των θεμάτων

ασφαλείας, στο περιβάλλον ρευστότητας, που βιώνουμε αλλά και στοιχείο

εθνικής ασφαλείας, αφού ως «δέσμη αισθητηρίων οργάνων», είναι σε διαρκή

επαγρύπνηση, για την ενημέρωση της Δημόσιας Δύναμης, αστραπιαία.

30


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 5

Εμβαθύνοντας στις Έννοιες και στους Απαραίτητους Ορισμούς, προς το

σκοπό υποκίνησης/παρώθησης, για χρηστικούς σκοπούς, των ΟΑΔΕΚΠ

και των υπευθύνων ασφαλείας. (Παρατίθενται κατά Λεξικογραφική

Τάξη.

ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:

Οι αρχές των είναι. Τέσσερις. Πρόκειται για τα 4 «Τ» (Du PREEZ 1991: 270 και

ROGERS 1996: 32 επόμ.).

1. Terminate (Αποφυγή του Κινδύνου - Σκακιστικές Κινήσεις).

2. Tolerate (Αποδοχή και διαχείριση).

3. Treat (Στρατηγική και σετ τακτικών, μείωσης του κινδύνου).

4. Transfer (Μεταφορά του κινδύνου. Π.χ., σε ΙΕΠΥΑ/ΙΓΠΥΑ με συμβόλαιο

ή σε ασφαλιστικές εταιρείες ή και τα δύο, σε συνδυασμό).

ΑΡΧΗ LOCARD (THE LOCARD PRINCIPLE): O δράστης του εγκλήματος ή ο

υπεύθυνος ατυχήματος, αφήνουν στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος ή του

ατυχήματος αντίστοιχα (Marais και van Rooyen, UNISA, 1990). Αλλά δεν είναι

μόνο αυτό. Δεν αφήνουν μόνο στοιχεία. Παίρνουν κιόλας. Μαζί τους. Απειροελάχιστα,

πέραν των προϊόντων του εγκλήματος. (Κυριακάκης, προς UNISA,

2006).

ΑΣΣΥΜΕΤΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ (ASYMMETRIC TACTICS): Αφορούν κτύπημα στην

«αχίλλειο πτέρνα». Σε στόχο χαλαρότητας, που θα προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα

και πάρα πολλά θύματα. Επιδιώκεται ένας τρόμος, μία γενικότερη

ανησυχία και πανικός μεγαλύτερος από αυτόν, που προκαλεί η προβολή video,

με σφαγιασμό αιχμαλώτων. Χαρακτηρίζεται από το αποτέλεσμα. Περιέχει τα

στοιχεία του απίθανου και του κεραυνοβόλου. Π.χ. 11η Σεπτεμβρίου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (SECURITY DIMENSIONS): Είναι η γαλήνη και η ψυχική

ηρεμία, βάσιμη ή αβάσιμη, σε μια περίσταση, όπου θα μπορούσαν να

υπάρχουν λόγοι, για να φοβάται κάποιος. Έχει δύο διαστάσεις.

1. Την Ψυχολογική διάσταση: Είναι η αντίληψη της μη απειλής, λόγω

άγνοιας. Όπως συμβαίνει στις πιο πολλές επιχειρήσεις.

2. Την Φυσική διάσταση: Η σιγουριά, που προκύπτει από την αποτελεσματική

ασφάλεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ: Τονίζεται από τον Ανρί ΦΑΓΙΟΛ, στο

έργο του «Administration Generale et Industrielle» (1916). Επίσης από τον θεω-

31


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

ρούμενο «γκουρού» του Management, Πήτερ ΝΤΡΑΚΕΡ (1909- 2004). Σύμφωνα

με τον Ντράκερ, «Πρώτιστο καθήκον της οποιασδήποτε επιχείρησης, δεν είναι

η μεγιστοποίηση των κερδών, όπως εσφαλμένα, νομίζουμε αλλά η επιβίωση.

Και η αρχή γίνεται με την προστασία, από απώλειες. Οι απώλειες μπορεί να

προέλθουν, από κινδύνους ανθρωπογενείς «εντός», ανθρωπογενείς «εκτός»,

φυσικούς, τεχνολογικούς ή φυσικοτεχνολογικούς»

BROKEN WINDOW THEORY (Contemporary Criminal Justice, George Kelling

& James Q. Wilson, σελ.39 στο “Policing in urban areas space - Introductory

Handbook”): Εκ των ουκ άνευ, για τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Ασχολούμενοι

με τις μικρές παραβάσεις επισταμένα, δημιουργούμε «ένα μέσο επικοινωνίας»,

προς δυνητικούς δράστες, ότι ο χώρος έχει αποτελεσματική ασφάλεια.

(«Ο Θεός κατοικεί στη λεπτομέρεια» /Mies van der Roth).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ (ΚΑΘΕ) ΟΜΙΛΟΥ, (HOTEL GROUP): Αρμόδιο για όσα δηλώνει,

ο τίτλος (βλ. σχετ. λήμμα «ΣΧΕΔΙΑ»). Μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο

Ομίλου και να συνεργάζεται με τα ανά Μονάδα «Good Offices». Στο πλαίσιο

όμως, Μεμονωμένης αλλά Εξαιρετικά Μεγάλης Μονάδας Φιλοξενίας (Εγκαταστάσεις

Φιλοξενίας, με Golf, Μαρίνα, Ελικοδρόμιο, Casino κ. α. και με πολλές

άλλες δραστηριότητες), το Γραφείο Πληροφοριών και Σχεδίων, υπάγεται στο

«GOOD OFFICE» (βλ. λέξη παρακάτω).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ SECURITY: Φορείς των ατομικών δικαιωμάτων

είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, συνεπώς και οι αλλοδαποί. Η ιδιωτικότητα

των προσώπων είναι ο ορίζοντας, που δεν πρέπει να ξεπεραστεί από τις

εφαρμογές μέτρων «security».

Τώρα, οι ιδιώτες, είναι υπόχρεοι προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

των άλλων, όπως τα όργανα του κράτους.

Το άρθρο 25, παρ.1, του ισχύοντος Συντάγματος, ορίζει ότι, «τα δικαιώματα

του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή

του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Όλα

τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική

άσκησή τους…». Με την αναθεώρηση όμως του Συντάγματος του

2001, εισήχθηκε η απάντηση στη θεωρίας της «τριτενέργειας». Σύμφωνα με

αυτήν, τα ατομικά δικαιώματα έχουν εφαρμογή και στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου,

αναπτύσσουν δηλαδή ενέργεια έναντι τρίτων. Ήδη το άρθρο 25, παρ.1,

εδάφιο «γ» του ισχύοντος Συντάγματος ορίζει ότι «τα δικαιώματα αυτά ισχύουν

και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν».

32


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ - ΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝ-

ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΖΩΪΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Περιλαμβάνουν,

πέραν των υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχαγωγίας, κοινωνικής

μέριμνας (οι μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων και αποκατάστασης περιλαμβάνουν

και νοσηλευτικές υπηρεσίες) και τα ακόλουθα, όπως προκύπτουν και από

την αναπτυξιακή νομοθεσία.

Αφορούν στις πλέον σύγχρονες Συνεδριακές και Εκπαιδευτικές εξυπηρετήσεις

και υποστηρίξεις αλλά και επικοινωνιακές διευκολύνσεις. Επιπλέον, μπορούν

να περικλείουν: Κέντρα τουρισμού υγείας, ιαματικών πηγών και θαλασσοθεραπείας.

Τεχνητές Λιμνοδεξαμενές, για επάρκεια νερού ποτίσματος και την

αντιμετώπιση πυρκαγιών. Γήπεδα Γκολφ με δικές τους υπηρεσίες ποιοτικής

εξυπηρέτησης. Οργανωμένα Kέντρα: Προπονητικού-αθλητικού τουρισμού.

Xιονοδρομικά. Θαλασσίων σπορ. Επίσης χώρους παραστάσεων και κινηματογράφου

ή άλλων προβολών. Εκκλησία και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακά

χωριά εντός του χώρου, αυτοκινητοδρόμια και εγκαταστάσεις παρουσίασης

νέων μοντέλων κατασκευαστικών εταιρειών, οργάνωση εκθέσεων και

εκδηλώσεων και φεστιβάλ. Επίσης, οργανωμένες παραλίες, παιδότοπους, διάφορα

Θεματικά Πάρκα, οργανωμένες μαρίνες, με χερσαίο και θαλάσσιο χώρο,

ακόμη και με πλωτούς λιμενοβραχίονες, πισίνες/κολυμβητικές δεξαμενές,

πάρκα φωτοβολταϊκών και αιολικής ενέργειας, ξεχωριστά σημεία εστίασης

ειδικής κουζίνας το καθένα, διάφορα καταστήματα και σημεία πώλησης προϊόντων

διεθνών οίκων, Ελικοδρόμια, εγκαταστάσεις για λειτουργία αλλά και

συντήρησης ελικοπτέρων, εγκαταστάσεις προσδεδεμένων αερόστατων ή και

ελεύθερων καθώς και αυτοκατευθυνόμενων και αυτοπροωθούμενων, με τις

διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις τους. Επίσης ίδρυση και λειτουργία Casino.

Εγκαταστάσεις φροντίδας ειδών του ζωικού βασιλείου, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

στη φύλαξη και προστασία. Π.χ. σκύλων περιπολίας, νηκτικών

πτηνών (νήσσες, χήνες, προκειμένου να ειδοποιούν το προσωπικό ασφαλείας

και να αφυπνίζουν τους σκύλους περιπολίας) παγώνια, που έχουν δυσάρεστη

φωνή, χρήση γερακιών και αετών, ελεγχόμενων από κατάλληλα εκπαιδευμένο

προσωπικό για την απομάκρυνση πτηνών, που ενοχλούν (πάντα με σεβασμό

στη ζωή της πανίδας) ή και εξοπλισμού για την εξουδετέρωση και επιστροφή

πίσω «unmanned aerial vehicles» (UAV), γνωστότερα ως και «drones» ή και

«unmanned aircraft systems» (UAS), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα

για καταγραφές από αέρος με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και αποστολές

στοιχείων ή ακόμη και να μεταφέρουν εξελιγμένες μικρού μεγέθους

βόμβες, για την επίτευξη του εντυπωσιακού στοιχείου.

ΕΓΚΛΗΜΑ (CRIME): Για το security και τα επιχειρησιακά στελέχη του, το έγκλημα

είναι το αποτέλεσμα της («χημικής») αντίδρασης δύο ομάδων παραγόντων.

33


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

Της ομάδας παραγόντων προδιάθεσης (του δράστη ή των δραστών), που «ενώνεται»

με την ομάδα παραγόντων ευκαιρίας, την οποία παρέχει η τρωτότητα

του στόχου. Οι παράγοντες προδιάθεσης είναι κύρια αντικείμενο μελέτης των

επιστημών της κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας και ψυχολογίας. Εμάς μας

ενδιαφέρει η μείωση των παραγόντων ευκαιρίας. Αν αυτή η ομάδα μειωθεί

σημαντικά ή εξαλειφθεί, με εξατομικευμένη ασφάλεια, τότε η ομάδα παραγόντων

προδιάθεσης, δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (NATIONAL SECURITY): Αποτελεσματική Προστασία της

υπόστασης του Κράτους. Η προστασία υποδομών του ιδιωτικού τομέα, περικλείεται

τώρα, στην έννοια αυτήν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (Για συνεισφορά τους, στο «ΠΑΝΟΠΤΙΚΟ»): Είναι πρόσωπα

εκπαιδευμένα στο Security Management, στα θέματα ιδιωτικών ερευνών

και οικονομικής κατασκοπίας αλλά και σε θέματα χειρισμού κρίσεων. Κατά τη

διάρκεια ενός Κρισιγενούς Περιστατικού, τους ανατίθενται ειδικές εντολές

έρευνας. Οι απαντήσεις τους είναι γραπτές, σε άτυπη μορφή, σύντομες και

ουσιαστικές. Παραδίδονται στον συντάκτη, του «Πανοπτικού». (βλ. λέξη).

Επίσης κινούνται «να συναντήσουν την πληροφορία, για οποιαδήποτε απειλή».

Επίσης οι ερευνητές διαφωτίζουν, με επιμορφωτικά σεμινάρια, όλο το

προσωπικό, σε θέματα «κοινωνικής μηχανικής», (δηλαδή πειστικές επιθέσεις

πρόφασης, για απόκτηση πληροφοριών, που θα εκμεταλλευτούν για μεγάλο

κέρδος ή μεγάλο άνομο σκοπό). Πάντα με και σε συνεργασία, με το «Good

Office» και το «Γραφείο Μελετών αι Πληροφοριών Ανάπτυξης»

FACILITIES MANAGEMENT (FM): Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών και

Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και Ασφάλεια.

Στην καθημερινότητα τους πλέον οι άνθρωποι, οπουδήποτε εργάζονται, συναλλάσσονται,

διασκεδάζουν, φιλοξενούνται ή περιθάλπονται, έχουν περισσότερες

και υψηλότερες προσδοκίες από το περιβάλλον που βρίσκονται.

Οι απαιτήσεις αυτές είναι μέρος της εξέλιξης της σύγχρονης κοινωνίας. Οι

εταιρείες στην εποχή μας εγκαθίστανται σε όλο και μεγαλύτερα και πολύπλοκα

κτίρια / συγκροτήματα, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία για τον

έλεγχό τους. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση στην προσπάθεια της να αναβαθμίσει

την θέση και την ανταγωνιστικότητα της, αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος των

πόρων της (προσωπικού, χρημάτων και χρόνου της) σε υποστηρικτικές υπηρεσίες,

προς το βασικό αντικείμενό της, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την

διαχείριση του οικονομικού ρίσκου που αυτές έχουν.

34


Τέτοιες επιμέρους υπηρεσίες είναι το τηλεφωνικό κέντρο και η διαχείριση αλληλογραφίας,

η καθαριότητα, η τεχνική συντήρηση των κτιρίων, του πρασίνου

& περιβάλλοντος χώρου, η εστίαση κλπ.

Στο επίπεδο της λειτουργίας, μία κύρια συνιστώσα, που αποτελεί ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα και απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη ευνοϊκού

περιβάλλοντος εργασίας και παραγωγής, είναι οι εγκαταστάσεις, οι διαδικασίες

και οι υπηρεσίες που συνδέονται με όλες τις παραμέτρους του όρου:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ! (π.χ: Security, Crisis Response, Emergency Preparedness, Business

Continuity, κλπ)

Με τον όρο Facility Management (FM) ορίζουμε το Ολοκληρωμένο Σύστημα

Υπηρεσιών και διαχείρισης εγκαταστάσεων, που συνδυάζει όλες τις προαναφερόμενες

παρεχόμενες υπηρεσίες σαν μια λύση, βασίζοντας όμως τα πάντα

στην γενικότερη έννοια της Ασφάλειας. Το «Facilities Management» είναι

πλέον μέρος του στρατηγικά, λειτουργικού σχεδιασμού του κάθε οργανισμού,

ευθυγραμμισμένο με την φιλοσοφία της In-House ομάδας διαχείρισης, καθοριστικός

παράγοντας στην εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης και εμφανίζεται

γενικότερα σε κάθε σύνθετη διαχείριση εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα

από τον τύπο κατασκευής, την έκταση ή το σκοπό του κάθε έργου και των

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό.

Η δράση του FM μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να μειώσει

το κόστος λειτουργίας της από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ οι τελευταίες

τάσεις δείχνουν ότι μπορεί να προσθέσει αξία στους πελάτες της, αναλαμβάνοντας

όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και εφαρμόζοντας οικονομίες

κλίμακας, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης, την βέλτιστη χρήση της

τεχνολογίας και του στρατηγικού σχεδιασμού.

Εγκαταστάσεις ευρύτερης «φιλοξενίας», που δυνητικά εφαρμόζεται το FM

είναι πλην των αναφερομένων στην πρώτο τμήμα των Εισαγωγικών Σημειώσεων

και σε αεροδρόμια, Κέντρα Αθλητισμού και Ψυχαγωγίας, Κτιριακά

Συγκροτήματα Γραφείων, Critical Centers (Data Centers, IT Centers), Λιμενικές

εγκαταστάσεις.

GOOD OFFICE: Το Τμήμα ή η Διεύθυνση Ασφαλείας, ενός Ομίλου Ξενοδοχειακών

Μονάδων ή Μονάδας Φιλοξενίας. Πρόκειται για το «I.H.S.&C. D».

ISO 22301/2012 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ: Μία πιστοποίηση με ISO 22301/2012, θα πιστοποιήσει

έργα διαχείρισης κινδύνων, με τέτοιο τρόπο ώστε ο Οργανισμός να

είναι έτοιμος και ικανός να αντέξει σε μία διαταραχή από την εκδήλωση των

κινδύνων και να μη διακοπεί η συνέχειά του ή αν διακοπεί να ανακάμψει, σε

35


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

μικρότερο από τον κρίσιμο χρόνο. Και για αυτήν την περίπτωση υπέρβασης

του κρίσιμου χρόνου, τα ασφάλιστρα, είναι υψηλά. Αποδεικνύοντας όμως

πιστοποιημένα ότι ο Όμιλος, είναι αποτελεσματικός στη διαχείριση κινδύνων

και παρουσιαζόμενος, ως εκ τούτου σε θέση πρωτοπορίας, είναι σε ισχυρή

θέση να διαπραγματευτεί τη μείωση ασφαλίστρων κατά κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΠΗΓΕΣ:

Κίνδυνος. Είναι η «Δαμόκλειος Σπάθη», που επικρέμεται. Περιέχει το στοιχείο,

της πιθανότητας και περικλείει κατάσταση απειλητική. Όμως, αν εκδηλωθεί,

η τότε ανάλογα το μέγεθός και τη σφοδρότητά, θα προκύψουν βλάβες, σε

πρόσωπα, περιουσίες, φήμη και περιβάλλον. Δυσάρεστες και σε όποιον τις

πληροφορείται, μακριά από τον τόπο εκδήλωσης, του κινδύνου.

Πηγές των Κινδύνων.

1. Premises. (Εγκαταστάσεις).

2. People. (΄Aνθρωποι).

3. Products. (Προϊόντα).

4. Procedures. (Διαδικασίες).

και

5. Physical Phenomena (Φυσικοί Κίνδυνοι).

6. Pandemic(s) (Πανδημία/ες).

7. Polis (από την ιστοριογραφία, που χρησιμοποιείται στην αγγλική, για

να δηλώσει τις Αρχαίες Ελληνικές «Πόλεις- Κράτη». Πρόκειται για το

Αστικό περιβάλλον).

8. Polemos (πάλι από την ιστοριογραφία, που χρησιμοποιείται στην

αγγλική, ως ο πατέρας της «Αλαλά» της θεότητας, που σήμαινε και

σημάδευε είτε τον θρίαμβο για τη νίκη, είτε την παρόρμηση για επίθεση.

Πηγή: Απόσπασμα από Διθυράμβους του Πινδάρου). Δάνειο

του όρου, από Gaston Bouthoul και Louise Weiss, που ίδρυσαν το

«Institute français de polémologie», περί το 1945.

9. Politics (Πολιτικές), που μπορεί κατά κάποιο τρόπο να δημιουργούν

κενά ασφαλείας και προστασίας.

Οι πρώτες 4 «Πηγές Κινδύνων», πρωτοεισήγηθηκαν σε ένα νέο μάθημα το «Risk

Management», που περιλήφθηκε στο νέο Τμήμα «Hospital Administration»,

(1907), του Πανεπιστημίου Marquete (Το πρώτο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, των

ΗΠΑ, που ιδρύθηκε το 1880).

Οι 4 κατηγορίες των πηγών κινδύνων παρέμειναν έκτοτε να αναφέρονται αυτούσια

σε όλα τα μαθήματα «Risk Management», Κολεγίων και Πανεπιστημίων

36


αλλά και στον Οδηγό (Guide) 73/2009, του Διεθνούς Οργανισμού ISO (ιδρύθηκε

το 1947, έδρα Γενεύη, συμμετέχουν 164 χώρες).

Με τον Οδηγό (Guide) 73/2009, εισηγήθηκε το πρότυπο ISO 31000. Με το

πρότυπο αυτό, δεν επιχειρείται ομοιομορφία στον χειρισμό των κινδύνων

των επιχειρήσεων, αλλά προσφέρονται το πλαίσιο, οδηγίες και οι διαδικασίες,

που προσαρμόζονται στην κάθε επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο

πρότυπο (ISO 31000), δεν πιστοποιείται. Οι συντάκτες του προτύπου,

John Lark, Grant Purdy, John Fraser, δηλώνουν ότι η ανάγκη, που οδήγησε στη

δημιουργία του προτύπου ήταν η διαπίστωση ότι το 50% των Μικρομεσαίων

επιχειρήσεων παγκοσμίως, δεν ξεπερνούν τα πέντε χρόνια ζωής, λόγω της

επέλευσης διαφόρων κινδύνων.

Όμως, την 18 Μαρτίου 2016, ο Σπ. Μ. Κυριακάκης, πρόσθεσε τα υπόλοιπα

πέντε «Ρ», στο Συνέδριο Security Forum / Security Project, («Ασφαλείς Πόλεις»)

στην εισήγησή του, για τις πηγές των κινδύνων στο αστικό περιβάλλον και

όχι μόνο.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Η διαμόρφωση των φυσικών και τεχνικών συνθηκών,

σε ένα περιβάλλον, στο οποίο το σύνολο των εμπλεκομένων προσώπων

(Διοίκησης, Πελατών, Εργαζομένων, Προμηθευτών και Επισκεπτών) αισθάνονται

ότι δεν κινδυνεύουν, δεν απειλούνται και τα πράγματα είναι καλοσχεδιασμένα

να αποτρέψουν ζημιές και απώλειες. Αν αυτό τους γίνει βίωμα/ απαίτηση,

τότε μιλάμε για «κουλτούρα ασφάλειας». Αποτέλεσμα το συναίσθημα

σιγουριάς. (Βασίλειος Μισιχρόνης/ κριτικός αναγνώστης).

ΚΡΙΣΗ (CRISIS): Μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέρος

και με παθητικό υποκείμενο οποιοδήποτε. Σε οιονδήποτε χρόνο. Η Κρίση

«κινείται» ταχύτατα και μπορεί να ξεκινήσει και από απλό πρόβλημα προστασίας.

Δημιουργεί ρευστό περιβάλλον, μπορεί να καταστρέψει, τον Οργανισμό

ή και τον Όμιλο. (Σε αντιπαραβολή, το Πρόβλημα, δημιουργεί μεν δυσπραγία

αλλά δεν καταστρέφει. Το κρισιγενές πρόβλημα δημιουργεί δυσπραγίες, με

ευρύτερες επιπτώσεις αλλά μπορεί να καταστρέψει όταν μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη

κρίση.). Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι στελέχη και προσωπικό των

μονάδων φιλοξενίας, πρέπει να είναι καταρτισμένα. Χαρακτηριστικά της είναι,

η ταχύτατη εξέλιξη, (σαν να γίνεται έκρηξη με απελευθέρωση επικίνδυνων

αρνητικών καταστάσεων), το εύθραυστο της όλης κατάστασης, η επικράτηση

χάους (κυρίως τις πρώτες ώρες ή ακόμη και για δύο-τρείς ημέρες). Τα στελέχη

που εμπλέκονται σε αυτήν, (άμεσα ή έμμεσα), βρίσκονται σε ψυχική ένταση

και συναισθηματική φόρτιση. H κατάσταση αυτή, δεν τους επιτρέπει να αποφασίσουν

ορθά, αν δεν έχει γίνει προεργασία. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

37


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

ΜΑΡΙΝΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ - ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΚΕΣ ΕΓΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ - ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ:

Στις εγκαταστάσεις αυτές, που μπορεί να διαθέτει μία Μονάδα Φιλοξενίας,

μαζί με εγκαταστάσεις συντήρησης και υποδομές διευκόλυνσης, προστατεύονται

γενικά: κάθε κτιριακή εγκατάσταση, αποθήκες, εσωτερικοί χώροι,

ζώνες ελεύθερης και περιορισμένης πρόσβασης, διευκολύνσεις μαζί με τις

περιμέτρους τους (περιφράξεις, εξωτερικούς χώρους), εργασιακές διαδικασίες

και πληροφορίες, τα μέσα, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες/εξυπηρετούμενοι, προμηθευτές,

πληρώματα σκαφών/αεροσκαφών, στις διάφορες διεπαφές τους,

οι επιβάτες, μέλη εξωτερικών συνεργείων εξυπηρέτησης, προσερχόμενο εν

γένει κοινό.

MODUS OPERANDI: Τρόπος Ενέργειας. Χρησιμοποιείται πολύ στην Επιστήμη

της Εγκληματολογίας αλλά και στην Εγκληματολογική Επιστήμη (Forensic

Criminalistics). Αφορά τον τρόπο ενεργείας των δραστών εγκλημάτων. Τη μεθοδικότητα,

που χαρακτηρίζει, τις πράξεις τους και η οποια επαναλαμβάνεται

καθ όμοιο τρόπο. Για τις τρομοκρατικές ενέργειες βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII.

ΠΑΝΙΚΟΣ: Το εξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθημα έντονου φόβου και ανησυχίας

αλλά και ανασφάλειας, που καταλαμβάνει κάποιον μπροστά σε πραγματικό

ή υποθετικό κίνδυνο. Εμποδίζει τη λογική σκέψη, προκαλεί ψυχική ένταση

και οδηγεί σε αντιδράσεις παράλογες.. (Βασίλειος Μισιχρόνης/ κριτικός

αναγνώστης).

ΠΑΝΟΠΤΙΚΟ: Πρόκειται για μια συνολική έκθεση. Συντάσσεται από «στέλεχος,

που έχει πέννα». Δηλαδή ξέρει να γράφει και οπωσδήποτε να έχει εκπαιδευτεί

και στα θέματα, που αφορούν κρίσεις. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να πείσει

τον οποιονδήποτε. Ότι τα πράγματα είναι έτσι και όχι αλλιώς. Ταυτόχρονα

να πείσει τις Αρχές για δράσεις, πέραν του καλώς νοουμένου, καθήκοντος.

Είναι ένας ταξινομημένος Χάρτης, με δεδομένα και ζητούμενα, που συντάσσεται

όσον το δυνατόν, γρηγορότερα, αμέσως με το ξέσπασμα του Κρισιγενούς

Προβλήματος. Παραδίδεται στον Υπεύθυνο ΟΑΔΕΚΠ. Με την εξέλιξη και όταν

φωτίζονται, νέες πτυχές, γίνονται τροποποιήσεις. Σημαντικοί παράγοντες, για

τις πτυχές, οι επί τούτου ειδικοί ερευνητές. (Βλ. λέξη ανωτέρω).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: Είναι κάθε ζήτημα που προκύπτει

και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί, με τη συνηθισμένη ροή των λειτουργικών

διαδικασιών. Απαιτεί δηλαδή περιχαράκωση, πρόβλεψη εξέλιξης και πιθανόν

μη τακτικούς ελιγμούς, από μέρους μας. Βασικό ζήτημα είναι η αποφυγή απώλειας

ψυχραιμίας, έχοντας διαρκώς υπόψη, ότι κάθε πρόβλημα έχει δεδομένα

και ζητούμενα. Τα δεδομένα αυτά είναι, που δείχνουν το δρόμο προς τη λύση.

Αρκεί να τα αναλύσουμε, να κάνουμε αναγωγές και να οδηγήσουμε τη σκέψη

38


μας προς το πιο σύνθετο. Όπως στα μαθηματικά. Ο αλγόριθμος της αντιμετώπισης,

ενός τέτοιου προβλήματος συνίσταται από την: Άμεση αναφορά.

Ανάλυση από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα/Γραφείο Ασφαλείας, σε συνεργασία με

τους αρμόδιους διευθυντές. Λήψη αποφάσεων. Άμεση αντίδραση.

SECURITY: ΤΙ ΕΙΝΑΙ; Έχει επικρατήσει ως όρος να χαρακτηρίζει, την παροχή

ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. Οι υπηρεσίες αυτές φαίνονται παρακάτω.

Η πυραμίδα, των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών

ασφαλείας.

Το SECURITY είναι μια 4εδρη, πυραμίδα. Η βάση της, είναι η επιστήμη του

Security Management, οι σχεδιασμοί ασφαλείας και οι σχετικές, καταρτίσεις,

εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις και οι αμερόληπτες πιστοποιήσεις.

Οι έδρες έχουν ως εξής:

H πρώτη αφορά στις φυλάξεις με προσωπικό (Επιχειρησιακό προσωπικό). Οι

υπηρεσίες αυτές μπορούν να είναι (καταχωρούνται με τη διεθνή πρακτική):

1.

2.

Στατικές φυλάξεις με φυσικά και τεχνολογικά μέσα ασφαλείας και επιτήρησης,

Π.χ. Γραφείο επιτήρησης CCTV επιχείρησης ή οργανισμού,

μηχάνημα X-RAY, σε συνδυασμό, με μαγνητική πύλη, πίνακες πυρανίχνευσης,

ιατρικής βοήθειας, αντιμετώπισης drones κ.α.) υπό τους

περιορισμούς του Νόμου ή εφαρμογής του άρθρου 283Α Κώδικα

Ποινικής Δικονομίας, περί ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων.

Εποχούμενες περιπολίες επιτήρησης. Συνοδείες αθλητικών ομάδων.

Περιπολίες με σκύλους, (dog handling) ή ακόμη και eagle & hawk

handling, (υπό τους περιορισμούς του νόμου).

