3

graemestonenz
  • No tags were found...

Team Swesports

TankenföddesurdencykelsatsningSwesportsgjortunder2014ibutikshandelnmedvarumärkenaTrek,Bontrager,sram,Shimanom.fl.ochat

intressetförhälsaochklassikersporternaärpopulärareännågonsintidigare.Därcykelförtilfälettroligenärdensportsom

nuväxersnabbast.

Detrikstäckandecykelintressetspeglarävendetväxandeintressetför

cyklinglokaltpåhemmaplaniDalslandvarföridénföddesom etlokalt

cykelteam medlokalatalangerförsportenskalkunnafåenplatform för

atpresterafinaresultatochmöjlighetattanästastegisinsatsning/utvecklinginom

bådeMTBsamtlandsväg.

EftertvåsäsongermedTeam Swesportsoch

massoravfinaframgångarbådepålandsväg

samtMTBväljervinuatgåövertiletrentMTB

team.

More magazines by this user
Similar magazines