Views
1 year ago

GTHB1707

sida 12/vecka

sida 12/vecka 7/2017/GRÄNSLÖST I KORTHET Foto: Jonas Lundqvist/Matfesten i Skellefteå MANNERSTRÖM ÅRETS ELDSJÄL UNDER FLERA ÅR har kändiskocken Leif Mannerström, 76, uppmärksammat att politiker och beslutsfattare inte satsar tillräckligt på bra mat till de äldre. Med anledning av sitt engagemang i frågan får han nu ta emot priset som Årets Eldsjäl på mässan Passion för Mat i Göteborg den 24-26 februari. – Våra gamla förtjänar att ha det så mycket bättre, säger Leif Mannerström i en intervju till Aftonbladet. APROPÅ ORDET ”BRUKARE” som nu används inom vården säger Mannerström: – Jag vill inte kallas ”brukare” i dödens väntrum. ”Den nya pappan sover på soffan solen bildar mönster på golvet nedanför tänk om han inte fanns.” UR DIKTSAMLINGEN BARNEN AV TOVE MÖRKBERG Kris i Västafrika Hjälp nu medan människor fortfarande är vid liv Runt Tchadsjön i Västafrika utspelar sig en humanitär kris. Tusentals har redan dött, tiotusentals svälter och miljoner riskerar hamna i svält om vi inte agerar NU. SMSa MATHJÄLP till 72980 och skänk 100 kr. Läs mer på oxfam.se/västafrika

GRÄNSLÖST/vecka 7/2017/sida 13 ÄLDREPERSPEKTIV Foto: James Heilman EN ÅLDRANDE PERSON KAN NÄSTAN MER ÄN TREDUBBLA SIN MUSKELMASSA GENOM ATT PETA IN STYRKETRÄNINGSPASS OM BARA TIO MINUTER TVÅ TILL TRE GÅNGER I VECKAN. Sarkopeni – en relativt okänd sjukdom I välfärdslandet Sverige blir vi allt äldre; många upplever sin 100-årsdag och fortsätter att leva en tid till. Och eftersom Sverige är ett av världens bästa länder att vara pensionär i mår flertalet bra. I en undersökning gjord av Natixis Global Asset Management rankades Sverige år 2016 i detta avseende på en femteplats bland världens länder, en knapp förbättring från 2015 års sjätteplats. Norge ligger på första plats. SEDAN MITTEN AV 1900-talet har medelåldern stigit med cirka 10 år hos både kvinnor och män. Medellivslängden för kvinnor är idag 83 år och för män 79 år, och hur vi åldras varierar mycket från person till person. Även om ärftliga faktorer spelar en stor roll kan man själv påverka sitt välbefinnande genom sättet att leva. NÅGRA FÅR BEHÅLLA sin hälsa långt upp i åren men de flesta drabbas till slut av olika sjukdomar. Man kan dela upp dem som kommer på grund av åldern i två kategorier: fysiska ålderssjukdomar och demenssjukdomar. Bland de fysiska är artros, diabetes, hjärtsvikt, hjärnblödning och benskörhet sådana som ofta drabbar äldre. EN SJUKDOM SOM inte är ny med ändå relativt okänd är sarkopeni. Det är en form av muskelförtvining med minskad muskelmassa och försämrad muskelfunktion. ”Muskulaturen är den enskilda faktor som har störst betydelse för den äldres rörelsefrihet”, sade den amerikanske geriatrikern Irwin Rosenberg för cirka 25 år sedan. Tommy Cederholm, som är professor i klinisk nutrition och överläkare i geriatrik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, uppskattar att 5–10 procent bland hemmaboende individer mellan 75 och 85 år är sarkopena, medan siffran stiger markant hos dem som är över 85 år. På Sveriges äldreboenden kan upptill hälften lida av sarkopeni. Sjukdomen påverkar livskvaliteten eftersom vardagliga saker, som förr inte vållade några problem, nu blir svåra att genomföra. Matkassarna TEXT: BIRGITTA MARKENDAHL blir för tunga, vägen från affären för lång, hushållssysslorna svåra och promenaderna blir korta. RISKEN FÖR BENSKÖRHET ökar också med nedsatt muskelmassa. Det blir svårare att hålla balansen och många råkar ut för benbrott och fallolyckor. Intresset för sarkopeni och skörhet har ökat väsentligt, och sarkopeni är idag ett viktigt tema på många geriatriska kongresser. Den som intresserad och har en dator kan göra ett test genom att googla på Är jag sarkopen? Då får man sju frågor att besvara om olika färdigheter på detta område. Tre svarsalternativ finns för varje fråga: Inga problem, En del problem och Mycket svårt eller omöjligt. Resultatet kommer blixtsnabbt. Men den som har allvarliga funderingar bör förstås uppsöka läkare och få vederhäftiga svar. ORSAKEN TILL SARKOPENI är enligt läkarna dålig kost samt brist på fysisk aktivitet. Angående det senare säger professor Cederholm: – En åldrande person kan nästan mer än tredubbla sin muskelmassa genom att peta in styrketräningspass om bara tio minuter två till tre gånger i veckan. ENLIGT LIVSMEDELSVERKET ÄR grunden i behandlingen mot sarkopeni styrketräning, och ingen ålderskategori har så stor potentiell nytta av fysisk aktivitet som äldre. Proteinrik kost före och efter träningen gör också stor nytta.