39


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

3. Χρηματαποστολές, συνοδείες αξιών με θωρακισμένα οχήματα, τεχνικών

ΑΤΜ και καταμετρητών χρημάτων και συνοδεία μεταφοράς

ογκωδών αντικειμένων,

4. Προστασία VIP.

5. Ασφάλεια μεγάλου κοινού σε συνέδρια, αθλητικές εκδηλώσεις

6. Έλεγχο ή ρύθμιση της διακίνησης του κοινού, με τη χρήση οχημάτων

ή άλλων μέσων σε ιδιωτική περιουσία ή απαγορευμένη για είσοδο

στο ευρύ κοινό περιοχή, με σκοπό την προστασία της εν λόγω περιουσίας

ή περιοχής.

7. Ένοπλη προστασία, από ιδιώτες φρουρούς, εμπορικών πλοίων, που

πλέουν σε περιοχές εκτεθειμένες σε κίνδυνο πειρατείας, (για την Ελλάδα

σχετ. Ν. 4058/2012).

8. Παροχή υπηρεσιών (ένοπλων ή άοπλων/ΙΕΠΣΥΑ) σε ειρηνευτικές

αποστολές, προστασία επενδύσεων σε περιοχές, όπου απαιτούνται

επιχειρήσεις υποστήριξης της Ειρήνης.

9. Υπηρεσίες ελέγχου προσβάσεων και ασφαλείας σε αερολιμένες και

αεροσκάφη, ύστερα από άδεια της Αεροπορικής Αρχής.

10. Υπηρεσίες ασφαλείας σε λιμενικές εγκαταστάσεις ύστερα από άδεια

της Λιμενικής Αρχής.

11. Ασφάλεια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κατόπιν εγκρίσεων,

της αρμόδιας υπηρεσίας, του Υπουργείου Πολιτισμού

12. Εκπόνηση μελετών και σχεδίων, σχετικά με όλα τα παραπάνω. Σημειώνεται

ότι στην πλευρά-έδρα αυτή (πρώτη), υπάγεται και το ιδιωτικό

προσωπικό ασφαλείας, όλων των επιπέδων ιεραρχίας, των Διευθύνσεων

ή Τμημάτων «HIS&C.D», επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η δεύτερη, περιλαμβάνει την τεχνολογική ασφάλεια, εγκατάσταση και συντήρηση

συναγερμών, πλην αυτών αυτοκινήτων, τηλεματική, I.T. Security και

την εκμετάλλευση Κέντρων Λήψης Σημάτων. Επίσης την εκπόνηση σχετικών

μελετών και σχεδίων.

Η τρίτη, αφορά, στις Ιδιωτικές έρευνες (στην Ελλάδα σχετ. Ν.3206/2003 και

άρθρο 20 Βασικού Νόμου για τα Γραφεία Ιδιωτικών Υπηρεσιών Έρευνας,

Κύπρου), για τη συλλογή ή παροχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφοριών

σχετιζομένων με αναζητήσεις εξαφανισμένων, ατόμων, απολεσθέντων αντικειμένων

ή ζώων, προστασία ιδιωτικών και εμπορικών συμφερόντων και αποκάλυψη

εγκλημάτων, όπου επιβάλλεται η άμεση συνεργασία με τις αστυνομικές

αρχές. Για την Κύπρο προβλέπεται νομοθετικά, ότι οι έρευνες αφορούν:

Στην ταυτότητα, κινήσεις, συμπεριφορά, εντοπισμό, συναναστροφή, δεσμούς,

σχέσεις, δοσοληψίες, χαρακτήρα ή ήθος προσώπου. Στο ιστορικό, παρελθόν

και κατάσταση προηγούμενων δραστηριοτήτων και ενεργειών προσώπου

που αποτείνεται για εργοδότηση· Στις έρευνες για αγνοούμενα

40


πρόσωπα ή χαμένες περιουσίες· Στη ζημιά ή απώλεια περιουσίας· Στην την

πρόληψη και αποκάλυψη βιομηχανικής κατασκοπείας, υπό τις επιφυλάξεις

του Νόμου και τους Κανονισμούς του Κυπριακού Υπουργικού

Συμβουλίου.

Η τέταρτη, είναι αυτή των θεμάτων Safety, που περιλαμβάνουν την πυροπροστασία

και τη πυρασφάλεια αλλά και τα σχέδια εκκενώσεων.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρων δραστηριοτήτων ΔΕΝ πρέπει

να «αγγίζουν» τον ορίζοντα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

ελευθεριών του ατόμου και ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ, τις αρμοδιότητες των Κρατικών Αρχών,

στους τομείς, αυτούς. (Το τελευταίο είναι, που νομιμοποιεί τη συνεργασία

!!!!!!! των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, με τη Δημόσια Δύναμη !!!!!!).

SECURITY MANAGEMENT: Αποτελεί τη πιο σύγχρονη εξέλιξη του Μanagement.

Είναι καθολική και πρακτική επιστήμη. Είναι η «Φυλακική» του Πλάτωνα, η

ανωτέρα όλων των επιστημών. Είναι το focusing άλλων επιστημών στο να σωθεί

μια κατάσταση. Είναι μία επιστήμη, των πράξεων. Μία Πραξεολογία ή μια

Καθημερινολογία Προστασίας, της Επιχείρησης ή του Οργανισμού, (Raymond

Aron, van Creveld, Σ.Μ.Κ.).

SECURITY MANAGING: Είναι η τέχνη της οργανωμένης δράσης, που βασίζεται

στις αρχές του Security Management. Αποβαίνει σε:

Πολλαπλασιαστή δυνατοτήτων.

1.

2.

3.

4.

5.

Παράγοντα μικροοικονομίας, προστατεύοντας από απώλειες και κινδύνους

αλλά και ως «πρώτη γραμμή δημοσίων σχέσεων».

Στοιχείο μακροοικονομίας, κατά περίσταση. Αν πληγεί για παράδειγμα

μια καλά φυλασσόμενη Μονάδα Φιλοξενίας, θα υπάρξει πανικός

για τις ανάλογες μονάδες σε επίπεδο χώρας, με αντίκτυπο στους

συνεργαζόμενους Operators, του εξωτερικού. Ακόμη και έκδοση «Ταξιδιωτικών

Οδηγιών».

Στοιχείο αντεγκληματικής πολιτικής. Πρόληψης δηλ. ανά περιστατικό

Παράγοντα πρώτου επιπέδου στη διαδικασία, απονομής της δικαιοσύνης.

(Εξωδικαστική/ εξωποινική, διευθέτηση διαφορών)

Ανά περίσταση, αναδεικνύεται σε στοιχείο/ παράγοντα, συμβολής

στην ανάπτυξης εξαιρετικών διεθνών σχέσεων. («Δημόσια Διπλωματία»,

π.χ Local Guarding Force, σε Πρεσβείες, Πολυεθνικούς Ομίλους

κ. α.).

41


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

6. Στοιχείο Εθνικής Ασφαλείας, με τη διαρκή επαγρύπνηση σε εγκαταστάσεις,

που αποτελούν «αχίλλειο πτέρνα» και είναι στόχοι ασύμμετρων

τακτικών και την κατάλληλη ενημέρωση των Αρχών.

SECURITY MANAGEMENT και RISK MANAGEMENT – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SECURITY

MANAGEMENT: Το Security Management έχει σχέση Αθηνάς - Διός, με το

Risk Management και γεφυρώνεται, με όλες τις επιστήμες. Ακόμη και με την

Ιατρική και όχι μόνο για τις πρώτες βοήθειες. Οι βασικές λειτουργίες είναι: Ο

Σχεδιασμός, η Οργάνωση, η Ηγεσία και ο Έλεγχος. Οι Επιπρόσθετες λειτουργίες

αφορούν στους τομείς: Λήψης αποφάσεων, υποκίνησης, επικοινωνίας,

συντονισμού, ανάθεσης αρμοδιοτήτων και πειθαρχίας. Οι επιπρόσθετες λειτουργίες

εφαρμόζονται ταυτόχρονα και πάντα σε συνδυασμό με τις βασικές

λειτουργίες. Στη διαδικασία του Security Management εμπλέκονται όλοι οι

Security Managers.

Το Risk Management αφορά την αναγνώριση και ταυτοποίηση του κινδύνου,

τη μέτρησή του με οικονομικούς όρους, τη διαχείρισή του (Security

Management) και την Αξιολόγηση των μέτρων, που λήφθηκαν για τη διαχείριση.

Η τελευταία περιλαμβάνει και τις προτεινόμενες βελτιώσεις.

SECURITY MANAGER: Είναι ο άνθρωπος, που σώζει καταστάσεις. Σλόγκαν του:

«Semper Aequus» (Πάντοτε Δίκαιος) και «Servimus et Servamus» (Υπηρετούμε

και Εξυπηρετούμε). Θεμελιώδεις αξίες του, οι «Ακεραιότητα, Ευσπλαχνία, Αμεροληψία,

Αριστεία και η Παρρησία (του Σωκράτη)». Εκπαιδεύει το προσωπικό

του, στα προαναφερόμενα. Φροντίζει με επιμέλεια να αποκτά ίδιος και το

προσωπικό του, «αυξανόμενη αξία».

O SECURITY MANAGER «επί τω έργω…»

(Συνεισφορά, Κου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΑΧΑΔΗ, Κριτικού αναγνώστη).

42


O Security Manager

1. Δεν αντιδρά όταν ο κίνδυνος ενσκήψει αλλά έχει ήδη δράσει προληπτικά,

συντάσσοντας σχέδια, αναθέτοντας σαφή καθήκοντα και

εκσυγχρονίζοντας τα σχέδια, αφού κάνει γυμνάσια και ασκήσεις.

Βασικό στοιχείο το ότι «Γράφει πολύ», (Σύνταξη εισηγήσεων, ειδικών

ενημερώσεων, σχεδίων, εγγράφων δημιουργίας και ανάπτυξης συνεργασιών

με Αρχές και υπεύθυνους ασφαλείας άλλων επιχειρήσεων

και οργανισμών κ.α.).

2. Είναι αυτός, που σώζει καταστάσεις.

3. Δεν απορρίπτει ιδέες – Δεν εκφράζει δυσμενείς κρίσεις στις προτάσεις

των υφισταμένων του.

4. Καθοδηγεί το προσωπικό του, λέγοντας τι θα κάνουν και με ποιο

τρόπο.

5. Υποκινεί να κάνουν αυτά, που καθοδήγησε.

6. Ελέγχει αν έκαναν όλοι αυτά για τα οποία, τους καθοδήγησε.

SECURITY και SAFETY: Και οι δύο όροι, προσδιορίζουν την εξατομικευμένη

ασφάλεια. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το «security» επικεντρώνεται

στις ενέργειες από δόλο. Το «safety», στηρίζεται κυρίως στις παραλήψεις

και στις πράξεις από αμέλεια και σε επιπτώσεις από γεγονότα φυσικών- τεχνολογικών-

φυσσικοτεχνολογικών κινδύνων. (Είναι δύο βασικοί κρίκοι στην

αλυσίδα της επιχειρηματικής συνέχειας. Για το λόγο αυτό, απαιτείται εκ των

πραγμάτων ενημέρωση, για κάθε νέα εξέλιξη ή απειλή, που εμφανίζεται, σε

διεθνές επίπεδο. (Παρασκευάς Βερώνης, Ηλεκτρονιός Μηχανικός, Κριτικός

Αναγνώστης, του Εγχειριδίου και ειδικός στις διαδικασίες «safety»).

SHORT TIME EXPERTS: Ειδικοί, που συνδυάζουν σε υψηλό βαθμό γνώση ειδικών

επιστημών και ειδικές δεξιότητες στην «πρώτη γραμμή». Στην κατηγορία

αυτή, υπάγονται και οι ειδικοί εκπαιδευτές.

SHORT TIME INTELLIGENCE EXPERTS: Είναι πρόσωπα ειδικών γνώσεων, ικανοτήτων

και δεξιοτήτων, που μπορούν να συνδυάσουν σε άριστο βαθμό θεωρία,

πρακτική και δράση, επί του πεδίου. Καλούνται σε ειδικές περιπτώσεις

του «πολέμου των επιχειρηματικών πληροφοριών», για να φέρουν σε αίσιο

πέρας, ειδικές αποστολές.

SITUATIONAL PREVENTION: Περιστασιακή Πρόληψη= Εξατομικευμένη πρόληψη.

Είναι η λειτουργία του Security Managing ανά εγκατάσταση και πρόσωπο

που χρήζει προστασίας. Είναι προϊόν/υπηρεσία, που μπορεί να πουληθεί

σύμφωνα με απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Αποτελεί το 5ο φίλτρο, για

την Εθνική Ασφάλεια, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας συνόρων.

43


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

Διότι η Τρομοκρατία/Υπέρ- τρομοκρατία, εξαπλώνονται ταχύτατα σε περιοχές

ελλιπώς κυβερνώμενες, με πορώδη σύνορα, εύθραυστο πολιτικό κλίμα,

εύθραυστη οικονομία και εύθραυστο κλίμα ασφαλείας. (Η ιδέα πάρθηκε από

το Intergrated Border Management (Στρατηγική των 4 φίλτρων, βλ. αμέσως

επόμενο λήμμα), της Συνθήκης ΣΕΝΓΚΕΝ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ 5 ΦΙΛΤΡΩΝ: Ζωτικό στοιχείο της Εθνικής Ασφάλειας.

Αυτά είναι:

1. Έρευνες σε τρίτες χώρες (Intelligence Management).

2. Διεθνείς Συνεργασίες.

3. Έλεγχοι στα σύνορα.

4. Επιπλέον δράσεις ασφαλείας στο εσωτερικό.

5. Ατομικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας Προσώπων & Υποδομών.

(Περιστασιακή πρόληψη- SECURITY).

Και τα πέντε σε σύναλμα !!!!!!!!!!!

(Σημειώνεται ότι το 5ο φίλτρο, προστέθηκε από τον συν – συγγραφέα, του

παρόντος Σ.Μ.Κ., λόγω της μεταφοράς του υβριδικού πολέμου, στην περιοχή

της «δεύτερης σφαίρας». Κεφ. 3).

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Πρόκειται για τα εξής:

1. SECURITY MASTER PLAN

Είναι το Σύνταγμα των σχεδίων. Είναι Εμπιστευτικό. Προβλέπει και εξουσιοδοτεί

για τη σύνταξη των υπόλοιπων σχεδίων και για όλες τις αναθεωρήσεις.

Περιεχόμενό του, τα χωροταξικά στοιχεία, των χώρων που θα προστατευθούν,

με ότι περιλαμβάνουν: πρόσωπα, μέσα, δραστηριότητες, πληροφορίες, παραγόμενα.

Γίνεται αναφορά των σχετικών νομοθετημάτων και κανονισμών (Π.χ.

ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, ανά χρήση εγκατάστασης ή μέσου), τα

δεσμευτικά εταιρικά έγγραφα νομικού περιεχομένου. Αναφέρονται Οι Κίνδυνοι,

είδη και κατάταξή τους.

Γίνεται η κατάταξη των κινδύνων. Λαμβάνονται υπ’ όψη οι εξής διαστάσεις:

1.

2.

Η ταυτότητα, η συχνότητα και η πιθανότητα της κάθε κατηγορίας

κινδύνων, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες.

Ο βαθμός βαρύτητας, των πιθανών απωλειών.

44


3.

4.

Το ποσοστό του παράγοντα κατηγορίας κινδύνων, θα μας βοηθήσει

στην κατανομή προτεραιοτήτων ως σημείο έναρξης του σχεδιασμού

μας, με βάση στατιστικά στοιχεία και το κυριότερο, πληροφορίες.

Ο υπολογισμός παράγοντα για κάθε κατηγορία κινδύνου, γίνεται ως

εξής. Βαθμονομούμε την πιθανότητα και τον βαθμό απωλειών ως

ακολούθως.

Πιθανότητα Κατηγορίας Κινδύνου

Βαθμός Βλάβης

Σχεδόν Βέβαιη Επέλευση 4 Καταστροφική 4

Πολύ Πιθανή 3 Πολύ σοβαρή 3

Πιθανή 2 Σοβαρή 2

Αποδυναμωμένη Πιθανότητα 1 Διαχειρίσιμη 1

Ακολούθως δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα:

Βλάβη

Υψηλή

4

3

2 x

1

Χαμηλή 1 2 3 4 Υψηλή

Πιθανότητα

Ο υψηλότερος βαθμός κινδύνου είναι ο 16. Προέρχεται εάν βάλουμε στον

παραπάνω πίνακα το γινόμενο του 4 (Υψηλή πιθανότητα) x 4 (Καταστροφική

Βλάβη) = 16.

Εργαλείο μας σε αυτά, το ιστορικό, οι πληροφορίες, η στατιστική, η φαντασία

και οι εκτιμήσεις.

2. CIVIL EMERGENCY PLAN ή ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Σ.Α.Ε.Κ.

Ειδικότερα για τη «μαρίνα», το υδατοδρόμιο, απαιτούνται τουλάχιστον,

άλλα τέσσερα παράγωγα σχέδια ανταπόκρισης, ως ακολούθως:

45


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

α. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Εκκένωση χώρων, λόγω πυρκαγιάς, σεισμού

ή άλλης θεομηνίας.

Πυρκαγιά:

1. Βασικό ζήτημα, η ροή επικοινωνίας κατά την αναγγελία Κινδύνων

(ποιός ειδοποιεί ποιόν).

2. Πριν την πυρκαγιά - προληπτικά μέτρα (πυροπροστασία).

3. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς - μέτρα καταστολής, (πυρασφάλεια).

1.

2.

Σεισμός:

Κατά τη διάρκεια του σεισμού

Μετά το σεισμό

β. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Άνθρωπος στη θάλασσα.

Ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται.

γ. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Τραυματισμός.

Αναλαμβάνει η ομάδα επιφυλακής και συντονισμού και ακολουθούνται τα

κανονισμένα, όσον αφορά την ειδοποίηση αρμοδίων και την περίθαλψη/

αποκατάσταση.

δ. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Πυρκαγιά σε πλοίο, Θαλαμηγό ή

υδροπλάνο.

Ακολουθούνται οι διαδικασίες διάσωσης, που προβλέπονται, η απομάκρυνση

του σκάφους ή του υδροπλάνου και η περαιτέρω μέριμνα, για ανθρώπους,

πράγματα, εγκαταστάσεις, περιβάλλον.

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΑΣ (Ε. Κ. Π. Α) ή ΣΧΕΔΙΟ Π.Σ.Ε.Α.

Ο Όμιλος και οποιαδήποτε επιχείρηση, για τα οποία έχουμε την ευθύνη του

Security Management, δεν λειτουργούν «εν κενώ». Είναι στοιχεία, πάνω στον

«καμβά» των δραστηριοτήτων της Χώρας. Συνεπώς, είναι σε αλληλεξάρτηση

και φυσικά, αλληλοεπηρεασμό, με όλα όσα αφορούν στη Χώρα: (Σοβαρές

καταστάσεις, μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας, περιφερειακές αλλά και τοπικές

διπλωματικές εντάσεις, εκδήλωση ασύμμετρων απειλών, εχθροπραξίες και

πόλεμος).

Εχθροπραξίες και πόλεμος, δεν διεξάγονται αποκλειστικά, στα πεδία των

μαχών και στους χώρους των ναυτικών πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και

στα μετόπισθεν, όπου η συνδρομή της Παλλαϊκής Άμυνας, θα μπορούσε να

46


αποβεί και καθοριστική. Κύριοι άξονες, είναι μεταξύ άλλων: α) Ο Ν.2641/98,

που αφορά στην Παλλαϊκή Άμυνα. β) Το Π.Δ 133/1966 «Περί διοικήσεως, οργανώσεως

και λειτουργίας της Σχολής Π.Σ.Ε.Α.».Το Π.Δ. 133/66, παραπέμπει και

σε σχετικά νομοθετήματα.

Ο Security Manager, έχει έτοιμο ένα ρεαλιστικό σχέδιο επίλυσης προβλημάτων

Πολιτικής Άμυνας, πριν «ηχήσουν οι σειρήνες».

Το Σ.Α.Ε.Κ, μαζί με τον Εσωτερικό Κανονισμό Πολιτικής Άμυνας (ΕΚΠΑ), αποτελούν

τα δύο έγγραφα τα οποία διαμορφώνουν και τις σχέσεις του Ομίλου ή

της Μονάδας Φιλοξενίας, με τις Αρχές.

4. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΙΓΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

«Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων». Προβλέπει από διαχείριση παραπόνου

μέχρι και υβριδική ενέργεια ή ακόμη και Αντιμετώπιση Ραδιολογικών,Βιολογικών

και Χημικών Συμβάντων, («οξέα συμβάντα»). Πρόκειται για ένα σύστημα

βέλτιστων πρακτικών στην αποτελεσματική ανταπόκριση σε προβλήματα και

κρίσιμα περιστατικά, ασφαλείας Security, οπουδήποτε.

5. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INTELLIGENCE MANAGEMENT)

Τα σχέδια αυτά. είναι οκτώ. Και τα 12, συνολικά σχέδια, αρχίζουν να «κτίζονται»,

από την στιγμή που ξεκινάμε την αυτοψία για τη μελέτη τρωτότητας, σε

μία εγκατάσταση, μαζί με τις διευκολύνσεις της. Πρόκειται για την ίδια εργασία,

που ορίζεται ως «αξιολόγηση ασφαλείας», προκειμένου για τις Λιμενικές

Εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το σημείο 15, του Β΄ Μέρους, του Κώδικα ISPS.

Αφού προσδιοριστούν τα πάγια στοιχεία και οι υποδομές, προσδιορίζονται οι

πιθανές απειλές εναντίον τους και οι πιθανότητα να ενσκήψουν. Η κατάταξη

γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας μέτρων ασφαλείας.

Ως γνωστόν η επικινδυνότητα, αφορά τη συσχέτιση τρωτότητας και κινδύνου.

Μάλιστα από το σημείο αυτό, αρχίζει και η συμπλήρωση της «Χάρτας Πληροφοριών»,

που λίγο αργότερα, θα «καθοδηγήσει» το Σ.Α.Π.

Τα οκτώ (8), σχέδια / έγγραφα, του Intelligence Management, είναι συγκεντρωτικά

τα ακόλουθα:

1 ο . Κανονισμός Λειτουργίας και Εξουσιοδοτήσεων «Γραφείου Μελετών»

και «Υπαρχείου Ειδικών Εντολών». Πρόκειται για Κανονισμό Οργάνωσης.

47


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

2 ο . Κανονισμός – Οδηγία, Intelligence Management. Είναι διαφορετικός

από τον πρώτο και αφορά δέσμη οδηγιών ασφαλείας, βήμα προς

βήμα, στον όλο χειρισμό των πληροφοριών.

3 ο. «Χάρτα Πληροφοριών». Πρόβλεψη και δημιουργική φαντασία, είναι

οι αναγκαίοι όροι. Καθοδηγεί τα παρακάτω 4,5,6 και υποβοηθά το 8.

4 ο . Σχέδιο Αναζήτησης Πληροφοριών (Σ.Α.Π.), με καθοδηγητικό οδηγό τη

«Χάρτα Πληροφοριών».

5 ο . Ειδικό Σ.Α.Π. (Ε. Σ.Α.Π.). Πρόκειται για Σ.Α.Π. ανά «Τομέα ή Περιοχή

Δράσης». Είναι λεπτομερές. Π.χ. Προσεχείς διοικητικές ρυθμίσεις επί

αντικειμένων, που αφορούν την κύρια δραστηριότητά, της Επιχείρησης.

6 ο «D – Σ.Α.Π.». Από το αρχικό του Detachment (Απόσπασμα) και τη βραχυγραφία

Σ.Α.Π. Αφορά τόσο το Γ.Σ.Α.Π. όσο και τα Ε.Σ.Α.Π. τα οποία

«δεν βγαίνουν», μέσα από το «Γραφείο Μελετών». Όταν θέλουμε να

αναθέσουμε έργο σε Short Time Experts, παραδίδουμε απόσπασμα,

επί του συγκεκριμένου θέματος, εμπλουτισμένου με επιτελική εργασία

και με τυχόν διαθέσιμα υποβοηθητικά στοιχεία, π.χ. «Ε.Α.Α.», περί

των οποίων το ακριβώς παρακάτω.

7 ο «Ε. Α.Α.». Εκτέλεση Αποστολών ή Αποστολής Αναζήτησης. Διαφέρουν

από τα D – ΣΑΝΠ. Η Ε.Α.Α. αφορά Προσωπικό δικό μας ή συνεργάτες

μας. Έχουν τη μορφή μιας προηγμένης αναφοράς. Τέτοιες αναφορές,

μπορούν να αποτελέσουν υποστηρικτικά στοιχεία, σε ένα D – ΣΑΝΠ.

8 ο . «Ειδ.Ε.Α.Π.». Ειδικές Εντολές Αναζήτησης Πληροφοριών. Ο χαρακτήρας

τους είναι κρίσιμος, απόρρητος και μεγίστης σπουδαιότητας.

Αφορούν Αναζήτηση Πληροφοριών άμεσης χρήσης από το Top

Management, της επιχείρησης ή του οργανισμού. Καλούνται οι λεγόμενοι

Short Time Intelligence Experts.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΔΙΑ

1 ο . Σχέδιο Ελέγχου Εσωτερικών Διαδικασιών.

Αφορά το σχέδιο αυτορρύθμισης της εταιρείας ή του Οργανισμού και

ιδίως όσον αφορά στα οικονομικά και στις προμήθειες.

2 ο . Σχέδιο δια Βίου Μάθησης Προσωπικού. Βασίζεται στο μοντέλο των

κριτικών γεγονότων ή μοντέλο NADLER. Σύμφωνα με το μοντέλο

NADLER το οποίο αποτελεί το εκπαιδευτικό μοντέλο, σε περίοδο

48


κρίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, οι εργαζόμενοι έχουν ειδικές

ανάγκες εκπαίδευσης. Συνεπώς πρέπει να επισημανθεί το κενό

μεταξύ τεθέντων standards και απόδοσης.

ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ: Τ=Α (απειλή) Χ (επί) Μ.Α (Μέτρα Ασφαλείας, που υπάρχουν)

/ (διά) Συναίσθηση Ασφαλείας.

Ο παρονομαστής μεγαλώνει με την κουλτούρα ασφαλείας που ενισχύεται από

τις εκπαιδεύσεις

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ- ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΕΣ:

Από τη λέξη «υβρίδιο» που χαρακτηρίζεται κάποιο γενόσιμο, που είναι αποτέλεσμα

της διασταύρωσης δύο γενετικά ανόμοιων ατόμων, τα οποία όμως

εκφράζουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό με διαφορετικό τρόπο.

Ο «Υβριδικός Πόλεμος» ή η «Υβριδική Ενέργεια» έχει δανεισμένα χαρακτηριστικά,

μάλιστα των πιο έντονων, από δύο διαφορετικά είδη δυναμικών ενεργειών

και τακτικών, σε μία κατάσταση, που συνιστούν κράμα.

Εξελίσσεται σε δύο επίπεδα. Στο ανώτερο και στο επιχειρησιακό. Το ανώτερο

περιλαμβάνει στοχευόμενα μέτρα πληροφοριακά και προπαγάνδας. Σε συνδυασμό

με αγκιτάτσια με παράλληλη δράση πολιτική, οικονομική και κοινωνική

και με ταυτόχρονη συλλογή πληροφοριών. Τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων,

χρησιμοποιούνται στο επιχειρησιακό επίπεδο με ένα συνδυασμό

συγχωνευμένης μορφής σύγκρουσης, που είναι ένα κράμα συμβατικών και μη

αναμενόμενων από πλευράς «στόχου» τακτικών, με συνεχή αυτοσχεδιασμό

και εκδήλωση με βάρβαρη αγριότητα, ασταμάτητη οργανωτική προσαρμογή

βάσει νέων πληροφοριών, για κυριαρχία επί του πεδίου, ανεξάρτητα απωλειών

των επιχειρούντων, με ταυτόχρονη αποτελεσματική ανταπόκριση, σε

κάθε νέα απαίτηση και εκμετάλλευσης πληροφοριών, στο έπακρο και στενή

διασύνδεση σε σύναλμα, των επιχειρούντων εξτρεμιστικών μονάδων.

Οι Υβριδικές ενέργειες αποτελούν ενέργειες ισχύος. Εφαρμόσθηκαν με επιτυχία

πρώτα από το Hizballah, στο Λίβανο και σε Χώρες της Ανατολικής Αφρικής

και σήμερα από το ISIS και την «Αλ Κάιντα», στη Β. Αφρική, το «Μέτωπο Αλ

Νούσρα», την «Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο» και τη «Μπόκο Χαράμ»,

στη Νιγηρία. Οι ασύμμετρες τακτικές αποτελούν τρόπους ενέργειας ορισμένων

μη συμβατικών τακτικών, που μαζί με άλλες πολλές και ολοκληρωμένα

εκδηλώνεται ο υβριδικός πόλεμος.

49


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 5

ΥΠΕΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: Στοιχείο του Υβριδικού πολέμου και των Ασύμμετρων

τακτικών. Στοχεύει στην Διεθνή Επικοινωνία δια του τρόμου. Π.χ. «Tourist

War»

ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Η άποψη Αρχών του εξωτερικού, είναι ότι, ο ιδιώτης

φύλακας ασφαλείας είναι ειδικό προσωπικό ασφαλείας, που πρέπει να έχει

δεξιότητες στη σύνταξη ποιοτικών αναφορών, να είναι εξαιρετικός ακροατής,

να μπορεί να εκτιμήσει καταστάσεις ορθά, να μπορεί να διακρίνει κρίσιμα

ζητήματα, να προσέχει λεπτομέρειες, να διαθέτει «τακτ» διπλωματικότητα και

ικανότητα να μετριάζει συγκρουσιακές καταστάσεις.

