Views
1 year ago

GTHB1707

Kvinnor i krig Foto:

Kvinnor i krig Foto: Christopher Herwig och på flykt behöver dig. www.femdefenders.se

GRÄNSLÖST/vecka 7/2017/sida 27 KULTURELLT Scenkonstmuseet i Stockholm invigdes i helgen. Där lovas besökarna annorlunda, normkritiska och inkluderande konstupplevelser. "Barn tänker också på Putin och Trump" Scenkonstmuseet i Stockholm invigdes i helgen och inleddes med panelsamtal om vem som har access till konstens alla finrum. Representanter från teater Unga Klara samtalade om vikten av att ta barnen på allvar. De talade om maktstrukturer och hur de - även de som barnen placeras i - måste krossas. – BARN HAR VÄLDIGT lite makt. Föreställningen är att de inte vet vad de ska ha på sig, vad de ska äta, var de ska bo. Det maktperspektivet tror jag vi alla dras till i våra konstnärskap. Vi handskas med maktstrukturer och orättvisor. Det blir därmed oundvikligt att jobba med den strukturen som handlar om barn, säger Unga Klaras konstnärliga ledare Farnaz Arbabi. UTÖVER MAKTSTRUKTURER BERÄTTADE teaterentusiasterna om Unga Klaras strävan att vara bemötande och en trygg plats även för de som aldrig upplevt teater tidigare. Osten säger också bestämt att intagningen till scenskolan måste ändras, annars riskerar de inpräntade normerna att stanna kvar i flera hundra år. Därför jobbar de normkritiskt och antirasistiskt för att främja mångfald och jämlikhet. Foto: Jonas André TEXT : DAGMAWIT ALEMAYEHU TILLSAMMANS MED GRUNDAREN Suzanne Osten och teaterns andra konstnärliga ledare, Gustav Deinoff, berättade de hur de undviker att dadda eller diskriminera barn bara för att de råkar vara unga. – Barn får sällan tillfälle att prata och berätta hur de tänker när det väl gäller. De är den mest intressanta och viktigaste publiken, men de får ingen bra tillgång till bra teater, säger Deinoff. De kan också ta sig an svårare och verklighetsbaserade ämnen. Barn tänker också på Putin och Trump. FÖLJAKTLIGEN ÄR PUBLIKEN lika delaktig som skådespelarna under föreställningar. De bjuds ofta in bakom och upp till scenen, och välkomnas av skådespelarna så fort de kliver in i foajén. Många gånger är de unga, både bland besökarna och de delaktiga, nya i teatervärlden. – Vi vill inkludera publik så tidigt som möjligt och drar oss gärna ifrån konst som är upphöjd från verkligheten. Vi vill jobba aktivt med världen utanför teatern också, förklarar Arbabi. Unga Klaras grundare, Suzanne Osten, berättade att barn inte bör diskrimineras bara för att de är barn. Foto: Petter Persson