Views
1 year ago

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

LEI_III_V2_FR08

316

Proxecto 2017 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS CAPITULOS 01 02 03 --- SECCION 09 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA A2 - INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 1.452.032 371.695 0 -------------------------------------------------- - T O T A L X E R A L 1.452.032 371.695 0 317

Libro Centroamerica.indd - Instituto de Iberoamerica - Universidad ...
Memoria de actividades 2016 | 1er cuatrimestre
PERIODIKU BANKAR / NUMER 26 / Shkurt 2016
Produktet Tona - Kosova Gati Per Eksport
СОЦИАЛЬНЬІЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ - Social Watch