Η «φόρμουλα» εργασίας τους είναι η Wa.Sta.S.L.O.R (Walking, Standing,

Speaking, Listening, Observing, Reporting).

ΦΥΛΑΚΙΚΗ ΤΕΧΝΗ: Αφορά στην Επιστήμη και Τέχνη των «Φυλάκων». Εισηγήθηκε

από τον Πλάτωνα, «Πολιτεία», Βιβλία Β’, Γ’ και Δ’. Με άλλα λόγια είναι το

Security Management και το Security Managing, μαζί. Δεν εξαιρεί τις γυναίκες,

από την ιδιότητα αυτή.

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ: Η κατάσταση όσο το δυνατόν, μεγαλύτερης αταραξίας, ενός

προσώπου, μπροστά σε οποιοδήποτε γεγονός ως επί το πλείστον ξαφνικό

και αρκετές φορές, τρομακτικό. Το πρόσωπο αυτό: Δεν καταλαμβάνεται από

ξαφνικό στρες. Δεν το πιάνει πανικός. Δεν εξαγριώνεται. Δεν το πλημμυρίζει

απόγνωση. Δεν το πιάνει μεγάλη νευρικότητα.

Διότι: Ο πανικός έχει ένα δείκτη. Υπολογίζεται από το μέγεθος της απειλής,

τις δυνατότητες του ατόμου, του ίδιου, να αντιδράσει και στο ποια βοήθεια,

μπορεί να έχει, από τρίτους. Μπορεί να οδηγήσει στην απρόσεκτη αντίδραση,

στη φυγή αλλά και στο «πάγωμα». Σε συνδυασμό με το άγχος, μπορεί να

οδηγήσει στον λεγόμενο «ψυχοτραυματικό» πανικό. Δηλαδή να εφαρμοστεί η

πρώτη λύση, που περνά από το μυαλό. Ο εξαγριωμένος αντιδρά απρόσεκτα.

Ο νευρικός αντιδρά αλλοπρόσαλλα και ο απεγνωσμένος, αντιδρά σαν να είναι

«χαμένος» και επομένως θυματοποιείται και στοχοποιείται εύκολα.

Η ψυχραιμία, κατακτάται. Με αυτομάθηση, αφού κάποιος δείξει τον τρόπο.

(Βασίλειος Μισιχρόνης, Κοινωνιολόγος, Γενικός Διευθυντής ΙΕΠΥΑ

«SECURITA’S ASTERION», κριτικός αναγνώστης, του παρόντος Εγχειριδίου).

50


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 6

Χρονολογικό επιλεγμένων περιστατικών.

Νοέμβριος 1971. Ομάδα Παλαιστινίων δολοφόνησε τον Ιορδανό Πρωθυπουργό

Wasfi El Tal, στο ξενοδοχείο «ΡΑΜΣΗΣ ΧΙΛΤΟΝ», στο Κάιρο.

1. Δεκαετίες ’70 και ’80, σε ευρωπαϊκή χώρα αλλά και σε χώρες Β. Αφρικής

αλλά και σήμερα, σε μέρη ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Ν.Α.

Ασίας, πολύνεκρες επιθέσεις σε ξενοδοχεία. (Tourist War).

2. Ιανουάριος 1980. Κομάντο της οργάνωσης «15 Μάη», ενήργησε βομβιστική

ενέργεια στο ξενοδοχείο, Mount Royal Hotel, στο Λονδίνο.

3. Απρίλιος 1983. Σε μεγάλο ξενοδοχείο της Λισσαβόνας, όπου διεξαγόταν

το Παγκόσμιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο, επιχειρησιακή ομάδα της

Οργάνωσης

4. Μαύρος Ιούνης, με καταδρομική ενέργεια, δολοφόνησε εν μέσω άλλων

συνέδρων, που προετοιμάζονταν για την έναρξη των εργασιών,

τον Εκπρόσωπο της PLO, Issam SARTAWI.

5. Μάιος 1988. Επιχειρησιακές ομάδες της της οργάνωσης, Abu NIDHAL,

διεξάγουν ταυτόχρονες επιθέσεις, στο Ξενοδοχείο Acropole και στο

Sudan Club, σκοτώνοντας 8 πελάτες και τραυματίζοντας 28, στο Ξενοδοχείο

ενώ κατά τη δεύτερη επίθεση σκοτώθηκαν πέντε βρετανοί

και τραυματίστηκαν 6 Αμερικανοί.

6. 26-11-2008. Πολυτελές Ξενοδοχείο «TAJ MAHAL PALACE MUMBAI»

Ινδία. Ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλα 6 σημεία. 80 νεκροί 250

τραυματίες.

7. 2009. Επιθέσεις τρομοκρατικών οργανώωσεων με εκρήξεις βομβών,

στα πολυτελή ξενοδοχεία JW Marriott και Ritz Carlton

8. 20-11- 2015. Επίθεση ομάδων ΑQIM (Αλ Μουραμπιτούν ή Αλ Μουλαθάνουμ

Μπαταγιόν), στο πιο καλά φυλασσόμενο ξενοδοχείο

«Radisson», στην Πρωτεύουσα Μπαμάκο ΜΑΛΙ. 170 Όμηροι. 27 νεκροί.

Πολλοί τραυματίες.

9. 2015. Παρόμοια επίθεση στο Σεβάρ, του ΜΑΛΙ, με 12 νεκρούς.

10. 14-1-2016. Τρόμος στην Ινδονησία: Επιθέσεις αυτοκτονίας στην Τζακάρτα

με βομβιστές αυτοκτονίας και συμμετοχή 14 ενόπλων.

11. 16-1-2016. Ένοπλοι, επιτέθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία

της πρωτεύουσας της Μπουρκίνα Φάσο, Ουαγκαντούγκου, στο

Splendid, όπου διαμένουν συχνά δυτικοί και μέλη του ΟΗΕ. Tουλάχιστον

20 νεκροί και πολλοί όμηροι.

12. Επίσης μέχρι και τον Ιούνιο 2016, πάρα πολλές επιθέσεις υβριδικού

τύπου π.χ. επίθεση 20 βομβιστών αυτοκτονίας εναντίων εστιατορίων

ισάριθμων διαφορετικών πολυτελών ξενοδοχείων, σε παραθαλάσσιες

51


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 6

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

τοποθεσίες χώρας της Β. Αφρικής, επιθέσεις με παγιδευμένα αυτοκίνητα

σε ξενοδοχεία, Μογκαντίσου, επιθέσεις ενόπλων σε Ξενοδοχεία

της Αιγύπτου, σε πολυτελές Ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης

κ.α.

Από το 1982 μέχρι και σήμερα, πολλές ένοπλες επιθέσεις, σε συναφείς

soft targets στόχους όπως μεγάλα malls, πολυκαταστήματα,

εστιατόρια πολυτελείας, «Café» πολυτελείας (π.χ. Mάρτιος 1985.

Επιχειρησιακή ομάδα της οργάνωσης Αμπού Νιντάλ, ανατινάζει το

διεθνούς φήμης «Café de Paris», στη Βία Βένετο, της Ρώμης, τραυματίζοντας

38 άτομα)

Στους ανοικτούς χώρους φιλοξενίας, υπηκόων τρίτων χωρών και

ανιθαγενών και μάλιστα, από τη δεκαετία του ’80, πολλά περιστατικά

απρόκλητης βίας σε καταυλισμούς ανοικτής φιλοξενίας (Μ. Ανατολή).

Παρατηρούνται πολλά περιστατικά βίας, στρεφόμενα και κατά των

υπαλλήλων.

ακόμη και στις ΗΠΑ. Μάλιστα στις ΗΠΑ δημιουργήθηκε από το

Υπουργείο Δικαιοσύνης η λεγόμενη «National Task Force on Violence

against Health Care Providers».

Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας ηλικιωμένων και εγκαταστάσεις αποκατάστασης

αλλά και των λεγομένων «Health Care Providers», περικλείουν

πολλές ιδιαιτερότητες. Στις τελευταίες είναι καθημερινά τα περιστατικά,

κλιμακούμενης, πολλές φορές βίας, ιδιαίτερα τις νυκτερινές

ώρες. Μάλιστα οι εργαζόμενοι στη ασφάλεια των μονάδων αυτών,

κάνουν λόγο για «νύκτες τρόμου». Για τους λόγους αυτούς, οι εγκαταστάσεις

«Health Care Providers», θα μπορούσαν, να αποτελέσουν

αντικείμενο, για χωριστό, εγχειρίδιο, ασφαλείας. Στις ΗΠΑ δημιουργήθηκε

από το 1998 η «National Task Force on Violence against Health

Care Providers», ύστερα και από δολοφονίες ιατρών και νοσηλευτικού

προσωπικού αλλά και άλλων παράνομων ενεργειών.

Το ίδιο ακριβώς και στο ότι αφορά στα κρουαζιερόπλοια. 1985. Κλιμάκιο

κρούσης της σέχτας του Abu El Abbas, ενεργεί δυναμική κατάληψη

του έτοιμου να σαλπάρει κρουαζιερόπλοιου «ΑΚΙΛΕ ΛΑΟΥΡΟ».

Ένας επιβάτης ΑΜΕΑ, δολοφονήθηκε.

1987. «Κομάντος» της οργάνωσης « Μαύρος Ιούνης», καταλαμβάνουν

θαλαμηγό εν πλω, στη Μεσόγειο. Κράτησαν σε ομηρία και για πολλούς

μήνες, τους οκτώ επιβαίνοντες Γάλλους υπηκόους

Το ισλαμιστικό «Μέτωπο Abu Sayyaf» βύθισε Ferry Boat, με επιβάτες

στη θάλασσα των Φιλιππίνων (2004).

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των επιθέσεων, η επί μήνες προετοιμασία. Οι

επανειλημμένες επισκέψεις των δραστών προσχεδιασμένης βίας αλλά και

52


των τρομοκρατών-παρακολουθητών, η καταγραφή λεπτομερειών, η μέτρηση,

με βήματα των αποστάσεων μέσα στους κοινούς χώρους, η επιτήρηση του

προσωπικού ασφαλείας, με ανάλυση της «γλώσσας σώματος» τους, χρονομετρήσεις,

κινήσεις του λοιπού προσωπικού, τακτικότητα διαφόρων εργασιών,

έλεγχο προσβάσεων και και οδών διαφυγής, επισήμανση τόπων πρώτης συγκέντρωσης

μετά την ενέργεια και στη συνέχεια τρόπος διασποράς, πρόβες

και τελική πρόβα, μέσα στο χώρο.

Το προσωπικό ασφαλείας και το λοιπό προσωπικό κοιτούσαν αλλά δεν κατανοούσαν,

τις κινήσεις. Κάθε τέτοια ενέργεια, είναι αποτέλεσμα 29 ή και

περισσότερων ελιγμών. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ. Εάν δεν μαθευτούν, δεν επισημαίνονται.

Κάθε τέτοια ενέργεια αποτελεί ένα «αθώο» actus reus και μπορεί

να προβληθεί και εύλογη δικαιολογία. Πολλά actus rea, θα συνθέσουν την

εκδήλωση της τρομοκρατικής ενέργειας ή της ληστείας ή της ενέργειας γενικά,

που θα επιφέρουν συνέπειες σοβαρές στη ζωή και στην υγεία προσώπων, θα

καταστρέψει ζωές, αλλά και την ίδια την ύπαρξη μιας μονάδας φιλοξενίας ή

και να επιφέρει σοβαρή διαταραχή, στην τάξη και πολλές επιπτώσεις. Και η

δημόσια δύναμη δεν μπορεί να επέμβει, μόνο με υπόνοιες. Θα το κάνει, μόνο

με στοιχειοθέτηση, των υποψιών, γραπτώς, αλλά με έγγραφο, που θα πείθει.

Και αυτό είναι τέχνη. Διότι έχει αποδειχθεί ότι στο Security, « όποιος δεν γράψει,

θα κλάψει».

53


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 7

Διεθνείς Πρακτικές Ο.Η.Ε.

Α. Αρχές Καλής Φύλαξης και Πρόληψης / Governance and

Accountability in Security

Β. Εργαλεία τους.

Γ. Συνοπτικές Εισηγήσεις/Προτάσεις και Προτεινόμενες

Τεχνικές.

Δ. Ειδικά για τους έχοντες καθήκοντα ασφαλείας.

Α. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

(Βλ. Σχετ. και λήμμα «Φυλακική Τέχνη» Κεφ. 5)

Είναι οι ίδιες με αυτές του «Κώδικα Δεοντολογίας» για τους αξιωματούχους

επιβολής του Νόμου, του ΟΗΕ (Απόφαση 34/169 Annex). Έχει 8 άρθρα και

αναφέρονται στις «Αρχές των καλών φυλάξεων». Συνοπτικά, έχουν ως εξής.

Άρθρο 1. Υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Άρθρο 2. Προστασία διαφορετικότητας.

Άρθρο 3. Επιβολή, μόνο αν οι υπάρχουσες συνθήκες, είναι τόσο απειλητικές,

κατά προσώπων, πραγμάτων και υποδομών και ο χρόνος και το επείγον

της κατάστασης, κάνουν την επιβολή να μοιάζει, το ηπιότερο

μέτρο, αντίδρασης και λύτρωσης από τον κίνδυνο.

Άρθρο 4. Εχεμύθεια.

Άρθρο 5. Όχι υπερβάσεις επιβολής, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.

Άρθρο 6. Επιβεβαίωση για τα ότι δεν απειλείται η υγεία, των προστατευομένων,

προσώπων ή και προσώπων υπό περιορισμό.

Άρθρο 7. Η διαφθορά, είναι ύπουλος εχθρός.

54


Άρθρο 8. Σεβασμός Νόμων, πανανθρώπινων αξιών, δικαιωμάτων και προσωπικών

ελευθεριών.

B. ΕΡΓΑΛΕΙΑ: GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY IN SECURITY

Τα εργαλεία απόδοσης των μέτρων ασφαλείας, είναι δύο:

Αξιολόγηση (Evaluation)

και

Το ποιοτικό μέγεθος υποχρέωσης επιθυμίας και προθυμίας, να μετρηθούν

οι πράξεις, να αναληφθούν οι ευθύνες και να διορθωθούν, τα

λάθη και οι παραλείψεις. (Accountability).

Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποζημιώσεων,

από απαιτήσεις πελατών.

Το ποιοτικό μέγεθος υποχρέωσης επιθυμίας και προθυμίας, να μετρηθούν

οι πράξεις, να αναληφθούν οι ευθύνες και να διορθωθούν, τα κακώς.

(Accountability).

Είναι εσωτερική (αφορούν απόδοση και παραγωγικότητα) και εξωτερική (από

δομές και οντότητες εκτός οργανισμού).

Καίρια σημεία. Οι γνώσεις, ο επαγγελματισμός, το στυλ, η επιτυχής επίλυση

προβλημάτων ασφαλείας και ο κατευνασμός της κάθε κατάστασης, με την

αποφυγή περιπλοκής του προβλήματος.

Γ΄ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ.

ΠΕΝΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. (Situational Crime Prevention/ “Policing in urban areas

space - Introductory Handbook” σελ. 40-47).

1 η Εισήγηση/ Πρόταση

«Αυξήστε την προσπάθεια, δυσκολίας του «στόχου» ή της «ευαίσθητης ζώνης».

Από το ευάλωτο και «θυματοποιήσιμο», μετατρέψτε τα, σε δύσκολα και

αποτρεπτικά, για τους εν δυνάμει δράστες. Σχετικό, το Κεφάλαιο2.

55


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 7

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ.

1.

2.

3.

4.

5.

Δυσκολέψτε το «στόχο» ή την «ευαίσθητη ζώνη». Δημιουργείστε

Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. (Ομάδα Αποτελεσματικής Διοίκησης Έργου, για Κρισιγενή

Προβλήματα). Ορίστε Υπεύθυνο Ασφαλείας, (που να ξέρει τη δουλειά

ασφαλείας). Αναπτύξτε φυλάξεις, έλεγχο των φυλάκων, ανάπτυξη

ηλεκτρονικών μέσων προστασίας. (Harden Target).

Δώστε αυξημένη προσοχή, στον έλεγχος προσβάσεων (Access

Control).

Έλεγχος Εξερχομένων προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων, από

ιδιαίτερες εξόδους. (Screen Exits). (τελευταία εξέλιξη μέτρων ασφαλείας

σε επιχειρήσεις στο Β. Ιράκ).

«Απωθείστε- αποκρούστε», εν δυνάμει κακοπροαίρετους, με επιτήρηση,

κλείδωμα ευαίσθητων χώρων. (Deflect Offenders).

Σύστημα ελέγχου κλειδιών και φροντίδα για παρατημένα εργαλεία ή

αντικείμενα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως όπλα. (Control

Acess, to keys and tools).

2 η Εισήγηση/ Πρόταση

«Μεγαλώστε το ρίσκο για επίδοξους δράστες»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ.

1.

2.

Επεκτείνετε τη «φυλακική τέχνη», σε όλο το προσωπικό («μύηση στην

αξιολόγηση και αναγνώριση απειλητικών σημείων») αλλά και εν μέρει

στους πελάτες. Με λακωνικές οδηγίες, στο κομοδίνο, ή γραφείο ή

τραπέζι, δωματίου, σουίτας, αυτόνομης βίλας, μέσα στο χώρο φιλοξενίας,

για τους τελευταίους. (Extend guardianship).

Στο ίδιο πλαίσιο, μπορεί να γίνει «επέκταση», προς τους επαγγελματίες

της ευρύτερης περιοχής, στους προμηθευτές, εξωτερικούς

συνεργάτες. Π.χ. με τη διοργάνωση μιας ημι- ημερίδας ή εσπερίδας,

σε κατάλληλο χρόνο με την προσφορά καφέ, αναψυκτικών, σνακ. Σκοπός

η ενημέρωση για τις απειλές διεθνώς και για τα χαρακτηριστικά

του βαρέως εγκλήματος (μιμητισμός) που είναι θέμα χρόνου. Υποκίνηση

αύξησης παρατηρητικότητας και γενικά να τους εισάγουμε σε

υπόνοια (πονηρέψουμε), να υποκινηθούν να παρατηρούν απειλητικές

λεπτομέρειες, τονίζοντάς τους ότι η διενέργεια μιας σοβαρής

εγκληματικής πράξης, θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις (οικονομικές

κ.α.) και σε αυτούς, τους ίδιους. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν

να αντιληφθούν ότι κάτι απειλητικό προετοιμάζεται. Ο «γνώστης»

56


3.

4.

5.

αντιλαμβάνεται τα διακριτά ίχνη. Δεν τα αντιλαμβάνεται, όποιος δεν

έχει «μυηθεί στο πνεύμα». (Strengthen local surveillance).

Επανελέγξτε τους γύρω χώρους για εμπόδια, που δεν επιτρέπουν την

καλή επιτήρηση, (άμεση όραση) ευαίσθητων χώρων και προβείτε σε

επαναδιευθέτηση. (Assist natural surveillance).

Μειώστε την ανωνυμία. Αφορά προσωπικό και άτομα που προσφέρουν

εξυπηρετήσεις στους πελάτες, των μονάδων φιλοξενίας. Οι

πελάτες νοιώθουν ασφαλείς ότι, δεν θα γίνουν αντικείμενο κακομεταχείρισης

(Reduce anonimity).

Μισθώστε τις υπηρεσίες ειδικών, που με το κάλυμμα του πελάτη,

θα ελέγξουν την πληρότητα της ασφάλειας, του χώρου των εγκαταστάσεων

φιλοξενίας ως επιθεωρητές ασφαλείας/security observers.

(Utilize place managers). Σχετικό, το Κεφάλαιο2.

3 η Εισήγηση/ Πρόταση

«Μειώστε τον τρόπο «κατάκτησης του επάθλου» των επίδοξων δραστών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1. Προφυλάξτε καλά (και με τεχνικά μέσα) σαν να τα κρύβετε, όσα έχουν

αξία. (Conceal targets).

2. Μετακινήσετε/ «φυγαδεύσετε», όσα έχουν αξία, (κάτι ανάλογο με

αυτό που λέμε φυγάδευση του VIP. (Remove targets).

3. Εφαρμόσετε την τεχνική σήμανσης, μεγάλης αξίας αντικειμένων.

Συνδυάζεται με την παρακάτω (4). (Identify property).

4. Συνεργασία με την αστυνομία στον πληροφορικό τομέα, σε σχέση με

κυκλώματα, κλεπταποδόχων. (Disrupt markets).

5. Σε όποια αντικείμενα μεγάλης αξίας, δημιουργείστε ιδιαιτερότητες,

στο να μην ταιριάζουν σε άλλη χρήση. (Deny benefits).

4 η Εισήγηση/ Πρόταση

«Κατευνάστε συγκρουσιακές καταστάσεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1. Μειώστε το στρες αποτυχίας και το αίσθημα θυμού, που δημιουργείται

σε αποτυχία επίτευξης κάποιου σκοπού (θεωρία επιθετικότητας).

Π.χ. άμεσης εξυπηρέτησης (Reduce frustration and stress).

2. Δράστε κατευναστικά σε φιλονικίες. Ακούστε με προσοχή και ψυχραιμία.

Εμποδίστε οποιονδήποτε τρίτο να αναμιχθεί.(Avoid disputes).

57


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 7

3. Μειώστε συναισθηματικές «εξεγέρσεις» και το συναίσθημα της

ιδιοκτησίας πελατών ή και θαμώνων. Οι πρώτες μπορούν να προκληθούν

από μια φήμη. Το «συναίσθημα ιδιοκτησίας», αφορά στη

γνώμη πελατών, θαμώνων, που επειδή είναι τακτικοί πελάτες, «τα θεωρούν

όλα δικά τους». Η κατάσταση χειρίζεται με «διπλωματική ευγένεια»

(Reduce emotional arousals and the emotional ownership).

4. Εκμηδενίστε εντάσεις και τάσεις, του προσωπικού. Π.χ. συμβουλεύετε

τακτικά το προσωπικό ότι είναι καλύτερα να διατηρήσουν τη θέση

τους και να έχουν ένα σταθερό εισόδημα, από το να επιδιώξουν ένα

παράνομο κέρδος, που μπορεί να επιφέρει απόλυση. (Neutralize peer

pressure).

5. Αποθαρρύνατε τη μίμηση. Π.χ. σε επιμορφώσεις προσωπικού αποφύγετε

λεπτομέρειες, που θα βοηθούσαν κάποιον, που μπορεί να

έχει ικανότητα (εγκληματική ικανότητα) να εμπλακεί σε (μελλοντικά)

εγκλήματα. Τονώστε πολύ «το πεδίο της κοινωνικής προσαρμοστικότητας»

(Discourage imitation).

5 η Εισήγηση/ Πρόταση

«Εξουδετερώστε τη δικαιολογία»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Με συμβουλευτικές διαδικασίες, άμεσα ή και με τη χρήση παραβολών,

σε μία «σχέση πλαίσιο, έμπιστος συνάδελφος προς αγαπητό συνάδελφο»

(Mentoring).

Επίσης:

1. Βάλτε κανόνες. Απλούς κατανοητούς με λίγες λέξεις. Αναφερθείτε στο

εργατικό δίκαιο και πότε επιτρέπονται οι απολύσεις, με μονομερή

καταγγελία λόγω αξιόμεμπτης συμπεριφοράς. Βεβαιωθείτε ότι όλοι

έλαβαν γνώση. Περιλάβετε τους κανόνες αυτούς σε ένα ηθικό κώδικα,

που θα διαμοιραστεί, σε όλο το προσωπικό, ενυπογράφως και θα

γίνει και σχετικό σεμινάριο (καθ’ ομάδες). (Set rules).

2. Τοποθετείστε σημάνσεις με οδηγίες. (Post Instructions). Προωθείστε

και «βάλτε σε συναγερμό» τη συνειδητότητα, του προσωπικού.

(Promote and alert conscience).

3. Υποστηρίξτε τη συμβατότητα και τη συνεργασία με τις Αρχές και τις

Υπηρεσίες. (Assist compliance).

4. Λάβετε μέτρα ελέγχου χρήσης αλκοόλ και ρυθμιστικών παραγόντων

της διάθεσης, από το προσωπικό. Υποστηρίξτε κάθε ατομική προσπάθεια

απεξάρτησης. (Control alcohol and drugs).

58


Δ΄. Ειδικά για τους έχοντες καθήκοντα ασφαλείας.

Καλύτερο όπλο τους. «Η Τόνωση Επαγρύπνησης».

Επιτυγχάνεται με την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων. Τη βάση την αποτελούν,

δύο ομάδες στοιχείων.

Η ομάδα «Θεμελιωδών Στοιχείων».

Η ομάδα «Λειτουργικών Στοιχείων».

Ομάδα Θεμελιωδών Στοιχείων

Αφορούν:

1.

2.

3.

Στον τρόπο σκέψης, όπως διαμορφώνεται από τον ηθικό κώδικα και

τις αντιλήψεις, από την εμπειρία. Ο «ηθικός κώδικας» υπογραμμίζει

τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς μας, στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών

ασφαλείας. Θυμηθείτε! Το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας,

λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που στο

εξωτερικό, το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας χαρακτηρίζονται ως

Security officers. Δηλαδή επαγγελματίες, με αξίωμα και με την υψηλή

ευθύνη προστασίας άλλων. Σπουδαία σημεία του ηθικού κώδικα αποτελούν

η ακρίβεια στο ωράριο, η σύνεση στις ενέργειες, η αξιοπιστία

στην εκτέλεση των καθηκόντων για μείωση των κινδύνων, η άμεση

και καλή συνεργασία με συναδέλφους και με τις Αρχές, ο σεβασμός

των εμπιστευτικών πληροφοριών, η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης

των επιδόσεων με αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών και ο

σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων.

Στην άριστη γνώση του τόπου ευθύνης: Οι νέοι της αρχαίας Σπάρτης,

επί δύο χρόνια περιδιάβαιναν την πόλη τους και την περιφέρειά της,

προκειμένου να επισημάνουν οδούς διαφυγής, θέσεις άμυνας κ.ά.

Κάντε το ίδιο για το χώρο εργασίας σας.

Στην ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης: Ο ανώτατος βαθμός

παρατήρησης είναι αυτός, που στην ιατρική ονομάζεται, “focusing”.

Δηλαδή, κλινική οξυδερκής παρατήρηση. Συγκεντρώστε τις αισθήσεις

σας σε ένα σύνολο λεπτομερειών του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα

«στήστε το αυτί» στο ασυνείδητο. Τι πάει να σας πει δηλαδή το ένστικτό

σας, σε σχέση με αυτό που παρατηρείτε. Αυτού του είδους την

ποιοτική παρατήρηση συμβούλευε ο Περίανδρος ο Κορίνθιος (ένας

εκ των επτά σοφών), παροτρύνοντας με το, «μελέτα το παν».

59


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 7

4.

5.

6.

7.

Στη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού, με τρόπο που να «δίνει», πλεονέκτημα:

Στη συνεργασία (μεταξύ συναδέλφων και αρχών). Πρέπει να είναι συνεχής

και στενή. Οι απειλές εκδηλώνονται στους ασθενείς κρίκους

συνεργασίας. Αυτό μη το ξεχάσετε ποτέ!!!.

Στην ετοιμότητα για «εμπλοκή», σε κάθε περίπτωση ελέγχου, θορύβου,

πλησίασμα αγνώστου, όταν «οσμίζεστε» στον αέρα ότι «κάτι δεν

πάει καλά».

Ο φύλακας είτε σε στατική φύλαξη σε πυρήνα ασφαλείας είτε σε

περιπολία είτε σε συνοδεία προσώπου ή μεταφορά αξιών, πρέπει

να αντιληφθεί ότι ενεργεί όπως ο πιλότος μαχητικού αεροσκάφους.

Αυτό προϋποθέτει άριστη επικοινωνία και γνώση κανόνων «εμπλοκής».

Οι κανόνες αυτοί είναι:

• Έγκαιρος εντοπισμός. «Όποιος δει πρώτος, κερδίζει». Αυτό

διδάσκουν και στο κέντρο κατά της Πειρατείας, στην Κουάλα-

Λουμπούρ. Ο έγκαιρος εντοπισμός θεωρείται η πρώτη γραμμή

άμυνας.

• «Κατάλαβε πότε θα αναστρέψεις πορεία». Επικοινωνείτε συνεχώς

με το κέντρο.

Σε περίπτωση φυλάξεων και περιπολιών, έχετε υπόψη τους επιπλέον εξής

κανόνες.

• Προσέγγιση. Κάντε την κίνηση πρώτοι. Ειδοποιήστε το κέντρο.

Κάνετε μερικά αποφασιστικά βήματα κινούμενοι πλαγίως και λέγοντας

καθαρά. «Χρειάζεστε βοήθεια σε κάτι;», ενώ ταυτόχρονα

δείχνετε ότι βρισκόσαστε σε επικοινωνία με το κέντρο.

• Πίεση. Δεν γίνεται από έναν. Θα γίνει από τη Δημόσια Δύναμη,

που θα κληθεί. Η δύναμη που θα επέμβει να ρωτήσει- εξακριβώσει-

κάνει έλεγχο για ύποπτο θόρυβο, πρέπει να δείξει ότι έχει

υποστήριξη και μάλιστα ότι βρίσκεται επικοινωνία σε εξέλιξη, με

τη δημόσια δύναμη.

• Απαγκίστρωση. Μετά τη λήξη της εξακρίβωσης και την ανάληψη

της κατάστασης, από τη Δημόσια Δύναμη. Συγκροτημένα, χωρίς να

δείξετε ότι αισθανθήκατε ανακούφιση.

