Views
1 year ago

GTHB1707

sida 34/vecka

sida 34/vecka 7/2017/gränslöst HANDLA GRÄNSLÖST Vi tipsar om rättvis handel, Fair Trade, som ger arbetare och odlare i låglöneländer en säker inkomst och förbättrade arbetsvillkor. Shoppa med tanke - och köp med kärlek MED DEVISEN ”shop with thought and buy with love” skapades webbshopen ibuyfair.se för att finna de bästa produkterna när det gäller Fair Trade, eko och med så lite miljöpåverkan som möjligt. - Vi vill vara med och bidra till en värld där vi alla reflekterar och prioriterar innan nästa köp, säger grundarna Ulrica och Anders, som valt att fokusera på fyra märken inom mode och hudvård, märken som alla bidrar till rättvisare shopping. ETT AV märkena är Fair Squared som producerar hudvårdsprodukter med bland annat aprikosolja från Pakistan. De ingår i TransFair som är en del av Fairtrade International, en internationell organisation som gagnar över 1,3 miljoner småskaliga jordbrukare och odlingsarbetare över hela världen. IBUYFAIR SÄLJER också Colorio Organics, som kalllar sig ett etiskt märke. Underkläderna de gör designas och produceras i Slovakien av små. lokala skräddare som förlorat arbete när företag flyttat produktioner till Asien och billigare arbetskraft. Här får alla rättvisa löner för sitt arbete. HÄR FINNS OCKSÅ märkena People Tree och Knowledge Cotton Apparel. People Tree jobbar bland annat med att stärka kvinnor i Mumbais fattigaste områden. Här har de satsat på socialt företagande inom klädproduktion. GOTS-certifi erat och rättvist - trosor från Slovakien. Danska Knowledge Cotton Apparel omvandlar PETfl askor till moderiktiga plagg. Fair Squared behandlar sina partners med respekt och engagerar sig i en ärlig och öppen dialog. Det resulterar i en rättvisare världshandel. VECKANS GÅVA: ALLA SOM SPELAR fotboll i Tigers Club i Uganda är gatubarn eller före detta gatubarn. Genom riktiga träningar och matcher som Läkarmissionen finansierar har man skapat en mötesplats som fångar barnens intresse. FOTBOLLENS REGLER och krav på disciplin och samarbete används som utgångspunkt för att diskutera vad som krävs för att ”det vanliga livet” ska fungera. Fotboll är en viktigt orsak till de goda resultat som projektet har uppnått. Bli fotbollsförälder åt gatubarn via Läkarmissionen. En andel i projektet kostar 100 kronor.

GRÄNSLÖST/vecka 7/2017/sida 35 HISTORIA Fåtal kvinnor på tronen – något om svensk kvinnohistoria DEL I Husaga, skildrat av Fritz von Dardel på 1850-talet. I tv-programmet Idévärlden som sänds på söndagskvällarna nu under några veckor håller kulturjournalisten Eric Schüldt i trådarna. I ett av programmen försökte han imponera på historieprofessorn Dick Harrysson genom att rabbla upp kungalängden några hundra år tillbaka i tiden. I stället för att bli imponerad undrade professorn varför han inte reagerat på att så få kvinnor fanns med där. Schüldt hade inte tänkt på det – i alla fall inte när han var barn och lärde sig kungalängden. TEXT : BIRGITTA MARKENDAHL ÄVEN OM DET genom åren funnits kvinnor på tronen har de inte satt så djupa spår som sina manliga kolleger. Men det är inte bara i de kretsarna kvinnorna osynliggjorts, och många gånger har jämställdheten mellan könen diskuterats. Diskussionen fortsätter än i dag även om Sverige kommit relativt långt i kampen för lika rättigheter på alla plan mellan kvinnor och män. REDAN PÅ 1200-TALET införde Birger Jarl lagar som sa att kvinnor skulle ha arvsrätt – syster skulle ärva hälften mot broder. Han införde också lagar om hemfrid och kvinnofrid vilka förbjöd överfall och kidnappning av kvinnor. Detta gällde särskilt så kallade brudrov, en sed där män kidnappade kvinnor som de sedan gifte sig med. DE SÅ KALLADE häxprocesserna har gett eko i historien. Redan under 1400-talet förekom flera häxprocesser ute i Europa. Genom det så kallade vattenprovet kunde man bevisa om en person var en häxa eller inte. Man band den misstänkta häxan till händer och fötter och slängde vederbörande i ett vattendrag. Om den anklagade sjönk och drunknade så var personen oskyldig och skulle hedras med en kyrklig begravning. Men den individ som flöt ansågs stå i förbindelse med djävulen och avrättades. Den sista ”häxan” avrättades i Schweiz år 1782. Under andra hälften av 1600-talet kom häxhysterin till Sverige, och under de åtta åren mellan 1668 och 1676 avrättades mer än 300 personer för häxeri, de flesta kvinnor. Inte förrän 1779 togs trolldomsparagrafen bort från lagboken. I MITTEN AV 1800-talet började kvinnor i Europa organisera sig för att tillvarata sina intressen. Den svenska författarinnan Fredrika Bremer var en av pionjärerna för den svenska kvinnorörelsen och 1856 kom hon ut med sin berömda roman Heartha där hon krävde att kvinnor skulle vara myndiga. Två år senare beslöt riksdagen att en ogift kvinna som fyllt 25 år kan myndigförklaras om hon anmälde det till domstolen. Men om hon gifte sig blev hon omyndig igen. I NÅGRA SVENSKA landskapslagar från medeltiden fanns inskrivet att husbonden hade rätt att ”med måtta” aga sina barn, sitt tjänstefolk och sin hustru. I lagen som kom 1734 omfattade husagan bara tjänstefolket. År 1858 avskaffades dock husagan vilket innebar "att husbonde ej längre äger rätt att aga sina tjänstehjon med undantag för manliga under 18 år och kvinnliga under 16 år”. ATT SÅ SENT som 1998 brottet ”grov kvinnofridskränkning” infördes i den svenska brottsbalken tyder på att vissa ”husbönder” fortfarande agar sina hustrur. Efter engelskt mönster etablerades 1978 de första telefonlinjerna för våldsutsatta kvinnor i Göteborg och Stockholm.