Views
1 year ago

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

LEI_III_V2_FR08

318

Proxecto 2017 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS 04 05 06 07 08 09 TOTAL 09A2 187.500 0 234.378 27.252.463 0 0 29.498.068 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187.500 0 234.378 27.252.463 0 0 29.498.068 319

#5
MAIO
Reifenfueller-DE
de minimis
2017’DE