60


Ομάδα Λειτουργικών Στοιχείων

Τα λειτουργικά στοιχεία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Τα γενικά και τα

ειδικά.

α. Γενικά Λειτουργικά Στοιχεία. Αφορούν στη γνώση:

1. Κύκλου εργασιών, που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις, όπου έχετε

καθήκοντα ασφαλείας.

2. Μέτρων υλικής ασφάλειας και των περιορισμών στην απόδοσή

τους.

3. Των υφιστάμενων απειλών ή περιστατικών ασφαλείας, που έχουν

συμβεί σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας και στο εξωτερικό.

4. Τμημάτων των εγκαταστάσεων, που είναι χαρακτηρισμένα ως υψηλού,

μεσαίου ή χαμηλού κινδύνου.

5. Σχεδίων διαφυγής και βασικών ενεργειών, σε συμβάντος, χωρίς προειδοποίηση.

β. Ειδικά Λειτουργικά Στοιχεία. Αφορούν στη γνώση βασικών

ενεργειών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1). Απειλητική προσέγγιση στο σημείο σταθερής φύλαξης από άγνωστο ή

αγνώστους.

• Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον.

• Ειδοποιήστε άμεσα το κέντρο και δείξτε ότι χρησιμοποιείτε τον

επικοινωνιακό εξοπλισμό.

• Ταυτόχρονα, αυξήστε την απόσταση και το χώρο από τους αγνώστους,

π.χ. κινηθείτε προς το πλάι.

• Κρατάτε στο χέρι τη σφυρίχτρα.

• Δείξτε προθυμία να βοηθήσετε.

• Να είστε θετικοί, όχι επιθετικοί.

• Μην υποτιμάτε κανένα. Πάντοτε να υποθέτετε ότι ο άγνωστος

μπορεί να κρατά είτε όπλο ή άλλο αντικείμενο, που μπορεί να το

χρησιμοποιήσει σαν όπλο.

2). Παραλαβή ύποπτων φακέλων ή δεμάτων ταχυδρομικά.

Η εξέταση θα γίνει με τεχνικά μέσα (X-RAY και ανιχνευτές εκρηκτικών. (Βλ.

«Στοχευμένο Επίλογο», Κας ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ).

61


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ | Κεφάλαιο 7

3). Εξετάζετε τα αυτοκίνητα που είναι πολλές μέρες παρκαρισμένα σε κοντινή

απόσταση από το χώρο, που προστατεύετε και εκτός περίφραξης. Ειδοποιήστε

τις Αρχές.

4). Μάθετε να βεβαιώνεστε με την πρώτη ματιά, αν τα πυροσβεστικά μέσα

είναι επαρκή. Επίσης, αν η πρόσβαση σε αυτά, είναι ελεύθερη. Αν όχι, να

αναφέρετε συνεχώς, μέχρι να τακτοποιηθεί το ζήτημα. Να ελέγχετε επίσης αν

οι επισημάνσεις (επιγραφές, πινακίδες), ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο της

εργασίας, είναι άμεσα λειτουργικές και δεν έχουν καταστραφεί, μετακινηθεί

ή αφαιρεθεί.

Για οτιδήποτε αφορά στα παραπάνω, κάντε γραπτή αναφορά και αν καθυστερεί

η τακτοποίηση, να επανέλθετε με υπομνήσεις. (Νέες αναφορές, ότι δεν λήφθηκαν

μέτρα και ότι θα υπάρξουν ευθύνες, σε περίπτωση, που εξαιτίας των

ανωτέρω προκλήθηκαν βλάβες σε ζωή, υγεία, περιουσία, περιβάλλον).

62


63


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Συστάσεις (που αξίζουν να ληφθούν υπόψη)

Κρισιγενή Προβλήματα και Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές Για

διευκόλυνσή σας

ΟΑΔΕΚΠ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Ο Security Manager ή ο Φύλακας ασφαλείας σε υπηρεσία, αναφέρει τα ακόλουθα

στον Γενικό Διευθυντή Μονάδας και εκείνος στον Γενικό Διευθυντή του

Ομίλου. Αστραπιαία:

1. Θάνατο διαμένοντος, εργαζόμενου ή επισκέπτη, από μη φυσικά αίτια.

2. Εγκλήματα κατά των ηθών.

3. Επιθέσεις κατά διαμενόντων, εργαζομένων ή επισκεπτών, που επιδεινώνονται

και καταλήγουν σε τραυματισμούς

4. Φωτιά ή φυσικές καταστροφές που προκαλούν σοβαρή περιουσιακή

ζημία ή σωματική βλάβη πελατών ή εργαζομένων

5. Κλοπή περιουσιακών στοιχείων του ξενοδοχείου ή πελατών που

υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 25.000 €

6. Οποιοδήποτε άλλο περιστατικό λόγω του οποίου πελάτες, εργαζόμενοι

ή επισκέπτες μεταφέρονται στο νοσοκομείο

7. Οποιοδήποτε άλλο περιστατικό, έστω και παράπονο, που θα μπορούσε

όμως, να οδηγήσει σε τρώση φήμης ή και σε μεγάλη οικονομική

απώλεια ή αρνητική δημοσιότητα της εγκαταστάσεως φιλοξενίας ή

του ομίλου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΑΔΕΚΠ

Κάθε μονάδα εγκατάστασης φιλοξενίας συγκροτεί την δική της ΟΑΔΕΚΠ. Ο

βασικός της ρόλος είναι διττός. Από τη μία να διαχειρίζεται την ήρεμη και με

τάξη εκκένωση του ξενοδοχείου/μονάδας, από πελάτες/φιλοξενουμένους και

εργαζομένους σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης. Από την άλλη, να εφαρμόζει

προκαθορισμένες διαδικασίες για να ελέγχει και να ελαχιστοποιεί την ζημιά

σε άτομα, το ξενοδοχείο και τον όμιλο από έκτακτο ή μείζον περιστατικό.

Βασικοί στόχοι της ΟΑΔΕΚΠ:

1.

2.

Να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και περιουσία.

Να διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης.

64


3.

4.

5.

6.

7.

Να αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία του ξενοδοχείου το συντομότερο

δυνατόν, περιλαμβανομένης της αποκατάστασης των

εργασιών και των επισκευών των κτιρίων.

Να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες στην καλή φήμη του ξενοδοχείου

και το ηθικό των ανθρώπων.

Να συνεργαστεί στενά, με τις κρατικές και άλλες αρχές.

Να διερευνήσει και να καταγράψει τις συνθήκες προκειμένου να αποφευχθεί

η επανάληψη λαθών ή να βελτιωθεί η απόδοση.

Να ελέγξει τις πιθανές δικαστικές αντιδικίες με την ελαχιστοποίηση

των αξιώσεων.

Μέλη της Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσης

Μέχρι την άφιξη του Γενικού Διευθυντή, τον έλεγχο έχει ο Security Manager.

Τα μέλη της Ομάδας εμφαίνονται στην Παράγραφο «Θεμελιώδη Στοιχεία

Ασφαλείας, μιας Μονάδας Φιλοξενίας» του Κεφαλαίου 2, της Α΄ Θεματικής

Ενότητας.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το σχέδιο για κάθε Κρισιγενές Περιστατικό παρέχει οδηγίες για καλύτερες

πρακτικές. Πριν όμως συντρέξει κάποια περίπτωση θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί,

τα ακόλουθα. Ότι δηλαδή:

1.

2.

3.

4.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκπαίδευση όλου του προσωπικού (σταδιακή)

για ευαισθητοποίηση στα θέματα hospitality care services

security culture.

Έχουν προβλεφθεί ειδικές διαδικασίες, για ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και

παιδιά.

Έχουν συγκροτηθεί Ομάδες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Χ».

Έχει αναπτυχθεί σε καλό επίπεδο η σχέση συνεργασίας με τους «Συμμάχους».

Δηλαδή, Αρχές, Υπηρεσίες, Εθελοντικές Ομάδες και έχει

σχεδιαστεί η ανταπόκριση σε μια σοβαρή κρίση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εσωτερική επικοινωνία

Το πιο κρίσιμο σημείο στον χειρισμό μιας κρίσης είναι η διασφάλιση του

«ποιος μιλά με ποιόν» και κάθε σχετική πληροφορία γνωστοποιείται με υπευθυνότητα,

ταχύτητα και ακρίβεια.

65


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

Εξωτερική επικοινωνία με τα μέσα και / ή την τοπική κοινωνία

Μια κατάσταση κρίσης είναι πιθανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον ΜΜΕ, των

αρχών, άλλων ενδιαφερομένων μερών και του γενικού κοινού. Οι ερωτήσεις

τους θα πρέπει να παραπεμφθούν αμέσως στον εξουσιοδοτημένο για την

διαχείριση της κρίσης εκπρόσωπο τύπου, ο οποίος θα βρίσκεται σε στενή

συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους της εταιρίας.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Ο Security Manager, σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή, κανονίζουν με

άλλες τοπικές Μονάδες Φιλοξενίας, τη διαμόρφωση, χώρων συγκέντρωσης

σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης τόσο προσωρινά όσο και για μεγαλύτερο

χρονικό διάστημα.

Η συμφωνία αυτή θα είναι αμφοτεροβαρής αλλά δεν πρέπει να ρυθμίζεται,

από νομικά δεσμευτικό έγγραφο.

Εξοπλισμό και Προμήθειες, σε ετοιμότητα όπως παρακάτω, ενδεικτικά:

Για το προσωπικό ασφαλείας:

Φωσφορίζοντα γιλέκα

Κράνη

Ανθεκτικές Σακούλες για επικίνδυνα υλικά

Γάντια από latex

Γάντια εργασίας

Μάσκες προσώπου

Πλαστικά Προστατευτικά Γυαλιά

Δοχεία απόρριψης συριγγών

Άλλος Εξοπλισμός:

Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Συμβάντος και

Κρίσης σε Ξενοδοχείο

Φακός και Μπαταρίες

Σημειωματάριο

Μαχαιράκι /Σουγιάς

Στυλό, Μολύβι, Μαρκαδόροι

Πρώτες Βοήθειες:

Κουτί Πρώτων Βοηθειών

Κουβέρτες

Απινιδωτής (A.E.D.)

«Τσάντα Γιατρού»

Συσκευές οξυγόνου

Φορεία

Αναπηρικές καρέκλες

Επικοινωνίες:

Ασύρματος διπλής επικοινωνίας

Τρανσίστορ

Τηλεβόας

Εφεδρικές μπαταρίες

Emergency συσκευές τηλεφώνου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «FOLLOW UP»

Σε κάθε κρισιγενές περιστατικό η ΟΑΔΕΚΠ, καταχωρεί τα πάντα σε ειδικό ημερολόγιο,

που θα χρησιμεύσει στην αξιολόγηση, στην αποτίμηση, στα lessons

learned και στις αναγκαίες τροποποιήσεις σχεδίων και πλάνων.

66


ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Τα βασικά έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε Ξενοδοχειακή Μονάδα

και στον Όμιλο αλλά και σε οποιαδήποτε Μονάδα Φιλοξενίας, είναι τα 4

πρώτα σχέδια, που ανφέρθηκαν, στο Κεφάλαιο των ορισμών και στο σχετικό

λήμμα.

Αναφορές Συμβάντων: Οι αναφορές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του

συμβάντος. Βασικά στοιχεία, η ταυτότητα του Συντάκτη, του Παραλήπτη, το

Θέμα, το Ιστορικό, η Παρούσα Κατάσταση, η Ανάλυση, τα Συμπεράσματα, οι

Πρώτες Ενέργειες και οι Προτάσεις. Τίθεται η Ημερομηνία η Ώρα και η Υπογραφή,

του Συντάκτη. Αν η κατάσταση το επιβάλλει κοινοποιείται στην ασφαλιστική

εταιρία, μέσα από την επιχειρησιακή διαδικασία.

Φόρμα Αναφοράς, μετά το Κρισιγενές Περιστατικό. Χρησιμεύει στην αξιολόγηση

και στην αποτίμηση.

Σημειώνεται ότι, έγγραφα και «φόρμες» θα είναι σε ηλεκτρονική και

έντυπη μορφή.

67


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

ΤΑ ΚΑΘΕΚΑΣΤA ΚΡΙΣΙΓΕΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Συστάσεις, που αξίζουν να ληφθούν υπόψη –

και Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές.

Κατά Λεξικογραφική Τάξη.

1 ACTIVE SHOOTER / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ...

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές. (Συνεισφορά

Kριτικών Αναγνωστών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΚΗ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ικανοποιούνται τα αιτήματα του /των οπλοφόρων, χωρίς αντιρρήσεις.

Πρέπει να λάβουν άμεσα ότι ζητούν και να αποχωρήσουν το συντομότερο

δυνατό, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα μέσα στο πρόβλημα.

Ψυχραιμία, Ευγένεια, Όχι προκλητική συμπεριφορά. Ενέργειες σύμφωνα

τις εντολές των ενόπλων.

Άμεσες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους.

Όχι απότομες κινήσεις.

Πέφτουμε κάτω αν μας το ζητήσουν.

Εντοπισμός σημείων κάλυψης, για προστασία, σε περίπτωση ανταλλαγής

πυροβολισμών.

Πάντοτε υπόψη την περίπτωση κρυφών συνεργών «προστατών» των

ενόπλων. Οι λεγόμενοι +1,+2, +3.

Αποφυγή κοιτάγματος απευθείας στο πρόσωπο, των ενόπλων.

Σημειωτέον ότι και οι ένοπλοι βρίσκονται σε κατάσταση πίεσης και

μπορούν να αντιδράσουν βίαια.

Όχι στην παρακολούθηση, μετά την απομάκρυνση τους.

Διατήρηση ανέπαφου, του τόπου του συμβάντος.

Στην Αστυνομία, γνωστοποιούμε αριθμό ατόμων, τα όπλα που κρατούσαν

(μακρύκανα, υποπολυβόλα ή πιστόλια/περίστροφα) και την

κατεύθυνση, που ακολούθησαν. Επίσης οποιαδήποτε πληροφορία,

που μπορεί να συλλεχθεί, χωρίς κάποιος ή τρίτοι, να εκτεθούν σε

κίνδυνο.

68


2 ACTIVE SHOOTERS/ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ.

Καταστήματα μέσα στα ξενοδοχεία, ιδίως χρυσοχοεία, άλλα καταστήματα

αλλά και καταλύματα πελατών, όπου υπάρχουν χρηματοκιβώτια, το λογιστήριο,

τα bars, εστιατόρια, πελάτες ομαδικά σε εστιατόριο, μπορούν, αν αποτελέσουν

στόχους ληστών ή πελάτες μεμονωμένοι σε έξοδο ή επιστροφή στις

εγκαταστάσεις φιλοξενίας, στόχους εποχούμενων ληστών («τσαντάκηδες»). Σε

όλες τις περιπτώσεις αλλά και στην περίπτωση των εποχούμενων ληστών, αν

θελήσουν να διατηρήσουν το αγαθό, που αφαιρέθηκε, μπορεί να προβάλουν

όπλα (οποιαδήποτε) ή και να πυροβολήσουν. Πρώτιστο καθήκον, η διαφύλαξη

της υγείας και η προστασία της ζωής.

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές

1. Αποτροπή με κάθε δυνατή προσπάθεια, της μετατροπής της ένοπλης

ληστείας σε ομηρία, ληστευθέντων ή τρίτου π.χ. υπαλλήλου.

2. Δεν εμποδίζεται η διαφυγή των δραστών, ακόμη και αν κάποιοι έχουν

την πεποίθηση, ότι μπορούν ν εμποδίσουν τους ληστές. Οι δράστες

θα αντιδράσουν βίαια, σε οτιδήποτε νομίσουν ως εμπόδιο στο σκοπό

τους. Θέλουν να «αρπάξουν» και να φύγουν το συντομότερο από τον

τόπο της ληστείας.

3. Δρουν με βάση οργανωμένο σχέδιο, σε ομάδα των 4-5 ατόμων και

αφού έχει προηγηθεί, λεπτομερής παρακολούθηση. Αυτό, που είναι

βέβαιο είναι ότι θα έχουν και «κρυφό» συνεργό ίσως και περισσότερους

από έναν. (Οι λεγόμενοι +1,+2 κλπ). Οι τελευταίοι θα αιφνιδιάσουν

σε περίπτωση αντίδρασης. Κύριο «όπλο» τους, τα ακριβά

ρούχα.

4. Η Αστυνομία ή το Λιμενικό, κατά περίπτωση, ενημερώνονται αμέσως

μετά την απομάκρυνση των δραστών. Για το πόσοι ήσαν, προς ποια

κατεύθυνση κινήθηκαν, αν ήσαν οπλισμένοι και με κάθε σχετική,

πληροφορία. Η άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας, π.χ. με κρυφό

κουμπί, συναγερμού, μπορεί να έχει αποτέλεσμα την ένοπλη εμπλοκή,

ενώ οι δράστες βρίσκονται εντός του χώρου των εγκαταστάσεων

φιλοξενίας.

5. 5) Κατά την διάρκεια της ένοπλης ληστείας παραμένουμε ψύχραιμοι,

αποφεύγουμε κινήσεις πανικού, ακολουθούμε τις οδηγίες των δραστών,

τους διευκολύνουμε να φύγουν σύντομα, δεν τους προκαλούμε

με την συμπεριφορά μας ακόμη και με κοίταγμα-κάρφωμα, στα μάτια.

Ακόμη και με τον πιστόλι, στον κρόταφο, που λένε, το μόνο, που κάνουμε,

είναι να διατηρήσουμε κατά το δυνατόν, ένα επίπεδο ψυχραιμίας

και να συλλέξουμε, όσο το δυνατόν, περισσότερες πληροφορίες,

ακόμη και ανθρωπομετρικές. (Συνεισφορά ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΚΗ και

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ. Kριτικοί αναγνώστες).

69


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Συστάσεις για Security Manager

1. Επικοινωνία με τους ανθρώπους που έχουν κλειστεί στον ακινητοποιημένο

ανελκυστήρα, παροχή συμπαράστασης και τόνωση του

ηθικού τους.

2. Κλήση τεχνικού.

3. Ειδοποίηση Πυροσβεστικής αν απαιτείται.

4. Βοήθεια των ατόμων, που είχαν κλειστεί, μόλις απεγκλωβιστούν.

5. Αποκατάσταση της λειτουργίας του ανελκυστήρα

6. Απομόνωση του ελαττωματικού ανελκυστήρα μέχρις της άφιξης τεχνικών,

της εταιρεία συντήρησης.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Πάρτε το κλειδί του ανελκυστήρα από την θέση του.

2. Εξακριβώστε που ακινητοποιήθηκε ο ανελκυστήρας/σε ποιό όροφο

3. Τηλεφωνήστε στους ανθρώπους, που έχουν εγκλωβιστεί, για συμπαράσταση,

λέγοντάς τους ότι έχουν ήδη αρχίσει ενέργειες να απεγκλωβιστούν.

Παραμείνετε σε επαφή μαζί τους όσο συνεχίζεται η

κατάσταση.

4. Κλείστε την παροχή ρεύματος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν

επηρεάζει τον φωτισμό στην καμπίνα του ανελκυστήρα.

5. Εάν η καμπίνα έχει ακινητοποιηθεί σε όροφο ανοίξτε την πόρτα του

ασανσέρ με το κλειδί στον όροφο από όπου είναι καλύτερη η πρόσβαση.

Εάν η καμπίνα είναι μεταξύ ορόφων και θεωρείται πολύ επικίνδυνο

να κατεβάστε την καμπίνα με τους επιβάτες χειροκίνητα,

καλέστε αμέσως τον τεχνικό.

6. Δείξτε ενδιαφέρον για την κατάσταση των εγκλωβισμένων, μόλις

βγουν.

7. Τοποθετήστε πινακίδες ότι ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί (OUT OF

ORDER).

8. Μετά τον απεγκλωβισμό των επιβατών, ελέγξτε την λειτουργία του

ανελκυστήρα με την καμπίνα άδεια.

9. Η λειτουργία του ανελκυστήρα, αποκαθίσταται, από την εταιρεία

συντήρησης.

10. Μετά το περιστατικό, γίνεται έγγραφη αναφορά, με παραλήπτες τον

Security Manager και τον Διευθυντή Operations.

70


4 ΑΡΠΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ - ΛΥΤΡΑ/ ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ

Συστάσεις για Security Manager

1. Διατήρηση ψυχραιμίας και σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ

2. Επαλήθευση λεπτομερειών για συμβάν και εμπλεκόμενους.

3. Από ποιόν η απειλή.

4. Αξιώσεις δραστών.

5. Να τονισθεί ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Ξενοδοχείου να λάβει

αποφάσεις

6. Ενημέρωση Δημόσιας Δύναμης.

7. Συμπαράσταση στους φίλους και συγγενείς, θυματοποιημένων.

8. Ελαχιστοποίηση ανάμιξης ΜΜΕ

9. Εξετάστε θέματα, ασφαλιστικής κάλυψης και φιλοξενίας των συγγενών

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Αναλαμβάνει ο Διαπραγματευτής της Αστυνομίας με την πρώτη τηλεφωνική

απαίτηση (Βασικό ερώτημα γιατί έγινε στόχος το συγκεκριμένο

Ξενοδοχείο;)

2. Σε άλλη περίπτωση, όταν έλθει το μήνυμα, καταγράφονται επακριβώς

οι λέξεις, η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφωνήματος. Σημειώστε

επίσης εάν το μήνυμα εκφέρεται με ανάγνωση κειμένου ή με ελεύθερο

λόγο και εάν έχει γίνει από τηλέφωνο για το κοινό.

3. Παρατείνετε τον χρόνο ομιλίας αυτού που τηλεφωνεί και σημειώστε

ότι ακριβώς αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την απειλή τοποθέτησης/

έκρηξης βόμβας.

4. Επιβεβαιώστε ότι η απειλή είναι αληθινή (π.χ. εάν έχει ληφθεί όμηρος

ή έχει συμβεί άλλο περιστατικό). Ειδοποιήστε αμέσως τον Security

Manager και την ΟΑΔΕΚΠ.

5. Ενημερώστε την ΟΑΔΕΚΠ του Ομίλου.

6. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

7. Υποστηρίξτε τις οικογένειες και τους φίλους όσων θυματοποιήθηκαν.

8. Σύνταξη «Πανοπτικού» από την ΟΑΔΕΚΠ, Αξιολόγηση και Αποτίμηση.

Ενδεχόμενη συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε αυτήν την διαδικασία

τακτικά (ανά εξάμηνο) ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα που τυχόν

71


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

χειρίζονται το τηλεφωνικό κέντρο είναι ενημερωμένα και μπορούν να εφαρμόσουν

τις διαδικασίες.

5 ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Συστάσεις για Security Manager

1. Άμεση περίθαλψη του πελάτη-φιλοξενούμενου. Περιορισμός της

διάδοσης της ασθένειας.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Καταγραφή συμπτωμάτων, τι λέει ο ασθενής, τι οι γύρω του, τι αντιλαμβανόμαστε

εμείς.

2. Ενημέρωση ιατρού και συγγενών

3. Ακολουθούνται οδηγίες ιατρού.

4. Καταγραφή εξόδων

5. Προετοιμασία για πιθανή μεταφορά πελατών σε άλλα δωμάτια ανάλογα

με τις οδηγίες του ιατρού

6. Eνημερώνεται η τοπική ΟΑΔΕΚΠ, ο Διευθυντής Operations και η

Ασφαλιστική Εταιρία, από τον Security Manager.

6 ΑΤΥΧΗΜΑ (βλ. και α.α. 38)

Συστάσεις για Security Manager

1. Παροχή ιατρικής βοήθειας.

2. Έλεγχος του χώρου, του ατυχήματος.

3. Παροχή βοήθειας, στους συγγενείς.

4. Βοήθεια στο να ειδοποιηθούν για το ατύχημα οι συγγενείς.

5. ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

6. Ενημέρωση των αρμοδίων, για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Ο Security Manager, μεταβαίνει στο σημείο του ατυχήματος ή επισκέπτεται

το τραυματισμένο άτομο

2. Ο πρώτος που θα αντιληφθεί το ατύχημα, πλησιάζει μετά προσοχής

και ακολούθως καλεί για πρώτες βοήθειες, ιατρό ή και το ΕΚΑΒ.

3. Οι σοβαροί τραυματισμοί πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην Κεντρική

Διοίκηση και ΟΑΔΕΚΠ. Εάν το ατύχημα ήταν μοιραίο «περνάμε

στο πλάνο» για το « θάνατο».

72


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ελέγξτε την κατάσταση στο σημείο του ατυχήματος.

Ειδοποιήστε τους τρίτους για τυχόν κινδύνους.

Αποκλείστε την πρόσβαση στον χώρο.

Τοποθετήστε παραβάν γύρω από τον χώρο ώστε να μην είναι εκτεθειμένος

στην κοινή θέα.

Επαληθεύστε τις λεπτομέρειες του ατυχήματος, από το άτομο που

τραυματίστηκε και από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Κρατήστε σημειώσεις με τα στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας

των μαρτύρων και περιληπτική αφήγηση των περιστατικών, χωρίς

εκφράσεις συναισθηματικές και χωρίς, προσωπικές κρίσεις.

Καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας, εκείνης της ώρας.

Βγάλτε φωτογραφίες του χώρου.

Φροντίστε την εξασφάλιση καλής περίθαλψης και φροντίδας του

παθόντος. Σε σοβαρά περιστατικά, ενημερώνονται συγγενείς αλλά

και φίλοι.

Ενημερώστε εγγράφως την Κεντρική Διοίκηση και την Ασφαλιστική

Εταιρία και φροντίζονται οι σχετικές καταχωρήσεις.

Κρατήστε σε αρχείο όλα τα έγγραφα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του

νόμου και διορθώστε το αίτιο του ατυχήματος ή το λάθος, σε συνεργασία

με την τεχνική υπηρεσία

7 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

Συστάσεις για Security Manager

1. Ελαχιστοποίηση ενόχλησης ή ανάμιξης άλλων πελατών, από περιέργεια.

2. Αποκλεισμός του σημείου ώστε να διατηρηθεί ανέπαφος ο χώρος του

συμβάντος. Επεκτείνονται και τα όρια αποκλεισμού, της σκηνής και

χειρίζεται την υπόθεση, σαν να πρόκειται για έγκλημα ώστε να βοηθηθεί

η έρευνα της αστυνομίας. Μέλος του προσωπικού ασφαλείας

ή υπάλληλος, τοποθετείται ως «φρουρός» περίμετρος αποκλεισμού.

Θα εισέλθουν μόνο οι ειδικοί της Αστυνομίας.

3. Συμπαράσταση και διακριτικότητα προς τους ταραγμένους πελάτες,

συγγενείς ή προσωπικό.

4. Εξέταση του ενδεχόμενου να είναι απαραίτητη η ενημέρωση του

προσωπικού.

5. ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

73


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Κλήση Αστυνομίας και Σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ.

2. Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ Ομίλου.

3. Συμπαράσταση και βοήθεια στους ταραγμένους συγγενείς με οποιονδήποτε

τρόπο και σε ότι χρειαστούν αλλά και συμπαράσταση στοι

προσωπικό.

4. Συνδρομή στις Αρχές και διακριτική μεταφορά νεκρού.

5. Μη αποδοχή ευθύνης.

6. Σύνταξη ενημερωτικής έκθεσης και κοινοποίησή της στην Ασφαλιστική

Εταιρία.

8 ΒΙΑΣΜΟΣ

Συστάσεις για Security Manager

1. Συμπαράσταση σε θύμα και συγγενείς.

2. Διατήρηση ανέπαφου του τόπου συμβάντος.

3. Κλήση Αστυνομίας διότι η πράξη διώκεται αυτεπάγγελτα.

4. Αποτροπή ανάμιξης περιέργων.

5. Τήρηση εμπιστευτικότητας, για μη διαρροή προς ΜΜΕ

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Παροχή ανέσεων στο θύμα. Συνεχής Συμπαράσταση από άτομο ιδίου

φύλου, συγγενούς, φιλικού προσώπου, νοσηλεύτριας, προσωπικού

ασφαλείας.

2. Άμεση κλήση, ιατρού, Αστυνομίας και σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ, σε σύνοδο.

3. Διευκολύνσεις σε συγγενείς και στενούς φίλους.

4. Διερεύνηση για ενδεχόμενη ευθύνη Ξενοδοχειακής Μονάδας, π.χ. μη

επαρκής φωτισμός, στους χώρους.

5. Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ Ομίλου και Ασφαλιστικής Εταιρίας.

74


9 ΒΟΗΘΕΙΑ (ΚΛΗΣΗ ΜΕ «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΠΑΝΙΚΟΥ»)

Συστάσεις για Security Manager

1. Άμεση ανταπόκριση, στην κατάσταση.

2. Παροχή ιατρικής βοήθειας.

3. Έλεγχος του χώρου.

4. Μη αποδοχή ευθύνης

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Πλησίασμα μετά προσοχής, τουλάχιστον από δύο και αυτοψία, φωτογράφιση

και έλεγχο χώρου, από όπου, η κλήση για βοήθεια.

2. Εάν υπάρχει τραυματισμός προσώπου τότε εφαρμόζεται η αντίστοιχη

ειδική διαδικασία (βλ. παρακάτω «Τραυματισμός»).

3. Προειδοποιήσεις προς προσωπικό και τρίτους, για τυχόν κινδύνους

και αποκλεισμός συγκεκριμένου, χώρου.

4. Εξακρίβωση αιτίων και διορθωτικές παρεμβάσεις.

