Views
1 year ago

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

LEI_III_V2_FR08

Proxecto 2017 PROXECTO

Proxecto 2017 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 T O T A L X E R A L DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS GRUPOS D E N O M I N A C I O N TOTAL 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUTIVOS E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL 29.498.068 T O T A L 29.498.068 338

Proxecto 2017 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 RESUMO XERAL DO ORZAMENTO DE GASTOS Capítulo 1 Capítulo 3 Capítulo 5 Capítulo 7 Capítulo 9 Capítulo 2 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 8 TOTAL ECON.,EMPREGO E INDUSTRIA TOTAL 1.452.032 0 0 27.252.463 0 371.695 187.500 234.378 0 29.498.068 1.452.032 0 0 27.252.463 0 371.695 187.500 234.378 0 29.498.068 339

Libro Centroamerica.indd - Instituto de Iberoamerica - Universidad ...
Bajar PDF - Instituto de Economía - Pontificia Universidad Católica ...
Memoria de actividades 2016 | 1er cuatrimestre
Newsletter n° 5 - Instituto Politécnico de Portalegre
Pilares-Publicacion Cluster
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
Produktet Tona - Kosova Gati Per Eksport
PERIODIKU BANKAR / NUMER 26 / Shkurt 2016
MAIO
AVANCE DA PROGRAMACIÓN
СОЦИАЛЬНЬІЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ - Social Watch