Views
1 year ago

e-bulten-2017-1-aralik-2016

2017/1 Aralık/2016 BURSA TİCARET BORSASI e-bülten Finansmana Erişim Kolaylaşıyor Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye`de gelişen şartlar doğrultusunda KGF‟nin üzerine düşeni yapmakta olduğunu belirtirken, Hazine Müsteşarlığı ile KGF arasında daha fazla KOBİ‟ye, daha hızlı, daha çok kefalet sağlayacak olan Hazine desteğine ilişkin protokol imzalandığını müjdeledi. Matlı, “Genel ekonomik koşulların iyileştirilmesi, KOBİ`lerimizin desteklenmesi noktasında devletimizin de vermiş olduğu destek neticesinde bir eylem planı hazırlanmıştır” dedi. BORSA’DAN HABERLER Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokole göre, Kredi Garanti Fonu tarafından verilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarı 20 milyar liraya yükseltildi. Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonu‟na aktarılabilecek kaynağın tutarı 2 milyar lira olacak. Böylece KGF daha fazla KOBİ‟ye daha hızlı ve daha çok kefalet verebilecek, bankaların daha fazla Hazine kefaleti kullanmasına yol açacak, KOBİ ile ihracatçıların krediye erişimini kolaylaştıracak. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, iki kurum arasında imzalanan protokolle, ihracatçılara Eximbank‟tan kullandıkları kredilere yüzde 100‟e kadar kefalet sağlanacağını da ifade etti. Matlı‟nın verdiği bilgiye göre, ihracatçılara bankalar aracılığıyla sağlanan diğer kredilerde ise kefalet oranı yüzde 85'e kadar çıkarılacak. İhracatçılarla birlikte KOBİ'ler de daha yüksek oranlı Hazine kefaletinden yararlanabilecekler. Yeni düzenleme ile KOBİ‟lere sağlanan yüzde 75 kefalet oranı yüzde 85'e kadar yükseliyor. KOBİ‟ler 3 milyon dolara kadar, KOBİ tanımı dışında kalan firmalar ise 50 milyon dolara kadar kefalet kullanabilecekler. 1

EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017
KARAR