5. Τήρηση πλήρους αρχείου, για ΟΑΔΕΚΠ και Ασφαλιστική Εταιρεία.

10 «BOILER». ΔΙΑΚΟΠΗ.

Συστάσεις για Security Manager

1. Να διατηρηθεί με βοηθητικά μέσα εκτάκτου ανάγκης η θέρμανση και

το ζεστό νερό για τους πελάτες, στους χώρους εστίασης και παρασκευής

τροφίμων και στους κοινόχρηστους χώρους.

2. Να δημιουργηθούν θερμαινόμενοι χώροι συγκέντρωσης, όπου να

παρακινούνται οι πελάτες να παραμένουν για να είναι ζεστοί.

3. Να γίνουν επισκευές, στο σύστημα.

4. Να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος, στους πελάτες.

5. Να εξεταστεί η περίπτωση μεταφοράς των πελατών σε γειτονικό

ξενοδοχείο ή σε ξενοδοχείο του Ομίλου.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Να ελεγχθεί η επάρκεια καύσιμου και να κληθούν οι αρμόδιοι τεχνικοί,

για άμεση αποκατάσταση.

2. Να ενημερωθούν όλοι οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των νέων

αφίξεων για το πρόβλημα.

3. Συχνότητα ενημερώσεων πελατών, μέχρι την ομαλοποίηση.

4. Έγγραφη ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ Μονάδας και Ομίλου.

75


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

11 ΒΟΜΒΑ ΑΠΕΙΛΗ (ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ).

Βλ. επίσης α.α.44, παρακάτω.

Συστάσεις για Security Manager

1. Επισήμανση για τυχόν σημάδια σαν λαδιές, στο περιτύλιγμα του

πακέτου-φακέλου.

2. Το πακέτο – φάκελος μπορεί να έχει μυρωδιά ζαχαρωτού (marzipan/

ζάχαρη, μέλι και αμύγδαλο) ή μηχανικού λαδιού ή γράσου.

3. Εμφανή καλώδια ή αλουμινόχαρτο, ιδίως εάν το πακέτο έχει «στραπατσαριστεί»,

στη μεταφορά.

4. Ο φάκελος /πακέτο, μπορεί να έχουν υπερβολικό βάρος ή να είναι

ανισοβαρή και υπερβολικά τυλιγμένα.

5. Στο γράμμα/πακέτο μπορεί να αναγράφεται θέση παραλήπτη και

όχι πρόσωπο, να υπάρχουν ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη και

γραμματόσημα σε σχέση με τόπο αποστολής και μέγεθος και το βάρος

του.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον είναι εφικτό η αλληλογραφία που παραδίδεται μέσα στο

κτίριο της ξενοδοχειακής μονάδας. Αν έλθει με εταιρεία courier και υπάρχουν

ύποπτες ενδείξεις, τότε -> άρνηση παραλαβής. Όλα τα παραλαμβανόμενα να

περνούν από μηχάνημα X-RAY του ξενοδοχείου και θα πρέπει να ελέγχονται

και να ταχτοποιούνται, στο πιο κοντινό στην είσοδο, σημείο. Ως προφύλαξη,

αλληλογραφία, που δεν έχει ελεγχθεί, δεν θα πρέπει να μπαίνει στο κτίριο.

Εάν νομίζετε ότι έχετε στα χέρια σας ένα ύποπτο πακέτο:

1. Βάλτε το σε μια επίπεδη επιφάνεια και μηνεπιχειρήσετε να το ερευνήσετε,

να το καλύψετε ή να το ρίξετε σε νερό.

2. Εκκενώστε, τον τριγύρω χώρο.

3. Ειδοποιήστε τον Security Manager, που θα κάνει και όλες τις ενημερώσεις.

4. Παραμείνετε σε μια ασφαλή απόσταση (τουλάχιστον 100 μέτρα) για

να συνδράμετε την Αστυνομία.

Προτείνεται το ανά εξάμηνο «γυμνάσιο» (εξάσκηση) για την τήρηση της διαδικασίας,

από το προσωπικό, που χειρίζεται την αλληλογραφία.

76


12 ΒΟΜΒΑ ΕΥΡΕΣΗ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ-ΟΠΛΩΝ ή ΥΠΟΠΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ», ΣΤΟ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ή ΣΤΟ

ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ή ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ.

(βλ. επίσης ανωτέρω με α.α. 11 και τέλος με α.α.44)

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές.

1. Άμεση ειδοποίηση Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π και Αρμοδίων Αρχών.

2. Απομάκρυνση από τη συσκευή.

3. Αποφυγή μετακίνησης μεταλλικών υλικών κοντά από την ύποπτη

συσκευή ή αντικείμενο.

4. Αποφυγή καπνίσματος κοντά στη συσκευή ή το αντικείμενο.

5. Ύποπτα αντικείμενα και συσκευές, δεν αγγίζονται, κουνιούνται, μετακινούνται.

Δεν κόβονται, τραβιούνται, αγγίζονται καλώδια που

προεξέχουν, διακόπτες και σφραγίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ 5 «C»:

1. Επιβεβαίωση οπτικά και με κοινή λογική. (Confirm).

2. Ειδοποίηση Αρχών. (Call).

3. «Εκκαθάριση» (Clear-απομάκρυνση προσώπων).

4. Αποκλεισμός με ταινία ή κορδόνι, να μην πλησιάσει κάποιο πρόσωπο

και εκτεθεί σε κίνδυνο ή να «διαταράξει», τη σκηνή. (Cordon).

5. Έλεγχος, (Control), της κατάστασης μέχρις άφιξης, του Τμήματος

εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και ειδικών από άλλες Αρχές.

Λεπτομερής αναφορά και σύνταξη «Πανοπτικού», προς ΟΑΔΕΚΠ, Μονάδας και

Ομίλου, για τις δικές τους παραπέρα, ενέργειες.

13 ΒΟΜΒΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / ΕΚΡΗΞΗΣ

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

ΕΝΕΡΓΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

77


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

14 ΓΚΑΖΙ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ)

Συστάσεις για Security Manager

1. Εντοπισμός της βλάβης και κλήση τεχνικών.

2. Διατήρηση με έκτακτα μέσα, της θέρμανσης και της παροχής ζεστού

νερού για τους πελάτες, στους επισιτιστικούς χώρους και τις κουζίνες,

στους κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.

3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της μεταφοράς τους σε γειτονικό ξενοδοχείο

ή άλλη Μονάδα του Ομίλου.

4. Λαμβάνονται μέτρα αποτροπής επικίνδυνων καταστάσεων, όπως η

φωτιά ή η έκρηξη.

5. Εάν υπάρχει μυρωδιά γκαζιού, να σβήσουν όλα τα γυμνά φώτα. Να

μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικός εξοπλισμός στην περιοχή, διότι οι

διακόπτες φώτων και οι ασφάλειες προκαλούν σπινθήρα.

6. Καλείται η Πυροσβεστική και συνεργείο του παρόχου.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Καλείται η αρμόδια υπηρεσία του Παρόχου και ενημερώνεται η ΟΑ-

ΔΕΚΠ.

2. Ενημερώνονται οι πελάτες και οι νέες αφίξεις για την φύση του προβλήματος

3. Αυξάνεται η επικοινωνία με τους πελάτες ώστε να είναι βέβαιοι ότι

σύντομα θα επέλθει αποκατάσταση, χωρίς παραπέρα συνέπειες.

4. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εκκένωσης σε συμφωνημένα σημεία εάν η

βλάβη πιθανολογείται ότι θα διαρκέσει πολύ.

5. Τηρούνται πρακτικά από ΟΑΔΕΚΠ μονάδας και Ομίλου, για τυχόν

παραπέρα ενέργειες.

15 ΓΚΑΖΙ (ΔΙΑΡΡΟΗ)

Συστάσεις για Security Manager

1. Κινητοποίηση ομάδων ετοιμότητας.

2. Προστασία Ζωής.

3. Κλείσιμο της ροής του γκαζιού.

4. Αποτροπή φωτιάς.

5. Αποτροπή πρόσθετων κινδύνων

78


Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Σβήσιμο φωτισμού από χώρους διαρροής και απαγόρευση χρήσης

ηλεκτρικού εξοπλισμού και απαγόρευση καπνίσματος, στους χώρους

2. Κλείνονται οι κεντρικές παροχές, γκαζιού.

3. Σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ, ειδοποίηση υπηρεσίας βλαβών του παρόχου

αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

4. Ενημέρωση πελατών και νέων αφίξεων αλλά και ενημέρωση για τις

απαγορεύσεις.

5. Συνεχής επικοινωνία και καθησυχασμός πελατών.

6. Σε περίπτωση σοβαρότητας της κατάστασης ή φωτιάς, επιβάλλεται

εκκένωση, προς καθορισμένους χώρους όπου θα υπάρχει ομάδα

υποδοχής, ομάδα ασφαλείας, ομάδα πρώτων βοηθειών και ομάδα

διοικητικής μέριμνας. Θα διενεργηθεί προσκλητήριο.

7. Εκτίμηση χρόνου που θα επηρεαστεί το Ξενοδοχείο και λάβετε τα κατάλληλα

μέτρα για την εξυπηρέτηση και την φιλοξενία των πελατών

και Επανασύνδεση,

16 ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ή ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ

Συστάσεις για Security Manager.

1. Ενημέρωση για τον λόγο της συγκεκριμένης δράσης.

2. Λήψη μέτρων ασφαλείας περιμετρικά, γύρω από το Ξενοδοχείο και σε

όλα τα σημεία πρόσβασης.

3. Ελαχιστοποίηση της ενόχλησης των πελατών.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ και Ενημέρωση Ομίλου.

2. Εάν πρόκειται για ομαδική διαμαρτυρία, αποφύγετε την αντιπαράθεση

και επικοινωνήστε με τον οργανωτή ή τον επικεφαλής της διαμαρτυρίας

(εάν είναι ασφαλές να το κάνετε).

3. Ενημερώνονται οι Αρχές.

4. Εάν η ομάδα που διαμαρτύρεται επιχειρήσει να εισβάλλει στο Ξενοδοχείο

βασιστείτε στην Αστυνομία για να τους εμποδίσει.

5. Γενικά κλειδώστε διαβαθμισμένο και εμπιστευτικό υλικό.

6. Κλείστε εξωτερικά παράθυρα και κουρτίνες και εξωτερικών θυρών.

7. Εγκαταλείψτε χώρους μέσα αλλά πλησίον της εξωτερικής περιμέτρου.

79


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

8.

9.

10.

Όλο το προσωπικό υπακούει στις εντολές, που δίδονται από ΟΑΔΕΚΠ

και Τμήμα Ασφαλείας.

Προσφορά, νερού, αναψυκτικών κ.λπ. στο προσωπικό της Δημόσιας

Δύναμη.

Αναμονή για περαιτέρω Οδηγίες, δια μέσου Διευθυντή Ασφαλείας και

Προσωπικού του.

17 ΕΚΡΗΞΗ ή ΦΩΤΙΑ

Συστάσεις για Security Manager

1. Ενεργοποίηση του συναγερμού για φωτιά. Ειδοποίηση Πυροσβεστικής,

ΕΚΑΒ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και εφοδιασμός τους με αντίγραφα των

Σχεδίων (κατόψεις και λοιπές πληροφορίες) της Μονάδας. (Με ίδια

μέσα στα πλοία, με βάση τους κανονισμούς)

2. Εκκένωση της Μονάδας. Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο, προς τους

χώρους συγκέντρωσης, όπου η ομάδα ασφαλείας, θα κάνει προσκλητήριο.

3. Προστασία και ασφάλεια των αρχείων και όπου είναι δυνατόν της

περιουσίας της εταιρίας. Μην βάλετε σε κίνδυνο ζωές για να το επιτύχετε

αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι απαραίτητο το νυχτερινό προσωπικό να είναι πολύ καλά

και αποτελεσματικά εκπαιδευμένο στις διαδικασίες Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς

και Εκκένωσης. Επίσης οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι θα πρέπει να έχουν

γνώση των διαδικασιών αντιμετώπισης φωτιάς.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ.

2. Ενεργοποίηση ομάδων εργαζομένων.

3. Υπόδειξη της εστίας.

4. Κλειδώνονται σε χρηματικιβώτια, το εμπιστευτικό υλικό.

5. Καταπολέμηση της φωτιάς.

6. Μετακίνηση εύφλεκτων υλικών.

7. Κλείνονται αλλά δεν κλειδώνονται παράθυρα και πόρτες.

8. Εκκένωση, βάσει του σχεδίου και με καθοδήγηση, του προσωπικού

ασφαλείας.

9. Υπακοή, σε καθοδηγήσεις και προειδοποιήσεις, του προσωπικού

ασφαλείας.

10. Συνεχής επαφή με τις Υπηρεσίες Επείγουσας Ανάγκης.

11. Παρέχετε πληροφόρηση στους πελάτες.

80


12. Καταγραφή εξόδων και αποκαταστάσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση όλου του

προσωπικού για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, μαζί με τις τακτικές ασκήσεις

εκκένωσης και προσομοίωσης.

18 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ /ΔΡΑΣΗ

Καμουφλάζ ελεύθερου σκοπευτή = με το Καμουφλάζ στην κοινωνία. Για παράδειγμα,

ο τρόπος με τον οποίο το μάρκετινγκ επηρεάζει τους καταναλωτές.

(Σάιμον Μένερ «Business Insider»-iefimerida).

Παλιό κοζάκικο γνωμικό. «Μη φοβάσαι τον εχθρό που βλέπεις».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο ρόλος ενός ελευθέρου σκοπευτή στο πεδίο της μάχης είναι η

εξόντωση σημαντικών στόχων σε μακρινή απόσταση με ελάχιστη δαπάνη

πυρομαχικών. Αποσκοπεί στην ψυχολογική καταρράκωση. Στόχοι του σημαντικό

πρόσωπο, όχημα, αεροσκάφος. Με ελάχιστη κατανάλωση. Δηλαδή ένα

φυσίγγιο από απόσταση 1.000 μέτρα και πάνω.

Στα καθήκοντα του και η συλλογή πάσης φύσεως πληροφοριών για τον

εχθρό και συνακόλουθη αναφορά. ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ «ΣΚΟΠΕΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

(Sharpshooter) της Αστυνομίας αλλά και από τον «ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗ»

(Designated Marksman), (Ορολογία ΝΑΤΟ).

Οι ελεύθεροι σκοπευτές, μεγάλη έμφαση στην παραλλαγή (καμουφλάζ) και

στην απόκρυψη. Δρουν αυτόνομα, για μεσαίο και μεγάλο βεληνεκές. Οι άλλοι

δεν χρησιμοποιούν παραλλαγή (καμουφλάζ), δρουν ως μέλη ομάδας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ

Ελεύθεροι σκοπευτές αστυνομίας και στρατού διαφέρουν. Της αστυνομίας <

30 μέτρα.Του στρατού > Ι,5 χιλιόμετρο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

1. Κάθε ελεύθερος σκοπευτής, συνεργάζεται με εντοπιστή στόχου.

2. Το τηλεμετρικό λέϊζερ προδίδει θέση σκοπευτή.

3. Ιδιαίτερη προσοχή, από τους περιπολούντες σε μακρά ακτίνα, όψεως

και ανίχνευσης.

81


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

19 ΕΝΟΠΛΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ή ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ», ΣΤΟ

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ή ΣΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ή ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ

ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ

Τρόποι Ενέργειας

1. Παρείσδυση από περιοχή κανονικής χρήσης.

2. Υποκρινόμενοι Επίσημα Πρόσωπα.

3. Προσέγγιση με πλοιάριο και «εισβολή από τη θάλασσα».

4. Πρόσβαση, ως μέλη συνεργείου.

5. Κάθοδος από ελικόπτερο.

6. Βιαίως καταδρομικά, από εγγύς χώρο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

1. Δεν προβάλλεται αντίσταση στους ένοπλους εισβολείς.

2. Δεν προβάλλεται αντίδραση σε επιθετικότητα.

3. Μη εμπλοκή του προσωπικού σε διαπραγματεύσεις.

4. Αποφυγή πανικού και ηρεμία.

5. Διακριτική επισήμανση των εξής: Πόσοι είναι, φυλή ή υπηκοότητα,

πώς είναι οπλισμένοι, ποιος ο επικεφαλής.

6. Αναφορές στις Αρμόδιες Αρχές και στην Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π.

7. Σύνταξη έκθεσης/αναφοράς.

Σχετικά με τη «μαρίνα» επειδή δέχεται σκάφη, που εκτελούν διεθνείς πλόες,

επιβάλλεται όπως, το αρμόδιο προσωπικό ασφαλείας να έχει εκπαιδευτεί σε

όσα προβλέπονται από τον ISPS code. To ίδιο και οι έχοντες καθήκοντα στο

υδατοδρόμιο, σε συνδυασμό με τα όσα προβλέπονται για την αεροπορική

ασφάλεια, στον Εθνκό Κανονισμό Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ).

Το τελευταίο και για το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας, σε Ελικοδρόμια

και εγκαταστάσεις αεροστάτων.

20 ΕΝΟΠΛΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ «ΣΥΛΛΗΨΗ» ΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

1.

2.

3.

4.

Σύγκλιση ΟΑΔΕΚΠ, Μονάδα και Ομίλου.

Αποφυγή Πανικού.

Αποφυγή Αντίστασης.

Μη τραβάτε την προσοχή.

82


5.

6.

7.

8.

Λογική συνεργασία αν σας ζητηθεί, από ενόπλους.

Παρατήρηση λεπτομερειών, αφανώς.

Ενίσχυση σθένους, με τη γνώση ότι, γίνονται διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη έκθεσης/αναφοράς

21 ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ή ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Συστάσεις για Security Manager

1. Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ και ΚΕΕΛΠΝΟ.

2. Ελαχιστοποίηση της διάδοσης της νόσου στο ξενοδοχείο.

3. Εξασφάλιση της πλήρους συνεργασίας των τοπικών αρχών.

4. Ελαχιστοποίηση της πρόκλησης δυσχέρειας και ανησυχίας στους

υπόλοιπους πελάτες.

5. Ελαχιστοποίηση ή έλεγχος του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Καλέστε τον γιατρό της Ξενοδοχειακής Μονάδας και συμβουλευτείτε

τον για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Ρωτήστε τον ειδικά για τον προσδιορισμό

της αιτίας ή της πηγής της μόλυνσης.

2. Ειδοποιήσετε τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου.

3. Απομονώστε την αιτία ή την πηγή της μόλυνσης το συντομότερο.

4. Διευκρινίστε με την βοήθεια του γιατρού του Ξενοδοχείου ποιές είναι

οι απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών και λάβετε τα κατάλληλα

μέτρα. Να είστε σε ετοιμότητα για αυτοψία σε σχέση με τα τρόφιμα

και το νερό ακόμα και για επιβολή καραντίνας.

5. Φυλάξτε ασφαλώς τα προσωπικά αντικείμενα όσων εμπλέκονται.

6. Ενημερώστε πλήρως το προσωπικό ώστε να ελαχιστοποιήστε τον

κίνδυνο της έκθεσης στην νόσο. Τονίστε την επιβεβλημένη ανάγκη

να τηρηθεί απόλυτη διακριτικότητα.

7. Βοηθήστε και συμπαρασταθείτε στους συγγενείς, φίλους και άλλους

τυχόν εμπλεκομένους.

8. ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.

9. Ενημερώστε εγγράφως την ΟΑΔΕΚΠ και την Ασφαλιστική Εταιρία.

83


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

22 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (ΔΙΑΚΟΠΗ)

Συστάσεις για Security Manager

1. Ενεργοποίηση γεννητριών και διαρκής έλεγχός τους (τεχνικός). Αύξηση

περιπολιών των υπαλλήλων ασφαλείας και Ειδοποίηση Παρόχου

Ηλεκτρικής Ενέργειας/Υπευθύνου φωτοβολταϊκού πάρκου, φωτοβολταϊκών

συστημάτων και μετατροπέων.

2. Διατήρηση φωταγώγησης του ξενοδοχείου, με εφεδρικά μέσα και να

δοθεί μεγάλη προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς.

3. Χορήγηση ειδικών φακών, με χρέωση.

4. Επισκευή βλάβης.

5. Ελαχιστοποίηση αρνητικού αντίκτυπου, στους πελάτες

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Έλεγχος διακοπτών ασφαλειών.

2. Ενημέρωση υπευθύνου φωτοβολταϊκών συστημάτων και μετατροπέων.

3. Κλήση ηλεκτρολόγου, για άμεση αντιμετώπιση της βλάβης (εάν προκληθεί

σοβαρή ενόχληση στους πελάτες ή υπάρχουν οικονομικά

ζητήματα, καλείται και ο Διευθυντής του Ξενοδοχείου).

4. Ενημέρωσηι πελατών και νέων αφίξεων, για την φύση του προβλήματος.

5. Έλεγχος για το αν υπάρχουν πελάτες ή εργαζόμενοι εγκλωβισμένοι

στα ασανσέρ (διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρων) και σε θετική περίπτωση,

υποστήριξή τους, από το προσωπικό ασφαλείας.

6. Επαφή με τους πελάτες, που έχουν κινητικά ή άλλα προβλήματα

υγείας.

7. Αύξηση επικοινωνίας με τους πελάτες ώστε οι τελευταίοι, να είναι

σίγουροι ότι τα στελέχη είναι παρόντα και κάνουν κάθε δυνατή ενέργεια

για σύντομη, αποκατάσταση.

8. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαιτείται εκκένωση του Ξενοδοχείου

λόγω της μακράς διάρκειας της βλάβης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή στις μπαταρίες των φώτων ασφαλείας, των συναγερμών

και του συστήματος πυρανίχνευσης –πυρόσβεσης.

84


23 ΘΑΝΑΤΟΣ

Συστάσεις για Security Manager

1. Διασφάλιση ανέπαφου του χώρου του συμβάντος (και με χρήση παραβάν)

και άμεση κλήση Αστυνομίας με ταυτόχρονη ενημέρωση μελών

ΟΑΔΕΚΠ Μονάδας και Ομίλου.

2. Ζωηρή ένδειξη ενσυναίσθησης, σε ταραγμένους συγγενείς, φίλους,

για τον πόνο τους.

3. Αποφυγή φημών και ενόχλησης, των άλλων πελατών

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Κλήση ιατρού μαζί με την Αστυνομία.

2. Διάθεση προσωπικού ασφαλείας και μέσων.

3. Συμπαράσταση και τυχόν φροντίδα, σε συγγενείς και φίλους ή στο

προσωπικό που πρώτο ήλθε σε επαφή, με το συμβάν.

4. Μεγάλη Διακριτικότητα στην εκφορά του νεκρού.

5. Μη αποδοχή ευθύνης σε καμιά περίπτωση.

6. Τήρηση αρχείων και ημερολογίου και «Πανοπτικό», για ΟΑΔΕΚΠ και

την Ασφαλιστική Εταιρία.

24 ΚΛΟΠΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συστάσεις για Security Manager

1. Αυτοψία και συγκέντρωση στοιχείων.

2. Παροχή βοήθειας και ελαχιστοποίηση δυσχέρειας πελατών.

3. Ειδοποίηση αστυνομίας, για διακριτική έρευνα διότι η κλοπή είναι

αδίκημα αυτεπάγγελτο.

4. ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Ενημέρωση Γενικού Διευθυντή.

2. Ερωτήσεις στο προσωπικό εάν είχε αντιληφθεί κάτι ύποπτο.

3. Έλεγχος καταγραφικού υλικού, από κάμερες.

4. Αυτοψία από δύο στελέχη ασφαλείας με συνοδεία του πελάτη και

καταγραφή λεπτομερειών, που θα τεθούν στη διάθεση της Αστυνομίας.

5. Ενημέρωση Ιδιοκτήτη ή Ομίλου.

6. Μη αποδοχή ευθύνης.

85


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

7.

8.

Οι τυχόν αξιώσεις των πελατών, να υποβληθούν εγγράφως.

Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ και Ασφαλιστικής Εταιρίας.

25 ΛΗΣΤΕΙΑ ή ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ /ΟΜΗΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

26 ΚΡΙΣΙΓΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Τα άτομα, που θα απειλήσουν την ασφάλεια με δόλο, ενεργούν:

1. Αφανώς.

2. Με χρήση «καμουφλάζ».

3. Αιφνιδιασμό και βία.

4. Παραπλάνηση.

5. Εξουδετέρωση.

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές.

1. Επαγρύπνηση, για επισήμανση πρόδρομων σημείων. Μιας τέτοιας

ενέργειας, προηγούνται 25 ελιγμοί, που ένας καλά εκπαιδευμένος

φύλακας, είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να προλάβει να αναφέρει/

ενημερώσει σχετικά.(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄).

2. Αποφυγή πανικού και ηρεμία.

3. Άμεση κινητοποίηση Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π και ειδοποίηση Αρμοδίων Αρχών.

27 ΝΕΡΟ (ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ)

Συστάσεις για Security Manager

1. Προστασία Υγείας και Ζωής.

2. Ελαχιστοποίηση ενόχλησης των πελατών και αρνητικού αντίκτυπου

στην φιλοξενία.

3. Εάν πρόκειται για σοβαρή μόλυνση, κλήση των αρμοδίων αρχών και

υπηρεσιών

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Ενημέρωση μελών ΟΑΔΕΚΠ Μονάδας και μετά ΟΑΔΕΚΠ Ομίλου.

2. Ενημέρωση υγειονομικών αρχών και οργανισμού ύδρευσης.

86


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Παροχή ιατρικής βοήθειας.

Παρακολούθηση εξελίξεων, παραπόνων και τήρηση αρχείου, μαζί με

σύνταξη «πανοπτικού».

Απομόνωση πηγής ή δεξαμενών αποθήκευσης αν από εκεί, προέρχεται

το νερό και η μόλυνση εκδηλώθηκε έστω και με νέφωση, ζεστού

νερού (λετζιονέλα).

Έλεγχος όλων των μέσων αποθήκευσης (και δεξαμενών) για τυχόν

μόλυνση όπως και όλων των συσκευασιών με «παγάκια».

Ειδοποίηση πελατών για χρήση μόνο εμφιαλωμένου για προσωπική

χρήση.

Η Ξενοδοχειακή Μονάδα να φροντίσει για γρήγορες παραγγελίες

ποσοτήτων εμφιαλωμένου νερού, για ευχερή αντικατάσταση αναλωθέντων

ποσοτήτων και αποθήκευση του σε δροσερό μέρος.

Αποστειρωμένο νερό στις κουζίνες και έλεγχός του πριν τη χρήση.

Το πλύσιμο του ρουχισμού να αποστέλλεται εκτός Μονάδας Φιλοξενίας.

Συνεχή ενημέρωση πελατών, προκειμένου να κατανοήσουν ότι προστατεύοντα

αποτελεσματικά.

Μη αποδοχή ευθύνης.

‘Εάν η μόλυνση έχει επιβεβαιωθεί μόνο στο Ξενοδοχείο εξετάστε το

ενδεχόμενο να μεταφέρετε τους πελάτες σε άλλο ξενοδοχείο ύστερα

από ενημέρωση Ομίλου.

28 ΟΜΗΡΙΑ

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές.

Τα πρώτα λεπτά μέχρι να αναλάβει δράση η Δημόσια Δύναμη και ο Ειδικός

Διαπραγματευτής της Αστυνομίας, είναι πολύ κρίσιμα.

1. Ειδοποιείται ο Υπεύθυνος Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. και άμεσα η Αστυνομία.

2. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον υπεύθυνο για την επιχείρηση

αστυνομικό, τον ενημερώνει για την εξέλιξη του περιστατικού έως

ότου φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και μεταφέρει όλες τις οδηγίες

που λαμβάνει στην Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π., η οποία οφείλει να τις ακολουθήσει.

3. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Δημόσιες Αρχές.

4. Αρμόδιος υπεύθυνος από την Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π, ενημερώνει τους υπεύθυνους

- βάρδιας των τμημάτων να απομακρύνουν όλους τους πελάτες

και εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στο χώρο εκδήλωσης της

87


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

ομηρίας έτσι ώστε να αποτραπεί η εμπλοκή επιπλέον ανθρώπων. Η

συγκεκριμένη ενέργεια πρέπει να γίνει συγκροτημένα χωρίς να προκληθεί

πανικός. Διασφαλίζεται ότι όλοι οι πελάτες και το προσωπικό

μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους.

5. Ζητά από Ιατρικό Κέντρο, να θέσει σε επιφυλακή ασθενοφόρο, γιατρό

και νοσηλευτές.

6. Η Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. και το προσωπικό ασφαλείας φροντίζουν για την

ανεμπόδιστη προσέλευση αρμοδίων της Δημόσιας Δύναμης, στους

χώρους του ξενοδοχείου και τίθενται στη διάθεσή τους, μαζί με ότι

ειδικό προσωπικό και τεχνικά μπέσα ζητηθούν από τις Αρχές.

7. Έχει προκαθορισθεί ειδική ομάδα καθησυχασμού και ενημέρωσης

των πελατών. Το μέλος της Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π, υπεύθυνο για την επικοινωνία,

ενημερώνει τα ΜΜΕ σε περίπτωση, που ζητούν πληροφορίες για

το περιστατικό.

29 ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΥΧΗΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

1. Παράνομη είσοδος στη «μαρίνα» ή στη λιμενική εγκατάσταση και από

αυτή σε πλοίο.

2. Πρέπει να κρυφθούν και να επιβιβαστούν γρήγορα. Η αρχική τους

θέση, δείχνει και το σημείο πρόσβασης.

3. Χρήση πλαστών εγγράφων.

4. Είσοδος με ομάδα προσώπων, τουριστών, φιλάθλων, επιβατών.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Άμεση κινητοποίηση Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π και ειδοποίηση Αρμοδίων Αρχών,

άμεσα.

2. Διακριτική συμπεριφορά και αποφυγή σκαιής συμπεριφοράς, χειρονομιών,

ύβρεων.

3. Λαθρομετανάστης σε ήρεμη κατάσταση, καθυστερείται μέχρι της

άφιξης των αρμοδίων.

4. Απομάκρυνση εάν παρουσιάσουν επιθετική συμπεριφορά και αναμονή

των αρμοδίων.

5. Λεπτομερής αναφορά και σύνταξη «πανοπτικού».

88


30 ΠΙΣΙΝΑ/ΠΙΣΙΝΕΣ. ΕΓΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συστάσεις για Security Manager

1. Έξοδος όλων των ατόμων από την πισίνα

2. Άμεσο κλείσιμο της πισίνας

3. Έλεγχος της περιοχής, της πισίνας

4. Σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ και συνεργασία με Operations Manager

5. Αποκατάσταση της ασφάλειας της πισίνας

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Με ήρεμο και συγκρατημένο τρόπο ενημερώνονται τα άτομα μέσα

στην πισίνα ότι, πρέπει να εξέλθουν αμέσως.

2. Κλείνονται οι προσβάσεις προς πισίνα και τοποθετείται επιτηρητής,

φύλακας ασφαλείας.

3. Ειδοποιείται άμεσα το προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας της

πισίνας για τις δικές τους ενέργειες και με τον κατάλληλο εξοπλισμό

για απομάκρυνση και υγειονομική διαχείριση των αποβλήτων.

4. Βεβαίωση ότι, τα επίπεδα απολύμανσης διατηρούνται στα ανώτατα

όρια της προτεινόμενης δοσολογίας χρήσης απολυμαντικών.

5. Καθαρισμός πισίνας και φιλτράρισμα νερού στον προβλεπόμενο

αριθμό συνεχόμενων κύκλων και πραγματοποίηση χημικού «τεστ»

για βεβαίωση ότι, όλες οι παράμετροι είναι στα φυσιολογικά επίπεδα.

Αν τα αποτελέσματα του «τεστ» είναι φυσιολογικά τότε επαναλειτουργεί

η πισίνα και αίρονται τα περιοριστικά μέτρα.

6. Μετά το συμβάν, συμπληρώνεται το βιβλίο συμβάντων, συντάσσεται

πανοπτική αναφορά και αποστέλλεται στις ΟΑΔΕΚΠ, Μονάδας και

Ομίλου, για τις δικές τους, παραπέρα ενέργειες.

31 ΠΙΣΙΝΑ - ΠΙΣΙΝΕΣ - ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές.

1. Απομόνωση του χώρου όπου βρίσκεται το σπασμένο γυαλί.

2. Εκκένωση της πισίνας από όλα τα άτομα.

3. Άμεσο κλείσιμο της πισίνας.

4. Έλεγxoς περιοχής γύρω από πισίνα.

5. Αποκατάσταση της ασφάλειας, της πισίνας

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

Όπως προηγούμενο με α.α.30.

89


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

32 ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Συστάσεις για Security Manager.

1. Έλεγχος της διάχυσης του νερού (εάν είναι δυνατόν).

2. Απομόνωση των παροχών νερού και κλήση τεχνικού συνεργείου

αλλά και της Υπηρεσίας βλαβών, του Οργανισμού Ύδρευσης.

3. Ελαχιστοποίηση της δυσχέρειας στην λειτουργία του Ξενοδοχείου.

4. Καθαρισμός για άμεση επιστροφή στην κανονική ύδρευση και λειτουργία

του ξενοδοχείου.

5. Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ Μονάδας και Ομίλου αλλά και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Πρόνοια για πλημμύρα από φυσικά φαινόμενα ή υπερχείλιση ποταμού.

2. Σε θετική περίπτωση σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ Μονάδας και Ομίλου και

ενεργοποίηση, τόπων μεταφοράς πελατών μετά την ασφαλή εκκένωση.

Λήψη φωτογραφιών πλημυρισμένων χώρων..

3. Εάν έχει σπάσει σωλήνας κλείστε αμέσως την παροχή νερού από

την πλησιέστερη βάνα ή από την κεντρική παροχή και καλέστε τους

υδραυλικούς για επισκευή.

4. Εκτίμηση κίνδυνου διείσδυσης νερού σε ηλεκτρικές πρίζες και εξοπλισμό

και «απομόνωση» ηλεκτρικού ρεύματος, σε αυτούς τους χώρους.

5. Εάν πρόκειται για ισχυρή πλημμύρα καλέστε τα Επείγοντα Περιστατικά

(Πυροσβεστική) και εφοδιάστε τους με τα Σχέδια και τις κατόψεις

του Ξενοδοχείου.

6. Στήστε πρόχειρα «φράγματα» για να περιορίσετε την διάχυση του

νερού, π.χ. με πετσέτες ή σεντόνια τοποθετημένα μέσα σε δοχεία

απορριμμάτων.

7. Εάν το Ξενοδοχείο έχει επανειλημμένα υποστεί πλημμύρες ή έχει

ιστορικό υδραυλικών βλαβών, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες σακούλες

άμμου. Αυτές πρέπει να τοποθετούνται στρατηγικά σε πόρτες

εισόδου, καταπακτές υπογείων, ράμπες γκαράζ κ.λ.π.

8. Ελαχιστοποίηση ενόχλησης των πελατών και του αρνητικού αντίκτυπου.

9. Εκτιμήστε τον χρόνο που το κτίριο θα είναι εκτός λειτουργίας και

εάν απαιτείται κανονίστε εναλλακτικές λύσεις για την φιλοξενία των

πελατών.

10. Οργανώστε τον καθαρισμό.

90


11.

12.

13.

Μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες και το Ξενοδοχείο κρίνεται και πάλι

ασφαλές, ενημερώστε τους πελάτες.

Καταγράφονται, όλα τα σχετικά έξοδα.

Ενημερώνεται εγγράφως, η Ασφαλιστική Εταιρία.

33 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΑΠΡΟΚΛΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ή

και ΠΟΛΕΜΟΣ

Άμεσες Προτεραιότητες Security Manager

1. Αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής στις πρώτες δύο, εφαρμογή του

Σχεδίου «Κάδμος» για την περίπτωση πολέμου, αν η Μονάδα έχει χαρακτηρισθεί

«Ανεξάρτητο Ίδρυμα». Στην τελευταία περίπτωση, στενή

συνεργασία με την Αστυνομία.

2. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου για πελάτες και προσωπικό.

3. Πρόβλεψη αναγκών πελατών να επιμηκύνουν τον χρόνο παραμονής

τους ή να αναχωρήσουν εσπευσμένα.

4. Εξέταση ενδεχόμενου μεταφοράς των πελατών εξωτερικών δωματίων,

σε εσωτερικά. Απομάκρυνσή τους από χώρους μπροστά, από την

Μονάδα (περίπτωση ταραχών).

5. Επάρκεια τροφίμων, νερού, αναλώσιμων και υγειονομικού υλικού.

6. Ανάγκη δημιουργίας εσωτερικού ασφαλή κοινόχρηστου χώρου, για

ύπνο ή ανάπαυση.

7. Προετοιμασία αντιμετώπισης ελλείψεων προσωπικού.

8. Διερεύνηση αφύπνισης αλληλεγγύης και εθελοντισμού, μεταξύ παραμενόντων

φιλοξενουμένων.

9. Ενεργοποίηση των ΟΑΔΕΚΠ, για επικείμενες πολιτικές ταραχές /εξεγέρσεις

/πόλεμο αμέσως μόλις γίνουν αντιληπτά τα πρώτα προειδοποιητικά

σημάδια.

10. Διακριτικές συμβουλές στους πελάτες, με καθησυχασμό ανησυχιών,

να ετοιμάσουν μια μικρή τσάντα με είδη πρώτης ανάγκης και τιμαλφή

για την περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει άμεσα, ταχεία εκκένωση

του κτιρίου.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Σύγκληση και μελέτη της κατάστασης, από ΟΑΔΕΚΠ. Άμεση έναρξη

εργασιών, σύνταξη «πανοπτικού», ενεργοποίηση, ειδικών ερευνητών,

για τις πτυχές, του πανοπτικού. Ενεργοποίηση σχεδίων, στενή

συνεργασία με Πολιτική Προστασία και Αστυνομία ή και Λιμενική

Αστυνομία κατά περίπτωση.

91


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Κάνετε τους πελάτες να αντιληφθούν τις δυσκολίες χωρίς να τους

προκαλέσετε πανικό.

Προμήθειες τροφίμων, νερού, αναλώσιμων, πριν παρουσιαστούν

ελλείψεις.

Έλεγχοι προσβάσεων και ασφαλείας, περιπολίες ασφαλείας και ενεδρευτικές

περίπολοι.

Επικοινωνία με τις αρμόδιες πρεσβείες ή προξενεία για να ενημερωθείτε

για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Απομάκρυνση πολύτιμων αντικειμένων, από ισόγειους χώρους.

Δοκιμή στις εξόδους κινδύνου ότι είναι προσβάσιμες. και λειτουργικές.

Απομάκρυνση εύφλεκτων από εξωτερικούς χώρους.

Έλεγχος πληρότητας δεξαμενών νερού.

Εφαρμογή έκτακτων διαδικασιών χρέωσης και έκδοσης λογαριασμού

ανάλογα με τις συνθήκες. Ανταποκριθείτε στις ανάγκες των πελατών

επιδεικνύοντας κατανόηση λόγω της υφιστάμενης κατάστασης.

Εάν γίνει εισβολή στο Ξενοδοχείο, μεταφορά πελατών σε δωμάτια

μακριά από τη ζώνη ταραχών και συνεργασία με την Αστυνομία.

Περιποίηση των Αστυνομικών και διευκόλυνσή τους.

Ολοκλήρωση «πανοπτικού», υπολογισμός ζημιών και έγγραφα προς

Ασφαλιστικές Εταιρείες και συνεργαζόμενους Operators.

34 ΡΥΠΑΝΣΗ

Συστάσεις για Security Manager

Α. Αν η ΡΥΠΑΝΣΗ αφορά έγκληση για υπευθυνότητα της ΜΟΝΑΔΑΣ, άμεση

σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ και χειρισμό θέματος από το Νομικό Σύμβουλο, κατόπιν

«προκαταρκτικής εξέτασης».

Β. Σε κάθε άλλη περίπτωση: Επιβεβαίωση της ασφάλειας πελατών και

προσωπικού.

1.

2.

3.

4.

Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ και Αρχών.

Ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας με τις αρχές και υπηρεσίες

εκτάκτου ανάγκης, τους πελάτες και το προσωπικό ώστε να επιβεβαιωθεί

ότι όλοι κατανοούν την κατάσταση.

Προστασία των περιουσιακών στοιχείων (σε περίπτωση εκκένωσης)

Μη αποδοχή ευθύνης

92


Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Σύγκληση ΟΑΔΕΚΠ και Συνεργασία με Αρχές.

2. Ετοιμότητα των Ομάδων (βλ. Παράρτημα Χ), πιθανή εκκένωση, με

βάση το σχετικό Σχέδιο.

3. Σταματά η λειτουργία των μονάδων εξαερισμού και κλιματισμού του

Ξενοδοχείου.

4. Εάν απαιτείται να μετακινηθούν οι πελάτες μέσα στο ξενοδοχείο, θα

πρέπει να έχει τοποθετηθεί προσωπικό στις εξόδους κινδύνου πριν

από το σήμα συναγερμού για να κατευθύνει τους ανθρώπους.

5. Συνεχής ενημερότητα πελατών και προσωπικού.

6. Ετοιμότητα για εναλλακτική διαμονή.

7. Επαρκής ομάδα ασφαλείας, με κατάλληλο εξοπλισμό. θα παραμείνει

στη Μονάδα.

8. Συμπληρώνονται τα έγγραφα, που θα ζητηθούν από τις Αρχές. εκτός

εκείνων, που εμπλέκουν την εταιρία σε αποδοχή ευθύνης.

9. Ολοκλήρωση «πανοπτικού», υπολογισμός ζημιών και έγγραφα προς

Ασφαλιστικές Εταιρείες και συνεργαζόμενους Operators.

35 «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ», ΚΑΤΑ ΕΝΟΠΛΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΨΙΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

Αποφυγή προσήλωσης σε ασυνήθιστη δραστηριότητα, που αντιλαμβάνεστε.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Μην αντιδράτε σε νεοφερμένους, παράξενα ντυμένους.

Εάν υπάρξουν πυροβολισμοί ή ακουστεί διαταγή «ΟΛΟΙ ΚΑΤΩ», πάρτε

θέση πρηνηδόν, καλύψτε αφτιά, ανοίγεται ελαφρά το στόμα.

Αποφυγή μετακινήσεων και νευρικών κινήσεων, μέχρι να ακουστεί

δυνατά «Ο.Κ»

Παγώνετε στη θέση, αν ακουστεί «ακίνητος»

Αποφυγή φωτογραφιών με κινητά.

Μη κρύψετε ή υποθάλπετε ένοπλο.

Εάν γνωρίζετε θέση βομβών ή εξοπλισμού, ενημερώστε μέλος της

ομάδας επέμβασης.

Σύνταξη έκθεσης/αναφοράς. Ολοκλήρωση «πανοπτικού», υπολογισμός

ζημιών και έγγραφα προς Ασφαλιστικές Εταιρείες και συνεργαζόμενους

Operators.

93


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

36 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAKHΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Συστάσεις για Security Manager

1. Επαλήθευση των γεγονότων, (αποστολή επί τόπου φύλακα ασφαλείας)

και παροχή βοήθειας.

2. Ενημέρωση Αρχών, με διακριτικότητα

3. Διακριτικότητα και συμπαράσταση στην αντιμετώπιση των ταραγμένων

συγγενών

4. Ενέργειες αποφυγής, αρνητικής επιρροής στο ξενοδοχείο

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για να πληροφορηθείτε την αιτία

του έκτακτου περιστατικού, την έκταση της κατάστασης, την έκταση

τυχόν τραυματισμών και /ή θανάτων και ποιοί εμπλέκονται.

2. Ενημερώνεται η ΟΑΔΕΚΠ Μονάδας και Ομίλου.

3. Μη αποδοχή ευθύνης.

4. Οργάνωση χώρου, όπου να μπορούν οι συγγενείς και οι φίλοι των

θυμάτων, που διαμένουν στο ξενοδοχείο να δέχονται τις εκδηλώσεις

συμπαράστασης και να μεταφέρονται όλα τα σχετικά τηλεφωνήματα.

Ο χώρος αυτός πρέπει να βρίσκεται μακριά από τους κύριους κοινόχρηστους

χώρους του ξενοδοχείου για να εξασφαλίζεται η προστασία

της ιδιωτικότητας.

5. Εξασφάλιση προσωπικών αντικειμένων, με βάση υπογραμμένο τουλάχιστον,

από δύο μέλη προσωπικού ασφαλείας, με απογραφικό

έγγραφο, με θεωρημένες τις υπογραφές τους. Θα πρέπει να μεταφερθούν

από το δωμάτιο του πελάτη σε άλλο ασφαλή αποθηκευτικό

χώρο, μέχρι να παραδοθούν στους δικαιούχους.

6. Αναφέρετε κάθε πληροφορία στις αρχές, για παράδειγμα πληροφορίες

για θέματα υγείας από τους συγγενείς.

7. Μετά το περιστατικό Σύνταξη έκθεσης/αναφοράς. Ολοκλήρωση «πανοπτικού»,

υπολογισμός ζημιών και έγγραφα προς Προξενεία, Ασφαλιστικές

Εταιρείες και συνεργαζόμενους Operators.

94


37 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές.

1. Παρέχετε έκτακτες επικοινωνίες μέσω εφαρμογών νέων τεχνολογιών

ΤΕΠ (Τεχνολογίες Επικοινωνιών Πληροφορίων).

2. Καλός επικοινωνιακός χειρισμός θέματος, προς πελάτες.

3. Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ

4. Σύνταξη έκθεσης/αναφοράς. Ολοκλήρωση «πανοπτικού», υπολογισμός

ζημιών και έγγραφα προς Ασφαλιστικές Εταιρείες και συνεργαζόμενους

Operators.

Συνεισφορά ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ BRHISKUW/ Κριτικού Αναγνώστη).

«Τώρα στις μεγάλες μονάδες φιλοξενίας, χρησιμοποιείται ο εξοπλσμός RAC

και μάλιστα δύο συνδεμένα εκ παραλλήλου. Το ένα σύστημα διευκολύνει τα

πάντα στις Επικοινωνίες και Πληροφορίες και μόλις πληγεί καθ’ οιονδήποτε

τρόπο, στοιχεία και λειτορυργίες μεταβιβάζονται στο δεύτερο, που υποκαθιστά

το πρώτο στη λειτουργία του. Κινδυνεύουν μόνο από κακόβουλο

προγραμματιστή, που θα χρησιμοποιήσει ως «διάδρομο», το λεγόμενο «σκοτεινό

Internet», για την εισαγωγή ενός malware ή botnet (το τελευταίο από

το δεύτερο συνθετικό του Robot δηλαδή ιό, που θα εκτελέσει τις εντολές του

κακόβουλου. Ακόμη και αν πρόκειται για «προβολή κηρύγματος καθοδηγητή»,

προς κομάντο αυτοκτονίας).

Σήμερα όμως, φρονώ ότι, με τα εξελιγμένα κινητά τηλέφωνα, iPhones, iPads,

Tablets ακόμη palmtops, που λειτουργούν δια μέσου internet, είναι δύσκολο

να υπάρξει πρόβλημα απομόνωσης λόγω «απουσίας επικοινωνιών».

38 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ (Βλ. και υπ΄αριθ. 6 «Ατύχημα»,

προηγούμενα).

Συστάσεις για Security Manager

1. Φροντίδα του τραυματία και παροχή ιατρική βοήθειας.

2. Διόρθωση αιτίου του ατυχήματος και προειδοποίηση για τον κίνδυνο

των υπολοίπων πελατών.

3. Εάν το συμβάν είναι σοβαρό (πολλαπλά σοβαρά τραύματα) ενημέρωση

των αρμοδίων αρχών.

4. ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Κλήση ΕΚΑΒ

95


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

2.

3.

4.

5.

6.

Αυτοψία στον τόπο του ατυχήματος. Φωτογράφιση χώρου και λήψη

στοιχείων παθόντων και μαρτύρων. Έλεγχος, προειδοποιήσεις τρίτων

για τυχόν κίνδυνο, απομόνωση χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών.

Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ

Αδιάλειπτος έλεγχος για καλή περίθαλψη παθόντος/ντων και ειδοποίηση

συγγενών τους.

Εάν το ατύχημα είναι σοβαρό και συνεπάγεται απώλεια ζωής ή ακρωτηριασμό,

συγκαλείτε η ΟΑΕΔΚΠ και οι Αρχές.

Σύνταξη έκθεσης/αναφοράς. Ολοκλήρωση «πανοπτικού», υπολογισμός

ζημιών και έγγραφα προς Ασφαλιστικές Εταιρείες και συνεργαζόμενους

Operators. Παραπομπή αιτημάτων αξιώσεων, στη Νομική

Υπηρεσία.

39 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΒΛ. και α.α. 40)

Συστάσεις και Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Οι τρομοκράτες επιθυμούν τη δημοσιότητα, παρά το να προκαλέσουν

θύματα.(Βλ και στοχευμέο επίλογο Κας ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ).

Ο σχεδιασμός, μιας τρομοκρατικής ενέργειας, απαιτεί τη συλλογή πολλών πληροφοριών

προετοιμασίας. Το μυστικό της αντιμετώπισης είναι η αναγνώριση

των πρόδρομων σημείων. Του κάθε actus reus. Περισσότερα από 4-5 actus rea,

αποτελούν το mile stone της πορείας, προς την εκδήλωση της ενέργειας. Είναι

θέμα εκπαίδευσης. Και μάλιστα με τις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Με

τα στοιχεία αυτά το Good Office ή το Γραφείο Μελετών θα συντάξει έγγραφο,

που να πείθει τις Αρχές. Τους αντελιγμούς αυτούς, θα τους αντιληφθούν οι

παρακολουθητές της οργάνωσης, θα αναφέρουν και η οργάνωση θα τραπεί

προς ανυποψίαστο στόχο. Για τους ελιγμούς, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ.

40 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

(βλ. και προηγούμενο με α.α. 39 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI & VIIΙ).

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ.

Βλ. σχετ Κεφάλαια 3 και 6, ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄

96


41 ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

Συστάσεις για Security Manager

1. Καταγραφή λεπτομερειών για την ημερομηνία, την ώρα και τα είδη

που καταναλώθηκαν, από τους παθόντες.

2. Εξακρίβωση για το που αλλού κατανάλωσαν τροφές, οι πελάτες εκτός

Ξενοδοχείου/ χώρου φιλοξενίας.

3. Να εκτιμηθούν οι επιπλοκές και να καταστρωθεί ένα σχέδιο δράσης,

που θα υποβληθεί στις Αρχές.

4. Να απομονωθούν δείγματα των ύποπτων τροφών.

5. Να τηρηθεί διακριτικότητα.

6. Επιβεβαίωση ισχύος πιστοποιητικών ΕΦΕΤ, των χειριστών τροφίμων

καθώς και της τήρησης διαδικασιών, στην Παρασκευή φαγητών.

7. Ενημέρωση μελών ΟΑΔΕΚΠ

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Κλήση γιατρού.

2. Παρακολούθηση εξέλιξης, υποβολής παραπόνων.

3. Διατήρηση σε βαθιά κατάψυξη δείγματα από κάθε ύποπτη τροφή και

καταστροφή υπολοίπων.

4. Διαρκής ενημέρωση, για την πορεία της υγείας των παθόντων και την

καλή τους περίθαλψη.

5. Μη αποδοχή ευθύνης.

6. Ενημέρωση υγειονομικών αρχών (αν είναι απαραίτητο).

7. Εάν το Ξενοδοχείο έχει συμβληθεί με εταιρία πιστοποίησης ασφάλειας

τροφίμων, να ενημερωθούν για το περιστατικό και να ακολουθηθούν

οι οδηγίες τους Σύνταξη έκθεσης/αναφοράς.

8. Ολοκλήρωση «πανοπτικού», υπολογισμός ζημιών και έγγραφα προς

Ασφαλιστικές Εταιρείες και συνεργαζόμενους Operators.

42 ΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ (ΑΠΕΙΛΗ)

Συστάσεις για Security Manager

1. Να ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από αυτόν,

που τηλεφωνεί.

2. Να ασφαλιστούν οι επισιτιστικοί χώροι.

3. Να επιθεωρηθεί κάθε τροφή που παρασκευάζεται μέσα στο ξενοδοχείο.

97


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

4.

5.

Να γίνει επιθεώρηση στα αποθέματα και στις παραδόσεις τροφίμων.

Να ενημερωθούν οι ΟΑΔΕΚΠ Μονάδας και Ομίλου.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Οι Ενέργειες όπως στην τηλεφωνική απειλή για βόμβα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

VΙI.

2. Είναι χρήσιμο να γίνεται τακτική (6μηνη) εκπαίδευση σε αυτήν την διαδικασία

ώστε να γνωρίζουν να την εφαρμόσουν όλοι οι εργαζόμενοι

που απαντάνε στα τηλεφωνήματα.

3. Ενεργοποίηση Ειδικών Ερευνητών των « Good Office» και Γραφείου

Μελετών Επιχειρηματικών Πληροφοριών και Σχεδίων.

43 «HUMAN TRAFFICKING» ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ & ΣΕ

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ.

(Συνεισφορά ΘΩΜΑ ΦΛΩΡΟΥ/ Κριτικού Αναγνώστη).

«Human trafficking»

Πρόκειται για σοβαρότατο θέμα που συμβαίνει, σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα

μέρη αλλά και στην Τουριστική Βιομηχανία. Human trafficking είναι η χρήση

βίας, απάτης ή εξαναγκασμού ώστε ένα άτομο να:

1. Εκδοθεί γενετήσια, για αμοιβή

2. Εξαναγκαστεί σε εργασία

3. Να παρέχει διάφορες υπηρεσίες, χωρίς τη θέληση του στην Τουριστική

Βιομηχανία, πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η έκδοση, για

αμοιβή. Δεν σημαίνει ότι όλη η πορνεία είναι Human Sex Trafficking.

Τα άτομα που ασχολούνται με το sex trafficking εξαναγκάζουν παιδιά

ή ενήλικες μόνο με τη βία να κάνουν κάτι ενάντια στην θέληση τους.

1.

2.

3.

4.

1.

«Victim Profile»

Άνδρες, γυναίκες (ενήλικες ή παιδιά)

Ξένης εθνικότητας άτομο, σε σχέση με την χώρα που εντοπίζεται

Άτομα χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα

Άτομα που είναι απελπισμένα ή άστεγα.

«Trafficker Profile»

Άνδρας ή γυναίκα ή ομάδα.

98


2.

Δεν αναγνωρίζονται εύκολα καθώς έχουν και κοινωνική προσαρμοστικότητα

αλλά και εγκληματική ικανότητα. Μπορεί να είναι διαφορετικών

εθνικοτήτων ή και μέλη της οικογένειας του θύματος

Αναγνώριση πιθανού θύματος

1. Δεν έχει χρήματα ή ταυτότητα

2. Δεν έχει προσωπικά αντικείμενα

3. Δεν έχει γνώση που βρίσκεται

4. Δεν διαμένει στο Ξενοδοχείο

5. Έρχεται στο Ξενοδοχείο, «περίεργες ώρες»

6. Έχει σωματικά σημάδια, (εμφανή) βίας ή χρήσης ουσιών

7. Δεν γνωρίζει το πλήρες όνομα, αυτού που επισκέπτεται

8. Συνοδεύεται από άλλα άτομα, που δεν εισέρχονται στο Ξενοδοχείο.

Διαχείρηση Human Trafficking σε Resort από I.H.S&C (D)s

1. Εξασφάλιση της προστασίας, του θύματος

2. Διαχώριση, θύματος, από τον διακινητή

3. Αν υπάρχει κίνδυνος συνέχιση επιτήρησηςκαι κλήση για βοήθεια

4. Ζητάτε από το Κέντρο Επιτήρησης όπως οι κάμερες να καταγράψουν

το περιστατικό

5. Εξήγηση στο θύμα ότι η ασφάλεια της μονάδας φιλοξενίας δεν είναι

Αστυνομία.

6. Τήρηση όλων των αποδείξεων, που υπάρχουν, για το περιστατικό

7. Αν υπάρχει κίνδυνος για το θύμα καλείτε η Αστυνομία

8. Δεν γίνοται ερωτήσεις στο θύμα, μπροστά σε τρίτους.

9. Ψυχολογική στήριξη του θύματος.

44 ΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ (ΠΙΘΑΝΗ)

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές

1. Προστασία υγείας και ζωής, πελατών και εργαζομένων.

2. Επιβεβαίωση και αποδεικτικά στοιχεία της μόλυνσης.

3. Αποφυγή ενόχλησης πελατών και αρνητικού αντίκτυπου.

4. Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

5. Καταγραφή αρχικών λεπτομερειών.

6. Ενημέρωση ΟΑΔΕΚΠ.

7. Εκτίμηση πιθανής βλάβης ανθρώπων και φήμης και εκτίμηση διάρκειας.

99


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

8.

9.

10.

Να ληφθούν δείγματα τροφών.

Να απομονωθεί πιθανώς μολυσμένη τροφή.

Σύνταξη «πανοπτικού» ενημέρωση Δ.Σ. και Ασφαλιστικής Εταιρίας.

45 ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ.

(βλ. και α.α.12)

Συστάσεις για Security Manager και καλύτερες πρακτικές

1. Αναζητάται ο ιδιοκτήτης. Εάν δεν βρεθεί, ειδοποιείται άμεσα η

Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π.

2. Απομακρύνονται χρήστες των χώρων και προσωπικό, με ευλογοφανή,

δικαιολογία, σε ασφαλή απόσταση, 200 μέτρων.

3. Το αντικείμενο, δεν μετακινείται, δεν αγγίζεται καν. Θα θυμόμαστε το

«ότι βλέπεις σε βλέπει». Ζημιές θα προκληθούν από τα αντικείμενα,

που θα παρασυρθούν από το εκρηκτικό κύμα.

4. Αποφεύγεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ακόμη και τηλεκοντρόλ

ξεκλειδώματος αυτοκινήτου.

5. Η Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π, εκτιμά εάν θα κληθεί η αστυνομία.

Οι προτεραιότητες, του Security Manager, είναι

1. Ασφάλεια ανθρώπινης ζωής και υγείας.

2. Εκκένωση του γύρω χώρου.

3. Ελαχιστοποίηση του πανικού.

4. Ειδοποίηση της αστυνομίας.

5. Εξέταση του ενδεχόμενου πλήρους εκκένωσης βάσει των οδηγιών

της αστυνομίας.

6. Προστασία της περιουσίας των πελατών και του Ξενοδοχείου.

7. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣ-

ΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Εάν βρίσκεται

Μικρό πακέτο, χαρτοφύλακα ή τσάντα 150 μέτρων

Ο κόσμος πρέπει να απομακρυνθεί

σε απόσταση

Αυτοκίνητο ή μικρό όχημα

«Λεωφορειάκι», τρέιλερ ή πούλμαν

300 μέτρων

400+ μέτρων

100


Επίσης σημειώστε ότι κινητά τηλέφωνα, επικοινωνιακός εξοπλισμός όπως

ασύρματοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση, από την

ύποπτη συσκευή.

Προτεινόμενες Καλύτερες Πρακτικές

1. Εκτιμήστε τον βαθμό επικινδυνότητας με βάση τις πληροφορίες που

συγκεντρώσατε – Αποφύγετε κάθε επαφή με την συσκευή.

2. Ύποπτα αντικείμενα και συσκευές, δεν αγγίζονται, κουνιούνται, μετακινούνται.

Δεν κόβονται, τραβιούνται, αγγίζονται καλώδια που

προεξέχουν, δεν ρίχνονται σε νερό..

3. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ 5 «C»

• Επιβεβαίωση οπτικά και με κοινή λογική. (Confirm).

• Ειδοποίηση Αρχών. (Call)

• «Εκκαθάριση» (Clear-απομάκρυνση προσώπων).

• Αποκλεισμός με ταινία ή κορδόνι, να μην πλησιάσει κάποιο πρόσωπο

και εκτεθεί σε κίνδυνο ή να «διαταράξει», τη σκηνή. (Cordon).

• Έλεγχος, (Control), της κατάστασης μέχρις άφιξης, του Τμήματος

Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών αλλά και ειδικών, άλλων

Αρχών.

4. Εκτίμηση για το διάστημα χρόνου, που η Μονάδα φιλοξενίας, θα

παραμείνει εκτός λειτουργίας και διευθέτηση για την εναλλακτική

φιλοξενία των πελατών/ φιλοξενουμένων.

5. Εάν απαιτείται η μερική εκκένωση πολυορόφου κτιρίου, βεβαιωθείτε

ότι όλοι βρίσκονται στο ισόγειο.

6. Διάθεση σχεδιαγραμμάτων και κατόψεων των ορόφων για τις Αρμόδιες

Υπηρεσίες.

7. Σύνταξη «πανοπτικού» από την ΟΑΔΕΚΠ, υπολογισμός ζημιών και

ενημέρωση Δ.Σ., Αρχών, Υπηρεσιών, Προξενικών Εκπροσώπων και

Ασφαλιστικών Εταιρειών.

101


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ - ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ)

ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Όλα όσα εκτέθηκαν, ιδίως στο Κεφάλαιο 2 Πρώτης Ενότητας / Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,

του εγχειριδίου, στο Β΄ΤΜΗΜΑ του και όσα εκθέτονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Ι»

έως και «Χ», μπορούν να εφαρμοσθούν, σε όλες τις μονάδες φιλοξενίας (με την

ευρεία έννοια της πρώτης παραγράφου, των «Εισαγωγικών Σημειώσεων») Τα

όσα ανφέρονται, στο εγχειρίδιο, δεν είναι «άκαμπτα» (προτεινόμενα μέτρα και

τεχνικές). Για κάθε μονάδα, μπορεί να γίνει μία εφαρμογή «tailored» και με πόρους

εντός δυνατοτήτων, έχοντας διαρκώς υπόψη τη φόρμουλα «SCAMPER».

Δηλαδή σε όσα μας τίθενται υπόψη, μπορούμε να κάνουμε:

Υπαγωγή. (Substitution). Στην υφιστάμενη κατάσταση.

Συνδυασμό. (Combination).

Προσαρμογή. (Adaption).

Μετατροπή: (Modify) Α. Κάνοντας Σμίκρυνση/ (Mignify). Β. Κάνοντας Μεγέθυνση/

(Magnify). Προσαρμογή δηλαδή σε μικρότερο ή μεγαλύτερο, ομόκεντρο

κύκλο, αντίστοιχα.

Προσαρμογή σε άλλη χρήση. (Put in other use).

Απάλειψη, (αλλά διατήρηση στο αρχείο, για τυχόν μελλοντική ανάγκη).

(Elimination).

Επαναδιευθέτηση- Επαναδιάταξη. (Rearrangement).

Η φόρμουλα, εισηγήθηκε από τον Bob EBERLE (1971), ως «Generation of

Ideas».

Με πάντοτε υπόψη τέσσερις (4) αρχές:

1 η . Privacy Vs Security και τη χρυσή τους τομή, που εκφράζεται με τη

στρατηγική (μεταφορικά) ενός «πάρτι γενεθλίων». Δηλαδή «Δημιουργία

χαρούμενης ατμόσφαιρας και όλοι να έχουν την προσμονή

ότι, θα πάρουν δώρο και θα φάνε και τούρτα».

2 η . Σε όλο τον κόσμο, το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (αλλά και της

δημόσιας δύναμης) αντιμετώπισε προβλήματα, όταν σε περιστατικά

που του έτυχαν, καθυστέρησε είτε να ενημερώσει ή απέφυγε να γράψει.

102


3 η . «Συνετών ανδρών (και γυναικών) είναι πριν γενέσθαι τα δυσχερή

προνοήσαι όπως μη γένοιτο, ανδρείων δε γενόμενα εύ

θέσθαι». (Πιττακός ο Μυτιληναίος).

4 η . «Αντιμετώπισε τα δύσκολα, από το στάδιο, που είναι εύκολα».

(Λάο Τσε).

«ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ»

(Συνεισφορά Κας ΑΓΛΑΪΑΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ, κριτικής αναγνώστριας).

Αξιότιμη/Αξιότιμε, αναγνώστη του εγχειριδίου, με οποιαδήποτε ιδιότητα,

που ενδιαφέρεστε για την ασφάλεια Μονάδων Φιλοξενίας, (όπως αναφέρεστε

στο Κεφ. 1 για την « πλοήγηση» στο εγχειρίδιο). Για πρώτη φορά και σε διεθνή

κλίμακα, ένα εγχειρίδιο παρέχει 360ο ανάγλυφη θέαση, για την προστασία

των προσώπων και των υποδομών φιλοξενίας. Θέαση με ειδικό σκοπό. Να

ενημερώσει,να ενεργοποιήσει σκέψεις και να αφυπνίσει συνειδήσεις των

άμεσα ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων, για τη προστασία του υπέρτατου

εννόμου αγαθού της ζωής αλλά και τηs περιουσίαs. Αξιοσημείωτη είναι η αναλυτική

παρουσίαση των ομόκεντρων σφαιρών στο κεφ.4 τηs ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Κεντρικόs άξοναs και των τριών, είναι η ΖΩΗ και ότι συνέλκεται

γύρω από την υπέρτατη αυτή αξία, όπως η Τιμή, η Ελευθερία, η Φήμη, η Περιουσία,

η Ασφάλεια και η Κοινωνική Ειρήνη. Ορθά λοιπόν αναγνωρίζονται

και προστατεύονται, από Καταστατικούς Χάρτες, Διακηρύξεις και

Διεθνείς Συμβάσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Ορθά αναγνωρίζονται,

αλλά δυστυχώς τα νομικά πλαίσια προστασίας από την μια πλευρά,

ο παράλογος φόβος του κόστους τηs ασφάλειας από την άλλη πλευρά και η

άγνοια του κινδύνου και των ασύμμετρων τακτικών, καθιστούν ανεπαρκή τα

μέτρα προστασίας, στις υποδομές. Οι υπεύθυνοι πιθανόν να αγνοούν ότι

η τρομοκρατική δράση συνήθως στηρίζεται στην επικαιρότητα του στόχου.

Όσο πιο επίκαιροs είναι ο στόχος τόσο πιο εύκολα «μεταφέρεται» η άποψη

των τρομοκρατών στο κοινό.NΑΙ!!! θέλουν κοινό!!!. Σκοπός τους δεν είναι

να πεθάνουν αυτοί αλλά να προκαλέσουν τον θάνατο πολλών, ακόμη κι αν

χρειαστεί να πεθάνουν κι’ αυτοί. Γι’ αυτό επί τω πλείστον η τρομοκρατική

δράση συνιστάται σε βομβιστικές επιθέσεις μαζικήs καταστροφής, με ολέθρια

αποτελέσματα.MIA και μόνο βομβιστική επίθεση «Υπέρ τρομοκρατίας»

συνεπάγεται τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και ολική καταστροφή της

εγκατάστασης, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γι’ αυτό το λόγο αλλά και

σε όλεs τιs περιπτώσειs,πέραν των όσων διαλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 2,

«Σύγχρονα Στοιχεία Ασφαλείας, μιας τουριστικής μονάδας ή χώρου φιλοξενίας

με την ευρεία έννοια, σύμφωνα με τις πιο τελευταίες, ανάγκες

ασφαλείας, διεθνώς» αλλά και κάθε Μονάδας Φιλοξενίας, με την ευρεία

έννοια (βλ. Εισαγωγικές Σημειώσεις των συγγραφέων) όπως προκύπτουν από

103


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

τη Διεθνή εμπειρία. Επίσης, θα προσθέταμε ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός, θα

μπορούσε να ενισχυθεί (απαραίτητα) με συσκευές « Explosive Trace Detectors»

(συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών). Tο ιδανικό θα είναι να υπάρχουν δύο,

για περίπτωση βλάβηs ή επαλήθευσηs. Η χρήση του «E.T.D» θα μπορούσε

να ονομασθεί και ωs «‘Ευγενήs Έλεγχος» διότι είναι γρήγοροs και σημαντικά

διακριτικόs. Επίσηςs σε χώρουs φιλοξενίας με Υψηλό βαθμό επικινδυνότηταs,

θα μπορούσε ο τεχνολογικόs εξοπλισμός να ενισχυθεί και με άλλα τεχνικά

μέσα όπως μηχανήματα «Χ RAY» και μαγνητικέs πύλες «Walk Through Metal

Detectors». Όλα αυτά διότι όπως αναφέρει ο Μάρκος Αυρήλιος, στο έργο του

«Τα εις Εαυτόν», «η βιωτική τῃ παλαιστική ομοιοτέρα ήπερ τῃ ορχηστική κατά το

προς τα εμπίπτοντα και ού προεγνωσμένα έτοιμος και απτώς εστάναι» δηλαδή να

είσαι έτοιμος, μπροστά στο αναπάντεχο και ακλόνητος διότι η ζωή ομοιάζει

περισσότερο με την μάχη, παρά με διασκέδαση. Με αυτόν τον τρόπο θα

μπορέσει κάποιος, να περάσει από το πρώτο στάδιο (άρνηση –δεν πιστεύει

αυτό, που βιώνει) κατευθείαν στο 5ο της Kubler Ross (κατάσταση ελπίδαs

και ψυχραιμίας), όπως αναφέρονται στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στο

Κεφ.1, του παρόντος.

Με εξαιρετική εκτίμηση και σεβασμό, προς κάθε Αναγνώστρια/Αναγνώστη

και επίσης με τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τους συγγραφείς και λοιπούς

κριτικούς αναγνώστες,

Αγλαΐα Αλιφραγκή, Ειδικό στέλεχος ασφαλείας/, πιστοποιημένης από τον NCFE

(United Kingdom), ως Supreme Security Manager/4.

104


105


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Β’ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΡΙΣΗ –ΕΠΙΠΕΔΑ. Υπάρχουν τρία επίπεδα κρίσης:

Επίπεδο 1: Περιστατικό, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε (αρνητική)

δημοσιότητα, άσκηση αγωγής, τραυματισμό πελατών/ προσωπικού / τρίτων

ή βλάβη στην καλή φήμη. Διακοπή παροχών μέχρι 4 ώρες.

Επίπεδο 2: Σοβαρό περιστατικό, που είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε

(αρνητική) δημοσιότητα, άσκηση αγωγής, τραυματισμό πελατών /προσωπικού/

τρίτων διακοπή παροχών από 4 έως 12 ώρες ή βλάβη στην καλή φήμη

της εταιρίας. Η Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π.: (Ομάδα Αποτελεσματικής Διοίκησης Έργου, για

Κρισιγενή Προβλήματα). Σημειώνεται ότι σε ένα Όμιλο Επιχειρήσεων το δέον

είναι να υπάρχουν δύο Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. Μία σε επίπεδο Ομίλου και Μία ανά Επιχείρηση.

Η πρώτη καθοδηγεί και συνεργάζεται, με τη δεύτερη. Σκοπός είναι να

προληφθούν οι επιπτώσεις από ένα γεγονός, σε πρόσωπα, περιουσίες, φήμη,

περιβάλλον, η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις.

Επίπεδο 3: Σοβαρό περιστατικό σε Μονάδα Φιλοξενίας ή σε τόπο σχετιζόμενο

με αυτήν ή με τον Όμιλο (πχ, Ξενοδοχείων), που είναι σχεδόν βέβαιο ή και

σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε (αρνητική) δημοσιότητα, άσκηση αγωγής, τραυματισμό

πελατών/προσωπικού/ τρίτων ή βλάβη στην καλή φήμη της εταιρίας.

Περιλαμβάνεται και η διακοπή παροχών πάνω από 12 ώρες.

Ακολουθεί Πίνακας με παραδείγματα.

106


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΣΙΓΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Ατύχημα

Σοβαρός

τραυματισμός

ενός ατόμου

Σοβαρός

τραυματισμός

περισσότερων

ατόμων

Ένοπλη ληστεία

Κλοπή

χρημάτων χωρίς

τραυματισμούς

Κλοπή με επίθεση

Σοβαρή επίθεση

κράτηση ομήρων

Διακοπές

παροχών

3 έως 4 ώρες 4 έως 12 ώρες

Περισσότερες από

12 ώρες

Συναγερμός για

βόμβα λόγω

εντοπισμού

ύποπτης

συσκευής

Φάρσα

Ανεύρεση

ύποπτης συσκευής

και απαιτούμενη

εκκένωση

Ύποπτη συσκευή

εκρήγνυται σε

ξενοδοχείο ή σε

γειτνιάζουσα

περιοχή

Απειλή Βόμβας

Μη

κωδικοποιημένο

μήνυμα, πιθανή

φάρσα

Κωδικοποιημένο

μήνυμα,

συγκεκριμένο

ξενοδοχείο

Εκτίμηση της

Αστυνομίας ότι

ο κώδικας είναι

γνήσιος

Θάνατος

Θάνατος από

φυσικά αίτια

Οποιοσδήποτε

άλλος θάνατος

Διαδήλωση

Ειρηνική

συγκέντρωση έξω

από το ξενοδοχείο

Διαταραχή μέσα

στο ξενοδοχείο

Ταραχές μέσα

ή κοντά στο

ξενοδοχείο

Τροφική

Δηλητηρίαση

Ισχυρισμοί

τουλάχιστον πέντε

ατόμων

Σοβαρό

περιστατικό με

επιβεβαιωμένα

κρούσματα

Φωτιά ή Έκρηξη

Φωτιά που

προκαλεί μικρές

περιουσιακές

ζημιές

Φωτιά που

προκαλεί

τραυματισμό

Φωτιά που

προκαλεί σοβαρό

τραυματισμό,

θάνατο ή

περιουσιακή

ζημιά

Κλοπή ή απώλεια

Περιουσιακά

στοιχεία ή

αντικείμενα αξίας

άνω των 25.000 €

107


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ή ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (και Αναπληρωτή)

1. Προεδρεύει στις συσκέψεις.

2. Επιθεωρεί τις ενέργειες της ΟΑΕΚΔΠ και εξουσιοδοτεί, για ενέργειες.

3. Επικοινωνεί με την Διοίκηση του Ομίλου, για θέματα αρμοδιότητας

της ΟΑΕΚΔΠ.

4. Σχεδιάζει δράσεις και επιβλέπει την υλοποίησή τους, κατά την εκδήλωση

της κρίσης.

5. Επικοινωνεί με τους «πρωταγωνιστές» της κρίσης σύμφωνα με τις

οδηγίες της ΟΑΕΚΔΠ ή της Αστυνομίας ή άλλης Αρχής και επιβλέπει

την τήρηση ημερολογίου και αρχείου.

6. Διαχειρίζεται την επικοινωνία με τις Αρχές.

7. Σε περίπτωση που η κρίση δεν αφορά διαπραγματεύσεις με τρίτους,

συντονίζει τη Δ/νση H.R. για την διαχείριση ζητημάτων πρόνοιας

προσωπικού (αποζημιώσεις, συμβουλευτική κ.λπ.)

8. Είναι ο Σύνδεσμος με το προσωπικό, στον τόπο της κρίσης.

9. Εξασφαλίζει την συνοχή της ομάδας.

10. Αρχικά έρχεται σε επαφή και στην συνέχεια εξασφαλίζει υποστήριξη

από εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένους για την αντιμετώπιση

της συγκεκριμένης κρίσης και μεριμνά για την αγαστή συνεργασία.

108


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ή ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

11. Ενεργεί ως μέλος της ΟΑΕΔΚΠ, της Μονάδας Φιλοξενίας.

12. Μεριμνά για την τήρηση ημερολογίου, όπου να γίνονται πλήρεις και

σαφείς καταγραφές.

13. Ελέγχει και να διασφαλίζει την εφαρμογή των προκαθορισμένων

στρατηγικών διαχείρισης κρίσης όπως εξελίσσεται το περιστατικό.

14. Συνεργάζεται στενά με τον «Διαχειριστή Κρίσης», ιδίως στα θέματα

εξωτερικών συνεργατών «Short Time Experts»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καμία ενέργεια εν αγνοία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κρίσης.

Κανόνας!!!

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Είναι το «δεξί χέρι» όλων των μελών της ΟΑΕΔΚΠ.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Ενεργεί γενικώς ως μέλος της ΟΑΕΚΔΠ και συμβουλεύει, επί παντός

νομικού θέματος που αναφύεται.

2. Αξιολογεί την κατάσταση και αποφαίνεται για τις πιθανές νομικές

ευθύνες και κινδύνους για προσβολή της καλής φήμης και εικόνας

της Εταιρίας.

3. Καθορίζει τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε να περιοριστεί

η νομική ευθύνη, της Εταιρίας.

4. Παρέχει ή ελέγχει την διατύπωση των ανακοινώσεων για την επικοινωνία

με εξωτερικούς παράγοντες, όπως η αστυνομία και τα ΜΜΕ,

προκειμένου να προλάβει τη νομική ευθύνη της Εταιρίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Επικοινωνεί με τα ΜΜΕ και εσωτερικούς /εξωτερικούς συμβούλους

Δημοσίων Σχέσεων (Θα είναι το spokeperson, στις Συνεντεύξεις Τύπου

ή σε ανάλογες ενημερώσεις).

2. Λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η « ισόρροπη»

μετάδοση πληροφοριών, από τα ΜΜΕ.

3. Συλλέγει δημοσιευμένες πληροφορίες, που αφορούν,στη συγκεκριμένη

κρίση.

4. Χειρίζεται και δίνει συμβουλές σε ότι αφορά θέματα επικοινωνίας,

που αφορούν πελάτες, σε συνεργασία και με τα άλλα μέλη της

ΟAΕΔΚΠ

109


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το «Πλάνο» καλύπτει, ένα φάσμα καταστάσεων κρισιγενών προβλημάτων, που

είναι να δυνατόν να προέλθουν από γεγονότα, που μπορούν να εκδηλωθούν,

χωροταξικά.

1.

2.

3.

Στο επιτελείο του Ομίλου.

Στη Μονάδα Φιλοξενίας

Σε οποιοδήποτε άλλη Εταιρική εγκατάσταση ή διευκόλυνση.

Βασικές κατευθύνσεις είναι:

1 ον . Προστασία του κοινού/ πελατών

2 ον . Προστασία των εργαζομένων

3 ον . Προστασία της επιχείρησης

4 ον . Συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρχές

Στόχοι: Προστασία και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Ελαχιστοποίηση του

αρνητικού αντίκτυπου στην φήμη και κερδοφορία της εταιρίας. Μεγιστοποίηση

της ικανότητας της Διοίκησης, μέσω ΟΑΔΕΚΠ.

Τα χαρακτηριστικά του σχεδίου

Το σχέδιο έχει δομηθεί κατά τρόπο ώστε να περιοριστεί ο απαιτούμενος χρόνος

για την ανταπόκριση σε κάθε περιστατικό και για την ενεργοποίηση, της

ΟΑΔΕΚΠ. Τα σχέδια δομούνται όπως ανφέρονται στο οικείο όρο (ΣΧΕΔΙΑ) Κεφ.

5, Α’ ΄Ενότητας / Πρώτου Τμήματος. Τα περιστατικά πρέπει να αναφέρονται

στην Κεντρική Διοίκηση (του Ομίλου) άμεσα. Πρόσκληση εξωτερικών ειδικών.

(Βλ.Κεφ. 5 Α’ ΄Ενότητας/ Πρώτου Τμήματος. «short time experts».

110


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΤΟ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΕ.

Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίζει ότι το «Εγχειρίδιο

Αποτελεσματικής Διοίκησης Έργου Κρισιγενούς Προβλήματος», προσαρμόζεται,

με τροποποιήσεις όπως και τα λοιπά σχέδια (με βάση τις εξουσιοδοτήσεις

του «MASTER PLAN») στις διαρκείς και προβλεπόμενες ανάγκες της Μονάδας,

λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες, από το Good Office και το Γραφείο Μελετών

Πληροφοριών και Σχεδίων, που θα δημιουργηθούν, στους μεγάλους

ομίλους.

Τα σχέδια επείγουσας ανάγκης και εκκένωσης μαζί με το συγκεκριμένο «Εγχειρίδιο

Διαχείρισης Κρισιγενούς Προβλήματος» για κάθε ξενοδοχείο αποτελούν

το ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΗ, κάθε Μονάδας Φιλοξενίας. Πρέπει να είναι

διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και να αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται,

με την υπογραφή των υπευθύνων.

Πλήρη αντίγραφα επικαιροποιημένα, πρέπει να φυλάσσονται εκτός ξενοδοχείου.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΙΓΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΣΑΦΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΤΟΜΙ-

ΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ «ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ» ΚΑΙ «ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ».

111


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

«ΛΙΣΤΑ» ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΑΔΕΚΠ

1 Ο ΒΗΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΓΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

Επικοινωνία, από ΟΑΔΕΚΠ Ομίλου ή επιφυλακή της ΟΑΔΕΚΠ της Μονάδας

Φιλοξενίας, όπου το κρισιγενές περιστατικό (κρίση) για επιβεβαίωση ότι, η

πληροφόρηση είναι ακριβής και updated.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρίνιση του κατά πόσο υφίσταται έλεγχος της κατάστασης (π.χ. το θέμα

το έχει αναλάβει κάποια δημόσια αρχή και εάν ναι, ποιά – να ληφθούν τα ονόματα

των φυσικών προσώπων).

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η ΟΑΔΕΚΠ, ελέγχει ότι το Σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται, με τις καλύτερες

πρακτικές.

2 Ο ΒΗΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συγκέντρωση του υλικού για αρχείο του περιστατικού και αρχειοθέτηση ώστε

όλες οι διαδικασίες να είναι λειτουργικές. Ερευνητές και «Πανοπτικό» αποτελούν,

ουσιώδεις όρους, στη αντικειμενική ενημέρωση, του ημερολογίου.

3 Ο ΒΗΜΑ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Να αποφασιστεί και να τεθούν προτεραιότητες, για τις ενέργειες, προκειμένου

να:

1.

2.

3.

Διασφαλιστεί το Προσωπικό και οι Πελάτες (Περιπτώσεις τυχόν απαραίτητου

επαναπατρισμού π.χ. σε περίπτωση επιστράτευσης ή πολέμου)

Παρασχεθεί υποστήριξη Τοπικών Αρχών.

Ελεγχθεί η ζημιά: επιπτώσεις στους Πελάτες/ Προσωπικό, Εταιρική

Περιουσία κ.λ.π.

112


4.

5.

6.

7.

8.

Εκτιμηθεί εάν κάποιο μέλος της ΟΑΔΕΚΠ, πρέπει να βρίσκεται επί

τόπου της κρίσης.

Αξιολογηθούν ο αξιώσεις (π.χ. λύτρα σε περίπτωση απαγωγής) καθώς

και η πρόσβαση σε χρήματα για την ικανοποίησή τους (εφόσον

γίνει)

Εκτιμηθούν οι νομικές συνέπειες / υποχρεώσεις των αποφάσεων.

Σχηματιστεί «Τοπική Ομάδα Ασφάλειας και Προστασίας» σε επιφυλακή.

Να τονιστεί στην ανωτέρω ομάδα, ότι επιβάλλεται να:

• Επιβεβαιωθούν τα γεγονότα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια

• Συνεργάζεται στενά με την ΟΑΔΕΚΠ, από την οποία θα κατευθυνθεί

προς οποιαδήποτε δράση.

• Αποφύγει την ανάληψη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, μέχρι να

διερευνηθούν εξονυχιστικά τα θέματα σε συνεργασία με την ΟΑ-

ΔΕΚΠ.

• Κοινοποιούνται, οι επιβεβαιωμένες πληροφορίες, μετά από προσεκτική

εκτίμηση.

• Αξιολογηθούν ο αξιώσεις (π.χ. λύτρα σε περίπτωση απαγωγής)

• Εκτιμηθούν οι νομικές συνέπειες / υποχρεώσεις των αποφάσεων.

4 Ο ΒΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Απόφαση για το εάν η ομάδα χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη

απο ειδικούς (Short time experts κ.λ.π.)

2. Απόφαση για το εάν πρέπει να ενημερωθούν δημόσιες Αρχές ή

να ζητηθούν συμβουλές από Αρχές ή Οργανισμούς (Αστυνομία,

ΚΕΕΛΠΝΟ κ. α.)

3. Απόφαση για το ποιοί τοπικοί εξωτερικοί συνεργάτες μπορεί

να χρειαστούν (π. χ ΙΕΠΥΑ, Εργολάβοι)

4. Εκτίμηση της εμπλοκής ταξιδιωτικών πρακτορείων – Συμπεριλαμβάνεται

η αποτροπή νέων αφίξεων στο Ξενοδοχείο, μέχρι την

εξομάλυνση του προβλήματος, επικοινωνία με τακτικούς πελάτες,

τυχόν συνεδριακές κρατήσεις κ.λπ.

5. Συλλογή αρχείων οικονομικών στοιχείων σχετικών με την περιοχή

της κρίσης

6. Εκτίμηση θεμάτων εφοδιαστικής πρόνοιας, πελατών, συμβουλές/

υποστήριξη/ επικοινωνία πελατών με τρίτους.

113


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

7. Επανεξέταση θεμάτων πωλήσεων (marketing) π.χ. ανάγκη να

σταματήσουν οι διαφημίσεις στα μέσα, σχέδια δημοσιότητας για το

άμεσο μέλλον.

8. Επιβεβαίωση ότι η υποστήριξη (π.χ. γραμματειακή) κατανοεί το

συγκεκριμένο ρόλο / εμπλοκή

9. Διασφάλιση οτι ελέγχεται κάθε κάλυψη που γίνεται από τα

ΜΜΕ

5 Ο ΒΗΜΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Είναι σημαντικό στην αρχή του κρισιγενούς προβλήματος, να κριθεί εάν το

θέμα είναι ελκτικό στο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Εάν η απάντηση

είναι θετική, είναι αναγκαίο, να στελεχωθεί ομάδα επικοινωνίας με τα

«Μέσα» και να προετοιμαστεί Συνέντευξη Τύπου. Είναι σημαντικό να υπάρχει

μια προκαταρκτική δήλωση, που να «περνά» μήνυμα με κεντρική ιδέα « Η

Εταιρεία Νοιάζεται» (ανάλογα και στις λοιπές μονάδες φιλοξενίας).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εξέταση του θέματος της επικοινωνίας με μέλη των οικογενειών των εργαζομένων

(Να επιδιωχθεί το ότι οι οικογένειες θα γνωρίσουν τα προβλήματα

πριν ο ηλεκτρονικός τύπος ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίσουν να

κοινοποιούν). Την επικοινωνία με τις οικογένειες πρέπει να αναλάβει ένα

από τα ανώτερα στελέχη και να του παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια /

υποστήριξη.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Απαιτείται εξουσιοδότηση Επικεφαλής ΟΑΔΕΚΠ, για κάθε κρίσιμη απόφαση.

114


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

«ΛΙΣΤΑ» ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ή ΣΕ

ΣΟΒΑΡΟ ΚΡΙΣΙΓΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Διαπίστωση των βασικών γεγονότων.

Ενεργοποίηση ΟΑΔΕΚΠ.

Θέση σε λειτουργία των σωστών οδών επικοινωνίας και αναφοράς,

μεταξύ των εμπλεκομένων, που πρέπει να γνωρίζουν – συντονισμός.

Επιβεβαίωση ότι έχουν εμπλακεί οι πλέον ικανοί επαγγελματίες ή και

συνεργάτες για δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία.

Επιβεβαίωση ότι έχουν εμπλακεί οι σωστοί συνεργάτες για την ασφαλιστική

κάλυψη, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων.

Τακτική επικαιροποίηση και επανεκτίμηση των ανωτέρω σημείων

από 1 έως 5.

ΠΟΙΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ;

ΟΑΕΔΚΠ

Καταλυτική σημασία για την επίτευξη των βασικών στόχων έχει η σύνθεση της

κάθε ΟΑΕΚΔΠ (Κεντρικής/Ομίλου και Τοπικής/Μονάδας. Τα μέλη της, πρέπει

να αλληλοσυμπληρώνονται σε ότι αφορά τις προσωπικές επαγγελματικές

ικανότητές τους ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις που να άπτονται πολλών

ειδικοτήτων. Προς τον σκοπό αυτό είναι καθοριστικό τα πρόσωπα αυτά να

εκπαιδεύονται τακτικά και να κάνουν δοκιμαστικές ασκήσεις. Για τη σύνθεσή

τους έχουμε αναφερθεί, στην παράγραφο «Θεμελιώδη Στοιχεία Ασφαλείας,

μιας Μονάδας Φιλοξενίας», στο Κεφάλαιο 2, της Α΄ Ενότητας.

« ΑΡΧΙΚΗ ΛΙΣΤΑ» ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

1 ο ΒΗΜΑ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

1. Τι έχει συμβεί ;

2. Πότε ;

3. Έκταση βλάβης, σε πρόσωπα και πράγματα, πληροφορίες, διαδικασίες.

4. Ενέργειες που έχουν γίνει στον τόπο του περιστατικού μέχρι, την

ώρα της αξιολόγησης.

115


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

5. Ποιό ήταν το κίνητρο; (Ομηρία και Λύτρα, Εκβιασμός κ.λ.π.);

6. Υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή των ΜΜΕ ;

7. Ποιες Αρχές είναι αρμόδιες;

8. Καθορισμός του τί περιμένουν οι Δημόσιες Αρχές στην φάση του

ξεσπάσματος της κρίσης.

9. Ποιά είναι τα τυχόν μέτρα ελέγχου της ζημίας που είναι απαραίτητο

να ληφθούν;

10. Είναι απαραίτητο να μεταφερθούν οι πελάτες σε άλλο κατάλυμα;

11. Πού; (Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και προεργασία)

12. Είναι δυνατόν το πρόβλημα να επεκταθεί / μεταδοθεί; (π.χ. τροφική

δηλητηρίαση, ίωση κλπ)

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΜΟΥ

Θα επικοινωνηθεί ότι, θα υπάρξουν λύσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 Ο ΒΗΜΑ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΑΕΔΚΠ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΟΑΕΔΚΠ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Σύγκληση σε άμεση σύσκεψη. Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα εφαρμογής

του κατάλληλου, Σχεδίου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επικοινωνία με την ΟΑΕΔΚΠ του Ομίλου ή Επιφυλακή της ΟΑΕΔΚΠ της Μονάδας

αν είναι ανεξάρτητη ή Κατάσταση ετοιμότητας και στις δύο ΟΑΔΚΠ

(Ομίλου και Μονάδας του) και ετοιμότητα χώρων και εξοπλισμού τους. (βλ.

σχετ. «Θεμελιώδη Στοιχεία Ασφαλείας, μιας Μονάδας Φιλοξενίας», στο

Κεφάλαιο 2, της Α΄ Ενότητας/ Πρώτου Τιμήματος) και συζήτηση/απόφαση

κλήσης Short Time Expert..

ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

1.

2.

Δεν πρέπει να γίνει καμία συζήτηση, σχετικά με το ποιός ευθύνεται ή

ποιός φταίει για το περιστατικό.

Οποιαδήποτε δημόσια αρχή τυχόν αναζητήσει πληροφορίες ευαίσθητου

περιεχομένου, θα πρέπει να παραπέμπεται στην ΟΑΕΔΚΠ.

116


3.

Τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό θα πρέπει να αποφύγουν κάθε

επαφή με τα ΜΜΕ όσο είναι δυνατόν αυτό. Εάν το περιστατικό είναι

σοβαρό θα εκδοθεί «Δελτίο Τύπου» από την ΟΑΕΔΚΠ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Κάθε θέμα επικοινωνίας με προσωπικό, πρέπει να το χειρίζεται ο υπεύθυνος

δημοσίων σχέσεων.

ΠΡΙΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΣΙΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Όλο το προσωπικό της Μονάδας, θα ενημερώνεται σχετικά με τις

διαδικασίες, αποτελεσματικής αντιμετώπισης ενός κρισιγενούς περιστατικού

ή συμβάντος. Η ενημέρωση για τα θέματα αυτά, γίνεται και

σε κάθε νέο υπάλληλο κατά την πρόσληψή του.

2. Να επιβεβαιωθεί ότι όλοι, που έχουν θέσεις ευθύνης, κατέχουν αντίγραφα

των σχεδίων και επικαιροποιημένες λίστες επικοινωνιών.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΣΙΓΕΝΟΥΣ Π[ΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

1. Όλοι οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν για το έκτακτο περιστατικό,

από τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Βάση θα είναι η επίσημη δήλωση,

που έχει συνταχθεί για εξωτερική χρήση. Όχι διοχέτευση διαφορετικών

πληροφοριών, σε διαφορετικές ομάδες.

2. Υπενθυμίζεται σε όλους τους εργαζόμενους ότι δεν πρέπει να κάνουν

δηλώσεις, στα ΜΜΕ. Για τα τελευταία, αρμόδια είναι η ΟΑΕΔΚΠ.

3. Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων θα πρέπει να επικαιροποιεί, κατά

διαστήματα, την πληροφόρηση των εργαζομένων, ύστερα από συνεννόηση

με την ΟΑΕΔΚΠ.

4. Κάθε μέλος της ομάδας διαχείρισης κρίσης θα πρέπει να συζητήσει

με την ομάδα των συνεργατών του ή το τμήμα τον πιο αποτελεσματικό

τρόπο ανταπόκρισης. Μπορεί α απαιτείται η συγκρότησης μιας μικρής

ομάδας, ανά τμήμα, θα διεκπεραιώνει κάποιες αναγκαιότητες..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Στόχος

1.

2.

Ο περιορισμός της αρνητικής δημοσιότητας και των δυσμενών εντυπώσεων

για την Μονάδα και τον Όμιλο.

Θετική βελτίωση της εικόνας της εταιρίας και του ομίλου ως ενός

οργανισμού, που νοιάζεται, ανησυχεί, είναι αποτελεσματικός και

υπεύθυνος.

117


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Γραμμή επικοινωνιακής πολιτικής και δράσης κατά την διάρκεια της

κρίσης

Γραμμή επικοινωνιακής πολιτικής

Ο διευθυντής της Μονάδας φιλοξενίας, θα συγκεντρώσει άμεσα, πληροφορίες

επί τόπου. Θα υποστηρίζεται από ειδικούς (αστυνομία, πυροσβεστική

κ.λπ. προσωπικό της εταιρίας). Κάθε πληροφορία θα «φιλτράρεται» από την

ΟΑΔΕΚΠ.

Δηλώσεις

1. Κάθε πληροφορία θα πρέπει να επικοινωνείται και θα εγκρίνεται από

ΟΑΔΕΚΠ.

2. Η πρώτη δήλωση πρέπει να επιβεβαιώνει το περιστατικό (χρόνο,

τόπο, προφανείς απώλειες).

3. Η δήλωση και οι τακτικές επικαιροποιήσεις θα διανεμηθούν σε όλα

τα πιθανά κέντρα που θα απευθυνθούν τα ΜΜΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν τα

ΜΜΕ, δεν κατορθώσουν, να πάρουν πληροφορίες, απευθυνθούν σε

άλλες πηγές (π.χ. προσωπικό ανταγωνιστή).

4. Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων με τον Υπεύθυνο Τύπου, θα επικαιροποιούν

την δήλωση.

3 ο ΒΗΜΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Θα σταλούν ευχαριστήριες επιστολές, σε όλους όσους βοήθησαν στην Διαχείριση

της Κρίσης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, εξωτερικούς συνεργάτες κ.λ.π.

συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού).

Θα συγκεντρωθούν όλα τα δημοσιεύματα του Τύπου. Θα συνταχθεί μελέτη

«Lessons Learned».

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Να μην δίνονται απαντήσεις ή να γίνονται σχολιασμοί, σε αρνητικά ζητήματα

εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά, στη συγκεκριμένη μονάδα φιλοξενίας/

εταιρείας.

Η τακτική των καθυστερήσεων είναι συνήθως επαρκής για τα περιστατικά

ήσσονος σημασίας. Ετοιμάστε μια δήλωση αλλά χρησιμοποιήστε την, μόνο

όταν γίνουν ερωτήσεις. Για τα σοβαρά περιστατικά θα απαιτηθούν δηλώσεις,

που αποσκοπούν στο να κερδηθεί χρόνος π.χ. «θα διεξαχθούν άμεσα

118


έρευνες», «συνεργαζόμαστε με τις αρχές από την πρώτη στιγμή κλπ». Εάν

είναι δυνατόν, αφήστε τις άλλες αρχές να αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου

Τύπου (spokesman). Για παράδειγμα, βομβιστική επίθεση σε ελικοδρόμιο της

Μονάδας Φιλοξενίας.

Συνεργαστείτε με τις Αρχές, στην διατύπωση των δηλώσεών τους- εάν μπορούν

ας μην αναφέρουν το όνομα της εταιρίας π.χ. να αναφέρουν «ένα ξενοδοχείο»

όχι «το ξενοδοχείο τάδε».

Εάν συνέβησαν περιστατικά όπως τροφική δηλητηρίαση, βλάβες μικρής έκτασης

λόγω ανεπάρκειας της ασφάλειας και άλλα παρόμοια, να δημοσιοποιηθούν

οι επανορθωτικές ενέργειες.

Όταν ο Υπεύθυνος Τύπου (spokesman) απευθύνεται στα μέσα, δεν θα πρέπει

να φαίνεται πουθενά η επωνυμία και το σήμα της εταιρίας, να μην στέκεται

μπροστά από το λογότυπο κατά τη λήψη εικόνων. Ο spokesman και οι υπόλοιποι,

που βρίσκονται επί τόπου, να διατηρούν «χαμηλό προφίλ». Π.χ. εμφάνιση

με ενδυμασία γραφείου.

Σε κάθε ευκαιρία, να τονίζεται το καλό παρελθόν της μονάδας και της εταιρείας

και να δίνονται παραδείγματα των υψηλών προδιαγραφών της λειτουργίας

της – εάν κριθεί ενδεδειγμένο.

ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ!!!

119


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

Οι βοηθητικοί Φάκελοι, (ηλεκτρονικοί ή και σε Hard Copy) περιέχουν λίστες

και φόρμες/ έντυπα συμπλήρωσης.

Αφορούν:

1. «Προφίλ» Μονάδας Φιλοξενίας (Αρχιτεκτονικά σχέδια).

2. Λίστες με στοιχεία επικοινωνίας

3. Λίστα για το τσεκάρισμα ενεργειών, σύμφωνα, με τα σχέδια.

4. Λίστες Τσεκαρίσματος Ενεργειών, επι μέρους λειτουργικών θεμάτων.

Σχέδια Αναφορών

1. Για ατύχημα ή επικίνδυνο περιστατικό.

2. Ισχυρισμών, τροφικής δηλητηρίασης.

3. Άλλων ισχυρισμών ή παραπόνων.

4. Έγκλημα.

5. Φωτιά.

6. Αιφνίδιο Θάνατο.

7. Πληροφοριών περί πιθανής ή σχεδόν βέβαιης δυναμικής ενέργειας,

σε σύντομο χρόνο κ.α. ανάλογα τη φύση της εγκατάστασης ή του

χώρου. Ο αρμόδιος υπεύθυνος ασφαλείας, πρέπει να δημιουργήσει

και άλλους τύπους για περιστατικά, με εργαλείο την εμπειρία και την

υποκίνησή του, από τρέχουσες εξελίξεις.

120


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ /ΕΚΡΗΞΗΣ ΒΟΜΒΑΣ

Υποθέτουμε αυτονόητα ότι ένα τέτοιου περιεχομένου τηλεφώνημα, θα γίνει

στο τηλεφωνικό κέντρο. Ενδέχεται όμως να ζητήσει, συνδεθεί με οποιονδήποτε,

χρησιμοποιώντας την τακτική της «επίθεσης πρόφασης» Π.χ. ευγενικός

τόνος φωνής, καλλιεργημένη φωνή και χρήση δικαιολογίας τέτοιας, που θα

υποκινήσει το ανθρωπιστικό ή κοινωνικό στοιχείο. Και μόλις πραγματοποιηθεί

η σύνδεση, να διατυπώσει την απειλή. Το τηλεφώνημα λοιπόν, μπορεί να

το δεχτεί ο οποιοσδήποτε.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Πότε θα εκραγεί η βόμβα;

Πού είναι η βόμβα;

Ποιά είναι η μορφή της βόμβας ;

Τί είδους βόμβα είναι ;

Τί θα προκαλέσει την έκρηξή της ;

Εσύ τοποθέτησες την βόμβα ;

Γιατί ;

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙ ΜΙΛΑΕΙ: (ΚΥΚΛΩΣΤΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

΄Ηρεμα Κλαίγοντας Τραυλίζοντας

Φωνάζοντας Γελώντας Νευρικά Θυμωμένα

Αγχωμένα Ψευδίζοντας Προσποιητά

Τσιριχτά Αργά Μπερδεύοντας τα λόγια

Βαθιά Σπασμένα Με προφορά

Γρήγορα

Ειλικρινά

Σημειώστε την απάντηση:

Ένρινα

Φυσιολογικά

Εάν είναι γνώριμη η φωνή, με ποιού μοιάζει ;

Αναστατωμένα, σε

έξαψη

121


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Υπήρχαν θόρυβοι, στο «πίσω επίπεδο» ;

Παρατηρήσεις:

Στοιχεία ατόμου, που απάντησε στο τηλεφώνημα:

Νούμερο τηλεφώνου, που δέχτηκε την κλήση:

Ημερομηνία:

Αναφέρατε την κλήση αμέσως, αρμοδίως.

122


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ

MODUS OPERANDI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ

1 ο Στάδιο: «Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ» (περιέχει 2 φάσεις).

Πρώτη φάση: Χωροταξικοί Προσδιορισμοί. Ανιχνεύσεις. Παρακολουθήσεις.

Υλικοτεχνική προετοιμασία.

Δεύτερη φάση: Επαλήθευση Πληροφοριών Πρόβες. Γενική ΠΡΟΒΑ.

2° Στάδιο: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3° Στάδιο: «ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΦΥΓΗ – ΑΠΟΚΡΥΨΗ – ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΛΙΓΜΟΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

1. Λειτουργίες Management της οργάνωσης. (Σχεδιασμός, ανάθεση

υπόθεσης σε αυτόν, που θα ηγηθεί, της ενέργειας, οργάνωση και

έλεγχος. Ταυτόχρονα εφαρμόζονται και: η λήψη αποφάσεων, ανάθεση

επιμέρους αρμοδιοτήτων, επικοινωνία, συντονισμός, υποκίνηση

και πειθαρχία). Αν πρόκειται για χώρο γίνονται συχνές και παρατεταμένες

επισκέψεις. Αν πρόκειται για κρουαζιερόπλοιο ή αεροπλάνο,

οι δράστες έχουν φροντίσει να ταξιδέψουν, ενδεχόμενα και περισσότερες

της μιας φοράς, ως επιβάτες, για εξοικείωση και συλλογή

πληροφοριών.

2. Αιφνιδιασμός (για να πετύχει η ενέργεια). Γι’ αυτό οι στόχοι παρακολουθούνται

διακριτικά.

3. Προσποίηση σε ευρεία έννοια (αυτός ο ελιγμός «κυοφορεί τον 4ο») Η

ομάδα δείχνει ενδιαφέρον για άσχετο θέμα.

4. Αποκοίμιση του στόχου (για να επιτευχθεί ο αιφνιδιασμός).

5. Ξεγέλασμα γενικό (των αρχών κ.ά.). Είτε δεν δείχνουν κάποια δραστηριότητα

είτε δείχνουν ενδιαφέρον δράσης, σε άλλο γεωγραφικό

χώρο.

6. Ξεγέλασμα ειδικό (ακόμα και συνεργαζομένων παράνομων ομάδων. Ο

5ος & 6ος ελιγμός γίνονται ταυτόχρονα και χρησιμοποιούνται πολλά

τεχνάσματα και προσποιήσεις).

7. Ενέργειες προσποίησης, ώστε οι αρχές να εξαναγκαστούν να λάβουν

πρόσθετα μέτρα και να επέλθει καταπόνηση. Παράδειγμα, ψεύτικες

123


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

απειλές διαμέσου κειμένων - προκηρύξεων, που δείχνουν ενδιαφέρον

για διαφορετικούς στόχους.

Η «καταπόνηση» της δημόσιας δύναμης, του ιδιωτικού προσωπικού

ασφαλείας και της εταιρείας στόχου, συνεχίζεται με τη διασπορά

φημών.

Η ίδια η εγκληματική οργάνωση, εντείνει τα εσωτερικά μέτρα ασφαλείας

της.

Στόχος του εξαναγκασμού και της καταπόνησης είναι η δημιουργία

τρωτών σημείων. Αυτά προσπαθούν να τα εντοπίσουν οι δράστες,

μετά τις καταπονήσεις των σημ. (7) και (8).

Η “οργάνωση” εγκαταλείπει κάθε άλλη δραστηριότητα και επικεντρώνεται

στο στόχο.

Προετοιμασία για απόκρουση τυχόν απειλής σε άμεση εμπλοκή της

οργάνωσης με τις αρχές ή το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, αν τα

μέλη εγκλωβιστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ανταπόδοση, αν υπάρξει πλήγμα. Είναι η συνέχεια του 12ου.

Συλλογή πληροφοριών και εξακρίβωσή τους, με χρήση πρωτότυπων

τεχνασμάτων.

Πολλές πρόβες, διορθώσεις λαθών.

Επιλέγονται τα όπλα και τα οχήματα. Πρόβες με αυτά.

Δοκιμασία του «στόχου» με Γενική ΠΡΟΒΑ..

Ελιγμοί για περαιτέρω καταπόνηση και δημιουργία περισσότερων

τρωτών σημείων.

Αξιολόγηση όλων των παραπάνω, πριν την ενέργεια.

Βελτιώσεις αν υπάρχουν κενά ή «μη καλή εφαρμογή».

Απαλοιφή τριβών, μέσα στην ομάδα.

Τελικό σχέδιο για αρτιότητα επικοινωνίας μεταξύ ομάδας κρούσης

και υποστηρικτών.

Διάταξη των παραπάνω με τέτοιο τρόπο, ώστε να πετύχουν κυριαρχία

επί του πεδίου.

Υπεκφυγή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. σε ξαφνικό έλεγχο ασφαλείας

πριν την ενέργεια, με διάφορες αληθοφανείς δικαιολογίες προς τους

ελέγχοντες).

Ακολούθως πραγματοποιείται η ενέργεια.

Απαγκίστρωση, μετά την πράξη.

Διαφυγή.

Απόκρυψη. Αναστοχασμός (Αξιολόγηση), αποτίμηση και λειτορυγίες

Knowledge Management..

Επανάληψη όλων των παραπάνω, σε μία νέα ενέργεια.

124


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Ζωτικό θέμα, για επιχειρήσεις με πολύ προσωπικό. Επιτυγχάνεται η συντονισμένη

ανταπόκριση σε οποιαδήποτε απειλή και αναπτύσσεται η «Security

Culture», του προσωπικού. Τα χρήσιμα, στοιχεία, που μαθαίνει το προσωπικό,

μπορεί να τα χρησιμοποιήσει/διδάξει, στα μέλη οικογενείας του.

Οι Ομάδες είναι:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ασφαλείας (μέλη του προσωπικού I.H.S.&C.D και προσωπικό από τη

συνεργαζόμενη ΙΕΠΥΑ).Μπορεί να εκπαιδευτεί και ένας αριθμός από

άλλων ειδικοτήτων προσωπικό αλλά και στελεχών, ως βοηθητικό

προσωπικό ασφαλείας. Οι τελευταίοι θα εκπαιδευτούν από το «Good

Office».

Εκκένωσης και διασποράς.

Εντοπισμού και διάσωσης.

Ειδικών αποστολών, π.χ. μεταφοράς ΑΜΕΑ ή βρεφών, σε χώρο διασποράς

αι συγκέντρωσης

Ελέγχου αν εκκενώθηκαν αποτελεσματικά, όλοι οι χώροι και δεν παρέμειναν

εγκλωβισμένα πρόσωπα.

Πρώτων Βοηθειών.

Απολύμανσης.

Υποδοχής των μετακινουμένων, στους χώρους διασποράς.

Επισκευών βλαβών.

Πυρασφάλειας.

Διοικητικής Μέριμνας.

Οδηγών και Αγγελιαφόρων.

125


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ:

• November 2002: Paradise Hotel (Kenya)

• March 2002: Park Hotel (Israel)

• August 2003: Canal Hotel (Iraq)

• September 2003: Canal Hotel (Iraq)

• August 2003: Jakarta JW Marriott (Indonesia)

• October 2004: Sinai Peninsula Bombings (Egypt)

• November 2005: Amman Bombings (Jordan)

• July 2005: Sharm el-Shiek Bombings (Egypt)

• January 2008: Serena Hotel Attack (Afghanistan)

• September 2008: Islamabad Marriott Hotel Bombing (Pakistan)

• November 2008: Mumbai Attack (India)

• June 2009: Pearl Continental Hotel Bombing (Pakistan)

• July 2009: Jakarta Marriott & Ritz-Carlton Bombings (Indonesia)

• January 2010: Baghdad Hotel Bombings (Iraq)

• August 2010: Muna Hotel Attack (Somalia)

• June 2011 : Inter-Continental Hotel Attack (Afghanistan)

• August 2011: Bismillah Hotel Bombing (Pakistan)

• November 2011: Atilano Pension House (Philippines)

126


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η αναφορά των βιβλιογραφικών πηγών, έχει ένα τριπλό σκοπό.

1.

2.

3.

Την επιστημονική στήριξη, όσων παρατίθενται.

Την υποκίνηση του μελετητή, για παραπέρα έρευνα και σκέψη.

Την απότιση τιμής στους συγγραφείς, που αναφέρονται και στους

αφανείς, εκείνους σε συλλογικές εργασίες, που χρησιμοποιήθηκαν

ως «Πηγές».

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Παρακάμπτοντας την αλφαβητική σειρά, αναφέρεται τιμητικά στην «Πρώτη

Θέση», ο Πλάτων.

ΠΛΑΤΩΝ: «Πολιτεία» (ή «Περί Δικαίου») Α, Β, Γ, Δ., Εκδ. ΚΑΚΤΟΣ (τ. 1 και 2),

όπου γίνεται λόγος για την επιστήμη και τέχνη των φυλάκων.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Βάσω και ΜΑΓΓΑΝΑΣ Αντώνης. «Θυματολογία και

όψεις της θυματοποίησης» Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αθήνα, 1996.

DENNING DOROTHY: “Πληροφοριακός πόλεμος και Ασφάλεια Πληροφοριών

και Επιχειρήσεων”. Επιμέλεια, Χρήστου ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ,

δικηγόρου,εγκληματολόγου και Καθηγητή.

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Σπυρίδων: “Τρόπος Ενέργειας των Ενόπλων Εγκληματικών

Ομάδων”, “Ποινική Δικαιοσύνη” 4/2003.

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Σπυρίδων – ΚΑΝΑΛΗΣ Ιωάννης: «Το Εγκυκλοπαιδικό Εγχειρίδιο

του Security Manager» Εκδ. PRESS LINE, Αθήνα 2008.

ΜΑΓΓΑΝΑΣ Αντώνης: “Η Ιδιωτική Ασφάλεια” (Private Security) - Προβληματισμοί

και Επισημάνσεις. Μελέτη - Άρθρο, “Ποινική Δικαιοσύνη”

3ο, 2001, σελ. 274-284, Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος: «Η πολιτική προστασία στην Ελλάδα»

- Αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Εκδ. ΙΩΝ,

Αθήνα, 2000

PURPURA Ph. – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Σπυρίδων «Security. Το βασικό βοήθημα

των Στελεχών Εγγύτατης Ασφάλειας και των Ιδιωτικών Ερευνητών».

Εκδ. ΙΩΝ, Αθήνα, 2005.

ΤΣΙΧΛΑΚΗ Ουρανία. Άρθρο στο περιοδικό «O Security Manager», τεύχος

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016, σελ. 42 – 48, «Η γυναικεία συμβολή

στην ασφάλεια – Έτοιμη και Ικανή “Libens et Potens”.

127


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

9.

ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ Ιάκωβος. «Στοιχεία Εγκληματολογίας» Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Αθήνα 1996. Για κάθε επαγγελματικό στέλεχος ασφαλείας.

ΞΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΠΗΓΕΣ:

1.

2.

3.

4.

5.

BALDACCI David “The Sixth Man”, Columbus Rosse-2011.

BENNY, Daniel «Access Control Points». Πρόεδρος του Τμήματος Αεροναυτικής

Ασφάλειας, του Embry Riddle Aeronautical University,

ΗΠΑ (2016)

Du PREEZ G.T: «SECURITY FORUM». Πανεπιστήμιο UNISA Νοτ. Αφρικής.

GROS Frederic. «Le Principe Securite», Gallimard, 2012.

«Policing in Urban Space». Criminal Justice Handbook Series,

UNODOC (United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations,

Publications HS/072/UE ISBN 978-92-15-132366-5, New York, 2011.

ΛΕΞΙΚΑ:

Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη, Έκδοση 2η, Εκδοτικού Οίκου

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ».

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ενδεικτική):

1. Ν. 2518/1997, ΦΕΚ 164, τ. Α της 21-8-1997 και Εισηγητική Έκθεση του

Ν. 2518/97. «Προϋποθέσεις Λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

Παροχής Υπηρεσιών - Ασφαλείας».

2. Ν. 3206/2003. (Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών κ.α. διατάξεις).

3. Ν.3707/2008, που τροποποίησε, το Ν.2518/97.

4. Ν.125(ι)/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, μέχρι και

με τον πλέον πρόσφατο Ν.179(Ι)/2014, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(ΙΓΠΥΑ, φύλακες και ιδιώτες φύλακες)

ΕΝΤΥΠΑ (Περιοδικά):

Security Manager 2μηνιαία έκδοση της Smart Press, Αθήνα (Όλα τα τεύχη 2006

μέχρι και σήμερα).

128


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΗΣ:

1. Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001 αρ. 4-25.

2. Το Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Σύσταση 19/87 Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Εγκληματικότητας

και τη Ρύθμιση Θεμάτων ΙΕΠΥΑ.

4. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ:

1. United States Department of State: “Patterns of Global Terrorism”.

2. SELECTING BEST VALUE, “Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τη Σωστή Επιλογή

SECURITY”.

INTERNET / WIKIPEDIA & ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Εάν επιθυμείτε να «κατεβάσετε» μια εφαρμογή κινητού (mobile app) με

το περιεχόμενο του βιβλίου

«Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Τουριστικών Προορισμών &

Άλλων Μονάδων Φιλοξενίας & Φροντίδας»

μπορείτε να στείλετε email και να συμπληρώσετε την ανάλογη αίτηση

στη διεύθυνση:

info@ibds-group.com

Όταν επεξεργαστούμε το αίτημά σας, θα σας προωθήσουμε το πρώτο

στάδιο της εφαρμογής, ΔΩΡΕΑΝ.

129


Ευχαριστούμε τους δυο χορηγούς του βιβλίου

Η EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

(www.eurocert.gr) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μορφή Ανώνυμης

Εταιρείας που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο.

Είναι ένας ανεξάρτητος 100% Ελληνικός φορέας επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων

που ιδρύθηκε από επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία σε ελέγχους

και επιθεωρήσεις. Σήμερα παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών με άνω

των 45 διαπιστευμένων υπηρεσιών και έχοντας παρουσία σε περισσότερες

από 25 χώρες.

Οι υπηρεσίες της EUROCERT είναι διαπιστευμένες από διεθνώς αναγνωρισμένους

φορείς όπως το ΕΣΥΔ, το UKAS και το SAAS. Διαθέτοντας εκπαιδευμένο

και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό πιστοποιεί Συστήματα Διαχείρισης

με βάση διεθνή πρότυπα όπως τα ISO 9001, SA 8000, ISO 14001, ΙSO

22000 κ.ά. ενώ επαληθεύει και δηλώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS

1221/2009. Επιπλέον είναι διαπιστευμένη για την διεξαγωγή επαληθεύσεων

εκπομπών διοξειδίου.

Η EUROCERT διενεργεί ελέγχους για την κατάταξη Ξενοδοχειακών καταλυμάτων,

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι από τους πρώτους φορείς

που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης

σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Υ.Α. 219/2015 και τελικά την έκδοση

Πιστοποιητικού Κατάταξης από το ΞΕΕ. ‘Εχει καταστεί εγγυήτρια της ποιότητας

του ελληνικού τουρισμού, καθώς μέχρι σήμερα την έχει εμπιστευτεί

για τον έλεγχο κατάταξης, αλλά και ποιότητας των υπηρεσιών και υποδομών

του, πάνω από το 30% των έως τώρα ελεγχθέντων καταλυμάτων, δίνοντάς

της την πρώτη θέση στην αγορά. Επιπλέον, η EUROCERT είναι ο πρώτος

Φορέας Πιστοποίησης που εξουσιοδοτήθηκε από το ΞΕΕ για την διενέργεια

αρχικών και επιβεβαιωτικών ελέγχων για την χορήγηση και διατήρηση του

σήματος «Ελληνικό Πρωινό».

IBDS (www.ibds-group.com) is a Greek leading consultancy and risk

management company with project experience in 4 countries. We have a

worldwide client-base including governments, international agencies and the

international corporate sector.

We offer comprehensive advice on every aspect of security from corporate

operations, commercial risk and foreign investment to counter-terrorism,

close protection and support to governments. IBDS runs a global network

of offices, contacts and associates. Our clients benefit from the extensive capabilities

of our personnel, built up through careers in the military and intelligence

services, as well as in the police, journalism, finance and commerce.

IBDS is today a diverse and comprehensive organization operating in countries

spread across continents in a variety of service streams.

The definition and requirements of security are ever changing. In recent

years, we have grown a successful security service business in support of the

extractives industry.

We have also been in the vanguard of developing comprehensive business

practices and ethical codes of conduct for the security industry and as such

we are one among the first!

IBDS now provides a wide breadth of complimentary service streams including,

technology integration, advisory and intelligence, training, consultancy,

strategic communications and protective services.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ

SMART PRESS A.E., Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555, F. 210.5241900

www.smartpress.gr, smart@smartpress.gr

ISBN

More magazines by this user